A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Marketing Intézet A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata Belső konzulens: Marien Anita Készítette: Hegedűs Bálint Miskolc, 2011

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. Egészségturizmus áttekintése Turizmus meghatározása Egészségturizmus meghatározása Egészségturizmus keresleti és kínálati oldala Egészségturizmus jellemzői Gyógyturizmus meghatározása Gyógyvízzé minősítés folyamata Gyógykezelések típusai Wellness turizmus meghatározása Wellness profilok Wellness szállodává minősítés kritériumai Magyar egészségturizmus SWOT analízise A turizmus rendszere III. Szállodai szolgáltatások A szolgáltatások meghatározása A szolgáltatások csoportosítása ISIC csoportosítás Schmenner-féle kockázati tipológia A szolgáltatások jellegzetességei, HIPI elv Sztenderdizálás a szállodaiparban Total Quality Management A szállodai szolgáltatások minőségmérése A minőség fogalma Szállodai szolgáltatások minőségi jellemzői SERVQUAL-skála Az igazság pillanata GAP-modell IV. A Balneo Hotel bemutatása A szálloda története A szálloda szobái A Wellness részleg bemutatása Wellness kezelések Balneo Terápia Természetgyógyászat Szűrővizsgálatok Rendezvényszervezés a szállodában Rendezvénytermek Programszervezés V. A Balneo Hotel szolgáltatásminőségének vizsgálata Kutatási probléma és cél meghatározása Hipotézisek Kutatási terv Kutatási módszer Mintavétel Eredmények elemzése, értékelése

3 5.4.1 Információszerzési módok Az utazás célja Észlelt és elvárt minőség összesített összehasonlítása Észlelt és elvárt minőség célcsoportonkénti vizsgálata Hipotézisvizsgálatok Visszatérési hajlandóság Demográfia Következtetések, Javaslatok VI. Összefoglalás A dolgozat összefoglalása Summary VII. Irodalomjegyzék Ábrajegyzék VIII. Mellékletek Minta kérdőív Részletes eredmények minőségérzetekre

4 I. Bevezetés Szakdolgozatomban tárgyát a mezőkövesdi Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda (továbbiakban: Balneo Hotel) fogja képezni. Itt töltöttem el a gyakorlati félévemet, az értékesítési osztályon, így bepillantást nyerhettem egy korszerű, modern wellness szálloda működésébe. Ezért is döntöttem úgy, hogy szakdolgozatomnak a szállodához kell kapcsolódnia, hogy építhessek az ott szerzett tapasztalataimra. Turisztikai marketing témakörben kezdtem el készíteni a dolgozatot, amiben azt vizsgáltam volna, hogy hogyan működik együtt a Balneo Hotel a térség többi turisztikai szervezetével. Ez azonban túlságosan is szerteágazó volt, szerettem volna csak a szállodát magát vizsgálni. Így jutottam el ahhoz az ötlethez, hogy a Balneo szálloda vendégeinek az elégedettségét vizsgáljam. A dolgozat első részében az egészségturizmushoz kapcsolódó fontosabb fogalmakat és szakirodalmat mutatom be, kitekintésekkel a szállodára vonatkozólag. Nagyobb halmazoktól a kisebb felé haladva először tisztázásra kerül a turizmus, az egészségturizmus, a gyógy- és a wellness turizmus fogalma. A turizmus kereslet és kínálati oldala, Magyarországra vonatkozó turisztikai SWOT analízis, majd a wellness szállodák tárgyi kritériumai. Majd a Lengyel-féle turizmus elmélet modell ismertetése után, a következő fejezetben áttérek a szolgáltatások jellegzetességeinek, tipologizálásának, szállodai szolgáltatások minőségének mérésére vonatkozó lehetséges módszerek bemutatására. Ezután magát a mezőkövesdi Balneo Hotelt mutatom be, annak szobáit, rendezvénytermeit, wellness részlegét és szolgáltatásait. A dolgozat elméleti és leíró része után megfogalmazom kvantitatív kutatásom célját és hipotéziseket állítok a szálloda szolgáltatásaira vonatkozóan. Ezt követően bemutatom a kutatási módszeremet, ismertetem a kérdőívet és annak eredményeit. Következtetéseket vonok le a vendégelégedettségről a szálloda egyes szolgáltatásaival kapcsolatban. Ezen eredmények ismeretében igazolom vagy cáfolom korábbi hipotéziseimet és javaslatokat fogalmazok meg, amennyiben szükségesek. A dolgozatot majd eljuttatom a Balneo Hotel értékesítési osztályának is, remélem hogy jelzésértékűként mindenképpen figyelemben fogják venni, ha módosítják meglévő szolgáltatásaikat vagy újakat hoznak létre. 4

5 II. Egészségturizmus áttekintése Ahhoz hogy megértsük az egészség és a turizmus fogalmainak összefonódását először a turizmus meghatározásából, kell, hogy kiinduljunk. 2.1 Turizmus meghatározása A turizmus meghatározására számtalan definíció található az interneten és a szakirodalmakban. Ezekben közösen a turizmus fogalmán az ember állandó életvitelén és munkarendjén kívüli valamennyi helyváltoztatást és tevékenységet értünk, és az ezzel kapcsolatos igények kielégítésére létrehozott anyagi- és szervezeti feltételeket, valamint szolgáltatások együttesét. A World Tourism Organisation meghatározása - Dr. Lengyel Márton definíciója alapján: a turizmus magában foglalja a személyek lakó- és munkahelyén kívüli minden szabad helyváltoztatását, valamint az azokból eredő szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat. 1 Ez a definíció véleményem szerint túlságosan tág, mert belefér a meghatározásba akár a hétvégi bevásárlás is, ami azért nem egy nyaralás. Nehéz is lenne pontos meghatározást adni, de szerintem mindenki tudja, hogy mit jelent, ha azt mondják valakire, hogy turista. A modern turizmus több alapvető feltételen alapszik, ezek közül a legfontosabbak a keresleti oldalon a szabadidő, a viszonylag magasabb jövedelem és a motiváció, a kikapcsolódni, megismerni, felfedezni vágyás. A kínálati oldal alapvető feltételei, pedig a fejlett és gyors közlekedési eszközök és a vendéglátóegységek számának rohamos növekedése. A turizmus két alapvető formája a hivatásturizmus és a szabadidő-turizmus. Hivatásturizmusról akkor beszélhetünk, amikor valaki munkaügyben utazik el. Ehhez kapcsolódhatnak szabadidős tevékenységek is, de a fő motiváció a munka elvégzése. A szabadidő-turizmus a lakáson kívüli szabadidőben végzett és szabadon választott tevékenységek összességét j 1 elenti, amelyeket az ember változatosságigénye és pihenési vágya motivál. 1 Lengyel Márton: A turizmus általános elmélete, KIT Képzőművészeti Kiadó Budapest, 1994.,.37. o. 5

6 A turizmusnak nagyon komplex hatása van egy adott terület gazdasági, politikai, kulturális életére, amelyek az esetek túlnyomó többségében pozitívak. Láthatatlan exportnak is nevezik a turizmust, devizák cserélődnek, illetve a turisták által látogatott területen élőkre is nagy hatással van, különböző kultúrák keverednek egymással. 2.2 Egészségturizmus meghatározása Ezek után megállapíthatjuk, hogy az egészségturizmus olyan szabadidős utazásokat jelent, amelyeknek fő motivációja az egészségi állapot javítása vagy betegségek megelőzése. Főként gyógy- és termálvízforrásokra épülő fürdőhelyek, meglátogatását jelenti. Minden, az egészséggel kapcsolatos utazás idetartozik, amelynek során a látogató alapvető motivációja az egészségi állapot javítása (azaz gyógyítása, rehabilitációja), illetve annak megőrzése (wellness, betegségek megelőzése). 2.3 Egészségturizmus keresleti és kínálati oldala A hazai egészségturizmusban kínálati oldalon előkelő helyen szerepelne a természeti vonzerők, vizek, hegyek. Mivel az ország területének 80%-a alatt termálvíz található ezért rengeteg gyógy- és strandfürdő is szerepel még a kínálati oldalon. Kereskedelmi szálláshelyekből sincs hiány, amelyek gyógy- és wellness szolgáltatásokat is nyújtanak. Keresleti oldalon az emberek motivációjából kell kiindulni, amely lehet betegségmegelőzés, pihenés, felfedezés és szórakozás is. Mint azt a Balneo Hotelben megtudtam, a legtöbb utazást hosszúhétvégékre időzítik az emberek, év között korosztály, kisgyermekes családok, illetve akik az átlagtól magasabb jövedelműek. 2.4 Egészségturizmus jellemzői Egy egészségturisztikai utazás nincs időjáráshoz, évszakhoz kötve, mint a klasszikus nyaralások vagy sítúrák, tehát szezonalitásmentes. Mivel az átlagostól fizetőképesebb réteg veszi igénybe ezeket a szolgáltatásokat, ezért a fajlagos kiadás magasabb, mint a turizmus más területein. Nagyon magas az elégedett, visszatérő vendégek száma. Magyarországon a 6

7 rengeteg vidéki gyógyhely oldja a Budapest központú területi koncentrációt. Csakúgy, mint a turizmusnak, az egészségturizmusnak is rengeteg más területre kiterjedő hatása van. A pontosítás kedvéért ez a fogalom is további kettőre bontható annak függvényében, hogy az utazás célja valamilyen meglévő betegség kezelése, vagy csak egészségmegőrzés, relaxáció és pihenés, ezek: gyógyturizmus és wellness turizmus. 2.5 Gyógyturizmus meghatározása A fő hangsúly itt a gyógyászaton van, általában már meglévő konkrét betegség orvosi utasításra történő kezelése, gyógyítása a cél. A Balneo szállodával szemben helyezkedik el a Megyei Reuma Kórház, rehabilitációs központ, kedvelt desztinációja gyógyulni vágyó túristáknak. A gyógyturizmus gyógyászati szolgáltatóhelyen, illetve gyógyüdülőhelyen, általában meghatározott minimális tartózkodási idő mellett rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevételét jelenti, jellemzően konkrét betegségek gyógyítása érdekében. 2 Általában gyógyvízbe merüléssel, ivókúrával vagy speciális klímájú barlangok látogatásával történik a kezelés. Ahogy a definícióból is kiolvashatjuk, a tartózkodási idő minimális, csakúgy, mint az egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevétele. A keresletet általában átlagjövedelemmel rendelkező idősebb korosztály nyújtja. Az utazások orvosi rendelvényre természeti gyógytényezők meglátogatására épülnek. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása is igénybe vehető, ha minimum öt kezelési nap van egymás után, a kezelések 85%-t térítik, de a szállást és a többit nem. Tehát a gyógyturizmus orvosi és turisztikai szolgáltatások összességét jelenti együttesen. 2 KPMG Consulting: Az egészségturizmus marketingkoncepciója,

8 2.6 Gyógyvízzé minősítés folyamata A Balneo szálloda a méltán híres Zsóry gyógyvízforrásból nyeri vizét medencéibe. Így a víz jótékony hatásaiért nem is szükséges átmenniük a szálloda vendégeinek a közeli (100 m-re lévő) Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe. Ezzel a szálloda beállt a gyógyszállodák sorába és hatalmas előnyre tett szert a gyógyvízzel nem rendelkező versenytársaival szemben. Gyógyvízzé minősítés során a vizet kémiai elemzést követően jellemezni kell fő komponensei alapján. Majd mintacsapatot felállítani (kétszer 30 fős, beteg emberekből álló csapat). A programban résztvevők kiválasztása előzetes orvosi vizsgálatok alapján történik. Majd kúraszerű fürdetés lefolytatása 15 alkalommal, közbeeső és utólagos orvosi vizsgálatokkal, a fürdést követő 3 hónap után, szakmai dolgozat elkészítése. Legvégül pedig az engedélyeztetési eljárással zárul a folyamat Gyógykezelések típusai A gyógyturizmus gyógykezelései speciális gyógyhelyekre épülnek. A gyógyhelyek olyan települések vagy településrészek, amelyek különleges adottságokkal rendelkeznek, valamint biztosítottak a gyógytényezők hasznosításához szükséges létesítmények. A Balneo szálloda is egy országosan elismert gyógyhely, a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő közelében helyezkedik el. A Balneo szállodában és a Reuma Kórházban is elérhető nagyon sok szolgáltatás az alábbiak közül is. A gyógykezelések általános besorolásai az alábbiak: Balneológia: Balneos (fürdő) és a logos (tudomány) szavakból épül fel. Lehet ivókúra, vagy egyszerű fürdőzés. Hidroterápia: Súlyfürdő, vízi torna, vízsugár masszázs. Klímaterápia: Gyógybarlangok, klimatikus gyógyhelyek (pl.: Miskolc, Lillafüred). Fizikoterápia: Gyógytorna, masszázsok, fény- hangterápia. 3 74/1999. (XII. 25.) EÜM rendelet alapján 8

9 2.8 Wellness turizmus meghatározása Egy amerikai orvos, Halbert Dunn nevéhez fűződik a wellness fogalma és filozófiája. Halbert Dunn szerint a wellness: "Az emberi test, lélek, és értelem összessége, amely a környezetétől függ." 4 Dunn ezt az emberi érzést, "magas szintű jó közérzetnek" 4, wellnessnek nevezte. Vannak szakemberek, akik egyértelműen Sebastian Kneippet tartják a wellness atyjának. A Bad Wörisofenben működő balneológus a vízgyógyászatban, az egészséges táplálkozásban, a rendszeres testedzésben, a gyógynövény-terápiában, és a fegyelmezett életvitelben sejtette az egészség titkát. A wellness szó az angol well-being (jóllét) és wholeness (teljesség) szavak összefonódásából alakult ki. A kifejezés az Egyesült Államokból származik még az es évekből, de Európában és főleg Magyarországon rövidebb múltra tekint vissza. Célja, pedig napjaink stresszes életvitelének és az ebből fakadó betegségeknek az ún. menedzserbetegségnek a kezelése. Fő elemei az egészségtudat, egészséges táplálkozás, a nem túl megerőltető de rendszeres testmozgás, tudatos stressz-kezelés, relaxáció, káros szenvedélyek kerülése és környezettudatosság. A gyógyturizmussal ellentétben a wellness turizmus célja tehát inkább az életstílus megváltoztatására irányul, a betegségek megelőzésére és a testi, szellemi frissesség megőrzésére. Holisztikus szemlélet szerint a wellness testi-, lelki- és szellemi egészség, személyes ökológiai, társadalmi egyensúly. Keresleti oldalán a népesség fiatalabb és középkorú tagjai (de ez bővül mindkét irányba) találhatók, akik az átlagostól magasabb jövedelemmel rendelkeznek. Megkülönböztetünk aktív és passzív wellnesst. Előbbi, amikor a vendég is mozog, sportol, célja a jó fizikai erőnlét és az esztétikus külső kialakítása, utóbbi, pedig amikor csak hagyja, hogy kezeljék, ide tartoznak a különböző masszázsok, szauna és termálmedence használat

10 2.9 Wellness profilok Különböző wellness szállodák különböző részterületekre specializálódhatnak, ezzel egyedi versenyelőnyöket létrehozva maguknak. Ezek a következők: Természetgyógyászat Táplálkozás centrum Termálvíz centrum Manager kúrák: keringési, emésztőszervi, rákszűrés, stressz-kezelés Konferencia és wellness turizmus Családi üdülések, élményfürdők Távol keleti gyógymódok és mozgásformák A Balneo Hotel a fentiek közül a konferencia és a wellness turizmusra specializálódott az egyéni vendégek vagy csoportos konferenciák fogadására Wellness szállodává minősítés kritériumai Az a szálloda lehet wellness szálloda, amely a minimum 3*-os szállodákra előírt követelményeknek megfelel, a szállodai szaktevékenységeket és szolgáltatásokat szakképzett személyek látják el. Egészséges életvitelhez szükséges gasztronómiai, relaxációs, sportszolgáltatásokat nyújt, valamint elérhetőek közösségi programlehetőségek. Ezek a tárgyi feltételek az alábbiak: 5 Legalább egy beltéri fürdőmedence, uszoda 2 féle szauna vagy gőzfürdő 4 féle szépségápolási lehetőség (kozmetika, fodrászat, pedikűr, manikűr) 6 féle masszázs, relaxációs szolgáltatás Régióra jellemző, magyar-, reform- és vegetáriánus ételek, italok Kardiogépes fitnessterem, sportedző 4 féle szabadidő sportolási, keleti mozgás program és 1 féle aerobik tréning

11 3 féle közösségi, kulturális, zene művészeti program Nappali és délutáni műszakban 1 fő wellness végzettségű dolgozó. A Balneo Hotel természetesen megfelel ezeknek a kritériumoknak, sőt több helyen túl is teljesíti azokat, hiszen a 4 csillagos wellness szálloda cím büszke tulajdonosa Magyar egészségturizmus SWOT analízise Készítettem egy SWOT analízist Magyarország egészségturisztikai helyzetére vonatkozólag saját kutatásaim és a Balneo szállodában szakmabeli illetékesekkel lefolytatott beszélgetéseim alapján. 1. ábra Magyar egészségturizmus SWOT analízise Erősségek Gyengeségek Temálvíz az ország területének 80%-a alatt Centrális elhelyezkedés Európában Fürdőkultúra tradíciói Wellness szolgáltatások iránti erősödő Általános és turisztikai infrastruktúra szűk különbségei Idegen nyelvismeret hiányosságai Néhol szakképzetlen személyzet Nyitvatartási időkorlát kereslet Lehetőségek Veszélyek Az átlagéletkor nő Egészségtudatosság terjed A jövedelmek nőnek Nem csak a vízbázisú adottságokra épülő kínálat fejlesztése Kommunikáció jobb kihasználása (média) Kiélezett versenyhelyzet Túlkínálat kockázata Kereslet növekedésével a szolgáltatók felhígulása Minőség és ár/érték arány visszaesése Üdülési csekk megadóztatása Forrás: Saját szerkesztés Ezeket a megállapításokat könnyedén levezethetjük a Balneo Hotelre is. A szálloda számára is erősség, hogy saját gyógyvize van, széles wellness kínálata, illetve Budapesttől autópályán csupán egy órányira található. Erőssége még, hogy a Zsóry-fürdő mellett

12 méterre helyezkedik el. Ez utóbbi dolog azonban egyben gyengesége is, abból a szempontból, hogy Mezőkövesden kívül található. A szálloda gyengesége közé tartozhatnak még a szakképzetlen éttermi felszolgálók, akik egyébként jól végzik a dolgukat, de szakképzettségük hiányában adódhatnak olyan szituációk, amiket már nem tudnak professzionálisan kezelni. A lehetőségekben felsorolt pontok szinte mindegyike vonatkoztatható a Balneo Hotelre is. A wellness iránti kereslet általánosságban nő hazánkban is, ami egy bíztató jel, hogy lesz vendége a szállodának az elkövetkezendő esztendőkben is. Továbbá lehetősége lenne a szállodának különböző helyi- és regionális újságokban hirdetnie magát. A veszélyek közé kevés tényező sorolható a Balneo Hotellel kapcsolatban, ugyanis a Zsóry-üdülőkörzet egyetlen wellness- és konferencia szállodája, így helyi versenytársa nincs. Veszélyeztető tényezők az országos versenytársak lehetnek, mint pl.: Saliris Resolt Egerszalók, Shiraz Hotel, Eger Park Hotel, Tisza Balneum, Karos Spa, Hévíz Palaca, Európa Fit Hotel, Hungest Hotel Aquasol, Villa Völgy Hotel és az Aquaticum Termal. Veszélyforrás lehet még továbbá, hogy a szolgáltatások állandósága mellett az árak emelkednek, ez kedvét szegheti egyes vendégeknek A turizmus rendszere A turizmus rendszere egy modell, amely a keresletet jelentő turistákat, és a kínálatot megtestesítő turisztikai szektort, turisztikai desztinációkat foglalja magában. Kölcsönhatásban áll a társadalmi, kulturális, politikai, gazdasági, természeti és technológiai környezet elemeivel. A turizmus és a környezete között kölcsönös függések rendszere alakul ki, tehát a környezet egyes tényezői befolyásolják a turizmus fejlődését, a turizmus pedig visszahat környezetre. A kölcsönhatás minden esetben egyaránt lehet pozitív és negatív. A turizmus rendszerének két alrendszere a kereslet azaz a turista és a kínálat azaz a turisztikai termék között a kapcsolatot a fogadó területről a turista felé irányuló marketing, a közvetítőszektor, az utazást szervezők és az utazási ügynökségek tevékenysége teremti meg. Az ábrán láthatóak a turisztikai kereslet és kínálat alapelemei, valamint a két alrendszer összekapcsolódása. 12

13 A turisztikai rendszer felépítése 2. ábra Forrás: Lengyel, 1994 Bár mind a turista rendelkezésére álló szabadideje, mind pedig az általa szabadon elkölthető jövedelem fontos szerepet játszik a turisztikai kereslet befolyásolásában, meghatározó hatással azonban az egyén változatosság igénye a fő motiváció a turista utazási döntésére. A turisztikai kínálat egyes elemei egymással szintén kölcsönös függésben állnak, a turisztikai termék összetettségéből adódóan egy-egy összetevő minősége befolyással van a kínálat egészének minőségére. A turista nem szálláshelyet vagy biztonságot keres, hanem olyan élményt, amelynek mind a jó közbiztonság, mind pedig a kielégítő minőségű szálláshely része, az ábrán látható egyéb kínálati összetevőkkel együtt. A kínálat elemeinek kölcsönös függéséből adódik, hogy egy-egy összetevő nem megfelelő minősége az élmény, tehát a termék egészét képes a turista számára tönkretenni. 6 Én, mint azt már korábban is írtam a Balneo Hotellel fogok foglalkozni a dolgozat további részében, mint a turisztikai kínálat szállodai elemével. 6 Puczkó László (2001.): A turizmus hatásai, 2. átdolgozott kiadás, Aula, o. 13

14 3.1 A szolgáltatások meghatározása III. Szállodai szolgáltatások A szolgáltatásokat a mezőgazdaság és az ipar után a harmadik tercier gazdasági szektornak szokták nevezni. A fejlett országok GDP-jének kétharmadát, a fejlődő országoknak a GDP felét a szolgáltatások teszik ki. Egységes fogalom azonban nem létezik meghatározásukra. Dr. Heidrich Balázs Szolgáltatás menedzsment című disszertációjában böngészve nekem a következő definíció tetszett a legjobban a sok közül: A szolgáltatások olyasmik, amelyeket venni és eladni lehet, de nem ejthetők a lábunkra A szolgáltatások csoportosítása ISIC csoportosítás 8 A szolgáltatások osztályozásának egyik módja, a nemzetközileg elfogadott ISIC (International Standard Industrial Classification) csoportosítása, amely szerint a következő alcsoportokat különböztethetjük meg: Kereskedelmi szolgáltatások (nagy- és kiskereskedelem) Logisztikai szolgáltatások Professzionális szolgáltatások (pénzügy, biztosítás, ingatlan, stb.) Személyi, közösségi és társadalmi szolgáltatások Költségvetési-kormányzati szolgáltatások Un. HORECA (HOtels, REstaurants and CAtering) szolgáltatások. Értelemszerűen ide sorolhatók a szállodai szolgáltatások is. A csoportosítás jellegzetessége, hogy tevékenységi oldalukról közelíti meg a szolgáltatásokat. 7 Gummesson, 1987b, 22. o., ismeretlenre hivatkozva 8 Veres Zoltán (2003): Szolgáltatásmarketing, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest 14

15 3.2.2 Schmenner-féle kockázati tipológia 9 Schmenner a szolgáltatás típusokat négy csoportra osztotta, aszerint hogy mennyire munkaigényes az adott szolgáltatás, illetve, hogy mennyire szükséges személyre szabni a szolgáltatási folyamatot. A négy kategória: üzemszolgáltatás, műhelyszolgáltatás, tömegszolgáltatás és professzionális szolgáltatás. Az egyes kategóriák elhelyezkedését a személyre szabottság és a munkaintenzitás függvényében az alábbi koordináta-rendszer ábrázolja: 3. ábra Schmenner-féle szolgáltatói tipológia Forrás: Saját szerkesztés Szolgáltató üzem Alacsony a munkaintenzitás, a költségek nagyobb hányada esik a berendezésekre és a létesítményekre. Alacsony továbbá az egyénre szabás és az interakció foka is. Sztenderdizáltság jellemző. Szállítmányozási vállalatok, Hotelek, gyorséttermek ilyenek. A Balneo Hotel is szolgáltató üzem. 9 Heidrich Balázs: A szolgáltatás vezetés értékrendi alapú megközelítése, Habilitációs disszertáció, ME Vezetéstudományi Intézet, 2007, 17. old. 15

16 Szolgáltató műhely Interakció mértéke nagyobb a szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő között. Jobban kell alkalmazkodni az igényekhez, kevésbé használható a költségkímélő sztenderdizálás. A munkaintenzitás foka azonban alacsonyabb. Jellemzően a kórházak és az autószervizek ilyenek. Tömegszolgáltatás Nagy a munkaintenzitás foka, alacsony az egyénre szabás mértéke. Sztenderdizálás itt is jellemző. Kis- és nagykereskedelmek, kereskedelmi bankok, oktatási intézmények, gyorséttermek ilyenek. Professzionális szolgáltatás A munkaintenzitás és az ügyfélre szabás is magas szintű. Egyedi komplex problémákra nyújtanak megoldás. Az ügyfél jelentős hatással bír a szolgáltatás minőségére és költségeire. Orvosi, ügyvédi, könyvvizsgálati, építészeti, üzleti tanácsadási szolgáltatások ilyenek. 3.3 A szolgáltatások jellegzetességei, HIPI elv 10 A definíciók és csoportosítások önmagukban is számos jellegzetességre utalnak, mégis a szolgáltatások általánosan elfogadott, elsősorban marketing szempontú specifikumait az úgynevezett HIPI-elv fogalmazza meg. A specifikumok természetesen nem csak a marketing szemszögéből jelentősek, a minőség mérésénél, a szolgáltatások igénybevevői elégedettségének kutatásánál is kulcsfontosságú. A HIPI-elv értelmében a négy elsődleges tulajdonság a következők: Változékonyság (heterogeneity) A szolgáltatás térben és időben egyaránt változékony, mely elsősorban az emberi tényezőknek köszönhető. Éppen ezért kockázata annál nagyobb, minél nagyobb szerepet tölt be egy vállalkozás esetében a szolgáltatás személyi oldala. Teljesen kiküszöbölni nem lehetséges. A szállodai szolgáltatások egyik legnagyobb kockázatát is a változékonyság jelenti. 10 Veres Zoltán (2003): Szolgáltatásmarketing, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest 16

17 Nem-fizikai természet (intangibility) A szolgáltatás úgynevezett tapasztalati termékké teszi, melyről előzetesen, érzékszervi úton nem tájékozódhat az igénybevevő. Nem tárolható jelleg (perishability) A kihasználatlan kapacitás, az el nem adott szolgáltatás, később már nem értékesíthető. Kiváló példája ennek a szállodai szobakapacitás. A szállodaiparban elterjedt mondás is lényegében ezt fogalmazza meg: A legdrágább szoba az üres szoba. Elválaszthatatlanság (inseparability) A szolgáltatás nyújtása és igénybe vétele térben és időben nem választható el egymástól. Az elválaszthatatlanságból adódnak az úgynevezett igazságpillanatok : az igénybevevő és a szolgáltató személyzeti találkozásának meghatározó momentumai. A HIPI-elv mellett fontos még megemlíteni a szolgáltató vállalat alapmodelljeit, amely tevékenységi körtől függetlenül szintén minden szolgáltatót jellemez, és két részből áll: Első része az ügyfelek által nem látott háttérhelyiségek. Ezek szálloda esetén a back office (a front office, azaz a recepció háttértevékenységet jelöli), a beszerzés, a konyha, az irodai adminisztráció, azaz valamennyi előzetes munka és folyamat, amely a szolgáltatás végtermékének létrejött elősegíti és annak minőségéhez is nagymértékben hozzájárul. A Balneo Hotelban közvetlenül a recepció mögött található a sales iroda. Második rész az ügyfelek által igénybevett, látott, érzékelt rész. Szállodák esetében ide tartozik a fizikai és természeti környezet, a vendégek kapcsolatba kerülnek a személyzettel, sőt még a többi vendéggel, ügyféllel is. 17

18 3.4 Sztenderdizálás a szállodaiparban 11 Az utóbbi években a hazai vállakozások életében fontos szerephez jutott az Európai Unió követelményeihez való felzárkózás, melynek kapcsán egyre nagyobb hangsúlyt kapott az egységesítés. A szállodaiparban ez különösen igaz, a magyar szállodákat sem kerülik el a globalizációs tendenciák, különösen, mivel jelentős hányaduk nemzetközi szállodalánc tagjaként üzemel. A szállodaláncok rendszerint szigorú sztenderdekben fogalmazzak meg azokat a szempontokat, melyek betartásával egy adott üzlet a világ bármely pontján beazonosítható és egységes minőséget nyújt. A szállodaipari sztenderdek elvárások, normák, amelyek valamennyi érintett területre vonatkozhatnak. Megkülönböztethetünk általános, a vendég, illetve a dolgozók szemszögéből kidolgozott sztenderdeket. Ezek felfoghatóak úgy is, mint a szálloda által a munkatársak részére meghatározott vendégelvárások, mind a magatartás, a viselkedés, a szolgáltatási folyamatok, azaz az üzemeltetés tekintetében Total Quality Management A teljes körű minőségirányítási rendszer (TQM) célja, hogy mérhető minőségkritériumok alapján versenyképes, vendégelégedettséget biztosító szolgáltatás jöjjön létre. Versenyképes ár szolgáltatási értékarány elérésével, és mindezt a legkisebb költséggel megvalósítva. A sztenderdeken túl megköveteli az egyértelműen megfogalmazott minőségpolitikát, egyértelműen meghatározott minőségügyi célokat, minőségstratégiát, eszközöket és felelősségi köröket. Feladata, hogy a szállodai szolgáltatásnyújtás minden területén és folyamatában biztosítva legyen a vendégek által elvárt minőség. A TQM arra késztetett valamennyi dolgozót, hogy a szálloda jobb teljesítménye érdekében öntevékenyen keressék a működés javításának módjait, illetve, hogy felismerjék a vendégek igényeinek kielégítése és az intézmény célkitűzései közti összefüggést. Olyan vezetési filozófia, amelyben a minőségbiztosítás, a minőség-ellenőrzés és a minőségirányítás egyaránt megvalósul. Természetesen a TQM pontos definiálására is több meghatározás született, amelyek rendszerint a fentiekben említett jellemzőket ragadják meg, mégis érdemes néhányat kiemelni: 11 Szende Péter (1994): Marketing a szállodaiparban, KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest 18

19 A TQM különféle diszciplinákkal ötvözött vezetési folyamat, melynek célja, hogy a szervezet minden tevékenységének folyamatos javításával, tökéletesítésével, valamint minden dolgozó minőség iránti teljes elkötelezettségével a vevő teljes mértékű. megelégedettségét érje el a termék vagy szolgáltatás használata során. 12 A TQM a minőség megteremtését és hosszú távú fenntartását a három alappillére segítségével valósítja meg, amelyek: Vevőközpontúság A TQM szemlélete szerint egy vállalkozás sikerének kulcsa a szolgáltatást igénybevevők elvárásainak ismerete és teljesítése. A vevőket két csoportra bontja, a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő kulcsvevőkre, valamint a szervezet dolgozóira, az úgynevezett belső vevőkre (belső marketing). Mindkét csoport elégedettsége jelentős szerepet játszik a minőségi fejlesztés során. A frontszemélyzet alkalmazottaival is illik kedvesen és tisztességesen bánniuk a vezetőknek, ugyanis ahogy a mondás is tartja: Elégedett alkalmazottak nélkül nincs elégedett vevő. (George, 1977) Folyamatos fejlesztés Az állandóan változó piaci verseny és vevői igények teszik szükségessé. Egyszerre jelent szintentartást és innovatív fejlesztést. A szintentartáshoz a folyamatok ismerete és szabályozása szükséges, míg az innovatív fejlesztés alapjait a felmerült hibák, vendégpanaszok, egyéb visszajelzések adják. Teljes körű részvétel A vevők elégedettségének eléréséhez és megtartásához, illetve a folyamatos fejlesztéshez valamennyi dolgozó részvételére, elkötelezettségére szűkség van. Kulcsfontosságú a vezetés hozzáállása, hogyan és miként tudja bevonni, motiválni a szervezet dolgozóit a minőség fejlesztésbe. 12 László József (2007): Kézikönyv a Magyar Turizmus Minőségi Díjat megpályázó turisztikai vállalkozások minőség-megbízottai számára, Országos Idegenforgalmi Bizottság, 45. old. 19

20 3.5 A szállodai szolgáltatások minőségmérése A minőség fogalma 13 A minőség egy tág fogalom, melynek lényege az ügyfél, a vendég elégedettségének elnyerése. A felhasználó nézőpontjából a minőség meghatározásakor érdemes a vendég érzékeléséből kiindulni és azt az elvárásokkal összevetni. E szemlélet szerint a minőséget a vendég elvárásai és tapasztalatai közötti különbségként határozhatjuk meg. Más szóval a minőséget az adott szolgáltatás azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják a meghatározott és elvárt igényeket, kielégítő képességeit. Minőség tehát mindaz, amit a vevő annak tart. (Bálint, 2001) Szállodai szolgáltatások minőségi jellemzői A szolgáltatásoknál a nehézséget a kézzel fogható minőségelemek alacsony száma jelenti. A wellness szolgáltatások esetében is a szolgáltatást igénybe vevők által észlelt minőség a mérvadó, ami megnehezíti a szolgáltatók dolgát a felmerülő értelmezési, mérési és ellenőrzési problémák miatt. A szolgáltatások vendégek által észlelt minősége úgynevezett technikai és funkcionális összetevőkből áll. Technikai minőség pl. a know-how, a műszaki berendezések, a számítógépes rendszerek. A funkcionális minőség közé sorolhatjuk a megjelenést, az attitűdöt, a belső kapcsolatokat, a viselkedést, a hozzáférhetőséget, valamint a szolgáltatásközpontú beállítottságot. (László, 2007) 13 Bálint Julianna (2001): Minőség Tanuljuk, tanítsuk és valósítsuk meg, Terc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest 20

BALNEO HOTEL ZSÓRI **** 3400 Mezőkövesd Zsóry-fürdő, Fülemüle u. 2.

BALNEO HOTEL ZSÓRI **** 3400 Mezőkövesd Zsóry-fürdő, Fülemüle u. 2. BALNEO HOTEL ZSÓRI **** 3400 Mezőkövesd Zsóry-fürdő, Fülemüle u. 2. A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness szálloda Mezőkövesd üdülőterületén, Zsóryfürdőn található. 134 szobával, minden igényt kielégítő

Részletesebben

Egészségturizmus. Gyógyturizmus 2014.01.29. Egészségturizmus orvosi szemmel

Egészségturizmus. Gyógyturizmus 2014.01.29. Egészségturizmus orvosi szemmel Egészségturizmus Egészségturizmus orvosi szemmel Dr.Mándó Zsuzsanna Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Az egészségi állapot fenntartása, illetve annak javítása érdekében történő utazás. Részei:

Részletesebben

Turisztikai fogyasztói magatartás 6.

Turisztikai fogyasztói magatartás 6. Turisztikai fogyasztói magatartás 6. Minőség és fogyasztói elégedettség a turizmusban 1 Mi a minıség? Definíciók Minőség: A turista fogyasztói elégedettség elérésének kulcsa Technológia-vezérelt, termék-orientált

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

A szobák felszereltsége: klíma, LCD TV, vezeték nélküli (WIFI) internet, minibár, szobai széf, hajszárító.

A szobák felszereltsége: klíma, LCD TV, vezeték nélküli (WIFI) internet, minibár, szobai széf, hajszárító. SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK Hunguest Hotel Forrás****SUPERIOR Gyógy- és Wellness Szálloda 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u.16-24. A kongresszus helyszíne. A légkondicionált szálloda 196 szobája között kétágyas

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a Menedzserek Fórumának résztvevőit. XXI. Magyar Min. Hét Managerek Fóruma

Tisztelettel köszöntöm a Menedzserek Fórumának résztvevőit. XXI. Magyar Min. Hét Managerek Fóruma Tisztelettel köszöntöm a Menedzserek Fórumának résztvevőit 1 A szállodai vendégkérdőívek szerepe a szolgáltatások fejlesztésében Mezey Tamás Danubius Hotels Group 2 Danubius Hotels Group 23 magyarországi

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Szolgáltatásminőség - vendégelégedettség

Szolgáltatásminőség - vendégelégedettség ,,Gyógy- és wellness szállodák marketingkommunikációja'' II. Országos Konferencia Budapest, 2015. március 4. Szolgáltatásminőség - vendégelégedettség Kátay Ákos adjunktus Kodolányi János Főiskola TGI Turizmus

Részletesebben

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN 2014

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN 2014 ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN HÉVÍZ HOTEL PANORÁMA*** (8380 Hévíz, Petőfi u. 9.) ELHELYEZÉS: 2 ágyas classic típusú erkélyes, fürdőszobás szállodai szobában, televízióval, telefonnal, minibárra,

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

Amikor a hátrányos helyzet előny

Amikor a hátrányos helyzet előny Amikor a hátrányos helyzet előny Az akadálymentes turizmus, mint versenyelőny és bevételforrás Több napra látogatók 1 3 éjszakát eltöltők száma (ezer fő) kiadásai, millió Ft egy fő egy napjára jutó költése

Részletesebben

2013.08.19. 3.10. Szállodák szabadidős turisztikai bevételeinek gazdálkodása Rekreációs specializáció bevételei

2013.08.19. 3.10. Szállodák szabadidős turisztikai bevételeinek gazdálkodása Rekreációs specializáció bevételei 1 3.10. Szállodák szabadidős turisztikai bevételeinek gazdálkodása Rekreációs specializáció bevételei 1.Szállodai specializáció bevételei Specializáció bevételei 2. Egészségturisztikai szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

Hunor Hotel Budapest, H-1039 Pünkösdfürdő u.40. Phone: +36 1 243 09 49 Fax: +36 1 244 08 21 info@hunor-hotel.com www.hunor-hotel.

Hunor Hotel Budapest, H-1039 Pünkösdfürdő u.40. Phone: +36 1 243 09 49 Fax: +36 1 244 08 21 info@hunor-hotel.com www.hunor-hotel. Üdvözöljük A Hunor Szálloda Budapest egyik legszebb kerületében Óbudán, Békásmegyeren a Duna-parttól 500 m-re található. 140 kétágyas komfortos klimatizált szobával és tíz apartmannal várja egyéni és csoportos

Részletesebben

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja.

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja. Gyógyfürdõ 2013. Köszöntõ Köszöntjük Önt városunk kiemelkedõ turisztikai szerepet játszó fürdõjében abból az alkalomból, hogy egészségét fürdõkezeléseinkkel kívánja javítani. Köszöntjük Önt is, aki szabadsága

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia - Tájékoztató. 1. Bejelentkezés, csomagszoba

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia - Tájékoztató. 1. Bejelentkezés, csomagszoba II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia - Tájékoztató 1. Bejelentkezés, csomagszoba A Thermal Hotel Visegrád****superior szobáit az érkezés napján 10.00-13.00 óra között lehet átvenni, távozás napján 10.00

Részletesebben

II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban. 6. Szállodaipar piaci elemei. 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda. 8. Szállodák tevékenységei

II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban. 6. Szállodaipar piaci elemei. 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda. 8. Szállodák tevékenységei II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban 6. Szállodaipar piaci elemei 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda 8. Szállodák tevékenységei 9. Szállodai árak 0. Piaci-gazdálkodás tevékenységei 6. Szálláshely

Részletesebben

Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése. Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit

Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése. Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit A feladat leírása Készítse el a Forrás Hotel Komárom ingatlan értékelési szakvéleményét. Ismertesse

Részletesebben

Az egészségturizmus és az egészségügy kapcsolata

Az egészségturizmus és az egészségügy kapcsolata Az egészségturizmus és az egészségügy kapcsolata Dr. Ruszinkó Ádám elnök, Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület főiskolai docens, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Egészségturizmus Az egészséggel

Részletesebben

R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó

R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó 2 0 1 7 Rólunk A Liget Club, Budapest legnagyobb szórakozóhelye, mely 2011 szeptemberében nyitotta meg a kapuit. A klub 5 tánctérrel, 5 különböző zenei stílussal,

Részletesebben

Szállodai - tematizáció

Szállodai - tematizáció Szállodai - tematizáció https://www.google.hu/maps/place/the+venetian/@ 2016.05.30. 14:10 30. Minőségbiztosítás a szállodákban 2 1. Minőség elméleti megfogalmazása 2. Vendégelvárások 3. Minőségbiztosítás

Részletesebben

EGYÜTT KÖNNYEBB - MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK?

EGYÜTT KÖNNYEBB - MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? EGYÜTT KÖNNYEBB - MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? A KLASZTEREKRŐL ÁLTALÁBAN MI A KLASZTER? földrajzilagegymáshoz közel elhelyezkedő vállalatok és kapcsolódó intézmények meghatározott gazdasági

Részletesebben

2013.10.12. Specilaizáció tevékenységeinek bevételt képző szolgáltatásai

2013.10.12. Specilaizáció tevékenységeinek bevételt képző szolgáltatásai 13. Szállodák szabadidős turisztikai bevételeinek gazdálkodása Specializáció bevételei 1 1.Szállodai specializáció bevételei Specializáció bevételei 2. Egészségturisztikai szolgáltatást nyújtó szállodák

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

ÜDÜLÉS 2007. TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRŐL

ÜDÜLÉS 2007. TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRŐL ÜDÜLÉS 2007. TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRŐL Az üdülést igénybe veheti: a Szövetség tagsága, a tagok hozzátartozói (férj, feleség, élettárs és maximum két nem nagykorú unoka), valamint

Részletesebben

Hotel Makár Sport & Wellness***/**** 7635 Pécs, Középmakár dűlő 4.

Hotel Makár Sport & Wellness***/**** 7635 Pécs, Középmakár dűlő 4. SZÁLLÁSFOGLALÁS A szervezőiroda vállalja a szállodai szobafoglalások lebonyolítását. Kérjük, pontos igényüket egyértelműen jelöljék be a regisztrációkor. A szállást csak a 2015. július 30-ig beérkezett

Részletesebben

2013.02.02. Master of Art. Spa Management. Gyógy-szálláshely története, jelen helyzete és trendjei

2013.02.02. Master of Art. Spa Management. Gyógy-szálláshely története, jelen helyzete és trendjei Master of Art Spa Management Gyógy-szálláshely története, jelen helyzete és trendjei (Spa, health, wellness, spring, thermal, medical, clinic, health care) Sun, Sea, Sand, Surgery Termál az ige termel,

Részletesebben

Hogyan használhatja fel a fenti kuponokat?

Hogyan használhatja fel a fenti kuponokat? Hogyan használhatja fel a fenti kuponokat? Ha már tudja, hogy melyik időpont megfelelő Önnek 1. Hívjon minket telefonon a hét minden napján a 06-95-520-630-as számon, ahol munkatársaink várják hívását

Részletesebben

Négy csillagos business hotel megvalósítása meglévő irodaház átalakításával Kecskeméten

Négy csillagos business hotel megvalósítása meglévő irodaház átalakításával Kecskeméten Négy csillagos business hotel megvalósítása meglévő irodaház átalakításával Kecskeméten Négy csillagos business hotel megvalósítása meglévő irodaház átalakításával Kecskeméten Projekt gazda: KÉSZ Hotel

Részletesebben

Szállást a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Laterum Kollégiumába tud foglalni.

Szállást a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Laterum Kollégiumába tud foglalni. SZÁLLÁSFOGLALÁS A szervezőiroda vállalja a szállodai szobafoglalások lebonyolítását. Kérjük, pontos igényüket egyértelműen jelöljék be a regisztrációkor. A szállást csak a 2015. július 30-ig beérkezett

Részletesebben

Több minőségi kategóriára is osztható az exkluzív szolgáltatásoktól a szociálpolitikával támogatott kínálatig. Üdülési csekk

Több minőségi kategóriára is osztható az exkluzív szolgáltatásoktól a szociálpolitikával támogatott kínálatig. Üdülési csekk Több minőségi kategóriára is osztható az exkluzív szolgáltatásoktól a szociálpolitikával támogatott kínálatig Üdülési csekk 1982-ben vezették be Franciaországban a dolgozók megvásárolhatták (havi keresetük

Részletesebben

WELLNESS TURIZMUS MENEDZSMENT 1.

WELLNESS TURIZMUS MENEDZSMENT 1. WELLNESS TURIZMUS MENEDZSMENT 1. 2008 Boronyák Mária Tantárgy célja c : bővítse az egészs szségturizmuson belül l a wellness ismereteket. segítse elő az egészs szségturizmus szakterület letén n az eredményes

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

SzálooodasASDsd. 3. Minıségbiztosítás a szállodákban. 1. Minıség elméleti megfogalmazása. 4. Minıség a jövı szállodáiban. 6.

SzálooodasASDsd. 3. Minıségbiztosítás a szállodákban. 1. Minıség elméleti megfogalmazása. 4. Minıség a jövı szállodáiban. 6. 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség 2. Vendégelvárások Vendégigények 3. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıségbiztosítás 4. Minıség a jövı

Részletesebben

GRAND HOTEL ARANYBIKA RENDEZVÉNY ÉS KONFERENCIAAJÁNLAT

GRAND HOTEL ARANYBIKA RENDEZVÉNY ÉS KONFERENCIAAJÁNLAT GRAND HOTEL ARANYBIKA RENDEZVÉNY ÉS KONFERENCIAAJÁNLAT 2012 RENDEZVÉNY ÉS KONFERENCIAAJÁNLAT 2012 Debrecen szívében, a Nagytemplom szomszédságában található a patinás szálloda. Megközelítés: Debrecen-Budapest

Részletesebben

Turizmus rendszerszintű megközelítése

Turizmus rendszerszintű megközelítése 01.0.17. Turizmus rendszerszintű megközelítése Formádi Katalin formadi@turizmus.uni-pannon.hu A turizmus a szereplők tevékenységeiből és kapcsolataiból felépülő rendszer Az egyes szereplők egyedi döntéseik

Részletesebben

Trek biciklitúra sorozat és a 2011-es modellek tesztelése Velencei-tó

Trek biciklitúra sorozat és a 2011-es modellek tesztelése Velencei-tó Trek biciklitúra sorozat és a 2011-es modellek tesztelése Velencei-tó Aktív hétvégére várjuk a sportszerető családokat! Ezt a hétvégét olyan családoknak vagy egyéneknek ajánljuk, akik szeretnének egy sportos

Részletesebben

Az egészségturizmus marketingkoncepciója. Vezetői összefoglaló

Az egészségturizmus marketingkoncepciója. Vezetői összefoglaló Magyar Turizmus Rt. Az egészségturizmus marketingkoncepciója Vezetői összefoglaló 2002. április 30. Végső jelentés Tartalom 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2 1.1 A KUTATÁS HÁTTERE 2 1.1.1 A kutatás céljai 2 1.1.2

Részletesebben

KONFERENCIA - TRÉNING

KONFERENCIA - TRÉNING SZÁLLÁS www.abbazia-nemesnep.hu KONFERENCIA - TRÉNING ABBÁZIA COUNTRY CLUB KAPCSOLAT: Fraller Ágnes sales manager www.abbazia-nemesnep.hu konferencia@abbazia-nemesnep.hu Club Dobogómajor 8372 Cserszegtomaj,

Részletesebben

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma MAGYAR TURIZMUS ZRT. Kutatási Csoport 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1) 488-871 Fax: (6-1) 488-8711 E-mail: kutatas@itthon.hu www.itthon.hu A TISZA-TÓ RÉGIÓ KÜLDŐPIACAI ÉSZAK-EURÓPA Az

Részletesebben

Szállodákról általában

Szállodákról általában Szállodákról általában A szálloda vagy másképpen hotel az otthonuktól átmeneti idıre távol levıknek ellenszolgáltatásért szállást adó intézmény, amely többnyire ellátást, kiszolgálást nyújt. Korábbi akadémiai

Részletesebben

Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata

Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata különös tekintettel a szomszédos Magyarországgal fennálló összefonódásokra Részeredmények Ing. Mag. Georg Gumpinger, 2009.

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL

A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL HH RÉPCE***+ BÜKFÜRDŐ Érvényes: 2012.08.17-ig / 2 3 éjszaka foglalással Ár: 11.970 Ft / fő / éjszaka Ár: 10.440 Ft / fő / éjszaka 4 éj foglalással Szállás 2ágyas szobában

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

A turizmus típusai Általánosságok Gyógyturizmus Pihenıturizmus A turizmus típusai meghatározás: modell, azonos alaptulajdonságokkal rendelkezik, csekély variácókkal, bizonyos ismérvek szerinti varációk

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

2013.08.19. 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel. 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate. 3. Keresleti szobaár Átlagár

2013.08.19. 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel. 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate. 3. Keresleti szobaár Átlagár 1 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel 1.Kínálati szobaár Kínálati szobaár 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate 3. Keresleti szobaár Átlagár 4. Szállodai szobaárak Ártípusok

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

2013 Budapest Jazz Club. 2014. tavasz-nyár

2013 Budapest Jazz Club. 2014. tavasz-nyár 2013 Budapest Jazz Club 2014. tavasz-nyár MAGUNKRÓL A Budapest Jazz Club egyedi atmoszférájának, csúcsminőségű technikai felszereltségének és több mint ötéves tapasztalatának köszönhetően izgalmas színfoltja

Részletesebben

A fürdővárossá válás kritériumai Priszinger Krisztina Dr. Papp Zsófia

A fürdővárossá válás kritériumai Priszinger Krisztina Dr. Papp Zsófia TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0026 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Pannon Egyetemen A fürdővárossá válás kritériumai Priszinger Krisztina Dr. Papp Zsófia Tartalom A kutatás háttere és

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT. Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától.

TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT. Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától. TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától. Különleges ajánlatunk, amely a következőket tartalmazza:

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT Specializációk VENDÉGLÁTÁS MENEDZSMENT EGÉSZSÉGTURIZMUS

Részletesebben

Hotelben. 1. A négycsillagos Bio-Sport Hotel Lövér. Egészítse ki a -val/-vel megfelelő alakját!

Hotelben. 1. A négycsillagos Bio-Sport Hotel Lövér. Egészítse ki a -val/-vel megfelelő alakját! Hotelben 1. A négycsillagos Bio-Sport Hotel Lövér. Egészítse ki a -val/-vel megfelelő alakját! foglalunk egy szobát / kiveszünk egy szobát egy hotelben szállunk meg = egy hotelben töltjük az éjszakát a

Részletesebben

A személyközlekedés minősítési rendszere

A személyközlekedés minősítési rendszere A személyközlekedés minősítési rendszere személyközlekedés tervezése és működtetése során alapvető jelentőségűek a i jellemzők bonus-malus rendszer működtetésére a megrendelési szerződések szerint Minőség:

Részletesebben

http://www.hotel2022.hu/hotel_2022_media/files/credo-dr.-juhasz-laszlo-phd-hotel-2022.pdf 1 Hotel 2022 - Dr. Juhász László PhD Hotel Expert Credo Szállodaüzemeltetési ismeretek kiterjesztése minél többen

Részletesebben

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének őszi XLII. Közgyűlése november 18. Hunguest Hotel Pelion****superior, 8300 Tapolca,

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének őszi XLII. Közgyűlése november 18. Hunguest Hotel Pelion****superior, 8300 Tapolca, Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének 2015. őszi XLII. Közgyűlése 2015. november 18. Hunguest Hotel Pelion****superior, 8300 Tapolca, Köztársaság tér 10. A vendégek véleménye alapján, a minőség hat

Részletesebben

13. Szállodák szabadidős turisztikai bevételei Specializtaion Revenue

13. Szállodák szabadidős turisztikai bevételei Specializtaion Revenue 13. Szállodák szabadidős turisztikai bevételei Specializtaion Revenue 1 1.Szállodai specializáció bevételei Specialization turnover 2. Egészségturisztikai szállodák Health Hotels 3. Wellness szállodák

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

Tájékoztatjuk Kedves vendégeinket, hogy a minibárból történő fogyasztást a konferencia minden kedves vendége egyénileg rendezi a szálloda portáján.

Tájékoztatjuk Kedves vendégeinket, hogy a minibárból történő fogyasztást a konferencia minden kedves vendége egyénileg rendezi a szálloda portáján. II. Számviteli konferencia Helyszín ismertető A Szálloda a Budapest Székesfehérvár vasútvonalon Velence állomástól 150 méterre található. A szálláshely szolgáltatás megrendelése feljogosítja a megrendelőt

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ TURIZMUS ALAPOK

DESZTINÁCIÓ TURIZMUS ALAPOK DESZTINÁCIÓ TURIZMUS ALAPOK A turizmus fogalma A turizmus személyek utazása egy olyan helyre, ahol nincs állandó lakásuk. (Glücksmann, 1988) A turizmus magában foglalja a személyek lakó- és munkahelyen

Részletesebben

Kedvezményes téli ajánlatok

Kedvezményes téli ajánlatok KISBÉR TOURIST Engedély:R 1068 Utazási Iroda 2870 Kisbér Komáromi u.1. Telefon: 34/352-700 és 06/30/217-8722 Kedvezményes téli ajánlatok Program ajánlat: Szállást kínálunk Budapesten Hotel Rubin****6.450

Részletesebben

Ajánlataink 2010!!!!!

Ajánlataink 2010!!!!! Ajánlataink 2010!!!!! 2300 Ráckeve, Dömsödi út 1/a Tel.: 06 (24) 523 230, Fax: 06 (24) 523 250 Értékesítés: Tel.: 06 24 523 230, Fax: 06 24 523 250 E-mail: info@wellnesshotel.hu, sales@wellnesshotel.hu

Részletesebben

Egészségturizmus desztinációmenedzsment modell: a magyar részprojekt eredményei

Egészségturizmus desztinációmenedzsment modell: a magyar részprojekt eredményei Egészségturizmus desztinációmenedzsment modell: a magyar részprojekt eredményei Dr. Bacsi Zsuzsanna egyetemi docens Pannon Egyetem Georgikon Kar HU-HR/1101/2.1.3/0006 Health & Rural Tourism DM Model Zárókonferencia

Részletesebben

Álomvár Földváron. Hotel Főnix Szálloda és Oktatóközpont ****

Álomvár Földváron. Hotel Főnix Szálloda és Oktatóközpont **** Álomvár Földváron Hotel Főnix Szálloda és Oktatóközpont **** Balatonföldváron, a magyar tenger egyik legszebb üdülőhelyén, Budapestről 1 óra alatt megközelíthető színvonalas, családias hangulatú szállodánkban

Részletesebben

Kínálati szobaár. Rack Rate 2013.10.16. 1. Kínálati szobaár Rack Rate

Kínálati szobaár. Rack Rate 2013.10.16. 1. Kínálati szobaár Rack Rate 9. Szállodák árai Szállodai szobaárak 1 Forgalom - Bevétel 1. Kínálati szobaár Kínálati szobaár 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate 3. Keresleti szobaár Átlagár 4. Szállodai szobaárak Ártípusok

Részletesebben

2012.02.17. A turizmus meghatározása és szereplői. A turizmus meghatározása és szereplői 1 A turizmus meghatározása és szereplői

2012.02.17. A turizmus meghatározása és szereplői. A turizmus meghatározása és szereplői 1 A turizmus meghatározása és szereplői 202.02.7. Bevezetés a turizmusba Formádi Katalin Pannon Egyetem, Turizmus Tanszék formadi@turizmus.uni-pannon.hu Nyaralás Kikapcsolódás Hegyvidék Síelés Vakáció Tengerpart Kultúrák megismerése Nyelvtanulás

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat)

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat) 1 Demográfiai turisztikai célcsoportok Demográfiai turisztikai célcsoportok Kor Fiatalok 60+ Családi állapot Családosok Egyedülállók Korszerkezet Európára a népesség elöregedése jellemző 3 2.5 EU27 termékenységi

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

HUNGUEST HOTEL GALYA ERZSÉBET PARK HOTEL. Galyatető. Parádfürdő. superior

HUNGUEST HOTEL GALYA ERZSÉBET PARK HOTEL. Galyatető. Parádfürdő. superior Galyatető HUNGUEST HOTEL GALYA A Mátra legmagasabb csúcsán 957 méter magasan, 5 hektáros park közepén, gyönyörű panorámával várja Vendégeit a patinás, 1939- ben épített szálloda. Akkor is és ma is a családok,

Részletesebben

Az online, mobilmegoldások lehetséges hatásai az orvosi és egészségturizmus fejlesztésére

Az online, mobilmegoldások lehetséges hatásai az orvosi és egészségturizmus fejlesztésére Az online, mobilmegoldások lehetséges hatásai az orvosi és egészségturizmus fejlesztésére Budapest, 2015. március 24. Guba Tamás Az egészségturizmus gazdasági jelentősége Statisztikai mutatók az elmúlt

Részletesebben

Foglalását kérem a piknik@piknik.hu e-mail címen írja meg

Foglalását kérem a piknik@piknik.hu e-mail címen írja meg PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK Siófok, Honvéd u. 73. Szobaáraink 2013: áraink Forintban egy főre, egy éjszakára értendőek Normál kétágyas szobában (2 fő +1 pótágy): 9720 Ft/fő/éj,

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

A BÜKI GYÓGYFÜRDŐ FEJLESZTÉSE

A BÜKI GYÓGYFÜRDŐ FEJLESZTÉSE A BÜKI GYÓGYFÜRDŐ FEJLESZTÉSE Dr. Németh István elnök-vezérigazgató Büki Gyógyfürdő Zrt. 2012. április 05. Innovációs Konferencia TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 1957 szénhidrogén kutatófúrás fúrásmélység: 1300 m

Részletesebben

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp Ügyfélkapcsolat fejlesztése ALITER = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ programja a minőségi ügyfélkapcsolatokért

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2013. ÉVI NAGYGYŰLÉSE 2013. november 15-17.

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2013. ÉVI NAGYGYŰLÉSE 2013. november 15-17. Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! A M a g y a r B a l n e o l ó g i a i E g y e s ü l e t e z é v i N a g y g y ű l é s é t Mezőkövesden rendezzük meg 2013. november -1 15 7. k ö z ö t t. S z e r e t

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Kik vagyunk? Helyszín. Joggal felmerülhet a kérdés, hogy miért pont Szerbia?

Kik vagyunk? Helyszín. Joggal felmerülhet a kérdés, hogy miért pont Szerbia? Kik vagyunk? Németh Bence és Leel- Őssy Attila vagyunk, budapesti egyetemi hallgatók. A szervezést bonyolítja és az infrasturktúrát biztosítja, az Online Travel Services budapesti utazási iroda. Az iroda

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Témakör: A turizmus elmélete, a turizmus alapjai, alapfogalmai, tendenciái A turizmus fogalma,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK

PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK Szobaáraink 2013: áraink Forintban egy főre, egy éjszakára értendőek Normál kétágyas szobában (2 fő +1 pótágy): 9720 Ft/fő/éj, -10% kedvezmény

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

2012. ELŐSZEZONI PIHENÉS

2012. ELŐSZEZONI PIHENÉS 2012. ELŐSZEZONI PIHENÉS PIROSKA HOTEL*** BÜK Érvényes: 2012.06. 01 30.között, a hét bármely napján! Ár: 8.126 Ft / fő / éj 2 éjszaka foglalással Ár: 7.460 Ft / fő / éj 3 éjszaka foglalással Szállás kétágyas

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Fürdőkultúra, wellness, fitness

Fürdőkultúra, wellness, fitness Fürdőkultúra, wellness, fitness 68 HÁZ és KERT Fürdőkultúra, wellness, fitness Wellness Egerben A Hotel Eger & Park, Eger patináns szállodai komplexuma, a belvárosban, Eger történelmi központjától, a Dobó

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2017. március 10. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2016-ban 1 A magyar lakosság

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben