Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció?"

Átírás

1 Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának irodája Baranyai

2 I. A nagybányai balesetre adott uniós válaszok Politikai válaszok két tagjelölt ország az EU külső szereplő Baia Mare Task Force Európai Bizottság Kínos szerep kiegyenlítő törekvések (mindkét fél kicsit hibás) 2

3 Jogpolitikai válaszok A bányászati ipar szent tehén státuszának vége Széleskörű jogszabály-módosítások Bányászati hulladék irányelv (2006/21/EK) Környezetvédelmi felelősség irányelv (2004/35/EK) a hulladéklerakásról szóló irányelv (1999/31/EK); a veszélyes anyagokkal kapcsolatos jelentős balesetek ellenőrzéséről szóló (SEVESO) irányelv (1996/82/EK); Az uniós vízvédelmi szabályok elfogadása, módosítása 3

4 II. Vizsgálandó kérdések a környezeti hatások előzetes felmérése; a meglévő és jövőbeni szennyezés megakadályozása; a környezeti károk helyreállítása; a tagállamok közti együttműködés; a társadalmi részvétel; a közösségi jog kikényszerítése. 4

5 III. A környezeti hatások előzetes felmérése a jelentős környezeti hatással járó tevékenységek tipikusan környezeti hatásvizsgálat-kötelesek ciános technológiákkal működő bányászati tevékenységek, műveletek széles köre vizsgálat-köteles ezek: I. 9., 10., 15., 19., 21., II. 2., 10. a hatásvizsgálat széles körű társadalmi részvételi és nemzetközi együttműködési lehetőséget biztosít komoly eljárási akadályok 5

6 IV. A meglévő, illetve a jövőbeni szennyezés keretjogszabályok megakadályozása integrált szennyezés-ellenőrzés és -megelőzésről (IPPC) szóló irányelv (96/61/EK) a hulladék keretirányelv (2008/98/EK) a víz keretirányelv (2000/60/EK) műszaki jogszabályok a bányászati hulladék irányelv (2006/21/EK) a hulladéklerakásról szóló irányelv (1999/31/EK); a veszélyes anyagokkal kapcsolatos jelentős balesetek ellenőrzéséről szóló (SEVESO) irányelv (1996/82/EK) közösségi vízvédelmi jogszabályok felszín alatti vizek védelme felszíni vizek védelme a veszélyes anyagok kibocsátásával szemben 6

7 Keretszabályok Ipari szabályozás (IPPC) a legjobb elérhető technika bevezetésének és fenntartásának általános követelménye a bányászatban általános előírások a környezetterhelés műszaki és operatív csökkentésére Hulladékkezelési követelmények a hulladékot oly módon kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani, hogy az ne veszélyeztesse az emberi egészséget illetve a környezet,, így különösen, hogy az ne jelentsen veszélyt a vízre, levegőre, talajra, növényekre és állatokra Görögország kontra Bizottság Általános vízvédelmi szabályok Jó vízállapot elérése (felszíni vizek esetén: jó ökológiai állapot is!) A vizek állapotromlásának tilalma Veszélyes-anyag kibocsátási korlátok 7

8 Műszaki szabályok a bányászati hulladék irányelv (2006/21/EK) általános statikai, környezetvédelmi, biztonsági tervezési követelmények előírások a zagytározók ciántartalmára vonatkozóan (10 ppm) az üzemeltetőnek a bezárásra valamint az utógondozásra vonatkozó kötelezettségeinek meghatározás kötelező pénzügyi biztosítékot ot ír elő, amelynek fedeznie kell a rehabilitáció költségeit 8

9 a hulladéklerakásról szóló irányelv (1999/31/EK) a lerakók (hulladékkezelő létesítmények) szigetelése, a csurgalékvizek megfelelő ellenőrzését, a szivárgás megakadályozásának előírása a veszélyes anyagokkal kapcsolatos jelentős balesetek ellenőrzéséről szóló (SEVESO) irányelv (1996/82/EK) kötelezettség a létesítmény által kezelt/tárolt veszélyes anyag mennyiségétől függően biztonsági politika, illetve biztonsági jelentés készítésére belső és küldő védelmi tervek kidolgozása közösségi vízvédelmi jogszabályok (2000/60/EK irányelv és leányirányelvei) felszín alatti vizek védelme felszíni vizek védelme a veszélyes anyagok kibocsátásával szemben 9

10 V. Felelősség a környezeti károk helyreállításáért 2004/35/EK irányelv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos bányászati tevékenységek kapcsán helyreállítási kötelezettség környezet károsodás esetén a felelősség objektív (tárgyi), független az üzemeltető vétkességétől a helyreállítás mértéke, terjedelme elvben nem korlátozott valamennyi talajban, vízben, természetben okozott kárra kiterjed a reparáció célja az eredeti állapot visszaállítása, vagy a vissza nem állítható természetes erőforrások pótlása. nemcsak nemzeti szinten, hanem más tagállam vonatkozásában is érvényesül DE: Nincs kötelező pénzügyi garancia Nincs mögöttes állami felelősség 10

11 VI. Tagállamok közötti együttműködés széleskörű együttműködési kötelezettség határon átnyúló környezeti hatások előzetes felmérése (hatásvizsgálati irányelv), az ilyen típusú létesítmények engedélyezése (IPPC, bányászati hulladék irányelv) a szennyezések/környezeti károk helyreállítása (felelősségi irányelv) kapcsán A közös vízgyűjtő kerületeken együttműködési kötelezettség (víz keretirányelv) Az Európai Bizottság közvetítő szerepe Polgári ítéletek elismerése és végrehajtása egységesen szabályozott (44/2001/EK rendelet) 11

12 VII. Társadalmi részvétel Részvétel a döntéshozatalban: lakossági részvétel a releváns hatásvizsgálati, engedélyezési és tervezési eljárásokban. egyrészről a kibocsátó állam lakosságának részvétele, másrészről a hatásviselő állam érintett lakosságának részvétele Adatnyilvánosság (2003/4/EK irányelv) bárki, érdekeltségre tekintet nélkül betekintést nyerhet a környezetre vonatkozó információk legszélesebb körébe engedély iránti kérelmek, a létesítmények környezeti jelentései, a hatástanulmányok stb., azaz a hatóságok rendelkezésére álló legtöbb információ. 12

13 VIII. A közösségi jog kikényszerítése Az Európai Bizottság Kötelezettségszegési eljárás Kikényszerítés (bírság) Más tagállam Az Európai Parlament A panaszeljárás 13

14 IX. Politikai mozgástér ben az Unió mint külső szereplő intervenciós szándéka, lehetősége = 0 az Európai Bizottság igyekszik kerülni a tagállamok közti vitákba való beavatkozást katasztrófahelyzet kivételével alacsony közfigyelem a gazdaságélénkítés a pénzügyi terhek növelésének abszolút korlátja Európai Parlament + civil szervezetek 14

15 X. Következtetések Jelentős előrelépés: teljességgel megváltozott jogi környezet eljárási és műszaki szabályok széles csokra a nemzeti bíróság előtt közvetlenül kikényszeríthetők az uniós szupranacionális jogérvényesítési rendszer megváltozott politikai közeg De jelentős hiányok: a vállalkozóra vonatkozó prudenciális szabályok hiánya (pl. tőkemegfelelés) a bányászati hulladékkezelés rehabilitációs pénzügyi biztosítékára vonatkozó szabályozás elnagyolt nincs kötelező pénzügyi biztosíték (különösen a környezeti felelősség vonatkozásában) polgári jogi végrehajtás nehézségei 15

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Környezetvédelmi joganyag hierarchiája

Környezetvédelmi joganyag hierarchiája Környezetvédelmi joganyag hierarchiája Alkotmány Nemzetközi szerződések EU joganyaga KTV Bírósági határozatok Végrehajtási törvények Kormányrendeletek Kormányrendeletek Kormányhatározatok Államigazgatási

Részletesebben

CSÁK Csilla A hulladékgazdálkodási költségek viselésének fedezeti rendszere 1

CSÁK Csilla A hulladékgazdálkodási költségek viselésének fedezeti rendszere 1 CSÁK Csilla 1 Általában a költségek viselésének kérdése komplex terület, amelyben jogi, közgazdasági és adott esetben természettudományos vetületek is vannak. A közgazgaságtanban a költségek csoportosításának,

Részletesebben

A környezetet érő hatások jellemzői

A környezetet érő hatások jellemzői A környezetet érő hatások jellemzői Együtthatás: Az ember környezeti befolyása kezdetektől fogva megfigyelhető, de szemben az egykor elszigetelt, csak az egyes környezeti összetevőket, elemeket érintő

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Dr. Nagy Géza, Dr. Bulla Miklós Dr. Hornyák Margit, Vagdalt László HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet szerkesztette: DR. NAGY GÉZA Győr, 2002. 2 Széchenyi

Részletesebben

Víz és Egészség Jegyzőkönyv

Víz és Egészség Jegyzőkönyv Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottság Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető...4 1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 2. Az Európai Unió veszélyes hulladékokra vonatkozó

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

J u s t i c e a n d E n v i r o n m e n t ELD 2012

J u s t i c e a n d E n v i r o n m e n t ELD 2012 J u s t i c e a n d E n v i r o n m e n t ELD 2012 A környezeti károkért való felelősség - az EU környezeti felelősségi irányelvének átültetése a magyar jogrendszerbe - 2012 A jelen tanulmány az Európai

Részletesebben

A TANÁCS 96/61/EK IRÁNYELVE (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 257, 10.10.1996, o.

A TANÁCS 96/61/EK IRÁNYELVE (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 257, 10.10.1996, o. 1996L0061 HU 20.11.2003 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 96/61/EK IRÁNYELVE (1996. szeptember 24.) a

Részletesebben

Közösségi energia szabályozása Magyarországon

Közösségi energia szabályozása Magyarországon Közösségi energia szabályozása Magyarországon -a helyi, közösségi energiahatékonysági beruházások és a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energiatermelés szabályozási környezete dr. Gajdics

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI Az új közbeszerzési törvényt az Országgyűlés 2003 decemberében fogadta el, azután, hogy a törvénytervezet több mint

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Esti tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA Az európai környezetvédelmi jogrendszerének felépítése 2. 2. rész. 4. fejezet 1 II.2.1 A környezetvédelmi politika alapelvei A környezeti kár és káresemény A Polgári

Részletesebben

PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS. A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012

PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS. A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012 PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012 1 Bevezete s Palagáz Már a szó hallatán is sokan végletes álláspontot foglalnak el, mind pro,

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA 2013.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 354/171 HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA (2013. november 20.) a Jólét bolygónk felélése nélkül című, a 2020-ig tartó időszakra

Részletesebben

HUNGARY. Mit tehetnek a civil szervezetek az Árvíz Irányelv bevezetése során? - segédlet civil szervezeteknek a hatékony szerepvállaláshoz

HUNGARY. Mit tehetnek a civil szervezetek az Árvíz Irányelv bevezetése során? - segédlet civil szervezeteknek a hatékony szerepvállaláshoz HUNGARY 2014 Mit tehetnek a civil szervezetek az Árvíz Irányelv bevezetése során? - segédlet civil szervezeteknek a hatékony szerepvállaláshoz TARTALOMJEGYZÉK I. Az árvízkockázat-kezelés tervezési folyamat...

Részletesebben