Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám tavasz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz"

Átírás

1 T Hí V F XIII f 1 28 Kfu K ü 22 fuj Süõf p h! Süõf p h! D, M h? Bú í h; A h, h, Á ú í, M c f M fû, H j, õ, Vu- üõf! A fhõõ, A u õõ K hj, h ü, Hj õ! T, M p f M j u hú? Ku c Tõ, Õ ú, j, S í Ú j, H hú M j, üpjü, h c üph Su uü p, j, c, j I III A h hú üp Ju, j íj fü A f u j õ N j, A j õ fu h p õ, 6 j p /f / p, cü/ u h R / p u üp, Ju h A h f úcú, Sj ü úcú üõ, u hj üõ h, pü c fõ új Lú, cu, h f úcú ü I, p A p fû Juh T u, h ü T õ p Su c Lõ h H, í H p uc j 1 18 Ju íh hí ü, ü E ü u A f cj í ü! K L A Kfu c 22 ü,,,, ü í: R, :,,, c ü Huh ú õ, p, hc O Np, hõ S, új hc Au, j ü fc f h fõh õ f P õ O h h í õj, c õí õ, õ pj íõ f E í õ: M íh Kfu K Süõf p h, T- h p Nc f, h, û f õ, c,, õpc M? A, õ õ M õ h hu c hj p j õ, cp fj c û h h; - h ú õ ûh õ u p h hf cp h fu fpõ h, c, c uuc L ú, L põ, ú,, j h: p új fõ pü: T H h p Süõfü: h í cu Süõfü õ pj, 14 Kfu M; j Kfu A F 2

2 2 Süõf T Hí 28 û u, hc Kfu üü Kfu L p-pj í Kfu S Kfu L T S M h p u Õ T A õ j uuc hc Rc Rju íü Kfu B Rc fj õ h A Kfu h D: A Rc hc u õ c cõ cpp ú p j ch h A Kfu c õ u H j h, c p hõ j u c Küf pp, p h f õ pj Kfu Mh, p j põj S ü, õ, j û A ju õ u u, u õ A, ü fcu, V- Mqu Ríü j, õ u N h jõ õ õ í, c 16- Sü í füõ h c í H j fjü Kfu Mh j M í f í, f í, u ü h íh hû uhh J í ju u f õ A üpp f, hjh, c, õ, cj úí T, h p fú õ, hú Mí Kfu Mh í p ff j, f õ õ f hí, õ A j íõ cp ü új õ L K N, h ü É h ü, u ú Kfu Mh í Ah T, f A Ú fu, h I cj jh Eü Mh f í, fhõ Eõ ü f Kfu S í í pj õ: A fí í, íh Kh,,, H K cc híj õ cp ju A h, h ú jõ K -, õjü õ I, h u, h, Apj fõu F fõh, p õ, pj új c, Hpp K A fõh pj í N õü h, ü E C õ h A Th fû,, h p f í A p í, h ü, í: Kfu px A, Kfu f A f, õ c u p ü, u C Hu Z, A T j fü Kõ h õ j Lf J p, N, íû p, h üõ õh fü j A f õ h: Sj Hpp K í Kfu K pp A T p cf jh Th Fc c õh, c fh fjh A õ u Th R 16 Põf S 1839 ü Í õ C úh ch 3 û õ p V Épjh, p u hhhu û pc H í, Ah í: ífjí, u, K j f, õ í j cü D p í hü, f í, õ 1819 ju Kfu õ h P-u T, j, h Lu f - í Kfu S A M N, h N fõh, íj, íj j, í hh f pj D Bhu Fc Hõõ Eü É, Bu! ú c p, S h B õ ü,

3 28 Süõf T Hí 3 M T V Ö TIT P Eü T V T Kfu K ü 22 fuj ü Kfu P fc A õ u B P B P,, íí õ hhu D Bhu Fc Kfu c õ 18 fuj T õ, jõ j: Kfu h Tc Jf P Hh E pc D Hh Jf Kfu uu õ A új fc ûjhü õ, Kfu fuh, üph pc A h, h h í, 6- B L, Épíõ Ip K í Suh L, jõ, fh uíj ûj Mu Kfu I- Múu K, j u,, fí ûj õ õ, u u uu, A Épíõ Ip K uj A Épíõ Ip S õj N Mh, h õ ûj h f h õõ A S B û u uhõ õ Pu h, j Épíõ Ip K h ü P pü ü Suh L j M Jf, õ B I j B L ûj u A Kfu P p í T ü B hõ, í fj õõ h u A ü u Múu í Kfu í, N I f í T hõ Kfu, u, ü, Kfu uu, õ (E í 28 p 3- h) A p Hõõ Eü j Kfu Áp B, (Kfu S K u) ppõ õ õ D N E Kfu Np 28 fu 7-8 A hj: M 6 II S P 7 III Õ D 8 I B V III Rc K V 1-2 Küíj: S R 5-6 II Hu Ku C P I D 7-8 II Z Rch Küíj: V B Spj 5-6 III S S Küíj: N P 8 K Ax E p 1-2 I B D III F Ju Mhc D 3-4 III C D C Luc S H 5-6 I C P 7-8 I H V III Füj R Rj 1-2 I M Pc II T D III Hh Z 7-8 I M E B V II Kc D S R III V R Kfu Kup A fú cp I H Sp 1-5 I Põ P III O T 6 III Ppp B 7 II M I III Hh Zu 8 I Pc Aí II Rc A III Rc G V p 1-4 I Tc Z, Hh D Küíj: O T 6-8 I Pc Aí III Hh E Küíj: M I Ppp B P B A õõ h h jõ õ pü íü : Écõ, R, Ph, T, Nj, Kpu, Hh õ A fõ uu, hí, p A p õ õh É j A T Hõõ Khú Eü pj h u, V T S E p í, õ p Guu õ fíõ!

4 TVÖjõjjjTÜf,hEupPTc1893/26úpjU h j T E ÁOR(TE Á O 8 ) p Aí27CXXVI497 (2)jõcjõ,EUpfí A27c31-jTüfûüfí,jüAfíhüüfõ,õj R ú j T E Á O Rõ,cj-hÚjü-, A - õ ú 8 j u õ h, hc2 1 ) ü f f F õ u (T j O H - 1 u ú j 8 P 2 j, c u õ h í ü õ c 7 j 2 p TVÖjõjjjTÜf,hEupPTc1893/26úpjU h j T E ÁOR(TE Á O 8 ) p Aí27CXXVI497 (2)jõcjõ,EUpfí M A27c31-jTüfûüfí,jüAfíhüüfõ,õj A R ú j T E Á O Rõ,cj-hÚjü-, A - õ ú 8 j u õ h, hc2 1 ) ü f f F õ u (T j O H - 1 u ú j 8 P 2 j, c u õ h í ü õ c 7 j 2 p M A Bc D Kc P jõ jõ 4 Süõf T Hí 28 Ö h í KÖZLEMÉNY Bc D Kc PT V Ö jõj jj T Üf, h Eup P Tc 1893/26 ú pj U 28 ju -õ új T E Á O R (TEÁOR 8) p h A í 27 CXXVI 497 (2) jõ cjõ, EU p fí A 27 c 31- j T üf û ü fí, j ü A fíh ü üf õ, õ j M 27 c 31- í, 28 júu 1- h c A, új TEÁOR õ, cj - h Új ü - A p jõ ü h õ u cj P H Oj (T, Fõ u 1) üff õ h Bc D Kc P jõ T V Ö Kpõü 27 c 17- ü: T V fõ í í íj h íj 28 fu 15- ü: Apfú û üõ u í íj íjf õ 28 cu 3- ü: f T V Ö 28 õ A põ fj 1 h íju c Múu hí Áp H Eõ,, Nh Ou u í í Múu,, (Fõ u 125) j 15,3- T Hõõ Khú Eü õ j ü Eup H, j Kfu c T 19- Üf T K Ih T, Fõ u 94 K: 16-2 P: 8-12 E! Tjju üõ, h ü S 28 júu A u 28,-F,, : ú (uu, p) (3 ) p íj (p õ) A ü, ú õ f f, j p K Oj A h, 28 p 1-

5 28 Süõf T Hí 5 O h í! Ju ü-f õ A - A hu 1 2 F, h õ f pc cpjü, u -u í ü õ ü 5 A M ü f A ûj, j j õ üõ A pj - j ûj :,, h hju cü ü Fu, c 21 û u ü u h A Pc c cju A c í, 5 pj ü Mc fu, j í, c hü H jü!, c A j 78 f! ü - A h h A û j õúj, pu Fõü õ, jpc, fõc, ú, p, j p õ j c fj u u 28 uuu 15- h íj j A õ: ûj I D Ju (C cp), I V R (C Eõ Cp), II Th R (C cp), II T M jü, (Kc cp), III C M (Sü cp), III S juj h üü B (Hc cp) ííõ Küíj: Kc F (Kc cp), Lu R (Kc Cp), Gõ T (Kc Cp), S T jh ju! (Kc cp), K B (Nu cp) - A õ í! A A,, ü íh, h uu I û íh M hú õ õ - ü ü ûõ h -, h Pu íh H Sc cp- uíj cíû õ N u K- f, S T íh ü! A Gõ N Síh j f û h : A õ: í õu Iõ, j- I Sup L (Gõúj), II Pc M (T - u õ íh Kc cp), II V R (T - C cp), III D Ju (T - C cp) V Z í : Küíj: Zupp Kc (Tõ), Cí B K c,, (Hc cp), S M (C cp) p! A p ju õ Áp ju ü õ, cõ, üpõ fõ T: Cc K A hj A 8 K u, jü : 28 júu 14-, 17, TÉTI ÓVODÁS BÁLT Kjü, : 28 júu 21-, f hju j h 17 A õ Éíjü T V, h 28/29 cõ,, 1 u í õpj: 28 p p 17 cü 8-16 A í h: T, Dc u 1 (Ó) T, Dc u 3 (I) K üõ, h Bcõ h u üõ K,, j, cõ A 1 u íh h u, h ü 1 fp 55 F- Bc Kc P jõ B Z

6 6 Süõf T Hí 28 A T V Hí! A p u, (27 ju) V pjh hí, pu í f u H ü, h N ú A ûjü, ûj, f uhc ü A p c üp íü, j ü A Kfu p ü A cí j hü N p ü, õ õ h uju, j ü û h h õ P õ f õ: ju 19- ü T F ûj, h íhü u Sí ü hh : (p: TV, p, ú, uhû) h ú u uu í Kjü, j, h, j, j í u,! P h c - K K, V B M, Bc Z, Ku Nh N, C Áp, Oj P, Tc Lj, S Mü M, N B, S I, Z Fc -h D h u, : f ü f : TÉTI ALAPSZERV RÉSZÉRE A cj, íj í j N f ju õ, p hp õ ü: Eú jü í, h j ú, õ h, híu õ A u f :,, u, f (, cup) A õ hõ, p jõ p, p fju j õõ E õ u õ f c K u,,, u j ü Z Fc A T V j h fõ A cí: A I h : B K 6 u ( Mp3 j ) II h : Ku Z 6 u ( W ) III h : S Píc 6 u ( 1 p üíõdc p fj ) Rúj, p j T: 6-3/ Aj, 3! R ü (Gõ-M-Sp, V, Z ) j 6 % 5,5%- j h E Gõ õ E- j 63 fõ (T 53 ) Lj f Gõ : A, P, Dup (1-1 1 fõ ) A 1-2%- u f, u A õ M j 7,8%- õ j Võjü 3 fõ fu j Ú, h jí hju f Du pu (25 fõ fu) V u: V h,, 18 É, c 65, ú hj 5 - A õ 3x, ff 5x h, 56 p F õ ff! Sh jjj h! H pp, h H 2- u ( p:, cu), h H c cu, j í, h A õ, õ, h, A fh TAJ j fü ü V = Sûõ T j, Ö c 2 pc õ, ÉLET L : 28 ju Eup h! V B M

7 28 Süõf T Hí 7 T û õ A û í, f H pü 4-8- fcõjü ZUK- h, T pjûfcõ M üp Cp Iu pc I õp j 23 ju H p û DAF ípuú j f pjû fcõ, uc õ ch í jû A ü û j, h c û üh 24 juj újí û u, p E h j fõ u pu, hú ü uu Eõ ü : T V Tû Eü Tj 44 fõ (32 í, 8 p, 4 ) 28 ju 25- újí û u A û õ õ : V M Z, Bc K pc,, G B füõ, C C, B G füõ, K T, Bõ G füõ Vu u 22 fõ, õ 6 fõ h û Gõ Tû Ru ü f ü, pcu, 6-2/ R u õ híj û É18, 23 u A h u M ü ü û, õ p É u u T, pü S c íu pc, ú pü ü, íü A ú j u ü u fújí A j fújí, WC- í, íh cj, fõ jp, fújí, új í, hõ, f A í, p fû í A õ í hü fü E õ- píju B uh, c, õü, p, ú, ûh ü u ú h A f ü hõ j fh, h uju í A õ f ü: T V Ö, c,, (p c, 1 %), p A p hõ pu É 5-6 p P j Tj íj f I j, h u f ju pu, õ u, û E í, h püü, h p pu u A fü, h ü f T, ü í T í ü, hju üü ujh, f píh Mû (Nh u u: pc f 4 F, F, 1 p T V Tû Eüõ c 5 F) E í, h f uju Mûü, püü j F uju üü, h ûj u uju u N üü, h u üü, h uu A í u,, híj 6-2/ f (V M Z) I u üü, fc Vu j, : K Hú Üp Kí! T V Tû Eü V M Z T T G! A T V Tû Eü í, õõ p ch í õ E õ f cup hõ üõ, u 26/25(V28) BM í 35/1996 (XII 29) BM O Tû S VIII fj f õ û M fj, õ õíj õõ p û í A p h, A jû fõõ õõ, õpj 8 pp í h û j A õ jõ í, 1 p jû h õ 8 p ü û üt, h íü, õ j f, ü p p hí õp A, f j A f fhí û, új õ j õû Au! T, uj! A j õ ü u E üh jj fh, û N hu c ú hõ, h û j N hu cj ü õü h,, h û ü c, A hu fj u hí p, í, f ü Lhõ c õ üjü E fõõ, ûõ, pju ü Vjü ü,! A u õ j f, h h ífûj f Fhí f õ pc A 21/21 (II-14) K 11 - j: A hu í! E õ j hõ Tü ü! Bc K T V Tû Eü Pc

8 8 Süõf T Hí 28 Sp T IV Ifj Fh M up T SZ-M Iüf B 28 fu 2- ü T Kfu K Á I IV Ifj Fh M up A cj, h ü 4 f hu Ifj Fh M, hõ íu f ú A cp j A c, c, uí j h p põ f fc, jí, j ü õ h A íj Fh M pj E: 94-1h: T SE, 2h: H, 3h: Ü FC, 4h: Gõ-Mfõc Lj õj: Th Tc(Ü FC), G: Kp R (T SE), Lj pu: Z Rch (T SE) Lj h j: Õ L (T SE) 96- : 1 h: Ü FC, 2 h: Gõ-Mfõc, 3 h: T SE, 4 h: I DAC Lj õj: Bu Bc (Gõ-Mfõc) G: S D (Ü FC), Lj pu: Cf B (Ü FC), Lj h j: Tc Z (T SE) E : : I Fh M, S Fc, Ac L, B Z, R R, Hh E, Õ Áp, K Fc, BMC R, Hc Ju, K T, Füp G, Sc Ruf, Pf Üíõ, P P T, B I, V Zu 28 fu 2- u ü I Öfú ú A 4 cp j: Mch, T, Sc, Kjpc h õ u í, h c 2 A cp õ, í j hu pû í P u f c A õ h Sc cp í, ü 2 h T Öfú ü, 3 h Kjpc Öfú ü, 4 h Mch Öfú ü T V õ ü 28 fu ú A 11 cp j 4+1- f Fu 23- üp u, 8: ü õ õ A õ j, õh 1x26 pc 28 fu 24-7:5 u õ A p õ 629 ü A j ü õ p p íü A h õ cp j h h û, ü jíü û c A õ 24 c f, j hu u Kü c cp (Puc, Bj cj) h 9 fú cp M õ u, jí hí, ü,, ü pí hju K u jõ, 1 p ü pû õ (Ifj Kc Z, C S, Z G, Z R) E: 1h: V SC 2 H: Luc SC, 3 h: R-A, 4 h: Pu FC, 5 h: 2 FC, 6 h: Tuc FC, 7 h: A, 8 h: M, 9 h: FTC, 1 h: Bj cj, 11 h: Puc A T V p í f, hõ í, fõ, õ p p õ S-M Suüf B K hú üp íu! Süõf T Hí 28/1 Kj: T V Ö (91 T, Fõ uc 88) Lp: V Wu M; L B I; K Sc Sõ: 91 T, Mûõ H, Fõ uc 8 Tf: E-: Mj:, 15 p N u: P N, Gõ T p õ (Mfõ ) Hp-Hp, Hc, Tc, II K Nuup, Nõ - Ff K õ, c : p í, í híü, (, ú, ), fõ p, p, c, pc, u,, fp j, p ú, õ j, A c õ p 15, h (, p) üõ p hõ A h hõ h õ j pj M új üf, p, u! T fc õp : M K üfü Sp, K Hú Üp Kíu! S-M Suüf B