I. A SZABADALMI JOG II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A SZABADALMI JOG II."

Átírás

1 E-jog előad adás Iparjogvédelem 2. Áttekintés: I.1 A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése I.2 A találmányhoz és szabadalomhoz fűződő jogok védelme I.3 Hatósági, bírósági eljárás szabadalmi ügyekben I.4 Európai szabadalmi bejelentés I.5 Nemzetközi szabadalom II. A SZABADALMI TÖRVÉNY ALÁ TARTOZÓ KÜLÖNÖS OLTALMI TÁRGYAK II.1 A szabadalmazható biotechnológiai találmány II.2 Növényfajta oltalom 2

2 I.1 A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése A.) A szabadalmi igény, az elsőbbség 4

3 I.1 A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése B.) A bejelentési eljárás - Sajátos bejelentési előírások érvényesülnek: génszekvencia, részszekvencia biológiai anyagok mikroorganizmus törzs letétbe helyezése és hozzáférhetősége kiállításon való bemutatás > FŐSZABÁLYKÉNT EGY BEJELENTÉSBEN EGY TALÁLMÁNYRA IGÉNYELHETŐ SZABADALOM 5 I.1 A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése C.) Az SZTNH eljárása A bejelentés közzététele: a legkorábbi elsőbbség napjától számított 18 hónapon belül tájékoztató funkció (SZTNH hivatalos lapja) ideiglenes oltalmat keletkeztet észrevételekkel lehet élni, amelyet az eljárás során figyelembe kell venni - Érdemi vizsgálat: a bejelentés benyújtásával egyidejűleg kérhető megfelel-e a szabadalmazhatósági kritériumoknak (KÜLÖN VIZSGÁLATI DÍJ) 6

4 I. A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése D.) A szabadalmi bejelentés elutasítása, a szabadalom megadása - Ha a bejelentés a lefolytatott vizsgálat alapján nem felel meg az ismertetett érdemi és tartalmi követelményeknek (KIFOGÁS), a bejelentőt hiánypótlásra nyilatkozattételre a bejelentés megosztására > KELL FELHÍVNI > ha ennek ellenére sem elégíti ki a vizsgált követelményeket > ELUTASÍTÁS (csak az okok megjelölésével) - A bejelentéshez képest korlátozottan megadott oltalom - Ha megfelel a vizsgálat körébe vont minden követelménynek: korlátozás nélküli szabadalom A megadás előtt megadási és kinyomtatási díjat kell fizetni 7 I.1 A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése E.) Az oltalom keletkezése, lajstromozás - Az oltalom a határozat jogerőre emelkedésével, de ex tunc hatállyal (bejelentés időpontja) keletkezik - Lajstromozás: a szabadalom bejegyzése a szabadalmi lajstromba arról hatósági tájékoztatást kell közölni az SZTNH hivatalos lapjában a szabadalmi oltalmat nem ez, hanem a határozat keletkezteti legitimáló, közbizalmi hatás - Nyilvántartás: a közzétett szabadalmi bejelentésekről MINDKÉT NYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOS 8

5 I.1 A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése F.) A szabadalmi oltalom megszűnése - Megsemmisítés: bárki kérheti a szabadalmassal szemben, kivéve, ha a szabadalmat nem annak adták meg, akit az a tv. szerint megillet: ebben az esetben csak az kérheti a kérelmező olyan tényekre hivatkozik, melyek alapján a szabadalmi oltalmat eredetileg sem lehetett volna megadni ha a megsemmisítés feltételei csak részben állnak fenn: a szabadalmat korlátozzák - A tv. a megsemmisítési eljárásra SAJÁTOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOKAT ÁLLAPÍT MEG: lehetőség van hiánypótlásra, a szabadalmas nyilatkozatot tehet, írásbeli előkészítés után szóbeli tárgyaláson születik döntés a kérelem visszavonása esetén az eljárás hivatalból folyik tovább költségeit a vesztes fél fizeti a korlátozást, megsemmisítést a szabadalmi lajtromba kel vezetni 9 I.2 A találmányhoz és szabadalomhoz fűződő jogok védelme A.) A találmány- és szabadalombitorlás - Találmánybitorlás: ha a szabadalmi bejelentés vagy a szabadalom tárgyát jogosulatlanul másnak a találmányából vették át a sértett vagy jogutódja követelheti annak megállapítását, hogy a szabadalom egészben vagy részben őt illeti meg feltételek: ~ tartalmi azonosság ~ jogellenesen más találmányából merítés ~ a korábbi találmány felhasználása a feltaláló/jogutódja beleegyezése nélkül történik > HA A BITORLÓ MAGATARTÁSA FELRÓHATÓ VOLT: kártérítési felelőssége is keletkezik - Szabadalombitorlás (*): az követi el, aki a szabadalmi oltalom alatt álló találmányt jogosulatlanul hasznosítja a tényállásnak nem eleme a felróhatóság (*) a szabadalombitorlásra vonatkozó rendelkezéseket átfogóan módosította a évi CLXIV. törvény 10

6 I.2 A találmányhoz és szabadalomhoz fűződő jogok védelme B.) A bitorlás szankciói - Szankciók objektív ~ megállapítás, ~ abbahagyás, eltiltás ~ elégtétel, nyilvánosság ~ gazdagodás visszatérítése ~ lefoglalás, megsemmisítés, értékesítés szubjektív > e jogkövetelmények mellett: kártérítés a polgári jogi felelősség szabályai szerint vámjogi: a bitorlással érintett vámáruk forgalomba hozatala kerülésének megakadályozása érdekében a vámhatóság intézkedésének kérése külön jogszabály szerint - JOGOSULT: elsődlegesen a szabadalmas másodlagosan (a tv. alapján) a kényszerengedélyes és a hasznosító 11 I.2 A találmányhoz és szabadalomhoz fűződő jogok védelme C.) A nemleges megállapítási eljárás - Fogalma: aki attól tart, hogy ellene szabadalombitorlás miatt eljárást indítanak az eljárás megindításáig kérheti annak megállapítását, hogy az általa hasznosított ill. hasznosítani kívánt termék ill. eljárás NEM ÜTKÖZIK VALAMELY, ÁLTALA MEGJELÖLT SZABADALOMBA - SZABADALOMTISZTASÁGI VIZSGÁLAT: az adott megoldást nem kívánják szabadalmaztatni, csak alkalmazni, de úgy, hogy mások jogát ne sértsék vele - Kérelemre indul; mellékelni kell a termék, eljárás, szabadalom leírását, rajzát csak a szabadalmastól különböző személy indíthatja > díjköteles, a díjat a kérelmező fizeti - Eredménye: ha megállapítják, hogy a hasznosítani kívánt hasznosított termék/eljárás nem ütközik a megjelölt szabadalomba, és a határozat jogerőre emelkedik, kizárja, hogy a megjelölt szabadalom alapján ugyanarra a termékre/eljárásra szabadalombitorlás miatt bárki eljárást indítson 12

7 I.3 Hatósági, bírósági eljárás szabadalmi ügyekben A.) Az SZTNH eljárási hatáskörei - Hatásköre: a szabadalom megadása a szabadalmi oltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe léptetése a szabadalom megsemmisítése a nemleges megállapítás a szabadalmi eljárás értelmezése a szab. bejelentésének és a szabadalmak nyilvántartása és fenntartásukkal kapcsolatos kérdések a szabadalmi hatósági tájékoztatás - Az SZTNH hatáskörébe tartoznak továbbá: az európai szabadalmi bejelentésekre és az európai szabadalmakra a nemzetközi szabadalomi bejelentésekre kiegészítő oltalmi tanúsítványokra közegészségügyi probléma kezelését célzó kényszerengedélyre vonatkozó rendelkezések alkalmazásából eredő ügyek 13 I.3 Hatósági, bírósági eljárás szabadalmi ügyekben B.) Az eljárás sajátosságai - Alkalmazandó eljárási jog: az Szt.-ben megh. eltérésekkel a Ket. (*) - Főbb sajátos szabályok (**): tények hivatalból való vizsgálata a határidők nem hosszabbíthatók meg az igazolás lehetőségének bizonyos esetekben való kizárása ha peres eljárás is indul, az SZTNH előtt folyó eljárást fel kell függeszteni az SZTNH döntése ellen nincs helye fellebbezésnek, újrafelvételi és felügyeleti eljárásnak és ügyészi óvásnak > a határozatokat bíróság, nemperes eljárásban vizsgálja felül elektronikus úton is benyújtható (***) ~ a szabadalmi bejelentés ~ az igénypont-közzétételi kérelem és az igénypontok magyar fordítása. ill. kijav. kérelem ~ az európai szabadalom magyar nyelvű fordítása ill. kijav. kérelem SMS útján azonban a kommunikáció nem lehetséges (*) az Sztv. a évi LXXXIII. tv.-el módosított 45. (**) az eljárási szabályokat az Uniós csatlakozás óta módosította a évi LXXXIII. tv, a évi CXLII. tv., a évi XXVII. tv. és évi LVI. tv. (***) a évi LXXXIII. tv. tette lehetővé 14

8 I.3 Hatósági, bírósági eljárás szabadalmi ügyekben C.) Bírósági eljárás szabadalmi ügyekben (*) (*) Sztv. XI. Fejezet, a részletszabályokat módosította a évi LXXXXIII. tv., a évi CXLII. tv., a évi XXVII. tv. és a évi LVI. tv. 15 I.4 Az európai szabadalmi bejelentés és az európai szabadalom A.) A bejelentés Az európai szabadalom: az európai szabadalmak megadásáról szóló október 5.-i Müncheni Egyezmény alapján megadott szabadalom Európai szabadalmi bejelentés: az egyezmény alapján tett, európai szabadalmi bejelentés megadására irányuló bejelentés - A hatályos szabályozás alapja az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről szóló évi CXXX. törvény - Benyújtása: SZTNH-nál is (München, Hága, Berlin, tagállamok Hollandia kivételével) SZTNH-nál kell: ~ a bejelentő magyar állampolgár ~ ill., ha lakóhelye, székhelye belföldön van ~ bármely egyezményi nyelven, de magyarul, vagy az európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelvein (angol, francia, német) tartalmaznia kell > utalást az európai szabadalom iránti igényre > a bejelentő azonosítását, kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adatokat - Továbbítás: a bejelentés átvételétől az SZTNH elismervényt ad, majd (vizsgálat nélkül) továbbítja az Európai Szabadalmi Hivatalhoz a bejelentési és kutatási díjat (*) az SZTNH-hoz kell megfizetni (*) ez a kutatási igényszintjétől függően (európai-nemzetközi) több ezer euro is lehet 16

9 I.4 Az európai szabadalmi bejelentés és az európai szabadalom B.) A bejelentés joghatása - A Magyar Köztársaságot megjelölő európai szabadalmi bejelentésekhez ugyanazon joghatályok fűződnek, mint a nemzeti úton benyújtott bejelentésekre feltétel: az ESZH elismerje az EU Szab.Bej. bejelentési napját - Közzététel, bejelentések nyilvántartása: ESZH az SZTNH feladata, hogy ezekhez hozzáférést biztosítson - Ideiglenes oltalom: akkor keletkezik, ha az SZTNH hivatalos lapjában közzé teszi az igénypontok magyar nyelvű fordításának benyújtásáról szóló hatósági tájékoztatást az SZTNH külön jegyzékben tünteti fel az ideiglenes oltalmat nyert bejelentéseket Az európai szabadalmi bejelentés átalakítása nemzetközi szabadalmi bejelentéssé ha azt visszavontnak kell tekinteni az általános szabályok szerint - Az európai szabadalom hatálya: azonos a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által megadott szabadalommal megadott: az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetéssel 17 I.4 Az európai szabadalmi bejelentés és az európai szabadalom C.) Közzététel, kutatás, érdemi vizsgálat, felszólalás lehetősége - Az európai szabadalmi bejelentést az ESZH az elsőbbség napjától számított tizennyolc hónap elteltével közzéteszi a közzétételt megelőzően az ESZH elvégzi a bejelentés alaki vizsgálatát és lehetőség szerint az újdonságkutatást a kutatási jelentést - amennyiben már elkészült - a bejelentéssel együtt, ellenkező esetben a későbbiekben bocsátják közre. > a bejelentő a kutatási jelentés ismeretében dönthet arról, hogy kéri-e a bejelentés érdemi vizsgálatát. - Az ESZH az érdemi vizsgálat keretében bírálja el a bejelentést a szabadalmazhatóság feltételei szempontjából kedvező eredmény esetén a bejelentésben megjelölt valamennyi ország területére kiterjedő hatályú európai szabadalmat ad a bejelentés tárgyára - Az európai szabadalommal szemben a megadás meghirdetésétől számított kilenc hónapon belül bárki felszólalhat a felszólalási eljárásban a felszólalás megalapozottságától függően az ESZH megvonhatja, illetve korlátozással vagy korlátozás nélkül fenntarthatja az európai szabadalmat. 18

10 I.4 Az európai szabadalmi bejelentés és az európai szabadalom E.) Az európai szabadalom honosítása - Az európai szabadalom akkor válik hatályossá a Magyar Köztársaságban, ha: a szabadalmas az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetéstől számított 3 hónapon belül az EU Szab. szövegének fordítását anyagi, alaki követelmények benyújtja az SZTNH-hoz meghirdetés, kinyomtatás: díjhoz (*) kötött, megfizetés a benyújtástól számított 2 hónapon belül ENNEK ELMARADÁSÁT ÚGY KELL TEKINTENI, HOGY AZ EU. SZABADALOM OLTALMA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN A KELETKEZÉSTŐL FOGVA HATÁLYTALAN - Hiteles szöveg: az EU Szab. szerinti igénypontokhoz képest a magyar nyelvű leírás szűkebb, a magyar szöveg lesz irányadó bármikor kérhető KIJAVÍTÁS ezért díjat fizetni (kijavítás- közzétételi díj) AZZAL SZEMBEN, AKI AZ SZTNH a fordítás kijavítását KÖZZÉTEVŐ HATÓSÁGI TÁJÉKOZTATÁSÁT megelőzően KEZDTE MEG A KORÁBBI FORDÍTÁS SZERINTI HASZNOSÍTÁST, ILL. ARRA KOMOLY ELŐKÉSZÜLETET TET, az európai szabadalom oltalma a TÁJÉKOZTATÁS MÉRTÉKÉIG hatálytalan át nem ruházható jogosítvány, csak a gazdálkodó szervezettel (szervezet engedélyével) száll át (*) az igénypont-közzétételi djí, a fordításmeghirdetési és kinyomtatási díjj és akijavítás-közzétételi (tételenként) forint, amely az igénypontok magyar fordításának hatodik oldalától oldalanként 3200 forinttal emelkedik. 19 I.4 Az európai szabadalmi bejelentés és az európai szabadalom F.) Az európai szabadalmi oltalom fenntartása, megvonása, megsemmisítése - Az európai szabadalmi oltalom fenntartása: csak a meghirdetést követő évekre (*), korábban esedékessé vált díj 3 hónapos időtartamon belül pótlékmentesen fizethető meg - Megvonás: a felszólalási eljárás eredményeként ~ megvonás ~ módosítással való fenntartás a megsemmisítés iránti eljárást (Egyezmény) szerint felszólalási eljárás befejezéséig (jogerős) fel kell függeszteni ha a felszólalási eljárás jogerős befejezése nem jelent megvonást, a felfüggesztett megsemmisítési eljárást bármelyik fél kérelmére folytatni kell - Megsemmisítés: az Egyezmény (138. cikk /1/) szerinti esetekben nem szabadalmaztatható nem került kellőképp feltárásra bővebb a tárgya az eredetileg benyújtott tartalomnál oltalmi körét bővítették olyan személy szerzett jogosultságot, akit nem illet meg > EGYEBEKBEN AZ SZT. RENDELKEZÉSEIT KELL ALKALMAZNI - Kapcsolódó érdemi határozatok: a közzétett szabadalmi bejelentésben foglalt igénypontok fordításának közzététele az EUSzab. magyar fordításának benyújtása, kijavítás kérdésében hozott a bíróság előtt megtámadhatók (*) a díj az évek száma szerint változik, az első három évre 500 euro, a 3. évre 400 euro, a 10 évre (és az ezt követő évekre) azonban már euro felett Lsd. 20

11 I.5 Nemzetközi szabadalmi bejelentések A.) A PCT jelentősége, alkalmazása - PCT: Patent Cooperation Treaty (1970. június 19. Washington) 115 tagország (2001 vége) február 4-én 118 állam október 142 állam Lsd. - Magyarország csatlakozása: (1980. évi 14. tvr) végrehajtásáról a 29/1980 (VII.29.) MT rendelet rendelkezett a magyar szabadalmi jog a PCT-hez való illeszkedése január 1-jétől a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló évi XXXIII. törvény X/B Fejezete tartalmazza a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos rendelkezéseket A Genfben, június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerződés kihirdetéséről szóló évi CXXXI. törvény - Az Szt.-be való bejelentés célja: törvényi szinten az (Szt. kiegészítésével) rendezze az SZTNH előtt folyó, a szabadalom megadására irányuló nemzeti eljárás viszonyát a PCT rendszeréhez - Előnye: keretei biztosítják a legszélesebb körű oltalomszerzési módot egyetlen nemzetközi bejelentésre 21 I.5 Nemzetközi szabadalmi bejelentések B.) Az eljárás sajátosságai - Előnye: egyetlen nyelven, egyetlen átvevő hivatalnál tett egyetlen bejelentéssel a PCT több, vagy összes tagállamában egyidejűleg igényelhető szabadalom egyszerűbbé, gyorsabbá, olcsóbbá és megbízhatóvá teszi a találmányok jogi oltalmának megszerzését több országban való szabadalmaztatás esetén - Nem eredményez világszabadalmat : két szakaszos eljárás az eljárás első szakaszában, a nemzetközi szakaszban a jogszabályoknak megfelelően nemzetközi kutatási jelentés és külön kérelemre nemzetközi elővizsgálati jelentés készül, valamint sor kerül a bejelentés közzétételére (benyújtás-kutatás-vizsgálat min dollár) Lsd. nemzeti szakasz követi, ahol a szerződő államok már saját nemzeti joguk szerint járnak el > a nemzeti szakaszokba való belépés után a bejelentőnek kizárólag a nemzeti hivatalokkal kell tartani a kapcsolatot. 22

12 I.5 Nemzetközi szabadalmi bejelentések C.) A bejelentés sajátosságai - A PCT alapján a bejelentő nemzetközi kutatási jelentést kap a kutatási jelentést olyan hivatal készítheti el, amely a PCT Végrehajtási Szabályzata szerint előírt un. minimum dokumentációval rendelkezik papíron, mikrofilmen vagy elektronikus tárolóeszközökön ezek a hivatalok jelenleg az Amerikai Egyesült államok, Ausztrália, Ausztria, Japán, a Koreai Köztársaság, Kina, az Orosz Föderáció, Spanyolország, Svédország iparjogvédelmi hivatalai és az Európai Szabadalmi Hivatal > a nemzetközi kutatási jelentés és a nemzetközi elővizsgálati jelentés értékes segítséget ad a találmány szabadalmazhatóságának megítélésében és annak eldöntésében, hogy érdemes-e a tetemes költséget igénylő nemzeti eljárásokat megindítani. - A bejelentés megfelel egy-egy nemzeti (illetőleg regionális) bejelentésnek azokban a szerződő államokban, amelyeket a bejelentő a nemzetközi bejelentésben megjelölt (és amelyek egy regionális szerződés, például az Európai Szabadalmi Egyezmény tagjai) - A nemzetközi bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentési kérelmet, leírást, igényponto(ka)t, kivonatot, és szükség esetén rajzo(ka)t 3-3 példányban. 23 I.5 Nemzetközi szabadalmi bejelentések D.) Az SZTNH mint átvevő hivatal - Az átvevő hivatal: legfontosabb funkciója a nemzetközi bejelentési nap elismerése e naptól valamennyi, a bejelentésben megjelölt államban a bejelentésnek ugyanaz a hatálya, mint az ebben az államban szabályszerűen benyújtott bejelentésnek - Az átvevő hivatal feladata: az előírt módon továbbítja a nemzetközi bejelenéseket a WIPO Nemzetközi Irodája ill. az illetékes nemzetközi kutatási szervek felé - Az SZTNH-nál kell benyújtani, ha a bejelentő magyar állampolgár székhelye, lakóhelye belföldön van - Kérelem: a nemzetközi kutatási szerveknél elfogadott nyelveken (angol, német, francia) bejelentés: magyarul is, de a fordítás 1 hónapon belül csatolandó továbbítási díj: külön jogszabályban meghatározott kutatási és nemzetközi illeték az illetékekről az SZTNH elnöke tájékoztatót tesz közzé a hivatalos lapjában 24

13 I.5 Nemzetközi szabadalmi bejelentések E.) Az SZTNH eljárása megjelölt és kiválasztott hivatalként Az SZTNH megjelölt hivatalként jár el azoknak a nemzetközi szabadalmi bejelentéseknek ügyében, amelyekben a Magyar Köztársaságot (MK) a Szerződés értelmében megjelölték (KIVÉVE: ha a nemzetközi bejelentés az MK-ra is kiterjedő hatályú európai szabadalomra irányul) kijelölt hivatalként jár el a szerinti ügyekben, ha a bejelentő elővizsgálati kérelmet terjesztett elő, s az MK-t olyan szerződő államként választotta ki, ahol az elővizsgálat eredményét fel kívánja használni - Ha az SZTNH megjelölt vagy kiválasztott hivatalként jár el a nemzetközi szabadalmi bejelentést magyar fordításban is be kell nyújtani (az átvételi naptól számított 1 hónapon belül) tartalmaznia kell: leírás, igénypontok a rajzokon szereplő szöveg és a kivonat elmulasztása: (póthatáridő tűzése után a bejelentés visszavonásának joghatályát eredményezi - A bejelentés alapján a közzététellel ideiglenes szabadalmi oltalom keletkezik az MK-ban - Az SZTNH a szabadalmi bejelentés érdemi vizsgálatát külön kérelemre végzi 25 II. A szabadalmi törvt rvény hatálya alá tartozó különös s oltalmi tárgyakt

14 II. A SZABADALMI TÖRVÉNY HATÁLY ALÁ TARTOZÓ KÜLÖNÖS OLTALMI TÁRGYAK II.1 A szabadalmazható biotechnológiai találmány A.) Mire kapható szabadalom? - Amennyiben az egyebekben megfelel a szabadalmazhatóság általános feltételeinek (azaz új, feltalálói tevékenységen alapuló és iparilag alkalmazható, Sztv ), a biotechnológiai találmány is szabadalmaztatható (Sztv. 5/A. ) - Szabadalmazható biotechnológiai találmány: biológiai anyagból álló, vagy azt tartalmazó termékre vagy olyan eljárásra vonatkozik, amely révén biológiai anyagot állítanak elő dolgoznak fel alkalmaznak BIOLÓGIAI ANYAG: bármely olyan, genetikai információt tartalmazó anyag, mely önmagában képes a szaporodásra vagy biológiai rendszerben szaporítható NEM LEHET TÁRGYA AZ EMBERI TEST, VAGY RÉSZE PUSZTA FELFEDEZÉSE, IDEÉRTVE: valamely gén szekvenciáját részszekvenciáját ebből izolált, vagy más műszaki eljárással más módon előállított rész igen, AKKOR IS, HA RÉSZSZERKEZETE MEGEGYEZIK! 27 II. A SZABADALMI TÖRVÉNY HATÁLY ALÁ TARTOZÓ KÜLÖNÖS OLTALMI TÁRGYAK II.1 A szabadalmazható biotechnológiai találmány B.) A biotechnikai találmányok szabadalmi oltalmának tartalmára és kimerülésére vonatkozó sajátos szabályok - Ha a találmány tárgya olyan biológiai anyag, amelynek a találmány eredményeként sajátos jellemzői vannak SZABADALMI OLTALOMBÓL EREDŐ KIZÁRÓLAGOS HASZNOSÍTÁSI JOG KITERJED ARRA A BIOL. ANYAGRA, mely - szaporítás többszörözés útján - azonos vagy eltérő formában a találmány tárgyát képező biológiai anyagból származik, és - azzal azonos jellemzőkkel rendelkezik olyan eljárás, amellyel a találmányeredményeként sajátos jellemzőekkel rendelkező biológiai anyag állítható elő A SZABADALMI OLTALOMBÓL EREDŐ KIZÁRÓLAGOS HASZNOSÍTÁSI JOG KITERJED ARRA A BIOLÓGIAI ANYAGRA - amit a találmány tárgyát képező eljárással közvetlenül állítanak elő - amit szaporítás, többszörözés útján azonos vagy eltérő eljárással ilyen anyagból állítottak elő, és azonos jellemzőkkel rendelkezik genetikai információt tartalmazó, vagy abból álló termék KITERJED ARRA AZ ANYAGRA IS - amiben a termék megtestesül amiben a termék megtestesül - amely a genetikai információt tartalmazza, és amelyben ellátja ezt a funkciót - Nem terjed ki: ha a szaporítás, többszörözés révén előállt anyag szükségszerű eredménye annak a felhasználásnak, amiért forgalomba hozzák - A gazdálkodó (növény szaporítóanyagát, állati szaporítóanyagot) szerzi meg (jogszerűen): saját gazdaságában tovább szaporíthatja 28

15 II. A SZABADALMI TÖRVÉNY HATÁLY ALÁ TARTOZÓ KÜLÖNÖS OLTALMI TÁRGYAK II.1 A szabadalmazható biotechnológiai találmány C.) A biotechnikai találmányok szabadalmi jogi sajátosságai - A találmány különös neme, ami a szabadalmazhatóság tekintetében az elnyerni kívánt oltalom speciális tárgyából adódóan a törvényben önálló alcím alatt, de a szabadalmi oltalom tárgyára (5/A. ), illetőleg a találmányból és a szabadalmi oltalomból eredő jogokra és kötelezettségekre (20/A. ) vonatkozó általános szabályai között került elhelyezésre > az Sztv.-ben meghatározott (csekély) eltérésekkel egyebekben a törvény az (ipari) szabadalmakra vonatkozó szabályait kell (és lehet) alkalmazni 29 II. A SZABADALMI TÖRVÉNY HATÁLY ALÁ TARTOZÓ KÜLÖNÖS OLTALMI TÁRGYAK II.2 A növényfajták oltalma A.) A szabályozás sajátosságai - A 2002 előtti jog szerint a növény- és állatfajta szabadalmazható volt, ha megkülönböztethető, egynemű és új volt, és lajstromozható fajtanévvel látták el az új szabályozás szerint (Sztv. XIII. fejezet) a növényfajta fajtaoltalomban részesülhet - Alapja: a biotechnológiai találmányok oltalmáról szóló 98/44/EK irányelv az irányelv kizárja a növény- és állatfajták szabadalmazhatóságát a magyar szabályozásnak tükröznie kell: nem szabadalmi, hanem attól elkülönített jogi oltalomról van szó > az állatfajták kikerültek az oltalmi körből (szükségességét a gyakorlat nem igazolta) 30

16 II. A SZABADALMI TÖRVÉNY HATÁLY ALÁ TARTOZÓ KÜLÖNÖS OLTALMI TÁRGYAK II.2 A növényfajták oltalma B.) A szabályozás rendszere - A szabályozás rendszere a növényfajta és növényfajta-oltalom ~ fogalmak (általános szabályok) ~ az oltalom tárgya, az oltalomhoz való jog, a jogosult ~ az oltalom tartalma, a kizárólagos hasznosítási jog kimerülése ~ időtartam, díjazás, fenntartás ~ hasznosítási szerződés, kényszerengedély, bitorlás ~ megsemmisítés, megszüntetés az SZTNH eljárásai növényfajta-oltalmi ügyekben ~ általános eljárási szabályok ~ nyilvántartások, hatósági tájékoztatás ~ az eljárás különös szabályai, az oltalom megadása - Bírósági eljárás növényfajta-oltalmi ügyekben A FŐSZABÁLYOK SZERINT 31 II. A SZABADALMI TÖRVÉNY HATÁLY ALÁ TARTOZÓ KÜLÖNÖS OLTALMI TÁRGYAK II.2 A növényfajták oltalma C.) A növényfajta és a növényfajta-oltalom - Az oltalom tárgya: a növényfajta, ha megkülönböztethető, egynemű, állandó és új - Az oltalomhoz való jog: kielégíti a követelményeket, önálló fajtanévvel látták el és bejelentése megfelel a tv.-ben megszabott feltételeknek - A növényfajta nemesítője, az oltalom jogosultja: nemesítő: aki a növényfajtát nemesítette, vagy felfedezte és kifejlesztette az oltalom a nemesítőt v. jogutódját illeti meg az oltalom az Szt. vagy nemzetközi szerződés alapján szerezhető meg - Az oltalom tartalma: kizárólagos jog a hasznosításra (indokolt esetben a tv. korlátozza) 32

17 II. A SZABADALMI TÖRVÉNY HATÁLY ALÁ TARTOZÓ KÜLÖNÖS OLTALMI TÁRGYAK II.2 A növényfajták oltalma D.) A hasznosítással összefüggő kérdések - Jogkimerülés: a jogosult általi vagy az ő hozzájárulásával a belföldön forgalomban hozott, vagy abból származó anyaggal végzett további cselekmények > a továbbszaporítás lehetősége azonban korlátozott - Időtartama: szőlők, fák: 30 év egyéb növényfajták: 25 év - Díjazás: állami elismertség esetén vagylagosan találmányi díj szerinti nemesítési díj külön, e körre megállapított díjazás - Hasznosítás, kényszerengedély, bitorlás: a főszabályok szerint, ill. azok logikáját követve mindeme kérdéseket a évi XXVII. tv. (hatályba lépett: VIII: 1.) átfogóan módosította, pontosította - Megsemmisítés, oltalom megszűnése, fajtanév törlése: a főszabályok logikáját követve 33 II. A SZABADALMI TÖRVÉNY HATÁLY ALÁ TARTOZÓ KÜLÖNÖS OLTALMI TÁRGYAK II.2 A növényfajták oltalma E.) Az MHSZ eljárása - Az SZTNH hatásköre növényfajta-oltalmi ügyekben: az oltalom megadása az oltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése az oltalom megsemmisítése az oltalom megszüntetése, a fajtanév törlése az oltalom felélesztése, a bejelentések és oltalmak nyilvántartása, fenntartási kérdések > néhány sajátos szabállyal (igazolás, nyelvhasználat, iratbetekintés) az általános előírások szerint - Az eljárás bejelentéssel indul kötelező kellékek, díjfizetés a bejelentés napja: az, amikor a törvényi minimumként megjelölt adatokat tartalmazó bejelentés az SZTNH-hoz megérkezik, ill. a bejelentés a megfelelő adatokat tartalmazza a bejelentésben egy növényfajtára igényelhető oltalom elsőbbségi nap általában a bejelentés napja, az UPOV- egyezmény szerinti esetben a külföldi bejelentés napja - A bejelentést vizsgálat követi, majd adatközlés, alaki vizsgálat, közzététel (melyre észrevételt lehet benyújtani) és érdemi vizsgálat - Az oltalom megadása: ha megfelel a vizsgálat körébe tartozó valamennyi követelménynek BEJEGYZÉS A NÖVÉNYFAJTA-OLTALMI LAJSTROMBA 34

18 II. A SZABADALMI TÖRVÉNY HATÁLY ALÁ TARTOZÓ KÜLÖNÖS OLTALMI TÁRGYAK II.3 AZ OLTALOMBÓL KIZÁRT TÁRGYAK (eljárások) - A közrendbe, közerkölcsbe ütköző gazdasági hasznosítás körében általános tilalmára visszavezethetve (Sztv. 6. /2/-/3/ bek.) az emberi klónozásra szolgáló eljárás az ember csíravonalának genetikai azonosságát módosító eljárás emberi embrió alkalmazása ipari vagy kereskedelmi célra állatok genetikai azonosságát módosító eljárás, ha az állatnak úgy okoz szenvedést, hogy ember, állat számára jelentős előnyt biztosítana és az így megjelölt eljárással létrejövő állat - A növények és állatfajok előállítására szolgáló, eljárás, ha egészében keresztezésből, szelekcióból vagy más természeti folyamatból áll (lényegében biológiai eljárás, Sztv. 6. /4/ ill. /7/ bek. > a mikrobiológiai eljárás azonban IGEN) - Orvosi eljárások: az emberi vagy állati test kezelésére szolgáló gyógyászati vagy sebészeti eljárások, valamint az emberi vagy állati testen végezhető diagnosztikai eljárások. ez a rendelkezés azonban az ilyen eljárásokban alkalmazott termékre - így különösen anyagra (vegyületre) és keverékre - nem vonatkozik 35

I. Egyéb oltalmi formák 1. Használati minta 2. Mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája 3. Formatervezési minta 4. Védjegy 5.

I. Egyéb oltalmi formák 1. Használati minta 2. Mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája 3. Formatervezési minta 4. Védjegy 5. Iparjogvédelem II I. Egyéb oltalmi formák 1. Használati minta 2. Mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája 3. Formatervezési minta 4. Védjegy 5. Földrajzi árujelző és eredetmegjelölés II. Nemzetközi

Részletesebben

A találmányok legrégibb hagyományokkal rendelkező jogi oltalmi formája a szabadalom.

A találmányok legrégibb hagyományokkal rendelkező jogi oltalmi formája a szabadalom. A találmányok legrégibb hagyományokkal rendelkező jogi oltalmi formája a szabadalom. A szabadalom jogintézménye a találmány alkotója, a feltaláló (illetve jogutódja) részére időleges és kizárólagos jellegű

Részletesebben

KÉRDÉS FELELET SZABADALOM

KÉRDÉS FELELET SZABADALOM KÉRDÉS FELELET SZABADALOM Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest 2004 Összeállította: Virág Tamara ISBN 963 9157 34 1 Felelõs kiadó: dr. Bendzsel Miklós BEVEZETÕ A szabadalmi feladatgyûjtemény tesztkérdések

Részletesebben

ÜZLETI JOG IPARJOGVÉDELEM

ÜZLETI JOG IPARJOGVÉDELEM ÜZLETI JOG IPARJOGVÉDELEM SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA Szerkezetileg közelítünk a jogviszonyokhoz: milyen tartalmú kapcsolatok alakulnak ki a szellemi alkotásokkal kapcsolatban? három módozat: alapjogviszonyok

Részletesebben

Szellemitulajdon-védelem a K+F eredmények hasznosításában. ITD szeminárium Budapest, 2009 június 17

Szellemitulajdon-védelem a K+F eredmények hasznosításában. ITD szeminárium Budapest, 2009 június 17 Szellemitulajdon-védelem a K+F eredmények hasznosításában ITD szeminárium Budapest, 2009 június 17 Iparjogvédelmi oltalmi formák, szabadalom Szabadalom, publikálás vagy titoktartás Oltalomszerzés Magyarországon

Részletesebben

I. FEJEZET 4 A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4. I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4

I. FEJEZET 4 A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4. I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4 I. FEJEZET 4 A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4 I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4 I.2. A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak alkalmazása

Részletesebben

1969. évi II. törvény

1969. évi II. törvény 1969. évi II. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 4/1969. (XII. 28.) OMFB-IM együttes rendelettel, valamint a 9/1969. (XII. 28.) IM rendelettel [Vastag

Részletesebben

A szellemi tulajdon könyvvizsgálata

A szellemi tulajdon könyvvizsgálata A szellemi tulajdon könyvvizsgálata Kötetlenül! Tessék közbeszólni! Előadó: Bary László Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Telefon: +36-1-411-87-26 Bevezető Betekintés egy új világba Könyvvizsgálat szakaszai

Részletesebben

1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról. I. Fejezet AZ OLTALOM TÁRGYA ÉS TARTALMA

1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról. I. Fejezet AZ OLTALOM TÁRGYA ÉS TARTALMA 1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról I. Fejezet AZ OLTALOM TÁRGYA ÉS TARTALMA Az oltalmazható topográfia 1. (1) Oltalomban részesülhet a mikroelektronikai

Részletesebben

SZABADALOM. Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest

SZABADALOM. Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest KÉRDÉS FELELET SZABADALOM Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest Összeállította: dr. Jakabné Molnár Judit, Huszár Enikõ ISBN 963 5157 08 2 Felelõs kiadó: dr. Bendzsel Miklós BEVEZETÕ A szabadalmi feladatgyûjtemény

Részletesebben

A Formatervezésiminta-oltalom

A Formatervezésiminta-oltalom A Formatervezésiminta-oltalom 1 Mi a formatervezés? A külső megjelenés kialakítása, vagy megváltoztatása anélkül, hogy a belső (műszaki) tartalom érintve lenne. Ami nélkül a termék tökéletesen működik,

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A szabályzat célja, hogy I. A szabályzat célja elősegítse a Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) kutatói, oktatói illetve a szabályzat

Részletesebben

1997. évi XI. törvény. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról ELSŐ RÉSZ A VÉDJEGY JOGI OLTALMA. I. Fejezet A VÉDJEGYOLTALOM TÁRGYA

1997. évi XI. törvény. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról ELSŐ RÉSZ A VÉDJEGY JOGI OLTALMA. I. Fejezet A VÉDJEGYOLTALOM TÁRGYA 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról A magyar piacgazdaság fejlődésének előmozdítása, a megkülönböztetésre alkalmas árujelzők használatán alapuló verseny feltételeinek

Részletesebben

Fejlemények az iparjogvédelmi

Fejlemények az iparjogvédelmi Fejlemények az iparjogvédelmi jogalkotásban Ficsor Mihály Magyar Szabadalmi Hivatal Erőforrásunk: a szellemi tulajdon MIE-továbbképzés Balatonfüred, 2009. május 11-12. Áttekintés 1. elfogadott jogszabályok

Részletesebben

Az iparjogvédelmi fórumrendszer mai problémái

Az iparjogvédelmi fórumrendszer mai problémái Az iparjogvédelmi fórumrendszer mai problémái Szerző: dr. Gedeon Sándor okl. villamosmérnök, okl. mérnök-közgazdász, jogász, szabadalmi ügyvivő 2014. augusztus A magyar szabadalmi rendszer hatékonyságát

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

A szabadalom mint az ötlet tulajdonosítható formája

A szabadalom mint az ötlet tulajdonosítható formája A szabadalom mint az ötlet tulajdonosítható formája Kecskeméti Főiskola Dr Palkovics László 2011.05.12 Reviczky Iván Neményi József Tartalom 1. Hogyan jutunk el a szabadalomhoz az ötlettől 2. A szabadalmaztatás

Részletesebben

A megjelenés iparjogvédelmi oltalma a formatervezési minta-oltalom és alternatívái

A megjelenés iparjogvédelmi oltalma a formatervezési minta-oltalom és alternatívái A megjelenés iparjogvédelmi oltalma a formatervezési minta-oltalom és alternatívái Szöllősi Gusztáv Szellemi tulajdon Nemzeti Hivatala Magyar Védjegy Egyesület Osztályvezető elnökségi tag Mintaoltalmi

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SZABÁLYZAT A SZELLEMI ALKOTÁSOK VÉDELMÉRŐL ÉS A SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSÉRŐL

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SZABÁLYZAT A SZELLEMI ALKOTÁSOK VÉDELMÉRŐL ÉS A SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSÉRŐL DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SZABÁLYZAT A SZELLEMI ALKOTÁSOK VÉDELMÉRŐL ÉS A SZELLEMI TULAJDON Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 88-2015/2016. (2016.03.16.)

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet ( RMKI ) 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 3. épület Postacím: 1525 Budapest, Pf. 49. Titkársági telefon: 395 9289, 392-2520 Fax: 392 2598, 395

Részletesebben

2008. évi szakmai tevékenységének mérlege

2008. évi szakmai tevékenységének mérlege A Magyar Szabadalmi Hivatal 2008. évi szakmai tevékenységének mérlege SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest, 2009. február 17. www.mszh.hu 1 A Magyar Szabadalmi Hivatal mint a szellemi tulajdon

Részletesebben

BEVEZETÉS A FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALOM VILÁGÁBA

BEVEZETÉS A FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALOM VILÁGÁBA BEVEZETÉS A FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALOM VILÁGÁBA MOME elıadás, Budapest, 2011. október 10. Dr. Molnár Alexandra 2 Szellemi alkotások joga 1. Szerzıi jog a szerzıi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2010. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) rendelkezései szerint létesíthető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: IPARJOG_12 1 Tartalom A. ALAPVETŐ

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

AKTUÁLIS KÉRDÉSEK A SZELLEMI TULAJDON VÉDELME TERÜLETÉN 08 HAMISÍTÁSI (T)REND 2008 MIE Siófok 2008. november 24-25.

AKTUÁLIS KÉRDÉSEK A SZELLEMI TULAJDON VÉDELME TERÜLETÉN 08 HAMISÍTÁSI (T)REND 2008 MIE Siófok 2008. november 24-25. Különbségek és hasonlóságok a Magyar Szabadalmi Hivatal megsemmisítési eljárása és az Európai Szabadalmi Hivatal felszólalási eljárása között Kacsuk Zsófia európai szabadalmi ügyvivő AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

Részletesebben

AZ IPARI MINTAOLTALMI JOG FEJLŐDÉSI IRÁNYAI**

AZ IPARI MINTAOLTALMI JOG FEJLŐDÉSI IRÁNYAI** Dr. Markó József:* AZ IPARI MINTAOLTALMI JOG FEJLŐDÉSI IRÁNYAI** 1. Bevezetés A valódi piaci versenyre épülő gazdaságokban az áruk (termékek) esztétikai célú külső kialakítása, azaz formatervezése az áruk

Részletesebben

A Kormány. /2014. ( ) Korm. határozata

A Kormány. /2014. ( ) Korm. határozata 1. sz. melléklet a /2014. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány A Kormány /2014. ( ) Korm. határozata a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Részletesebben

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY FELTALÁLÓJÁT MEGILLETŐ DÍJAZÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYBEN ISZT-7/2008 I. A tényállás 1. A Partium 70

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. május 24. (OR. en) 9713/04 Intézményközi dokumentum: 2002/0047 (COD) PI 46 CODEC 752

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. május 24. (OR. en) 9713/04 Intézményközi dokumentum: 2002/0047 (COD) PI 46 CODEC 752 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. május 24. (OR. en) 9713/04 Intézményközi dokumentum: 2002/0047 (COD) PI 46 CODEC 752 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I

S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I A S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Szeged, 2014. november 03. A Szegedi Tudományegyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Útmutató szerzõknek. Ipari minta. Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest 1998

Útmutató szerzõknek. Ipari minta. Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest 1998 Útmutató szerzõknek Ipari minta Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest 1998 Tartalom I. Az ipari minta jogi védelmének fõbb vonásai 1. Mi a mintaoltalom?...7 2. Mikor célszerû mintaoltalmat igényelni?...7

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10525. számú törvényjavaslat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szolgáltatásai: K+F minősítés Szellemivagyon-diagnózis E-szolgáltatások

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szolgáltatásai: K+F minősítés Szellemivagyon-diagnózis E-szolgáltatások A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szolgáltatásai: K+F minősítés Szellemivagyon-diagnózis E-szolgáltatások Huszár Enikő osztályvezető Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Ügyfélszolgálati Osztály Miskolc,

Részletesebben

2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/25 IRÁNYELVEK

2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/25 IRÁNYELVEK 2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/25 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/95/EK IRÁNYELVE (2008. október 22.) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (kodifikált

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet. a növényfajták állami elismeréséről. Általános rendelkezések

40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet. a növényfajták állami elismeréséről. Általános rendelkezések 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet a növényfajták állami elismeréséről A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 Definíciók... 4 Jogszabályok... 6 A Szabályzat hatálya... 8 A szellemi alkotáshoz kapcsolódó

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL 2011. március 31. A K&H BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről

a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről Budapest, 2006. január I. Vezetői összefoglaló 1. Tartalmi

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj. Készítette: Debreczeni László

Környezetvédelmi termékdíj. Készítette: Debreczeni László Környezetvédelmi termékdíj Készítette: Debreczeni László Termékdíjról szóló jogszabályi alapok 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.

Részletesebben

SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN

SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN Lukács Manuéla Linda Polgári Jogi Tanszék Témavezető: Darázs Lénárd SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN A szellemi alkotások a gazdasági fejlődésnek és a jólét megteremtésének

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata I. A szabályzat célja E szellemitulajdon-kezelési szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) célja,

Részletesebben

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY KNOW-HOW ÉS ÜZLETI TITOK MEGSÉRTÉSE, ILLETVE VÉDELME KÉRDÉSÉBEN ISZT- 8/2008 I. Megbízás és előzmények Az M. Zrt. a közte,

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

1996. évi XLVIII. törvény. a közraktározásról 1

1996. évi XLVIII. törvény. a közraktározásról 1 1. oldal 1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról 1 Az Országgyűlés az áru- és pénzforgalmi viszonyok fejlesztése, a termelés hiteligényeinek jobb kielégítése, a közraktári tevékenység és a közraktárak

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 1. (1) 2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra rögzített - ingatlan-nyilvántartás szabályait határozza meg. A jogalkotással szemben

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

II. A szabályzat hatálya

II. A szabályzat hatálya A WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2007 I. A szabályzat célja (1) E szellemitulajdon kezelési szabályzat célja, hogy: a) elősegítse a Wesley János Lelkészképző Főiskola

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. a szellemi alkotások jogvédelméről és. szellemi tulajdon-kezeléséről. szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. a szellemi alkotások jogvédelméről és. szellemi tulajdon-kezeléséről. szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem a szellemi alkotások jogvédelméről és szellemi tulajdon-kezeléséről szóló szabályzata Pécs 2006 1 A szellemi termékekhez fűződő jogok védelmének, hasznosításának és a hozzájuk kapcsolódó

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről A víziközlekedésről szóló

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93615-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE h l j l O l J L BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3404. számú törvényjavaslat egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2008. év... 6 I. A pénztár szervezete, működése, gazdálkodása... 6

TARTALOMJEGYZÉK. 2008. év... 6 I. A pénztár szervezete, működése, gazdálkodása... 6 Felügyeleti állásfoglalások A Tisztelt Olvasó az alábbiakban a felügyelt intézményekre vonatkozó törvényeknek megfelelő feldolgozásban kérdéseket és válaszokat talál. A kérdéseket a felügyelt szervezetek

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Ikt. szám: GKM/3175/7/2008. Tervezet a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról

Részletesebben

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke 1. Nem ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [Áfa-tv.

Részletesebben

1997. évi XI. törvény. a védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról. (kivonat) A VÉDJEGYOLTALOM TÁRGYA. A megkülönböztetésre alkalmas megjelölés

1997. évi XI. törvény. a védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról. (kivonat) A VÉDJEGYOLTALOM TÁRGYA. A megkülönböztetésre alkalmas megjelölés 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról (kivonat) A VÉDJEGYOLTALOM TÁRGYA A megkülönböztetésre alkalmas megjelölés 1. (1) Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1993. évi XLVIII. törvény. a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel I.

1993. évi XLVIII. törvény. a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel I. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.), vékony

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK A GAZDASÁGI FORGALOMBAN

JOGI SZEMÉLYEK A GAZDASÁGI FORGALOMBAN Fézer Károlyi Petkó Törő JOGI SZEMÉLYEK A GAZDASÁGI FORGALOMBAN Debrecen, 2016. Szerzők DR. FÉZER TAMÁS, PHD DR. KÁROLYI GÉZA, PHD DR. PETKÓ MIHÁLY, PHD DR. TÖRŐ EMESE, PHD III/3-4., IV., VI., VII/1-3.,5.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (. közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály) BUDAPEST Alapítás éve: 1992 ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

Részletesebben

2008.6.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 151/39

2008.6.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 151/39 2008.6.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 151/39 FORDÍTÁS EGYEZMÉNY A SZÜLŐI FELELŐSSÉGGEL ÉS A GYERMEKEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEKKEL KAPCSOLATOS EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL, VALAMINT AZ ILYEN ÜGYEKRE IRÁNYADÓ

Részletesebben