Agrártámogatási Hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Agrártámogatási Hírlevél"

Átírás

1 Agrártámogatási Hírlevél augusztus 2014/6. szám Tartalom 1. Borászati támogatások aktualitásai Bemutató üzemek elszámolható kiadások LEADER Helyi Akciócsoportok működési forrása Kárenyhítési hozzájárulás Biztosítási díjtámogatás Gépkatalógus frissítések Aktuális határidők Területalapú támogatás csökkentése 2015-től Zöldítés 2015-től További fontos új jogszabályok, jogszabályváltozások Borászati támogatások aktualitásai A.) Megjelent a 124/2014. (VIII. 15.) MVH Közlemény a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet szerint a 2014/2015. borpiaci évben kifizethető támogatási keretösszegről. Az agrárpolitikáért felelős miniszter jóváhagyása alapján a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek lepárlására fordítható támogatási keret összege a 2014/2015. borpiaci évben euró. B.) Megjelent a 125/2014. (VIII. 15.) MVH Közlemény a 2014/2015. borpiaci évben a borászati melléktermékek begyűjtéséhez alkalmazandó költségtérítési összegekről. Az agrárpolitikáért felelős miniszter a 2014/2015. borpiaci évre az alábbi költségtérítési összegeket hagyta jóvá azon borászati melléktermékekre, amelyeket a kötelezettek maguk szállítanak be olyan lepárlóüzembe, amely a borászati melléktermékek lepárlásához közösségi támogatást kíván igénybe venni: a) Fuvarköltség: Rakodási súly / Fuvartávolság km 0-16 tonnáig Ft/tkm Szőlőtörköly 1 16 tonna felett Ft/tkm Borseprő Szállító járműtől függetlenül Ft/tkm 1 km 100 km 29,50 25,00 25, km 200 km 28,00 22,00 22, km és a felett 22,50 21,00 21,50 A fuvarköltség térítése a beszállított melléktermék tömegétől és a szállítási távolságtól függően történik. A kifizetés forintban, a tonna-kilométeres díjmutató alapján történik, amely összegek az útdíj összegét nem tartalmazzák. Az EURO II, vagy annál jobb besorolású tehergépjárművekre, a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségeken belül, a költség szempontjából optimalizált útvonalon felmerülő útdíjat a fent meghatározott szállítási költségtérítésen túl kell megtéríteni.

2 b) Rakodási költség: A szőlőtörköly rakodási díj térítése: 500 Ft/tonna. Az MVH felhívja a figyelmet arra, hogy a teljes költségtérítés mértékét, az optimalizált útvonalat, és a fizetési feltételeket a bortermelőkkel kötött lepárlási megállapodás rögzíti, amit a bortermelők az első szállítás előtt ismernek meg és írnak alá, így ennek ismeretében dönthetnek arról, hogy saját szervezésben kívánják-e vállalni az összegyűjtést, illetve a beszállítást. 2. Bemutató üzemek elszámolható kiadások Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 44/2014. (VII. 31.) közleménye a bemutató üzemi támogatási jogcím keretében elszámolható kiadásokról szóló 188/2013. (VIII.16.) számú közlemény módosításáról. Eszerint: Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 188/2013. (VIII. 16.) számú közleménye hatályát veszti, és helyette az alábbi közlemény lép hatályba, amely a bemutató üzemi jogcím keretében benyújtott valamennyi támogatási kérelemre visszamenőleges hatállyal is alkalmazandó. A 69/2013. (VII.29.) VM rendelet 6. (4) bekezdésében szereplő elszámolható kiadásokhoz kapcsolódóan az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja az IH az érintettek részére. A bemutató üzemi program megvalósításának módjától függően, az elszámolható kiadások felmerülése különböző módon igazolható. 1. Amennyiben a Bemutató Üzem a bemutató üzemi programjának előkészítésével, illetve lebonyolításával szaktanácsadót bíz meg, akkor a szolgáltatást végző szaktanácsadót legalább 2 árajánlat alapján kell kiválasztani. A Bemutató Üzem ebben az esetben megbízási vagy vállalkozási szerződést köt a szaktanácsadóval, amelyben tételesen rögzítésre kerülnek a szaktanácsadó által elvégzendő feladatok és azok díjazása, amelynek összhangban kell lenni a Bemutató Üzem Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által jóváhagyott projekttervében meghatározott tevékenységekkel és költségkalkulációval. A támogatás kifizetéséhez benyújtandó elszámolás alapja a szaktanácsadó által kibocsátott számla, és az ahhoz kapcsolódó tételes teljesítésigazolás, amely lefedi a bemutató üzemi program során felmerült költségeket. Szaktanácsadó bevonása a tevékenység végzésébe megvalósulhat munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt tartalmazó megbízási szerződés alapján is, ebben az esetben az elszámolás alapja a bérjegyzék, továbbá a megállapított, bevallott közterhek megfizetésének igazoló dokumentuma (bankszámlakivonat, amely tartalmazza a közterhek utalását). 2. Egyéb esetben, a bemutató üzemi program megvalósításához felhasznált anyagok és szolgáltatások költségét, eszközök és termek (helyiségek) bérletét tételesen számlákkal igazoltan kell elszámolni. A bérleti díj elszámolásához a bérleti szerződés megkötését megelőző legalább két árajánlat, valamint a bérleti szerződés csatolása szükséges. A Bemutató Üzem által a bemutató üzemi program keretében végzett gépi munka az üzemi önköltséggel számolható el, amelynek szükséges előfeltétele, hogy a Bemutató Üzem rendelkezzen önköltség-számítási szabályzattal. A Bemutató Üzem szokásos munkarendje szerint a bemutató napján, a bemutató üzemi program ideje alatt üzemszerűen végzett gépi munka költsége nem számolható el. A bemutató-üzemi program szervezéséhez kapcsolódó telefonköltség igazolása az adott időszakra vonatkozó számlával, és tételes híváslistával történik. A program szervezését végző személyek gépkocsi használat elszámolásához szükséges bizonylatok a kiküldetési rendelvény, az útnyilvántartás és a külön jogszabályban meghatározott költségelszámolás. A Bemutató Üzem dolgozóinak a bemutató üzemi program előkészítésében és megvalósításában végzett munkájára vonatkozóan abban az esetben 2

3 számolható el bérköltség, ha ez a feladat szerepel a munkaköri leírásukban, és a havi bérelszámolásukhoz csatolt nyilvántartásból beazonosítható a bemutató üzemi programban való munkavégzés időtartama, és bérköltsége. A Bemutató Üzem a bemutató üzemi programmal kapcsolatban felmerült kiadásokról elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. A kóstoltatás céljára előállított saját élelmiszerek költségének elszámolásakor az önköltségszámítási szabályzat alapján megállapított költség és a bemutató üzem programján felhasznált, ingyenesen juttatott saját termelésű élelmiszerek, mint egyes meghatározott juttatások (a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 70. (1) bekezdés) után fizetendő közteher együtt számolható el, amennyiben annak megfizetése is igazoltan bekövetkezett. 3. LEADER Helyi Akciócsoportok működési forrása Megjelent a 48/2014. (VIII. 6.) IH közlemény a LEADER Helyi Akciócsoportok részére között rendelkezésre álló működési forrásokról. Az Irányító Hatóság felülvizsgálta a LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásaikról, illetve a III. és a IV. tengely kapcsán rendelkezésükre álló fejlesztési forrást kiegészítő forrásokról, valamint a működési forrásaikról szóló 296/2013 (XI. 29.) IH közleményt, mely során a évi forráskeret kiegészült a Helyi Akciócsoportok által fel nem használt évi keret működési forrásával. A évi maradvány számítása kapcsán az Irányító Hatóság figyelembe vette a év kapcsán kifizetett összegeket, valamint a még folyamatban lévő ügyek kapcsán felmerült forrásigényeket is. Az Irányító Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a megállapított forráskeretek kismértékben a későbbiek folyamán módosulhatnak azon Helyi Akciócsoportok esetében, amelyeknek a 2013-as évre vonatkozó kifizetési kérelme(i) kapcsán ügyintézés (jogorvoslat, jogorvoslat lehetősége, kifizetési kérelem ügyintézése) van még folyamatban. A programozási időszak végéhez közeledve a hatékony forrás felhasználás érdekében, az Irányító Hatóság nem tartja indokoltnak a 2014-es és 2015-ös évre vonatkozóan a külön éves keret meghatározását, ezért a IV. számú táblázat a től felmerülő működési költségekre rendelkezésre álló forráskeretet állapítja meg. E közlemény megjelenésével egyidejűleg módosul a LEADER Helyi Akciócsoportok ben allokált forrásaikról, illetve a III. és a IV. tengely kapcsán rendelkezésükre álló fejlesztési forrást kiegészítő forrásokról, valamint a működési forrásaikról szóló 296/2013 (XI. 29.) IH közlemény, IV. számú A LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területéhez kapcsolódó rendelkezésre álló működési források között elnevezésű táblázata, melynek helyébe a jelen közleményben található működési forrásokat tartalmazó IV. számú A LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területéhez kapcsolódó rendelkezésre álló működési források között elnevezésű táblázat lép. 4. Kárenyhítési hozzájárulás Az MVH nemrég határozatban értesítette a kárenyhítési kockázatközösség tagjait a kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettségükről. A évre vonatkozó kárenyhítésihozzájárulás összegének átutalását az MVH számú Kárenyhítési lebonyolítási számlájára, szeptember 15. napjáig kell teljesíteni. 3

4 5. Biztosítási díjtámogatás augusztus 31-ig kell megküldeniük a biztosítási szerződés másolatát azon ügyfeleknek az MVH-nak, akik az egységes kérelemben igényelték a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatást. Az MVH felhívja a figyelmet, hogy a szerződés nem csak a kötvényt jelenti, annak megküldése mellett az ajánlati nyomtatvány másolatának beküldése is szükséges, a szerződő fél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre. Amennyiben a biztosítót vagy a szerződő felet (integrátor) a szerződés benyújtására meghatalmazta, vagy a biztosító a szerződésben tett nyilatkozatában vállalta a szerződés megküldését, úgy a beküldési kötelezettség a biztosítót/szerződő felet (integrátor) terheli. Integrátori szerződések esetén meg kell küldeni a szerződő fél (integrátor) és a biztosított között létrejött meghatalmazást is, a szerződéssel egyidejűleg, egy borítékban! A szerződés tartalmára vonatkozó tájékoztatót, továbbá a meghatalmazás formanyomtatványát a 79/2014. (V.15.) számú MVH közlemény tartalmazza. Az MVH felhívja a szerződő felek figyelmét növénybiztosítási szerződésük esetleges módosítást követő adatainak áttekintésére, mivel a támogatási összeg az augusztus 31-éig megküldött biztosítási szerződésben foglaltak figyelembevételével kerül megállapításra. 6. Gépkatalógus frissítések Megjelentek a kertészeti gépbeszerzés, növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése és a technológiai berendezések korszerűsítése jogcím keretében alkalmazandó gépkatalógusok frissítései. A vonatkozó IH Közlemények: 47/2014. (VIII. 6.) közlemény a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez kapcsolódó tájékoztatás 46/2014. (VIII. 6.) közlemény a 62/2013 (VII. 24.) VM rendelethez kapcsolódó gépkatalógus hatályba helyezéséről 45/2014. (VIII. 6.) közlemény a 35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó gépkatalógus hatályba helyezéséről További információk a 43/2014. (VII. 31.) közleményben is (a évi Gépkatalógusok hatályba helyezéséről és a Gépkatalógusok alkalmazásáról): Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 29. -ának (8) és (12) bekezdéseiben foglaltak alapján a kifizetési kérelem benyújtása esetén az érintett támogatási kérelem benyújtásakor hatályos gépkatalógust, illetve élelmiszeripari gépkatalógust kell alkalmazni. Amennyiben az ügyfél a támogatási határozatban megítélt gép helyett az egyenértékűség szabályai alapján módosított a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos gépkatalógusban nem szereplő - gépre nyújt be kifizetési kérelmet, akkor az azt követő első olyan hatályos és az adott jogcím vonatkozásában alkalmazandó gépkatalógust kell figyelembe venni, amelyben az adott gép szerepel. Egyes jogcímeknél a támogatási határozattal jóváhagyott gép módosítása esetén nem a teljes gépkatalógusból lehet gépet választani, hanem csak az adott jogcím vonatkozásában lezárt gépkatalógusban meghatározott gépek szerezhetők be. Ezen jogcímek közül bizonyos jogcímekre vonatkozóan az adott jogcímrendelet rendelkezése alapján külön IH közlemény rendelkezik a támogatható gépekről. A gépkatalógus, illetve az élelmiszeripari gépkatalógus az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) az Alkalmazások menüpont alatt a Gépkatalógus alkalmazáson keresztül érhető el. 4

5 7. Aktuális határidők A évi kifizetési kérelemhez kapcsolódó utólagos elszámolás benyújtására nyitva álló időszak: augusztus szeptember 1.: Fás és lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás (123/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény) Ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások (122/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény) Kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások (121/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény) Támogatási-kifizetési kérelmet augusztus szeptember 1. között lehet benyújtani elektronikus úton a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez (103/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény). Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről szóló 127/2014. (VIII.21.) számú MVH Közlemény alapján az 1. és 2. célterületre vonatkozóan a kérelmet a legkésőbb augusztus 19-én lezáruló (azaz befejezett és eredményes vizsga, illetve beszámolási kötelezettséggel teljesített) és a benyújtást megelőzően pénzügyileg rendezett képzések vonatkozásában szeptember 1. szeptember 30. között lehet benyújtani elektronikus űrlapon az MVH-hoz. A genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatás keretében a évi kifizetési kérelem benyújtásáról szóló 126/2014 (VIII. 19.) MVH Közlemény alapján a kifizetési kérelmet szeptember 1. és szeptember 30. között lehet benyújtani az MVH Központi Szervéhez. 8. Területalapú támogatás csökkentése 2015-től Megjelent a 1437/2014. (VII. 31.) Korm. határozat az egységes területalapú támogatás összegéhez kötött támogatás felső szintjének megállapításáról és a mezőgazdasági munkahelyteremtés elősegítéséről. A Kormány a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének javaslatára megtárgyalta a földművelésügyi miniszter előterjesztését, amelynek alapján úgy döntött, hogy olyan mezőgazdasági rendszert kell kialakítani, amely a jövőben több embernek biztosít megélhetést, ezért kiemelten kívánja támogatni az állattenyésztést, a zöldség- és gyümölcs termesztést, valamint a vetőmag előállítást. A Kormány rögzítette, hogy e célkitűzés figyelembe vételével kell felhasználni az európai uniós és a hazai mezőgazdasági támogatásokat, továbbá az agráriumból forrás kivonásra nem kerülhet sor. Mindezek megvalósítása érdekében a Kormány felhívja 1. a földművelésügyi minisztert, hogy az egységes területalapú támogatás összegéhez kötött támogatás kifizetését között úgy hajtsa végre és jelentse be az Európai Bizottságnak, hogy euró éves egységes területalapú támogatás felett 5%, 1200 hektárnak megfelelő összeg felett 100% támogatáscsökkentést kell alkalmazni az érintett mezőgazdasági termelőknél; Felelős: földművelésügyi miniszter, Határidő: július 31. 5

6 2. a nemzetgazdasági minisztert, hogy a) az állattenyésztés és más munkaigényes ágazatok támogatására a költségvetési tervezés során a Földművelésügyi Minisztérium Folyó kiadások és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű előirányzatán 2015-ben 82,579 milliárd forint, 2016-ban legalább 81,238 milliárd forint, 2017-ben legalább 79,9 milliárd forint, 2018-ban legalább 78,56 milliárd forint, ben legalább 77,22 milliárd forint és 2020-ban legalább 75,908 milliárd forint összeget tervezzen be azzal, hogy a forrásokat évközben zárolni nem lehet; Felelős: nemzetgazdasági miniszter, Határidő: a költségvetési tervezéshez igazodóan b) dolgozza ki a mezőgazdasági termelők részvételének feltételeit a Munkavédelmi Akciótervben; Felelős: nemzetgazdasági miniszter, Határidő: szeptember a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pontban foglalt intézkedéshez kapcsolódóan a évi Vidékfejlesztési Program elkészítése és az intézkedések meghirdetése során gondoskodjon arról, hogy az egységes területalapú támogatási keretből évente megvalósuló támogatásátcsoportosítás során az állattenyésztés, a zöldség- és gyümölcs termesztés, valamint a vetőmag előállítás kiemelt támogatásban részesüljön, továbbá a tejhasznú szarvasmarha állatjóléti intézkedésre között legalább évi 8 milliárd forintnak megfelelő forrás a termelők számára rendelkezésre álljon. Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, Határidő: folyamatos 9. Zöldítés 2015-től A Földművelésügyi Minisztérium tájékoztatót tett közzé a 2015-től betartandó, a közvetlen támogatások egy részének feltételéül szabott ún. zöldítés várható követelményeiről. A 3 oldalas tájékoztatót a Hírlevélhez mellékeljük. 10. További fontos új jogszabályok, jogszabályváltozások 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól 1436/2014. (VII. 31.) Korm. határozat A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezéséről A támogatásokkal, hitellehetőségekkel kapcsolatos további részletekről elérhetőségeinken is felvilágosítással szolgálunk! Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a hírlevélben szereplő általunk jelentősnek ítélt támogatási jogcímekről összefoglalókat közlünk, a részletes feltételeket a vonatkozó jogszabályok és közlemények tartalmazzák! Felhasznált források: FM, MVH, NAK, GISZ, NAKVI, NÉBIH Elérhetőségeink: AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda 9482 Nagylózs, Kossuth u. 18., 30/

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. augusztus-szeptember 2013/5. szám Tartalom 1. AKG adatszolgáltatás... 1 2. Sertés törzstenyészetek fejlesztésének támogatása... 2 3. Nitrátérzékeny területek, trágyatárolók...

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. június-július 2014/5. szám Tartalom 1. Nyúltartók támogatása... 1 2. Anyatehén támogatás és őshonos állatok támogatása... 1 3. Erdészeti támogatások... 2 4. Kárenyhítési

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. június - július 2013/4. szám Tartalom 1. Kertészeti géptámogatás... 1 2. Bemutató üzemi programok támogatása... 3 3. Tanyaprogram 2013.... 4 4. Sertésfeldolgozók de minimis

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről Jelen közlemény az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 135/2014. (IX.09.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 135/2014. (IX.09.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 135/2014. (IX.09.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. december 2014/8. szám Tartalom 1. Nitrát jelentés december 31-ig... 1 2. Új, elektronikus kárbejelentés november 1-től... 3 3. Fiatal gazdák induló támogatása új ponthatár...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 116/2013. (VII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 116/2013. (VII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 116/2013. (VII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény az állattartó telepek

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 43/2014. (III.21.) számú KÖZLEMÉNYE

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 43/2014. (III.21.) számú KÖZLEMÉNYE Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 43/2014. (III.21.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben

Részletesebben