K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 23/2014. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. V. törvény 3:109. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft évi mérlegbeszámolóját az alábbi főbb számokkal hagyja jóvá: Bevétel összesen: Költség és ráfordítás összesen: Adózás előtti eredmény: eft eft eft Egyetért azzal, hogy a Kft az adózás utáni eredményét eredménytartalékba helyezze. Határidő: május 31. Varga Lajos ügyvezető igazgató

2 24/2014. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. V. törvény 3:109. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft évi üzleti tervét elfogadja. Varga Lajos ügyvezető igazgató

3 25/2014. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a alapján kinyilatkozza azon szándékát, hogy egyért a Fórián István földmérő (4150 Püspökladány, Rába u. 8.) 4/2014 munkaszámon elkészített - melyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatal Földhivatal február 11-én záradékolt - telekmegosztásra irányuló változási vázrajzával, mely alapján a 054/7 hrsz-ú ingatlanból önálló helyrajzi számokon kerül kialakításra az azzal szomszédos, 8348 hrsz-ú, 8347 hrsz-ú, 8346/2 hrsz-ú, 8345/2 hrsz-ú 8344 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai által a 054/7 hrsz-ú ingatlanból ténylegesen használt, elkerített ingatlanrészek az alábbiak szerint: hrsz-ú ingatlan tulajdonosa által a 054/7 hrsz-ú ingatlanból használt terület 73 m2 kialakított ingatlan 054/10 hrsz., hrsz-ú ingatlan tulajdonosa által a 054/7 hrsz-ú ingatlanból használt terület 47 m2 kialakított ingatlan 054/11 hrsz., 8346/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa által a 054/7 hrsz-ú ingatlanból használt terület 80 m2 kialakított ingatlan 054/12 hrsz., /2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa által a 054/7 hrsz-ú ingatlanból használt terület 49 m2 kialakított ingatlan 054/13 hrsz., hrsz-ú ingatlan tulajdonosa által a 054/7 hrsz-ú ingatlanból használt terület 267 m2 kialakított ingatlan 054/14 hrsz.. Továbbá, kinyilatkozza, hogy a 054/7 hrsz-ú ingatlanból kialakított és ténylegesen a szomszédos 8348 hrsz-ú, 8347 hrsz-ú, 8346/2 hrsz-ú, 8345/2 hrsz-ú 8344 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai által használt ingatlanrészeknek a Magyar Állam javára a Kisújszállás - Püspökladány vasútvonalszakasz

4 2 (projektszám: V ) megvalósításához szükséges területek megszerzése érdekében történő kisajátítása során a Püspökladány Város Önkormányzatát, mint a tulajdonost illető kisajátítási kártalanítás összegéről (beleértve a földterület ellenértékét, műtárgyak ellenértékét, zöldkárt és egyéb kártalanítást is) lemond az ingatlanokat ténylegesen használó szomszédos ingatlanok tulajdonosai, mint tényleges használók javára, és hozzájárul ahhoz, hogy a kisajátítással összefüggésben megállapított teljes kártalanítás az ingatlanrészt ténylegesen használó részére kerüljön kifizetésre. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti kisajátítás kártalanítással kapcsolatos ügyében járjon el.

5 26/2014. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a alapján kinyilatkozza szándékát, hogy a HURO/1101 számú Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül a romániai Sinmartin községgel közösen, partnerségi megállapodás alapján A határon átlépő közlekedésinfrastruktúra fejlesztése Sinmartin és Püspökladány városok között címmel benyújtott -1/2012. (I.16.) önkormányzati testületi határozattal elfogadott-, Euro elszámolható összes költségű és Euro költséggel az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam által támogatott pályázati szándékát az alábbiak szerint csökkentett műszaki tartalommal továbbra is fenntartja, elfogadja a támogatási döntést és részt kíván venni a projekt megvalósításában. A változások az alábbiak: - Dózsa György utca a jelenlegi 5,5-5,8 méteres burkolat szélességről nem lesz 6,0 méteres burkolatúra szélesítve, hanem egységes 5,5 méter széles burkolat megerősítést kap. Nem történik meg a régi szegély kibontása és a kétoldali burkolat szélesítésére sem kerül sor. A korábbi tervezői költségbecslés alapján bruttó 10 millió Ft a költség csökkenés. - Lakótelepi (Bekötőút1, Bekötőút2, Bekötőút4) és a Hajdú utcákon az ÉAOP-os kerékpárút építés során felújított torkolati szakaszok miatt mennyiségi csökkenés keletkezik. A korábbi tervezői költségbecslés alapján bruttó 2,16 millió Ft költség csökkenés A fenti műszaki tartalom csökkentése bruttó 12,16 millió forintnak felel meg. A beruházáshoz szükséges Euro saját forrást az önkormányzat a kibocsátott kötvény terhére biztosítja. Határidő: azonnal

6 27/2014. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. alapján, Püspökladány Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részbeni módosításával egyetért, elkészítéséhez hozzájárul. A tervmódosítás költségét a Castor Kft. (4150 Püspökladány, Szent István u. 46.) fedezi. A Rendezési Terv módosítás tárgya: 1. Püspökladány, 065/17 helyrajzi számú ingatlanból 5675 m 2 nagyságú terület belterületbe vonása. 2. Az 1. pont szerinti belterületbe vonandó terület övezeti átsorolása beépítésre nem szánt, többségében szántó művelésű mezőgazdasági területről (Msz) beépítésre szánt, ipari gazdasági területté (Gip-1). 3. HÉSZ szöveges pontosítása, megrendelőkkel egyeztetve.

7 28/2014. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a alapján, mint a tárgyi ingatlan tulajdonosa, kifejezi azon szándékát, hogy a Püspökladány, Táncsics u. (2427/2. hrsz.) alatti víztorony tetejének egy részét, valamint a víztorony melletti 15 m 2 nagyságú területet a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) részére híradástechnikai berendezések elhelyezésének céljából december 31-ig bérbe kívánja adni.

8 29/2014. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat a víziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény alapján felhatalmazza a polgármestert a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának aláírására.

9 30/2014. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. V. törvény 3:16. (1) bekezdésében foglaltak alapján I. alapítóként kuratóriumi tagnak megválasztja: Arnóth Sándor 4150 Püspökladány, Szűcs S. u. 3. Megbízása július 7. napjáig szól. II. a Püspökladány Sportjáért Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 5. Az alapítvány kezelő szerve, képviselete: fejezetben szereplő Tagjai: felsorolásból törli: Szarvas Attila 4150 Püspökladány, Hősök tere 6. A. lph. II. e. 3. a. megnevezést, helyébe Arnóth Sándor 4150 Püspökladány, Szűcs S u. 3. megnevezés lép.

10 31/2014. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CXXXIX. törvény 93. -ában foglaltak alapján a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint hagyja jóvá: A Társulási Megállapodás V. fejezet 2. pontjának szövege A Társulási Tanácsban a társulás tagjait a polgármesterek képviselik. az alábbiak szerint módosul: A Társulási Tanács Tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban lévő polgármesterei. A Társulási Tanács tagja a polgármester akadályoztatása esetén a települési önkormányzat képviselő-testülete által felhatalmazott, szavazati joggal rendelkező települési képviselő. A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: április 30.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 9386-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. április 28-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. április 28-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. április 28-i ülésén hozott határozatai: 166/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

08 M L 4 20H M. A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepei*. Budapest, 2014. május c i. Kezdefitónyezésért felelőse /

08 M L 4 20H M. A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepei*. Budapest, 2014. május c i. Kezdefitónyezésért felelőse / Ügyiratszám: 8-2333/10/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: településrendezési szerződés (Budapest Budapest XIV. kerület, Gödöllői utca - Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben