2. Mi jellemző a rendelkezésre bocsátási mátrix szervezetű vállalatokban végrehajtott projektekre?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Mi jellemző a rendelkezésre bocsátási mátrix szervezetű vállalatokban végrehajtott projektekre?"

Átírás

1 Karikázza be az alábbiak közül a helyesnek tartott megállapítás(ok) betűjelét (jeleit)! (több helyes megállapítás is lehetséges!) 1. Az alábbiak közül melyek projektmenedzsment-funkciók? A) A projekt irányítása (végrehajtása). B) A projekt definiálása. C) A projekt validálása. D) A projekt megtervezése. 2. Mi jellemző a rendelkezésre bocsátási mátrix szervezetű vállalatokban végrehajtott projektekre? A) A projekttagok a szervezeti egységüknél maradnak. B) A projekttagok a projekt idejére elhagyják a szervezeti egységüket. C) A projekttagok csak a projektvezetőtől kapnak feladatokat. D) A projekttagok a funkcionális vezetőjüktől is kapnak feladatokat. 3. Milyen feladatai vannak a projektcsapat tagjainak? A) Ők készítik el a projekttervet. B) Segíthetnek a részletes projektterv kialakításában. C) Ők finanszírozzák a projektet. D) Gyakorlatilag ők hajtják végre a projekt tevékenységeit. 4. Mi szerepel a kockázati naplóban? A) A kockázathoz kapcsolódó tevékenység WBS kódja. B) A megtalálás dátuma. C) A jelenlegi állapot. 5. Milyen kockázatokat kell menedzselni? A) Minden feltárt kockázatot. B) Minden olyan kockázatot, amely komoly költségkihatással rendelkezik. C) Minden olyan kockázatot, amely nagy valószínűséggel bekövetkezik, és komoly költségkihatásai vannak. 6. Mi igaz az alábbiak közül a mérföldkőre? A) Sok esetben projektdöntéseket jelez. B) Vannak olyan esetek, amikor 0-tól eltérő a hossza. C) Ha kész van egy résztermék, mérföldkővel szoktuk jelezni. D) A határidőket általában mérföldkőre tesszük. 7. Mi jellemző a parametrikus becslésre? A) Csak projektszinten végezzük. B) Csak a tevékenységek becsléséhez használjuk. C) Mind a tevékenységek, mind a teljes projekt becslésére alkalmazzuk. 8. Milyen projektszintű projektkiegyensúlyozási technikákat ismer? A) Az ütemezés tömörítése. B) Gyorsított követés. C) Kihelyezés. D) A termék funkciójának csökkentése

2 9. Mi igaz a projekt életciklusára? A) A projekt életciklusa a projekt definiálásától (esetleg kezdeményezésétől) kezdve a projekt tervezésén, irányításán keresztül a projekt lezárásáig tart. B) A projekt életciklusába a legtöbbször beletartozik a működtetési rész is. C) A projekt életciklusába nem tartozik bele a termék működtetése. D) A projekt életciklusába nem szoktuk beletartozónak venni a definiálási részt. 10. Mi jellemző a projektorientált szervezetű vállalatokban végrehajtott projektekre? A) Állandó projekttagokkal dolgoznak. B) A projekttagok a projekt idejére elhagyják a szervezeti egységüket. C) A projekttagok csak a projektvezetőtől kapnak feladatokat. D) A projekttagok a szervezeti egységüknél maradnak. 11. Mi a jellemzője a funkcionális menedzsmentnek? A) Elkészíti a projekt költségvetését. B) Biztosítja a megfelelő embert a megfelelő időben. C) Bizonyos kérdésekben vétójoga lehet. D) A funkcionális menedzsment szokta végrehajtani a projekt tevékenységeit. 12. Mit tartalmaz a feladatkijelölő dokumentum? A) A fontosabb kockázatokat. B) A teljesítési kritériumot. C) A tervezett kezdési dátumot. 13. Milyen kockázatkezelési technikákat ismer? A) Kockázat elkerülése. B) Kockázat szabályozása. C) Kockázat ütemezése. 14. Milyen tevékenységtípusokat szoktunk eltelt napban mérni? A) A mérföldköveket mindig. B) A technológiai várakozási időket mindig. C) A menedzsmenttevékenységeket mindig. 15. Milyen becslési pontosságokat ismer? A) Részletes becslés. B) Nagyságrendi becslés. C) Kockázatbecslés. 16. Milyen szintű projektkiegyensúlyozásokat ismer? A) Projektszintű. B) Projektcsapat szintű. C) Vállalati szintű. D) Üzleti szintű. 17. Az alábbiak közül melyek tekinthetők projektnek? A) Dokumentum 12 példányban való fénymásolása. B) Egy nagyvállalat informatikai rendszerének teljes cseréje. C) Gyártósor átállítása új termék gyártására. D) Új termék gyártása a kereskedelmi forgalomból való kivonásig

3 18. Mik a projekt sikertényezői az alábbiak közül? A) A projekt határidőre készült el. B) Az elkészült termék nagyon magas minőségű. C) Az elkészült termék a projektdefiníciós dokumentumban meghatározott minőségi kritériumoknak megfelel. D) A projekt a tervezett költségkereten belül valósult meg. 19. Mi jellemzi a WBS kódot? A) Az erőforrást egyedileg azonosítja. B) A tevékenységet egyedileg azonosítja. C) Csak számokból állhat. D) A kód jelzi a felbontási struktúrában elfoglalt helyzetet. 20. Mi jellemzi az elemi tevékenységeket? A) Altevékenységekre bontható. B) Sem irányítási, sem nyomon követési szempontból nem érdemes tovább bontani. C) Általában 1 és 10 nap közötti hosszúságúak. D) Legfeljebb 80 óra időtartamú lehet. 21. Milyen adatokat tartalmaz minden esetben a kommunikációs terv? A) Milyen kommunikációs csatornát használunk. B) Kiknek a részére kell információt adni. C) Milyen marketingelemeket használunk. D) Milyen információkat kell adni. 22. Az alábbiak közül melyik becslési technika? A) Szakaszos. B) Arányos felosztás. C) Parametrikus. D) Kiegyensúlyozó. 23. Ki a projektvezető közvetlen felettese? A) Mindig a projektszponzor. B) Mindig a vezérigazgató. C) A funkcionális menedzser. 24. Milyen részei vannak a projektdefiníciós dokumentumnak? A) Tevékenységfelelős mátrix. B) Találkozó napirend. C) Végrehajtási napló. D) Kommunkiációs terv. 25. Mi igaz a projektekre? A) Ciklikusan ismétlődő feladatokból áll. B) Konkrét kezdési és befejezési dátummal rendelkezik. C) A projektfeladatok egyediek, mindegyik más és más termék előállítására szerveződik. D) A projekt tevékenységeit nem szükséges kontrollálni

4 26. Milyen projektmenedzsment-funkciókat ismer? A) Projektszponzor. B) A projekt definiálása. C) Funkcionális menedzser. D) A projekt irányítása. 27. Mi jellemző a tevékenységfelelős mátrixra? A) Tartalmazza a projekt főbb tevékenységeit. B) Az összes munkajellegű erőforrás személy szerinti felelősségi köreit tartalmazza. C) A kulcsfontosságú érdekhordozó-csoportok részvételi szintjeit, jogköreit és felelősségi köreit tartalmazza. D) Csak a felelősségi köröket tartalmazza. 28. Mi a különbség a kockázat és a probléma között? A) Nincs különbség, egymás szinonimái. B) A kockázat egy bekövetkezett probléma. C) A probléma egy bekövetkezett kockázat. D) A probléma egy magas bekövetkezési valószínűségű kockázat. 29. Milyen tevékenységet szoktunk mérföldkőnek tekinteni? A) Résztermék elkészülését. B) Látszattevékenységeket. C) Döntési pontokat. D) Szerződésben foglalt eseményeket. 30. Mit értünk kritikus út alatt? A) Azt az utat, amelyen kritikus az előrehaladás. B) Azt a projekt kezdésétől a befejezéséig tartó utat, amelyen bármely tevékenység időbeli csúszása a teljes projekt csúszását eredményezi. C) Azt a projekt kezdésétől a befejezéséig tartó utat, amelyen bármely tevékenység 0 vagy negatív tartalékidővel rendelkezik. 31. A parametrikus becsléseket A) lehet projekt- és tevékenységszinten is használni. B) csak projektszinten használjuk. C) csak tevékenységszinten használjuk. D) tapasztalati úton meghatározott képletbe jellemző érték(ek) behelyettesítésével végezzük. 32. Milyen módszerei vannak a projektszintű kiegyensúlyozásnak? A) Újabb erőforrások bevonása a projektbe. B) A termék funkciójának csökkentése. C) Profitkövetelmények csökkentése. D) Túlóráztatás. 33. Milyen előnyökkel jár, ha elvégezzük az erőforrások kiegyensúlyozását? A) Könnyebb a projekt nyomonkövetését elvégezni. B) Megszünteti az indokolatlan túlterhelést. C) Egyenletessé teszi a pénzáramlást

5 34. A következő állítások a projektszintű kiegyensúlyozásra vonatkoznak. Válassza ki a helytelen állítást! A) A projekt üzleti szintű kiegyensúlyozását elvégezhetjük a projekt újrabecslésével. B) A projekt projektszintű kiegyensúlyozásának egyik lehetséges módszere a termék funkciójának csökkentése. C) A projekt projektszintű kiegyensúlyozásának egyik lehetséges módszere a termelékenység növelése. 35. A következő állítások a parametrikus becslésre vonatkoznak. Válassza ki a helytelen állítást! A) Mindig múltbeli adatokon alapszik. B) Elvégzéshez a becslőnek parametrikus képletet kell alkotni. C) Parametrikus becslést csak feladatszinten lehet használni. 36. A következő állítások a kezdeti ütemtervre vonatkoznak. Válassza ki a helytelen állítást! A) A kezdeti ütemterv a feladatok sorrendjének és hosszának ismeretében készül. B) A kezdeti ütemterv figyelembe veszi a rendelkezésre álló emberi erőforrásokat. C) A kezdeti ütemterv megjelenítésének legelterjedtebb eszköze a Gantt-diagram. 37. A következő állítások a munkavégzésre vonatkoznak. Válassza ki a helytelen állítást! A) A munka időtartama függ a rendelkezésre álló emberi erőforrás mennyiségétől és minőségétől. B) A több munkaerő mindig nagyobb termelékenységet eredményez. C) Aki csak egy projektben dolgozik, hatékonyabban végzi a munkáját, mint aki több projektben párhuzamosan. 38. A következő állítások közül válassza ki a helyes állítást! A) A kezdeti ütemterv és az erőforrás-táblázatok elkészítése után kerülhet sor az erőforrások kiegyensúlyozására. B) Az erőforráscsúcsok a kritikus tevékenységek átütemezésével megszüntethetők. C) Az erőforrás-kiegyensúlyozás egyedüli célja az eszközhasználat optimalizálása. 39. A következő állítások közül válassza ki a helyes állítást! A) A projektek egyediek, ezért a becslésnél nem támaszkodhatunk tapasztalati adatokra. B) A becslés mindig megmutatja, mennyibe fog kerülni és mennyi ideig tart a projekt. C) Az árajánlat azt az ütemtervet és költségvetést tartalmazza, amellyel az alvállalkozó végre tudja hajtani a projektet. 40. Mely lépés segíti elő a folyamatos kockázatmenedzsment tevékenységet? A) Minden projekttalálkozón kérdezzünk rá az esetleges új kockázatokra. B) Gondoskodjunk a projektmenedzser szakmai továbbképzéséről. C) Fektessünk több időt a munkatípusú erőforrások hatékonyságnövelésének vizsgálatára. 41. Annak a veszélye, hogy esemény vagy intézkedés hatására a tevékenység eredménye eltér a tervezettől, az a: a) kockázat b) bizonytalanság c) tervezési hiba d) túlterhelés 42. Jelölje meg a helyes válasz(oka)t! a) A projekttervben munkát csak oda tervezhetünk, ahol munkaidő van. b) A projekt alapnaptára a projekt létrehozásakor magától létrejön. c) A tevékenységek ütemezésének alapjául mindig a projekt alapnaptára szolgál. d) A projekttervben munkát naptár nélkül is tervezhetünk

6 43. Mikor érdemes mérföldkövet felvenni? a) termék megszületése b) ellenőrzési pont c) projekt kezdete és vége d) minden tevékenység kezdete és vége 44. A hármas időbecslés részei: a) optimista b) pesszimista c) várható d) realista 45. Projektkezelő szoftverben az alábbi tartalékidők vannak: a) szabad b) teljes c) kezdési d) befejezési e) köztes 46. Válassza ki, milyen korlátok léteznek! a) lágy korlát b) kemény korlát c) kezdési korlát d) befejezési korlát 47. Az erőforrás költségei: a) alapdíj b) túlóradíj c) használati költség d) anyagdíj 48. A projektdefiniáláshoz tartozik: a) a stratégia cél meghatározása b) az igények pontosítása c) a projekt szervezeti kereteinek meghatározása d) az erőforráskészlet felvétele 49. Tervezési szakaszhoz tartozik a: a) költségek alakulásának folyamatos követése. b) mérföldkövek kitűzése. c) fő- és résztevékenységek közötti kapcsolatok megadása. d) kockázatelemzés. 50. Végrehajtási szakaszhoz tartozik a(z): a) költségek alakulásának folyamatos követése. b) túlzott költségek megkeresése. c) kockázatelemzés. d) utókalkuláció elvégzése

7 51. Kiértékelési szakaszhoz tartozik a(z): a) projekt lefolyásának elemzése. b) projekt eredményének átadása. c) lezáró dokumentumok elkészítése. d) erőforrások újraintegrálása. 52. A projekt(nek): a) mindig idomul egy cég szervezeti kereteihez. b) meghatározott erőforráskorlátai vannak. c) résztevékenységekre bontható. d) kezdési és befejezési ideje nem meghatározható. 53. A WBS kód: a) munkalebontási rendszer b) nem kell egyedinek lennie c) munkalebontási struktúra 54. Melyik feladat(ok) nem tekinthető(k) projektnek? a) Oktatási tevékenység egyetemen. b) Dolgozók betanítása egy új szoftverrendszer bevezetése előtt. c) Hídépítés terveinek elkészítése. d) Könyvelés. 55. Mi jellemző a projektmarketing tevékenységre? a) Feladata az érdekcsoportok meghatározása. b) Feladata az elért eredmény kiértékelése. c) Érdekcsoport-térképet használ. d) Feladata a projektben előforduló erőforrások és eszközök legoptimálisabb összeállítása. 56. A csapatban jó, ha megvannak az alábbi szerepek: a) a laza a csoport feszültségoldója. b) az okos a csoport problémamegoldója. c) a precíz a határidők felelőse. d) a kritikus a csoport lelkiismerete. 57. Az alábbiak közül melyik módszerrel tudjuk elvégezni a projekt kiegyensúlyozását üzleti szinten? a) Optimalizáljuk az eszközhasználatot. b) A termék funkcióját csökkentjük. c) Egyenletessé tesszük a pénzáramlást. 58. A SWOT analízis melyik projekttevékenységi szakaszhoz kapcsolódó dokumentum? a) Projektdefiniálás dokumentumai közé tartozik. b) A projekttervezés dokumentumai közé tartozik. c) A projektirányítás dokumentumai közé tartozik

8 59. Mely két fontos jellemzővel rendelkezik egy projekt? a) Minden projektnek van kezdő időpontja és költségvetése. b) Minden projektnek van vége, és egyedi terméket állít elő. c) Minden projektnek van költségvetése és egyedi terméket állít elő. 60. Mi a SWOT analízis végeredménye? a) Egy dokumentum, mely a befejezett projekt hatékonyságvizsgálatának eredményét tartalmazza. b) Egy diagram, mely a projekt aktuális állapotának viszonyát mutatja a célállapothoz képest. c) Egy négy cellából álló táblázat, mely tartalmazza az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket a vizsgálat tárgyával kapcsolatban. 61. A projekt melyik életciklusába tartozik a Gantt-diagram elkészítése? a) Az elemzési szakaszba. b) A tervezési szakaszba. c) A megvalósítási szakaszba. 62. A SWOT analízis melyik két tényezője külső tényező? a) Az erősségek és a gyengeségek. b) A gyengeségek és a lehetőségek. c) A lehetőségek és a veszélyek. 63. Mit mutat meg egy projekt tevékenységfája? a) A problémafa tükörképe, mely a fennálló helyzet negatív tényezőit mutatja meg. b) A projekt folyamatainak hierarchikus szerkezetét. c) A problémák ok-okozati összefüggéseit ábrázolja. 64. A megvalósíthatósági tanulmány mint projektdokumentum elkészítése a projekttevékenység melyik szakaszában jön létre? a) A projektdefiniálási szakaszban. b) A projektirányítási szakaszban. c) A projektzárás szakaszában. 65. Melyik a kockázatkezelés főbb lépéseinek helyes sorrendje? a) Azonosítás, reagálás, értékelés. b) Azonosítás, értékelés, reagálás. c) Reagálás, értékelés, azonosítás. 66. Mit értünk CASE eszköz alatt? a) Olyan szoftvert, mellyel megvalósítható a számítógéppel támogatott tervezés. b) Olyan szoftvert, mellyel esettanulmányokat gyorsan és pontosan készíthetünk. c) Olyan szoftver, melynek célja a projektek számítógéppel segített cash-flow elemzése. 67. A projektkezelő szoftverben az alábbi tartalékidők vannak: a. lekötött tartalékidő b. teljes tartalékidő c. befejezési tartalékidő d. részleges tartalékidő - 8 -

9 68. Az alábbiak tevékenységeknek számítanak: a. alprojekt b. projekt c. mérföldkő d. erőforrás-hozzárendelés 69. A projekt tervezési szakaszához tartozik a(z): a. lezáró dokumentumok létrehozása b. erőforrások felvétele c. stratégiai cél meghatározása d. mérföldkövek meghatározása 70. Az alábbi erőforrástípusok léteznek: a. idő b. munka c. költség d. munkás 71. Logikai függőségtípusok az alábbiak: a. szoros kapcsolat b. laza kapcsolat c. kezdés-kezdés kapcsolat d. kezdés-befejezés kapcsolat 72. A projektkezelő szoftver az alábbi nyomon követési módokat támogatja: a. tevékenység egységű b. kapcsolat egységű c. százalékos d. költség egységű 73. A projektterv elkészítésének elvei a: a. fokozatosság elve b. pontosság elve c. gyorsaság elve d. költséghatékonyság elve 74. A projektmarketing feladata: a. az érdekcsoportok meghatározása b. az érdekcsoportok befolyásolása c. érdekcsoportok érdekeinek értékesítése d. az elért eredmények értékelése 75. A projektszervezet jellemzői: a. hierarchikus, de általában lapos struktúra b. hierarchikus, és általában magas struktúra c. homogén fejlesztőgárda d. heterogén fejlesztőgárda - 9 -

10 76. Projektterven belüli függőségek: a. időtől való függőség b. erőforráskorlátokból eredő függőség c. alárendeltségből eredő függőség d. költségekből eredő függőség 77. A kommunikációs terv tartalmazza: a. a projekt hosszú és rövid távú céljait b. a konkrét reklámokat c. milyen hatással és eredménnyel számol a szervezet d. a kommunikációs szabályokat a szervezeten belül 78. A kezdeményezési fázis része: a. az igények pontosítása. b. a felelősök kijelölése. c. a projekt szervezeti kereteinek meghatározása. d. a sikerkritériumok kitűzése. 79. Az erőforrás felhasználásával kapcsolatos problémák lehetnek: a. a túl sok erőforrás. b. az erőforrások felhasználása egyenletes. c. az erőforrás-túlterhelés. d. az erőforrások felhasználása nem egyenletes. 80. Projektnek tekinthető: a. az adatok bevitele számítógépre. b. a dokumentumok nyomtatása. c. új adminisztrációs rendszer kifejlesztése, bevezetése. d. az autóbuszjáratok átszervezése. 81. Kockázatkezelési módszerek: a. a megkerülés. b. az elkerülés. c. a kompenzálás. d. a komposztálás. 82. A költség alapú nyomon követésre használt adatok: a. az ütemezett munka tervezett költsége. b. az elmaradt munka tervezett költsége. c. az elvégzett munka tervezett költsége. d. az elmaradt munka tényleges költsége. 83. A projektmenedzsment feladatai: a projektterv elkészítése. b. a tevékenységek végrehajtása. c. a projekt nyomon követése. d. a projekt kifizetése

11 84. Mi igaz a projektekre? A) Kontrollált tevékenységekből áll. B) Leginkább a sorozatgyártás üzemmenetének vezetését szolgálja. C) Koordinált tevékenységekből áll. D) Sok ismétlődő tevékenység összessége. 85. Milyen teendői vannak a projektmenedzsernek a definiálás fázisban? A) Meg kell nyerni a cég vezetését a projekt elindításához. B) Meg kell határozni a projekt hatókörét. C) Konkrét, mérhető célokat kell megadni. D) Ki kell alakítani a kommunikációs stratégiát. 86. Milyen kérdésekre ad választ a kommunikációs terv? A) Kinek van szüksége információra? B) Miért van szüksége információra? C) Milyen szintű információra van szüksége? D) Mennyibe kerül az információ átadása? 87. A kockázatmenedzsment része A) az érdekhordozók meghatározása. B) a kockázatok elemzése. C) a kockázati napló. D) a válaszstratégia kialakítása. 88. Mi jellemző a technológiai várakozási időre? A) Csak éjszakára ütemezhetjük. B) Beiktatásával két tevékenység két kapcsolattal is összeköthető. C) Eltelt napban mérjük. D) Munkatípusú erőforrásokat mindig rendelünk hozzá. 89. Mi a szabad tartalékidő? A) Az az időtáv, mellyel egy tevékenység kezdete elhalasztható anélkül, hogy az hatással lenne a projekt átfutási idejére. B) Az az időtáv, mellyel egy tevékenység kiterjedhet vagy elhalasztható anélkül, hogy hatással lenne a projekt átfutási idejére. C) Az az időtáv, mellyel egy tevékenység elhalasztható vagy kiterjedhet, ha a megelőző és a követő tevékenységek a lehető legkorábbi időpontban valósulnának meg. 90. A lentről felfelé becslés A) a legpontosabb. B) csak nagyságrendi becslést ad. C) a legtöbb erőfeszítést követeli meg. D) esetén az összes tevékenységet ismernünk kell. 91. Milyen módszerei vannak az üzleti szintű kiegyensúlyozásnak? A) Újabb erőforrások bevonása a projektbe. B) A termék funkciójának csökkentése. C) A profitkövetelmények csökkentése. D) Túlóráztatás

12 92. A megrendelő az a személy, A) akinek feladata a projekt maradéktalan megvalósítása. B) akinek a legnagyobb befolyása van a tevékenységek megvalósítására C) akinek feladata a tevékenységek, feladatok végtermékének átadás. D) aki dönt a projekt indításáról. 93. A projektmenedzsment területei közé tartozik a(z) A) válságmenedzsment B) kockázatmenedzsment C) költségmenedzsment D) szállításmenedzsment E) emberierőforrás-menedzsment 94. A projekttervezés dokumentumai közé tartozik a A) SWOT analízis B) tevékenységfelelős mátrix C) helyzetjelentés D) kockázati napló 95. A kockázat A) a projekt bizonytalansága B) hatása negatív irányú C) hatása pozitív irányú D) a hasra ütés alapú becslés kiindulópontja 96. Állítsa időrendi sorrendbe a projekt szakaszait! Kezdje időben a legelsővel!... Tervezés... Lezárás, nyomon követés... Kezdeményezés... Célmeghatározás, projektdefiniálás... Végrehajtás, nyomon követés 97. Állítsa időrendi sorrendbe a projekt tervezési folyamatát! Kezdje a legkorábbival!... Erőforrás-tervezés... Költségtervezés... Feladattervezés... Időtervezés 98. Állítsa időrendi sorrendbe a projekt létrehozásának menetét, felülről lefelé építkezés szempontjából!... Főtevékenységek felbontása altevékenységekre... Erőforrások hozzárendelése a tevékenységekhez... Projekt létrehozása... Főtevékenységek felvétele... Erőforrás-túlterhelés feloldása 99. Állítsa sorrendbe az érzékenységi vizsgálat lépéseit! A sorrendet jelentő számokat írja a pontozott vonalra! Kezdje a legkorábbival!... Számítási eredmények grafikus ábrázolása... Független változók halmazának kialakítása... Függő változók halmazának kialakítása

13 100. Állapítsa meg az alábbi tulajdonságokról, adottságokról, jellemzőkről, hogy a SWOT analízis melyik részébe tartoznak! Írja a mondatok után a megfelelő rész betűjelét a pontozott vonalakra! a) Erősségek b) Gyengeségek c) Lehetőségek d) Veszélyek ISO megszerzése:... A cég vezető informatikusa nyugdíjba vonul:... Egy konkurens cég új terméket dob a piacra:... Cégünk egy ígéretes, új programozót vesz fel:... A legújabb technológiát alkalmazzuk:... Egy versenytárs csődbe megy:... Ellentétek vannak a menedzsmentrészlegen belül:... Évek óta folyamatosan növekvő eredmény:... A vezető nem szakmabeli:... A termékfejlesztés költségei magasak:... Gyors terjeszkedés:... Szűk termékkínálat: Egészítse ki az alábbi mondatokat a megadott szavak közül a megfelelővel! Egy szó csak egy helyre jó. A szavak betűjelét írja a kipontozott vonalra! A szavakat ragok nélkül adtuk meg erőforrásból nem állhat 100%-nál nagyobb mennyiség a rendelkezésünkre.... erőforrásnál nincs ilyen megkötés, hiszen ott egynél nagyobb mennyiség is lehet egy erőforrásból. a) Anyag típusú b) Munka típusú c)általános d) Konkrét tartalékidő az az időtáv, amellyel egy... elhalasztható, vagy kiterjedhet, ha a megelőző és a követő tevékenységek a lehető... időben valósulnának meg. a) Kritikus b) Legkorábbi c) Projekt d) Tevékenység e) Legkésőbbi f) Szabad 3. A projekt terve nem csak... áll. Fontos, hogy a projekt folyamatában kiemelkedő... is feltüntessük a projektterven. Ezeket... nevezzük. a) Személy b) Korlát c) Erőforrás d) Tevékenység e) Mérföldkő f) Állapotváltozás 4. Minden olyan esetben... időt kell felvenni a projekttervbe, amikor olyan folyamat végét kell kivárni, amely általunk nem... a) Lassítható b) Technológiai várakozási c) Gyorsítható d) Kapcsolati

14 5. Míg a... fázis vagy nem része a projektnek, vagy elkorcsosult formában van jelen, addig a következő... fázisra mindig sor kerül. a) Célmeghatározási b) Végrehajtási c) Kezdeményezési d) Tervezési 6. Amennyiben egy erőforrás... áll a rendelkezésünkre a projekt igényeihez képest és a költsége... számít, akkor nem kell felvenni a projektbe. a) - b) Nem c) Korlátozott d) Korlátlan Kifejtendő kérdések. Adjon választ a következő kérdésekre! 1. Adja meg a PCM szakaszait! 2. Mutassa be a szakaszos becslési eljárást! 3. Írja le, hogy a megvalósíthatósági tanulmány melyik PCM szakaszhoz tartozik, valamint adja meg a dokumentum összetevőit! 4. Miért nem dönthet a projektmenedzser a projekt által előállítandó termék funkciójának csökkentéséről? 5. Mit nevezünk erőforrásnak? 6. Ismertesse a WBS kódokkal szembeni három legfontosabb elvárást! 7. Mikor van szükség a projekt üzleti szinten történő kiegyensúlyozására? 8. Hogyan lehet megoldani a termék funkciójának csökkentését úgy, hogy a termék értéke ne csökkenjen? 9. Mely tényezők egyensúlyát kell megvalósítani a sikeres projekt érdekében? 10. Melyek a projektmenedzser feladatai? 11. Soroljon fel három költségbecslési módszert! 12. Mely tényezők egyensúlyát kell megvalósítani a sikeres projekt érdekében? Kinek a feladata ennek megvalósítása? 13. Ismertesse egy projekt életciklusában az egymást követő fázisokat! (4 darab) 14. Sorolja fel, melyik az az öt legfontosabb tényező, ami meghatározza egy projekt sikerét! 15. Soroljon fel öt olyan tartalmi elemet, melyet egy projekt alapító okirata tartalmazhat! 16. Soroljon fel három időtervezésre alkalmas ábrázolási technikát! 17. Kiket nevezünk egy projekt stakeholder -einek? 18. A kritikus út módszere melyik időtervezési modellhez kapcsolódik? 19. Rakja sorrendbe a következő szervezeti formákat aszerint, hogy az adott szervezetben milyen nagy egy projektmenedzser hatásköre! Kezdje a legkisebb hatáskörűvel! A szervezeti formák: mátrixszervezet, projektorientált szervezet, funkcionális szervezet. 20. Soroljon fel három kapcsolattípust, ami tevékenységek között előfordulhat! Definiálja az alábbi fogalmakat! 1. Projekt 2. Mérföldkő 3. Az eszközválasztás elve 4. Fentről lefelé való tevékenységlebontás elve 5. Technológiai várakozási idő 6. Kockázatkezelés 7. Erőforrás-túlterhelés

15 Válassza ki az alábbi megállapításokból, hogy melyek igazak és melyek hamisak! Választását jelölje mindegyik megállapítás után I vagy H betűvel, és mindegyik megállapítás alatt röviden indokolja meg! 1.) Amikor nem vagyunk biztosak egy-egy tevékenység időigényében, a biztonság kedvéért a hosszát 1-1 nappal megnövelhetjük. 2.) Az aktív mérföldkövek a végrehajtási folyamat egy-egy jelentősebb állomására hívják fel a figyelmet. 3.) Amikor egy munkatárs távozik a cégtől, akkor nem ajánlott törölni mint erőforrást a projektből. 4.) Passzív mérföldköveket akkor használunk, amikor egy közelebbről nem megismerhető külső tényező gyakorol hatást a projekt folyamatára, amely bekövetkeztének időpontja azonban jól tervezhető. 5.) Egyes tevékenységek logikailag összetartozó csoportokba rendezhetőek. 6.) Csak projektszerveres környezetben tehetjük meg azt, hogy több különböző projektben ugyanazokat az erőforrásokat szeretnénk alkalmazni

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő T 1143-06/1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész

A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész A projekt idő-, erőforrás és költségterve 1. rész A TERVEZÉS FOLYAMATA a projekttevékenységek meghatározása a tevékenységek közötti logikai függőségi kapcsolatok meghatározása erőforrás-allokáció és a

Részletesebben

Üzemszervezés A BMEKOKUA180

Üzemszervezés A BMEKOKUA180 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésmérnöki Szak Üzemszervezés A BMEKOKUA180 Projekt tervezés Dr. Juhász János egyetemi docens Projekt tervezés

Részletesebben

Üzemszervezés. Projekt tervezés. Dr. Juhász János

Üzemszervezés. Projekt tervezés. Dr. Juhász János Üzemszervezés Projekt tervezés Dr. Juhász János Projekt tervezés - Definíció Egy komplex tevékenység feladatainak, meghatározott célok elérése érdekében, előre megtervezett módon, az erőforrások sajátosságainak

Részletesebben

PRO JEKT = előre visz

PRO JEKT = előre visz A projekt PRO JEKT = előre visz PROJEKT DEFINÍCIÓK, ISMÉRVEK Angol nyelvben a project szó kettős jelentéssel bír. Jelenthet: tervet vagy beruházást azaz a megvalósítandó feladatok összességét A területfejlesztésben

Részletesebben

Projektismeretek, projektmenedzsment

Projektismeretek, projektmenedzsment Projektismeretek, projektmenedzsment Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. 01. 29. Projekt fogalma Projekt: Meghatározott eredmények elérése (projekt termékek létrehozása) érdekében, adott erőforrással

Részletesebben

A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata. Projektmenedzsment-folyamatcsoportok. Tervezési folyamatcsoport

A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata. Projektmenedzsment-folyamatcsoportok. Tervezési folyamatcsoport A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata Projektmenedzsment-folyamatcsoportok Tudásterületek Kezdeményezési folyamatcsoport Tervezési folyamatcsoport Végrehajtási folyamatcsoport

Részletesebben

Frederick Taylor (1900 körül) A Pennsylvania-i acélműben tanulmányozta a munkafolyamatokat. A munkafolyamatokat szakaszokra bontotta, és különböző méréseket végzett a szakaszokon belüli és a szakaszok

Részletesebben

Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttm ködési kapacitásainak meger

Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttm ködési kapacitásainak meger Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokajii Kistérség Fejlesztési és Együttműködési Kapacitásának Megerősítése

Részletesebben

Tartalom A projektmenedzser teendői Projekttervezés Projekt ütemezés Kockázatkezelés

Tartalom A projektmenedzser teendői Projekttervezés Projekt ütemezés Kockázatkezelés 5. Projektmenedzsment Kérdések Mik a projektmenedzsment legfontosabb feladatai? Mik a szoftvermenedzsment legfőbb ismertető jegyei? Mi a projekttervezés és hogyan zajlik? Hogyan használhatók a grafikus

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Gyártórendszerek dinamikája

Gyártórendszerek dinamikája GYRD-7 p. 1/17 Gyártórendszerek dinamikája Gyártásütemezés: az ütemezések analízise Gantt-chart módszerrel, az optimalizálási feladat kitűzése és változatai, megoldás a kritikus út módszerrel Werner Ágnes

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

A projektmenedzsment alapjai

A projektmenedzsment alapjai A projektmenedzsment alapjai A projektmenedzsment alapjai 2003. 09. 15. [1] Tartalom Mi Mi a projekt? Projekt célok, terjedelem Projekttervezés Érintettek Kockázatok A projekt nyomon követése Összefoglalás

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A PROJEKTÖSSZETÉTEL MEGHATÁROZÁSA

A PROJEKTÖSSZETÉTEL MEGHATÁROZÁSA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTÖSSZETÉTEL MEGHATÁROZÁSA TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2 1. Bevezetés 3 2. A

Részletesebben

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket.

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket. Jelölje be a helyes választ: ely projektszereplőhöz tartoznak az következő feladatok: sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet a megvalósítás során a változtatások engedélyezése a megvalósítás

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Képzési tematika Készítette: SKC Consulting

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és - fejlesztési programjának kidolgozása KÉPZÉS menedzsment VANIN 2009. Erőforrás gazdálkodás- üzemeltetés benchmark Cél,

Részletesebben

Kockázatmenedzsment a vállalati sikeresség érdekében. ISOFÓRUM XXIII. NMK Balatonalmádi, Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft.

Kockázatmenedzsment a vállalati sikeresség érdekében. ISOFÓRUM XXIII. NMK Balatonalmádi, Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft. Kockázatmenedzsment a vállalati sikeresség érdekében ISOFÓRUM XXIII. NMK Balatonalmádi, 2016. 09. 15-16. Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft.) CÉL és ESZKÖZ kérdése Vállalati sikeresség a CÉL támogatás iránya

Részletesebben

13. Kockázatos Körkapcsolás

13. Kockázatos Körkapcsolás PMI Budapest, Magyar Tagozat 13. Kockázatos Körkapcsolás 2010. május 19. Tervezett program Előadások Előadó 13:00 Köszöntő és bevezető Szalay Imre, PMP PMI elnök 13:10 A PMI PMBOK kockázatmenedzsment megközelítése

Részletesebben

Projektmenedzsment tréning

Projektmenedzsment tréning Projektmenedzsment tréning Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010.10.20. Tematika Projektek Projektcsapat összeállítása

Részletesebben

Építési beruházás. WBS, szervezeti struktúra, normarendszerek

Építési beruházás. WBS, szervezeti struktúra, normarendszerek Építési beruházás WBS, szervezeti struktúra, normarendszerek Építési beruházás definíció Projekt definíció Scope quality quality Budget quality Scheduling SCOPE : építési feladat - koncepció kialakítása

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Projekt menedzser teszt

Projekt menedzser teszt Question 1 A módszertanok szerint (3 helyes válasz) Projekt menedzser teszt a. A projektek hossza előre nem meghatározható. b. Meghatározott és egyedi termékek jönnek létre a projektek során. c. A projektek

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

HELYES zárójelentése) Válasz sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet HIBAS

HELYES zárójelentése) Válasz sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet HIBAS MC Jelölje be a helyes választ! (több válasz is lehetséges) A projektmenedzser feladatai: döntés a megvalósításról a projekt tervének elkészítése csapatépítés, a csapaton belüli kompetenciák és felelősségek

Részletesebben

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2)

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata PCM elvárások PCM funkciók PCM modell PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) Négy (4) fázis: 1) Kezdeményezési

Részletesebben

Erőforrások hozzárendelése

Erőforrások hozzárendelése A projekttevékenységek végrehajtásához erőforrásokra van szükség. A tevékenységekhez erőforrásokat rendelve adhatjuk meg, hogy ki vagy mi szükséges az ütemezett tevékenységek elvégzéséhez. Ha a tevékenységekhez

Részletesebben

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1.1 MIT JELENT ÉS MIÉRT FONTOS A KOCKÁZATMENEDZSMEN T? A Project Management Institute (PMI) definíciója szerint a projekt egy ideiglenes

Részletesebben

Civilek és az Önkéntesség. - Projektmenedzsment -

Civilek és az Önkéntesség. - Projektmenedzsment - Civilek és az Önkéntesség - Projektmenedzsment - I. Projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület, célja: erőforrások által végzett munka eredményeként egy

Részletesebben

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális

Részletesebben

Példa. Job shop ütemezés

Példa. Job shop ütemezés Példa Job shop ütemezés Egy üzemben négy gép működik, és ezeken 3 feladatot kell elvégezni. Az egyes feladatok sorra a következő gépeken haladnak végig (F jelöli a feladatokat, G a gépeket): Az ütemezési

Részletesebben

Letölthető projektjavaslat *

Letölthető projektjavaslat * Letölthető projektjavaslat * Projekt neve: Projektmenedzser: Készítette: Szponzor: Módosítás dátuma Módosítási előzmények Módosította Elismerte A változtatás leírása A projekt célja Probléma/lehetőség

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

A projektvezetési eszköz implementációja hazai építő-, szerelőipari vállalkozásoknál

A projektvezetési eszköz implementációja hazai építő-, szerelőipari vállalkozásoknál A projektvezetési eszköz implementációja hazai építő-, szerelőipari vállalkozásoknál Előadó: Ulicsák Béla műszaki igazgató BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft. Napirend 1. Az építő-, szerelőipar érdekcsoportjai

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT TEMATIKA, KÖVETELMÉNYEK

PROJEKTMENEDZSMENT TEMATIKA, KÖVETELMÉNYEK PROJEKTMENEDZSMENT TEMATIKA, KÖVETELMÉNYEK Daiki Tennó 2011 1. Általános információk a tantárgyról a. Előadás + gyakorlat + otthoni munka b. gyakorlati jegyhez egyeztetett témából, önállóan készített projekt:

Részletesebben

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek A Project Management Institute (PMI, www.pmi.org) részletesen kidolgozott és folyamatosan fejlesztett metodológiával rendelkezik projektmenedzsment

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Magyar Projektmenedzsment Szövetség

Magyar Projektmenedzsment Szövetség Magyar Projektmenedzsment Szövetség A projektmenedzsment szerepe az irányításban Ulicsák Béla Műszaki igazgató BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft. bela@brit-tech.hu Budapest, 2010. március 17. Tartalom Bevezető

Részletesebben

Pályázatírás, projektmenedzsment képzés Projektmenedzsment

Pályázatírás, projektmenedzsment képzés Projektmenedzsment Pályázatírás, projektmenedzsment képzés Projektmenedzsment Puskás Hajnalka 2012. augusztus Projektmenedzsment Projekt menedzser: Tervezi és koordinálja a tevékenységeket Projekt A projektmenedzsment egy

Részletesebben

A stratégiában egyszerre van jelen a küls környezethez való alkalmazkodás és az annak

A stratégiában egyszerre van jelen a küls környezethez való alkalmazkodás és az annak 1. feladat: Webes felület készít i a szervizelés és ügyfélszolgálat területén kívánják tevékenységeiket korszer síteni. A beruházás jelent s volumen költséget jelent, a cégvezetés SWOT elemzést végzett

Részletesebben

Foglalkozási napló. Nonprofit menedzser 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Nonprofit menedzser 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Nonprofit menedzser 14. évfolyam (OKJ száma: 54 345 02) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Projektmenedzsment képzés Oktatási tematika Budapest, 2009. szeptember 4. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon: +36 (1) 382

Részletesebben

Horváth György okl. építészmérnök, szervező szakmérnök 1

Horváth György okl. építészmérnök, szervező szakmérnök 1 PMSZ - ÓBUDA-ÚJLAK zrt. Építési beruházások vezetése az MSZ ISO 21500:2015 Útmutató a projektvezetés szabványa szerint Horváth György okl. építészmérnök, szervező szakmérnök, mb. vállalkozási ov. ÓBUDA-ÚJLAK

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 51 344 06 Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége A vizsgafeladat megnevezése: Projektmenedzsment A vizsgafeladat

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata PCM elvárások PCM funkciók PCM modell PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) Négy (4) fázis: 1) Kezdeményezési

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Projektirányítás. 1. Nyomon követési módok. 2. A konfigurációmenedzsment fogalma. 3. Projektterv elkészítésének elvei. 4. Projektmarketing feladata

Projektirányítás. 1. Nyomon követési módok. 2. A konfigurációmenedzsment fogalma. 3. Projektterv elkészítésének elvei. 4. Projektmarketing feladata Projektirányítás 1. Nyomon követési módok A Microsoft Project program alapvetően négy nyomon követési módot támogat. Ilyen például a százalékos mód, amikor időtartam, munka és eredmény alapján készültségi

Részletesebben

A VENN DIAGRAM STAKEHOLDER ELEMZÉS STAKEHOLDER ANALÍZIS. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 5. ea.: Projekttervezés II.

A VENN DIAGRAM STAKEHOLDER ELEMZÉS STAKEHOLDER ANALÍZIS. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 5. ea.: Projekttervezés II. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 5. ea.: Projekttervezés II. Érintettek elemzése Kockázatelemzés: Kockázati tényezők Számszerűsítés Erőforrások tervezése: EE szakmai leltár mátrix Feladat / Felelősség mátrix Munkaterv

Részletesebben

A projektmenedzsment célja

A projektmenedzsment célja ÖKO vezetőképző program Hallgatói segédanyag A projektmenedzsment célja Hogy minél több lehetséges veszélyt és problémát előrejelezve, úgy szervezze meg (tervezéstől a megvalósításon át az ellenőrzésig)

Részletesebben

Projektmenedzsment projektmenedzsment alapjai logikai kapcsolatban hálótervezés

Projektmenedzsment projektmenedzsment alapjai logikai kapcsolatban hálótervezés Projektmenedzsment A projektmenedzsment alapjai Hálótervezés A könyvtári rendszerfejlesztési projekt A projektmenedzsment alapjai alaptevékenységek a szervezet (rendszerint hosszú távú, a küldetésben és

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

A Megyeri híd projekt tapasztalatai

A Megyeri híd projekt tapasztalatai tapasztalatai 2006-2008 Projektmenedzsment szakmai teadélután Windisch László Hídépítő Zrt. TARTALOMJEGYZÉK: Első tétel: - A projekt bemutatása - Tervek tények összevetése röviden - Kivitelező szervezet

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

TERVEZZE MEG A KIVITELEZÉS LÉPÉSEIT! ÚTMUTATÓ. Mi célt szolgál és mit jelent az exportterv? Az exportterv felépítése EXPORTTERV

TERVEZZE MEG A KIVITELEZÉS LÉPÉSEIT! ÚTMUTATÓ. Mi célt szolgál és mit jelent az exportterv? Az exportterv felépítése EXPORTTERV TERVEZZE MEG A KIVITELEZÉS LÉPÉSEIT! Ha elolvasta az előző modulok anyagait, és kitöltötte a munkalapokat, mostanra már elkészült az írásos exportstratégiája gratulálunk a kitartó munkához! Ön kitűzte

Részletesebben

TÁMOP Pár Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TÁMOP Pár Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program MC Helyettesítse be a megfelelő fogalmakat a megfelelő helyre az alábbi mondatba: A projekttervező szoftver az általunk E és A által B és H egy valós projekt reakcióját. Válasz A - összefüggések HELYES

Részletesebben

T Írásbeli vizsgatevékenység

T Írásbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Az alábbi minta feladatsor a Közösségi-civil szervező és a Projektmenedzser-asszisztens szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Meghatározás Készítette: SKC Consulting Kft.

Részletesebben

Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80

Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80 Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80 Herczeg Iván Mesteroktató Semmelweis Egyetem. Szervező mérnök First

Részletesebben

Projektmenedzsment. Ebben a fejezetben a projekt lebonyolítása közben alkalmazott, általánosan elterjedt módszerekkel ismerkedünk meg.

Projektmenedzsment. Ebben a fejezetben a projekt lebonyolítása közben alkalmazott, általánosan elterjedt módszerekkel ismerkedünk meg. Ebben a fejezetben a projekt lebonyolítása közben alkalmazott, általánosan elterjedt módszerekkel ismerkedünk meg. A projektmenedzsment definíciója A projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és

Részletesebben

Építési projektek kockázatmenedzsmentje

Építési projektek kockázatmenedzsmentje Építési projektek kockázatmenedzsmentje Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos főmunkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető Nagyberuházások sikeres megvalósítása Projektmenedzsment Fórum 2016

Részletesebben

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Kassai Eszter kockázatelemzési tanácsadó MÉTP konferencia, 2010. június 10. A kockázat fogalma

Részletesebben

Projekttervezés-, és menedzsment alapfogalmak

Projekttervezés-, és menedzsment alapfogalmak dr. Sedivi Lászlóné Balassa Ildikó Projekttervezés-, és menedzsment alapfogalmak A követelménymodul megnevezése: Projektmenedzsment A követelménymodul száma: 1143-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

Taszkok 1 és mérföldkövek

Taszkok 1 és mérföldkövek Taszkok 1 és mérföldkövek Mint korábban már tanultuk, a feladat megoldása során a fő, összetett tevékenységeket résztevékenységekre kell bontani (az átláthatóság, érthetőség miatt), majd ezekhez rendeljük

Részletesebben

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia dr. Prónay Gábor 11. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2008. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a projekt tulajdonos/szponzor meghatározó

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben

2012.03.12. TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE IDŐTERVEZÉS. IDŐTERVEZÉS (Gantt diagramm)

2012.03.12. TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE IDŐTERVEZÉS. IDŐTERVEZÉS (Gantt diagramm) ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. ea.: Projekttervezés III. Tevékenységek tervezése Időtervezés: Gantt diagramm Hálótervezés: Kritikus út Tartalék idő Példa ismertetése TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE Fel kell vázolni egy

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT 2017. március 22. Dr. Danyi Pál GTK MVT, egyetemi docens MAI TÉMÁK IT alkalmazások és típusaik Igényportfolió készítés Igénymenedzsment Üzleti terv készítés 2017. MÁRC. 22.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 2015.09.27. 2. Projektmenedzsment módszerek. Projektmenedzsment módszertanok fajtái, hasznossága.

PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 2015.09.27. 2. Projektmenedzsment módszerek. Projektmenedzsment módszertanok fajtái, hasznossága. PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS Ismétlés 2. Projektmenedzsment módszerek Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár, mesterpedagógus 1 Projekt célja: az igényelt termék létrehozása

Részletesebben

(ÁROP 1.A.2/A-2008-0104)

(ÁROP 1.A.2/A-2008-0104) Tiszacsege Város polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése (ÁROP 1.A.2/A-2008-0104) Projekt kapcsán az alábbi részletes feladatterv került meghatározásra. 1. Stratégiai tervezés 3 napos tréning SWOT

Részletesebben

A projekt alapfogalmai

A projekt alapfogalmai Mi a projekt? A projekt fogalma A projekt meghatározott cél elérésére irányuló, határidő-, költség- és erőforráskorlátokkal rendelkező, egyszeri, nem ismétlődő tevékenységsorozat. A projekt olyan egyedi

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Egyetemi tanév: 2010/2011 III. félév I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Software project management Áttekintés

Software project management Áttekintés Software project management Áttekintés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék PMAN / 1 Miért szükséges? A software fejlesztési tevékenység Csoportmunkát igényel Jelentős erőforrásokat használ

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Egy lehetséges válasz a növekvő munkaerőhiányra Új foglalkoztatási minőség. A Mikulás is benchmarkol-10.

Egy lehetséges válasz a növekvő munkaerőhiányra Új foglalkoztatási minőség. A Mikulás is benchmarkol-10. Egy lehetséges válasz a növekvő munkaerőhiányra Új foglalkoztatási minőség A Mikulás is benchmarkol-10. A főbb elemek A pályázatról Átvilágítás módszertana Gazdasági modul Eredmények 2016.december 1..

Részletesebben

Projekt azonosítás. Kiadások. Elosztólista. Projekt_indito_dokumentum_Bucsa_AROP_1_00. Projekt: Dokumentum neve: File: Verzió: 1.0

Projekt azonosítás. Kiadások. Elosztólista. Projekt_indito_dokumentum_Bucsa_AROP_1_00. Projekt: Dokumentum neve: File: Verzió: 1.0 Projekt azonosítás Projekt: Dokumentum neve: File: A döntési mechanizmus korszerűsítése; a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása; a partnerség erősítése Bucsa Községben Projektindító Dokumentum

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

2011.06.12. Különbségek másterületektől:

2011.06.12. Különbségek másterületektől: A projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület. Célja: az erőforrások által végzett munka eredményeként egy adott idő-és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek

Részletesebben

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Kérdő Attila, ügyvezető, INSERO Kft. EOQ MNB, Informatikai Szakosztály, HTE, ISACA 2012. május 17. Módszertanok

Részletesebben