Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok PASZAB Község Önkormányzata nevében a település minden LAKÓJÁNAK! TAJTHY PÉTER polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok PASZAB Község Önkormányzata nevében a település minden LAKÓJÁNAK! TAJTHY PÉTER polgármester"

Átírás

1 A község önkormányzatának lapja December VII. évfolyam 6. szám Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok PASZAB Község Önkormányzata nevében a település minden LAKÓJÁNAK! TAJTHY PÉTER polgármester

2 2 HÁZUNK TÁJÁN December KARÁCSONYI KÖSZÖNTÕ A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát, és az embereknek hirdetik az örömhírt. Õsi, majd 2500 éves prófécia, jövendölés ez, amelyet az elsõ karácsonyt várva vetettek papírra, s amelyet azóta is minden esztendõben újra és újra felidéznek a hívõk. Így advent vége táján valóban nagy a sötétség. Elég, ha a rövid nappalokra, a késõn érkezõ reggelekre és a korán leszálló estékre gondolunk. Mindennapjainkban is elég nagy a zûrzavar: év végi zárás, karácsonyi nagybevásárlás, takarítás, ajándékkészítés, családi programok torlódnak egymásra. Mégis a hozzánk közelítõ ünnep, karácsony ünnepe egyre nagyobb fényességgel világít ebben a sötétségben. Várjuk megérkeztét, csendességét még talán akkor is, ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot. Karácsonykor minden évben valami komoly dolog történik velünk. Talán néhányan ismerik Charles Dickens Karácsonyi ének címû könyvét. A történetben egy, az élet értékes részével nem sokat törõdõ zsugori üzletembert a szellemek különös utazásra visznek. Egyetlen éjszaka alatt végigvezetik az elmúlt karácsonyok napjain, az idei karácsony ünnepén és az eljövendõ karácsonyok titokzatos világán át. Mire véget ér az utazás, az illetõ teljesen átalakul: felismeri az emberi kapcsolatok fontosságát, s ha szabad így mondanom, az élet értelmét. Mi hát a karácsony titka? Ahívõk úgy tuják, az isteni szeretet: az Isten emberré lett. Ráadásul azért jött, hogy szolgálja az embereket, hogy megmutassa a szeretet útját ahogy a hívõk mondják: megváltsa életünket. Fenséges gondolat ez, amelyet csak a hit tesz érthetõvé. És azt hiszem, a nem hívõk is ezt válaszolnák a kérdésre: a karácsony titka a szeretet. A szeretet, amely értelmet ad az életünknek: abból a felismerésbõl táplálkozik, hogy valakinek szüksége van ránk. Kívánom mindannyiuknak, hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség tegye széppé az ünnepüket. Kívánom, hogy ez az ünnepi idõ akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a karácsonyt segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltõdéshez, hogy az újesztendõt új szívvel és újult erõvel kezdhessük. Kívánok sok ajándékot és korlátlan bejglifogyasztást mindenkinek. Tajthy Péter polgármester Assisi Szent Ferenc: Tégy engem békéd eszközévé Uram, tégy a béke eszközévé. hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyûlölet van, hogy megbocsássak, ahol bûn van, hogy egyesítsek, ahol széthúzás van hogy igazságot hozzak, ahol tévedés van, hogy hitet vigyek, ahol sötétség van, hogy örömet vigyek oda, ahol szenvedés van Nem azért, hogy vigasztalódjam, hanem, hogy vigasztaljak; nem azért, hogy megértsenek, hanem, hogy megértsek nem azért, hogy szeressenek, hanem, hogy szeressek; csak ez a fontos, mert amikor adunk - kapunk, amikor megbocsátunk - bocsánatot nyerünk, amikor meghalunk - új életre kelünk.

3 2005. December HÁZUNK TÁJÁN 3 A KÉPVISELÕTESTÜLET HÁZA TÁJÁRÓL ANYAKÖNYV Gratulálunk az újszülötteknek. Barta Gabriella Csenge An.: Hudák Erzsébet Rovatvezetõ: Vattamány Gábor jegyzõ A legutóbbi lapzártánk óta a képviselõ-testület november 28-án tartott testületi ülést. Elsõ napirendként a polgármester beszámolója hangzott el a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról. Ezt követõen elfogadásra került a évi költségvetési rendelet módosítása és a költségvetés 3/4 évi végrehajtásáról szóló tájékoztató. Harmadik napirendként Önkormányzati döntés született arról, hogy a korábbi évekhez hasonlóan minden óvodás és iskolás gyerek mikuláscsomagot, minden háztartás karácsonykor pedig karácsonyi csomagot kap. Ezt követõen elfogadta a Testület a évre érvényes ivóvíz és csatornadíjakat, melyek a változtatás után a következõképp módosulnak. Ivóvíz szolgáltatás Lakosság részére Közület részére Szennyvízelvezetés - tisztítás Lakosság részére Közmûves ivóvízellátást igénybevevõ közület részére 159,- Ft/m 183,- Ft/m 126,- Ft/m 157,- Ft/m Nem közmû hálózatról vett ivóvízbõl keletkezõ szennyvíz elvezetési és tisztítási díja közület részére 202,- Ft/m Alapdíj Lakásonként, vízvételi helyenként Ivóvíz Szennyvíz 200,- Ft/hó 200,- Ft/hó A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Zárt testületi ülésen döntés született arról, hogy a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat évi fordulójában beérkezett 9 pályázót 3.000,- Ft/hó támogatásban részesíti. Asoron következõ tervezett ülésre december 19-én kerül sor Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak. Varga József éves Rádai Áronné Gönczi Marcella éves Sok boldogságot kívánunk az ifjú pároknak! Hullár Lajos és Fekete Tímea Júlianna Várdai Ferenc és Molnár Erika Változás a gyermekvédelmi támogatás folyósításában Paszab Község jegyzõje az alábbiak szerint tájékoztatja a lakosságot a rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a családi pótlék változásáról. A gyermekek védelmérõl szóló évi XXXI. tv. módosításával a rendszeres gyermekvédelmi támogatás december 31. napjával megszûnik és ezzel egyidejûleg a családi pótlék összege jelentõsen emelkedik. Acsaládi pótlék összege az alábbiak szerint alakul: - egy gyermekes család esetén ,-Ft - egy gyermeket nevelõ, egyedülálló esetén ,-Ft - két gyermekes család esetén gyermekenként ,-Ft - két gyermeket nevelõ, egyedülálló esetén gyermekenként ,-Ft - három-vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 14000,-Ft - három vagy több gyermeket nevelõ egyedülálló esetén gyermekenként ,-Ft (Folytatás a következõ oldalon.)

4 4 KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓ December KARÁCSONY Ez az ünnep kimondhatatlan gazdagsággal ajándékoz meg bennünket. Üzenete: az Isten emberré lett, hogy az embert Istenné tegye. Ennek nyomát sem találjuk életünkben. In- kább azt gondoljuk, hogy Isten sem örül annak, hogy embert teremtett a földre. Titokkal tele életünket sivárnak érezzük, nagy az életbizonytalanság. Elkedvetlenedünk, lehangoló- dunk, mint egy félre dobott zongora. Kell, hogy megérintsen bennünket az ünnep jó híre; életünknek van értelme, élni szép, és élni jó. Ha nem így lenne, akkor miért osztozna sor- sunkban az Isten? Rá kellene döbbennünk, hogy nem teljesítményre, ipari termelésre, fogyasztásra vagyunk teremtve, s nyugalmunkat nem teremti meg a bankszámla sem. Rendeltetésünk és életünk értelme egyszerûen az, hogy igazi emberek legyünk. Kezünk van, hogy vele másokat öleljünk. Szívünk van, hogy másokat szeretni tudjunk. Képességünk van arra, hogy másokat boldoggá tegyünk. Rangsorolás, személyválogatás, megkülönböztetés nélkül. Mert Isten is ilyen, és a saját hasonlatosságára teremtett bennünket. Életünkbõl nem zárhatjuk ki a másik embert, mert Isten sem zárt ki életébõl hanem inkább magához ölelt, amikor sorsunkat felvállalta. Minket is számtalan szál köt egymáshoz, ezért mások szeretete nélkül boldogok nem lehetünk. A Karácsony számunkra a legszentebb ünnep. Már várásának ideje is örömmel tölt el. Tudjuk, hogy Jézus megváltoztathatja életünket, mert nem csak azért jött el hogy a jókat üdvözítse, hanem azért is, hogy az eltévelyedetteket a jó útra - tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelõ család esetén ,-Ft - tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelõ egyedülálló esetén ,-Ft. A fenti összeget a Magyar Államkincstár január 01. napjától folyósítja minden jogosult részére. Átmeneti rendelkezésként lehetõség van arra, hogy március 31-éig a régi összegû családi pótlékot és ebben az esetben az önkormányzattól a rendszeres gyermekvédelmi támogatást is tovább kaphatják, akik ezt külön kérik. Az erre vonatkozó igényt január 10- éig lehet kérni a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságától (Nyíregyháza, Mártírok tere 8.). Az igazgatóság a kérelem benyújtását hatósági bizonyítvány kiadásával igazolja. Az önkormányzat képviselõ testülete a rendszeres gyermekvédelmi támogatást abban az esetben, amenynyiben a fentiek szerint a régi családi pótlékot kérték, és ezt az igazgatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal igazolják, március 31-éig, a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytató, illetve felsõfokú iskola nappali tagozatán tanuló nagykorú személy részére pedig legfeljebb augusztus 31-éig továbbfolyósítja. Aki nem fordul ilyen kérelemmel az önkormányzat felé, annak december 31. napjával automatikusan meg fog szûnni a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, de június 30-áig jogosultak továbbra is a 100%-os térítési díj kedvezményre a bölcsõdés, az óvodás, az 1-4 évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatásban résztvevõk. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás helyett a települési önkormányzat jegyzõje, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapítja meg, melyet kérni kell. Ezt abban az esetben lehet megállapítani, ha a jogszabályban elõírt (1997. évi XXXI. tv. 19. ) feltételeknek megfelelnek. A gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság azt jelenti, hogy jogosult az óvodás, az 1-4 évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatásban résztvevõ a 100%-os térítési díj kedvezményre, továbbá a július hónapban folyósításra kerülõ egyszeri támogatásra, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre. Vattamány Gábor jegyzõ vezesse. Csodálatos érzés, hogy évrõl-évre újra átélhetjük születésének örömét. De ehhez túl kell lépnünk a féktelen vásárlásokon, a húsos és süteményes tálon, s minden más tárgyi dolgon. Az ünnep üzenetét magunkba zártan sem érthetjük meg. Közösségben, családi körben és a templomokban kell ünnepelnünk. Az ünnepet õsi szöveg szerint, a diakónus az éjféli szentmise elõtt énekelve a következõ módon hirdeti meg: Sokezer évvel azután, hogy Isten a mennyet és a földet alkotá, / kétezer évvel Ábrahám születése után, / és 1500 évvel azután, hogy Izrael népe Mózessel Egyiptomból kivonult; / Dávidnak királlyá fölkenése után 1032 évvel / a Dániel jövendölése szerinti 65. évhétben, / a 194. olimpiai szakasz idején, / 752 évvel Róma város alapítása után; / Octavianus Augusztus császár uralkodásának 42. évében, / amikor a béke az egész földön helyreállt, / az üdvtörténet hatodik korszakában; / ekkor Jézus Krisztus, örökkévaló Isten, / az örök Atya fia, / elhatározva, hogy kegyelemhozó eljövetele által megszenteli a világot: FOGANTATÉK A SZENTLÉLEKTÕL / ÉS FOGANTATÁSA UTÁN KI- LENC HÓNAPPAL, SZÜLETÉK SZÛZ MÁRIÁTÓL, A JÚDEAI BETLEHEMBEN, ÉS EMBERRÕ LÕN. (Itt mindenki letérdelve csendben hálát mond. Az énekes így fejezi be;) Holnap Karácsony, a mi Urunk, Jézus Krisztus test szerinti születésének ünnepe " Varga János plébános

5 2005. December EGÉSZSÉGÜNKÉRT Egészségügyi rovat A gyomorrontás elnevezés általánosan használt fogalom a gyomorral kapcsolatos rossz közérzet tüneteinek leírásánál. Az esetek legnagyobb részében a gyomorrontás nem komoly és könnyen megelõzhetõ vagy kezelhetõ jelenség. Ritka esetben a folyamatosan fennálló tünetek komoly betegség jelei lehetnek, mint a gyomor-, nyombélfekély, epehólyagbetegség és gyo- morrák. Tünetek: A has felsõ részén jelentkezõ fájdalom/rossz közér- zet /. Gyomorégés (a mellkasban a has felsõ részén jelentkezõ égetõ érzés). Teltségérzet. Gáztartalom a gyomorban, gyakori böfögés. Hányinger, hányás. Kiváltó okok: A gyomorfal irritációja vagy gyulladása, me- lyet olyan tényezõk okoznak, mint a rendszertelen étkezés, a túl sok vagy túl kevés étel fogyasztása, ételmérgezés, ételallergia, dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, vírusos/bakteriális fertõ- zés, bizonyos gyógyszerek szedése, mint az aszpirin, sõt még a stressz is. Mit tehet Ön: Amíg a tünetek meg nem szûnnek, kerülje az alkoholt és a fûszeres ételeket! Szedjen savmegkötõ gyógysze- GYOMORRONTÁS 5 A decemberi ünnepek (karácsony, szilveszter) alatt aktuális egészségügyi probléma sok ember esetében a gyomorrontás. Az alábbi cikkünk ezzel kapcsolatosan lát el néhány hasznos tanáccsal! VICCEK - VICCEK - VICCEK Csinos pincérnõ az úri vendéghez: - Hogy kéri a tojásait, fõve vagy rántva? - Simogatva. - Pincér, van a tegnapi pörköltbõl? - Igen, uram. - Rendben, akkor máshova megyek. A vendég betér az étterembe. - Fõúr! Háromszáz forintom van, mit tud ezért a pénzért ajánlani - Hogy szíveskedjen átfáradni a szemközti büfébe! A vendéglõben, a pincér a vendéghez: - Uram felakaszthatom a kabátját? - Tõlem akár fõbe is lõheti. Az idõ pénz! - gondolta a pincér és hozzáadta a számlához a dátumot. Egy ember amikor egy hotelban száll meg, a szekrényben egy ottfelejtett nõi pongyolát talál. Becsengeti a szobapincért: - Itt van, kérem, ez a pongyola. Estére töltve hozza vissza. - Ej, hát milyen pincér maga? - bosszankodik a vendéglõs. - Már megint eltört egy pezsgõspoharat. Remélem ez volt az utolsó! - Nem, fõnök, még van három. Hajópincér a tengeribeteghez: - Az ebédjét a kabinba kéri, vagy egybõl hajítsam át a korláton? - Pincér! Az ujja beleér a levesbe! - Nem baj. Már nem forró. - Pincér, az ujja belelóg a levesembe! - Igen, mert az orvos azt mondta, tartsam meleg helyen. - Tudja mit, akkor dugja a seggébe! - Eddig ott volt! - Pincér, a bécsi szeletem tiszta alkoholszagú. A pincér hátralép két lépést, majd megkérdezi: - Most is? reket! Szedjen egyszerû görcsoldókat, ha a fájdalom kólikás jellegû (hullámokban/görcsökben támad és múlik)! Látogassa meg orvosát, ha a tünetek rosszabbodnak, ha heteken keresztül fennállnak, vagy ha a szokásostól eltérõ módon jelentkeznek! Mit tehet az orvos: Megfelelõ vizsgálatokat végez (pl. gyo- mor röntgen, gyomortükrözés, ultrahangos epehólyag vizsgá- lat) abból a célból, hogy a komoly betegségeket kizárja a lehetõ- ségek sorából. Görcsoldó és hányáscsillapító gyógyszereket vagy antibiotikumot ír fel. Megelõzés: Táplálkozzon rendszeresen és mértékletesen! Próbálja meg beazonosítani azokat az ételeket/tényezõket, me- lyek Önnél gyomorrontást váltanak ki, és kerülje õket! Kerülje a dohányzást és a túlzott mértékû alkoholfogyasztást! Tanulja meg kezelni a stresszt! Olvassa el a Gyógyszerek tájékoztató lapjait, és kerülje az olyan orvosságokat, melyekrõl ismeretes, hogy gyomor/nyombél (gyomor a vékonybél felsõ szakasza) panaszokat okoznak! Kérje meg orvosát/gyógyszerészét, hogy ajánljon alternatív készítményeket! KORHELYLEVES Hozzávalók: 400 g savanyú káposzta, 4 db baromfivirsli, 1 közepes fej hagyma, 2 evõkanál teljes kiõrlésû liszt, 2 evõkanál olaj, 2 gerezd fokhagyma, 1 kiskanál pirospaprika, oreganó, só, vagy "diétás" (nátriumszegény) só. Tálaláshoz: zsírszegény (12%-os) tejföl Elkészítési idõ: 30 perc Elkészítése: A lisztet szárazon megpirítjuk, majd az olajat ráöntjük, pirospaprikával megszórjuk, és hideg vízzel felengedve simára keverjük. Hozzáadjuk a savanyú káposztát, és annyi vízzel hígítjuk, amennyi levest szeretnénk, majd puhára fõzzük. Megsózzuk, oregánóval, apróra vágott vörös- és fokhagymával fûszerezzük. Betétnek baromfivirsli-karikákat fõzünk bele. Ha feljöttek a leves tetejére, zsírszegény tejföllel dúsítva tálaljuk.

6 6 MEGEMLÉKEZÉS December Visszapillantás a 2005-ös esztendõre Szõttes napok Március 15-ei megemlékezés Szõttes napok Majális Varnus Xavér orgonamûvész koncertje

7 2005. December MEGEMLÉKEZÉS 7 Visszapillantás a 2005-ös esztendõre Az általános iskola új kerítése Augusztus 20-ai kenyérszentelés Telefonkábel lefektetése Sportpark Iskolai névadó ünnepség Idõsek napja Idõsek napja

8 SULI - OVI HÍREK AZ ÓVODA ÉLETÉBÕL December Megjött a tél Hujja hó! Nagy pelyhekben Hull a hó Minden gyerek álma ilyenkor karácsony táján, hogy nagy pelyhekben hulljon a hó, hogy szánkózzanak, hógolyózzanak. Az óvodában minden gyerek várta a decembert, mert tudták, hogy dec. 6-án jön a Télapó. Bizony, eljött hozzánk, s puttonya tele volt mindenféle jóval. A gyerekek verssel, énekkel köszöntötték õt, aki ezért ajándékkal halmozta el õket. Aki elõször találkozott a Télapóval egy kicsit megszeppent, és félve ment ki a csomagért. Ilyenkor minden gyerek szeme csillog, és fogadkoznak, hogy szót fogadnak ezentúl, és jól viselkednek majd az óvodában és otthon. Köszönték a Télapónak az ajándékot, s kérték jöjjön el máskor is. Egy versidézettel kívánunk minden családnak: Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet! Mi is azt kívánjuk drága jó Szüleinknek, Anyukánknak, Apukánknak, testvérkéinknek, hogy ezen a szent ünnepen különösen boldogok legyenek,- felejtsenek el minden földi gondot,- ne legyen szomorúság, hanem szent öröm, és béke töltse be e kis családunk meleg otthonát. Kiss Pálné óvodavezetõ Hull a hó, hull a hó Jön a karácsony, jaj de jó. Az óvodában szokás szerint pompában, díszben csillog a fenyõfa. A gyerekekkel közösen öltöztetjük fel a fenyõfát, hogy karácsonyi díszben pompázzon. Az ezt megelõzõ napokban mézeskalácsdíszeket készítettek, ezek is felkerülnek a fára, azokkal a díszekkel együtt, amiket erre az alkalomra készítettek. Közben énekelünk, zenét hallgatunk, csillagszórót gyújtunk. Meggyújtjuk az adventi koszorún az utolsó gyertyát. Közeleg a karácsony, a szeretet a béke ünnepe. Ilyenkor a család együtt ünnepel, örülnek egymásnak, az ajándékoknak.

9 2005. December GYERMEKOLDAL 9 REJTVÉNY Méz alapanyagú sütemény Illatos ételízesítõ (kéreg!) Csokis tetejû süti December 6-án érkezik Karácsony hava Jézus nevelõapja Ilyenkorra már kiforr Karácsony jelképe Az adventi koszorú 4 kelléke Az elõbbi "kísérõje" Jézus anyja Rejtvényünk egy karácsonyi eseményhez kapcsolódó tárgy szavait kell az ábrába beírni. A megfejtéseket a Polgármesteri hivatalba kell eljuttatni, január 31-ig. Elõzõ havi megfejtés: NYÍRSÉGI ÕSZ GYÜMÖLCSKARNEVÁL Sorsolás alapján az alábbi olvasóink nyertek: 1. Bodó Norbert (Paszab, Kossuth u. 25.) 2. Kovács Mária (Paszab, Kossuth u. 9.) 3. Mészáros Zsuzsa (Paszab, Fõ u. 9.) A nyeremények a könyvtárban vehetõk át! Czomba Zoltán

10 HÁZUNK TÁJÁN December Pár nap és itt van egyik legszebb ünnepünk, Jézus születésének napja KARÁCSONY. A BETLEHEMI esemény nyomán hazánkban is elindult egy folyamat, igaz hogy csak a 17. századtól. Iskolai elõadások dolgozták fel a születés történetét, az akkori iskolák (egyházi szervezésben) misztériumjáték szintjén. Ez a hagyomány maradt fenn a századok során, s lett belõle egy olyan esemény, mely Paszabon is népszerû lett. Maga a történet a születéshez kapcsolódik a pásztorok adták elõ a megváltó világrajöttét. A koreográfia folyamatosan változott, de az alap az pontosan mutatta a történelmi eseményeket. A pásztorok mellett voltak angyalok és a hagyományokhoz híven az öreg mai néven ellenzék aki magyarázta a történteket. Ruházata elütött a többiekétõl. Bundája erõs kontraszt volt az angyalok fehér palástjától, a pásztorok süvegétõl. Az elõkészületek a BETLEHEM elkészítésével kezdõdött. Itt Paszabon nem az egyszerû jászolt ábrázolták, kartonból templomszerû építményt alkottak, benne a betlehemi szereplõk figuráival. Ezzel vonultak házról házra és adták elõ a születéstörténetet. Csörgõs botjaikkal, az öreg huncutsága szerezte meg a napszámot : bundája alá eldugott valamilyen tárgyat, amit ki kellett váltani. Beszéde többnyire kétértelmû volt, ezt figurázták ki a pásztorok. - Magánvélemény: mint kisgyerek, igen féltem az öregtõl de nagyanyám ölében kíváncsian néztem végig az elõadást. A régi eseményekbõl Csonka Jancsi, Tóth Gyuri maradt meg emlékezetemben. Volt még egyéb karácsonyi köszöntés is! A hatvanas években még másabb volt a világ: hajtották a csordát kondás terelte a nyájat a Holt Tiszához. A csordás, a kondás is köszöntötte a nagy ünnepet. Trombitával, kürttel, ostorcsapásokkal jelentek meg a gazdáknál, akik borral, karácsonyi kaláccsal köszönték meg a jókívánságokat. Egy ideig még divat volt a Kántálás is, ahol karácsonyi köszöntõket, fõként egyházi dalokat énekeltek. Szabad az Istent dicsérni kérdés után a házigazda engedélye után hangzottak el a mondókák és pár forint, sütemény volt a jutalom. Czomba Zoltán

11 2005. December SULI - OVI HÍREK 11 AZ ISKOLÁBAN TÖRTÉNT november 24-én Tiszateleken a RISZ mesemondó versenyen Kállai Sándor József 2. osztályos tanuló 4. helyezést ért el. Gratulálunk a tanulónak és a felkészítõ tanítónõnek Tûrk Ferencnének! Iskolánk rendezte meg november 29-én a rétközi alsós szavalóversenyt, melyre 110 kisdiák nevezett be. A verseny sikeres lebonyolításáért dicséretet érdemel az alsós és a felsõs munkaközösség. A Bankus Autó KFT. által meghirdetett rajzpályázaton Bodó Zoltán 1. osztályos tanuló 6. helyezést ért el, s ezzel öregbítette iskolánk hírnevét. Gratulálunk! December 7-tõl 9-ig nyílt tanítási napokat tartottunk. Elvártunk volna nagyobb aktivitást a szülõktõl, hiszen ezeken a napokon betekintést nyerhettek volna arról, hogyan dolgoznak gyermekeik a tanítási órákon. A Mikulást nagy érdeklõdéssel, igazi gyermeki izgalommal fogadták az alsós diákok. Versekkel, dalokkal köszönték meg a Mikulás-csomagot. A 2005-ös évet karácsonyi színdarabbal zártuk, s ezzel kívántunk mindenkinek boldog ünnepeket, jó pihenést a téli Szünetre. ARANYLAKODALOM JUHÁSZ IRMA és KATONA MIKLÓS 50. házassági évfordulója volt a közelmúltban. Az Önkormányzat ezúton is gratulál, és jó egészséget kíván!

12 12 HÁZUNK TÁJÁN December JÓTÉKONYSÁGI BÁL Intézményünk, a Turi Sándor Általános Iskola és Óvoda 10. alkalommal rendezett jótékonysági bált november 19-én. Községünk önzetlen adományozóinak köszönhetjük a bál sikerét, melynek bevétele ,- Ft volt. Igyekszünk a befolyt összeget a legcélszerûbben felhasználni. Valamennyi támogatónak tisztelettel megköszönjük a segítséget! Nagy szeretettel ajánlom a résztvevõknak Arany János sorait. Nemhalmegaz,kimilliókrakölti Dús élete kincsét, ámbár napja múl; Hanem lerázván, ami benne földi, Egy éltetõ eszmévé finomúl; Mely fennmarad s nõttön nõ tiszta fénye, A mint idõben, térben távozik; Melyhez tekint fel az utód erénye: Óhajt, remél, hisz és imádkozik... Anyagi támogatást nyújtók: Turi Sándorné, Markovicsné Turi Ágnes, Turi Gábor, Tajthy Péter polgármester, Szabó András, Gold Treffer Betéti Társaság Tiszabercel, Lovácsi János, Pere Gyula, Vargáné Németh Valéria, Balogh Miklós, Tûrk Ferencné, ifj. Kakuk István, Spinda Gáborné, Tóth Lajos, Váradi Péter, Hajós László, Lakatos Béla, dr. Sózer Pápai János. Nyereménytárgyak felajánlói: Nagy Zoltán, Pere Gyula, Kiss Sándorné, Bodóné Bodnár Erika, Máté Jánosné, Újhelyi Pál, Lovácsi János, Tajthy Tamás, Ónodi Gáborné, Román Lajosné, ifj. Ónodi Gáborné, Kovács János, Soltész Ferenc, Mihalik Károly, Takács Gyuláné, Takács Maresz, Bódvai Zoltán, Baloghné Tombor Gyöngyi, Tûrk Ferencné, Zólyominé Hajnal Angelika, id. Tóth Lajosné, Horváth Andrásné, Balogh Miklós, Tóth Mihályné, Tóth Ágnes, Tóth Lajosné, Kovács Imre, Krisztiánné Nagy Valéria, ifj. Kauk István, Tóth Mihály, Kosik János, a paszabi 128-as élelmiszerbolt dolgozói, Vargáné Németh Valéria, Szalmásné Antal Katalin, Bíró Ágnes, Gencsi Lajosné, Balázs István, Kiss Pálné, Oláh Jánosné, Bíró Gáborné, Soltész Gáborné, Varga Sándor, Szemõk Valéria. Köszönetet mondunk Tarjányi Istvánnak, az óvoda szakácsnõjének, Tarapcsák Lászlónének és segítõinek: Simon Györgyné, Humicsku Sándorné, Korsoveczki Mihályné, Bíró Miklósné és Gencsi Lajosné. Szemõk Valéria A község önkormányzatának lapja Felelõs kiadó: Paszab Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Tóth Mihály A szerkesztõbizottság: Czomba Zoltán, Szemõk Valéria, Tóth Imre Szerkesztõség: 4475 Paszab, Polgármesteri Hivatal

ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY. Itt van a szép, víg karácsony, Élünk dión, friss kalácson: mennyi finom csemege! Kicsi szíved remeg-e?

ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY. Itt van a szép, víg karácsony, Élünk dión, friss kalácson: mennyi finom csemege! Kicsi szíved remeg-e? Paszab Község Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 2. szám 2014. december ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY Itt van a szép, víg karácsony, Élünk dión, friss kalácson: mennyi finom csemege! Kicsi szíved remeg-e?

Részletesebben

XIX. évfolyam, 12. szám 2011. december KARÁCSONYI LEVÉL

XIX. évfolyam, 12. szám 2011. december KARÁCSONYI LEVÉL XIX. évfolyam, 12. szám 2011. december Nemsokára elérkezik a születésnapom. Nagyon sok ember bevásárol. Készülnek már a külön erre az alkalom ra szóló rádiós- és televíziós műso rok, hirdetések, reklámok.

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Epöli Hírmondó. XI. évfolyam 4. szám 2009. december. e-mail: onkormanyzat@epol.hu honlap: www.epol.hu

Epöli Hírmondó. XI. évfolyam 4. szám 2009. december. e-mail: onkormanyzat@epol.hu honlap: www.epol.hu Epöli Hírmondó XI. évfolyam 4. szám 2009. december e-mail: onkormanyzat@epol.hu honlap: www.epol.hu Karácsonyi fények Mint fenyőfán a gyertyafény, Szívünkben úgy ég a remény, A vágy, hogy lássuk a szemekben

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám A szeretet és békesség ünnepe A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát, és az embe- rek hirdetik az örömhírt. nagybevásárlás,

Részletesebben

Karácsonyi szeretethimnusz

Karácsonyi szeretethimnusz Karácsonyi szeretethimnusz Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha

Részletesebben

Kél a magasból tiszta fény

Kél a magasból tiszta fény Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VII. évfolyam IV. szám 2013. december Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: -4. oldalon: Sávolyi arcok- Sávolyi sorsok -5. oldalon: Írás a Szent Család

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

zus arra intette tanítványait,

zus arra intette tanítványait, Lellei XXII. évfolyam 12. szám Újság 2013. december A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. (Ézsaiás 9,1.) A Biblia tanítása szerint az

Részletesebben

Karácsonyi köszöntő. (Böjte Csaba) Papkeszi Önkormányzati Lapja VI. évfolyam 6. szám 2012. december

Karácsonyi köszöntő. (Böjte Csaba) Papkeszi Önkormányzati Lapja VI. évfolyam 6. szám 2012. december Papkeszi Hírlap Papkeszi Önkormányzati Lapja VI. évfolyam 6. szám 2012. december Karácsonyi köszöntő Nem kell bölcselkedni, valótlan dolgokkal hencegni, csak az igazat mondd ki, de azt újból és újból örömmel

Részletesebben

./0-1%*!!"#('2 !!"#$%&'()*+,-'( Az MVH által, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től

./0-1%*!!#('2 !!#$%&'()*+,-'( Az MVH által, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től !!"#$%&'()*+,-'( Számomra a karácsony az év egyik legszebb ünnepe. Gyermekként izgatottan számoltam vissza, és vártam a nagy napot, amikor megtelik fenyőillattal a lakás, és persze kifúrta az oldalamat

Részletesebben

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 12. szám 2010. december 17. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER Tartalomból:

Részletesebben

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám 2012. Tél

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám 2012. Tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám 2012. Tél Mimmo Muolo, az Avvenire vatikánszakértõje könyvet írt Ellopott ünnepeink fedezzük fel újra az ünnep keresztény értelmét címmel. Annak a hosszú

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

Takács István kiállítás

Takács István kiállítás XXIV. évf. 25. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. december 13. Takács István kiállítás Az önkormányzati adósságrendezésről Tállai András A pályaválasztási lehetőségekről Csirmaz István Szakmai nívódíjat kapott

Részletesebben

Tartalomból: XV. ÉVFOLYAM 10-11-12. SZÁM 2012. OKTÓBER NOVEMBER - DECEMBER

Tartalomból: XV. ÉVFOLYAM 10-11-12. SZÁM 2012. OKTÓBER NOVEMBER - DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 10-11-12. SZÁM 2012. OKTÓBER NOVEMBER - DECEMBER Tartalomból: 2-3. oldal: Önkormányzati hírek ***4-7. oldal: Suli hírek *** 7. oldal: Ovi hírek *** 8-9. oldal: Táncest *** 10-11. oldal:mesél

Részletesebben

Az én falum - Mezôfalva 1 MEZÔFAL

Az én falum - Mezôfalva 1 MEZÔFAL Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2007. december Tartalom Több mint egy százassal... 2. oldal Minõsített sikerek az oktatásban 2. oldal Költségvetési koncepció:

Részletesebben

Iskolai Mozaik MONDANDÓ 2007. TAVASZ

Iskolai Mozaik MONDANDÓ 2007. TAVASZ A böjt... Hamvazószerdától kezdve a nagyböjti időben 40 napon át készülünk a húsvét ünnepére. A bűnbánattartás időszaka ez számunkra, amely lehetőséget ad, hogy Istennel való kapcsolatunkat rendezzük.

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

A Szűzanya karácsonya

A Szűzanya karácsonya HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. DECEMBER 8. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 120,- FT A Szűzanya karácsonya Az első karácsony eseményeit számtalan festő próbálta már megfesteni, ábrázolni. Természetesen

Részletesebben

XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap

XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap Igari Hírek www.tiszaigar.eu XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap Békés, boldog karácsonyt kívánunk! A karácsonyt megelőző négy hét az advent, vagyis a várakozás időszaka.

Részletesebben

Köszöntõ MEGHÍVÓ. Perkáta Karácsonya 2012. december 21-én, pénteken 16 órai. a templomban és a templomkertben.

Köszöntõ MEGHÍVÓ. Perkáta Karácsonya 2012. december 21-én, pénteken 16 órai. a templomban és a templomkertben. XXII. ÉVFOLYAM, 2012. 12. SZÁM DECEMBER Pavlicsek Zsolt Ünnepre vágyunk Lótva-futva késõ estig, lényegét így gyakran veszti, lelkünk békés csöndje, s elillan a meg sem érkezett Karácsony igaz öröme. Forgatag

Részletesebben

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár XXIV. évfolyam 12. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. december Az alkotás a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak munkája Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, boldog Új

Részletesebben

Gyertyák fényénél KARÁCSONYRA. Ázamc^iamfl, s 4. (léaés', ú j/ e&ztendéá ^úfdm m Á/

Gyertyák fényénél KARÁCSONYRA. Ázamc^iamfl, s 4. (léaés', ú j/ e&ztendéá ^úfdm m Á/ Gyertyák fényénél Advent a karácsonyi előkészület, a reménykedés ideje. Egy- részt utalás a történelmi adventre, a választott nép Messiást váró évezredeire, másrészt készület karácsony ünnepére, Jézus

Részletesebben

Karácsonyi Fohász. Van, ahol már hull a hó, s már fehér a Karácsony... Karácsony táján

Karácsonyi Fohász. Van, ahol már hull a hó, s már fehér a Karácsony... Karácsony táján A községi önkormányzat tájékoztatója XVI. évfolyam, 5. szám. 2010. DECEMBER Van, ahol már hull a hó, s már fehér a Karácsony... Ahol az emberek leülnek, s átgondolják a tavaly december 24-e óta eltelt

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Hír mon dó. Vi lá go si. December 2-án esôs napra ébredtünk, az eget kémlelvén arra gondoltam, hogy kárba vész az a sok munka,

Hír mon dó. Vi lá go si. December 2-án esôs napra ébredtünk, az eget kémlelvén arra gondoltam, hogy kárba vész az a sok munka, C M Y K Vi lá go si Hír mon dó XVII. évfolyam, 12. szám A d v e n t i g ye r t ya g yú jt á s 2 0 0 7 December 2-án esôs napra ébredtünk, az eget kémlelvén arra gondoltam, hogy kárba vész az a sok munka,

Részletesebben