A BEFEKTETÉS RÉSZLETEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BEFEKTETÉS RÉSZLETEI"

Átírás

1 TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 3 éves USD denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény), melyet a Citigroup Funding Inc. (a továbbiakban Kibocsátó) bocsát ki, és lejáratkor a réz (Bloomberg: LOCADY CMDTY), arany (Bloomberg: GOLDLNPM INDEX) és WTI olaj (Bloomberg: CL1 CMDTY) (a továbbiakban Mögöttes árupiaci termékek, vagy Mögöttes temékek) teljesítményétıl függı Kamat lehetıségét kínálja. Ha a Kötvényt lejáratig megtartják, a kibocsátó Citigroup Funding Inc kötelezettsége a tıke 100%-ának és a feltételek szerinti Kamat kifizetése. A tıkevédelem a kibocsátó és a garanciaválalló hitelkockázatának van kitéve. A garanciavállaló Citigroup Inc garantálja a Kötvény alapján esedékessé váló minden összeg kifizetését. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben ha a kibocsátó, vagy a garanciavállaló fizetésképtelenné válik a Kötvény lejárata elıtt, a kötvényesek esetleg nem kapják vissza a befektetésüket. (További információ a Fıbb kockázatok között a Hitelkockázatnál). Ez a termékleírás a Kibocsátó augusztus 19-én kelt 30 milliárd USA dollár értékő középtávú kötvény és certifikát kibocsátási programjával, annak kiegészítéseivel és a további kiegészítésekkel együtt olvasandó és alkotja a Prospektust. A Prospektus elérhetı a Forgalmazó fiókjaiban valamint ezen a weboldalon: A Kibocsátó elsı helyi adósságának jelenlegi minısítései: Moody s; A3 / P-1, stabil kilátással, S&P; A / A-1, negatív kilátással, és Fitch; A+ / F1+, stabil kilátással, a Citigroup Inc. garanciája alapján. A hitelminısítés és kilátásai változhatnak a Kötvény futamideje alatt. További információk lejjebb, a Fıbb kockázatoknál a Hitelkockázat bekezdésben taláhatók. A Kötvény potenciális Kamata (a továbbiakban Kamat) a Mögöttes árupiaci termékek lejáratkor mért teljesítményétıl függ. A Mögöttes árupiaci termékekrıl további információk az 5. és 6. oldalon találhatóak. Lejáratkor, a kötvényesek az alábbi négy kifizetés egyikét kaphatják meg: Ha a Végsı értékelés napján minden egyes Mögöttes termék ára eléri a Kezdı árának 120%-át, vagy magasabb annál, a kötvényesek a tıkén felül 30-36% 1 Kamatot kapnak. Ha a Végsı értékelés napján minden egyes Mögöttes termék ára eléri a Kezdı árának 110%-át, vagy magasabb annál, a kötvényesek a tıkén felül 20-24% 1 Kamatot kapnak. Ha a Végsı értékelés napján minden egyes Mögöttes termék ára eléri a Kezdı árának 100%-át, vagy magasabb annál, a kötvényesek a tıkén felül 10-12% 1 Kamatot kapnak. Ha a Végsı értékelés napján bármelyik Mögöttes termék ára a Kezdı árának 100%-a alatt van, a kötvényesek a tıkét kapják vissza, és nem kapnak Kamatot. A kifizetés további részleteihez kérjük, tanulmányozza a Tájékoztató Jellegő Kondíciókat és a hipotetikus példákat. A potenciális Kamat kifizetése lejáratkor esedékes. Minden leendı kötvényvásárlónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a Kötvény összetettségét és a benne foglalt kockázatokat megértette. A leendı vásárlóknak ki kell kérniük saját jogi, adózási, könyvelési és más szakmai tanácsadójuk segítségét, hogy megállapítsák, a Kötvény megfelel-e a saját befektetési céljainak. 1 A Kamat mértékét az Üzletkötés napján határozzák meg. Ha a potenciális Kamat mértéke aznap kisebb lenne a fent leírt tartománynál, a Kötvényt nem bocsátják ki. Devizanem: Minimum befektetés: Kibocsátási ár: Értékesítési díj: Lejárat elıtti visszaváltás: A BEFEKTETÉS RÉSZLETEI USD USD, és USD többszörösei. 100% 2,50% Normális piaci viszonyok esetén naponta a piaci lehetıségeknek megfelelıen. A befektetı célja: A Kibocsátónak és közvetve a Garanciavállalónak való kitettség. Lejáratkori tıkevédelem, amit a Kibocsátó Citigroup Funding Inc nyújt és a Garanciavállaló Citigroup garantál.* A jelenlegi hasonló futamidejő, fix kamatozású USD betéteknél magasabb potenciális megtérülés elérése a Mögöttes termékek teljesítményétıl függıen a Kibocsátó és a Garanciavállaló hitelkockázata mellett. Indirekt kitettség a Mögöttes árupiaci termékek teljesítményének. A befektetı elfogadja: Legfeljebb 3 évig megtartja a befektetést. Ha bármelyik Mögöttes termék ára a Kezdı ár alatt van, a befektetı a tıke összegét kapja lejáratkor és nem kap Kamatot. A minimális potenciális Kamat 0% és a maximális potenciális Kamat 30%-36% 1 ami lejáratkor esedékes. A befektetés potenciális megtérülése kisebb lehet a Mögöttes árupiaci termékek valós megtérülésénél. A hasonló futamidejő fix kamatozású dollár betétek elérhetı kamatának alternatív költségét. Elıfordulhat, hogy a tıke egy része elvész, amennyiben a Kötvényt a futamidı vége elıtt eladja. Elıfordulhat, hogy a tıke, vagy a Kamat egy része elvész, amennyiben a Kötvényt a Kibocsátó a futamidı vége elıtt visszafizeti bizonyos esetekben, például törvénytelenség, vagy adózási változás miatt. Elıfordulhat továbbá egyéb eset is, minek során a Kalkulációs megbízott úgy ítéli meg, hogy a Prospektusban és a Kötvény feltételeiben leírtak szerinti visszafizetési esemény következik be a lejárat elıtt. Ilyen körülmények között lehetséges, hogy a vásárláskori árnál lényegesen kevesebbet kap a Kötvény tulajdonosa (lásd fıbb kockázatok Lejárat elıtti visszafizetés kockázata). A Kibocsátó és a Garanciavállaló hitelkockázatát. A mérsékelt likviditást, mivel a Kötvény kialakításának lényege, hogy lejáratig megtartják. A középtávú kötvényekbe történı befektetés kockázatait (lásd. Fıbb Kockázati Tényezık). Nincs éves jövedelem a lejáratig. * A tıkevédett strukturált termékeket úgy alakítják ki, hogy a hozam egy piaci változó teljesítményétıl függ, miközben a befektetett tıke védett. (A tıkevédelem a kibocsátó és a garanciavállaló hitelkockázatának van kitéve, további információ a Fıbb kockázatok között a Hitelkockázatnál). Ezen Kötvény esetében a hozam a Mögöttes árupiaci termékek teljesítményén alapul. 1 A Kamat mértékét az Üzletkötés napján határozzák meg. Ha a potenciális Kamat mértéke aznap kisebb lenne a fent leírt tartománynál, a Kötvényt nem bocsátják ki. BEFEKTETİI PROFIL Futamidı Évek Kockázati besorolás P Nagyon alacsony Alacsony Kockázatkerülı Kockázatérzékeny Mérsékel Mérsékelten magas A befektetés célja Konzervatív Jövedelem Magas Mérsékelt növekedés Nagyon magas Növekedés 1

2 TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŐ KONDÍCIÓK Ez a termékleírás indikatív feltételeket tartalmaz, melyek módosulhatnak, vagy kiegészülhetnek. A kötvény végleges feltételeit a Végleges Feltételek leírása tartalmazza majd, ami a Kibocsátó Prospektusával (elérhetıségét lásd az 1. oldalon) együtt alkotja a Kötvény Kibocsátási tájékoztatóját. Ez a termékleírás a Prospektus és a Végsı Feltételek alapján készült, bármilyen eltérés vagy értelmezési probléma esetén az ott leírtaknak irányadóak. CITIBANK EUROPE PLC. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÓJAKÉNT JÁR EL. A TİKEVÉDELMET KIZÁRÓLAG A KIBOCSÁTÓ (ÉS HA VAN, AKKOR A GARANCIAVÁLLALLÓ) BIZTOSÍTJA. EZEN INTÉZMÉNY(EK) TELJES HITELKOCKÁZATA A BEFEKTETİT TERHELI, AZAZ A BEFEKTETİ KÖTVÉNYEKBİL EREDİ TİKE ÉS KAMATFIZETÉSRE VONATKOZÓ IGÉNYE KIZÁRÓLAG EZEN INTÉZMÉNYEKKEL SZEMBEN ÉRVÉNYESÍTHETİ, MINT NEM ALÁRANDELT, BIZTOSÍTÉK NÉLKÜLI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG. A KIBOCSÁTÓVAL (ÉS A GARANCIAVÁLLALÓVAL) KAPCSOLATOS BÁRMELY RENDKÍVÜLI ESEMÉNY HÁTRÁNYOSAN ÉRINTHETI A KÖTVÉNYEK ÉRTÉKÉT ÉS MEGTÉRÜLÉSÉT, AMELY MAGÁBAN FOGLALHATJA AKÁR A TİKE RÉSZLEGES VAGY TELJES ELVESZTÉSÉT IS. + A jelen Tıkepiaci Tájékoztatás magyar és angol nyelven került kibocsátásra. Bármilyen eltérés vagy értelmezési probléma esetén a magyar nyelvő változat irányadó. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Budapest, Szabadság tér 7., Cg , Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, tevékenységi engedély: Central Bank of Ireland, május 1., a Budapesti Értéktızsde tagja. Az itt közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bsztv.) a szerinti reklámnak minısül, így nem tekinthetı a Bsztv ai szerinti elızetes tájékoztatásnak, és nem is helyettesíti azt. A teljes körő elızetes tájékoztatásért kérjük, forduljon bizalommal személyi bankárainkhoz. *Az EHM értéket lásd a Tájékoztató Jellegő Kondíciók között a Kamatfizetés résznél. Kibocsátó Citigroup Funding Inc. Garanciavállaló Státusz Hitelminısítés Citigroup Inc. Általános fedezet nélküli követelés A Kibocsátó elsı helyi adósságának jelenlegi minısítései: Moody s; A3 / P-1, stabil kilátással, S&P; A / A-1, negatív kilátással, és Fitch; A+ / F1+, stabil kilátással, a Citigroup Inc. garanciája alapján. A hitelminısítés és kilátásai változhatnak a Kötvény futamideje alatt.. Az S&P hitelbesorolás rövid magyarázata a továbbiakban a Hitelkockázat résznél található. Kibocsátási ár 100% Jegyzési periódus április április 30. Üzletkötés napja április 30. Kezdı ár megállapítása április 30. Kibocsátás napja május 7. Végsı értékelés napja április 30. Kezdı ár A Mögöttes árupiaci termékek elszámoló ára az Üzletkötési napon Záró ár A Mögöttes árupiaci termékek elszámoló ára a Végsı értékelés napján Lejárat napja május 7. Árupiaci termék Leírás Kezdı ár Mögöttes árupiaci termékek Réz (Bloomberg: LOCADY CMDTY) arany (Bloomberg: GOLDLNPM INDEX) WTI olaj (Bloomberg: CL1 CMDTY) 1 metrikus tonna Réz ára USD-ban 1 uncia arany ára USD-ban 1 hordó WTI olaj ára USD-ban Kifizetés lejáratkor névérték 100%-a + Mögöttes árupiaci termékektıl függı Kamat Mögöttes árupiaci termékektıl függı Kamat Ha a Végsı értékelés napján minden egyes Mögöttes termék ára eléri a Kezdı árának 120%-át, vagy magasabb annál, a kötvényesek a tıkén felül 30-36% 1, egyéb esetben Ha a Végsı értékelés napján minden egyes Mögöttes termék ára eléri a Kezdı árának 110%-át, vagy magasabb annál, a kötvényesek a tıkén felül 20-24% 1, egyéb esetben Ha a Végsı értékelés napján minden egyes Mögöttes termék ára eléri a Kezdı árának 100%-át, vagy magasabb annál, a kötvényesek a tıkén felül 10-12% 1, egyéb esetben 0% EHM: 0-9,13% 1 A Kamat mértékét az Üzletkötés napján határozzák meg. Ha a potenciális Kamat mértéke aznap kisebb lenne a fent leírt tartománynál, a Kötvényt nem bocsátják ki. 2

3 Elszámoló ár Tızsdei bevezetés Címlet Üzleti napok Üzleti napok szabálya Árupiaci üzleti napok Árupiaci referencia ár Tızsdék Kapcsolódó tızsdék Kifizetés és elszámolás Alkalmazandó jog Adózás Kalkulációs megbízott Üzletkötı ISIN Forgalmazó: Réz: Egy tonna A minıségő két napra szállítandó Réz elszámoló ára a Londoni Fémtızsdén (LME) USA dollárban kifejezve a Bloomberg "LOCADY <CMDTY>" és a Reuters "SETTMCU01" oldalain a vonatkozó árazási napon. Arany: Egy troy uncia arany délután jegyzett ára londoni szállításra a London Bullion Market Association felhatalmazott tagja által USA dollárban kifejezve a Bloomberg "GOLDLNPM <INDEX>" és a Reuters "GOFO" oldalain a vonatkozó árazási napon. WTI Nyersolaj: Egy metrikus hordó szállítási minıségő West Texas Intermediate nyersolaj legközelebbi határidıre vonatkozó kontraktusának New York-i Árutızsdén (NYMEX) jegyzett elszámoló ára USA dollárban kifejezve a Bloomberg "CL1 <CMDTY>" és a Reuters "2CLc1" oldalain a vonatkozó árazási napon. A Bloomberg és a Reuters oldalak közötti eltérés esetén a Kalkulációs megbízott által választott oldal lesz érvényes. A Bloomberg és a Reuters oldalak és a Kalkulációs megbízott által használt legközelebbi, illetve második legközelebbi határidıre vonatkozó kontraktus árai közötti eltérés esetén a Kalkulációs megbízott által kontraktus ára lesz érvényes. Luxembourg Stock Exchange USD London és New York A Módosított Következı Munkanap Szabály' szerint. Árupiaci üzleti napok jelentik (a) azon napokat, amikor az adott termékre Árupiaci referencia árakat jegyeznek, vagy tesznek közzé a tızsdéken bármely napon, amikor az adott tızsdén a megszokott üzleti rend szerint kereskedés folyik (vagy folyna, kivéve, ha Árupiaci összeomlási esemény következik be), akkor is, ha a tızsde megszokottnál korábban zár, és (b) azon napokat, amikor az adott termékre Árupiaci referencia árakat nem a tızsdék jegyzik vagy teszik közzé, hanem az adott napra vonatkozó árat egyéb fontos árforrás teszi közzé (vagy tenne közzé kivéve, ha Árupiaci összeomlási esemény következik be). Árupiaci referencia ár jelenti, bármely Árupiaci termékre vonatkozólag azt az aktuális árként meghatározott és használatos árat, amelyet az adott Árupiaci termékre vonatkozóan a megfelelı Végleges Feltételekben ilyenként határoznak meg. Minden fontosabb tızsde, ahol a Mögöttes árupiaci termékekkel kereskednek Minden egyes tızsde, vagy kereskedési rendszer, amelyen folyó kereskedésnek (a Kalkulációs megbízott megítélése szerint) jelentıs hatása van a Mögöttes árupiaci termékek áraira, vagy határidıs illetve opciós áraikra. Clearstream / Euroclear Angol jog A Kibocsátó Középtávú kötvény és certifikát kibocsátási programja szerint Citigroup Global Markets Limited Commodity Derivatives Calculations Citigroup Global Markets Limited XS Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Díjak A Forgalmazót az Üzletkötés napján meghatározandó forgalmazási jutalék és 2,50%-ig terjedı értékesítési díj illeti meg, mindkettı a Kötvény kibocsátásakor fizetendı. 3

4 A MÖGÖTTES ÁRUPIACI TERMÉKEK ÁRÁNAK ALAKULÁSA 2005 márciusa és 2010 márciusa között A lenti grafikonok információs célt szolgálnak, és nem reprezentálják szükségszerően a termékek, vagy a Kötvény valós múltbeli vagy jövıbeni teljesítményét. Ezen dokumentum szolgáltatója nem garantálja, hogy a fenti teljesítmény a jövıben megvalósul. Bár az ezen dokumentumban felhasznált információ számos, megbízhatónak vélt, nyilvánosan közzétett forrásból származik, sem a Citibank, N.A. / Citigroup Inc., sem ezek egyetlen kapcsolt vállalkozása sem garantálja ezen információk pontosságát és teljességét, és nem vállal felelısséget a felhasználásából eredı semmiféle, közvetlenül vagy közvetve okozott veszteségért. Réz (Bloomberg: LOCADY CMDTY) A réz volt az elsı ember által bányászott ásvány, amely a cinkkel való ötvözés feltalálása után a bronzkorban vált fontossá. Az idı múltával és a technológiai fejlıdéssel egyre nıtt a felhasznált réz mennyisége. A növekvı kereslettel a réz kutatása az egész világra kiterjedt, megalapozva a ma ismert iparágat. A réz kiváló vezetı, így az iparban fıleg kábelek, huzalok és elektromos termékek elıállítására használják. A réz második legfontosabb felhasználási területe az építıipar, víz- és főtéshez használt vezetékek, szellızıcsövek, építıipari kábelek, rézlapok elıállítása során használják. A grafikonon egy tonna A minıségő két napra szállítandó Réz elszámoló ára a Londoni Fémtızsdén (LME) USA dollárban jelenik meg. Arany (Bloomberg: GOLDLNPM INDEX) A London Gold Market Fixing Limited tagjai a Barclays Capital, a Scotia Mocatta, a Deutsche Bank, a Societe Generale, és a HSBC Investment Banking Group. Az irányadó árat naponta kétszer, londoni idı szerint délelıtt 10:30-kor és délután 3:00-kor állapítják meg telefonon keresztül 5 tag segítségével. 4

5 WTI olaj (Bloomberg: CL1 CMDTY) A nyersolaj a világ legaktívabban kereskedett árupiaci terméke és a NYMEX en forgó olaj határidıs kontraktusok a világ leglikvidebb olajpiaca, egyben a legnagyobb forgalmú határidıs piaca egy fizikai árunak. A nagy likviditás és ártranszparencia miatt ez a határidıs ár az egyik legszélesebb körben elfogadott nemzetközileg irányadó olajár. A kontraktusok ezer hordóra szólnak a szállítás helye pedig az oklahomai Cushing, ami a nemzetközi azonnali piac számára is elérhetı csıvezetékeken keresztül. A kontraktusok számos különféle minıségő hazai és nemzetközileg kereskedett olaj szállítására adnak lehetıséget és szolgálják ki egyben a fizikai olaj iránti piaci széles körő keresletet. Az alacsony kéntartalmú könnyőolaj a finomítók számára elınyösebb, mert magas arányban és könnyebben nyerhetık ki belıle nagy értékő termékek, mint benzin, dízel, főtıolaj, vagy kerozin. Forrás: London Metal Exchange, Bloomberg, Március 24. A múltbeli teljesítmények nem garantálják a jövıbeni teljesítményt. A fenti adatok a múltra vonatkoznak és a múltbeli adatokból nem lehetséges a jövıbeni hozamra, változásra, illetıleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetést levonni. 5

6 HIPOTETIKUS PÉLDÁK A lenti példák csupán szemléltetésre szolgálnak, hogy bemutassák a Kötvény mőködését és kifizetés kiszámításának módját és nem reprezentálják szükségszerően a mögöttes árupiaci termékek, vagy a Kötvény jelenlegi, múltbeli vagy várható jövıbeni teljesítményét A példa során feltételezzük, hogy a Kezdı árak alakulása réz; 7300, arany; 1100, olaj; 80 a Kezdı ár rögzítésének napján, és minden termék ára a kezdı szint felett van 10-20%-kal így a Mögöttes árupiaci termékektıl függı Kamat 10%, 20% illetve 30% a feltételeknek megfelelıen. Mögöttes árupiaci termékek Kezdı ára Réz Arany WTI olaj Mögöttes árupiaci termékek Záró ára Réz Arany WTI olaj A Záró árak a Kezdı árhoz képest, lejáratkor %-ban (A legrosszabb teljesítmények kiemelve) Réz Arany WTI olaj 7,300 1, , % 72.7% 62.5% 7,300 1, ,500 1, % 113.6% 131.3% Eredmény Egyik Mögöttes termék ára sem éri el a Kezdı árat, ezért a kifizetés a tıke összege Az egyik Mögöttes termék ára nem éri el a Kezdı árat, ezért a kifizetés a tıke összege Mögöttes árupiaci termékektıl függı Kamat Kifizetés lejáratkor Névérték + Kamat 0% 100% + 0% 0% 100% + 0% 7,300 1, ,500 1, % 109.1% 103.8% 7,300 1, ,000 1, % 104.5% 125.0% 7,300 1, ,500 1, % 118.2% 112.5% 7,300 1, ,300 1, % 136.4% 125.0% 7,300 1, ,000 1, % 122.7% 125.0% 7,300 1, ,500 1, % 136.4% 137.5% 7,300 1, ,000 1, % 145.5% 187.5% felett van, ezért a kifizetés a tıke +10% felett van, ezért a kifizetés a tıke +10% 110%-a felett van, ezért a kifizetés a tıke +10% 110%-a felett van, ezért a kifizetés a tıke +10% 120%-a felett van, ezért a kifizetés a tıke +30% 120%-a felett van, ezért a kifizetés a tıke +30% 120%-a felett van, ezért a kifizetés a tıke +30% 10% 100% + 10% 10% 100% + 10% 20% 100% + 20% 20% 100% + 20% 30% 100% + 30% 30% 100% + 30% 30% 100% + 30% A fenti példák csak információs célokat szolgálnak, és nem reprezentálja szükségszerően az árupiaci termékek, vagy a Kötvény valós múltbeli vagy jövıbeni teljesítményét. Ezen dokumentum szolgáltatója nem garantálja, hogy a fenti teljesítmény a jövıben megvalósul. Bár az ezen dokumentumban felhasznált információ számos, megbízhatónak vélt, nyilvánosan közzétett forrásból származik, sem a Citibank, N.A. / Citigroup Inc., sem ezek egyetlen kapcsolt vállalkozása sem garantálja ezen információk pontosságát és teljességét, és nem vállal felelısséget a felhasználásából eredı semmiféle, közvetlenül vagy közvetve okozott veszteségért. 6

7 FİBB KOCKÁZATOK LEENDİ BEFEKTETİINKNEK JAVASOLJUK, HOGY GONDOSAN OLVASSÁK EL ISMERTETİNKET A KÖTVÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLİ FİBB KOCKÁZATOKRÓL. A JELEN ISMERTETİ NEM A KÖTVÉNYEKKEL VAGY AZ ÖNNEK A KÖTVÉNYEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLİ KOCKÁZATOK ÉS MEGFONTOLÁSOK TELJES LISTÁJA, ÉS NEM IS EZ A CÉLJA. AZ ALÁBBI KOCKÁZATOK A KIBOCSÁTÓ PROSPEKTUSÁBAN ISMERTETETT KOCKÁZATOKON FELÜL ÉRTENDİK, AMELY DOKUMENTUMOKAT SZINTÉN AJÁNLATOS ÁTTANULMÁNYOZNI. A JELEN ISMERTETİ ÉS A KIBOCSÁTÓ PROSPEKTUSA KÖZÖTTI BÁRMILYEN ELTÉRÉS ESETÉN A KIBOCSÁTÓ PROSPEKTUSA AZ IRÁNYADÓ Piaci kockázat: A jelen kötvény befektetıinek tapasztalattal kell bírniuk az árupiacokra és a derivatívákat magukban foglaló termékekre vonatkozólag, vagy törekedniük kell azok megismerésére. Számos tényezı befolyásolhatja ezen kötvények piaci értékét, többek között a megfelelı termékek teljesítménye és árszintje, a mögöttes piacok volatilitása, és ezek jövıbeli várható változásai. Bármely tényezı változása, a lejáratig hátralévı futamidı és a kibocsátó hitelminısége befolyásolja a Kötvények másodpiaci árfolyamát és nem garantálható, hogy a Mögöttes termékek befektetınek elınyös teljesítményt mutatnak. Kamatlábkockázat: A befektetési idıszak alatt a kamatlábak emelkedése a Kötvény értékét csökkenheti, és viszont. Hitelkockázat: A befektetık a kibocsátó Citigroup Funding Inc. És a garanciavállaló Citigroup Inc. teljes hitelkockázatát vállalják. Ez azt jelenti, hogy a kibocsátó, és/vagy a garanciavállaló fizetésképtelensége, vagy csıdje esetén lehetséges, hogy a kötvényesek nem kapják vissza befektetett pénzüket, esetleg még a tıke összegét sem, mivel a tıkevédelem nem érvényes az ilyen esetben. A Standard & Poor's besorolása szerint: AAA: A kibocsátó kamatfizetési és tıke-visszafizetési potenciálja kiemelkedıen erıs AA: A kibocsátó kamat és tıkefizetési képessége erıs, és csak kevéssel tér el a legmagasabb minısítéső kibocsátókétól A: A kibocsátó kamat és tıkefizetési képessége erıs, bár kissé érzékenyebb a gazdasági környezet és körülmények kedvezıtlen változásaira, mint a magasabb besorolású kategóriák hitelei. A hitelminısítés az adott minısítı ügynökség független értékelését fejezi ki, a tıke és kamatfizetés biztonságára vonatkozóan. A hitelminısítés nem jelent ugyanakkor garanciát a hitel minıségére. A befektetıknek javasoljuk, hogy a minısítı ügynökségeknél informálódjanak a minısítési rendszereik további részleteirıl. Ezek a minısítések nem veszik figyelembe a Kötvény piaci ármozgásaiból fakadó kockázatokat, vagy egyéb nem a kibocsátó hitelminısítése által meghatározott tényezıket, amik a kamat-, és tıkefizetés árát befolyásolják. A hitelminısítés nem jelent az értékpapírok vételre, eladásra, vagy tartásra vonatkozó ajánlást és a minısítı ügynökség bármikor módosíthatja, visszavonhatja azt. Likviditási kockázat: A Kötvényt várhatóan bevezetik a Luxembourgi Tızsde szabályozott piacán forgó papírok közé. A Kötvényre a Luxembourgi Tızsdén indikálhatnak árat. Nem biztos ugyanakkor, hogy bárki is árat jegyez ezen Kötvényekre, illetve, ha van is árjegyzı, ezen tevékenységét a jövıben is fenntartja. Ennek megfelelıen nem bizonyos a Kötvények birtokosai, az általuk eladni, vagy venni szándékozott névértékre élı vételi vagy eladási árat kapnak. Így tehát elıfordulhat, hogy a Kötvények nem piacképesek, ezáltal a lejárat elıtt nem eladhatóak, vagy ha eladásra kerülnek, a névértékhez képest csak jelentısen diszkontált áron találnak vevıre. Ajánlatos tehát felkészülni a Kötvények piaci árának hitelen csökkenésére különösen a Kamatfizetések utáni idıszakban. Abban az esetben, ha a Kötvényeket lejárat elıtt szeretnék értékesíteni azt minimum USD a felett pedig USD névérték egész számú többszöröseire teszik lehetıvé, azt aktuális piaci áron. A Kötvényeseknek tudniuk kell, hogy az aktuális piaci ár lényegesen alacsonyabb lehet a Kötvény névértékénél, ami a befektetett tıke részleges, vagy teljes elvesztését is okozhatja. Ezen körülmények miatt fel kell készülni arra, hogy a Kötvényeket lejáratig meg kell tartani. A Citibank N.A., Citigroup Inc., vagy bármely társult vállalata és/vagy leányvállalata semmilyen körülmény esetén nem garantálja ezen értékpapírok piacát. Az Üzletkötı igyekszik másodlagos piacot biztosítani a lehetıségek szerint. Lejárat elıtti visszafizetés kockázata: Bizonyos körülmények között, például törvénytelen állapot, vagy adózási változások esetén lejárat elıtt is visszafizethetik a Kötvények értékét. Elıfordulhat továbbá egyéb eset is, minek során a Kalkulációs megbízott úgy ítéli meg, hogy a Prospektusban és a Kötvény feltételeiben leírtak szerinti visszafizetési esemény következik be a lejárat elıtt. Ilyen körülmények között lehetséges, hogy a vásárláskori árnál lényegesen kevesebbet kap a Kötvény tulajdonosa. Potenciális érdekütközésbıl eredı kockázat: A befektetı gyızıdjön meg arról, hogy érti és elfogadja a Kötvények kibocsátásban szereplı feleket és a kibocsátáshoz kapcsolódó szerepüket. A Kibocsátó, a Forgalmazó és a Kalkulációs Ügynök/Kifizetı Ügynök társult vállalati egységek, amelyek különbözı funkciókat töltenek be a Kötvények kibocsátása és az azok alapjául szolgáló struktúra tekintetében. Az ügyfelek szenteljenek különös figyelmet azon esetnek, amikor a Kibocsátó a Kötvények esedékes lejárati napja elıtt, de nem visszahívás, vagy lejárat elıtti eladás keretében visszafizeti a Kötvények értékét akár az USA adószabályainak változása okán, akár azért, mert a Kötvények alapján vállalt kötelezettség teljesítése jogellenessé vált. Ebben az esetben a Kalkulációs Ügynök saját hatáskörben eljárva határozza meg a Kötvény tulajdonosainak járó összegeket. Így a Kalkulációs ügynök érdek-összeütközésbe kerülhet, mert az általa meghatározott tényezık befolyásolják a Kibocsátó által fizetendı összegeket, ami hátrányos lehet (érdekütközést teremthet) a Kötvényesek gazdasági érdekeivel. Adókockázat: A Befektetıknek érdemes független adótanácsadó véleményét kikérni, mielıtt megvásárolják a Kötvényt. A Citigroup nem ad adótanácsot, így a Kötvénybe történı befektetéssel kapcsolatos adókötelezettség teljes mértékben kizárólag a Befektetıt terheli. Árupiacokat befolyásoló tényezık: A befektetıknek ajánlatos ismerni az indexeket illetve általában az árupiaci befektetéseket. Él kell fogadniuk, hogy a globális gazdasági, pénzügyi és politikai fejlemények egyéb tényezıkkel együtt jelentıs hatást gyakorolhatnak az indexekre általában és fıleg a felt leírt index tekintetében. Egyes árupiaci termékek árrugalmassága keresleti és kínálati sajátosságok miatt korlátozott lehet. Más termékek jelentısebb áringadozást mutathatnak bizonyos nyersanyagok árainak volatilitása és egyéb nyersanyagok ellátási bizonytalanságai miatt. Ezek az addicionális változók további befektetési kockázatot okozhatnak, amelyek bizonyos körülmények között a Kötvények árában nagyobb volatilitást okozhatnak a hagyományos értékpapír befektetésekhez viszonyítva. Elszámolási kockázat: Lejáratkor és Kamatfizetéskor a Kötvények tulajdonosai csak azután jutnak hozzá a pénzeszközökhöz, miután a Citibank megkapta a pénzeszközöket a Kibocsátótól. Ez azt eredményezheti, hogy a jelen termék tulajdonosai csak 2-3 nappal a megállapított Lejárati / Kamatfizetési Napot követıen kapják meg a nekik járó összeget. Devizaárfolyam kockázat: A nem helyi devizában denominált kötvények befektetıinek tudatában kell lenniük, hogy a devizaárfolyamok változása tıkeveszteséget okozhat. 7

8 AZ ÜGYFÉL ELFOGADJA A KÖVETKEZİKET A STRUKTURÁLT DEVIZAKÖTVÉNY VÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN Amennyiben az ügyfélnek szándékában áll a Kötvény megvásárlása, kérjük, olvassa el és írja alá a következıket, megerısítve ezt a szándékot, illetve, hogy tudomásul veszi az alábbiakat. A befektetés maga egy külön nyomtatvány aláírásával történik meg, és a megbízás aláírása után az ügyfél visszaigazolást kap a tranzakcióról. Igazolom, hogy megértettem és elfogadom a következıket: 1. A Forgalmazó a Citigroup Inc. leányvállalata. A Citigroup Inc. fiókjai, társult vállalatai és/vagy leányvállalatai (együttesen "a Citigrouphoz tartozó egységek") jutalékot, vagy egyéb kompenzációt kaphatnak a Kötvények vételéhez, vagy eladásához kapcsolódóan. A jelen Kötvény indikatív jutaléka március 25-i állapot szerint 1,50% 2. A Citigroup-hoz tartozó egységek ügynökei és alkalmazottai díjazásban részesülhetnek vagy jutalékot, vagy más ellenszolgáltatást kaphatnak (készpénzben vagy természetben) a Kötvény megvételével kapcsolatban. A jegyzés díja a névérték 2,50%-áig terjedhet. 3. A Kötvény a Kibocsátó szerzıdéses kötelezettségét testesíti meg, és hacsak a Végleges Feltételekben másként nem szerepel, semmilyen minısítı ügynökség nem értékeli. A Kötvénnyel kapcsolatban nyújtott bármely tıkevédelmet és/vagy kamatgaranciát a Kötvények Kibocsátója nyújtja és a Kibocsátó hitelkockázatának van kitéve. A kötvényesek a Kibocsátó és a Garanciavállaló teljes hitelkockázatát vállalják. A jelen Kötvények esetében ez a Végleges Feltételekben Kibocsátóként vagy Garanciavállalóként megnevezett Citigroup-hoz tartozó egység. Citigroup Inc, vagy a leányvállalatinak hitelkockázatát jelenti. 4. Bármely esetben a Kibocsátó által nyújtott tıkevédelem és/vagy kamatgarancia csak a Kötvény lejáratakor érvényes, csak a Kibocsátó Prospektusában és végleges feltételeiben szereplı körülmények esetén érvényes és nem érvényes abban az esetben, ha bármely Kötvényt a befektetı értékesít vagy visszavált, vagy egyébként a Kibocsátó a lejárati nap elıtt visszavált vagy visszavásárol, hacsak másképp nem jelezték. 5. A nem helyi devizanemben denominált Kötvényekbe történı befektetéseket érintheti az árfolyam-ingadozások kockázata, ami tıkeveszteséget okozhat. 6. A Kötvények nem bankbetétek, nem biztosítja ıket az Egyesült Államok Szövetségi Betétbiztosítási Társasága (Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC) vagy bármely más kormányszervezet. A Kötvényekbe történı befektetés kockázatokkal jár, beleértve a befektetett tıkeösszeg esetleges elvesztését is. 7. A Kötvényt várhatóan bevezetik a Luxembourgi Tızsde szabályozott piacán forgó papírok közé. A Kötvényre a Luxemburgi Tızsdén indikálhatnak árat. Nem biztos ugyanakkor, hogy bárki is árat jegyez a Kötvényekre, illetve, ha van is árjegyzı, ezen tevékenységét a jövıben is fenntartja. Ennek megfelelıen nem bizonyos az, hogy én, mint Kötvényes, az általam eladni, vagy venni szándékozott névértékre élı vételi vagy eladási árat kapok. Így tehát elıfordulhat, hogy a Kötvények nem piacképesek, ezáltal a lejárat elıtt nem eladhatóak, vagy ha eladásra kerülnek, a névértékhez képest csak jelentısen diszkontált áron találnak vevıre. Abban az esetben, ha a Kötvényeimet lejárat elıtt szeretném értékesíteni, azt aktuális piaci áron teszem, ami tıkeveszteséget okozhat. Ezen körülmények miatt kész vagyok a Kötvényeket lejáratig megtartani. A Citibank N.A., Citigroup Inc., vagy bármely társult vállalata és/vagy leányvállalata semmilyen körülmény esetén nem garantálja ezen értékpapírok piacát. 8. A Kötvények gazdasági elınyei változhatnak olyan események hatására, mint piaci összeomlás, ajánlatétel, összeolvadás, államosítás, fizetésképtelenség, tızsdérıl való kivezetés adózási változások. 9. Lejáratkor/Kamatfizetéskor a készpénzbevételhez csak az után jutok hozzá, hogy a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe a Kibocsátótól megkapta a megfelelı készpénzbevételt. Ez azt eredményezheti, hogy a kifizetés a számomra csak a megállapított Lejárati/Kamatfizetési Nap után történik meg. 10. A Kötvény részletes feltételeit a Kibocsátó 1. oldalon említett Prospektusa (amihez Összefoglaló is tartozhat), és a vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazzák, amelyek angol nyelvő dokumentumok Ezen dokumentumok elérhetıek számomra. A tranzakció megkötésével elismerem, hogy a Kötvényekkel kapcsolatban a fenti dokumentumokban található minden feltételt elfogadok. A Elfogadom, hogy a Kibocsátás napja után visszaigazolást kapok, melyben részletesen ismertetésre kerülnek a Kötvény tulajdonságai. Megértettem, hogy a vonatkozó Prospektus magyar és angol nyelvő változatai közötti esetleges eltérésektıl függetlenül a Végleges Feltételek a Prospektussal együtt határozzák meg a Kötvény pontos paramétereit. 11. Megértettem, hogy sem a Kibocsátó, sem más Citigroup-hoz tartozó egység, amely a Kötvény általam történı jegyzésével kapcsolatban érintett nem ad adózásra vonatkozó tanácsot a Kötvény kapcsán kifizetésre kerülı összegek tekintetében. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Kötvényekkel kapcsolatos adózási eljárás az egyéni körülményeim szerint változhat. Amennyiben azt szükségesnek ítélem, független adótanácsadó segítségét kérem a Kötvényhez kapcsolódó bármely kifizetés adóvonzatait illetıen. 12. Megismertem a Kötvények befektetési stratégiáját és úgy vélem, a Kötvények megfelelıek a számomra, figyelembe véve pénzügyi helyzetemet és befektetési céljaimat. A jelen befektetési döntés meghozatalát megelızıen teljes mértékben megértettem a gazdasági kockázatokat és elınyöket, valamint az ügylet jogi, adózási és számviteli jellemzıit és következményeit, és saját magam jutottam arra az elhatározásra, hogy a befektetés megfelel céljaimnak, és hogy képes vagyok felmérni a kockázatokat és konzultáltam saját könyvelési, adózási és/vagy más tanácsadóimmal. 13. Nem vagyok az egyesült államokbeli személy, és egyébként sem esem korlátozás alá a Kötvény megvásárlásával kapcsolatban a helyi törvények és szabályozás szerint. 14. A Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy a jegyzési idıszak zárása elıtt bármely jegyzési megbízást töröljön. 8

9 JOGI NYILATKOZAT Az itt leírt információk számos megbízhatónak ítélt nyilvános és nem nyilvános forrásból származnak. Sem a Citigroup Inc., sem ezek egyetlen kapcsolt vállalkozása sem garantálja ezen információk pontosságát és teljességét, és nem vállal felelısséget a felhasználásából eredı semmiféle, közvetlenül vagy közvetve okozott veszteségért A Citigroup Inc és kapcsolt vállalkozásai vezetıként vagy ügynökként közremőködhetnek hasonló tranzakciók lebonyolítása során, vagy a tranzakció mögöttes eszközeihez kapcsolódó ügyletek lebonyolításában. Bármilyen befektetési döntés meghozatala elıtt kérjük, mérlegelje a tranzakció gazdasági kockázatait, elınyeit, hátrányait, jogi, adózási és könyvelési jellegzetességeit és azok következményeit és döntse el, hogy az adott befektetés megfelel-e a céljainak, valamint hogy az abban foglalt kockázatokat vállalhatja-e. A jelen dokumentum tartalma bizalmas és kizárólag a Citigroup Inc, vagy társult és leányvállalatai, valamint azon ügyfelek számára készült, akiknek elküldték. A dokumentum lemásolása és továbbküldése az ügyfél professzionális tanácsadóin kívül senki részére nem engedélyezett. A termék nem bankbetét, nem vonatkozik rá kormányzati biztosítás és befektetési kockázatnak van kitéve, ide értve a befektetett tıke elvesztését is. A termék amerikai személyek számára nem elérhetı. A nem helyi devizában denominált kötvények befektetıinek tudatában kell lenniük, hogy a devizaárfolyamok változása tıkeveszteséget okozhat. A múltbeli teljesítmény nem jelent indikációt a jövıbeli teljesítményre vonatkozóan, az árak lefelé és felfelé is változhatnak. Aláírásommal igazolom, hogy a mai napon a jelen Tıkepiaci Tájékoztatást átvettem, és a benne foglaltakat megértettem. Kelt: (helyszín) (dátum) CIF Aláírás: 9

TİKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TİKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves, euróban (EUR) denominált indexhez kötött kifizetéső átváltható kötvény (a továbbiakban Kötvény), amit a Citigroup Funding Inc (a továbbiakban

Részletesebben

CITIBANK EUROPE PLC. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÓJAKÉNT JÁR EL

CITIBANK EUROPE PLC. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE A KÖTVÉNYEK FORGALMAZÓJAKÉNT JÁR EL TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy nem tıkevédett, 3 éves futamidejő, feltételesen visszahívható EUR denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény), melyet a Citigroup Funding

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 2 éves HUF denominált kötvény (a továbbiakban Kötvény), amit a Citigroup Funding Inc (a továbbiakban Kibocsátó) bocsát ki. Ha a Kötvényt a

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves és 10 hónapos futamidejő, EUR denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény), melyet az Allegro Investment Corporation S.A. (a továbbiakban

Részletesebben

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA** Termékkategória: Termék típus: Strukturált kötvény Kibocsátó: Garanciavállaló: Devizanem Futamidő: Üzletkötés napja:

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA** Termékkategória: Termék típus: Strukturált kötvény Kibocsátó: Garanciavállaló: Devizanem Futamidő: Üzletkötés napja: 3 ÉVES, ARANYHOZ KÖTÖTT, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* FORINT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. *A tőkevédelem a Kibocsátó és a Garanciavállaló, a Citigroup Inc. hitelkockázata mellett értendő A

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves, forintban (HUF) denominált kötvény (a továbbiakban Kötvény, vagy Kötvények), amit a Citigroup Funding Inc (a továbbiakban Kibocsátó)

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES, LEJÁRATKOR 90 %-IG TŐKEVÉDETT*, A VODAFONE GROUP PLC, A THE PROCTER & GAMBLE COMPANY ÉS AZ ALLIANZ SE RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, AMERIKAI DOLLÁRBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ:

Részletesebben

STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK

STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, STANDARD AND POOR S 500 INDEXHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* Termékkategória: Strukturált

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A BOEING CO. AND SEADRILL LTD. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 3 éves futamidejű, forint (HUF) denominált befektetési termék, ismert nevén strukturált kötvény. A strukturált kötvény a kibocsátójának fizetési

Részletesebben

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A GOOGLE INC. (A. OSZTÁLY) ÉS A HEWLETT-PACKARD CO. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT MAGYAR FORINTBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója a BÉT-en köthető Tőzsdei Szabványosított Határidős Ügyletekre Lezárva: 2013.05.17. A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az őt a Bszt. 41. és

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERMÉKLISTÁJA

A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERMÉKLISTÁJA A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERMÉKLISTÁJA A Vezérigazgató elfogadó/módosító A Vezérigazgató Hatálybalépés dátuma: határozatának száma és kelte: hatályba léptetı határozatának száma: 16/2002

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ügyletek a pénzügyi piacon példatár. Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ügyletek a pénzügyi piacon példatár. Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz SZOLNOKI FŐISKOLA Ügyletek a pénzügyi piacon példatár a Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz Összeállította: Dr. Barta Árpád Szolnok,2013.szeptember 1.Írja be a táblázatba az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

tőzsdéről tudni kell

tőzsdéről tudni kell Amit a tőzsdéről tudni kell Részvények, kötvények, származtatott termékek? Ismeretlen fogalmak az Ön számára is? Olvassa el tájékoztatónkat és ismerje meg a tőzsdei termékeket! BEFEKTETÉSEK 32 Milyen kérdésekben

Részletesebben

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató a Nordtelekom Nyrt. 600.000.000-, azaz hatszázmillió forint keretösszegű Nordtelekom Kötvényprogram 2011-2012 elnevezésű kötvényprogramjáról Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELİ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MINIMUM 3.600 DARAB, 50.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ, DEMATERIALIZÁLT, OPTISOFT III./2021

Részletesebben

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL.

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL. 2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 AZ EGYESÜLT NEMZETEK KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KONFERENCIÁJA 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL EGYESÜLT

Részletesebben

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt.

Részletesebben

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai Kivonat a Hartai Takarékszövetkezet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.

TÁJÉKOZTATÓ. GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. TÁJÉKOZTATÓ GE Money Chráněný Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő: Citibank Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. hatályos: 2016. június 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. hatályos: 2016. június 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2016. június 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a SOLAR GOLD Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

INTERNETES HIRDETMÉNY Portfolio Online Tőzsde, Portfolio Online Tőzsde Pro, Portfolio Online Tőzsde mobil és táblagép applikáció

INTERNETES HIRDETMÉNY Portfolio Online Tőzsde, Portfolio Online Tőzsde Pro, Portfolio Online Tőzsde mobil és táblagép applikáció Erste Befektetési Zrt. Központi Ügyfélszolgálat 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Telefonszám: (06-1) 235-5151 Fax szám: (06-1) 235-5190 INTERNETES HIRDETMÉNY Portfolio Online Tőzsde, Portfolio Online

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Krisztina Förhécz

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.10. Jelen Hirdetmény a 2016. május 10. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30.-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Befektetési szolgáltatások

Befektetési szolgáltatások Befektetési szolgáltatások Érvényben: 2016. július 1-től visszavonásig *Indexálás: Bank a jelen kondíciós listában *-gal jelölt díjak számítását a Központi Statisztikai Hivatal által a megelőző naptári

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Áttekintés

ÖSSZEFOGLALÓ. Áttekintés ÖSSZEFOGLALÓ Az alábbi összefoglaló nem tekinthető teljes körűnek, hanem az alapjául szolgáló Tájékoztató egyéb részeiben foglalt részletesebb információk bevezetője és ezekkel együtt olvasandó. A lehetséges

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely:

Részletesebben

Lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 14-től visszavonásig

Lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 14-től visszavonásig II. A. Lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 14-től visszavonásig 1. Lekötött forintbetét 1 1.1. Lekötési futamidők és éves kamatlábak* - nem akciós lekötött betétek

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az ebrókerház Befektetési Szogláltató

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank Zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. negyedik negyedéves jelentése 2013. 12. 31 Közzététel: 2014. február 28. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiakban mutatja be 2013. év negyedik negyedéves,

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

Részletesebben

A Q1 INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP

A Q1 INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1054 Budapest, Báthory u. 4. www.quaestor.hu A Q1 INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP 2015. I. féléves jelentése 1. Alapinformációk 2015.06.30 Nettó eszközérték 1 373

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

Összefoglaló a BÉT 2010-es évérıl

Összefoglaló a BÉT 2010-es évérıl Budapest, 2011. január 6. A 2010-es évben a Budapesti Értéktızsde Zrt. sikeres évet tudhat maga mögött annak ellenére, hogy a tıkepiacokat inkább kivárás jellemezte és a kezdeti lendület az év második

Részletesebben

2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek

2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek 2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek 1. Bevezetés... 3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 3 2.1. A kockázatok kezelésére

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP TÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának.

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2016. január 04-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek által 2016.

Részletesebben

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-747/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről A Gyűjtőszámlahitelt az a természetes személy (adós vagy adóstárs) igényelheti, aki a korábban felvett jelzáloghitele törlesztési terheit, a jelentős árfolyam növekedés

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

10. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A K&H A TELJES ÉLETÉRT TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAPRÓL

10. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A K&H A TELJES ÉLETÉRT TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAPRÓL 10. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A K&H A TELJES ÉLETÉRT TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAPRÓL A K&H a teljes életért eszközalap egy tőkevédett, zártvégű eszközalap. Az eszközalap kockázati besorolása: óvatos Az eszközalap

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Ingatlanfedezetű lakás- és jelzálog-típusú hitelek 1. 2004. május

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 március Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben