Agrártámogatási Hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Agrártámogatási Hírlevél"

Átírás

1 Agrártámogatási Hírlevél április 2014/3. szám Tartalom 1. Fiatal gazda pályázat Fiatal gazda rendelet módosítások Bemutató üzemek Egységes kérelem Képzés berendezés-korszerűsítéshez kapcsolódóan Állatjóléti felelős képzés Állatjóléti támogatások Állatbetegségek megelőzésére és felszámolására nyújtott támogatás Szőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatása De minimis változások Fűszerpaprika termelők támogatása Anyajuhtartók kiegészítő de minimis támogatása Támogatás tenyésznyúl beállításához Termeléshez kötött cukorrépa termelői támogatás Gázolaj pótlólagos támogatás Módosult a vidéki alapszolgáltatások rendelet Építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változások További fontos új jogszabályok, jogszabályváltozások További MVH Közlemények EMVA intézkedések Irányító Hatóságának további fontosabb közleményei Fiatal gazda pályázat 2014 Megjelent a 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet az EMVÁ-ból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről. Támogatást vehet igénybe az a természetes személy, aki: a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be; b) a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik ba) az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések legalább egyikével, bb) a 2. mellékletben meghatározott képzés keretében szerzett végzettségek legalább egyikével, vagy bc) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a ba) vagy bb) alpont szerinti szakképesítést vagy végzettséget igazoló bizonyítvánnyal vagy oklevéllel; c) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező SFHbetétlapot és pénzügyi tervet nyújt be az MVH részére; valamint d) vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik. 1

2 A támogatás összege, amennyiben a támogatási kérelemben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemmérete a) legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor eurónak, b) legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor eurónak, c) legalább 10 EUME nagyságú, akkor eurónak megfelelő forintösszeg. A rendelet szerint a rendelkezésre álló keret 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg, ami kb. 400 fiatal gazda támogatását teszi lehetővé, forrásátcsoportosítás nélkül. A támogatási kérelmeket május 1. és május 15. között lehet benyújtani postai úton. Az értékelésnél előnyt élveznek azok, akik: - technikusi vagy felsőfokú szakképesítéssel, diplomával rendelkeznek - vállalják a főállású tevékenységet - állattenyésztési és/vagy kertészeti tevékenységet kívánnak végezni - életvitelszerű tartózkodási helye tanyán vagy 1000 fő alatti településen van/lesz - termelői csoport, vagy termelői szervezeti tagságot vállalnak - főállású alkalmazottak foglalkoztatását vállalják - életvitelszerű tartózkodási helyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja legfeljebb 30 km-es sugarú körön belül található - életvitelszerű tartózkodási helye hátrányos helyzetű településen van A kérelemmel elérhető max. pontszám 120. Nem adható támogatás annak az ügyfélnek, akinek a 3. mellékletben foglalt táblázat a) A Szakmai szempontok és B Horizontális szempontok rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el az 51 pontot, b) C Pénzügyi terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 4 pontot, c) D Üzleti terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 20 pontot. Ezek az elérendő minimális pontszámokat jelentik, a verseny ezután kezdődik a pályázatok között! Fontos változás még, hogy ha valaki a támogatási kérelmében méhcsaládok beállítását is vállalja, azok részaránya a működtetési időszak 4. évének végére nem lehet több mint az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt EUME érték 50%-a. További tájékoztató olvasható a 22/2014. (IV. 9) IH közleményben. 2. Fiatal gazda rendelet módosítások Megjelent a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. A rendeletmódosítás érinti az első és második körös fiatal gazda pályázókat és a VM tájékoztatása szerint mintegy 400 szankcióval sújtott fiatal gazda ügyét fogja rendezni (akik az első években elmaradtak a vállalt üzemmérettől). 3. Bemutató üzemek A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet szerint a támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton az ügyfél székhelye szerint illetékes MVH kirendeltséghez kell benyújtani. A támogatási kérelmek benyújtása folyamatosan történik szeptember 1-jétől június 30-ig. A támogatási kérelemhez csatolni kell a NAKVI által jóváhagyott projektterv másolatát is. A támogatási kérelem benyújtását követően módosításnak és hiánypótlásnak helye nincs. 2

3 4. Egységes kérelem 2014 Április 9-től nyílik lehetőség a területalapú támogatás, valamint további 26 jogcímen elérhető támogatás igénybevételéhez szükséges egységes kérelem benyújtására. Az egységes kérelmeket elektronikus úton, az MVH honlapján lévő e-egységes kérelem" menüponton keresztül, ügyfélkapus bejelentkezés után lehet kitölteni és beadni. A benyújtás határideje május 15. Aki május 15. után nyújtja be kérelmét, annak munkanaponként egy százalékkal csökken az elfogadott támogatási összege. A június 9. (a munkaszüneti nap miatt idén június 10). után beérkezett kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A kérelmeken módosítást május 31-ig (idén június 2-ig) lehet végezni. Ezután, június 10-ig, viszont már a támogatási összeg csökkentésével jár a módosítás. További részletek a 28/2014. (III. 27.) VM rendeletben és a 35/2014. (IV. 4.) VM rendeletben, valamint az 53/2014. (IV. 8.) számú MVH Közleményben. A kérelem keretében az alábbi jogcímek igényelhetők: 1. egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások; 2. különleges rizstámogatás; 3. héjas gyümölcsűekre vonatkozó nemzeti támogatás; 4. elkülönített bogyós gyümölcs támogatás ; 5. elkülönített cukortámogatás; 6. elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás; 7. a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási támogatás; 8. a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás ; 9. a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási támogatás; 10. EMVA erdősítési támogatás; 11. EMVA erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás; 12. EMVA ültetvény korszerűsítési támogatás; 13.EMVA támogatás a rövid vágásfordulójú fás szárú energia ültetvények telepítéséhez ; 14. EMVA évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások; 15. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás; 16. EMVA agrár-környezetgazdálkodási támogatások; 17. EMVA agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás ; 18. EMVA erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások; 19. EMVA erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások ; 20. EMVA kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások; 21. EMVA gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez évtől nyújtandó támogatások; 22. EMVA kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások; 23. EMVA Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás; 24. EMVA nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások; 25. EMVA Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás; 26. EMVA erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás 3

4 Az egységes kérelem az EMGA-ból finanszírozott támogatások esetében az 1-9. pontban felsorolt jogcímek esetében a támogatási kérelmet foglalja magában. Az egységes kérelem az EMVA-ból finanszírozott támogatások esetében a , 24. és 26. pontjai szerinti jogcímek esetében a kifizetési kérelmet, a 22., 23. és 25. pontok szerinti jogcímek esetében a támogatási és kifizetési kérelmet foglalja magában. Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT) vehető igénybe az alábbi jogcímekre: a) hízottbika-tartás támogatása, b) tejtámogatás, c) anyatehéntartás támogatása, d) extenzifikációs szarvasmarha támogatás, e) anyajuhtartás támogatása, f ) kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh-támogatás, g) Burley-dohány termesztésének támogatása, h) Virginia-dohány termesztésének támogatása, i) héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása. Az állatalapú termeléshez kötött ÁNT támogatásokhoz a kérelmet a rendeletben meghatározott időszakban az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell a hivatalhoz benyújtani, míg a többi jogcím esetében vagy az egységes kérelem alapján, vagy pedig SAPS igénylése mellett lehet a támogatást bázisalapon igénybe venni. Csak jogszerű földhasználó kaphat támogatást Egységes kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül. A földhasználati bejegyzést június 9-ig (munkaszüneti nap miatt június 10-ig) rendezni kell, az ezt követően, akár visszamenőlegesen is bejegyzett földhasználat nem fogadható el. Kérelembenyújtás előtt ellenőrizni kell az ügyfél-nyilvántartási adatokat április 9. napjától kezdődően minden elektronikus úton benyújtandó kérelem vonatkozásában kötelezően előírt feltétel, hogy az ügyfél ellenőrizze az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatait. Az adatok ellenőrzését az érintett ügyfelek a Nyilatkozat ügyfél-nyilvántartási adatok helyességéről" felületen végezhetik el. A nyilatkozatot abban az esetben kell benyújtani, amennyiben az ellenőrzésre szolgáló felületen az adatok a valóságnak megfelelnek, azokon módosítani nem szükséges. A nyilatkozat helyett az ügyfél-nyilvántartási adatok módosítása iránti kérelmet kell benyújtani, amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak. A fenti nyilatkozat, valamint az ügyfél-nyilvántartási adatok módosítása iránti kérelem képviselő útján (meghatalmazott, elsődleges képviselő vagy technikai közreműködő által) csak abban az esetben nyújtható be, ha van olyan képviselő, aki rendelkezik az ügyfélnyilvántartási ügyek intézésére kiterjedő jogosultsággal. Amennyiben az MVH tudomására jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig, valamint az ezek elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság megfizetéséig az ügyfél részére az MVH jogosultságot nem állapít meg, illetve támogatást nem folyósít, valamint az ügyfél által benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 4

5 5. Képzés berendezés-korszerűsítéshez kapcsolódóan A technológiai berendezések korszerűsítésére kapott EMVA-támogatásoknál az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt az érintett gazdáknak képzést kell elvégeznie. Az EMVÁ-ból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez kapcsolódó kötelező képzések vonatkozásában a rendelet 11. (8) bekezdésében foglaltak szerint az ügyfél, vagy általa kijelölt alkalmazottja az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt köteles a DIT ÚMVP keretében szervezett, e jogcím tárgyában tartott kötelező képzésen részt venni és azt elvégezni. A támogatási kérelmet jóváhagyó, vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkező ügyfélnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről rendelkező 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. számú melléklete szerint: - az 1. célterület esetében a b2 Beruházások az állattenyésztésben című képzésen, - a 2. célterület esetében a b6 Mezőgazdasági termékek értéknövelése című (élip) képzésen kell részt vennie. A képzési kötelezettség alól mentesül az az ügyfél, aki a fent hivatkozott képzést már korábban - igazoltan elvégezte. A képzések időpontjai és helyei megtalálhatók a NAKVI oldalán: A képzésekre a Képző Szervezeteknél lehet jelentkezni. A Képző Szervezetek elérhetőségei: 6. Állatjóléti felelős képzés 2013-tól minden olyan állattartónak, aki mezőgazdasági haszonszerzés céljából legalább - ötszáz, hústermelés céljából tartott csirkét, vagy harminc lovat, / ötven szarvasmarhát, / száz sertést, / száz futómadarat, / száz, Magyarországon vadászható, vadon élő faj élelmiszer előállítás céljából tenyésztett vagy tartott egyedéből álló törzsállományt, / kétszáz juhot, / kétszáz kecskét, / kétszázötven anyanyulat, kétszázötven prémesállatot, / háromszázötven tojótyúkot, / ötszáz egyéb baromfit, kivéve fácánt, foglyot, tőkés récét,/ezer foglyot vagy tőkés récét zárt térben, / ezer hízónyulat, vagy ötezer fácánt zárt térben - tart, az állatok jólétéért felelős személyt (állatjóléti felelőst) kell kijelölnie. Az állatjóléti felelősök képzése iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzés. A legközelebbi képzés időpontja: május 15. (csütörtök) 10 óra Helyszín: Pünkösdfürdői Oktatási Központ (Budapest III. Királyok útja ). Létszám: 80 fő További részletek a NéBiH oldalán: https://www.nebih.gov.hu/content/htmlform?contentid= Állatjóléti támogatások 2014 Az állattartók a vonatkozó miniszteri rendeletek alapján baromfi és sertés állatjóléti támogatási kérelmet nyújthatnak be az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalások ellentételezésére. 5

6 2014. I. negyedévére vonatozóan a kérelmeket április 30-ig kell benyújtani az MVHhoz. A kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok az I. negyedév vonatkozásában nem változtak, azokat baromfi esetén továbbra is a 134/2012. (VIII. 17.) számú MVH Közlemény, míg sertés esetén a 49/2010. (IV. 02.) számú MVH Közlemény mellékletei szerinti nyomtatványokon kell benyújtani. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendeletet és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendeletet módosította az egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet, amely egyes jogcímek esetében új feltételeket vezet be, azonban ezekre csak II. negyedévétől kezdődően kell figyelemmel lenni a támogatások igénybevételéhez. A módosult feltételekre való tekintettel az MVH új közleményeket és nyomtatványokat fog közzétenni a II. negyedév és az azt követő negyedévekre vonatkozóan. 8. Állatbetegségek megelőzésére és felszámolására nyújtott támogatás Az állatállományokat veszélyeztető egyes állatbetegségek megelőzésére és felszámolására nyújtott támogatás évre biztosított kerete baromfi ágazat tekintetében 2 milliárd forint, az egyéb állatfajok esetében 5,5 milliárd forint. A benyújtott kifizetési kérelmekben foglalt jogos támogatási igények alapján az MVH a 16. héten a baromfi ágazatban 38 millió forint, míg az egyéb állatfajok esetében 71 millió forint összegű támogatás folyósításáról gondoskodott. A gazdálkodók az intézkedés segítségével különböző állat-egészségügyi szolgáltatásokat vehetnek igénybe. A támogatási kérelmeket a tárgyhónapot követő hónap huszadik napjáig kell postai úton megküldeni a területileg illetékes megyei kormányhivatal részére, amely azt a szükséges ellenőrzések elvégzését követően továbbítja a MVH részére. A számlákat a baromfifélékre, illetve az egyéb állatfajokra vonatkozóan külön kell elkészíteni és benyújtani Nyomtatványváltozás április 5-ével módosult az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet. A jogszabály módosítás következtében változnak a támogatás igényléséhez kapcsolódó nyomtatványok is, amelyek az MVH honlapján az 57/2014. (IV. 11.) számú MVH Közlemény mellékleteként elérhetőek. Az MVH felhívja az érintettek figyelmét, hogy a közlemény kihirdetését követően kizárólag a megújult támogatási kérelem nyomtatványok - tehát az N0127 számú Támogatási kérelem - Főlap" és az N0128 számú Támogatási kérelem - Betétlap" - használatával benyújtásra kerülő támogatási kérelmek fogadhatóak el. A nem megfelelő nyomtatványon benyújtott kérelmek a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 56. (2) bekezdésének b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A sertés állatfaj esetén elvégzett a támogatási rendelet 1. számú mellékletében C001 technikai kóddal jelölt támogatott állat-egészségügyi szolgáltatások alapján történő igényléshez az N0129 számú Nyilatkozatot" kell csatolni. 6

7 9. Szőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatása Az MVH február végén fejezte be a szőlőültetvények szerkezetátalakításához 2013 novemberében benyújtott egyéni tervek bírálatát. Összesen 1311 darab egyéni terv kérelem érkezett, amelyekből az ellenőrzések elvégzését követően az MVH 1207 darabot hagyott jóvá 30,8 millió euró támogatási összértékben. A VM által megemelt ra vonatkozó 100 millió eurós pénzügyi keret terhére az előző borpiaci évben benyújtott kérelmekkel együtt így összesen 55,2 millió euró összeg értékben és mintegy 4834 hektár területnagyságban hagyták jóvá az egyéni terveket. A 2012/2013 és 2013/2014 borpiaci évben jóváhagyott egyéni tervek alapján támogatási kérelmet a április 1. és július 15. közötti időszakban lehet benyújtani, melyhez a szükséges nyomtatvány letölthető az MVH honlapjáról. További részletek a 142/2012. (XII. 27.) VM rendeletben. Támogatási kérelmet kizárólag a 2012/2013, valamint a 2013/2014 borpiaci évre jóváhagyott és már megvalósított tevékenységre lehet benyújtani. Támogatási kérelmet az egyéni tervnek helyt adó / részben helyt adó határozat mellékletében szereplő területazonosítónként különkülön kell benyújtani az MVH részére. Egy kérelmező több támogatási kérelmet is beadhat. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány, valamint az ültetvényleltár - amely a 39/2014. (III. 6.) MVH közlemény melléklete - letölthető az MVH honlapjáról. Művelési kötelezettség átadásának bejelentése A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása szerint valamennyi művelési kötelezettséggel terhelt ültetvény esetében, ha az ültetvény használója bármilyen okból változik, a művelési kötelezettség átadását az MVH részére be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az átadó nevét és MVH ügyfél-azonosítóját, a kötelezettséget átvállaló nevét és MVH ügyfél-azonosítóját, az érintett terület adatait (helység, helyrajzi szám, területnagyság), az átadás dátumát, és az átadó, valamint az átvevő aláírását. 10. De minimis változások A VM módosította az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló kormányrendeletet, és ezzel párhuzamosan az általános illetve a mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó tárcarendeleteket is. Erre azért volt szükség, mert január 1-jével az Európai Unió Bizottsága hatályba léptette az új általános és mezőgazdasági csekély összegű rendeleteket. Az új csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályozás fontosabb elemei: az egyéni három éves mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret euróról euróra nő; a támogatási keretet az azonos irányítás alá eső vállalkozásokra együttesen kell alkalmazni ( egy és ugyanazon vállalkozás ); a mezőgazdasági országos három éves csekély összegű támogatási keret is jelentősen emelkedik; a csekély összegű támogatást igénylő által igénybe vett általános-, halászati- és mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat is össze kell számítani, ezek együttes összege nem haladhatja meg a euró/3 évet; a csekély összegű támogatások esetén nem minősül kizáró oknak, ha egy vállalkozás nehéz helyzetben lévőnek minősül. 7

8 11. Fűszerpaprika termelők támogatása A VM 2014-ben mintegy 170 millió forintnyi támogatást nyújt a kiváló minőségű vetőmagot használó fűszerpaprikát termelő gazdáknak. A támogatási konstrukcióban azok a fűszerpaprika termelők vehetnek részt, akik idén igazolt származású fémzárolt vetőmagot vásároltak és ezt számlával és vetőmag minősítő bizonyítvánnyal igazolni is tudják. A támogatás mértéke a támogatási időszakban megvásárolt fémzárolt vetőmag nettó árának 75%-a, de kilogrammonként legfeljebb forint. A támogatási kérelmet a fűszerpaprikatermelőnek május 1. és május 31. között postai úton kell benyújtania az MVH-hoz. A beérkezett kérelmek elbírálását követően várhatóan szeptemberben kerül sor a támogatások kifizetésére. A támogatást a termelők de minimis támogatásként igényelhetik, az új európai uniós szabályok értelmében maximum 15 ezer eurós de minimis keretük terhére. További részletek a 37/2014. (IV. 4.) VM rendeletben. 12. Anyajuhtartók kiegészítő de minimis támogatása Azon mezőgazdasági termelők, akiknek a évi kérelem alapján a támogatásra jogosult juh állománya meghaladta a mezőgazdasági csekély összegű egyéni felső határ szabta kereteket, kiegészítő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásra jogosultak. A támogatást az állomány eddig támogatásban nem részesülő részére igényelhetik. Mivel az egyéni de minimis keretek március 28-án duplájára emelkedtek ( euró/3 év/termelő), lehetőség van a évi anyajuh de minimis támogatások egyéni felső határának felemelésére, és a növekmény kiegészítő támogatás formájában történő igénylésére. A kiegészítő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételéhez a mezőgazdasági termelőnek az MVH által rendszeresített nyomtatványon április 30- ig nyilatkoznia kell, hogy más vállalkozásokkal tekinthető-e egy és ugyanazon vállalkozásnak vagy sem. A nyilatkozat benyújtása a mezőgazdasági termelő részéről kiegészítő támogatási kérelemnek minősül. A kiegészítő támogatás kifizetésére legkésőbb szeptember 30-ig sor kerül. További részletek a 61/2014. (IV. 15.) MVH Közleményben. 13. Támogatás tenyésznyúl beállításához A VM 2014-ben 100 millió forint támogatást különített el az állattartók számára a tenyésznyulak tenyészetbe állítására. A tenyésznyulak tenyésztésbe állítása esetén nyulanként 2000 forint támogatás igényelhető. A támogatás igénylésére az MVH-nál évente két alkalommal januárban és júliusban van lehetőség. A támogatás igénybevételéhez igazolni kell a nyúl származását valamint a tenyésztésbe állítást. A támogatást a termelők de minimis támogatásként igényelhetik azzal, hogy a támogatás összege állattartónként és évente nem haladhatja meg az 5000 eurót. 14. Termeléshez kötött cukorrépa termelői támogatás A támogatás mértéke a 2014/2015-ös gazdasági évre vonatkozóan a kvótacukor előállításához szükséges 16%-os cukortartalomra átszámított, leszerződött cukorrépa-tonnánként 3 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás igénybevételéhez igazolni szükséges a 2014/2015-ös gazdasági évre akár saját jogán, integrátoron vagy termelői csoporton keresztül vagy egyéb jogcímen a szállítási jog és szállítási szerződés meglétét. A támogatási kérelmet a cukorrépa-termelőnek május 1. és május 31. között kell benyújtania az MVH-hoz. 8

9 15. Gázolaj pótlólagos támogatás A módosított 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet értelmében az a mezőgazdasági termelő, aki évre vonatkozóan gyakorított bevallás benyújtásával igényelte vissza a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adóját, pótlólagosan kérheti a évre vonatkozó csekély összegű (de minimis) támogatást. E támogatás igénybevételéhez a termelőnek az MVH honlapján közzétett nyomtatványt szükséges benyújtania az MVH részére papír alapon a április 14 - május 31. közötti időszakban. A támogatás kedvezőbb feltételekkel történő igénylése érdekében a rendelet módosításának köszönhetően a mezőgazdasági termelők a de minimis támogatásra vonatkozó igényüket már nem csak éves, hanem a IV. negyedévre vonatkozó adóbevallási nyomtatványon (BEV_J04) is jelezhetik. Erre első alkalommal a évi IV. negyedéves bevallásban lesz lehetőség. 16. Módosult a vidéki alapszolgáltatások rendelet A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosításra került a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet által. A rendeletmódosítás alapján: - Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább két darab, egymástól független árajánlatadótól származó, a támogatási rendelet 8. (2) bekezdésében leírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, legfeljebb egy hónappal a módosítási kérelem (amely lehet önálló kérelem, illetve benyújtható a kifizetési kérelem keretében is) benyújtása előtt kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja. - A kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátása (1. célterület) és a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátása (2. célterület) esetében a gépjárműtípus módosítására az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépjárműtípussal egyenértékű gépjárműtípus beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépjárműtípust, amely a gépjármű katalógusban - a támogatási határozatban szereplő gépjárműtípussal - azonos Gépjármű adatok" besorolásban található. - Amennyiben a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, mentesül a támogatási rendelet 14. (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségek - azaz az első kifizetési kérelem 6 hónapon belüli benyújtásának kötelezettsége, valamint a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett beruházási kiadások legalább 10 százalékával történő elszámolási kötelezettsége az első kifizetési kérelem benyújtásakor - teljesítése alól, és a 3. (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül (legkésőbb január 31-éig) nyújthat be kifizetési kérelmet. A jóváhagyott műveletet továbbra is legkésőbb december 31-éig meg kell valósítani. A két utóbbi rendelkezést a 32/2014. (IV.3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 17. Építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változások Az MVH oldalán olvasható egy ügyféltájékoztató az EMVÁ-ból és az EHÁ-ból nyújtott támogatások építési beruházásokhoz való igénybevételének az ágazati jogszabályok miatt megváltozó feltételeiről, többek között az e-építési napló vezetéséről. ruhaz_ _

10 18. További fontos új jogszabályok, jogszabályváltozások 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet egyes halászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 43/2014. (IV. 14.) VM rendelet a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról 42/2014. (IV. 14.) VM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 40/2014. (IV. 8.) VM rendelet a cukorrépa-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról 39/2014. (IV. 8.) VM rendelet egyes védett eredetű borok termelését szabályozó rendeletek módosításáról 121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános és a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás közösségi feltételeinek változásával összefüggő módosításáról 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 31/2014. (IV. 3.) VM rendelet egyes környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról 29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról 27/2014. (III. 26.) VM rendelet a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet, valamint a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet módosításáról 10

11 26/2014. (III. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról 25/2014. (III. 25.) VM rendelet a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosításáról 24/2014. (III. 25.) VM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelet egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról 1153/2014. (III. 20.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról 23/2014. (III. 20.) VM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról 91/2014. (III. 20.) Korm. rendelet az új földforgalmi szabályozással összefüggésben a Nemzeti Földalapról szóló törvény egyes végrehajtási rendeleteinek módosításáról 22/2014. (III. 14.) VM rendelet a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 21/2014. (III. 14.) VM rendelet az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb tárgyú módosításáról 20/2014. (III. 12.) VM rendelet a méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól 19/2014. (III. 12.) VM rendelet egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 18/2014. (III. 10.) VM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet és a vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet módosításáról 17/2014. (III. 7.) VM rendelet az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről 16/2014. (III. 7.) VM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet módosításáról 11

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. augusztus-szeptember 2013/5. szám Tartalom 1. AKG adatszolgáltatás... 1 2. Sertés törzstenyészetek fejlesztésének támogatása... 2 3. Nitrátérzékeny területek, trágyatárolók...

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. június - július 2013/4. szám Tartalom 1. Kertészeti géptámogatás... 1 2. Bemutató üzemi programok támogatása... 3 3. Tanyaprogram 2013.... 4 4. Sertésfeldolgozók de minimis

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról Jelen közleménnyel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról Jelen közleménnyel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. június-július 2014/5. szám Tartalom 1. Nyúltartók támogatása... 1 2. Anyatehén támogatás és őshonos állatok támogatása... 1 3. Erdészeti támogatások... 2 4. Kárenyhítési

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. december 2014/8. szám Tartalom 1. Nitrát jelentés december 31-ig... 1 2. Új, elektronikus kárbejelentés november 1-től... 3 3. Fiatal gazdák induló támogatása új ponthatár...

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról I. A 2011. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások Az Európai Mezõgazdasági

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről Jelen közlemény az

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény az állattartó telepek

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

I. Fejezet. Hatály. a) szakképzés, tájékoztatási tevékenységek, innováció:

I. Fejezet. Hatály. a) szakképzés, tájékoztatási tevékenységek, innováció: Tervezet A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

I. Fejezet. Hatály. a) szakképzés, tájékoztatási tevékenységek, innováció:

I. Fejezet. Hatály. a) szakképzés, tájékoztatási tevékenységek, innováció: A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

Részletesebben

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben