AUGUSZTUS 20. AZ ÚJ NYELV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AUGUSZTUS 20. AZ ÚJ NYELV"

Átírás

1

2 2 EGYHÁZI HÍREK Szeptember AUGUSZTUS 20. AZ ÚJ NYELV Együtt falu és egyház. Ez juthatott eszébe azoknak, akik államalapítási ünnepét (és a meghívót) komolyan vették és eljöttek templomunkba. Reformátusok, katolikusok, gondolkodók. Szólt az orgona, szólt az Ige és szólt a polgármesteri köszöntő. A páratlan templomi hangszer tetején látható évszám alázatra int: vajon 100 év múlva fogják-e vasárnaponként hallgatni a lelket gyógyító zeneszót és igehirdetést? Lesznek-e, kik heti 1 órára (készüléssel 2) felkeresik Isten paszabi hajlékát, hogy lelki kenyeret is magukhoz vegyenek? Ez tőlünk nagyban függ. A Bibliánkból az első Gyülekezetről hallottunk (Apostolok Cselekedetei 6. rész 1-7 versek). Jeruzsálemben egyik napról a másikra embertömegek vállalták fel Krisztus nevét. És meg akartak változni. És szívesen jártak a gyülekezetbe. Megkeresztelkedtek, konfirmáltak és utána is hetente együtt voltak, úrvacsoráztak. Felmerült az egyre nagyobb gyülekezetben, mi legyen azokkal a tagokkal, akik a zsidó nyelvnél jobban értettek görögül. Kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timónt, Parmenászt és Nikoláoszt, az antiókhiai prozelitát; az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten Igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma. Tehát megválasztották a görög nyelvű diakónusokat. Hetet, kik közül egyik István volt. Ő lett később az első, név szerint ismert keresztyén vértanú. Aki életét áldozta hitéért, Krisztusáért éve nekünk is volt egy Istvánunk. A vándorló, babonás népünknek a haza földje mellett megmaradási lehetőséget és együttélési szabályokat adott. A Bibliához, (katolikus) lelkipásztorokhoz folyamodott, hogy ez a nép se legyen gazdátlan. Szigorúan, de világosan Istenhez kötötte a magyar nép sorsát. Újra írom: megmaradását. Mert másként nem lehet. Ma sem. Az istentiszteletet követően a tavasszal átadott filagória lépett elő helyszínné. A díszőrséget álló két fiatallal az élen elhelyezkedtünk a mesteri paszabi kezek alkotta létesítmény körül. Az együtt maradó közösség a polgármesteri köszöntő nehéz szavait hallotta: Az emberi gyengeség a múltat s a régit mindig nagyobb fénybe szokta állítani, mint a jelent s a jövendőt. A legnagyobb magyartól (milyen érdekes, ő is István) vett idézet és az utána következő, mély értelmű beszéd ismét ünnepi magasságokba emelte lelkünket. Ki lett mondva kis országunk nehéz gazdasági, szellemi helyzete, de ki lett mondva a megoldás első lépése is. A magam részéről bizonyos vagyok benne, hogy ha figyelünk múltunkra, s számot vetünk lehetőségeinkkel egy kissé továbbgondolva Széchenyi szavait a jelent és a jövőt is legalább olyan fénybe állíthatjuk, mint amilyennek múltunk tetszik Ha végignézzük az előttünk járók életét, láthatjuk, hogy az élet soha nem volt könnyű, mindig is kifejezetten nehéz volt. Szent István életének jelentős részét a fegyveres harc töltötte ki Győzött, mert ő mérte fel helyesen az erőviszonyokat, s mert ő tudta végül összefogni a nemzetet Az, hogy a dolgok jól vagy rosszul mennek, bizony rajtunk is múlik. Ha másért nem, azért mert mi választjuk vezetőinket. Kívánom, mindannyiunknak, hogy lelkesítsen minket az elődök példája, kivált Szent Istváné. Lelkesítsen azért, hogy megláthassuk ha nem is a fényeset, de legalábbis a jót jelenünkben, s azt követhessük! (Előző oldal folytatása.) E gyönyörű szavak után következett az úrvacsora. Az úrvacsora, melyben bűneinket letehetjük Isten elé és Krisztus (szimbolikus) testével és vérével gazdagodva új életet kezdhetünk. Együtt (egyházi és testületi) tagok és vezetőik. Ennél szebb és tartalmasabb ünnepünk - máskor is legyen! Szépen előkészítve ahogyan most is. Filagória körül, templomban orgonaszóval, küldetéses világi és egyházi szavakkal. Együtt falu és egyház. Szilágyi Sándor, ref. lelkész r, ref. lelkész

3 2008. Szeptember EGYHÁZI HÍREK 3 Szeretettel hívjuk és várjuk, hogy október 11-én, szombaton este 6 órától Istennek paszabi hajlékában ünnepeljük a helyiek hitét, amellyel orgonát építettek, éppen 100 éve. Igét hirdet: Sipos Kund Kötöny, esperes. Orgonát megszólaltatja: Szabó Péter, lelkész. Igei köszöntést mondanak: a vendég lelkipásztorok. Felelõs kiadó: Paszab Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Tóth Mihály A szerkesztõbizottság: Czomba Zoltán, Szemõk Valéria, Tóth Imre Szerkesztõség: 4475 Paszab, Polgármesteri Hivatal Keresztyén Bál 2008 Az istentisztelet után a feldíszített tornateremben kerül sor a bálra, amin a VOX együttes zenél és tombolasorsolás is lesz. Az est folyamán sor kerül a jótékonysági jegyek húzására, melynek fődíja: házi mozi rendszer dvd lejátszóval. Jótékonysági jegyek Ft-os áron, belépőjegyek Ft-os áron kaphatóak Szabó András gondnoknál az élelmiszerüzletben és Szilágyi Sándor lelkésznél a Lelkészi Hivatalban Tiszabercelen. A Presbitérium és Gyülekezet mindenkit nagy szeretettel vár!

4 Tanévnyitó az iskolában ISKOLAI HÍREK Szeptember Szeptember 1-jén a nyárt idéző reggeli napsütésben vidám diákok töltötték meg az iskolaudvart. Minden embernek természete, hogy törekszik a tudásra. Arisztotelész gondolatával nyitotta meg ünnepi köszöntőjét Tajthy Istvánné intézményvezető. A tanulók szép rendben felsorakozva, figyelmesen hallgatták a tanévre szóló feladatokat, jó tanácsokat. Izgalommal várták a találkozást a megújult tantermekkel, a régi és új pedagógusokkal. A tanévnyitót megelőző héten több gyerek tért be az iskolába, s nagy örömüknek adtak hangot az új tantermi berendezések, a tiszta osztálytermek láttán. Tajthy Istvánné elmondta: Pályázati pénzből és az önkormányzat segítségével az iskola a teljeskörű festéssel, linóleumcserével, alsó tagozaton padok, szekrények, székek vásárlásával új köntösbe öltözött. Iskolánk valamennyi tanulóját tornafelszereléssel tornacipő, tornanadrág, póló ajándékoztuk meg, így tornaórán minden diák hiánytalan felszerelésben vehet részt. Az oktató-nevelő munka megkönnyítésére az évfolyamokat a szükséges szakirodalommal láttuk el, melyben a kötelező olvasmányok is helyet kaptak. További terhet vett le az iskola, az önkormányzat a szülők válláról azzal, hogy minden tanuló ingyen vehette át a tankönyvét. Tajthy Istvánné kérte a tanulókat, hogy e több millió forintos értéket becsüljék meg, használatuk során gondosan bánjanak vele. Szép pillanata volt a tanévnyitónak az elsősök köszöntése. Felsős diákjaink apró ajándékkal és verssel kedveskedtek az új növendékeknek. Az intézményvezető hangsúlyozta, hogy nagy szorgalommal, kitartással, gondos szülői magatartással szép eredmények elérésére lehetnek képesek. A tantestületben két új nevelőt köszönthettünk: Bíró Mónika tanító-magyar szakos fejlesztő pedagógust, valamint Tóth Zsanett történelem-művelődésszervező szakos tanárnőt. A zökkenőmentes tanévkezdésért, a felújítási munkálatokért köszönetet mondunk az önkormányzatnak. Ebben az évben is törekszünk a színvonalas oktató-nevelő munkára, a szülőkkel való hatékony együttműködésre. Szemők Valéria GRATULÁLUNK Kovácsné Tar Ilonát Turi Sándornénak, aki a Nyíregyházi Főiskola által kiállított Gyémántoklevelet vehetett át. az Oktatási és Kulturális Minisztérium nemzeti intézménye hímző foglalkozási ágban Népi iparművésznek ismerte el. KÖSZÖNET A nyár folyamán Drajkó László, a Microsoft Magyarország Ügyvezető igazgatója kereste meg iskolánkat. Elmondta, hogy a Microsoft számára stratégiai kérdés az oktatásügy támogatása. Ennek szellemében indították el a Társ a tanulásban programjukat, melynek célja a digitális írástudók számának növelése, a korszerű informatikusképzés támogatása és az informatikával segített oktatás népszerűsítése. Gégény Nikoletta iskolánk volt pedagógusa - lett ennek a programnak a háziasszonya, a program arca. Az Ő közreműködésével, ajánlásával jutott el hozzánk a Microsoft képviselője s ajándékozta meg iskolánkat egy projektorral, valamint a tanév során további segítséget ajánlott fel. Ezúton szeretnénk megköszönni Gégény Nikolettának iskolánknak nyújtott önzetlen segítését! Szemők Valéria

5 2008. Szeptember HÁZUNK TÁJÁN 5 A KÉPVISELŐTESTÜLET HÁZATÁJÁRÓL Rovatvezető: Vattamány Gábor jegyző A legutóbbi lapzártánk óta a paszabi képviselő-testület először július 30-án ülésezett. Első napirendként a Képviselő-testület arról döntött, hogy pályázatot ír ki a Paszabi Szőttes Népművészeti Ház, Helytörténeti Gyűjtemény, Közösségi és Művelődési ház intézményvezetői posztjára. Ezután jóváhagyta a testület Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását, így lehetőség nyílt arra, hogy az Ibrány székhelyű alapfokú oktatási intézmény tagintézményként működjön Gégény oktatási intézménye is, a paszabi és a besztereci közoktatási intézmények mellett. Következő napirendként a testület módosította a április 12-én megalkotott a Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az azóta eltelt időszakban jogszabályváltozás folytán módosítani kell az SzMSz-t, mivel az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvény kibővítette azok körét, akik vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek. A január 1-én hatályba lépett törvény önállóan szabályozza a közszolgálatban álló személyek (köztisztviselők, közalkalmazottak) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét. A következő rendkívüli - testületi ülésre augusztus 27-én került sor. Ezen az ülésen a testület módosította az Ibrány - Nagyhalászi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakításához kapcso- lódó - korábbi határozattal már elfogadott - fejlesztési megállapodást. Majd a járóbeteg szakellátó központ létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó Fejlesztési Megállapodásban rögzített MEDI- AMB Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződését is elfogadta.döntött a testület arról, hogy a közoktatási feladatellátással kapcsolatban született megállapodás alapján a Közép Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtson be a 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendeletben megfogalmazott a Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb kistérségekben támogatás igénybevételére a Paszab Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Paszab, Fő út 6. szám alatti, óvodaépület felújításának megvalósítása érdekében. A ,- Ft bruttó összegű beruházáshoz 95 %-os támogatás mellett ,- Ft összegű (5%) saját erő szükséges, továbbá a beruházás során felmerült összes költséget (pl. közbeszerzési eljárás díja, műszaki ellenőr díja, engedélyeztetési eljárás díja stb.) is az önkormányzat biztosítja. Az ezt követő szeptember 10-ei testületi ülésen a képviselők elfogadták a évi költségvetés I. félévi végrehajtásának tájékoztatóját és Paszab Község Önkormányzatának évi gazdasági programját. Ezután csatlakozási szándékát fejezte ki a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Végül módosította a képviselő-testület a polgármesteri hivatal alapító okiratát. Akövetkező tervezett ülés november 24-én lesz. A TIPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Paszab Község Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2008/2009. tanév második és a 2009/2010. tanév első félévére vonatkozóan. A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2008/2009. tanév második, illetve a 2009/2010. tanév első féléve). Az ösztöndíj folyósításának kezdete: március. Apályázat benyújtási határideje: október 31. A részletes pályázati kiírás megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hírdetőtábláján. A pályázattal kapcsolatban bővebb információt kérni valamint a pályázati formanyomtatványt átvenni a Polgármesteri Hivatalban, Czene Mariannál lehet. B TIPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Paszab Község Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: - a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy - felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; akik 2009/2010. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2009/2010. tanév első féléve. Apályázat benyújtási határideje: október 31. A részletes pályázati kiírás megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hírdetőtábláján. A pályázattal kapcsolatban bővebb információt kérni valamint a pályázati formanyomtatványt átvenni a Polgármesteri Hivatalban, Czene Mariannál lehet.

6 6 HÁZUNK TÁJÁN Október 1-jén nyit a Teleház Örömmel tájékoztatjuk községünk lakosságát, hogy október 1-jével a tájház tanácstermében kialakításra került új közösségi színterünk. Pályázati támogatás útján lehetőségünk nyílt olyan eszközök beszerzésére, amelyek által már itt, helyben is biztosítani tudunk lakosaink számára internetelérési-, fénymásolási, nyomtatási lehetőséget. Célunk, hogy egy olyan színtér kerüljön kialakításra, ahol hasznosan eltölthetik a délutánokat fiatalok és idősek egyaránt. A Tájházunk Gégény Norbert megbízott vezető irányításával várja a látogatókat. A Tájház előtti parkban kihelyezésre kerülő hirdetőtáblán rendszeresen közzétesszük a teleházban megszervezésre kerülő programokat Nyitva tartás: keddtől szombatig ig. Tisztelt Paszabiak! Az elmúlt falugyűléseken többször felvetésre került a Gilányi úti állomás épületének leromlott állapota. Ezért fontosnak éreztük, hogy településünk bejáratánál ne egy rossz állapotú, hanem egy impozáns épület fogadja a hozzánk érkezőket. Biztosan látják a fotón, hogy sikerült elérni célunkat, hiszen új tetőszerkezetet, vakolást és festést kapott a község ezen épülete. Ugyanakkor szomorúan tapasztaltuk, hogy még három nap sem telt el a felújítás után, máris megrongálták a falait. Tisztelt Falubeliek! Jogos igény volt az, hogy ezt a megállóhelyet rendbe tegyük, de ugyanígy jogos igényünk az is, hogy ha már költséget és fáradtságot nem kímélve helyreállítottuk az épületet, akkor maradjon is ez úgy meg, ahogy elkészült. Méltán voltunk büszkék arra, hogy buszváróink, intézményeink állagát megbecsültük, és aki ide látogatott, az jó véle- ménnyel távozott községünkből. Szégyenre méltó, a három éve rendbetett Hunyadi és Táncsics út közötti megállóhely állapota. Ezért kérem a lakosságot arra, ha olyat tapasztal, hogy bárki rongálja közintézményeinket, jelezze a Polgármesteri Hivatalba, hiszen az Önök segítsége nélkül nem tudjuk elejét venni az ilyenfajta cselekményeknek. Tajthy Péter polgármester ÉRTESÍTÉS Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Nyír-Flop Kft. által október 23-án (ünnepnapon) a megszokott menetrend szerint történik a hulladékszállítás Szeptember ANYAKÖNYV Részvétünket nyilvánítjuk az elhunyt hozzátartozóinak. Novák Miklósné (71 éves) Mazurák József (73 éves) Bíró Gusztávné (82 éves) Gratulálunk az újszülötteknek! Görömbei Hanna An: Pompár Erzsébet Bónis Bianka An: Bónis Mónika Janóczki Dominika An: Korsoveczki Andrea Laczkó Vanda Julianna An: Laczkó Julianna Haga Natália An: Lévai Bettina Gratulálunk az ifjú pároknak! Horváth Mária és Korsoveczki Zoltán FabuAndrea és ImreAttila Némedi Mária és Béres János Tisztelt Paszabi Lakosok! július 3-tól lépett hatályba a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosítása, mely kiegészült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére adható további juttatással, mégpedig az óvodáztatási támogatással. Ezek alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll óvodáztatási támogatást folyósít. A támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A támogatás folyósítása: A jegyző: a) a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása aa) az év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában, ab) az év első felében történik, de júniusig nem telt el három hónap, a beíratás évének december hónapjában, ac) az év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában, ad) az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el három hónap, a következő év június hónapjában [a továbbiakban az aa)-ad) pont alattiak együtt: első alkalom], b) a gyermek beíratását követően második és további alkalommal ba) a tárgyév június hónapjában, bb) a tárgyév december hónapjában, pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás összege a évben gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint. A helyi önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható. A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő hét munkanapon belül kell a szülő rendelkezésére bocsátani. Vattamány Gábor jegyző

7 2008. Szeptember Ahogy múlnak az évek, egyre-másra változik falunk arculata. Beépülnek üres telkek, régi parasztházak helyére új lakásokat emelnek, ha marad is belőlük hírmondó mindmind átalakul mai életünkhöz igazodva. Lapunk mostani számában egy kis időutazásra hívom olvasóinkat: képzeletben keressünk fel néhány eltűnt épületet! mai Fő út 20. sz. alatt vásárolt lakást (Horváth Pál és Egri Borbála lakóházát), majd újat építettek helyébe. Amásodik fénykép az alvég egyik, a Bercsényi út 1.sz. alatt állt épületet ábrázolja. Tulajdonosa Biró Barna volt, aki 1942-ben halt hősi halált a II. világháborúban. Özvegy felesége Tarjányi Eszter 1985-ben bekövetkezett haláláig élt itt. Az épületre az akkori Megyei Tanács egyik tanulmánya hívta fel a figyelmet: mint karakteres településrészt említi, javasolva, hogy a község rendezési tervében tartsák meg az utókornak. Nem tartották! 1987-ben lebontották, helyébe Jánóczki Miklós épített családi házat. Most lépjünk térben és időben is egy nagyot! Újra a felvégen vagyunk, az Érparton. A Táncsics út itt csatlakozik be a csatorna híjához. AHunyadi út szélső ( 26.sz.) háza mögött állt községünk legnevezetesebb háza, a paszabi földház. A Táncsics út 19. sz. alatt 300 négyszögöl területű telken épült lakóház néprajzi jelentőségével tűnt ki! A keleti lakástípusok jellegzetes példája. Átmenetet képez a középkori földkunyhók és a normális falazatú házak között. Belső padlózata még a föld szintje alatt van (itt cm-re), de a tető alá már szilárd falat emeltek. Kétosztatú szoba-konyha és a korábbi századokban általános mintára épült, 1871-ben. A falazat vályogból készült, nádfedéllel fedett. Eredetileg deszkakémény vezette ki a konyha és a szovában álló búboskemence füstjét. Belsője földpadozatos, 7 Töredékek...: Régmúlt idők nyomában... Felvégi részlet Az első felvétel a felvég egy részletét mutatja a templomtoronyból készítve. Valamikor az ötvenes években készülhetett. Meghatározó épülete a Tanácsháza bádogtetős látképe. Ez idő tájt a felénk néző ablakok mögött orvosi rendelő működött, még röntgenkészüléke is volt! Dr Gajdics György volt a körorvosunk. Majd az épület az idők folyamán több funkciónak is szinteret adott: a helyi közigazgatásnak, szolgálati lakásnak, napközinek, sőt volt idősek klubja is. Volt! Helyén ma az új iskola látványos épülete áll. Előtte igaz, csupán a házvég látható id. Milló Ferenc ( felesége: Sánta Ottilia ) portája terül el. Ama is élő fehér nyár ekkor még nem múlta felül a kert gyümölcsfáit. Napjainkban Ónodi Gábor és családja él itt. A tanácsház mögött induló Hunyadi út tengelyében álló magas tömbház volt a szövetkezeti bolt. ( vezetője Czeglédi József volt, őt követte Hadobás István ) Az épület ma is áll, átalakítva Hudák Andrásék otthona. Cipésznűhely is működött itt: A kép középpontjában a Mészáros család lakóháza és udvara áll. id. Mészáros András a Nyírvidéki Kisvasút pályaépítési munkálatai során, a paszabi területen egy baleset során egyik lábát elvesztette, ezután választotta ezt az ipart. (1961. február 20-án halt meg) Fia a HÁZUNK TÁJÁN Bíró Barna lakóháza mennyezete kazettás. A tetőszerkezetet tartó faragott mestergerenda átfogja az egész épületet.a búboskemencét a konyhából fűtötték. Érdekesség (de korára jellemző), hogy a konyha padlózatába vermet ástak. Eredetileg gabonát tartottak benne. az utolsó években burgonyatárolásra használták. A XIX.sz. végén egy istállóval bővítették melynek teteje zsúpszalma egy tehén és néhány gazdasági eszköz fért el benne. Utolsó lakója Sánta Zsuzsanna volt. Minden valószinűség szerint nagyapja építette, aki kerülő (mezőőr ) volt. A tulajdonos halála után nyíregyházi néprajzosok felmérése után elbontották, majd újra felépítették az szeptemberében megnyitott Sóstói Műzeumfaluban. A paszabi földház - (helyszíni, eredeti felvétel) A paszabi földház Sóstón Czomba Zoltán Jubileumi állománygyűlés július 11-én a paszabi Polgárőr Egyesület ünnepi állománygyűlést tartott. 15 éve alakult az egyesület, ennek okán 15 éves polgárőr munkáért elismerő oklevelet kaptak az alapító tagok: Biró Pál, Bódi Mihály, Czomba Zoltán, Fehér József, Hadobás István (tiszteletbeli elnökünk egészségi állapota miatt lakásán vette át az elismerést) Hajós László, Katona Miklós, Lakatos Géza, Nagy László, Németh Zoltán, Szuhi Sándor. Az előző év munkájának értékelése után Jászovics László, a megyei szövetség alelnöke tárgyjutalmat adott Bodnár József és Hajós László polgárőröknek. Vattai Tünde rfhdgy, az Ibrányi Rendőrőrs vezetője Bodó Tibor, Fehér József és Ónodi Gábor részére adott át jutalmat.. Az ünnepi ülés közös vacsorával ért véget. Czomba Zoltán P.E. elnök

8 INFORMÁCIÓK GAZDÁLKODÓKNAK Röviden a történelmi bázisjogosultságról Magyar Agrárkamara A magyar agrárkormányzat szándékai szerint január elsejével Magyarországon is bevezetésre kerül az un. összevont gazdaságtámogatási rendszer, az SPS. Az új rendszer mellett azért döntött a magyar agrárkormányzat, mert ez a rendszer biztosítja, hogy az elkövetkező években ne csökkenjenek bizonyos ágazataink támogatási szintjei, ez képes rugalmasan alkalmazkodni a termelési igényekhez és legkésőbb 2013 végéig (félidős felülvizsgálat alapján) úgyis erre a rendszerre kell az unióban átállniuk az agrárgazdálkodóknak. A rendszer lényege, hogy a korábban az ágazathoz kötött támogatások nagyrészt a termeléstől független jövedelemtámogatássá alakulnak. A támogatási jogosultság történelmi alapon megszerzett alanyi joggá változik, ami megilleti a termelőt függetlenül attól, hogy mit termel a földjén. Az SPS-rendszer előnye a jelenleg alkalmazott rendszerrel szemben, hogy jobban igazodik az agrárpolitika prioritásaihoz, stabilizálja az üzemi struktúrát és egyszerűsíti az adminisztrációt. A jövedelemtámogatássá alakuló támogatás az SPS-rendszer bevezetését követően, mint vagyonértékű jog, adható és vehető lesz. A történelmi bázisjogosultság olyan mezőgazdasági vagyoni értékű jog, amely alapján bizonyos ágazatokban 2007-től a szántóföldi növények esetében 2008-tól nemzeti kiegészítő támogatás jár a kedvezményezettek számára. A történelmi bázisjogosultsággal rendelkező termelő a történelmi bázisjogosultságnak megfelelő termeléstől elválasztott támogatást igénybe veheti. A termelő történelmi bázisát 29/2007. (IV.20.) FVM rendelet szerint kiadott hatósági bizonyítvány, illetve határozat tartalmazza. A történelmi bázisjogosultság éve, vagyis a referencia időszak: a 2006-os év. Ebből következik, hogy a évre igényelt és helyt- TÁJÉKOZTATÓ A szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásáról Az Európai Bizottság álláspontjához igazodva, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) január 1-től úgy módosult, hogy a mezőgazdasági ágazatban jövedékiadó-visszatérítés szempontjából figyelembe vehető gázolaj mennyiség felső határa valamennyi művelési ágban azonos lett. Ennek megfelelően a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól is új rendelet készült, ez a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet). Az új szabályozás szerint a szőlő- és gyümölcs művelési ágban a felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés mértéke 200 liter/hektárról 97 liter/hektárra csökkent. Az érintett termelői kör kompenzálására született meg a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Támogatási Rendelet). Atámogatást az a mezőgazdasági termelő igényelheti, aki - legalább 0,5 ha területű ültetvényben szőlő -vagy gyümölcstermesztést folytat; Szeptember adó MVH támogatási határozattal bíró, a nemzeti kiegészítő (topup) támogatásokhoz tartozó növényi kultúrák és állatok történelmi bázisjogosultságot szereztek. Ez a megszerzett történelmi bázisjogosultság május 15. (a támogatás igénylése) óta változhatott, hiszen földterületek cserélhettek gazdát, az állatok létszáma változhatott, stb. Ezeket a változásokat kell bejelenteni az MVH felé. A bejelentést a változással érintett mindkét félnek együttesen kell megtennie. Mivel a történelmi bázisjogosultság vagyoni értékű jognak számít, ezért az átadó (eladó vagy bérlő) nem köteles a megszerzett jogot ingyen átadni től a vagyoni értékű jog eladását, vételét külön fogják szabályozni, jelenleg a felek egyezségén múlik. Az MVH által a évi területalapú támogatási kérelmére vonatkozóan megállapított terület képezi a évi szántóföldi növények kiegészítő nemzeti támogatáshoz kapcsolódó történelmi bázisjogosultság alapját. Az MVH 75/2007. Közleménye szerint a K9004 lapot azoknak kell beadnia akiknél május 15. és december 31. között mozgott olyan földterület, amelyre a évi területalapú támogatásoknál top-up támogatást kaptak, tehát abban GOFR növény, rizs, vagy dohány volt vetve. Vagyis: az érintett termőföld használójának személyében bekövetkezett változásokat kell az űrlappal bejelenteni. A formanyomtatványhoz minden esetben csatolni kell a változást igazoló dokumentum egy eredeti példányát, vagy hitelesített másolatát. Igazoló dokumentum lehet: bérleti szerződés, adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, a földhasználat átengedését igazoló okirat. A K9004 bejelentő lapot mindkét, a változásban érintett félnek alá kell írnia, mert aláírás nélkül a bejelentés érvénytelen. A bejelentést az MVH által rendszeresített nyomtatványon az MVH levelezésicímére kell beküldeni. A borítékra rá kell írni: Szántóföldi bázisjogosultság módosítás! A2007. január 1. után történt változásokat a mozgott történelmi bázisjogosultságra vonatkozóan az MVH 74/2007. Közleménye szerint a K9000 űrlapon kell beadni. A kérelmeket az MVH által rendszeresített nyomtatványokon az MVH fent jelzett címére kell Beküldeni. Aborítékra írja rá Bázisjogosultság! Fontos hangsúlyozni, hogy a földterületekkel kapcsolatos adásvételi és bérleti szerződésekben rögzíteni kell az érintett terület blokk azonosító számát és azt, hogy történelmi bázisjogosult-e a terület, vagy sem. Hornyák János - Nagy József kamarai tanácsadók - a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját névre szóló számlával rendelkezik, és akinek a Korm. rendelet szerint keletkezett, a tárgyév egészére vonatkozó teljes adóvisszatérítési igényét a Vám-és Pénzügyőrség teljesítette (kimutatta); - nyilatkozik a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, a mezőgazdasági de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről; - nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással vagy adók módjára behajtható köztartozással, nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása, nem áll csőd-, vagy felszámolási-végelszámolási eljárás alatt, vagy természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, és nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. A támogatás mértéke a szőlő- és gyümölcsös ültetvényterületen ténylegesen felhasznált, a Jötben meghatározott 97 liter/hektár/év mennyiségen felüli, számlával igazolt gázolaj mennyisége, de legfeljebb 100 liter/hektár/év mennyisége után literenként 70 Ft. A Támogatási Rendelet január 1-jén lép hatályba, azonban már a év során vásárolt és felhasznált gázolaj mennyiség után a támogatást igénybe lehet venni. Atámogatási kérelem évente egyszer, a tárgyévet követő évben, legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig, a mezőgazdasági termelő lakhelye vagy székhelye szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez nyújtható be. A támogatással kapcsolatos további felvilágosítás a települési falugazdásztól kérhető.

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X Előterjesztés: Címe: KunszentmártonVáros Önkormányzatának csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Testületi ülés dátuma: 2016-09-22 Készítés ideje: 2015-09-12

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati

Részletesebben

Előterjesztés borítólapja

Előterjesztés borítólapja Kétpó község Önkormányzat 5411 Kétpó, Almásy tér 1. Előterjesztés borítólapja Sorszám: Előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Értelmezõ rendelkezések

Értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 113. szám 19343 A vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2012. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyéb ellátásokról

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-i testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-i testületi ülésére 125/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. május 26-i testületi ülésére Tárgy: Rendelet a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: szeptember 22.

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: szeptember 22. Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 201. szeptember 22. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való

Részletesebben

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2016. (2016.01.25.) számú KÖZLEMÉNYE A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához

11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához 11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához Alulírott... szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő /kirendelt családbafogadó

Részletesebben

Környezeti, egészségi következményei A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.

Környezeti, egészségi következményei A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. Előzetes hatásvizsgálat Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének / 2013. (... ) önkormányzati rendeletéhez, 17/2011. (VIII.11.) önkormányzati rendelet módosításához A jogalkotásról szóló 2010.

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések 17/2008.(XII.18.)számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás helyi szabályairól szóló 17/2003.(IX.30) számú rendeletének módosításáról egységes szerkezetben

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.15.) önkormányzati rendelete egyes lakossági csoportok támogatásáról

IVÁNC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.15.) önkormányzati rendelete egyes lakossági csoportok támogatásáról IVÁNC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.15.) önkormányzati rendelete egyes lakossági csoportok támogatásáról Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a térítési díj és tandíj összegének megállapításáról 31/2012. (IX. 08.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 1 Az önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (VIII.04.) számú rendelete. a szociális földprogramról

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (VIII.04.) számú rendelete. a szociális földprogramról Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (VIII.04.) számú rendelete a szociális földprogramról Csemő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program

Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program FIGYELEM! JELEN TÁJÉKOZTATÓ ALAPJÁN PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG! A sikeres pályázás

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület szeptember 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület szeptember 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz 1 Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2013. szeptember 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz 2. számú előterjesztés Tájékoztató Dombóvár lakosságának egészségi állapotáról 3. számú előterjesztés

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 03-án csütörtök)14,00

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításokkal)

(Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról (Egységes szerkezetben a módosításokkal)

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 1 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben