Zsírsavak meghatározása élelmiszerekben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsírsavak meghatározása élelmiszerekben"

Átírás

1 Zsírsavak meghatározása élelmiszerekben Készítette: Dudás Vajk Géza Témavezető: Dr. Fekete Jenő Budapest

2 Tartalom 1. Bevezetés: Irodalom áttekintése Gázkromatográfia Gázkromatográfia alapok Lángionizációs detektor Zsírsavak Karbonsavak Lipidek: Kísérletek, módszerek Felhasznált vegyszerek: Mintaelőkészítés: Mérési módszer: Kalibráció: Eredmények és értékelésük Zsírsavak meghatározása Visszanyerés: Eltarthatóság: Vizsgálat más élelmiszerekkel Összegzés: Idézett forrásmunkák Függelék

3 1. Bevezetés: Az élelmiszerek zsírsavösszetétel meghatározása visszatérő feladat, és erre nagyon jó megoldást nyújthat a gázkromatográfia. A feladatként azt kaptam, hogy találjak egy adott berendezésre és kolonnára egy másik lehetséges módszert. A készülékem PerkinElmerClarus 500 gázkromatográf. A kolonnazebronzb-waxplus. A méréseket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karánaka Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének a HPLC-csoportjánál végeztem. A Flora margarint választottam a kutatásom mintájának, mert már készült margarinra mintaelőkészítési és mérési szabvány, bár nem azok a berendezések álltak rendelkezésre. A szakdolgozat tematikája a következő: Először írok a gázkromatográfiáról. Ezután adok a zsírsavakról egy hosszabb összefoglalót.majd ismertetem a kísérletet és a módszereket. Későbbiekbenértékelem a kapott adatokat. A végén pedig összefoglalom az eredményeket. 3

4 2. Irodalom áttekintése 2.1 Gázkromatográfia 2.1.1Gázkromatográfia alapok A kromatográfia olyan elválasztási módszer, amely a vizsgálandó minta komponenseinek eltérő kölcsönhatásán alapszik, egy helyhez kötött állófázis és az ezzel érintkező mozgó fluid fázis között. (Dr. Balla, 2006)Az állófázis lehet szilárd és folyékony is, de feltétlenül kötöttnek és kölcsönhatásra képesnek kell lennie a mért komponensekkel. A mozgófázis halmazállapot lehet folyékony, szuperkritikus fluid vagy gáz. A mozgófázis halmazállapota határozza meg a kromatográfia típusát. A gázkromatográfiás kolonnáknak két alaptípusát különböztetjük meg a kolonnán lejátszódó fizikai szorpciós folyamat alapján. Vannak megoszlásos és adszorpciós kolonnák. Az előbbinél valamilyen abszorbens úgynevezett megosztó folyadék, utóbbinál valamilyen adszorbens az állófázis. Ha a szemcse kitölti a cső teljes áramlási keresztmetszetet, azt szemcsés töltetű kolonnának hívjuk. Ha a töltet a cső falán helyezkedik el, szabadon hagyva a gáz áramlását, akkor kapilláris kolonnának nevezzük. A szemcsés töltetű és a kapilláris kolonna is lehet megoszlásos vagy adszorpciós kolonna. A megosztó folyadék a megoszlásos gázkromatográfiában lehet a kapilláris cső belső falán folyadékfilmként vagy szemcsés anyag felületén, hordozón. Az előbbi az úgynevezett WCOT, a másik a SCOT. A gázkromatográf elvi berendezését az1. ábramutatja. A gázkromatográfiás elválasztás működhet izoterm és nem izoterm körülmények között. A programozott hőmérsékletű kromatográfia bevezetésének az oka, hogy csökkentsük a mérés időtartamát. A zsírsavösszetételének analízisére megfelelő lehet a gázkromatográfiás módszer, de a gázkromatográfiával csak olyan anyagok vizsgálhatók, amik illékonyak vagy 300 C-on illékonnyá tehetők. Ebből kifolyólag a zsírsavakból szükséges metil-észtereket szintetizálni, amik vizsgálhatók lesznek(csapó & Csapóné, 2003). 4

5 1. ábra gázkromatográfia elvi felépítése, forrás:(csapó & Csapóné, 2003) Lángionizációs detektor A detektoroknak különböző típusa létezik. Működési elv szerint négy csoportba sorolhatók. A hővezetéses detektorokra, ionizációs detektorokra, fotometriás detektorokra és molekulaszelektív detektorokra. A kísérleteim során ionizációs detektort használtam, abból is lángionizációsat. Ez a detektor tulajdonképpen egy hidrogénégőnek tekinthető, amelyben a láng két elektród között alakul ki. (Csapó & Csapóné, 2003)A hidrogénláng C hőmérsékleten a hidrogén is kismértékben ionizálódik, ami az elektródák között állandó alapáramot biztosít. Ha a kolonnáról szerves anyag jut a detektorba, a hidrogénlángban elégve ionok keletkeznek. Emiatt a gáz vezetőképessége és ennek megfelelően az ionáram is jelentősen megnő, ami megfelelő erősítés után regisztrálható. A detektor működését 2. ábra mutatja be. 5

6 2. ábra Hidrogén lángionizációs detektor, forrás: (Dr. Balla, 2006) 2.2 Zsírsavak Kémiai szempontból a zsírsavakat két irányból lehet megközelíteni. Egyfelől karbonsavak, másfelől lipidek. Ebben a bekezdésben mindkettőről írok Karbonsavak A karbonsavaknak olyan vegyületeket nevezzük, amelyek karboxilcsoportot tartalmaznak.(novák & Nyitrai, Szerves kémia, 1998)A karboxilcsoportban az sp 2 hibridállapotú szénatom hibrid pályái a hidroxilcsoport oxigénjének, az oxooxigénnek és hidrogénnek vagy szénatomnak atom- vagy hibrid pályáival három σ-kötést képeznek. A szénatom p z -pályája az oxigén atompályájával π-típusú kötést hoz létre, amely merőleges a σ- kötések síkjára. 6

7 A karbonsavakban a szén-oxigén kettős kötés hossza megegyezik az oxovegyületekével (0,120nm). A szén-oxigén egyszeres kötés viszont rövidebb (0,134nm), mint az alkoholokban. A karboxilcsoportok száma szerint egy- és többértékű, azaz mono-, di-, trikarbonsavakat stb. különböztethetünk meg. A többértékű savakat a karboxilcsoportok viszonylagos helyzete szerint 1,2 vagy α-, 1,3- vagy β-, 1,4- vagy γ-dikarbonsavakraosztjuk. A karbonsavak feloszthatók még telített, telítetlen és aromás karbonsavakra a karboxilokhoz kapcsolódó szénhidrogén csoport típusától függően Nomenklatúra: Ha a karboxilcsoport szénatomját a főlánchoz tartozónak tekintjük, akkor a COOH csoportnak megfelelő utótag: sav. A karboxilcsoport szükségképpen a lánc végén helyezkedik el, ezért nem kell helyszámát megadni és a csoport szénatomját a láncba számítjuk bele. (pl.: heptánsav HOOC-[CH 2 ] 5 -CH 3 ). Ha a karboxilcsoport nem foglalható a láncba a főcsoport a karbonsav utótaggal jelöljük.a leggyakoribb karbonsavaknak van triviális neve, amit használunk is. A zsírsavak nagy része a természetben észterként található. Három típusa 1. Gyümölcsészterek: kis- és közepes szénatomszámú zsírsavak és kis- és közepes szénatomszámú egyértékű alkoholok észterei 2. Viaszok: a viaszok fő komponense nagyobb szénatomszámú zsírsavak és nagyobb szénatomszámú egyértékű alkoholok észterei 3. Zsírok, növényi olajok: nagyobb szénatomszámú telített és telítetlen zsírsavak(általában páros szénatomszámúak) glicerinnel képezett észterei Az észterek karbonsavvá és alkoholokká hidrolizálhatók savval, lúggal vagy enzimekkel. 7

8 Karbonsavak fizikai tulajdonságai: Az el nem ágazó szénláncú telített zsírsavak kilenc szénatomszámig színtelen, desztillálható folyadék. Az ennél magasabb szénatomszámúak csak vákuumban desztillálható, színtelen kristályos anyagok. A forráspont a szénatomszámmal párhuzamosan emelkedik és lényegesen magasabb, mint a molekulatömeg alapján számítani lehet. A magas forráspont oka az, hogy a karbonsavak még gázfázisban is erős hidrogénkötésekkel összekötött dimer szerkezetűek. A homológ sorozat első tagjai szúrós szagúak, a közepes szénatomszámúak kellemetlen avas vajszagúak, a magasabbak szagtalanok. A páros és páratlan szénatomszámú karbonsavak eltérő kristályrendszerben kristályosodnak. A karbonsavak vajsavig vízzel korlátlanul elegyednek, az oktánsavtól kezdődően vízben gyakorlatilag nem oldódnak. Szerves oldószerekben jól oldódnak. Az el nem ágazó telítetlen zsírsavak forráspontja és oldékonysága hasonló a telített analógjaikhoz, míg olvadáspontjuk alacsonyabb Karbonsavak kémiai tulajdonságai: Az aciditása lényegesen gyengébb, mint az ásványi savak, de az alkoholoknál erősebb. A karbonsavak aciditásuk folytán bázisokkal sókat képez. Alkálisók vízben jól oldódnak, szerves oldószerekben gyengén. A hosszabb szénláncú zsírsavak nátrium- és káliumsói a szappanok. A karboxilátanionbázicitása jelentős nukleofilitással párosul, így könnyen vehet részt nukleofil szubsztitúciós reakciókban, mint az észterezés Észterek: Az észterek a karbonsavakból a karboxilcsoport hidrogénjének szénhidrogéncsoportra vagy hidroxilcsoportjánakalkil- vagy ariloxicsoportra történő cseréjével levezethető vegyületek. 8

9 Elnevezés: Ha a molekulában az észter funkcióscsoportja a főcsoport, akkor előtagként megnevezzük az R csoportot, majd utótagként a savmaradékot. pl: metil-palmitát Az észterekben a szén-oxigén kettős kötés hossza megegyezik az oxovegyületekével, a szén-oxigén egyszeres kötés rövidebb, mint az alkoholokban. A monokarbonsavak metil- és etil-észterei 15 szénatomig szobahőmésékleten folyadékok. Vízben alig, szerves oldószerekben jól oldódnak. A nagyobb szénatomszámú észterek szilárdak, a glicerin észterei olajos-félszáraz konzisztenciájú Lipidek: Az élőszervezetekben előforduló vízben és poláros oldószerekben alig oldódó vegyületek, amelyeket apoláris oldószerekkel vonhatunk ki. (Novák, Nyitrai, & Hazai, Biomolekulák kémiája, 2001)Szerkezetüket tekintve egymástól nagyon eltérő vegyületcsoportok, amelyeket hagyományosan az élőlények szervezetében betöltött szerepük alapján osztályozunk. 1. Egyszerű lipidek a. Neutrális zsírok (zsírok, növényi olajok) b. Viaszok 2. Összetett lipidek a. Poláros lipidek (foszfolipidek) b. Szfingolipidek c. Glikolipidek, Glicerinéterek d. Egyéb összetett lipidek(terpenoidok, szteroidok, stb.) Kísérletem során a neutrális zsírokkal foglalkoztam. Általában glicerin legtöbbször páros szénatomszámú 4-30 szénatomot tartalmazó karbonsavval képzett észtereként fordul elő, amit a trigliceridnek nevezünk. 9

10 Az állati sejtekből nyert zsírok egyenes láncú telített karbonsavak és 1-6 szén-szén kettős kötést tartalmazó telítetlen karbonsavakat tartalmaznak. Közülük a legelterjedtebb a palmitinsav (C 16 ), sztearinsav (C 18 ) és az olajsav (C 18, egy kettős kötéssel). A telítetlen zsírsavakban a szén-szén kettős kötés cisz-konfigurációjú. Az transz-konfigurációjú kettős kötést tartalmazó zsírsav ritka. A telítetlen zsírsavak jelölésére egyszerű kódokat használunk, amelyben feltüntetjük a szénatomok számát, a kettős kötések számát és a karboxilcsoporttól legtávolabbi kettős kötés távolabbi pillératomjának helyzetét a láncvégi metilcsoporttól számozva. Például az olajsav jelölése: [18:1 n-9] A növényi sejtekből nyert zsírok (olajok) összetétele változatosabb. Tartalmazhatnak szén-szén hármaskötést, hidroxil- és oxocsoportokat, valamint ciklopropán és ciklopentán gyűrűket is. A szobahőmérsékleten szilárd triglicerideket zsíroknak, a folyadék állagúakat olajoknak hívjuk. A zsírok olvadáspontja a szénlánc hosszától, valamint a telített és telítetlen zsírsav arányától függ. Minél nagyobb a telített zsírsavak aránya, annál magasabb a zsír olvadáspontja, minél több telítetlen zsírsavat tartalmaz a zsír, annál alacsonyabb hőmérsékleten dermed. zsírsavat tartalmaz a zsír, annál alacsonyabb hőmérsékleten dermed. A telítetlen kötés jelenléte megváltoztatja a zsírsav térbeli szerkezetét. Míg a telített láncban a kötések mozgékonysága folytán végtelen számú konfiguráció alakulhat ki, a kettős kötés korlátozza a két szomszédos szénatom forgását és helyén a lánc meghajlik. A kettős kötés transz konfigurációja nem befolyásolja lényegesen a lánc lefutását. A természetes zsírsavakban a cisz konfiguráció labilisabb, a stabilabb transz alak konfigurációja viszont megegyezik a telítettével. Az élőlényekben a zsírsavak a szénhidrát lebontásával képződő acetil-koenzim-a-ból kiindulva épülnek. (Novák, Nyitrai, & Hazai, Biomolekulák kémiája, 2001)A többlépéses reakciósor első lépésében a karboxil-transzferáz enzim malonil-koenzim-a-t készít, amit a transzaciláz enzim proteinhez köt. A képződött malonil-acp reagál az acetil-koenzim-abóltranszaciláz hatására keletkezett acetil-acp-vel a szintetáz enzim katalizálta reakcióban. A reakciótermékét, a 3-ketobutiril-ACP-t a reduktáz enzimrendszer 3-hidroxi-butiril-ACP-vé redukálja, amiből a víz elemeinek eliminációjával but-2-enoil-acp keletkezik. Az utóbbit egy reduktáz enzimrendszer butiroil-acp-vé alakítja. A butiroil-acp kapcsolása acetil-acp- 10

11 velaz előzőekben tárgyalt típusú lépéseken keresztül hexanoil-acp-t eredményez, aminek további enzimkatalizált reakciói a tárgyalt páros szénatomszámú telített zsírsavakat adja. A telített zsírsavakból a deszaturáz enzim összetett reakcióban telítetlen zsírsavakat képez. A telítetlen zsírsavak három sorozata különös jelentőségű. Az úgynevezett n-9 sorozat alapmolekulája a szinte minden zsiradékban megtalálható olajsav. Az olajsavból enzimkatalizált dehidrogénezéssel (6cisz,9cisz)-oktadekadiénsav képződik, amiből lánchosszabítássalejkozadiénsavat kapunk. Az utóbbiból dehidrogénezéssel a sorozat utolsó tagja az ejkozatriénsav keletkezik. Az állati sejtek nem képesek olyan zsírsavakat szintetizálni, amelyekben a kettős kötés a karboxilcsoporttól több mint kilenc szénatom távolságra van. A metilcsoport felől számítva hányadik szénatomon kezdődik az első kettős kötés, ω9-, ω6-, ω3-zsírsavcsaládok különböztethetünk meg. Számunkra is az ω6 és ω3sorozat alapmolekulái, a linolsav és a linolénsav és a belőlük levezethető arachidonsav és EPA eszenciális zsírsavak, azaz a táplálékkal kell felvennünk. Ugyanúgy nem tudunk linolsavbóllinolénsavat előállítani. Ezeket az átalakításokat csak a növényi sejtek és tengeri fitoplanktonok végzik. Szerencsére a linolsav előfordul a növényi magvakban és a belőlük készült olajokban (szója-, napraforgóolaj ). Az ω6 sorozatnál a linolsav kettős kötés beépüléssel és lánchosszabbítással dihomo-γlinolénsavvá alakul, majd további kettős kötés bevitellel arachidonsavat kapunk. Az ω3 sorozatban a linolénsav a fenti tipusú átalakításokkal ejkozatetraénsavon keresztül ejkozapentaént (EPA) ad. Az EPA-ból egymást követő lánchosszabbítással és dehidrogénezésseldokohexaénsav keletkezik Főbb funkcióik: 1. raktározott üzemanyag 2. a fehérjékkel közösen membránok alkotórészei 3. sejtmembrán borító védőanyag 4. bioaktív vegyületek 11

12 Speciális tulajdonságaik révén az élelmiszer-előállítás fontos komponensei. Segítségükkel jellegzetes konzisztencia, aroma, aroma-visszatartó képesség és zamatérzet alakítható ki.(csapó & Csapóné, 2003) 20 szénatomszámú többszörösen telített zírsavakból hormonszerű anyagokat szintetizál a szervezet lipogenáz vagy ciklooxigenáz enzimrendszerek által irányított folyamatokban, amiknek az összefoglaló neve ejkozanoidok. Például aprosztaciklin, ami gátolja a trombociták kicsapódását, az erek űrterét tágítja és citoprotektív hatású, tromboxán, ami az erek összehúzódását és a légcső kontrakcióját váltja ki. A lipidek energia forrásai és energia tárolás anyagai. Szervezetünk az energiaigényes folyamatokban, a szénhidrátok után, a zsírokat használja fel. A trigliceridek tartaléktápanyagként előnyösek, mert a zsírsavakban a szénatomok redukált formában vannak és így oxidációjukkor sok energia nyerhető. A trigliceridek metabolikus oxidációjában több mint 37 kj/g energia szabadul fel (szénhidrátokból és fehérjékből 17 kj/g).a zsírok lebontását és felhalmozódását enzimek irányítják. Amikor fölöslegben fogyasztunk szénhidrátot, akkor a felesleg glikogénné alakul. Ha a glikogénraktár megtelik, a szénhidrát zsírrá alakul és a zsírszövetekben trigliceridként tárolódik. Egy férfi súlyának 17% triglicerid, azonban a zsírok felhalmozódásának nincs határa. Élettani szempontból nagyon fontos a szerepe a zsírsavaknak. Különösen a többszörösen telítetteknek.(seppänen-laakso, 2002) Emiatt indokolt, hogy minél több módszer legyen a zsírsavak vizsgálatára. 12

13 3. Kísérletek, módszerek 3.1 Felhasznált vegyszerek: Heptán (VebJenapharm-LaborchemieApolda) Bór-trifluorid (Aldrich 14% metanol oldat) Metanol (LhiChrosolv ) Desztillált H 2 O (készítő: ElixAdvantage 3 UV, adagoló Elix E-POD ) Nátrium-hidroxid (Merck) Nátrium-szulfát (Merck) Nátrium-klorid (Merck) 3.2 Mintaelőkészítés: Kiindulási módszeraeuropean Pharmacopoeia szabvány. A Flora margarint, amiből a mintát vettem hűtőben tároltam a saját dobozában. (Sanches-Silva, 2004)0,1 g vizsgálandó anyagot csiszolatos lombikba mérése. 2 ml 20g/l-es metanolos NaOH-t adunk hozzá(ilia, 2002). 30 percig forraljuk 140 C-os olajfürdőn visszafolyóhűtő alkalmazásával. Ez a folyamat egy elszappanosítás, ami során Na sók keletkeznek a zsírsavakból, a hő és a lúg hatására. Hűtőn keresztül 2,0 ml bór-trifluorid-oldatot adunk hozzá és további 30 percig forraljuk. Ez a folyamat egy savkatalizált észterezés. Nátrium-metoxiddal is hasonló eredményt lehet elérni, mint a bór-trifluoriddal az átészterezéskor. Habár egyes zsírsav komponenseknél kevésbé hatékony az észterezési folyamat. A Nátrium-metoxid használata a gépi mintaelőkészítésnél megszokott.(de Koning, van der Meer, & Alkema, 2001)Az észterezés során metil-észterek keletkeznek. 4 ml heptánt adunk a hűtőn keresztül és 5 percig forraljuk. A szerves oldószerekben jól oldódó metil-észtereket oldjuk bele ekkor. Lehűtjük, majd csavaros üvegben 10,0 ml telített nátrium-klorid oldattal rázzuk(tranchida, 2012). Utána még egyszer megismételjük a rázást további 10,0 ml nátrium-klorid oldattal. Ez azért szükséges, hogy a vízoldható komponenseket kimossuk a heptánból, hogy a mérést könnyítse. Ehhez még hozzáadtunk 6 ml desztillált vizet, hogy könnyebben elválasztható legyen a heptános fázis a vizestől. Felső heptános fázist vízmentes nátrium-szulfáttal megszárítjuk(indarti, 2005). Az így kapott oldat injektálható. 13

14 3.3 Mérési módszer: A mérés Perkin Elmer Clarus 500 gázkromatográf készülékkel történt. Lángionizációs detektort használtam. A felhasznált kolonnaegy Phenomenex által gyártott Zebron ZB-WAXplus típusú poláris kolonna. A kolonna hossza 300cm, átmérője 0.25mm és a rétegvastagsága 0.25µm. Működési tartomány 20-tól 250/260-ig C. A megosztó folyadék polietilén-glikol. A kiértékelést TotalChrom Navigator program és Microsoft Excel 2010 segítségével végeztem. A mérési körülmények injektálás 1:45 split arány mellett 1 µl 280 C-on. A vivőgáz hidrogén(contarini, 2013),(Cruz-Hernandez, 2013) és 1 ml/perc áramlási sebességgel áramlott. A kemence hőmérséklet programmal működött. 100 C on tartottuk 2 percig, majd 10 C/perc fűtési sebességgel felmelegítettük 240 C-ig és 14 percig tartottuk.a detektor 250 C-on, 45.0 ml/perc hidrogén és 450 ml/perc áramú levegővel működött. A legnagyobb nehézséget a megfelelő split arány eltalálása jelentette. A split arányért egy mintaáram elosztó felelős, ami a minta csak a kisebb, szükséges mennyiségét juttatja a kolonnára. A megfelelő arányt 1240 ppm-esmetil-oleát oldattal végeztem. 50-es split aránnyal kezdtem a puhatolózást, mert a korábban említett szabvány azt ajánlotta. A cél, hogy megtaláljuk azt a legkisebb split arányt, amikor még nem fronting-os a görbe. Ha túl nagy a split arány, akkor a kisebb csúcsokat nem lehet megkülönböztetni a zajtól. A3. ábrán a 40- essplit, 45-össplit és egy 50-es split arányú kromatogram látható. 3. ábraa. 40 split, b. 45 split, c

15 Ebből látszik, hogy 40-es split aránynál elég fronting-os a kromatogram. A 45-ös split arányúnál alig áll fenn ez a probléma. Az 50-esnél gyakorlatilag nincs. Ezért választottam a 45-ös split-arányt. 3.4 Kalibráció: A kalibrációs módszer használatakor a módszer érzékenységét határozzuk meg kísérletileg úgy, hogy az ismert összetételű mintát gázkromatografáljuk, és a kapott csúcsterületekből a tömeg ismeretében kiszámoljuk az érzékenységet. Így a mérendő alkotó csúcsterületét megmérve annak tömege kiszámítható.(dr. Balla, 2006) A kalibráció lehet egypontos és többpontos. Kísérlet folyamán a többpontos kalibrációt alkalmaztam, ami a jelanyagmennyiség függvény elkészítését takarja. Ha egyenes arányosságot feltételezünk, akkor meghatározhatunk egy origóból kiinduló egyenes egyenletét. Ennek két módja létezik. Az egyik, hogy különböző összetételű, de ismert koncentrációjú oldatokból azonos térfogatokat mérünk, a másik, hogy adott koncentráció mellett eltérő térfogatokat injektálunk a készülékbe. Én az előbbit használtam. A kalibrációs oldatokat Merck által gyártott metil-észterek segítségével készítettem olyan módon, hogy minden egyes észterrel körül-belül 1000 ppm-es oldatot kapjunk 10 ml-es mérőlombikban. Az észtereket heptánban oldottam, mivel a mért zsírsavak észterei is heptánban lettek extrahálva. Az első kalibrációkat csak a palmitinsav-(7. ábra), a sztearinsav- (8. ábra), az olajsav-(9. ábra), a linolsav-(10. ábra) és a linolénsav (11. ábra) metil-észtereivel végeztem el, majd később a laurinsavéval (5. ábra) és a mirisztinsavéval (6. ábra) is.a hígítási sort az 1. táblázat foglalja össze. A kalibrációs oldat kromatogramja a 4. ábra, ami egy névlegesen 200 ppm-es pont. Balról jobbra laurinsav-, mirisztinsav-, palmitinsav-, sztearinsav-, olajsav-, linolsav-, linolénsavmetil-észterei.a kalibrációs egyeneseket 0 pontból húztam. A részletes mérési eredmények és az anyagok bemérései a függelékben találhatók. 15

16 Névleges koncentráció (ppm) Törzsoldat (µl) Heptán (µl) táblázat hígítási sor 4. ábra Kalibrációs görbe 200ppm-es pontjának kromatogramja 16

17 Laurinsav kalibráció y = 0.469x R² = ábra laurinsav mérés kalibrációs egyenese Mirisztinsav kalibráció y = 0.451x R² = ábra laurinsav mérés kalibrációs egyenese 17

18 Palmitinsav kalibráció y = 0.431x R² = ábra palmitinsav mérés kalibrációs egyenese Sztearinsav kalibráció y = 0.454x R² = ábra sztearinsav mérés kalibrációs egyenese 18

19 Olajsav kalibráció y = 0.412x R² = ábra mérés kalibrációs egyenese Linolsav kalibráció y = 0.419x R² = ábra mérés kalibrációs egyenese 19

20 Linolénsav kalibráció y = 0.347x R² = ábra mérés kalibrációs egyenese 20

21 4. Eredmények és értékelésük 4.1 Zsírsavak meghatározása Aminták megmérése után a kalibrációs görbék segítségével meghatározható a zsírsavak mennyisége. Az értékeket a mintákkal egy napon mért kalibrációs sor eredményeivel számoltam. A spike-olt mintáknál a spike-olt zsírsavak mennyiségét a számolásból kihagytam. A mirisztinsav metil észteréhez tartozó alacsony csúcsterülete miatt a végső összegzésből kihagytam. A mennyiségeket az1. egyenlettel számoltam ki. g zsírsav csúcsterület 4 ml heptán hígítás 10 = 10g margarin meresekség bemérés egyenlet a zsírsav mennyiségére vonatkozó összefüggés Az ezerrel történő osztások a ppm-ből g-ba történő átváltás. A tízzel történő szorzás pedig a tíz g margarinra vonatkoztatott érték, amire azért volt szükség, mert a margarin dobozán is ebben az arányokban történik a zsírsavak megadása. A mérések nagy részében ötszörös hígítást alkalmaztam, ami 200 µl minta és 800µl heptánból áll. A 12. ábra a margarin minta kromatogramját mutatja. 12. ábra Margarin minta kromatogramja 21

22 A 2. táblázat a számolt zsírsav mennyiségek értékek átlagát, szórását és relatív szórását adja. A teljes táblázat a függelék 32. oldalán található. C12 C16 C18 C18-1 C18-2 C18-3 átlag g/10g 0,138 0,812 0,194 1,287 2,034 0,693 szórásg/10g 0,008 0,054 0,017 0,132 0,353 0,146 RSD (%) 5,878 6,617 8,843 10,251 17,357 21, táblázat A zsírsav mennyiségek átlaga, szórása és relatív szórás A számolt értékek az látszik elsőre, hogy a szénatomszám növekedésével nő a mérés relatív szórása, különösen a telítetlen zsírsavaknál. Az utóbbi azért lehetséges, mert a telítetlen kötések érzékenyek a kémiai reakcióra. Ebből kifolyólag érdemes lesz védővegyületekkel együtt végezni a minta előkészítését. Például antioxidánsokkal. A C-vitamin megfelelő lehet, mert a vizes mosással eltávolítható.az összehasonlítva a Flora margarin dobozon levő értékekkel, nagyon hasonló adatokat kaptam, amit 3. táblázatban illusztáltam. Ezáltal a módszert elfogadhatónak tarthatjuk. g/10g mért csomagon telített 1,144 1 telítetlen egyszeres 1,287 1 telítetlen többszörös 2,728 2,5 omega3 0,693 0,55 omega6 2,034 1,8 összesen 5,159 4,5 3. táblázat Összehasonlítása a mért értékeknek és a margarin dobozán levő értékeknek 22

23 4.2 Visszanyerés: Vizsgáltuk a minta előkészítés hatékonyságát is. Három margarin hasonlítottunk össze három spike-olt margarin mintával. Három különböző zsírsavra végeztem el a próbát, amik a palmitinsav, sztearinsav és az olajsav. A palmitinsav és a sztearinsavat a Supelco gyártotta. Az olajsavat a Fluka. Ezeket a mintákat tízszeresre hígítottam, hogy benne legyen a kalibrációs tartományban, ami 100 µl mintát és 900 µl heptánt jelent. Úgy állapítottuk meg az átalakulást, hogy a három margarin minta vizsgált zsírsavtartalmát átszámítottam 1g margarinra. Ezeknek az átlagából kiszámoltam, hogy mennyi zsírsavnak kéne lennie a spike-olt mintákban. A spike-olt mennyiségből kivonva az előző mennyiséget megkaptuk a spike-ból átalakult mennyiségét. A spike mennyiségét elosztva a bemérési tömegekkel és szorozva százzal, megkapható a visszanyerés százalékban.a kapott értékek a 4. táblázatban lett összefoglalva. Az első oszlopban az elkészítés dátum látható és a minták száma. A részletes számítások táblázatosana függelékben található a 31. oldalon. 05.máj C16 C18 C , , , , , , , , ,698 átlag 115, , ,585 (%) szórás 6,447 2,398 19,746 (%) RSD (%) 5,599 2,134 15, táblázat A minta előkészítés hatásfoka Az átlagok alapján megfelelő visszanyerést kaptunk. A 100%-nál nagyobb érték oka, hogy a metil-észterek moláris tömege nagyobb, mint a kiindulási zsírsavaké. Ezzel magyarázható, hogy nagyobb értékeket kaptunk, mint ami a margarinos dobozon szerepel. Ebből a táblázatból is látszik, hogy a telítetlen zsírsavak érzékenyebbek erre a mintaelőkészítésre, mert nagynak mondható a relatív szórás is, és az értékeket megnézve van kiugró érték. 23

24 4.3 Eltarthatóság: Kísérletek során kíváncsiak voltunk, hogy a minták eltarthatóak-e mélyhűtőben.(indarti, 2005) Ennek a vizsgálatára a standard törzsoldatot mértük le több alkalommal névlegesen 100 ppm-es (5. táblázat), 200 ppm-es (6. táblázat) hígításban és magát a törzsoldatot (1000ppm) hígítás nélkül (7. táblázat). Az április 22-ei és az április 28-ai minták azonosak. Az április 29-ei és a május 5-ei minták új hígítások. A táblázatban szereplő értékeke csúcsterületek. 100 ppm C12 C14 C16 C18 C18-1 C18-2 C máj 41,72 41,62 48,84 40,45 66,33 56,91 45,97 29.ápr 40,72 40,35 45,66 37,11 60,21 51,1 42,18 28.ápr 41,64 43,25 51,3 44,28 70,59 61,1 49,14 22.ápr 41,2 41,37 50,58 43,23 69,48 60,29 48,38 átlag 41,32 41,65 49,10 41,27 66,65 57,35 46,42 szórás 0,46 1,20 2,51 3,21 4,66 4,54 3,13 RSD(%) 1,12 2,88 5,12 7,77 6,99 7,92 6,75 5.táblázat 100 ppm-es kalibrációs oldat csúcsterületei 200 ppm C12 C14 C16 C18 C18-1 C18-2 C máj 83,38 83,1 95,96 80,24 128,02 110,18 89,27 29.ápr 88,61 88,54 103,92 88,47 140,87 121,01 99,21 28.ápr 85,66 86,26 100,98 86,07 137,68 118,07 96,22 22.ápr 81,45 81,61 96,95 82,18 128,97 111,46 91,29 átlag 84,78 84,88 99,45 84,24 133,89 115,18 94,00 szórás 3,08 3,12 3,69 3,72 6,37 5,20 4,54 RSD(%) 3,64 3,67 3,71 4,41 4,76 4,52 4,83 6. táblázat 200 ppm-es kalibrációs oldat csúcsterületei 1000 ppm C12 C14 C16 C18 C18-1 C18-2 C máj 378,45 373,63 455,65 411,62 647,85 552,54 449,45 29.ápr 370,42 372,92 459,32 412,69 649,78 555,87 453,02 28.ápr 384,4 390,13 482,05 433,97 682,85 583,31 475,92 22.ápr 380,04 382,13 464,68 416,12 654,85 557,69 455,8 átlag 378,33 379,70 465,43 418,60 658,83 562,35 458,55 szórás 5,84 8,11 11,69 10,42 16,28 14,13 11,87 RSD(%) 1,54 2,14 2,51 2,49 2,47 2,51 2,59 7. táblázat 100 ppm-es kalibrációs oldat csúcsterületei 24

25 Az 1000 ppm-es törzsoldat RSD értékeiből látszik, hogy gyakorlatilag nem változik a törzsoldat koncentrációja. A 100 ppm-es és a 200 ppm-es hígításoknál a nagyobb RSD értéket a hígításból eredő pontatlanság okozza. 4.4 Vizsgálat más élelmiszerekkel Kipróbáltam más élelmiszert, aminek márkája Family napraforgó étolaj. Ennek a vizsgálatát nem sikerült optimalizálni, de mérések bizakodásra adnak okot. Az első puhatolózások alapján a mintában palmitinsav, sztearinsav, olajsav és linolsav található, ami a 13. ábrán látható. 13. ábra Étolajminta kromatogramja 25

26 5. Összegzés: A kísérletem célja, hogy találjak egy másik módszert zsírsavak meghatározására élelmiszerekben.a mérések során találtam egy másik alkalmazást, amivel lehet vizsgálni a margarin minták zsírsavösszetételét, az adott készülék elrendezésre. A mérések során kiderült a telítettlen zsírsav-észterek relatív szórásából, hogy érzékenyebbek a minta előkészítésre, mint a telítettek, mivel érintkeznek a zsírsavak oxigénnel a folyamatban. Emiatt ez a módszer még finomításra szorul. Megoldást adhat erre, hogy a főzés közben antioxidánst adjunk hozzá. Jó választás lehet a C-vitamin, mivel a mosás során eltávolítható. További lehetséges folytatása a kutatásnak, hogy átültessük ezt a módszert más élelmiszerekre. Erre jó példa lehet a már vizsgált étolaj. A legfőbb kérdés, hogy használható-e a margarinnál működő észterezési folyamat. A munkámat nehezítette, hogy a műszerek időnként nem megfelelően működtek, például történt eltömődés a kolonnán, aminek az oka bizonytalan, emiatt szükség volt újraoptimalizálásra. A nehézségek ellenére a későbbiekben megfelelő eredményeket kaptunk. Remélem az itt megszerzett ismereteket a későbbiekben is alkalmazhatom. 26

27 Idézett forrásmunkák Contarini, G. (2013). Interlaboratory evulation of milk fatty acid composition by using different GC operating conditions. Journal of Food Composition and Analysis, 134. Cruz-Hernandez, C. (2013). Direct quantification of fatty acids in human milk by gas chromatography. Journal os Chromatography A, 175. Csapó, J., & Csapóné, Z. K. (2003). Élelmiszer-Kémia. Budapest: Mezőgazda Kiadó. de Koning, S., van der Meer, B., & Alkema, G. (2001). Automated determination os fatty acid methyl ester and cis/trans methyl ester composition of fats and oils. Journal of Chromatography A, 397. Dr. Balla, J. (2006). A gázkromatográfia analitikai alkalmazásai. Budapest: Edison House Kft. Ilia, B. (2002). Development of fatty acid analysis by high-performance liquid chromatography, gas chromatography, and related techniques. Analytica Chimia Acta, Indarti, E. (2005). Direct FAME synthesisfor rapid total lipid analysis from fish oil and cod liver oil. Journal of Food Composition and Analysis, 163. Novák, L., & Nyitrai, J. (1998). Szerves kémia. Budapest: Műegyetemi Kiadó. Novák, L., Nyitrai, J., & Hazai, L. (2001). Biomolekulák kémiája. Budapest: Magyar Kémikusok Egyesülete. Sanches-Silva, A. (2004). Study of the effect of light on fatty acids of potato crisps using a gas chromatographic method. Analytica Chimica Acta, 199. Seppänen-Laakso, T. (2002). Analysis of fatty acids by gas chromatography, and its relevance to research on health and nutrition. Analytica Chimica Acta, 40. Tranchida, P. Q. (2012). A flow-modulated comprehensive gas chromatogrpaphy-mas spectrometry method for the analysis of fatty acid profiles in marine and biological samples. Journal of Chromatography A,

2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA

2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 2.4.22 Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-1 01/2007:20422 2.4.22. ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA Az idegen olajok vizsgálatát gázkromatográfiásan végezzük (2.2.28), és ehhez a vizsgálandó olajban található

Részletesebben

KARBONSAV-SZÁRMAZÉKOK

KARBONSAV-SZÁRMAZÉKOK KABNSAV-SZÁMAZÉKK Karbonsavszármazékok Karbonsavak H X Karbonsavszármazékok X Halogén Savhalogenid l Alkoxi Észter ' Amino Amid N '' ' Karboxilát Anhidrid Karbonsavhalogenidek Tulajdonságok: - színtelen,

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai

Részletesebben

LACTULOSUM. Laktulóz

LACTULOSUM. Laktulóz Lactulosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1230 LACTULOSUM Laktulóz és C* epimere C 12 H 22 O 11 M r 342,3 [4618-18-2] DEFINÍCIÓ 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz- Tartalom: 95,0 102,0

Részletesebben

Kromatográfiás módszerek

Kromatográfiás módszerek Kromatográfiás módszerek Mi a kromatográfia? Kromatográfia ugyanazon az elven működik, mint az extrakció, csak az egyik fázis rögzített ( állófázis ) és a másik elhalad mellette ( mozgófázis ). Az elválasztást

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90 1 01/2009:1250 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90 Omega-3-sav-etilészterek 90 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav; C18:4 n-3), az ejkozatetraénsav (C20:4 n-3), a timnodonsav

Részletesebben

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek Triglycerida saturata media Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek 01/ 2010:0868 DEFINÍCIÓ Az anyag telített zsírsavak, főként kaprilsav (oktánsav)

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90 Omega-3 acidorum esterici ethylici 90 Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 07/2012:1250 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90 Omega-3-sav-etilészterek 90 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav;

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

ismeretek fehérjék és a harmadik

ismeretek fehérjék és a harmadik Táplálkozási ismeretek haladóknak III. Az előző két fejezetben foglalkoztunk a makronutriensek két csoportjával: fehérjék és szénhidrátok. Ebben a részben a harmadik csoportról, a zsírokról fogunk beszélni.

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 60. Omega-3-sav-etilészterek 60

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 60. Omega-3-sav-etilészterek 60 1 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 60 Omega-3-sav-etilészterek 60 01/2009:2063 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav; C18:4 n-3), az ejkozatetraénsav (C20:4 n-3), a timnodonsav

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

BIOKÉMIA. Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár.

BIOKÉMIA. Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár. BIOKÉMIA Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár e-mail: sarkadi@mail.bme.hu LIPIDEK Lipidek Lipidek ~ lipoidok ~ zsírszerű anyagok (görög lipos zsír ) kémiailag igen változatos vegyületcsoportok

Részletesebben

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát Natrii aurothiomalas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 07/2007:1994 NATRII AUROTHIOMALAS Nátrium-aurotiomalát DEFINÍCIÓ A (2RS)-2-(auroszulfanil)butándisav mononátrium és dinátrium sóinak keveréke. Tartalom: arany

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

A tej és tejtermékek szerepe az emberi táplálkozásban

A tej és tejtermékek szerepe az emberi táplálkozásban Tej és tejtermékek A tej és tejtermékek szerepe az emberi táplálkozásban A tej legfontosabb tulajdonságai Minden fontos tápanyagot tartalmaz. Gabonaféléket képes jól kiegyensúlyozni. Tejfogyasztásbeli

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan

Részletesebben

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid Sertralini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.1-1 SERTRALINI HYDROCHLORIDUM Szertralin-hidroklorid 01/2011:1705 javított 7.1 C 17 H 18 Cl 3 N M r 342,7 [79559-97-0] DEFINÍCIÓ [(1S,4S)-4-(3,4-Diklórfenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-1-amin]

Részletesebben

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium Cloxacillinum natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 04/2007:0661 CLOXACILLINUM NATRICUM Kloxacillin-nátrium C 19 H 17 ClN 3 NaO 5 S.H 2 O M r 475,9 DEFINÍCIÓ Nátrium-[(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-klórfenil)-5-metilizoxazol-4-il]karbonil]amino]-

Részletesebben

Transz-zsírsavak élelmiszereinkben Szigeti Tamás János, Dési Eszter

Transz-zsírsavak élelmiszereinkben Szigeti Tamás János, Dési Eszter Vidékfejlesztési Minisztérium 2013.10.15 Transz-zsírsavak élelmiszereinkben Szigeti Tamás János, Dési Eszter Aszimmetriák az élővilágban Kihívások a méréstechnikában D és L vitaminok D és L redukáló cukrok

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének

Részletesebben

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel 9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel A gyakorlat célja: Megismerkedni az UV-látható spektrofotometria elvével, alkalmazásával a kationok, anionok analízisére.

Részletesebben

Mérési feladat: Illékony szerves komponensek meghatározása GC-MS módszerrel

Mérési feladat: Illékony szerves komponensek meghatározása GC-MS módszerrel Kromatográfia A műszeres analízis kromatográfiás módszereinek feladata, hogy a vizsgálandó minta komponenseit egymástól elválassza, és azok minőségét, valamint mennyiségi viszonyait megállapítsa. Az elválasztás

Részletesebben

Heterociklusos vegyületek

Heterociklusos vegyületek Szerves kémia A gyűrű felépítésében más atom (szénatomon kívül!), ún. HETEROATOM is részt vesz. A gyűrűt alkotó heteroatomként leggyakrabban a nitrogén, oxigén, kén szerepel, (de ismerünk arzént, szilíciumot,

Részletesebben

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan 7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan A gyakorlat célja: Megismerkedni az analízis azon eljárásaival, amelyik adott komponens meghatározását a minta elégetése

Részletesebben

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM)

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) I. Elméleti alapok: A vizek savasságát a savasan hidrolizáló sók és savak okozzák. A savasságot a semlegesítéshez szükséges erős bázis mennyiségével

Részletesebben

VII. Karbonsavak. karbonsav karboxilcsoport karboxilátion. acilátcsoport acilátion acilcsoport. A karbonsavak csoportosítása történhet

VII. Karbonsavak. karbonsav karboxilcsoport karboxilátion. acilátcsoport acilátion acilcsoport. A karbonsavak csoportosítása történhet VII. Karbonsavak A disszociáció révén protonszolgáltatásra képes szerves vegyületek jellegzetes és fontos csoportját képezik a -H karboxilcsoportot tartalmazó karbonsavak. A funkciós csoport szerkezete

Részletesebben

AMIKACINUM. Amikacin

AMIKACINUM. Amikacin 07/2012:1289 AMIKACINUM Amikacin C 22 H 43 N 5 O 13 M r 585,6 [37517-28-5] DEFINÍCIÓ 6-O-(3-Amino-3-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-4-O-(6-amino-6-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-1-N-[(2S)-4- amino-2-hidroxibutanoil]-2-dezoxi-d-sztreptamin.

Részletesebben

KARBONSAVAK. A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) O OH. karboxilcsoport. Példák. pl. metánsav, etánsav, propánsav...

KARBONSAVAK. A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) O OH. karboxilcsoport. Példák. pl. metánsav, etánsav, propánsav... KABNSAVAK karboxilcsoport Példák A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) "alkánsav" pl. metánsav, etánsav, propánsav... (nem használjuk) omológ sor hangyasav 3 2 2 2 valeriánsav 3 ecetsav 3

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Név: Neptun kód: _ mérőhely: _ Labor előzetes feladatok 20 C-on különböző töménységű ecetsav-oldatok sűrűségét megmérve az

Részletesebben

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit b) Tárgyalják összehasonlító módon a csoport első elemének

Részletesebben

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1 Sav-bázis egyensúlyok 8-1 A közös ion effektus 8-1 A közös ion effektus 8-2 ek 8-3 Indikátorok 8- Semlegesítési reakció, titrálási görbe 8-5 Poliprotikus savak oldatai 8-6 Sav-bázis egyensúlyi számítások,

Részletesebben

1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13. E 18. D 4. B 9. D 14. A 19. C 5. C 10. E 15. A 20. C Összesen: 20 pont

1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13. E 18. D 4. B 9. D 14. A 19. C 5. C 10. E 15. A 20. C Összesen: 20 pont A 2004/2005. tanévi rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai KÉMIÁBÓL I-II. kategória I. FELADATSR 1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13.

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

RIBOFLAVINUM. Riboflavin

RIBOFLAVINUM. Riboflavin Riboflavinum 1 01/2008:0292 RIBOFLAVINUM Riboflavin C 17 H 20 N 4 O 6 M r 376,4 [83-88-5] DEFINÍCIÓ 7,8-Dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridin- 2,4(3H,10H)-dion. E cikkely előírásait

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

Alkánok összefoglalás

Alkánok összefoglalás Alkánok összefoglalás Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi. Albert Einstein Rausch Péter kémia-környezettan tanár Szénhidrogének Szénhidrogének Telített Telítetlen Nyílt láncú

Részletesebben

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik: SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:

Részletesebben

Sör etanoltartalmának meghatározása GC-FID módszerrel

Sör etanoltartalmának meghatározása GC-FID módszerrel Sör etanoltartalmának meghatározása GC-FID módszerrel FIGYELEM! A gyakorlat elvégzéséhez a gázkromatográfia alapjainak (a gázkromatográf részei, ezen részek típusai és funkciói; a minőségi azonosítás és

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra Clazurilum ad usum veterinarium Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1714 CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM Klazuril, állatgyógyászati célra C 17 H 10 Cl 2 N 4 O 2 M r 373,2 [101831-36-1] DEFINÍCIÓ (2RS)-[2-Klór-4-(3,5-dioxo-4,5-dihidro-1,2,4-triazin-2(3H)-il)fenil](4-

Részletesebben

CALCII STEARAS. Kalcium-sztearát

CALCII STEARAS. Kalcium-sztearát Calcii stearas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 CALCII STEARAS Kalcium-sztearát 01/2009:0882 DEFINÍCIÓ Különböző zsírsavak kalciumsóinak keveréke; a savkomponenst főként sztearinsav (oktadekánsav) [(C 17 H 35

Részletesebben

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ SOLID

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

FENOFIBRATUM. Fenofibrát

FENOFIBRATUM. Fenofibrát Fenofibratum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 01/2008:1322 FENOFIBRATUM Fenofibrát C 20 H 21 ClO 4 M r 360,8 [49562-28-9] DEFINÍCIÓ 1-metiletil-[2-[4-(4-klórbenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoát]. Tartalom: 98,0102,0%

Részletesebben

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint)

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint) XXIII. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 E D D A A D B D B 1 D D D C C D C D A D 2 C B D B D D B D C A A XXIII.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Az etanol és az

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATK 2003. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA Elvi jellemzők, amelyek meghatározzák a készülék felépítését magas hőmérsékletű fényforrás (elsősorban plazma, szikra, stb.) kis méretű sugárforrás (az önabszorpció csökkentése

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

Földgáz összetételének vizsgálata gázkromatográffal

Földgáz összetételének vizsgálata gázkromatográffal MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Földgáz összetételének vizsgálata gázkromatográffal Felékszülési tananyag a Tüzeléstan

Részletesebben

2. Fogalom-meghatározás Erukasav-tartalom: az erukasav mennyisége a leírt módszer szerint meghatározva.

2. Fogalom-meghatározás Erukasav-tartalom: az erukasav mennyisége a leírt módszer szerint meghatározva. 4. melléklet a /2010. (..) VM rendelethez 33. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-80/891 számú előírása az étolaj, étkezési zsír, valamint ezek hozzáadásával készült

Részletesebben

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i máj, vese, szív, vázizom ZSÍRSAVAK XIDÁCIÓJA FRANZ KNP német biokémikus írta le először a mechanizmusát 1 lépés: a zsírsavak aktivációja ( a sejt citoplazmájában, rövid zsírsavak < C12 nem aktiválódnak)

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 Megoldás 000. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 000 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A NITROGÉN ÉS SZERVES VEGYÜLETEI s s p 3 molekulák között gyenge kölcsönhatás van, ezért alacsony olvadás- és

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303

BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303 BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303 Dátum: 2006. Június 7. PROJEKT SZÁMA: AN0139 Székhely: Shawbury, Shrewsbury Shropshire SY4 4NR Egyesült Királyság T: +44 (0) 1939 250383 F: +44 (0) 1939 251118 E: info@rapra.net

Részletesebben

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű Oldatok - elegyek Többkomponensű homogén (egyfázisú) rendszerek Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű Oldatok: egyik komponens mennyisége nagy (oldószer) a másik, vagy a többihez (oldott

Részletesebben

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző Méréstartomány: 0 10% H 2 O 2 0 10 % NaOCl Áttekintés 1.Alkalmazás 2.Elemzés áttekintése 3.Reagensek

Részletesebben

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid Tizanidini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.4-1 04/2015:2578 TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM Tizanidin-hidroklorid C 9H 9Cl 2N 5S M r 290,2 [64461-82-1] DEFINÍCIÓ [5-Klór-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)2,1,3-benzotiadiazol-4-amin]

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

1 A gyakorlat a Journey to Forever: Make your own biodiesel című cikk alapján készült.

1 A gyakorlat a Journey to Forever: Make your own biodiesel című cikk alapján készült. Biodízel A gyakorlat célja Az átészteresítési reakciók bemutatása a biodízelgyártás példáján. Bevezető 1 Legalább három módja van annak, ahogyan növényi és állati eredetű zsiradékokat dízelmotorok meghajtására

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 1 A rendszer fogalma A körülöttünk levő anyagi világot atomok, ionok, molekulák építik

Részletesebben

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g. MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE AL IX.-LEA CONCURS PE ŢARĂ AL LICEELOR CU LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ FABINYI RUDOLF KÉMIA VERSENY - SZERVETLEN KÉMIA Marosvásárhely, Bolyai Farkas

Részletesebben

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel A gyakorlat az előző évi kötelező műszeres analitika laborgyakorlat gázkromatográfiás laborjára épít. Az ott szerzett ismeretek a gyakorlat

Részletesebben

Élelmiszereink és a zsírok dr. Schöberl Erika

Élelmiszereink és a zsírok dr. Schöberl Erika Élelmiszereink és a zsírok dr. Schöberl Erika Az emberi szervezet számára szükséges makro- tápanyagok egyik csoportját az élelmiszereinkben levı zsírok alkotják. A hivatalos táplálkozástudomány jelenlegi

Részletesebben

A zsírok. 2013. április 17.

A zsírok. 2013. április 17. A zsírok 2013. április 17. Sok van, mi csodálatos, De az embernél nincs semmi csodálatosabb. Szophoklész: Antigoné 2013.04.17 i:am 2 Alapelveink Bölcsesség Tisztában lenni élettani alapismeretekkel Szemlélet

Részletesebben

Gliceril-triheptanoát (GTH) jelzőanyag meghatározása feldolgozott állati melléktermékekben GC/MS módszerrel

Gliceril-triheptanoát (GTH) jelzőanyag meghatározása feldolgozott állati melléktermékekben GC/MS módszerrel Gliceril-triheptanoát (GTH) jelzőanyag meghatározása feldolgozott állati melléktermékekben GC/MS módszerrel Lovász Csaba, Debreczeni Lajos NÉBIH ÉTbI Takarmányvizsgáló NRL Hungalimentária - 2013. április

Részletesebben

Versenyfeladatsor. 2. feladat

Versenyfeladatsor. 2. feladat Versenyfeladatsor 1. feladat Egy nyíltláncú alként brómmal reagáltatunk. A reakció során keletkező termék moláris tömege 2,90-szerese a kiindulási vegyület moláris tömegének. Mi a neve ennek az alkénnek,

Részletesebben

Amit az Omega 3-ról tudni érdemes

Amit az Omega 3-ról tudni érdemes Amit az Omega 3-ról tudni érdemes November 2012 POLARIS 5 Chemin du Quilourin - Moulin du Pont, 29170 PLEUVEN France Tel. + 33 298 548 420 Fax. + 33 298 548 451 www. polaris.fr Merüljünk el az Omega 3

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Maróthy Miklósné KÉMIA éveseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Maróthy Miklósné KÉMIA éveseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Maróthy Miklósné KÉMIA 14 16 éveseknek címû tankönyvéhez 9. osztály 10.osztály éves órakeret 55 óra 74 óra 55 óra 74 óra (1,5 óra/hét) (2 óra/hét) (1,5 óra/hét) (2 óra/hét) bevezetés 1

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

Transz-zsírsav Munkacsoport Munkaértekezlet VM COOH

Transz-zsírsav Munkacsoport Munkaértekezlet VM COOH Transz-zsírsav Munkacsoport Munkaértekezlet VM H 3 C COOH Transz-zsírsav Munkacsoport Munkaértekezlet VM Transz-zsírsavak az élelmiszerekben: tények és lehetőségek, különös tekintettel az ellenőrzés kérdéseire

Részletesebben

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B D A * C A B C C 1 B B B A B D A B C A 2 C B E C E C A D D A C B D B C A B A A A 4 D B C C C C * javítandó

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

Karbonsavak. Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak.

Karbonsavak. Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak. Szerves kémia Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak. Ecetsav Funkciós csoport: Karboxil- Számos biológiailag aktív vegyület karbonsav jellegű vegyület.

Részletesebben

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Alapfogalmak Elv (ismert térfogatú anyag oldatához annyi ismert konc. oldatot adnak, amely azzal maradéktalanul reagál) Titrálás végpontja (egyenértékpont) Törzsoldat,

Részletesebben

g-os mintájának vizes oldatát 8.79 cm M KOH-oldat közömbösíti?

g-os mintájának vizes oldatát 8.79 cm M KOH-oldat közömbösíti? H1 H2 H3 H4 H5 1. Ismeretlen koncentrációjú kénsavoldat 10.0 cm 3 -éből 100.0 cm 3 törzsoldatot készítünk. A törzsoldat 5.00-5.00 cm 3 -es részleteit 0.1020 mol/dm 3 koncentrációjú KOH-oldattal titrálva

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal k t a t á si Hivatal I. FELADATSR 2013/2014. tanévi rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató A következő kérdésekre az egyetlen helyes választ

Részletesebben

Magyar tannyelvű középiskolák VII Országos Tantárgyversenye Fabinyi Rudolf - Kémiaverseny 2012 XI osztály

Magyar tannyelvű középiskolák VII Országos Tantárgyversenye Fabinyi Rudolf - Kémiaverseny 2012 XI osztály 1. A Freon-12 fantázianéven ismert termék felhasználható illatszerek és más kozmetikai cikkek tartályainak nyomógázaként, mert: a. nagy a párolgási hője b. szobahőmérsékleten cseppfolyós c. szagtalan és

Részletesebben

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %)

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %) BIOGÉN ELEMEK ELSŐDLEGES BIOGÉN ELEMEK(kb. 95%) ÁLLANDÓ BIOGÉN ELEMEK MAKROELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %) C, H, O, N P, S, Cl, Na, K, Ca, Mg MIKROELEMEK (NYOMELEMEK) (< 0,005%) I, Fe, Cu,

Részletesebben

Vizek illékony szénhidrogén (VPH) tartalmának a GC-MS vizsgálata

Vizek illékony szénhidrogén (VPH) tartalmának a GC-MS vizsgálata B&B Analitika Kft. Minden, ami analitika! Vizek illékony szénhidrogén (VPH) tartalmának a GC-MS vizsgálata Készítette: Mészárosné Basics Blanka, Basics Ferenc, Dr Balla József 2014.05.27. Célkitűzés Munkánk

Részletesebben

A mangalicából készült élelmiszerek fogyasztásának egészségügyi vonatkozásai

A mangalicából készült élelmiszerek fogyasztásának egészségügyi vonatkozásai A mangalicából készült élelmiszerek fogyasztásának egészségügyi vonatkozásai Prof. Dr. Szilvássy Zoltán, Dr. Csiki Zoltán Dr. Sári Réka Debreceni Egyetem Táplálkozás : a környezetből a szervezet számára

Részletesebben

CICLOPIROX OLAMINUM. Ciklopirox-olamin

CICLOPIROX OLAMINUM. Ciklopirox-olamin Ciclopirox olaminum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1302 CICLOPIROX OLAMINUM Ciklopirox-olamin C 14 H 24 N 2 O 3 M r 268,4 [41621-49-2] DEFINÍCIÓ 6-Ciklohexil-1-hidroxi-4-metilpiridin-2(1H)-on és 2-aminoetanol.

Részletesebben

KARBONIL-VEGY. aldehidek. ketonok O C O. muszkon (pézsmaszarvas)

KARBONIL-VEGY. aldehidek. ketonok O C O. muszkon (pézsmaszarvas) KABNIL-VEGY VEGYÜLETEK (XVEGYÜLETEK) aldehidek ketonok ' muszkon (pézsmaszarvas) oxocsoport: karbonilcsoport: Elnevezés Aldehidek szénhidrogén neve + al funkciós csoport neve: formil + triviális nevek

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2013. február 20. 8. évfolyam A feladatlap megoldásához kizárólag periódusos rendszert és elektronikus adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép

Részletesebben

Sör etanoltartalmának meghatározása GC-FID módszerrel

Sör etanoltartalmának meghatározása GC-FID módszerrel Sör etanoltartalmának meghatározása GC-FID módszerrel FIGYELEM! A gyakorlat elvégzéséhez a gázkromatográfia alapjainak (a gázkromatográf részei, ezen részek típusai és funkciói; a minőségi azonosítás és

Részletesebben

7. Festékelegyek elválasztása oszlopkromatográfiás módszerrel. Előkészítő előadás 2015.03.09.

7. Festékelegyek elválasztása oszlopkromatográfiás módszerrel. Előkészítő előadás 2015.03.09. 7. Festékelegyek elválasztása oszlopkromatográfiás módszerrel Előkészítő előadás 2015.03.09. A kromatográfia A módszer során az elválasztandó anyagot áthajtjuk egy mozgó fázisban egy álló fázison keresztül

Részletesebben

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek A felépítő és lebontó folyamatok Biológiai alapismeretek Anyagforgalom: Lebontó Felépítő Lebontó folyamatok csoportosítása: Biológiai oxidáció Erjedés Lebontó folyamatok összehasonlítása Szénhidrátok

Részletesebben

MICONAZOLI NITRAS. Mikonazol-nitrát

MICONAZOLI NITRAS. Mikonazol-nitrát Miconazoli nitras Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.3-1 01/2012:0513 MICONAZOLI NITRAS Mikonazol-nitrát, HNO 3 C 18 H 15 Cl 4 N 3 O 4 M r 479,1 [22832-87-7] DEFINÍCIÓ [1-[(2RS)-2-[(2,4-Diklórbenzil)oxi]-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol-3-ium]-nitrát.

Részletesebben

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont 1. feladat Összesen: 18 pont Különböző anyagok vízzel való kölcsönhatását vizsgáljuk. Töltse ki a táblázatot! második oszlopba írja, hogy oldódik-e vagy nem oldódik vízben az anyag, illetve ha reagál,

Részletesebben

2.9.10. ETANOLTARTALOM

2.9.10. ETANOLTARTALOM 07/2012:20910 2.9.10. ETANOLTARTALOM Az itt előírt módszerek etanoltartalmú folyékony gyógyszerkészítmények vizsgálatára vonatkoznak. Valamely folyadék etanoltartalmát a folyadék 100 térfogategységében

Részletesebben

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont 1. feladat Összesen: 8 pont Az autók légzsákját ütközéskor a nátrium-azid bomlásakor keletkező nitrogéngáz tölti fel. A folyamat a következő reakcióegyenlet szerint játszódik le: 2 NaN 3(s) 2 Na (s) +

Részletesebben

AZ ŐZHÚS ZSÍRSAVÖSSZETÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE

AZ ŐZHÚS ZSÍRSAVÖSSZETÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi kar Egzotikusállat és Vadegészségügyi Tanszék AZ ŐZHÚS ZSÍRSAVÖSSZETÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE Dr. Marosán Miklós és Dr. Tóth Tamás Budapest 2015. 03.

Részletesebben

6. Monoklór származékok száma, amelyek a propán klórozásával keletkeznek: A. kettő B. három C. négy D. öt E. egy

6. Monoklór származékok száma, amelyek a propán klórozásával keletkeznek: A. kettő B. három C. négy D. öt E. egy 1. Szerves vegyület, amely kovalens és ionos kötéseket is tartalmaz: A. terc-butil-jodid B. nátrium-palmitát C. dioleo-palmitin D. szalicilsav E. benzil-klorid 2. Szénhidrogén elegy, amely nem színteleníti

Részletesebben