Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások. 3. Önfinanszírozás Cash Flow

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások. 3. Önfinanszírozás Cash Flow"

Átírás

1 Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1.Pénzgazdálkodás ágai Pénzügy 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások 3. Önfinanszírozás Cash Flow 4. Likviditás vezetıi döntései Likviditás 5. Vezetıi számvitel Interaktív számvitel 6. Inspiráció CBL 7. Gyakorlati foglalkozás témaköre Pénzügyi terv 8. Ellenırzı kérdések Önellenırzés 1.Pénzgazdálkodás ágai Pénzügy 2 Eszközgazdálkodás eltérı tulajdonosi formájú szállodáknál Gazdálkodási és pénzügyi vesztesség fogalma kezelése. 1.Pénzgazdálkodás ágai - a pénzeszközök kezelése - a pénzforgalom és pénzügyi folyamatok kezelése - kockázati tényezık kezelése - tıkebefektetések - államháztartás 1.1.Pénzgazdálkodás szerepe Üzemeltetési és beruházási pénzeszközök biztosítása. 1.Pénzgazdálkodás ágai Pénzügy Pénzeszközök kezelése Pénzkezelési szabályzat Váltópénz, Pénztárolás, Készpénzes vásárlás, Kisköltségek, Házipénztár pénzkezelés Készpénzes bevételek kezelése Készpénzbevételek, Vevıi és szállítói számlák, Utalások elıkészítése, Hitelezési politika 1.3. Pénzforgalom és pénzügyi folyamatok kezelése, Pénzgazdálkodás A pénzügy a gazdálkodás területe, a pénzeszköz biztosításának, a pénzkezelésének és hasznosításának módszereivel és eljárásaival foglalkozik. Hitelezési Politika pénzgazdálkodási lapokon nyugszik, de elkészítésében részt vesznek a kapcsolódó részlegek vezetıi értékesítés, front office, vendéglátás. 1

2 Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások Pénzügyi mőveletek eredménye Pénzügyi bevételek és kiadások kerülnek egymással szembeállításra. Pénzügyi bevételek Pénzforgalom és pénzügyi folyamatok kezelésébıl keletkezik. Tipikus bevétel lehet 12. Kapott kamatok és kamatjellegő bevételek, 13. Kapott osztalék, részesedés 14. Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei Pénzügyi kiadások körébe tartozik, tipikusan a hiteltörlesztés legyen az tıke vagy kamatfizetés. 15. Fizetett kamatok és kamatjellegő kifizetések, 16. Pénzügyi befektetések leírása 17. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai. X. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. Pénzügyi mőveletek eredménye (IX-X). A Eredmény-kimutatás, összköltség eljárással. Mérleg melléklet felhasználásával. 3. Önfinanszírozás Cash Flow 5 Pénzáramlás (Cash Flow), egy társaság pénzáramlásának mérlege. Egy adott idıszakban megmutatja, a vállalkozás pénzállományának változását. 3.1.Cash Flow szintjei Mőködési Cash Flow Befektetési Cash Flow Pénzügyi mőveletek Cash Flow Teljes Cash Flow 3.2. Cash flow szerepe a szállodagazdálkodásban 3.3. Pénzáramlás kimutatása Direkt módszer Indirekt módszer 4. Likviditás vezetıi döntései Likviditás Likviditási terv Likviditási mutató 4.2. Likviditás fogalma A fizetıképesség fenntartása Likviditás a szálloda pénzügyi teljesítıképessége Likviditás gyorsráta Likviditás szint Likvidnek eszköz Mérleg likviditás szintjei Forgóeszközöket négy csoportba sorolja a számvitel, készletek, pénzeszközök, értékpapírok és követelések. Ezen csoportok likviditása eltérı Likviditási gyorsráta Pénzeszközök + vevık + értékpapírok / rövid idejő kötelezettségek 2

3 Likviditás vezetıi döntései Likviditás Forgóeszköz díszharmónia A befektetett eszközök egy része rövid lejáratú kötelezettségekkel van fedezve, vagy nem fizeti ki a szállítói számlákat a szálloda. A cég likviditása rossz, diszharmónia áll fenn Forgóeszköz - a készletek, - a követelések, - a rövid lejáratú értékpapírok, - a pénzeszközök Likviditás eltérései Eltérı kiegyenlítési módok Eltérı keresletciklikusság Bevétel és költség kiadás eltérése 4. Likviditás vezetıi döntései Likviditás Likviditás javításának vezetıi döntései Partnerszerzıdések Számlakiállítás, Kintlévıségek kezelése Szállítói és szolgáltatási szerzıdések Pénzforgalmi lehetıség 4.6. A pénzügyi terv fogalma, felépítése, alkalmazása Pénzügyi terv Tervezés elhatárolással 5. Vezetıi számvitel Interaktív számvitel Pénzgazdálkodás mutatószámai Vevık átlagos fizetési határideje Szállítók átlagos fizetési határideje Adósság visszafizetési képesség Likviditási gyorsráta Likviditási mutató Hitelképességi mutató Tıke megtérülés 5.2. Vezetıi és az általános számvitel eltérései 5.3. Vezetıi számvitel Vezetıi és általános számvitel összefüggése Cél, Idıtáv, Kép, Költségek, Szabályozás, Információ, Gyakoriság 3

4 Inspiráció CBL Pénzgazdálkodás eltérı tulajdonosi körő szállodákban Likviditás és tulajdonosi forma Cash Management Likviditás és szerves fejlıdés szakaszai 7. Gyakorlati foglalkozás témaköre Pénzügyi terv XII+ Szálloda pénzügyi terve Forgalom - bevétel Költség - kiadás Személyi kiadások Éttermi nyersanyag beszerzés kiadásai Energia kiadásai Anyag és anyagi jellegő szolgáltatások Forgalom-költség és bevétel-kiadás Releváns költségek és kiadások idıbeni eltérései 8. Ellenırzı kérdések Önellenırzés Ismertesse a szállodai pénzgazdálkodás területeit és fogalmát 2. Ismertesse a szállodai pénzgazdálkodás eredményének helyét az eredmény kimutatásban 3. Ismertesse a cash flow fogalmát, kimutatásának folyamatát és szerkezetét 4. Ismertesse a cash flow szintjeit és direkt indirekt kimutatását 5. Mutassa be a szállodák likviditásának fogalmát és a mérlegének likviditás szintjeit 6. Mutassa be a szállodai likviditás eltérés lehetséges okai és javítás vezetıi döntési 7. Ismertesse a pénzügyi terv fogalmát, felépítését és alkalmazásának vezetıi lépéseit 8. Mutassa be a szállodai pénzgazdálkodás mutatószámait és a vezetıi és általános számvitel eltéréseit 4

5 Pénzgazdálkodás vesztesége veszteség Pénzügyi mőveletek eredménye Eredmény gazdálkodás negatív eredmény negatív eredmény pénzhiány veszteség fizetésképtelenség számviteli elszámolás Hitel Tulajdonosi kölcsön Részvény, tulajdonrész vagy felszámolás csıd 13 Pénzgazdálkodás fogalma és ágai Fogalma pénzügy a gazdaság és gazdálkodás területe. A pénz kezelésének és hasznosításának módszereivel és eljárásaival foglalkozik. A pénzügy ágai Pénzeszközök kezelése Pénzforgalom és pénzügyi folyamatok elemzése Kockázati tényezık kezelése Tıkebefektetések Államháztartás valuta deviza érme vagy bankjegy valutára szóló követelés külföldi fizetı eszköz külföldi pénzneme szóló esedékesség 14 Szállodák pénzügyi eredménykimutatása Eredménykimutatás szakmai és számviteli kapcsolata számviteli szakmai bevétel bevételek anyagi jellegő ráfordítások GOP = NOP személyi jellegő ráfordítások üzleti tevékenység eredménye pénzügyi mőveletek bevételei pénzügyi mőveletek eredménye pénzügyi mőveletek ráfordításai szokásos vállalkozási eredmény rendkívüli mőveletek eredménye adózás elıtti eredmény mérleg szerinti eredmény 15 5

6 Cash Flow Cash flow adott idıszakban a pénzforrások Bevétel képzıdésének és felhasználásának folyamata - Költségek Adózás elıtti eredmény Pénzeszközök állományában történı változás - Társasági adó 10% (2011) Adózás utáni eredmény Növekedés csökkenés befizetés kifizetés + Értékcsökkenés pénzeszközök állomány változásai Mőködési Cash Flow Pénzforgalom a cash flow 16 Cash Flow szintjei szokásos - mőködés tevékenység pénzeszköz változása I. Mőködési cash flow befektetési tevékenység pénzeszköz változása II. Befektetési tevékenység cash flow pénzügyi tevékenység pénzeszköz változása III. Pénzügyi mőveletek cash flow pénzeszközök változása I. + II. + III. IV. Teljes cash flow 17 Likviditás A vállalat képessége fizetési kötelezettségeinek határidıre történı teljesítésére. Likviditás Az eszközök (általában a pénz) gyors mozgósíthatóságát jelenti. Likviditási mutató Rövidlejáratú kötelezettségek likvid eszközökkel történı teljesíthetıségének arányszáma. Likviditás elve. A vállalat folyamatos fizetıképességét jelenti és ezen keresztül a gazdálkodás stabilitását szolgálja. A jövedelmezı gazdálkodás ugyanis nem szükségszerően jár együtt jó likviditással. 18 6

7 Likviditás az adott eszköz (pénz vagy tárgy) milyen mértékben használható fel forgalmi eszközként, vagy milyen mértékben és milyen gyorsan cserélhetı el forgalmi eszközre. A vagyonmérlegben a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbözete. Likviditási terv A likviditást biztosító likviditásmenedzsment lépéseinek, intézkedéseinek megtervezése, vagyis a befolyó és kifizetendı pénzek közötti összhang tervezése. Meg kell megteremteni az összhangot a bevételek és a kifizetések között. A fizetıképesség (likviditás) megırzésének terve. 19 Forgóeszköz A gazdálkodó szervezetek mérlegében az eszköz oldalon megjelenı kategória. Jellemzıje, hogy a vállalat érdekeit rövid távon, tehát 1 éven belül szolgálja. Fıbb elemei készletek, követelések, rövid lejáratú értékpapírok, pénzeszközök. Ezek szintje, értéke idıben változik, azonban a gazdálkodás biztonságossága érdekében mindig szükség van bizonyos mennyiségő forgóeszközre. Nettó forgótıke Forgó eszközök rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek = rövid lejáratú kötelezettség + passzív idıbeli elhatárolások 20 Forgóeszköz díszharmónia. Befektetett eszközök egy része rövid lejáratú kötelezettségekkel van fizetve, vagy nem fizeti ki a szállítói számlákat. A cég likviditása rossz, mással, szállítókkal finanszíroztatja a befektetéseit, beruházásait = agresszív. Ebből kifolyólag nem lesz hosszú életű a cég, ha nem foglalkoznak vele. Nettó forgótőke Forgó eszközök rövid lejáratú kötelezettségek Forgótıke igény mőködéshez szükséges pénzeszköz Nettó forgótıke nagysága 21 7

8 Forgótıke igény Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek készletek céltartalék vevı követelések szállítói kötelezettség egyéb követelések egyéb kötelezettség pénzeszközök egyéb várható kifizetések mőködéshez szükséges pénzeszköz forgótıke = forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek 22 Likviditási helyzet kialakulása Bevétel E l t é r é s Készpénz % Bankkártya % Átutalás % Kereslet ciklikusság Földrajzi vendégszegmens szerzıdés 0 nap 3-5 nap nap Hónap Hét Nap Kintlévıségek Céltartalék adott idıszakban beérkezı nettó bevétel Bevétel és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése eltér idıben 23 Likviditás javítása tényleges pénz beérkezések Hitel és fizetıképesség elemzése tényleges átutalások kiadások vevık szállítók kapott kamatok fizetett kamatok Vevıi szerzıdések Szállítói számlák számlázási idı csökkentése hetente - kéthetente utalások fizetési határidık szerzıdés szerinti rövidítése kintlévıségek követése győjtıszámlák fizetési határidık szerzıdés szerinti hosszabbítása Forgóeszköz hitelkeret, folyószámlahitel 24 8

9 Mérleg likviditás elemzés fedezet és hitelképesség eszközök eszközök Értékesítés IV. Pénzeszközök pénztár, csekk, bankbetétek III. Értékpapírok eladásra vásárolt kötvény részvény egyéb értékpapírok befektetett eszközök (pénzre eszközre váltás) I. immateriális javak II. tárgyi eszközök lehetısége III. befektetett pénzügyi eszközök szerint forgó eszközök II. Követelések vevık - váltó készletek pénzeszközök I. Készletek anyag - árú késztermék értékpapírok követelések Forgóeszköz / rövid idejő kötelezettségek = likviditási gyorsráta 25 Pénzgazdálkodási mutatószámok Kintlévıség / bevétel x 36o = vevık átlagos fizetési határideje Szállítók / (beszerzések + igénybe vett szolgáltatások) x 360 = szállítókkal szembeni átlagos rendezési idı Hosszú lejáratú kötelezettségek / önfinanszírozó képesség = kötelezettség teljesítési mutató Összes tartozás / éves cash flow = adósság visszafizetési képesség Saját tıke / tartós forrás = eladósodási képesség Forgóeszközök / rövid idejő kötelezettségek = likviditási mutató Forgó - készlet / rövid idejő kötelezettségek = likviditási gyorsráta 26 Általános számvitel elemei Könyvvezetés Könyvvizsgálat Közzététel Mérleg Könyvvitel Ellenırzés cégbíróság Eredmény kimutatás Írott szabályzat Beszámoló Kiegészítı melléklet Bizonylatok audit letét záradék megtekinthetı elfogadó nyilatkozat napilap Üzleti jelentés 27 9

10 Vezetıi és általános számvitel összefüggése vezetıi nem kötelezı gazdasági múlt - jelen - jövı helye részletes rugalmas - fejlıdı gyors de megbízható bizalmas - vezetés munkatársak Szempontok 8 elıírás cél idıtáv költség értelmezés szabályozás információ felhasználók általános kötelezı pénzügyi múlt neme cégszintő globális tırvényi merev hiteles - formalizált publikus - tulajdonos vezetés 28 10

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. VI.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. VI.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet VI.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2005, 2010, 2015 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR

SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR TÉTELHÚZÓS VIZSGA BA alapszak (Pénzügy és számvitel) 2012. november Az immateriális javak fogalma, csoportjai, szerepük a vállalkozásoknál. Az immateriális javak helye a mérlegben.

Részletesebben

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31.

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31. 13299839403011305 Statisztikai számjel 05-09-014489 Cégjegyzék száma RFV-Sárospatak Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló 2010. július 31. Keltezés:2010 november 08. a vállalkozás

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítı melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó Vagyonkezelı

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítı

Részletesebben

A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Kovács Zsolt vezérigazgató Budapest, 2015. február 20. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról

Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-40 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról konszolidált cégcsoport Az üzleti

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Számvitel 2. félév. Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék

Számvitel 2. félév. Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék Számvitel 2. félév Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék 1 Éves beszámoló része Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés 2 Eredmény A számvitelben az

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. 2009. Miskolc, 2010. 03. 16. Cserép János vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 2 2. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl SZARVAS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl Szarvas, 2009. május 15. Bıdi

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Kovács Zsolt vezérigazgató Budapest, 2014. február 27. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika bemutatása... 7 2.3. A piaci értéken történı értékelés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

A vállalat pénzügyi tevékenysége

A vállalat pénzügyi tevékenysége Vállalati pénzügyek Pénzügyek A vállalat működésének egészét átfogja A vállalati pénzügyi stratégia alapvető feladata: a) az eredményes működéshez szükséges források biztosítása b) a rendelkezésre álló

Részletesebben

1. Modul MIKROÖKONÓMIA. Közbeszerzési referens képzés - Gazdasági modul. Elıadás vázlatok, Oktató: Csiszárik- Kocsir Ágnes 1

1. Modul MIKROÖKONÓMIA. Közbeszerzési referens képzés - Gazdasági modul. Elıadás vázlatok, Oktató: Csiszárik- Kocsir Ágnes 1 1. Modul MIKROÖKONÓMIA 1 I. A KÖZGAZDASÁGTAN ALAPFOGALMAI Közgazdaságtan tárgya: Választások és döntések tudománya szűkös körülmények (szőkösség viszonyai) között, Az embereknek a gazdasági folyamatban

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2012. december 31.

Éves Beszámoló. 2012. december 31. Éves Beszámoló 2012. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Határozat az adózott eredmény felhasználásáról Statisztikai számjel: 1169 3062

Részletesebben

1. A számviteli információs rendszer

1. A számviteli információs rendszer 1. A számviteli információs rendszer 1.1. A számviteli információk helye és szerepe a vállalkozás vezetésében A számvitel, a bürokrácia a köztudatban sok esetben összetartozó fogalomként élnek - pedig

Részletesebben

1. oldal, összesen: 63. 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: 63. 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 63 A jogszabály mai napon hatályos állapota 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Kovács

Részletesebben