Vállalkozói magatartás az erdőgazdálkodásban és a fafeldolgozásban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozói magatartás az erdőgazdálkodásban és a fafeldolgozásban"

Átírás

1 Vállalkozói magatartás az erdőgazdálkodásban és a fafeldolgozásban

2

3 Vállalkozói magatartás az erdőgazdálkodásban és a fafeldolgozásban Üzemgazdasági alapok és menedzsment folyamatok Franz Schmithüsen Bastian Kaiser Albin Schmidhauser Stephan Mellinghoff Alfred W. Kammerhofer Sopron, 2007

4 Az eredeti mű: Schmithüsen, F.; Kaiser, B.; Schmidhauser, A.; Mellinghoff, St.; Kammerhofer, A.W., 2003: Unternehmerisches Handeln in der Wald- und Holzwirtschaft Betriebswirtschaftliche Grundlagen und Managementprozesse. Deutscher Betriebswirte-Verlag (dbv) / Casimir Katz Verlag, Gernsbach / Germany. 560 Seiten. ISBN Fordította: Dékány Zsigmond A fordítást az eredetivel egybevetette: Dr. Stark Magdolna Projektvezető: Prof. Dr. Mészáros Károly ISBN: Kiadja: NYME Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont (ERFARET), Sopron Felelős kiadó: Prof. Dr. Horváth Béla igazgató 2007 by Franz Schmithüsen and Co-Authors, Switzerland 2007 NYME Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék Nyomda: Lővér-Print Nyomdaipari Kft, Sopron Felelős vezető: Priszinger Imre A kiadvány a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával készült

5 Előszó Jelen szak- és tankönyv mindazok ismereteit felfrissíti, akik az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás területén vállalkozói tevékenységet folytatnak. Ez a mű nem csak a gazdálkodás alapvető ismereteit, valamint az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás gyakorlatorientált bemutatását tartalmazza, hanem megvilágítja a szakma ökonómiai döntéseinek komplex folyamatát. A könyv gyakorlati példák alapján mutatja be a modern menedzsment ismeretek jelentőségét az erdészet és faipar vállalatai számára. A szöveg szerkezete és felépítése, továbbá a részletes tárgymutató lehetővé teszi a konkrét témák célzott olvasását. Prof. Dr. Mészáros Károly régi álma válik valóra azzal, hogy ilyen speciális erdészeti és faipari gazdaságtannal foglalkozó művet tarthat a kezében az Olvasó magyar nyelven. Fontosnak tartotta, hogy az ismeretek megszerzése ne érjen véget az egyetemi padokban, és a gyakorlati szakemberekhez is eljussanak a legfrissebb ismeretek, megvalósuljon az élethosszig-tartó tanulás. Elkötelezettnek érezte magát abban, hogy ezt az új tudásanyagot kiszűrje a nemzetközi tudományos életből és a hazai erdészeti és faipari szakma felé tolmácsolja. Fájó szívvel vesszük tudomásul, hogy áldozatos munkájának végeredményét már nem érhette meg. Az Erdővagyon-gazdálkodási Intézet (Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék) munkatársai már több mint egy évtizede rendszeresen részt vesznek a német nyelvterületen működő egyetemek és kutató intézetek erdészeti ökonómiával, erdészeti politikával foglalkozó intézeteinek szakmai összejövetelein, ahol sok intenzív szakmai és személyes kapcsolat alakult ki. Nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy Prof. Dr. Franz Schmithüsen és Prof. Dr. Mészáros Károly együttműködése eredményeként a magyar erdész és faiparos szakközönséggel megismertethetjük a nemzetközi fórumon is jól jegyzett könyvet és értékes tartalmát. Az Erdészeti Politikai és Ökonómiai tanszék kollektívája reméli, hogy a befektetett munka megtérül az olvasók tájékozottságának és ökonómiai szemléletének javulásával. Az Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont (ERFARET) fontosnak tartja a korszerű ismeretek terjesztését, és ezért felkarolta a Tanszék kezdeményezését. Köszönetet mondunk a szerzőknek, hogy lehetővé tették számunkra ennek az alap és továbbképzés számára fontos műnek a megjelentetését magyar nyelven. Külön köszönet illeti azokat a kolleganőket és kollegákat, akik közreműködtek abban, hogy a fordítás ebben a formában megvalósulhatott. Kiváltképpen Dr. Stark Magdolnának köszönjük, aki a projekt sikeres megvalósításáért és a szakmai lektorálásért volt felelős, továbbá a nagy terjedelmű és komplex szöveg fordítójának, Dékány Zsigmondnak, aki kiemelkedő munkát végzett. Magyarországon, akárcsak más európai országokban, a fokozódó regionális és globális verseny következtében rendkívüli mértékben megnőttek a követelmények, az igények az erdőgazdálkodásban és fafeldolgozásban dolgozó vezetők ökonómiai és üzemgazdasági szakismereteivel szemben. Kívánjuk, hogy ez a különböző, szakavatott szerzők által külföldön írt tan- és szakkönyv a mi hallgatóink, oktatóink, és a gyakorlatban dolgozó kollegáink számára segítsen szert tenni a szükséges tudásra, illetve azt újból megerősíteni szeptember Prof. Dr. Horváth Béla ERFARET igazgató Prof. Dr. Lett Béla mb. intézetigazgató 5

6

7 Bevezető Az erdő megújuló természeti erőforrás, amelynek sokoldalú hasznosítási lehetőségeit a mindenkori termőhelyi viszonyok és az erdei vegetáció fejlődési dinamikája határozza meg. A hasznosítási lehetőségek, valamint az erdő által a klímára, talajra és a vízháztartásra gyakorolt pozitív hatások azonban végesek. Az európai erdőgazdálkodás arról tanúskodik, hogy a tartamos forráshasznosítás konkrét gazdasági és technológiai fejlesztésekhez kötődik. Ezen fejlesztések alapjául a hosszú távú tervezés mellett a kíméletes hasznosítási módszerek, valamint a felújítási és állományápolási célú ráfordítások szolgálnak. A fa mint sokoldalúan hasznosítható nyersanyag feldolgozása modern faipari üzemekben különféle tömörfából, fa alapú kompozitokból, valamint cellulózból és papírból készült termékeket biztosít. Az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás a nemzetgazdasági értékteremtés fontos területe. Az értékesítési piacokért és a forrásokért napjainkban versenyző vállalkozásokhoz hasonlóan az erdészeti és faipari vállalkozások is dinamikus, és sok szempontból nehezen kiszámítható gazdasági környezetben tevékenykednek. A technológiai innováció, a modern társadalmak értékváltása, valamint a termékek és szolgáltatások iránti állandóan változó kereslet fontos befolyásoló tényezőnek számít. Ugyanez érvényes a társadalomnak a természetes életfeltételekkel szemben megnyilvánuló fokozott érdeklődésére, az adó- és járulékpolitika, valamint a támogatási politika változásaira, vagy az Európai Unió bővítésére, a nemzetközi válságokra, továbbá a klíma rövid és hosszú távon várható változásaira is. A fenti szempontok és hatások kihatnak a vállalkozások üzleti tevékenységére, és jövőjükre vonatkozóan esélyeket és kockázatokat jelentenek. Az erdőgazdálkodás és fafeldolgozás vezető szakembereivel szemben támasztott, közgazdasági és vállalatgazdasági ismereteket is magukban foglaló követelmények rendkívüli módon megnőttek. A vállalatvezetés és a vállalkozások munkatársai által napjainkban megoldandó komplex menedzsment folyamatok közé tartozik a versenyközpontú marketing, a gazdasági és a szociális környezethez fűződő kapcsolatok tudatos fejlesztése, a célnak megfelelő szervezet kialakítása, az értékteremtő folyamatok irányítása, és a gazdasági eredmények értékelése. Szintén központi jelentőségű az egyes munkatársak és dolgozói teamek célirányos és humánus vezetése, valamint a sokoldalú humánerőforrás-fejlesztés. A vállalkozások az értékteremtés bonyolultan összefüggő folyamataiban kapcsolatban állnak egymással. Függenek egymástól, de az értékesítési piacoktól is. Az értékesítési piacok alatt egyrészt a fatermékek és faipari termékek rendkívül heterogén piacai értendők, másrészt társadalmilag fontos olyan szolgáltatások, amelyeknek részben már van piaca, vagy azokat újonnan kell megteremteni. Az erdészet és a faipar vállalkozásaival szembeni igények ezért igen eltérőek. A fatermékek és faipari termékek vásárlóinak, a pihenést, felüdülést keresőknek, a vadászoknak és a természetvédőknek legitim érdekeik és célkitűzéseik vannak, amelyek együttesen nem mindig kapcsolódnak egymáshoz szinergikusan. A közbülső és végső értékesítési piacok megalapozott ismerete nélkül az erdészeti és faipari vállalkozásokat manapság nem lehet irányítani. Ez a tudás az alapja minden vállalkozói sikernek, amely végül is egyedül a fogyasztóktól függ. A vállalkozói cselekvés központi aspektusa, hogy a piaci változásokat a vállalkozás fejlődése szempontjából kihívásnak, és ne az aktuális állapot fenyegetésének tekintsük. A vállalkozások és üzemek sikere szempontjából 7

8 döntő jelentőségű, hogy ismerjék a gazdasági javak előállításához és értékesítéséhez szükséges folyamatokat, a vállalkozási szinten túlmutató értékteremtő láncok meglévő közös pontjait, valamint az ilyen láncok alternatív kialakításának lehetőségeit is. Az erdőgazdálkodást erősen befolyásolják a jogi és politikai körülmények. Ez érvényes a magánerdő-tulajdonosokra, akiknek a gazdálkodás során egy sor erdészeti jogi szabályozást kell figyelembe venniük. Fentiek vonatkoznak azonban az állami erdőkezelőkre is, akik az erdőterület jelentős hányadán gazdálkodnak. A hatósági és a társadalmi feladatok szorosan összefüggenek a gazdasági célkitűzésekkel. A vállalatvezető szakembereket gyakran kezelőnek, az erdészeti üzemeket hatóságnak, nem gazdasági vállalkozásnak tekintik. Pedig mindannyian egy komplex és rendkívül modern gazdasági ágazat részei, amelyek a beszerzési és értékesítési piacokon más vállalkozásokkal állnak versenyben. A vállalkozói magatartásnak az átfogó értékteremtő folyamatok, és eltérő vásárlói érdekek keretében történő bemutatása megváltoztatja az erdőgazdálkodás és fafeldolgozás eddigi értelmezési szemléletét. Megszünteti az ágazatok közötti önkényes határokat, és segít a különböző szereplők között meglévő információhiány megszüntetésében. Ezen kívül a faanyag-termelők, a fafeldolgozók, és a fogyasztók érdekét szolgáló sikeres gazdálkodás alapjául szolgál. A vállalkozói magatartás hatékonyságnöveléshez és költségmegtakarításhoz vezet, növekvő vásárlói hasznot generál, és plusz versenyelőnyöket teremt, amelyek növelik a fatermékek és faipari termékek értékesítésének piaci esélyeit. A felsőoktatásnak, valamint a gyakorlati fagazdaságnak szánt tankönyvünk, illetve szakkönyvünk ezeket a szempontokat állítja középpontba, és átfogóan bemutatja a vállalatgazdálkodási tevékenység alapjait és módszertani segédeszközeit. Középpontban a folyamat- és szereplőközpontú szemlélet áll, amely átöleli a fagazdaság teljes értékteremtő láncát. A részleteiben tagolt egyes fejezetek egymással logikusan összefüggenek. A szöveg felépítése és struktúrája, valamint a részletes címszójegyzék azt is lehetővé teszi, hogy célirányos kereséssel egyes témaköröket külön tanulmányozzunk. Az egyes szakterületek még részletesebb megismerésére a könyvben folyamatosan utalunk vállalatgazdasági alap- és szakirodalmi művekre is. Könyvünk címéül tudatosan választottuk a vállalkozói magatartás fogalmat. Ezzel kívánjuk felhívni a figyelmet az erdőgazdálkodásban és fafeldolgozásban dolgozók kezdeményezőkészségének, innovációs erejének, valamint kockázatvállalásának, és a változásokra való nyitottságának a fontosságára. Hiszen végül is a sok vállalkozó, azaz az erdészeti és faipari vállalkozásokban és üzemekben dolgozó egyes személyek azok, akik előrelendítik a fejlődést, és akiknek a tevékenysége és elkötelezettsége meghatározza a sikert, és a versenyben való folyamatos helytállást. A könyv szakmai tartalma az öt szerző eltérő ismereteire és tapasztalataira épül. A szerzők tudományos ismereteiket és tapasztalataikat az egyetemi és szakfőiskolai kutatásban és oktatásban szerezték, kiválóan ismerik a német, az osztrák és a svájci erdőgazdálkodást, és a könyvben felhasználták az erdőgazdálkodás és fafeldolgozás terén, illetve más területeken szerzett nemzetközi tanácsadói és gyakorlati ipari tapasztalataikat is. Esetenként heves, de mindig termékeny vitákban születtek meg a projekt fő célkitűzései és az egyes fejezetek tartalma. Közös munkával csak így lehetett logikusan felépített, átfogó szak- és tankönyvet készíteni az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás számára. Könyvünk létrejöttében számos szakember nyújtott segítséget, és járult hozzá az ambiciózus projekt sikeréhez. Külön köszönetünket fejezzük ki a Deutscher Betriebswirte-Verlag (dbv) 8

9 Kiadónak (Gernsbach), dr. Kasimir Katz úrnak és Regina Meier asszonynak. Ők voltak azok, akik kezdetektől fogva bátorítottak bennünket a könyv megírására, és arra, hogy kezeljük rugalmasan az egyes szakterületek határait. A projekt korai szakaszában ezen kívül számíthattunk számos kolléga segítségére is, akik a tervezet áttanulmányozása után konstruktív kritikai megjegyzéseikkel a könyv további sorsát jelentős mértékben befolyásolták. Az erdészetben és a faiparban, a szakképző iskolákban, a felsőoktatási intézményekben, a magánerdő-gazdálkodásban és az önálló vállalkozásokban tevékenykedő kritikusainkról van szó, akiknek e helyen szeretnénk köszönetet mondani észrevételeikért. Hálásak vagyunk továbbá munkatársainknak és barátainknak, akik a munkában segítségünkre voltak. A gyors változások, az egyre nagyobb szakmai leterheltség és a nehezebbé váló gazdasági keretfeltételek idején mindannyiunk számára kihívást jelentett egy ekkora projekt megvalósítása. Ez sok plusz munkával járt, gyakran barátaink és családjaink rovására. Megértésükért, türelmükért és bátorításukért hálásak vagyunk. Időközben jól bemutatkozott ez a szak- és tankönyv a német nyelvterületen, és jól bevált mind az oktatásban, mind az erdészeti gyakorlatban. Ezért nagy öröm számunkra, hogy ez a mű most már rendelkezésre áll magyar nyelven is, és Magyarországon is használható a felsőoktatásban és a gyakorlatban. Annak érdekében, hogy a nemzetközi és európai erdőgazdálkodásra és fafeldolgozásra vonatkozó empirikus adatok az aktuális állapotot tükrözzék, a jelenleg rendelkezésre álló nemzetközi statisztikák alapján szükség szerint aktualizáltuk a magyar nyelvű kiadáshoz az 1. fejezet táblázatait, ábráit és a magyarázatokat. Ezzel szemben ennek a fejezetnek, akárcsak a könyv többi fejezetének az általános fejtegetései véleményünk szerint továbbra is megfelelnek a mai helyzetnek, ezért változatlanul hagytuk. Köszönjük a fordítást végző Dékány Zsigmondnak a kompetens munkáját, amely nélkül nem vált volna lehetővé ennek a sokrétű és nagy terjedelmű szövegnek az áttétele magyar nyelvre. Megkülönböztetett köszönetünket fejezzük ki elhunyt kollégánknak, Prof. Dr. Mészáros Károlynak, az ő széles látókörének és szakmai érdeklődésének köszönhetően valósulhatott meg a könyv magyar fordítása. Nagy sajnálatunkra ő már nem élhette meg a könyv elkészültét. Hálás köszönettel tartozunk Dr. Stark Magdolnának, aki intenzíven gondját viselte ennek a közös projektnek, és a szakmai minőségellenőrzést garantálta. Az ő nagy tudása és intenzív elkötelezettsége nélkül ez a kiadvány nem jelenhetett volna meg. Zürich, Rottenburg am Neckar, Zug, Wiesbaden, szeptem ber Prof. Dr. Franz Schmithüsen Prof. Dr. Bastian Kaiser Dr. Albin Schmidhauser Dipl.-Forstw., Dipl.-Bwi. NDS ETH Stephan Mellinghoff Dipl.-Ing. BOKU, Dipl.-Betriebswirt ETH Zürich Alfred W. Kammerhofer 9

10

11 Tartalomjegyzék Előszó 5 Bevezető 7 Ábrajegyzék 19 Táblázatjegyzék 23 Rövidítések jegyzéke Erdőgazdálkodás és fafeldolgozás Az erdők területi megoszlása és szerkezetük változása A Föld erdőterülete és az erdőterületek földrajzi megoszlása Európa erdőterülete Növedék és használat Erdei vegetáció és fafajok Az erdei vegetáció fejlődése A településfejlődés hatása Erdőgazdálkodás Megújuló erőforrások hasznosítása Lokális erdőhasználat Fahasználat a fafeldolgozás és az iparosodás kezdeti időszakában A tartamos erdőgazdálkodás kialakulása Az erdőtulajdon és az erdőhasználati jog Tartamos erdőgazdálkodás Multifunkcionális erdőgazdálkodás Fafeldolgozás Az ágazat szerkezeti tagozódása és a fafelhasználás alakulása Európa faipara Fűrészipar Szerkezetváltás a fűrésziparban Fa alapú kompozit-gyártó ipar Továbbfeldolgozó, késztermékgyártó faipar Cellulóz- és papíripar Nemzetközi összefonódás a fagazdaságban Szakirodalom Értékteremtés a vállalatokban és az üzemekben Értékteremtési folyamatok Árutermelés Értékteremtés a vállalatokban 79 11

12 Tartalomjegyzék A fa értékteremtési lánca Az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás kapcsolatrendszere Értékteremtés a multifunkcionális erdőgazdálkodásban Folyamatok optimalizálása Vállalatok és üzemek Gazdálkodási egységek Transzformációs folyamatok és rendszerstruktúrák Erdészeti üzemek szerkezeti jellemzői Faipari üzemek szerkezeti jellemzői Erdészeti szolgáltató vállalatok Jogi formák Vállalat- és üzemnagyság A telephely Horizontális és vertikális együttműködés Vállalkozói magatartás A keretfeltételek változása A keretfeltételek hatása az erdőgazdálkodásra és a fafeldolgozásra Cselekvési lehetőségek Innováció Vállalkozói kihívások Szakirodalom Piacok és marketing Piacok Kereslet és kínálat Termékek piacképessége A piac formái Keresleti és kínálati piacok Beruházási és fogyasztási javak piaca A piacok életciklusa A fatermékek piacai Az erdőgazdálkodás és a faipar vásárlói Szolgáltatási piacok Marketing A marketing feladata és jelentősége Marketingkoncepciók Termékek és vásárlói haszon Piackutatás Termékpolitika Árpolitika Disztribúciós politika Kommunikációs politika Termékdifferenciálás az erdőgazdálkodásban és a fafeldolgozásban

13 Tartalomjegyzék 3.3. Marketingstratégiák kialakítása A marketingstratégia feladata és jelentősége A fontos piacok behatárolása Piaci szegmensek és részpiacok Környezeti tényezők A marketing stratégiai kialakítása A kínálat pozicionálása Marketingeszközök Piacmegdolgozás és a stratégia megvalósítása Szakirodalom Menedzsment, személyügyi vezetés és szervezet Menedzsment mint vállalkozói kihívás A menedzsment feladata és jelentősége Szituatív menedzsment Menedzsmentkoncepciók Menedzsment az erdőgazdálkodásban Eltérő időhorizontok egymásra épülése Menedzser és menedzsment-teamek A menedzsment mint rendszerirányítás Alapfunkciók Cselekvési szintek A menedzsment területei Döntési és problémamegoldási folyamatok Tervezés és ellenőrzés Információmenedzsment Innovációmenedzsment Vállalatpolitika és vállalati célok Érdekcsoportok, érdekeltek (Stakeholder) Vállalati jövőkép Vállalati eszménykép Vállalati célok Célmegfogalmazás Formális- vagy sikercélok Konkrét célok Célkapcsolatok Célrendszerek Humán erőforrás menedzsment A humán erőforrás menedzsment feladata és jelentősége Teljesítőkészség Teljesítőképesség Munkakörülmények A személyzet javadalmazása Humánerőforrás-tervezés

14 Tartalomjegyzék 4.5. Személyügyi vezetés A személyügyi vezetés feladata és jelentősége Munkaelégedettség Humánerőforrás-fejlesztés A munkatársak értékelése Vezetői magatartás és vezetési irányelvek Vezetési stílus Vezetési technikák Szervezet A szervezet feladata és jelentősége Szervezeti felépítés és folyamatszervezet Szervezeti területek Funkcionális és divizionális szervezeti formák Szervezeti struktúratípusok Formális szervezeti elemek Szervezetfejlesztés New Public Management (új közigazgatás) Szakirodalom A számvitel mint központi információs rendszer A számvitel jelentősége és elemei Pénzügyi számvitel A pénzügyi számvitel feladatai Mérleg Eszközök Források A mérleg tagolása Mérlegoldalak közötti kapcsolat Eredménykimutatás A mérleg és eredménykimutatás közötti összefüggés Az eredménykimutatás tagolása A hiteles eredménykimutatás alapelvei A kettős könyvvitel Számlarendszer Számlavezetés Számlakeret és számlatükör Speciális mérlegtételek értékelése Általános értékelés Befektetett eszközök értékcsökkenési leírása Az értékcsökkenési leírás módszerei Az újrabeszerzés finanszírozásának biztosítása Az értékcsökkenési leírás könyvelése Speciális értékelési formák

15 Tartalomjegyzék 5.6. Mérleg és eredménykimutatás elemzése Az elemzés feladata és jelentősége A számvitel értékelési alapelvei Az éves beszámoló korrigálása Mérlegelemzés Az eredményszámítás elemzése A mérleg és az eredménykimutatás integrálása Üzemi költségkönyvelés Az üzemi költségkönyvelés feladatai Alapstruktúra A pénzügyi és az üzemi költségkönyvelés közötti különbségek Költségek és teljesítmények Költségnem elszámolás Költséghelyekre bontott költség elszámolás Költséghely-terv és belső teljesítmény-elszámolás Üzemi elszámolási ív Költségviselő-elszámolás A költségviselő-elszámolás feladata és jelentősége Darabköltség-számítás vagy kalkuláció a költségviselő elszámolásban Időtényező Osztó kalkuláció Pótlékoló költségkalkuláció Számítási példák Állami erdőtulajdonosok könyvvitele Államháztartási szervezetek könyvvitele Erdészeti üzemek számvitele Szakirodalom Finanszírozás és beruházás Finanszírozás A finanszírozás feladata és jelentősége Tőke- és eszközforgalmi számítások Finanszírozási módok Belső finanszírozás Külső finanszírozás Költségvetési vállalatok finanszírozása Az erdőgazdálkodás finanszírozása Beruházások A beruházások feladata és jelentősége A beruházási döntések jelentősége A beruházási projekt pontos leírása Nettó forgóeszköz, értékcsökkenési leírás és kockázatértékelés Stratégiai beruházás-értékelés, és beruházás-ellenőrzés Beruházás-számítás

16 Tartalomjegyzék 6.3. Beruházás-számítás statikus eljárással A statikus beruházás-számítás feladata és jelentősége Költségösszehasonlító számítás Pótló beruházás (erdészeti szállítójármű) Nyereség-összehasonlítás Jövedelmezőségi számítás Beruházások összehasonlítása a beruházott tőke megtérülési ideje alapján A dinamikus beruházás-számítás alapjai A dinamikus beruházás-számítás feladata és jelentősége Diszkontálás Prolongálás Értéknövelő gallyazás értékelése Annuitás Beruházási számítás dinamikus eljárással Beruházások értékelése nettó jelenérték alapján Alternatív erdőhasználati módok értékelése Kombinált fakitermelési eljárás értékelése Belső kamatláb módszer Annuitás módszer Szakirodalom Logisztika és termelési folyamatok A logisztika feladata és jelentősége Logisztikai rendszerek A logisztikamenedzsment jelentősége Just in Time-termelés Ellátásilánc-menedzsment (Supply Chain Management) A fa értékteremtési lánc integrációja Rönkbeszerzés Logisztikai rendszerek jellemzése Logisztikai problémafelvetések rendszerezése Rendszerjellemzés Vevőközpontú jellemzők Termékközpontú jellemzők A termelési folyamatok jellemzői Jellemzők közötti kapcsolatok Az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás logisztikai jellemzői Logisztikai rendszerek menedzsmentje Menedzsment referenciamodell Tervezés és irányítás Megrendelések feldolgozása Raktár- és anyagmenedzsment Idő- és kapacitásmenedzsment

17 Tartalomjegyzék 7.4. Üzemi kapacitások meghatározása A költségeket befolyásoló tényezők Költségdimenzió Egyszerű költségfüggvény lineáris költséggörbe esetén A-típusú termelési függvény A-típusú költségfüggvény Erdészeti üzemek kapacitása és rugalmassága B-típusú termelési függvény B-típusú költségfüggvény Ipari kapacitások és rugalmasság Termelési programok elemzése Részköltség-számítás Fedezetszámítás Egylépcsős fedezetszámítás Az egylépcsős fedezetszámítás alkalmazása az erdei fatermék 371 termelésben Az egylépcsős fedezetszámítás alkalmazása a fűrészáru gyártásban Többlépcsős fedezetszámítás Munkamódszerek a fatermék termelésben Erdőgazdálkodási termelési programok Termelési folyamatok a faiparban Szakirodalom Stratégiai tervezés és controlling Stratégiai tervezési folyamatok A stratégiai tervezés feladata és jelentősége A stratégiai tervezés kialakítása és szervezete Környezetelemzés A környezetelemzés feladata és jelentősége Globális vállalati környezet Piacelemzés Ágazatok szerkezetelemzése Vállalatelemzés A vállalatelemzés feladata és jelentősége Stratégiai üzletágak Az értékteremtési lánc elemzése Az értékteremtés elemzése GAP-analízis Stratégiai sikerpozíciók Magkompetenciák Stratégiai alternatívák értékelése A stratégiai alternatívák feladata és jelentősége Tapasztalatgörbe PIMS-Program Életciklus-koncepciók

18 Tartalomjegyzék Portfolióelemzés SWOT-analízis Kockázatértékelés Stratégia választás A stratégia választás feladata és jelentősége Növekedési stratégiák Versenystratégiák Másodlagos stratégiák Stratégia-megvalósítás üzleti terv Controlling A controlling feladata és jelentősége Controlling-feladatok végrehajtása A controlling fejlődése A controlling szervezete Controlling eszközök A controlling eszközök feladata és jelentősége Eltéréselemzés Üzemelemzés Idősorok és üzem-összehasonlítások Benchmarking Balanced Scorecard Szakirodalom 423 Függelék A gazdálkodást jellemző adatok Magyarországon 427 Irodalomjegyzék 449 Tárgymutató 465 Szerzői oldal

19 Ábrajegyzék 1-1. ábra. Az erdőterület és a népesség megoszlása kontinensek szerint ábra. A hengeresfa termelés alakulása ábra. Az erdőfenntartáshoz és az erdőhasználathoz fűződő érdekek ábra. A fagazdaság szerkezete és összefüggései ábra. A fatermékek felhasználásának alakulása a világon 1964 és 2005 között ábra. A fatermékek felhasználásának alakulása Európában 1964 és 2005 között ábra. A fafeldolgozó és bútoripari szektor árbevétele ágazatok szerint (1997) ábra. A forgácsoló- és profilmaró technika sematikus ábrázolása ábra. Import- és exportértékek (2005) kontinensek szerint ábra. A nemzetgazdaság jövedelem-körforgása ábra. Ágazatok besorolása a három gazdasági szektorba ábra. A nemzetgazdaság fejlődési pályája ábra. Az értékteremtés szakaszai ábra. Az értékteremtési lánc modellje ábra. A fa értékteremtési lánc ábra. Az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás kapcsolatai ábra. Az erdőgazdálkodás és fafeldolgozás kapcsolatrendszere ábra. Értékteremtés a multifunkcionális erdőgazdálkodásban ábra. A vállalat és az üzem elhatárolása ábra. Menedzsment-, forgalmi- és pénzgazdálkodási folyamatok ábra. Vállalatok és üzemek strukturális jellemzői ábra. Erdészeti üzemek strukturális jellemzői ábra. Faipari vállalatok szerkezeti jellemzői ábra. Magánjogi vállalatok jogi formái ábra. Közjogi intézmények és testületek jogi formái ábra. Az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás környezeti feltételei ábra. Az erdőgazdálkodás környezeti feltételei ábra. Az EU faiparának versenyképessége ábra. Az EU faiparának SWOT-elemzése ábra. Innováció a vállalatokban és az üzemekben ábra. Keresleti görbe (D), kínálati görbe (S), és piaci egyensúly (P 1 /X 1 ) ábra. A keresleti (D) és a kínálati (S) görbe változása ábra. Ár- és mennyiségkiigazítások a "cobweb-modellben" ábra. Javak csoportosítása ábra. Piaci formák ábra. A kínálati- és keresleti piacok jellemzői ábra. A piaci életciklus modell ábra. Fatermékek és felhasználási területeik ábra. Erdőgazdasági szolgáltatások elhatárolása ábra. Egy termék koncepciószintjei

20 Ábrajegyzék ábra. A termék-szolgáltatás négyszög ábra. Árpolitikai döntéseket befolyásoló tényezők ábra. Marketingstratégiák kidolgozása ábra. A piaci rendszer fontos elemei ábra. Erdei fatermékek részpiacai és piaci szegmensei ábra. A szolgáltatási és a kommunikációs arculat megválasztásának változatai ábra. McCarthy merketingmodellje ábra. Domináns és standard eszközök modellmezője ábra. A menedzsment cselekvési szintjei és területei ábra. Menedzsment területek összehangolásának eltérő időhorizontjai 177 dinamikus környezetben 4-3. ábra. A döntési folyamat mint analitikus információfeldolgozási folyamat ábra. Vállalati célok és érdekcsoportok ábra. Kultúra, politika, vízió és eszménykép a vállalatokban ábra. Formális célok áttekintése ábra. Célkategóriák áttekintése ábra. Egy erdészeti üzem lehetséges célkapcsolatai ábra. Céldimenziók a humán erőforrás menedzsmentben ábra. Teljesítménydeterminánsok kapcsolata ábra. Humánerőforrás-igényt befolyásoló fő tényezők ábra. A munkaelégedettség formái mint a mérlegelési és élményfeldologozási 205 folyamatok eredményei ábra. Humánerőforrás-fejlesztési intézkedések ábra. Vezetési stílusok és befolyási bázisaik összefüggése ábra. Különféle részvételen alapuló vezetési stílusok célhatásainak 211 legfontosabb determinánsai ábra. Vállalatok és üzemek szervezeti területei ábra. Funkcionális (a) és divizionális (b) szervezet ábra. Szervezeti struktúratípusok ábra. Az üzemi számvitel területei ábra. Mérlegséma az Európai Unióban ábra. Mérlegséma Svájcban ábra. Példák az aktív időbeli elhatárolásokra ábra. Példák a passzív időbeli elhatárolásokra ábra. Egy vállalkozás mérlege számlaformában ábra. Lépcsős tagolású mérleg ábra. A kettős számvitel eredménye a mérleg és eredménykimutatás 241 segítségével 5-9. ábra. A mérleg és az eredménykimutatás közötti összefüggés ábra. Az eredménykimutatás tagolása ábra. Lépcsőzetes eredménykimutatás ábra. Egy fűrészüzem eredménykimutatása lépcsőzetes formában ábra. A mérleg- és eredményszámlák könyvelési szabályai ábra. Összefüggések és a könyvelés folyamata a kettős könyvviteli rendszerben ábra. Mérleg számlakeret ábra. Eredményszámítás számlakerete

Előszó 5. Bevezető 7. Ábrajegyzék 19. Táblázatjegyzék 23. Rövidítések jegyzéke Erdőgazdálkodás és fafeldolgozás 27

Előszó 5. Bevezető 7. Ábrajegyzék 19. Táblázatjegyzék 23. Rövidítések jegyzéke Erdőgazdálkodás és fafeldolgozás 27 T artalomj egyzék Előszó 5 Bevezető 7 Ábrajegyzék 19 Táblázatjegyzék 23 Rövidítések jegyzéke 25 1. Erdőgazdálkodás és fafeldolgozás 27 1.1. Az erdők területi megoszlása és szerkezetük változása 29 1.1.1.

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 1 144/00. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Értékelés. alkalmazott szakszemélyzet képzettsége középfokú Bizonyítvány másolat 5 A beruházás keretében

Értékelés. alkalmazott szakszemélyzet képzettsége középfokú Bizonyítvány másolat 5 A beruházás keretében 1. számú melléklet a 144/008. (XI. 7.) FVM rendelethez Értékelés Értékelési szem megnevezése Értékelés/ellenőrzés módja Maximális szám Szakmai szemok Az erdőgazdálkodó vagy az felsőfokú Bizonyítvány másolat

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba Erdőgazdálkodás Dr. Varga Csaba Erdő fogalma a Föld felületének fás növényekkel borított része, nyitott és mégis természetes önszabályozással rendelkező ökoszisztéma, amelyben egymásra is tartós hatást

Részletesebben

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014 B-006 110/20/7/4 B-011 Ulmus laevis Vénic szil 50/12/12/4 B-013 60/12/10/4 B-014 150/258/4 B-018 Carpinus betulus Közönséges gyertyán 40/8/10/4 B-030 45/10/13/4 B-035 Salix alba Tristis Fehér fűz 80/10/12/4

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan 2016 Szerzők: Dr. Kardos Barbara Dr. Sisa Krisztina Andrea Dr. Szekeres Bernadett Dr. Veress Attila Lektor: Dr. Siklósi Ágnes ISBN 978 963 638 511 8 Kiadja a SALDO

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM

46/2009. (IV. 16.) FVM 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz.

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz. A-002-009, 010 Salix alba Tristis Fehér fűz fasor 15-30/4-10/6-10/3 ok A-013-020 hrsz. 095/1 Tilia cordata Kislevelű hárs fasor 25-35/7-12/4-6/3 A-021-024 Betula pendula Bibircses nyír csop. 17-30/11-12/3-4/3

Részletesebben

A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS ROMÁNIA KORMÁNYA NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV 2007-2013 Európai Unió és Románia Kormánya által támogatott projekt/ FEADR A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Általános tanulmányok ANON. (2001): Az év fái. Erdészeti Lapok 136(7-8): 216. BARTHA D. (1995): "Év fája" mozgalom Magyarországon. Bútor és Faipar 1(1):

Részletesebben

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Általános tanulmányok BARTHA D. (1995): Új mozgalom német mintára. Középpontban az elfelejtett fafajok. Számadás 7(49): 17. BARTHA D. (1995): "Év fája"

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen,

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, Lokális cselekvés Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, 2011. 05.27. Felvezető: Tiboldi Lajos Név: Ica Apja neve: 15548 SAPHIR-ET Eredményei: 2009 Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Nemzetközi és hazai kitekintés

Erdőgazdálkodás. Nemzetközi és hazai kitekintés Erdőgazdálkodás Nemzetközi és hazai kitekintés Az erdő: a világ egyik legösszetettebb életközössége, amely magában foglalja - a talajban élő mikroorganizmusokat, - a földfelszínen élő mohákat, gombákat,

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2010. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Tartalom Bevezető / FTP általában Stratégiai Kutatási Terv (SRA) Az SRA megvalósítása = FTP FTP szervezetei Összefoglalás

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez

2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez 2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez Helyi védelemre javasolt természeti területek, értékek, egyedi tájértékek: - az Érdi sziget (Beliczay-sziget) természetközeli területei,

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 144/00. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI

Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal Lektor: Dr. habil. Zéman Zoltán egyetemi tanár 2016 október Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Kapronczai István 52. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Az induló állapot Kérdés: Felkészült agrárgazdasággal csatlakoztunk

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Richter Csoport. 2013. 1-9. hó. 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31.

Richter Csoport. 2013. 1-9. hó. 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31. Richter Csoport 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31. Összefoglaló 2013. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: +5,2% ( ), +7,1% (Ft) + jó ütemű növekedés Kínában, az EU15 piacokon és

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16.

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16. A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, 2013. július 16. Kopint-Tárki Zrt. www.kopint-tarki.hu Tartalom A német gazdaság

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete Heves város építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 7/2006. (II. 24.) rendeletének módosítására

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

A vállalkozások dinamikus képességének fejlesztése: a munkahelyi innovációk szerepének felértékelődése (A nemzetközi összehasonlítás perspektívája)

A vállalkozások dinamikus képességének fejlesztése: a munkahelyi innovációk szerepének felértékelődése (A nemzetközi összehasonlítás perspektívája) A vállalkozások dinamikus képességének fejlesztése: a munkahelyi innovációk szerepének felértékelődése (A nemzetközi összehasonlítás perspektívája) Makó Csaba Budapesti Gazdasági Főiskola Innováció: a

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 5. (20) Veszélyességi zónák övezetére vonatkozó hatályos jogszabály: a veszélyes

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható S A J TÓ KÖZ L E M É N Y L o n d o n, 2 0 1 6. m á j u s 1 2. Közép-kelet-európai stratégiai elemzés: Banki tevékenység a közép- és kelet-európai régióban a fenntartható növekedés és az innováció támogatása

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország 57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország Az európai építési piac kilátásai 2004-2006 között Összefoglaló Készítette: Gáspár Anna, Build & Econ Stockholm, 2004. június 10-11. Gyógyulófélben

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3.

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3. Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája Mi lesz veled, egyetem? 2015. november 3. A felvételi Összes jelentkező Jelentkezők évi alakulása az előző évhez v Összes

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január február 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2014 februárjában a kereskedelmi

Részletesebben

Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI

Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Budapest, 2011 Másolat - Controlling_2011_tordelt_3_28.indd 1 2011.04.05. 9:39:01 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal Lektor: Dr. Bíró Tibor ISBN

Részletesebben

Faállományok fatermőképességének vizsgálata a termőhely függvényében

Faállományok fatermőképességének vizsgálata a termőhely függvényében Faállományok fatermőképességének vizsgálata a termőhely függvényében Bidló András, Heil Bálint, Kovács Gábor, Patocskai Zoltán Nyugat-Magyarországi Egyetem, Termőhelyismerettani Tanszék Földhasználati

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

ció Magyarországon gon 2009

ció Magyarországon gon 2009 Kutatás, a fejlesztés és s innováci ció Magyarországon gon 2009 Pálinkás József Kinőni Magyarországot Konferencia tudományról, kutatásról, innovációról 2009. május 20. 1 1. A Parlament feladatai: törvényi

Részletesebben

Prozesskostenrechnung (PKR)

Prozesskostenrechnung (PKR) Prozesskostenrechnung (PKR) Folyamatköltség-számítás 2008.03.31. Készítette: Bródi Erzsébet Jánk Ildikó Müller Marianna Nagy Csilla Gazdasági folyamatok változása a II. világháborútól napjainkig Élesedő

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december A PISA 2003 vizsgálat eredményei Értékelési Központ 2004. december PISA Programme for International Students Assessment Monitorozó jellegű felmérés-sorozat Három felmért terület Szövegértés, matematika,

Részletesebben

A főbb növényi termékek

A főbb növényi termékek UDOVECZ GÁBOR A főbb növényi termékek világpiaci kilátásai NEMZETKÖZI AGRÁRPIACI KILÁTÁSOK 25 BUDAPEST A világ búzatermelésének legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása 24-ben és 214-ben EU TERMELÉS:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

A faipari, fűrészipari feldolgozás és a biomassza energetikai hasznosításának kapcsolata Magyarországon

A faipari, fűrészipari feldolgozás és a biomassza energetikai hasznosításának kapcsolata Magyarországon A faipari, fűrészipari feldolgozás és a biomassza energetikai hasznosításának kapcsolata Magyarországon Prof.. Dr. Molnár Sándor Toth Béla 1 Előadás tartalma: Hazai fűrészipari feldolgozás alapanyaghelyzete

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál

A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál Persze László Sopron 2014 Az értekezés Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

for a living planet "zöld energia"?

for a living planet zöld energia? for a living planet Mennyire zöld z a "zöld energia"? A biomassza-hasznosítás természetvédelmi kockázatai Gulyás Levente természetvédelmi igazgató WWF Magyarország Tartalom 1. EFI tanulmány háttere 2.

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Eszközgazdálkodás alapok. ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Eszközgazdálkodás alapok. ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD Eszközgazdálkodás alapok ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD Az előadás témakörei ESZKÖZÖK - Tárgyi eszközök 1. Tárgyi eszközök fogalma, csoportosítása 2. Tárgyi eszközökkel való gazdálkodás 3. Tárgyi eszközök

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben