Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 30-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre, Terdik Ferenc, Hegedűsné Varga Irén, Demetrovics József, dr. Farkas Dezső, Tóth Lajos, Kardos István, Galics Mihály, Sajtosné Majoros Klára, Demetrovics Péter, Varga Gusztáv, Schwarcz Tibor, Makai Lajos, Tóth Ferenc képviselők, Keserű László jegyző, Tóthné Megyaszai Szilvia jegyzőkönyvvezető, 15 fő érdeklődő, városlakó. Nem jelentek meg: Tóth László képviselő, Károlyi Mihály alpolgármester Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen 16 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Ökrös István és Terdik Ferenc képviselőket javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 15 igen, 1 tartózkodás. Megállapítom, hogy a képviselő-testület Ökrös István és Terdik Ferenc képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek kijelölte. Javaslom, hogy a 8/b. napirendnél tárgyaljuk pluszként a területi kiegyenlítő támogatás lemondásáról szóló előterjesztést, mely kiosztásra került az ülés elején.

2 2 A 8/d. napirendhez is kiosztottunk egy plusz előterjesztést, kérem hogy erről is tárgyaljunk. A 8/f. napirendet előterjesztés a Balatongyöröki Üdülőtábor felújítási munkáinak pályázati lehetőségéről visszavonom. A 8/g. napirenddel együtt tárgyaljunk meg egy új előterjesztést, ugyancsak vis maior keretből való támogatás igénylésére. Utolsó napirendként pedig javaslom, hogy vegyünk fel egy új előterjesztést Makfalva testvérvárosunkkal kapcsolatos javaslatról. Aki az így módosított napirendekkel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen. N a p i r e n d e k: 1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről. Előadó: Dr. Molnár László polgármester 2. Beszámoló az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról. Előadó: Dr. Molnár László polgármester 2/a. Tájékoztató a évben végzett felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól. Előadó: Kürthy Ferencné irodavezető 3. A Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft évi mérlegbeszámolójának jóváhagyása, az ügyvezető igazgató részére megállapított prémiumfeladatok értékelése, a kifizethető prémium megállapítása. Előadó: Vásári Gáborné ügyvezető igazgató, Dr. Molnár László polgármester 4. A Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft évi üzleti tervének jóváhagyása, az ügyvezető igazgató évi prémiumfeladatának, bérfejlesztésének megállapítása. Előadó: Vásári Gáborné ügyvezető igazgató, Dr. Molnár László polgármester

3 3 5. A Püspökladányi Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Kft évi mérlegbeszámolójának jóváhagyása, az ügyvezető igazgató részére megállapított prémiumfeladatok értékelése, a kifizethető prémium megállapítása. Előadó: Dobrossy Barnabás ügyvezető igazgató Dr. Molnár László polgármester 6. A Püspökladányi Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Kft évi üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető igazgató évi prémiumfeladatának, bérének megállapítása. Előadó: Dobrossy Barnabás ügyvezető igazgató, Dr. Molnár László polgármester 7. Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről. Előadó: Dr. Molnár László polgármester 8. K ü l ö n f é l é k. a) Előterjesztés a évi ellenőrzési terv elfogadására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester b) Előterjesztés célelőirányzatról történő lemondásról és területi kiegyenlítő támogatás lemondásáról. Előadó: Dr. Molnár László polgármester c) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásához. Előadó: Dr. Molnár László polgármester d) Előterjesztés a Gyógy- és Strandfürdő rekonstrukció és vízforgató gépház építésére érkezett ajánlatok elbírálásáról és a Gyógyfürdő rekonstrukció és vízforgató gépház építés vállalkozásba adására előírt nyílt ajánlati felhívás jóváhagyására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester

4 4 e) Előterjesztés műfüves pálya létesítésének pályázati lehetőségeiről. Előadó: Dr. Molnár László polgármester f) Előterjesztés Vis Maior keretből való támogatások igényléséről. Előadó: Dr. Molnár László polgármester g) Előterjesztés Településrendezési Terv módosításáról. Előadó: Dr. Molnár László polgármester h) Előterjesztés fogorvosi körzet működtetési jogának átadás-átvételéről. Előadó: Dr. Molnár László polgármester i) Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 28/1996. (IX. 25.) rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletéről szóló 30/1996. (X. 30.) rendelet módosítására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester j) Előterjesztés az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: Keserű László jegyző k) Előterjesztés Makfalva testvérvárosi javaslatról. Előadó: Dr. Molnár László polgármester 1. Napirend szóbeli kiegészítése Március 15-ét nagy érdeklődéssel és színvonalas rendezvénnyel ünnepelte a város. Külön megköszönöm a gyermekintézmények vezetőinek, hogy a gyermekek részére igen nagy létszámú és színvonalas városi ünnepséget szerveztek.

5 5 Március 17-én városunkba látogatott a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. Tájékoztattam a város helyzetéről, valamint a belvízvédekezéssel kapcsolatos munkákról. Március 25-én a Petritelepi Általános Iskola rendezésében sor került a II. mesemondó verseny megtartására. Nagy érdeklődést váltott ki a színvonalas, hagyományőrző verseny. Március 27-én ülésezett a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács. A pályázatok közül a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium aula-építésére benyújtott pályázatunkat 85 millió Ft-tal, a tűzoltólaktanya rekonstrukciójára benyújtott pályázatunkat 12 millió Ft-tal támogatták. Utóbbihoz mint tulajdonos a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat is pályázott, és 4 millió Ft-ot nyert. Az összesen 16 millió Ft-os összeg elegendő a rekonstrukcióhoz. Az újtelepi létesítmény korszerűsítésére, valamint az atlétikai öltöző befejezésére benyújtott pályázatokat még nem bírálták el. A Humán Erőforrás Operatív Programban 18 millió Ft támogatást nyert a Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakiskola, ugyancsak 18 millió Ft-ot a Petritelepi Általános Iskola, valamint 4 millió Ft-ot az Egyesített Óvodai Intézmény egyik tagintézménye. Az elnyert összegeket az intézmények pedagógusainak szakmai felkészítésére kell fordítani. A napokban értesítettek, hogy a Balatongyöröki Üdülőtábor felújítására ben benyújtott pályázatunkra - amelyet akkor forráshiány miatt azzal utasítottak el, hogy újabb pályázati kiírás esetén nem kell másik pályázatot benyújtanunk 6 millió Ft-ot ítéltek meg. A napirendek közül az erre vonatkozó előterjesztést ezért vontam vissza. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás pályázata a Leader+ Programra 100 millió Ft támogatást nyert. A támogatás felhasználásáról helyi kistérségi pályázatok kiírásával döntenek. Február 17-től március 27-ig II. fokú belvízvédelmi készültséget tartottam fenn. A védekezésre elsősorban az Újtelepen volt szükség. A védekezés költségei meghaladják a 20 millió Ft-ot. A januári védekezés költségeinek megtérítését már megszavazta a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács.

6 6 A belvízvédekezés kapcsán már meglévő és újabb csatornák alkalmassá tételére került sor, valamint - kezdeményezésemre - megkotorták a Makkodi főcsatorna egy szakaszát. Ezek költségei az állami költségvetést terhelik. A belvíz által lakóépületekben okozott károkat jogszabály szerint felmérjük és a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács Vis Maior alapjára benyújtjuk. A Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottság Elnöke előterjesztéssel fordult a belügyminiszterhez, hogy a Kormány a lakossági károk megtérítését a évihez hasonlóan támogassa. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Püspökladányban olyan lakossági kár nem keletkezett, amely miatt kiköltöztetésre, épület-megerősítésre került volna sor. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárához fordult egy meghatározott személy azzal a kérdéssel, hogy Schwarcz Tibor képviselő úr, illetve én ügynökök voltunk-e. A Levéltár a keresés eredményéről mindkettőnket tájékoztatott. (Levél ismertetése.) Tehát tájékoztatnék mindenkit, hogy a Levéltár levele szerint sem rólam, sem Schwarcz Tibor képviselő úrról nincs az iratanyag jelenlegi feldolgozottsági szintjén adat. Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 15 igen, 1 fő nem szavazott. Interpellációkra adott válaszok: A dr. Farkas Dezső képviselő úr interpellációjára adott írásbeli választ azzal egészíteném ki, hogy a Polgármesteri Hivatal hatósági eljárás keretében intézkedést tesz a Damjanich u. 1. szám előtti Büfé bezárására.

7 7 DR. FARKAS DEZSŐ képviselő A választ a következő kiegészítésekkel elfogadom: A Damjanich u. 1. szám előtti épülettel kapcsolatban nem kértem intézkedést, csak mellékkörülményként említettem meg, hogy volt ott egy rendezvény. A Korona Bár működésével kapcsolatban nem a zajcsökkentés a megoldás, hanem a nyitva tartás korlátozása, hiszen nem csak a helyiségből kiszűrődő zajok zavarják a szomszédokat, hanem az is, hogy hajnali 3-4 óra körül ott még tömegek mozognak akik randalíroznak, zajonganak, autóznak, motoroznak, kiabálnak. Ezt pedig csak a nyitva tartás korlátozásával lehet megszüntetni. Kérem ennek megvizsgálását is. A zajszint-mérés időpontjáról kérek értesítést, mert azon jelen kívánok lenni. Természetesen ahogy azt már korábban megígértem a zajszint-mérés időpontjáról értesítést fognak kapni. Képviselő úr elfelejti, hogy már elmondtam, jelenleg még nincs jogszabályi lehetőség a nyitva tartás korlátozására, ez a lehetőség vélhetőleg a második félévben nyílik meg. Jegyző úr a megfelelő időben a korlátozásra intézkedést fog tenni. DR. FARKAS DEZSŐ képviselő az interpellációjára adott írásbeli választ a kiegészítéssel elfogadta. Aki a dr. Farkas Dezső képviselő interpellációjára adott választ elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen. MAKAI LAJOS képviselő az interpellációjára adott írásbeli választ elfogadta. Aki a Makai Lajos képviselő interpellációjára adott választ elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen.

8 8 HEGEDŰSNÉ VARGA IRÉN képviselő az interpellációjára adott írásbeli választ elfogadta. Aki a Hegedűsné Varga Irén képviselő interpellációjára adott választ elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 15 igen, 1 fő nem szavazott. Kérdések az alábbi választ adta Terdik Ferenc képviselő kérdésére A kátyúzásra április hónapban kerül sor. A szennyvízberuházás Petritelep II. üteme folyik. A kivitelező - nem hivatalosan - jelezte, hogy az esős időjárás miatt vélhetően nem tudja május 30-ára azt befejezni. Erre nézve a lebonyolító szervezetek egyeztetnek, és mindent el fogunk követni, hogy május 30-ra ez az ütem teljes mértékben elkészüljön. Schwarcz Tibor képviselő kérdésére A köztéri ünnepségek egyik problémája a közútról szűrődő zaj. Magam úgy gondolom, hogy a város lakosságának túlnyomó többsége tiszteli az ünnepet és az ünneplőket. Ezután megfontoljuk, hogy a közút azon szakaszát az ünnepség idejére esetleg lezárjuk. Kardos István képviselő kérdésére Az Újtelep felé vezető kerékpárút és az út közötti lezárt terület vízelvezetéséről gondoskodnunk kell. A kerékpárút alatt a keresztirányú vízelvezetés megoldott, de a hosszirányú vízelvezetésre is vannak elgondolások.

9 9 Vízelvezető árkokat kell kialakítani úgy, hogy azok egyrészt a vasút, másrészt a 4. számú főút irányába lejtsenek. Egyébként a kerékpárút garanciális felülvizsgálatára mindenképpen ki kell térnünk. Interpellációk TAMÁS IMRE képviselő A Petőfi utcán ősszel elkészült kerékpárút mellé tervezett elszivárgó nem tölti be a funkcióját. Amikor a megfagyott csapadék elkezd olvadni, a megfagyott réteg nem fogadja be a kerékpárútról lefolyó vizet, így ezek a magánlakások portájára folynak be. Kérem megvizsgálni, mi lehetne a megoldás. Az ősszel visszatelepítésre kerültek az eltávolításra került fák utódai a Petőfi utcán. Ezek közül jó néhány került olyan állapotba, hogy ki kellene venni. Kérem, ha lehet azokat még a kora tavaszi időszakban pótolni, tegyük meg. SAJTOSNÉ MAJOROS KLÁRA képviselő Az újtelepi városrészen nagyon sok gondot okoz a belvíz. Köszönetet szeretnék mondani polgármester úrnak és a Városfejlesztési Iroda vezetőjének, akik igen sokat tettek azért, hogy ott a belvízelvezetési munkák beinduljanak, és csökkenjenek a károk. Jócskán vannak még problémák, sok kertben még áll a víz. Ezen a helyzeten a folyamatos esőzés csak ront. Úgy gondolom, hogy a kertek végében a lakosság bevonásával árkot lehetne ásni, hogy ott a víz elfolyjon. A kerékpárút vízelvezetési problémáját sürgősen meg kellene oldani, azon jelenleg közlekedni az Újtelep felé nem lehet. Amikor sor kerül a kerékpárút műszaki állapotának felülvizsgálatára, kérem hogy térjen ki a vizsgálat az újtelepi vasúti átjáró környékén a kerékpárút rendezésére, mert ott kaotikus és veszélyes a közlekedés.

10 10 DR. FARKAS DEZSŐ képviselő Meg kellene fontolni a Bajcsy-Zs. utca sarkán lévő újságárus pavilon áthelyezését a Plus Áruház környékére, természetesen egyeztetve a tulajdonossal. Időről időre körbe van plakátolva olyan dolgokkal, amelyek nem feltétlenül kisgyermekek, a templom, ill., a Szent István Emlékmű környezetébe illőek. Amennyiben áthelyezésre kerül, ott úgy kerüljön elhelyezésre, hogy az emlékmű, ill. a park képét ne rontsa. TÓTH LAJOS képviselő A Bocskai utcán a Kék Ház és a Szent István utca közötti járdaszakasz problémájával többen kerestek meg. Kérem a kijavítását. Egyébként a Bocskai utca tavaly felújított szakasza is balesetveszélyes, a vízelvezető esetenként több mint 10 cm-rel mélyebben van a járda szélénél. Többen sajátos módon értelmezik a városban hatályos rendeleteket, amelyek a közterületek, ill. magánterületek rendjére vonatkoznak. A városközpontban a frekventált területeken közmunkások takarítanak. Erre kevesebb szükség lenne, ha fegyelmezettebbek lennénk és nem szemetelnénk. Főleg hétvégén az éjszakai időszakban ez gyakran előfordul. Sokszor és sokan tesznek erőfeszítést a tisztántartásra, de újratermelődik a szemét. Ettől függetlenül a városban néhány helyen magam is tapasztalom, hogy nem mindenki tesz eleget azon kötelezettségének, hogy a környezetét - a közterületet is rendbe tegye. Arra kérem az illetékeseket, hogy ezeket a tulajdonosokat szólítsuk meg, ill. - akár hatósági úton is szerezzünk érvényt az erre vonatkozó rendeleteknek. A vízelvezetés kapcsán is hasonlóak a problémák. A vízelvezető árkok rendben tartása a tulajdonosok kötelessége, e téren is vannak hiányosságok. Igyekezzünk ezeket a problémákat markáns figyelemfelhívással orvosolni. Néhány magánterület igen rendezetlen, zavaró a környezetére. A csapadékos idő ezt a problémát megsokszorozza. A tulajdonosokkal szemben hatékonyan kellene eljárni.

11 11 A belvízelvezetés rengeteg problémát okozott. Nagy erőfeszítést tett a város a károk enyhítése érdekében, de úgy gondolom, hogy ún. csővégi technológiát alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy az egyik helyen lévő problémát áthelyezzük a másik helyre. Konkrétan arról van szó, hogy a lakóterületekről kivezetett víz esetenként - a csatornák rossz állapota miatt - komoly károkat okoz a művelt területeken. Az Újtelepről kiszivattyúzott víz például a Tilalmason okoz komoly problémát. A külső vízelvezető műveket felül kellene vizsgálni. Kérem Polgármester Urat, hogy járjon el a Közútkezelő Kht. felé abban az ügyben, hogy a 181. és 186. km-szelvény közötti szakaszon a csatorna elhanyagolt állapota miatt a padka felázott, ez balesetveszélyes. Nagyon sokan kezdeményezik, hogy a belvízelvezetéssel kapcsolatosan markáns lépéseket tegyünk. MAKAI LAJOS képviselő Az ÁFÉSZ tulajdonában lévő üvegvisszaváltó épülete nagyon csúnya képet mutat a város központjában, mindenféle plakátokkal tele van ragasztva. Fel kellene hívni az ÁFÉSZ figyelmét rá. A Bocskai utcán lévő kőkerítés nem tudom kinek a tulajdonát képezi, az önkormányzatét-e vagy az ÁFÉSZ-ét, de azt is rendbe kellene tenni. 3-4 évvel ezelőtt le lett festve, de most újra szükség lenne a lefestésére. A korábbi években már felvetettem, most is javaslom a KRESZ-park rendbehozatalát. Az iskolák is kérik ezt, hiszen nagy szükség lenne a gyermekek KRESZ-oktatására. Egyetértek Tóth Lajos képviselőtársammal abban, hogy városban az intézmények, a vállalatok, a magánszemélyek, tehát minden tulajdonos tegye rendbe az ingatlana előtti közterületet. Javaslom, hogy a Városfejlesztési Bizottság tagjai járják be a város területét, mérjék fel az árkok, átereszek állapotát, és ez alapján a hatékony vízelvezetés érdekében történjenek intézkedések.

12 12 SAJTOSNÉ MAJOROS KLÁRA képviselő Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy a szeméttelepről bizonyos személyek viszszahordják a szemetet. Kérem, hogy ez ellen tegyünk valamit. Mindenki által ismert az az önkormányzati rendelet, amely kimondja, hogy minden tulajdonos kötelessége az ingatlana előtti közterület, az azon lévő árok és kapubejáró rendbentartása. Sajnos ennek nem tesz mindenki eleget. Kb. 160 km-nyi vízelvezető árok van a városban. A mostani rendkívüli belvízhelyzet megmutatta azokat a gyenge pontokat, ahol különösen indokolt beavatkozni. Ezeket a gyenge pontokat felmérjük, tervet, javaslatot készítünk, és a képviselő-testület elé terjesztjük azzal, hogy biztosítson fedezetet a rendbetételre. Természetesen mindenkinek tudomásul kellene azt vennie, hogy ha nem tartjuk rendben az árkokat, átereszeket, akkor mi ázunk a vízben. Végeláthatatlan jogvitákba keveredhetett volna az önkormányzat a tulajdonosokkal, de nem volt erre kapacitásunk, a belvízelvezetésre kellett koncentrálnunk. Általános felhívással fordulunk a város lakosságához, hogy az ingatlanaikat, az előtte lévő zöldterületet, az árkokat jó gazda módjára tegye rendbe. Szélsőséges esetekben megkísérlünk büntetni. Az Újtelepen jól látjuk a belvízelvezetési problémákat. A korábbi években jelentős összeget költöttünk, pl. a Mező Imre utcai, Debreceni utcai, Makkodi bekötőút melletti csatorna rendbetételére. Nem csak az újtelepi csatornákat kellett rendbetenni, hanem a 4. számú főúton átvezető átereszt és csatornát, a kis-sőreföldi csatornát, a vasút alatti műtárgyat, az alsófutaki csatornához vezető csatornarendszert, a makkodi csatornához vezető csatornarendszert. Ezek jórésze be volt szántva. Vannak olyan mélyfekvésű területek, ahonnan nem lehet gravitációs úton levezetni a belvizet. A templom és az iskolák környezetében maga az újságárus pavilon nem zavaró, de ahogy dekorálják, az már igen. Számomra érthetetlen, hogy embereket arra kell figyelmeztetni, hogy aktfotókat a templommal szemben ne tegyenek

13 13 ki. Nehezen értelmezhető a jogszabály, hiszen az aktokat tartalmazó újságokat csak takarva lehet árusítani, ugyanakkor az akt-posztereket pedig kirakhatják a pavilon oldalára. Kezdeményezni fogjuk, hogy ez szűnjön meg. A pavilon áthelyezéséről tárgyalni fogunk a tulajdonossal. Megvizsgáljuk a Bocskai utcai járda állapotát. A közterületek tisztántartása minden tavasszal fokozottan kerül napirendre. Valóban fontos, hogy a télen elhanyagolt területeket a szeméttől megtisztítsuk. Különösen a bevásárlóközpontok környékén lehetetlen állapotok uralkodnak. Intézkedni fogunk. A külső területek belvízelvezetését illetően intézkedéseket kellett tennem a kivezető csatornák állagjavítására, hogy a működőképességet fenn lehessen tartani. A térség Védelmi Bizottságának elnökeként előterjesztést tettem a vízügyi és a társulati kezelésben lévő csatornák összehangolt és jó karbantartására, valamint működőképességük fenntartására. Térségünk helyzetét nehezíti, hogy Hajdú-Bihar megye ¾-ének belvízelvezető csatornái jelentős mennyiségű belvizet hoznak, és ezek mindegyike érinti a területünket. Indokoltnak tartom azt a kormányzati intézkedést, hogy a károk enyhítésére ún. kárenyhítési alapot hoznak létre, amely a földtulajdonosok és a Kormány befizetéseit tartalmazza. Helyeslem a területalapú támogatás vis maior jellegű megadását is. Az önkormányzati külterületi csatornák ügyében egyszerűen lehetetlen a helyzet. Mindent el fogok követni, hogy az egykori üzemi csatornákat ne tekintsék önkormányzati csatornáknak. Ezek egykor a földterület használóié voltak, most pedig a földterület tulajdonosaié. Nem hiszem, hogy a termelésnek ezt az eszközét az önkormányzatnak át kellene vennie. Ugyanakkor jogszabályi rendezést igényel az önkormányzati dűlőutak és csatornák sorsának rendezése. A Makai Lajos képviselő úr felvetéseit meg fogjuk vizsgálni. A KRESZ-parkot az önkormányzat közterületi zöldterületnek tekinti. Amenynyiben ott valaki KRESZ-t akar oktatni, akkor annak a lehetőségét magának kell megteremtenie.

14 14 A szeméttelep rendbetételére tavaly pénzt biztosítottunk a Városüzemeltető Kft részére. Ez az összeg most szerepel a pénzmaradványban, hiszen nem volt lehetőség a munka elvégzésére. Húzódik a térségi hulladéklerakó üzembehelyezése, de várhatóan szeptember 1-én megkezdődik. A szeméttelep nappali őrzését maradéktalanul végre kell hajtani, ezzel meg kell akadályozni azt, hogy ott guberáljanak, és onnan szemetet elhozzanak. Az éjszakai őrzés értelmetlen, illetve a feltételek miatt nem lehetséges. A rendőrség felé kezdeményezni fogjuk, hogy a közúton hulladékot, esetleg dögöt szállítókkal szemben járjanak el. Minden interpellációt megvizsgálunk, és intézkedéseket fogunk tenni. 2. Napirend ÖKRÖS ISTVÁN képviselő A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetési gazdálkodásról szóló jelentést és megállapította, hogy az önkormányzat évi gazdálkodása eredményes volt. A gazdálkodás eredményességét erősíti az is, hogy a működési és a fejlesztési beruházásokhoz szükséges források rendelkezésre álltak, és fizetési probléma sem a hivatalnál, sem pedig az intézményeknél nem merült fel. A beszámoló második része foglalkozik a évi pénzmaradvány elszámolásával. A független könyvvizsgáló ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy a módosított pénzmaradvány saját bevételi forrás, az előző évihez viszonyítva nagyobb mértékben fogja finanszírozni a évi kiadásokat, ill. a feladatok megvalósítását. A megállapítás helyességét támasztja alá többek között az is, hogy egy évvel ezelőtt eft-tal csökkent ezáltal a költségvetési hiány, míg ezévben eft-tal, s az előterjesztő további eft szabad pénzmaradvánnyal javasolja csökkenteni a hiányt a költségvetési egyensúly megtartása érdekében. A Pénzügyi Bizottság ezzel a javaslattal egyetértett, a beszámolót és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. TÓTH LAJOS képviselő Jól nyomonkövethető a évi gazdálkodás bemutatása.

15 15 Nem várt ÁSZ visszafizetési kötelezettség keletkezett kb. 10 millió Ft összegben évben hosszútávú döntéseket is hozott a képviselő-testület, így pl. 200 millió Ft hitel felvételére került sor a fejlesztések saját forrásának biztosítására. A központi támogatások mérsékeltebbek. Egyetértek az előterjesztővel, aki a pénzmaradvány elszámolására tesz javaslatot, mégpedig, hogy a 25 millió Ft pénzmaradvány kerüljön beépítésre a hiány fedezésére. Megállapíthatjuk, hogy fegyelmezett gazdálkodás jellemezte a évet. Támogatom a rendelet-tervezet elfogadását. Eredményes költségvetési gazdálkodást folytattunk, és elértük azokat a céljainkat, amelyeket a város fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése érdekében magunk elé tűztünk. Aki az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 14 igen, 2 tartózkodás. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2006. (III. 31.) rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartástól szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglaltakra figyelemmel, a 2/2005. (II. 25.) - az önkormányzat évi költségvetéséről szóló - önkormányzati rendelet végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya

16 16 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. Az önkormányzati beszámoló címrendjét - az államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdése alapján - a 2. sz. melléklet azonos nevű oszlopa tartalmazza. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 3. A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtását a) Ft bevétellel, b) Ft kiadással, ezen belül b/a) Ft személyi jellegű kiadással, b/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, b/c) Ft dologi kiadással, b/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, b/e) Ft intézményi felújítással, b/f) Ft intézményi felhalmozási kiadással, b/g) Ft intézményi felhalmozási célú pénzeszközátadással b/h) Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, b/i) Ft Városüzemeltető Kft amortizációs kiadásával, b/j) Ft Gyógyfürdő Kft amortizációs kiadásával, b/k) Ft önkormányzati fejlesztési kiadásával hagyja jóvá. 4.

17 17 A 3. a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A rendelet 3. b/a) - b/h) pontok alatti kiadási előirányzatok teljesítését költségvetési címenként, valamint a létszám alakulását a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) A képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulását a 2/d. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2/f. számú melléklet alapján veszi tudomásul. 6. (1) A képviselő-testület a 3. b/i) pontban megjelölt - a Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. amortizációs kiadásainak teljesülését célonként - a 3/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A képviselő-testület a 3. b/j) pontban megjelölt - a Gyógyfürdő Kft amortizációs kiadásainak teljesülését célonként - a 3/b. melléklet szerint hagyja jóva. 8. A képviselő-testület a 3. b/k) pontban megjelölt fejlesztési kiadások alakulását - feladatonként - a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg. 9. A képviselő-testület az önkormányzat évi módosított pénzmaradványát Ft összegben állapítja meg a 8. sz. melléklet szerint.

18 18 A képviselő-testület az intézményeknél 2005-ben keletkezett pénzmaradványt részükre visszahagyja. A pénzmaradvány teljes összege kötelezettséggel terhelt. 10. Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést a 11. melléklet tartalmazza. 11. E rendelet mellékletét képezi továbbá az 5., 6., 7., 8/a., 9., 10. sz. melléklet. 12. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a 2/2005. (II. 25.) - az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 13/2005. (VII. 1.) ör., a 17/2005. (IX. 30.) ör., a 25/2005. (XII. 23.) ör., az 1/2006. (I. 27.) ör., illetve az 5/2005. (IV. 1.) ör. - az önkormányzat évi zárszámadásáról. Dr. M o l n á r László polgármester K e s e r ű László jegyző

19 19 2/a. Napirend Kérdés, vélemény, javaslat nincs. Aki a évben végzett költségvetési ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen. 32/2006. (III. 30.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évben végzett felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: - Felelős: - 3. Napirend ÖKRÖS ISTVÁN képviselő A Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft működése évben eredményesnek mondható. Adózás előtti eredménye igen magas, 35% a növekedés az előző évhez képest. Amennyiben a tervhez viszonyítjuk ezt az eredményt, úgy pedig 70%-os a növekedés. Aki a mérlegbeszámoló elfogadására készült határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen.

20 20 33/2006. (III. 30.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata a Városüzemeltető Kft évi mérlegbeszámolóját az alábbi főbb számokkal hagyja jóvá: Bevétel összesen: Költség és ráfordítás: Adózás előtti eredmény: eft eft eft Egyetért azzal, hogy a Kft az adózás utáni eredményét eredménytartalékba helyezze. Határidő: május 31. Felelős: Vásári Gáborné ügyvezető igazgató A Városfejlesztési bizottság a Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft ügyvezető igazgatójának évi prémiumfeladatok értékeléséről szóló előterjesztés határozati javaslatát támogatja. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat 1. pontjában foglaltaktól eltérően, javasolja 270 eft prémium kifizetését. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 14 igen, 2 tartózkodás. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat 5. pontjában foglaltaktól eltérően javasolja 135 eft prémium kifizetését. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 12 igen, 3 tartózkodás, 1 fő nem szavazott.

21 21 Aki a fentiek alapján 840 eft-os prémium kifizetését támogatja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 14 igen, 1 tartózkodás, 1 fő nem szavazott. 34/2006. (III. 30.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata a 33/2005. (III. 31.) határozatában megállapított prémiumfeladatok értékelését követően a Városüzemeltető Kft ügyvezető igazgatója részére bruttó Ft prémium kifizetését engedélyezi. Felhatalmazza a polgármestert a kifizetéshez szükséges intézkedés megtételére. Határidő: március 31. Felelős: Dr. Molnár László polgármester 4. Napirend VÁSÁRI GÁBORNÉ ügyvezető igazgató szóbeli kiegészítése. A évi üzleti terv határozati javaslatát szeretném pontosítani. Az 1.) pontba a nyereség helyett adózás előtti eredmény kerüljön. Ezt javasolta a Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is. Aki egyetért az igazgató asszony által kért korrekcióval, miszerint a határozati javaslat 1.) pontjába a nyereség szó helyett adózás előtti eredmény kerüljön, valamint ezen kiegészítéssel a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 15 igen, 1 tartózkodás.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 70/2010. (VII. 5.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Újtelepi Városrész szennyvízcsatorna

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. szeptember 23-án hozott határozatai 22/2010.(IX.23.) Az önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztató 23/2010.(IX.23.)

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2010. szeptember 22-i ülésének jegyzőkönyve 9/2010. (IX.22.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata vízjogi engedéllyel nem rendelkező

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 134/2009. (XI. 18.) önkormányzati testületi határozat folyószámla-hitelkeret meghosszabbításáról. 135/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 12-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 12-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 12-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131/2009. (XI. 12.) önkormányzati testületi határozat a szabadpiaci energia beszerzésekre vonatkozó közbeszerzési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16. napján délután 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 23/2014. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 3:109. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS /A Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/144-30/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 92/I/2011. (IX. 13.) önkormányzati testületi határozat az Őrdaru Egyesület által a TÁMOP-5.5.1B-11/2

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2014. c.) határozatai: 46-49., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben