HVG Cégfelvásárlások: megint folyik a pénz a régiónkba

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HVG 2011.02.08. Cégfelvásárlások: megint folyik a pénz a régiónkba"

Átírás

1 HVG Cégfelvásárlások: megint folyik a pénz a régiónkba A globális M&A (egyesülési és felvásárlási) piac kétségkívül túljutott a gazdasági válság okozta mélyponton. Tavaly mind a cégértékesítések darabszáma, mind azok összértéke kétszámjegyő növekedést produkált, így a teljes M&A piac mérete meghaladta az 1,4 ezermilliárd eurót. Hazánk is trendfordulóhoz érkezett tavaly, az itteni M&A piac 12 százalékot bıvülve elérte a 774 milliárd forintos forgalmat. A tavalyi utolsó negyedév kiugró teljesítménye egyértelmően pozitív hatású lehet 2011-re is írja az Invescom elemezése. A vállalatfelvásárlások globális piaca tavaly egyértelmően növekedési pályára állt, s meggyızı növekedési rátákat produkált mind tranzakciós összérték, mind darabszám tekintetében, hiszen a lezárt ügyletek száma 24 százalékos ról ra, míg összértéke 32 százalékos 1,09 ezermilliárd euróról 1,44 ezermilliárd euróra bıvülést mutat az elızı évhez viszonyítva. A gazdasági válság negatív hatásai 2008 harmadiknegyedik negyedévétıl mutatkoztak meg a cégvásárlási piacon, amely drasztikus, százalékos zuhanást produkált. A mélypontról 2009 negyedik negyedévétıl lassú visszakapaszkodás kezdıdött, majd a növekedési trend az utóbbi három negyedévben megerısödött. Ma már egészséges piacbıvülésnek lehetünk tanúi. Az összérték mellett a tranzakciók darabszáma is emelkedést mutat, s a növekedés várhatóan kitart a következı negyedévekben is. Fotó: Invescom Tavaly világszerte a legjobban teljesítı iparágak az összérték alapján sorrendben a következık voltak: az energiaszektor 20 százalékos, a pénzügyi szektor 15 százalékos, a telekommunikációs szektor pedig 8 százalékos piaci részesedéssel. A lista elsı felében végzett még a vegyipar és az egészségügy is, viszont a 2009-es második helyrıl tavaly a lista végére zuhan a gyógyszeripar.

2 A vállalatfelvásárlások európai piaca a világátlagot meghaladó ütemben bıvült 2010-ben. A lezárt ügyletek összértéke elérte az 500 milliárd eurót, amely 46 százalékkal haladja meg a 2009-es szintet. Európa részaránya a globális vállalatfelvásárlási piacból a tranzakciós összértéket nézve 2009-hez képest 3,5 százalékpontos emelkedést produkált, míg volumenben változatlanul 47 százalék körüli a kontinens részesedése. Európában az iparágak között a tranzakciós összérték alapján az elsı három helyen a pénzügyi szektor, az ingatlanpiac és az energiaszektor végzett, míg 2009-ben az egyéb szolgáltatások, a pénzügyi szektor és az ipari termelés állhattak a dobogóra. Emelkedı hazai piac Éves összehasonlításban a magyar M&A piac is bıvült, de a növekedés üteme elmarad a globális trendétıl. A magyarországi vállalatfelvásárlási piac mérete az Invescom becslése alapján tavaly 774 milliárd forintot tett ki, ami 12 százalékos növekedést jelent 2009-hez képest (a 100 milliárd forint feletti tranzakciókat figyelmen kívül hagyva). A lezárt ügyletek darabszámában nincs jelentıs elmozdulás. A évi 129 tranzakcióhoz viszonyítva tavaly minimális csökkenést produkált a piac, hiszen 127 magyarországi vonatkozású ügylet zárult sikeresen. Ugyanakkor a korábbi évekkel ellentétben a 100 milliárd forint feletti, úgynevezett giga tranzakciók egyáltalán nem jellemezték a piacot 2010-ben. Tavaly egyetlen ilyen ügylet sem történt, míg 2008-ban, illetve 2009-ben 5, illetve 2 giga ügyletet zártak le. A pozitív fejlemények ellenére az akvizíciók külsı finanszírozási forrásokhoz való nehézkes hozzájutás (mind hitel-, mind tıkeágon), valamint az ügyletek lezárásának elhúzódása továbbra is jellemzı a magyar piacra. Az euró és a svájci frank az utóbbi idıszakban megfigyelt, forinttal szembeni erısödése sem segítette a hazai vállalatok értékesítési folyamatait, elsısorban a külföldi devizában denominált hitelállományok magas aránya miatt, amely a nyereségesség általános csökkenésével kombinálva tovább mélyítette az eladói és a vevıi árelképzelés között meghúzódó szakadékot. A sikeresen lezárt ügyletekhez a Jeremie alapok beindulása is jelentısen hozzájárult. A nyolc Jeremie alap tavaly 13 tıkeemelést hajtott végre, amelybıl csak a PortfoLion Kockázatitıke Alap öt tranzakciót zárt összesen 1,4 milliárd forint értékben 2010-ben. A Jeremie rangsor második helyén Primus Capital Kockázatitıke Alap áll három ügylettel. Külön figyelemre méltó 2010 utolsó negyedéve, amely a pozitív fordulat hordozója lehet a magyar M&A piaci trendekben. A borús akvizíciós hangulatot hirtelen kimagaslóan pozitív vásárlási kedv váltotta fel az év vége közeledtével. A negyedik negyedév több mint kétszer akkora tranzakciós összértéket eredményezett, mint 2010 elsı három negyedévének átlagos teljesítménye, és ezáltal a piac mérete a 2008 elsı negyedévi válság elıtti magasságokba emelkedett. Az ügyletek darabszámában is meggyızı fölényt mutat az utolsó negyedév, 46 ügylettel magasan nyerte a negyedévek versenyét. Lényegesen nagyobb ütemben nıttek a hazai cégek által külföldön lebonyolított ügyletek, mint a Magyarországon lezárt tranzakciók. Az itthon lezárt ügyletek 6 százalékos emelkedést mutattak tavaly, így 564 milliárd forintról 596 milliárd forintra nıtt a szegmens. Ezzel szemben a magyar vállalatok által külföldön megvalósított ügyletek értéke 40 százalékkal nıtt ben, elérve a 179 milliárd forintot.

3 A City University of London keretein belül mőködı Mergers and Acquisitions Research Centre listáján, amely hat mutató alapján gazdasági és pénzügyi környezet, politikai környezet, szabályozási helyzet, társadalmi és kulturális adottságok, technológiai fejlettség vizsgált meg 175 országot akvizíciós attraktivitás szempontból, Magyarország az elıkelı 36. helyen végzett. Hazánk a technológiai fejlettség tekintetében volt a legsikeresebb, míg a gazdasági és pénzügyi környezet rontotta leginkább a pozíciónkat. Régiós szinten is sikerként könyvelhetjük el a felmérés eredményét, hiszen hazánk a szlovákok, a románok és a horvátok elıtt végzett a rangsorban. A közép-kelet-európai régió legsikeresebbjei a csehek lettek tíz hellyel megelızve a magyarokat. A lista legelejét sorrendben Kanada, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok foglalják el. A Richter dobása volt legnagyobb Tavaly Magyarországon a legkiemelkedıbben teljesítı szektorok a telekommunikáció és IT, a vegy- és gyógyszeripar, valamint a pénzügyi szolgáltatások voltak. A telekommunikáció és IT szektor zárta a legtöbb ügyletet szám szerint 20-at a 2009-es 14-gyel szemben, azonban összértékben a mintegy 100 milliárd forintos csökkenésnek köszönhetıen elmarad a többi iparágtól, azaz a szektort elsısorban a kisebb mérető cégértékesítések jellemezték. Tranzakciós összérték tekintetében a vegy- és gyógyszeripar emelkedett ki a mezınybıl 2010-ben. Az iparág elıretörése a Richter Gedeon Nyrt. által végrehajtott három, egyenként is igen jelentıs mérető ügyletnek köszönhetı, amelyek a teljes vegy- és gyógyszeripari M&A csaknem 80 százalékát tették ki értékben. A vegy- és gyógyszeriparban további 19 százalék egy harmadik negyedévben zárult tranzakciónak köszönhetı, amely során közvetve a Borsodchem 38 százalékos tulajdonrésze cserélt gazdát.

4 Az ipar más területeinek térnyerése az összérték alapján elsısorban az ISD Dunaferr Zrt. anyavállalatának 50 százalékos értékesítésének eredménye, de a volumenben elmaradt az összérték szerint elfoglalt pozíciójától. A pénzügyi szolgáltatások M&A piaca több kis- és közepes mérető ügyletbıl áll össze, így a tranzakciós érték és darabszám alapján is az elıkelı harmadik, illetve második helyet érte el. Ez a szektor kettıvel zárt kevesebb ügyletet mint az elızı évben, összértékben pedig 75 milliárd forinttal teljesített gyengébben mint 2009-ben. Az energia ágazat szenvedte el a legnagyobb piacvesztést: 660 milliárd forintról 65 milliárd forintra esett vissza az M&A piaci hozzájárulása, ami a szektort korábban jellemzı giga tranzakciók elmaradásának eredménye.

5 Az egyik legnagyobb értékő lezárt cégértékesítés tavaly a teljes ukrán ISD Csoport 50 százalékának eladásán belül az ISD Dunaferr Zrt. értékesítése volt az orosz Vnyesekonombank számára. További kiemelkedı mérető cégvásárlásokat idén a Richter hajtott végre: két jelentıs tranzakciója a svájci PregLem Holding SA felvásárlása 445 millió svájci frank értékben, valamint a németországi Grünenthal Gmbh fogamzásgátló üzletágának megszerzése 236 millió euró értékben, amellyel épphogy megelızte az Invitel nemzetközi hálózatának májusi, a török Turk Telekomunikasyon AS általi felvásárlását. A Richter az oroszországi Protek csoportban történt tıkeemeléssel együtt három ügyletet számlálhat 2010-ben, amelyekkel összesen megközelítıleg 160 milliárd forintot hasított ki a teljes, 774 milliárd forintos M&A piaci tortából. Míg a közlekedésben az elsı félévet a Malév Zrt. újbóli állami kézbe kerülése, addig az év második felét a Masped Zrt. két leányvállalatának százalékos értékesítése határozta meg. A turisztikai szegmens tavalyi legjelentısebb tranzakciója a Hunguest Hotels Zrt. és az SCD-csoport bizonyos, fıleg Balaton környéki turisztikai érdekeltségeinek közös vállalatba szervezése volt. Az SCD Group Zrt. meghatározó tulajdonosa, Jászai Gellért által alapított Magyar Turisztikai Holding Zrt. tulajdonába kerül a teljes Hunguest Hotels Zrt. két lépcsıben, amelynek elsı több tízmilliárd forint értékőre becsült fázisa 2010-ben lezárult. A szórakoztatóipar kiemelt tranzakciói az elsı félévben a Showtime Budapest Kft. értékesítése, míg a második félévben az Econet.hu Nyrt. Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-ben történı további 26 százalékos tulajdonszerzése volt. Figyelemreméltó tranzakció volt a pénzügyi szolgáltatások szektorában a Milton Bank Zrt. Wallis általi értékesítése is a Trigránit Zrt. számára, amely azóta a Gránit Bank nevet felvevı pénzügyi intézmény az eladást követı új stratégiájának megfelelıen egy, a hazai kkv-szektorra fókuszáló

6 kereskedelmi bankká kíván válni. A média szegmensben az Econet.hu volt aktív, mivel a média üzletága, az Est Média Group erıteljesen terjeszkedett az elmúlt évben: a Sziget Fesztiválban történı tulajdonszerzést megelızıen az Exit Magazin bekebelezésével növelte médiapiaci lefedettségét. Az év során öt új társaság érkezett a pesti börzére, amelyek közül különösen nagy hírverés övezte a CIG Pannónia Életbiztosító Zrt. tızsdére lépését. A Budapesti Értéktızsde az év tızsdei bevezetése díjjal is jutalmazta az elmúlt évek legnagyobb hazai elsıdleges tızsdei részvénykibocsátóját, a CIG Pannóniát. A tızsdén jegyzett társaságok körét bıvítette az utolsó negyedévben tızsdére lépı İrmester Nyrt. és az Appeninn Nyrt is. Továbbá, a BÉT új tagja lett tavaly a HybridBox Nyrt., a Kreditjog Nyrt., valamint az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. is, akik egyelıre nem túl aktív szereplıi a hazai tıkepiacnak. Idén öt esetben fordult elı, hogy magyar vállalat akvirált külföldi társaságot: a Richter három tranzakciója mellett az OTP Bank Nyrt. horvátországi tranzakciója, amely során a Podravka International S.R.L. 10,6 százalékát szerezte meg, és a Díjbeszedı Zrt. által megvalósított román GPV Mail Services S.R.L. felvásárlása, amelyet követıen a céltársaság 50 százalékát továbbadta az Állami Nyomda Nyrt.-nek. Az országhatáron túl mutató akvizícióra 2009-ben hét alkalommal volt példa, ami a tavalyi évet valamelyest komorabb színben tünteti fel. Ellenkezı irányú akvizíció jóval gyakrabban történt, így például a harmadik negyedévben a kínai Wanhua vált 38 százalékos tulajdonossá a First Chemical Holding Kft.-ben, amely a BorsodChem Zrt. tulajdonosa, az utolsó negyedévben pedig a Nypro Hungary Kft.-t vásárolta meg a spanyol érdekeltségbe tartozó Plásticos Castella cégcsoport. Mi várható idén a piacon? Idén arra számíthatunk, hogy a hazai M&A piac 2010-ben mutatott felívelése folytatódni fog, méghozzá lépcsızetes fejlıdésen megy keresztül. Továbbra is domináns szerep jut a szakmai befektetıknek, elsısorban Nyugat-Európából érkezık aktivitása fokozódik a beinduló belsı gazdaságukra alapozva. A kockázati tıkealapoktól több tranzakcióra számítunk 2011-ben, ugyanakkor mindez továbbra is erıteljes szelekció mellett fog bekövetkezni. Idén a Jeremie alapoknak köszönhetıen a tranzakciók darabszámának további növekedésére lehet számítani, azonban a tranzakciós összértékre ez nem lesz jelentıs hatással, hiszen az egy ügylet során elkölthetı maximális összeg 1,5 millió euró. A hitelfinanszírozási forrásokhoz való könnyebb hozzáférés élénkülést hozhat a piacon, bár az akvizíciós hitelek aránya továbbra is elmarad a válság elıtti szintektıl. Az Invescom várakozásai szerint tovább növekszik a közép-kelet-európai régiós ügyletek száma, amelyek során a belsı piacukat már kinövı regionális társaságok hajtanak végre felvásárlást más közép-kelet-európai országokban. A régió egységes piacként kezelése a nyugati stratégiai befektetıkre is egyre inkább jellemzı. Idén várhatóan a legkedveltebb területek közé fog tartozni az energia, a pénzügyi szektor, az autóipar, de a technológiai és az online befektetések növekedésére is számítani lehet.

7

Még nem egyértelmű a trendforduló a tranzakciós piacon az Invescom értékelése az idei első három hónapról

Még nem egyértelmű a trendforduló a tranzakciós piacon az Invescom értékelése az idei első három hónapról Sajtóközlemény Azonnali közlésre! kiadva: 00. április 8. Még nem egyértelmű a trendforduló a tranzakciós piacon az Invescom értékelése az idei első három hónapról 008 első negyedévénél ugyan gyengébb,

Részletesebben

Tartalom. Megtört a lendület az M&A piacokon ... 2. Kiemelt közép- és nagyvállalati tranzakciók Magyarországon ... 7

Tartalom. Megtört a lendület az M&A piacokon ... 2. Kiemelt közép- és nagyvállalati tranzakciók Magyarországon ... 7 Cégértékesítési hírlevél 2011 MÁJUS IV. évfolyam/2.szám Tartalom Megtört a lendület az M&A piacokon... 2 Megtorpanó globális cégértékesítések Lankadó akvizíciós étvágy a hazai piacon Változatos iparági

Részletesebben

1. Folytatódó kivárás az M&A piacon

1. Folytatódó kivárás az M&A piacon T. Folytatódó kivárás az M&A piacon ovábbra sem mutatkozik számottevő növekedés a világ M&A piacain. Az előző év azonos időszakához viszonyítva tranzakciós értékben enyhe növekedés, a tranzakciók számát

Részletesebben

tartalom Még nem egyértelmű a trendforduló - A magyarországi M&A piac elemzése

tartalom Még nem egyértelmű a trendforduló - A magyarországi M&A piac elemzése Cégértékesítési hírlevél 00 ÁPRILIS III. évfolyam/.szám M CÉGVÁSÁRLÁS CÉGÉRTÉKESÍTÉS TŐKEBEVONÁS CÉGÉRTÉKELÉS tartalom Még nem egyértelmű a trendforduló - magyarországi M& piac elemzése Globális áttekintés

Részletesebben

A kockázati tıke szerepe az innováció finanszírozásában Magyarországon

A kockázati tıke szerepe az innováció finanszírozásában Magyarországon Külgazdaság, LIII. évf., 2009. május június (42 62. o.) A kockázati tıke szerepe az innováció finanszírozásában Magyarországon KARSAI JUDIT A cikk az innovációorientált magyarországi vállalkozások kockázati

Részletesebben

Tartalom Mit hozott az elmúlt negyedév az M&A piacon?

Tartalom Mit hozott az elmúlt negyedév az M&A piacon? Cégértékesítési hírlevél 200 NOVEMBER III. évfolyam/4.szám Tartalom Mit hozott az elmúlt negyedév az M&A piacon? A világban uralkodó M&A trendek Közép- és Kelet Európa A világ többi része Az M&A piac Magyarországon

Részletesebben

A román gazdaság és a migráció

A román gazdaság és a migráció Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (39 67. o.) A román gazdaság és a migráció RÉTI TAMÁS Magas növekedési ütem, folyamatos dezinfláció, a külföldi tıke növekvı beáramlása jellemezte az európai

Részletesebben

Kiemelkedı eredménnyel és rekordmérető forgalommal zárja az évét a Budapesti Értéktızsde

Kiemelkedı eredménnyel és rekordmérető forgalommal zárja az évét a Budapesti Értéktızsde Kiemelkedı eredménnyel és rekordmérető forgalommal zárja az évét a Budapesti Értéktızsde Összefoglaló a BÉT 27-es évérıl 27-ben is - hasonlóképpen a korábbi évekhez - rendkívül sikeres évet tudhat maga

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. fundamentális részvényelemzése

Az Állami Nyomda Nyrt. fundamentális részvényelemzése Kochmeister-pályázat Az Állami Nyomda Nyrt. fundamentális részvényelemzése Készítette: Szentirmai Péter V. évfolyamos hallgató Budapesti Corvinus Egyetem Tıkepiac és vállalat fıszakirány Vállalatértékelés,

Részletesebben

EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2007 1

EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2007 1 EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. ÉVES JELENTÉS 2007 ÉVES JELENTÉS 2007 1 TARTALOM AZ EQUILOR RÖVID BEMUTATÁSA 3 ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK 4 A MENEDZSMENT BESZÁMOLÓJA 5 AZ EQUILOR ÜZLETÁGAI 7 DEVIZA KERESKEDELEM

Részletesebben

Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól

Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól Pillantás a hídról Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól Pénzügykutató Részvénytársaság Budapest, 1998. április A kötet a következı tanulmányok felhasználásával készült: Antalóczy

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 Budapest, 2010. április 1 GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. Telefon: 373-0751 Telefax: 373-0752 E-mail:

Részletesebben

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG 2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG RÉTI TAMÁS 2.1. Gazdasági átalakulás Kelet-Közép- és Kelet-Európában, különös tekintettel Romániára A globális pénzügyi és gazdasági válság

Részletesebben

Ingatlanpiaci elemzés 2010 január

Ingatlanpiaci elemzés 2010 január Ingatlanpiaci elemzés 2010 január Készítette: Molnár Tamás Tartalomjegyzék Magyarország fıbb makrogazdasági mutatói és gazdasági eseményei... 3 A magyar gazdaság jelenleg... 3 Infláció... 3 Árfolyamok...

Részletesebben

MAGYAR. trendfigyelő. 2007. október

MAGYAR. trendfigyelő. 2007. október MAGYAR trendfigyelő 2007. október Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet munkacsoportja- mgfi A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007.október 2 Tartalom MAGYAR TRENDFIGYELİ...5

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2010. november 1 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis)

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis) GKI Gazdaságkutató Zrt. Elırejelzés 21-211-re (21/3. prognózis) 21. szeptember GKI Gazdaságkutató Zrt. Székhely: Postacím: Internet hálózati cím: Telefon: Fax: E-mail: 192 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461

Részletesebben

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június MAGYAR Trendfigyelı 2007. június Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007. június 2 TARTALOM FÓKUSZ...4 Hiteltelen

Részletesebben

az econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyrt. 2009. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése 2009. augusztus 26.

az econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyrt. 2009. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése 2009. augusztus 26. az econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyrt. 2009. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése 2009. augusztus 26. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI JELENTÉS 3 I. Összefoglaló

Részletesebben

Üzleti jelentés a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához

Üzleti jelentés a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához Üzleti jelentés a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához VIT Nyugdíjpénztár Üzleti jelentés 2006. (nem végleges) 2 A Pénztár bemutatása A VIT Nyugdíjpénztár 1994. decemberében alakult a villamosenergia-ipari

Részletesebben

A kockázati tıke hozzáadott és elvett értéke

A kockázati tıke hozzáadott és elvett értéke DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Versenyképesség, globalizáció és regionalitás A kockázati tıke hozzáadott és elvett értéke Elmélet és gyakorlat TÉZISFÜZET

Részletesebben

az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2008. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2008. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2008. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése 2009. február 24. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI JELENTÉS

Részletesebben

MT-DP 2014/15 Hol tart a közép-kelet-európai kockázati- és magántőke-piac öt évvel a válság után?

MT-DP 2014/15 Hol tart a közép-kelet-európai kockázati- és magántőke-piac öt évvel a válság után? MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2014/15 Hol tart a közép-kelet-európai kockázati- és magántőke-piac öt évvel a válság után? KARSAI JUDIT MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007 SZAKDOLGOZAT Szakál Nóra 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT TİZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A PÉNZÜGY TERVEZÉS MODERN MEGOLDÁSAI (A RÉSZVÉNYBEFEKTETLS,

Részletesebben

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai PÉNZÜGYKUTATÓ ZRT. 1023 BUDAPEST, FELHÉVÍZI U. 24. Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet.hu A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2008-2009) A 2008. évi gazdasági folyamatok

Részletesebben

MAGYAR. trendfigyelı. 2007. július - augusztus

MAGYAR. trendfigyelı. 2007. július - augusztus MAGYAR trendfigyelı 2007. július - augusztus 2 Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 3 TARTALOM Fókusz...4 A megszorítások

Részletesebben

cégérték FELFALJALAK? FELFALJANAK VAGY IMAP MB Partners SZEPTEMBER CÉGELADÁS TŐKEBEVONÁS FELVÁSÁRLÁS

cégérték FELFALJALAK? FELFALJANAK VAGY IMAP MB Partners SZEPTEMBER CÉGELADÁS TŐKEBEVONÁS FELVÁSÁRLÁS IMAP MB Partners 8. ÉVFOLYAM 63. SZÁM 2013 SZEPTEMBER KONSZOLIDÁCIÓ A MAGYAR LOGISZTIKAI SZEKTORBAN ELMARADT AZ IDEI VAKÁCIÓ FRISSÍTŐ TRANZAKCIÓ cégérték CÉGELADÁS TŐKEBEVONÁS FELVÁSÁRLÁS cégérték Cégeladási,

Részletesebben

A DEVIZAPIAC ALAPJAI

A DEVIZAPIAC ALAPJAI A DEVIZAPIAC ALAPJAI Mi lehet vonzóbb annál, mint egy olyan piacon kereskedni, amelynek a világon mindenki a szereplıje? A devizapiac talán az egyetlen piac, amely sohasem alszik, a kereskedés az egyes

Részletesebben

cégérték DECEMBER NOVEMBER BOLDOG KARÁCSONYT ÉS NÖVEKVŐ CÉGÉRTÉKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! IMAP MB Partners MAGYAR ELADÓ KÜLFÖLDI VEVŐ?

cégérték DECEMBER NOVEMBER BOLDOG KARÁCSONYT ÉS NÖVEKVŐ CÉGÉRTÉKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! IMAP MB Partners MAGYAR ELADÓ KÜLFÖLDI VEVŐ? cégérték? IMAP MB Partners 8. ÉVFOLYAM 65. SZÁM 2013 NOVEMBER DECEMBER cégérték Cégeladási, -értékelési, -felvásárlási és tőkebefektetési magazin vállalkozóknak és cégbe-fektetőknek. Kiadja az IMAP MB

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben