VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK tanév Tanítási, tanulási útmutató továbbképzésre járó hallgatók részére SZARVAS Az útmutatót kérjük, hogy az intenzív hetekre hozza magával!

2 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagy Jenőné továbbképzési vezető KIADÓ: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Továbbképzési és Minőségfejlesztési Iroda, FELELŐS KIADÓ: Dr. Lipcsei Imre dékán Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

3 1. Bevezető TARTALOMJEGYZÉK A szakvizsgás képzések szarvasi rendszerét bemutató folyamatleírás Az intenzív kurzus órarendje 2. Tantárgyi programok I. II. félév I félév - Vezetés - nevelés - Nevelési rendszerek I. - Az óvoda szakmai irányítása I. - Óvodaigazgatási ismeretek - Statisztikai adatfeldolgozás I. - Ember- és bölcselettan - Retorika I.-II. - Vezetői tréning II. félév - Vezetéslélektan - Nevelési rendszerek II. - Az óvoda szakmai irányítása II. - Statisztikai adatfeldolgozás II. - Óvodai gazdálkodási ismeretek - A család és az óvoda együttnevelésének pedagógiája - Az óvodai innovációk vezetői irányítása - Pedagógusok minősítése 2. Egyéb oktatási információk Oktatási vizsgarend Szigorlati tételsor Javaslat tanulási terv készítéséhez Igény, elégedettség elégedetlenségmérő kérdőív

4 1. Bevezető Tisztelt Hallgató! Szeretettel köszöntjük főiskolánkon a es tanévben. Ezt a tanulási útmutatót azért készítettük, hogy lássa, milyen célokkal, tartalmakkal szeretnénk a szakirányú képzést megtölteni, illetve az otthoni tanulásához legyen ez az útmutató, igazi iránytűje. A vezetői továbbképzés célja, hogy olyan középvezetőket, vezetőket képezzünk, akik a törvényi előírásokat jól ismerve képesek egy intézményt arra késztetni, hogy önmagát igazgassa, s a benne dolgozó személyek önfelelősségét kialakítsa. Ezért minden tantárgyat - e cél elérése érdekében - olyan tartalmakkal töltünk meg, hogy az óvónők rendszerlátó képessége fejlődni tudjon. Fontosnak tartjuk, hogy a képzésben részt vevő hallgató, jól ismerje a közoktatás rendszerét, a tanügyigazgatási feladatokat, valamint a szakmai irányítási lehetőségeket. A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek Ismeri: a vezetői feladatokhoz szükséges tanügy-igazgatási, munkaügyi és gazdálkodási, szakmai minőségügyi feladatokat. a szakmai vezetéshez szükséges ismereteket: az értékrendszer a nevelési tartalmak és tevékenységrendszer összefüggéseit; az egyén testi-lelki igényességének, életmódjának, életminőségének, mint alapvető értékeknek szerepét a nevelésben; az alternatív óvodai programokat; a morális fejlődés, a magatartás és jellemformálás tartalmi dimenzióit az erkölcsi nevelés módszereit; a műveltség korszerű értelmezését, forrásait, a műveltség átszármaztatásának funkcióit; az egyén és a közösség kapcsolatrendszerét; az én és a társas kompetenciára, a személyiség autonómiájára vonatkozó értékek fejlesztésének módjait; az esztétikum szerepét az ember életében és a nevelésben; a nevelés a személyiségformálás direkt és indirekt módszereit; a személyesség, a bizalom, az intimitás, az elfogadás szerepét a pedagógus és gyermek kapcsolatában; a nevelés tervezésének módjait, szintjeit. Személyes adottságok, készségek Képes: a neveléselméleti ismereteit szakszerűen kifejteni, és azokat a szakirodalommal a neveléstudomány eredményeivel alátámasztani; a legjelentősebb hazai és nemzetközi pedagógiai irányzatokat, az alternatív nevelési koncepciókat értelmezni, adaptálni, alkotó módon feldolgozni;

5 feltárni a gyermekek iskoláskor előtti tapasztalatait, képességeik szintjét, a családi nevelés értékeit; a nevelőmunka tervezésének, szervezésének irányítására; a szakszerű elemzésre és értékelésre óvodai programokat elemezni, értékelni, összehasonlítani; Rendelkezik: önismerettel, önértékelési képességgel; az egyénekkel és csoportokkal történő sikeres kommunikációt, kapcsolatteremtést segítő képességekkel; értékválasztási és értékátadási képességekkel; szakmai tekintély és hitelesség kialakításának megteremtéséhez szükséges személyiségjegyekkel. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A végzett hallgató pályázhat óvodavezetői állás betöltésére. Vállalhat helyettesi feladatokat. Irányíthatja az óvoda munkaközösségét. Elláthatja az óvoda minőségvezetői feladatát. Kívánjuk Önnek, hogy érezze jól magát főiskolánkon, városunkban a csoporttársai között. Szarvas, augusztus 25. Jó tanulást kívánva tisztelettel üdvözöljük: Szakács Mihályné dr. szakfelelős Nagy Jenőné továbbképzési vezető

6 A szarvasi szakvizsgás, szakirányú képzések rendszerét bemutató folyamatleírás Célunk: valamennyi szakvizsgás és szakirányú képzés rendszertudatos működtetése, valamint azonos feltételeinek kialakítása. Alkalmazási kör: a szakvizsgás szakirányú, és szakirányú képzésre felvett hallgatók, valamint a képzésben résztvevő oktatók köre Folyamatgazda: Nagy Jenőné továbbképzési vezető A folyamat ellenőre: Dr. Lipcsei Imre Ph.D. dékán 1. A képzésekre jelentkezés határideje: május 15. Jelentkezés feltétele: Óvodapedagógus vagy tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettség. Kivételt képeznek a horizontális témák, mint a Mentálhigiéné, Kommunikációs technikák, Tehetségfejlesztő pedagógusképzés, ahová tanári szakképzettségű pedagógusokat is várunk. A jelentkezést diplomamásolattal, valamint a regisztrációs díj befizetésének igazolásával együtt fogadjuk el. A regisztrációs díj: Ft. Befizetés postai rózsaszín csekken történik. 2. A jelentkezés alapján az intézményünk dönt, mely képzéseket indítja. 3. A jelentkezőket erről június 20-ig a Továbbképzési Iroda értesíti. A felvételt nyert hallgatókat a Kar kollégiumában tudjuk elhelyezni, mivel kurzusainkat bentlakásos formában működtetjük. 4. Pedagógus továbbképzés 2014/2015. tanévének első intenzív hete Az intenzív képzés minden tanév augusztus utolsó, teljes hetében szerveződik, mely az idei évben augusztus ig tart. Az első tanítási órán a beiratkozás történik. A képzések minden szakon a tanulási-tanítási útmutató alapján kidolgozott órarend szerint folynak, melyet minden hallgató az első tanítási napon vehet át. Az útmutató segít a vizsgákra történő felkészülésben, mert tartalmazza a tantárgyakat, a témaköröket, a szakirodalmakat, a vizsgarendet és a dolgozatok leadásának határidejét. 5. Pedagógus továbbképzés 2014/2015. tanévének második intenzív hete A második intenzív kurzus minden tanév január harmadik, teljes hetében szerveződik, bentlakásos rendszerben. Az első tanítási órán egyéb tanügyi adminisztráció lebonyolítása történik. A képzések, minden szakon a tanulási-tanítási útmutató alapján történik a benne található órarend szerint. Az útmutató segít a vizsgákra történő felkészülésben. Tartalmazza a tantárgyakat,

7 a témaköröket, a követelményeket, a szakirodalmat, a vizsgarendet és a dolgozatok leadásának pontos határidejét. 7. A vizsgáztatások lebonyolítása, a dolgozatok minősítése, az indexekbe a jegyek beírása, április 20-tól június 6-ig tartanak. 8. A záróvizsgák külön szervezéssel történnek, melyre május negyedik hetében, illetve június első hetében kerül sor, alkalmazkodva a nappali és levelező tagozatok vizsgáihoz. A végzős hallgatók a szakdolgozatokat a honlapunkra feltett tájékoztató alapján készítik el, melynek leadási ideje: minden tanév április 01-e.

8 Képzés megnevezése: Vezető óvodapedagógus szakvizsgát adó, szakirányú képzés A képzés helye: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Helye: Főépület 1. sz. terem (földszint) augusztus ig. ÓRAKERET AUGUSZTUS 25. HÉTFŐ AUGUSZTUS 26. KEDD AUGUSZTUS 27. SZERDA AUGUSZTUS 28. CSÜTÖRTÖK AUGUSZTUS 29. PÉNTEK BEIRATKOZÁS I.évf. NAGYELŐADÓ TANÉVNYITÓ Dr. Lipcsei Imre dékán STATISZTIKAI ADATFELDOLGOZÁS Szabóné Balogh Ágota EMBER- ÉS BÖLCSELETTAN Szakács Mihályné dr. AZ ÓVODA SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA Papp Lászlóné VEZETŐI TRÉNING Szabó Győzőné VEZETÉS NEVELÉS Szakács Mihályné dr. Fsz. 13. terem (A hatályos Alapprogramot és a pedagógiai programját hozza magával!) EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET VEZETÉS NEVELÉS RETORIKA ÓVODAIGAZGATÁSI ISMERETEK NEVELÉSI RENDSZEREK Szakács Mihályné dr. Timárné Hunya Tünde Csányi Istvánné Nagy Jenőné

9 VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS KÉPZÉSEN OKTATOTT TANTÁRGYAK

10 VEZETÉS NEVELÉS A tantárgyelem neve Vezetés - nevelés Szakács Mihályné dr. Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév 15 5 Koll. K III. Előfeltételek Vezetési ismeretek A TANTÁRGY CÉLJA: A tárgy megismerteti a hallgatókat a nevelés időszerű kérdéseivel, bővíti pedagógiai kultúrájukat. Korszerű pedagógusi műveltség, szemlélet és irányultság kialakítását segíti elő, melyek birtokában a vezető szakmai biztonsága, tekintélye jellemezheti irányítási tevékenységüket. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez kapcsolódó kompetenciák: Ismerik az egyetemes és magyar nevelés elméletének és gyakorlatának történeti előzményeit, jelenlegi helyzetét és eredményeit, a pedagógiai témák és problémák összehasonlító áttekintésének lehetőségeit; a pedagógia elméletének és gyakorlatának időszerű kérdéseit, az antropológia neveléssel összefüggő elméletét; az értékrendszer a nevelési tartalmak és tevékenységrendszer összefüggéseit; az egyén testi-lelki igényessége, életmódja, életminősége, mint alapvető érték szerepét a nevelésben; a morális fejlődés, a magatartás és jellemformálás tartalmi dimenzióit az erkölcsi nevelés módszereit; a természeti és társadalmi értékeket védő és szerető magatartás formálásának lehetőségeit; a műveltség korszerű értelmezését, forrásait, a műveltség átszármaztatásának funkcióit; az egyén és a közösség kapcsolatrendszerét; az én és a társas kompetenciára, a személyiség autonómiájára vonatkozó értékek fejlesztésének módjait; az esztétikum szerepét az ember életében és a nevelésben; a nevelés a személyiségformálás diszkrét és indirekt módszereit; a személyesség, a bizalom, az intimitás, az elfogadás szerepét a pedagógus és gyermek kapcsolatában; a nevelés tervezésének módjait, szintjeit Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: Legyenek képesek neveléselméleti ismereteiket szakszerűen kifejteni, és azokat a szakirodalommal a neveléstudomány eredményeivel alátámasztani; a legjelentősebb hazai és nemzetközi pedagógiai irányzatokat, az alternatív nevelési koncepciókat értelmezni, adaptálni, alkotó módon feldolgozni; feltárni a gyermekek iskoláskor előtti tapasztalatait, képességeik szintjét, a családi nevelés értékeit; a nevelőmunka tervezésének, szervezésének irányítása; a szakszerű elemzése és értékelése. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök:

11 Rendelkezzen önismerettel, sikerorientáltsággal, önértékelési képességgel; az egyénekkel és csoportokkal történő sikeres kommunikációt, kapcsolatteremtést segítő képességekkel; értékválasztási és értékátadási képességekkel; szakmai tekintély és hitelesség kialakításának megteremtéséhez szükséges személyiségjegyekkel, a permanens önművelődés igényével. KÖVETELMÉNYEK: A konzultációs órákon történő aktív részvétel - évfolyam dolgozat készítése. Témája: Egy pedagógiai témájú nevelőtestületi értekezlet megtervezése Önálló tanulással szakirodalmak, szakfolyóiratok feldolgozása. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi elégedetlenségi mutató készítése; panaszkezelési eljárás alkalmazása; a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása; oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM Gáspár László: Neveléselmélet. OKKER Kiadó, Budapest. A pedagógia és pedagógusok. Falus Iván et al. Akadémia Kiadó, Budapest Angelusz Erzsébet: Filozófia, antropológia, nevelés. Akadémia Kiadó, Budapest Bábosik István Mezei Gyula: Neveléstan. Telosz Kiadó, Budapest Mihály Ottó: A neveléstudomány helyzete. Új Pedagógiai Szemle, sz. Szabadságra nevelés: Rudolf Steiner pedagógiája. Török Sándor Waldorf Pedagógiai Alapítvány, Budapest Zrinszky László: Iskolaelméletek és iskolai élet. OKKER Kiadó. Budapest Zsolnai József: Egy gyakorlatközeli pedagógia. Oktatáskutató Intézet, Budapest DOLGOZATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: NOVEMBER 15. A DOLGOZATOT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KÉRJÜK ELKÜLDENI: 5540 Szarvas, Szabadság út 4., Továbbképzési Iroda

12 NEVELÉSI RENDSZEREK I.-II. A tantárgyelem neve Nevelési rendszerek Nagy Jenőné Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév 10 óra 2+2 kr. III. félévben Gyakorlati jegy IV. félévben Kollokvium Kötelező III-IV. Előfeltételek A választható programok ismerete A TANTÁRGY CÉLJA: Célunk, hogy tudjanak összehasonlító elemzéseket végezni a programok eszmei gyökerei, pszichológiai alapjai, szociológiai alapjai, cél- és feladatrendszerei, egyedi sajátosságai, tanulási rendszerei, tevékenység struktúrái, életmódszervezései, kapcsolatrendszeri, valamint tárgyi,-személyi feltételei között. Az alapfogalmak tisztázása a nevelési rendszerek összehasonlításához. A hallgatókba nevelőtestületeikkel tekintsék át, milyen nevelési rendszereket célszerű kialakítani egy-egy óvodában, hogy közösen, eredményesen tudják a gyerekeket felkészíteni az iskolára. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: Ismerik a saját pedagógiai programjukat, amit be tudnak mutatni szülőknek, szakembereknek, s tudják a kétféle bemutatás közötti különbséget. Ismerik az óvodájuk nevelési kulcsfolyamatait, s azok jellemzőit. Ismerik azt, hogy milyen kritériumok szerint lehet helyi pedagógiai programot írni. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: Képesek megadott szempontok szerint különböző típusú programokat összehasonlítani azonosság, és különbözőség szerint Képesek kéthasábos összehasonlító elemzést készíteni. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: Rendelkeznek olyan attitűddel, amely szerint szívesen elfogadják a pedagógia pluralista szemléletét. Szemléletükben megjelenik a demokratikus gondolkodás, s ezt igyekszenek vélemény-alkotásukban érvényre juttatni. Vállalják a megfontolt, de nem sértő reflexióikat, ha kritizálják az elolvasott, áttanulmányozott programokat. TANANYAG: Változások az oktatáspolitikában A nevelési rendszerek ismérvei, az alapfogalmak tisztázása, értelmezése Helyi rendszerek kialakítása a pedagógiai programok kulcsfolyamataiból. KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés, a dolgozatok határidőre történő leadása, kiselőadások, beszámolók megtartása Gyakorlati feladatok: Pedagógiai programok összehasonlítása: Nevelési célok összehasonlítása, elemzése, értékelése Nevelési feladatok összehasonlítása, elemzése, értékelése Tevékenységrendszerek összehasonlítása elemzése, értékelése Tanulási rendszerek összehasonlítása a programokban, elemzése, értékelése Óvodai kapcsolatrendszerek összehasonlítása, elemzése, értékelése Óvodai mérések, értékelések kidolgozása Gyermekek óvodai egyéni fejlesztési rendszerének elemzése, értékelése.

13 A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM Az óvoda kötelező programjai ( ) Az óvoda választható programjai, amelyeket az óvodák adaptálnak, felhasználnak Nagy Jenőné (1996.): Programírás, de hogyan? NAT-TAN sorozat, Bp. Országos Közoktatási Intézet, p. AJÁNLOTT IRODALOM Nagy Jenőné (1997): Helyzetelemzés, önmeghatározás, döntés. Az óvodai program előkészítő szakasza. Budapest. Okker Kiadó Deli Andrásné - Nagy Jenőné (1998): Útmutató a nemzeti etnikai kisebbségi óvodák helyi nevelési programjának elkészítéséhez. Budapest Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztő Iroda 116 p. Nagy Jenőné (2000): Óvodatükör. Szolnok. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet. 156 p. Nagy Jenőné (2002): Gyermektükör. Szolnok. ONME Egyesület, 153 p. DOLGOZATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: OKTÓBER 20. A DOLGOZATOT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KÉRJÜK ELKÜLDENI 5540 Szarvas, Szabadság út 4., Továbbképzési Iroda

14 AZ ÓVODA SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA I.-II. A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Az óvoda szakmai irányítása Papp Lászlóné óra Zárási forma kr. Minősített aláírás Státus Kötelező Ajánlott félév III. IV. félév Előfeltételek Hároméves szakmai gyakorlat A TANTÁRGY CÉLJA: A tananyag keretein belül a hallgatók ismerjék meg, hogy a vezetési funkciók egyes vezetői feladatokban hogyan működtethetők. Gyakorolják az óvoda éves működési tervének elkészítését projekt terv formában. Közösen értelmezzék az óvodapedagógiai munka értékelését. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák Ismeri az óvoda gyakorlatát, mert vannak tapasztalatai a vezetői munkában Ismeri a szakmai irányítás tartalmait. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Képes elkészíteni projekt formában egy óvoda éves működési tervét. Képes irányítani, illetve delegálva vezetni az óvoda innovatív munkáit. Képes a nevelőtestületének megfelelő fejlesztéseket differenciáltan tervezni. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: Rendelkezik a vezetési funkciók gyakorlásához szükséges folyamatos önkontrollal. Rendelkezik az óvoda szakmai fejlődősét nyomon követő szisztematikus, korrekt együttműködéssel. Rendelkezik ösztönző erővel, kellő igazságossággal és hitelességgel. TANANYAG Vezetési funkciók alkalmazása Projekttervezés elsajátítása A szervezés mindennapi, középtávú, hosszú távú feladatai A szakmai fejlesztésekhez elengedhetetlen döntések meghozatala, A szakmai törvényi ellenőrzés szabályainak realizálása a gyakorlatban, A többszintű értékelési rendszer hierarchiájának felépítése Az óvoda éves működési projekttervének tartalmi és formai követelményei. A helyi nevelési program és a szakmai dokumentációk koherenciájának kérdésköre. Az óvoda pedagógiai munkájának értékeléséhez használt projekt tartalmi és formai követelményei. KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés, a dolgozatok határidőre történő leadása, az órákon aktív részvétel a vizsgákra történő pontos megjelenés, felkészülés. Az óvoda programjához szakmai ellenőrzési rendszer elkészítése

15 A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Barlai Róbert Barlai Róbertné: Szakmai profizmus a vezetésben, Korona Kiadó Bp Péter F. Drucker: A hatékony vezető, (Nagy Menedzser Könyvek) Park Kiadó, Bp Benedek István: Az intézményvezetés négy tétele. OKKER Oktatási Iroda, Budapest, 1999 Nagy Jenőné (2000): Óvodatükör. Szolnok. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet. 156 p. AJÁNLOTT IRODALOM Vezetési Ismeretek. Bp. RAABE Könyvkiadó, a témában megjelentetett szakirodalmak. Chris Roebuck: Hatékony vezetés, Bp. Scolár Kiadó, Peter Hobbs: Projekt Menedzser, Bp.Scolár Kiadó, DOLGOZATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: NOVEMBER 15. A DOLGOZATOT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KÉRJÜK ELKÜLDENI: 5540 Szarvas, Szabadság út 4., Továbbképzési Iroda

16 STATISZTIKAI ADATFELDOLGOZÁS I.-II. A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Statisztikai adatfeldolgozás Szabóné Balogh Ágota Félévenként óra III. félév: 3 kr. IV. félév 3 kr. Zárási forma III. félév: Gyakorlati jegy IV. félév: Gyakorlati jegy Státus Kötelező Ajánlott félév III. - IV. félév Előfeltételek Pedagógiai kutatás módszertana A TANTÁRGY CÉLJA: A hallgatók készség szintjén sajátítsák el azokat a számítástechnikai, statisztikai ismereteket, amelyeket a kérdőívek feldolgozásában felhasználhatnak, A hallgatók ismerjék meg a számítógépes statisztika azon lehetőségeit, melyek a pedagógiai feladatok megoldásában felhasználhatóak. Tudják az egyszerű statisztikai mutatók számolását, értelmezését. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák ismeri a számítógépes statisztika célját, és a feldolgozás menetét ismeri a megfelelő számítógépes programokat, a statisztikai alapfogalmakat ismeri a statisztikai méréseket. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák képes a kérdőíveket a mérésmetodika szabályai szerint számítógép segítségével kiértékelni, képes számítógépes adatfeldolgozásra, Képes a statisztikai alapfogalmakat értelmezni, valamint számítógépes rendszerben elkészíteni. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: Rendelkezik olyan szemlélettel, hogy elfogadja a számítógépes statisztikák jelentőségét. Hitelesen közvetíteni tudja a kapott eredményeit, és azt a pedagógiai munkája során felhasználni. TANANYAG Számítógépes program segítségével: Statisztikai alapfogalmak, Változók és skálák Diszkrét vagy folytonos változók Minta és populáció Leíró statisztikák: gyakoriság, relatív gyakoriság, módusz, medián, átlagok, szórás, relatív szórás Összefüggésvizsgálat: korreláció, regresszióanalízis Hipotézisvizsgálat (szignifikancia vizsgálatok) Skálák és próbák Értékelő statisztikák számítógépes vizsgálata, Ezen statisztikák számítógépen történő kiszámítása (Microsoft Excel). A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása,

17 oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖVETELMÉNYEK: A meghatározott kompetenciák elérésére törekvés A vizsgákra történő pontos megjelenés, felkészülés. Az értékelési, statisztikai és skálaelméleti fogalmak pontos ismerete, használata feladatok megoldásában Statisztikai mutatók számolása, értelmezése Számítógépes statisztikai program alkalmazása Elméleti ismeretek gyakorlatban való alkalmazása A hallgatók átlagos számítógépes gyakorlattal és tudással képesek legyenek a kérdőívek gyors, esztétikus statisztikai elemzésére, A megszerzett ismeretek birtokában képesek legyenek az önálló tervezésre, igényes elemzésre. Alakuljon ki bennük az önképzés igénye. AJÁNLOTT IRODALOM Az óvodai nevelőmunkát mérő mérési anyagok Orosz Sándor (1995). Mérések a pedagógiában. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém Nagy József - Józsa Krisztián - Vidákovich Tibor - Fazekasné Fenyvesi Margit (2002): DIFER programcsomag. Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára Falus Iván (2000, szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Kiadó, Budapest. Porkolábné Balogh Katalin: Egyéni képességek felmérése az óvodában. Eger. Pedagógiai Intézet Nagy Jenőné (2000): Óvodatükör. Szolnok. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet. 156 p. Lukács Ottó: Matematikai statisztika példatár (Bolyai sorozat) Műszaki Füstös László-Kovács Erzsébet: A számítógépes adatelemzés statisztikai módszerei. Tankönyvkiadó Móri F.Tamás-Szeidl László-Zempléni András: Matematikai statisztikai példatár. ELTE Eötvös Szatmáry Zoltán: Mérések kiértékelése. BME Ágoston György, Nagy József, Orosz Sándor: Méréses módszerek a pedagógiában, Tankönyvkiadó, Budapest 1979 DOLGOZATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: NOVEMBER 30. A DOLGOZATOT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KÉRJÜK ELKÜLDENI: 5540 Szarvas, Szabadság út 4., Továbbképzési Iroda

18 ÓVODAIGAZGATÁSI ISMERETEK A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Óvodaigazgatási 5 kr. ismeretek 15 Csányi Istvánné Zárási forma Gyakorla ti jegy Státus Kötele ző Ajánlott félév III. félév Előfeltételek A TANTÁRGY CÉLJA: A hallgatók ismerjék meg az óvoda igazgatási feladatait, a jogi szabályozás szükségességét és formáit Ismerkedjenek meg a tanügyigazgatás helyével és szerepével a mindennapi óvodai gyakorlatban. Kapjanak betekintést az alapítói jogokról, kötelességekről a munkaügyi, munkajogi kérdésekről. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák Ismeri a jogi szabályozásokat Ismeri az ágazati törvényeket, rendelkezéseket Tisztában van a tanügy-igazgatási jogi szabályzókkal Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Képes értelmezni a megjelent jogi szabályozásokat Képes alkalmazni az óvodára vonatkozó munkajogi szabályzókat A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: Rendelkezik olyan értelmező, segítő attitűdökkel, hogy a dolgozói körében tudja közvetíteni azok fontosságát. Rendelkezik a jogállamra jellemző törvényi tisztelettel. A dolgozót képes időben minden törvényről tájékoztatni, a jogi kötelezettségeiről meggyőzni. TANANYAG A jogi szabályozás szükségessége és formái, alapelvei A tanügy-igazgatási jog alkalmazása, a tanügyigazgatás helye, szerepe Alapítói jogok és kötelességek Munkaügy, munkajog, közalkalmazotti jogviszony jogi szabályozása Az ellenőrzés rendszere, feladatai Jogorvoslati eljárás Az ügyintézés adminisztratív menete KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés, a dolgozatok határidőre történő leadása, A tanórákon való aktív részvétel A szakirodalom elolvasása, ismerete A vizsgákra történő pontos megjelenés, felkészülés A tanórákon közreműködés a csoportmunkában Ellenőrző kérdések megoldása

19 A szakirodalom elolvasása, ismerete A házi dolgozat határidőre való elkészítése, leadása A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Ágazati irányítás tanügyi, munkaügyi törvényei, és rendeletei AJÁNLOTT IRODALOM: Óvodai Jogfutár. Aktuális információk vezetőknek=budapest. RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft. DOLGOZATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: NOVEMBER 15. A DOLGOZATOT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KÉRJÜK ELKÜLDENI: 5540 Szarvas, Szabadság út 4., Továbbképzési Iroda

20 VEZETŐI TRÉNING A tantárgyelem neve: Kontakt - óraszám Kredit Zárási forma Státus Szabó Győzőné 7 óra 3 aláírás kötele ző Ajánlott félév IV. Előfeltételek A TANTÁRGY CÉLJA: A pedagógusok személyiségének megismerése, irányítási és fejlesztési lehetőségek a közoktatási intézményen belül Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: A hallgatók ismerjék meg a személyiségpszichológia főbb elméleteit. ismerjék meg a személyiség fejlődést, működését. a személyiségfejlesztő módszerek megismerése. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: képes megteremteni az óvodás/kisiskolás korú gyermekek fejlesztésének útját képes a konfliktushelyzetek felismerésére, befolyásolására; képes pedagógiai döntésekre, a pedagógiai tapasztalatok elemzésére, a konfliktushelyzetek tudatos elemzésére rendelkezik a konstruktív konfliktusmegoldás képességével. A szakmai attitűdökhöz és megtartásához kapcsolódó kompetenciák: rendelkezik gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel; rendelkezik sikerorientált beállítódással, kellő önismerettel, emberismerettel. TANANYAG: Vezetői készségek fejlesztésének legújabb módszerei (coching KÖVETELMÉNYEK: - segítse a személyiség megismerését, a fejlesztés rendszerének értelmezését; - növelje a vezetői pedagógiai gyakorlat hatékonyságát. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: - a hallgatói kompetenciák, készségek és képességek fejlődésének nyomon követése a gyakorlati, az önálló és kooperatív munkák során; - hallgatói visszajelzés, igény és véleménynyilvánítás biztosítása, s annak beépítése az oktatási folyamatba; - a szakirodalom modern, szakszerű és elérhető volta; - az önálló hallgatói munka, mint az esetbemutatás alapja. SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE: - A vezető óvodapedagógus, a fejlesztő óvodapedagógus szakirányú képzések tartalmai feldolgozásában felhasználhatók e tantárgyelem alapvető összefüggései, módszertani lehetőségei. A FÉLÉV ZÁRÁSÉRT TELJESÍTENDŐ FELADATOK MEGNEVEZÉSE: - A tréningen való részvétel.

21 EMBER ÉS BÖLCSELETTAN A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlot t félév Előfeltételek Ember és bölcselettan Szakács Mihályné dr kr. ma köt. II. A TANTÁRGY CÉLJA: Az emberrel foglalkozó szaktudományok történelem, vallástörténet, biológia, pszichológia, pedagógia, szociológia, néprajz, erkölcstan, valamint a művészetek és a mindennapi élet kérdései és válaszai összegzéseként emberkép formálás. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez kapcsolódó kompetenciák: Ismerjék meg az embert énkörében (az ember és önmaga), a pszichikus sajátosságait (ösztönök, érzések, érzelmek), értelmezzék a Mi az én? és a Ki vagyok én? kérdéseket; az embert kapcsolataiban és a közösségben; a társadalmi érintkezés természeti és társadalmi alapjait; az embert különböző szerepeiben (vezető beosztott, pedagógus gyermek, kolléga, barát ); hovatartozásaiban (társadalom, kultúra, közösség, intézmény, család, nemzet); munkájában; hivatásában; szellemi életben; művelődésben; az ember életmódját, életvitelét, életminőségét, az életszínvonalat meghatározó tényezőket; az embert az időben; a világvevő embert ; a meghatározottságot és szabadságot; az értékrendet; a rend és a béke és a szeretet értelmezéseit; a remény, a boldogság és az öröm szerepét az ember életében; a humor, a szórakozás, a szépség és harmónia jelentőségét. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: Legyenek képesek elméleti (társadalomtudományi, pszichológiai, pedagógiai) ismereteik kreatív, adekvát alkalmazására önmaguk és kollégáik, embertársaik megismerésére, megértésére; a felnőttek és gyermekek fő élettevékenységeinek, humán funkcióinak fejlesztésére (életvitel, életminőség); az emberi kapcsolatok objektív megítélésére, segítésére; a pozitív beállítódás és szemlélet alakítására; életünkben a remény, a szeretet és a boldogság szerepének felismerésére. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: Jellemezze önmaga és kollégái megismerésére való törekvés; a másik és a másság elfogadása kellő empátiával és toleranciával; a csoportban való munkavégzés, tevékenységszervezés képessége; nyitottság az emberi értékek befogadására, készség az értékek átadására és az értékteremtésre; testi-lelki és szociális egészséget biztosító életvitel szerinti életmód. KÖVETELMÉNYEK: Konzultációkon történő részvétel, szakirodalmi tájékozottság. Közösen megtekintett film témaszempontú elemzése. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez; panaszkezelési eljárás alkalmazása;

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Az ellenőrzés célja és szerepe a mai óvodákban

Az ellenőrzés célja és szerepe a mai óvodákban Az ellenőrzés célja és szerepe a mai óvodákban Témavezető: Dr. Makai Katalin Készítette: Tátraháziné Staub Zita Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv- és beszédfejlesztő továbbképzési szak

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Továbbképzés Ökoiskola vezetőknek. Vezetőképzés az ökoiskolák vezetői számára a fenntarthatóság pedagógiájának menedzselése

Továbbképzés Ökoiskola vezetőknek. Vezetőképzés az ökoiskolák vezetői számára a fenntarthatóság pedagógiájának menedzselése Továbbképzés Ökoiskola vezetőknek Vezetőképzés az ökoiskolák vezetői számára a fenntarthatóság pedagógiájának menedzselése 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzési program A továbbképzés minden tanévben

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási intézmények

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT Szakképzettség: változás- és válságmenedzser Képzési terület: gazdaságtudományok Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak KÖZOKTATÁSI VEZETŐ és PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben