SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT"

Átírás

1 SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

2 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. Telephelyei: 4225 Debrecen, Felsőjózsai u Debrecen, Süveg u Debrecen, Pósa u Debrecen, Mester u. 30. A költségvetési szerv működési köre: Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézményének feladatai Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézményének Szakmai Programja az intézmény szervezeti felépítéséhez igazodik, ugyanakkor valamennyi szolgáltatásra vonatkozóan önálló Szakmai Program készült. Az intézmény a következő feladatokat látja el: Családsegítés a kijelölt ellátási területen Gyermekjóléti szolgáltatás a kijelölt ellátási területen Gyermekek átmeneti gondozása a város egész területére kiterjedően gyermekek átmeneti otthonában Gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülői hálózatban a város egész területére kiterjedően Gyermekek átmeneti gondozása családok átmeneti otthonában 2. oldal, összesen: 21

3 Az Intézmény szervezeti felépítése INTÉZMÉNYVEZETŐ Közalkalmazotti Tanács Érdekképviseleti Fórum Szakszervezet Intézményi Tanács Összdolgozói Értekezlet Intézményvezető-helyettes Vezető Vezető Vezető Vezető Családsegítő Központ Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona Családok Átmeneti Otthona Adminisztrációs egység Kisegítő dolgozók 3. oldal, összesen: 21

4 A feladatok integrált, többcélú intézményben történő ellátása a hatékonyabb működést, az erőforrások célszerűbb kihasználását szolgálja. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatai erőteljesen kapcsolódnak egymáshoz, a munkatársak szoros együttműködése teljesebbé teszi mindkét egységnél a feladatok ellátását. Az információnyújtás és szociális ügyintézés esetében mindkét központ munkatársai tudnak élni egymás segítésének lehetőségével, az információforrások felderítése kevesebb energiát igényel, mert mindkét szervezeti egység profitál a beszerzett ismeretekből. A családgondozói tevékenység végzése során egymás jelzőrendszerének tagjai, és az információk közvetlen átadásával, az ügyintézés menetének lerövidülésével a gyors beavatkozás válik lehetővé. Prevenciós programok szervezése, klubtevékenységek, szabadidős programok bonyolítása mind a Családsegítő Központ, mind a Gyermekjóléti Központ profiljának megfelelően történik. Az egységek munkatársai a toborzásban és gyakran az együttes megvalósításban segítik egymást. Tanácsadások ügyében kölcsönösen ajánlják a Központok munkatársai az ellátottaknak egymás szolgáltatásait. A Gyermekjóléti Központ tevékenysége szorosan kötődik az Intézmény gyermekek átmeneti gondozást végző szervezeti egységeihez is. A gyermekek átmeneti gondozására nagyon gyakran a gyermekjóléti szolgáltatást biztosító családgondozó javaslata alapján kerül sor. A Gyermekjóléti Központ családgondozója heti 10 órában segíti a Gyermekek Átmeneti Otthonában ellátott gyermekek kapcsolattartását szüleikkel. Szervezi az együttműködést a gyermekek segítésében érintett személyekkel, intézményekkel. Az átmeneti gondozás formái a gyermekek átmeneti otthona, a helyettes szülői hálózat és a családok átmeneti otthona között közvetlen információcsere valósul meg, és a gyermek, családok számára leginkább megfelelő ellátási forma kiválasztása lehetséges. A szervezeti egységek kapcsolatrendszere igen szoros. Ezáltal az esetek alapos átgondolására, a gyermekek ügyében születő döntések megtervezett előkészítésére van lehetőség. Több feladat egy intézményben történő integrálása következtében a szakmai tevékenységet végzők munkájának segítésére elegendő egy szűk adminisztrációs és kisegítő személyzet. 4. oldal, összesen: 21

5 2. A Gyermekjóléti Központ Szakmai Programja Missziónk: Az alapvető emberi jogok és érdekek figyelembe vételével segítséget nyújtunk a Debrecenben élő gyermekeknek és családjaiknak a kialakult problémák teljes körű megoldásában a gyermekek és családok jólétéért, egy egészséges társadalomért, melyet személyes segítő munkával, szolgáltatások nyújtásával és közvetítésével, továbbá szakemberek és más intézménye bevonásával biztosítunk. A Szakmai Program a gyermekek védelméről szóló évi XXXI. tv. és annak végrehajtási rendeletei, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet alapján készült A település jellemzői Debrecen város lakónépessége 2012-ben fő volt, ezen belül a 0-18 évesek száma fő óta közel fővel növekedett a városban élők létszáma, ami egyrészt a természetes szaporodásnak, másrészt a munkahelyek nagy számának volt köszönhető. Az elmúlt évtizedben az országos folyamatokhoz hasonlóan Debrecenben is megfigyelhető a népesség elöregedésének folyamata. Ez legjobban a gyermekkorúak számának csökkenésében és az időskorúak számának növekedésében figyelhető meg. A népesség korösszetétele az országos átlagnál lassabban öregedő népességet mutat egészen ig. Ekkor fordul meg a kedvező tendencia, és a 0-14 évesek aránya alatta marad a 60 év felettiek arányának, a 0-18 éves korú gyermekek összlakossághoz viszonyított aránya ezt követően folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Amennyiben a korösszetétel az elkövetkezendő években nem változik jelentősen, az inaktív korúak száma növekedni fog, a városban pedig megindul egy erős elöregedési folyamat. A népesség nemenkénti megoszlását Debrecenben is nőtöbblet jellemzi. A házasságkötések száma csökken, miközben a válások száma növekszik, minden évben meghaladja a házasságkötések számának 50%-át. Az élettársi kapcsolatban élők száma folyamatosan nő, és nő ezen kapcsolatokban született gyermekeknek aránya is. A szülők párkapcsolatának sérülékenysége, az egyszülős családok magas száma jelentősen befolyásolja a gyermekek egészséges fejlődését. A legnagyobb szociális problémát a munkanélküliség, a lakossági adósságállomány növekedése, és az ebből következő megélhetési problémák, elszegényedés jelenti. A családokban jelentkező működési zavarok, összetett problémarendszer következtében magas a gyermekjóléti ellátásban részesülő gyermekek aránya, ezért a városban élő gyermekek kb. 6-7%-a gyermekjóléti szolgáltatásban részesül A Gyermekjóléti Központ ellátási területe, az ellátandó terület jellemzői Kassai út Nyíl utca Füredi út Balmazújvárosi út által határolt terület. Vámospércsi út Faraktár utca Luther utca Keresszegi utca Ótemető utca Rakovszky utca Kassai út által határolt terület. Balmazújvárosi út Böszörményi út Pesti utca Kishegyesi út Lóskúti utca 4. számú főút vasútvonala által határolt városrész. Külterületek: Gáspár György kert, Méhészkert, Dombostanya, Tornyostanya, Domokos Márton kert, Nagy Mihály kert, Nagymacs, Ondód, Bellegelőkert, Nagycsere, Haláp, Szikigyakor, Apafa, Pallag, Kismacs A Böszörményi úti központhoz tartozó településrészen lakótelep, illetve új építésű lakóparkok találhatók. A lakótelepen - a fiatal, első lakásukat ott vásárló házaspárok mellett - lecsúszott, 5. oldal, összesen: 21

6 eladósodott családok élnek jelentős számban. Rájuk jellemző több generáció, illetve több család együttélése. A lakóparkokban magasan kvalifikált családok laknak, akiknél a szociális problémák kevésbé jelentkeznek, bár a hitelfelvétel következtében keletkezett anyagi nehézségekkel többen küzdenek. Ezekben a családokban a családtagok elfoglaltságából adódóan gyakran kapcsolati problémák figyelhetők meg. Az óvároshoz tartozó régi városrészben zömében hátrányos helyzetű lakosok élnek. Kismacson, Nagymacson és Józsán a városból kiköltözött, középosztálybeli lakosok száma jelentősen növekedett az elmúlt évtizedekben. Józsa régi falusias városrész, tősgyökeres lakókkal, illetve a kiköltözött, új családi házban élőkkel. Ezen a területen kevésbé jelentkeznek a szociális problémák, de itt is előfordul az eladósodás. A lakosság végzettsége, anyagi lehetőségei, összetétele az utóbbi évtizedekben felfelé mozdult, a kiköltözésnek köszönhetően. A Nagysándor telepen a mélyszegénységben élők nagy száma mellett új építésű területek is találhatók, ahol inkább iskolai hiányzás és kapcsolattartási problémák okoznak gondot. A Csapókert kertvárosias lakóterület, ahol a középosztálybeli lakosok - eladósodás és munkanélküliség következtében történő - lassú lecsúszása figyelhető meg,. A külterületeken, a tanyavilágban (Pallag, Nagymihálykert, Dombostanya, Haláp, Domokos Márton kert Harstein-kert) alapvetően a mélyszegénységben élők jelenléte a meghatározó, akik a megélhetési nehézségek által kiváltott egyéb, halmozott problémákkal is küzdenek. A városban teljesen ellehetetlenült családok közül sokan ezekre a területekre húzódnak. A Gyermekjóléti Központ területi irodáinak címe, és a hozzájuk tartozó ellátási terület Központ: 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. Kassai út Nyíl utca Füredi út Balmazújvárosi út által határolt terület. Külterületek: Apafa, Pallag, Kismacs Csapókerti Területi Iroda: 4033 Debrecen, Süveg u. 3. Vámospércsi út Faraktár utca Luther utca Keresszegi utca Ótemető utca Rakovszky utca Kassai út által határolt terület. Külterületek: Gáspár György kert, Méhészkert, Dombostanya, Tornyostanya, Bellegelőkert, Nagycsere, Haláp, Szikigyakor Pósa Utcai Területi Iroda: 4031 Debrecen, Pósa u. 1. Balmazújvárosi út Böszörményi út Pesti utca Kishegyesi út Lóskúti utca 4. számú főút vasútvonala által határolt városrész. Külterületek: Domokos Márton kert, Nagy Mihály kert, Nagymacs, Ondód Józsai Területi Iroda: 4225 Debrecen, Felsőjózsai u. 7. Józsa városrész Külterületek: Harstein-kert, Domokos Márton kert Az ügyfélfogadás rendje Böszörményi út 68. Süveg u. 3.sz. Józsa, Felsőjózsai u. Pósa u.1.sz.* sz. 7.sz. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek *Az őszi, téli, és a tavaszi szünidőben zárva tart a területi iroda. A szolgáltatás teljes nyitvatartási időben a Böszörményi út 68. szám alatt érhető el a kliensek részére. A nyári szünidőben szerda óra között tartunk ügyeletet a területi irodában. Más napokon a Böszörményi út 68. szám alatt érhető el a szolgáltatás a lakosság részére. 6. oldal, összesen: 21

7 2.3. Az ellátandó célcsoport jellemzői Az ellátási területen élők száma: 0-18 évesek száma: fő évesek száma: fő Az ellátási területen élő lakosság összlétszáma: fő A rendelkezésre álló adatok szerint egyik oldalról a gondozásban lévő gyermekek számának csökkenése figyelhető meg, miközben a szakmai tapasztalat azt mutatja, hogy az új esetek körében egyre összetettebbek a problémák, illetve egyre több az olyan eset, ahol a kliensek együttműködési készsége, motivációja a változtatásra nagyon alacsony. Az ellátási terület egyes részei között nagy különbségek mutatkoznak a gyermekek veszélyeztetettségének sűrűsége szempontjából. Kiemelkedően magas a rászoruló gyermekek száma a Domokos Márton kertben, a Nagysándor telepen, valamint a külsőségeken. A családok anyagi problémái mellett gyakran megjelenik a szülői elhanyagolás, a szülők alkoholbetegségéből fakadó életvezetési zavar, a nevelési probléma, a gyermek-szülő közötti konfliktus, a bántalmazás, illetve a gyermek beilleszkedési- és magatartászavara. Az ellátási területen leginkább előforduló problématípusok Anyagi, megélhetési problémák, lakhatással kapcsolatos gondok, gyermekneveléssel összefüggő problémák, óvodába, iskolába való beilleszkedési nehézség, magatartászavar, teljesítményzavar, családi konfliktus-helyzetek (szülők egymás közötti konfliktusa, szülő-gyerek közötti konfliktus), életvezetési problémák, szülői elhanyagolás, fogyatékosság, retardáció, részképesség hiánya, szenvedélybetegségek, gyermeket érintő életvezetési problémák, gyermeket veszélyeztető szülői magatartás, elhanyagoló nevelés, brutalitás, bántalmazás, abúzus, serdülőkori krízishelyzet, válás - kapcsolattartás szülővel, nagyszülővel, egyszülős élethelyzet, homoszexualitás, szabálysértési ügyek (garázdaság, ittas járművezetés, közlekedési szabályok megszegése, személyigazolvány hiánya, stb.) büntető ügyek (rongálás, lopás) magántanulói jogviszony létesítésének véleményezése, kapcsolattartás A szolgáltatás szakmai tartalma A Gyermekjóléti Központ önálló intézményegységként működő gyermekjóléti szolgálat, amely az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt. 7. oldal, összesen: 21

8 A Gyermekjóléti Központ olyan gyermekjóléti szolgáltatást végez, mely a gyermek érdekeit védi, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szakmai tevékenységet a Gyermekjóléti Központ vezetője irányítja. A vezető feladata: Az esetek elosztása a családgondozók között. Legalább havonta két alkalommal szakmai megbeszélések szervezése, melynek célja az esetmunka hatékonyságának elősegítése. A családgondozók rendszeres továbbképzésének és szakmai tapasztalatcseréjének megszervezése A gyermekjóléti szolgáltatás célja A gyermekjóléti szolgáltatás célja az, hogy hozzájáruljon a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséhez, családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, annak megszüntetéséhez, a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez, illetve utógondozással a családjából kiemelt gyermek visszailleszkedéséhez A Gyermekjóléti Központ feladatai, szolgáltatásai A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése A gyermek családban történő nevelkedésének érdekében tájékoztatást nyújtunk a rászorulóknak jogaikról, a támogatások lehetőségeiről, segítjük ezekhez való hozzájutásukat. Családtervezési, pszichológiai, nevelési, mentálhigiénés tanácsadást biztosítunk, illetve elősegítjük ezekhez való hozzájutást külső erőforrások igénybevételével. Ebben a kérdésben együttműködünk a város különböző intézményeivel, civil szervezeteivel. A válsághelyzetben lévő várandós anyát támogatjuk, tanácsokkal segítjük, közreműködünk abban, hogy szakszerű segítséget kaphasson, és dönteni tudjon gyermeke további sorsáról. Az átmenetileg nehéz helyzetben lévő gyermeket, illetve a családját segítjük az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban. A városban zajló szabadidős, kulturális, sportprogramok nyilvántartásával, azok ajánlásával tudjuk irányítani a gyermekek, fiatalok figyelmét a szabadidő hasznos eltöltése irányában. Ezzel alternatívát kínálunk számukra, meghagyva a szabad döntés lehetőségét, motiváljuk őket a kulturált szórakozási formák igénybevételére. A rászoruló családok esetében közreműködünk hivatalos ügyeik intézésében. Tájékoztatási feladatok Tájékoztatást nyújtunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, segítjük az azokhoz való hozzájutást. A tájékoztatást úgy kell megszervezni, hogy arról a gyermek fejlettségétől függően önállóan, törvényes képviselője nélkül is tudomást szerezhessen. Támogatásokhoz történő hozzájutás segítése A támogatásokhoz történő hozzájutás érdekében a Gyermekjóléti Központ munkatársai segítséget nyújtanak a gyermek vagy szülője (törvényes képviselője) kérelmének előterjesztéséhez. Szükség esetén kezdeményezi a családgondozó a támogatás megállapítását, az ellátás igénybevételét a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, szolgáltatónál. Felkészíti a gyermeket, illetve a szülőt a támogatás célszerű felhasználására. 8. oldal, összesen: 21

9 Tanácsadás A Gyermekjóléti Központ munkatársai gyermeknevelési, szociális ügyintézési, életvezetési tanácsadást nyújtanak a klienseknek. Külső szakemberek bevonásával ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadáshoz segítik a rászorulókat. A Gyermekjóléti Központ családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, gyermekjogi és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást nyújt, vagy az ezekhez történő hozzájutást szervezi. Válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása A Gyermekjóléti Központ segíti, támogatja, tanácsokkal látja el a válsághelyzetben lévő várandós anyát. Szükség esetén tájékoztatja a családok átmeneti otthonában igénybe vehető szolgáltatásokról, szervezi az ahhoz történő hozzájutást. A családgondozó személyes segítő kapcsolat keretében közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében. A születendő gyermeke nevelését nem vállaló terhes anyát a családgondozó tájékoztatja az örökbeadás lehetőségéről, valamint az örökbefogadási eljárásról. A Gyermekjóléti Központ és a védőnő haladéktalanul tájékoztatják egymást, ha a várandós anya válsághelyzetben van. Szabadidős programok szervezése A Gyermekjóléti Központ munkatársai szünidőkben szabadidős programokat szerveznek a gyermekek részére, és segítik vele a munkája miatt elfoglalt szülőt. Ügyfélfogadási időben a gyermekek szabadon látogathatják a józsai területi iroda udvarán található játszóteret. A Gyermekjóléti Központ kezdeményezi, hogy a közoktatási intézmények, szociális és kulturális intézmények, valamint társadalmi szervezetek szervezzenek szabadidős programokat a gyermekek számára. A Gyermekjóléti Központ munkatársai nyilvántartást vezetnek a város területén rendelkezésre álló, szabadidős programokat nyújtó szervezetekről, és felkérik őket, hogy nyújtsanak tájékoztatást programjaikról. Hivatalos ügyek intézése A központ munkatársai segítséget nyújtanak a gyermekeknek, illetve szüleiknek ügyeik hatékony intézéséhez. Beszerzik az ellátások megigényléséhez szükséges adatlapokat, közreműködnek azok kitöltésében, és szükség esetén a megfelelő szervhez történő eljuttatásában. A Gyermekjóléti Központ tájékoztatja a gyermeket, illetve a szülőt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről. A gyámhatóság felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás Törzslapját, (amennyiben a felkérést családgondozás nem előzte meg) GYSZ-1, illetve (amennyiben a felkérését családgondozás előzte meg) a GYSZ-3 számú lapját kitöltve környezettanulmányt készít (a gyámhatósági felkérés beérkezését követően) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében észlelő- és jelzőrendszert működtetünk. Együttműködünk az állami és civil szervezetekkel, magánszemélyekkel. Az ellátási területen működő gyermekintézmények, bölcsődék, óvodák, iskolák, kollégiumok, védőnő, háziorvos, civil szervezetek képviselőit rendszeresen összehívjuk, ahol a területen adódó 9. oldal, összesen: 21

10 gyermekjóléti, gyermekvédelmi problémákat tekintjük át, illetve a gyermekvédelem kiemelt kérdéseit beszéljük meg. A cél az, hogy az érintett szakemberek minél több információ birtokába jussanak, ismerjék meg az eljárási lehetőségeket, tudják hová kell fordulniuk a probléma észlelésekor. Ezzel lehetővé válik a minél előbbi beavatkozás, és hatékonyabb lesz a prevenció. Az ellátási területen igyekszünk feltárni a veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására javaslatot készítünk. Észlelő és jelzőrendszer működtetése A Gyermekjóléti Központ olyan észlelő és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését. Figyelemmel kíséri a gyermekek életkörülményeit, és szociális helyzetét. Nyomon követi a lakosság gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. Kezdeményezi, szervezi és összehangolja a Gyvt ban meghatározott személyek és szervezetek (továbbiakban: jelzőrendszer tagjai) részvételét az észlelő és jelzőrendszerben. Felhívja a jelzőrendszer tagjait, hogy jelzési kötelezettségüknek írásban tegyenek eleget, krízishelyzetben utólagosan teljesítsék azt. Fogadja a jelzőrendszer tagjaitól érkező jelzéseket, intézkedéséről pedig tájékoztatja őket. A jelzőrendszer tagjaival történő együttműködés érdekében esetmegbeszélést tart. Az esetmegbeszélésen elhangzottakról feljegyzést készít. Az esetmegbeszélés formája lehet esetkonferencia. Évente legalább 6 alkalommal pedig szakmaközi megbeszélés. A Gyermekjóléti Központ minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a résztvevők áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, valamint az előző évben végzett szakmai tevékenységet A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése A családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megszüntetése érdekében családgondozást végzünk, konfliktuskezelő mediációs, illetve terápiás módszereket alkalmazunk. A családgondozás tervezett módon, határidő, feladatok, felelősök megjelölésével zajlik, 6 havonta értékeljük a folyamatot. Válás, kapcsolattartás, gyermek-elhelyezési konfliktusok esetén kapcsolatügyeleti szolgáltatást biztosítunk. Szükség esetén egészségügyi, szociális, pedagógiai ellátást, valamint hatósági beavatkozást kezdeményezünk. A védelembe vett gyermeket, illetve annak családját gondozzuk, egyéni gondozási-nevelési tervet készítünk, közreműködünk a védelembe vételt előidéző okok megszüntetésében, 6 havonta értékeljük a folyamatot. Szükség esetén javaslatot teszünk a gyermek családjából történő kiemelésére, leendő gondozási helyére. Erre csak akkor kerülhet sor véleményünk szerint, ha a családgondozás alapellátásban, majd a védelembe vétel során eredménytelen, illetve ha gyermek közvetlen veszélyben van. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló családgondozás körében a Gyermekjóléti Központ családgondozója személyes segítő kapcsolatot alakít ki a klienssel. Az új esetek családgondozóhoz történő helyezése a Gyermekjóléti Központ vezetőjének a feladata. A családgondozó támogatja a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában, személyisége kedvező irányú fejlődésében. 10. oldal, összesen: 21

11 Segíti a szülőket a gyermek gondozásában, nevelésében, ellátásának megszervezésében, a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében. A családi konfliktusok megoldását az érintett személyek bevonásával, közvetítéssel segíti elő. A családgondozást tervezett módon, határidő megállapításával teljesíti a családgondozó. Kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer megfelelő adatlapjait, gondozási tervet készít, melyet ismertet a gyermekkel és a szülővel. A gyermek és a szülő közreműködésével legalább hathónaponként értékeli a gondozás eredményességét, a megállapításokat helyzetértékelésben rögzíti a GYSZ-3 Betétlapon Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására A Gyermekjóléti Központ családgondozója javaslatot tehet a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések közül a következőkre: A jegyzőnek a gyermek védelembe vételére, illetve ideiglenes hatályú elhelyezésére. A városi gyámhivatalnak a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére vagy nevelésbe vételére. A javaslatban a Gyermekjóléti Központ a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapjában ismerteti a gyermek helyzetét, a veszélyeztető körülményeket, a szülő nevelési tevékenységét, a család élethelyzetére vonatkozó adatokat, az alapellátásban végzett tevékenységet, és a kliens együttműködési készségét. Védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok A Gyermekjóléti Központ esetkonferenciát követően javaslatot tesz a gyermek védelembe vételére, ha az alapellátás keretében történő családgondozás a gyermek vagy a szülő együttműködésének hiánya miatt nem vezetett eredményre, vagy a veszélyeztetettség mértéke ezt teszi szükségessé. A védelembe vétellel kapcsolatosan a családgondozónak az alábbi feladatokat kell teljesítenie: A családgondozó az egyéni gondozási-nevelési tervet a GYSZ-5 számú adatlapot kitöltve, a védelembe vételről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül elkészíti, mely folyamatba bevonja a szülőt, a gyermeket, egyéb érintett személyeket, valamint szükség esetén szakembereket. A családgondozó feladata a gyermek gondozásának, ellátása szervezésének és a szülői nevelés támogatásának folyamatos biztosítása. A családgondozó a felülvizsgálat keretében, illetve szükség szerint tájékoztatja a jegyzőt a gyermek veszélyeztetettségére vonatkozó körülményekről. A védelembe vétel felülvizsgálata érdekében végzett helyzetértékelést a GYSZ-6 számú adatlapon rögzíti a felülvizsgálatot megelőzően 15 nappal, és továbbítja a védelembe vételt elrendelő jegyzőnek, 10 nappal a felülvizsgálat időpontja előtt. Amennyiben az egyéni gondozási-nevelési terv megvalósítása a szülő, illetve a gyermek együttműködése hiányában nem lehetséges, a családgondozó azt írásban jelzi a jegyzőnek, illetve javaslatot tesz az általa összehívott esetkonferenciát követően a gyermekvédelmi gondoskodás más eszközeinek alkalmazására. Ha a gyermek veszélyeztetettsége a szülő elhanyagoló magatartásából, a gyermek érdekét sértő helytelen pénzfelhasználásából következik, és a veszélyeztetettség az alapellátás igénybevételével nem szüntethető meg, javaslatot tesz a gyermek védelembe vételére és ezzel egyidejűleg a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, A tankötelezettség teljesítésnek hiányában a jegyző megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít, javaslatot tesz az eseti gondnok személyére. Együttműködik a kirendelt eseti gondnokkal. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével érintett gyermek egyéni gondozási-nevelési tervében rögzíti a tankötelezettség teljesítését segítő feladatokat, a közoktatási intézményben 11. oldal, összesen: 21

12 igénybe vehető, a gyermek felzárkóztatását célzó foglalkozásokon, fejlesztő foglalkoztatáson, képesség-kibontakoztató felkészítésen való részvételének biztosítására irányuló intézkedéseket. Ideiglenes hatályú elhelyezés, illetve nevelésbe vétel Amennyiben az alapellátásban végzett családgondozás, és a védelembe vétel nem vezetett eredményre, és a gyermeket veszélyeztető körülményeket azok segítségével nem lehetséges felszámolni, a családgondozó javaslatot tesz a gyámhatóságnak a gyermek családból történő kiemelésére, nevelésbe vételére, illetve közvetlen veszélyhelyzetben a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére. A Gyermekjóléti Központ a családból kiemelt gyermek visszahelyezését segítő családgondozást a gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján teljesíti. Az átmeneti nevelésbe vett gyermek esetében családgondozással segítjük a szülőket a gyermekneveléshez szükséges családi körülmények megteremtésében, javításában. Közreműködünk a szülő-gyermek közötti kapcsolat rendezésében, fenntartásában, mert a cél az, hogy a gyermek visszahelyezhető legyen családjába, a család pedig biztosítani tudja a gyermek egészséges testi, lelki, erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket. A családgondozó együttműködik a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, a nevelőszülői hálózatot működtető intézmény, valamint a gyermekotthon családgondozójával. Elsősorban a gyermek szüleit támogatja a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában, a gyermekkel történő kapcsolattartásban. A nevelésbe vételt követően a családgondozó a gyermeket a gondozási helyén az elhelyezést követő két hónapon belül felkeresi, tájékozódik beilleszkedéséről. Személyes segítő kapcsolat keretében közreműködik a szülő és a gyermek kapcsolatának helyreállításában, folyamatos kapcsolattartásuk segítésében. A családgondozás és a kapcsolattartás tervezése céljából a GYSZ-7 számú adatlapot tölti ki a nevelésbe vételi határozatot követő 30 napon belül, kérésre továbbítja a szakszolgálat részére. Támogatja a szülők nevelési, gondozási, háztartásszervezési ismereteinek gyarapítását. Közreműködik a család lakáskörülményeinek rendezésében, elfogadhatóvá tételében. Támogatja a szülők szociális ellátásokhoz jutását. Javaslatot tesz a kapcsolattartás formájának és módjának megváltoztatására. A gyermek nevelésbe vételének felülvizsgálatakor tájékoztatja a gyámhivatalt a szülő-gyermek kapcsolat, és a szülő életkörülményeinek alakulásáról. Félévente egyszer, továbbá a felülvizsgálatot megelőzően a gyámhivatal felkérésétől számított 15 napon belül kitölti a GYSZ-8 számú adatlapot, amit továbbít a gyámhivatalnak, a szakszolgálatnak és a gyámnak. Utógondozás A családjába visszahelyezett gyermeket utógondozásban részesítjük. Az utógondozás célja a gyermek családjába történő visszailleszkedésének, lakókörnyezetébe történő beilleszkedésének, tanulmányai folytatásának vagy az iskolai végzettségének, szakképzettségének megfelelő munkahely-felkutatás segítése. Utógondozással segítjük a gyermek családjába történő visszailleszkedését, a szülő-gyermek közötti kapcsolat rendeződését, a gyermek további sorsának megnyugtató alakulását. Az utógondozás során Gyermekjóléti Központ családgondozója együttműködik a gyermekotthon, a nevelőszülői hálózatot működtető, illetve szakszolgálat utógondozójával. 12. oldal, összesen: 21

13 Speciális szolgáltatások A gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat, így utcai és lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet, kórházi szociális munkát és készenléti szolgáltatást is biztosít a Gyermekjóléti Központ. Utcai és lakótelepi szociális munka Az utcai és lakótelepi szociális munka során a Gyermekjóléti Központ: Speciális segítséget nyújt a szabadidejét utcán töltő, kallódó, magatartásával saját testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető csellengő gyermekek számára. Beilleszkedést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő programokat szervez a Gyermekjóléti Központban a kallódó, csellengő gyermekek számára. Felkutatja a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermeket, és elősegíti a lakóhelyre történő visszakerülését. Szükség esetén kezdeményezi az ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek számára az átmeneti gondozást vagy gyermekvédelmi gondoskodásban történő részesítést. A lakókörnyezetben, illetve az Újkerti lakótelepen, a csellengő gyermekek számára szabadidős programokat szervez. Csoportos szolgáltatás keretében az Intézmény székhelyén, és a területi irodái közösségi termében különböző szabadidős tevékenységek szervezése folyik gyermekek részére, például: kézműves programok, számítógép-használat, videofilm vetítés megbeszéléssel, szabadidős programok csellengő gyermekek és fiatalok részére. Az egyéni szolgáltatás az utcán és a lakótelepen csellengő, otthonról elűzött gyermekeket és fiatalokat segíti közösségbe, illetve saját vagy helyettesítő családba történő beilleszkedésében, a szociális munka (egyéni esetkezelés, közösségi szociális munka) módszereivel. Kapcsolatügyelet A kapcsolatügyelet célja: Kapcsolattartás lehetőségének biztosítása a bíróság, a gyámhivatal, vagy a kapcsolattartásra jogosult, gyermekét nem nevelő szülő kérésére, valamint a nagyszülői láthatás elősegítése. A gyermek számára a lehetőség biztosítása arra, hogy különélő szülőjével, nagyszülőjével semleges helyen találkozhasson, ezzel biztosítva legyen az a joga, hogy mindkét szülőjével élő kapcsolatot tarthasson fenn. Szülő-gyermek kapcsolat ápolása, fenntartása, vagy újra kialakítása a házasság, a család felbomlása, vagy más ok miatt megromlott, illetve megszakadt kapcsolat esetén. Mediációval konfliktusok esetén pereskedés helyett egyezség létrejöttének segítése a gyermekelhelyezési, kapcsolattartási kérdésekben. Konfliktuskezelés új módszereinek megismertetése a kliensekkel. A Gyermekjóléti Központ feladatai: Találkozásra, együttlétre alkalmas, semleges helyet biztosít ügyfélfogadási időben és hétvégén a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára. A hatósági eljárást mellőző, a felek kezdeményezésére létrejövő közvetítést végez ügyfélszolgálati időben. A gyermek biztonságát és igényeit mindenek fölé helyező fokozatos kapcsolatépítés segítése, a szülő-gyermek kapcsolat aktuális szintjének megfelelően (kapcsolattartási szintek). Ellenőrzött kapcsolattartás biztosítása a bíróság és a gyámhivatal határozata alapján mindaddig, amíg más, továbblépést lehetővé tevő határozat nem jön létre. 13. oldal, összesen: 21

14 Együttműködés a bírósággal, gyámhivatallal, a hatóságok írásbeli tájékoztatása. Gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítő eljárást, mediációt biztosít a felek közti konfliktus feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása és annak mindkét fél részéről történő betartása céljából. A kapcsolatügyelet formái: ellenőrzött kapcsolattartás folyamatos jelenléttel segített kapcsolattartás segített kapcsolattartás A kapcsolatügyelet komplex módszerével dolgozunk, a Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szövetsége által elfogadott szakmai protokollt alapul véve, az általuk kidolgozott adminisztrációs rendszerrel együtt. A kapcsolatügyelet a feladatra kiképződött családgondozók közreműködésével, szükség esetén ügyfélfogadási időben mediációs szolgáltatás biztosításával zajlik. A kapcsolattartás formájáról az érintett felekkel kötött megállapodás, illetve a hatósági felkérésben foglaltak alapján történik döntés. A kapcsolattartás elmaradása esetében az esetgazda családgondozó mindent megtesz annak érdekében, hogy felderítse az elmaradás okát, és facilitálja a megállapodást be nem tartó felet a megállapodásban foglaltak betartására, a gyermek érdekeinek érvényesítése céljából. A kapcsolatügyelet szolgáltatást ügyfélszolgálati időben valamennyi területi irodában, szombati napokon óra között a Böszörményi út 68. szám alatti székhelyen veheti igénybe a kapcsolattartásra jogosult személy. Kórházi szociális munka Az Intézmény vezetője és a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban Kenézy Kórház Kft.) ügyvezetője szerződést köt a kórházi szociális munka biztosításának és az együttműködés módjának rögzítése céljából. A Kenézy Kórház Kft. szülészeti és nőgyógyászati, valamint gyermekpszichiátriai osztályain a Gyermekjóléti Központ munkatársai végzik a kórházi szociális munkát. A kórházi szociális munka célja: Várandós, krízishelyzetben lévő anyák segítése, anyaotthonban, családok átmeneti otthonában történő elhelyezése, ügyintézés segítése, tanácsadás és információnyújtás, mediációval családi kapcsolatok rendezése. Krízishelyzetbe került várandós anyák segítése, tanácsadással, információnyújtással az örökbefogadás, örökbeadás ügyintézésének elősegítése. Fiatalkorú terhes anyák családgondozása. Bántalmazott gyermekek védelme, a kialakult veszélyeztetés megszüntetése családgondozással. A Gyermekjóléti Központ feladatai: Segíti a szülészeti-nőgyógyászati osztály védőnőjével együttműködve a válsághelyzetben lévő anyát és gyermekét információk nyújtásával, ellátásokhoz jutás közvetítésével, ellátási lehetőségek felkutatásával. A gyermekpszichiátriai osztályon észlelt gyermek-elhanyagolás, és bántalmazás esetén hatósági eljárást kezdeményez. Az illetékessége alá nem tartozó gyermeket, a gyermek további ellátása érdekében az illetékes gyermekjóléti szolgálathoz vagy gyermekjóléti központhoz irányítja. A gyermekpszichiátriai osztályon ellátott, öngyilkosságot megkísérelt, kábítószert használó gyermek esetén családgondozást végez. 14. oldal, összesen: 21

15 A kórházi szociális munka megvalósítása a kórházi osztályokon tartott fogadóórák keretében, az egészségügyi intézmény szakembereivel történő együttműködés során történhet. A Kenézy Kórház csecsemő- és gyermek, szülészeti és nőgyógyászati, valamint gyermekpszichiátriai osztályain, hétfőnként esetkonzultáció, illetve jelzések fogadása formájában a Gyermekjóléti Központ munkatársai végzik a kórházi szociális munkát a két intézmény között kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően. A kórházi szociális munkát végző szakembereink jó kapcsolatot és együttműködést alakítanak ki a kórház dolgozóival A szolgáltatás keretében: Segítik a várandós, krízishelyzetben lévő anyákat, családok átmeneti otthonába történő elhelyezésüket, tanácsot, információkat adnak számukra, mediációs eljárással közreműködnek családi kapcsolataik rendezésében. A krízishelyzetbe került várandós anyákat a gyermek örökbeadásával kapcsolatos információkkal látják el, segítik az örökbeadással összefüggő ügyek intézését. Családgondozást végeznek a fiatalkorú terhes anyák esetében. Családgondozással ellátják a bántalmazott gyermekek védelmét, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését. Fogadják a veszélyeztetett gyermekekről az egészségügyi intézmény jelzését, és továbbítják azt a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat felé. Készenléti szolgálat A készenléti szolgálat célja az, hogy hétköznap és ünnepnapokon a Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl is lehetővé váljon: lakossági jelzés fogadása, tájékoztatás az ellátásokról, felvilágosítás, információ nyújtása, tanácsadás, szükség esetén személyes segítségnyújtás. A Gyermekjóléti Központ feladatai: az ügyfélszolgálati idején túl felmerülő krízishelyzetekben azonnali segítséget nyújt tanácsadás, tájékoztatás formájában, vagy segítség mozgósításával. A készenléti szolgálat elérhetőségéről a lakosságot tájékoztatja. A szolgáltatást a Városi Rendőrkapitánysággal történő szoros együttműködésben alakítja ki. A készenléti szolgálatot a Gyermekjóléti Központ munkatársai ügyeleti beosztás szerint látják el ügyfélfogadási időn túl, az alábbi időpontokban: Hétfő: és Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: Vasárnap: Hétfő: A készenléti szolgálat telefonszáma: 30/ oldal, összesen: 21

16 Egyéb feladatok A Gyermekjóléti Központ a szakszolgálat felkérésére megvizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit. Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket. Lehetővé teszi, hogy a gyermek és a hozzátartozói a gyermekjogi képviselő személyét és a vele való kapcsolat felvételének módját megismerhessék. Részt vesz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában. A forgalmi napló vezetése folyamatos számozással történik területi irodánként. A forgalmi naplóban rögzítésre kerül a kliens neve, lakcíme, problémájának megnevezése és az esetkezelése jellege. A családgondozók munkanaplót vezetnek, melyben rögzítik az ügyeleti, valamint terepen eltöltött idejük alatt végzett szakmai tevékenységet, adminisztrációt, az esetkezelés, segítő beszélgetés, családlátogatás során, konzultáción, esetmegbeszélésen és esetkonferencián történtekkel kapcsolatos lényeges információkat Szolgáltatásaink Szociális ügyintézési tanácsadás, életvezetési és gyermeknevelési tanácsadás, gyermekjogi tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, fejlesztő pedagógiai foglalkozás, logopédiai foglalkozás, jogi tanácsadás, családterápia, konfliktuskezelés, mediáció háztartási ismeretek, klubfoglalkozás kislányok részére, ingyenes gitároktatás gyermekek részére, számítástechnika klub, szabadidős programok tanítási szünetekben, tábor szervezése a hátrányos helyzetű gyermekek részére a nyári szünidőben Esetmegbeszélések, esetkonferenciák A Gyermekjóléti Központ munkatársai rendszeresen esetmegbeszéléseket, esetkonferenciákat tartanak, ahol az esetben érintett együttműködők vannak jelen. Minden év március 31-ig gyermekvédelmi tanácskozást szervezünk az észlelő és jelző rendszer tagjainak a részvételével, az évi munka értékelése céljából. A megbeszélésekről jegyzőkönyv készül Az együttműködés módjai Együttműködés a Családsegítő Központtal és az Intézmény egyéb szakmai szervezeti egységeivel A Gyermekjóléti Központ munkatársai szorosan együttműködnek a Családsegítő Központ szakembereivel. Szükség szerint közös családgondozást végeznek, közös esetmegbeszéléseket tartanak, szabadidős klubok, programok a kollegák együttes részvételével zajlanak. A Gyermekjóléti Központ munkatársai együttműködnek a Gyermekek Átmeneti Otthona, a Családok Átmeneti Otthona, és a Helyettes Szülői Hálózat szakembereivel azon családok esetében, melyek gyermekei intézményünkben, a Gyermekek Átmeneti otthonában, a Helyettes Szülői Hálózatban, 16. oldal, összesen: 21

17 vagy a Családok Átmeneti Otthonában élnek Együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel Nagy hangsúlyt fektetünk a szakmaközi kapcsolatok fejlesztésére, a személyes kapcsolatok kiépítésére, a szükséges információk áramoltatására. Rendkívül fontosnak tartjuk a kapcsolattartást a város másik Gyermekjóléti Központjával, családsegítő szolgálataival, egyéb intézményeivel, civil szervezeteivel. Az együttműködés a szociális munka hatékonyságát növeli, és lehetővé teszi a komplex segítést. Szoros együttműködést valósítunk meg DMJV Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Osztályával, a gyámhatósággal, a Rendőrséggel, Ügyészséggel, Bírósággal. Együttműködünk a józsai, a csapókerti, és más településrészek civil szervezeteivel. Aktív szerepet vállalunk az ellátási területen zajló közösségi rendezvények (pld. gyermeknap, szüreti nap) megszervezésében és lebonyolításában. A kapcsolattartás ezekkel az intézményekkel, szervezetekkel, hatóságokkal folyamatos. Rendszeresen szervezünk szakmai találkozókat, egymás szakmai programjait támogatjuk, egyeztetéseket végzünk kliensek ügyében, az ügyfeleket tájékoztatjuk egymás szolgáltatásairól, programjairól Adatkezelés, az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme A kliensek jogainak védelme A segítő tevékenység során a munkatársaink tudomására jutott személyes adatokat az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével kezeljük. Gyermekjóléti Központunk nyilvántartja az általa kezelt adatokat, és ennek során az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat betartja. Az ellátottaknak nyújtott szociális szolgáltatások során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, nemre, vallásra, nemzeti, etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, korra, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzete miatt. Tevékenységünket a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltaknak megfelelően végezzük. A kliensek érdekeinek védelme céljából a gyermekjogi képviselő telefonszáma nyilvános helyen, kifüggesztve található meg az Intézményben. Kollegáink arról tájékoztatják a rászorulókat, és szükség esetén közreműködnek a kapcsolatfelvételben is A dolgozók jogainak védelme A személyes gondoskodást végző dolgozók közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Érdekeiknek és jogaiknak védelme a Szociális Munka Etikai Kódexében foglalt alapelveknek megfelelően történik. Elfogadjuk, és tiszteletben tartjuk a szociális munkás eltérő véleményét, a nézetkülönbségek egyeztetések során történő rendezésére törekszünk. Támogatjuk szakembereinket a szakma, illetve a kliensek érdekeinek képviselete során vállalt esetlegesen kialakuló - konfliktusokban. A kollégák kompetenciahatárainak tiszteletben tartása mellett, hatékony együttműködések kialakítását tartjuk szem előtt. A kiégés megelőzése érdekében a szakemberek mentálhigiénéje, szakmai fejlődése érdekében állandó esetmegbeszéléseket tartunk, szupervízión, továbbképzéseken veszünk részt. A szociális szolgáltatást végzők számára biztosítani kell emberi méltóságuk, személyiségi jogaik tiszteletben tartását, munkájuk elismerését. Személyes adataikat védjük az idegeneknek, klienseknek történő kiadástól. 17. oldal, összesen: 21

18 2.9. A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja, formái A szakmai munkakörökben foglalkoztatott, szolgáltatást nyújtó közalkalmazottak folyamatos szakmai felkészültségét többféle módon biztosítja az Intézmény. Az esetek kapcsán felmerülő napi problémák, kérdések megoldására folyamatba építetten konzultációs lehetőségek állnak a dolgozók rendelkezésére, melyeket a szervezeti egységvezetők, az intézményvezető-helyettes, illetve az intézményvezető biztosít. Valamennyi szervezeti egységben az egységvezető irányításával - rendszeresen esetmegbeszélések szervezésére kerül sor. Megakadások kapcsán valamennyi dolgozónak, és valamennyi szervezeti egységnek szupervíziós lehetőség áll rendelkezésre, amelyet igénybe lehet venni egyénileg, illetve csoportosan is. Évente több alkalommal belső továbbképzést szervezünk, a szervezeti egységvezető által jelzett témakörben, külső előadó meghívásával vagy intézményben foglalkoztatott, felkészült kolléga bevonásával. A dolgozók szakmai továbbképzéseken történő részvételét amennyiben az kapcsolódik a dolgozó munkaköri feladataihoz szabadidő biztosításával, és költségvetés függvényében részvételi díjhoz történő hozzájárulással támogatjuk A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja A lakosság tájékoztatása a sajtón, szórólapokon, plakátokon, interneten keresztül történik A szolgáltatások igénybevételének módja A szolgáltatást szóban és írásban lehet kérelmezni, illetve kezdeményezni. A szolgáltatások igénybevétele ingyenes. A Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait igénybe lehet venni önkéntesen is, szükség esetén azonban hatóság is kötelezheti a klienseket a segítő szolgáltatás igénybe vételére, illetve az együttműködésre. 18. oldal, összesen: 21

19 3. Középtávú tervek Az intézményben folyó szakmai munka továbbfejlesztésével kapcsolatosan középtávon az alábbi terveket fogalmazta meg a szakmai testület: Területi iroda helyiségeinek bővítése a Böszörményi út 68. szám alatti székhelyen. Technikai háttér frissítése, új számítógépek beszerzése. Ifjúsági- és gyermek önismereti csoportok, drog-, alkohol-, dohányzás elleni preventív programok óvodákkal, iskolákkal történő együttműködésben az egyes városrészek sajátosságainak megfelelően. Tankötelezettség teljesítésének elősegítése csoportok szervezésével gyermekek és szüleik részére. Krízishelyzetben lévő terhes anyák támogatása, babamentő program az egész ellátási területen. A Szakmai Program az alábbi melléklettel rendelkezik: 1. számú melléklet DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata Debrecen, május oldal, összesen: 21

20 Közalkalmazotti Tanács véleménye A Közalkalmazotti Tanács a Szakmai Programot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértett. Debrecen, május oldal, összesen: 21

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

MUNKATERV. 2012-es év tevékenységéről. Eger, 2012. március

MUNKATERV. 2012-es év tevékenységéről. Eger, 2012. március GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERV 2012-es év tevékenységéről Eger, 2012. március TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1. Gyermekjóléti alapellátások célja... 2 2. Gyermekjóléti szolgáltatás... 2 3. Gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS Esetmenedzser

MUNKAKÖRI LEÍRÁS Esetmenedzser Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Ágazat telephelye : 6090 KUNSZENTMIKLÓS, Damjanich

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT Ágazat telephelye : 6090 KUNSZENTMIKLÓS, Damjanich u. 17/D sz.. TELEFON: 76/550-257 I.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. december 18.-i ülésére Tárgyalja

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gye... Page 1 of 31 CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet A jogszabály mai napon (2011.VIII.23) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT közös megvalósításáról I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2005. május hó 31. napján a helyi önkormányzatok társulásairól szóló

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE Témafelelős:Baski Zsuzsanna Tárgy: Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának elfogadására Véleményező bizottság: - KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5516 Körösladány, Wenckheim Béla u. 1. Tel./fax: 06-66/475-125 E-mail: klcssgyj@gmail.com

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI R E N D

SZOLGÁLTATÁSI R E N D Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZOLGÁLTATÁSI R E N D Család- és gyermekjóléti szolgálat (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás) A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad,

Részletesebben

2016. január 1-től családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy szervezeti keretben működtethető. Települési önkormányzat

2016. január 1-től családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy szervezeti keretben működtethető. Települési önkormányzat 2016. január 1-től családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy szervezeti keretben működtethető. Települési önkormányzat feladatköre az általános segítő feladatok biztosítása család

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-8/205. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 205. május 29. napján tartandó ülésére Tárgy: Átfogó

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének Szakmai programja DUNAÚJVÁROS I. Általános működési feltételek Az intézmény elnevezése: Útkeresés Segítő Szolgálat, melynek keretében,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20- i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

(3) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a nem állami szerv (Gyvt. 30. ) által nyújtott személyes gondoskodásra is.

(3) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a nem állami szerv (Gyvt. 30. ) által nyújtott személyes gondoskodásra is. 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat BESZÁMOLÓJA a 2013-as évben végzett tevékenységéről

A Gyermekjóléti Szolgálat BESZÁMOLÓJA a 2013-as évben végzett tevékenységéről Tarna menti Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálat 3350 Kál, Fő út felső 11-13. A Gyermekjóléti Szolgálat BESZÁMOLÓJA a 2013-as évben végzett tevékenységéről Készítette: Peténé Pintér Erzsébet Családgondozó

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak 2015. évi tevékenységéről Újhartyán Városban Intézményünk a 2015. évben is társulás keretében működtette a három szociális alapellátást (étkeztetést,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja

Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás Szakmai programja Szakfeladat száma: 88920100 Ellátási terület: Berhida - Vilonya 1 A Családsegítő Központ 1997. december 01.

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYA. Készítették: Dr. Révész Magda Borbás László Buzsáki Tünde Gál Antal

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYA. Készítették: Dr. Révész Magda Borbás László Buzsáki Tünde Gál Antal GYA GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS Készítették: Dr. Révész Magda Borbás László Buzsáki Tünde Gál Antal GYA.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 30/1. oldal Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A gyermekjóléti szolgáltatás

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. szeptember 16. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÉSZÍTETTE:KÁDÁR ANIKÓ 2016.05.27. B E R E T T Y Ó - K Ö R Ö S T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S S Z O C I Á L I S S Z O L G Á L T A T Ó K Ö

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

Egymásra. hangolva HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD- GONDOZÁS KÖZOKTATÁS KÖZNEVELÉS

Egymásra. hangolva HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD- GONDOZÁS KÖZOKTATÁS KÖZNEVELÉS CSALÁD- GONDOZÁS KISGYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA KÖZOKTATÁS Egymásra HÁZIGONDOZÁS HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY KÖZNEVELÉS hangolva SZEMÉLYES GONDOSKODÁS VÉDÕNÕI SZOLGÁLTATÁS GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTÕ

Részletesebben

A család- és gyermekjóléti központon belül a feladatmegosztás a központ és a szolgálat feladatait ellátó önálló szakmai egységek között áll fenn.

A család- és gyermekjóléti központon belül a feladatmegosztás a központ és a szolgálat feladatait ellátó önálló szakmai egységek között áll fenn. ÚJ SZERVEZETI FORMA 2016. január 1-től családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy szervezeti keretben működtethető. Települési önkormányzat feladatköre az általános segítő feladatok

Részletesebben