Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.)"

Átírás

1 Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2012. március 6.) 1. Kinek van adatszolgáltatási kötelezettsége? Annak az ügyfélnek van adatszolgáltatási kötelezettsége, aki az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) vagy az Európai Halászati Alapból (EHA) december 31-én jogerős támogatási határozattal vagy érvényes szerződéssel rendelkezett. 2. Mely jogcímek esetén nincs adatszolgáltatási kötelezettség az elektronikus felületen? Az idei évben az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében egyszerűsödött az adatszolgáltatási felület. Jelentősen lecsökkent a felületen megválaszolandó kérdések száma, továbbá több jogcím esetében az ügyfeleknek nem kell adatszolgáltatást benyújtaniuk, mert az adatok más adatforrásokból rendelkezésre állnak. NINCS adatszolgáltatási kötelezettség a következő jogcímek esetén a 28/2012. (II.10.) számú MVH közlemény szerint: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások A mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások Termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások A genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatások Nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások Erdő-környezetvédelemi intézkedésekhez nyújtandó támogatások Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások (Nem termelő beruházások erdőterületen) Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások Készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatások A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások Ezenkívül több jogcím tekintetében csak terv és bázis időszakra vonatkozóan kell adatot szolgáltatni. Így azoknak az ügyfeleknek, akiknek a támogatási határozata december 31. előtt született NINCS adatszolgáltatási kötelezettsége. Ezeket az EMVA kitöltési útmutató tartalmazza: Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások 1

2 Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítmények fejlesztéséhez nyújtandó támogatások (121, üzemi) Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások (ÉLIP, 121, 123) Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások (121, 123) Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatások Továbbá mivel az adatok más adatbázisból rendelkezésre állnak, szintén NINCS adatszolgáltatási kötelezettség: Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások esetén azon ügyfeleknek, akik a 160/2009. (XI.19.) FVM rendelet keretében nyújtották be kérelmüket. Vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatások azon ügyfeleknek, akik november-december hónapokban nyújtották be a kérelmüket. Részletes információ a honlapunkon az EMVA kitöltési útmutatóban található! 3. Mit jelent, ha egy üres felület jelenik meg azzal a hibaüzenettel, hogy "Önnek nincs adatszolgáltatási kötelezettsége" (Hibakód 8578)? Ha a felületen ez az üzenet látható, akkor az adott ügyfélnek NINCS adatszolgáltatási kötelezettsége. A monitoring adatszolgáltatási rendszer egyszerűsítésének eredményeképpen jelentősen lecsökkent a bekérendő indikátorok száma, több jogcím esetén pedig nincs adatszolgáltatási kötelezettség. Ezek felsorolása a 2. kérdésben található. 4. Egységes területalapú támogatással rendelkezőknek van adatszolgáltatási kötelezettségük? Egységes területalapú támogatás esetén nincs adatszolgáltatási kötelezettség, csak az EMVA és EHA forrásból finanszírozott támogatásoknál. 5. Nemzeti Diverzifikációs Program (NDP) keretében támogatottaknak van adatszolgáltatási kötelezettségük? Nemzeti Diverzifikációs Program esetén nincs adatszolgáltatási kötelezettség, csak az EMVA és EHA forrásból finanszírozott támogatásoknál. 6. Mikor és hogyan van lehetőség a hiba javítására? Hibajavításra a benyújtási időszakon belül van lehetőség február 13. és március 12. között. A beadott adatszolgáltatást újra meg lehet nyitni, és újra be lehet nyújtani az adatokat. 7. Milyen adatot kell megadni a 097-es kérdésnél: AKG támogatással érintett összes területből a 1257/1999/EK rendelet hatálya alá eső terület nagysága (ha): Kérjük, adja meg, hogy az EMVA AKG területből mekkora az a terület, amely az előző támogatási időszak (NVT AKG) utolsó évében (2009) támogatott volt. Ezt három időpontra vonatkozóan kérjük megadni: 2

3 Terv: Kérjük, hogy az EMVA támogatási kérelemben beadott területből adja meg, hogy mennyi volt az NVT utolsó évében (2009) is támogatott. Bázis: Kérjük, hogy az EMVA területazonosítási kérelemre hozott határozatban szereplő jóváhagyott területből adja meg, hogy mennyi volt NVT utolsó évében (2009) is támogatott. Tárgyév: Kérjük, hogy az EMVA kifizetési kérelemben szereplő jóváhagyott területből adja meg, mennyi volt NVT utolsó évében (2009) is támogatott. Példa: Ha 50 ha volt NVT keretében támogatott és ez mindhárom időpontban (terv/bázis/tárgyév) benne volt az adott területben, akkor mindhárom értékhez írjon 50 ha-t. Ha a támogatási kérelmében szereplő területből 50 ha volt NVT keretében támogatott, a tervhez írjon 50 ha-t. Ha a területazonosítási kérelmében ebből az 50 ha NVT területből csak 48 ha került jóváhagyásra, akkor a bázishoz 48-at írjon. Hasonlóképpen a tárgyév adata is: ha a kifizetési kérelemben az 50 ha NVT területből csak 45 ha került jóváhagyásra, akkor 45 ha-t írjon a tárgyévhez. Figyelem! Ha Ön NVT AKG-ban nem volt támogatott, a kérdésre írjon nullát. Figyelem! Ha kötelezettségátadás történt, és az átvett terület érintett volt NVT AKG-ban, akkor az átvett terület is kérjük beleszámítani. 8. A 097-es kérdésnél: AKG támogatással érintett összes területből a 1257/1999/EK rendelet hatálya alá eső terület nagysága (ha) milyen időszakra vonatkozóan kell megadni az adatokat? 2009 vagy 2011? Terv/Bázis/Tárgyév adatától függ, hogy melyik évre vonatkozóan kell kitölteni, tehát a három mezőnél három különböző időpontra vonatkozóan kell megadni. Számításuk az 7. kérdésnél található részletezve A gazdaság állatállománya (ÁE) kérdésnél melyik évre vonatkozóan kell megadni az adatokat? A gazdaság állatállományát a 2010/2011. gazdálkodási évre vonatkozóan a Gazdálkodási Napló alapján kell megadni. 10. Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások esetén milyen SFH értékekkel kell számolni az EUME megadásakor? A kérelem beadási időszakától függ, hogy milyen SFH táblával kell számolni: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet keretében támogatottak esetén a gazdaság EUME értékét az ÚMVP Irányító Hatóságának 1/2012. (I. 9.) számú közleményében közzé tett SFH értékekkel kell számolni. A forint összeget a év január 1-én érvényes Európai Központi Bank (EKB) által közzétett, hivatalos középárfolyamon kell átszámítani euróra (277,95 Ft/ ). 1 EUME= Ft 3

4 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII.29.) FVM rendelet keretében támogatottak esetén a gazdaság EUME értékét e rendelet 6. melléklete szerinti standard fedezeti hozzájárulás (SFH) értékeivel kell kiszámítani. A forint összeget a támogatási kérelem benyújtás évének január 1-én érvényes Európai Központi Bank (EKB) által közzétett, hivatalos középárfolyamon kell átszámítani euróra. Az EKB által hivatalosan közzétett január 1-én érvényes középárfolyama 266,7. 1 EUME= Ft 11. Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások esetén milyen költségeket kell feltüntetni a 039 Beruházás összes kiadása ebből egyéb kiadásoknál? Csak azokat, amelyekről elszámolás került benyújtásra? Minden költséget fel kell tüntetnie az ügyfélnek, ami a beruházásával kapcsolatban felmerült, függetlenül attól, hogy elszámolást nyújtott-e rá vagy sem. Az egyéb kiadások közé számolható a könyvelői díj, telep rezsije, oktatási kiadások, az informatikai kiadások stb. 12. Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások esetén milyen SFH értékekkel kell számolni az EUME megadásakor? A gazdaság EUME értékét az ÚMVP Irányító Hatóságának 1/2012. (I. 9.) számú közleményében közzé tett SFH értékekkel kell számolni. A forint összeget a év január 1-én érvényes Európai Központi Bank (EKB) által közzétett, hivatalos középárfolyamon kell átszámítani euróra (277,95 Ft/ ). 1 EUME= Ft február 29-én megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 9/2012. (II. 29.) Közleménye a tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított Standard Fedezeti Hozzájárulás értékek listájáról és az 1/2012. (I. 9.) ÚMVP IH Közlemény hatályon kívül helyezéséről. Az EUME számításakor melyik SFH táblával kell számolni? A monitoring adatszolgáltatás során az EMVA kitöltési útmutató szerint az 1/2012. (I. 9.) ÚMVP IH Közlemény szerinti SFH táblát kell alkalmazni. Kivételt ez alól a 113/2009. (VIII.29.) FVM rendelet keretében támogatott fiatal gazdálkodók képeznek. Esetükben az e rendelet 6. mellékletében szereplő SFH táblát kell használni Saját tulajdonban lévő terület nagyságába bele kell számítani az erdőterületeket, konyhakerteket, zártkerteket is, vagy csak azokat a szántókat és gyümölcsösöket, amelyek a területalapú támogatáson szerepelnek? Igen, bele kell számítani az erdőterületeket stb. is, nem csak azokat, amelyek a területalapú támogatáson szerepeltek. 4

5 Saját tulajdonban lévő terület nagyságánál és a 063 Egyéb jogon használt terület nagyságánál milyen időpontra vonatkozóan kell megadni az adatokat? A saját kezelésemben lévő terület nagysága az év közben változott. A december 31-i állapot szerint adja meg a területre vonatkozó adatokat es pont Saját és egyéb jogon használt (bérelt) területből együttesen nitrátérzékeny terület (ha) kérdésnél, ha a településen egyébként nincsenek nitrátérzékeny blokkok, ennek ellenére az állattartó telepek területét be kell írni ehhez a ponthoz? Az állattartó telep területét nem kell beleszámítani a nitrátérzékeny területek közé, csak a művelt területeket. 17. Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatások ( Szárítók ) esetén a szárítási illetve tisztítási teljesítményhez milyen értéket kell megadni, ha a beruházás még nem valósult meg? Ha a beruházás még nem valósult meg 2011-ben, akkor kérjük, hogy nullát adjanak meg a teljesítményre illetve energiafelhasználásra vonatkozó adatoknál. 18. Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások esetén, ha nincs kész a beruházás, de részelszámolás történt 2011-ben a megvalósított beruházások számánál fel kell tüntetni? Kérdésem mikortól megvalósított egy beruházás? A pályázat kezdetétől vagy a végelszámolástól? A megvalósított beruházás számát abban az évben kérjük feltüntetni, amikor a beruházás megkezdődik, a következő évben pedig nem kell megadni. Viszont a támogatás összeghez és kiadáshoz csak azokat az összegeket kell számítani, amiről elszámolást nyújtott be a tárgyévben. 19. Miért nem lehet beadni a monitoring adatlapot, ha az alábbi hibaüzenet jelenik meg? Az Ön által az MVH-hoz bejelentett és az ügyfél-nyilvántartási rendszerünkben nyilvántartott adat(ok) nem egyezik/egyeznek meg a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, illetve a Céginformáció által nyilvántartott közhiteles adatokkal. Támogatásban csak akkor részesülhet, ha e kérelem beadása előtt adatait G0002 formanyomtatványon módosítja és ügyfélkapun benyújtja, vagy postai úton az MVH lakhely/székhely szerinti illetékes megyei kirendeltségéhez benyújtja. Kérjük, lépjen vissza az e-g0002-es felületre, majd az adatok egyeztetése után küldje be az e-g0002-t az ügyfélkapun keresztül függetlenül attól, hogy történt-e módosítás az adatokban. Az elektronikus G0002-es adatlap elküldése után a monitoring adatszolgáltatás benyújtható. 5

6 20. Nem lehetséges a monitoring adatlap megnyitása, mert az a hibaüzenet jelenik meg, hogy Ez a kapcsolat nem megbízható? A böngészők beállításai miatt szükség van monitoring felület biztonságosságának megerősítésre. Ennek menete a Firefox böngészőben a következő: o A megjelenő lapon ( Ez a kapcsolat nem megbízható ), a > Megértettem a kockázatot nevű pontra kell kattintani (1. kép). o A blokk ezzel kibővül, ahol a [Kivétel hozzáadása] gombra kell kattintani (2. kép). o A felugró ablakban ( Biztonsági kivétel hozzáadása ), a [Tanúsítvány letöltése] gombra kell kattintani. Ezután a [Biztonsági kivétel megerősítése] gombra kell kattintani (3. kép). 6

7 o A felület ezután használható. A monitoring webhelyet illetően, a Firefox általi besorolás felülbírálata nem jelent biztonsági kockázatot. 7

Kitöltési Útmutató a 2013. évi EMVA monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2013. február 11. verziószám: 01

Kitöltési Útmutató a 2013. évi EMVA monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2013. február 11. verziószám: 01 1. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2013. évi EMVA monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez Kitöltési Útmutató a 2013. évi EMVA monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2013.

Részletesebben

MVH Szervezési és Koordinációs Főosztály Szervezési és Információs Osztály. 2011. február 08.

MVH Szervezési és Koordinációs Főosztály Szervezési és Információs Osztály. 2011. február 08. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott kérelmekhez kapcsolódó 2011. évi monitoring adatszolgáltatási kötelezettség ettség MVH Szervezési

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 21. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. augusztus-szeptember 2013/5. szám Tartalom 1. AKG adatszolgáltatás... 1 2. Sertés törzstenyészetek fejlesztésének támogatása... 2 3. Nitrátérzékeny területek, trágyatárolók...

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Budapest, 2015. január

Budapest, 2015. január MINISZTERELNÖKSÉG /2015. TERVEZET A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2015. január ELŐTERJESZTÉS az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések Tájékoztató részanyag a Monitoring Bizottság részére a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési program egyes intézkedés végrehajtásának előrehaladásáról Beszámoló időszaka: 2012. június 1-30. I. tengely - A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. június-július 2014/5. szám Tartalom 1. Nyúltartók támogatása... 1 2. Anyatehén támogatás és őshonos állatok támogatása... 1 3. Erdészeti támogatások... 2 4. Kárenyhítési

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. június - július 2013/4. szám Tartalom 1. Kertészeti géptámogatás... 1 2. Bemutató üzemi programok támogatása... 3 3. Tanyaprogram 2013.... 4 4. Sertésfeldolgozók de minimis

Részletesebben

Aktualitások az MVH-nál. Paksa Imre 2012. Február 22.

Aktualitások az MVH-nál. Paksa Imre 2012. Február 22. Aktualitások az MVH-nál Paksa Imre 2012. Február 22. Zala megyében beérkezett területhez kapcsolódó kérelmek 2011-ben Jogcím Kérelem darabszám Kifizetett kérelmek % SAPS 3966 96,54 kifizetésre vár 75 1,89

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló közlemények

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben

Részletesebben