PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL"

Átírás

1 PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL A Szenátus elfogadta: június 28. A határozat száma: 255/ (VI. 28.) Szenátus határozat Hatálybalépés: szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelõs: Dr. Kristóf János oktatási és akkreditációs rektorhelyettes

2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat hatálya II. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI STÁTUSZ ÉS A TÁMOGATÁSI IDÕ 2. Államilag támogatott státusz 3. Költségtérítéses státusz 4. Támogatási idõ 5. Adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idõ 6. A támogatási idõvel kapcsolatos rendelkezések III. FEJEZET HALLGATÓI TÁMOGATÁSOK ÉS KERETÖSSZEGEK 7. Támogatások felsorolása 8. Hallgatói támogatások 9. Intézményi keretösszeg felosztása 10. A hallgatói juttatásokhoz nyújtott normatív hozzájárulásnál figyelembe vehetõ hallgatói kör és a figyelembe vehetõ hallgatói létszám megállapításának rendje 11. Tanulmányi ösztöndíj 12. Kiemelt ösztöndíj 13. Rendszeres szociális ösztöndíj 14. Rendkívüli szociális ösztöndíj 15. Szociális lakhatási ösztöndíj 16. Egyéb ösztöndíjak 17. Köztársasági ösztöndíj 18. Speciális ösztöndíj 19. Alaptámogatás 20. Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 21. Szociális tankönyv- és jegyzettámogatás 22. Kollégium fenntartása, kollégiumi férõhely 23. Kollégiumi alapszolgáltatás IV. fejezet A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDÕ DÍJAK 24. Fizetendõ díjak és költségek 25. Egyéb díjak 26. Költségtérítési díj 27. A költségtérítés fizetése alóli mentesülés szabályai 28. Költségtérítési kedvezmény 29. Költségtérítési díj felhasználása 30. Az államilag támogatott és költségtérítéses képzés közötti átsorolás rendje 31. Képzési hozzájárulás 32. Képzési hozzájárulás fizetése alóli mentesülés szabályai 33. Kollégiumi és diákotthoni térítési díj 34. A befizetett díjak felhasználása V. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 35. Eljárási rendelkezések VI. FEJEZET 36. ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK VII. FEJEZET 37. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK VIII. FEJEZET 38. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. számú melléklet 2. számú melléklet 3. számú melléklet 4. számú melléklet 6. számú melléklet 7. számú melléklet 8. számú melléklet 9. számú melléklet

3 10. számú melléklet 11. számú melléklet 12. számú melléklet 13. számú melléklet

4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyetemi Szabályzat ( a továbbiakban: Szabályzat) a hallgatók által fizetendõ díjakról és térítésekrõl, valamint a részükre adható egyes támogatásokról a évi CXXXIX. Törvény, valamint a 79/2006. (IV. 5.) és az 51/2007. (III. 26.) számú kormányrendeletek alapján készült. 1. A Szabályzat hatálya 1.1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Pannon Egyetemen a) felsõfokú szakképzésben, b) alapképzésben (beleértve a fõiskolai és egyetemi képzést), c) kiegészítõ alapképzésben, d) szakirányú továbbképzésben, e) mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatókra A Szabályzat hatálya csak kifejezett rendelkezés esetén és az e Szabályzatban megfogalmazott eltérésekkel terjed ki a PhD képzésben részt vevõ hallgatókra A Szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi karára és tagozatára. II. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI STÁTUSZ ÉS A TÁMOGATÁSI IDÕ A hallgatók finanszírozási státusza lehet: államilag támogatott vagy költségtérítéses. 2. Államilag támogatott státusz Államilag támogatott képzésben részt vevõ hallgatónak minõsül az államilag finanszírozott képzésre felvett, és

5 2.1. az január 1. elõtt hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen jogviszonyának keretében tanulmányainak befejezéséig; 2.2. az 1997/1998-as tanévben január 1. után, az 1998/1999-es, 1999/2000-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen jogviszonya keretében tanulmányai befejezéséig, amennyiben elsõ oklevele megszerzése érdekében folytatja tanulmányait (e pont alkalmazásában a továbbiakban: elsõ alapképzés), vagy a fõiskolai szintû végzettség és szakképzettség megszerzése után ugyanazon a szakon elsõ egyetemi végzettség és szakképzettség, továbbá fõiskolai vagy egyetemi végzettségre épülõ elsõ tanári képesítés megszerzésére irányuló képzés keretében folytatja tanulmányait (e pont alkalmazásában a továbbiakban: elsõ kiegészítõ alapképzés); 2.3. a 2000/2001-es, a 2001/2002-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen jogviszonya keretében amennyiben e jogviszony létesítése elõtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt és elsõ alapképzésében vesz részt, és megkezdett féléveinek száma a képesítési követelményekben elõírt képzési idõ féléveinek számát nem haladja meg, vagy amennyiben tanulmányai megkezdésekor egyszakos tanári oklevéllel már rendelkezett, és a második egyszakos tanári végzettség megszerzését eredményezõ képzésben vesz részt, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben elõírt képzési idõ féléveinek számát, vagy amennyiben olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként elõírják, hogy a hallgatónak felsõoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben elõírt képzési idõ féléveinek számát, vagy elsõ kiegészítõ alapképzésben vesz részt, négy féléven keresztül; 2.4. a 2002/2003-as, 2003/2004-es, a 2004/2005-ös, 2005/2006-os tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy e jogviszonya keretében, amennyiben e jogviszony létesítése elõtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt, elsõ alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben elõírt képzési idõ féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettõvel megnövelt értékét, vagy

6 amennyiben e jogviszony létesítése elõtt hallgatói jogviszonyt létesített, de felvételi eljárás keretében e jogviszony megszüntetésével együtt új jogviszonyt hozott létre és elsõ alapképzésben vesz részt, továbbá összes megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben elõírt képzési idõ féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettõvel megnövelt értéket, vagy amennyiben tanulmányai megkezdésekor államilag támogatott egyszakos közismereti tanári vagy hittanár-nevelõ képzésben vett részt, és a második egyszakos közismereti tanári végzettség megszerzését eredményezõ képzésben vesz részt, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben elõírt képzési idõ féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettõvel megnövelt értéket, vagy amennyiben olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként elõírják, hogy a hallgatónak felsõoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben elõírt képzési idõ féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettõvel megnövelt értéket, vagy elsõ kiegészítõ alapképzésben vesz részt, négy féléven keresztül; 2.5. bármely szakon költségtérítéses képzésbõl az intézmény döntése alapján, az intézménynél már meglévõ államilag támogatott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejébõl még hátralévõ idõtartamban A 2006/2007-es tanévtõl hallgatói jogviszonyt létesítõ hallgatók bármely képzési ciklusban, felsõfokú szakképzésben, szakirányú továbbképzésben folyó képzése lehet államilag támogatott, függetlenül annak munkarendjétõl A 2.6. pont szerinti hallgatók esetén a további (párhuzamos) hallgatói jogviszony is lehet államilag támogatott képzés A 2007/2008-as tanévtõl hallgatói jogviszonyt létesítõ hallgatók pénzügyi státusza bármely képzési formában két félévre vonatkozik. 3. Költségtérítéses státusz A költségtérítéses képzésben részt vevõ hallgató státusza költségtérítéses.

7 4. Támogatási idõ 4.1. A 2006/2007. tanévtõl hallgatói jogviszonyt létesítõ hallgatók esetén egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsõoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben ( továbbiakban: támogatási idõ), beleértve a felsõfokú szakképzést is. A támogatási idõbe be kell számítania a megkezdett államilag támogatott félévet, kivéve, ha a kar dékánja a hallgató kérelmére utólagosan szünetelteti a hallgatói jogviszonyát. (Például szülés, baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt.) 4.2. A fogyatékossággal élõ hallgató kérelmére támogatási ideje a dékán engedélyével legfeljebb négy félévvel megnövelhetõ A részidõs képzésben részt vevõ, valamint a távoktatásban részt vevõ hallgató kérelmére támogatási ideje a dékán engedélyével kettõ félévvel megnövelhetõ Ha a hallgató felhasználta a rendelkezésre álló összes támogatási idõt, csak költségtérítéses képzési formában folytathat tanulmányokat a felsõoktatásban. 5. Adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idõ 5.1. Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idõ két félévvel hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje Ha a hallgató felhasználta a képzéshez rendelkezésre álló támogatási idõt, csak költségtérítéses képzési formában folytathatja tanulmányait. 6. A támogatási idõvel kapcsolatos rendelkezések 6.1. Ezen szabályzat vonatkozásában megkezdett félévnek számít az a félév, amikor a hallgató a beiratkozást követõ 30. napon is rendelkezik nem szünetelõ hallgatói jogviszonnyal (továbbiakban: megkezdett félév) Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsõoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban záróvizsgát tett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsõfokú szakképzés tekintetében is.

8 6.3. A költségtérítéses képzésben résztvevõ hallgatók esetén a tanulmányi félévek száma nem korlátozott. A hallgató azonban jogszabályon alapuló juttatást, kedvezményt, szolgáltatást nem vehet igénybe, ha a felsõoktatási intézményben megkezdett féléveinek a száma beleértve az államilag támogatott képzés idejét is meghaladja a tizenhat félévet. Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést annál, aki a hallgatói jogviszonya megszûnését követõ öt év eltelte után létesít új hallgatói jogviszonyt A 2006/2007-es tanévtõl hallgatói jogviszonyt létesítõ hallgatók esetén a támogatási idõ, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idõ számításakor egy félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató egyidejûleg több felsõoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve, ha ugyanabban a felsõoktatási intézményben egyidejûleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése elõtt megszûnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére költségtérítéses formában tanulmányokat folytató hallgató léphet. Bármely képzési ciklusban, felsõfokú szakképzésben, szakirányú továbbképzésben folyó képzés lehet államilag támogatott, függetlenül annak munkarendjétõl Államilag támogatott képzésben biztosítani kell, hogy a hallgató egyéni tanulmányi rendjében költségtérítés fizetése nélkül az összes elõírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékû tárgyat vehessen fel. III. FEJEZET HALLGATÓI TÁMOGATÁSOK ÉS KERETÖSSZEGEK 7. Támogatások felsorolása 7.1. Az Egyetem hallgatói részére a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX törvényben (a továbbiakban: Ftv.) foglaltak szerint: a) állami támogatás a Ftv ában meghatározott hallgatói elõirányzat terhére, b) egyéb támogatás a központi költségvetésen kívüli források felhasználásával adható. 8. Hallgatói támogatások

9 Az Egyetem a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat alábbi jogcímeken használhatja fel: 8.1. Teljesítmény alapú ösztöndíj kifizetésére: tanulmányi ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj, kiemelt ösztöndíj, szakmai gyakorlatos ösztöndíj Szociális alapú ösztöndíj kifizetésére: rendszeres szociális ösztöndíj, rendkívüli szociális ösztöndíj, Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi rész, alaptámogatás, szociális lakhatási ösztöndíj, külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja Doktorandusz ösztöndíj 8.4. Egyéb ösztöndíj 8.5. Intézményi mûködési költségek finanszírozására: a jegyzet-elõállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élõ hallgatók tanulmányait segítõ eszközök beszerzésére, a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása, kollégium fenntartása, mûködtetése, kollégiumi férõhely bérlése, kollégiumi felújítás, hallgatói önkormányzat mûködésének támogatása Az intézményi keretösszeg szerinti ösztöndíjakból és támogatásokból a nappali tagozatos államilag támogatott képzésben (felsõfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, fõiskolai és egyetemi szintû képzésben) részt vevõ hallgatók részesülhetnek a képesítési követelményekben meghatározott képzési idõtartamon belül. (A szeptember 1-tõl felvételt nyert hallgatók esetén a statisztikai adatközlés jogosulti létszámba való beszámíthatóságig.) 9. Intézményi keretösszeg felosztása 9.1. A tanulmányi ösztöndíj és a kiemelt ösztöndíj kifizetésére kell felhasználni a jogosult hallgatók után biztosított hallgatói normatíva százalékát.

10 9.2. A rendszeres szociális ösztöndíj, a rendkívüli szociális ösztöndíj és az alaptámogatás kifizetésére kell felhasználni a jogosult hallgatók után biztosított: hallgatói normatíva százalékát, lakhatási támogatás normatívája intézményi hatáskörben megállapított mértékét, de legalább 30 százalékát, tankönyv- és jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56 százalékát A jegyzet-elõállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élõ hallgatók tanulmányait segítõ eszközök beszerzésére kell felhasználni a jogosult hallgatók után biztosított tankönyv- és jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva intézményi összegének 24 százalékát A kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatására kell felhasználni a jogosult hallgatók tankönyv- és jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva intézményi összegének 20 százalékát A köztársasági ösztöndíj kifizetésére kell felhasználni a köztársasági ösztöndíjra jogosult hallgatók után biztosított intézményi összegét A kollégium fenntartására, mûködtetésére kell felhasználni a kollégiumi támogatás intézményi összegét A kollégiumi férõhely bérlésére, kollégiumi felújításra kell felhasználni a lakhatási támogatás e rendelet hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított intézményi összegének intézményi hatáskörben megállapított mértékét, de legfeljebb 70 százalékát A hallgatói önkormányzat mûködésének támogatására kell felhasználni a jogosult hallgatók után biztosított hallgatói normatíva intézményi összegének 1 százalékát. 10. A hallgatói juttatásokhoz nyújtott normatív hozzájárulásnál figyelembe vehetõ hallgatói kör és a figyelembe vehetõ hallgatói létszám megállapításának rendje Az intézményi keretösszeg megállapításakor: a márciusi és októberi statisztikai adatközlések szerinti jogosult létszámok számtani közepét kell figyelembe venni

11 a hallgatói ösztöndíj-támogatására, a kollégiumi támogatásra, a lakhatási támogatásra, a tankönyv és jegyzettámogatásra, sport és kulturális tevékenységre fordítható összeg esetében, a tényleges jogosultsági hónapszám egytizenkettedét kell figyelembe venni a doktorandusz ösztöndíj esetében, a tényleges jogosultsági hónapszám egytizedét kell figyelembe venni a köztársasági ösztöndíj esetében, a ténylegesen kifizetendõ összeget kell figyelembe venni a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja és a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze esetében Márciusi statisztikai adatközlésen a felsõoktatási intézmény március 15-i állapotát, októberi statisztikai adatközlésen a felsõoktatási intézmény október 15-i állapotát rögzítõ, a felsõoktatási intézmény által teljesített statisztikai adatközlést kell érteni Az egyes normatívák év közbeni változása esetén a jogosult létszámok megállapítása a képzési idõszakok (tanulmányi félévek) rendjét követik Az intézményi hallgatói elõirányzat keretösszegeinek megállapításakor az intézmények a statisztikai jelentésükben - a pontok szerinti hallgatók közül csak azokat az államilag támogatott hallgatókat vehetik figyelembe, akik esetében a megkezdett félévek száma nem haladja meg a rájuk vonatkozó képesítési követelményekben meghatározott, félévekben számított képzési idõszakot; - a 2.6. pont szerinti hallgatók mindegyikét figyelembe vehetik A Szabályzat vonatkozásában megkezdett félévnek számít az a félév, amikor a hallgató a beiratkozást követõ 30. napon is rendelkezik nem szünetelõ hallgatói jogviszonnyal (a továbbiakban: megkezdett félév) A hallgatói ösztöndíj-támogatás esetében a jogosulti létszám az államilag támogatott alapképzésben, mesterképzésben, egyetemi szintû képzésben, fõiskolai szintû képzésben vagy felsõfokú szakképzésben teljes idejû képzésben részt vevõ hallgatók száma.

12 10.7. A kollégiumi támogatás esetében a jogosulti létszám azoknak a hallgatóknak a száma, akik államilag támogatott teljes idejû képzésben vesznek részt és - az egyetem kollégiumában, - a Public Private Partnership keretében felépített vagy felújított kollégiumban, - az egyetem által bérelt kollégiumban vannak elhelyezve A lakhatási támogatáshoz rendelkezésre álló támogatás esetében a jogosulti létszám az Egyetemen államilag támogatott teljes idejû képzésben részt vevõ hallgatók létszáma levonva a képzés helyén bejelentett lakcímmel rendelkezõ államilag támogatott teljes idejû képzésben részt vevõk létszámának 95 %-át, továbbá levonva a pont szerinti létszámot A doktorandusz ösztöndíj esetében a jogosulti létszám a felsõoktatási intézményben államilag támogatott teljes idejû doktori képzésben részt vevõk létszáma A tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport és kulturális tevékenységre fordítható összeg esetében a jogosulti létszám a és a pontok szerinti jogosulti létszámok összege A köztársasági ösztöndíj esetében a jogosulti létszám a ténylegesen ösztöndíjban részesülõ hallgatók száma. 11. Tanulmányi ösztöndíj Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott teljes idejû felsõfokú szakképzésben, alapképzésben (beleértve a fõiskolai és egyetemi képzést), mesterképzésben részt vevõ hallgatók a képzési idõszakon belül félévenként, szakonként meghatározott kreditindex teljesítése esetén részesülhetnek. Tanulmányi ösztöndíjban az egyetem nappali tagozatos államilag támogatott teljes idejû képzésben részt vevõ hallgatóinak legfeljebb 50 %-a részesülhet. A tanulmányi ösztöndíj összegét az elõzõ félév kreditindexe alapján úgy kell megállapítani, hogy az a hallgató részére ösztönzõ legyen Az elsõ aktív (megkezdett) félévre (oktatási idõszakra) beiratkozó hallgató tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet Más felsõoktatási intézménybõl (vagy más karról, szakról) átvett hallgató kreditindexét az átvételi határozatban elismert tantárgyak érdemjegyeibõl és kreditpontjaiból kell kiszámolni.

13 11.4. A tanulmányi ösztöndíj megállapításához szükséges alsó kreditindexet a kari Diákjóléti/Diákszociális Bizottság félévenként jogosult megállapítani A hallgatók kreditindexét a 4. számú mellékletben foglaltak szerint a képzési helyenként illetékes Oktatásszervezési Egység állapítja meg. A hallgatók kreditindexét NEPTUN kód szerint a képzési hely szerint illetékes Oktatásszervezési Egység a honlapján közzé teszi. A hallgató a téves megállapítás ellen egy héten belül fellebbezési kérelmet nyújthat be az illetékes Oktatásszervezési Egységhez. A fellebbezési határidõ lejárta után jogorvoslatra nincs lehetõség A havi tanulmányi ösztöndíj személyenkénti minimális összegét félévenként a kari Diákjóléti/Diákszociális Bizottság jogosult megállapítani. A tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva 5%-át A tanulmányi ösztöndíj hallgatónkénti összegét a pontokban leírtak alapján az 1. számú melléklet figyelembe vételével a képzési helyenként illetékes Oktatásszervezési Egység állapítja meg A képzési hozzájárulást fizetõ hallgatók részesülhetnek a befizetett képzési hozzájárulás 50 %-ából elkülönített tanulmányi ösztöndíjkeretbõl. A hallgatók kreditindexének értéke nem lehet kisebb a pont szerint meghatározott értéknél. 12. Kiemelt ösztöndíj Államilag támogatott és költségtérítéses nappali tagozatos hallgatók részére a képzési idõszakon belül a tantervi követelményeken túlmenõ kiemelkedõ szakmai, tudományos, közéleti, kulturális és sport tevékenységért kiemelt ösztöndíj adományozható egy félév idõtartamra Kiemelt ösztöndíjra a pontban leírt tevékenységet végzõ, kiemelkedõ kreditindexet elért hallgató pályázhat. A részletes feltételeket a kari pályázati felhívás tartalmazza. Köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató egyidejûleg Kiemelt ösztöndíj elnyerésére nem jogosult. PhD (doktorandusz) képzésben részt vevõ hallgató Kiemelt ösztöndíjban nem részesülhet A pályázatok beadási határideje: félévenként a szorgalmi idõszak harmadik hetének utolsó munkanapja.

14 A pályázatok benyújtásának helye: a képzési helyenként illetékes Oktatásszervezési Egység A Kiemelt ösztöndíjat a Kari Hallgatói Önkormányzat egyetértésével a dékán adományozza Kiemelt ösztöndíjban a kar államilag támogatott nappali tagozatos hallgatói létszámának 1%-a részesülhet. A Kiemelt ösztöndíj a kar hallgatói ösztöndíjtámogatás keretébõl fizetendõ A Kiemelt ösztöndíj havi összege a Köztársasági ösztöndíj 2/3-ad része száz forintra kerekítve. 13. Rendszeres szociális ösztöndíj Államilag támogatott teljes idejû felsõfokú szakképzésben, alapképzésben (beleértve a fõiskolai és egyetemi képzést), mesterképzésben, doktori képzésben részt vevõ hallgatók a képzési idõtartamon belül rendszeres szociális ösztöndíjban részesíthetõk Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által beadott pályázat útján igényelhetõ. A hallgató egy pályázat beadására jogosult függetlenül attól, hogy hány képzésben vesz részt A hallgató szociális helyzetének megítélésekor különösen a következõket kell figyelembe venni: a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. Törvény (a továbbiakban Tbj.) szerinti, a hallgató által is lakott közös háztartásban élõk számát és jövedelmi helyzetét, b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás idõtartamát és költségét, c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit, d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, e) a hallgató vagy az eltartójának minõsülõ vele közös háztartásban élõ közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülõ egészségügyi kiadásait, f) a hallgatóval közös háztartásban élõ eltartottak számát, különös tekintettel az eltartott gyermekekre, g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.

15 A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhetõ jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövõbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni A rendszeres szociális ösztöndíj hallgatónkénti összegét a pontok alapján a Hallgatói Önkormányzat jogosult megállapítani Elõnyben részesíthetõk: a a) hátrányos helyzetû hallgatói csoportok, b) gyermekük gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévõk, terhességi- betegágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülõk, c) fogyatékossággal élõ jelentkezõk csoportjához tartozók Havonta a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói ösztöndíj támogatás keretösszeg 20 %-ának megfelelõ összegû támogatást kell nyújtani annak a hallgatónak, aki korábban a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény 20. -a (3) bekezdésének b) pontja alapján rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült feltéve, hogy a) tartósan beteg, illetve fogyatékossággal élõ, vagy b) halmozottan hátrányos helyzetû, vagy c) családfenntartó, vagy d) nagycsaládos (legalább két eltartott testvére, illetve legalább három gyermeke van), vagy e) árva. Halmozottan hátrányos helyzetû, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülõje, illetve szülei az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megilletõ szolgáltatás megállapításához a szülõ nyilatkozata szerint legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, illetve fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek Havonta a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói ösztöndíj támogatás keretösszeg 10 %-ának megfelelõ összegû rendszeres szociális ösztöndíjat kell nyújtani annak a hallgatónak, aki a) hátrányos helyzetû, vagy b) félárva, vagy c) gyámsága nagykorúsága miatt megszûnt.

16 13.8. A hatályos jogszabályok alapján hátrányos helyzetû az a hallgató, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzõ védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt, továbbá, aki a) árva, vagy b) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, vagy c) kikerült a nevelésbevétel alól, vagy d) gyámsága nagykorúsága miatt szûnt meg, vagy e) akinek mindkét szülõje, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nõtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülõje elhunyt. 14. Rendkívüli szociális ösztöndíj A rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat beadása útján nyerhetõ el, amelyet a kari HÖK elnök bírál el, és dönt annak összegérõl. Pályázat beadására a pont szerinti hallgatók jogosultak A rendkívüli szociális ösztöndíj keret összegét félévenként a kari Diákjóléti/Diákszociális Bizottságok határozzák meg. 15. Szociális lakhatási ösztöndíj Szociális lakhatási ösztöndíj A pont szerinti képzési székhelyen nem állandó bejelentett lakcímmel rendelkezõ hallgatók, akik a felvételi alapelvek alapján jogosultak lennének kollégiumi elhelyezésre, de férõhely hiányában ebben nem részesülhetnek, havonta folyósítandó szociális lakhatási ösztöndíjban részesíthetõk A szociális lakhatási ösztöndíj pályázat útján nyerhetõ el. Egy hallgató egy pályázat beadására jogosult, függetlenül attól, hogy hány képzésben vesz részt Szociális lakhatási ösztöndíjra akkor is benyújtható pályázat, ha a képzési hely nem rendelkezik kollégiummal Annak a hallgatónak, aki kollégiumban került elhelyezésre, szociális lakhatási ösztöndíj nem ítélhetõ oda.

17 A szociális lakhatási ösztöndíj részletes feltételeirõl és az odaítélés módjáról a Lakhatási Bizottságok döntenek. A Lakhatási Bizottságokban a Hallgatói Önkormányzatnak egyetértési joga van Lakhatási támogatás (bérlemények dologi költsége) A lakhatási támogatás keretösszege nemcsak szociális lakhatási ösztöndíj folyósítására használható fel, hanem azt az Egyetem a PE Hallgatói Önkormányzat egyetértésével épületek, férõhelyek bérlésére és vásárlására, valamint kollégiumi fejlesztésre is felhasználhatja. A lakhatási támogatás keretösszegének legfeljebb 70 %-a fordítható kollégiumi férõhely bérlésére és vásárlására, valamint kollégiumi fejlesztésre. A lakhatási támogatás keretösszegének fennmaradó része szociális lakhatási ösztöndíjra használható fel A szociális lakhatási ösztöndíj és a férõhelyek bérlésére (illetve kollégiumi fejlesztésre) fordított összegek felosztásuk után külön kezelendõk. 16. Egyéb ösztöndíjak Egyszeri ösztöndíj Az egyszeri ösztöndíj folyósításának lehetõségét és feltételeit félévenként a Diákjóléti/Diákszociális Bizottságok határozzák meg.

18 16.2. Jutalom A nappali tagozatos államilag támogatott és a költségtérítéses hallgató az alább felsorolt kiemelkedõ tevékenységekért jutalomban részesíthetõ: - tudományos diákköri konferencián elért helyezés, - PE tanulmányi versenyen elért helyezés (I-III), - publikációs tevékenység, - kiemelkedõ közösségi tevékenység, - kiemelkedõ sport tevékenység. Jutalmazásra javaslatot szervezeti egységek tehetnek A pontban leírt tevékenység utáni jutalom hallgatónkénti összegét a kari Diákjóléti/Diákszociális Bizottság által meghatározott keretösszegig a javaslattevõ határozza meg Szakmai gyakorlati ösztöndíj Azok a pont szerinti hallgatók, akik a szorgalmi idõszakon kívül szervezett gyakorlaton vesznek részt és a munkahely nem fizet munkabért, az Egyetemtõl szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülnek A szakmai gyakorlati ösztöndíj összege négy hétre számítva az éves hallgatói ösztöndíj támogatás keretösszeg 10%-a A Bölcsészettudományi Kar tanítási gyakorlatot teljesítõ pont szerinti hallgatói utazási költségtérítésben részesíthetõk. A tanszék (intézet) által igazolt utazási költséget az Oktatásszervezési és Akkreditációs Iroda utalja a hallgató számlájára. A tanítási gyakorlat helye és az Egyetem székhelye közötti utazási költség a menetjegy (bérlet) leadásával számolható el Magyar állampolgár által államilag elismert, külföldi felsõoktatási intézményben folytatott képzéshez segítséget nyújtó ösztöndíj pályázatának kiírása és elbírálási rendje. (A részletes feltételeket az 5. számú melléklet tartalmazza.) Nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó magyar állampolgár anyanyelven folytatott felsõfokú tanulmányaihoz segítséget nyújtó ösztöndíj pályázatának kiírása és elbírálási rendje. (A részletes feltételeket az 5. számú melléklet tartalmazza.)

19 16.6. Külföldi állampolgárok magyarországi tanulmányainak támogatási rendje. (A részletes szabályozást a 6. számú melléklet tartalmazza.) Az Európai Gazdasági Térség országaiban részképzésben részt vevõ hallgatók ösztöndíja megállapításának és folyósításának rendje. (A részletes szabályozást a 7. számú melléklet tartalmazza.) 17. Köztársasági ösztöndíj Az oktatási és kulturális miniszter a kiemelkedõ tanulmányi eredményû, tudományos diákköri munkában, illetve szakmai téren kimagasló munkát végzõ hallgatók részére egy tanév idõtartamára, a felsõoktatási intézmény elõterjesztésére köztársasági ösztöndíjat adományoz Köztársasági ösztöndíjban az egyetem (PE) nappali tagozatos, államilag támogatott és költségtérítéses alapképzésben (beleértve a fõiskolai és egyetemi képzést) vagy mesterképzésben részt vevõ hallgatóinak 0,8%-a részesülhet két lezárt félév (egy tanévnek megfelelõ oktatási idõszak) illetve legalább 55 kreditpont megszerzése után, a képzési idõtartamon belül A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhetõ el. A pályázat általános feltételeit az oktatási és akkreditációs rektorhelyettes évente teszi közzé. A pályázat egyetemi feltételei: - a kiemelkedõ kreditindex és a szakon elvárható kumulatív kreditpont teljesítése a pályázat beadásának tanévében. - eredményes tudományos diákköri munka: Országos Tudományos Diákköri Konferencián vagy a Pannon Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján bemutatott dolgozat, vagy szakmai konferencián elõadás (poszter) tartása, vagy jegyzet, illetve szakmai cikk írásában való részvétel. A pályázat benyújtásának határidejét és a rangsorolás szempontjait a pályázati felhívás tartalmazza A köztársasági ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével A pályázatokat a Szenátus által átruházott hatáskörben az oktatási és akkreditációs rektorhelyettes, a karok oktatási dékánhelyettesei és a HÖK képviselõibõl álló bizottság rangsorolja. A rangsorolás elve ellen fellebbezési lehetõség nincs. A rangsorolt pályázatokat az Egyetem rektora terjeszti az oktatási és kulturális miniszter elé.

20 17.6. Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató az 51/2007 (III. 26.) számú kormányrendelet 24. -ában foglaltak és a Szabályzat alapján érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben a 24. -ában meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatási és kulturális miniszter jogosult a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehetõ figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az intézmény hallgatói elõirányzat vagy a központi költségvetésen kívüli forrásai terhére köteles kifizetni Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj kivéve az 51/2007. számú (III. 26.) számú kormányrendelet 24. (6) bekezdés szerinti jogorvoslati eljárás folytán bekövetkezõ késedelem esetét csak az adott tanévben folyósítható Amennyiben a hallgató jogviszonya bármilyen okból megszûnik vagy szünetel, a köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési idõnek megfelelõen páratlan tanulmányi félévben végzõdõ tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság nem szûnik meg, ha a hallgató elsõ kiegészítõ alapképzésben vagy mesterképzésben tanul tovább tanulmányai megszakítása nélkül, azaz tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja. 18. Speciális ösztöndíj Speciális ösztöndíjra pályázatot írhat ki az Egyetem bármely olyan egysége, amely erre a célra felhasználható pénzeszközzel rendelkezik. Az ösztöndíj nem lehet munkavégzésre irányuló jogviszony ellenértéke A speciális ösztöndíj odaítélésérõl a Speciális Ösztöndíj Bizottság dönt, melynek összetétele: Illetékes kar dékánhelyettese, a pályázatot kiíró egység képviselõje, a gazdasági-mûszaki fõigazgató gazdasági ügyekért felelõs helyettese, valamint a Hallgatói Önkormányzat által delegált hallgató. Nem kari szintû egységek esetében a dékánhelyettest az oktatási rektorhelyettes képviseli. A Bizottság az elnököt tagjai közül választja Az ösztöndíjat pályázat útján lehet elnyerni. A kiíró köteles a pályázati kiírást a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozni, hogy ezen tényrõl az Egyetem hallgatói tudomást szerezzenek. A kiíró a pályázati felhívást a

21 közzététel elõtt 8 munkanappal a Speciális Ösztöndíj Bizottság részére köteles megküldeni A Speciális Ösztöndíj Bizottság döntésérõl írásbeli határozatot készít, melyet a pályázónak és a kifizetõnek egyidejûleg megküld A Dékáni Titkárságok havonta 5-éig állományt küldenek az Oktatási és Kutatási Igazgatóság részére a számfejtendõ speciális ösztöndíjról. (Az állománynak a hallgató következõ adatait kell tartalmaznia: név, Neptun kód, félév, képzés kódja, utalandó összeg.) A Speciális Ösztöndíj maximális összege a nappali tagozatú graduális képzésben résztvevõ hallgatók esetében a Köztársasági Ösztöndíj háromszorosa, PhD hallgatók esetében az állami ösztöndíj kétszerese. 19. Alaptámogatás Az elsõ alkalommal államilag támogatott teljes idejû felsõfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítõ személy az elsõ bejelentkezése alkalmával kérelemre a hallgatói normatíva 50 %-ának megfelelõ összegû alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a pontokban foglalt feltételeknek megfelel Az elsõ alkalommal államilag támogatott teljes idejû mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítõ személy az elsõ bejelentkezése alkalmával kérelemre a hallgatói normatíva 75 %-ának megfelelõ összegû alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a pontokban foglalt feltételeknek megfelel. 20. Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsõoktatási intézményében e szabályzat alapján megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített és akik államilag támogatott teljes idejû

22 nappali tagozatos alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat Az intézményi ösztöndíjrész forrása az Egyetem költségvetésében megjelölt elkülönített forrás Az intézményi ösztöndíjrész havi egy fõre jutó legnagyobb összegét az oktatási és kulturális miniszter évente teszi közzé Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyezõ összeg, azonban nem haladhatja meg a pontban meghatározott összeget Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, az Egyetemen folyósított támogatástól Az intézményi ösztöndíjrészt az oktatási és kulturális miniszter adományozza Az ösztöndíjjal kapcsolatos központi adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt szervezet (a továbbiakban: pályázatkezelõ szervezet) látja el Az ösztöndíjat a hallgatói juttatásokat kifizetõ intézmény folyósítja a hallgatónak. A felsõoktatási intézmény kötelessége a kifizetés megkezdése elõtt megvizsgálni a jogosultságot Az intézményi ösztöndíjrész folyósítására a jogosultság vizsgálata után kerül sor. Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósítása az Egyetemhez történõ átutalást követõ elsõ ösztöndíj számfejtésekor történik Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül teljes egészében szünetel Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósítása feltételeinek nem felel meg, az Egyetem köteles az ösztöndíj folyósítását megszüntetni. Az Egyetem a tanulmányi félév lezárását követõen, legkésõbb június 30-ig, illetve január 31-ig számol el a ki nem fizetett ösztöndíjakról a pályázatkezelõ szervezettel. Az ösztöndíj folyósításának megszüntetését az elszámolást követõen a pályázatkezelõ szervezet közli a települési, illetve megyei önkormányzatokkal.

23 Amennyiben a hallgató nem jogosult az ösztöndíjra, a rá esõ, már átutalt, de ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjrészt az Egyetem a pályázatkezelõ szervezet számára 30 napon belül köteles visszautalni Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintõ változásról a legrövidebb idõn, de legfeljebb 15 napon belül írásban értesíteni az Egyetemet és a pályázatkezelõ szervezetet Az értesítési kötelezettséget a hallgató 3 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: a/ hallgató neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, b/ a hallgató képzésének megnevezése, munkarendje, finanszírozási formája, c/ tanulmányok halasztása Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az Ösztöndíjrendszer következõ évi fordulójából kizárható. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat az Egyetem részére visszafizetni. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követõen (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt Az Egyetem térítésmentesen köteles a Bursa ösztöndíjat folyósítani. Az önkormányzati ösztöndíjat az Egyetem csak abban az esetben köteles kifizetni, ha annak fedezete a pályázatkezelõ szervezettõl a számlájára átutalásra került Az intézményi ösztöndíjat abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíj fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. 21. Szociális tankönyv- és jegyzettámogatás Az Egyetem a tankönyv- és jegyzettámogatást készpénz-helyettesítõ kártya formájában bocsátja a 21.2.a) pont szerinti hallgatók rendelkezésére. A kártyát a Kiadói Iroda adja át a jogosult hallgatóknak. A kártya az Egyetemi Könyvesboltban tankönyv, jegyzet és tanszer vásárlására, a könyvtárban szakirodalom nyomtatására, másolására vehetõ igénybe.

24 Az állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatók részére havonta kifizetésre kerül a tankönyv- és jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56 %- ának egy tizenketted része Tankönyv-, jegyzet- és tanszertámogatásra jogosult hallgatók: a) államilag támogatott nappali tagozatos hallgatók, a képesítési követelményekben meghatározott képzési idõtartamon belül. b) /állami/ ösztöndíjas doktorandusz hallgatók Költségtérítéses képzésben részt vevõ hallgató nem részesülhet tankönyvés jegyzettámogatásban Tankönyv- és jegyzettámogatásra a költségvetési törvényben meghatározott tankönyv- és jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva legfeljebb 56 %-a használható fel Tankönyv- és jegyzet elõállításra a tankönyv- és jegyzettámogatási, sportés kulturális normatíva 24%-a használható fel Lehetõvé kell tenni, hogy az elõállításra javasolt tankönyvek és jegyzetek listáját, valamint az Egyetemi Könyvesboltban vásárolható tanszerek listáját a Hallgatói Önkormányzat elõzetesen is véleményezhesse. Errõl félévente írásban tájékoztatni kell a Hallgatói Önkormányzatot. A tájékoztatási kötelezettség a rektorra vonatkozik. 22. Kollégium fenntartása, kollégiumi férõhely 22.1 Kollégiumi elhelyezés Az Egyetem rendelkezésére álló kollégiumi férõhelyek szorgalmi és vizsgaidõszakban, valamint ezen idõszakon túl a képesítési követelményekben és a tantervekben megfogalmazott tanulmányi követelmények teljesítésének idõtartamában nappali tagozatos hallgatók, illetve állami ösztöndíjban részesülõ doktori képzésben részt vevõ hallgatók elhelyezésére szolgálnak, akik a képzési hely (település) közigazgatási határain kívül rendelkeznek állandó lakhellyel A kollégiumi felvétel alapelveit a Kollégiumi Tanácsok fogadják el. A Kollégiumi Tanácsokban a Hallgatói Önkormányzatnak egyetértési joga van Kollégiumi elhelyezés pályázati rendszerben nyújtható A pályázat elbírálásakor különösen az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

25 a) szociális helyzet, b) tanulmányi eredmény (ösztöndíjindex / kreditindex), c) képzési hely és lakóhely közötti távolság, d) közösségi munka A szakkollégiumként mûködõ kollégiumok és diákotthonok további szempontokat is alkalmazhatnak, amelyeket a Kollégiumi Tanácsoknak kell elfogadni A kollégiumi férõhelyeket komfortfokozat szerint négyfokozatú skálán kell besorolni A komfortfokozat szerinti besorolás során elsõdlegesen az épület állapotát, a vizesblokkal való ellátottságát és az egy helyiségben elhelyezett hallgatók számát kell figyelembe venni Az egyes férõhelyek besorolását a tanév kezdetét megelõzõ május 30-ig kell megtenni, a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben az alábbi lehetõségek közül választva: a) csak az I. kategóriába sorolható az a kollégiumi férõhely, melynél a vizesblokk közös használatú, egy helyiségbe 3 vagy annál több fõ kap elhelyezést és az épület 10 éven belül nem volt felújítva; b) a II. kategóriába sorolható be a kollégiumi férõhely, ha egy helyiségben 3 fõnél kevesebb kap elhelyezést; c) a III. kategóriába sorolható be a kollégiumi férõhely, amennyiben szobánként, vagy kétszobánként komplett vizesblokk van kiépítve, egy helyiségben 3 fõnél kevesebb kap elhelyezést; d) a IV. kategóriába sorolható be a kollégiumi férõhely, amennyiben szobánként vagy kétszobánként komplett vizesblokk van kiépítve, egy helyiségben 3 fõnél kevesebb kap elhelyezést és az épület 10 éven belül volt felújítva. 23. Kollégiumi alapszolgáltatás A kollégiumi alapszolgáltatásokat, valamint a kollégium használatára vonatkozó szabályokat a 8. sz. melléklet tartalmazza. IV. fejezet A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDÕ DÍJAK 24. Fizetendõ díjak és költségek

26 24.1. Az államilag támogatott képzésben részt vevõ hallgatók ezen szabályzat szerint képzési hozzájárulás és egyéb díjak fizetésére kötelezhetõk Az államilag nem támogatott képzésben részt vevõ hallgatók ezen szabályzat szerint költségtérítést és egyéb díjakat fizetnek. 25. Egyéb díjak Ismétlõ és javítóvizsga díja. A képzés folyamán ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsgáért a hallgató díjat fizet. Az ismétlõ és javítóvizsga (beleértendõ a záróvizsga is) díja vizsgánként 1000 forint. A záróvizsga elsõ és további ismétlése díjköteles Vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díja. A hallgató díjat fizet, ha a vizsgáról való távolmaradását a hátráltató ok megszûnését követõ öt munkanapon belül nem igazolja az Oktatásszervezési Egységnél. A fizetendõ díj a mindenkori ismétlõvizsga díj háromszorosa Határidõ mulasztási díja. Bármilyen adminisztratív határidõ mulasztásáért, a feladat újabb idõpontig történõ teljesítéséért a hallgató díjat fizet. A hallgató tételenként fizeti a díjat (például tantárgyanként). Fizetendõ díj 1000 forint Igazolások és diákigazolvány ismételt kiadási díja. Adóigazolások és a diákigazolvány ismételt kiadásáért a hallgató díjat fizet. Fizetendõ díj, igazolásonként 1200 forint Képzéssel kapcsolatos okirat kiadási (költségtérítéses hallgatók), ismételt kiadási díja. A hallgató díjat fizet a képzéssel kapcsolatos bármilyen okirat kiadásáért és ismételt kiadásáért. Fizetendõ díj az okirat kiadásának önköltsége Tantárgy újrafelvételi díj A hallgató díjat fizet, ha a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez, az oklevél megszerzéséhez szükséges elõadásokat, szemináriumokat, konzultációkat, gyakorlati foglalkozásokat, terepgyakorlatokat, beszámolókat harmadszor vagy azt meghaladó számban veszi fel. A fizetendõ díj tantárgyanként 3000 forint. A fenti díjat az államilag támogatott és a költségtérítéses képzésben részt vevõ hallgatók egyaránt fizetik.

27 25.7. Kredit túllépési díj A hallgató az oklevél megszerzéséhez elõírt kredit+10% felett kredit túllépési díjat fizet. (Fentieknél az összes teljesített kreditek számát kell figyelembe venni, beleértve a fakultatívként teljesített tantárgyakat is.) Fizetendõ díj: többlet kreditenként 5000 forint. A költségtérítéses hallgató nem fizet kredit túllépési díjat. 26. Költségtérítési díj Költségtérítési díjat fizetnek: A költségtérítéses képzésre felvételt nyertek. A 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 és 2005/2006-os tanévben hallgatói jogviszonyt létesítettek, amennyiben már nem számítanak államilag támogatott hallgatónak, mert a képzési idõtartamot nyolc félév alatti képzés esetén 3 vagy több félévvel, legalább nyolc féléves képzés esetén négy vagy több félévvel túllépték. A 2006/2007-es tanévtõl hallgatói jogviszonyt létesítõk közül a képzési idõtartamot 3 vagy több félévvel túllépõk Az elsõ éves hallgatók által fizetendõ költségtérítési díj mértékét Kari Tanács javaslata alapján a dékán a megelõzõ év szeptember 30-ig határozza meg, amelyet a karok honlapján közzé kell tenni Az elsõ félévre beiratkozott hallgatót az Egyetem a felvételi értesítésben tájékoztatja a hallgató elsõ tanévben fizetendõ költségtérítési díjáról A beiratkozást követõ második, illetve további tanévekben a költségtérítési díj legfeljebb az elõzõ tanévben megállapított díjak a KSH által elõzõ évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet. Az 5.2. pont szerint költségtérítésessé váló hallgató az adott tanévre megállapított elsõ évesekre vonatkozó költségtérítési díjat fizet A hallgató a költségtérítési díjat félévenként köteles megfizetni az értesítésben (NEPTUN üzenetben) közölt határidõig A költségtérítés befizetésének ellenõrzése a képzési helyenként illetékes Oktatásszervezési Egység feladata A költségtérítési díj befizetésének rendjét a 12. számú melléklet tartalmazza. A költségtérítés egy tanévre megállapított mértékét karonként és szakonként a 13. számú mellékletek tartalmazzák.

28 26.8. Költségtérítési fizetési kötelezettség a hallgatói jogviszony kezdetétõl a jogviszony megszûnéséig áll fenn. Vissza kell fizetni a befizetett költségtérítési díj arányos részét, ha a hallgató hallgatói jogviszonya félév közben megszûnik vagy szünetel A hallgató beiratkozása mindaddig feltételes, ameddig a költségtérítési díjat be nem fizeti. Költségtérítési díjat nem fizetõ hallgató nem bocsátható vizsgára és a félévét törölni kell. 27. A költségtérítés fizetése alóli mentesülés szabályai A december 1. elõtt hallgatói jogviszonyt létesítõ, költségtérítéses képzésben részt vevõ, az adott félév elsõ napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülõ hallgató költségtérítés fizetésére nem kötelezhetõ A közismereti tanári vagy hittanár-nevelõ szakon egyszakos tanári oklevéllel már rendelkezõ magyar állampolgárságú hallgatók esetében a második közismereti tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakon az adott tanári szak képesítési követelményeiben meghatározott idõtartamban költségtérítési díj nem szedhetõ. Jelen Szabályzat alkalmazásában közismereti tanári szakok a következõk: magyar nyelv és irodalom szakos tanár; történelem szakos tanár; idegen nyelv szakos tanár; matematikatanár; informatikatanár; számítástechnika szakos tanár; természetismeret szakos tanár; fizikatanár; biológiatanár; kémiatanár; földrajztanár; ének-zene tanár; rajztanár; rajz- és vizuális nevelõ tanár; technika és életvitel szakos tanár; technikatanár; testneveléstanár; gazdaságismeret tanár; háztartásökonómia-életvitel szakos tanár; etika, ember- és társadalomismeret szakos tanár; filozófia szakos tanár; filmelmélet és filmtörténet szakos tanár; mûvészettörténet szakos tanár; pszichológia szakos tanár; egészségtan tanár; ügyvitel szakos tanár A költségtérítéses hallgatók a pont szerinti mentességben akkor részesülnek, ha a fenti TB juttatásokról az igazolást a tavaszi félévben március 15-ig, az õszi félévben október 15-ig a képzési helyenként illetékes Oktatásszervezési Egységnél leadják. A pont szerinti mentességben akkor részesülnek a költségtérítéses hallgatók, ha az elsõ beiratkozás alkalmával oklevelük leadásával igazolják végzettségüket az illetékes Oktatásszervezési Egységnél Az Egyetem a és pontban meghatározott hallgatók képzésének költségvetési támogatását az adott tanév elsõ félévére november 15-ig,

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2012. február 9. A határozat száma: 118/2011-2012. (II. 9.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2012. február

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat Hallgatói térítési és juttatási szabályzat PPKE 2009. március 1. 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat hatálya ha jogszabály vagy szabályzat másként nem rendeli kiterjed a Pázmány Péter

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 5. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 12. (2)

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. Dunaújváros 2012. július 12. 5. kiadás 5. módosítás 2 (54). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 (2007.06.19.) számú határozattal

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2014. Dunaújváros. 6. kiadás 10. módosítás 2 (52). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007.(2007.06.19.) számú határozattal elfogadva

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM 2016 Dunaújváros. 7. kiadás 3. módosítás 2 (49). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által a 128-2014/2015. (2015.06.23.) számú határozatával elfogadott, a 12-2015/2016 (2015.09.01.)

Részletesebben

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) (Megjegyzés: 1 2010. 10.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA (Az SzMSz 11. sz. melléklete) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa a

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2012 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Szolnok, 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM oldal JOGSZABÁLY 2007. évi CIV. törvény a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról... 2689 HATÁROZATOK 142/2007. (VII.

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.)

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) Tartalomjegyzék Hallgatói adatkör... 4 Alapképzés... 4 Alaptámogatás... 4 Árva, félárva... 4 Bursa Hungarica ösztöndíj... 4 Családfenntartó... 5 Doktori fokozat

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

Bevezetés... 4 I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szabályzat hatálya... 4 2. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró

Bevezetés... 4 I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szabályzat hatálya... 4 2. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA FACULTAS 1787 SCIENTIARUM

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2012. Tartalom Általános rendelkezések... 3 A) JUTTATÁSOK... 4 A hallgatói juttatások forrásai... 4 A hallgatói juttatásokra vonatkozó kifizetési határidő...

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. FEBRUÁR 12. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2005. március 24. Tartalomjegyzék I. rész Általános rendelkezések 3 1. 3 2. 3 3. 4 II. rész A férőhelyek

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT 2007. 1 1 Egységes szerkezetben a módosításairól szóló CCXLII/2007. (XI. 26.) Szen. sz., a CCLXI/2007. (XII. 17.) Szen. sz., a XXXII/2008. (III. 31.) Szen.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (XII. 07.) számú Rendelete A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99 SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2011.04.05. - Széchenyi István Egyetem S ZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER T TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZATT 2011. április M:\WORD\SZABALY\Egyetemi

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 4 1. A Doktori Szabályzat hatálya... 4 2. Szabályzói háttér... 4 3. Értelmező rendelkezések... 5 II. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

1996. évi XLV. törvény

1996. évi XLV. törvény 1996. évi XLV. törvény a katonai és rendvédelmi felsooktatási intézmények vezetoinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról A katonai és a rendvédelmi felsooktatási intézményekben folyó tevékenység célja

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007.

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007. A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2007. 1.1.26. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 32/2007. sz. határozata. Készült 200 példányban.

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony I. fejezet A hallgatók jogai és kötelezettségei A hallgatói jogviszony 1. (1) Az egyetem hallgatója az alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben, főiskolai és egyetemi szintű képzésben, felsőfokú

Részletesebben

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE A Szenátus elfogadta: 2009. május 21. A határozat száma: 402/2008-2009.(V. 21.) Szenátus Hatálybalépés: 2009. május

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Makó Város Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM ÁRA: 546 Ft 2006. november 27. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2008 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2010 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

E rendelet hatálya kiterjed azon dobozi állandó lakóhellyel rendelkező személyekre, akik:

E rendelet hatálya kiterjed azon dobozi állandó lakóhellyel rendelkező személyekre, akik: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 1/2009. (II.13.) sz. rendelete A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program helyi

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bánk Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet V. fejezet A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje, a fegyelmi bizottság megalakítása, tárgyalás és bizonyítás, védelem, nyilvánosság, a mentesítés szabályai a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

2001. évi LXII. törvény. a szomszédos államokban él magyarokról

2001. évi LXII. törvény. a szomszédos államokban él magyarokról NETJOGTÁR. A CompLex Kiadó Kft. CompLex jogi adatbázisából. Az Országgylés 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban él magyarokról - a Magyar Köztársaságnak az Alkotmány 6. (3) bekezdésében foglalt,

Részletesebben

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. Módosította a Szenátus 2015. szeptember 28-i ülésén A BME felvételi eljárását

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. október N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ 120. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXII. törvény A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Megjegyzés: A számozás a HKR számozását követi, a jelölt bekezdésszám

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje A hallgatókra vonatkozó alapvető rendelkezések 1. A hallgatói jogviszony létrejötte (1) A KF hallgatója a felsőfokú szakképzésben,

Részletesebben

Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola. Felnőttoktatási szabályzat. a szakközépiskolai és szakiskolai felnőttoktatásban részt vevők számára

Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola. Felnőttoktatási szabályzat. a szakközépiskolai és szakiskolai felnőttoktatásban részt vevők számára YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola a szakközépiskolai és szakiskolai felnőttoktatásban részt vevők számára Budapest, 2015 1 1 4 9 B u d a p e s t, V á r n a u.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Sümegprága Települési Önkormányzat a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Palotás Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Családok Otthonteremtési Kedvezménye Új lakás A Kormány 2016. január 01. napjától jelentős változásokat vezetett be a CSOK igénylési feltételeire vonatkozóan. A legalább 3 gyermekes (ideértve a meglévő

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. VI. 27 2015. VIII. 14. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZABÁLYZAT A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS A KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK, A HALLGATÓI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kisújszállás Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI SZABÁLYZATA VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI SZABÁLYZATA Jánoshalma, 2013. szeptember 02. Jóváhagyom: Taskovics Péter főigazgató

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS VISEGRÁD VÁROS Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

MÖDFE 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MÖDFE 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévre azon a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es

Részletesebben

3/2002. (II. 15.) OM rendelet. a közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl. Általános rendelkezések

3/2002. (II. 15.) OM rendelet. a közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl. Általános rendelkezések 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl Az illetékekrõl szóló - többször módosított - 1990. évi XCIII. törvény 67. -ának (2) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szentendre Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Szociális támogatás kisokos (BGE-KKK)

Szociális támogatás kisokos (BGE-KKK) Szociális támogatás kisokos (BGE-KKK) Az alábbi dokumentum elolvasásával megtudhatsz minden információt a támogatásról, valamint könnyen elkerülheted a formai hibákat. Tartalom I. A szociális támogatáshoz

Részletesebben

Kollégiumi felvételi szabályzat

Kollégiumi felvételi szabályzat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Kollégiumi felvételi szabályzat Elektronikus szavazást követően a elfogadta 2015. május 16-án.

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati kiírás. felsőoktatási hallgatók számára ( A típusú pályázat )

Pályázati kiírás. felsőoktatási hallgatók számára ( A típusú pályázat ) Pályázati kiírás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2006. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. II. 18 2015. II. 20. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KOLLÉGIUMI SZABÁLYZATA Budapest 2013 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről,

Részletesebben

Kitöltési útmutató és a csatolandó dokumentumok listája a 2015/16. II. féléves Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázathoz

Kitöltési útmutató és a csatolandó dokumentumok listája a 2015/16. II. féléves Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázathoz Kitöltési útmutató és a csatolandó dokumentumok listája a 2015/16. II. féléves Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázathoz Kitöltési útmutató: Csak az a hallgató pályázhat: aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben,

Részletesebben