Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland"

Átírás

1 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései Előadó: Szakács Roland

2 Az ÚMVP 4 tengelye I. tengely: Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása II. tengely: Környezet és vidék állapotának javítása III. tengely: Életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése IV. tengely: LEADER

3 I. TENGELY célok és források Célok: mezőgazdaság és élelmiszer-feldogozás versenyképességének fokozása megkezdett szerkezetátalakítás és korszerűsítés tovább folytatása tudásalapú vidéki társadalom megteremtése Pénzügyi források: EMVA forrás: közel 1,7 milliárd EUR ( 48% ) összes közkiadás: közel 2,4 milliárd EUR fejlesztési lehetőség: több mint 4,8 milliárd EUR

4 I. Tengely intézkedései Gépek, technológiai berendezések beszerzése Állattartó telepek korszerűsítése Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele Termelői csoportok Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása Mezőgazdasági termelők gazdaságátadása Lágy szárú energiaültetvények telepítése Fás szárú energiaültetvények telepítése Ültetvények korszerűsítése és telepítése Mg-i energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból

5 Növénytermesztés és kertészet korszerűsítése kertészet korszerűsítése kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése növénytermesztés korszerűsítése (létesítmények)

6 Kertészet korszerűsítése Cél: kertészetben a termelőtevékenység folytatásához és a megtermelt áru tárolásához szükséges épületállomány korszerűsítése, korszerű technológiák alkalmazása a gazdálkodás összteljesítményének javítása érdekében Kedvezményezettek: Mg-i termelő, ha növénytermelési gazdálkodási tevékenységet végez, TÉSZ, termelői csoport; Támogatható létesítmények: Új gombatermesztő házak építése vagy meglévők átalakítása, rekonstrukciója Új gombakomposzt előállító üzem építése, ill. meglévő üzemek bővítése, korszerűsítése Új fólia és üvegborítású növényházak (fóliaházak, üvegházak) építése Hűtő tárolók, hűtőházak (új építés) Hűtőházi rekonstrukció, felújítás továbbá a telepen belüli infrastrukturális létesítmények (út, térburkolat, kerítés)

7 Kertészet korszerűsítése A támogatás mértéke: A támogatás összege benyújtási időszakonként és ügyfelenként legfeljebb eurónak megfelelő forintösszeg. Termelő létesítmények: az összes elszámolható kiadásának legfeljebb 40%-a; fiatal mezőgazdasági termelő vagy a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg ez az arány 50%. Mindkét feltétel teljesülése esetén 60%. Tároló létesítmények: az összes elszámolható kiadás 40%-a TÉSZ vagy termelői csoport esetén, 35%-a mezőgazdasági termelő esetén. fiatal mezőgazdasági termelő vagy a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg az arány 45%. Mindkét feltétel teljesülése esetén 55%. Ha a TÉSZ, termelői csoport ügyfél a beruházást kedvezőtlen adottságú, vagy NATURA 2000 területen valósítja meg a támogatás mértéke 50%. Az elszámolható legnagyobb kiadás kiszámításának alapja a rögzített fajlagos költség.

8 Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése Cél: a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, környezetbarát, energiatakarékos gépek és technológiai berendezések beszerzése révén. Kedvezményezettek: Mg-i termelő, ha növénytermelési gazdálkodási tevékenységet végez, TÉSZ, termelői csoport Támogatható gépek listája mellékletben: kizárólag a kertészeti tevékenyéghez használható gépek, többek között betakarítógépek, ültetőgépek, talajművelő gépek, ültetőgépek, palántázógépek, fóliafektetők, permetezőgépek, ültetvényápolók, csepegtető öntözőberendezések, műtrágya kijuttató gépek, valamint a kertészeti ágazatban használható erőgépek 50 LE teljesítményig stb.

9 Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése A támogatás összege: Az ügyfél által igényelhető támogatás összege támogatási időszakonként legfeljebb Eurónak megfelelő forintösszeg. Támogatás mértéke: a beruházás összes elszámolható kiadásának 35%-a a beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógusban szereplő referenciaárat.

10 Növénytermesztés korszerűsítése (létesítmények) - Cél: növénytermesztésben a korábbi támogatási konstrukció felhasználásával létrehozott tárolókapacitáshoz korszerű technológiával ellátott szárítótelepek létrehozása, a levegő-tisztaság védelmi előírásoknak történő megfelelés biztosítása - Támogatható: Növénytermesztés létesítményeinek építése (energiatakarékos, korszerű, BAT előírásoknak megfelelő szárító telep, magtisztító, tranzit tároló, fogadógarat, szállító stb. beszerzése, beüzemelése, kapcsolódó infrastruktúra); Növénytermesztési létesítmények felújítása, korszerűsítése; - Támogatás mértéke: 40% - 50% - 60%, támogatás összege: 200 millió forint

11 Élelmiszeripari beruházások Cél: élelmiszercélú feldolgozást végző vállalkozások szerkezetátalakításának, technológiai- műszaki fejlesztésének támogatásával, valamint új, innovatív, a speciális fogyasztói igényeket kielégítő, minőségi termékek előállítására, továbbá az élelmiszerbiztonság és higiénia fokozására irányuló fejlesztések támogatásával. Célterületek: a termék-előállítás fejlesztése az alapanyag-kezelés fejlesztése (fogadás, tárolás) a termékfeldolgozás fejlesztése a készáru-kezelés fejlesztése (tárolás, kiadás) élelmiszerbiztonsági feltételek javítása, üzemirányítás korszerűsítése élelmiszer-higiéniai feltételek javítása; hulladék- és szennyvízkezelés korszerűsítése; a nyomonkövethetőség feltételeinek javítása; a gazdálkodási tevékenység informatikai hátterének fejlesztése; újonnan bevezetett közösségi előírásoknak való megfelelés elősegítése.

12 Élelmiszeripari beruházások Kedvezményezettek Támogatásra jogosult az a mezőgazdasági termelő, az egyéni vállalkozó, az egyéni cég és a gazdasági társaság, amelyik: a beruházással érintett termék előállításához felhasznált alapanyag több, mint 50 %-át saját maga termeli. Támogatásra jogosult az az egyéni vállalkozó és a gazdasági társaság, amelyik:a beruházással érintett termék előállításához felhasznált alapanyag több, mint 50 %-át felvásárolja.

13 Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok Cél: árutermelésre képes, a piaci kihívás követelményeinek megfelelő, de tőkehiányos kisgazdaságok segítése, az általuk végzett mg.-i tevékenység fenntartása és fejlesztése, jövedelemszerzési lehetőségeinek javítása, a gazdaságok árutermelésre való átállásának segítése. Kedvezményezettek: mezőgazdasági tevékenységet folytató őstermelők, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók, akik összes bevétele minimum 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, a támogatást megelőző évben mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele 2-4 EUME közötti Támogatás főbb jellemzői: legfeljebb öt éves támogatási időszak, évi 1500 támogatási összeg, időszakban az intézkedésre tervezett összeg

14 GazdaNet Program Cél: mg. termelőknek IT eszközök beszerzésének támogatása Támogatható: 0-4 EUME méretig hardverbeszerzés támogatása, 4 EUME felett hardver, szoftver, vállalatirányítási rendszer támogatása is Támogatás mértéke: számítógépes konfigurációk beszerzése esetén legfeljebb 2000 euró a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a Gazdanet program csomag kötelező alkalmazás Kötelező ügyfélkapu regisztráció, közig. ügyek elektronikus intézése

15 Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése Cél: mezőgazdasági vízgazdálkodás területén a környezetkímélő, víz és energiatakarékos öntözési, a talaj védelmét, vízmegtartó képességét javító meliorációs, és a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotát, a belvízvédelmet és vízkárelhárítást szolgáló mezőgazdasági üzemi és közösségi beruházások megvalósításához Belvízvédelem, vízkárelhárítás: külterületi vizekkel rendelkező települési önkormányzat, vízgazdálkodási társulat Öntözés-fejlesztés és melioráció: a mezőgazdasági termelő; termelői csoport; vízgazdálkodási társulat; TÉSZ Támogatás mértéke: Vízkárelhárítás, belvízrendezés 70% Öntözés-fejlesztés üzemen belüli beruházás 40-60% (FG, KAT esetén) közösségi beruházás 70% (Termelői csoportok) Melioráció üzemen belüli beruházás 40-60% (FG, KAT esetén) közösségi beruházás 70%

16 Mezőgazdasági utak fejlesztése Cél: A támogatás célja szilárd burkolatú, kizárólag helyrajzi számmal rendelkező külterületi mezőgazdasági utak építése, meglévő utak felújítása a történelmi borvidékek megközelítése, a tanyás térségek elérhetőségének biztosítása érdekében.. A számozatlan utaknak kapcsolódniuk kell a számozott úthálózathoz. Kedvezményezett: Mezőgazdasági termelő, TÉSZ, termelői csoport, önkormányzat. Támogatás mértéke: Az elszámolható költségek maximum 75%-a. A támogatható tevékenységek elszámolható kiadásai nem haladhatják meg jogszabályban meghatározott maximális költségeket.

17 II. Tengely mezőgazdasági intézkedései Mezőgazdasági földterület fenntartható hasznosítását célzó intézkedések 1. Kedvezőtlen adottságú területek (R) 2. Natura 2000 területek támogatása (R) 3. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések 4. Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzése 5. Genetikai erőforrások megőrzése 6. Nem termelő beruházások

18 II. Tengely erdészeti intézkedései Erdészeti területek fenntartható használatát célzó intézkedések 7. (T) Mezőgazdasági földterületek első erdősítése (R) 8. (T) Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken 9. (T) Nem mezőgazdasági földterületek első erdősítése 10. (F) Erdő-környezetvédelmi kifizetések 11. (T-F) Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése 12. (T-F) Nem termelő beruházások erdőterületeken

19 Mezőgazdasági területek erdősítése Jogszabály: 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet támogatás igénybevételének szabályai Módosítás: 118/2007. (X.17.) FVM rendelet Végrehajtás: Kérelem beadás időpontja: kifizetési kérelem: területalapú támogatásokkal együtt

20 Natura 2000 kompenzációs kifizetések Jogszabályok: 269/2007. (X.18.) Korm. rendelet Natura 2000 gyepterületek földhasználati előírásai 128/2007. (X.31.) FVM rendelet támogatás igénybevételének szabályai Végrehajtás: Kérelem beadás időpontja: területalapú támogatásokkal egyidejűleg

21 Erdészeti Potenciál helyreállítása Kifizetési kérelem beadás időpontja: területalapú támogatásokkal egyidejűleg

22 III. Tengely intézkedései Életminőség javítása a vidéki területeken, a diverzifikáció ösztönzése 1. Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás 2. Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 3. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 4. Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 5. Falumegújítás és falufejlesztés 6. Vidéki örökség megőrzése 7. Képzés és tájékoztatás 8. Készségek elsajátítása, ösztönzés és a HVFS kidolgozása és végrehajtása

23 IV. Tengely - LEADER A III. tengely célkitűzései jelennek meg a legnagyobb hangsúllyal a LEADER programban, de erőfeszítéseket kell tenni a helyi akciócsoportnak az I. és II. tengely célkitűzései irányába történő orientálására is. Leader intézkedései: 1. Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 2. Hazai és nemzetközi térségek közötti együttműködések 3. Működési költségek, készségek elsajátítása és animáció

24 K ét ország, egy cél, közös siker! Două ţări, un scop, succes comun! KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Jelen előadás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 21. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

Melléklet a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelethez

Melléklet a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelethez Melléklet a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelethez 1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés alapján a komplex tájékoztatási tevékenység: gazdálkodói

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

Hinora Ferenc főosztályvezető

Hinora Ferenc főosztályvezető Hinora Ferenc főosztályvezető 1 A vidékfejles ztés i prog ra m teng elyei I. Mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése (szerkezetátalakítás és modernizáció, tudásátadás és innováció,

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 dr. Viski József Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkár Miniszterelnökség a Helyi Márka kialakítása a Bakonyban projekt éves térségi találkozója

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is:

A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: Az egyes intézkedésekről részletesebben a Vidékfejlesztési Programban olvashatnak mindenhol jelöltük az oldalszámot. A Vidékfejlesztési Program ugyan még nem elfogadottaz EU részéről, de valószínűleg már

Részletesebben

Támogatási lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében

Támogatási lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében Támogatási lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 2007-2013 2007. február 15 március 9. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program 2007-2013 között közel 5 Mrd

Részletesebben

A vidék- és agrárfejlesztés stratégiai irányai a fenntartható fejlődés tükrében

A vidék- és agrárfejlesztés stratégiai irányai a fenntartható fejlődés tükrében 274 SZEMLE A vidék- és agrárfejlesztés stratégiai irányai a fenntartható fejlődés tükrében KÁRPÁTI ZOLTÁN MAÁCZ MIKLÓS Kulcsszavak: vidékfejlesztés, stratégiai célok, fenntarthatóság, intézkedések. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON - KONFERENCIA Szeged 2015. március

Részletesebben

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. június - július 2013/4. szám Tartalom 1. Kertészeti géptámogatás... 1 2. Bemutató üzemi programok támogatása... 3 3. Tanyaprogram 2013.... 4 4. Sertésfeldolgozók de minimis

Részletesebben

AZ INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA I. A 73/2009/EK

AZ INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA I. A 73/2009/EK D.1. csoport Átláthatóság / Rev2 jelzetű munkadokumentum 2015. március 17. I.1. I.2. I.3. Egységes támogatási rendszer III. cím Egységes területalapú támogatási rendszer V. cím, 2. fejezet A cukorrépa-

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása Szabó Mátyás Vezető tervező NAKVI Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne! Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program Dr. Viski József Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkár Miniszterelnökség 2014-2020 Tanyavilág 2020 szakmai műhelykonferencia Szentkirály 2015. március

Részletesebben

97/2008. (VII. 25.) FVM rendelet

97/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 97/2008. (VII. 25.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 28898 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 113. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 90/2011. (X. 3.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. június-július 2014/5. szám Tartalom 1. Nyúltartók támogatása... 1 2. Anyatehén támogatás és őshonos állatok támogatása... 1 3. Erdészeti támogatások... 2 4. Kárenyhítési

Részletesebben

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program (VP) erdészeti intézkedései

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program (VP) erdészeti intézkedései A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program (VP) erdészeti intézkedései Az alföldi erdők jelentősége és jövőbeni szerepe a vidékfejlesztésben c. rendezvény Bugac, 2015. június 2. EMVA Stratégiai Főosztály

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest 2007. február 7. Rövidítések AK AVF AVHGA AVOP ÁE BAT BÉSZ CMEF EEA EHA EiC EK EMOGA EMVA ENAR ERFA ESZA EU EUME ÉTT FÖVÉT FVM GDP HACS HOPE HVK HVI ICT

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben