SEVESO Direktíva. Baradits György Sr. Safety Instrumented System. TÜV Functional Safety Engineer. TÜV id: 0118/05

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEVESO Direktíva. Baradits György Sr. Safety Instrumented System. TÜV Functional Safety Engineer. TÜV id: 0118/05 http://www.tuvasi."

Átírás

1 SEVESO Direktíva Baradits György Sr. TÜV Functional Safety Engineer Safety Instrumented System TÜV id: 0118/05 SIL4S Presentation TÜV FS Engineer

2 A Direktíva történelmi háttere Növekvőiparosítás veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek növekedése 1976: Sevesoi baleset Vasárnap délután Dioxin és egyéb veszélyes anyag szabadult ki egy eltörött szelepen Teljes mennyiség: 200 tonna Dioxin mennyisége: 1 tonna Következmények 5 napon belül leégéshez hasonló bőrbetegség Elhullottak a háziállatok Megsemmisítettek háziállatot 600 embert evakuáltak embert kezeltek dioxin mérgezéssel 20 hektár erdőt telepítettek a gyár helyére 2

3 A Direktíva történelmi háttere 1982: 82/501/EEC Seveso Direktíva elfogadása 1984, Bhopal, India, Union Carbide: methyl isocianid szivárgás, ember meghalt 1986, Basel, Svájc, Sandoz: higany, szerves anyagok: fél millió hal pusztult el a Szajnában 1987: 87/216/EEC SEVESO Direktíva kiegészítése 1988: 88/610/EEC SEVESO Direktíva kiegészítése 3

4 A Direktíva történelmi háttere 1996: 96/82/EC Seveso II Direktíva elfogadása 2 éven belül nemzeti törvényeket harmonizálni kellett és 199.Február 03-tól kötelezőérvényűvé vált az Európai Unión belül SEVESO II felülírta a megelőzőváltozatokat Fontos változások: Kibővítették a törvény hatókörét Új követelmények a Biztonsági management rendszerekre Vészhelyzet tervezés Földhasználat tervezés Felügyelet és ellenőrzés megerősítése 4

5 A Direktíva törvényi alapjai A SEVESO II Direktíva az EC 137 cikkelyen alapul, mely kimondja, hogy a nemzeti törvényeknek szigorúbb előírásokat kell fenntartani és elfogadni, mint amit a Direktíva előír 5

6 A Direktíva követelményei A követelmények kétoldalúak A veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek megelőzése A bekövetkezőbalesetek bekövetkeztekor a következmények csökkentése Az emberre Biztonsági Egészségügyi A környezet vonatkozásában Mindkét cél együttesen állandóan és hatékony módon biztosítja a teljes EU-n belüli magas szintűvédelmet 6

7 A Direktíva hatóköre A SEVESO II direktíva a veszélyes anyagok (kémiai vegyületek) jelenlétével kapcsolatos ipari tevékenységgel és tárolásukkal foglalkozik A Direktíva egy a rendszer működtetéséből belsőleg adódó három szintűbiztonságot biztosít: Ahol a direktívában megadottnál kevesebb anyagot tárolnak,arra a direktíva nem vonatkozik, de be kell tartani az egyéb alábbiakra vonatkozó törvényeket: egészségügyi környezet védelmi biztonsági 7

8 A Direktíva hatóköre A Direktíva egy a rendszer működtetéséből belsőleg adódó három szintűbiztonságot biztosít folytatás : Ahol a direktívában megadottnál alsó határnál több anyagot tárolnak,arra vonatkozik a direktíva és az erre vonatkozó kevésbé szigorúbb előírásokat kell betartani Ahol a direktívában megadottnál felsőhatárnál több anyagot tárolnak,arra vonatkozik a direktíva és az erre vonatkozó előírásokat maradéktalanul be kell betartani 8

9 A Direktíva hatóköre A Direktíva nem vonatkozik az alábbi területekre és tevékenységekre: Nukleáris biztonság Veszélyes anyagok szállítására és átmeneti telephelyen kívüli, tárolására És veszélyes anyagok csővezetéki szállítására Katonai területekre és alkalmazásokra Robbanóanyagokkal kapcsolatos tevékenységekre 9

10 Általános és specifikus követelmények A Direktíva általános és specifikus előírásokat tartalmaz a: Működtetőkre (tulajdonos(ok) vagy operátorok), a továbbiakban operátor A tagállamok hatóságaira Az előírások két kategóriába sorolhatók: A nagyobb balesetek megelőzése A nagyobb balesetek következményeinek a csökkentése és korlátozása 10

11 Általános és specifikus követelmények Minden operátor aki a Direktíva hatálya alá tartozik köteles jelentés küldeni a kompetens hatóság(ok)nak A súlyos baleseteket megelőzőbiztonság politikájáról A direktíva felsőtárolási határát meghaladó telephely operátorai kötelesek Biztonsági riportot készíteni Biztonsági Management rendszert működtetni És vészhelyzetre vonatkozó tervet készíteni 11

12 Általános és specifikus követelmények A tagállamok felelős Hatóságai az operátor kérésére korlátozhatják a Biztonsági Riportban foglalt információk nyilvánosságát (felmentési szabály) OJ No L 192, 1998 jelű, Július 8-i döntés harmonizálja az erre vonatkozó kritériumokat (felmentési szabály) a kompetens hatóságok felmentési döntései számára 12

13 A Direktíva Biztonsági management rendszer létrehozása A Biztonsági management rendszer bevezetésekor figyelembe kell venni általánosan és specifikusan is Új managelési módszerek kifejlesztését Új szervezeti módszerek alkalmazását Ez jelentőváltozás a a rizikó managelés ipari gyakorlatában az elmúlt 10 évhez képest Az EU-n belüli balesetek elemzése kimutatta, hogy 90%-ban főokozati tényezőa balesetek megelőzésében és csökkentésében szerepet játszó (vagy nem játszó) managelési faktor volt Ezért egyik főcélként kötelezően előírja a managelési tényezők kiemelt szerepét, hogy a managelési okok miatt bekövetkezőbalesetek csökkenjenek 13

14 Vészhelyzet kezelési terv Az operátornak BelsőVészhelyez Kezelési Tervet kell készíteni Be kell adni a Hatóságoknak, hogy elkészüljön a KülsőVészhelyez Kezelési Tervet A Vészhelyzet Kezelési Terveket folyamatosan Felül kell vizsgálni Reviziózni kell és Aktualizálni kell 14

15 Vészhelyzet kezelési terv Új eleme a Direktívának, hogy Az operátornak konzultálni kell a személyzettel a BelsőVészhelyzet Kezelési Tervről valamint a A helyi hatóságokkal együtt konzultálni kell a civil lakóssággal a KülsőVészhelyzet Kezelési Tervről is Elsőalkalom, hogy a SEVESO II direktíva kötelezően előírja a BelsőVészhelyzet Kezelési Terv és a KülsőVészhelyzet Kezelési Terv rendszeres tesztelését a gyakorlatban is 15

16 Terület hasznosítási terv A Bhopal-i baleset tanulságaként a Direktíva előírja terület hasznosítási terv hatósági figyelembevételét is amikor egy Új üzemet létesítenek Egy üzemet módosítanak Új szállítási kapcsolatot létesítenek, mely a közösségi és lakossági területekkel kapcsolatos Hosszabb távon, a Terület Hasznosítási Terv-nek biztosítani kell, megfelelőtávolság legyen és maradjon a veszélyes üzemek és a lakó területek között 16

17 A civil lakosság tájékoztatása, kommunikáció A SEVESO II direktíva több jogot ad a közösségeknek, hogy Információkat kapjanak az új veszélyes üzemekről és Konzultációt folytassanak azokról Mind az operátorok és a helyi hatóságok kötelesek tájékoztatni a lakosságot a kérésének megfelelően Passzív információ állandó hozzáférést jelent az információkhoz a lakósság kérésének megfelelően Aktív információ pedig az operátor és a hatóság pro aktív tevékenységét jelenti: Brossúrák Kiadványok segítségével a baleset esetében követendő viselkedésről 17

18 Katasztrófa jelentések A tagállamok kötelesek a balesetekről beszámolót készíteni az EU-nak az alábbiak szerint: Létrehozták az úgynevezett Komoly Balesetek Jelentés Rendszerét (MARS: Major Accident Reporting System) és Létrehozták az Ipari Rizikókkal kapcsolatos Közösségi Dokumentációs Rendszert a Komoly Balesetek Hazárd Hivatalon belül 18

19 Felügyelet A Direktíva megerősítette és konzisztenssé tette az Európai szint felügyelet Legjelentősebb előírás, hogy az országos hatóságok számára kötelezővé vált egy felügyeleti rendszer megszervezése mely vagy Egy minden telephelyre kiterjedőhivatalos értékelés vagy minimum évi egy inspekció a telephelyen 19

20 Adminisztratív kooperáció Létrehozták a Kompetens hatóságok Titkárságát, mely A tagállamok képviselőiből és a Európai Hatóság szakértőiből áll Ez biztosítja, hogy a Direktíva Implementálása koherens legyen és A direktíva előírásai konzisztensen kerüljenek alkalmazásra Ez a munka konszenzusos alapon működik A Direktíva értelmezéseinek minden problémáját megvitatják és gyakorlati alkalmazás technikai irányelveket rögzítenek 20

21 Iránymutatási dokumentumok A SEVESO Direktíva tagállamokon belüli egyértelműinterpretálására, a Hatóság a tagállamokkal kooperálva az alábbi iránymutatási dokumentumokat készítette: A biztonsági riportokra vonatkozó iránymutatás A súlyos balesetek megelőzési politikájára vonatkozó iránymutatás A Biztonsági management rendszerre vonatkozó iránymutatás A felmentésekre vonatkozó iránymutatás Terület rendezésre vonatkozó iránymutatás A közösségekkel való kapcsolat tartásra vonatkozó iránymutatás A felügyeleti tevékenységre vonatkozó iránymutatás 21

22 Iránymutatási dokumentumok A FAQ (Gyakran kérdezett kérdések)-re adott válaszok megtalálhatók a MAHB web lapján (www.mahbsrv.jrc.it) A dokumentumoknak nincs jogi státuszuk csak iránymutatásul szolgálnak Az operátoroknak A Hatóságoknak 22

23 Riport küldés a Direktíva végrehajtásáról A tagállamoknak három évente riportot kell küldeni az EU hatóságnak a felsőkategóriás létesítményekről (6. és 9. cikkely) Az EU Hatóság összegzi és publikálja a begyűjtött információkat minden három évben Az elsőriport 1988-ban készült Ezek a riportok hozzáférhetők a tagállamok nyelvén az EU Hivatalos újságjában 23

24 Értékelés a riportok alapján A 15 tagállam teljesítette kötelességét és szolgáltatta a három éves riportot 3278 felsőkategóriás telephelyet hoztak létre, ami ember/telephely 93% megküldte a Biztonsági riportot a kompetens hatóságnak 91% elkészítette a Belsőkatasztrófa elhárítási tervét 34%-ban készült el a KülsőKatasztrófa védelmi terv 64% adott információt a Biztonsági intézkedésekről 66%-ban történ felülvizsgálat 2002-ben 24

25 Értékelés a riportok alapján A tagállamoknak legkésőbb ig kellet legkésőbb átvenni a direktívákat a saját törvényeikbe Ennek ellenére sok specifikus határidő csúszott egy, kettővagy három évet Tény, hogy a legtöbb tagállam csúszott a bevezetéssel Az operátorok csúsztak a BelsőBiztonsági Beszámolókkal Ezért csúszott a külsőbiztonsági Katasztrófa védelmi terv is 25

26 Értékelés a riportok alapján Az egyéni és céges reklamációk kapcsán a EU Hatóság nyitott egy eset nyilvántartást Az esetek többsége a terület felhasználással kapcsolatos Következőbeszámolói periódus között lesz, melyet teljesen a SEVESO II Direktívára alapoznak A 10 új tagállam szintén beszámolói kötelezettséggel rendelkezik 26

27 Katasztrófák Három baleset: Enschede, több mint 100 halottal 1998-ban Toulouse, Franciaország,műtrágya robbanás, 2001 A A Baia Mare (Nagyabánya), Románia, cián szennyezés, 2002 A A 27

28 SEVESO II Direktíva kiegészítése Kiegészítés án: 2003/105/EC Főkiegészítések a tárolással és feldolgozással kapcsolatosak a Bányászat területén (Baia Mare, Nagybánya, cianid szennyezés, Tisza és Duna) Pirotechnika területén (Enschede, tüzijáték gyár robbanás) Ammónium nitrát és ammónium nitrát tartalmú műtrágyák területén (Toulouse, műtrágya robbanás) Határidő: 2005.Julius

29 SEVESO II: Biztonságos üzemek 29

30 SEVESO II: Biztonságos üzemek 30

31 SEVESO II: Biztonságos üzemek Kérdések és válaszok 31

32 SEVESO II: Biztonságos üzemek Látogassa web lapunkat 32

33 SEVESO II: Biztonságos üzemek Következtetés: 33

34 SEVESO II: Biztonságos üzemek Helyette: 34

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _. Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet

REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _. Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _ Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet Tartalom 5 Elõszó 7 1. Rész 7 REACH: miért volt szükség a szabályozásra?

Részletesebben

EGYEZMÉNY. Hivatkozva a stockholmi ENSZ Emberi Környezet Konferencia nyilatkozatának első alapelvére,

EGYEZMÉNY. Hivatkozva a stockholmi ENSZ Emberi Környezet Konferencia nyilatkozatának első alapelvére, EGYEZMÉNY A KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN AZ INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRŐL, A NYILVÁNOSSÁGNAK A DÖNTÉSHOZATALBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELÉRŐL ÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG BIZTOSÍTÁSÁRÓL Jelen Egyezményhez csatlakozó

Részletesebben

KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy

KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER Belügy A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

Bevezetés. 1.1. A Schengeni Egyezmény (Megállapodás)

Bevezetés. 1.1. A Schengeni Egyezmény (Megállapodás) A schengeni együttműködés és Románia DR. MÓRÉ SÁNDOR * Bevezetés Románia a 2007. január elsejei történelmi jelentőségű csatlakozás óta teljes jogú tagja lett annak az államszövetségnek, amelynek 2004.

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁS 1. Bevezetés A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet 1 megteremtette az alapot a kozmetikai termékek használatának tulajdonítható

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 1. A NEMZETPOLITIKAI STRATÉGIA FOGALMA 5 1.1. A nemzetpolitikai stratégia műfaja 5 1.1.1. A nemzetpolitikai stratégia sajátosságai 5 1.1.2. A nemzetpolitikai stratégia helye

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus 2 A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON 2009 Gyulai Gábor. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Az általános forgalmi adóztatás nemzetközi irányai I. rész

Az általános forgalmi adóztatás nemzetközi irányai I. rész Jancsa-Pék Judit 1 Az általános forgalmi adóztatás nemzetközi irányai I. rész Az általános forgalmi adóztatás Európai Uniós szinten harmonizált jogrendszeren alapul, amelytől hazánk sem térhet el. Érdemes

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Atomerőművek biztonsága

Atomerőművek biztonsága Mit is jelent a biztonság? A biztonság szót nagyon gyakran használjuk a köznapi életben is. Hogy mit is értünk alatta általánosságban, illetve technikai rendszerek esetén, azt a következő magyarázat szerint

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben