VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK tanév Tanítási, tanulási útmutató továbbképzésre járó hallgatók részére SZARVAS Az útmutatót kérjük, hogy az intenzív hetekre hozza magával!

2 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagy Jenőné továbbképzési vezető KIADÓ: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Továbbképzési és Minőségfejlesztési Iroda, FELELŐS KIADÓ: Dr. Lipcsei Imre dékán Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

3 1. Bevezető TARTALOMJEGYZÉK A szakvizsgás képzések szarvasi rendszerét bemutató folyamatleírás Az intenzív kurzus órarendje 2. Tantárgyi programok I. II. félév I félév - Vezetés - nevelés - Nevelési rendszerek I. - Az óvoda szakmai irányítása I. - Óvodaigazgatási ismeretek - Statisztikai adatfeldolgozás I. - Ember- és bölcselettan - Retorika I.-II. - Vezetői tréning II. félév - Vezetéslélektan - Nevelési rendszerek II. - Az óvoda szakmai irányítása II. - Statisztikai adatfeldolgozás II. - Óvodai gazdálkodási ismeretek - A család és az óvoda együttnevelésének pedagógiája - Az óvodai innovációk vezetői irányítása - Pedagógusok minősítése 2. Egyéb oktatási információk Oktatási vizsgarend Szigorlati tételsor Javaslat tanulási terv készítéséhez Igény, elégedettség elégedetlenségmérő kérdőív

4 1. Bevezető Tisztelt Hallgató! Szeretettel köszöntjük főiskolánkon a es tanévben. Ezt a tanulási útmutatót azért készítettük, hogy lássa, milyen célokkal, tartalmakkal szeretnénk a szakirányú képzést megtölteni, illetve az otthoni tanulásához legyen ez az útmutató, igazi iránytűje. A vezetői továbbképzés célja, hogy olyan középvezetőket, vezetőket képezzünk, akik a törvényi előírásokat jól ismerve képesek egy intézményt arra késztetni, hogy önmagát igazgassa, s a benne dolgozó személyek önfelelősségét kialakítsa. Ezért minden tantárgyat - e cél elérése érdekében - olyan tartalmakkal töltünk meg, hogy az óvónők rendszerlátó képessége fejlődni tudjon. Fontosnak tartjuk, hogy a képzésben részt vevő hallgató, jól ismerje a közoktatás rendszerét, a tanügyigazgatási feladatokat, valamint a szakmai irányítási lehetőségeket. A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek Ismeri: a vezetői feladatokhoz szükséges tanügy-igazgatási, munkaügyi és gazdálkodási, szakmai minőségügyi feladatokat. a szakmai vezetéshez szükséges ismereteket: az értékrendszer a nevelési tartalmak és tevékenységrendszer összefüggéseit; az egyén testi-lelki igényességének, életmódjának, életminőségének, mint alapvető értékeknek szerepét a nevelésben; az alternatív óvodai programokat; a morális fejlődés, a magatartás és jellemformálás tartalmi dimenzióit az erkölcsi nevelés módszereit; a műveltség korszerű értelmezését, forrásait, a műveltség átszármaztatásának funkcióit; az egyén és a közösség kapcsolatrendszerét; az én és a társas kompetenciára, a személyiség autonómiájára vonatkozó értékek fejlesztésének módjait; az esztétikum szerepét az ember életében és a nevelésben; a nevelés a személyiségformálás direkt és indirekt módszereit; a személyesség, a bizalom, az intimitás, az elfogadás szerepét a pedagógus és gyermek kapcsolatában; a nevelés tervezésének módjait, szintjeit. Személyes adottságok, készségek Képes: a neveléselméleti ismereteit szakszerűen kifejteni, és azokat a szakirodalommal a neveléstudomány eredményeivel alátámasztani; a legjelentősebb hazai és nemzetközi pedagógiai irányzatokat, az alternatív nevelési koncepciókat értelmezni, adaptálni, alkotó módon feldolgozni;

5 feltárni a gyermekek iskoláskor előtti tapasztalatait, képességeik szintjét, a családi nevelés értékeit; a nevelőmunka tervezésének, szervezésének irányítására; a szakszerű elemzésre és értékelésre óvodai programokat elemezni, értékelni, összehasonlítani; Rendelkezik: önismerettel, önértékelési képességgel; az egyénekkel és csoportokkal történő sikeres kommunikációt, kapcsolatteremtést segítő képességekkel; értékválasztási és értékátadási képességekkel; szakmai tekintély és hitelesség kialakításának megteremtéséhez szükséges személyiségjegyekkel. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A végzett hallgató pályázhat óvodavezetői állás betöltésére. Vállalhat helyettesi feladatokat. Irányíthatja az óvoda munkaközösségét. Elláthatja az óvoda minőségvezetői feladatát. Kívánjuk Önnek, hogy érezze jól magát főiskolánkon, városunkban a csoporttársai között. Szarvas, augusztus 25. Jó tanulást kívánva tisztelettel üdvözöljük: Szakács Mihályné dr. szakfelelős Nagy Jenőné továbbképzési vezető

6 A szarvasi szakvizsgás, szakirányú képzések rendszerét bemutató folyamatleírás Célunk: valamennyi szakvizsgás és szakirányú képzés rendszertudatos működtetése, valamint azonos feltételeinek kialakítása. Alkalmazási kör: a szakvizsgás szakirányú, és szakirányú képzésre felvett hallgatók, valamint a képzésben résztvevő oktatók köre Folyamatgazda: Nagy Jenőné továbbképzési vezető A folyamat ellenőre: Dr. Lipcsei Imre Ph.D. dékán 1. A képzésekre jelentkezés határideje: május 15. Jelentkezés feltétele: Óvodapedagógus vagy tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettség. Kivételt képeznek a horizontális témák, mint a Mentálhigiéné, Kommunikációs technikák, Tehetségfejlesztő pedagógusképzés, ahová tanári szakképzettségű pedagógusokat is várunk. A jelentkezést diplomamásolattal, valamint a regisztrációs díj befizetésének igazolásával együtt fogadjuk el. A regisztrációs díj: Ft. Befizetés postai rózsaszín csekken történik. 2. A jelentkezés alapján az intézményünk dönt, mely képzéseket indítja. 3. A jelentkezőket erről június 20-ig a Továbbképzési Iroda értesíti. A felvételt nyert hallgatókat a Kar kollégiumában tudjuk elhelyezni, mivel kurzusainkat bentlakásos formában működtetjük. 4. Pedagógus továbbképzés 2014/2015. tanévének első intenzív hete Az intenzív képzés minden tanév augusztus utolsó, teljes hetében szerveződik, mely az idei évben augusztus ig tart. Az első tanítási órán a beiratkozás történik. A képzések minden szakon a tanulási-tanítási útmutató alapján kidolgozott órarend szerint folynak, melyet minden hallgató az első tanítási napon vehet át. Az útmutató segít a vizsgákra történő felkészülésben, mert tartalmazza a tantárgyakat, a témaköröket, a szakirodalmakat, a vizsgarendet és a dolgozatok leadásának határidejét. 5. Pedagógus továbbképzés 2014/2015. tanévének második intenzív hete A második intenzív kurzus minden tanév január harmadik, teljes hetében szerveződik, bentlakásos rendszerben. Az első tanítási órán egyéb tanügyi adminisztráció lebonyolítása történik. A képzések, minden szakon a tanulási-tanítási útmutató alapján történik a benne található órarend szerint. Az útmutató segít a vizsgákra történő felkészülésben. Tartalmazza a tantárgyakat,

7 a témaköröket, a követelményeket, a szakirodalmat, a vizsgarendet és a dolgozatok leadásának pontos határidejét. 7. A vizsgáztatások lebonyolítása, a dolgozatok minősítése, az indexekbe a jegyek beírása, április 20-tól június 6-ig tartanak. 8. A záróvizsgák külön szervezéssel történnek, melyre május negyedik hetében, illetve június első hetében kerül sor, alkalmazkodva a nappali és levelező tagozatok vizsgáihoz. A végzős hallgatók a szakdolgozatokat a honlapunkra feltett tájékoztató alapján készítik el, melynek leadási ideje: minden tanév április 01-e.

8 Képzés megnevezése: Vezető óvodapedagógus szakvizsgát adó, szakirányú képzés A képzés helye: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Helye: Főépület 1. sz. terem (földszint) augusztus ig. ÓRAKERET AUGUSZTUS 25. HÉTFŐ AUGUSZTUS 26. KEDD AUGUSZTUS 27. SZERDA AUGUSZTUS 28. CSÜTÖRTÖK AUGUSZTUS 29. PÉNTEK BEIRATKOZÁS I.évf. NAGYELŐADÓ TANÉVNYITÓ Dr. Lipcsei Imre dékán STATISZTIKAI ADATFELDOLGOZÁS Szabóné Balogh Ágota EMBER- ÉS BÖLCSELETTAN Szakács Mihályné dr. AZ ÓVODA SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA Papp Lászlóné VEZETŐI TRÉNING Szabó Győzőné VEZETÉS NEVELÉS Szakács Mihályné dr. Fsz. 13. terem (A hatályos Alapprogramot és a pedagógiai programját hozza magával!) EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET VEZETÉS NEVELÉS RETORIKA ÓVODAIGAZGATÁSI ISMERETEK NEVELÉSI RENDSZEREK Szakács Mihályné dr. Timárné Hunya Tünde Csányi Istvánné Nagy Jenőné

9 VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS KÉPZÉSEN OKTATOTT TANTÁRGYAK

10 VEZETÉS NEVELÉS A tantárgyelem neve Vezetés - nevelés Szakács Mihályné dr. Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév 15 5 Koll. K III. Előfeltételek Vezetési ismeretek A TANTÁRGY CÉLJA: A tárgy megismerteti a hallgatókat a nevelés időszerű kérdéseivel, bővíti pedagógiai kultúrájukat. Korszerű pedagógusi műveltség, szemlélet és irányultság kialakítását segíti elő, melyek birtokában a vezető szakmai biztonsága, tekintélye jellemezheti irányítási tevékenységüket. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez kapcsolódó kompetenciák: Ismerik az egyetemes és magyar nevelés elméletének és gyakorlatának történeti előzményeit, jelenlegi helyzetét és eredményeit, a pedagógiai témák és problémák összehasonlító áttekintésének lehetőségeit; a pedagógia elméletének és gyakorlatának időszerű kérdéseit, az antropológia neveléssel összefüggő elméletét; az értékrendszer a nevelési tartalmak és tevékenységrendszer összefüggéseit; az egyén testi-lelki igényessége, életmódja, életminősége, mint alapvető érték szerepét a nevelésben; a morális fejlődés, a magatartás és jellemformálás tartalmi dimenzióit az erkölcsi nevelés módszereit; a természeti és társadalmi értékeket védő és szerető magatartás formálásának lehetőségeit; a műveltség korszerű értelmezését, forrásait, a műveltség átszármaztatásának funkcióit; az egyén és a közösség kapcsolatrendszerét; az én és a társas kompetenciára, a személyiség autonómiájára vonatkozó értékek fejlesztésének módjait; az esztétikum szerepét az ember életében és a nevelésben; a nevelés a személyiségformálás diszkrét és indirekt módszereit; a személyesség, a bizalom, az intimitás, az elfogadás szerepét a pedagógus és gyermek kapcsolatában; a nevelés tervezésének módjait, szintjeit Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: Legyenek képesek neveléselméleti ismereteiket szakszerűen kifejteni, és azokat a szakirodalommal a neveléstudomány eredményeivel alátámasztani; a legjelentősebb hazai és nemzetközi pedagógiai irányzatokat, az alternatív nevelési koncepciókat értelmezni, adaptálni, alkotó módon feldolgozni; feltárni a gyermekek iskoláskor előtti tapasztalatait, képességeik szintjét, a családi nevelés értékeit; a nevelőmunka tervezésének, szervezésének irányítása; a szakszerű elemzése és értékelése. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök:

11 Rendelkezzen önismerettel, sikerorientáltsággal, önértékelési képességgel; az egyénekkel és csoportokkal történő sikeres kommunikációt, kapcsolatteremtést segítő képességekkel; értékválasztási és értékátadási képességekkel; szakmai tekintély és hitelesség kialakításának megteremtéséhez szükséges személyiségjegyekkel, a permanens önművelődés igényével. KÖVETELMÉNYEK: A konzultációs órákon történő aktív részvétel - évfolyam dolgozat készítése. Témája: Egy pedagógiai témájú nevelőtestületi értekezlet megtervezése Önálló tanulással szakirodalmak, szakfolyóiratok feldolgozása. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi elégedetlenségi mutató készítése; panaszkezelési eljárás alkalmazása; a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása; oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM Gáspár László: Neveléselmélet. OKKER Kiadó, Budapest. A pedagógia és pedagógusok. Falus Iván et al. Akadémia Kiadó, Budapest Angelusz Erzsébet: Filozófia, antropológia, nevelés. Akadémia Kiadó, Budapest Bábosik István Mezei Gyula: Neveléstan. Telosz Kiadó, Budapest Mihály Ottó: A neveléstudomány helyzete. Új Pedagógiai Szemle, sz. Szabadságra nevelés: Rudolf Steiner pedagógiája. Török Sándor Waldorf Pedagógiai Alapítvány, Budapest Zrinszky László: Iskolaelméletek és iskolai élet. OKKER Kiadó. Budapest Zsolnai József: Egy gyakorlatközeli pedagógia. Oktatáskutató Intézet, Budapest DOLGOZATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: NOVEMBER 15. A DOLGOZATOT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KÉRJÜK ELKÜLDENI: 5540 Szarvas, Szabadság út 4., Továbbképzési Iroda

12 NEVELÉSI RENDSZEREK I.-II. A tantárgyelem neve Nevelési rendszerek Nagy Jenőné Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév 10 óra 2+2 kr. III. félévben Gyakorlati jegy IV. félévben Kollokvium Kötelező III-IV. Előfeltételek A választható programok ismerete A TANTÁRGY CÉLJA: Célunk, hogy tudjanak összehasonlító elemzéseket végezni a programok eszmei gyökerei, pszichológiai alapjai, szociológiai alapjai, cél- és feladatrendszerei, egyedi sajátosságai, tanulási rendszerei, tevékenység struktúrái, életmódszervezései, kapcsolatrendszeri, valamint tárgyi,-személyi feltételei között. Az alapfogalmak tisztázása a nevelési rendszerek összehasonlításához. A hallgatókba nevelőtestületeikkel tekintsék át, milyen nevelési rendszereket célszerű kialakítani egy-egy óvodában, hogy közösen, eredményesen tudják a gyerekeket felkészíteni az iskolára. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: Ismerik a saját pedagógiai programjukat, amit be tudnak mutatni szülőknek, szakembereknek, s tudják a kétféle bemutatás közötti különbséget. Ismerik az óvodájuk nevelési kulcsfolyamatait, s azok jellemzőit. Ismerik azt, hogy milyen kritériumok szerint lehet helyi pedagógiai programot írni. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: Képesek megadott szempontok szerint különböző típusú programokat összehasonlítani azonosság, és különbözőség szerint Képesek kéthasábos összehasonlító elemzést készíteni. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: Rendelkeznek olyan attitűddel, amely szerint szívesen elfogadják a pedagógia pluralista szemléletét. Szemléletükben megjelenik a demokratikus gondolkodás, s ezt igyekszenek vélemény-alkotásukban érvényre juttatni. Vállalják a megfontolt, de nem sértő reflexióikat, ha kritizálják az elolvasott, áttanulmányozott programokat. TANANYAG: Változások az oktatáspolitikában A nevelési rendszerek ismérvei, az alapfogalmak tisztázása, értelmezése Helyi rendszerek kialakítása a pedagógiai programok kulcsfolyamataiból. KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés, a dolgozatok határidőre történő leadása, kiselőadások, beszámolók megtartása Gyakorlati feladatok: Pedagógiai programok összehasonlítása: Nevelési célok összehasonlítása, elemzése, értékelése Nevelési feladatok összehasonlítása, elemzése, értékelése Tevékenységrendszerek összehasonlítása elemzése, értékelése Tanulási rendszerek összehasonlítása a programokban, elemzése, értékelése Óvodai kapcsolatrendszerek összehasonlítása, elemzése, értékelése Óvodai mérések, értékelések kidolgozása Gyermekek óvodai egyéni fejlesztési rendszerének elemzése, értékelése.

13 A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM Az óvoda kötelező programjai ( ) Az óvoda választható programjai, amelyeket az óvodák adaptálnak, felhasználnak Nagy Jenőné (1996.): Programírás, de hogyan? NAT-TAN sorozat, Bp. Országos Közoktatási Intézet, p. AJÁNLOTT IRODALOM Nagy Jenőné (1997): Helyzetelemzés, önmeghatározás, döntés. Az óvodai program előkészítő szakasza. Budapest. Okker Kiadó Deli Andrásné - Nagy Jenőné (1998): Útmutató a nemzeti etnikai kisebbségi óvodák helyi nevelési programjának elkészítéséhez. Budapest Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztő Iroda 116 p. Nagy Jenőné (2000): Óvodatükör. Szolnok. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet. 156 p. Nagy Jenőné (2002): Gyermektükör. Szolnok. ONME Egyesület, 153 p. DOLGOZATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: OKTÓBER 20. A DOLGOZATOT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KÉRJÜK ELKÜLDENI 5540 Szarvas, Szabadság út 4., Továbbképzési Iroda

14 AZ ÓVODA SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA I.-II. A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Az óvoda szakmai irányítása Papp Lászlóné óra Zárási forma kr. Minősített aláírás Státus Kötelező Ajánlott félév III. IV. félév Előfeltételek Hároméves szakmai gyakorlat A TANTÁRGY CÉLJA: A tananyag keretein belül a hallgatók ismerjék meg, hogy a vezetési funkciók egyes vezetői feladatokban hogyan működtethetők. Gyakorolják az óvoda éves működési tervének elkészítését projekt terv formában. Közösen értelmezzék az óvodapedagógiai munka értékelését. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák Ismeri az óvoda gyakorlatát, mert vannak tapasztalatai a vezetői munkában Ismeri a szakmai irányítás tartalmait. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Képes elkészíteni projekt formában egy óvoda éves működési tervét. Képes irányítani, illetve delegálva vezetni az óvoda innovatív munkáit. Képes a nevelőtestületének megfelelő fejlesztéseket differenciáltan tervezni. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: Rendelkezik a vezetési funkciók gyakorlásához szükséges folyamatos önkontrollal. Rendelkezik az óvoda szakmai fejlődősét nyomon követő szisztematikus, korrekt együttműködéssel. Rendelkezik ösztönző erővel, kellő igazságossággal és hitelességgel. TANANYAG Vezetési funkciók alkalmazása Projekttervezés elsajátítása A szervezés mindennapi, középtávú, hosszú távú feladatai A szakmai fejlesztésekhez elengedhetetlen döntések meghozatala, A szakmai törvényi ellenőrzés szabályainak realizálása a gyakorlatban, A többszintű értékelési rendszer hierarchiájának felépítése Az óvoda éves működési projekttervének tartalmi és formai követelményei. A helyi nevelési program és a szakmai dokumentációk koherenciájának kérdésköre. Az óvoda pedagógiai munkájának értékeléséhez használt projekt tartalmi és formai követelményei. KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés, a dolgozatok határidőre történő leadása, az órákon aktív részvétel a vizsgákra történő pontos megjelenés, felkészülés. Az óvoda programjához szakmai ellenőrzési rendszer elkészítése

15 A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Barlai Róbert Barlai Róbertné: Szakmai profizmus a vezetésben, Korona Kiadó Bp Péter F. Drucker: A hatékony vezető, (Nagy Menedzser Könyvek) Park Kiadó, Bp Benedek István: Az intézményvezetés négy tétele. OKKER Oktatási Iroda, Budapest, 1999 Nagy Jenőné (2000): Óvodatükör. Szolnok. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet. 156 p. AJÁNLOTT IRODALOM Vezetési Ismeretek. Bp. RAABE Könyvkiadó, a témában megjelentetett szakirodalmak. Chris Roebuck: Hatékony vezetés, Bp. Scolár Kiadó, Peter Hobbs: Projekt Menedzser, Bp.Scolár Kiadó, DOLGOZATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: NOVEMBER 15. A DOLGOZATOT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KÉRJÜK ELKÜLDENI: 5540 Szarvas, Szabadság út 4., Továbbképzési Iroda

16 STATISZTIKAI ADATFELDOLGOZÁS I.-II. A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Statisztikai adatfeldolgozás Szabóné Balogh Ágota Félévenként óra III. félév: 3 kr. IV. félév 3 kr. Zárási forma III. félév: Gyakorlati jegy IV. félév: Gyakorlati jegy Státus Kötelező Ajánlott félév III. - IV. félév Előfeltételek Pedagógiai kutatás módszertana A TANTÁRGY CÉLJA: A hallgatók készség szintjén sajátítsák el azokat a számítástechnikai, statisztikai ismereteket, amelyeket a kérdőívek feldolgozásában felhasználhatnak, A hallgatók ismerjék meg a számítógépes statisztika azon lehetőségeit, melyek a pedagógiai feladatok megoldásában felhasználhatóak. Tudják az egyszerű statisztikai mutatók számolását, értelmezését. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák ismeri a számítógépes statisztika célját, és a feldolgozás menetét ismeri a megfelelő számítógépes programokat, a statisztikai alapfogalmakat ismeri a statisztikai méréseket. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák képes a kérdőíveket a mérésmetodika szabályai szerint számítógép segítségével kiértékelni, képes számítógépes adatfeldolgozásra, Képes a statisztikai alapfogalmakat értelmezni, valamint számítógépes rendszerben elkészíteni. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: Rendelkezik olyan szemlélettel, hogy elfogadja a számítógépes statisztikák jelentőségét. Hitelesen közvetíteni tudja a kapott eredményeit, és azt a pedagógiai munkája során felhasználni. TANANYAG Számítógépes program segítségével: Statisztikai alapfogalmak, Változók és skálák Diszkrét vagy folytonos változók Minta és populáció Leíró statisztikák: gyakoriság, relatív gyakoriság, módusz, medián, átlagok, szórás, relatív szórás Összefüggésvizsgálat: korreláció, regresszióanalízis Hipotézisvizsgálat (szignifikancia vizsgálatok) Skálák és próbák Értékelő statisztikák számítógépes vizsgálata, Ezen statisztikák számítógépen történő kiszámítása (Microsoft Excel). A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása,

17 oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖVETELMÉNYEK: A meghatározott kompetenciák elérésére törekvés A vizsgákra történő pontos megjelenés, felkészülés. Az értékelési, statisztikai és skálaelméleti fogalmak pontos ismerete, használata feladatok megoldásában Statisztikai mutatók számolása, értelmezése Számítógépes statisztikai program alkalmazása Elméleti ismeretek gyakorlatban való alkalmazása A hallgatók átlagos számítógépes gyakorlattal és tudással képesek legyenek a kérdőívek gyors, esztétikus statisztikai elemzésére, A megszerzett ismeretek birtokában képesek legyenek az önálló tervezésre, igényes elemzésre. Alakuljon ki bennük az önképzés igénye. AJÁNLOTT IRODALOM Az óvodai nevelőmunkát mérő mérési anyagok Orosz Sándor (1995). Mérések a pedagógiában. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém Nagy József - Józsa Krisztián - Vidákovich Tibor - Fazekasné Fenyvesi Margit (2002): DIFER programcsomag. Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára Falus Iván (2000, szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Kiadó, Budapest. Porkolábné Balogh Katalin: Egyéni képességek felmérése az óvodában. Eger. Pedagógiai Intézet Nagy Jenőné (2000): Óvodatükör. Szolnok. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet. 156 p. Lukács Ottó: Matematikai statisztika példatár (Bolyai sorozat) Műszaki Füstös László-Kovács Erzsébet: A számítógépes adatelemzés statisztikai módszerei. Tankönyvkiadó Móri F.Tamás-Szeidl László-Zempléni András: Matematikai statisztikai példatár. ELTE Eötvös Szatmáry Zoltán: Mérések kiértékelése. BME Ágoston György, Nagy József, Orosz Sándor: Méréses módszerek a pedagógiában, Tankönyvkiadó, Budapest 1979 DOLGOZATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: NOVEMBER 30. A DOLGOZATOT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KÉRJÜK ELKÜLDENI: 5540 Szarvas, Szabadság út 4., Továbbképzési Iroda

18 ÓVODAIGAZGATÁSI ISMERETEK A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Óvodaigazgatási 5 kr. ismeretek 15 Csányi Istvánné Zárási forma Gyakorla ti jegy Státus Kötele ző Ajánlott félév III. félév Előfeltételek A TANTÁRGY CÉLJA: A hallgatók ismerjék meg az óvoda igazgatási feladatait, a jogi szabályozás szükségességét és formáit Ismerkedjenek meg a tanügyigazgatás helyével és szerepével a mindennapi óvodai gyakorlatban. Kapjanak betekintést az alapítói jogokról, kötelességekről a munkaügyi, munkajogi kérdésekről. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák Ismeri a jogi szabályozásokat Ismeri az ágazati törvényeket, rendelkezéseket Tisztában van a tanügy-igazgatási jogi szabályzókkal Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Képes értelmezni a megjelent jogi szabályozásokat Képes alkalmazni az óvodára vonatkozó munkajogi szabályzókat A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: Rendelkezik olyan értelmező, segítő attitűdökkel, hogy a dolgozói körében tudja közvetíteni azok fontosságát. Rendelkezik a jogállamra jellemző törvényi tisztelettel. A dolgozót képes időben minden törvényről tájékoztatni, a jogi kötelezettségeiről meggyőzni. TANANYAG A jogi szabályozás szükségessége és formái, alapelvei A tanügy-igazgatási jog alkalmazása, a tanügyigazgatás helye, szerepe Alapítói jogok és kötelességek Munkaügy, munkajog, közalkalmazotti jogviszony jogi szabályozása Az ellenőrzés rendszere, feladatai Jogorvoslati eljárás Az ügyintézés adminisztratív menete KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés, a dolgozatok határidőre történő leadása, A tanórákon való aktív részvétel A szakirodalom elolvasása, ismerete A vizsgákra történő pontos megjelenés, felkészülés A tanórákon közreműködés a csoportmunkában Ellenőrző kérdések megoldása

19 A szakirodalom elolvasása, ismerete A házi dolgozat határidőre való elkészítése, leadása A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Ágazati irányítás tanügyi, munkaügyi törvényei, és rendeletei AJÁNLOTT IRODALOM: Óvodai Jogfutár. Aktuális információk vezetőknek=budapest. RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft. DOLGOZATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: NOVEMBER 15. A DOLGOZATOT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KÉRJÜK ELKÜLDENI: 5540 Szarvas, Szabadság út 4., Továbbképzési Iroda

20 VEZETŐI TRÉNING A tantárgyelem neve: Kontakt - óraszám Kredit Zárási forma Státus Szabó Győzőné 7 óra 3 aláírás kötele ző Ajánlott félév IV. Előfeltételek A TANTÁRGY CÉLJA: A pedagógusok személyiségének megismerése, irányítási és fejlesztési lehetőségek a közoktatási intézményen belül Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: A hallgatók ismerjék meg a személyiségpszichológia főbb elméleteit. ismerjék meg a személyiség fejlődést, működését. a személyiségfejlesztő módszerek megismerése. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: képes megteremteni az óvodás/kisiskolás korú gyermekek fejlesztésének útját képes a konfliktushelyzetek felismerésére, befolyásolására; képes pedagógiai döntésekre, a pedagógiai tapasztalatok elemzésére, a konfliktushelyzetek tudatos elemzésére rendelkezik a konstruktív konfliktusmegoldás képességével. A szakmai attitűdökhöz és megtartásához kapcsolódó kompetenciák: rendelkezik gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel; rendelkezik sikerorientált beállítódással, kellő önismerettel, emberismerettel. TANANYAG: Vezetői készségek fejlesztésének legújabb módszerei (coching KÖVETELMÉNYEK: - segítse a személyiség megismerését, a fejlesztés rendszerének értelmezését; - növelje a vezetői pedagógiai gyakorlat hatékonyságát. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: - a hallgatói kompetenciák, készségek és képességek fejlődésének nyomon követése a gyakorlati, az önálló és kooperatív munkák során; - hallgatói visszajelzés, igény és véleménynyilvánítás biztosítása, s annak beépítése az oktatási folyamatba; - a szakirodalom modern, szakszerű és elérhető volta; - az önálló hallgatói munka, mint az esetbemutatás alapja. SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE: - A vezető óvodapedagógus, a fejlesztő óvodapedagógus szakirányú képzések tartalmai feldolgozásában felhasználhatók e tantárgyelem alapvető összefüggései, módszertani lehetőségei. A FÉLÉV ZÁRÁSÉRT TELJESÍTENDŐ FELADATOK MEGNEVEZÉSE: - A tréningen való részvétel.

21 EMBER ÉS BÖLCSELETTAN A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlot t félév Előfeltételek Ember és bölcselettan Szakács Mihályné dr kr. ma köt. II. A TANTÁRGY CÉLJA: Az emberrel foglalkozó szaktudományok történelem, vallástörténet, biológia, pszichológia, pedagógia, szociológia, néprajz, erkölcstan, valamint a művészetek és a mindennapi élet kérdései és válaszai összegzéseként emberkép formálás. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez kapcsolódó kompetenciák: Ismerjék meg az embert énkörében (az ember és önmaga), a pszichikus sajátosságait (ösztönök, érzések, érzelmek), értelmezzék a Mi az én? és a Ki vagyok én? kérdéseket; az embert kapcsolataiban és a közösségben; a társadalmi érintkezés természeti és társadalmi alapjait; az embert különböző szerepeiben (vezető beosztott, pedagógus gyermek, kolléga, barát ); hovatartozásaiban (társadalom, kultúra, közösség, intézmény, család, nemzet); munkájában; hivatásában; szellemi életben; művelődésben; az ember életmódját, életvitelét, életminőségét, az életszínvonalat meghatározó tényezőket; az embert az időben; a világvevő embert ; a meghatározottságot és szabadságot; az értékrendet; a rend és a béke és a szeretet értelmezéseit; a remény, a boldogság és az öröm szerepét az ember életében; a humor, a szórakozás, a szépség és harmónia jelentőségét. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: Legyenek képesek elméleti (társadalomtudományi, pszichológiai, pedagógiai) ismereteik kreatív, adekvát alkalmazására önmaguk és kollégáik, embertársaik megismerésére, megértésére; a felnőttek és gyermekek fő élettevékenységeinek, humán funkcióinak fejlesztésére (életvitel, életminőség); az emberi kapcsolatok objektív megítélésére, segítésére; a pozitív beállítódás és szemlélet alakítására; életünkben a remény, a szeretet és a boldogság szerepének felismerésére. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: Jellemezze önmaga és kollégái megismerésére való törekvés; a másik és a másság elfogadása kellő empátiával és toleranciával; a csoportban való munkavégzés, tevékenységszervezés képessége; nyitottság az emberi értékek befogadására, készség az értékek átadására és az értékteremtésre; testi-lelki és szociális egészséget biztosító életvitel szerinti életmód. KÖVETELMÉNYEK: Konzultációkon történő részvétel, szakirodalmi tájékozottság. Közösen megtekintett film témaszempontú elemzése. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez; panaszkezelési eljárás alkalmazása;

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Pedagógus-továbbképzések. 2013-ban

Pedagógus-továbbképzések. 2013-ban Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B 06 (42) 599-421, Nyíregyházi Főiskola B épület, 1. emelet 176/B szoba Pedagógus-továbbképzések 2013-ban A hiperaktivitás

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: III. A létesítést engedélyező határozat

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat SZMSZ 6.sz. melléklet 2013 Gyakornoki szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL 1. A KÉPZÉSEK TERVEZÉSE, SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSE A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő LXXVII. törvény értelmében a felnőttképzési

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzata Oroszlány, 2013 szeptember A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 22., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000 Szolnok, Rákóczi út 45. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV 1 S.sz. Pedagógus neve, munkaköre, lakcíme végzettsége Továbbképzést biztosító intézmény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben