KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG"

Átírás

1 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG

2 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 2 FESTÉSZET TANSZAK

3 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 3 CÉLOK, FELADATOK: A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg: azokat az anyagokat és eljárásokat, amelyek a festői munka legfontosabb elemei, a színtan egyes alapvető problémáit, azok alkalmazását a festészetben, a festészeti technikák kifejezési eszközeit, a szín és a fény alapvető összefüggéseit, a sík és a szín, a tér és a szín látványban és alkotásban jelentkező összefüggéseit, a legkorszerűbb festészeti alkotások alapelemeit, a festészet határát kitágító képzőművészeti eljárásokat. A műhelymunka feladata, hogy a tanuló: sajátítsa el a festészeti technikákat, eljárásokat, szerezzen ismereteket a festészet jelentőségéről és történetéről. A tanuló legyen képes: a festészeti ismeretek elsajátításával az adott műfaj sokféleségében eligazodni, önálló alkotásokat készíteni. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK: A tanuló az alapfok végén ismerje: a hagyományos festészeti technikákat, a technikák alkalmazásának módozatait, a festészet történetének nagy korszakait, a festészeti technikák határeseteit, a fotó, film, videó, számítógép színalkotó és visszaadó szerepét. Legyen képes: a megismert festészeti technikákkal műveket készíteni, figurákat, tájakat, tárgyakat ábrázolni, vázlatokat készíteni és azok után festményeket alkotni, síkban és térben, beállítás után és szabadon festményeket készíteni, a festészet határeseteit jelentő műveket alkotni,

4 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 4 véleményt alkotni a festészet történetének jelentős műveiről. A tanuló a továbbképző végén ismerje: a festészet technikai eljárásait, a technikai eljárások alkalmazását különböző feladatokban, a kompozíció törvényeit, a szabadon értelmezett, de a festészet műfaját nem meghaladó eljárásokat, a színház és képzőművészet találkozását jelentő színpadi festészetet, a festészettörténet nagy alkotásait, a festészetnek a művészettörténetben elfoglalt helyét, azokat a szakkifejezéseket, melyekkel egy festészeti alkotást jellemezhet, értelmezhet, elemezhet. Legyen képes: önálló festészeti alkotások, festmények és színes dekoratív művek tervezésére és létrehozására, saját alkotótevékenységének következetes nyomonkövetésére és dokumentálására, a megismert festészeti technikák változatos és szakszerű alkalmazására, önálló véleményformálásra saját és mások műveit illetően, véleményének szakszerű kifejezésekkel való előadására. ALAPFOK TANTÁRGY IV. MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM 1. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Feladatcsoportok:

5 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 5 1. Festések kis és nagy méretben Kisméretű tárgyak színeinek kiválasztása, megfestése kis méretű papírokon. Óriásképek, óriási tárgyak egyszínű és színgazdag felületek megfestése nagy méretű papírokon. Játék festett papírokkal. Kollázs készítése csoportos és egyéni spontán festési gyakorlatok felhasználásával. 2. A színes világ Festésgyakorlatok színkeverése. Az elsődleges és másodlagos kevert színek. Színkeverési kísérleteken papíron, palettán, vízben. 3. Az ecset és a papír Az eszközök ismerete és használata. Gyakorlatok festészeti eszközökre. Csíkhúzási versenyek. 4. A tervezett kép Egy saját élmény megfestése vázlatkészítéssel nagy méretben. 5. A természet színei Variációk a négy évszak színeire és zenéjére. Festési gyakorlatok természeti megfigyelések során. A színhangulattal való festés módszere színdominancia, színpreferencia egy-egy hangulat érzékeltetésére. 6. Színkompozíciók A szín ereje, a szín mélysége, a szín mozgása. Különböző kompozíciós változatok a színdinamika, a színkontraszt alapelemeire. Csoportos és egyéni feladatok temperával.

6 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 6 7. Az ünnepek A különböző ünnepek színvilágának megismerése, kifejezése. Felület, forma, színekkel való kifejezése. 8. Kis színtér Papírból épített tér megfestése. Csoportmunka a színek térépítő szerepére. KÖVETELMÉNY: Legyen képes elméleti ismereteit gyakorlatban alkalmazni. Tudjon kis és nagyméretekben festeni. Legyen jártas a színkeverésben. Saját élménye alapján tudjon vázlatkészítéssel nagyméretű festményt készíteni. Ismerje a színhangulattal való festés módszereit. ÉRTÉKELÉSI MÓD: Évközi korrigálás, munka közbeni javítás. Segítjük a tanulók szabad megnyilatkozását a munkavégzésben és véleményalkotásban. Folyamatosan figyeljük a tanuló munkáját, példákkal, megbeszélésekkel javítjuk. Kész feladatcsoportokat értékelünk a gyakorlati munkában. Osztályzattal minősítünk, év közben és a tanév végén is. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 2. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Feladatcsoportok:

7 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 7 1. Festések kis és nagy méretben Kisméretű tárgyak színeinek kiválasztása, megfestése kis méretű papírokon. Óriásképek, óriási tárgyak egyszínű és színgazdag felületek megfestése nagy méretű papírokon. Játék festett papírokkal. Kollázs készítése csoportos és egyéni spontán festési gyakorlatok felhasználásával. 2. A színes világ Festésgyakorlatok színkeverése. Az elsődleges és másodlagos kevert színek. Színkeverési kísérleteken papíron, palettán, vízben. 3. Az ecset és a papír Az eszközök ismerete és használata. Gyakorlatok festészeti eszközökre. Csíkhúzási versenyek. 4. A tervezett kép Egy saját élmény megfestése vázlatkészítéssel nagy méretben. 5. A természet színei Variációk a négy évszak színeire és zenéjére. Festési gyakorlatok természeti megfigyelések során. A színhangulattal való festés módszere színdominancia, színpreferencia egy-egy hangulat érzékeltetésére. 6. Színkompozíciók A szín ereje, a szín mélysége, a szín mozgása. Különböző kompozíciós változatok a színdinamika, a színkontraszt alapelemeire. Csoportos és egyéni feladatok temperával.

8 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 8 7. Az ünnepek A különböző ünnepek színvilágának megismerése, kifejezése. Felület, forma, színekkel való kifejezése. 8. Kis színtér Papírból épített tér megfestése. Csoportmunka a színek térépítő szerepére. KÖVETELMÉNY: Legyen képes elméleti ismereteit gyakorlatban alkalmazni. Tudjon kis és nagyméretekben festeni. Legyen jártas a színkeverésben. Saját élménye alapján tudjon vázlatkészítéssel nagyméretű festményt készíteni. Ismerje a színhangulattal való festés módszereit. Egyre gazdagodó kifejezőképessége alapján a festészeti nyelv használatára legyen képes az önálló élmény festészeti megörökítése kapcsán. Tudja a különböző ünnepeket, azok színvilága ismeretében megfesteni. ÉRTÉKELÉSI MÓD: Évközi korrigálás, munka közbeni javítás. Segítjük a tanulók szabad megnyilatkozását a munkavégzésben és véleményalkotásban. Folyamatosan figyeljük a tanuló munkáját, példákkal, megbeszélésekkel javítjuk. Kész feladatcsoportokat értékelünk a gyakorlati munkában. A tanulók munkáját, gyakorlati és elméleti tevékenységét osztályzattal minősítjük. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal.

9 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 9 ALAPFOK 3. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Feladatcsoportok: 1. A fekete is szín A fekete szín használata. A szürkétől a feketéig tartó árnyalatok kipróbálása tárgyak festése, árnyékok kialakítása során. 2. A körvonal A színek hangsúlyozása. Képi erővonalak kiemelése a körvonal segítségével. Tárgyak árnyékának körvonalai és színei. Kivágott formák beépítése, térbe helyezése. 3. A festészet története I. A barlangrajztól a középkorig. A festészet festészettechnikai és történeti áttekintése. Anyagok, eszközök, megoldások az őskori, ókori és koraközépkori művészetben. A különböző korok festészeti megoldásainak példaként való felhasználása, alkalmazása. 4. Vázlatok a szabadban Akvarell és tusrajzok színezett tusrajzok a szabad térről. A gyors, könnyed festés technikájának elsajátítása. 5. A festett rajz A ceruzarajzok részleteinek, háttereinek megfestése. A két technika egymás mellett élése. A ceruzarajz technikájának a festéshez való alkalmazása.

10 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 10 KÖVETELMÉNY: A tanuló ismerje a tónus, a telítettség, a színezettség fogalmát. Legyen képes ezeket a fogalmakat a festői gyakorlatában alkalmazni, színárnyalatokkal dolgozni. Tudjon önálló ecsetrajzokat készíteni, ismerje a tusrajz, az akvarell technikai sajátosságait. Legyen képes képzőművészeti alkotások színproblémáit felismerni, azokról saját szavaival beszélni. ÉRTÉKELÉSI MÓD: Évközi korrigálás, munka közbeni javítás. Segíteni kell a szabad megnyilatkozását a véleményalkotásban és a munkavégzésben. Folyamatos figyelem a tanuló munkájára példák és megbeszélések. Értékelni kell évközben a szóbeli megnyilatkozásokat, az elméleti felkészültséget. Határidőre kész munkadarabok, feladatcsoportok értékelése. A tanuló félévenként egyszer vagy kétszer számoljon be szóban az elméleti anyag egy-egy témájáról, életkorának megfelelő szinten használja a szakmai nyelvet. Az elkészített vázlatok, tervek értékelése is része a tanuló minősítésének. Osztályzattal minősítünk, évközben és a tanév végén is. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 4. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Feladatcsoportok: 1. A sötéttől a fényig Kompozíciók készítése, amelyben a fény és árnyék színekkel kifejezhető. Megvilágított és nagyon világos színszoba, vagy színes dobozok mesterséges fényben.

11 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG Ez én vagyok a festett pasztell jellemzői. Portré vagy önarckép készítése. A pasztell technika megismerése. A színek keverése. 3. Egy kedves hely Régebbi vázlatok, vagy képzelet alapján egy színes tér megfestése, megépítése, berendezése csoportmunkával. 4. Az illusztráció Legalább 10 kisméretű illusztráció készítése irodalmi műhöz. Az illusztráció technikája rajzsorozat, ecset, toll, gouache. A rajz, ecset, toll, gouache technikájának elsajátítása. 5. A festészet története II. A reneszánsztól a romantikáig. A festészeti eljárások, technikák megismerése. A falfestészet. Az illuzionizmus. KÖVETELMÉNY: A tanuló ismerje a 24-es színkört, a színek hőfokhatását, a fény-árnyék-szín összefüggéseit. Ismerje és alkalmazza a gouache és pasztell technikák alapjait. Használja tudatosan a kompozícióban az eddig tanult színproblémákat. ÉRTÉKELÉSI MÓD: Évközi korrigálás, munka közbeni javítás. Segíteni kell a szabad megnyilatkozását a véleményalkotásban és a munkavégzésben. Folyamatos figyelem a tanuló munkájára példák és megbeszélések. Értékelni kell évközben a szóbeli megnyilatkozásokat, az elméleti felkészültséget. Határidőre kész munkadarabok, feladatcsoportok értékelése.

12 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 12 A tanuló félévenként egyszer vagy kétszer számoljon be szóban az elméleti anyag egy-egy témájáról, életkorának megfelelő szinten használja a szakmai nyelvet. Az elkészített vázlatok, tervek értékelése is része a tanuló minősítésének. Osztályzattal minősítünk, évközben és a tanév végén is. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 5. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Feladatcsoportok: 1. Két arckép Zenére, színes alapra festékkel, színes papírral, pasztellel színes alkotások készítése nagy méretben. Improvizációk és tervezett művek. 2. Kontrasztok Bartók zenéjének inspirációjára kisméretű sorozatok, színes ragasztott képek készítése színkontrasztok, hideg meleg komplementerek alkalmazásával. 3. A festészet története III. a realizmustól a posztimpresszionizmusig. Elemzések a festés módszeréről, a színhasználatról, az anyagokról. Műteremfestészet és a plain air. 4. Reggeli a szabadban - avagy majális Szinyei-Merse képének átfestése beállítás után. Diakép készítés a beállításról, a dia kinagyítása és újra megfestése. A két mű összehasonlítása.

13 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG Mostan színes tintákról álmodom Nagyméretű színes tus és filctollrajzok, dekoratív, díszletjellegű megoldások textiltervek készítése. KÖVETELMÉNY: A tanuló ismerje és tudja alkalmazni a szín modulációkat, a színkontrasztokat, a színönkontrasztot, a hideg-meleg kontrasztot, a komplementer kontrasztot, a lokál és valőr színeket. Legyen képes önállóan nagyobb méretű, több tárgyat magába foglaló, színes kompozíciók tervezésére és kivitelezésére. ÉRTÉKELÉSI MÓD: Évközi korrigálás, munka közbeni javítás. Segíteni kell a szabad megnyilatkozását a véleményalkotásban és a munkavégzésben. Folyamatos figyelem a tanuló munkájára példák és megbeszélések. Értékelni kell évközben a szóbeli megnyilatkozásokat, az elméleti felkészültséget. Határidőre kész munkadarabok, feladatcsoportok értékelése. A tanuló félévenként egyszer vagy kétszer számoljon be szóban az elméleti anyag egy-egy témájáról, életkorának megfelelő szinten használja a szakmai nyelvet. Az elkészített vázlatok, tervek értékelése is része a tanuló minősítésének. Osztályzattal minősítünk, évközben és a tanév végén is. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 6. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Feladatcsoportok: 1. A secco és a mozaik

14 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 14 A dekoratív festészet egyes technikáinak megismerése. Mozaikrakás gipszöntéssel, gipsz alapú secco készítés. Elméleti ismerkedés a freskó és sgraffito technikával. 2. A festészet története IV. A XX. század a századelőtől Matisse haláláig. A megújuló festészet, a Bauhaus, a festészet új utjai. 3. A "mestermű" az eddigi ismeretek szintézise önálló nagyméretű festmény készítésével. A munkához rajzi, szín és írásos vázlatokat mellékelni, a téma és a technika szabadon választott. KÖVETELMÉNY: A tanuló ismerje és tudja alkalmazni az előző években a műhelymunka során elsajátított ismereteket. Legyen képes önálló tervező munkára. Tudjon dekoratív, illusztratív vagy tanulmányszerű festményeket készíteni. Ismerje a freskó, secco, mozaik, sgraffito technika alapelemeit. Használja a tudatosan a színtan általa megismert fogalomköreit. Legyen képes elemezni a festészet történetének a XX. sz. közepéig terjedő időszakát, annak jelentős alkotásait, a festészet kifejezéseivel megfogalmazni elemzésének tárgyát. Legyen ismerete az alkotó folyamatok szakmai és lelki tényezőiről. Tudja és ismerje fel saját és társai alkotásainak erényeit és hibáit. ÉRTÉKELÉSI MÓD: Évközi korrigálás, munka közbeni javítás. Segíteni kell a szabad megnyilatkozását a véleményalkotásban és a munkavégzésben. Folyamatos figyelem a tanuló munkájára példák és megbeszélések. Értékelni kell évközben a szóbeli megnyilatkozásokat, az elméleti felkészültséget. Határidőre kész munkadarabok, feladatcsoportok értékelése.

15 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 15 A tanuló félévenként egyszer vagy kétszer számoljon be szóban az elméleti anyag egy-egy témájáról, életkorának megfelelő szinten használja a szakmai nyelvet. Az elkészített vázlatok, tervek értékelése is része a tanuló minősítésének. Osztályzattal minősítünk, évközben és a tanév végén is. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. TOVÁBBKÉPZŐ 7. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Feladatcsoportok: 1. A beállítás I. Csendélet ill. portré beállítása a műteremben. Megvilágítási problémák, fényviszonyok elemzése. A színek derítése. A drapéria, a tárgy, a tér színbeli viszonyai. Vázlat és nagyméretű festmény készítése. 2. A beállítás II. A tárgy (portré) feldolgozása, átírása más anyagokkal. Különböző művészeti stílusokkal stílusgyakorlatok. 3. A plakát Tetszőleges reklámtéma feldolgozása színdinamikai szempontok alapján. A színek hatása, a színek információsegítő szerepe. A fotó és a szín egymásra hatása. Színes diakép készítése a munkáról, nagyítás.

16 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG A színtan A színek tudományos vizsgálata, a szinoid gömb. Szinoidkészítés. KÖVETELMÉNY: A tanuló ismerje, és gyakorlatban alkalmazza a színtani ismereteit a szinoid színeinek alapján, a színek érzelmeket alakító hatását saját festményein, az alkalmazott grafika és a szín reklám pszichológiai törvényeit és összefüggéseit, a tanulmányszerű portré és csendélet valamint tájfestés néhány problémáját. ÉRTÉKELÉSI MÓD: Évközi korrigálás, munka közbeni javítás. Segíteni kell a szabad megnyilatkozását a véleményalkotásban és a munkavégzésben. Folyamatos figyelem a tanuló munkájára példák és megbeszélések. Értékelni kell évközben a szóbeli megnyilatkozásokat, az elméleti felkészültséget. Határidőre kész munkadarabok, feladatcsoportok értékelése. A tanuló félévenként egyszer vagy kétszer számoljon be szóban az elméleti anyag egy-egy témájáról, életkorának megfelelő szinten használja a szakmai nyelvet. Az elkészített vázlatok, tervek értékelése is része a tanuló minősítésének. Osztályzattal minősítünk, évközben és a tanév végén is. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 8. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Feladatcsoportok: 1. A figura Interieurban elhelyezett figura megfestése.

17 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 17 Reflexek, megvilágítás, a drapéria árnyékai. 2. A táj Festés szabadban akvarellel, temperával. A kép befejezése, újrakomponálása, újraalkotása a műteremben a helyszínen készített saját fotók alapján. 3. Az olajfestés titka Az olajfestés technikájának alapjai. A festés története, a vászon, a vakkeret, az ecsetek, az alapozás megismerése. 4. A színes film A színek játéka, a színek bizonyos irányokba történő eltorzítása, megváltoztatása. Színes fénykép, videó, számítógépes grafika készítése. 5. A személyes szín - tér Kis színes vázlatok tervezése lakótér színdinamikai megoldásához. KÖVETELMÉNY: A tanuló legyen képes önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein. Tudjon véleményt formálni a festészet történetének jelentős alkotásairól: különböző anyagokkal színes alkotásokat létrehozni, azokat egyéniségének megfelelő tartalommal megtölteni. Legyen képes figura megfestésére térben, tájkép festésre természetben, vázlatok alapján műteremben. Ismerje a fotó, a film, a videó, ill. a számítógép színalkotó és visszaadó szerepét, az olajfestés technikájának alapjait. ÉRTÉKELÉSI MÓD: Évközi korrigálás, munka közbeni javítás. Segíteni kell a szabad megnyilatkozását a véleményalkotásban és a munkavégzésben. Folyamatos figyelem a tanuló munkájára példák és megbeszélések.

18 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 18 Értékelni kell évközben a szóbeli megnyilatkozásokat, az elméleti felkészültséget. Határidőre kész munkadarabok, feladatcsoportok értékelése. A tanuló félévenként egyszer vagy kétszer számoljon be szóban az elméleti anyag egy-egy témájáról, életkorának megfelelő szinten használja a szakmai nyelvet. Az elkészített vázlatok, tervek értékelése is része a tanuló minősítésének. Osztályzattal minősítünk, évközben és a tanév végén is. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 9. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Feladatcsoportok: 1. Stíluskalandok Ismerkedés az újvad festészettel. Azonos témára fotorealista, gesztusképek készítése. 2. A díszlet Szabadon választott színpadi mű színpadképének, jelmeztervének elkészítése és makettszerű kivitelezése. 3. Az olajfestés Tetszőleges témára kisméretű olajfestmény készítése, olaj- ill. temperavázlatokkal. KÖVETELMÉNY: A tanuló ismerje és tudja személyes véleménye alapján elemezni a XX. sz. második felének különböző stílusirányzatait, s azok ismeretében önálló alkotásokat készíteni. Tudjon olajfestési technikával szabadon választott művet alkotni. Legyen képes az általa választott színpadi műhöz szcenikai tervet készíteni.

19 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 19 ÉRTÉKELÉSI MÓD: Évközi korrigálás, munka közbeni javítás. Segíteni kell a szabad megnyilatkozását a véleményalkotásban és a munkavégzésben. Folyamatos figyelem a tanuló munkájára példák és megbeszélések. Értékelni kell évközben a szóbeli megnyilatkozásokat, az elméleti felkészültséget. Határidőre kész munkadarabok, feladatcsoportok értékelése. A tanuló félévenként egyszer vagy kétszer számoljon be szóban az elméleti anyag egy-egy témájáról, életkorának megfelelő szinten használja a szakmai nyelvet. Az elkészített vázlatok, tervek értékelése is része a tanuló minősítésének. Osztályzattal minősítünk, évközben és a tanév végén is. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 10. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Feladatcsoportok: 1. Az emlékmás Videofilm elkészítésére alkalmas filmdíszletszerű, nagyméretű színes figura és tér megalkotása. A videofilm rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészítése. 2. A portréfilm Rövid 5-8 perces videofilm készítése egy kortárs festőművészről, annak alkotási módszereiről, személyes beszélgetés, vagy bemutatás formájában. Forgatókönyv, fotódokumentáció.

20 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG A mestermű Szabadon választott témában egy portfolióval dokumentált mestermunka készítése, lehetőség szerint minél változatosabb festészeti technikai megoldásokkal. KÖVETELMÉNY: A tanuló legyen képes bonyolult festészeti feladatok önálló megértésére és elvégzésére, szabad alkotómunkára, az eddig megismert tananyagot felhasználva térben és síkban egyaránt színbeli, festészeti problémák megoldására. Rendelkezzen önálló kritikai véleménnyel a kortárs művészet hazai és külföldi mestereinek munkásságával kapcsolatban. Ismereteiről tudjon nagyméretű tervezett alkotásban számot adni. ÉRTÉKELÉSI MÓD: Évközi korrigálás, munka közbeni javítás. Segíteni kell a szabad megnyilatkozását a véleményalkotásban és a munkavégzésben. Folyamatos figyelem a tanuló munkájára példák és megbeszélések. Értékelni kell évközben a szóbeli megnyilatkozásokat, az elméleti felkészültséget. Határidőre kész munkadarabok, feladatcsoportok értékelése. A tanuló félévenként egyszer vagy kétszer számoljon be szóban az elméleti anyag egy-egy témájáról, életkorának megfelelő szinten használja a szakmai nyelvet. Az elkészített vázlatok, tervek értékelése is része a tanuló minősítésének. Osztályzattal minősítünk, évközben és a tanév végén is. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. TÁRGYI FELTÉTELEK: Helyiség: jó megvilágítású, folyóvízzel ellátott terem. Berendezések: állványok, asztalok, bakok. Szemléltető eszközök: modellek, csontváz, drapériák. Olaj és egyéb festészeti eljáráshoz szükséges: szellőzés, takarítás biztosítása. Technikai eszközök: video, fényképezőgép, reflektor.

21 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 21 Egyéb eszközök: színes hátterek, vágóeszközök, festőeszközök. TANKÖNYVEK, TANULÓI TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI Az alapfokú művészetoktatás során olyan nyomtatott taneszközöket használunk a tananyag felhasználásához, melyet a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja című anyagban ajánlott irodalomként felsorolt. Tanulóktól csak a feltétlen szükséges taneszközök megvásárlását kérjük. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket a művészeti szakmai munkaközösség határozza meg az iskola helyi tanterve alapján. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában) az iskola tájékoztatja. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége. A taneszközök kiválasztásánál a művészeti munkaközösség a következő szempontokat veszi figyelembe: a taneszköz tartalmában a pedagógiai programban a nevelőtestület által deklarált értéket hordozza, a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének, előnyt élveznek a több éven keresztül használható taneszközök, a taneszközök használatában a stabilitásra törekszünk, új taneszköz használatát az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetjük be, a taneszközök ára a szülők által megfizethető legyen, az árakat az iskolaszékkel véleményeztetjük, külsejében esztétikus legyen. Az iskola a kapott pénzügyi támogatásokat felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerez be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a nehéz szociális helyzetű tanulók ingyenesen használhatják.

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATA: Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés

Részletesebben

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARMŰVÉSZETI ÁG

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARMŰVÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARMŰVÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KERÁMIA TANSZAK IPARMŰVÉSZETI ÁG 3 A PROGRAM CÉLJA, FELADATA: A kerámia műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan: tegyen szert a

Részletesebben

Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2016 Helyi tanterv Képző- és iparművészeti ág

Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2016 Helyi tanterv Képző- és iparművészeti ág KAZINCBARCIKAI KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 3. FEJEZET HELYI TANTERV KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2016. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG Az alapfokú művészetoktatás követelménye és

Részletesebben

HELYI TANTERV IGAZGYÖNGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

HELYI TANTERV IGAZGYÖNGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TANTERV IGAZGYÖNGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Érvényben van 2011-ig, ettől az időponttól az új tanterv bevezetése miatt felmenő rendszerben kivezetésre kerül. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az egyes

Részletesebben

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja II.2.5.2. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG " A múltat is alkotni kell, különben elvész, elmúlik, ha nem lesz belőle műalkotás " / Illyés Gyula / ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ 1. Előzmények, eddigi eredmények - Iskolánk

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

HELYI TANTERV 1 HELYI TANTERV

HELYI TANTERV 1 HELYI TANTERV HELYI TANTERV 1 HELYI TANTERV HELYI TANTERV 2 1. TANTERVI ÓRASZÁMOK ÓRATERV Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Magyar nyelv és 8 8 8 7 4 4 3 3,5 irodalom Történelem és 1,5 1,5 2 2,5 állampolgári ismeretek

Részletesebben

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARMŰVÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 BŐRMŰVES TANSZAK IPARMŰVÉSZETI ÁG 3 A BŐRMŰVES MŰHELYMUNKA CÉLJA: A vizuális nevelés ismereteire alapozva, azzal párhuzamosan, azt erősítve és kiegészítve

Részletesebben

SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 1 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK

SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 1 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 1 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 2 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat célja az

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

Alapfokú művészetoktatás helyi tanterve

Alapfokú művészetoktatás helyi tanterve 2013. Alapfokú művészetoktatás helyi tanterve Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Hódmezővásárhely Alapfokú művészeti iskola helyi tanterve Tartalom 1 ALAPELVEK, CÉLOK 2 A KÉPZÉS RENDSZERE 3

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

TANTERV. Mûvészetek. Vizuális kultúra

TANTERV. Mûvészetek. Vizuális kultúra TANTERV Mûvészetek Vizuális kultúra "Eszterházy" Vizuális kultúra 1-10 Kidolgozandó Bõvíthetõ Ez a tanterv az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában az OKI96EGRMÛV1-10 változat alatt szereplõ

Részletesebben

A 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályok vizsgájának feladatai:

A 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályok vizsgájának feladatai: Vizsga rajz és vizuális kultúra tantárgyból I. Részletes követelmények: 1. Tananyagtartalmak, feladatok a 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályokban Az ıskor mővészete Az ókori Egyiptom Agyagmunka A rajzszén

Részletesebben

4. évf. Informatika. 4. évfolyam

4. évf. Informatika. 4. évfolyam 4. évfolyam z alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó fogalmak korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MŰVÉSZETI PEAGÓGIAI PROGRAMJA RÁCALMÁS 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. Bevezető 4. Nevelési program 5. 1. Az alapfokú

Részletesebben

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK I. Óraszámok: Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 2 74 6. 2 74 II. Célok és feladatok Az 5 6. évfolyamon történő társadalomismeret-oktatás céljai sokrétűek.

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: -Ismeri a történelem tantárgy, valamint az ember és társadalom műveltségterület tanításának céljait, feladatait,

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra 11. évfolyam E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a Kifejezés, Képzőművészet fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Célok, feladatok A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggések felismerése az anyagok

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 1 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES TANSZAK

KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 1 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES TANSZAK KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 1 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES TANSZAK KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 2 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK A környezet és kézműves

Részletesebben

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és gyakorlati Emelt szinten: gyakorlati és írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli A rajz és vizuális

Részletesebben

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok :

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok : Vizuális nevelés Célok : 3. évfolyam - A tanulók hozzásegítse a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. - A gondolkodás

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Biológia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1. alapján 10-12. évfolyam 2 A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290 A HEVES MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. évi TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290 Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! Az

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ Kedves Diákok! A tagozatos és fakultációs órák célja, hogy felkészítsen az emelt szintű, vagy a középszintű

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARMŰVÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉZMŰVES TANSZAK IPARMŰVÉSZETI ÁG 3 ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK: A kézműves műhelymunka tanításának célja: A kézműves tevékenységek megismertetésével

Részletesebben

FAZAKAS TIBOR. (...) dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.

FAZAKAS TIBOR. (...) dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. FAZAKAS TIBOR JÓZSEF ATTILA (...) dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Fazakas Tibor életpályája, munkája meggyőzően tükrözi e gondolatot. Érdemes ezen életművet méltatni,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára VIZUÁLIS KULTÚRA helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Balassi Bálint Gimnázium Vizuális kultúra rajz ésművészettörténet 5-12.évfolyam A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Rajz és vizuális kultúra 5-12. évfolyam Készítette: Heffterné Gáspár Lilla Balassi

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy 0-2 - 2-1 óraszámokra Készítette: Csajáginé Nikl Katalin szaktanár Ellenőrizték:

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján Gárdonyi Géza Általános Iskola Érd Készült az APÁCZAI KERETTANTERVCSALÁD FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/15 Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2014/15 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz,

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 632 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 8. ÉVFOLYAM

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 632 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 8. ÉVFOLYAM MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 632 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 8. ÉVFOLYAM MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 633 8. ÉVFOLYAM Heti óraszám: CÉLOK ÉS FELADATOK A mozgóképkultúra és médiaismeret mint iskolai

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a

Részletesebben

Együd Árpád. Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program

Együd Árpád. Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program Készült: Kaposvár, 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Nevelési program I. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon

Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon 2,013/14 Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2013/14 Cél és feladatrendszer az 1.-4. évfolyamon A természetes és mesterséges

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam Készült az 55/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet kerettanterve alapján. Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos szerepet

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 LEHETŐSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 LEHETŐSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 www.jgypk.hu/mentorhalo MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 LEHETŐSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 Mentor(h)áló 2.0 Program Az SZTE JGYPK TÓKI

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Dekoratőr szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 211 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve

A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Subizczné Palotai

Részletesebben

Motiváció hátrányos helyzetűek körében. Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény

Motiváció hátrányos helyzetűek körében. Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény Motiváció hátrányos helyzetűek körében Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Szenczi Beáta Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 1-5. évfolyam 2008. Officina Bona

Részletesebben

B. AZ ÓKOR Mutassa be az ókor tárgykultúráját különös tekintettel Egyiptom, Görögország és a Római Birodalom építészet, bútor és tárgytörténetére!

B. AZ ÓKOR Mutassa be az ókor tárgykultúráját különös tekintettel Egyiptom, Görögország és a Római Birodalom építészet, bútor és tárgytörténetére! 2 1. TÉTEL A. A LAKÁS BÚTORAINAK CSOPORTOSÍTÁSA FUNKCIÓ SZERINT Ismertesse az egyes bútorfajtákat funkcionális jellegzetességeiknek megfelelően és említsen rájuk példákat a jellemző méretek megnevezésével!

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub

PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub 2. A projekt átfogó célja: A projekt általános céljának megfogalmazása. A KLUB elsődleges célja, hogy a hátrányos helyzetű tanulóknak lehetőséget

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció,

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A szabályozásnak megfelelően az iskolánk 9. évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret,

Részletesebben

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT Kós Károly 21. századi tükre Egy illusztrált, magyar kiadású szakkönyv bemutatása Készítette: Dróth Júlia Konzulens: Buda Attila PPKE Kiadói szerkesztő I. évfolyam Budapest, 2007.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon

Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon 2,013/14 Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2013/14 Cél és feladatrendszer az 1.-4. évfolyamon A természetes

Részletesebben

2010. február-március HÍRLÁNC

2010. február-március HÍRLÁNC 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ az 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

Részletesebben

V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET

V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI KÉPZÉS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 1. Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

2011_ 11, 12. ISSN 1216-8890 1080 Ft

2011_ 11, 12. ISSN 1216-8890 1080 Ft 2011_ 11, 12 k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t ISSN 1216-8890 1080 Ft Kifordulok önmagamba val beszélget Schmal Róza Schmal Róza: A festményeidhez különböző irányokból lehet

Részletesebben

A program leírása: A program célja:

A program leírása: A program célja: A program leírása: Az EKMK Vitkovics Alkotóház ART AKTÍV néven művészeti műhelyeket szervez, tavasztól az anyaintézményünk legkisebbeknek szóló, Szivárvány alkotóköre is itt dolgozik. Évközben, heti rendszerességgel

Részletesebben

KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

A koordinátor mindenkiért, mindenki az IKSZ-ért

A koordinátor mindenkiért, mindenki az IKSZ-ért KEMU Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskolája A koordinátor mindenkiért, mindenki az IKSZ-ért AZ IKSZ KEZDETEI ISKOLÁNKBAN Nagy Judit 2013/2014 Nagy Juditnak hívnak és a kecskeméti KEMU Gáspár András

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet SZAKMAI PROGRAM 4. kötet A GYAKORLATI OKTATÁS ÉS A SZAKMAI ALAPOZÓ OKTATÁS SZAKISKOLAI PROGRAMJA 9 10. évfolyam Tapolca, 2006 Tartalom A. A program érvényessége 3. old. B. Óratervek 4. old. C. A gyakorlati

Részletesebben

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Javítóvizsga követelmények Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból 2012/2013 Készítette: Nagy László A vizsga menete: Az javítóvizsga írásbeli

Részletesebben

Gazdasági ismeretek tanítása

Gazdasági ismeretek tanítása Gazdasági ismeretek tanítása az általános iskola felső tagozatában Sasné M Erzsébet sm.erzsebet@gmail.com A világ összes pénze sem ér semmit, ha fogalmunk sincs, hogy bánjunk a pénzzel. Adam J Jackson

Részletesebben

A kerékpár története, szerepe a mai

A kerékpár története, szerepe a mai szka105_10 É N É S A V I L Á G Kerékpárral az iskolába A kerékpár története, szerepe a mai életünkben, a biztonságos közlekedés szabályai Készítette: Wágner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben