Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 30-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre, Terdik Ferenc, Hegedűsné Varga Irén, Demetrovics József, dr. Farkas Dezső, Tóth Lajos, Kardos István, Galics Mihály, Sajtosné Majoros Klára, Demetrovics Péter, Varga Gusztáv, Schwarcz Tibor, Makai Lajos, Tóth Ferenc képviselők, Keserű László jegyző, Tóthné Megyaszai Szilvia jegyzőkönyvvezető, 15 fő érdeklődő, városlakó. Nem jelentek meg: Tóth László képviselő, Károlyi Mihály alpolgármester Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen 16 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Ökrös István és Terdik Ferenc képviselőket javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 15 igen, 1 tartózkodás. Megállapítom, hogy a képviselő-testület Ökrös István és Terdik Ferenc képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek kijelölte. Javaslom, hogy a 8/b. napirendnél tárgyaljuk pluszként a területi kiegyenlítő támogatás lemondásáról szóló előterjesztést, mely kiosztásra került az ülés elején.

2 2 A 8/d. napirendhez is kiosztottunk egy plusz előterjesztést, kérem hogy erről is tárgyaljunk. A 8/f. napirendet előterjesztés a Balatongyöröki Üdülőtábor felújítási munkáinak pályázati lehetőségéről visszavonom. A 8/g. napirenddel együtt tárgyaljunk meg egy új előterjesztést, ugyancsak vis maior keretből való támogatás igénylésére. Utolsó napirendként pedig javaslom, hogy vegyünk fel egy új előterjesztést Makfalva testvérvárosunkkal kapcsolatos javaslatról. Aki az így módosított napirendekkel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen. N a p i r e n d e k: 1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről. Előadó: Dr. Molnár László polgármester 2. Beszámoló az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról. Előadó: Dr. Molnár László polgármester 2/a. Tájékoztató a évben végzett felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól. Előadó: Kürthy Ferencné irodavezető 3. A Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft évi mérlegbeszámolójának jóváhagyása, az ügyvezető igazgató részére megállapított prémiumfeladatok értékelése, a kifizethető prémium megállapítása. Előadó: Vásári Gáborné ügyvezető igazgató, Dr. Molnár László polgármester 4. A Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft évi üzleti tervének jóváhagyása, az ügyvezető igazgató évi prémiumfeladatának, bérfejlesztésének megállapítása. Előadó: Vásári Gáborné ügyvezető igazgató, Dr. Molnár László polgármester

3 3 5. A Püspökladányi Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Kft évi mérlegbeszámolójának jóváhagyása, az ügyvezető igazgató részére megállapított prémiumfeladatok értékelése, a kifizethető prémium megállapítása. Előadó: Dobrossy Barnabás ügyvezető igazgató Dr. Molnár László polgármester 6. A Püspökladányi Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Kft évi üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető igazgató évi prémiumfeladatának, bérének megállapítása. Előadó: Dobrossy Barnabás ügyvezető igazgató, Dr. Molnár László polgármester 7. Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről. Előadó: Dr. Molnár László polgármester 8. K ü l ö n f é l é k. a) Előterjesztés a évi ellenőrzési terv elfogadására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester b) Előterjesztés célelőirányzatról történő lemondásról és területi kiegyenlítő támogatás lemondásáról. Előadó: Dr. Molnár László polgármester c) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásához. Előadó: Dr. Molnár László polgármester d) Előterjesztés a Gyógy- és Strandfürdő rekonstrukció és vízforgató gépház építésére érkezett ajánlatok elbírálásáról és a Gyógyfürdő rekonstrukció és vízforgató gépház építés vállalkozásba adására előírt nyílt ajánlati felhívás jóváhagyására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester

4 4 e) Előterjesztés műfüves pálya létesítésének pályázati lehetőségeiről. Előadó: Dr. Molnár László polgármester f) Előterjesztés Vis Maior keretből való támogatások igényléséről. Előadó: Dr. Molnár László polgármester g) Előterjesztés Településrendezési Terv módosításáról. Előadó: Dr. Molnár László polgármester h) Előterjesztés fogorvosi körzet működtetési jogának átadás-átvételéről. Előadó: Dr. Molnár László polgármester i) Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 28/1996. (IX. 25.) rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletéről szóló 30/1996. (X. 30.) rendelet módosítására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester j) Előterjesztés az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: Keserű László jegyző k) Előterjesztés Makfalva testvérvárosi javaslatról. Előadó: Dr. Molnár László polgármester 1. Napirend szóbeli kiegészítése Március 15-ét nagy érdeklődéssel és színvonalas rendezvénnyel ünnepelte a város. Külön megköszönöm a gyermekintézmények vezetőinek, hogy a gyermekek részére igen nagy létszámú és színvonalas városi ünnepséget szerveztek.

5 5 Március 17-én városunkba látogatott a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. Tájékoztattam a város helyzetéről, valamint a belvízvédekezéssel kapcsolatos munkákról. Március 25-én a Petritelepi Általános Iskola rendezésében sor került a II. mesemondó verseny megtartására. Nagy érdeklődést váltott ki a színvonalas, hagyományőrző verseny. Március 27-én ülésezett a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács. A pályázatok közül a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium aula-építésére benyújtott pályázatunkat 85 millió Ft-tal, a tűzoltólaktanya rekonstrukciójára benyújtott pályázatunkat 12 millió Ft-tal támogatták. Utóbbihoz mint tulajdonos a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat is pályázott, és 4 millió Ft-ot nyert. Az összesen 16 millió Ft-os összeg elegendő a rekonstrukcióhoz. Az újtelepi létesítmény korszerűsítésére, valamint az atlétikai öltöző befejezésére benyújtott pályázatokat még nem bírálták el. A Humán Erőforrás Operatív Programban 18 millió Ft támogatást nyert a Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakiskola, ugyancsak 18 millió Ft-ot a Petritelepi Általános Iskola, valamint 4 millió Ft-ot az Egyesített Óvodai Intézmény egyik tagintézménye. Az elnyert összegeket az intézmények pedagógusainak szakmai felkészítésére kell fordítani. A napokban értesítettek, hogy a Balatongyöröki Üdülőtábor felújítására ben benyújtott pályázatunkra - amelyet akkor forráshiány miatt azzal utasítottak el, hogy újabb pályázati kiírás esetén nem kell másik pályázatot benyújtanunk 6 millió Ft-ot ítéltek meg. A napirendek közül az erre vonatkozó előterjesztést ezért vontam vissza. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás pályázata a Leader+ Programra 100 millió Ft támogatást nyert. A támogatás felhasználásáról helyi kistérségi pályázatok kiírásával döntenek. Február 17-től március 27-ig II. fokú belvízvédelmi készültséget tartottam fenn. A védekezésre elsősorban az Újtelepen volt szükség. A védekezés költségei meghaladják a 20 millió Ft-ot. A januári védekezés költségeinek megtérítését már megszavazta a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács.

6 6 A belvízvédekezés kapcsán már meglévő és újabb csatornák alkalmassá tételére került sor, valamint - kezdeményezésemre - megkotorták a Makkodi főcsatorna egy szakaszát. Ezek költségei az állami költségvetést terhelik. A belvíz által lakóépületekben okozott károkat jogszabály szerint felmérjük és a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács Vis Maior alapjára benyújtjuk. A Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottság Elnöke előterjesztéssel fordult a belügyminiszterhez, hogy a Kormány a lakossági károk megtérítését a évihez hasonlóan támogassa. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Püspökladányban olyan lakossági kár nem keletkezett, amely miatt kiköltöztetésre, épület-megerősítésre került volna sor. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárához fordult egy meghatározott személy azzal a kérdéssel, hogy Schwarcz Tibor képviselő úr, illetve én ügynökök voltunk-e. A Levéltár a keresés eredményéről mindkettőnket tájékoztatott. (Levél ismertetése.) Tehát tájékoztatnék mindenkit, hogy a Levéltár levele szerint sem rólam, sem Schwarcz Tibor képviselő úrról nincs az iratanyag jelenlegi feldolgozottsági szintjén adat. Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 15 igen, 1 fő nem szavazott. Interpellációkra adott válaszok: A dr. Farkas Dezső képviselő úr interpellációjára adott írásbeli választ azzal egészíteném ki, hogy a Polgármesteri Hivatal hatósági eljárás keretében intézkedést tesz a Damjanich u. 1. szám előtti Büfé bezárására.

7 7 DR. FARKAS DEZSŐ képviselő A választ a következő kiegészítésekkel elfogadom: A Damjanich u. 1. szám előtti épülettel kapcsolatban nem kértem intézkedést, csak mellékkörülményként említettem meg, hogy volt ott egy rendezvény. A Korona Bár működésével kapcsolatban nem a zajcsökkentés a megoldás, hanem a nyitva tartás korlátozása, hiszen nem csak a helyiségből kiszűrődő zajok zavarják a szomszédokat, hanem az is, hogy hajnali 3-4 óra körül ott még tömegek mozognak akik randalíroznak, zajonganak, autóznak, motoroznak, kiabálnak. Ezt pedig csak a nyitva tartás korlátozásával lehet megszüntetni. Kérem ennek megvizsgálását is. A zajszint-mérés időpontjáról kérek értesítést, mert azon jelen kívánok lenni. Természetesen ahogy azt már korábban megígértem a zajszint-mérés időpontjáról értesítést fognak kapni. Képviselő úr elfelejti, hogy már elmondtam, jelenleg még nincs jogszabályi lehetőség a nyitva tartás korlátozására, ez a lehetőség vélhetőleg a második félévben nyílik meg. Jegyző úr a megfelelő időben a korlátozásra intézkedést fog tenni. DR. FARKAS DEZSŐ képviselő az interpellációjára adott írásbeli választ a kiegészítéssel elfogadta. Aki a dr. Farkas Dezső képviselő interpellációjára adott választ elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen. MAKAI LAJOS képviselő az interpellációjára adott írásbeli választ elfogadta. Aki a Makai Lajos képviselő interpellációjára adott választ elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen.

8 8 HEGEDŰSNÉ VARGA IRÉN képviselő az interpellációjára adott írásbeli választ elfogadta. Aki a Hegedűsné Varga Irén képviselő interpellációjára adott választ elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 15 igen, 1 fő nem szavazott. Kérdések az alábbi választ adta Terdik Ferenc képviselő kérdésére A kátyúzásra április hónapban kerül sor. A szennyvízberuházás Petritelep II. üteme folyik. A kivitelező - nem hivatalosan - jelezte, hogy az esős időjárás miatt vélhetően nem tudja május 30-ára azt befejezni. Erre nézve a lebonyolító szervezetek egyeztetnek, és mindent el fogunk követni, hogy május 30-ra ez az ütem teljes mértékben elkészüljön. Schwarcz Tibor képviselő kérdésére A köztéri ünnepségek egyik problémája a közútról szűrődő zaj. Magam úgy gondolom, hogy a város lakosságának túlnyomó többsége tiszteli az ünnepet és az ünneplőket. Ezután megfontoljuk, hogy a közút azon szakaszát az ünnepség idejére esetleg lezárjuk. Kardos István képviselő kérdésére Az Újtelep felé vezető kerékpárút és az út közötti lezárt terület vízelvezetéséről gondoskodnunk kell. A kerékpárút alatt a keresztirányú vízelvezetés megoldott, de a hosszirányú vízelvezetésre is vannak elgondolások.

9 9 Vízelvezető árkokat kell kialakítani úgy, hogy azok egyrészt a vasút, másrészt a 4. számú főút irányába lejtsenek. Egyébként a kerékpárút garanciális felülvizsgálatára mindenképpen ki kell térnünk. Interpellációk TAMÁS IMRE képviselő A Petőfi utcán ősszel elkészült kerékpárút mellé tervezett elszivárgó nem tölti be a funkcióját. Amikor a megfagyott csapadék elkezd olvadni, a megfagyott réteg nem fogadja be a kerékpárútról lefolyó vizet, így ezek a magánlakások portájára folynak be. Kérem megvizsgálni, mi lehetne a megoldás. Az ősszel visszatelepítésre kerültek az eltávolításra került fák utódai a Petőfi utcán. Ezek közül jó néhány került olyan állapotba, hogy ki kellene venni. Kérem, ha lehet azokat még a kora tavaszi időszakban pótolni, tegyük meg. SAJTOSNÉ MAJOROS KLÁRA képviselő Az újtelepi városrészen nagyon sok gondot okoz a belvíz. Köszönetet szeretnék mondani polgármester úrnak és a Városfejlesztési Iroda vezetőjének, akik igen sokat tettek azért, hogy ott a belvízelvezetési munkák beinduljanak, és csökkenjenek a károk. Jócskán vannak még problémák, sok kertben még áll a víz. Ezen a helyzeten a folyamatos esőzés csak ront. Úgy gondolom, hogy a kertek végében a lakosság bevonásával árkot lehetne ásni, hogy ott a víz elfolyjon. A kerékpárút vízelvezetési problémáját sürgősen meg kellene oldani, azon jelenleg közlekedni az Újtelep felé nem lehet. Amikor sor kerül a kerékpárút műszaki állapotának felülvizsgálatára, kérem hogy térjen ki a vizsgálat az újtelepi vasúti átjáró környékén a kerékpárút rendezésére, mert ott kaotikus és veszélyes a közlekedés.

10 10 DR. FARKAS DEZSŐ képviselő Meg kellene fontolni a Bajcsy-Zs. utca sarkán lévő újságárus pavilon áthelyezését a Plus Áruház környékére, természetesen egyeztetve a tulajdonossal. Időről időre körbe van plakátolva olyan dolgokkal, amelyek nem feltétlenül kisgyermekek, a templom, ill., a Szent István Emlékmű környezetébe illőek. Amennyiben áthelyezésre kerül, ott úgy kerüljön elhelyezésre, hogy az emlékmű, ill. a park képét ne rontsa. TÓTH LAJOS képviselő A Bocskai utcán a Kék Ház és a Szent István utca közötti járdaszakasz problémájával többen kerestek meg. Kérem a kijavítását. Egyébként a Bocskai utca tavaly felújított szakasza is balesetveszélyes, a vízelvezető esetenként több mint 10 cm-rel mélyebben van a járda szélénél. Többen sajátos módon értelmezik a városban hatályos rendeleteket, amelyek a közterületek, ill. magánterületek rendjére vonatkoznak. A városközpontban a frekventált területeken közmunkások takarítanak. Erre kevesebb szükség lenne, ha fegyelmezettebbek lennénk és nem szemetelnénk. Főleg hétvégén az éjszakai időszakban ez gyakran előfordul. Sokszor és sokan tesznek erőfeszítést a tisztántartásra, de újratermelődik a szemét. Ettől függetlenül a városban néhány helyen magam is tapasztalom, hogy nem mindenki tesz eleget azon kötelezettségének, hogy a környezetét - a közterületet is rendbe tegye. Arra kérem az illetékeseket, hogy ezeket a tulajdonosokat szólítsuk meg, ill. - akár hatósági úton is szerezzünk érvényt az erre vonatkozó rendeleteknek. A vízelvezetés kapcsán is hasonlóak a problémák. A vízelvezető árkok rendben tartása a tulajdonosok kötelessége, e téren is vannak hiányosságok. Igyekezzünk ezeket a problémákat markáns figyelemfelhívással orvosolni. Néhány magánterület igen rendezetlen, zavaró a környezetére. A csapadékos idő ezt a problémát megsokszorozza. A tulajdonosokkal szemben hatékonyan kellene eljárni.

11 11 A belvízelvezetés rengeteg problémát okozott. Nagy erőfeszítést tett a város a károk enyhítése érdekében, de úgy gondolom, hogy ún. csővégi technológiát alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy az egyik helyen lévő problémát áthelyezzük a másik helyre. Konkrétan arról van szó, hogy a lakóterületekről kivezetett víz esetenként - a csatornák rossz állapota miatt - komoly károkat okoz a művelt területeken. Az Újtelepről kiszivattyúzott víz például a Tilalmason okoz komoly problémát. A külső vízelvezető műveket felül kellene vizsgálni. Kérem Polgármester Urat, hogy járjon el a Közútkezelő Kht. felé abban az ügyben, hogy a 181. és 186. km-szelvény közötti szakaszon a csatorna elhanyagolt állapota miatt a padka felázott, ez balesetveszélyes. Nagyon sokan kezdeményezik, hogy a belvízelvezetéssel kapcsolatosan markáns lépéseket tegyünk. MAKAI LAJOS képviselő Az ÁFÉSZ tulajdonában lévő üvegvisszaváltó épülete nagyon csúnya képet mutat a város központjában, mindenféle plakátokkal tele van ragasztva. Fel kellene hívni az ÁFÉSZ figyelmét rá. A Bocskai utcán lévő kőkerítés nem tudom kinek a tulajdonát képezi, az önkormányzatét-e vagy az ÁFÉSZ-ét, de azt is rendbe kellene tenni. 3-4 évvel ezelőtt le lett festve, de most újra szükség lenne a lefestésére. A korábbi években már felvetettem, most is javaslom a KRESZ-park rendbehozatalát. Az iskolák is kérik ezt, hiszen nagy szükség lenne a gyermekek KRESZ-oktatására. Egyetértek Tóth Lajos képviselőtársammal abban, hogy városban az intézmények, a vállalatok, a magánszemélyek, tehát minden tulajdonos tegye rendbe az ingatlana előtti közterületet. Javaslom, hogy a Városfejlesztési Bizottság tagjai járják be a város területét, mérjék fel az árkok, átereszek állapotát, és ez alapján a hatékony vízelvezetés érdekében történjenek intézkedések.

12 12 SAJTOSNÉ MAJOROS KLÁRA képviselő Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy a szeméttelepről bizonyos személyek viszszahordják a szemetet. Kérem, hogy ez ellen tegyünk valamit. Mindenki által ismert az az önkormányzati rendelet, amely kimondja, hogy minden tulajdonos kötelessége az ingatlana előtti közterület, az azon lévő árok és kapubejáró rendbentartása. Sajnos ennek nem tesz mindenki eleget. Kb. 160 km-nyi vízelvezető árok van a városban. A mostani rendkívüli belvízhelyzet megmutatta azokat a gyenge pontokat, ahol különösen indokolt beavatkozni. Ezeket a gyenge pontokat felmérjük, tervet, javaslatot készítünk, és a képviselő-testület elé terjesztjük azzal, hogy biztosítson fedezetet a rendbetételre. Természetesen mindenkinek tudomásul kellene azt vennie, hogy ha nem tartjuk rendben az árkokat, átereszeket, akkor mi ázunk a vízben. Végeláthatatlan jogvitákba keveredhetett volna az önkormányzat a tulajdonosokkal, de nem volt erre kapacitásunk, a belvízelvezetésre kellett koncentrálnunk. Általános felhívással fordulunk a város lakosságához, hogy az ingatlanaikat, az előtte lévő zöldterületet, az árkokat jó gazda módjára tegye rendbe. Szélsőséges esetekben megkísérlünk büntetni. Az Újtelepen jól látjuk a belvízelvezetési problémákat. A korábbi években jelentős összeget költöttünk, pl. a Mező Imre utcai, Debreceni utcai, Makkodi bekötőút melletti csatorna rendbetételére. Nem csak az újtelepi csatornákat kellett rendbetenni, hanem a 4. számú főúton átvezető átereszt és csatornát, a kis-sőreföldi csatornát, a vasút alatti műtárgyat, az alsófutaki csatornához vezető csatornarendszert, a makkodi csatornához vezető csatornarendszert. Ezek jórésze be volt szántva. Vannak olyan mélyfekvésű területek, ahonnan nem lehet gravitációs úton levezetni a belvizet. A templom és az iskolák környezetében maga az újságárus pavilon nem zavaró, de ahogy dekorálják, az már igen. Számomra érthetetlen, hogy embereket arra kell figyelmeztetni, hogy aktfotókat a templommal szemben ne tegyenek

13 13 ki. Nehezen értelmezhető a jogszabály, hiszen az aktokat tartalmazó újságokat csak takarva lehet árusítani, ugyanakkor az akt-posztereket pedig kirakhatják a pavilon oldalára. Kezdeményezni fogjuk, hogy ez szűnjön meg. A pavilon áthelyezéséről tárgyalni fogunk a tulajdonossal. Megvizsgáljuk a Bocskai utcai járda állapotát. A közterületek tisztántartása minden tavasszal fokozottan kerül napirendre. Valóban fontos, hogy a télen elhanyagolt területeket a szeméttől megtisztítsuk. Különösen a bevásárlóközpontok környékén lehetetlen állapotok uralkodnak. Intézkedni fogunk. A külső területek belvízelvezetését illetően intézkedéseket kellett tennem a kivezető csatornák állagjavítására, hogy a működőképességet fenn lehessen tartani. A térség Védelmi Bizottságának elnökeként előterjesztést tettem a vízügyi és a társulati kezelésben lévő csatornák összehangolt és jó karbantartására, valamint működőképességük fenntartására. Térségünk helyzetét nehezíti, hogy Hajdú-Bihar megye ¾-ének belvízelvezető csatornái jelentős mennyiségű belvizet hoznak, és ezek mindegyike érinti a területünket. Indokoltnak tartom azt a kormányzati intézkedést, hogy a károk enyhítésére ún. kárenyhítési alapot hoznak létre, amely a földtulajdonosok és a Kormány befizetéseit tartalmazza. Helyeslem a területalapú támogatás vis maior jellegű megadását is. Az önkormányzati külterületi csatornák ügyében egyszerűen lehetetlen a helyzet. Mindent el fogok követni, hogy az egykori üzemi csatornákat ne tekintsék önkormányzati csatornáknak. Ezek egykor a földterület használóié voltak, most pedig a földterület tulajdonosaié. Nem hiszem, hogy a termelésnek ezt az eszközét az önkormányzatnak át kellene vennie. Ugyanakkor jogszabályi rendezést igényel az önkormányzati dűlőutak és csatornák sorsának rendezése. A Makai Lajos képviselő úr felvetéseit meg fogjuk vizsgálni. A KRESZ-parkot az önkormányzat közterületi zöldterületnek tekinti. Amenynyiben ott valaki KRESZ-t akar oktatni, akkor annak a lehetőségét magának kell megteremtenie.

14 14 A szeméttelep rendbetételére tavaly pénzt biztosítottunk a Városüzemeltető Kft részére. Ez az összeg most szerepel a pénzmaradványban, hiszen nem volt lehetőség a munka elvégzésére. Húzódik a térségi hulladéklerakó üzembehelyezése, de várhatóan szeptember 1-én megkezdődik. A szeméttelep nappali őrzését maradéktalanul végre kell hajtani, ezzel meg kell akadályozni azt, hogy ott guberáljanak, és onnan szemetet elhozzanak. Az éjszakai őrzés értelmetlen, illetve a feltételek miatt nem lehetséges. A rendőrség felé kezdeményezni fogjuk, hogy a közúton hulladékot, esetleg dögöt szállítókkal szemben járjanak el. Minden interpellációt megvizsgálunk, és intézkedéseket fogunk tenni. 2. Napirend ÖKRÖS ISTVÁN képviselő A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetési gazdálkodásról szóló jelentést és megállapította, hogy az önkormányzat évi gazdálkodása eredményes volt. A gazdálkodás eredményességét erősíti az is, hogy a működési és a fejlesztési beruházásokhoz szükséges források rendelkezésre álltak, és fizetési probléma sem a hivatalnál, sem pedig az intézményeknél nem merült fel. A beszámoló második része foglalkozik a évi pénzmaradvány elszámolásával. A független könyvvizsgáló ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy a módosított pénzmaradvány saját bevételi forrás, az előző évihez viszonyítva nagyobb mértékben fogja finanszírozni a évi kiadásokat, ill. a feladatok megvalósítását. A megállapítás helyességét támasztja alá többek között az is, hogy egy évvel ezelőtt eft-tal csökkent ezáltal a költségvetési hiány, míg ezévben eft-tal, s az előterjesztő további eft szabad pénzmaradvánnyal javasolja csökkenteni a hiányt a költségvetési egyensúly megtartása érdekében. A Pénzügyi Bizottság ezzel a javaslattal egyetértett, a beszámolót és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. TÓTH LAJOS képviselő Jól nyomonkövethető a évi gazdálkodás bemutatása.

15 15 Nem várt ÁSZ visszafizetési kötelezettség keletkezett kb. 10 millió Ft összegben évben hosszútávú döntéseket is hozott a képviselő-testület, így pl. 200 millió Ft hitel felvételére került sor a fejlesztések saját forrásának biztosítására. A központi támogatások mérsékeltebbek. Egyetértek az előterjesztővel, aki a pénzmaradvány elszámolására tesz javaslatot, mégpedig, hogy a 25 millió Ft pénzmaradvány kerüljön beépítésre a hiány fedezésére. Megállapíthatjuk, hogy fegyelmezett gazdálkodás jellemezte a évet. Támogatom a rendelet-tervezet elfogadását. Eredményes költségvetési gazdálkodást folytattunk, és elértük azokat a céljainkat, amelyeket a város fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése érdekében magunk elé tűztünk. Aki az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 14 igen, 2 tartózkodás. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2006. (III. 31.) rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartástól szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglaltakra figyelemmel, a 2/2005. (II. 25.) - az önkormányzat évi költségvetéséről szóló - önkormányzati rendelet végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya

16 16 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. Az önkormányzati beszámoló címrendjét - az államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdése alapján - a 2. sz. melléklet azonos nevű oszlopa tartalmazza. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 3. A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtását a) Ft bevétellel, b) Ft kiadással, ezen belül b/a) Ft személyi jellegű kiadással, b/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, b/c) Ft dologi kiadással, b/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, b/e) Ft intézményi felújítással, b/f) Ft intézményi felhalmozási kiadással, b/g) Ft intézményi felhalmozási célú pénzeszközátadással b/h) Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, b/i) Ft Városüzemeltető Kft amortizációs kiadásával, b/j) Ft Gyógyfürdő Kft amortizációs kiadásával, b/k) Ft önkormányzati fejlesztési kiadásával hagyja jóvá. 4.

17 17 A 3. a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A rendelet 3. b/a) - b/h) pontok alatti kiadási előirányzatok teljesítését költségvetési címenként, valamint a létszám alakulását a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) A képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulását a 2/d. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2/f. számú melléklet alapján veszi tudomásul. 6. (1) A képviselő-testület a 3. b/i) pontban megjelölt - a Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. amortizációs kiadásainak teljesülését célonként - a 3/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A képviselő-testület a 3. b/j) pontban megjelölt - a Gyógyfürdő Kft amortizációs kiadásainak teljesülését célonként - a 3/b. melléklet szerint hagyja jóva. 8. A képviselő-testület a 3. b/k) pontban megjelölt fejlesztési kiadások alakulását - feladatonként - a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg. 9. A képviselő-testület az önkormányzat évi módosított pénzmaradványát Ft összegben állapítja meg a 8. sz. melléklet szerint.

18 18 A képviselő-testület az intézményeknél 2005-ben keletkezett pénzmaradványt részükre visszahagyja. A pénzmaradvány teljes összege kötelezettséggel terhelt. 10. Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést a 11. melléklet tartalmazza. 11. E rendelet mellékletét képezi továbbá az 5., 6., 7., 8/a., 9., 10. sz. melléklet. 12. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a 2/2005. (II. 25.) - az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 13/2005. (VII. 1.) ör., a 17/2005. (IX. 30.) ör., a 25/2005. (XII. 23.) ör., az 1/2006. (I. 27.) ör., illetve az 5/2005. (IV. 1.) ör. - az önkormányzat évi zárszámadásáról. Dr. M o l n á r László polgármester K e s e r ű László jegyző

19 19 2/a. Napirend Kérdés, vélemény, javaslat nincs. Aki a évben végzett költségvetési ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen. 32/2006. (III. 30.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évben végzett felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: - Felelős: - 3. Napirend ÖKRÖS ISTVÁN képviselő A Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft működése évben eredményesnek mondható. Adózás előtti eredménye igen magas, 35% a növekedés az előző évhez képest. Amennyiben a tervhez viszonyítjuk ezt az eredményt, úgy pedig 70%-os a növekedés. Aki a mérlegbeszámoló elfogadására készült határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen.

20 20 33/2006. (III. 30.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata a Városüzemeltető Kft évi mérlegbeszámolóját az alábbi főbb számokkal hagyja jóvá: Bevétel összesen: Költség és ráfordítás: Adózás előtti eredmény: eft eft eft Egyetért azzal, hogy a Kft az adózás utáni eredményét eredménytartalékba helyezze. Határidő: május 31. Felelős: Vásári Gáborné ügyvezető igazgató A Városfejlesztési bizottság a Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft ügyvezető igazgatójának évi prémiumfeladatok értékeléséről szóló előterjesztés határozati javaslatát támogatja. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat 1. pontjában foglaltaktól eltérően, javasolja 270 eft prémium kifizetését. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 14 igen, 2 tartózkodás. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat 5. pontjában foglaltaktól eltérően javasolja 135 eft prémium kifizetését. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 12 igen, 3 tartózkodás, 1 fő nem szavazott.

21 21 Aki a fentiek alapján 840 eft-os prémium kifizetését támogatja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 14 igen, 1 tartózkodás, 1 fő nem szavazott. 34/2006. (III. 30.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata a 33/2005. (III. 31.) határozatában megállapított prémiumfeladatok értékelését követően a Városüzemeltető Kft ügyvezető igazgatója részére bruttó Ft prémium kifizetését engedélyezi. Felhatalmazza a polgármestert a kifizetéshez szükséges intézkedés megtételére. Határidő: március 31. Felelős: Dr. Molnár László polgármester 4. Napirend VÁSÁRI GÁBORNÉ ügyvezető igazgató szóbeli kiegészítése. A évi üzleti terv határozati javaslatát szeretném pontosítani. Az 1.) pontba a nyereség helyett adózás előtti eredmény kerüljön. Ezt javasolta a Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is. Aki egyetért az igazgató asszony által kért korrekcióval, miszerint a határozati javaslat 1.) pontjába a nyereség szó helyett adózás előtti eredmény kerüljön, valamint ezen kiegészítéssel a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 15 igen, 1 tartózkodás.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 8-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 1737 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 140-166/2011. c./ rendeletei: 27-33/2011. Napirend előtt: Nyíregyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben