SzálooodasASDsd. 3. Minıségbiztosítás a szállodákban. 1. Minıség elméleti megfogalmazása. 4. Minıség a jövı szállodáiban. 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SzálooodasASDsd. 3. Minıségbiztosítás a szállodákban. 1. Minıség elméleti megfogalmazása. 4. Minıség a jövı szállodáiban. 6."

Átírás

1 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség 2. Vendégelvárások Vendégigények 3. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıségbiztosítás 4. Minıség a jövı szállodáiban Minıség Biztonság-védelem Risk Management 6. Inspiráció CBL 7. Gyakorlati foglalkozás témaköre 8. Ellenırzı kérdések Értékelés Önellenırzések 1 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség 1. Minıség elméleti megfogalmazása Kategória Valóságot kifejezı fogalom, azonos jellegők csoportba,kategóriába sorolható halmazok. Megfelelısség lapján azonos osztályba, Színvonal Kategóriához viszonyított állapot, azonos halmazon belüli fejlettség mértéke. Minıség = Megfelelés A szálloda által felállított követelményekhez, színvonalhoz való alkalmazkodás, megfelelés mértéke, a minıség. Szálloda missziójában, célkitőzéseiben, helyszínében, kategóriájában, kínálati áraiban vállaltak vagy sugalltak betartása. Disztribúciós eszközökön közzétett ígéretek betartása. Színvonal és ár által sugallt elvárások betartása. Minıség a felszereltség, a szolgáltatások és munkafolyamatok homogén, egyenletes, állandó zökkenımentes megjelenítését jelenti. Megfelelés Szálloda az ígéreteinek és sugallatainak megfelel. 2. Vendégelvárások 2 Vendégigények 2.1. Vendégelégedettség Szolgáltatás folyamatának zökkenımentes lebonyolítása Szálloda felszereltsége, technikai berendezései, bútorzata Kötelezı és kiegészítı szolgáltatások megléte és ellátása Hazai és nemzetközi szabályozás 2.2. Vendégelégedettség mérése Innováció alapja a kutatás, kérdıívek, megkérdezések 3 1

2 3. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıségbiztosítás 3.1. Minıségellenırzés Minıség mérése, szállodaláncok, családi szállodák 3.2. Minıségbiztosítás eszközei a szállodákban Jogi szabályozás Nemzetközi Szabványügyi Szervezet Nemzeti Minıségi Díjak Magyar Nemzeti Minıségdíj Magyar Turizmus Minıségi Díj 3.3. Problémafelvetés 3.4. ISO a szállodaiparban 3.5. Magyar Turizmus Minıségi Díj a gyakorlatban ISO és a MTMD Rendeleti szabályozás Minıségbiztosítás Minıség a jövı szállodáiban 4 Minıség Jogszabályi szint 4.2. Szakmai szint Szakszövetségek Eurostar Unio 4.3. Nemzetközi szint Hotestars, gyémántok 4.4. Magyar Turizmus Minıségi Díj TQP 4.5. Minıség 2012 Jogszabályi szint Szakmai szint Nemzetközi minıségbiztosítás szintjén Magyar Turizmus Minıségi Díj szintje 5 5. Biztonság-védelem Risk Management 5.1. A szállodai biztonságvédelem jellemzı területei Munkavédelem Nyitáskor üzembe helyezéskori tevékenységek Rendszeres havi ellenırzés bejárás Benchmarking Munkavédelemi szabályzatok Környezetvédelem Tőzvédelem Élelmiszerbiztonság Állami és Népegészségügyi és Tiszti Szolgálat Egészségvédelem Üzemorvosi vizsgálatok Kockázat értékelésben aktív részvétel Biológiai szemét, hányás, vér Kémiai, kémia biztonsági tırvény, vegyszerek Anyag, eszköz, munkafolyamatok Elsısegély nyújtási tanfolyam. Kötelezı szállodai szabályzatok Jogszabályok ismerete 6 2

3 5. Biztonság-védelem Risk Management 5.2. Hatósági ellenırzések a szállodákban Mit ellenıriznek és milyen dokumentumokat kérnek Önkormányzat Állami Népegészségügyi Tiszti Szolgálat Mezıgazdaság Szakhatósági Hivatal Tőzoltóság Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelet Vám és Pénzügyi Országos Parancsnokság Rendırség Környezetvédelmi Felügyelet Fogyasztóvédelmi Felügyelet Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Adózási és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal 7 6. Inspiráció CBL 6.1.Minıség színvonal megfelelés termék, szolgáltatás vagy folyamat fejlesztés és vendégigény felmérése Minıségi Díjak Nemzetközi ISO, nemzetközi szakmai, Nemzeti általános, szakszövetségi, Melyiket és miért, melyik szálloda 6.2. Hatósági ellenırzések 7. Gyakorlati foglalkozás témaköre 8 Értékelés 7.0. Turisztikai és szállodai (vendégszintő ismeret) 7.1. Tevékenységek végzése (alapszintő ismeret) 7.2. Tevékenységek irányítására (OKJ) 7.3. Tevékenységek összefüggésének felismerésére (Bachelor) 7.4.Turisztikai fejlesztések kezelése (Master) 7.5. Doktori szint (PhD) 9 3

4 8. Ellenırzı kérdések Önellenırzések 1.Ismertesse a minıség fogalmát és szállodai megfeleltetését 2.Ismertesse adott szálloda vendégszegmens igényeinek a megismerési lehetıségeit 3.Mutassa be minıség biztosítás alkalmazásának elınyeit 4.Ismertessen különbözı minıségi díjakat 5.Ismertesse a nemzetközi és nemzeti díjak eltéréseit 6.Ismertesse a jövı minıségbiztosítási lehetıségét 7.Ismertesse a kiemelt biztonságvédelemi feladatokat és szabályzatokat 8.Ismertesse a lehetséges hatósági ellenırzések szervezeteit és az ellenırzés céljait. 10 Minőség a szállodákban Minıség A szálloda missziójában és célkitőzéseiben vállaltak betartása. Megfelelés az ígéreteknek. A minıség a termék és a munkafolyamat (szolgáltatás) homogén, egyenletes, állandó megjelenítését jelenti. Minıségirányítás Egy szervezeti, vezetıi magatartás, egy filozófia, ami azt jelenti, hogy a jót (a vállalkozás küldetése által meghatározott célrendszert) valósítsuk meg. Minıségbiztosítás Tevékenység, mely garantálja, hogy a fent említett elvárt színvonal folyamatos. Ez különbözı módszertanok, eszközök segítségével történhet. Vendégelégedettség A vendégek elégedettségének a megjelenési formája a minıség. A vendégek elégedettek, ha az általuk tapasztalt mőködés zökkenımentes, hibátlan. Hibátlan mőködtetés egyszerre feltételezi az eszközök, a munkafolyamati lépések megvalósítását és a megvalósítás módját. 11 Kérdések Köszönöm 12 4

5 Minıség - vendégelégedettség Állandó színvonal és relatíve alacsonyan tartott üzemeltetési költség, a jövı sikerének egyik kulcsa Ár szolgáltatás színvonal érték harmonikus összhangja Egyre erısödı versenyben a piaci pozíció megtartásának és a hírnév biztosításának egyik fontos vezetıi eszköze a minıségbiztosítás Specifikáció (testre) igényre szabott termékek iránti kereslet növekszik és a minıség tudatosság erısödik Tevékenység folytatása Engedélyezési Üzemeltetési követelmények 13 Hipotézis A szálláshely kiválasztásnál a minıség illetve a minıségbiztosítás formalizált megléte piaci elınyt jelent. A hipotézis szerint segítséget jelenthet a szálloda kiválasztásnál a vendég számára ha a szálloda közzéteszi minıség iránti elkötelezettségét. A vizsgálatok és elemzések azt bizonyítják, hogy ezt a funkciót nem teljes mértékben tölti be. 14 Minıségbiztosítás eszközei A minıségbiztosítás azon tevékenységek összessége, mely biztosítja, hogy a szálloda szolgáltatásai a vezetés által meghatározott színvonalon folyamatosan elıálljon, különbözı módszerek és eszközök segítségével. Ezeknek a módszereknek és eszközöknek az alkalmazása a minıségbiztosítás. Szálláshely szolgáltatás feltételei rendelet (engedélyezési és üzemeltetési követelmények) Hotelstar 1-5* Szállodaláncok egységesített rendszeri International Standard of Organization 9001 Magyar Turizmus Minıségi Díj 15 5

6 Minıségbiztosítás jövı szállodáiban Minıség 2012 Jogszabályi szint Tevékenység ellátás és üzemeltetés feltételei, felszereltség, kötelezıszolgáltatások, szálloda kemping Szakmai szint Kategória 1-5* Specializáció, típus szállodák kistérségi szakszövetsége Fakultatív, típus szolgáltatások (gyógyászat Névhasználat csak tagsággal és jóváhagyással Besorolás (Classic Premier Executive) Nemzetközi szint ISO szobakiadás???000 Magyar Turizmus Minıségi Díj Díj a legjobbaknak évente egy-egy szakszövetség és színvonal alapján 16 Biztonságvédelem Kiürítési terv Mentési terv Munkavédelmi és egyéni védıeszközök juttatási rendje Katasztrófa és Tőzvédelemi és Tőzriadó terv Környezetvédelemi Kockázatértékelés Hulladékgyőjtési és kémiai kockázatértékelés Veszély Elemzés Élelmiszerbiztonsági Kritikus Ellenırzési HACCP Pontjai Fürdıüzemeltetési 17 Ellenırzı hatóságok Állami Népegészségügyi Tiszti Szolgálat Mezıgazdasági Szakszolgálat Önkormányzat Környezetvédelemi Felügyelet Fogyasztóvédelmi Felügyelet Rendırség Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelet Tőzoltóság Vám és Pénzügyi Országos Parancsnokság Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Adózási és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal 18 6

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet VI. 30. Minőségbiztosítás és biztonság a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2000, 2005, 2010, 2015 1

Részletesebben

Bevezetés a szállodák világába. Dr. Juhász László PhD. I.3 Minőség szerepe a szállodákban

Bevezetés a szállodák világába. Dr. Juhász László PhD. I.3 Minőség szerepe a szállodákban 1 Bevezetés a szállodák világába I.3. Minőség szerepe a szállodákban Dr. Juhász László PhD 2012 2 Vázlat I.Szállodaipar, története és piaci elemei (History of Accommodation) 1. Szállodaipar és története

Részletesebben

Vendégészrevételek kezelésének módszerei a szállodákban DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ PhD 1 BGF KVIK Turizmus Intézet

Vendégészrevételek kezelésének módszerei a szállodákban DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ PhD 1 BGF KVIK Turizmus Intézet 1 Vendégészrevételek kezelésének módszerei a szállodákban DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ PhD 1 BGF KVIK Turizmus Intézet Összegzés Szerző hipotézise szerint a szállodavendégek észrevételeinek szervezett kezelése hozzájárul

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. VI.27. Innováció, kutatás, fejlesztés és beruházás a szállodaiparban

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. VI.27. Innováció, kutatás, fejlesztés és beruházás a szállodaiparban Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet VI.27. Innováció, kutatás, fejlesztés és beruházás a szállodaiparban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat

Részletesebben

7. Szállodavezetés tárgya Szálloda. 1. Szálláshely szolgáltatás rendszere Tevékenységek. 2. Szálláshelyek csoportosítása Létesítmények

7. Szállodavezetés tárgya Szálloda. 1. Szálláshely szolgáltatás rendszere Tevékenységek. 2. Szálláshelyek csoportosítása Létesítmények 7. Szállodavezetés tárgya Szálloda 1. Szálláshely szolgáltatás rendszere Tevékenységek 1 2. Szálláshelyek csoportosítása Létesítmények 3. Szállodák Szálloda 4. Szállodák szakmai csoportjai Szakmai csoportok

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás

Részletesebben

Adminisztrációs részleg, ADR, Ajánlati ár jellegű árképzés, Amerikai fejlődési trend, Anyagfelhasználás forintban és százalékban,

Adminisztrációs részleg, ADR, Ajánlati ár jellegű árképzés, Amerikai fejlődési trend, Anyagfelhasználás forintban és százalékban, 1 / 38 A Adminisztrációs részleg, a szálloda egészére kiterjedő tevékenységeket lát el. Valamint minden olyan tevékenység, amely máshova nem rendelhető egyértelműen. Ide lehet besorolni a következő tevékenységeket,

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. I.2. Szállodagazdálkodás esszenciája. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. I.2. Szállodagazdálkodás esszenciája. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Első kötet I.2. Szállodagazdálkodás esszenciája Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2005, 2010, 2015 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat

Részletesebben

Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez

Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez BGF - Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar, Turizmus Vendéglátás Intézet Turizmus Intézeti tanszék Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez Turizmus-Vendéglátás alapszak Idegenforgalom

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. III.15. Bevétel-gazdálkodás elmélete. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. III.15. Bevétel-gazdálkodás elmélete. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Első kötet III.15. Bevétel-gazdálkodás elmélete Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet II.10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2005-2010 - 2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.6. Szállodaipar piaci elemei. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.6. Szállodaipar piaci elemei. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet II.6. Szállodaipar piaci elemei Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2015. 2010, 2015 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 17. Élőmunka igény a szállodákban

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 17. Élőmunka igény a szállodákban Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet IV. 17. Élőmunka igény a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás

Részletesebben

QUALITY MANAGEMENT IN DOMESTIC POULTRY PROCESSING MIKÁCZÓ, ANDREA. Keywords: food security, quality, management, control system.

QUALITY MANAGEMENT IN DOMESTIC POULTRY PROCESSING MIKÁCZÓ, ANDREA. Keywords: food security, quality, management, control system. QUALITY MANAGEMENT IN DOMESTIC POULTRY PROCESSING MIKÁCZÓ, ANDREA Keywords: food security, quality, management, control system. It can be determined based on our investigations that the domestic poultryprocessing

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. VI.29. Kontrolling gyakorlata a szállodákban. Dr.

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. VI.29. Kontrolling gyakorlata a szállodákban. Dr. Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet VI.29. Kontrolling gyakorlata a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2005, 2010, 2015 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Szállodaüzlet-üzemeltetése

Szállodaüzlet-üzemeltetése Szállodaüzlet-üzemeltetése I. Szállodai szobakiadás üzemeltetésének alapjai 1. Szállodaüzemeltetés alapismeretei 2. Értékesítés, disztribúció, foglalás és vendégfogadás kapcsolata 3. Vendégkapcsolatok

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

Szállodai értékesítés (Sales)

Szállodai értékesítés (Sales) Szállodai üzemtan Szállodai és térségi menedzsment szakirány 5. gyakorlat: Szállodai és marketing üzemegység hallgatói referátum Beliczai Edina Gyırfi Tímea Készítette: Magyar Márton 2010. 05. 14. 1 Nem

Részletesebben

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 Képzési program 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 2. A program tulajdonosa: Sämling Gazdasági Továbbképzı Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi

Részletesebben

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu www.poligont.hu Mi Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu Kedves Olvasónk! Mikor 1994. évben belecsöppentem a szabványos ISO, akkor csak a minıségbiztosítási

Részletesebben

BARNAI JÁNOS ZUPKÓ TIBOR A MINİSÉGÜGYI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HATÁRİRSÉGNÉL. A minıség igénye

BARNAI JÁNOS ZUPKÓ TIBOR A MINİSÉGÜGYI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HATÁRİRSÉGNÉL. A minıség igénye BARNAI JÁNOS ZUPKÓ TIBOR A MINİSÉGÜGYI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HATÁRİRSÉGNÉL A minıség igénye A szakértık különbözı idıpontokra teszik a minıség iránti igény megjelenését. A legtávolabbi

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.8. Szállodák tevékenységei. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.8. Szállodák tevékenységei. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet II.8. Szállodák tevékenységei Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.9. Szállodák szobaára. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.9. Szállodák szobaára. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet II.9. Szállodák szobaára Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás

Részletesebben