Harrer Tehetséggondozó Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Harrer Tehetséggondozó Program"

Átírás

1 Harrer Tehetséggondozó Program Harrer Tehetséggondozó Műhely 2010/2011 Jó gyakorlatok a tehetséggondozáshoz Óbudai Harrer Pál Általános Iskola Tehetségpont OM: Bp. Harrer P.u.7.

2 1. Helyzetelemzés, amely a programalkotás körülményeit mutatja be Az iskolánk konzorciumban a szomszédos óvodával, azzal a céllal tervezte meg a Harrer Tehetséggondozó Rendszere 5-14 éves korig projektet, hogy kiépítése, alapvető minőségi előre lépést eredményezzen a tehetséges gyermekek fejlődésében. Pedagógusaink elkötelezettek a tehetséggondozás mellett, és vállalják a szakirányú továbbképzéseken való eredményes részvételt, melyek alkalmazásával minden tehetséges gyermek megfelelő tehetséggondozásban részesül, az esélyegyenlőség biztosításával. Évek óta tapasztaljuk az iskolánkban, hogy a gyerekek gazdagabb ingerkörnyezetből, ugyanakkor változó szocio-kulturális közegből érkeznek, mint korábban. Tele vannak érdeklődéssel, kíváncsisággal, folyamatos tudásvággyal. Nekünk pedagógusoknak ezt a lelkesedést, motivációt tovább kell ösztönözni. Ahhoz, hogy ez az oktatás színterén is hatékonynak bizonyuljon, alkalmaznunk kell mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tehetséggondozást. A tehetséggondozáson belül komoly szerepet szánunk a megfelelő tanulásszervezési módok kiválasztásának. Pedagógusaink körében ösztönözzük a differenciálás elterjedését, szeretnénk minél korszerűbb felszereltséggel és feladatbankkal rendelkezni. Szemléletben azonosulunk az inkluzív oktatás feltételeivel. Reméljük, hogy az elvégzett továbbképzéseken olyan módszereket sajátítottak el a kollégáink, amely a tehetségfejlesztés folyamatát hatékonyabbá teszi. A Harrer Tehetséggondozó programjának részletes kidolgozásától azt várjuk, hogy a tehetséggondozás folyamatában, konzorciumunkban minőségi változást eredményez. Az elmúlt években komoly munkát végeztünk a tanulmányi versenyek terén, a meghirdetett kerületi versenyek 94%-án indultunk. Pl. A 2008/2009-es tanévben a kerületi versenyeken az első hat helyen az iskolai összlétszámunk 12%-a, (370/46fő), az első tíz helyen az iskolai összlétszámunk 22%-a végzett. A 2009/2010-es tanévben, pedig iskolánk a kerületi versenyeredményeket tekintve a negyedik helyen végzett. Egyre nagyobb az érdeklődés az országos levelezős versenyek iránt, az idén már megdupláztuk a tavalyi létszámot. Tanórán kívül sikerült igazi változatos gazdagító projekteket megvalósítanunk alsó és felső tagozatban egyaránt. Szerencsénkre a projektoktatás módszertana közel áll a nevelőtestülethez így évente három alkalommal rendezünk projekt heteket, ősszel, télen és tavasszal. Úgy gondoljuk, hogy a kiemelkedő képességű tanulóknál ez nagyon fontos eszköz, mert ezek a gyerekek szeretik az igazi feladatokat, intellektuális kihívásokat. A projekt sokrétűségével a képességek nagy spektrumát hozza működésbe, ezért sokféle tehetség megjelenítésére adhat alkalmat. A gazdagító projektek különösen nagy lehetőséget jelentenek a megmutatkozásra az iskolai tevékenységekben a tanulók számára azért, mert a feladatok elvégzéséhez magasabb szintű ismeretekre, készségekre vagy gondolkodási módra, nagyobb mértékű kreativitásra és önállóságra van szükség. A fejlesztés fontos alaptétele, hogy már óvodáskorban együttműködve az óvónőkkel odafigyeljünk a kis emberpalántákra, kíváncsiságukat kibontsuk és felkeltsük. Erre jó alkalom kínálkozik a suli-váró programjainkon, hiszen az értelmi fejlődésben a kisgyermekkor meghatározó időszak. Az érdeklődő gyerekeknek már ebben a korban is lehet biztosítani olyan gazdagító programokat, amelyekben kivirágzik fantáziájuk, alkotó kedvük. Számtalan példa bizonyítja, hogy a matematikai tehetség, a zenei, a sport és a tánckészség már nagyon korán megmutatkozik. Ha pedig a hátrányos helyzetű vagy alulteljesítő tehetségesekkel foglalkozó szakirodalom felől vizsgáljuk a kérdést ( ld. Dr. Gyarmathy Éva írásai) akkor szembetűnő, hogy a kisgyermekek, kisiskolások tehetséggondozására még nagyobb figyelmet kell fordítani.

3 2. A tehetségsegítési terület bemutatása: / tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetség- tanácsadás, stb. vagy több együtt/ A leghatékonyabb tehetségazonosítás a tehetségek gondozása. Az iskolánk tanulói számára biztosítjuk a tehetségazonosítás, a tehetség-tanácsadás és tehetségfejlesztés folyamatát. A tehetséggondozó program célja: olyan lehetőségek megteremtése melyek elősegítik a tanulók képességeinek hatékonyabb kibontakoztatását és fejlesztik a személyiségbeli háttértényezőket is. Keressük a tehetséges tanulók fejlesztésének leghatékonyabb eszközeit, módszereit, szervezeti formáit iskolánk Pedagógiai Programjához igazodva. Cél Sikerkritérium Indikátorok 1. Egyéni adottságok, Teljesen, részben, kevésbé 99%-os azonosítás képességek felderítése megfelelők feltárása 2. Személyiség sokoldalú A kiemelkedők, Létszám megtartás/növelés kibontakoztatása megfelelők, kevésbé jók is megtalálják helyüket a csoportban 3. Motiválás Tanulásra fogékony diákok A tehetségüknek megfelelő 4. Egyéni differenciálás megvalósítása Diákjaink egyéni tempójukban fejlődnek 5. Jól képzett pedagógusok Hatékony módszertani eszköztár továbbtanulási irány. Az alulteljesítők számának csökkentése Versenyeredményeink mutatói javulnak Továbbképzések eredményes elvégzése 100%-ban Rövid távú célok: saját iskolai tanulóink számára működtetni a programot. Hosszú távú célok: a környező lakóterület számára biztosítani a programot. A tehetséggondozás típusai: 1. Tehetséggondozó program olyan személyek számára, akik teljesen megfelelnek a tehetségkoncepciónak. Cél: a személy tehetségkoncepcióban tartása és a tehetséggel össze nem függő oldalak támogatása, légkörjavítás, prevenció, pályaorientáció. 2. Tehetséggondozó program olyan személyek számára, akik részben megfelelnek a tehetségkoncepciónak. Cél: a személy teljesen feleljen meg a tehetségkoncepciónak, a tehetséggel összefüggő gyenge oldalak támogatása. Három szinergikus tényezőt emelnénk ki az OP-re hatással: új lehetőség - iskolánk nevelőtestülete felismerte és felvállalta a konzorciumi kapcsolat jelentőségét az óvodával egyben hagyományt folytatunk - PP differenciált képességfejlesztő programja, már 16 éve permanensen az iskolai munkánk alapját biztosítja. szerkezeti és szervezeti kapcsolat környezet és iskola szerves kapcsolatban kell, hogy álljon.

4 Programunk fő területei: 1. A tehetség azonosítása 2. Tehetség tanácsadás 3. Tehetséggondozás 1. A tehetség azonosítása A hazai (és a nemzetközi) iskolai gyakorlatban a tehetségazonosítás tágabb módszereit alkalmaztuk. (Herskovits-Gyarmathy, 1995): Véleményeket gyűjtöttünk a tanulókról (az ún. szubjektív módszerek alkalmazása, megfigyelés, interjú, kérdőív segítségével ) Tehetségazonosítás a tanulmányi teljesítmény alapján A tanulmányi versenyek révén történő identifikáció Pszichológiai vizsgálatok ( az ún. objektív módszerek, kreativitás, motiváció ) révén történő azonosítás Az osztály tanulóinak az elért mérési eredmények alapján a legjobb 20%-a került a beválogatásra. 2. Tehetség tanácsadás A rendelkezésünkre álló információk alapján igyekszünk hozzásegíteni tanulóinkat a tehetség gondozásban való részvételben.pl. a felmerülő problémák, konfliktusok kezelésében. A tehetség tanácsadás specifikus jegyei: A tehetség tanácsadást iskolánkban a tehetségfejlesztő szakértő és / vagy a pszichológus végzi. Tanácsot kérhetnek: már tehetségazonosításban részt vett diákok, még nem azonosított tanulók, kollégák, szülők és a tehetség témakörrel ismerkedő személyek. Az azonosítás során nyert információk alapján lehetőség van arra, hogy a tehetségpalánták iskolánk Harrer Tehetséggondozó Műhelyeiben különböző gazdagító programokon vegyenek részt az érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelően. Ha egy diák valamely speciális képesség területen kimagasló eredményt ér el, a szakemberek igyekeznek számára megjelölni azokat a tehetséggondozó intézményeket, ahol tovább mélyíthetik tudásukat. A tehetség tanácsadás tartalmi jegyei: A tehetség tanácsadás tartalma szerint a tehetséggondozásra irányul fő tevékenységünk, illetve a tanulási problémák kezelése, a kreativitás, motiválás elősegítése. Fontosnak tartjuk a lehetőségek felismerését és maximális kihasználását. Szakmai kapcsolatok működtetése révén tudjuk irányítani gyerekeinket a számukra legmegfelelőbb műhelyekbe. /Pl. alulteljesítő tehetséges gyerekek irányítása az ISZE Informatikai Számítástechnikai tanárok Egyesület műhelyébe. Zene, képzőművészet területén érdeklődő, tehetségesnek ígérkező gyerekek irányítása az Aelia Sabina Alapfokú Művészetoktatási Intézményébe, amely iskolánkkal azonos épületben működik. A sportban az átlagnál ügyesebb, a testnevelés órákon kimagaslóan teljesítő gyerekek számára a testnevelő kollégák adnak tanácsot. Igyekszünk megfelelő szakirodalmi bázist kialakítani az iskolai könyvtárunkban egyrészt a tájékozottság, másrészt a tanácsadói gyakorlat működtetéséhez.

5 A tehetséggondozás másik legfőbb területe a gazdagító műhelymunkák mellett iskolánkban a versenyekre való felkészítés, az iskolai illetve lehetőség alapján a kerületi versenyek megszervezése és lebonyolítása. Fontos tehetség tanácsadó tevékenység az egész évre kiterjedő helyi, országos versenyekkel kapcsolatos információk összegyűjtése, közreadása. 3. Tehetséggondozás A tanulók délelőtti és délutáni foglalkozásai szerves egységet alkotnak. Délelőtti tanórák tehetséggondozása elsősorban arra fókuszál, hogy a tanulók minél magasabb szinten sajátítsák el a tantervi anyagot, és az teljesítményükben is megmutatkozzon. Az eredmények birtokában külön foglalkozásokon van lehetőségük, tehetségük kibontakoztatására. Délelőtt az általános iskolai óratervvel összhangban tanulnak, délután, pedig speciális gazdagító projektekben vehetnek részt. A délelőtti és délutáni foglalkozások szerves egységet alkotnak, de míg de.(alapozó szakasz) minden a tantervvel teljes összhangban folyik, addig du.(fejlesztő szakasz) speciális blokkokban valósul meg a munka. Minden területen igyekeztünk ezek szakmai anyagát kidolgozni, és a későbbiekben igény szerint az érdeklődők számára bemutatni. A program várható többletértéke: o A tanulók felismerik saját tehetségüket o Erősödik tudásvágyuk, tenni akarásuk o Megtanulják a problémák többirányú megközelítését o Megtanulják, új helyzetekben és a hasznosság jegyében alkalmazni ismereteiket o Megtanulnak mind önállóan, mind csapatban dolgozni o Erősödik a diákok és az iskola, a pedagógusok közötti kötődés

6 Harrer Tehetséggondozó Rendszer Színtér Szervezeti formák Tervezett tevékenységek, speciális blokkok Tanórán belüli tehetséggondozás Tanórán kívüli tehetséggondozás Harrer Tehetséggondozó Műhely Iskolán kívüli Speciális osztály:világnyelv program Informatika óra Nívó csoportos oktatás: angol Tanórai differenciálás Fakultáció: Felvételi előkészítő Versenyfelkészítés Diákolimpia Projekt hetek programjai Projektek: Környezetvédelemi bizottság DSE: Sportági versenyeztetés Aelia Sabina Művészeti Iskola Gazdagítás: 1. Tartalom alapú nyelvoktatás kiszélesítése. 2. Felkészítés nyelvvizsgára. Gazdagítás: Felkészítés ECDL vizsgára Matematika, magyar Felvételi előkészítő (7-8.évf.) Verseny felkészítés (1-8. évf.) Diákolimpiára való felkészítés (1-8. évf.) 1. Otthonunk a Föld - környezetvédelem 2. Dráma játékok - alsós 3. Szín-játék felső 4. Újság szerkesztés 5. Socrates projekt 6. Tehetségfejlesztés alsó felső 7. Barkács-kertész kör 8. Gyermek Stúdió 9. Sportági tanácsadás Sportági edzések és versenyeztetés - zene - rajz - kézműves Kerületi sportegyesületek labdarúgás röplabda kosárlabda cselgáncs torna atlétika Felelős Angol mk. Lévai Ildikó Szaktanárok Szaktanárok Szaktanárok László K. Sziberné K Dubravecz Zachár Gy. Oláhné B.É. Fülöp G. Frisnyák S. Bóné I. Végh A. Végh A. László K. Testnev.

7 A klubnapközi, a táblás társasjáték-klub és a tömegsport a tehetségek további felfedezésének lehetőségét rejtik magukba a szabadidő kulturált eltöltésével. Megj.: A táblázatban a kék szöveg: a már meglévő szervezeti formák, a narancssárga: márciusától elindult tehetséggondozó műhelyek. Tudomásunk szerint iskolánk a kerületben elsőként vállalta az alapfeladaton túli, az alapozó szakaszban lévő gyerekekre vonatkozó tehetséggondozás rendszerének kiépítését. 3. A program céljának meghatározása ( annak a részletezése, hogy kik számára készítették a programot, és milyen célokat fogalmaztak meg.) A program célja: Az iskolába járó tanulók egyéni adottságainak, képességeinek felderítése A tehetségígéretek számára speciális foglalkozások szervezése Az intellektuális képességeknek minél magasabb szintre juttatása A tehetség kibontakozásához szükséges személyiségfejlesztés A Harrer Tehetséggondozó Műhely programjait, amelyek tanórán kívüli gazdagítást tartalmaznak 6 12 éves jó képességű, tehetséges gyerekek számára terveztük a Harrer Tehetséggondozó Rendszer részeként. Itt a tehetségazonosítást az 1-6 évfolyamon minden tanulónál elvégeztük. Az eredmények alapján és az érdeklődési területeknek megfelelően kapcsolódtak be a tehetségígéretek a tehetségfejlesztés/gondozás programjába. Az egyes fejlesztési területek a Gardneri teóriát követik, miszerint több különálló intelligenciafajta létezik és ezek saját törvényeik szerint működnek. Gazdagító programjaink a hét alapvető területre koncentrálódnak, melyek bár függetlenek, de kölcsönhatásban vannak egymással. Nyelvi Logikai Téri Testi kinesztetikus Zenei Intraperszonális Interperszonális 4. A tehetségsegítő programba történő beválogatás Iskolánkban először megterveztük a leendő tehetséggondozó programokat, figyelembe véve a szakmai kompetenciákat és anyagi erőforrásokat. Pályázatot is nyújtottunk be ezzel kapcsolatosan.(támop /1). Függetlenül a pályázat sikerétől elvégeztük az azonosítást az adott korosztálynál. Először a szülők véleményét kértük ki gyermekeik tehetségét illetően. Hiszen náluk jobban senki sem ismeri a gyermeket. Ezután az adott osztályok osztályfőnökei elkészítették a szubjektív teszteket, amelyek az intellektuális

8 képességekre, a kreativitásra, motivációra, vezetői készségekre terjedtek ki. Az azonosításnál irányadónak tekintettük a Martinsoni elveket - az azonosítás folyamatos legyen, ne egyszeri, több különböző forrás, módszer alkalmazása szükséges, a nem intellektuális tényezőkre is figyelmet kell fordítani. Az objektív tesztek közül a figyelem-koncentrációt, emlékezetet és az asszociációs gondolkodást vizsgáltuk. Miután anyagilag is támogatva lettünk, a beválogatást az eredmények alapján kezdtük el. Minden osztályból kb. 5-7 gyerek került a programba. A programon belül már a gyerekek választhattak érdeklődési körüknek megfelelően, hogy melyik tehetséggondozó műhelyben szeretnének tevékenykedni. A tehetséggondozó programba tehát olyan személyek kerültek, akik részben megfeleltek a tehetségkoncepciónak. Cél: a személy teljesen feleljen meg a tehetségkoncepciónak, a tehetséggel összefüggő gyenge oldalak támogatása. (pl. tanulási stratégiák, tanulási motiváció erősítése, szorongás oldása stb.) A beválogatást a tehetségfejlesztési szakértő, pszichológus és az egyes tehetséggondozó műhelyek vezetői végezték A tehetségsegítő programokban alkalmazott tevékenységek és tevékenységi formák feltételei E fejezetben bemutatásra kerülnek a Harrer Tehetséggondozó Műhely foglalkozásainak programjai és tervezetei. Igazi gyakorlatunk, tapasztalatunk nincs a program írásában, de mi így gondoltuk és kezdtük el a tevékenységek megvalósítását. A tehetségfejlesztés típusai közül a gazdagítás, dúsítás rendszerét alkalmaztuk a tanórán kívül. Ezek a gazdagító programok éppen azáltal fejlesztik a tanulók képességeit, hogy érdeklődési körüknek megfelelően valódi alkotómunkába vonják be őket. Ld. Az Otthonunk a Föld foglakozásai. A Kobaktörő műhelye lehetőséget ad megtanulni a problémák rugalmas, a hagyományostól eltérő megközelítését, a divergens és a logikus gondolkodást. A foglalkozásokon alkalmaztuk mind az egyéni, páros és csoport munka típusait, a projektmódszer adta lehetőségeket. A pályázati forrásoknak köszönhetően személyi és tárgyi feltételeink adottak. A körvezetők rendelkeznek a megfelelő szakmai kompetenciákkal és elvégezték a 30 órás akkreditált tehetséggondozói tanfolyamot is. Emellett pszichológus, fejlesztő pedagógus és tehetségfejlesztési szakértő is segíti a munkát.

9 Harrer Tehetséggondozó Műhely programja Tehetségkörök Témakörök Óra-terv Eszközök Témavezetők Tanórán kívüli tehetséggondozás 1. Otthonunk a Föld - környezetvédelem 4-6.oszt. gyerekek számára 1. Luc Besson: Otthonunk c. filmje megtekintése és megbeszélése 2. Saját meteorológiai mérőállomás telepítése 3. Kirándulás a Róka-hegyre geográfus vezetésével, kőzettani vizsgálódás 4. Látogatás az Országos Meteorológiai Szolgálatnál 5. A levegő védelme A levegő nyomásával kapcsolatos kísérletek 6. A víz védelme Vízminőség vizsgálatok 7. Talajvizsgálat: a talaj szennyezettségének hatása a növényekre 8. Prezentáció készítése a veszélyeztetett növényekről és állatokról 9. Részvétel az ÖKO 7-en *2 Iskolai meteorológiai állomás Tartóoszlop Tájoló Iránytű Binokuláris távcső Csengő vákummal, kézi szivattyúval Magdeburgi félgömbök rézcsappal Newton féle ejtőcső Gázelemző készülék ipari, légköri és szennyezőanyagok kimutatására Folyadékok mechanikája, hidrosztatikai készlet MMFG AQUANAL vízvizsgálati kofferlabor Környezetvédelmi detektívkoffer László K.

10 2. Dráma-, és színjátékok 1-4.oszt. gyerekek számára 10. Kirándulás a Duna Múzeumba /Esztergom/ 1. Általános készségfejlesztő gyakorlatok 2. Megőrzés, újrateremtés, emlék és fantázia, vizuális és motorikus verbális emlékezet edzése 3. Ritmusjátékok, ritmusérzék finomítása 4. Mozgásgyakorlatok, ügyességi játékok, utánzó játékok 5. Térhasználat, irányok, térkitöltés, szoborkompozició 6. Kapcsolatteremtés és bizalom, kapcsolatteremtés zenére 7. Rögtönzés, történetek a rongyos zsákból, beszédre késztetés szabályai, gesztusok, testtartás 8. Előadásformák, közös dramatizálás, mesék és játékok, jelenetek néma játékkal 9. A mintha birodalma, a dramatikus játék a játékok sorában, dramatikus viselkedés, mesék feldolgozása, népmesék világa 10. Jelenetek szöveggel, jelenetek összefüggése, zenei és látványelemek 11. Közönség előtti játék 3 Útiköltség: vonattal 720 Ft/fő Belépő: 300 Ft/fő Tárlatvezetés 150 Ft/fő Múzeumi óra: 200 Ft/fő 11*2 Textíliák jelmezekhez, maszkokhoz papír Különböző tárgyak Ritmushangszerek Babzsákok, kötél, labdák, bábok Nagyméretű kellékek, díszletelemek, műanyag testekből Különböző műfajú zene, CD-k Jelmezek, régi ruhák Sziberné K

11 3. Tehetségfejlesztés alsó 1-3.oszt. gyerekek számára Felső 4-6.oszt. gyerekek számára 1. Kreatív gondolkodás, összerakandó, szétszedendő eszközök, manuális feladatok 2. Játékos logikai feladványok, érdekes, furcsa történetek (pl. logi-sztorik) 3. Vizuális logika ( optikai csalódás, térlátás, képalkotás) 4. Nyelvi logika, nyelvi-logikai játékok 5. Matematikai logika, stratégiailogikai játékok 6. A logika és az intelligencia fogalma, kapcsolata, az intelligencia mérése, i. IQ-feladatok, tesztek 1. A gondolkodás fejlesztése - asszociatív (intuitív) gondolkodás logikus kapcsolatok mentén haladnak a gondolatok, de mégis szokatlan kapcsolatok megragadását jelenti - absztrakt, elvont gondolkodás 12 ó. 12 Pénzérmék, gyufák, palackok egyegy logikai feladvány demonstrálására. Kreativitást igénylő, kézbe vehető eszközök: kezdve az egészen egyszerű spárgától a papíron át a színes, cseles, furcsa tárgyakig, amelyeket összeillesztéssel, szétszedéssel, hajtogatással vagy átrendezéssel kell megszelídíteni megadott szisztéma szerint. LUDUS konstrukciós játékok (Gears-Szuper fogaskerekes készlet (Globi-Gömbi Rajzok, lehetetlen ábrák. (Találd meg a párját színek (HAMA alapdobozok Stratégiai logikai játékok (Pixel Amőbajáték (Traverse (Tridio térlátást fejlesztő játék Nyelvi logikai játékok (3D keresztrejtvény scrabble Logikai játékok - RUBIK játékok Rubik (bűvös gömb) / Triamid.- / Rubik Twist / Rubik Mirror - RUSH HOUR logikai fejlesztő játék Parkolási helyzetek tilitolival Oláhné BÉ Fülöp Gabriella.

12 az absztrakció során a választott tárgy egy aspektusát kiemeljük, a többit figyelmen kívül hagyjuk (elvonatkoztatás) - deduktív gondolkodás szigorú szabályok szerinti logikus következtetés: két premisszát és egy konklúziót foglal magába - analógiás, induktív gondolkodás a konkrét megfigyelések adatain alapuló következtetések megfogalmazása és ellenőrzése - metaforikus gondolkodás valamely új értelem megalkotását kívánja 2. A megismerési képességek fejlesztése információszerző és -feldolgozó képesség; az ismeretek új helyzetekben való alkalmazásának képessége; kommunikációs képesség; szövegalkotási képesség; a mindennapi gyakorlati élethelyzetekben történő eligazodás; az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek. - HAPPY CUBE 2D és 3D logikai kirakó-építő kiskészlet (fokozatok) Kommunikációs társasjátékok: Ego Jól ismerjük-e egymást? Tabu XXL, Dixit Activity Original2 v. Turbo Beugró társasjáték szituációs Stratégiai játékok: Dominion (magyar kiadás) év játéka birodalomépítő, kereskedős játék Catan telepesei BANG angol nyelvű kártyajáték vadnyugati szerepjáték BANG magyar nyelvű társasj. Kombinatorikai játék: Kontamino építős, kirakós, különböző nehézségi szinteken Minikockapóker készlet Rejtvényújságok pl. Grafilogika, Sudoku stb. Számítógépes játékok 3. A személyes értékek tudatosítása, a tanulást segítő érzelmi és motivációs tényezők megerősítése a személyes képességekbe vetett hit;

13 3. Barkács-kertész kör 5-6.oszt. gyerekek számára az ismeretszerzés iránti belső motiváció; belső értékrend és értékek felé való orientálódás; együttműködési, döntési és életvezetési képesség; a megismerés konkrét tartalmának és módjának kiválasztásában való aktív közreműködés igénye. Tavasz a kertben. Sziklakerti növények, különleges növények. Dísznövények, fűszernövények, örökzöldek. Dísznövények szaporítása, ültetése, gondozása. Folyamatos ültetés, kertrendezés, gondozás, öntözés. 1, Gereblye, ásó, kapa, locsoló. Növények, magvak. Frisnyák S. 4. Gyermek Stúdió 3-5.oszt. gyerekek számára 1. A kommunikáció 2. Az információ és a hír 3. Tömegkommunikáció és sajtó ismeretek 4. A rádiózás technika eszközei 5. Újságírás alapismeretei I. 6. Műfajelmélet 7. Újságírás alapismeretei II. 8. Információgyűjtése, osztályozása 9. Rádiózás gyakorlati alapjai I. 10. Rádiózás gyakorlati alapjai II. 11. Rádiózás gyakorlati alapjai III. 12. Gyakorlat I. műsorterv 12x 2 óra -2 db. mikrofon+ tartó 1 db. számítógép + tartozékai jó minőségű hangkártyával 1 db. legalább 3 csatornás keverő szoftver; kontrol hangfal kábelek, szerelési anyagok Bóné Ist.

14 6. Harrer Hírek Iskolai újság 4-6.oszt. gyerekek számára 13. Gyakorlat II. Riport vágása 14. Gyakorlat III. Próbaadás. Általános médiaismeret: A sajtó szerepe, nyomtatott sajtó, elektronikus média (TV, rádió), internet, on-line újságok Sajtótermékek szerkezete: Felépítése (Fejléc, borító, vezércikk, tartalomjegyzék, impresszum) Rovatok, Tipográfia A cikk felépítése: címválasztás, kellékei, gyakorlati példák Műfajismeret 1. Tájékoztató műfajok (hírek, tudósítás, kisszínes) Hírközlés/televíziós hírközlés a gyakorlatban/- vendégelőadóval Szerkesztési-tördelési gyakorlat (2 órában) Műfajismeret 2. Tájékoztató műfajok 2.(Riport, interjú, nyilatkozat, portré) Interjú a gyakorlatban egy ismert szerző (pl. mesekönyvíró) meghívása író-olvasótalálkozóra, utána interjúkészítés Műfajismeret 3. - Véleményközlő műfajok (vita, kritika, kommentár, jegyzet) Gasztronómiai újságírás meghívott előadóval Gasztronómiai újságírás-gyakorlat 6*2 A fénymásolás, vagy a színes nyomtatás megoldása. Vendégelőadók hívása műfajismereti órákhoz, interjúhoz Diktafon Nyomtató festék panel (2 db (legalább) DVD-író és lejátszó, CD lemezek Könyvek a cikkek segítésére ( Az újság tördeléséhez, szerkesztéshez jó lenne egy komoly tördelő program, ami meglehetősen drága (Adobe CS4 egyaránt alkalmas tördelésre, képszerkesztésre, interaktív dokumentumok létrehozására. Dubravecz Emese

15 A Harrer Tehetséggondozó Műhely tervezeteiből ALSÓS KOBAKTÖRŐ Létszám:22 fő Életkor: 1-3. osztályos tanulók Foglalkozás időpontja: március március április 14. Vezeti: Oláhné Balogh Éva l. foglalkozás részletes bemutatása Cél: Logikai gondolkodás fejlesztése Fejlesztendő kompetenciák: Problémamegoldó gondolkodás, kreatív logika, vizuális logika, újrastrukturálás, szemantikai logika I. Szervezés II. Motiváció a.,találós kérdés: Aki nevemet kimondja, (attól kezdve már nincs is) azonnal megsemmisít engem. Mi az? CSEND Játékok: 1. Logikai feladvány: Egy trafikba bemegy egy gyerek. Mennyibe kerül egy tábla csoki? 40 Ft, ill. 60 Ft. Letesz a pultra 100Ft-ot. Kérek egy tábla csokit. ( Az eladó visszaad 40 Ft-ot és odaad egy 60 Ft-os csokit.) Honnan tudta, hogy a drágább csoki kell? (Mo. 2 db 50 Ft-sal fizetett, következik, hogy a drágább édességet kérte.) 2. Logi-sztori: Két apa és két fiú úgy osztott fel egymás között 3 almát, hogy mindegyik egész almát kapott. Hogy lehet ez? (Mo. A legidősebb férfi a fiával és az unokájával osztozkodott.) 3. Nézőpontváltás: Mi lennél, ha gyümölcs, állat, zöldség lehetnél? (Körben elhelyezkednek a gyerekek, egymás után egy adott fogalomkörben gondolkodnak. Pl. oroszlán lennék, mert ő a szavanna királya, elefánt lennék, mert sokáig él ) Mindenki választ egy állatot, és kiemeli annak valamilyen számára fontos tulajdonságát. 4. Rejtvények: A következő feladványban látszólag össze-vissza vannak a betűk. Ám ha a sakkban jól megismert lóugrás szerint járjuk végig a megfelelő sorrendben a táblázatot, akkor

16 értelmes és bölcs tanácsokhoz, vagy ismert szólásokhoz jutunk. A táblát a lóugrás rendjének megfelelően többféleképpen is- bejárhatjuk, így a feladatok kiolvasása nehéz lehet. Ennek könnyítésére a kezdőbetűt pirossal jelölhetjük, vagy rövid jellemzőt közlünk a megoldásra váró feladatról. A, Fontos emberi tulajdonság (BÁTORSÁG) B, A legfontosabb vagyonunk (EGÉSZSÉG) 5. Vizualizáció Az öt kép Jörg Müller: Ahol valamikor rét volt c. könyvéből valók. A képek egy vidéki táj történetéről mesélnek, amely alig húsz év alatt szinte a felismerhetetlenségig átalakult. Mondd el a táj történetét a képek segítségével! Beszélj arról is, hogyan változott meg az emberek életmódja az eltelt évek során! Fesd meg temperával a 6. képet, milyen lesz a város újabb 20 év múlva. 2. foglalkozás részletes bemutatása Cél: Kreativitás fejlesztése I. Fejlesztendő kompetenciák: Asszociációs gondolkodás, újrastrukturálás, verbális kombináció és szintetizáció, deduktív gondolkodás, képzelet és fantázia erősítése

17 Játékok: 1. Képzelet és fantázia Mese folytatása: A tanító elkezd egy mesét vagy történetet, és a gyerekek folytatják. Lehet egy-egy mondatot hozzátenni vagy csak a végét kitalálni. Például: A gyerekek vidáman gyülekezetek reggel az iskola udvarán. Mindenki nagyon izgatottan várta már az indulás pillanatát, amikor furcsa zajra lettek figyelmesek 2 3. Újrastukturálás, kombináció és szintetizáció Mondjatok nemet úgy, hogy tilos a tagadó szavak használata! Pl. A gyerekek körben ülnek, és láncban kérnek egymástól egy értékes könyvet, de a társ nem adja oda. Azonban tilos használni a nem, sem, ne, se, nincs szavakat. Mindig más-más kifogást kell találni, ugyanaz nem ismétlődhet. Keresztneve betűivel egy-egy mondatot ír mindenki önmagáról. Pl. Éberen alszom. Vidám vagyok. Aggódom az egészségemért. 4. Asszociációs gondolkodás Kis lapra rajzokat(1-1 formát) készítenek a gyerekek. Bedobják egy kalapba. Húz valaki egyet. A játékosnak azt kell mondania, ami a képről eszébe jut. A következő játékos mindig az utolsó gondolattól lép tovább, a korábbi elemeket ki kell rekeszteni a gondolkodásból. Lehet egy tetszőlegesen választott szóból is kiindulni és asszociációs sort alkotni. Megkérjük a tanulókat, hogy kilenc elemet kapcsoljanak sorba a megadott szóhoz, 5. Deduktív gondolkodás Mi lenne, ha? A játék alapja, hogy felállítunk premisszákat, amelyekben különös helyzeteket írunk le. az állatok beszélni tudnának az embernek négy keze lenne stb. 3. foglalkozás részletes bemutatása Cél: Kreativitás fejlesztése II. Fejlesztendő kompetenciák: Újrastrukturálás, szemantikai logika, analógiás gondolkodás, nézőpontváltás, alternatívák keresése

18 Játékok: 1. Alternatívák keresése Egy szám hányféle művelet eredménye lehet? Pl. 10, 100, 1000 Az utasok nem tudtak felszállni a villamosra. Miért? A hajó nem indult el a kikötőből. Miért? 2. Analógiás gondolkodás Analógiák keresése az egyes foglakozások és az állatvilágban élő állatok között. Meg kell indokolni, hogy a gyerekek miért gondolják, hogy hasonlítanak egymásra. Pl. pilóta sas mosómedve tolvaj úrihölgy páva vezető oroszlán zebra divattervező 3. Újrastrukturálás Tóbiás egy arcképet nézeget. Jeromos megkérdezi tőle: - Kinek a képét nézegeted? - Testvérem nincs, de ennek az embernek az apja az apám fia. Kinek a képét nézi Tóbiás? (gyereke képét nézi) 4. Szemantikai logika Meghatározásokat mondok. Válaszként írjatok olyan szópárokat, amelyek csak a kezdőbetűben különböznek! Ravaszdi tréfája róka móka Latyakos település sáros város Bárány írása birka firka Paca alakzata tinta minta Kövér férfi hasas pasas Tapsifüles csókja puszi nyuszi Iskolai mulatság suli buli Szegényes ruházatú kereskedő foltos boltos Kislány nyitó-záró eszköze Julcsa kulcsa Madár bébi ruhája gólya pólya Ti is találjatok ki hasonló meghatározásokat! 5. Nézőpontváltás a, Olvasás- és fogalmazásórák anyaga is számtalan lehetőséget kínál ennek a feladatnak a megvalósítására.

19 Például egyes szereplők szemszögéből elmondani egy mesét. Te vagy Ludas Matyi vagy Döbrögi vagy a lúd. b, Hány négyszöget tudsz megszámolni a következő ábrán? Felhasznált irodalom: Róka Sándor: Furfangos logi-sztori, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó KFT Szöllősi Péter: IQ - 1 Intelligencia teszt, Vagabund kiadó, 2001 Dr. Gyarmathy Éva: A tehetség háttere és gondozásának gyakorlata, ELTE Eötvös kiadó,2007 Rejtvénykészítés, ÉKP, OTTV, Veszprém, 1992 Heffner Anna: A látás világa alaptankönyv oszt. ÉKP, OOK, 1990 FELSŐS KOBAKTÖRŐ ÉLETKOR:4-6.OSZTÁLYOS TANULÓK 1. foglalkozás: Memóriafejlesztő technikák 0. Elvárások, szabályalkotás szociális kompetenciák fejl.: Érzések, szükségletek felismerése A résztvevők felírják egy zöld színű cetlire, mi az, amit várnak a foglalkozásoktól; egy piros színű cetlire azt írják fel, hogy mi az, amit szeretnének elkerülni a foglalkozásokon. Aki kész a jegyzeteléssel, beteszi egy kalapba a cetliket (név nélkül), mindenki húz egy cetlit, és miután hangosan felolvasta, kitűzi a falra. - Megfogalmazzuk a csoport célkitűzéseit, megalkotjuk a szabályokat! csomagolópapír 1. Egymásra hangolódás: Ismerkedjünk! memória- és kreativitásfejlesztő gyakorlat, figyelemfejl., nem nyelvi kommunikációs készségek erősítése A csoport tagjai sorban bemutatkoznak: mondják a nevüket, a nevük kezdőbetűjével azonos (nem feltétlenül valódi, esetleg képzeletbeli) származási helyet: országot v. várost, valamint egy foglalkozást/ mesterséget. Ezutóbbit egy mozdulattal, mozdulatsorral illusztrálva is. Pl. Gabriella vagyok, Görögországból, gombkötő + mozdulat Körkérdés: Mit tanultál a gyakorlatból? 2. Memóriafogas vizualizálás, jövőre orientált gondolkodás - szópárok összekötése (Egy képben lásd a két fogalmat! Részletes, humoros kép legyen!)

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében

Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében Módszertani kézikönyv Összeállította és szerkesztette: Sarka Ferenc okleveles pedagógia szakos előadó Lektorálta: Dr. Balogh

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban

Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban A tehetségek iránti igény egyre erőteljesebben jelentkezik, ezért a tehetséggondozás kiemelt fontosságú kérdés. Elkerülhetetlen a tehetséggondozásnak a mindennapi

Részletesebben

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV Szent Benedek Iskolaközpont- 2014. A tehetségfejlesztés irányelvei a tehetségpontként működő Szent Benedek Iskolaközpont számára. Készítette: Arendtné Salacz Nadine. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gazdagító programpárok jó gyakorlatai

Gazdagító programpárok jó gyakorlatai Gazdagító programpárok jó gyakorlatai GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Előszó: Iskolánk arculata 4. oldal 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei 6. oldal

Részletesebben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

ISZE Tehetségek gondozása. Alulteljesítő Tehetségekért Tanári Műhely küldetése

ISZE Tehetségek gondozása. Alulteljesítő Tehetségekért Tanári Műhely küldetése I N F R O M A T I K A - S Z Á M Í T Á S T E C H N I K A T A N Á R O K E G Y E S Ü L E T É N E K H Í R L E V E L E A TARTALOMBÓL: TARTALOM AKTUÁLIS 2 MÓDSZERTAN 11 BLOG 13 GYERMEK- INFORMATIKA PÁLYÁZATOK

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

KIK 130013 Közös Igazgatású Művelődési Intézmény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

KIK 130013 Közös Igazgatású Művelődési Intézmény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZIGETCSÉP 2013 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és

Részletesebben

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út 96-98. OM: 033393 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, 2014. szeptember 01. Módosítva: 2015. február

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT Mottó: Mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. (Paulo Coelho) A

Részletesebben

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM ja (módosított változat) Budapest, 2013. Tartalom: 1. A GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM MŰKÖDÉSI HELYZETE...

Részletesebben

Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács. Kiváló Heves megyei tehetségsegítő programok gyűjteménye

Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács. Kiváló Heves megyei tehetségsegítő programok gyűjteménye 2013 Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács Kiváló Heves megyei tehetségsegítő programok gyűjteménye Tartalomjegyzék I. A Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Tehetségsegítő programja 5 1.Alapadatok... 5 1.1.A

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben