Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok PASZAB Község Önkormányzata nevében a település minden LAKÓJÁNAK! TAJTHY PÉTER polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok PASZAB Község Önkormányzata nevében a település minden LAKÓJÁNAK! TAJTHY PÉTER polgármester"

Átírás

1 A község önkormányzatának lapja December VII. évfolyam 6. szám Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok PASZAB Község Önkormányzata nevében a település minden LAKÓJÁNAK! TAJTHY PÉTER polgármester

2 2 HÁZUNK TÁJÁN December KARÁCSONYI KÖSZÖNTÕ A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát, és az embereknek hirdetik az örömhírt. Õsi, majd 2500 éves prófécia, jövendölés ez, amelyet az elsõ karácsonyt várva vetettek papírra, s amelyet azóta is minden esztendõben újra és újra felidéznek a hívõk. Így advent vége táján valóban nagy a sötétség. Elég, ha a rövid nappalokra, a késõn érkezõ reggelekre és a korán leszálló estékre gondolunk. Mindennapjainkban is elég nagy a zûrzavar: év végi zárás, karácsonyi nagybevásárlás, takarítás, ajándékkészítés, családi programok torlódnak egymásra. Mégis a hozzánk közelítõ ünnep, karácsony ünnepe egyre nagyobb fényességgel világít ebben a sötétségben. Várjuk megérkeztét, csendességét még talán akkor is, ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot. Karácsonykor minden évben valami komoly dolog történik velünk. Talán néhányan ismerik Charles Dickens Karácsonyi ének címû könyvét. A történetben egy, az élet értékes részével nem sokat törõdõ zsugori üzletembert a szellemek különös utazásra visznek. Egyetlen éjszaka alatt végigvezetik az elmúlt karácsonyok napjain, az idei karácsony ünnepén és az eljövendõ karácsonyok titokzatos világán át. Mire véget ér az utazás, az illetõ teljesen átalakul: felismeri az emberi kapcsolatok fontosságát, s ha szabad így mondanom, az élet értelmét. Mi hát a karácsony titka? Ahívõk úgy tuják, az isteni szeretet: az Isten emberré lett. Ráadásul azért jött, hogy szolgálja az embereket, hogy megmutassa a szeretet útját ahogy a hívõk mondják: megváltsa életünket. Fenséges gondolat ez, amelyet csak a hit tesz érthetõvé. És azt hiszem, a nem hívõk is ezt válaszolnák a kérdésre: a karácsony titka a szeretet. A szeretet, amely értelmet ad az életünknek: abból a felismerésbõl táplálkozik, hogy valakinek szüksége van ránk. Kívánom mindannyiuknak, hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség tegye széppé az ünnepüket. Kívánom, hogy ez az ünnepi idõ akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a karácsonyt segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltõdéshez, hogy az újesztendõt új szívvel és újult erõvel kezdhessük. Kívánok sok ajándékot és korlátlan bejglifogyasztást mindenkinek. Tajthy Péter polgármester Assisi Szent Ferenc: Tégy engem békéd eszközévé Uram, tégy a béke eszközévé. hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyûlölet van, hogy megbocsássak, ahol bûn van, hogy egyesítsek, ahol széthúzás van hogy igazságot hozzak, ahol tévedés van, hogy hitet vigyek, ahol sötétség van, hogy örömet vigyek oda, ahol szenvedés van Nem azért, hogy vigasztalódjam, hanem, hogy vigasztaljak; nem azért, hogy megértsenek, hanem, hogy megértsek nem azért, hogy szeressenek, hanem, hogy szeressek; csak ez a fontos, mert amikor adunk - kapunk, amikor megbocsátunk - bocsánatot nyerünk, amikor meghalunk - új életre kelünk.

3 2005. December HÁZUNK TÁJÁN 3 A KÉPVISELÕTESTÜLET HÁZA TÁJÁRÓL ANYAKÖNYV Gratulálunk az újszülötteknek. Barta Gabriella Csenge An.: Hudák Erzsébet Rovatvezetõ: Vattamány Gábor jegyzõ A legutóbbi lapzártánk óta a képviselõ-testület november 28-án tartott testületi ülést. Elsõ napirendként a polgármester beszámolója hangzott el a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról. Ezt követõen elfogadásra került a évi költségvetési rendelet módosítása és a költségvetés 3/4 évi végrehajtásáról szóló tájékoztató. Harmadik napirendként Önkormányzati döntés született arról, hogy a korábbi évekhez hasonlóan minden óvodás és iskolás gyerek mikuláscsomagot, minden háztartás karácsonykor pedig karácsonyi csomagot kap. Ezt követõen elfogadta a Testület a évre érvényes ivóvíz és csatornadíjakat, melyek a változtatás után a következõképp módosulnak. Ivóvíz szolgáltatás Lakosság részére Közület részére Szennyvízelvezetés - tisztítás Lakosság részére Közmûves ivóvízellátást igénybevevõ közület részére 159,- Ft/m 183,- Ft/m 126,- Ft/m 157,- Ft/m Nem közmû hálózatról vett ivóvízbõl keletkezõ szennyvíz elvezetési és tisztítási díja közület részére 202,- Ft/m Alapdíj Lakásonként, vízvételi helyenként Ivóvíz Szennyvíz 200,- Ft/hó 200,- Ft/hó A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Zárt testületi ülésen döntés született arról, hogy a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat évi fordulójában beérkezett 9 pályázót 3.000,- Ft/hó támogatásban részesíti. Asoron következõ tervezett ülésre december 19-én kerül sor Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak. Varga József éves Rádai Áronné Gönczi Marcella éves Sok boldogságot kívánunk az ifjú pároknak! Hullár Lajos és Fekete Tímea Júlianna Várdai Ferenc és Molnár Erika Változás a gyermekvédelmi támogatás folyósításában Paszab Község jegyzõje az alábbiak szerint tájékoztatja a lakosságot a rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a családi pótlék változásáról. A gyermekek védelmérõl szóló évi XXXI. tv. módosításával a rendszeres gyermekvédelmi támogatás december 31. napjával megszûnik és ezzel egyidejûleg a családi pótlék összege jelentõsen emelkedik. Acsaládi pótlék összege az alábbiak szerint alakul: - egy gyermekes család esetén ,-Ft - egy gyermeket nevelõ, egyedülálló esetén ,-Ft - két gyermekes család esetén gyermekenként ,-Ft - két gyermeket nevelõ, egyedülálló esetén gyermekenként ,-Ft - három-vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 14000,-Ft - három vagy több gyermeket nevelõ egyedülálló esetén gyermekenként ,-Ft (Folytatás a következõ oldalon.)

4 4 KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓ December KARÁCSONY Ez az ünnep kimondhatatlan gazdagsággal ajándékoz meg bennünket. Üzenete: az Isten emberré lett, hogy az embert Istenné tegye. Ennek nyomát sem találjuk életünkben. In- kább azt gondoljuk, hogy Isten sem örül annak, hogy embert teremtett a földre. Titokkal tele életünket sivárnak érezzük, nagy az életbizonytalanság. Elkedvetlenedünk, lehangoló- dunk, mint egy félre dobott zongora. Kell, hogy megérintsen bennünket az ünnep jó híre; életünknek van értelme, élni szép, és élni jó. Ha nem így lenne, akkor miért osztozna sor- sunkban az Isten? Rá kellene döbbennünk, hogy nem teljesítményre, ipari termelésre, fogyasztásra vagyunk teremtve, s nyugalmunkat nem teremti meg a bankszámla sem. Rendeltetésünk és életünk értelme egyszerûen az, hogy igazi emberek legyünk. Kezünk van, hogy vele másokat öleljünk. Szívünk van, hogy másokat szeretni tudjunk. Képességünk van arra, hogy másokat boldoggá tegyünk. Rangsorolás, személyválogatás, megkülönböztetés nélkül. Mert Isten is ilyen, és a saját hasonlatosságára teremtett bennünket. Életünkbõl nem zárhatjuk ki a másik embert, mert Isten sem zárt ki életébõl hanem inkább magához ölelt, amikor sorsunkat felvállalta. Minket is számtalan szál köt egymáshoz, ezért mások szeretete nélkül boldogok nem lehetünk. A Karácsony számunkra a legszentebb ünnep. Már várásának ideje is örömmel tölt el. Tudjuk, hogy Jézus megváltoztathatja életünket, mert nem csak azért jött el hogy a jókat üdvözítse, hanem azért is, hogy az eltévelyedetteket a jó útra - tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelõ család esetén ,-Ft - tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelõ egyedülálló esetén ,-Ft. A fenti összeget a Magyar Államkincstár január 01. napjától folyósítja minden jogosult részére. Átmeneti rendelkezésként lehetõség van arra, hogy március 31-éig a régi összegû családi pótlékot és ebben az esetben az önkormányzattól a rendszeres gyermekvédelmi támogatást is tovább kaphatják, akik ezt külön kérik. Az erre vonatkozó igényt január 10- éig lehet kérni a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságától (Nyíregyháza, Mártírok tere 8.). Az igazgatóság a kérelem benyújtását hatósági bizonyítvány kiadásával igazolja. Az önkormányzat képviselõ testülete a rendszeres gyermekvédelmi támogatást abban az esetben, amenynyiben a fentiek szerint a régi családi pótlékot kérték, és ezt az igazgatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal igazolják, március 31-éig, a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytató, illetve felsõfokú iskola nappali tagozatán tanuló nagykorú személy részére pedig legfeljebb augusztus 31-éig továbbfolyósítja. Aki nem fordul ilyen kérelemmel az önkormányzat felé, annak december 31. napjával automatikusan meg fog szûnni a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, de június 30-áig jogosultak továbbra is a 100%-os térítési díj kedvezményre a bölcsõdés, az óvodás, az 1-4 évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatásban résztvevõk. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás helyett a települési önkormányzat jegyzõje, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapítja meg, melyet kérni kell. Ezt abban az esetben lehet megállapítani, ha a jogszabályban elõírt (1997. évi XXXI. tv. 19. ) feltételeknek megfelelnek. A gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság azt jelenti, hogy jogosult az óvodás, az 1-4 évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatásban résztvevõ a 100%-os térítési díj kedvezményre, továbbá a július hónapban folyósításra kerülõ egyszeri támogatásra, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre. Vattamány Gábor jegyzõ vezesse. Csodálatos érzés, hogy évrõl-évre újra átélhetjük születésének örömét. De ehhez túl kell lépnünk a féktelen vásárlásokon, a húsos és süteményes tálon, s minden más tárgyi dolgon. Az ünnep üzenetét magunkba zártan sem érthetjük meg. Közösségben, családi körben és a templomokban kell ünnepelnünk. Az ünnepet õsi szöveg szerint, a diakónus az éjféli szentmise elõtt énekelve a következõ módon hirdeti meg: Sokezer évvel azután, hogy Isten a mennyet és a földet alkotá, / kétezer évvel Ábrahám születése után, / és 1500 évvel azután, hogy Izrael népe Mózessel Egyiptomból kivonult; / Dávidnak királlyá fölkenése után 1032 évvel / a Dániel jövendölése szerinti 65. évhétben, / a 194. olimpiai szakasz idején, / 752 évvel Róma város alapítása után; / Octavianus Augusztus császár uralkodásának 42. évében, / amikor a béke az egész földön helyreállt, / az üdvtörténet hatodik korszakában; / ekkor Jézus Krisztus, örökkévaló Isten, / az örök Atya fia, / elhatározva, hogy kegyelemhozó eljövetele által megszenteli a világot: FOGANTATÉK A SZENTLÉLEKTÕL / ÉS FOGANTATÁSA UTÁN KI- LENC HÓNAPPAL, SZÜLETÉK SZÛZ MÁRIÁTÓL, A JÚDEAI BETLEHEMBEN, ÉS EMBERRÕ LÕN. (Itt mindenki letérdelve csendben hálát mond. Az énekes így fejezi be;) Holnap Karácsony, a mi Urunk, Jézus Krisztus test szerinti születésének ünnepe " Varga János plébános

5 2005. December EGÉSZSÉGÜNKÉRT Egészségügyi rovat A gyomorrontás elnevezés általánosan használt fogalom a gyomorral kapcsolatos rossz közérzet tüneteinek leírásánál. Az esetek legnagyobb részében a gyomorrontás nem komoly és könnyen megelõzhetõ vagy kezelhetõ jelenség. Ritka esetben a folyamatosan fennálló tünetek komoly betegség jelei lehetnek, mint a gyomor-, nyombélfekély, epehólyagbetegség és gyo- morrák. Tünetek: A has felsõ részén jelentkezõ fájdalom/rossz közér- zet /. Gyomorégés (a mellkasban a has felsõ részén jelentkezõ égetõ érzés). Teltségérzet. Gáztartalom a gyomorban, gyakori böfögés. Hányinger, hányás. Kiváltó okok: A gyomorfal irritációja vagy gyulladása, me- lyet olyan tényezõk okoznak, mint a rendszertelen étkezés, a túl sok vagy túl kevés étel fogyasztása, ételmérgezés, ételallergia, dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, vírusos/bakteriális fertõ- zés, bizonyos gyógyszerek szedése, mint az aszpirin, sõt még a stressz is. Mit tehet Ön: Amíg a tünetek meg nem szûnnek, kerülje az alkoholt és a fûszeres ételeket! Szedjen savmegkötõ gyógysze- GYOMORRONTÁS 5 A decemberi ünnepek (karácsony, szilveszter) alatt aktuális egészségügyi probléma sok ember esetében a gyomorrontás. Az alábbi cikkünk ezzel kapcsolatosan lát el néhány hasznos tanáccsal! VICCEK - VICCEK - VICCEK Csinos pincérnõ az úri vendéghez: - Hogy kéri a tojásait, fõve vagy rántva? - Simogatva. - Pincér, van a tegnapi pörköltbõl? - Igen, uram. - Rendben, akkor máshova megyek. A vendég betér az étterembe. - Fõúr! Háromszáz forintom van, mit tud ezért a pénzért ajánlani - Hogy szíveskedjen átfáradni a szemközti büfébe! A vendéglõben, a pincér a vendéghez: - Uram felakaszthatom a kabátját? - Tõlem akár fõbe is lõheti. Az idõ pénz! - gondolta a pincér és hozzáadta a számlához a dátumot. Egy ember amikor egy hotelban száll meg, a szekrényben egy ottfelejtett nõi pongyolát talál. Becsengeti a szobapincért: - Itt van, kérem, ez a pongyola. Estére töltve hozza vissza. - Ej, hát milyen pincér maga? - bosszankodik a vendéglõs. - Már megint eltört egy pezsgõspoharat. Remélem ez volt az utolsó! - Nem, fõnök, még van három. Hajópincér a tengeribeteghez: - Az ebédjét a kabinba kéri, vagy egybõl hajítsam át a korláton? - Pincér! Az ujja beleér a levesbe! - Nem baj. Már nem forró. - Pincér, az ujja belelóg a levesembe! - Igen, mert az orvos azt mondta, tartsam meleg helyen. - Tudja mit, akkor dugja a seggébe! - Eddig ott volt! - Pincér, a bécsi szeletem tiszta alkoholszagú. A pincér hátralép két lépést, majd megkérdezi: - Most is? reket! Szedjen egyszerû görcsoldókat, ha a fájdalom kólikás jellegû (hullámokban/görcsökben támad és múlik)! Látogassa meg orvosát, ha a tünetek rosszabbodnak, ha heteken keresztül fennállnak, vagy ha a szokásostól eltérõ módon jelentkeznek! Mit tehet az orvos: Megfelelõ vizsgálatokat végez (pl. gyo- mor röntgen, gyomortükrözés, ultrahangos epehólyag vizsgá- lat) abból a célból, hogy a komoly betegségeket kizárja a lehetõ- ségek sorából. Görcsoldó és hányáscsillapító gyógyszereket vagy antibiotikumot ír fel. Megelõzés: Táplálkozzon rendszeresen és mértékletesen! Próbálja meg beazonosítani azokat az ételeket/tényezõket, me- lyek Önnél gyomorrontást váltanak ki, és kerülje õket! Kerülje a dohányzást és a túlzott mértékû alkoholfogyasztást! Tanulja meg kezelni a stresszt! Olvassa el a Gyógyszerek tájékoztató lapjait, és kerülje az olyan orvosságokat, melyekrõl ismeretes, hogy gyomor/nyombél (gyomor a vékonybél felsõ szakasza) panaszokat okoznak! Kérje meg orvosát/gyógyszerészét, hogy ajánljon alternatív készítményeket! KORHELYLEVES Hozzávalók: 400 g savanyú káposzta, 4 db baromfivirsli, 1 közepes fej hagyma, 2 evõkanál teljes kiõrlésû liszt, 2 evõkanál olaj, 2 gerezd fokhagyma, 1 kiskanál pirospaprika, oreganó, só, vagy "diétás" (nátriumszegény) só. Tálaláshoz: zsírszegény (12%-os) tejföl Elkészítési idõ: 30 perc Elkészítése: A lisztet szárazon megpirítjuk, majd az olajat ráöntjük, pirospaprikával megszórjuk, és hideg vízzel felengedve simára keverjük. Hozzáadjuk a savanyú káposztát, és annyi vízzel hígítjuk, amennyi levest szeretnénk, majd puhára fõzzük. Megsózzuk, oregánóval, apróra vágott vörös- és fokhagymával fûszerezzük. Betétnek baromfivirsli-karikákat fõzünk bele. Ha feljöttek a leves tetejére, zsírszegény tejföllel dúsítva tálaljuk.

6 6 MEGEMLÉKEZÉS December Visszapillantás a 2005-ös esztendõre Szõttes napok Március 15-ei megemlékezés Szõttes napok Majális Varnus Xavér orgonamûvész koncertje

7 2005. December MEGEMLÉKEZÉS 7 Visszapillantás a 2005-ös esztendõre Az általános iskola új kerítése Augusztus 20-ai kenyérszentelés Telefonkábel lefektetése Sportpark Iskolai névadó ünnepség Idõsek napja Idõsek napja

8 SULI - OVI HÍREK AZ ÓVODA ÉLETÉBÕL December Megjött a tél Hujja hó! Nagy pelyhekben Hull a hó Minden gyerek álma ilyenkor karácsony táján, hogy nagy pelyhekben hulljon a hó, hogy szánkózzanak, hógolyózzanak. Az óvodában minden gyerek várta a decembert, mert tudták, hogy dec. 6-án jön a Télapó. Bizony, eljött hozzánk, s puttonya tele volt mindenféle jóval. A gyerekek verssel, énekkel köszöntötték õt, aki ezért ajándékkal halmozta el õket. Aki elõször találkozott a Télapóval egy kicsit megszeppent, és félve ment ki a csomagért. Ilyenkor minden gyerek szeme csillog, és fogadkoznak, hogy szót fogadnak ezentúl, és jól viselkednek majd az óvodában és otthon. Köszönték a Télapónak az ajándékot, s kérték jöjjön el máskor is. Egy versidézettel kívánunk minden családnak: Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet! Mi is azt kívánjuk drága jó Szüleinknek, Anyukánknak, Apukánknak, testvérkéinknek, hogy ezen a szent ünnepen különösen boldogok legyenek,- felejtsenek el minden földi gondot,- ne legyen szomorúság, hanem szent öröm, és béke töltse be e kis családunk meleg otthonát. Kiss Pálné óvodavezetõ Hull a hó, hull a hó Jön a karácsony, jaj de jó. Az óvodában szokás szerint pompában, díszben csillog a fenyõfa. A gyerekekkel közösen öltöztetjük fel a fenyõfát, hogy karácsonyi díszben pompázzon. Az ezt megelõzõ napokban mézeskalácsdíszeket készítettek, ezek is felkerülnek a fára, azokkal a díszekkel együtt, amiket erre az alkalomra készítettek. Közben énekelünk, zenét hallgatunk, csillagszórót gyújtunk. Meggyújtjuk az adventi koszorún az utolsó gyertyát. Közeleg a karácsony, a szeretet a béke ünnepe. Ilyenkor a család együtt ünnepel, örülnek egymásnak, az ajándékoknak.

9 2005. December GYERMEKOLDAL 9 REJTVÉNY Méz alapanyagú sütemény Illatos ételízesítõ (kéreg!) Csokis tetejû süti December 6-án érkezik Karácsony hava Jézus nevelõapja Ilyenkorra már kiforr Karácsony jelképe Az adventi koszorú 4 kelléke Az elõbbi "kísérõje" Jézus anyja Rejtvényünk egy karácsonyi eseményhez kapcsolódó tárgy szavait kell az ábrába beírni. A megfejtéseket a Polgármesteri hivatalba kell eljuttatni, január 31-ig. Elõzõ havi megfejtés: NYÍRSÉGI ÕSZ GYÜMÖLCSKARNEVÁL Sorsolás alapján az alábbi olvasóink nyertek: 1. Bodó Norbert (Paszab, Kossuth u. 25.) 2. Kovács Mária (Paszab, Kossuth u. 9.) 3. Mészáros Zsuzsa (Paszab, Fõ u. 9.) A nyeremények a könyvtárban vehetõk át! Czomba Zoltán

10 HÁZUNK TÁJÁN December Pár nap és itt van egyik legszebb ünnepünk, Jézus születésének napja KARÁCSONY. A BETLEHEMI esemény nyomán hazánkban is elindult egy folyamat, igaz hogy csak a 17. századtól. Iskolai elõadások dolgozták fel a születés történetét, az akkori iskolák (egyházi szervezésben) misztériumjáték szintjén. Ez a hagyomány maradt fenn a századok során, s lett belõle egy olyan esemény, mely Paszabon is népszerû lett. Maga a történet a születéshez kapcsolódik a pásztorok adták elõ a megváltó világrajöttét. A koreográfia folyamatosan változott, de az alap az pontosan mutatta a történelmi eseményeket. A pásztorok mellett voltak angyalok és a hagyományokhoz híven az öreg mai néven ellenzék aki magyarázta a történteket. Ruházata elütött a többiekétõl. Bundája erõs kontraszt volt az angyalok fehér palástjától, a pásztorok süvegétõl. Az elõkészületek a BETLEHEM elkészítésével kezdõdött. Itt Paszabon nem az egyszerû jászolt ábrázolták, kartonból templomszerû építményt alkottak, benne a betlehemi szereplõk figuráival. Ezzel vonultak házról házra és adták elõ a születéstörténetet. Csörgõs botjaikkal, az öreg huncutsága szerezte meg a napszámot : bundája alá eldugott valamilyen tárgyat, amit ki kellett váltani. Beszéde többnyire kétértelmû volt, ezt figurázták ki a pásztorok. - Magánvélemény: mint kisgyerek, igen féltem az öregtõl de nagyanyám ölében kíváncsian néztem végig az elõadást. A régi eseményekbõl Csonka Jancsi, Tóth Gyuri maradt meg emlékezetemben. Volt még egyéb karácsonyi köszöntés is! A hatvanas években még másabb volt a világ: hajtották a csordát kondás terelte a nyájat a Holt Tiszához. A csordás, a kondás is köszöntötte a nagy ünnepet. Trombitával, kürttel, ostorcsapásokkal jelentek meg a gazdáknál, akik borral, karácsonyi kaláccsal köszönték meg a jókívánságokat. Egy ideig még divat volt a Kántálás is, ahol karácsonyi köszöntõket, fõként egyházi dalokat énekeltek. Szabad az Istent dicsérni kérdés után a házigazda engedélye után hangzottak el a mondókák és pár forint, sütemény volt a jutalom. Czomba Zoltán

11 2005. December SULI - OVI HÍREK 11 AZ ISKOLÁBAN TÖRTÉNT november 24-én Tiszateleken a RISZ mesemondó versenyen Kállai Sándor József 2. osztályos tanuló 4. helyezést ért el. Gratulálunk a tanulónak és a felkészítõ tanítónõnek Tûrk Ferencnének! Iskolánk rendezte meg november 29-én a rétközi alsós szavalóversenyt, melyre 110 kisdiák nevezett be. A verseny sikeres lebonyolításáért dicséretet érdemel az alsós és a felsõs munkaközösség. A Bankus Autó KFT. által meghirdetett rajzpályázaton Bodó Zoltán 1. osztályos tanuló 6. helyezést ért el, s ezzel öregbítette iskolánk hírnevét. Gratulálunk! December 7-tõl 9-ig nyílt tanítási napokat tartottunk. Elvártunk volna nagyobb aktivitást a szülõktõl, hiszen ezeken a napokon betekintést nyerhettek volna arról, hogyan dolgoznak gyermekeik a tanítási órákon. A Mikulást nagy érdeklõdéssel, igazi gyermeki izgalommal fogadták az alsós diákok. Versekkel, dalokkal köszönték meg a Mikulás-csomagot. A 2005-ös évet karácsonyi színdarabbal zártuk, s ezzel kívántunk mindenkinek boldog ünnepeket, jó pihenést a téli Szünetre. ARANYLAKODALOM JUHÁSZ IRMA és KATONA MIKLÓS 50. házassági évfordulója volt a közelmúltban. Az Önkormányzat ezúton is gratulál, és jó egészséget kíván!

12 12 HÁZUNK TÁJÁN December JÓTÉKONYSÁGI BÁL Intézményünk, a Turi Sándor Általános Iskola és Óvoda 10. alkalommal rendezett jótékonysági bált november 19-én. Községünk önzetlen adományozóinak köszönhetjük a bál sikerét, melynek bevétele ,- Ft volt. Igyekszünk a befolyt összeget a legcélszerûbben felhasználni. Valamennyi támogatónak tisztelettel megköszönjük a segítséget! Nagy szeretettel ajánlom a résztvevõknak Arany János sorait. Nemhalmegaz,kimilliókrakölti Dús élete kincsét, ámbár napja múl; Hanem lerázván, ami benne földi, Egy éltetõ eszmévé finomúl; Mely fennmarad s nõttön nõ tiszta fénye, A mint idõben, térben távozik; Melyhez tekint fel az utód erénye: Óhajt, remél, hisz és imádkozik... Anyagi támogatást nyújtók: Turi Sándorné, Markovicsné Turi Ágnes, Turi Gábor, Tajthy Péter polgármester, Szabó András, Gold Treffer Betéti Társaság Tiszabercel, Lovácsi János, Pere Gyula, Vargáné Németh Valéria, Balogh Miklós, Tûrk Ferencné, ifj. Kakuk István, Spinda Gáborné, Tóth Lajos, Váradi Péter, Hajós László, Lakatos Béla, dr. Sózer Pápai János. Nyereménytárgyak felajánlói: Nagy Zoltán, Pere Gyula, Kiss Sándorné, Bodóné Bodnár Erika, Máté Jánosné, Újhelyi Pál, Lovácsi János, Tajthy Tamás, Ónodi Gáborné, Román Lajosné, ifj. Ónodi Gáborné, Kovács János, Soltész Ferenc, Mihalik Károly, Takács Gyuláné, Takács Maresz, Bódvai Zoltán, Baloghné Tombor Gyöngyi, Tûrk Ferencné, Zólyominé Hajnal Angelika, id. Tóth Lajosné, Horváth Andrásné, Balogh Miklós, Tóth Mihályné, Tóth Ágnes, Tóth Lajosné, Kovács Imre, Krisztiánné Nagy Valéria, ifj. Kauk István, Tóth Mihály, Kosik János, a paszabi 128-as élelmiszerbolt dolgozói, Vargáné Németh Valéria, Szalmásné Antal Katalin, Bíró Ágnes, Gencsi Lajosné, Balázs István, Kiss Pálné, Oláh Jánosné, Bíró Gáborné, Soltész Gáborné, Varga Sándor, Szemõk Valéria. Köszönetet mondunk Tarjányi Istvánnak, az óvoda szakácsnõjének, Tarapcsák Lászlónének és segítõinek: Simon Györgyné, Humicsku Sándorné, Korsoveczki Mihályné, Bíró Miklósné és Gencsi Lajosné. Szemõk Valéria A község önkormányzatának lapja Felelõs kiadó: Paszab Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Tóth Mihály A szerkesztõbizottság: Czomba Zoltán, Szemõk Valéria, Tóth Imre Szerkesztõség: 4475 Paszab, Polgármesteri Hivatal

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Előterjesztés. Készítette:Feketéné E. Hilda jegyző Orbán Andrásné pénzügyi főea Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester

Előterjesztés. Készítette:Feketéné E. Hilda jegyző Orbán Andrásné pénzügyi főea Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester Előterjesztés Tárgy: Az iskolai és szociális étkezés biztosítása, az étkezésért fizetendő díjakról szóló rendelet elfogadása Készült: A Bakonynánai képviselő-testületek 2013. június 24-ei ülésére Készítette:Feketéné

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát.

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-32/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

A Képviselő-testület november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 371/2010. (XI. 22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere A P Á T I S T V Á N F A L V A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (AKÖKT) 4/2008.(V.29.) r e n d e l e t e A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról Módosította: 5/2011.(V.26.) és

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 2014. december Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 7: 55 Első adventi gyertya meggyújtása 1. c osztály Holper Istvánné 16:00 2014. 12. 03. 11:00 12:00 2014. 12. 04. 14 óra Fogadó

Részletesebben

6. Karácsony előtt dr. Sztakó József ellátogatott az óvodákba, ahol Minden évben a karácsonyi koncerten kerül kiosztásra a Tótkomlós ifjú tehetsége díj. A fiatalokat a helyi oktatási a Képviselő-testület

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat jegyzője a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkavállalóit

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2-án, 20,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli ülésen. Határozat

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el. Napirend

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el. Napirend Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 11-én 16:00

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 A Diákönkormányzat tagjai Az osztály létszámától függően osztályonként 2-3 fő képviselő és egy, a diákönkormányzatot segítő tanár. A Diákönkormányzat összetétele a

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

NYILATKOZAT. Amennyiben a gyermek az iskolai étkezést igénybe veszi, kérjük az alábbi adatokat kitölteni:

NYILATKOZAT. Amennyiben a gyermek az iskolai étkezést igénybe veszi, kérjük az alábbi adatokat kitölteni: NYILATKOZAT Alulírott.. nyilatkozom, hogy.. nevű gyermekem részére a 2016/2017. tanévben az iskolai étkezést az alábbiak szerint kívánom igénybe venni: - Tízórait + ebédet kérek - Ebédet kérek - Tízórait

Részletesebben

BÉKÉS megye Mezıberény település

BÉKÉS megye Mezıberény település ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014. október 12. BÉKÉS megye Mezıberény település Fıpolgármester Polgármester Egyéni listás Egyéni vál. kerület Választókerületek száma 8 Települési komp.listás Fıvárosi/megyei

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület november 5-én órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület november 5-én órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 23/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a december 5-i rendkívüli Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a december 5-i rendkívüli Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. december 5-i rendkívüli Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358 Fax: (44) 501-360 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 57-2/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I.2-858/2010/III. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2007. szeptember 27-én megtartott ZÁRT üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől Csanytelek, Volentér János tér 2. : 63/ , 63/ /2014.

Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől Csanytelek, Volentér János tér 2. : 63/ , 63/ /2014. Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől Csanytelek, Volentér János tér 2. : 63/578-510, 63/578-511 Email: jegyzo@csanytelek.hu 1082-9/2014. E l ő t e r j e s z t é s Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 10-én 17:30

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Szám: 6/4-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U- 9683-6/2014. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2016/17. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2016.

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben