MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/313-1/2011/I. Üi.: Hegedűsné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata évi zárszámadásáról Melléklet: független könyvvizsgálói jelentés, hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, "kiegészítő melléklet" Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet ának értelmében az önkormányzat jegyzője által készített zárszámadási rendelet tervezetet, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú önkormányzat és költségvetési szervei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget és pénzmaradvány kimutatást a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési évet követő 4 hónapon belül. A települési önkormányzat beszámolója összevont adatokat tartalmaz az önkormányzat és intézményei, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény szerinti jogi személyiséggel rendelkező társulás költségvetésének végrehajtásáról. A szöveges értékelésnél külön kerül megemlítésre a társulások (Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási és a Makó és térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás) költségvetésének végrehajtása, mivel az nagymértékben befolyásolja Makó Város Önkormányzat gazdálkodásának összevont számadatait. 1. Makó Város Önkormányzat összevont évi gazdálkodásának fő számai az alábbiak: Makó Város Önkormányzat évi bevétele Eredeti előirányzat e Ft Módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Teljesítési százalék 58,3 % Makó Város Önkormányzat évi kiadása Eredeti előirányzat e Ft Módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Teljesítési százalék 41,8 % Módosított pénzmaradvány e Ft HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 2. Makó Város Önkormányzat társulások nélküli évi gazdálkodásának fő számai az alábbiak: Makó Város Önkormányzat évi bevétele Eredeti előirányzat e Ft Módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Teljesítési százalék 98,9 % Makó Város Önkormányzat évi kiadása Eredeti előirányzat e Ft Módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Teljesítési százalék 70,9 % Módosított pénzmaradvány e Ft Az önkormányzat bevételi előirányzatának teljesítése: Az előző kiemelt előirányzatokból is látszik, hogy Makó Város Önkormányzat összevont, módosított bevételi előirányzatához képest a évi bevételt Makó Város Önkormányzata 58,3 %-ra, e Ft-ra teljesítette. Ebben az esetben az alacsony teljesítési százalékot az Önkormányzati Társulás Makó Város és Térsége Szennyvíz-csatornázási és Szennyvíztisztítási Társulásnál a meg nem kezdett beruházás indokolja. Amennyiben az önkormányzati társulások bevételeit nem vesszük figyelembe (2. pont), akkor a teljesítés e Ft, ami 98,9 %. Részleteiben ezen teljesítési adatokon keresztül kerül bemutatásra a bevételek alakulása. Intézményi működési bevételnél az eredeti előirányzathoz képest a kötvényből fel nem használt, szabad pénzeszköz lekötéséből kapott kamat, illetve a fordított ÁFA miatti többlet bevétel jelenik meg, de az utóbbi a kiadási oldalon is emelkedést mutat. A sajátos működési bevételeknél az adóbevételek egyre nagyobb arányt képviselnek az önkormányzat bevételei között. Éppen ezért a költségvetés stabilitása megköveteli, hogy a bevételek teljes mértékben teljesüljenek. Ennek érdekében - a behajtások fokozása mellett - ellenőrzések keretében új adótárgyakat vontunk adóztatás alá. Ennek, valamint új vállalkozások működésének eredményeképpen az előző évhez képest többletbevétel keletkezett. Ez a bevételi többlet biztosította az év során jelentkező többletfeladatok ellátásának fedezetét. Az átengedett központi adók SZJA, SZJA kiegészítés időben, rendben megérkezett a számlánkra. A bírságok és a lakbérbevételek az eredeti előirányzatot meghaladták. Költségvetési támogatások a normatíva igénylésnek megfelelően, időben érkeztek meg. A központosított, a vis maior és a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása összegek az igénylésnek megfelelően megérkezett. Fejlesztési támogatás tekintetében a: TEKI pályázati összegek a járda felújításoknál a X., XI., XII., XIII. és a XIV. ütemekre, CÉDE pályázatoknál az Erdei Sportcsarnok bádogos és külső faszerkezet felújítása, Hagymaház épület belső festési munkái, igénylés alapján a támogatási összegek megérkeztek. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek az eredeti előirányzatot összességében meghaladták, de nem teljesült a betervezett szeméttelep bérleti díja. A vízi-közművagyon bevétele és a gázközmű vagyon ellentételezéseként kapott államkötvény lejárat után megérkezett. Ingatlanértékesítésre a testület döntéséhez igazodóan a került sor a VOLÁN részéről. Működési célú pénzeszközök - mint a gyermektartásdíj előleg, mozgáskorlátozottak támogatása, választásokkal kapcsolatos támogatás, OEP finanszírozás, közhasznúak támogatása, egyházzal HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 történő elszámolás, pályázathoz kapcsolódó bevételek megérkeztek. Elmaradás az általános iskolai intézmény közös fenntartáshoz történő befizetésnél van, mivel Királyhegyes ebben az évben sem fizetett. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az eredeti előirányzathoz képest igen alacsony teljesítését a pályázatok hosszú futamidejű elbírálása, illetve a beruházások pénzügyi teljesítésének alacsony százaléka indokolja. A beadott pályázatokhoz megigényelt támogatások itt kerültek tervezésre, beérkezésük a már nyertes pályázatoknál a kivitelezési ütemhez igazodóan történik meg. Ilyen a Makói Általános Iskola felújítása, kerékpár út felújítás, Hold utca, Honvéd út, Bartók Iskola és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, ÁROP pályázat, Flagflav Kft. pénzeszköz átadása, otthonteremtési támogatás, mozgásérzékelő beszerelés önerő befizetése. Ennek megfelelően a módosított előirányzat és a teljesítés már csak a megkezdett beruházásokhoz kapcsolódóan megérkezett pénzeszközöket tartalmazza. Támogatási kölcsönök visszatérüléséhez a befizetés kis mértékben eltér, felszólítások minden esetben kiküldésre kerülnek. Pénzmaradvány igénybevétele a pályázatokhoz kapcsolódik, illetve a kötvényből finanszírozandó és a következő éveket érintő beruházások fedezetét biztosítják. Az idei évet érintő kiadások a beruházások-felújítások előirányzatai között, míg a következő évet érintő kiadások tartalékként kerültek a költségvetésben a kiadások oldalon megtervezésre. Teljesítésként a kötvényből a pályázatok finanszírozásához való lehívások kerültek könyvelésre, mint a fürdőberuházáshoz, Ipari Park infrastrukturális fejlesztéséhez, Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújításához, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény fejlesztéséhez, kapacitás bővítéséhez. Hitelfelvételre testületi döntés alapján a Panel Plusz pályázathoz kapcsolódóan került sor. Az önállóan működő intézmények (iskola, óvodák, ENI, könyvtár, piac) tekintetében a megtervezett bevételek befolytak, pályázaton nyert támogatások, átvett pénzeszközök realizálódtak. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szabad kapacitás hasznosításából jutott többletbevételhez. Mint említettem a Makó székhelyű társulások gazdálkodási mutatói is a beszámoló részét képezik, azok elfogadását a feladat ellátásához megalakult testület hagyja jóvá, itt változatlan formában beépítésre kell, hogy kerüljön. Az alacsony teljesítési százalék a beruházások elhúzódása miatt jelentkezik. Önkormányzati kiadási előirányzat teljesítése: Az fenti kiemelt előirányzatokból is látszik, hogy Makó Város Önkormányzat összevont, módosított kiadási előirányzatához képest a évi bevételt Makó Város Önkormányzata 41,8 %-ra, e Ft-ra teljesítette. Ebben az esetben az alacsony teljesítési százalékot az Önkormányzati Társulás Makó Város és Térsége Szennyvíz-csatornázási és Szennyvíztisztítási Társulásnál a meg nem kezdett beruházás indokolja. Amennyiben az önkormányzati társulások bevételeit nem vesszük figyelembe (2. pont), akkor a teljesítés e Ft, ami 70,9 %. Részleteiben ezen teljesítési adatokon keresztül kerül bemutatásra a kiadások alakulása. A személyi jellegű kiadások és a munkaadót terhelő járulékok befizetései a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek, kivéve a Polgármesteri Hivatalt, ahol jelentős bérmegtakarítás képződött. Az előirányzat módosítások megtörténtek a juttatott támogatások megemelésével. Ilyen a közhasznú és közcélú munkavégzés, különböző pályázatokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetés. A dologi és egyéb folyó kiadások, hiteltörlesztéseket is magában foglaló kiadások tekintetében a teljesítés összességében az előirányzottnak megfelelően alakult. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

4 A dologi kiadások tekintetében az előirányzatok módosítás megtörtént a beruházások, felújítások tekintetében is. A kamat kiadások és a fejlesztési célú hiteltörlesztések között az előző években felvett hitelek törlesztése jelenik meg. (Panel Plusz, Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram, PHARE hitel) Beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak módosítása megtörtént a nyertes és megkezdett pályázatok tekintetében. Beruházási és felújítási feladatok pályázati forrásból valósulnak meg, melyek befejeződtek, elszámolásuk megtörtént, de van olyan is, melynek elszámolása folyamatban van, illetve a beruházás felújítás áthúzódik a következő évre. Felhalmozási kiadások közül legjelentősebbek a DAOP, INTERREG, TEKI és CÉDE pályázatok évre áthúzódó felhalmozási kiadások: - Aktív turisztika fejlesztése Makón, - Belterületi csapadék és belvízelvezetés, - Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében, - Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között, - Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón, - Sportöltöző építése az Erdei F. téri sportpályán, - Újvárosi Óvoda Erdélyi püspök épület felújítása, - Makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében, - Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - Körforgalmi csomópont kialakítása, - Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón. Befejezett felhalmozási kiadások: - Makói Általános iskola épület tornaterem felújítása, - Önkormányzati tulajdonú, kezelésű közutak fejlesztése Makó város belterületén Hold u., - Belterületi járdák - Kálvin téri bölcsődeépület felújítása, - Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása, - Egyenlő esély Bartók Iskolához, - Egyenlő esély Polgármesteri Hivatalhoz, - Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút kivitelezése, - Városi sportlétesítmények infrastrukturális fejlesztése, - Erdei Sportcsarnok bádogos és külső faszerkezet felújítása, - Hagymaház épület belső festési munkái, - Makó autóbusz-pályaudvar újjáépítése, korszerűsítése. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai összességében jó teljesítést mutatnak a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások finanszírozásának ütemezése a feladatok ellátásával volt összefüggésben. Szociális ellátásra a tervezett eredeti előirányzat csak a juttatások önkormányzati önerejét jelentették, a kifizetések megelőlegezése után, igénylés alapján kerülhet módosításra az előirányzatok, a kiadási teljesítés ennek tükrében 99 %. A gazdasági év során a rendelkezésre álló önkormányzati önerő lehetővé tette azt, hogy valamennyi szociális ellátásra jogosult a rászorultság elvének megfelelően minden ellátási jogcímben megkaphassa az igényelt támogatást. A kötvény kibocsátásból tervezett kiadások következő évi ütemének előirányzatai és az óvadéki betét tartalékok között jelenik meg előirányzatként, mely része a pénzmaradványnak is. Az önállóan működő intézmények között került megtervezésre az oktatási és egészségügyi intézmények előirányzata a személyi jellegű kiadások és azok járulékai, mind a dologi kiadások tekintetében, a teljesítés a feladatok ellátásával szinkronban történt. Személyi juttatások tekintetében a jogszabályok által előírt kötelezettségekre, azok járulékvonzataikra, illetve dologi kiadásaikra HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

5 fedezetet nyújtott az önkormányzati támogatással kiegészített állami támogatás. Az önállóan működő és gazdálkodó Tűzoltóság a törekedett a saját bevételinek növelésére, működési költségvetési támogatásnak és a évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének köszönhető kiegészítéssel költségvetési kiadásait feladatainak ellátására használta. Személyi juttatások tekintetében a jogszabályok által előírt költségvetési kiadásait teljesítette. Személyi juttatások tekintetében a jogszabályok által előírt kötelezettségekre, járulékvonzataikra, illetve dologi kiadásainkra a megfelelő ütemezésnek köszönhetően fedezetet nyújtottak a fenti bevételek. A kisebbségi önkormányzatok elnökei a költségvetési határozataik teljesítéséről beszámoltak a kisebbségi önkormányzataiknak, és a makói önkormányzat felé a beszámolási kötelezettségük teljesítéséről információt szolgáltattak. A záró pénzkészlet egyenlegében jelenleg is rendelkezésre áll a kibocsátott kötvény beruházásokra eddig fel nem használt pénzkészlete. A 2008-ban kibocsátott e Ft értékű kötvény a zárszámadási rendeletünkben e Ft hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelként jelenik meg, a számvitelileg elszámolt (forint és svájci frank közötti) árfolyamváltozások eredményeként. Összességében a gazdálkodás általános értékelésénél megállapítható, hogy a képviselő-testület által megfogalmazott működési célok teljesültek, a fejlesztések vonatkozásában a 2011-es év hoz látványos fejlesztési megvalósulást. A fejlesztési feladatok megvalósulásához, az intézmények kötelezettséggel terhelt feladatainak es megvalósításához szükséges forrás pénzmaradványként rendelkezésre áll, e Ft összegben, a rendelet 26. mellékletében részletezett megbontásban. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását. Makó, április 12. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

6 1. melléklet a Vagyonrendelet módosítása tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: A tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: A tervezetnek költségvetési hatása nincs. IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi következménye nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. VII. megalkotásának szükségessége: Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. rendelet felülvizsgálata szükséges az ingatlanvagyonban bekövetkezett változások miatt. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A Helyi önkormányzatokról szóló törvény ban foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem igényel többlet feltételt. Makó, 2011.április 10.

7 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata évi költségvetési zárszámadásáról TERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az mellékletekben foglaltaknak megfelelően: jóváhagyja e Ft bevétellel e Ft kiadással e Ft pénzmaradvánnyal 2. Az önkormányzat költségvetésének összevont bevételi és kiadási adatai mérlegét az 1. melléklet, a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási adatait a 2. melléklet, az önállóan működő intézmények bevételi és kiadásai adatait a 11. melléklet, az önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevételi és kiadási adatait a 12. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok bevételi kiadási adatait a 13. melléklet, az önkormányzat székhely szerinti társulásainak bevételi és kiadási adatait a 14. melléklet tartalmazza. 3. Az állami normatív támogatás elszámolását a 16. melléklet alapján fogadja el azzal, hogy az önkormányzat az elszámolás alapján Ft normatív támogatás igénylésére jogosult. 4. A Polgármesteri Hivatal eredeti, valamint módosított bevételi előirányzatát és bevételi teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest jogcímenként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 5. A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatásai és munkaadót terhelő járulékok eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 6. A Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadásai, hiteltörlesztései eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 7. A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 1

8 8. A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 9. A Polgármesteri Hivatal Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése adatait a 17. melléklet mutatja be. 10. A Polgármesteri Hivatal alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 11. A Polgármesteri Hivatal társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 12. A Polgármesteri Hivatal cél- és általános tartalék eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 13. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 18., az adósságállomány alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. 14. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 15. Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. mellékletben foglalt a mérlegben, vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján e Ft-ban állapítja meg, míg a 21. melléklet a vagyonkimutatást mutatja. 16. A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét a 22. melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 23. melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 24. melléklet, valamint az egyszerűsített eredménykimutatását a 25. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 17. A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 26. mellékletnek megfelelően engedélyezi. 18. A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 27. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 19. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalon keresztül a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, és figyelemmel kíséri. 20. Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 2

9 21. A képviselő-testület a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a Polgármesteri Hivatalon keresztül a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti. 22. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Bánfi Margit jegyző 3

10 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata évi költségvetési zárszámadásáról TERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az mellékletekben foglaltaknak megfelelően: jóváhagyja e Ft bevétellel e Ft kiadással e Ft pénzmaradvánnyal 2. Az önkormányzat költségvetésének összevont bevételi és kiadási adatai mérlegét az 1. melléklet, a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási adatait a 2. melléklet, az önállóan működő intézmények bevételi és kiadásai adatait a 11. melléklet, az önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevételi és kiadási adatait a 12. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok bevételi kiadási adatait a 13. melléklet, az önkormányzat székhely szerinti társulásainak bevételi és kiadási adatait a 14. melléklet tartalmazza. 3. Az állami normatív támogatás elszámolását a 16. melléklet alapján fogadja el azzal, hogy az önkormányzat az elszámolás alapján Ft normatív támogatás igénylésére jogosult. 4. A Polgármesteri Hivatal eredeti, valamint módosított bevételi előirányzatát és bevételi teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest jogcímenként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 5. A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatásai és munkaadót terhelő járulékok eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 6. A Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadásai, hiteltörlesztései eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 7. A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 1

11 8. A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 9. A Polgármesteri Hivatal Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése adatait a 17. melléklet mutatja be. 10. A Polgármesteri Hivatal alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 11. A Polgármesteri Hivatal társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 12. A Polgármesteri Hivatal cél- és általános tartalék eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 13. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 18., az adósságállomány alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. 14. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 15. Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. mellékletben foglalt a mérlegben, vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján e Ft-ban állapítja meg, míg a 21. melléklet a vagyonkimutatást mutatja. 16. A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét a 22. melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 23. melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 24. melléklet, valamint az egyszerűsített eredménykimutatását a 25. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 17. A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 26. mellékletnek megfelelően engedélyezi. 18. A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 27. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 19. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalon keresztül a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, és figyelemmel kíséri. 20. Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 2

12 21. A képviselő-testület a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a Polgármesteri Hivatalon keresztül a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti. 22. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Bánfi Margit jegyző 3

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉSRENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/661/214/I. Tárgy: 214. évi költségvetési rendelet módosítása Üi.: Dévényi Zsuzsanna Melléklet: hatásvizsgálati

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez. Tárgy: Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodását a Képviselő-testület 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (II.29.) számú

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben