2. Mi jellemző a rendelkezésre bocsátási mátrix szervezetű vállalatokban végrehajtott projektekre?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Mi jellemző a rendelkezésre bocsátási mátrix szervezetű vállalatokban végrehajtott projektekre?"

Átírás

1 Karikázza be az alábbiak közül a helyesnek tartott megállapítás(ok) betűjelét (jeleit)! (több helyes megállapítás is lehetséges!) 1. Az alábbiak közül melyek projektmenedzsment-funkciók? A) A projekt irányítása (végrehajtása). B) A projekt definiálása. C) A projekt validálása. D) A projekt megtervezése. 2. Mi jellemző a rendelkezésre bocsátási mátrix szervezetű vállalatokban végrehajtott projektekre? A) A projekttagok a szervezeti egységüknél maradnak. B) A projekttagok a projekt idejére elhagyják a szervezeti egységüket. C) A projekttagok csak a projektvezetőtől kapnak feladatokat. D) A projekttagok a funkcionális vezetőjüktől is kapnak feladatokat. 3. Milyen feladatai vannak a projektcsapat tagjainak? A) Ők készítik el a projekttervet. B) Segíthetnek a részletes projektterv kialakításában. C) Ők finanszírozzák a projektet. D) Gyakorlatilag ők hajtják végre a projekt tevékenységeit. 4. Mi szerepel a kockázati naplóban? A) A kockázathoz kapcsolódó tevékenység WBS kódja. B) A megtalálás dátuma. C) A jelenlegi állapot. 5. Milyen kockázatokat kell menedzselni? A) Minden feltárt kockázatot. B) Minden olyan kockázatot, amely komoly költségkihatással rendelkezik. C) Minden olyan kockázatot, amely nagy valószínűséggel bekövetkezik, és komoly költségkihatásai vannak. 6. Mi igaz az alábbiak közül a mérföldkőre? A) Sok esetben projektdöntéseket jelez. B) Vannak olyan esetek, amikor 0-tól eltérő a hossza. C) Ha kész van egy résztermék, mérföldkővel szoktuk jelezni. D) A határidőket általában mérföldkőre tesszük. 7. Mi jellemző a parametrikus becslésre? A) Csak projektszinten végezzük. B) Csak a tevékenységek becsléséhez használjuk. C) Mind a tevékenységek, mind a teljes projekt becslésére alkalmazzuk. 8. Milyen projektszintű projektkiegyensúlyozási technikákat ismer? A) Az ütemezés tömörítése. B) Gyorsított követés. C) Kihelyezés. D) A termék funkciójának csökkentése

2 9. Mi igaz a projekt életciklusára? A) A projekt életciklusa a projekt definiálásától (esetleg kezdeményezésétől) kezdve a projekt tervezésén, irányításán keresztül a projekt lezárásáig tart. B) A projekt életciklusába a legtöbbször beletartozik a működtetési rész is. C) A projekt életciklusába nem tartozik bele a termék működtetése. D) A projekt életciklusába nem szoktuk beletartozónak venni a definiálási részt. 10. Mi jellemző a projektorientált szervezetű vállalatokban végrehajtott projektekre? A) Állandó projekttagokkal dolgoznak. B) A projekttagok a projekt idejére elhagyják a szervezeti egységüket. C) A projekttagok csak a projektvezetőtől kapnak feladatokat. D) A projekttagok a szervezeti egységüknél maradnak. 11. Mi a jellemzője a funkcionális menedzsmentnek? A) Elkészíti a projekt költségvetését. B) Biztosítja a megfelelő embert a megfelelő időben. C) Bizonyos kérdésekben vétójoga lehet. D) A funkcionális menedzsment szokta végrehajtani a projekt tevékenységeit. 12. Mit tartalmaz a feladatkijelölő dokumentum? A) A fontosabb kockázatokat. B) A teljesítési kritériumot. C) A tervezett kezdési dátumot. 13. Milyen kockázatkezelési technikákat ismer? A) Kockázat elkerülése. B) Kockázat szabályozása. C) Kockázat ütemezése. 14. Milyen tevékenységtípusokat szoktunk eltelt napban mérni? A) A mérföldköveket mindig. B) A technológiai várakozási időket mindig. C) A menedzsmenttevékenységeket mindig. 15. Milyen becslési pontosságokat ismer? A) Részletes becslés. B) Nagyságrendi becslés. C) Kockázatbecslés. 16. Milyen szintű projektkiegyensúlyozásokat ismer? A) Projektszintű. B) Projektcsapat szintű. C) Vállalati szintű. D) Üzleti szintű. 17. Az alábbiak közül melyek tekinthetők projektnek? A) Dokumentum 12 példányban való fénymásolása. B) Egy nagyvállalat informatikai rendszerének teljes cseréje. C) Gyártósor átállítása új termék gyártására. D) Új termék gyártása a kereskedelmi forgalomból való kivonásig

3 18. Mik a projekt sikertényezői az alábbiak közül? A) A projekt határidőre készült el. B) Az elkészült termék nagyon magas minőségű. C) Az elkészült termék a projektdefiníciós dokumentumban meghatározott minőségi kritériumoknak megfelel. D) A projekt a tervezett költségkereten belül valósult meg. 19. Mi jellemzi a WBS kódot? A) Az erőforrást egyedileg azonosítja. B) A tevékenységet egyedileg azonosítja. C) Csak számokból állhat. D) A kód jelzi a felbontási struktúrában elfoglalt helyzetet. 20. Mi jellemzi az elemi tevékenységeket? A) Altevékenységekre bontható. B) Sem irányítási, sem nyomon követési szempontból nem érdemes tovább bontani. C) Általában 1 és 10 nap közötti hosszúságúak. D) Legfeljebb 80 óra időtartamú lehet. 21. Milyen adatokat tartalmaz minden esetben a kommunikációs terv? A) Milyen kommunikációs csatornát használunk. B) Kiknek a részére kell információt adni. C) Milyen marketingelemeket használunk. D) Milyen információkat kell adni. 22. Az alábbiak közül melyik becslési technika? A) Szakaszos. B) Arányos felosztás. C) Parametrikus. D) Kiegyensúlyozó. 23. Ki a projektvezető közvetlen felettese? A) Mindig a projektszponzor. B) Mindig a vezérigazgató. C) A funkcionális menedzser. 24. Milyen részei vannak a projektdefiníciós dokumentumnak? A) Tevékenységfelelős mátrix. B) Találkozó napirend. C) Végrehajtási napló. D) Kommunkiációs terv. 25. Mi igaz a projektekre? A) Ciklikusan ismétlődő feladatokból áll. B) Konkrét kezdési és befejezési dátummal rendelkezik. C) A projektfeladatok egyediek, mindegyik más és más termék előállítására szerveződik. D) A projekt tevékenységeit nem szükséges kontrollálni

4 26. Milyen projektmenedzsment-funkciókat ismer? A) Projektszponzor. B) A projekt definiálása. C) Funkcionális menedzser. D) A projekt irányítása. 27. Mi jellemző a tevékenységfelelős mátrixra? A) Tartalmazza a projekt főbb tevékenységeit. B) Az összes munkajellegű erőforrás személy szerinti felelősségi köreit tartalmazza. C) A kulcsfontosságú érdekhordozó-csoportok részvételi szintjeit, jogköreit és felelősségi köreit tartalmazza. D) Csak a felelősségi köröket tartalmazza. 28. Mi a különbség a kockázat és a probléma között? A) Nincs különbség, egymás szinonimái. B) A kockázat egy bekövetkezett probléma. C) A probléma egy bekövetkezett kockázat. D) A probléma egy magas bekövetkezési valószínűségű kockázat. 29. Milyen tevékenységet szoktunk mérföldkőnek tekinteni? A) Résztermék elkészülését. B) Látszattevékenységeket. C) Döntési pontokat. D) Szerződésben foglalt eseményeket. 30. Mit értünk kritikus út alatt? A) Azt az utat, amelyen kritikus az előrehaladás. B) Azt a projekt kezdésétől a befejezéséig tartó utat, amelyen bármely tevékenység időbeli csúszása a teljes projekt csúszását eredményezi. C) Azt a projekt kezdésétől a befejezéséig tartó utat, amelyen bármely tevékenység 0 vagy negatív tartalékidővel rendelkezik. 31. A parametrikus becsléseket A) lehet projekt- és tevékenységszinten is használni. B) csak projektszinten használjuk. C) csak tevékenységszinten használjuk. D) tapasztalati úton meghatározott képletbe jellemző érték(ek) behelyettesítésével végezzük. 32. Milyen módszerei vannak a projektszintű kiegyensúlyozásnak? A) Újabb erőforrások bevonása a projektbe. B) A termék funkciójának csökkentése. C) Profitkövetelmények csökkentése. D) Túlóráztatás. 33. Milyen előnyökkel jár, ha elvégezzük az erőforrások kiegyensúlyozását? A) Könnyebb a projekt nyomonkövetését elvégezni. B) Megszünteti az indokolatlan túlterhelést. C) Egyenletessé teszi a pénzáramlást

5 34. A következő állítások a projektszintű kiegyensúlyozásra vonatkoznak. Válassza ki a helytelen állítást! A) A projekt üzleti szintű kiegyensúlyozását elvégezhetjük a projekt újrabecslésével. B) A projekt projektszintű kiegyensúlyozásának egyik lehetséges módszere a termék funkciójának csökkentése. C) A projekt projektszintű kiegyensúlyozásának egyik lehetséges módszere a termelékenység növelése. 35. A következő állítások a parametrikus becslésre vonatkoznak. Válassza ki a helytelen állítást! A) Mindig múltbeli adatokon alapszik. B) Elvégzéshez a becslőnek parametrikus képletet kell alkotni. C) Parametrikus becslést csak feladatszinten lehet használni. 36. A következő állítások a kezdeti ütemtervre vonatkoznak. Válassza ki a helytelen állítást! A) A kezdeti ütemterv a feladatok sorrendjének és hosszának ismeretében készül. B) A kezdeti ütemterv figyelembe veszi a rendelkezésre álló emberi erőforrásokat. C) A kezdeti ütemterv megjelenítésének legelterjedtebb eszköze a Gantt-diagram. 37. A következő állítások a munkavégzésre vonatkoznak. Válassza ki a helytelen állítást! A) A munka időtartama függ a rendelkezésre álló emberi erőforrás mennyiségétől és minőségétől. B) A több munkaerő mindig nagyobb termelékenységet eredményez. C) Aki csak egy projektben dolgozik, hatékonyabban végzi a munkáját, mint aki több projektben párhuzamosan. 38. A következő állítások közül válassza ki a helyes állítást! A) A kezdeti ütemterv és az erőforrás-táblázatok elkészítése után kerülhet sor az erőforrások kiegyensúlyozására. B) Az erőforráscsúcsok a kritikus tevékenységek átütemezésével megszüntethetők. C) Az erőforrás-kiegyensúlyozás egyedüli célja az eszközhasználat optimalizálása. 39. A következő állítások közül válassza ki a helyes állítást! A) A projektek egyediek, ezért a becslésnél nem támaszkodhatunk tapasztalati adatokra. B) A becslés mindig megmutatja, mennyibe fog kerülni és mennyi ideig tart a projekt. C) Az árajánlat azt az ütemtervet és költségvetést tartalmazza, amellyel az alvállalkozó végre tudja hajtani a projektet. 40. Mely lépés segíti elő a folyamatos kockázatmenedzsment tevékenységet? A) Minden projekttalálkozón kérdezzünk rá az esetleges új kockázatokra. B) Gondoskodjunk a projektmenedzser szakmai továbbképzéséről. C) Fektessünk több időt a munkatípusú erőforrások hatékonyságnövelésének vizsgálatára. 41. Annak a veszélye, hogy esemény vagy intézkedés hatására a tevékenység eredménye eltér a tervezettől, az a: a) kockázat b) bizonytalanság c) tervezési hiba d) túlterhelés 42. Jelölje meg a helyes válasz(oka)t! a) A projekttervben munkát csak oda tervezhetünk, ahol munkaidő van. b) A projekt alapnaptára a projekt létrehozásakor magától létrejön. c) A tevékenységek ütemezésének alapjául mindig a projekt alapnaptára szolgál. d) A projekttervben munkát naptár nélkül is tervezhetünk

6 43. Mikor érdemes mérföldkövet felvenni? a) termék megszületése b) ellenőrzési pont c) projekt kezdete és vége d) minden tevékenység kezdete és vége 44. A hármas időbecslés részei: a) optimista b) pesszimista c) várható d) realista 45. Projektkezelő szoftverben az alábbi tartalékidők vannak: a) szabad b) teljes c) kezdési d) befejezési e) köztes 46. Válassza ki, milyen korlátok léteznek! a) lágy korlát b) kemény korlát c) kezdési korlát d) befejezési korlát 47. Az erőforrás költségei: a) alapdíj b) túlóradíj c) használati költség d) anyagdíj 48. A projektdefiniáláshoz tartozik: a) a stratégia cél meghatározása b) az igények pontosítása c) a projekt szervezeti kereteinek meghatározása d) az erőforráskészlet felvétele 49. Tervezési szakaszhoz tartozik a: a) költségek alakulásának folyamatos követése. b) mérföldkövek kitűzése. c) fő- és résztevékenységek közötti kapcsolatok megadása. d) kockázatelemzés. 50. Végrehajtási szakaszhoz tartozik a(z): a) költségek alakulásának folyamatos követése. b) túlzott költségek megkeresése. c) kockázatelemzés. d) utókalkuláció elvégzése

7 51. Kiértékelési szakaszhoz tartozik a(z): a) projekt lefolyásának elemzése. b) projekt eredményének átadása. c) lezáró dokumentumok elkészítése. d) erőforrások újraintegrálása. 52. A projekt(nek): a) mindig idomul egy cég szervezeti kereteihez. b) meghatározott erőforráskorlátai vannak. c) résztevékenységekre bontható. d) kezdési és befejezési ideje nem meghatározható. 53. A WBS kód: a) munkalebontási rendszer b) nem kell egyedinek lennie c) munkalebontási struktúra 54. Melyik feladat(ok) nem tekinthető(k) projektnek? a) Oktatási tevékenység egyetemen. b) Dolgozók betanítása egy új szoftverrendszer bevezetése előtt. c) Hídépítés terveinek elkészítése. d) Könyvelés. 55. Mi jellemző a projektmarketing tevékenységre? a) Feladata az érdekcsoportok meghatározása. b) Feladata az elért eredmény kiértékelése. c) Érdekcsoport-térképet használ. d) Feladata a projektben előforduló erőforrások és eszközök legoptimálisabb összeállítása. 56. A csapatban jó, ha megvannak az alábbi szerepek: a) a laza a csoport feszültségoldója. b) az okos a csoport problémamegoldója. c) a precíz a határidők felelőse. d) a kritikus a csoport lelkiismerete. 57. Az alábbiak közül melyik módszerrel tudjuk elvégezni a projekt kiegyensúlyozását üzleti szinten? a) Optimalizáljuk az eszközhasználatot. b) A termék funkcióját csökkentjük. c) Egyenletessé tesszük a pénzáramlást. 58. A SWOT analízis melyik projekttevékenységi szakaszhoz kapcsolódó dokumentum? a) Projektdefiniálás dokumentumai közé tartozik. b) A projekttervezés dokumentumai közé tartozik. c) A projektirányítás dokumentumai közé tartozik

8 59. Mely két fontos jellemzővel rendelkezik egy projekt? a) Minden projektnek van kezdő időpontja és költségvetése. b) Minden projektnek van vége, és egyedi terméket állít elő. c) Minden projektnek van költségvetése és egyedi terméket állít elő. 60. Mi a SWOT analízis végeredménye? a) Egy dokumentum, mely a befejezett projekt hatékonyságvizsgálatának eredményét tartalmazza. b) Egy diagram, mely a projekt aktuális állapotának viszonyát mutatja a célállapothoz képest. c) Egy négy cellából álló táblázat, mely tartalmazza az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket a vizsgálat tárgyával kapcsolatban. 61. A projekt melyik életciklusába tartozik a Gantt-diagram elkészítése? a) Az elemzési szakaszba. b) A tervezési szakaszba. c) A megvalósítási szakaszba. 62. A SWOT analízis melyik két tényezője külső tényező? a) Az erősségek és a gyengeségek. b) A gyengeségek és a lehetőségek. c) A lehetőségek és a veszélyek. 63. Mit mutat meg egy projekt tevékenységfája? a) A problémafa tükörképe, mely a fennálló helyzet negatív tényezőit mutatja meg. b) A projekt folyamatainak hierarchikus szerkezetét. c) A problémák ok-okozati összefüggéseit ábrázolja. 64. A megvalósíthatósági tanulmány mint projektdokumentum elkészítése a projekttevékenység melyik szakaszában jön létre? a) A projektdefiniálási szakaszban. b) A projektirányítási szakaszban. c) A projektzárás szakaszában. 65. Melyik a kockázatkezelés főbb lépéseinek helyes sorrendje? a) Azonosítás, reagálás, értékelés. b) Azonosítás, értékelés, reagálás. c) Reagálás, értékelés, azonosítás. 66. Mit értünk CASE eszköz alatt? a) Olyan szoftvert, mellyel megvalósítható a számítógéppel támogatott tervezés. b) Olyan szoftvert, mellyel esettanulmányokat gyorsan és pontosan készíthetünk. c) Olyan szoftver, melynek célja a projektek számítógéppel segített cash-flow elemzése. 67. A projektkezelő szoftverben az alábbi tartalékidők vannak: a. lekötött tartalékidő b. teljes tartalékidő c. befejezési tartalékidő d. részleges tartalékidő - 8 -

9 68. Az alábbiak tevékenységeknek számítanak: a. alprojekt b. projekt c. mérföldkő d. erőforrás-hozzárendelés 69. A projekt tervezési szakaszához tartozik a(z): a. lezáró dokumentumok létrehozása b. erőforrások felvétele c. stratégiai cél meghatározása d. mérföldkövek meghatározása 70. Az alábbi erőforrástípusok léteznek: a. idő b. munka c. költség d. munkás 71. Logikai függőségtípusok az alábbiak: a. szoros kapcsolat b. laza kapcsolat c. kezdés-kezdés kapcsolat d. kezdés-befejezés kapcsolat 72. A projektkezelő szoftver az alábbi nyomon követési módokat támogatja: a. tevékenység egységű b. kapcsolat egységű c. százalékos d. költség egységű 73. A projektterv elkészítésének elvei a: a. fokozatosság elve b. pontosság elve c. gyorsaság elve d. költséghatékonyság elve 74. A projektmarketing feladata: a. az érdekcsoportok meghatározása b. az érdekcsoportok befolyásolása c. érdekcsoportok érdekeinek értékesítése d. az elért eredmények értékelése 75. A projektszervezet jellemzői: a. hierarchikus, de általában lapos struktúra b. hierarchikus, és általában magas struktúra c. homogén fejlesztőgárda d. heterogén fejlesztőgárda - 9 -

10 76. Projektterven belüli függőségek: a. időtől való függőség b. erőforráskorlátokból eredő függőség c. alárendeltségből eredő függőség d. költségekből eredő függőség 77. A kommunikációs terv tartalmazza: a. a projekt hosszú és rövid távú céljait b. a konkrét reklámokat c. milyen hatással és eredménnyel számol a szervezet d. a kommunikációs szabályokat a szervezeten belül 78. A kezdeményezési fázis része: a. az igények pontosítása. b. a felelősök kijelölése. c. a projekt szervezeti kereteinek meghatározása. d. a sikerkritériumok kitűzése. 79. Az erőforrás felhasználásával kapcsolatos problémák lehetnek: a. a túl sok erőforrás. b. az erőforrások felhasználása egyenletes. c. az erőforrás-túlterhelés. d. az erőforrások felhasználása nem egyenletes. 80. Projektnek tekinthető: a. az adatok bevitele számítógépre. b. a dokumentumok nyomtatása. c. új adminisztrációs rendszer kifejlesztése, bevezetése. d. az autóbuszjáratok átszervezése. 81. Kockázatkezelési módszerek: a. a megkerülés. b. az elkerülés. c. a kompenzálás. d. a komposztálás. 82. A költség alapú nyomon követésre használt adatok: a. az ütemezett munka tervezett költsége. b. az elmaradt munka tervezett költsége. c. az elvégzett munka tervezett költsége. d. az elmaradt munka tényleges költsége. 83. A projektmenedzsment feladatai: a projektterv elkészítése. b. a tevékenységek végrehajtása. c. a projekt nyomon követése. d. a projekt kifizetése

11 84. Mi igaz a projektekre? A) Kontrollált tevékenységekből áll. B) Leginkább a sorozatgyártás üzemmenetének vezetését szolgálja. C) Koordinált tevékenységekből áll. D) Sok ismétlődő tevékenység összessége. 85. Milyen teendői vannak a projektmenedzsernek a definiálás fázisban? A) Meg kell nyerni a cég vezetését a projekt elindításához. B) Meg kell határozni a projekt hatókörét. C) Konkrét, mérhető célokat kell megadni. D) Ki kell alakítani a kommunikációs stratégiát. 86. Milyen kérdésekre ad választ a kommunikációs terv? A) Kinek van szüksége információra? B) Miért van szüksége információra? C) Milyen szintű információra van szüksége? D) Mennyibe kerül az információ átadása? 87. A kockázatmenedzsment része A) az érdekhordozók meghatározása. B) a kockázatok elemzése. C) a kockázati napló. D) a válaszstratégia kialakítása. 88. Mi jellemző a technológiai várakozási időre? A) Csak éjszakára ütemezhetjük. B) Beiktatásával két tevékenység két kapcsolattal is összeköthető. C) Eltelt napban mérjük. D) Munkatípusú erőforrásokat mindig rendelünk hozzá. 89. Mi a szabad tartalékidő? A) Az az időtáv, mellyel egy tevékenység kezdete elhalasztható anélkül, hogy az hatással lenne a projekt átfutási idejére. B) Az az időtáv, mellyel egy tevékenység kiterjedhet vagy elhalasztható anélkül, hogy hatással lenne a projekt átfutási idejére. C) Az az időtáv, mellyel egy tevékenység elhalasztható vagy kiterjedhet, ha a megelőző és a követő tevékenységek a lehető legkorábbi időpontban valósulnának meg. 90. A lentről felfelé becslés A) a legpontosabb. B) csak nagyságrendi becslést ad. C) a legtöbb erőfeszítést követeli meg. D) esetén az összes tevékenységet ismernünk kell. 91. Milyen módszerei vannak az üzleti szintű kiegyensúlyozásnak? A) Újabb erőforrások bevonása a projektbe. B) A termék funkciójának csökkentése. C) A profitkövetelmények csökkentése. D) Túlóráztatás

12 92. A megrendelő az a személy, A) akinek feladata a projekt maradéktalan megvalósítása. B) akinek a legnagyobb befolyása van a tevékenységek megvalósítására C) akinek feladata a tevékenységek, feladatok végtermékének átadás. D) aki dönt a projekt indításáról. 93. A projektmenedzsment területei közé tartozik a(z) A) válságmenedzsment B) kockázatmenedzsment C) költségmenedzsment D) szállításmenedzsment E) emberierőforrás-menedzsment 94. A projekttervezés dokumentumai közé tartozik a A) SWOT analízis B) tevékenységfelelős mátrix C) helyzetjelentés D) kockázati napló 95. A kockázat A) a projekt bizonytalansága B) hatása negatív irányú C) hatása pozitív irányú D) a hasra ütés alapú becslés kiindulópontja 96. Állítsa időrendi sorrendbe a projekt szakaszait! Kezdje időben a legelsővel!... Tervezés... Lezárás, nyomon követés... Kezdeményezés... Célmeghatározás, projektdefiniálás... Végrehajtás, nyomon követés 97. Állítsa időrendi sorrendbe a projekt tervezési folyamatát! Kezdje a legkorábbival!... Erőforrás-tervezés... Költségtervezés... Feladattervezés... Időtervezés 98. Állítsa időrendi sorrendbe a projekt létrehozásának menetét, felülről lefelé építkezés szempontjából!... Főtevékenységek felbontása altevékenységekre... Erőforrások hozzárendelése a tevékenységekhez... Projekt létrehozása... Főtevékenységek felvétele... Erőforrás-túlterhelés feloldása 99. Állítsa sorrendbe az érzékenységi vizsgálat lépéseit! A sorrendet jelentő számokat írja a pontozott vonalra! Kezdje a legkorábbival!... Számítási eredmények grafikus ábrázolása... Független változók halmazának kialakítása... Függő változók halmazának kialakítása

13 100. Állapítsa meg az alábbi tulajdonságokról, adottságokról, jellemzőkről, hogy a SWOT analízis melyik részébe tartoznak! Írja a mondatok után a megfelelő rész betűjelét a pontozott vonalakra! a) Erősségek b) Gyengeségek c) Lehetőségek d) Veszélyek ISO megszerzése:... A cég vezető informatikusa nyugdíjba vonul:... Egy konkurens cég új terméket dob a piacra:... Cégünk egy ígéretes, új programozót vesz fel:... A legújabb technológiát alkalmazzuk:... Egy versenytárs csődbe megy:... Ellentétek vannak a menedzsmentrészlegen belül:... Évek óta folyamatosan növekvő eredmény:... A vezető nem szakmabeli:... A termékfejlesztés költségei magasak:... Gyors terjeszkedés:... Szűk termékkínálat: Egészítse ki az alábbi mondatokat a megadott szavak közül a megfelelővel! Egy szó csak egy helyre jó. A szavak betűjelét írja a kipontozott vonalra! A szavakat ragok nélkül adtuk meg erőforrásból nem állhat 100%-nál nagyobb mennyiség a rendelkezésünkre.... erőforrásnál nincs ilyen megkötés, hiszen ott egynél nagyobb mennyiség is lehet egy erőforrásból. a) Anyag típusú b) Munka típusú c)általános d) Konkrét tartalékidő az az időtáv, amellyel egy... elhalasztható, vagy kiterjedhet, ha a megelőző és a követő tevékenységek a lehető... időben valósulnának meg. a) Kritikus b) Legkorábbi c) Projekt d) Tevékenység e) Legkésőbbi f) Szabad 3. A projekt terve nem csak... áll. Fontos, hogy a projekt folyamatában kiemelkedő... is feltüntessük a projektterven. Ezeket... nevezzük. a) Személy b) Korlát c) Erőforrás d) Tevékenység e) Mérföldkő f) Állapotváltozás 4. Minden olyan esetben... időt kell felvenni a projekttervbe, amikor olyan folyamat végét kell kivárni, amely általunk nem... a) Lassítható b) Technológiai várakozási c) Gyorsítható d) Kapcsolati

14 5. Míg a... fázis vagy nem része a projektnek, vagy elkorcsosult formában van jelen, addig a következő... fázisra mindig sor kerül. a) Célmeghatározási b) Végrehajtási c) Kezdeményezési d) Tervezési 6. Amennyiben egy erőforrás... áll a rendelkezésünkre a projekt igényeihez képest és a költsége... számít, akkor nem kell felvenni a projektbe. a) - b) Nem c) Korlátozott d) Korlátlan Kifejtendő kérdések. Adjon választ a következő kérdésekre! 1. Adja meg a PCM szakaszait! 2. Mutassa be a szakaszos becslési eljárást! 3. Írja le, hogy a megvalósíthatósági tanulmány melyik PCM szakaszhoz tartozik, valamint adja meg a dokumentum összetevőit! 4. Miért nem dönthet a projektmenedzser a projekt által előállítandó termék funkciójának csökkentéséről? 5. Mit nevezünk erőforrásnak? 6. Ismertesse a WBS kódokkal szembeni három legfontosabb elvárást! 7. Mikor van szükség a projekt üzleti szinten történő kiegyensúlyozására? 8. Hogyan lehet megoldani a termék funkciójának csökkentését úgy, hogy a termék értéke ne csökkenjen? 9. Mely tényezők egyensúlyát kell megvalósítani a sikeres projekt érdekében? 10. Melyek a projektmenedzser feladatai? 11. Soroljon fel három költségbecslési módszert! 12. Mely tényezők egyensúlyát kell megvalósítani a sikeres projekt érdekében? Kinek a feladata ennek megvalósítása? 13. Ismertesse egy projekt életciklusában az egymást követő fázisokat! (4 darab) 14. Sorolja fel, melyik az az öt legfontosabb tényező, ami meghatározza egy projekt sikerét! 15. Soroljon fel öt olyan tartalmi elemet, melyet egy projekt alapító okirata tartalmazhat! 16. Soroljon fel három időtervezésre alkalmas ábrázolási technikát! 17. Kiket nevezünk egy projekt stakeholder -einek? 18. A kritikus út módszere melyik időtervezési modellhez kapcsolódik? 19. Rakja sorrendbe a következő szervezeti formákat aszerint, hogy az adott szervezetben milyen nagy egy projektmenedzser hatásköre! Kezdje a legkisebb hatáskörűvel! A szervezeti formák: mátrixszervezet, projektorientált szervezet, funkcionális szervezet. 20. Soroljon fel három kapcsolattípust, ami tevékenységek között előfordulhat! Definiálja az alábbi fogalmakat! 1. Projekt 2. Mérföldkő 3. Az eszközválasztás elve 4. Fentről lefelé való tevékenységlebontás elve 5. Technológiai várakozási idő 6. Kockázatkezelés 7. Erőforrás-túlterhelés

15 Válassza ki az alábbi megállapításokból, hogy melyek igazak és melyek hamisak! Választását jelölje mindegyik megállapítás után I vagy H betűvel, és mindegyik megállapítás alatt röviden indokolja meg! 1.) Amikor nem vagyunk biztosak egy-egy tevékenység időigényében, a biztonság kedvéért a hosszát 1-1 nappal megnövelhetjük. 2.) Az aktív mérföldkövek a végrehajtási folyamat egy-egy jelentősebb állomására hívják fel a figyelmet. 3.) Amikor egy munkatárs távozik a cégtől, akkor nem ajánlott törölni mint erőforrást a projektből. 4.) Passzív mérföldköveket akkor használunk, amikor egy közelebbről nem megismerhető külső tényező gyakorol hatást a projekt folyamatára, amely bekövetkeztének időpontja azonban jól tervezhető. 5.) Egyes tevékenységek logikailag összetartozó csoportokba rendezhetőek. 6.) Csak projektszerveres környezetben tehetjük meg azt, hogy több különböző projektben ugyanazokat az erőforrásokat szeretnénk alkalmazni

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Pölöskeiné Hegedüs Helén Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása 2006. október 1 Előszó Az 1965-ben alapított Nemzetközi Projektmenedzsment

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2009.09.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

Fontosabb fogalmak, definíciók

Fontosabb fogalmak, definíciók Fontosabb fogalmak, definíciók Adatbiztonság Aktív marketing Alkalmazások tervezése Alkotótechnikák Állandó költségek Állandó szervezetek Általános költségek Befejezési id pont Befejezési sorrend Befektetett

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer SSADM Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 Készült a brit kormány informatikai központja által megszerzett engedély alapján az "SSADM Version 4

Részletesebben

Projekt Alapító Dokumentum V100

Projekt Alapító Dokumentum V100 EKOP-1.1.10.-2012-2012-0001 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése projekt Projekt

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kirner Attila (CISA) és Pichler Attila (CISA) INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV avagy GYAKORLATI TANÁCSOK AZ INFORMATIKAI KONTROLLOK MŰKÖDTETÉSÉHEZ 2007 Szerzők: Kirner Attila, Pichler Attila, Lektor:

Részletesebben

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZET Folyamatmérnöki ismeretek alapjai tantárgy tematika és vázlat (nem lektorált kézirat) Összeállította: Göllei Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER E L Ő S Z Ó Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EU-konform átalakítása az elmúlt években megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak.

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika

Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között Dr. Molnár Bálint PhD, műszaki informatika Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Tudományos főmunkatárs, ELTE 1. Koordinációs eljárás

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

A minőségirányítás eszközei

A minőségirányítás eszközei A minőségirányítás eszközei Bevezetés A minőségirányítás eszközei között bemutatott minőségtechnikák általában valamely minőséggel kapcsolatos probléma megoldását segítik elő. Egy adott szervezet minőségjavítása

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Projektmenedzsment tankönyv

Projektmenedzsment tankönyv Egri Imre Projektmenedzsment tankönyv Tartalomjegyzék Elıszó... 2 1. Projektmenedzsment... 3 1.1. Projekt fogalma, definiálása... 3 1.2. Elemzés, projekt tervezés lépései... 6 1.3. A projektciklus elemei...

Részletesebben

Projekt menedzsment kézikönyv

Projekt menedzsment kézikönyv Dávid János Mátyási Sándor Tajti József Projekt menedzsment kézikönyv A projekt tervezés A tervezés értelme Mindennapi életvitelünk, munkánk során szinte folyamatosan tervezünk és ez alapján kezdünk hozzá

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51.

Részletesebben