Agrártámogatási Hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Agrártámogatási Hírlevél"

Átírás

1 Agrártámogatási Hírlevél június-július 2014/5. szám Tartalom 1. Nyúltartók támogatása Anyatehén támogatás és őshonos állatok támogatása Erdészeti támogatások Kárenyhítési hozzájárulás Biztosítási díjtámogatás Támogatott építési beruházásokkal kapcsolatos változások Aktuális határidők További fontos új jogszabályok, jogszabályváltozások További MVH Közlemények EMVA intézkedések Irányító Hatóságának további fontosabb közleményei Támogatások Nyúltartók támogatása A január 1. és június 30. közötti időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulakra vonatkozó támogatás igénybevételéhez július 31-ig kell a kérelmet benyújtani az MVH-hoz. A támogatás mértéke tenyésztésbe állított állatonként 2000 forint, összértéke azonban állattartónként nem haladhatja meg egy évre vonatkozóan az 5000 eurónak megfelelő összeget. A rendelkezésre álló forrás 2014-ben legfeljebb 100 millió forint. Támogatási kérelmet kizárólag a 92/2014. (V. 28.) számú MVH közleményben rendszeresített nyomtatványon lehet postai úton benyújtani. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a támogatás igénylőjének nyilatkoznia kell arról, hogy mely egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak. Erről bővebb információt és a szükséges nyomtatványt (G ) a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egy és ugyanazon vállalkozás" minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről szóló MVH Közlemény tartalmazza. 2. Anyatehén támogatás és őshonos állatok támogatása június 1-től július 31-ig lehet anyatehéntartás támogatási kérelmet benyújtani az MVH-hoz. A támogatható minimális állatszám három egyed, a kérelmezőnek az állatokat legalább hat hónapig folyamatosan a birtokán kell tartania. A támogatás további részletes feltételeit az MVH honlapján közzétett Gazdatájékoztató tartalmazza. A kérelmeket postai úton, a területileg illetékes MVH megyei kirendeltségéhez kell benyújtani. (83/2014 (V. 26.) számú MVH Közlemény) Szintén ebben az időszakban, június 1-től július 31-ig várja az MVH a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás második éves kifizetési kérelmeit. A kérelmeket kizárólag elektronikus úton lehet beadni, a május április 30. közötti időszakban elvégzett tevékenységekre vonatkozóan. Minden érintett gazdálkodó a támogatási határozatban megállapított, lekötött összegét igényelheti. 1

2 3. Erdészeti támogatások július 31-ig van lehetőség támogatási kérelem benyújtására az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás, az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás és az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatási jogcímek esetében. A.) Erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás A jogcímrendelet alapján normatív terület-, illetve térfogatalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbi célprogramokhoz: a) agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása célprogram, b) szálaló erdőgazdálkodás célprogram, c) erdőállományok kézimunka-igényes ápolása célprogram, d) őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram, e) speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása célprogramcsoport: ea) mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram, eb) a véghasználat során facsoportok visszahagyása célprogram, ec) erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás célprogram, f) véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából célprogram, g) közjóléti célú erdők fenntartása célprogram, h) erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram, i) természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram. A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a évben július 2. és július 31. között lehet benyújtani. Egy támogatási kérelem benyújtási időszakban csak egy támogatási kérelmet lehet benyújtani. Egy támogatási kérelemben több célprogramot és azokon belül több erdőrészletet is meg lehet jelölni. További részletek a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendeletben és a 94/2014. (VI.18.) MVH Közleményben. B.) Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás Normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás igényelhető az alábbi tevékenységek elvégzésére: a) erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás; b) tarvágást követő szerkezetátalakítás ba) fafajcserével, bb) fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel, bc) fafajcserével, fainjektálással vagy tuskókenéssel; c) állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás. A támogatás mértéke a) erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás esetén 1400 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként; b) tarvágást követő szerkezetátalakítás ba) fafajcsere esetén 1019 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként, bb) fafajcsere, tuskózás, gyökérfésülés esetén 1670 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként, bc) fafajcsere, fainjektálás vagy tuskókenés esetén 2090 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként; c) állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás esetén 496 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként. A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül évben július 2. és július 31. között lehet benyújtani. További részletek a 139/2009. (X. 22.) FVM rendeletben és a 95/2014. (VI.18.) MVH Közleményben. 2

3 C.) Erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatás Normatív, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe közepesen és nagymértékben tűzveszélyes erdőterületeken a) A típusú keskeny tűzpászta kialakítására vagy fenntartására; b) B típusú járható tűzpászta kialakítására vagy fenntartására; c) C típusú széles tűzpászta kialakítására vagy fenntartására; d) tisztításból származó faanyag eltávolítására; e) A típusú víznyerőhely kialakítására; f) B típusú víznyerőhely kialakítására; g) C típusú víznyerőhely kialakítására. Nem igényelhető támogatás - karácsonyfatelepre, díszítőgallytelepre; - fás szárú energetikai célú ültetvényre; - 15 évnél rövidebb vágáskorú faállományra; - az Evt a szerinti szabad rendelkezésű erdőre. A támogatás mértéke a jogcímrendelet 2. mellékletben meghatározott eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatási kérelmenkénti minimálisan igénybe vehető támogatás mértéke 400 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatási kérelmet egy példányban az MVH által rendszeresített nyomtatványon, az erdőrészlet elhelyezkedés szerinti területileg illetékes kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához kell benyújtani. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: július 2. - július 31. További részletek a 41/2014. (IV. 8.) VM rendeletben és a 99/2014. (VI.20.) MVH Közleményben. 4. Kárenyhítési hozzájárulás Az MVH az elmúlt hetekben határozatban értesítette a kárenyhítési kockázatközösség tagjait a kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettségükről. A évre vonatkozó kárenyhítési-hozzájárulás összegének átutalását az MVH számú Kárenyhítési lebonyolítási számlájára, szeptember 15. napjáig kell teljesíteni. A befizetési határidő a számlán történő jóváírásra vonatkozik, így azt az átutalás időszükségletét is figyelembe véve kell indítani az átutalást. A kiküldött határozatok végén segítségképpen egy utalvány-minta is található, ami tartalmazza az átutalási megbízáshoz szükséges adatokat. Az MVH felhívja az érintettek figyelmét, hogy ügyeljenek a számlaszám háromszor 8 karakterének pontos megadására és a közlemény rovat helyes kitöltésére, ugyanis ez előfeltétele az érkező befizetések beazonosításának. 5. Biztosítási díjtámogatás Megjelent a 79/2014. (V. 15.) számú MVH Közlemény a évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről. A Szerződés másolatának benyújtási határideje: augusztus 31. További részletek a közleményben, a 143/2011. (XII. 23.) VM rendeletben, valamint a évi CLXVIII. törvényben. 3

4 6. Támogatott építési beruházásokkal kapcsolatos változások Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások építési beruházásokhoz való igénybevételének az ágazati jogszabályok miatt megváltozott feltételeiről az MVH oldalán található egy részletes tájékoztató. A fontosabb változások: Építési napló vezetés tekintetében mind az engedélyköteles, mind a nem engedélyköteles beruházások esetén: - a január 1-ig megkezdett általános építések, és - a július 1-ig megkezdett sajátos építések (víz- és útépítések stb.) építési naplóit az eddig megszokott formában, azaz papír alapon kell vezetni. Megkezdésnek az építési terület átadás-átvétele számít. A fenti határidők után megkezdett építéseknél e-naplót kell vezetni (megj.: kivéve az építési engedélyhez vagy tudomásulvételhez nem kötött, Kbt. hatálya alá tartozó építések nem minősülnek az ágazati jogszabályok szerint naplóvezetésre kötelezett építésnek), amely e- naplónak része az elektronikus teljesítésigazolás és a felmérési napló. Építési tervdokumentácó tekintetében: - Az engedélyköteles általános építésekhez kapcsolódó (pl.: szociális épület, üzemépület, magtár, raktár, kerítés, szálláshely épület stb.) tervdokumentációt már csak az ÉTDR rendszeren keresztül lehet engedélyeztetni, így a záradékolás is elektronikusan történik. Az ÉTDR rendszer által záradékolt tervdokumentáció elektronikus formában tekinthető eredeti és hiteles dokumentumnak. Az elektronikusan záradékolt tervek kinyomtatva már nem hitelesek. A hitelesítést a döntéshozótól, vagyis az illetékes (építésügyi) hatóságtól kell kérni. Az elektronikusan közölt jogerős építési engedélynél ugyanígy kell eljárni. - A nem engedélyköteles általános építésekre az illetékes (építésügyi) hatóságtól hatósági szolgáltatás keretében kell nyilatkozatot kérni arról, hogy az adott építési tevékenység nem építési engedélyhez kötött. - Az engedélyköteles és nem engedélyköteles sajátos építmények (közlekedés, vízgazdálkodás) építéshatósági eljárásai nem változtak, a terveket papíralapon kell elkészíteni, záradékoltatni. Az új szabályozás szerint az építések vagy engedélykötelesek, vagy nem engedélykötelesek. Összesen kétféle bejelentésköteles építési munka maradt: Bizonyos bontások, amikor bejelentést az építésfelügyelet felé kell megtenni, és a helyi szabályozás függvényében a településképi bejelentésre kötelezett építési tevékenységek (pl. táblaelhelyezések), ezekben a polgármester, mint építésügyi hatóság, az illetékes. Új hatósági eljárás a településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárás. Az újdonsága főként az, hogy a hatósági jogkört a polgármester gyakorolja. Így elméletileg minden építésnek két elsőfokú hatósága van. (Azért elméletileg, mert a polgármesternek ehhez apparátusra van szüksége: főépítész, vagy helyi tervtanács szakvéleménye alapján, helyi önkormányzati rendeletben rögzített módon gyakorolhatja jogkörét.) Az MVH ezeket a helyi feltételeket településenként vizsgálni nem tudja, így ennek okán a polgármester eredeti nyilatkozatát (erre formanyomtatvány nincs rendszeresítve az MVH-nál), szükséges benyújtani arról, hogy az adott építés sem településképi véleményezési, sem településképi bejelentési eljárásra nem kötelezett. További részletek és a Hivatal által elvárt új dokumentumok olvashatók az MVH oldalán közzétett tájékoztatóban. 4

5 7. Aktuális határidők A II. negyedévre vonatkozó sertés és baromfi állatjóléti támogatások kérelmezési határideje: július 31. A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igénylése: július augusztus 3-ig: a méhész-gazdálkodók által igénybe vehető egyes méhészeti támogatásokhoz rendszeresített nyomtatványok benyújtása az I. időszakra vonatkozóan a varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása intézkedéshez rendszeresített nyomtatványok benyújtása az I. időszakra vonatkozóan A évi kifizetési kérelemhez kapcsolódó utólagos elszámolás benyújtására nyitva álló időszak: augusztus szeptember 1.: Fás és lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás (123/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény) Ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások (122/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény) Kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások (121/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény) Támogatási-kifizetési kérelmet augusztus szeptember 1 között lehet benyújtani elektronikus úton a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez (103/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény). Kifizetési kérelem benyújtási időszak augusztus 1. - december 31. között: a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére tól igénybe vehető támogatások (120/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény) a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatás (119/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény) a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás (118/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény) a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás (117/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény) a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás (116/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény) a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások (115/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény) a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás (114/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény) a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás (113/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény) a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli terültekkel való nemzetközi együttműködés jogcím keretében nyújtandó támogatás (112/2014. MVH Közlemény) az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás (111/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény) a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás (110/2014. (VII. 22.) MVH Közlemény) 5

6 a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás (109/2014. (VII. 22.) MVH Közlemény) a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a évben nyújtandó támogatás (108/2014. (VII. 22.) MVH Közlemény) az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás (107/2014. (VII. 22.) MVH Közlemény) technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások (106/2014. (VII. 22.) MVH Közlemény) nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatás (105/2014. MVH Közlemény) a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás (104/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény) a mezőgazdasági utak fejlesztése jogcímre nyújtandó támogatás (102/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény) az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatás (101/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény) 8. További fontos új jogszabályok, jogszabályváltozások 1/2014. (VII. 23.) FM rendelet a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM KvVM együttes rendelet módosításáról 188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 186/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről 1395/2014. (VII. 18.) Korm. határozat a parlagfű elleni védekezést szolgáló intézkedések támogatása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról évi XXXI. törvény Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról 6

7 9. További MVH Közlemények 100/2014. (VII. 09.) számú MVH közlemény A méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól szóló 20/2014. (III. 12.) VM rendelet szerinti támogatás igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról. 98/2014. (VI 20.) számú MVH Közlemény a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett, őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegőrzés támogatása) kifizetésének igényléséről szóló 84/2014. (V. 26.) számú MVH Közlemény módosításáról 97/2014. (VI.20.) számú MVH Közlemény Az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó beruházási támogatások kifizetésének igényléséről 96/2014. (VI. 19.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről 93/2014. (VI. 6.) MVH közlemény a 2014/2015. tanévi iskolagyümölcs-programban történő részvételre jóváhagyott szállítók közzétételéről 90/2014. (V.28.) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 91/2013. (VI. 06.) számú MVH közlemény módosításáról 88/2014. (V.28.) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 170/2013. (X. 16.) számú MVH közlemény módosításáról 86/2014. (V. 28.) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2013. (III. 22.) számú MVH közlemény módosításáról 85/2014. (V. 27.) MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott támogatás kifizetésének részletes feltételeiről 84/2014. (V. 26.) számú Közlemény a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegőrzés támogatása) kifizetésének igényléséről 82/2014. (V. 26.) számú MVH Közlemény Közlemény az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igényléséről 7

8 10. EMVA intézkedések Irányító Hatóságának további fontosabb közleményei 42/2014. (VII. 25.) Közlemény az amerikai szőlőkabóca elleni eredményes védekezés céljából egyes, az AKG intézkedés keretében tiltott hatóanyagok ideiglenes felhasználásának engedélyezéséről 38/2014. (VI. 4.) Közlemény a Szaktanácsadói Névjegyzékben nyilvántartott szaktanácsadók évi kötelező továbbképzéséről és vizsgájáról 11. Támogatások A közötti támogatási jogcímeket tartalmazó Vidékfejlesztési Program jelenleg brüsszeli egyeztetésen van, a várható támogatási jogcímekkel kapcsolatban részletek legkorábban őszén várhatóak. Az FM tájékoztatása szerint hozzávetőleg 33 milliárd forinttal több támogatást kapnak az állattartó gazdák 2015-ben, az eredetileg tervezett támogatásokhoz képest. A kormány az állattenyésztés számára 2020-ig ütemesen 212 milliárd forint munkahelyteremtést segítő plusztámogatást biztosít, melyből 180 milliárd forintot a nemzeti költségvetésből különít el az eddig tervezett támogatásokon felül. Az FM új nemzeti jogcímként bevezeti annak európai uniós elfogadása után 2015-ben - a kocák után járó állatjóléti támogatást évi mintegy 8,6 milliárd forint keretösszeggel. Ez kiegészíti a jelenlegi támogatási rendszerben a sertéshízók után biztosított évi 8,5 milliárd forint állatjóléti támogatást. A baromfi ágazatban a jelenleg évi 8 milliárd forint költségvetéssel bíró állatjóléti támogatás keretösszegét évi újabb 3 milliárd forintos pluszforrással 11 milliárd forintra emelik. A tejtermeléssel foglalkozó gazdálkodók számolhatnak azzal, hogy az új Vidékfejlesztési Programban 2017-től folytatódik az eredetileg 2016 végéig tartó tejelő szarvasmarha állatjóléti támogatást, amely évi 8 milliárd forintot jelent az ágazatnak. A tervek szerint az átmeneti nemzeti támogatások 2015-ben mintegy 20 milliárd forinttal emelkednek az eredetileg előirányzott összegekhez képest. Ez azt jelenti, hogy a tejtermelők összesen 20,8 milliárd forinthoz, a húsmarhát tartók 11 milliárd forinthoz, míg a juhászatok 3 milliárd forinthoz juthatnak hozzá a jövő évben ezen a jogcímeken. (Forrás: FM) A támogatásokkal, hitellehetőségekkel kapcsolatos további részletekről elérhetőségeinken is felvilágosítással szolgálunk! Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a hírlevélben szereplő általunk jelentősnek ítélt támogatási jogcímekről összefoglalókat közlünk, a részletes feltételeket a vonatkozó jogszabályok és közlemények tartalmazzák! Felhasznált források: FM, MVH, NAK, GISZ, NAKVI, NÉBIH Elérhetőségeink: AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda 9482 Nagylózs, Kossuth u. 18., 30/

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. december 2014/8. szám Tartalom 1. Nitrát jelentés december 31-ig... 1 2. Új, elektronikus kárbejelentés november 1-től... 3 3. Fiatal gazdák induló támogatása új ponthatár...

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 21. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 19., szerda Tartalomjegyzék 47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013.

Részletesebben

Egységes kérelem 2014. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló

Egységes kérelem 2014. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló Egységes kérelem 2014. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló Tartalom 1. Meghatalmazás, elsődleges képviselet és technikai közreműködés kezelése 2. Ügyfél-nyilvántartási adatok

Részletesebben

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

Részletesebben

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 1 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség 6. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség Csizmár Gábor bánki lakos a tó feletti önkormányzati parkerdőben kiépíthető tanösvény és kilátóhely létesítésének gondolatával

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY PAPÍR ALAPON BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK TÁJÉKOZTATÓ 2015

ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY PAPÍR ALAPON BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK TÁJÉKOZTATÓ 2015 ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY PAPÍR ALAPON BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK TÁJÉKOZTATÓ 2015 Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat - az ügyfél választása szerint - elektronikus úton vagy papír alapon, postai úton kell

Részletesebben