Agrártámogatási Hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Agrártámogatási Hírlevél"

Átírás

1 Agrártámogatási Hírlevél január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás AKG tiltott hatóanyagok Fiatal gazda kifizetési kérelmek Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási támogatás Bemutató üzemek Permetezési napló vezetése Élelmiszerlánc-felügyeleti díj második részletének befizetése Kifizetési kérelmek Fontosabb új jogszabályok, jogszabályváltozások MVH Közlemények EMVA intézkedések Irányító Hatóságának további fontosabb közleményei Agrártámogatások 2014 átmeneti év Új, összevont marhalevél Méhészeti támogatások A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a közötti végrehajtási időszakokban minden érvényes Országos Magyar Méhészeti Egyesületi (OMME) tagsági viszonnyal rendelkező méhész támogatást vehet igénybe az alábbi intézkedésekre: méz kinyeréséhez és léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása; varroa atka elleni alternatív védekezés keretében higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása; kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszerének kialakításának és a rendszer fenntartásának támogatása intézkedésen belül a keretek megjelölésére alkalmas, az OMME által nyilvántartott kaptárazonosító számmal ellátott rádiófrekvenciás azonosító beszerzésének támogatása; vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása; a méhcsaládok száma szinten tartásának támogatása intézkedés keretében a méhállomány mind állat-egészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlásához nyújtandó támogatás (méhanya támogatás); varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása. A méhészek által igénybe vehető, fenti intézkedések esetében a méz kinyeréséhez és léptároláshoz, valamint a vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása intézkedések keretében, a méhcsaládszámhoz nem kötött támogatási eszközök kivételével a támogatási jogosultság alapja: a) az adott végrehajtási időszakban az adott végrehajtási évre vonatkozó őszi méhegészségügyi vizsgálat során az adott végrehajtási év szeptember 30-ára vonatkozóan megállapított és 1

2 b) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltak szerint megtett és a szeptember 1-je és augusztus 31-e közötti végrehajtási időszakban (I. időszak) január 15-éig, a szeptember 1-je és augusztus 31-e közötti végrehajtási időszakban (II. időszak) november 15-éig, valamint a szeptember 1-je és augusztus 31-e közötti végrehajtási időszakban (III. időszak) november 15-éig az illetékes állategészségügyi hatósághoz beérkezett bejelentések alapján a miniszteri rendeletben foglalt Tenyészet Információs Rendszer (TIR) szerint nyilvántartásba vett, valamint c) a kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő méhcsaládok száma. A méz kinyeréséhez és léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása, valamint a vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása intézkedések esetében, a méhcsaládszámhoz nem kötött támogatási eszközökre vonatkozó kifizetési kérelmeknél elegendő a TIR nyilvántartásba vett tenyészetkód megléte. A TIR nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a kérelmező a felelős, annak minden jogkövetkezményével együtt. A támogatás igénybevételéhez a 201/2013. MVH Közlemény 1-4. számú melléklete szerinti megfelelő nyomtatvány(oka)t intézkedésenként külön-külön az adott intézkedés megjelölésével postai úton vagy személyesen kell benyújtani az MVH-hoz. A kifizetési kérelmek bírálata a méhanya támogatás intézkedés kivételével, a kérelmek MVH-hoz történő beérkezési sorrendje alapján történik. A támogatások igénybevételének részletes feltételeit a 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet, a 201/2013. (XII. 19.) számú MVH Közlemény és a 203/2013. (XII. 19.) számú MVH Közlemény tartalmazza. 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás Megjelent a 123/2013. (XII. 17.) VM rendelet az anyajuhtartás de minimis támogatásáról. A rendelet szerint a támogatás igénybevételére a nyilvántartásba vett mezőgazdasági termelő jogosult, aki a támogatási rendelet (23/2013. (IV. 9.) VM rendelet) a szerinti anyajuhtartás támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételeknek megfelel. A támogatás mértéke 2500 Ft/anyajuh. Támogatás országos szinten a évre vonatkozóan legfeljebb egyed után nyújtható. Megjelent a 124/2013. (XII. 17.) VM rendelet az anyakecsketartás de minimis támogatásáról. A támogatás igénybevételére az az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely a) a évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba-vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási rendszerben, b) a támogatási kérelmében szereplő állatok tenyészetének állattartójaként szerepel a kecske ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban, c) gondoskodik a szakszerű apaállat-használatról, 2

3 d) gondoskodik a tenyészetében tartott állatállomány kecske ENAR rendelet szerinti jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról, és e) nyilatkozik arról, hogy nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. A mezőgazdasági termelő a támogatási kérelmében megjelölt, a támogatás alapját képező anyakecskéket köteles a támogatási kérelem benyújtására meghatározott időszak utolsó napjától kezdődően száz naptári napon át folyamatosan birtokán tartani. A támogatás mértéke 3500 Ft/anyakecske. Támogatás országos szinten a évre vonatkozóan legfeljebb egyed után nyújtható. Egy anyakecske után egy támogatási év vonatkozásában csak egy alkalommal fizethető támogatás. A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon január 31-ig kell benyújtani. További részletek a 205/2013. (XII. 20.) számú MVH közleményben. 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az erdők gazdasági értékét növelő a) befejezett ápolás, b) tisztítás, c) törzsnyesés céljára, a támogatási rendeletben meghatározott feltételek szerint. Támogatást erdőgazdálkodó, azaz az erdészeti hatóság által vezetett erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő tulajdonos vagy jogszerű használó igényelhet. Az ügyfél a felsorolt tevékenységeket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb október 31-ig végezheti el. Nem vehető igénybe támogatás: - az Evt a szerinti szabad rendelkezésű erdőkre. - Befejezett ápolás és tisztítás támogatására az adott erdőrészlet vonatkozásában az ügyfél nem jogosult, ha erre a területre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet 3. a) és c) pontjában meghatározott tevékenységek elvégzésére (erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás, illetve állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás) jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezik. Egy erdőrészletre, egy kérelem benyújtási időszakban csak egy tevékenységre igényelhető támogatás. A legkisebb támogatható terület tevékenységenként 1 hektár, amelyet a támogatási kérelemben, az adott tevékenységgel érintett erdőrészletek összterülete alapján kell megállapítani. Az erdőrészletek minimális mérete 0,3 ha. A támogatási kérelmet az MVH által, a 2/2014.(I.21.) MVH közlemény mellékleteiként rendszeresített nyomtatványokon, az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti igazgatósághoz postai úton kell benyújtani egy példányban. Egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy kérelmet nyújthat be erdészeti igazgatóságonként. Az erdészeti igazgatóságok címjegyzéke megtalálható a oldalon az elérhetőségek menüpont alatt. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: február február 28. 3

4 4. AKG tiltott hatóanyagok Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 312/2013. (XII.20.) közleménye szól az agrár-környezetgazdálkodási támogatás során nem alkalmazható növényvédőszer-hatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédő szerek köréről és az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 121/2012. (XII. 4.) Közleménye hatályon kívül helyezéséről. 5. Fiatal gazda kifizetési kérelmek 190/2013. (XII. 12.) számú MVH Közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről A közlemény az EMVA fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján megállapított támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételeit határozza meg, valamint a kifizetés igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokat rendszeresíti. Akik a évben vették kézhez a támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó határozatot, azoknak a kifizetési kérelmet legkésőbb a január 1. és 31. között megnyíló kérelembenyújtási időszakban kell benyújtani az MVH-hoz. 189/2013. (XII.12.) számú MVH Közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről A közlemény az EMVA fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján megállapított támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételeit határozza meg, valamint a kifizetés igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokat rendszeresíti. A szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelmet legközelebb január 1. és 31. között nyújthatnak be, a közlemény mellékletét képező nyomtatványon. Azon ügyfelek, akiknek a évben benyújtott támogatási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozata július 31. után emelkedett jogerőre, a október 1. és 31. közötti benyújtási időszak az első kifizetési időszaknak minősül. Ezen ügyfelek legkésőbb a másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési időszak végéig, azaz január között kötelesek a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani. 6. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási támogatás A zöldség-, gyümölcs- és dohány szerkezetátalakítás jogcímmel érintett ügyfeleknek a feltételek és kötelezettségek teljesítésének mértékéről nyilatkozatot kell benyújtani, melynek határideje február 15. 4

5 A K0137 számú nyomtatvány megtalálható a 193/2013 (XII.16.) MVH Közlemény mellékletében. A dokumentumot az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre kell elküldeni, kizárólag postai úton. A szerkezetátalakítási program alapján vállalt élőmunka ráfordítási kötelezettség feltételeinek nem vagy csak részleges teljesítése esetén nem teljesítési bírságot szab ki a Hivatal. A gazdálkodók a benyújtott nyilatkozatuk valóságtartamáért felelnek, a nyomtatványok hiányos, vagy határidőn túli benyújtását az MVH mulasztási bírsággal szankcionálja. Az MVH kér minden zöldség-, gyümölcs- és dohány szerkezetátalakítási támogatást igénylő ügyfelet, amennyiben természetes személyként igényelte a támogatást a 29/2010 (III.30.) FVM rendelet 4. (3) pont szerinti a köznyelvben elhíresült bónusz" munkaórát mindenképp tüntessék fel a nyomtatványon különben az MVH nem tudja figyelembe venni a bírálat során. 7. Bemutató üzemek A Bemutató Üzemek a napokban kapják meg a cím odaítéléséről szóló határozatot. A Bemutató Üzemeknek projekttervet kell benyújtani a NAKVI honlapján rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével, kinyomtatásával, cégszerű aláírásával és a NAKVI címére postai úton történő megküldésével. A projektterv-benyújtás (a postai feladás) határideje: a) első alkalommal a Bemutató Üzemi cím odaítéléséről szóló értesítés kézhezvételét követő 15. munkanap; b) év második félévére vonatkozóan január 31. A NAKVI a Bemutató Üzem által benyújtott projekttervet csak abban az esetben hagyja jóvá, ha a projektterv 6 hónapos időszakra vonatkoztatva legalább 3 bemutató üzemi programot tartalmaz. 8. Permetezési napló vezetése A növénytermesztéssel foglalkozókat érinti, hogy egy Európai Uniós előírás alapján a 2014-es gazdálkodási évben adatot kell szolgáltatni a Magyarországon kiemelt fontosságú növénykultúrákban felhasznált növényvédő szerekről, illetve azok mennyiségéről. Az Európai Parlament és a Tanács november 25-i 1185/2009/EK rendelete a peszticidekre vonatkozó statisztikákról adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a tagállamok számára. A rendelet szerint a növényvédő szerek fontosabb növényenkénti felhasználásról ötévente (először es periódus egyik évéről) kell a tagállamoknak adatot szolgáltatnia. Magyarországon az adatgyűjtés 2014-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a Központi Statisztikai Hivatal együttműködésében, a permetezési naplók adatainak begyűjtésével valósul meg. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV. 23.) FVM rendelet előírásai alapján a felhasználási tevékenységet folytatóknak a növényvédőszer-felhasználásról naprakész nyilvántartást kell vezetni, melynek formai követelményeit a rendelet tartalmazza. A permetezési napló naprakész vezetése nemcsak a hatóságok számára szükséges, hanem a gazdálkodókat is védi az esetlegesen felmerülő élelmiszer-biztonsági illetve technológiai problémák esetén. Az adatgyűjtés sikeres lebonyolításának érdekében az érintett hatóságok kérik a gazdálkodókat, hogy a 2014-es gazdálkodási évben fokozottan ügyeljenek a permetezési napló naprakész és pontos nyilvántartására, hogy ha a NÉBIH, a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságai vagy a KSH munkatársai megkeresik őket, az adatszolgáltatási kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tudjanak tenni. 5

6 9. Élelmiszerlánc-felügyeleti díj második részletének befizetése Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény 47/B. alapján élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző személyeknek és vállalkozásoknak 2012-től élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük. A díj mértéke jellemzően a díjköteles tevékenység(ek)ből származó előző évi nettó árbevétel (cégek esetén), illetve a díjköteles tevékenység(ek)ből származó előző évi jövedelem 0,1%-a (adóköteles jövedelem+ vállalkozói kivét) magánszemélyek (egyéni vállalkozó, kistermelő, őstermelő) esetén. A díjalapból levonható a jövedéki adó, illetve a népegészségügyi termékadó összege, azonban kizárólag annál a gazdálkodónál, amely azokat befizette. A díjat két egyenlő részletben kell befizetni július 31-ig és a következő év január 31-ig, míg a bevallást május 31-ig kell elkészíteni. A felügyeleti díj befizetése csak átutalással lehetséges, tehát számlaszám megadása a bevallás során mindenképpen szükséges. A felügyeleti díj elszámolását a bevallásból letölthető Fizetési Értesítő (bizonylat) alapján kell elvégezni. 10. Kifizetési kérelmek február 1. május 31. között nyújtható be kifizetési kérelem az alábbi jogcímeknél: LEADER térségek közötti együttműködés (15/2014. (I. 22.) MVH Közlemény) Mezőgazdasági termékek értéknövelése (11/2014. (I.22.) MVH Közlemény) Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítése (10/2014. (I.22.) MVH Közlemény) Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése (5/2014. (I.22.) MVH Közlemény) Mezőgazdasági utak fejlesztése (4/2014. (I.22.) MVH Közlemény) Baromfi telepek korszerűsítése (17/2014. (I. 22.) MVH Közlemény) Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (20/2014. MVH Közlemény) Kertészet korszerűsítése (18/2014. (I. 22.) MVH Közlemény) Állattartó telepek korszerűsítése (16/2014. (I.22.) MVH Közlemény) Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése (19/2014. MVH Közlemény) Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás (6/2014. MVH Közlemény) Falumegújítás és fejlesztés (8/2014. (I. 22.) MVH Közlemény) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (7/2014. (I. 22.) MVH Közlemény) Turisztikai tevékenységek ösztönzése (9/2014. (I. 22.) MVH Közlemény) Vidéki örökség megőrzése (3/2014. (I. 22.) MVH Közlemény) Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása (13/2014. (I.22.) MVH Közlemény) LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatás (14/2014. MVH Közlemény) Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése (12/2014. MVH Közlemény) 6

7 11. Fontosabb új jogszabályok, jogszabályváltozások 6/2014. (I. 17.) Korm. rendelet a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 3/2014. (I. 16.) VM rendelet a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről 1/2014. (I. 3.) VM rendelet a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet módosításáról 136/2013. (XII. 31.) VM rendelet a kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz szabályozásának végrehajtását szolgáló egyes miniszteri rendeletek módosításáról 560/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 543/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladataival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 2042/2013. (XII. 30.) Korm. határozat a falugazdász-hálózatnak a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által történő átvételével kapcsolatos intézkedésekről 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról 134/2013. (XII. 29.) VM rendelet a nemzeti parkok területének övezetekbe való besorolásáról és az egyes övezetekre vonatkozó általános természetvédelmi előírásokról 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről 132/2013. (XII. 23.) VM rendelet a vízügyi szervezetrendszer átalakításával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról 7

8 131/2013. (XII. 23.) VM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek a vízügyi szervezetrendszer átalakításával kapcsolatos módosításáról évi CCXLVII. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló évi CXXVI. törvény módosításáról 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 128/2013. (XII. 20.) VM rendelet a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak szervezésére kijelölt intézményekről 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet a piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról 122/2013. (XII. 17.) VM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 12. MVH Közlemények 21/2014. (I.22.) MVH Közlemény az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó beruházási támogatások kifizetésének igényléséről 1/2014. (I. 21.) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítéi és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 204/2013. (XII.23) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 185/2013. (XI.20.) számú MVH közlemény módosításáról 202/2013. (XII. 19.) MVH Közlemény a 118/2013. (XII.16.) VM rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei által igénybe vehető egyes méhészeti támogatásokhoz rendszeresített nyomtatványokról 8

9 200/2013. (XII. 19.) MVH Közlemény az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet szerint a 2013/2014-es tanév II. félévére vonatkozóan benyújtandó nyomtatványokról 199/2013. (XII.19.) MVH Közlemény a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 198/2013. (XII. 19.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről 197/2013. (XII. 19.) MVH Közlemény a 2014/2015. tanévi iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásról 196/2013. (XII. 19.) MVH Közlemény az iskolagyümölcs-program 2013/2014. tanévi kommunikációs tevékenységének megvalósításáról 195/2013. (XII. 19.) MVH Közlemény az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet szerinti kamattámogatási és támogatás lehívási kérelemről 194/2013. (XII.16.) MVH Közlemény 191/2013. (XII.13.) számú MVH Közlemény módosításáról 192/2013. (XII. 16.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 185/2013. (XI.20.) számú MVH közlemény módosításáról 191/2013. (XII.13.) MVH Közlemény z Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez a évben nyújtandó, támogatások igénybevételének részletes feltételeiről. 13. EMVA intézkedések Irányító Hatóságának további fontosabb közleményei 312/2013. (XII.20.) Közlemény az agrár-környezetgazdálkodási támogatás során nem alkalmazható növényvédőszerhatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédő szerek köréről és az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 121/2012. (XII. 4.) Közleménye hatályon kívül helyezéséről 304/2013. (XII.16.) Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosításáról 9

10 14. Agrártámogatások 2014 átmeneti év Az új Közös Agrárpolitika csak 2015-től fog elindulni, emiatt a 2014-től induló új költségvetésből, de még a régi (mostani) feltételek szerint fog működni a támogatások rendszere. Vagyis 2014-ben jelentős változás nem lesz a támogatások igénylését illetően. A 2014-es egységes kérelem beadásakor az eddig megszokott közvetlen és nemzeti támogatási jogcímekre lehet számítani. Az egyes jogcímeknél új, vagy a korábbi feltételektől eltérő szabályok alkalmazására nem kell számítani. Az új vidékfejlesztési program elfogadásáig a tagállamok az intézkedéseiket a meglévő vidékfejlesztési programok keretében működtethetik. Így a korábban megismert jogcímekre lehet számítani az év során. Ennek fedezetét a legtöbb vidékfejlesztési jogcím esetében a források maximális felhasználása érdekében, a 2007 és 2013 közötti időszakban fel nem használt összegek jelentik. A VM tájékoztatása szerint Magyarországon az egyszerűsített területalapú támogatási (SAPS) rendszer 2021-ig marad. A SAPS rendszer működésének elvéből fakadóan nincs referenciaév, tehát az adott tárgyévben a termőföld tényleges használója kérelmezheti a területalapú támogatást. 15. Új, összevont marhalevél január 5-től a jelenleg hatályban lévő Belföldi Marhalevél Igazolólapot és a 1928 Szarvasmarha útlevelet felváltja egy összevont, új típusú Marhalevél", amely a Magyarországon regisztrált (importált) szarvasmarhák mozgását, tartóváltását kíséri nyomon. A forgalomban lévő Belföldi Marhalevelekkel és Igazolólapokkal továbbra is lehet jelenteni állatmozgásokat és kikerültetéseket. A korábban kiadott útlevelekkel június 30-ig lehet állatokat exportálni. Az űrlapon vagy képernyőn történő csoportos útlevél rendelés lehetősége megszűnik, azaz így új típusú marhalevelet csak egyedileg lehet rendelni (2014-es bizonylaton vagy 3114-es képernyőn). Az ügymenet meggyorsítására praktikus lehetőség a webenar kiterjedt használata, illetve az en küldhető csoportos marhalevél igénylési lehetőség, melynek részletei (rekordképe) a szerepkörös útmutatókban olvashatók (www.enar.hu). A támogatásokkal, hitellehetőségekkel kapcsolatos további részletekről elérhetőségeinken is felvilágosítással szolgálunk! Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a hírlevélben szereplő általunk jelentősnek ítélt támogatási jogcímekről összefoglalókat közlünk, a részletes feltételeket a vonatkozó jogszabályok és közlemények tartalmazzák! Felhasznált források: VM, MVH, NAK, GISZ, NAKVI, NÉBIH Elérhetőségeink: AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda 9482 Nagylózs, Kossuth u. 18., 30/

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

118/2013. (XII. 16.) VM rendelet

118/2013. (XII. 16.) VM rendelet 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013-2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 19., szerda Tartalomjegyzék 47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 28., kedd Tartalomjegyzék 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

Budapest, 2015. február

Budapest, 2015. február MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3412. számú törvényjavaslat egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi törvény egyes

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 1 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 19., csütörtök Tartalomjegyzék 1/2015. (II. 19.) MNB rendelet A Csók István ezüst emlékérme kibocsátásáról 902 2/2015. (II. 19.) MNB rendelet

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

7/2015. (III. 11.) FM rendelet. a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről. 1. Értelmező rendelkezések

7/2015. (III. 11.) FM rendelet. a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről. 1. Értelmező rendelkezések 7/2015. (III. 11.) FM rendelet a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség 6. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség Csizmár Gábor bánki lakos a tó feletti önkormányzati parkerdőben kiépíthető tanösvény és kilátóhely létesítésének gondolatával

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 22., szerda Tartalomjegyzék 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

Agrártámogatások 2014:

Agrártámogatások 2014: Agrártámogatások Elsősorban közvetlen területalapú támogatások és a kölcsönös megfeleltetés rendszere, de más is Agrártámogatások Magyarország (Mrd Ft) Megnevezés 2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 152. szám 15127

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 152. szám 15127 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 152. szám 15127 A földművelésügyi miniszter 24/2014. (XI. 6.) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak Közlemény a hagyományos pénztárgép online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról I. Bevezetés A Magyar Közlöny 2013/24.

Részletesebben

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 289/2013. (XI. 14.) K Ö Z L E M É N Y E az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben