2. Mi jellemző a rendelkezésre bocsátási mátrix szervezetű vállalatokban végrehajtott projektekre?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Mi jellemző a rendelkezésre bocsátási mátrix szervezetű vállalatokban végrehajtott projektekre?"

Átírás

1 Karikázza be az alábbiak közül a helyesnek tartott megállapítás(ok) betűjelét (jeleit)! (több helyes megállapítás is lehetséges!) 1. Az alábbiak közül melyek projektmenedzsment-funkciók? A) A projekt irányítása (végrehajtása). B) A projekt definiálása. C) A projekt validálása. D) A projekt megtervezése. 2. Mi jellemző a rendelkezésre bocsátási mátrix szervezetű vállalatokban végrehajtott projektekre? A) A projekttagok a szervezeti egységüknél maradnak. B) A projekttagok a projekt idejére elhagyják a szervezeti egységüket. C) A projekttagok csak a projektvezetőtől kapnak feladatokat. D) A projekttagok a funkcionális vezetőjüktől is kapnak feladatokat. 3. Milyen feladatai vannak a projektcsapat tagjainak? A) Ők készítik el a projekttervet. B) Segíthetnek a részletes projektterv kialakításában. C) Ők finanszírozzák a projektet. D) Gyakorlatilag ők hajtják végre a projekt tevékenységeit. 4. Mi szerepel a kockázati naplóban? A) A kockázathoz kapcsolódó tevékenység WBS kódja. B) A megtalálás dátuma. C) A jelenlegi állapot. 5. Milyen kockázatokat kell menedzselni? A) Minden feltárt kockázatot. B) Minden olyan kockázatot, amely komoly költségkihatással rendelkezik. C) Minden olyan kockázatot, amely nagy valószínűséggel bekövetkezik, és komoly költségkihatásai vannak. 6. Mi igaz az alábbiak közül a mérföldkőre? A) Sok esetben projektdöntéseket jelez. B) Vannak olyan esetek, amikor 0-tól eltérő a hossza. C) Ha kész van egy résztermék, mérföldkővel szoktuk jelezni. D) A határidőket általában mérföldkőre tesszük. 7. Mi jellemző a parametrikus becslésre? A) Csak projektszinten végezzük. B) Csak a tevékenységek becsléséhez használjuk. C) Mind a tevékenységek, mind a teljes projekt becslésére alkalmazzuk. 8. Milyen projektszintű projektkiegyensúlyozási technikákat ismer? A) Az ütemezés tömörítése. B) Gyorsított követés. C) Kihelyezés. D) A termék funkciójának csökkentése

2 9. Mi igaz a projekt életciklusára? A) A projekt életciklusa a projekt definiálásától (esetleg kezdeményezésétől) kezdve a projekt tervezésén, irányításán keresztül a projekt lezárásáig tart. B) A projekt életciklusába a legtöbbször beletartozik a működtetési rész is. C) A projekt életciklusába nem tartozik bele a termék működtetése. D) A projekt életciklusába nem szoktuk beletartozónak venni a definiálási részt. 10. Mi jellemző a projektorientált szervezetű vállalatokban végrehajtott projektekre? A) Állandó projekttagokkal dolgoznak. B) A projekttagok a projekt idejére elhagyják a szervezeti egységüket. C) A projekttagok csak a projektvezetőtől kapnak feladatokat. D) A projekttagok a szervezeti egységüknél maradnak. 11. Mi a jellemzője a funkcionális menedzsmentnek? A) Elkészíti a projekt költségvetését. B) Biztosítja a megfelelő embert a megfelelő időben. C) Bizonyos kérdésekben vétójoga lehet. D) A funkcionális menedzsment szokta végrehajtani a projekt tevékenységeit. 12. Mit tartalmaz a feladatkijelölő dokumentum? A) A fontosabb kockázatokat. B) A teljesítési kritériumot. C) A tervezett kezdési dátumot. 13. Milyen kockázatkezelési technikákat ismer? A) Kockázat elkerülése. B) Kockázat szabályozása. C) Kockázat ütemezése. 14. Milyen tevékenységtípusokat szoktunk eltelt napban mérni? A) A mérföldköveket mindig. B) A technológiai várakozási időket mindig. C) A menedzsmenttevékenységeket mindig. 15. Milyen becslési pontosságokat ismer? A) Részletes becslés. B) Nagyságrendi becslés. C) Kockázatbecslés. 16. Milyen szintű projektkiegyensúlyozásokat ismer? A) Projektszintű. B) Projektcsapat szintű. C) Vállalati szintű. D) Üzleti szintű. 17. Az alábbiak közül melyek tekinthetők projektnek? A) Dokumentum 12 példányban való fénymásolása. B) Egy nagyvállalat informatikai rendszerének teljes cseréje. C) Gyártósor átállítása új termék gyártására. D) Új termék gyártása a kereskedelmi forgalomból való kivonásig

3 18. Mik a projekt sikertényezői az alábbiak közül? A) A projekt határidőre készült el. B) Az elkészült termék nagyon magas minőségű. C) Az elkészült termék a projektdefiníciós dokumentumban meghatározott minőségi kritériumoknak megfelel. D) A projekt a tervezett költségkereten belül valósult meg. 19. Mi jellemzi a WBS kódot? A) Az erőforrást egyedileg azonosítja. B) A tevékenységet egyedileg azonosítja. C) Csak számokból állhat. D) A kód jelzi a felbontási struktúrában elfoglalt helyzetet. 20. Mi jellemzi az elemi tevékenységeket? A) Altevékenységekre bontható. B) Sem irányítási, sem nyomon követési szempontból nem érdemes tovább bontani. C) Általában 1 és 10 nap közötti hosszúságúak. D) Legfeljebb 80 óra időtartamú lehet. 21. Milyen adatokat tartalmaz minden esetben a kommunikációs terv? A) Milyen kommunikációs csatornát használunk. B) Kiknek a részére kell információt adni. C) Milyen marketingelemeket használunk. D) Milyen információkat kell adni. 22. Az alábbiak közül melyik becslési technika? A) Szakaszos. B) Arányos felosztás. C) Parametrikus. D) Kiegyensúlyozó. 23. Ki a projektvezető közvetlen felettese? A) Mindig a projektszponzor. B) Mindig a vezérigazgató. C) A funkcionális menedzser. 24. Milyen részei vannak a projektdefiníciós dokumentumnak? A) Tevékenységfelelős mátrix. B) Találkozó napirend. C) Végrehajtási napló. D) Kommunkiációs terv. 25. Mi igaz a projektekre? A) Ciklikusan ismétlődő feladatokból áll. B) Konkrét kezdési és befejezési dátummal rendelkezik. C) A projektfeladatok egyediek, mindegyik más és más termék előállítására szerveződik. D) A projekt tevékenységeit nem szükséges kontrollálni

4 26. Milyen projektmenedzsment-funkciókat ismer? A) Projektszponzor. B) A projekt definiálása. C) Funkcionális menedzser. D) A projekt irányítása. 27. Mi jellemző a tevékenységfelelős mátrixra? A) Tartalmazza a projekt főbb tevékenységeit. B) Az összes munkajellegű erőforrás személy szerinti felelősségi köreit tartalmazza. C) A kulcsfontosságú érdekhordozó-csoportok részvételi szintjeit, jogköreit és felelősségi köreit tartalmazza. D) Csak a felelősségi köröket tartalmazza. 28. Mi a különbség a kockázat és a probléma között? A) Nincs különbség, egymás szinonimái. B) A kockázat egy bekövetkezett probléma. C) A probléma egy bekövetkezett kockázat. D) A probléma egy magas bekövetkezési valószínűségű kockázat. 29. Milyen tevékenységet szoktunk mérföldkőnek tekinteni? A) Résztermék elkészülését. B) Látszattevékenységeket. C) Döntési pontokat. D) Szerződésben foglalt eseményeket. 30. Mit értünk kritikus út alatt? A) Azt az utat, amelyen kritikus az előrehaladás. B) Azt a projekt kezdésétől a befejezéséig tartó utat, amelyen bármely tevékenység időbeli csúszása a teljes projekt csúszását eredményezi. C) Azt a projekt kezdésétől a befejezéséig tartó utat, amelyen bármely tevékenység 0 vagy negatív tartalékidővel rendelkezik. 31. A parametrikus becsléseket A) lehet projekt- és tevékenységszinten is használni. B) csak projektszinten használjuk. C) csak tevékenységszinten használjuk. D) tapasztalati úton meghatározott képletbe jellemző érték(ek) behelyettesítésével végezzük. 32. Milyen módszerei vannak a projektszintű kiegyensúlyozásnak? A) Újabb erőforrások bevonása a projektbe. B) A termék funkciójának csökkentése. C) Profitkövetelmények csökkentése. D) Túlóráztatás. 33. Milyen előnyökkel jár, ha elvégezzük az erőforrások kiegyensúlyozását? A) Könnyebb a projekt nyomonkövetését elvégezni. B) Megszünteti az indokolatlan túlterhelést. C) Egyenletessé teszi a pénzáramlást

5 34. A következő állítások a projektszintű kiegyensúlyozásra vonatkoznak. Válassza ki a helytelen állítást! A) A projekt üzleti szintű kiegyensúlyozását elvégezhetjük a projekt újrabecslésével. B) A projekt projektszintű kiegyensúlyozásának egyik lehetséges módszere a termék funkciójának csökkentése. C) A projekt projektszintű kiegyensúlyozásának egyik lehetséges módszere a termelékenység növelése. 35. A következő állítások a parametrikus becslésre vonatkoznak. Válassza ki a helytelen állítást! A) Mindig múltbeli adatokon alapszik. B) Elvégzéshez a becslőnek parametrikus képletet kell alkotni. C) Parametrikus becslést csak feladatszinten lehet használni. 36. A következő állítások a kezdeti ütemtervre vonatkoznak. Válassza ki a helytelen állítást! A) A kezdeti ütemterv a feladatok sorrendjének és hosszának ismeretében készül. B) A kezdeti ütemterv figyelembe veszi a rendelkezésre álló emberi erőforrásokat. C) A kezdeti ütemterv megjelenítésének legelterjedtebb eszköze a Gantt-diagram. 37. A következő állítások a munkavégzésre vonatkoznak. Válassza ki a helytelen állítást! A) A munka időtartama függ a rendelkezésre álló emberi erőforrás mennyiségétől és minőségétől. B) A több munkaerő mindig nagyobb termelékenységet eredményez. C) Aki csak egy projektben dolgozik, hatékonyabban végzi a munkáját, mint aki több projektben párhuzamosan. 38. A következő állítások közül válassza ki a helyes állítást! A) A kezdeti ütemterv és az erőforrás-táblázatok elkészítése után kerülhet sor az erőforrások kiegyensúlyozására. B) Az erőforráscsúcsok a kritikus tevékenységek átütemezésével megszüntethetők. C) Az erőforrás-kiegyensúlyozás egyedüli célja az eszközhasználat optimalizálása. 39. A következő állítások közül válassza ki a helyes állítást! A) A projektek egyediek, ezért a becslésnél nem támaszkodhatunk tapasztalati adatokra. B) A becslés mindig megmutatja, mennyibe fog kerülni és mennyi ideig tart a projekt. C) Az árajánlat azt az ütemtervet és költségvetést tartalmazza, amellyel az alvállalkozó végre tudja hajtani a projektet. 40. Mely lépés segíti elő a folyamatos kockázatmenedzsment tevékenységet? A) Minden projekttalálkozón kérdezzünk rá az esetleges új kockázatokra. B) Gondoskodjunk a projektmenedzser szakmai továbbképzéséről. C) Fektessünk több időt a munkatípusú erőforrások hatékonyságnövelésének vizsgálatára. 41. Annak a veszélye, hogy esemény vagy intézkedés hatására a tevékenység eredménye eltér a tervezettől, az a: a) kockázat b) bizonytalanság c) tervezési hiba d) túlterhelés 42. Jelölje meg a helyes válasz(oka)t! a) A projekttervben munkát csak oda tervezhetünk, ahol munkaidő van. b) A projekt alapnaptára a projekt létrehozásakor magától létrejön. c) A tevékenységek ütemezésének alapjául mindig a projekt alapnaptára szolgál. d) A projekttervben munkát naptár nélkül is tervezhetünk

6 43. Mikor érdemes mérföldkövet felvenni? a) termék megszületése b) ellenőrzési pont c) projekt kezdete és vége d) minden tevékenység kezdete és vége 44. A hármas időbecslés részei: a) optimista b) pesszimista c) várható d) realista 45. Projektkezelő szoftverben az alábbi tartalékidők vannak: a) szabad b) teljes c) kezdési d) befejezési e) köztes 46. Válassza ki, milyen korlátok léteznek! a) lágy korlát b) kemény korlát c) kezdési korlát d) befejezési korlát 47. Az erőforrás költségei: a) alapdíj b) túlóradíj c) használati költség d) anyagdíj 48. A projektdefiniáláshoz tartozik: a) a stratégia cél meghatározása b) az igények pontosítása c) a projekt szervezeti kereteinek meghatározása d) az erőforráskészlet felvétele 49. Tervezési szakaszhoz tartozik a: a) költségek alakulásának folyamatos követése. b) mérföldkövek kitűzése. c) fő- és résztevékenységek közötti kapcsolatok megadása. d) kockázatelemzés. 50. Végrehajtási szakaszhoz tartozik a(z): a) költségek alakulásának folyamatos követése. b) túlzott költségek megkeresése. c) kockázatelemzés. d) utókalkuláció elvégzése

7 51. Kiértékelési szakaszhoz tartozik a(z): a) projekt lefolyásának elemzése. b) projekt eredményének átadása. c) lezáró dokumentumok elkészítése. d) erőforrások újraintegrálása. 52. A projekt(nek): a) mindig idomul egy cég szervezeti kereteihez. b) meghatározott erőforráskorlátai vannak. c) résztevékenységekre bontható. d) kezdési és befejezési ideje nem meghatározható. 53. A WBS kód: a) munkalebontási rendszer b) nem kell egyedinek lennie c) munkalebontási struktúra 54. Melyik feladat(ok) nem tekinthető(k) projektnek? a) Oktatási tevékenység egyetemen. b) Dolgozók betanítása egy új szoftverrendszer bevezetése előtt. c) Hídépítés terveinek elkészítése. d) Könyvelés. 55. Mi jellemző a projektmarketing tevékenységre? a) Feladata az érdekcsoportok meghatározása. b) Feladata az elért eredmény kiértékelése. c) Érdekcsoport-térképet használ. d) Feladata a projektben előforduló erőforrások és eszközök legoptimálisabb összeállítása. 56. A csapatban jó, ha megvannak az alábbi szerepek: a) a laza a csoport feszültségoldója. b) az okos a csoport problémamegoldója. c) a precíz a határidők felelőse. d) a kritikus a csoport lelkiismerete. 57. Az alábbiak közül melyik módszerrel tudjuk elvégezni a projekt kiegyensúlyozását üzleti szinten? a) Optimalizáljuk az eszközhasználatot. b) A termék funkcióját csökkentjük. c) Egyenletessé tesszük a pénzáramlást. 58. A SWOT analízis melyik projekttevékenységi szakaszhoz kapcsolódó dokumentum? a) Projektdefiniálás dokumentumai közé tartozik. b) A projekttervezés dokumentumai közé tartozik. c) A projektirányítás dokumentumai közé tartozik

8 59. Mely két fontos jellemzővel rendelkezik egy projekt? a) Minden projektnek van kezdő időpontja és költségvetése. b) Minden projektnek van vége, és egyedi terméket állít elő. c) Minden projektnek van költségvetése és egyedi terméket állít elő. 60. Mi a SWOT analízis végeredménye? a) Egy dokumentum, mely a befejezett projekt hatékonyságvizsgálatának eredményét tartalmazza. b) Egy diagram, mely a projekt aktuális állapotának viszonyát mutatja a célállapothoz képest. c) Egy négy cellából álló táblázat, mely tartalmazza az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket a vizsgálat tárgyával kapcsolatban. 61. A projekt melyik életciklusába tartozik a Gantt-diagram elkészítése? a) Az elemzési szakaszba. b) A tervezési szakaszba. c) A megvalósítási szakaszba. 62. A SWOT analízis melyik két tényezője külső tényező? a) Az erősségek és a gyengeségek. b) A gyengeségek és a lehetőségek. c) A lehetőségek és a veszélyek. 63. Mit mutat meg egy projekt tevékenységfája? a) A problémafa tükörképe, mely a fennálló helyzet negatív tényezőit mutatja meg. b) A projekt folyamatainak hierarchikus szerkezetét. c) A problémák ok-okozati összefüggéseit ábrázolja. 64. A megvalósíthatósági tanulmány mint projektdokumentum elkészítése a projekttevékenység melyik szakaszában jön létre? a) A projektdefiniálási szakaszban. b) A projektirányítási szakaszban. c) A projektzárás szakaszában. 65. Melyik a kockázatkezelés főbb lépéseinek helyes sorrendje? a) Azonosítás, reagálás, értékelés. b) Azonosítás, értékelés, reagálás. c) Reagálás, értékelés, azonosítás. 66. Mit értünk CASE eszköz alatt? a) Olyan szoftvert, mellyel megvalósítható a számítógéppel támogatott tervezés. b) Olyan szoftvert, mellyel esettanulmányokat gyorsan és pontosan készíthetünk. c) Olyan szoftver, melynek célja a projektek számítógéppel segített cash-flow elemzése. 67. A projektkezelő szoftverben az alábbi tartalékidők vannak: a. lekötött tartalékidő b. teljes tartalékidő c. befejezési tartalékidő d. részleges tartalékidő - 8 -

9 68. Az alábbiak tevékenységeknek számítanak: a. alprojekt b. projekt c. mérföldkő d. erőforrás-hozzárendelés 69. A projekt tervezési szakaszához tartozik a(z): a. lezáró dokumentumok létrehozása b. erőforrások felvétele c. stratégiai cél meghatározása d. mérföldkövek meghatározása 70. Az alábbi erőforrástípusok léteznek: a. idő b. munka c. költség d. munkás 71. Logikai függőségtípusok az alábbiak: a. szoros kapcsolat b. laza kapcsolat c. kezdés-kezdés kapcsolat d. kezdés-befejezés kapcsolat 72. A projektkezelő szoftver az alábbi nyomon követési módokat támogatja: a. tevékenység egységű b. kapcsolat egységű c. százalékos d. költség egységű 73. A projektterv elkészítésének elvei a: a. fokozatosság elve b. pontosság elve c. gyorsaság elve d. költséghatékonyság elve 74. A projektmarketing feladata: a. az érdekcsoportok meghatározása b. az érdekcsoportok befolyásolása c. érdekcsoportok érdekeinek értékesítése d. az elért eredmények értékelése 75. A projektszervezet jellemzői: a. hierarchikus, de általában lapos struktúra b. hierarchikus, és általában magas struktúra c. homogén fejlesztőgárda d. heterogén fejlesztőgárda - 9 -

10 76. Projektterven belüli függőségek: a. időtől való függőség b. erőforráskorlátokból eredő függőség c. alárendeltségből eredő függőség d. költségekből eredő függőség 77. A kommunikációs terv tartalmazza: a. a projekt hosszú és rövid távú céljait b. a konkrét reklámokat c. milyen hatással és eredménnyel számol a szervezet d. a kommunikációs szabályokat a szervezeten belül 78. A kezdeményezési fázis része: a. az igények pontosítása. b. a felelősök kijelölése. c. a projekt szervezeti kereteinek meghatározása. d. a sikerkritériumok kitűzése. 79. Az erőforrás felhasználásával kapcsolatos problémák lehetnek: a. a túl sok erőforrás. b. az erőforrások felhasználása egyenletes. c. az erőforrás-túlterhelés. d. az erőforrások felhasználása nem egyenletes. 80. Projektnek tekinthető: a. az adatok bevitele számítógépre. b. a dokumentumok nyomtatása. c. új adminisztrációs rendszer kifejlesztése, bevezetése. d. az autóbuszjáratok átszervezése. 81. Kockázatkezelési módszerek: a. a megkerülés. b. az elkerülés. c. a kompenzálás. d. a komposztálás. 82. A költség alapú nyomon követésre használt adatok: a. az ütemezett munka tervezett költsége. b. az elmaradt munka tervezett költsége. c. az elvégzett munka tervezett költsége. d. az elmaradt munka tényleges költsége. 83. A projektmenedzsment feladatai: a projektterv elkészítése. b. a tevékenységek végrehajtása. c. a projekt nyomon követése. d. a projekt kifizetése

11 84. Mi igaz a projektekre? A) Kontrollált tevékenységekből áll. B) Leginkább a sorozatgyártás üzemmenetének vezetését szolgálja. C) Koordinált tevékenységekből áll. D) Sok ismétlődő tevékenység összessége. 85. Milyen teendői vannak a projektmenedzsernek a definiálás fázisban? A) Meg kell nyerni a cég vezetését a projekt elindításához. B) Meg kell határozni a projekt hatókörét. C) Konkrét, mérhető célokat kell megadni. D) Ki kell alakítani a kommunikációs stratégiát. 86. Milyen kérdésekre ad választ a kommunikációs terv? A) Kinek van szüksége információra? B) Miért van szüksége információra? C) Milyen szintű információra van szüksége? D) Mennyibe kerül az információ átadása? 87. A kockázatmenedzsment része A) az érdekhordozók meghatározása. B) a kockázatok elemzése. C) a kockázati napló. D) a válaszstratégia kialakítása. 88. Mi jellemző a technológiai várakozási időre? A) Csak éjszakára ütemezhetjük. B) Beiktatásával két tevékenység két kapcsolattal is összeköthető. C) Eltelt napban mérjük. D) Munkatípusú erőforrásokat mindig rendelünk hozzá. 89. Mi a szabad tartalékidő? A) Az az időtáv, mellyel egy tevékenység kezdete elhalasztható anélkül, hogy az hatással lenne a projekt átfutási idejére. B) Az az időtáv, mellyel egy tevékenység kiterjedhet vagy elhalasztható anélkül, hogy hatással lenne a projekt átfutási idejére. C) Az az időtáv, mellyel egy tevékenység elhalasztható vagy kiterjedhet, ha a megelőző és a követő tevékenységek a lehető legkorábbi időpontban valósulnának meg. 90. A lentről felfelé becslés A) a legpontosabb. B) csak nagyságrendi becslést ad. C) a legtöbb erőfeszítést követeli meg. D) esetén az összes tevékenységet ismernünk kell. 91. Milyen módszerei vannak az üzleti szintű kiegyensúlyozásnak? A) Újabb erőforrások bevonása a projektbe. B) A termék funkciójának csökkentése. C) A profitkövetelmények csökkentése. D) Túlóráztatás

12 92. A megrendelő az a személy, A) akinek feladata a projekt maradéktalan megvalósítása. B) akinek a legnagyobb befolyása van a tevékenységek megvalósítására C) akinek feladata a tevékenységek, feladatok végtermékének átadás. D) aki dönt a projekt indításáról. 93. A projektmenedzsment területei közé tartozik a(z) A) válságmenedzsment B) kockázatmenedzsment C) költségmenedzsment D) szállításmenedzsment E) emberierőforrás-menedzsment 94. A projekttervezés dokumentumai közé tartozik a A) SWOT analízis B) tevékenységfelelős mátrix C) helyzetjelentés D) kockázati napló 95. A kockázat A) a projekt bizonytalansága B) hatása negatív irányú C) hatása pozitív irányú D) a hasra ütés alapú becslés kiindulópontja 96. Állítsa időrendi sorrendbe a projekt szakaszait! Kezdje időben a legelsővel!... Tervezés... Lezárás, nyomon követés... Kezdeményezés... Célmeghatározás, projektdefiniálás... Végrehajtás, nyomon követés 97. Állítsa időrendi sorrendbe a projekt tervezési folyamatát! Kezdje a legkorábbival!... Erőforrás-tervezés... Költségtervezés... Feladattervezés... Időtervezés 98. Állítsa időrendi sorrendbe a projekt létrehozásának menetét, felülről lefelé építkezés szempontjából!... Főtevékenységek felbontása altevékenységekre... Erőforrások hozzárendelése a tevékenységekhez... Projekt létrehozása... Főtevékenységek felvétele... Erőforrás-túlterhelés feloldása 99. Állítsa sorrendbe az érzékenységi vizsgálat lépéseit! A sorrendet jelentő számokat írja a pontozott vonalra! Kezdje a legkorábbival!... Számítási eredmények grafikus ábrázolása... Független változók halmazának kialakítása... Függő változók halmazának kialakítása

13 100. Állapítsa meg az alábbi tulajdonságokról, adottságokról, jellemzőkről, hogy a SWOT analízis melyik részébe tartoznak! Írja a mondatok után a megfelelő rész betűjelét a pontozott vonalakra! a) Erősségek b) Gyengeségek c) Lehetőségek d) Veszélyek ISO megszerzése:... A cég vezető informatikusa nyugdíjba vonul:... Egy konkurens cég új terméket dob a piacra:... Cégünk egy ígéretes, új programozót vesz fel:... A legújabb technológiát alkalmazzuk:... Egy versenytárs csődbe megy:... Ellentétek vannak a menedzsmentrészlegen belül:... Évek óta folyamatosan növekvő eredmény:... A vezető nem szakmabeli:... A termékfejlesztés költségei magasak:... Gyors terjeszkedés:... Szűk termékkínálat: Egészítse ki az alábbi mondatokat a megadott szavak közül a megfelelővel! Egy szó csak egy helyre jó. A szavak betűjelét írja a kipontozott vonalra! A szavakat ragok nélkül adtuk meg erőforrásból nem állhat 100%-nál nagyobb mennyiség a rendelkezésünkre.... erőforrásnál nincs ilyen megkötés, hiszen ott egynél nagyobb mennyiség is lehet egy erőforrásból. a) Anyag típusú b) Munka típusú c)általános d) Konkrét tartalékidő az az időtáv, amellyel egy... elhalasztható, vagy kiterjedhet, ha a megelőző és a követő tevékenységek a lehető... időben valósulnának meg. a) Kritikus b) Legkorábbi c) Projekt d) Tevékenység e) Legkésőbbi f) Szabad 3. A projekt terve nem csak... áll. Fontos, hogy a projekt folyamatában kiemelkedő... is feltüntessük a projektterven. Ezeket... nevezzük. a) Személy b) Korlát c) Erőforrás d) Tevékenység e) Mérföldkő f) Állapotváltozás 4. Minden olyan esetben... időt kell felvenni a projekttervbe, amikor olyan folyamat végét kell kivárni, amely általunk nem... a) Lassítható b) Technológiai várakozási c) Gyorsítható d) Kapcsolati

14 5. Míg a... fázis vagy nem része a projektnek, vagy elkorcsosult formában van jelen, addig a következő... fázisra mindig sor kerül. a) Célmeghatározási b) Végrehajtási c) Kezdeményezési d) Tervezési 6. Amennyiben egy erőforrás... áll a rendelkezésünkre a projekt igényeihez képest és a költsége... számít, akkor nem kell felvenni a projektbe. a) - b) Nem c) Korlátozott d) Korlátlan Kifejtendő kérdések. Adjon választ a következő kérdésekre! 1. Adja meg a PCM szakaszait! 2. Mutassa be a szakaszos becslési eljárást! 3. Írja le, hogy a megvalósíthatósági tanulmány melyik PCM szakaszhoz tartozik, valamint adja meg a dokumentum összetevőit! 4. Miért nem dönthet a projektmenedzser a projekt által előállítandó termék funkciójának csökkentéséről? 5. Mit nevezünk erőforrásnak? 6. Ismertesse a WBS kódokkal szembeni három legfontosabb elvárást! 7. Mikor van szükség a projekt üzleti szinten történő kiegyensúlyozására? 8. Hogyan lehet megoldani a termék funkciójának csökkentését úgy, hogy a termék értéke ne csökkenjen? 9. Mely tényezők egyensúlyát kell megvalósítani a sikeres projekt érdekében? 10. Melyek a projektmenedzser feladatai? 11. Soroljon fel három költségbecslési módszert! 12. Mely tényezők egyensúlyát kell megvalósítani a sikeres projekt érdekében? Kinek a feladata ennek megvalósítása? 13. Ismertesse egy projekt életciklusában az egymást követő fázisokat! (4 darab) 14. Sorolja fel, melyik az az öt legfontosabb tényező, ami meghatározza egy projekt sikerét! 15. Soroljon fel öt olyan tartalmi elemet, melyet egy projekt alapító okirata tartalmazhat! 16. Soroljon fel három időtervezésre alkalmas ábrázolási technikát! 17. Kiket nevezünk egy projekt stakeholder -einek? 18. A kritikus út módszere melyik időtervezési modellhez kapcsolódik? 19. Rakja sorrendbe a következő szervezeti formákat aszerint, hogy az adott szervezetben milyen nagy egy projektmenedzser hatásköre! Kezdje a legkisebb hatáskörűvel! A szervezeti formák: mátrixszervezet, projektorientált szervezet, funkcionális szervezet. 20. Soroljon fel három kapcsolattípust, ami tevékenységek között előfordulhat! Definiálja az alábbi fogalmakat! 1. Projekt 2. Mérföldkő 3. Az eszközválasztás elve 4. Fentről lefelé való tevékenységlebontás elve 5. Technológiai várakozási idő 6. Kockázatkezelés 7. Erőforrás-túlterhelés

15 Válassza ki az alábbi megállapításokból, hogy melyek igazak és melyek hamisak! Választását jelölje mindegyik megállapítás után I vagy H betűvel, és mindegyik megállapítás alatt röviden indokolja meg! 1.) Amikor nem vagyunk biztosak egy-egy tevékenység időigényében, a biztonság kedvéért a hosszát 1-1 nappal megnövelhetjük. 2.) Az aktív mérföldkövek a végrehajtási folyamat egy-egy jelentősebb állomására hívják fel a figyelmet. 3.) Amikor egy munkatárs távozik a cégtől, akkor nem ajánlott törölni mint erőforrást a projektből. 4.) Passzív mérföldköveket akkor használunk, amikor egy közelebbről nem megismerhető külső tényező gyakorol hatást a projekt folyamatára, amely bekövetkeztének időpontja azonban jól tervezhető. 5.) Egyes tevékenységek logikailag összetartozó csoportokba rendezhetőek. 6.) Csak projektszerveres környezetben tehetjük meg azt, hogy több különböző projektben ugyanazokat az erőforrásokat szeretnénk alkalmazni

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő T 1143-06/1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész

A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész A TERVEZÉS FOLYAMATA a projekttevékenységek meghatározása a tevékenységek közötti logikai függőségi kapcsolatok meghatározása erőforrás-allokáció és a

Részletesebben

Projektismeretek, projektmenedzsment

Projektismeretek, projektmenedzsment Projektismeretek, projektmenedzsment Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. 01. 29. Projekt fogalma Projekt: Meghatározott eredmények elérése (projekt termékek létrehozása) érdekében, adott erőforrással

Részletesebben

A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata. Projektmenedzsment-folyamatcsoportok. Tervezési folyamatcsoport

A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata. Projektmenedzsment-folyamatcsoportok. Tervezési folyamatcsoport A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata Projektmenedzsment-folyamatcsoportok Tudásterületek Kezdeményezési folyamatcsoport Tervezési folyamatcsoport Végrehajtási folyamatcsoport

Részletesebben

Frederick Taylor (1900 körül) A Pennsylvania-i acélműben tanulmányozta a munkafolyamatokat. A munkafolyamatokat szakaszokra bontotta, és különböző méréseket végzett a szakaszokon belüli és a szakaszok

Részletesebben

Tartalom A projektmenedzser teendői Projekttervezés Projekt ütemezés Kockázatkezelés

Tartalom A projektmenedzser teendői Projekttervezés Projekt ütemezés Kockázatkezelés 5. Projektmenedzsment Kérdések Mik a projektmenedzsment legfontosabb feladatai? Mik a szoftvermenedzsment legfőbb ismertető jegyei? Mi a projekttervezés és hogyan zajlik? Hogyan használhatók a grafikus

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket.

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket. Jelölje be a helyes választ: ely projektszereplőhöz tartoznak az következő feladatok: sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet a megvalósítás során a változtatások engedélyezése a megvalósítás

Részletesebben

A projektmenedzsment alapjai

A projektmenedzsment alapjai A projektmenedzsment alapjai A projektmenedzsment alapjai 2003. 09. 15. [1] Tartalom Mi Mi a projekt? Projekt célok, terjedelem Projekttervezés Érintettek Kockázatok A projekt nyomon követése Összefoglalás

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Képzési tematika Készítette: SKC Consulting

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és - fejlesztési programjának kidolgozása KÉPZÉS menedzsment VANIN 2009. Erőforrás gazdálkodás- üzemeltetés benchmark Cél,

Részletesebben

Projekt menedzser teszt

Projekt menedzser teszt Question 1 A módszertanok szerint (3 helyes válasz) Projekt menedzser teszt a. A projektek hossza előre nem meghatározható. b. Meghatározott és egyedi termékek jönnek létre a projektek során. c. A projektek

Részletesebben

Projektmenedzsment tréning

Projektmenedzsment tréning Projektmenedzsment tréning Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010.10.20. Tematika Projektek Projektcsapat összeállítása

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Építési beruházás. WBS, szervezeti struktúra, normarendszerek

Építési beruházás. WBS, szervezeti struktúra, normarendszerek Építési beruházás WBS, szervezeti struktúra, normarendszerek Építési beruházás definíció Projekt definíció Scope quality quality Budget quality Scheduling SCOPE : építési feladat - koncepció kialakítása

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Erőforrások hozzárendelése

Erőforrások hozzárendelése A projekttevékenységek végrehajtásához erőforrásokra van szükség. A tevékenységekhez erőforrásokat rendelve adhatjuk meg, hogy ki vagy mi szükséges az ütemezett tevékenységek elvégzéséhez. Ha a tevékenységekhez

Részletesebben

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Civilek és az Önkéntesség. - Projektmenedzsment -

Civilek és az Önkéntesség. - Projektmenedzsment - Civilek és az Önkéntesség - Projektmenedzsment - I. Projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület, célja: erőforrások által végzett munka eredményeként egy

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

A projektvezetési eszköz implementációja hazai építő-, szerelőipari vállalkozásoknál

A projektvezetési eszköz implementációja hazai építő-, szerelőipari vállalkozásoknál A projektvezetési eszköz implementációja hazai építő-, szerelőipari vállalkozásoknál Előadó: Ulicsák Béla műszaki igazgató BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft. Napirend 1. Az építő-, szerelőipar érdekcsoportjai

Részletesebben

A stratégiában egyszerre van jelen a küls környezethez való alkalmazkodás és az annak

A stratégiában egyszerre van jelen a küls környezethez való alkalmazkodás és az annak 1. feladat: Webes felület készít i a szervizelés és ügyfélszolgálat területén kívánják tevékenységeiket korszer síteni. A beruházás jelent s volumen költséget jelent, a cégvezetés SWOT elemzést végzett

Részletesebben

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek A Project Management Institute (PMI, www.pmi.org) részletesen kidolgozott és folyamatosan fejlesztett metodológiával rendelkezik projektmenedzsment

Részletesebben

Letölthető projektjavaslat *

Letölthető projektjavaslat * Letölthető projektjavaslat * Projekt neve: Projektmenedzser: Készítette: Szponzor: Módosítás dátuma Módosítási előzmények Módosította Elismerte A változtatás leírása A projekt célja Probléma/lehetőség

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata PCM elvárások PCM funkciók PCM modell PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) Négy (4) fázis: 1) Kezdeményezési

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Horváth György okl. építészmérnök, szervező szakmérnök 1

Horváth György okl. építészmérnök, szervező szakmérnök 1 PMSZ - ÓBUDA-ÚJLAK zrt. Építési beruházások vezetése az MSZ ISO 21500:2015 Útmutató a projektvezetés szabványa szerint Horváth György okl. építészmérnök, szervező szakmérnök, mb. vállalkozási ov. ÓBUDA-ÚJLAK

Részletesebben

Projektirányítás. 1. Nyomon követési módok. 2. A konfigurációmenedzsment fogalma. 3. Projektterv elkészítésének elvei. 4. Projektmarketing feladata

Projektirányítás. 1. Nyomon követési módok. 2. A konfigurációmenedzsment fogalma. 3. Projektterv elkészítésének elvei. 4. Projektmarketing feladata Projektirányítás 1. Nyomon követési módok A Microsoft Project program alapvetően négy nyomon követési módot támogat. Ilyen például a százalékos mód, amikor időtartam, munka és eredmény alapján készültségi

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Projektmenedzsment képzés Oktatási tematika Budapest, 2009. szeptember 4. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon: +36 (1) 382

Részletesebben

TERVEZZE MEG A KIVITELEZÉS LÉPÉSEIT! ÚTMUTATÓ. Mi célt szolgál és mit jelent az exportterv? Az exportterv felépítése EXPORTTERV

TERVEZZE MEG A KIVITELEZÉS LÉPÉSEIT! ÚTMUTATÓ. Mi célt szolgál és mit jelent az exportterv? Az exportterv felépítése EXPORTTERV TERVEZZE MEG A KIVITELEZÉS LÉPÉSEIT! Ha elolvasta az előző modulok anyagait, és kitöltötte a munkalapokat, mostanra már elkészült az írásos exportstratégiája gratulálunk a kitartó munkához! Ön kitűzte

Részletesebben

A Megyeri híd projekt tapasztalatai

A Megyeri híd projekt tapasztalatai tapasztalatai 2006-2008 Projektmenedzsment szakmai teadélután Windisch László Hídépítő Zrt. TARTALOMJEGYZÉK: Első tétel: - A projekt bemutatása - Tervek tények összevetése röviden - Kivitelező szervezet

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

A projektmenedzsment célja

A projektmenedzsment célja ÖKO vezetőképző program Hallgatói segédanyag A projektmenedzsment célja Hogy minél több lehetséges veszélyt és problémát előrejelezve, úgy szervezze meg (tervezéstől a megvalósításon át az ellenőrzésig)

Részletesebben

Projektmenedzsment projektmenedzsment alapjai logikai kapcsolatban hálótervezés

Projektmenedzsment projektmenedzsment alapjai logikai kapcsolatban hálótervezés Projektmenedzsment A projektmenedzsment alapjai Hálótervezés A könyvtári rendszerfejlesztési projekt A projektmenedzsment alapjai alaptevékenységek a szervezet (rendszerint hosszú távú, a küldetésben és

Részletesebben

T Írásbeli vizsgatevékenység

T Írásbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Az alábbi minta feladatsor a Közösségi-civil szervező és a Projektmenedzser-asszisztens szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁMOP Pár Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TÁMOP Pár Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program MC Helyettesítse be a megfelelő fogalmakat a megfelelő helyre az alábbi mondatba: A projekttervező szoftver az általunk E és A által B és H egy valós projekt reakcióját. Válasz A - összefüggések HELYES

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Meghatározás Készítette: SKC Consulting Kft.

Részletesebben

2012.03.12. TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE IDŐTERVEZÉS. IDŐTERVEZÉS (Gantt diagramm)

2012.03.12. TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE IDŐTERVEZÉS. IDŐTERVEZÉS (Gantt diagramm) ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. ea.: Projekttervezés III. Tevékenységek tervezése Időtervezés: Gantt diagramm Hálótervezés: Kritikus út Tartalék idő Példa ismertetése TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE Fel kell vázolni egy

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80

Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80 Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80 Herczeg Iván Mesteroktató Semmelweis Egyetem. Szervező mérnök First

Részletesebben

Taszkok 1 és mérföldkövek

Taszkok 1 és mérföldkövek Taszkok 1 és mérföldkövek Mint korábban már tanultuk, a feladat megoldása során a fő, összetett tevékenységeket résztevékenységekre kell bontani (az átláthatóság, érthetőség miatt), majd ezekhez rendeljük

Részletesebben

Projekttervezés-, és menedzsment alapfogalmak

Projekttervezés-, és menedzsment alapfogalmak dr. Sedivi Lászlóné Balassa Ildikó Projekttervezés-, és menedzsment alapfogalmak A követelménymodul megnevezése: Projektmenedzsment A követelménymodul száma: 1143-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Projektmenedzsment. Ebben a fejezetben a projekt lebonyolítása közben alkalmazott, általánosan elterjedt módszerekkel ismerkedünk meg.

Projektmenedzsment. Ebben a fejezetben a projekt lebonyolítása közben alkalmazott, általánosan elterjedt módszerekkel ismerkedünk meg. Ebben a fejezetben a projekt lebonyolítása közben alkalmazott, általánosan elterjedt módszerekkel ismerkedünk meg. A projektmenedzsment definíciója A projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és

Részletesebben

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Kérdő Attila, ügyvezető, INSERO Kft. EOQ MNB, Informatikai Szakosztály, HTE, ISACA 2012. május 17. Módszertanok

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Egyetemi tanév: 2010/2011 III. félév I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Részletesebben

PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 2015.09.27. 2. Projektmenedzsment módszerek. Projektmenedzsment módszertanok fajtái, hasznossága.

PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 2015.09.27. 2. Projektmenedzsment módszerek. Projektmenedzsment módszertanok fajtái, hasznossága. PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS Ismétlés 2. Projektmenedzsment módszerek Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár, mesterpedagógus 1 Projekt célja: az igényelt termék létrehozása

Részletesebben

A projekt alapfogalmai

A projekt alapfogalmai Mi a projekt? A projekt fogalma A projekt meghatározott cél elérésére irányuló, határidő-, költség- és erőforráskorlátokkal rendelkező, egyszeri, nem ismétlődő tevékenységsorozat. A projekt olyan egyedi

Részletesebben

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia dr. Prónay Gábor 11. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2008. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a projekt tulajdonos/szponzor meghatározó

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

2011.06.12. Különbségek másterületektől:

2011.06.12. Különbségek másterületektől: A projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület. Célja: az erőforrások által végzett munka eredményeként egy adott idő-és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek

Részletesebben

7/2011. sz. Szabályzat CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

7/2011. sz. Szabályzat CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 7/2011. sz. Szabályzat CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 157..

Részletesebben

Tőkekihelyezés és projektkövetés informatikája

Tőkekihelyezés és projektkövetés informatikája Berlin Boston Budapest Düsseldorf Munich Prague Stuttgart Vienna Zurich www.ifua.hu dr. Kupás Tibor Budapest, 2007. március 19. Hálótervezés gyakorlat 1/2 Tőkekihelyezés és projektkövetés informatikája

Részletesebben

(ÁROP 1.A.2/A-2008-0104)

(ÁROP 1.A.2/A-2008-0104) Tiszacsege Város polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése (ÁROP 1.A.2/A-2008-0104) Projekt kapcsán az alábbi részletes feladatterv került meghatározásra. 1. Stratégiai tervezés 3 napos tréning SWOT

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék Kitöltési útmutató Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások jogcímhez kapcsolódó üzleti tervhez Tartalomjegyzék

Részletesebben

Projekt azonosítás. Kiadások. Elosztólista. Projekt_indito_dokumentum_Bucsa_AROP_1_00. Projekt: Dokumentum neve: File: Verzió: 1.0

Projekt azonosítás. Kiadások. Elosztólista. Projekt_indito_dokumentum_Bucsa_AROP_1_00. Projekt: Dokumentum neve: File: Verzió: 1.0 Projekt azonosítás Projekt: Dokumentum neve: File: A döntési mechanizmus korszerűsítése; a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása; a partnerség erősítése Bucsa Községben Projektindító Dokumentum

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Balogh János gépészmérnök, műszaki menedzser MSc., vezető programkoordinációs szakértő 1

Balogh János gépészmérnök, műszaki menedzser MSc., vezető programkoordinációs szakértő 1 Építési projektek ütemtervi bizonytalanságainak, kockázatainak figyelembe vétele a pénzügyi tervezésnél Balogh János gépészmérnök, műszaki menedzser MSc., vezető programkoordinációs szakértő, MVM Paks

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel

Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel 1. A mintafeladat kiírása Készítsük el a következı weboldal fejlesztésének projekttervét! A projekt kezdési dátuma: 2009. szeptember 2-a. A projektben

Részletesebben

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 18. SZÁMÚ AJÁNLÁS Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján Verzió: 1.0 Budapest 2003. 1 / 12. oldal Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3

Részletesebben

Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja

Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja Első Önkormányzati és Befektetői projektbörze Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja ZÁRT RENDSZERBŐL, HITELES ADATOKKAL! Budapest, 2010. 03. 31. A prezentáció célja: Bemutatni cégünk sikeres,

Részletesebben

PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 2015.11.06. 6. A projekt ütemezése. Munkalebontási szerkezet (WBS)

PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 2015.11.06. 6. A projekt ütemezése. Munkalebontási szerkezet (WBS) PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 6. A projekt ütemezése Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár, mesterpedagógus 1 A projekt tervezésének áttekintése 1.Elő terv: Projekt definiálása

Részletesebben

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE SE INNONET Innovációs és Technológiai Központ, Győr 2007. május 08. Előadó: Hajdu Elemér cégvezető tanácsadó Hajdu & Társai Tanácsadó és

Részletesebben

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Sarlósi Tibor 2012. február 28. Érintett területek 1 Diagnózis 2 Stratégiamenedzsment 3 Folyamatmenedzsment 4 Projektmenedzsment 6 rendszerek

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai írásbeli vizsgatétel T Szakképesítés: 33 4641 01 Számítógép-kezelő (- használó) (azonosító száma, megnevezése) Tantárgy: Írásbeli feladat Kódszám: T OM 33 4641 01 C5 1 Jóváhagyta:

Részletesebben

PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 2015.10.14. 4. A projekt előkészítése: tervezési fázis. A projekt beavatkozási logikájának meghatározása

PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 2015.10.14. 4. A projekt előkészítése: tervezési fázis. A projekt beavatkozási logikájának meghatározása PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 1.Elemzés. életciklus szakaszai 4. A projekt előkészítése: tervezési fázis Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár, mesterpedagógus 2.Tervezés

Részletesebben

Budapest XXXI. csoport 2014. április 4. 2014. szeptember 12.

Budapest XXXI. csoport 2014. április 4. 2014. szeptember 12. NÉMET PROJEKTMENEDZSER SZAKEMBER-KÉPZÉS Budapest XXXI. csoport 2014. április 4. 2014. szeptember 12. 1. BLOKK 2014. április 4. péntek Megnyitó, bemutatkozás A PM tématérkép alapján a tananyag részletes

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 9. ea.: Projektek végrehajtása I. Projekt megvalósítás fázisa. Szerződések Projektirányítás

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 9. ea.: Projektek végrehajtása I. Projekt megvalósítás fázisa. Szerződések Projektirányítás ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 9. ea.: Projektek végrehajtása I. Projekt megvalósítás fázisa Projekt napló Szerződések Projektirányítás A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS A MEGVALÓSÍTÁS (2.FÁZIS ) HEFOP 3.3.1. PROJEKT NAPLÓ

Részletesebben

NÉMET PROJEKTMENEDZSER SZAKEMBER-KÉPZÉS Budapest XXXIV. csoport 2015. november 27.- 2016. március 19.

NÉMET PROJEKTMENEDZSER SZAKEMBER-KÉPZÉS Budapest XXXIV. csoport 2015. november 27.- 2016. március 19. NÉMET PROJEKTMENEDZSER SZAKEMBER-KÉPZÉS Budapest XXXIV. csoport 2015. november 27.- 2016. március 19. 1. BLOKK 2015. november 27. péntek Megnyitó, bemutatkozás A PM tématérkép alapján a tananyag részletes

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A pályázatírás alapjai. A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai. Projekt. Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok

A pályázatírás alapjai. A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai. Projekt. Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok A pályázatírás alapjai Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai Projekt A projekt olyan megtervezett tevékenység, amely forrásokon

Részletesebben

Projektek. Rövid útmutató az első lépésekhez

Projektek. Rövid útmutató az első lépésekhez Projektek Rövid útmutató az első lépésekhez A tevékenységek nyomon követése A SharePoint-feladatlistákkal kényelmesen nyomon követheti a projektekben végrehajtandó tevékenységeket. Felvehet kezdési dátumokat

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Termelésirányítás. Gyártási erőforrások rugalmas kezelése. Gyártási folyamatábra optimalizálása

Termelésirányítás. Gyártási erőforrások rugalmas kezelése. Gyártási folyamatábra optimalizálása Termelésirányítás ELŐNYÖK: Átfutási idő lerövidítése és az ügyféligények kielégítése rugalmas ütemezési lehetőségekkel Termelési erőforrások ellenőrzése az optimális teljesítmény érdekében Termelési folyamat

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI FÕISKOLAI KAR. Vida Csaba. PROJEKTMENEDZSMENT I. Alapvetés

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI FÕISKOLAI KAR. Vida Csaba. PROJEKTMENEDZSMENT I. Alapvetés PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI FÕISKOLAI KAR Vida Csaba PROJEKTMENEDZSMENT I. Alapvetés Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolai Kar Mérnöki Menedzsment Tanszék H-7624 Pécs,

Részletesebben