Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 Megállapodás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény alapján önkormányzati feladat és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására ELŐZMÉNY A jelen megállapodás 3. c) pontjában felsorolt önkormányzatok december 09. napján megállapodtak a Pécs és Környéke Önkormányzati Területfejlesztési Társulás létrehozásáról, majd a megállapodás június 4-i módosításával Pécsi Többcélú Kistérségi Társulássá alakultak, ezt követően a megállapodás szeptember 9-i módosításával a évi CVII. törvény alapján többcélú kistérségi társulást hoztak létre és működtettek. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) január 1. napjától hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvényt és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló évi CVII. törvényt. Az Mötv (1) bekezdése alapján a társulásban részt vevő önkormányzatok a megállapodás felülvizsgálatát követően az egységes szerkezetű megállapodás szövegét július 1-i hatállyal módosították. Jelen módosítás alkalmával Társulási Megállapodást a tanács a következők szerint állapítja meg. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A jelen megállapodás 3. c) pontjában felsorolt települési önkormányzatok az Mötv. 88. (1) bekezdése alapján önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre (a továbbiakban: társulás) a társult önkormányzatok közigazgatási területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására. 2. A Társulás neve: Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás (továbbiakban: Társulás). 3. a) A Társulás székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. b) Telephelyei: 7621 Pécs, Perczel Miklós u Bogád, Kossuth L. u Kovácsszénája, Fő út 18. c) A társulás tagjainak neve, székhelye: Abaliget Község Önkormányzata 7678 Abaliget, Kossuth L. u. 87. Aranyosgadány Község Önkormányzata 7671 Aranyosgadány, Kossuth L. u. 25. Áta Község Önkormányzata 7763 Áta, Kossuth L u. 25. Bakonya Község Önkormányzata 7675 Bakonya, Fő u. 19. Baksa Községi Önkormányzata 7834 Baksa, Petőfi S. u. 5. 1

2 Birjáni Önkormányzat 7747 Birján, Kossuth L. u. 14. Berkesd Községi Önkormányzat 7664 Berkesd, Alkotmány u. 40. Bogád Község Önkormányzata 7741 Bogád, Kossuth L. u. 86. Bosta Község Önkormányzata 7811 Bosta, Kodály Z. u. 34/a. Cserkút Község Önkormányzata 7673 Cserkút, Alkotmány u.8. Egerág Község Önkormányzata 7763 Egerág, Szabadság tér 1. Ellend Községi Önkormányzat 7744 Ellend, Petőfi S. u. 37. Görcsöny Községi Önkormányzat 7833 Görcsöny, Rákóczi F. u. 1. Gyód Község Önkormányzata 7668 Gyód, Fő út 62. Husztót Község Önkormányzata 7678 Husztót, Kossuth L. u. 11. Keszü Község Önkormányzata 7668 Keszü, Petőfi S. u. 24. Kisherend Község Önkormányzata 7763 Kisherend, Deák F. u. 56. Kovácsszénája Község Önkormányzat 7678 Kovácsszénája, Fő út 18. Kozármisleny Város Önkormányzata 7761 Kozármisleny, Pécsi u Kökény Községi Önkormányzat 7639 Kökény Petőfi S. u. 2. Kővágószőlős Község Önkormányzata 7673 Kővágószőlős, Rákóczi F. út 34. Kővágótöttös Község Önkormányzat 7675 Kővágótöttös, Kossuth L. u. 16. Lothárdi Önkormányzat 7761 Lothárd, Kossuth L. u. 36. Magyarsarlós Községi Önkormányzat 7741 Magyarsarlós, Petőfi S. u. 74. Nagykozár Községi Önkormányzat 7741 Nagykozár, Kossuth L. u. 32. Ócsárd Község Önkormányzata 7814 Ócsárd, Kossuth L. u. 25. Orfű Községi Önkormányzat 7677 Orfű, Széchenyi tér 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Pécsudvardi Önkormányzat 7762 Pécsudvard, Felszabadulás u. 47. Pellérd Község Önkormányzata 7831 Pellérd, Fő tér 4. Pereked Községi Önkormányzat 7664 Pereked, Fő u. 28. Pogány Községi Önkormányzat 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. Regenye Község Önkormányzata 7833 Regenye, Fő u. 51. Romonya Község Önkormányzata 7741 Romonya, Béke u. 51. Szalánta Községi Önkormányzat 7811 Szalánta, Hunyadi u. 63. Szemelyi Önkormányzat 7763 Szemely, Iskola u. 8. Szilágy Községi Önkormányzat 7664 Szilágy, Pécsváradi u. 2. Szilvás Községi Önkormányzat 7833 Szilvás, Attila u. 35. Szőke Község Önkormányzata 7833 Szőke, Fő u. 7. Szőkéd Község Önkormányzata 7763 Szőkéd, Széchenyi út 58. Tengeri Községi Önkormányzata 7834 Tengeri, Kossuth L. u. 32. Téseny Községi Önkormányzata 7835 Téseny, Rákóczi F. u. 96. A Társulás tagjainak képviselőjét, lakosságszámát az 1. számú melléklet tartalmazza. Berkesd Községi Önkormányzat, Szilágy Községi Önkormányzat és Pereked Községi Önkormányzat január 1. napjától csatlakozik a Társuláshoz. 4. A Társulás működési területe: a 3.c) pontban szereplő települési önkormányzatok közigazgatási területe. 5. A Társulás bélyegzője: Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás felirattal ellátott körbélyegző, középen Magyarország címerével. 6. A Társulás jogi személyként működik, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Döntéseinek előkészítését és 2

3 feladatainak végrehajtását a székhely önkormányzat i hivatala (Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) látja el. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása esetén a korelnök látja el. 7. A megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás gondoskodik. 8. A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik érvényesítése és településeik fejlesztése céljából a Társulás feladatai megvalósítása céljából más társulást is létrehozhatnak, más társulás hoz is csatlakozhatnak. A társulás tervezett célját és feladatát - amennyiben az érinti a jelen társulásban ellátott feladat és hatásköröket is, - véleményezés céljából előzetesen a Társulási Tanács elé kell terjeszteni. 9. A Társulás egyes feladatai ellátása érdekében intézményt alapíthat, tarthat fenn. II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 1. A Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, (hatásköreit): o közreműködés egészségügyi ellátások szervezésében az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások o átfogó stratégiai és tervezési feladatok o laboratóriumi szolgáltatás o gyermek- és ifjúságvédelem o szolgáltatás-szervezési feladatok o gazdaság- és turizmusfejlesztés o természet- és környezetvédelem, kommunális szolgáltatások o közművelődési, közgyűjteményi tevékenység o hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása o ifjúsági és sportfeladatok ellátása o helyi közlekedés, helyi közútfenntartás o ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és csapadékvízelvezetés o szennyvíztisztítás és elvezetés o foglalkoztatás, közfoglalkoztatás o esélyegyenlőségi program megvalósítása o állat- és növényegészségügy o közbiztonság szervezése o területrendezés o családvédelem o hulladékkezelés o idegenforgalom o mozgókönyvtári szolgáltatás o családsegítés 3

4 o gyermekjóléti szolgáltatás o belső ellenőrzés o településfejlesztés, településrendezés o óvodai intézményi programok komplex támogatása o oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása o szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; gyermekek napközbeni ellátása, idősek, demens betegek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás o a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; o közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; o pályázatírás, projektek menedzselése o ügyviteli, gazdálkodási és pénzügyi tanácsadás 2. A Társulás az 1. pontban meghatározott feladatellátása során o szakmai és komplex program előkészítő, o javaslattevő, o programmenedzselő, o intézményfenntartó o koordináló, o döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó tevékenységet folytat. 3. A Társulás szolgáltatásait valamennyi társult tag azonos feltételekkel veheti igénybe. A megállapodás II. 1. pontjában meghatározott feladatok tekintetében a Társulás az összehangolt és szervezett feladatellátás érdekében összehangolt térségi a megállapodásban rögzített szolgáltatásokra vonatkozó egybevont adatbázist működtet. Az adatbázisnak alkalmasnak kell lennie a térségi, ágazati tervek, projektek elkészítésére és a megalapozott elemzés feltételeinek biztosítására. III. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI III/A. A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata 1. A Társulás a feladata megvalósítása során az e fejezet 2-6 pontjaiban foglaltak szerint jár el. 2. A programok tervezése és előkészítése során a társulás felméri a célok megvalósításához igénybe vehető önkormányzati erőforrásokat, milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése indokolt, fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami külső és helyi forrásokat, vizsgálni kell, hogy más társulással, térséggel történő együttműködésnek milyen lehetséges eljárása és módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és hátrányaival számba kell venni, a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekviszonyait fel kell tárni, az érdekeket össze kell hangolni, 4

5 a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni. 3. A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés során: figyelemmel kíséri, és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, a szükséges hiánypótlásokat teljesíti), gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről, a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a pályázatok lebonyolításáról. 4. A Társulás koordináló feladatkörében a cél megvalósulásáig, majd ha folyamatos működtetést kíván, a működtetés során valamennyi résztvevő munkáját összefogja, szervezi. 5. A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során: komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából, a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás biztosítása céljából - a Társulási Tanácsot összefoglaló elemzéssel és javaslattal tájékoztatja. 6. A döntésekhez a Társulás felhasználja az információs térségi adatbázist, annak kialakításáig a Társulásban résztvevő önkormányzatok jegyzői közreműködésével kell az elemzéshez szükséges adatbázist összegyűjteni. III/B. Ágazati feladatok Településfejlesztési és üzemeltetési feladatok A Társulás településfejlesztési és üzemeltetési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai és a megye területfejlesztési elképzeléseit, ezen belül az alábbi feladatokat látja el: 1. Vizsgálja és értékeli a társult önkormányzatok fejlesztési igényeit és adottságait. 2. A társulás területfejlesztési programjának figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi, regionális, megyei és LEADER fejlesztési pályázatokról. Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a társult önkormányzatok területét érintő intézkedéseit illetően. 3. Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei önkormányzattal a saját fejlesztési programjainak finanszírozására. 4. Forrásokat gyűjthet a társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához. 5. Pályázatot nyújthat be a fejlesztéshez kapcsolódó források igényléséhez. 6. Közreműködik a társult önkormányzatok kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetének kezelésében. 7. Képviseli a társult önkormányzatokat más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező szervezeteknél. 5

6 8. Koordinálja a társult önkormányzatok területén működő társulások és más a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel. Egészségügyi feladatok 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve háziorvosi ügyeletet szervez. 2. Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézményekkel kötött megállapodás szerint laborjáratot működtet. 3. Pályázati lehetőségeket figyel, pályázatot nyújthat be és segíti a tagönkormányzatokat pályázataik elkészítésében. 4. Egészségügyi szakmai konferenciákat szervezhet. 5. Megvizsgálhatja intézmény létrehozásának és működtetésének lehetőségét. 6. Egészségügyi alapellátás biztosítására kötött megállapodásból a társulás önkormányzatai között felmerülő vita rendezésében közvetítői szerepet vállalhat. Szociális feladatok 1. A Társulás összehangolja a területén a szociális tevékenységet és szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését. 2. A Társulás segíti a szociális feladatok ellátását, saját intézmény alapítása, intézmény fenntartása, illetve a térségben működő intézményekkel kötött megállapodás, vagy egyéb szervező tevékenységével. 3. A Társulás vizsgálja a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségeit. 4. A Társulás segíti és koordinálja a térségben nemzetiségi programok kidolgozását. 5. A Társulás egyes szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások biztosítására intézményt alapított és tart fent. 6. A Társulás a szociális intézmények támogatására pályázatot nyújthat be. 7. A Társulás egyeztető fórum szerepét tölti be a társult önkormányzatai között, a szociális ellátás biztosítására kötött megállapodások végrehajtása során esetlegesen felmerülő viták elintézésében. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 1. A Társulás összehangolja a társult önkormányzatok területén a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket. 2. A Társulás a térség települései számára biztosítja a gyermekjóléti alapellátások közül a családi napközi szolgáltatást saját intézményén belül. 3. A Társulás szervezi a máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást. 4. A Társulás gyermek és ifjúságvédelmi területet érintően pályázatokat nyújthat be. 6

7 5. A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a térség gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberei számára. Természet és környezetvédelmi feladatok, kommunális szolgáltatások 1. Képviseli a Társulás tagönkormányzatait a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásban, tájékoztatja a tagönkormányzatokat a tervezett döntésekről, illetve a projekt előrehaladásáról. Közös hulladékgazdálkodási terv készítésében és végrehajtásában közreműködhet. 2. Megszervezi az állati hulladék közös gyűjtését és ártalmatlanítását. 3. Közös állategészségügyi telep kialakításáról és fenntartásáról megállapodás útján gondoskodhat. 4. Környezeti hatásvizsgálatokat készíthet. 5. Kommunális szolgáltatások, különösen települési környezet tisztasága, szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása, csapadékvíz elvezetése, valamint hulladékkezelés feladatok ellátásának javítására pályázatot nyújthat be. Szolgáltatási-szervezési feladatok, gazdaság-turizmus fejlesztés Szakmai továbbképzéseket, konferenciákat szervezhet. A társulás feladatellátásához kapcsolódóan pályázatot nyújthat be. A tagok számára a társulás feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázatot írhat ki és pályázatfigyelő szolgáltatást működtethet. Gondoskodhat a társulás eseménynaptárának összeállításáról. III/C Intézményfenntartói feladatok 1. A Társulás által alapított Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény ellátja az alapító okiratában foglalt szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat az okiratban megjelölt településeken. Az intézmény felett a teljes irányítási jogot a Társulási Tanács gyakorolja. 2. A Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény pénzügyigazdálkodási feladatainak ellátásáról a székhely önkormányzat i hivatala gondoskodik. 3. Az intézmény vezetője felett az alapvető munkáltatói jogokkal a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokkal a Társulás elnöke rendelkezik. Az intézmény állományi létszámát az intézmény mindenkori költségvetése tartalmazza. 4. Az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat a Társulási Tanács fogadja el. 7

8 5. A közös intézményi feladatellátást egyoldalúan felmondani a naptári év utolsó napjával lehet úgy, hogy az erre vonatkozó döntést a képviselő-testület legalább 3 hónappal korábban köteles meghozni és a döntésről a Társulás tagjait tájékoztatni. 6. A Társulás által fenntartott intézmény megszűnésére a Társulás megszűnésére vonatkozó szabályok az irányadóak azzal, hogy az intézmény telephelyein az épületben bekövetkezett értéknövekedés a tulajdonos önkormányzatokat illeti, míg az ingóságok az intézmény létesítésétől számított időponttól a Társulás saját vagyona lesz. 7. A Társulás által fenntartott Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ által a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az évi III. törvény 92.. (1) szerint Bogád Község Önkormányzata rendeletet alkot. IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE A tagsági jogviszony keletkezése 1. A Társulásban részt vevő települések képviselő-testületei minősített többséggel meghozott határozattal döntenek a Társulásban való részvételi szándékukról. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet. 2. Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok külön többletfinanszírozását érintő döntéseket. A tagsági jogviszony megszűnése, társulásból történő kizárás 1. A Társulásból bármelyik tag, a képviselő-testület a kiválásra vonatkozó határozata megküldésével, a naptári év utolsó napjával kiléphet. A kiválásról szóló - minősített többséggel hozott - döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulási tanáccsal köteles közölni. A társulási tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 2. A társulási tanács kizárhatja azt a tagönkormányzatot, amely két egymást követő vagy egy évben összesen három társulási tanácsülésen nem gondoskodik képviseletéről. 8

9 A Társulás szervei 1. A társulás szervei a társulási tanács, a társulás elnöksége, elnöke, alelnöke, a társulás állandó és/vagy eseti bizottságai, a Jegyzői Kollégium. 2. A társulás munkaszervezeti feladatait a székhely önkormányzat i hivatala látja el. A Társulási Tanács A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanács gyakorolja a társulási megállapodásban meghatározott feladat és hatásköröket. A társulási tanácsot a társulás tagjainak ei alkotják. A t a társulási tanácsban a képviselő-testület által delegált képviselő-testületi tag helyettesíti. A Társulás Elnöksége 1. A Társulási Tanács Elnöksége kilenc főből áll. A Tanács a tagok közül egy elnököt, egy alelnököt választ, az elnökség egyik mindenkori tagja a társulás városi rangra emelkedett településének e. 2. A Társulás Elnöksége segíti és koordinálja a Társulási Tanács munkáját, közreműködik a Társulási Tanács üléseinek előkészítésében, kapcsolatot tart a Társulási Tanács tagjaival és közreműködik a döntések végrehajtásában. Összehangolja a bizottságok munkáját. Működésének szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg. Az elnökség tagjai gondoskodnak az általuk képviselt település és mikrokörzete képviseletéről a társulási tanács ülésein. A Társulás Elnöke 1.A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus időtartamára alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére alelnököt választ. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét a Társulás alelnöke látja el, együttes akadályozatás esetén a korelnök jár el. 2.Az elnök részletes feladat- és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg. 3.A Társulás működéséről az Elnök évente legalább egy alkalommal a társulási tanácsnak beszámol. 9

10 A Társulás Alelnöke A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának időtartamára az elnök javaslata alapján a saját tagjai sorából alelnököt választ. Jegyzői Kollégium 1. A Társulási Tanács szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő szerve. 2. A Jegyzői Kollégium tagjai a társulás önkormányzatainak jegyzői, a közös önkormányzati hivatalok vezetői. A Jegyzői Kollégium munkáját a tagjai közül választott elnök irányítja. A Jegyzői Kollégium működését a társulás Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza. A Társulási Tanács Bizottsága 1. A Társulási Tanács a döntéseinek előkészítésére, feladatainak végrehajtására és azok szervezésére bizottságokat hozhat létre. A Tanács Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot hoz létre. 2. A bizottság elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja meg. A Bizottság döntéseit állásfoglalás, javaslat, ajánlás formájában hozza meg, a határozathozatalra a Tanács működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Bizottság elnökének és tagjainak személyére bármely tanácstag javaslatot tehet. A Bizottság elnöki feladatait csak a Tanács tagjai sorából e feladatra megválasztott tag láthatja el. Egy tag több bizottság tagjának is megválasztható, elnöki tisztséget azonban csak egy bizottságban tölthet be. A bizottság tagjai megválasztása során tagként olyan külső személy is megválasztható, aki az adott szakterület szakértőjeként dolgozik, vagy kiemelkedő szaktudással rendelkezik. A Bizottságok létszámát a Tanács határozza meg, ügyrendjét a Bizottság maga alkotja meg, azt a Társulási Tanács hagyja jóvá. A Bizottság legalább 5 tagból, de maximum 10 tagból áll. A Bizottság összetételét tekintve a tagok több mint 50 %-át a Társulási Tanács tagjaiból kell megválasztani. 3. A Bizottság ülését annak elnöke hívja össze írásban, a napirendi pontok megjelölésével úgy, hogy azt a tagok legalább az ülést megelőző 5 nappal megkapják. Rendkívüli ülést sürgős esetben az elnök telefonon, sms-ben, ben, faxon is összehívhat. 4. A Bizottság ülését az elnök a társulási tanács elnökének kérésére 15 napon belüli időpontra köteles összehívni. Ha az elnök ezen kötelezettségének 15 napon belül nem tesz eleget, az ülést a társulási tanács elnöke is jogosult összehívni. V. 10

11 A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE A Társulási Tanács ülései 1. A társulási tanács a Társulás döntéshozó szerve. 2. A társulási tanács ülését össze kell hívni: a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal; b) a társulási tanács kezdeményezésére a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben; c) a társulás tagjai egynegyedének, - napirendet tartalmazó - indítványára, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül; d) a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. 3. A Társulási Tanács összehívásának, az ülés előkészítésének szabályait, az előterjesztések tartalmi és formai követelményeit a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök együttes akadályozatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti. 4. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 5. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselőtestület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök, a tanács által alkalmanként választott jegyzőkönyv hitelesítő, és a jegyző, vagy a jegyző által kijelölt munkaszervezeti feladatokat ellátó személy írja alá. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő tizenöt napon belül megküldi a Baranya Megyei Kormányhivatalnak és a Társulás tagjainak. 6. A Társulási Tanácsban minden tag egy szavazattal bír, lakosságszámtól függetlenül. 7. A Társulási Tanács döntéseit ülésén határozattal, egyszerű szótöbbséggel hozza a 9. és 10. pontban foglalt kivételekkel. 8. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. a)a Társulási Megállapodás és az SZMSZ elfogadásához, módosításához; b)a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása c)az éves tagdíj, befizetési kötelezettség megállapításához, módosításához; d)az elnök, elnökség, a bizottság visszahívásához; 11

12 e)külföldi önkormányzati társulással való együttműködést rögzítő megállapodás megkötéséhez, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz; f)intézmény alapításához; g)zárt ülés elrendeléséhez; h) titkos szavazás elrendeléséhez; i) a társulás megszűntetéséhez; j) a térség fejlesztését szolgáló pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához. 9. A Társulási Megállapodás módosítása a Társulási Tanács javaslatára a társult tagönkormányzatok képviselőtestületeinek minősített többséggel hozott határozatával történik. 10. A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 11. A Társulási Tanács ülése zárt ülést tart az Mötv. 46. (2) bekezdésében foglalt esetekben. A Társulás más szerveinek ülései 1. a) A Társulás elnökségének üléseit a Társulás elnöke hívja össze szükség szerint, köteles összehívni a Társulási Tanács ülésének előkészítésére. b) Az elnökség a koordináló, döntés-előkészítő munkájáról a Társulási Tanácsot folyamatosan tájékoztatja. 2. Az elnökség, Jegyzői Kollégium, ágazati bizottságok, eseti munkabizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Döntései javaslatok, amelyet a jelenlévő tagok egyszerű többsége szavazatával hoz meg. 3. A 2. pontban felsorolt szervek üléseit azok elnöke hívja össze. Összehívását a szervek bármely tagja a napirend megjelölésével kezdeményezheti. 4. Az ágazati bizottságok és az eseti munkabizottság működésének szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza. 12

13 VI. A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI A Társulás tagjának jogai 1. A tag részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában. 2. A tag választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire. 3. Teljes joggal képviseli a társulási tanács ülésén képviselője útján a saját önkormányzata érdekeit. 4. Igényelheti a társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 5. Igényelheti és igénybe veheti a társulás tagjainak szakértelmét, tapasztalatait és információit. 6. Igényelheti a társulás szolgáltatásait. 7. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 8. A társulási tanács határozata alapján részesedhet a társulás tevékenysége révén elért pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevételi stb.). 9. Javaslatot tehet a társulást érintő bármely tagságának megfelelő kérdésben, jogosult a társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására. 10. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a társulás tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni. 11. Betekinthet a társulás irataiba. 12. A társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére, 13. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. A Társulás tagjainak kötelességei 1. A társulási megállapodás és a társulás szervezeti és működési szabályzatának betartása. 2. Képviselője útján rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 4. A társulás határozatainak végrehajtása. 13

14 5. A társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntései, a társulás elnökével való egyeztetése, illetve a társulással való közlése. 6. Befizetési kötelezettségek teljesítése, a társulás működési költségeihez való lakosságarányos hozzájárulási kötelezettség teljesítése. 7. A társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és információk továbbítása a társulásnak. 8. A társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása. 9. A társulási tanács tagjai kötelesek évente legalább egy alkalommal beszámolni képviselőtestületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. VII. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA A Társulás költségvetésének forrásai 1. A társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 2. A társulás működési költségeihez a társulás tagjai az általuk képviselt települések a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszámának arányában járulnak hozzá. 3. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő megállapodás hiányában - a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 4. A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg. 5. Kötelező hozzájárulás a) A Társulás tagja az általa képviselt önkormányzat lakosság száma alapján számított 100,- Ft/fő/ év mértékű hozzájárulást köteles fizetni a Társulásnak. A hozzájárulást a számú számlára a tárgyévben két egyenlő részletben kell megfizetni, a folyó év március 15. és szeptember 15. napjáig. b) A feladat ellátási költségeket a társulási tanács állapítja meg. 6. Egyéb bevételek: - állami támogatás, hozzájárulás, - pályázati forrás, - gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás, - a társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó jövedelem - kamat bevételek 14

15 - saját elhatározáson alapuló hozzájárulás 7. A társulás költségvetési folyószámlája feletti rendelkezési jogot a társulás tanácsának elnöke, távollétében vagy akadályoztatása esetén az alelnök gyakorolja. 8. A gazdálkodás jogszerűségét 7 tagú Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ellenőrzi, tagjait a társulási tanács választja meg, az önkormányzati választási ciklus időtartamára. Az ellenőrző bizottság jelentése mellett a társulás elnöke évente írásban beszámol a pénzeszközök felhasználásáról, a társulás gazdálkodásáról. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság működését a szervezeti és működési szabályzat szabályozza. A társulás működését bármely tag és az erre jogszabály alapján hatáskörrel rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik. 9. Közös intézmények fenntartása, finanszírozása: A társulás által alapított intézmény fenntartása és finanszírozásának forrásai a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásából történik, amelyek igénylése, felhasználása és tervezése a vonatkozó jogszabályi előírások szerint történik. A központi költségvetési támogatások által nem fedezett fenntartási költségek fedezetét a társulási tanács az éves költségvetésének összeállítása során határozza meg. A közös fenntartású intézmény esetében a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása által nem fedezett kiadásai forrásául a Társulás saját pénzeszközei vehetők igénybe. A társulás által fenntartott intézmény fejlesztési és felújítási szükségletét a társulás mindenkori költségvetésében kell megtervezni. A fejlesztés és felújítás illetve az esetleges pótbefizetési kérdésében a társulási tanács dönt. 10. Amennyiben a tagönkormányzat a társulás felé fennálló lejárt tartozását a lejáratot követően tett felszólítástól számított harminc napon belül nem teljesíti, a társulás elnöke gondoskodik a tagönkormányzat költségvetési számlájáról a hozzájárulás összegének azonnali beszedési megbízással történő behajtásáról. Az inkasszó eredménytelensége esetén a társulási tanács a tagönkormányzatot kizárhatja. A tagönkormányzatok az inkasszóhoz a felhatalmazó nyilatkozatot a megállapodás aláírásával egyidejűleg kötelesek megadni. A Társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések rendezése 1. Amennyiben a tag a közös pénzügyi alap befizetésére vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg. 2. A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásnak a költségekkel csökkentett összege. 3. A Társulásból kilépő tag köteles a Társulás által a társulási célok, vagy feladatok megvalósításához elnyert támogatásoknak a rá jutó részét vagy a teljes támogatási összeget visszafizetni, ha a kilépés a támogatásra irányuló pályázat benyújtásától számított 3 éven belül történik, illetve ha ezt a pályázati kiírás, vagy a támogatási szerződés tartalmazza. 15

16 VIII. A TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSE 1. A társulás megszűnik, ha azt a tagönkormányzatok képviselő-testületei határozatukkal jóváhagyják. 2. A társulás megszűntetése során a kötelezettségek teljesítését követően megmaradt vagyont a tagok lakosságszám-arányosan osztják fel egymás között. 3. A megszüntetés során a tagok a közfeladatok és a közszolgáltatások zavartalan ellátása érdekében együttműködni kötelesek. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Társulási Megállapodás melléklete: a társulási tagok jegyzéke (neve, székhelye, lakosságszáma, képviselője) 2. A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. 3. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók. 16

17 Záradék: 1. Abaliget Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2014. (.) sz. határozatával, 2. Aranyosgadány Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2014.() sz. határozatával, 3. Áta Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2014. () sz. határozatával, 4. Bakonya Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2014././ sz. határozatával, 5. Baksa Községi Önkormányzata Képviselőtestülete /2014. (.) sz. határozatával, 6. Berkesd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete /2014.(.) sz. határozatával, 7. Birjáni Önkormányzat Képviselőtestülete /2014.(.) sz. határozatával, 8. Bogád Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2014.(.) sz. határozatával, 9. Bosta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete /2014.(.) sz. határozatával 10. Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete /2014.// sz. határozatával 11. Egerág Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2014.() sz. határozatával 12. Ellend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete /2014. ) sz. határozatával 13. Görcsöny Községi Önkormányzat Képviselőtestülete /2014././ sz. határozatával 14. Gyód Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2014() sz. határozatával 15. Husztót Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2014. (.) sz. határozatával 16. Keszü Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2014(). sz. határozatával 17. Kisherend Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2014.(.) sz. határozatával 18. Kovácsszénája Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2014(.) sz. határozatával 19. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselőtestülete /2014.(.) sz. határozatával 20. Kökény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete /2014. () sz. határozatával 21. Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2014.// sz. határozatával 22. Kővágótöttös Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2014.(.) sz. határozatával 23. Lothárdi Önkormányzat Képviselőtestülete /2014.() sz. határozatával 24. Magyarsarlós Községi Önkormányzat Képviselőtestülete /2014.(). sz. határozatával 25. Nagykozár Községi Önkormányzat Képviselőtestülete /2014.(). sz. határozatával 26. Ócsárd Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2014././ sz. határozatával 27. Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete /2014. () sz. határozatával 28. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése /2014.() sz. határozatával 29. Pécsudvardi Önkormányzat Képviselőtestülete /2014.() sz. határozatával 30. Pellérd Község Önkormányzata Képviselőtestülete /20148 (.) sz. határozatával 31. Pereked Községi Önkormányzat Képviselőtestülete /2014.(.) sz. határozatával 32. Pogány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete /2014.) sz. határozatával 33. Regenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2014././ sz. határozatával 34. Romonya Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2014.() sz. határozatával 35. Szalánta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete /2014.(.) sz. határozatával 36. Szemelyi Önkormányzat Képviselőtestülete /2014.(.) sz. határozatával 37. Szilágy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete /2014.(.) sz. határozatával 38. Szilvás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete /2014. (.) sz. határozatával 39. Szőke Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2014././ sz. határozatával 40. Szőkéd Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2014.() sz. határozatával 41. Tengeri Községi Önkormányzata Képviselőtestülete /2014..) sz. határozatával 42. Téseny Községi Önkormányzata Képviselőtestülete /2014.(.) sz. határozatával fogadta el és hagyta jóvá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást. A Társulási Megállapodás hatályba lépésének dátuma: január 1. Kelt: Pécs, december 8. 17

18 . Kisfali János Abaliget Község Önkormányzata. Csurgyók Lajosné Aranyosgadány Község Önkormányzata.. Jung Károly Áta Község Önkormányzata.. Varga István Bakonya Község Önkormányzata. Tóth Gábor Baksa Község Önkormányzata Novreczky János Birján Község Önkormányzata Kapitány Zoltánné Berkesd Községi Önkormányzat. Pfeffer József Bogád Község Önkormányzat. Kazsóki Ignác Bosta Község Önkormányzata.. Hagenthurn József Cserkút Község Önkormányzata Hegyi Győző Egerág Község Önkormányzata Ott Mihályné Ellend Község Önkormányzata.. Sz. Koncz István Görcsöny Község Önkormányzata.. Schmidt Ferenc Gyód Község Önkormányzata 18

19 .. Imrő Zoltán Husztót Község Önkormányzata Buday-Sántha Attila Keszü Község Önkormányzata.. Bóli Ildikó Kisherend Község Önkormányzata Novák Péter Kovácsszénája Község Önkormányzata.. Dr. Bíró Károly Kozármisleny Város Önkormányzata Farkas Róbert Kökény Község Önkormányzata. Sándor Tibor Kővágószőlős Község Önkormányzata Vizslár Irén Kővágótöttös Község Önkormányzata.. András Gézáné Lothárd Község Önkormányzata Dukai Zoltán Magyarsarlós Község Önkormányzata Selmeczi György Nagykozár Község Önkormányzata Keserü Zoltán Ócsárd Község Önkormányzata Füziné Kajdy Zita Orfű Község Önkormányzata Girán János al Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 19

20 Zsdrál Artúr Pécsudvard Község Önkormányzata Tajti Zoltán Pellérd Község Önkormányzata Náj József Pereked Község Önkormányzata Dragovácz Ágnes Pogány Község Önkormányzata Cséplő János Béla Regenye Község Önkormányzata Herman József Romonya Község Önkormányzata Dunai Zoltán Szalánta Község Önkormányzata Dani Zoltán Szemely Község Önkormányzata. Papp Ferencné Szilágy Község Önkormányzata Schaff József Szilvás Község Önkormányzata Szentmiklósi Attila Szőke Község Önkormányzata Bunyevácz Mátyás Szőkéd Község Önkormányzata Tóth Jánosné Tengeri Község Önkormányzata. Dávodi Dóra Téseny Község Önkormányzata 20

21 Sorszám Tagönkormányzat neve Székhelye Lakosságszám (fő) számú melléklet Képviseli ( neve) 1. Abaliget Község 7678 Abaliget, 657 Kisfali János Önkormányzata Kossuth L. u Aranyosgadány Község 7671 Aranyosgadány, Önkormányzata Kossuth L. u Áta Község 7763 Áta, Kossuth L 202 Jung Károly Önkormányzata u Bakonya Község 7675 Bakonya, Fő u. 372 Varga István Önkormányzata Baksa Községi 7834 Baksa, Petőfi S. 793 Tóth Gábor Önkormányzata u Berkesd Községi 7664 Berkesd, Önkormányzat Alkotmány u Birjáni Önkormányzat 7747 Birján, Kossuth L. u Bogád Község 7741 Bogád, Kossuth Pfeffer József Önkormányzata L. u Bosta Község 7811 Bosta, Kodály 150 Kazsóki Ignác Önkormányzata Z. u. 34/a. 10. Cserkút Község 7673 Cserkút, Önkormányzata Alkotmány u Egerág Község 7763 Egerág, Hegyi Győző Önkormányzata Szabadság tér Ellend Községi 7744 Ellend, Petőfi S. 228 Ott Mihályné Önkormányzat u Görcsöny Községi 7833 Görcsöny, Sz. Koncz István Önkormányzata Rákóczi F. u Gyód Község 7668 Gyód, Fő út Schmidt Ferenc Önkormányzata 15. Husztót Község 7678 Husztót, 63 Imrő Zoltán Önkormányzata Kossuth L. u Keszü Község 7668 Keszü, Petőfi S. Önkormányzata u Kisherend Község 7763 Kisherend, 221 Bóli Ildikó Önkormányzata Deák F. u Kovácsszénája Község 7678 Kovácsszénája, 74 Novák Péter Önkormányzat Fő út Kozármisleny Város 7761 Kozármisleny, Dr Bíró Károly Önkormányzata Pécsi út Kökény Községi 7639 Kökény Petőfi 683 Farkas Róbert Önkormányzat S. u Kővágószőlős Község 7673 Kővágószőlős, Sándor Tibor Önkormányzata Rákóczi F. út Kővágótöttös Község 7675 Kővágótöttös, 369 Vizslár Irén Önkormányzat Kossuth L. u Lothárdi 7761 Lothárd, 249 András Gézáné Önkormányzat Kossuth L. u Csurgyók Lajosné 920 Kapitány Zoltánné 524 Novreczky János 619 Hagenthurn József Buday-Sántha Attila 21

22 24. Magyarsarlós Községi Önkormányzat 25. Nagykozár Községi Önkormányzat 26. Ócsárd Község Önkormányzata 27. Orfű Községi Önkormányzat 28. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 29. Pécsudvardi Önkormányzat 30. Pellérd Község Önkormányzata 31. Pereked Községi Önkormányzat 32. Pogány Községi Önkormányzata 33. Regenye Község Önkormányzata 34. Romonya Község Önkormányzata 35. Szalánta Községi Önkormányzat 36. Szemelyi Önkormányzat 37. Szilágy Községi Önkormányzat 38. Szilvás Községi Önkormányzat 39. Szőke Község Önkormányzata 40. Szőkéd Község Önkormányzata 41. Tengeri Községi Önkormányzata 42. Téseny Községi Önkormányzata 7741 Magyarsarlós, Petőfi S. u Nagykozár, Kossuth L. u Ócsárd, Kossuth L. u Orfű, Széchenyi tér Pécs, Széchenyi Girán János tér Pécsudvard, 803 Zsdrál Artúr Felszabadulás u Pellérd, Fő tér Tajti Zoltán 322 Dukai Zoltán Selmeczi György 443 Keserü Zoltán Füziné Kajdy Zita 7664 Pereked, Fő u Náj József 7666 Pogány, Dragovácz Ágnes Széchenyi u Regenye, Fő u. 183 Cséplő János Béla Romonya, Béke 506 Herman József u Szalánta, Dunai Zoltán Hunyadi u Szemely, Iskola 478 Dani Zoltán u Szilágy, 287 Papp Ferencné Pécsváradi u Szilvás, Attila u. 159 Schaff József Szőke, Fő u Szentmiklósi Attila 7763 Szőkéd, Széchenyi út Tengeri, Kossuth L. u Téseny, Rákóczi F. u Bunyevácz Mátyás 62 Tóth Jánosné 323 Dávodi Dóra 22

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata A Képviselő-testület: I. Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/205.(V.27.) önkormányzati határozata Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási MEGÁLLAPODÁSA Almáskamarás Battonya Dombegyház Dombiratos Kaszaper Kevermes Kisdombegyház Kunágota Magyarbánhegyes Magyardombegyház Medgyesbodzás Medgyesegyháza

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 06-án (hétfő) 09.00 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 06-án (hétfő) 09.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158 Fax: 85/361-802 M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 06-án (hétfő)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása 7. Napirend 7. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása Tisztelt képviselő-testület! Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2011. május

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (módosítással egységes szerkezetben) Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd, 2012. március 22. Tisztelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség társulási megállapodás Egyszerű többség feladatellátási szerződés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS többcélú kistérségi társulás létrehozásáról A győri statisztikai kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 41. (1) bekezdésben

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2008. április 30. 1/32 SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI

Részletesebben

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) ÓZD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 1 Az Ózd kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2007. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, a 186/2007.

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása A győri kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. (1) bekezdése, valamint a települési

Részletesebben

Társulási megállapodás

Társulási megállapodás Iktatószám:. Társulási megállapodás amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István Ács Rezső polgármester, másrészről

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum /2013. (V. 30.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Preambulum Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L Ő T E R J E

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat 53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat Tárgy: A Tardi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány tájékoztatója a 2010. évben végzett tevékenységéről A képviselő-testület a Tardi Általános Iskola Gyermekeiért

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL mely létrejött MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1.) Ágfalva Község Önkormányzata (székhely: 9423

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 12 (egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 12 (egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 12 (egységes szerkezetben) amely Balatonederics, Nemesvita,Lesencetomaj, Lesenceistvánd, Lesencefalu, Uzsa, Szigliget és Hegymagas Községek (a továbbiakban: Társult Önkormányzatok)

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. június 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Tervezet A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A Balaton keleti részén fekvő önkormányzatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. alapján

Részletesebben

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Társaság a. neve: Magyar Nőorvos Társaság (rövidített neve: MNT), (a továbbiakban Társaság), b. angol neve: Hungarian Society

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

II. A Közalapítvány jellege

II. A Közalapítvány jellege EURÓPAI CSANYTELEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az általa 16/2005.(II. 15.) ÖKT határozatában rögzített rövid- közép- és hosszú távú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról1 Az Országgyűlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1O/2014.( XI.8.) önkorányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tápiószentmárton

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA Elfogadta: a Vasutasok Szakszervezete Kongresszusa 2015. május 15-én A Vasutasok Szakszervezete jogfolytonosságát az önálló vasutas szakszervezeti mozgalom kezdetétől

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 7 30 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület (EJÉKE) szervezeti és működési viszonyainak

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 544/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működésével kapcsolatos

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodása

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodása 1. számú melléklet A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (a továbbiakban: Mhötv.)

Részletesebben

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1/39 Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 20092010. május 223.-éán, a Küldöttközgyűlés határozata alapján) 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ

Részletesebben

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET Az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) TERVEZET I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete továbbiakban: Egyesület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T önkormányzatunk részvételére a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 21-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 21-i rendkívüli ülésére Tárgy: KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító i Társulással kapcsolatos döntések meghozatala Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Sorszám: 1. Döntéshozatal módja: Minősített többség

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ( 1) A Magyar Lovassport Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 1/2013. (I.14.), 3/2013.(II.18.),

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete.

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete. A Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete Alapszabályának 1., 2., 3., 4. és 5., 6., 7., 8.és 9. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege. (A 9. számú módosítás szövegét vastag,

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám : /2013. Előkészítő : Cserép László/Simon Szilvia ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben