Projektmenedzsment projektmenedzsment alapjai logikai kapcsolatban hálótervezés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projektmenedzsment projektmenedzsment alapjai logikai kapcsolatban hálótervezés"

Átírás

1 Projektmenedzsment A projektmenedzsment alapjai Hálótervezés A könyvtári rendszerfejlesztési projekt A projektmenedzsment alapjai alaptevékenységek a szervezet (rendszerint hosszú távú, a küldetésben és a szervezeti stratégiában megfogalmazott) alapvetõ céljait megvalósító, rendszeresen ismétlõdõ tevékenységek projekt [A projekt célja egy elõre kitûzött, jól meghatározott, egyedi, rövidtávú cél megvalósítása, amely megfelel a szervezet stratégiájának.] egymással logikai kapcsolatban álló tevékenységek sorozata, amely meghatározott, egyedi, általában rövidtávú cél megvalósulására irányul rögzített erõforrás-korlátok mellett: a határidõ elõre rögzített a projekthez rendelkezésre álló anyagi (ti. pénzügyi) erõforrások eleve korlátozottak a projektben résztvevõk körét elõre kijelölik (és függetlenítik a többi munkafolyamattól a projekt teljes idõtartamára)... a tevékenységek logikai kapcsolata (lehetséges kapcsolattípusok) vég-kezdet (FS: Finish-to-Start) kezdet-kezdet (SS: Start-to-Start) kezdet-vég (SF: Start-to-Finish) vég-vég (FF: Finish-to-Finish) a projektek lehetséges típusai (példák) marketing projektek reklámkampány értékesítés-ösztönzési kampány ("akció") innovációs projektek termékfejlesztési projektek beruházási projektek (pl. új számítógépes technológia bevezetése) szervezeti projektek (átszervezés, új szervezeti megoldások bevezetése) minõségügyi projektek minõségügyi rendszer kialakítása... a projekt fõbb tevékenységei és fázisai projekt elõkészítése stratégiai döntés a fejlesztésrõl stratégiai célfeladatok vagy projektcélok kitûzése projektcélok lebontása további részcélokra (mérföldkövek meghatározása) projekt megtervezése erõforrás-korlátok meghatározása elsõdleges projektcélok vagy prioritások rangsorolása (amelyek optimalizálási kritériumokként szolgálnak majd a hálótervezésben) költségközpontúság idõközpontúság eredményközpontúság (stratégiai) projektek vagy akciótervek megtervezése operációkutatási alapok (hálótervezés) CASE eszközök használata (pl. MS Project) projekt indítása projektmenedzser megbízása projekt team (szervezet) kialakítása szükséges erõforrások biztosítása tájékoztató értekezlet a projektben résztvevõk számára 7 / 1

2 projektciklus végrehajtása [A projektciklus meghatározott projektfázisok egymás utáni végrehajtását jelenti, amelyek mindegyike egy adott, az eredeti célhoz vezetõ részcélt (mérföldkövet) valósít meg. A különbözõ projektek a projektciklusban különböznek egymástól, a hálótervezés során elsõsorban a projektciklus egyes fázisait kell elõre megtervezni.] Az egyes fázisok ciklikusan ismétlõdõ tevékenységei: az adott részcélhoz vezetõ tevékenységek végrehajtása a projektterv szerinti ütemezésben a tevékenységek végrehajtásának folyamatos követése [összevetés az eredeti tervekkel] a felmerült problémák megoldása csoportos problémamegoldás, problémamegoldó értekezletek tartása szükség esetén az eredeti tervek módosítása projekt zárása elvégzett munka értékelése tapasztalatok dokumentálása konfliktusok kezelése tervezõ értekezletek tartásával (egyéni és szervezeti célok összehangolása) ünneplés projekt informális zárása jutalmazás Hálótervezés (1) a projekt tevékenységeinek és a tevékenységek logikai kapcsolatainak a meghatározása a lehetséges kapcsolattípusok: vég-kezdet (FS: Finish-to-Start) kezdet-kezdet (SS: Start-to-Start) kezdet-vég (SF: Start-to-Finish) vég-vég (FF: Finish-to-Finish) 7 / 2

3 PERT diagram készítése (példa: ajándékkönyvtár feldolgozása) (2) a tevékenységek erõforrás-igényének meghatározása kiinduló adatok: 4 könyvtáros dolgozik a projekten 3000 ajándékkönyvet kell feldolgozni, ebbõl 2000 értékes 1000 kevésbé értékes (pl. állományidegen, duplum, stb.) az elsõdleges projektcél az idõ (azaz az idõnek van elsõdleges prioritása a költségekkel és az eredményességgel szemben) a tevékenységek értelmezése és tervezett erõforrás-igénye: tevékenység kódja és megnevezése tevékenység normája [db / embernap] tényleges munkaigény (W) [embernap] tervezett dolgozószám (D) [ember] várható idõtartam (T) [nap] tervezett munkaigény (W) [embernap] 1: könyvek válogatása : raktári férõhely felszabadítása : leltározás : könyvek feldolgozása : raktározás : csoportos (egyszerûsített) feldolgozás és a könyvek csoportos elhelyezése a raktárban ("kupacolás") összesen: Optimális esetben a tervekben pontosan annyi munkát szánunk a tevékenységekre, amennyi a munkaigényük, azaz W(tényl) = D*T = W(terv) teljesül. A gyakorlatban azonban ez nem mindig valósítható meg (pl. a 4. és 5. tevékenységek esetén), ezért a tevékenységek tervezett összes munkaigénye (itt: 161) nem mindig egyezik meg a tevékenységek tényleges összes munkaigényével (itt: 158). Mivel azonban egy tevékenység munkaigényét mindig ki kell elégíteni, W(terv)>=W(tényl) minden egyes tevékenységre, és a tevékenységek összes munkaigényére is teljesül. 7 / 3

4 (3) a háló ütemezése a tevékenységek ütemezésével kapcsolatos legfontosabb adatok ábrázolása MPM diagramon: a tevékenységek ütemezése MPM hálón: a számítás menete: A tevékenységek legkorábbi kezdési idejét úgy számítjuk ki, hogy a tevékenység közvetlen elõzményeinek legkorábbi befejezési idejei közül a legnagyobbat vesszük. Például legkorábbi kezdés(3) = legkorábbi befejezés(1) = 5 legkorábbi kezdés(5) = Max ( legkorábbi befejezés(2), legkorábbi befejezés(4) ) = Max(9,52) = 52 A tevékenységek legkésõbbi befejezési idejét úgy számítjuk ki, hogy a tevékenység közvetlen következményeinek legkésõbbi kezdési idejei közül a legkisebbet vesszük. Például legkésõbbi befejezés(4) = legkésõbbi kezdés(5) = 52 legkésõbbi befejezés(1) = Min ( legkésõbbi kezdés(2), legkésõbbi kezdés(3), legkésõbbi kezdés(6) ) = Min(48,5,36) = 5 A maximális tartalékidõ kiszámítása: maximális tartalékidõ = legkésõbbi befejezési idõ - legkorábbi kezdési idõ - tevékenység idõtartama Például: maximális tartalékidõ(6) = = 31 7 / 4

5 Azokat a tevékenységeket, amelyeknek a maximális tartalékideje zérus, kritikus tevékenységeknek nevezzük. Például az MPM hálón ilyen tevékenységek az 1, 3, 4 és 6 kódszámú tevékenységek. A kritikus tevékenységekre a projekt végrehajtása során különös figyelmet kell fordítani, ugyanis ha a kritikus tevékenységeket nem sikerül a tervezett idõn belül végrehajtani, akkor a projekt végrehajtási ideje az idõtúllépés mértékének megfelelõen megnõ, ami például a tervezett határidõ túllépéséhez vezethet. Azokat a tevékenységeket, amelyek idõtartama zérus, látszattevékenységeknek nevezzük. Az MPM hálón azt az utat (vagy élsorozatot), amely a START látszattevékenységbõl a STOP látszattevékenységbe vezet, és csomópontjaiban csak kritikus tevékenységek szerepelnek, kritikus útnak nevezzük. Például az MPM hálón ilyen a START STOP út, amelyen az éleket dupla nyilakkal jelöltük. Figyeljük meg, hogy a kritikus út hossza (azaz a kritikus úton levõ tevékenységek végrehajtási idejének összege) megegyezik a háló átfutási idejével, azaz azzal a legrövidebb idõtartammal, amely a háló összes tevékenységének végrehajtásához szükséges. (4) a projekt optimalizálása A projekt tevékenységeinek ütemezését Gantt diagramon (ún. sávos ütemterven) szemléltethetjük, ha feltételezzük, hogy (a) minden tevékenység elkezdõdik a legkorábbi kezdési idõpontban és (b) minden tevékenység a tervezett idõ alatt végrehajtódik: A diagram X tengelyén az idõt, az Y tengelyen pedig a projekt tevékenységeit ábrázoltuk. Például a diagramról leolvasható, hogy a 3-as kódszámú tevékenység (leltározás) az 5. napon kezdõdik és a 25. napon fejezõdik be, ha minden a tervek szerint halad. A tevékenységek várható emberi erõforrás-igényét leterheltségi diagramon szemléltethetjük: A diagram X tengelyén itt is az idõt ábrázoltuk (napokban), azonban most a tengely skálabeosztását azokhoz a napokhoz igazítottuk, amelyeken valamelyik tevékenység elkezdõdik, ill. befejezõdik. Az Y tengelyen az adott napokon igénybe vett alkalmazottak számát (azaz leterheltségét) ábrázoltuk A diagramból például leolvasható, hogy az 5. és 9. napok között négyen, a 20. és 25. napok között ketten, a 25. és 30. napok között pedig hárman dolgoznak. 7 / 5

6 A leterheltségi diagram alatti terület a projekt teljes munkaigényét adja meg. Esetünkben W(terv) = (9-0)*4 + (25-9)*2 + (52-25)*3 + (56-52)*3 = = 161 [embernap] Mivel a projektben részt vevõ dolgozók száma D(össz) = 4 [ember], és a projekt tervezett idõtartama T(össz) = 56 [nap], elvileg W(max) = D(össz) * T(össz) = 4*56 = 224 [embernap] munkát tudnának a dolgozók elvégezni, ha minden napra jutna számukra munka. Tehát a projektterv hatékonysága jelenleg h = W(terv) / W(max) * 100% = 161 / 224 * 100% = 72% A szabad kapacitás = 63 [embernap], ez a projekt 56 napos átfutási idejét figyelembe véve átlagosan s = (W(max) - W(terv)) / T(össz) = 63 / 56 = [ember] szabad kapacitást jelent naponként. Attól függõen, hogy a projekt tervezése során milyen elsõdleges projektcélokat tûztünk ki magunk elé, a fenti projekttervet vagy elfogadjuk, vagy nem: eredményközpontú tervezés esetén érdemes a tervet megfelelõen rugalmasan elkészíteni, hogy az esetlegesen felmerülõ problémák (betegség, elõre nem látható nehézség egy tevékenység végrehajtása során, stb.) megoldására lehetõleg mindig legyen szabad ember. Ekkor a h = 72%-os hatékonyság és az s = átlagos szabad kapacitás elfogadható; idõközpontú tervezés esetén a "szabad kapacitások" (100%-os) felhasználásával a projekt elvileg hamarabb is befejezhetõ. Ekkor a h << 100%-os hatékonyság és az s >> 0 átlagos szabad kapacitás nem fogadható el, és a projekttervet optimalizálni kell; költségközpontú tervezés esetén rendszerint minél kevesebb dolgozóval kell a projektet végrehajtani. Mivel a szabad kapacitás jelenleg 2 > s > 1, elvileg egy dolgozó felszabadítható más, projekten kívüli munkafolyamatok végzésére. Ilyenkor a projektterv nem fogadható el, az egész projektet újra kell tervezni (esetünkben 3 dolgozóval). Ha szükség van rá, a projekt optimalizálására a következõ elvi lehetõségek állnak rendelkezésre: több ember segítségével egyes tevékenységek gyorsabban is végrehajthatóak egyes tevékenységek esetén a "szigorú" vég-kezdet (FS) logikai kapcsolat helyett "lazább", pl. kezdet-kezdet (SS) kapcsolatok is elképzelhetõek (adott késleltetési idõvel), ami lehetõvé teszi a tevékenységek részben párhuzamos végrehajtását ha a tevékenységeknek tartalékideje van, ezen belül szabadon "eltolhatóak" kevesebb ember esetén egy tevékenység végrehajtása elvileg több idõt igényel, így egyes tevékenységek "elnyújthatóak" ha az adott tevékenység jellege ezt lehetõvé teszi, egy tevékenység "feldarabolható", azaz több tevékenységre bontható. 7 / 6

7 A könyvtári rendszerfejlesztési projekt könyvtári rendszerfejlesztési projekt : tágabb értelemben egy új termék vagy szolgáltatás, ill. az ehhez szükséges új technológia bevezetését célul kitûzõ innovációs projekt szükebb értelemben egy integrált könyvtári rendszer bevezetése a könyvtárban, azaz a könyvtárautomatizálás megvalósítása a könyvtári rendszerfejlesztési projekt projektciklusának fõbb fázisai rendszerelemzés rendszer meghatározása rendszer kivitelezése rendszer bevezetése (a kialakított rendszer mûködtetése és folyamatos karbantartása) rendszerelemzés információelemzés: a könyvtárra jellemzõ, egyedi adatok, adathordozók és adattárak feltárása tevékenységelemzés: a könyvtárra jellemzõ, egyedi tevékenységek feltárása rendszertanulmány vagy megvalósíthatósági tanulmány: a jelenlegi helyzetnek (azaz az elemzés eredményeinek), a megoldandó problémának, és az elérendõ céloknak az összefoglalása, valamint következtetések levonása, alternatív javaslatok megfogalmazása és a problémára adott megoldási javaslat elemzése megvalósíthatósági vizsgálat és költség-haszon elemzés (pl. minõségi) elvárások az új rendszerrel kapcsolatban rendszer meghatározása szoftverfejlesztés esetén rendszertervezés (pl. könyvtárakban igen ritka) szoftver vásárlása esetén a rendszer specifikációja szoftver kiválasztási szempontjainak a meghatározása és súlyozása (pl. az ISO/IEC 9126 szabvány vagy ennek valamilyen adaptációja alapján: MAKK) információgyûjtés a piacon hozzáférhetõ szoftverekrõl demo változatok kipróblálása kapcsolatfelvétel ún. referenciahelyekkel szakirodalom követése Internetes információforrások kihasználása (pl. levelezõ listák) informális kapcsolatok alapján... szoftver kiválasztása a szoftverrel kapcsolatban megfogalmazott szempontok, elvárások alapján (pl. értékelõ ív módszerrel) rendszer kivitelezése rendszer megvásárlása és telepítése rendszer teljes körû tesztelése szükség esetén kiegészítõ szoftverek írása dolgozók (át)képzése dokumentáció kialakítása, "testreszabása" munkatervek készítése, SZMSZ kiegészítése (vagy újraírása) rendszer bevezetése törzsadattárak feltöltése (pl. retrospektív konverzióval) átállás az új rendszerre "felégetett hidak" módszere fokozatos átállás az új rendszerre (ha ezt a jelenlegi technológia és a telepített szoftver lehetõvé teszi) párhuzamos mûködtetés Boda István, március 8. 7 / 7

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

A fejlesztés módszertana

A fejlesztés módszertana A fejlesztés módszertana (A térkép) 2003. május ago@intermail.hu http://www.ago.sw.hu 2003. május 1/58 1. BEVEZETÉS A MÓDSZERTANOK VILÁGÁBA...5 MI A MÓDSZERTAN ÉS MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG?... 5 A PROGRAMOZÁSTÓL

Részletesebben

SZERVEZETT FEJLESZTÉS

SZERVEZETT FEJLESZTÉS Gazdasági Versenyhivatal SZERVEZETT FEJLESZTÉS A Gazdasági Versenyhivatal szervezetfejlesztése 2013 2014 Szervezett fejlesztés A Gazdasági Versenyhivatal szervezetfejlesztése 2013-2014 Szervezett fejlesztés

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Folyamatmenedzsment megvalósítása a magyar vállalati gyakorlatban

Folyamatmenedzsment megvalósítása a magyar vállalati gyakorlatban Folyamatmenedzsment megvalósítása a magyar vállalati gyakorlatban A folyamatmenedzsment kialakulása Lassan már 20 éve, hogy a folyamatszemlélet komolyabban megjelent a nemzetközi menedzsment gyakorlatban.

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Pölöskeiné Hegedüs Helén Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET: A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás innovációs rendszerben

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana észült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával FI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Fejlesztés és felülvizsgálat Tartalom 1. FEJLESZTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT...

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről

Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

etfejlesztése 3. célterület I.em.

etfejlesztése 3. célterület I.em. Somberek Körjegyzőség Szerveze etfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 3. célterület Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) Folyamat leírás,

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK Matijevics István A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK Tankönyv SZABADKAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABADKA, 2001 5 TARTALOMJEGYZÉK 0.......... TARTALOMJEGYZÉK... 1. 1.......... A PROGRAMOZÁS KEZDETEI...

Részletesebben

Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Tanácsadás: Összegző dokumentum

Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Tanácsadás: Összegző dokumentum Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Dokumentum: Tanácsadás: Összegző dokumentum ÁROP-1.A.5-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben FĞiskolai jegyzet

B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben FĞiskolai jegyzet B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben F iskolaijegyzet 2002. B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek,, Budapest 2002. Michelberger

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben