Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Herceghalom - Gödöllő Alapítás éve Évkönyv 2008

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Herceghalom - Gödöllő Alapítás éve 1896. Évkönyv 2008"

Átírás

1 Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Herceghalom - Gödöllő Alapítás éve 1896 Évkönyv 2008 HERCEGHALOM GÖDÖLLŐ Gesztenyés út 1. Isaszegi út 200. telefon/fax: 23/ telefon: 28/ fax: 28/

2 Felelős kiadó: Dr. Rátky József főigazgató Készült a Rotel Kft. nyomda üzemében, Budapest Felelős vezető: Kádár László ISSN

3 BEVEZETŐ Az ÁTK Évkönyvének kedves Olvasói többségükben a mezőgazdaságban érdekelt kollégák, így előttük nem újdonság, milyen évet zárt a magyar agrárium 2008-ban. Le kell szögeznünk: nemzetgazdasági szinten jót, hiszen közel 2 milliárd euró aktívumot ért el. Az eredmények viszont rendkívül kiélezett gazdasági környezetben születtek, ahol a gazdálkodók sokszor nem érezték a teljesítmény elismerését a pályázatok kiírásában, a támogatások megítélésében, folyósításában. Az állattenyésztési kutatás-fejlesztésben sem volt ez másképpen. A gazdasági környezet romlása nagyon hamar rányomta bélyegét a mi munkánkra is. Az állattenyésztő vállalkozások nagy számban kerültek kritikus vagy csődhelyzetbe, így egyre szűkül az innovációs lehetőségeket kereső partnerek köre. Fontos mérföldkő volt a Kutatási és Fejlesztési Minisztérium megalakulása, ahol az agrártárca elérte a mezőgazdasági K+F pályázatok újbóli kiírását. A kutatóhelyek számára ez a 24. órában történt. Sajnos az agrárkutatásoknak eddig legmegfelelőbbnek bizonyuló ún. GAK pályázatok kiírásáról továbbra sincsenek híreink. Ebben az állapotban igazán nem kell szégyenkeznünk a mostani évkönyvben bemutatott tudományos és egyéb szakmai teljesítmény miatt. 32 tudományos közleményünk jelent meg, ebből 20 impakt faktoros folyóiratban. Igen komoly, sokrétű és hatékony erőfeszítéseket tettünk szakmai szerepünk megőrzésére, amely a múltban sem volt öncélú, a jelenben pedig különösen nem az. A évi nagy kutatási pályázatainkat szinte kivétel nélkül vállalkozásokkal együtt nyújtottuk be, ahol a szakmai célokat a versenyszféra igényeinek megfelelően állítottuk össze. Az ÁTK

4 2 tudományos koncepciója megtestesíti a magyar kis- és közepes méretű állattenyésztő vállalkozások szempontjait, a korszerű tenyésztés és termelés rugalmas, hazai körülményeinknek megfelelő javítását. Miután elkötelezett módon hiszünk a magas minőségű és különleges élelmiszer alapanyagokban, termékekben, kutatásaink között 2008-ban is kiemelt helyen kezeltük a nemzeti örökségünk részét képező őshonos állatfajtáink megőrzését és hasznosítási feltételeit. Szoros kapcsolatban állunk a hazai takarmánygyártás meghatározó tagjaival, és gondos feltáró, előkészítő munkát végeztünk regionális fejlesztési, kisebbségi programokban. Be kell vallani, utóbbiak számára próbálkozásaink ellenére nem tudtunk pénzügyi kereteket biztosítani, pedig az állattenyésztés jelentősége a vidékfejlesztésben tagadhatatlan. Érdemben egyelőre még nem sikerült erről meggyőzni a döntéshozókat. A felsőoktatásban változatlanul az egyetemek, főiskolák rendelkezésére állunk, részt veszünk a graduális, posztgraduális képzésben, holott erőforrásaink egyre szűkösebbek, minősített kutatóink mind szerteágazóbb területen igyekeznek helyt állni. Számos döntés-előkészítő testületben vagyunk jelen a Főhatóság mellett, a Magyar Tudományos Akadémián, egyetemi bizottságokban. Tehetséges fiatal kollégáink részvételét a magyar és nemzetközi szakmai vérkeringésben támogatjuk, feladataikat saját jövőjük és Intézetünk várható kihívásainak megfelelően állítjuk össze. Egyre intenzívebb Intézetünk megjelenése a fejlődő országokban. Ahogy a versenyszféra, úgy a tudomány is kénytelen új piacok után kutatni: Dél- Kelet Ázsiában halászati, állattenyésztési projekteket indítottunk, amelyekbe szintén magyar agrárvállalkozásokat vonhatunk be. Az algériai mezőgazdasági kormányzat felkérésére Intézetünkben megkezdtük egy széleskörű állattenyésztési program előkészítését. Európai és tengerentúli kapcsolataink a korábbiakhoz hasonlóan erősek. A nyár folyamán Intézetünk szakembereinek segítségével került sor a

5 3 Szaporodás-biológiai Világkongresszusra, amelyre a világ minden tájáról közel ezer résztvevő látogatott el. Az Európai Állattenyésztők Szövetségében és más szakmai szervezetekben az ÁTK kutatóinak munkája hagyományosnak tekinthető. Kísérleti telepeink, európai uniós szabvány vágóhidunk üzemeltetése igen költséges, viszont termelési potenciáljuk növelésével immár bevételeink nélkülözhetetlen hátterét alkotják, csakúgy, mint kísérleti munkánk fontos színterét. A magyar állattenyésztés és Intézetünk egyik büszkesége, az őshonos baromfi génbanki állomány támogatás nélküli fenntartása hatalmas anyagi erőt köt le, és a gazdasági környezet romlásával mindez egyre nehezebbé válik. Bízunk benne, hogy a gazdasági válság nem temeti maga alá a pótolhatatlan gyűjteményt. Nem tagadhatjuk: miközben az Intézetünket felügyelő Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal kiváló, napi munkakapcsolatot ápolunk, és a Főhatóság erejéhez mérten (néha azon felül) segítő kezet nyújt súlyos helyzetünkben, a tágabb állami környezet már lényegesen mostohább módon kezeli az agrárkutatás területét. Pedig a Bevezető elején leírt makrogazdasági mutató talán mást indokolna A fentiek és az Évkönyvben részletezett tények nem kapkodást, hanem az agrárium aktuális gondjainak sokrétű megközelítését, elemzését támasztják alá, mivel meggyőződésünk, hogy a jelenkor kérdéseire, így a mezőgazdaság tornyosuló problémáira csak ilyen módon találhatunk válaszokat, megoldásokat. Csak reményünket fejezhetjük ki: szeretnénk küldetésünket folytatni a magyar állattenyésztés szolgálatában február Rátky József főigazgató

6 4 FŐIGAZGATÓ: dr. habil. RÁTKY JÓZSEF, tudományos tanácsadó, az MTA doktora, egyetemi magántanár (SZIE) A FŐIGAZGATÓ ÁLTALÁNOS HELYETTESE: dr. habil. FÉBEL HEDVIG tudományos tanácsadó, az állatorvos-tudomány kandidátusa, egyetemi magántanár (SZIE) A FŐIGAZGATÓ TUDOMÁNYOS HELYETTESE: dr. SZALAY ISTVÁN tudományos főmunkatárs, a mezőgazdaság-tudomány kandidátusa, címzetes egyetemi docens (BCE) GAZDASÁGI IGAZGATÓ: KREITL ILONA KÍSÉRLETI TELEP VEZETŐK: RÓZSA SZABOLCS GÁL TAMÁS GONDNOKSÁG VEZETŐK: KURUCZ ISTVÁN LACZA PÉTER SZAKTANÁCSADÁS: GYIMÓTHY GÉZA BALOGH KÁROLY

7 5 TENYÉSZTÉSI FŐOSZTÁLY: FŐOSZTÁLYVEZETŐ: dr. habil. GYÖRKÖS ISTVÁN, tudományos tanácsadó, a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi magántanár (SZIE) dr. ANTON ISTVÁN, tudományos főmunkatárs, Ph.D. dr. BALOGH ORSOLYA GABRIELLA, tudományos segédmunkatárs dr. BORKA GYÖRGY, tudományos főmunkatárs, Ph.D. dr. EGERSZEGI ISTVÁN, tudományos munkatárs, Ph.D. dr. dr. hc. habil. FÉSÜS LÁSZLÓ, tudományos tanácsadó, az MTA doktora, egyetemi magántanár (SZIE) dr. habil. GÁBOR GYÖRGY, tudományos tanácsadó, az állatorvostudomány kandidátusa JEKKEL GABRIELLA, tudományos gyakornok dr. KIRÁLY ALBERT, tudományos munkatárs dr. habil. KOVÁCS ANDRÁS, tudományos tanácsadó, az MTA doktora, egyetemi tanár (DE) dr. KOVÁCS KATALIN, tudományos munkatárs, Ph.D. dr. habil. KUKOVICS SÁNDOR, tudományos tanácsadó, a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi magántanár (NyME) dr. MOLNÁR ANDRÁS, tudományos munkatárs NÉMETH RENÁTA, tudományos gyakornok NÉMETH TÍMEA, tudományos segédmunkatárs, Ph.D. hallgató SARLÓS PÉTER, tudományos munkatárs KISS-TÓTH FRUZSINA, tudományos munkatárs, Ph.D. hallgató VÖLGYI-CSÍK JÓZSEF, szakalkalmazott

8 6 dr. ZSOLNAI ATTILA, tudományos főmunkatárs, Ph.D. TAKARMÁNYOZÁSI FŐOSZTÁLY: FŐOSZTÁLYVEZETŐ: dr. habil. FÉBEL HEDVIG, tudományos tanácsadó, az állatorvos-tudomány kandidátusa, egyetemi magántanár (SZIE) BOROSNÉ GYŐRI ANIKÓ, tudományos segédmunkatárs, Ph.D. hallgató HAJDA ZOLTÁN, tudományos segédmunkatárs, Ph.D. hallgató HERMÁN ISTVÁNNÉ, szakalkalmazott HUSZÁR SZILVIA, tudományos munkatárs KÓKAI MIKLÓSNÉ, szakalkalmazott LEHEL LÁSZLÓ, tudományos segédmunkatárs dr. MÁTRAI TIBOR, tudományos főmunkatárs MIKLÓS SZILÁRD, tudományos munkatárs MIKLÓSNÉ HARCSA ANDREA, tudományos segédmunkatárs REGIUSNÉ dr. MŐCSÉNYI ÁGNES, tudományos tanácsadó, a mezőgazdaság-tudomány kandidátusa dr. SIPICZKI BOJÁNA, tudományos munkatárs, Ph.D. dr. VÁRHEGYI JÓZSEF, tudományos főmunkatárs, a mezőgazdaságtudomány kandidátusa dr. VÁRHEGYI JÓZSEFNÉ, tudományos főmunkatárs, a mezőgazdaságtudomány kandidátusa dr. VÍGH LÁSZLÓ, tudományos főmunkatárs, Ph.D. dr. ZSOLNAINÉ HARCZI ILDIKÓ, tudományos munkatárs

9 7 KISÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS TAKARMÁNYOZÁSI FŐOSZTÁLY: FŐOSZTÁLYVEZETŐ: dr. SZALAY ISTVÁN, tudományos főmunkatárs, a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, címzetes egyetemi docens (BCE) dr. BARNA JUDIT, tudományos főmunkatárs, Ph.D. BARTA ILDIKÓ, szakalkalmazott dr. habil. BÉKÉSI LÁSZLÓ, tudományos főmunkatárs, Ph.D. dr. BÓDI LÁSZLÓ, tudományos főmunkatárs, a mezőgazdaság-tudomány kandidátusa BODZSÁR NÓRA, Ph.D. hallgató dr. EIBEN CSILLA, tudományos főmunkatárs, Ph.D. FARKAS ZSOLT, szakalkalmazott FERENCZINÉ SZŐKE ZSUZSANNA, tudományos munkatárs HARKA LÍVIA, tudományos segédmunkatárs, Ph.D. hallgató dr. HIDAS ANDRÁS, tudományos főmunkatárs, mezőgazdaság-tudomány kandidátusa HORTI CSILLA, tudományos segédmunkatárs KASPERNÉ dr. SZÉL ZSUZSANNA, tudományos munkatárs, Ph.D. KISNÉ dr. DO THI DONG XUAN, tudományos főmunkatárs, a mezőgazdaság-tudomány kandidátusa KŐRÖSINÉ dr. MOLNÁR ANDREA, tudományos főmunkatárs, az állatorvostudomány kandidátusa dr. LIPTÓI KRISZTINA, tudományos főmunkatárs, Ph.D.

10 8 PATAKINÉ dr. VÁRKONYI ESZTER, tudományos főmunkatárs, a mezőgazdaság-tudomány kandidátusa PODMANICZKY BÉLA, tudományos segédmunkatárs, PhD hallgató dr. RÉVAY TAMÁS, tudományos főmunkatárs, Ph.D. SÜTŐ JÚLIA, szakalkalmazott SZABÓ ZSUZSA, tudományos gyakornok, Ph.D. hallgató dr. SZALAINÉ MÁTRAY ENIKŐ, tudományos munkatárs SZENTES KATALIN ÁGNES, tudományos segédmunkatárs, Ph.D. hallgató VÁRADI ÉVA, tudományos gyakornok VÉGI BARBARA, tudományos munkatárs, Ph.D. hallgató dr. VIRÁG GYÖRGYI, tudományos munkatárs ZAJÁCZ EDIT, tudományos munkatárs, Ph.D. hallgató

11 9 SZENT ISTVÁN EGYETEM, MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZET- TUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ Kihelyezett Állattenyésztési és Takarmányozástani Tanszéke Kisállattenyésztési és Takarmányozástani Tanszéke Génmegőrzési és Nemesítési Tanszéke KAPOSVÁRI EGYETEM, ÁLLATTUDOMÁNYI KAR, KAPOSVÁR Kisállattenyésztési, Takarmányozástani és Génmegőrzési Tanszéke NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM, MEZŐGAZDASÁG-TUDOMÁNYI KAR, MOSONMAGYARÓVÁR Tenyésztésbiológiai Társtanszéke; Takarmányozástani Társtanszéke ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS SZERKESZ- TŐSÉGE dr. dr. hc. habil. Gundel János, főszerkesztő Regiusné dr. Mőcsényi Ágnes, szerkesztő

12 10 PROF. DR. KESERŰ JÁNOS éves korában, váratlanul elhunyt Keserű János professzor, intézményünk korábbi főigazgatója. Keserű János a Bács-Kiskun megyei Izsákon született. Középiskolába Kecskeméten járt, egyetemi tanulmányait a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági Karán kezdte meg, majd az akkor szervezett Agrártudományi Egyetemen, 1948-ban, fejezte be. Kora ifjúságától az agrár-közgazdasági kérdések foglalkoztatták. Egyetemi disszertációjában a földbirtok viszonyok történelmi elemzésével foglalkozott, majd a magyar mezőgazdaság szövetkezeti fejlődésének lehetőségeit elemezte ig a Földművelésügyi Minisztérium Szakoktatási Főosztályát vezette, majd 1956-ig a Mezőhegyesi Állami Gazdaság igazgatójaként dolgozott tól a földművelésügyi miniszter helyettese, 1967-től az Állattenyésztési Kutatóintézet igazgatója, majd 1980-tól, évi nyugdíjba vonulásáig, az Állattenyésztési Kutatóintézet és Kisállattenyésztési Kutatóintézet összevonásával szervezett Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont főigazgatói posztját töltötte be. Szívesen és lelkesen foglalkozott tudományszervezési kérdésekkel, jelentős szerepe volt a 70-es évek ún. komplex kutatási programjainak országos szintű megvalósításában. Számos szakkönyv, illetve könyvrészlet, cikk, tanulmány, népszerűsítő írás szerzője, részt vett az új gazdasági mechanizmus (1960- as évek), azon belül a mezőgazdaság reformjának előkészítésében, az információáramlás felgyorsítása érdekében kezdeményezte és szervezte a

13 11 mezőgazdasági szaktanácsadás beindítását tól a Közgazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi docense. A TIT Közgazdasági Választmány, valamint a MAE Információs és Szaktanácsadási Osztály elnöke tisztségeit is betöltötte. Az Európai Állattenyésztők Szövetségében 1968-tól képviselte Magyarországot, 1975-től, a KGST Állattenyésztési Kutatásokat Koordináló Tanács meghatalmazottja volt óta a Gödöllői Agrártudományi Egyetem címzetes egyetemi tanára. Munkájáért számos kitüntetésben részesült, többek között Ujhelyi Imre díjat, és 2005-ben, miniszteri tanácsadóként, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét kapta. Keserű János lapunk, az Állattenyésztés és Takarmányozás Szerkesztő Bizottságának 1976 óta tagja, között az elnöki tisztséget is betöltötte. A lap 50 éves fennállásának évfordulóján, ben, többek között arról írt, hogy a magyar állattenyésztés az elmúlt 50 év legnehezebb időszakát éli át, és a jelen kihívásai iránt senki sem lehet közömbös, nem gondolhatja, hogy a bajok leküzdésében az új, helyes irány kialakításában, a továbbhaladás feltételeinek megvalósításában, csak másoknak van dolguk. E gondolat folytatásaként, mintha érezte volna, hogy sietnie kell, ez év tavaszán jelentette meg Parasztsorsfordítók között c. önéletrajzi ihletésű könyvét, amelyben összefoglalta élete tapasztalatait, és mint mindig, most is, a jövő szebbé tétele érdekében mutatott az előre vezető útra. Keserű János emberként, szakemberként és vezetőként is, a maximumot várta el mindenkitől, így önmagától is, de környezetével szemben mindig közvetlen, és segítőkész volt. Váratlan halálát mély megrendüléssel vették tudomásul egykori munkatársai, barátai és mindazok, akik szerették és tisztelték. Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében. Gundel János

14 12 Rendezvények ÁTK Nyílt Napok Az előző évekhez hasonlóan, 2008-ban is minden hónap második hétfőjén "Nyílt Nap" keretében fogadtunk egyéni érdeklődőket bemutató kísérleti telepünkön, amelynek nyilvántartási száma: BÜ ÁTK, Herceghalom, Közép-Magyarország régió. Bemutató telepünkön lehetőséget biztosított a gyakorlati szakemberek számára, hogy megismerkedjenek az állattenyésztés és takarmányozás új eredményeivel, és kutatóink segítséget nyújtottak a gazdaságokban felmerülő szakmai problémák megoldásához. Térítésmentesen biztosítottuk, hogy az ÁTK kutatói minden hétfőn rendelkezésre álltak, hogy a telefonon, faxon, en eljuttatott szakmai kérdésekre válaszoljanak. A rendszeres szaktanácsadási napokon kívül, szeptember 26-án, vendégeket fogadhattunk Erdélyből. A Maros Megyei Gazdák Egyesülete szervezésében oktatók és gyakorló gazdák tettek látogatást intézetünkben, és a szakmai előadások után bemutattuk a szőke mangalica-, a hortobágyi magyar racka és a brit tejelőjuh állományt, az anyagcsere-istállóban a takarmány-kihasználási kísérleteket, a növendékmarha-istállót és a lucerna körbála egyedi fóliás csomagolás módszereit.

15 13 Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete (MMOE) tavaszi közgyűlése Örösi-terem, Gödöllő, Méhészet, április 4. Pollenpótlás, immunerősítés a méhcsaládban Békési László Sajátteljesítmény eredmények és további tenyésztői feladatok Szalainé Mátray Enikő Fajtaminősítés, évi eredmények Zajácz Edit: Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete (MMOE) őszi közgyűlése Örösi-terem, Gödöllő, Méhészet, november évi sajátteljesítmény és KTV eredmények Szalainé Mátray Enikő Fajtaminősítés, méhegészségügy a évi minták alapján Zajácz Edit

16 14 Hagyományos sertésfajták megőrzése, különös tekintettel a mangalica fajtára Herceghalom, december 9. Rátky József - köszöntés Sirman Ferenc - megnyitó Szaporodásbiológiai kutatási eredmények nőivarú mangalica sertésekben Klaus-Peter Brüssow, Egerszegi István, Helmut Torner, Falk Schneider, Armin Tuchscherer, Solti László, Noboru Manabe, Pedro Garcia Casado, Rátky József Laparoszkópia alkalmazása és embrió-transzfer mangalicában Rátky József, Solti László, Egerszegi István, Soós Ferenc, Sarlós Péter, Helmut Torner, Klaus-Peter Brüssow Mangalica kanok ivari működésének szezonális változása Nagy Szabolcs, Sarlós Péter, Fébel Hedvig, Egerszegi István, Rátky József A mangalica sperma folyékony és mélyhűtött állapotban történő eltartása/megőrzése Egerszegi István, Sarlós Péter, Beate Berger, Tóth Péter, Rátky József A mangalica fajta piaci helyzete Tóth Péter, Juan Vicente Olmos, Alejandro Olmos

17 15 Az ibériai sertésfajta genetikai anyagának megőrzése és átadása - a génmegőrzési módszerek fejlesztése Pedro Garcia Casado, Ruben Sala, M Señoron, Begoña Pérez Llano Az ausztriai ritka és őshonos sertésfajták génbankjának létrehozása Beate Berger, Franz Fischerleitner

18 16 Tudományos közlemények MAGNÉZIUM A TÁPLÁLÉKLÁNCBAN. 1. KÖZLEMÉNY Anke M. - Regiusné Mőcsényi Ágnes - Gundel J. Állattenyésztés és Takarmányozás, A termőhely geológiai eredete alapvetően befolyásolja a növények magnéziumtartalmát. Leggazdagabb Mg-ban a lösz, a márga mállás és a tőzeg-láp talajokon termett növényállomány Magyarországon, míg Németországban a bazalt, a permkori és a márga mállástalajoké. Az indikátornövények Mg-tartalma alapján megállapítható, hogy a flóra Magyarországon 15 36%-kal több Mg-ot tartalmaz a németországihoz viszonyítva. A vegetációs stádium előrehaladásával a Mg-tartalom valamelyest csökken. Az ivóvíz az élővilág fontos Mg-forrása, a márga, lösz és homokkő területek vízkészlete Mg-ban gazdag, és a kétszikű növények Mg-tartalma szignifikáns mértékben nagyobb az egyszikűekhez képest. A vadonélő állatok téli takarmánya 200 és 3000 mg/kg sz.a. közötti magnéziumot tartalmaz. A gyümölcs és magfélék kevés ( mg/kg sz.a.), a gyökerek, gumók (1600 mg/kg sz.a.) ugyancsak, míg a levélben gazdag zöldségfélék nagyobb mennyiségben (3000 mg/kg sz.a.) tartalmaznak magnéziumot. A növények Mg-tartalma a feldolgozás során eltérő mértékben változhat, a liszté erősen csökken, a héjrészeké (korpa) növekszik, burgonya esetében ilyen különbség nincs.

19 17 MAGNÉZIUM A TÁPLÁLÉKLÁNCBAN. 2. KÖZLEMÉNY: AZ ÁLLATOK ÉS AZ EMBER MAGNÉZIUMSTÁTUSZA, FAJOK ÉS A KÜLÖNBÖZŐ EMBERI SZERVEK MG-TARTALMÁTÓL FÜGGŐEN Anke M. Regiusné Mőcsényi Ágnes Gundel J. Állattenyésztés és Takarmányozás, Az állatok szervezetének Mg-tartalma eltérő, a gerinctelenek teste általában több ( mg/kg sz.a.) a gerinceseké jóval kevesebbet tartalmaz ( mg/kg sz.a.). A Mg túlnyomó többsége a csontokban található, és a fiatal szervezet viszonylag nagyobb mennyiséget tárol az idősebbhez képest. Az emberi test csecsemőkorban mg/kg sz.a. Mg-ot tartalmaz, ami fokozatosan csökken, éves korra mg/kg van a szárazanyagban. A férfiak szervezete mintegy 20%-kal tartalmaz kevesebb magnéziumot a nőkéhez képest. A belső szervek vese, máj, agyvelő magnéziumtartalma kevésbé faj, inkább korfüggő, fiatalon több tárolódik, mint idősebb korban. A szőr, sörte, gyapjú Mg-tartalma a pigmentáltságtól, a nyírási mélységtől és a felvett magnézium mennyiségétől függően eltérő ( mg/kg sz.a.) lehet.

20 18 EFFECT OF DGAT1 AND TG GENE POLYMORPHISMS ON INTRAMUSCULAR FAT AND ON MILK PRODUCTION TRAITS IN DIFFERENT CATTLE BREEDS IN HUNGARY (A DGAT1 ÉS A TG GÉNEK HATÁSAI AZ IZOMKÖZI FAGGYÚ- TARTALOMRA ÉS A TEJTERMELÉSRE KÜLÖNBÖZŐ MAGYARORSZÁGI TEJELŐ ÁLLOMÁNYOKBAN) Anton I. - Kovács Katalin - Fésüs L. - Várhegyi J. - Lehel L. - Hajda Z. - Polgár P. - Szabó F. - Zsolnai A. Acta Veterinaria Hungarica, IF: 0,54 Húsmarha fajtákban vizsgálták a thyroglobulin (TG) lókusz marhahús minőségi mutatókra gyakorolt hatását és magyarországi Holstein-fríz fajtában a DGAT1 lókusz, valamint a tejtermelési tulajdonságok közötti kapcsolatot. A TG és DGAT1 genotípusokat PCR-RFLP módszerrel határozták meg. A TG lókusz esetében a TT homozigóta bikáknál volt legnagyobb a faggyú százalékos mennyisége a hosszú hátizomban (m.longissimus dorsi); a CC és TT genotípusok között mért különbség statisztikailag szignifikáns volt. A DGAT1 lókusz esetén GC/GC teheneknél volt a legmagasabb a tejzsír és tejfehérje hozam. A GC/GC tehenek alacsony száma miatt a különbség csak az AA/AA és AA/GC genotípusú tehenek között volt szignifikáns.

21 19 INTERRELATIONSHIPS OF GROWTH HORMONE ALUI POLYMORPHISM, INSULIN RESISTANCE, MILK PRODUCTION AND REPRODUCTIVE PERFORMANCE IN HOLSTEIN-FRIESIAN COWS (A NÖVEKEDÉSI HORMON ALUI POLIMORFIZMUS, AZ INZULIN REZISZTENCIA, A TEJTERMELÉS ÉS A SZAPORODÁSI TELJESÍTMÉNY KAPCSOLATA HOLSTEIN-FRÍZ TEHENEKBEN) Balogh Orsolya - Szepes Orsolya - Kovács Katalin - Kulcsár Margit - Reiczigel J. - Alcazar J.A. - Keresztes Mónika - Fébel Hedvig - Bartyik J. - Fekete Gy. - Fésüs L. - Huszenicza Gy. Veterinarni Medicina, IF: 0,645 Az ellés után nappal i.v. glükóz tolerancia tesztet végeztek egészséges, többször ellett Holstein-fríz tehenek esetén (n=22, ellések száma: 2-4) egy magyarországi nagyüzemi tejelő állományban. Meghatározták a növekedési hormon AluI genotípusokat, mérték számos plazma metabolit és metabolikus hormon értékeit és rögzítették a korábbi és a jelen laktációk tejtermelési adatait. A periferiális inzulin érzékenység mérése céljából a Revised Quantative Insulin Sensitivity Check Index-et (RQUICKI) és annak módosított változatát (RQUICKI BHB ) alkalmazták. A tehenek többsége leucin homozigóta (LL), négy pedig heterozigóta volt, a vizsgált populációban valin homozigóta (VV) egyedet nem találtak. A vizsgált laktációban átlagos tejhozam tekintetében nem mutattak ki különbséget az egyes AluI genotípusok között, de az LV tehenek korábbi laktációiban a 305 napos termelés magasabb tendenciát mutatott (p=0,13). Az AluI polimorfizmus nem volt kapcsolatban az i.v. glukóz tolerancia teszt során kapott egyik glükóz és leptin paraméterrel sem (p 0,58). Heterozigóta tehenekben magasabbak voltak a plazma inzulin szintek (p=0,064), esetükben lassabban alakult ki a maximális és a bazális inzulin koncentrációk fele (p=0,035 és p=0,054) és a görbe alatti nagy inzulin terület (p=0,032). A meghatározott RQUICKI és

22 20 RQUICKI BHB egyaránt csökkentette az inzulin érzékenységet LV tehenekben, az LL tehenekhez képest (p=0,055 és p=0,044). A magas plazma NEFA és BHB szintek okozták a lassabb glükóz ürülést, valamint az alacsonyabb inzulin felszabadulást és inzulin clearance sebességet (p 0,05). Az átlagos tejhozam fordított arányban állt a görbe alatti glükóz területtel (p=0,040) és az alap koncentráció eléréséhez szükséges idő hosszával (p=0,005). A plazma kortizol csökkentette a glükóz clearance időt (p=0,040) és növelte az alapszintek eléréséhez szükséges időt (p=0,006). A magasabb glükóz csúcs és a meg növekedett glükóz ürülési idő nagyobb testsúly veszteséggel párosult (p=0,055 és p=0,024). A vizsgálat idején az összes tehén ciklusban volt és az ivarzás jeleit mutatta. A petefészek működés beindulása és az első megfigyelt ivarzás időpontja vonatkozásában nem volt különbség a leucin homozigóta és heterozigóta egyedek között (p 0,540). Szerzők véleménye szerint a növekedési hormon gén AluI polimorfizmusra nézve heterozigóta Holstein-fríz tehenekben nagyobb valószínűséggel alakul ki inzulin rezisztencia a korai laktációban, mint a leucin homozigóta tehenekben. A csökkent inzulin érzékenység része lehet annak a homeorhetikus adaptációs folyamatnak, amely elősegíti a tápanyagok tejmirigyekhez jutását, és lehetővé teszi azt, hogy az LV tehenek nagyobb laktációs teljesítményt érjenek el.

23 21 DEVELOPMENT OF CORPUS LUTEUM (CL), PATHOGENESIS AND ETHIOLOGY OF CL WITH CAVITY AND LUTEIN CYSTS IN DAIRY COW. LITERATURE REVIEW (A SÁRGATEST, AZ ÜREGES SÁRGATEST ÉS A LUTEIN CISZTA KIALAKULÁSÁNAK ETIOLÓGIÁJA ÉS PATHOGENEZISE TEJELŐ TEHENEKBEN. IRODALMI ÁTTEKINTÉS) Balogh Orsolya Gabriella - Cseh S. - Lukácsi E. - Túry E. - Gábor Gy. Magyar Állatorvosok Lapja, IF: 0,104 Szerzők összefoglalják a tejelő tehén sárgatest, illetve a petefészken található egyéb lutein képletek kialakulásával, hormontermelésével és regressziójával kapcsolatos eddigi ismereteket. Irodalmi adatok alapján összegzik az üreges sárgatestek, valamint sárgatest- és lutein-ciszták morfológiai jellegzetességeit, előfordulásuk gyakoriságát, kialakulásuk lehetséges okait, és utalnak azok esetleges szaporaságra gyakorolt hatására is. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI KUTATÁSOK ÉS AZOK HATÁSA A BAROMFI- TENYÉSZTÉS FEJLESZTÉSÉRE Barna Judit Állattenyésztés és Takarmányozás, Szerző irodalmi áttekintés keretében mutatja be azokat a szaporodásbiológiai kutatási eredményeket, amelyek az elmúlt évtizedekben nagymértékben hozzájárultak a baromfitenyésztés fejlődéséhez. A vizsgálati eredmények elsősorban a házityúk-, valamint a pulyka faj elit-, illetve szülőpár állományaira vonatkoznak, mivel a tenyésztésben ezek szerepe elsődleges. Természetesen olyan alapkutatásszintű eredményekről is szól, amelyek általános érvényűek, és nemcsak a

24 22 baromfifajokra, hanem általában a madarakra érvényesek, mint például az ivarsejtek képződésének és a termékenyítésnek a biológiája, az in vivo spermiumtranszport és tárolás sajátosságai. Röviden szól azokról a környezeti hatásokról, amelyek az endokrin rendszeren keresztül befolyásolják a szaporodásbiológiai folyamatokat. Bemutatja az asszisztált reproduktív technikákat, valamint az újabb ondóminősítési és termékenység-meghatározási metodikákat, amelyek a gyakorlat számára különösen hasznosak. Kiemeli a génmegőrzési munkák jelentőségét, ezen belül az ondómélyhűtés fejlesztését az egyes baromfifajokban. SZOKATLAN MÉHPUSZTULÁSOKRÓL. SZEMLECIKK Békési L. Magyar Állatorvosok Lapja, IF: 0,104 A méhek megporzó tevékenysége mind a fenntartható környezet, mind pedig az agrártermelés egyik nélkülözhetetlen eleme világszerte. Sokan aggódnak a mézelő méh (Apis mellifera) sorsa felől, elsősorban amiatt, hogy az Egyesült Államokban, de sok más, köztük több európai országban is nagyszámú méhcsalád pusztult el a közelmúltban. A téma foglalkoztatja a közvéleményt, ezért a média is vissza-visszatér rá. Az amerikai parlament külön meghallgatáson foglalkozott az üggyel, a New York Times és a Science is rendszeresen írt róla. A gyakori túlzások már méh AIDS -ről is szólnak és a méhek pusztulásának következményeként az emberiség kihalásának veszélyét emlegetik. Bár a méhcsaládok összeomlása kórképnek elnevezett tünetcsoport okát ezideig nem sikerült egyértelműen tisztázni, a cikk az eddigi vizsgálatokból leszűrhető következtetéseket foglalja össze.

25 23 MAGAS MOLIBDÉNTARTALMÚ TAKARMÁNY HATÁSA NYULAKNÁL Bersényi A. - Berta Erzsébet - Kádár I. - Glávits R. - Szilágyi M. - Fekete S.Gy. Acta Veterinaria Hungarica, IF:0,474 A nagy Mo-tartalmú takarmány hatását vizsgálták. Nyulakat 39 mg Mo/kg sz.a., illetve 40 mg /kg sz.a. molibdénnel kiegészített takarmányon tartottak 14 napig. A nagy Mo-tartalmú takarmány hatására nem csökkent a nyulak súlygyarapodása. A 40 mg/kg sz.a. Mokiegészítés esetén a kontrollhoz viszonyítva szignifikáns mértékben nem csökkent a nyersfehérje és a nyersrost emészthetősége (73,63±2,49 és 18,56±5,10, illetve 74,31±3,03 és 21,38±6,48). A takarmánnyal felvett Mo nagyobbik hányada (57%) a vizelettel választódik ki. A legmagasabb Mo-szintet a vese- és a májmintákban találták (3,464±0,872; 5,27±0,95 mg/kg sz.a., illetve 1,878±0,283; 1,62±0,16 mg/kg sz.a.). A Mo kimutatható volt a végtagizomzatban is (0,336±0,205 mg/kg sz.a.). Megállapították, hogy a herék sokkal érzékenyebbek a Mo-terhelésre, mint a nőivari szaporítószervek, minthogy csökkent a hímivarsejtek száma. A táplálékkal felvett nagy mennyiségű Mo hatására fokozódik a szabad gyökök képződése, ami a kreatinkináz aktivitásának a jelentős mértékű növekedését váltja ki.

26 24 BACILLUS CEREUS VAR. TOYOI (TOYOCERIN ) KIEGÉSZÍTÉS HATÁSA A NYULAK VAKBÉLFLÓRÁJÁNAK ÖSSZETÉTELÉRE ÉS VAKBÉL- FERMENTÁCIÓJÁRA Bónai A.- Szendrő Zs. - Matics Zs. - Fébel Hedvig - Pósa R. - Tornyos G. - Horn P. - Kovács F. - Kovács Melinda Magyar Állatorvosok Lapja, IF: 0,104 Szerzők a húsnyúl-előállítás során az emésztőszervi megbetegedésekből adódó elhullás és megbetegedés megelőzésére használt antibiotikumok helyettesítésére szolgáló probiotikumok közül a Bacillus cereus var. toyoi hatását vizsgálták. Pannon Fehér anyanyulak egy csoportjával antibiotikum- és probiotikummentes alaptápot (K) etettek, míg az anyanyulak másik csoportjában az alaptápot 200 ppm Toyocerinnel egészítették ki (T), ami 2x10 5 /g takarmány Bacillus cereus var. toyoi spóra bevitelét jelentette. A két csoportban az anyanyulak és a szopós nyulak ugyanazt a tápot (K vagy T) fogyasztották. A 28. napon történt elválasztás után minden csoportot (almot) véletlenszerűen megfeleztek, és a nyulak egyik fele a korábbival megegyező (KK, TT), a másik fele a másik tápot kapta (KT, TK). Ennek megfelelően voltak nyulak, amelyek végig alap takarmányt, vagy végig Toyocerinnel kiegészített, ill. választás előtt és után más-más tápot fogyasztottak. Az anya tápjának Toyocerin kiegészítése szignifikáns mértékben javította a kisnyulak testsúly-gyarapodását. A K anyák utódainak testsúlya a 3. héten g, szignifikáns mértékben (p<0,05) alacsonyabb volt, mint a T anyák kisnyulaié ( g). Ez feltehetően az anya jobb tejtermelésének volt köszönhető a testsúly különbség a 4. héten is megmaradt. A teljes vizsgált időszak alatt (4-6. hét) a KT csoport érte el a legnagyobb testsúlygyarapodást (54 g/nap) és a legjobb takarmányértékesítést (2,0 g/g). A mortalitási és morbiditási adatok egyértelműen mutatják, hogy a

27 25 választást követően probiotikumot fogyasztó csoportok egészségi állapota lényegesen jobb volt. A legszembetűnőbb változást a coliformok számának alakulásában tapasztalták. A K anya nyulaiban szignifikáns mértékben magasabb volt a számuk a 21. napon (5,9 CFU log10/g chymus). Az 5. hétre a Toyocerinkiegészítés mindkét csoportban (KT, TT) szignifikáns mértékben alacsonyabb coliformszámot eredményezett (2,0 CFU log10/g chymus). A TK csoportban tapasztalt nagyságrend még fiziológiásnak, míg a KK csoportban mért 10 5 körüli nagyságrend rizikófaktornak tekinthető. Az összes illózsírsav mennyisége mmol/kg között változott, a TK és TT csoportokban koncentrációjuk a 4. héten átmenetileg 100 mmol/kg fölé emelkedett. FERTILIZATION AND EARLY EMBRIONIC DEVELOPMENT IN THE PORCINE FALLOPIAN TUBE (TERMÉKENYÜLÉS ÉS KORAI EMBRIÓFEJLŐDÉS A SERTÉS PETEVEZETŐBEN) Brüssow K.-P. - Rátky J. - Rodriguez-Martinez H. Reproduction in Domestic Animals, 43. (S2) IF: 1,297 A termékenyülés és korai embriófejlődés tulajdonképpen a petevezető és a gaméták komplex interakciója a fertilizáció előtt és után. A petevezető ebben a folyamatban, dinamikusan változó reproduktív szervként vesz rész, fogadja a hím és női ivarsejteket, azok transzportjában, érésében és későbbi fúziójában is szerepet kap, továbbá segíti a korai embrió fejlődését. A cikk áttekintést nyújt a jelenleg rendelkezésünkre álló ismeretanyagról, ami a kan spermiumok transzportját, tárolását, majd a sperma reservoárokból (SR) való felszabadulását illeti. Ezen kívül bemutatja a petevezető és a frissen ovulált petesejtek interakcióját a termékenyülés helyére vezető transzport során. Leírja a spermiumok SRből - ovariális kontroll mechanizmus alapján - történő kiszabadulásának

16. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ. A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA Hotel Visegrád, 2025 Visegrád, Rév u. 15. 2010. október 29-30.

16. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ. A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA Hotel Visegrád, 2025 Visegrád, Rév u. 15. 2010. október 29-30. 6. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ A szaporodást befolyásoló endogén és exogén faktorok A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA Hotel Visegrád, 05 Visegrád, Rév u. 5. 00. október 9-30. A RENDEZVÉNY SZAKMAI SZERVEZŐJE

Részletesebben

X. Kaposvári Állategészségügyi Napok. 19. Szapbiológiai Találkozó programja

X. Kaposvári Állategészségügyi Napok. 19. Szapbiológiai Találkozó programja X. Kaposvári Állategészségügyi Napok és 19. Szapbiológiai Találkozó programja 2013 október 11-12. Danubius Health Spa Resort Hévíz, Kossuth Lajos utca 9-11. PROGRAM 2013. október 11. péntek 08:00-18:00

Részletesebben

Tóth-Petrovics Ágnes: Szaporasági teljesítmények növelése exogén hormonális kezelések nélkül

Tóth-Petrovics Ágnes: Szaporasági teljesítmények növelése exogén hormonális kezelések nélkül Tóth-Petrovics Ágnes: Szaporasági teljesítmények növelése exogén hormonális kezelések nélkül Tejtermelő tehenek szaporításának nehézségei tenyésztői szemmel A tejtermelés világszerte szinte kizárólag holstein

Részletesebben

17. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ

17. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ 17. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ Az állattenyésztés és szaporodásbiológia helye és szerepe a magyar agrárstratégiában A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

Részletesebben

BERGAFAT F 100 HARMADIK GENERÁCIÓS HIDROGÉNEZETT PÁLMAOLAJ

BERGAFAT F 100 HARMADIK GENERÁCIÓS HIDROGÉNEZETT PÁLMAOLAJ BERGAFAT F 100 HARMADIK GENERÁCIÓS HIDROGÉNEZETT PÁLMAOLAJ A PROBLÉMA KÉRŐDZŐK A tejtermelés az ellést követően komoly energia ellátási, takarmányozási nehézségeket támaszt. Sajnálatos módon az ellést

Részletesebben

Dr. Kulcsár Margit Dr. Faigl Vera Dr. Keresztes Mónika. 1. Kísérlet:

Dr. Kulcsár Margit Dr. Faigl Vera Dr. Keresztes Mónika. 1. Kísérlet: Egyes metabolikus és hormonális jellemzők alakulása ellés után és hatása az első ovuláció időpontjára valamint az asszisztált reprodukciós technológiák eredményességére anyajuhokban Témavezető: Közreműködők:

Részletesebben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Szalay István Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete

Részletesebben

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék MELLÉKTERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJA - Nagy mennyiségben és folyamatosan

Részletesebben

dr. Kranjec Ferenc A modern holstein-fríz tehén reprodukciós jellegzetességei, annak javítására alkalmazható módszerek

dr. Kranjec Ferenc A modern holstein-fríz tehén reprodukciós jellegzetességei, annak javítására alkalmazható módszerek dr. Kranjec Ferenc A modern holstein-fríz tehén reprodukciós jellegzetességei, annak javítására alkalmazható módszerek Bodrog, Szerencsi MGZRT. A petefészek ellés utáni ciklusba lendülése Tejtermelés,

Részletesebben

PhD értekezés. Prosztaglandin kezelés hatása a sárgatestre, a plazma progeszteron koncentrációjára és a legnagyobb tüszıre

PhD értekezés. Prosztaglandin kezelés hatása a sárgatestre, a plazma progeszteron koncentrációjára és a legnagyobb tüszıre PhD értekezés Prosztaglandin kezelés hatása a sárgatestre, a plazma progeszteron koncentrációjára és a legnagyobb tüszıre Dr Répási Attila Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi kar, Nagyállat klinika

Részletesebben

A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek felhasználása gazdasági haszonállatok takarmányozásában

A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek felhasználása gazdasági haszonállatok takarmányozásában Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vidékfejlesztési Minisztérium A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmányozásban Budapest, 2013. július 8. A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

A mangalica sertés takarmányozásának sajátosságai. Sárközi Tamás UBM Feed kft

A mangalica sertés takarmányozásának sajátosságai. Sárközi Tamás UBM Feed kft A mangalica sertés takarmányozásának sajátosságai Sárközi Tamás UBM Feed kft Az előadás tárgya 1, Malac takarmányozás 2, Koca takarmányozás 3, Hízó takarmányozás 4, Malacszám növelésének lehetősége A SERTÉSTAKARMÁNYOZÁSI

Részletesebben

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában Fábián János, Ph.D. Kutatás-fejlesztési igazgató Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában Kukorica tőzsdei jegyzésének alakulása

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: - Név: Dr. Bene Szabolcs Albin - Lakcím: 8649 Balatonberény, Ady E. u. 45. - Telefonszám: +36306333278 - E-mail: bene-sz@georgikon.hu - Születési hely, id: Marcali,

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM AGRÁR ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR Élettani, Biokémiai és Állategészségügyi Intézet Doktori iskola vezetője: Dr. Kovács Melinda az MTA levelező tagja Témavezető:

Részletesebben

V. GÖDÖLLŐI ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOS NAPOK NEMZETKÖZI KONFERENCIA & KTIA_AIK_12-1-2012-0012 C. PÁLYÁZAT ZÁRÓKONFERENCIA

V. GÖDÖLLŐI ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOS NAPOK NEMZETKÖZI KONFERENCIA & KTIA_AIK_12-1-2012-0012 C. PÁLYÁZAT ZÁRÓKONFERENCIA V. GÖDÖLLŐI ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOS NAPOK NEMZETKÖZI KONFERENCIA & KTIA_AIK_12-1-2012-0012 C. PÁLYÁZAT ZÁRÓKONFERENCIA PROGRAMFÜZET 2015. október 21-22. Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi

Részletesebben

OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET -

OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET - OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET - Tehenészet: MILKMEN Kft., Magyarország Összehasonlítás: deukalac UDP 41 és AminoPlus MILKMEN Kft. 800 nagy tejtermelésű

Részletesebben

Funkcionális halhús előállítása különböző olajok alkalmazásával

Funkcionális halhús előállítása különböző olajok alkalmazásával Funkcionális halhús előállítása különböző olajok alkalmazásával Biró Janka 1,2, Csengeri István 1 1 Halászati és Öntözési Kutatóintézet 2 Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar Takarmányozást oktatók és

Részletesebben

Szárazonállás és tejtermelés összefüggései. (gyakorlati tapasztalatok)

Szárazonállás és tejtermelés összefüggései. (gyakorlati tapasztalatok) Szárazonállás és tejtermelés összefüggései (gyakorlati tapasztalatok) 2011. december 3. Dr. Bartyik János Az Enyingi Agrár ZRT. tevékenysége növénytermesztésen és állattenyésztésen alapul, a szarvasmarha

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS- ÉS TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA

Részletesebben

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére Fehér Milán 1 Baranyai Edina 2 Bársony Péter 1 Juhász Péter

Részletesebben

Különböző esszenciális zsírsav tartalmú haltápok hatása a ponty (Cyprinus carpio) növekedési teljesítményére és természetes immunrendszerére

Különböző esszenciális zsírsav tartalmú haltápok hatása a ponty (Cyprinus carpio) növekedési teljesítményére és természetes immunrendszerére Különböző esszenciális zsírsav tartalmú haltápok hatása a ponty (Cyprinus carpio) növekedési teljesítményére és természetes immunrendszerére Ardó László, Csengeri István, Rónyai András, Jeney Zsigmond

Részletesebben

A Kaposvári Egyetem nyúltenyésztési programja PANNON NYÚLTENYÉSZTÉSI PROGRAM. Anyai vonal. Pannon fehér. Nagytestű vonal

A Kaposvári Egyetem nyúltenyésztési programja PANNON NYÚLTENYÉSZTÉSI PROGRAM. Anyai vonal. Pannon fehér. Nagytestű vonal A HÁROM GENOTÍPUS FŐBB JELLEMZŐI: A Kaposvári Egyetem nyúltenyésztési programja PANNON NYÚLTENYÉSZTÉSI PROGRAM A Kaposvári Egyetem három állomány szelekcióját végzi Anyai vonal Pannon fehér Nagytestű vonal

Részletesebben

ÁTK. Tejtermelő tehenészetek szaporodásbiológiai ellátása: eredmények és korlátok. Gábor György, Balogh Orsolya, Hatvani Csilla, Kern László HUNGARY

ÁTK. Tejtermelő tehenészetek szaporodásbiológiai ellátása: eredmények és korlátok. Gábor György, Balogh Orsolya, Hatvani Csilla, Kern László HUNGARY Tejtermelő tehenészetek szaporodásbiológiai ellátása: eredmények és korlátok Gábor György, Balogh Orsolya, Hatvani Csilla, Kern László Génbank nap, 2010. október 7. ÁTK HUNGARY Néhány termelési mutató

Részletesebben

A tejelő fajták hatása a magyar merinó gyapjútermelésére

A tejelő fajták hatása a magyar merinó gyapjútermelésére Nagy Zsuzsanna 1 Toldi Gyula 2 Holló István 3 A tejelő fajták hatása a magyar merinó gyapjútermelésére Effect of dairy sheep breeds ont he wool production of the hungarian merino anagyzsuzsanna@gmail.com

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE

VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE Dr. Taller János Tudományos főmunkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék Biotechnológiai Kutatócsoport Farkas Valéria Tejtermelést és

Részletesebben

19 X M E G H Í V Ó SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ KAPOSVÁRI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI NAP. Danubius Health Spa Resort Hévíz Hévíz, 2013. október 11-12.

19 X M E G H Í V Ó SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ KAPOSVÁRI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI NAP. Danubius Health Spa Resort Hévíz Hévíz, 2013. október 11-12. M E G H Í V Ó 19 X SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ KAPOSVÁRI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI NAP Danubius Health Spa Resort Hévíz Hévíz, 2013. október 11-12. A rendezvény szakmai szervezői: SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TÁRSASÁG

Részletesebben

Növényi olajok felhasználása az intenzív pontytenyésztésben

Növényi olajok felhasználása az intenzív pontytenyésztésben HAKI Növényi olajok felhasználása az intenzív pontytenyésztésben Csengeri István és munkatársai Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas Csengeri I. 2010. Növényi olajok felhasználása az intenzív pontytenyésztésben

Részletesebben

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

A DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai tanszék A doktori iskola vezetője: DR. KOVÁCS MELINDA az MTA doktora Témavezető: DR.

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László

Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László A minisztérium feladatai a védett őshonos állatfajták megőrzésével és genetikai fenntartásával kapcsolatban Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László Jogi szabályozás -az

Részletesebben

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában Dr. Gergácz Zoltán Ügyvezető igazgató Agárdi Farm Kft. Seregélyes-Elzamajor Agárdi Farm Kft. Tehenészete Seregélyes-Elzamajor

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

Állatállomány, 2013. december 1.

Állatállomány, 2013. december 1. 214/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. Állatállomány, 213. december 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...3

Részletesebben

M E G H Í V Ó SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ. Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet, Herceghalom 2014. november 7-8.

M E G H Í V Ó SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ. Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet, Herceghalom 2014. november 7-8. M E G H Í V Ó 20 SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet, Herceghalom 2014. november 7-8. A rendezvény szakmai szervezője: SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TÁRSASÁG

Részletesebben

linolsav-tartalm tartalmának

linolsav-tartalm tartalmának Állati eredetű élelmiszerek n-3 3 zsírsav és s konjugált Zsédely Eszter Tanai Attila Schmidt JánosJ Állati eredetű élelmiszerek konjugált Bevezetés A konjugált linolsav (KLS) humán-egészségügyi szempontól

Részletesebben

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet FEBRUÁR Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A rendezvény támogatója: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. 2014_konyvho_Meghivo_megnyito_CS6.indd

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT

EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK III. EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT Írták: Szerkesztette: Bánáti Diána Budapest 2006. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK III. EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT

Részletesebben

dr. Kranjec Ferenc A tejelő tehenészetek szaporodásbiológiai teljesítményének komplex értékelése, a szaporodásbiológiai munka szervezése

dr. Kranjec Ferenc A tejelő tehenészetek szaporodásbiológiai teljesítményének komplex értékelése, a szaporodásbiológiai munka szervezése dr. Kranjec Ferenc A tejelő tehenészetek szaporodásbiológiai teljesítményének komplex értékelése, a szaporodásbiológiai munka szervezése USA Holstein, országos átlag 2006. 1. Term. (nap) 86 1. Term.fertilitása

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 %

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 % PÁLYÁZAT, TANÁCSADÁS, INFORMÁCIÓ Partner tájékoztató ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) Szarvasmarha Borjú: születési tömeg: 35-40 kg/db föcstej itatás: 3-10 napig tejpótló-szer itatás: 60-100

Részletesebben

Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition. Life start sets life performance

Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition. Life start sets life performance Michiel Vandaele Technical specialist Swine Trouw Nutrition Life start sets life performance Kis súlyú malacok = gyenge eredmény?? Valóban a kis súlyú malacok felelősek a gyenge eredményekért? Vagy mi

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

SZIE VADVILÁG MEGŐRZÉSI INTÉZET GÖDÖLLŐ 2010. ÁPRILIS 9. AZ ŐZ SZAPORODÁSBIOLÓGIAI JELLEMZŐI

SZIE VADVILÁG MEGŐRZÉSI INTÉZET GÖDÖLLŐ 2010. ÁPRILIS 9. AZ ŐZ SZAPORODÁSBIOLÓGIAI JELLEMZŐI SZIE VADVILÁG MEGŐRZÉSI ITÉZET GÖDÖLLŐ 2010. ÁPRILIS 9. AZ ŐZ SZAPORODÁSBIOLÓGIAI JELLEMZŐI DR. MAJZIGER ISTVÁ SZEGEDI TUDOMÁYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ADRÁSSY U. 15. mi@mgk.u-szegd.hu

Részletesebben

Mennyibe kerül a BVD?

Mennyibe kerül a BVD? Mennyibe kerül a BVD? (Budapest, 2013. február 21.) Dr. Ózsvári László PhD, MBA SZIE-ÁOTK, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék BEVEZETÉS A téma aktualitása, jelentősége BVD előfordulása:

Részletesebben

VIZSGÁLATOK A SZAPORODÁSI CIKLUS PERZISZTENCIÁJÁNAK HOSSZABBÍTÁSA CÉLJÁBÓL, BROJLER SZÜLŐPÁR- ÁLLOMÁNYOKBAN

VIZSGÁLATOK A SZAPORODÁSI CIKLUS PERZISZTENCIÁJÁNAK HOSSZABBÍTÁSA CÉLJÁBÓL, BROJLER SZÜLŐPÁR- ÁLLOMÁNYOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM VIZSGÁLATOK A SZAPORODÁSI CIKLUS PERZISZTENCIÁJÁNAK HOSSZABBÍTÁSA CÉLJÁBÓL, BROJLER SZÜLŐPÁR- ÁLLOMÁNYOKBAN Doktori értekezés tézisei VÉGI BARBARA Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése:

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Egyes anyagforgalmi és szaporodásbiológiai paraméterek összefüggésének vizsgálata laboratóriumi diagnosztikai módszerekkel tejtermelő szarvasmarhaállományokban Doktori

Részletesebben

mangalica sertésn Prof. dr. Bali Papp Ágnes TÁMOP-4.2.1/B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugatmagyarországi

mangalica sertésn Prof. dr. Bali Papp Ágnes TÁMOP-4.2.1/B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugatmagyarországi élelmiszer-előá őshonos mangalica sertésn Prof.dr. Bali Papp Ágnes TÁMOP-4.2.1/B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugatmagyarországi Egyetemen c. kutatási projekt A SZÁNTÓFÖLDTŐL

Részletesebben

A HAZAI ADOTTSÁGOKRA ALAPOZOTT VERSENYKÉPES JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉSSEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK

A HAZAI ADOTTSÁGOKRA ALAPOZOTT VERSENYKÉPES JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉSSEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS Dr. Póti Péter A HAZAI ADOTTSÁGOKRA ALAPOZOTT VERSENYKÉPES JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉSSEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK 2014 1 ARRÓL, AMI EGYKOR MEGVOLT, DE ELENYÉSZETT Őseink mind a juhtartást/tenyésztést,

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. ELTÉRŐEN HŐKEZEL T KUKORICA HATÁSA VÁLASZTOTT MALACOK TELJESíTMÉNYÉRE. Megbízó: PAMAX Kft. (Monor)

ZÁRÓJELENTÉS. ELTÉRŐEN HŐKEZEL T KUKORICA HATÁSA VÁLASZTOTT MALACOK TELJESíTMÉNYÉRE. Megbízó: PAMAX Kft. (Monor) ZÁRÓJELENTÉS ELTÉRŐEN HŐKEZEL T KUKORICA HATÁSA VÁLASZTOTT MALACOK TELJESíTMÉNYÉRE Megbízó: PAMAX Kft. (Monor) Készült: ÁTK, Herceghalom, Modell Telep Témavezető: Dr. Gundel János, intézeti igazgató ÁTK,

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Herceghalom - Gödöllő Alapítás éve 1896

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Herceghalom - Gödöllő Alapítás éve 1896 Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Herceghalom - Gödöllő Alapítás éve 1896 Évkönyv 2007 HERCEGHALOM GÖDÖLLŐ Gesztenyés út 1. Isaszegi út 200. telefon/fax: 23/319-133 telefon: 28/420-366 fax:

Részletesebben

A termékenyítés gyakorlati bemutatása a Szögedi Gazdaság Kft. példáján keresztül. Csíkász Szabolcs 2014-10-02

A termékenyítés gyakorlati bemutatása a Szögedi Gazdaság Kft. példáján keresztül. Csíkász Szabolcs 2014-10-02 A termékenyítés gyakorlati bemutatása a Szögedi Gazdaság Kft. példáján keresztül. Csíkász Szabolcs 2014-10-02 Szögedi Gazdaság Kft. Bemutatkozás Állomány Hosszú távú tervek Tartalom Célok Süldők felkészítése

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2013. május 23. Szakmai tanácskozás

MEGHÍVÓ. 2013. május 23. Szakmai tanácskozás MEGHÍVÓ Ezúton Tisztelettel meghívjuk Önt és Munkatársait a Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ által szervezett Szakmai tanácskozásra és KÁTKI nyílt napokra, amely a

Részletesebben

Történetek a hazai sertéstelepekről. Bukor Zoltán Dr. Deim Zoltán PhD. Dr. Kiss Krisztián

Történetek a hazai sertéstelepekről. Bukor Zoltán Dr. Deim Zoltán PhD. Dr. Kiss Krisztián Történetek a hazai sertéstelepekről Bukor Zoltán Dr. Deim Zoltán PhD. Dr. Kiss Krisztián Tesszék cak, kicci, occó, nadon megéri!!!! Ugye, ismerős kép? A kérdés, hogy tényleg megéri-e? kb. 1 000 kocás telep

Részletesebben

Az eltérő élettani szereppel rendelkező zsírsavak vizsgálata háziállatokkal (OTKA T037963) ZÁRÓJELENTÉS

Az eltérő élettani szereppel rendelkező zsírsavak vizsgálata háziállatokkal (OTKA T037963) ZÁRÓJELENTÉS Az eltérő élettani szereppel rendelkező zsírsavak vizsgálata háziállatokkal (OKA 037963) ZÁRÓJELENÉS A pályázatban megfogalmazott kutatási feladatok három csoportjában végzett vizsgálatok eredményei a

Részletesebben

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában II. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Napok, Szarvas, 2012. augusztus 3. A magyar halászat helye az európai akvakultúrában Dr. Váradi László Magyar Akvakultúra Szövetség Szarvas Magyarország az Európai

Részletesebben

ISMÉT ÁTTÖRŐ EREDMÉNY A LIMAGRAIN SILÓKONFERENCIÁN

ISMÉT ÁTTÖRŐ EREDMÉNY A LIMAGRAIN SILÓKONFERENCIÁN ISMÉT ÁTTÖRŐ EREDMÉNY A LIMAGRAIN SILÓKONFERENCIÁN A Limagrain Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe hagyomány teremtő célzattal, másodszor rendezte meg silókonferenciáját október 16.- án Herceghalomban

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ INTENZÍV BROILER INDÍTÓ Cikkszám: 4-131-012-01 Felhasználási javaslat: 0-14 napos korig Háromfázisos etetési technológiát teljes körűen kielégítő takarmány fajtától függetlenül, biztonságos, ellenőrzött

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Integrált szemléletű program a fenntartható és egészséges édesvízi akvakultúráért XXXIII. Halászati Tudományos Tanácskozás; VI. Szekció Fenntartható halgazdálkodás FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Dr.

Részletesebben

A 2012/1. SZÁM TARTALMA

A 2012/1. SZÁM TARTALMA A 2012/1. SZÁM TARTALMA ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ EMLÉKEZÉS HUSZENICZA GYULA PROFESSZORRA SZARVASMARHA Földi J., Pécsi A., Abonyi-Tóth Zs., Kulcsár M., Huszenicza Gy.: A puerperalis metritis kialakulását befolyásoló

Részletesebben

Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára

Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára Ardó László 1, Rónyai András 1, Feledi Tibor 1, Yin Guojun 2, Neill J. Goosen 3, Lourens de Wet 3, Jeney Galina

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

egy igazán nagy családnak

egy igazán nagy családnak O V A R E L I N egy igazán nagy családnak VISSZAIVARZÓ TEHÉN SZINDRÓMA KEZELÉSÉRE TERMÉKENYSÉG: A JÖVEDELM A termékenyített tehenek mindössze 50%-a ellik egészséges borjút! 8% 2% abortusz koraellés OKAI:

Részletesebben

Tovább a sertés genetika biztonságos megosztásának útján

Tovább a sertés genetika biztonságos megosztásának útján Tovább a sertés genetika biztonságos megosztásának útján Geert Rombouts, Dalmand 2013. június Genetikai előrehaladás a sertéstenyésztésben Szállítási módok Vevők elvárásainak változása A mélyhűtött kansperma

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

MIKROSZATELIT DNS- VIZSGÁLATOK A MOCSÁRI TEKNŐS NÉGY DUNÁNTÚLI ÁLLOMÁNYÁN

MIKROSZATELIT DNS- VIZSGÁLATOK A MOCSÁRI TEKNŐS NÉGY DUNÁNTÚLI ÁLLOMÁNYÁN MIKROSZATELIT DNS- VIZSGÁLATOK A MOCSÁRI TEKNŐS NÉGY DUNÁNTÚLI ÁLLOMÁNYÁN Molnár Tamás 1, Lanszki József 1, Magyary István 1, Jeney Zsigmond 2, Lehoczky István 2 1 Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar,

Részletesebben

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Dr. Czeglédi Levente Dr. Béri Béla Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

18. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ. Tudomány és innováció A gyógyszer- és takarmányipar fejlesztései a szaporodásbiológiai gyakorlatban

18. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ. Tudomány és innováció A gyógyszer- és takarmányipar fejlesztései a szaporodásbiológiai gyakorlatban 18. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ Tudomány és innováció A gyógyszer- és takarmányipar fejlesztései a szaporodásbiológiai gyakorlatban A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA Budapest Airport Hotel Stáció 2220

Részletesebben

2012. december 03. (hétfő)

2012. december 03. (hétfő) PROGRAM az erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti, mezőgazdasági gépészeti szakképzést folytató iskolák igazgatói, szakmai vezetői és szaktanárai továbbképzésére A továbbképzés ideje:

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Zárójelentés. Állati rotavírusok összehasonlító genomvizsgálata. c. OTKA kutatási programról. Bányai Krisztián (MTA ATK ÁOTI)

Zárójelentés. Állati rotavírusok összehasonlító genomvizsgálata. c. OTKA kutatási programról. Bányai Krisztián (MTA ATK ÁOTI) Zárójelentés Állati rotavírusok összehasonlító genomvizsgálata c. OTKA kutatási programról Bányai Krisztián (MTA ATK ÁOTI) 2012 1 Az Állati rotavírusok összehasonlító genomvizsgálata c. programban azt

Részletesebben

Válasz Dr. Bodó Imre D.Sc. egyetemi tanár opponensi bírálatára. Köszönöm opponensemnek Dr. Bodó Imre professzor úrnak részletes bírálatát.

Válasz Dr. Bodó Imre D.Sc. egyetemi tanár opponensi bírálatára. Köszönöm opponensemnek Dr. Bodó Imre professzor úrnak részletes bírálatát. Válasz Dr. Bodó Imre D.Sc. egyetemi tanár opponensi bírálatára Köszönöm opponensemnek Dr. Bodó Imre professzor úrnak részletes bírálatát. Az MTA doktori értekezésem formai bírálatával kapcsolatos válaszaim

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

Az intézetek szerepe a baromfibetegségek megelőzésében Debrecen

Az intézetek szerepe a baromfibetegségek megelőzésében Debrecen Az intézetek szerepe a baromfibetegségek megelőzésében Debrecen Dr. Bistyák Andrea Dr. Tanyi János, Dr. Bajmócy Endre, Dr. Kecskeméti Sándor 2011. szeptember 14. Grafika: Nagyné Balázs Éva Történet Korszakok

Részletesebben

Jövőbeni kilátások a szarvasmarhatenyésztésben

Jövőbeni kilátások a szarvasmarhatenyésztésben Mezőhegyes, 2014. április 8. Jövőbeni kilátások a szarvasmarhatenyésztésben Horn Péter Az egy főre eső évi GDP és az állati eredetű élelmiszerek aránya az összes energia-bevitelhez képest GDP $/fő Az állati

Részletesebben

Szoftverajánlat Sertéstelepi információs rendszer kialakításához. Készítette: AGRÁRIN Kft. 2011. február

Szoftverajánlat Sertéstelepi információs rendszer kialakításához. Készítette: AGRÁRIN Kft. 2011. február Szoftverajánlat Sertéstelepi információs rendszer kialakításához Készítette: AGRÁRIN Kft. 2011. február TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ... 3 2 TÁJÉKOZTATÓ... 4 2.1 SERTÉSTENYÉSZTÉSI INFORMÁCIÓS

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben 2013 július 16-án több mint százan vettek részt a Gyümölcstermesztési

Részletesebben

dr. Kranjec Ferenc A szarvasmarha vemhességének élettana, és megállapításának lehetőségei

dr. Kranjec Ferenc A szarvasmarha vemhességének élettana, és megállapításának lehetőségei dr. Kranjec Ferenc A szarvasmarha vemhességének élettana, és megállapításának lehetőségei A vemhesség szakaszai Hólyagcsíra fejlődési szakasza Zigóta Embrió Tünet nélküli felszívódás, ill visszaivarzás

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Az őshonos magyar baromfifajták visszajuttatása természetes élőhelyükre. (Faluprogram) 2012. év. A program háttere

Az őshonos magyar baromfifajták visszajuttatása természetes élőhelyükre. (Faluprogram) 2012. év. A program háttere A program háttere Az őshonos magyar baromfifajták visszajuttatása természetes élőhelyükre (Faluprogram) 2012. év Az intenzív szemléletű baromfiipar elterjedésével a régi, tradicionális baromfifajták eltűntek

Részletesebben

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak 21-es triszómia: Mi az a Down kór Down-kór gyakorisága: 0,13% Anya életkora (év) 20 25 30 35 40 45 49 Down-kór

Részletesebben