Agrártámogatási Hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Agrártámogatási Hírlevél"

Átírás

1 Agrártámogatási Hírlevél augusztus-szeptember 2013/5. szám Tartalom 1. AKG adatszolgáltatás Sertés törzstenyészetek fejlesztésének támogatása Nitrátérzékeny területek, trágyatárolók Családi gazdaságok földhasználata AKG, KAT és Natura LEADER hosszabbítás Kertészeti géptámogatás még nyitva! Teendők szeptember 30-ig EMVA kifizetési kérelmek További fontosabb új jogszabályok, jogszabályváltozások További új MVH Közlemények EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának további közleményei AKG adatszolgáltatás Az agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG) részt vevő gazdálkodóknak szeptember 1. és november 30. között kell beküldeniük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (NÉBIH) az előző, 2012/13-as gazdálkodási év Gazdálkodási naplójának (web-gn) egyes adatait. Az adatszolgáltatást csak elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül tehetik meg az érintettek. A nyomtatvány, a kitöltési útmutató, valamint a kitöltéséhez szükséges Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) a NÉBIH honlapjáról tölthető le. A web-gn beküldéséhez a oldalon elérhető legfrissebb verziójú nyomtatványt (web-gn) kell alkalmazni. A beküldést követően két üzenetnek kell érkeznie a gazdálkodó ügyfélkapus tárhelyére vagy címére. Az elsőt a magyarorszag.hu (Ügyfélkapu) küldi, amely igazolja, hogy a feladott nyomtatványt továbbították a NÉBIHnek. Ezt követően a NÉBIH rendszere küld egy visszaigazolást. Az adatszolgáltatásnak szántóföldi és ültetvényes célprogramoknál a 2012/2013-as évre készített tápanyag-gazdálkodási terv (TAGT) is részét képezi. A web-gn-be rögzíteni kell a növényvédőszeres kezeléseket (GN10) is. Ügyelni kell arra, hogy csak AKG-ban engedélyezett növényvédő szert szabad használni. A nem, vagy csak korlátozottan alkalmazható szerek listáját a 121/2012 (XII.04.) IH Közlemény tartalmazza. A gazdálkodási naplókat papír alapon nem lehet beküldeni. Gazdálkodási napló esetében a határidőn túli adatszolgáltatásra nincs lehetőség. A web-gn benyújtásának elmulasztása ugyan alacsonyabb szankcióval jár, mint a korábbi években, de így is 15 %-kal csökkenhet az adott évi kifizetés. Amennyiben a gazdálkodó szántóföldi vagy ültetvényes célprogramban vesz részt, és ezért Tápanyag-gazdálkodási terv benyújtására is kötelezett, további 15 %-os levonással kell számolnia, ha az adatszolgáltatásnak nem tesz eleget. 1

2 2. Sertés törzstenyészetek fejlesztésének támogatása A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a) tenyészsertés, b) a sertés üzemi sajátteljesítmény vizsgálat végzéséhez szükséges mérleg, c) a törzskönyvi rendszer használatára alkalmas számítógépes konfiguráció, és d) a sertés mesterséges termékenyítéshez szükséges laboratóriumi eszköz beszerzéséhez. A támogatás igénybevételére annak a törzskönyvezett sertéstenyészetnek az állattartója jogosult, aki vagy amely: a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában: - nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással, vámtartozással, vagy adók módjára behajtható köztartozással, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, - nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, és - nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak; a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a támogatási kérelmében szereplő törzskönyvezett sertéstenyészet állattartójaként szerepel a TIR nyilvántartásban; tenyészete szerepel a Sertés Törzskönyvi Adatbázisban törzskönyvezett sertéstenyészetként; a törzskönyvezéssel kapcsolatos feladatokat maradéktalanul ellátja, a törzskönyvezéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat betartja, valamint a tenyésztő szervezet tenyésztési programjában szereplő feladatokat maradéktalanul végrehajtja; a tenyészetében tartott sertésállomány vonatkozásában a 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet jelölésről és nyilvántartásról szóló előírásait betartja; vállalja, hogy - az 1. melléklettel összhangban a tenyészállatokat, illetve eszközöket beszerzi, - a támogatás alapját képező tenyészsertéseket a kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően egy éven át folyamatosan birtokán tartja, valamint - az eszközöket a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően egy éven át rendeltetésszerűen használja. A támogatás forrása 98 millió forint keretösszeg. A kifizethető támogatás mértéke a beszerzett tenyészsertés, illetve eszköz elszámolható költsége, de legfeljebb a rendelet 2. mellékletében feltüntetett összeg. Támogatás állattartónként a évre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható. A megállapított támogatás összege nem haladhatja meg az állattartó rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás keretének megfelelő forintösszeget. A támogatási kérelmet az MVH részére szeptember 30-tól október 15-ig terjedő időszakban postai úton kell benyújtani. Az MVH a támogatási kérelmeket a benyújtásuk sorrendjében bírálja el. A benyújtási sorrendet a kérelem teljessé válásának időpontja határozza meg. Az azonos napon benyújtott kérelmeket a támogatási összeg szerint növekvő sorrendben kell elbírálni. A kifizetési kérelmet az MVH részére, a támogatási döntésben jóváhagyott beszerzés megvalósítását követően, de legkésőbb a támogatási döntés kézhezvételétől számított 120 napon belül kell benyújtani. 2

3 3. Nitrátérzékeny területek, trágyatárolók Az Európai Unió nitrát irányelve a vizek védelmében előírja, hogy négyévenként felülvizsgálni, és szükség esetén kiegészíteni, módosítani kell a nitrátérzékeny területek listáját. Kötelezettségének eleget téve Magyarország a nitrátérzékeny területek listáját felülvizsgálta, és kijelölte az újakat. A kijelölt nitrátérzékeny területek kibővültek az ország területének százalékára. A módosítás szeptember elsejétől hatályos, de csak szeptember elsejétől kell végrehajtani az újonnan átminősített területeken a helyes mezőgazdasági gyakorlatot. A Kormány 311/2013. (VIII. 21.) Korm. rendelete a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról: A módosítással a nitrátérzékeny területen lévő, vagy annak minősülő állattartó telepek trágyatárolóinak megvalósítási határideje: december 31. A nem nitrátérzékeny területen lévő, illetve annak nem minősülő állattartó telepek hígtrágyatárolóinak létesítési határideje: december 31. A nem nitrátérzékeny területen lévő, illetve annak nem minősülő állattartó telepek istállótrágya-tárolóinak létesítési határideje december 22. maradt. 4. Családi gazdaságok földhasználata AKG, KAT és Natura 2000 Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 179/2013. (VIII.7.) Közleménye a KAT, NATURA 2000 gyep és AKG intézkedés jogcímrendeleteinek családi gazdálkodókat érintő módosításáról július 29-én kihirdetésre került az EMVÁ-ból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet. A fenti módosítás többek között: az EMVÁ-ból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendeletet, az EMVÁ-ból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendeletet és az EMVÁ-ból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendeletet érinti. A módosításokkal a családi gazdaságokon belüli jogszerű földhasználat tekintetében mindhárom intézkedés jogcímrendelete igazodik a évi egységes kérelem benyújtásának szabályaihoz. Így a évtől a támogatásra jogosult családi gazdálkodó azon területek után is igényelheti a KAT, Natura 2000 gyep és AKG támogatásokat, amelyek vonatkozásában nem ő maga, hanem az adott családi gazdasághoz tartozó valamely olyan családtagja szerepel bejegyzett földhasználóként a földhasználati nyilvántartásban, aki a kifizetés alapjául szolgáló időszakban nem nyújtott be kérelmet a vonatkozó területre. 5. LEADER hosszabbítás Az Irányító Hatóság a 190/2013. számú közleményében tájékoztatást tett közzé az EMVÁ-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendeletben meghirdetett támogatási kérelem benyújtási időszak szeptember :00 óráig történő meghosszabbításáról. A határidő hosszabbítás nem vonatkozik azon területekre, melyek esetében az Irányító Hatóság a benyújtást korábban már felfüggesztette. 3

4 6. Kertészeti géptámogatás még nyitva! Az MVH legutolsó tájékoztatása szerint az augusztus végéig benyújtott kérelmek igénye meghaladja a rendelkezésre álló 24 milliárd forintos keretösszeg 85%-át. Továbbra is nyitva áll a kérelem benyújtásának lehetősége mind a kisértékű, mind a nagyértékű gépbeszerzésekre vonatkozóan a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet alapján a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb október 18-án 18:00 óráig. A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35%-a. Az Irányító Hatóság 186/2013. (VIII.14.) közleménye szól a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez kapcsolódó gépkatalógus módosulásáról. A módosult gépkatalógus a 168/2013. (VII.25.) számú IH közlemény 1. számú mellékletében található, illetve a kertészeti gépkatalógus az MVH honlapján keresztül is elérhető. 7. Teendők szeptember 30-ig Az EMVÁ-ból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó évi támogatás igénylése: szeptember szeptember 30. A genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatás keretében a évi kifizetési kérelem benyújtása: szeptember szeptember 30. Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos támogatások kifizetésének igénylése: szeptember szeptember 30. Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos Monitoring Adatszolgáltatás benyújtása: évente szeptember 1. szeptember 30. A történelmi bázis jogosultságok átruházásának/ ideiglenes átengedésének határideje: tárgyév szeptember 30. Szankciómentes földhasználati bejelentési kötelezettség határideje (2012. december 31-ig - a földrészletek számától függetlenül - egy hektár vagy annál kisebb nagyságú föld használatával rendelkezőknek): szeptember 30. A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély és gazdálkodó szervezet földhasználó adatszolgáltatási kötelezettségének határideje: szeptember EMVA kifizetési kérelmek Egyes beruházási támogatásoknál háromhavonta lehet kifizetési kérelmet beadni. A lehetőség az alábbi jogcímekre vonatkozik: Állattartó telepek korszerűsítése - a 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet alapján november december 15. között benyújtott támogatási kérelmek alapján folyamatban lévő ügyek (ÁTK III. 3. benyújtási időszak), Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése - a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján szeptember október 14. között benyújtott támogatási kérelmek alapján folyamatban lévő ügyek (Öntözés 4. benyújtási időszak), 4

5 Kertészet korszerűsítése - a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet alapján január között benyújtott támogatási kérelmek alapján folyamatban lévő ügyek (Kert. korsz. 3. benyújtási időszak), Mezőgazdasági utak fejlesztése - a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet alapján január között benyújtott támogatási kérelmek alapján folyamatban lévő ügyek (Mg. út 2. benyújtási időszak), Mezőgazdasági termékek értéknövelése - a 49/2012. (V. 22.) VM rendelet alapján június július 23. között benyújtott támogatási kérelmek alapján folyamatban lévő ügyek (ÉLIP 3. benyújtási időszak). Állattartó telepek korszerűsítése - a 61/2012. (VI.29.) VM rendelet alapján augusztus augusztus 31. között benyújtott támogatási kérelmek alapján folyamatban lévő ügyek (ÁTK IV. 4. benyújtási időszak), Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése - a 62/2013. (VII.24.) VM rendelet alapján A szabályozás célja annak elősegítése, hogy a beruházásokhoz szükséges források biztosítása ütemesebb legyen. A kifizetési kérelmeket továbbra is kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, - a augusztus 1-jén nyíló időszakban december 31-én éjfélig lehet benyújtani. 9. További fontosabb új jogszabályok, jogszabályváltozások 77/2013. (IX. 10.) VM rendelet az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról 76/2013. (IX. 10.) VM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról 75/2013. (IX. 6.) VM rendelet az egyes állatjóléti támogatások feltételeiről szóló miniszteri rendeletek, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosításáról 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról 320/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról 306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról 5

6 10. További új MVH Közlemények 153/2013. (VIII. 22.) MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 152/2013. (VIII.22.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutatóüzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 151/2013. (VIII.22.) MVH Közlemény az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről 150/2013. (VIII. 22.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó évi támogatás igényléséről 149/2013. (VIII.21.) MVH Közlemény a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegőrzés támogatása) igénybevételéhez kapcsolódó részleges visszavonási szándék bejelentéséről és a bejelentéshez rendszeresített nyomtatványról szóló 105/2013. (VI. 24.) számú MVH Közlemény módosításáról 148/2013. (VIII. 21.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 91/2013. (VI. 06.) MVH közlemény módosításáról 147/2013. (VIII. 15.) MVH közlemény a méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól szóló 10/2013. (II. 28.) VM rendelet szerinti támogatás igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról 146/2013 (VIII.15.) MVH Közlemény a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatás keretében a évi kifizetési kérelem benyújtásáról 145/2013. (VIII. 14.) MVH közlemény a 138/2013. (VIII. 5.) számú MVH közlemény módosítása vált szükségessé a Közlemény mellékletét képező dokumentumok módosítása és új dokumentum közzététele miatt. 144/2013. (VIII. 09.) MVH Közlemény az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos Támogatások Kifizetésének igényléséről. 6

7 143/2013. (VIII. 09.) MVH Közlemény az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos Monitoring Adatszolgáltatás részletes feltételeiről. 142/2013. (VIII. 7.) MVH Közlemény a borászati melléktermékek begyűjtéséhez a 2013/2014. borpiaci évben alkalmazandó költségtérítési összegekről 141/2013. (VIII. 7.) MVH Közlemény a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet szerint a 2013/2014. borpiaci évben kifizethető támogatási keretösszegről 140/2013. (VIII. 6.) MVH Közlemény a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegőrzés támogatása) igénybevételéhez kapcsolódó részleges visszavonási szándék bejelentéséről és a bejelentéshez rendszeresített nyomtatványról szóló 105/2013. (VI. 24.) számú MVH Közlemény módosításáról 139/2013. (VIII. 5.) MVH Közlemény a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott de minimis támogatás igénybevételéről 138/2013. (VIII. 5.) MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 137/2013. (VIII. 5.) MVH Közlemény a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatás igényléséről szóló 144/2012. (IX. 12.) számú MVH Közlemény módosításáról 136/2013. (VIII.01.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 121/2013. (VII. 22.) számú MVH közlemény módosításáról 135/2013. (VIII.01) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 122/2013. (VII. 22.) számú MVH közlemény módosításáról 134/2013 (VIII.1.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 118/2013. (VII. 22.) számú MVH közlemény módosításáról 133/2013 (VIII.1) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 117/2013. (VII. 22.) számú MVH közlemény módosításáról 7

8 132/2013. (VIII.1.) MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 124/2013. (VII. 22.) számú MVH közlemény módosításáról 131/2013. (VII. 31.) MVH Közlemény ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódóan a évi egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban további számlaelszámolás benyújtásáról 130/2013. (VII. 31.) MVH Közlemény fás és lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatáshoz kapcsolódóan a évi egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban további számlaelszámolás benyújtásáról 129/2013. (VII.31.) MVH közlemény kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódóan a évi egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban további számlaelszámolás 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól (E közlemény a kihirdetés napját ( ) követő 60. napon lép hatályba.) 11. EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának további közleményei 188/2013. (VIII.16.) közlemény a bemutató üzemi támogatási jogcím keretében elszámolható kiadásokról 185/2013. (VIII.12.) közlemény a szakképzési jogcímrendelet tervezett módosításáról 184/2013. (VIII.7.) közlemény az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet megjelenéséről A támogatásokkal, hitellehetőségekkel kapcsolatos további részletekről elérhetőségeinken is felvilágosítással szolgálunk! Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a hírlevélben szereplő általunk jelentősnek ítélt támogatási jogcímekről összefoglalókat közlünk, a részletes feltételeket a vonatkozó jogszabályok és közlemények tartalmazzák! Felhasznált források: VM, MVH, NAK, GISZ, NAKVI, NÉBIH Elérhetőségeink: AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda 9482 Nagylózs, Kossuth u. 18., 30/

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. június - július 2013/4. szám Tartalom 1. Kertészeti géptámogatás... 1 2. Bemutató üzemi programok támogatása... 3 3. Tanyaprogram 2013.... 4 4. Sertésfeldolgozók de minimis

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. december 2014/8. szám Tartalom 1. Nitrát jelentés december 31-ig... 1 2. Új, elektronikus kárbejelentés november 1-től... 3 3. Fiatal gazdák induló támogatása új ponthatár...

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. június-július 2014/5. szám Tartalom 1. Nyúltartók támogatása... 1 2. Anyatehén támogatás és őshonos állatok támogatása... 1 3. Erdészeti támogatások... 2 4. Kárenyhítési

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről Jelen közlemény az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 135/2014. (IX.09.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 135/2014. (IX.09.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 135/2014. (IX.09.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 147. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 147. szám MAGYAR KÖZLÖNY 147. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 10., kedd Tartalomjegyzék 51/2013. (IX. 10.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

Budapest, 2015. január

Budapest, 2015. január MINISZTERELNÖKSÉG /2015. TERVEZET A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2015. január ELŐTERJESZTÉS az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 116/2013. (VII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 116/2013. (VII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 116/2013. (VII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény

Részletesebben

62/2013. (VII. 24.) VM rendelet

62/2013. (VII. 24.) VM rendelet 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló közlemények

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 5794 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 63. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 26/2015. (V. 6.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben