VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK tanév Tanítási, tanulási útmutató továbbképzésre járó hallgatók részére SZARVAS Az útmutatót kérjük, hogy az intenzív hetekre hozza magával!

2 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagy Jenőné továbbképzési vezető KIADÓ: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Továbbképzési és Minőségfejlesztési Iroda, FELELŐS KIADÓ: Dr. Lipcsei Imre dékán Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

3 1. Bevezető TARTALOMJEGYZÉK A szakvizsgás képzések szarvasi rendszerét bemutató folyamatleírás Az intenzív kurzus órarendje 2. Tantárgyi programok I. II. félév I félév - Vezetés - nevelés - Nevelési rendszerek I. - Az óvoda szakmai irányítása I. - Óvodaigazgatási ismeretek - Statisztikai adatfeldolgozás I. - Ember- és bölcselettan - Retorika I.-II. - Vezetői tréning II. félév - Vezetéslélektan - Nevelési rendszerek II. - Az óvoda szakmai irányítása II. - Statisztikai adatfeldolgozás II. - Óvodai gazdálkodási ismeretek - A család és az óvoda együttnevelésének pedagógiája - Az óvodai innovációk vezetői irányítása - Pedagógusok minősítése 2. Egyéb oktatási információk Oktatási vizsgarend Szigorlati tételsor Javaslat tanulási terv készítéséhez Igény, elégedettség elégedetlenségmérő kérdőív

4 1. Bevezető Tisztelt Hallgató! Szeretettel köszöntjük főiskolánkon a es tanévben. Ezt a tanulási útmutatót azért készítettük, hogy lássa, milyen célokkal, tartalmakkal szeretnénk a szakirányú képzést megtölteni, illetve az otthoni tanulásához legyen ez az útmutató, igazi iránytűje. A vezetői továbbképzés célja, hogy olyan középvezetőket, vezetőket képezzünk, akik a törvényi előírásokat jól ismerve képesek egy intézményt arra késztetni, hogy önmagát igazgassa, s a benne dolgozó személyek önfelelősségét kialakítsa. Ezért minden tantárgyat - e cél elérése érdekében - olyan tartalmakkal töltünk meg, hogy az óvónők rendszerlátó képessége fejlődni tudjon. Fontosnak tartjuk, hogy a képzésben részt vevő hallgató, jól ismerje a közoktatás rendszerét, a tanügyigazgatási feladatokat, valamint a szakmai irányítási lehetőségeket. A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek Ismeri: a vezetői feladatokhoz szükséges tanügy-igazgatási, munkaügyi és gazdálkodási, szakmai minőségügyi feladatokat. a szakmai vezetéshez szükséges ismereteket: az értékrendszer a nevelési tartalmak és tevékenységrendszer összefüggéseit; az egyén testi-lelki igényességének, életmódjának, életminőségének, mint alapvető értékeknek szerepét a nevelésben; az alternatív óvodai programokat; a morális fejlődés, a magatartás és jellemformálás tartalmi dimenzióit az erkölcsi nevelés módszereit; a műveltség korszerű értelmezését, forrásait, a műveltség átszármaztatásának funkcióit; az egyén és a közösség kapcsolatrendszerét; az én és a társas kompetenciára, a személyiség autonómiájára vonatkozó értékek fejlesztésének módjait; az esztétikum szerepét az ember életében és a nevelésben; a nevelés a személyiségformálás direkt és indirekt módszereit; a személyesség, a bizalom, az intimitás, az elfogadás szerepét a pedagógus és gyermek kapcsolatában; a nevelés tervezésének módjait, szintjeit. Személyes adottságok, készségek Képes: a neveléselméleti ismereteit szakszerűen kifejteni, és azokat a szakirodalommal a neveléstudomány eredményeivel alátámasztani; a legjelentősebb hazai és nemzetközi pedagógiai irányzatokat, az alternatív nevelési koncepciókat értelmezni, adaptálni, alkotó módon feldolgozni;

5 feltárni a gyermekek iskoláskor előtti tapasztalatait, képességeik szintjét, a családi nevelés értékeit; a nevelőmunka tervezésének, szervezésének irányítására; a szakszerű elemzésre és értékelésre óvodai programokat elemezni, értékelni, összehasonlítani; Rendelkezik: önismerettel, önértékelési képességgel; az egyénekkel és csoportokkal történő sikeres kommunikációt, kapcsolatteremtést segítő képességekkel; értékválasztási és értékátadási képességekkel; szakmai tekintély és hitelesség kialakításának megteremtéséhez szükséges személyiségjegyekkel. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A végzett hallgató pályázhat óvodavezetői állás betöltésére. Vállalhat helyettesi feladatokat. Irányíthatja az óvoda munkaközösségét. Elláthatja az óvoda minőségvezetői feladatát. Kívánjuk Önnek, hogy érezze jól magát főiskolánkon, városunkban a csoporttársai között. Szarvas, augusztus 25. Jó tanulást kívánva tisztelettel üdvözöljük: Szakács Mihályné dr. szakfelelős Nagy Jenőné továbbképzési vezető

6 A szarvasi szakvizsgás, szakirányú képzések rendszerét bemutató folyamatleírás Célunk: valamennyi szakvizsgás és szakirányú képzés rendszertudatos működtetése, valamint azonos feltételeinek kialakítása. Alkalmazási kör: a szakvizsgás szakirányú, és szakirányú képzésre felvett hallgatók, valamint a képzésben résztvevő oktatók köre Folyamatgazda: Nagy Jenőné továbbképzési vezető A folyamat ellenőre: Dr. Lipcsei Imre Ph.D. dékán 1. A képzésekre jelentkezés határideje: május 15. Jelentkezés feltétele: Óvodapedagógus vagy tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettség. Kivételt képeznek a horizontális témák, mint a Mentálhigiéné, Kommunikációs technikák, Tehetségfejlesztő pedagógusképzés, ahová tanári szakképzettségű pedagógusokat is várunk. A jelentkezést diplomamásolattal, valamint a regisztrációs díj befizetésének igazolásával együtt fogadjuk el. A regisztrációs díj: Ft. Befizetés postai rózsaszín csekken történik. 2. A jelentkezés alapján az intézményünk dönt, mely képzéseket indítja. 3. A jelentkezőket erről június 20-ig a Továbbképzési Iroda értesíti. A felvételt nyert hallgatókat a Kar kollégiumában tudjuk elhelyezni, mivel kurzusainkat bentlakásos formában működtetjük. 4. Pedagógus továbbképzés 2014/2015. tanévének első intenzív hete Az intenzív képzés minden tanév augusztus utolsó, teljes hetében szerveződik, mely az idei évben augusztus ig tart. Az első tanítási órán a beiratkozás történik. A képzések minden szakon a tanulási-tanítási útmutató alapján kidolgozott órarend szerint folynak, melyet minden hallgató az első tanítási napon vehet át. Az útmutató segít a vizsgákra történő felkészülésben, mert tartalmazza a tantárgyakat, a témaköröket, a szakirodalmakat, a vizsgarendet és a dolgozatok leadásának határidejét. 5. Pedagógus továbbképzés 2014/2015. tanévének második intenzív hete A második intenzív kurzus minden tanév január harmadik, teljes hetében szerveződik, bentlakásos rendszerben. Az első tanítási órán egyéb tanügyi adminisztráció lebonyolítása történik. A képzések, minden szakon a tanulási-tanítási útmutató alapján történik a benne található órarend szerint. Az útmutató segít a vizsgákra történő felkészülésben. Tartalmazza a tantárgyakat,

7 a témaköröket, a követelményeket, a szakirodalmat, a vizsgarendet és a dolgozatok leadásának pontos határidejét. 7. A vizsgáztatások lebonyolítása, a dolgozatok minősítése, az indexekbe a jegyek beírása, április 20-tól június 6-ig tartanak. 8. A záróvizsgák külön szervezéssel történnek, melyre május negyedik hetében, illetve június első hetében kerül sor, alkalmazkodva a nappali és levelező tagozatok vizsgáihoz. A végzős hallgatók a szakdolgozatokat a honlapunkra feltett tájékoztató alapján készítik el, melynek leadási ideje: minden tanév április 01-e.

8 Képzés megnevezése: Vezető óvodapedagógus szakvizsgát adó, szakirányú képzés A képzés helye: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Helye: Főépület 1. sz. terem (földszint) augusztus ig. ÓRAKERET AUGUSZTUS 25. HÉTFŐ AUGUSZTUS 26. KEDD AUGUSZTUS 27. SZERDA AUGUSZTUS 28. CSÜTÖRTÖK AUGUSZTUS 29. PÉNTEK BEIRATKOZÁS I.évf. NAGYELŐADÓ TANÉVNYITÓ Dr. Lipcsei Imre dékán STATISZTIKAI ADATFELDOLGOZÁS Szabóné Balogh Ágota EMBER- ÉS BÖLCSELETTAN Szakács Mihályné dr. AZ ÓVODA SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA Papp Lászlóné VEZETŐI TRÉNING Szabó Győzőné VEZETÉS NEVELÉS Szakács Mihályné dr. Fsz. 13. terem (A hatályos Alapprogramot és a pedagógiai programját hozza magával!) EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET VEZETÉS NEVELÉS RETORIKA ÓVODAIGAZGATÁSI ISMERETEK NEVELÉSI RENDSZEREK Szakács Mihályné dr. Timárné Hunya Tünde Csányi Istvánné Nagy Jenőné

9 VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS KÉPZÉSEN OKTATOTT TANTÁRGYAK

10 VEZETÉS NEVELÉS A tantárgyelem neve Vezetés - nevelés Szakács Mihályné dr. Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév 15 5 Koll. K III. Előfeltételek Vezetési ismeretek A TANTÁRGY CÉLJA: A tárgy megismerteti a hallgatókat a nevelés időszerű kérdéseivel, bővíti pedagógiai kultúrájukat. Korszerű pedagógusi műveltség, szemlélet és irányultság kialakítását segíti elő, melyek birtokában a vezető szakmai biztonsága, tekintélye jellemezheti irányítási tevékenységüket. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez kapcsolódó kompetenciák: Ismerik az egyetemes és magyar nevelés elméletének és gyakorlatának történeti előzményeit, jelenlegi helyzetét és eredményeit, a pedagógiai témák és problémák összehasonlító áttekintésének lehetőségeit; a pedagógia elméletének és gyakorlatának időszerű kérdéseit, az antropológia neveléssel összefüggő elméletét; az értékrendszer a nevelési tartalmak és tevékenységrendszer összefüggéseit; az egyén testi-lelki igényessége, életmódja, életminősége, mint alapvető érték szerepét a nevelésben; a morális fejlődés, a magatartás és jellemformálás tartalmi dimenzióit az erkölcsi nevelés módszereit; a természeti és társadalmi értékeket védő és szerető magatartás formálásának lehetőségeit; a műveltség korszerű értelmezését, forrásait, a műveltség átszármaztatásának funkcióit; az egyén és a közösség kapcsolatrendszerét; az én és a társas kompetenciára, a személyiség autonómiájára vonatkozó értékek fejlesztésének módjait; az esztétikum szerepét az ember életében és a nevelésben; a nevelés a személyiségformálás diszkrét és indirekt módszereit; a személyesség, a bizalom, az intimitás, az elfogadás szerepét a pedagógus és gyermek kapcsolatában; a nevelés tervezésének módjait, szintjeit Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: Legyenek képesek neveléselméleti ismereteiket szakszerűen kifejteni, és azokat a szakirodalommal a neveléstudomány eredményeivel alátámasztani; a legjelentősebb hazai és nemzetközi pedagógiai irányzatokat, az alternatív nevelési koncepciókat értelmezni, adaptálni, alkotó módon feldolgozni; feltárni a gyermekek iskoláskor előtti tapasztalatait, képességeik szintjét, a családi nevelés értékeit; a nevelőmunka tervezésének, szervezésének irányítása; a szakszerű elemzése és értékelése. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök:

11 Rendelkezzen önismerettel, sikerorientáltsággal, önértékelési képességgel; az egyénekkel és csoportokkal történő sikeres kommunikációt, kapcsolatteremtést segítő képességekkel; értékválasztási és értékátadási képességekkel; szakmai tekintély és hitelesség kialakításának megteremtéséhez szükséges személyiségjegyekkel, a permanens önművelődés igényével. KÖVETELMÉNYEK: A konzultációs órákon történő aktív részvétel - évfolyam dolgozat készítése. Témája: Egy pedagógiai témájú nevelőtestületi értekezlet megtervezése Önálló tanulással szakirodalmak, szakfolyóiratok feldolgozása. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi elégedetlenségi mutató készítése; panaszkezelési eljárás alkalmazása; a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása; oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM Gáspár László: Neveléselmélet. OKKER Kiadó, Budapest. A pedagógia és pedagógusok. Falus Iván et al. Akadémia Kiadó, Budapest Angelusz Erzsébet: Filozófia, antropológia, nevelés. Akadémia Kiadó, Budapest Bábosik István Mezei Gyula: Neveléstan. Telosz Kiadó, Budapest Mihály Ottó: A neveléstudomány helyzete. Új Pedagógiai Szemle, sz. Szabadságra nevelés: Rudolf Steiner pedagógiája. Török Sándor Waldorf Pedagógiai Alapítvány, Budapest Zrinszky László: Iskolaelméletek és iskolai élet. OKKER Kiadó. Budapest Zsolnai József: Egy gyakorlatközeli pedagógia. Oktatáskutató Intézet, Budapest DOLGOZATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: NOVEMBER 15. A DOLGOZATOT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KÉRJÜK ELKÜLDENI: 5540 Szarvas, Szabadság út 4., Továbbképzési Iroda

12 NEVELÉSI RENDSZEREK I.-II. A tantárgyelem neve Nevelési rendszerek Nagy Jenőné Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév 10 óra 2+2 kr. III. félévben Gyakorlati jegy IV. félévben Kollokvium Kötelező III-IV. Előfeltételek A választható programok ismerete A TANTÁRGY CÉLJA: Célunk, hogy tudjanak összehasonlító elemzéseket végezni a programok eszmei gyökerei, pszichológiai alapjai, szociológiai alapjai, cél- és feladatrendszerei, egyedi sajátosságai, tanulási rendszerei, tevékenység struktúrái, életmódszervezései, kapcsolatrendszeri, valamint tárgyi,-személyi feltételei között. Az alapfogalmak tisztázása a nevelési rendszerek összehasonlításához. A hallgatókba nevelőtestületeikkel tekintsék át, milyen nevelési rendszereket célszerű kialakítani egy-egy óvodában, hogy közösen, eredményesen tudják a gyerekeket felkészíteni az iskolára. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: Ismerik a saját pedagógiai programjukat, amit be tudnak mutatni szülőknek, szakembereknek, s tudják a kétféle bemutatás közötti különbséget. Ismerik az óvodájuk nevelési kulcsfolyamatait, s azok jellemzőit. Ismerik azt, hogy milyen kritériumok szerint lehet helyi pedagógiai programot írni. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: Képesek megadott szempontok szerint különböző típusú programokat összehasonlítani azonosság, és különbözőség szerint Képesek kéthasábos összehasonlító elemzést készíteni. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: Rendelkeznek olyan attitűddel, amely szerint szívesen elfogadják a pedagógia pluralista szemléletét. Szemléletükben megjelenik a demokratikus gondolkodás, s ezt igyekszenek vélemény-alkotásukban érvényre juttatni. Vállalják a megfontolt, de nem sértő reflexióikat, ha kritizálják az elolvasott, áttanulmányozott programokat. TANANYAG: Változások az oktatáspolitikában A nevelési rendszerek ismérvei, az alapfogalmak tisztázása, értelmezése Helyi rendszerek kialakítása a pedagógiai programok kulcsfolyamataiból. KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés, a dolgozatok határidőre történő leadása, kiselőadások, beszámolók megtartása Gyakorlati feladatok: Pedagógiai programok összehasonlítása: Nevelési célok összehasonlítása, elemzése, értékelése Nevelési feladatok összehasonlítása, elemzése, értékelése Tevékenységrendszerek összehasonlítása elemzése, értékelése Tanulási rendszerek összehasonlítása a programokban, elemzése, értékelése Óvodai kapcsolatrendszerek összehasonlítása, elemzése, értékelése Óvodai mérések, értékelések kidolgozása Gyermekek óvodai egyéni fejlesztési rendszerének elemzése, értékelése.

13 A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM Az óvoda kötelező programjai ( ) Az óvoda választható programjai, amelyeket az óvodák adaptálnak, felhasználnak Nagy Jenőné (1996.): Programírás, de hogyan? NAT-TAN sorozat, Bp. Országos Közoktatási Intézet, p. AJÁNLOTT IRODALOM Nagy Jenőné (1997): Helyzetelemzés, önmeghatározás, döntés. Az óvodai program előkészítő szakasza. Budapest. Okker Kiadó Deli Andrásné - Nagy Jenőné (1998): Útmutató a nemzeti etnikai kisebbségi óvodák helyi nevelési programjának elkészítéséhez. Budapest Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztő Iroda 116 p. Nagy Jenőné (2000): Óvodatükör. Szolnok. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet. 156 p. Nagy Jenőné (2002): Gyermektükör. Szolnok. ONME Egyesület, 153 p. DOLGOZATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: OKTÓBER 20. A DOLGOZATOT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KÉRJÜK ELKÜLDENI 5540 Szarvas, Szabadság út 4., Továbbképzési Iroda

14 AZ ÓVODA SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA I.-II. A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Az óvoda szakmai irányítása Papp Lászlóné óra Zárási forma kr. Minősített aláírás Státus Kötelező Ajánlott félév III. IV. félév Előfeltételek Hároméves szakmai gyakorlat A TANTÁRGY CÉLJA: A tananyag keretein belül a hallgatók ismerjék meg, hogy a vezetési funkciók egyes vezetői feladatokban hogyan működtethetők. Gyakorolják az óvoda éves működési tervének elkészítését projekt terv formában. Közösen értelmezzék az óvodapedagógiai munka értékelését. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák Ismeri az óvoda gyakorlatát, mert vannak tapasztalatai a vezetői munkában Ismeri a szakmai irányítás tartalmait. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Képes elkészíteni projekt formában egy óvoda éves működési tervét. Képes irányítani, illetve delegálva vezetni az óvoda innovatív munkáit. Képes a nevelőtestületének megfelelő fejlesztéseket differenciáltan tervezni. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: Rendelkezik a vezetési funkciók gyakorlásához szükséges folyamatos önkontrollal. Rendelkezik az óvoda szakmai fejlődősét nyomon követő szisztematikus, korrekt együttműködéssel. Rendelkezik ösztönző erővel, kellő igazságossággal és hitelességgel. TANANYAG Vezetési funkciók alkalmazása Projekttervezés elsajátítása A szervezés mindennapi, középtávú, hosszú távú feladatai A szakmai fejlesztésekhez elengedhetetlen döntések meghozatala, A szakmai törvényi ellenőrzés szabályainak realizálása a gyakorlatban, A többszintű értékelési rendszer hierarchiájának felépítése Az óvoda éves működési projekttervének tartalmi és formai követelményei. A helyi nevelési program és a szakmai dokumentációk koherenciájának kérdésköre. Az óvoda pedagógiai munkájának értékeléséhez használt projekt tartalmi és formai követelményei. KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés, a dolgozatok határidőre történő leadása, az órákon aktív részvétel a vizsgákra történő pontos megjelenés, felkészülés. Az óvoda programjához szakmai ellenőrzési rendszer elkészítése

15 A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Barlai Róbert Barlai Róbertné: Szakmai profizmus a vezetésben, Korona Kiadó Bp Péter F. Drucker: A hatékony vezető, (Nagy Menedzser Könyvek) Park Kiadó, Bp Benedek István: Az intézményvezetés négy tétele. OKKER Oktatási Iroda, Budapest, 1999 Nagy Jenőné (2000): Óvodatükör. Szolnok. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet. 156 p. AJÁNLOTT IRODALOM Vezetési Ismeretek. Bp. RAABE Könyvkiadó, a témában megjelentetett szakirodalmak. Chris Roebuck: Hatékony vezetés, Bp. Scolár Kiadó, Peter Hobbs: Projekt Menedzser, Bp.Scolár Kiadó, DOLGOZATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: NOVEMBER 15. A DOLGOZATOT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KÉRJÜK ELKÜLDENI: 5540 Szarvas, Szabadság út 4., Továbbképzési Iroda

16 STATISZTIKAI ADATFELDOLGOZÁS I.-II. A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Statisztikai adatfeldolgozás Szabóné Balogh Ágota Félévenként óra III. félév: 3 kr. IV. félév 3 kr. Zárási forma III. félév: Gyakorlati jegy IV. félév: Gyakorlati jegy Státus Kötelező Ajánlott félév III. - IV. félév Előfeltételek Pedagógiai kutatás módszertana A TANTÁRGY CÉLJA: A hallgatók készség szintjén sajátítsák el azokat a számítástechnikai, statisztikai ismereteket, amelyeket a kérdőívek feldolgozásában felhasználhatnak, A hallgatók ismerjék meg a számítógépes statisztika azon lehetőségeit, melyek a pedagógiai feladatok megoldásában felhasználhatóak. Tudják az egyszerű statisztikai mutatók számolását, értelmezését. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák ismeri a számítógépes statisztika célját, és a feldolgozás menetét ismeri a megfelelő számítógépes programokat, a statisztikai alapfogalmakat ismeri a statisztikai méréseket. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák képes a kérdőíveket a mérésmetodika szabályai szerint számítógép segítségével kiértékelni, képes számítógépes adatfeldolgozásra, Képes a statisztikai alapfogalmakat értelmezni, valamint számítógépes rendszerben elkészíteni. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: Rendelkezik olyan szemlélettel, hogy elfogadja a számítógépes statisztikák jelentőségét. Hitelesen közvetíteni tudja a kapott eredményeit, és azt a pedagógiai munkája során felhasználni. TANANYAG Számítógépes program segítségével: Statisztikai alapfogalmak, Változók és skálák Diszkrét vagy folytonos változók Minta és populáció Leíró statisztikák: gyakoriság, relatív gyakoriság, módusz, medián, átlagok, szórás, relatív szórás Összefüggésvizsgálat: korreláció, regresszióanalízis Hipotézisvizsgálat (szignifikancia vizsgálatok) Skálák és próbák Értékelő statisztikák számítógépes vizsgálata, Ezen statisztikák számítógépen történő kiszámítása (Microsoft Excel). A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása,

17 oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖVETELMÉNYEK: A meghatározott kompetenciák elérésére törekvés A vizsgákra történő pontos megjelenés, felkészülés. Az értékelési, statisztikai és skálaelméleti fogalmak pontos ismerete, használata feladatok megoldásában Statisztikai mutatók számolása, értelmezése Számítógépes statisztikai program alkalmazása Elméleti ismeretek gyakorlatban való alkalmazása A hallgatók átlagos számítógépes gyakorlattal és tudással képesek legyenek a kérdőívek gyors, esztétikus statisztikai elemzésére, A megszerzett ismeretek birtokában képesek legyenek az önálló tervezésre, igényes elemzésre. Alakuljon ki bennük az önképzés igénye. AJÁNLOTT IRODALOM Az óvodai nevelőmunkát mérő mérési anyagok Orosz Sándor (1995). Mérések a pedagógiában. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém Nagy József - Józsa Krisztián - Vidákovich Tibor - Fazekasné Fenyvesi Margit (2002): DIFER programcsomag. Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára Falus Iván (2000, szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Kiadó, Budapest. Porkolábné Balogh Katalin: Egyéni képességek felmérése az óvodában. Eger. Pedagógiai Intézet Nagy Jenőné (2000): Óvodatükör. Szolnok. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet. 156 p. Lukács Ottó: Matematikai statisztika példatár (Bolyai sorozat) Műszaki Füstös László-Kovács Erzsébet: A számítógépes adatelemzés statisztikai módszerei. Tankönyvkiadó Móri F.Tamás-Szeidl László-Zempléni András: Matematikai statisztikai példatár. ELTE Eötvös Szatmáry Zoltán: Mérések kiértékelése. BME Ágoston György, Nagy József, Orosz Sándor: Méréses módszerek a pedagógiában, Tankönyvkiadó, Budapest 1979 DOLGOZATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: NOVEMBER 30. A DOLGOZATOT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KÉRJÜK ELKÜLDENI: 5540 Szarvas, Szabadság út 4., Továbbképzési Iroda

18 ÓVODAIGAZGATÁSI ISMERETEK A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Óvodaigazgatási 5 kr. ismeretek 15 Csányi Istvánné Zárási forma Gyakorla ti jegy Státus Kötele ző Ajánlott félév III. félév Előfeltételek A TANTÁRGY CÉLJA: A hallgatók ismerjék meg az óvoda igazgatási feladatait, a jogi szabályozás szükségességét és formáit Ismerkedjenek meg a tanügyigazgatás helyével és szerepével a mindennapi óvodai gyakorlatban. Kapjanak betekintést az alapítói jogokról, kötelességekről a munkaügyi, munkajogi kérdésekről. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák Ismeri a jogi szabályozásokat Ismeri az ágazati törvényeket, rendelkezéseket Tisztában van a tanügy-igazgatási jogi szabályzókkal Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Képes értelmezni a megjelent jogi szabályozásokat Képes alkalmazni az óvodára vonatkozó munkajogi szabályzókat A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: Rendelkezik olyan értelmező, segítő attitűdökkel, hogy a dolgozói körében tudja közvetíteni azok fontosságát. Rendelkezik a jogállamra jellemző törvényi tisztelettel. A dolgozót képes időben minden törvényről tájékoztatni, a jogi kötelezettségeiről meggyőzni. TANANYAG A jogi szabályozás szükségessége és formái, alapelvei A tanügy-igazgatási jog alkalmazása, a tanügyigazgatás helye, szerepe Alapítói jogok és kötelességek Munkaügy, munkajog, közalkalmazotti jogviszony jogi szabályozása Az ellenőrzés rendszere, feladatai Jogorvoslati eljárás Az ügyintézés adminisztratív menete KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés, a dolgozatok határidőre történő leadása, A tanórákon való aktív részvétel A szakirodalom elolvasása, ismerete A vizsgákra történő pontos megjelenés, felkészülés A tanórákon közreműködés a csoportmunkában Ellenőrző kérdések megoldása

19 A szakirodalom elolvasása, ismerete A házi dolgozat határidőre való elkészítése, leadása A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Ágazati irányítás tanügyi, munkaügyi törvényei, és rendeletei AJÁNLOTT IRODALOM: Óvodai Jogfutár. Aktuális információk vezetőknek=budapest. RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft. DOLGOZATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: NOVEMBER 15. A DOLGOZATOT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KÉRJÜK ELKÜLDENI: 5540 Szarvas, Szabadság út 4., Továbbképzési Iroda

20 VEZETŐI TRÉNING A tantárgyelem neve: Kontakt - óraszám Kredit Zárási forma Státus Szabó Győzőné 7 óra 3 aláírás kötele ző Ajánlott félév IV. Előfeltételek A TANTÁRGY CÉLJA: A pedagógusok személyiségének megismerése, irányítási és fejlesztési lehetőségek a közoktatási intézményen belül Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: A hallgatók ismerjék meg a személyiségpszichológia főbb elméleteit. ismerjék meg a személyiség fejlődést, működését. a személyiségfejlesztő módszerek megismerése. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: képes megteremteni az óvodás/kisiskolás korú gyermekek fejlesztésének útját képes a konfliktushelyzetek felismerésére, befolyásolására; képes pedagógiai döntésekre, a pedagógiai tapasztalatok elemzésére, a konfliktushelyzetek tudatos elemzésére rendelkezik a konstruktív konfliktusmegoldás képességével. A szakmai attitűdökhöz és megtartásához kapcsolódó kompetenciák: rendelkezik gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel; rendelkezik sikerorientált beállítódással, kellő önismerettel, emberismerettel. TANANYAG: Vezetői készségek fejlesztésének legújabb módszerei (coching KÖVETELMÉNYEK: - segítse a személyiség megismerését, a fejlesztés rendszerének értelmezését; - növelje a vezetői pedagógiai gyakorlat hatékonyságát. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: - a hallgatói kompetenciák, készségek és képességek fejlődésének nyomon követése a gyakorlati, az önálló és kooperatív munkák során; - hallgatói visszajelzés, igény és véleménynyilvánítás biztosítása, s annak beépítése az oktatási folyamatba; - a szakirodalom modern, szakszerű és elérhető volta; - az önálló hallgatói munka, mint az esetbemutatás alapja. SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE: - A vezető óvodapedagógus, a fejlesztő óvodapedagógus szakirányú képzések tartalmai feldolgozásában felhasználhatók e tantárgyelem alapvető összefüggései, módszertani lehetőségei. A FÉLÉV ZÁRÁSÉRT TELJESÍTENDŐ FELADATOK MEGNEVEZÉSE: - A tréningen való részvétel.

21 EMBER ÉS BÖLCSELETTAN A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlot t félév Előfeltételek Ember és bölcselettan Szakács Mihályné dr kr. ma köt. II. A TANTÁRGY CÉLJA: Az emberrel foglalkozó szaktudományok történelem, vallástörténet, biológia, pszichológia, pedagógia, szociológia, néprajz, erkölcstan, valamint a művészetek és a mindennapi élet kérdései és válaszai összegzéseként emberkép formálás. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez kapcsolódó kompetenciák: Ismerjék meg az embert énkörében (az ember és önmaga), a pszichikus sajátosságait (ösztönök, érzések, érzelmek), értelmezzék a Mi az én? és a Ki vagyok én? kérdéseket; az embert kapcsolataiban és a közösségben; a társadalmi érintkezés természeti és társadalmi alapjait; az embert különböző szerepeiben (vezető beosztott, pedagógus gyermek, kolléga, barát ); hovatartozásaiban (társadalom, kultúra, közösség, intézmény, család, nemzet); munkájában; hivatásában; szellemi életben; művelődésben; az ember életmódját, életvitelét, életminőségét, az életszínvonalat meghatározó tényezőket; az embert az időben; a világvevő embert ; a meghatározottságot és szabadságot; az értékrendet; a rend és a béke és a szeretet értelmezéseit; a remény, a boldogság és az öröm szerepét az ember életében; a humor, a szórakozás, a szépség és harmónia jelentőségét. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: Legyenek képesek elméleti (társadalomtudományi, pszichológiai, pedagógiai) ismereteik kreatív, adekvát alkalmazására önmaguk és kollégáik, embertársaik megismerésére, megértésére; a felnőttek és gyermekek fő élettevékenységeinek, humán funkcióinak fejlesztésére (életvitel, életminőség); az emberi kapcsolatok objektív megítélésére, segítésére; a pozitív beállítódás és szemlélet alakítására; életünkben a remény, a szeretet és a boldogság szerepének felismerésére. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: Jellemezze önmaga és kollégái megismerésére való törekvés; a másik és a másság elfogadása kellő empátiával és toleranciával; a csoportban való munkavégzés, tevékenységszervezés képessége; nyitottság az emberi értékek befogadására, készség az értékek átadására és az értékteremtésre; testi-lelki és szociális egészséget biztosító életvitel szerinti életmód. KÖVETELMÉNYEK: Konzultációkon történő részvétel, szakirodalmi tájékozottság. Közösen megtekintett film témaszempontú elemzése. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez; panaszkezelési eljárás alkalmazása;