PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA november 12-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 12-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA november 12-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131/2009. (XI. 12.) önkormányzati testületi határozat a szabadpiaci energia beszerzésekre vonatkozó közbeszerzési eljárásban való részvételi szándékról, a városra eső eljárási díj átutalásáról. 132/2009. (XI. 12.) önkormányzati testületi határozat a tűzoltóságok technikai fejlesztésére vonatkozó program keretében benyújtott nyertes pályázathoz a városra eső támogatás biztosításáról, valamint a polgármester felhatalmazásáról, hogy a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa felé eljárjon. 133/2009. (XI. 12.) önkormányzati testületi határozat arról, hogy a Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlan átalakítási munkáihoz biztosított összegből megmaradt 793 eft Többcélú Oktatási Intézménytől visszavonásra kerül, és a Városi Sportpályán található szolgálati lakás karbantartására kerül felhasználásra.

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 12-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné Papp Margit tanácsnok, Terdik Ferenc, dr. Felszeghy Szabolcs, Ökrös István, Kovács Krisztina, Kiss Zsigmond, Márkus Gábor, Szabó Attiláné, Tóth László, Makai Lajos, Sárvári János képviselők, Keserű László jegyző, Karacs Zoltán jegyzőkönyvvezető. Igazoltan távol vannak: Tóth Lajos alpolgármester, Békési Zoltán, Katona Lajos, Hegedűsné Varga Irén, Dombi Imréné képviselők. Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülésen 13 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Kiss Zsigmond és Ökrös István képviselőket javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 11 igen, 2 tartózkodás. Megállapítom, hogy a képviselő-testület Kiss Zsigmond és Ökrös István képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek kijelölte. A napirendhez egy új előterjesztés felvételét javaslom: - Előterjesztés a 94/2009. (VIII. 27.) önkormányzati testületi határozat módosítására. Aki a napirendet elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 13 igen.

3 2 N a p i r e n d : 1. Előterjesztés közbeszerzési eljárás keretében történő szabadpiaci energia beszerzésre. Előadó: Arnóth Sándor polgármester 2. Előterjesztés a tűzoltóságok technikai fejlesztésére vonatkozó program keretében benyújtott pályázat támogatásáról. Előadó: Arnóth Sándor polgármester 3. Előterjesztés a 94/2009. (VIII. 27.) önkormányzati testületi határozat módosítására. Előadó: Arnóth Sándor polgármester 1. Napirend Az energiapiac megnyitása óta majd mindannyiunkat kerestek már meg ügynökök, akik egyik vagy másik energiaszolgáltató megbízásából bizonyos kedvezmények ígéretében házalnak. Ugyanez jellemző az önkormányzati nagyfogyasztókra is. Tóth Erzsébet, a Holding Kft ügyvezetője már több ilyen tárgyaláson van túl. Az első alkalommal az EMFESZ Kft-hez szerződött el a város - az önkormányzat és intézményei, valamint a hőközpont fogyasztásáról van szó - amivel 8%-os kedvezményt értünk el. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 9-én arról döntött, hogy térségi összefogással valósítják meg a szabadpiaci energia beszerzést. Az egyeztetések eredményeként 12 település írásban hatalmazta fel a Társulást a közbeszerzési eljárás lefolytatására. Kérdés ÖKRÖS ISTVÁN képviselő Kimondható-e az, hogy ez az összefogás valóban előnyös a települések számára? az alábbi választ adta Ökrös István képviselő kérdésére Véleményem szerint igen, mégpedig két megfontolásból. Egyrészt, mert a nagyobb fogyasztóknak nagyobb a mozgáslehetősége az árak terén. Az E-ON pél-

4 3 dául azzal az ajánlattal kereste meg városunkat, hogy minimun 20%-os árcsökkentést kínál. Ugyanakkor a Holding Kft-nek a gázévre megkötött szerződésben kb %-os árcsökkenést sikerült elérnie. Másrészt az összefogás egy közösségpolitikai megfontolás is, hogy ne hagyjuk magára a kisebb településeket, akik biztos, hogy külön-külön nem tudnának ilyen árcsökkenést elérni. SÁRVÁRI JÁNOS képviselő Kitűnő ötletnek tartom az összefogást, hiszen ha akkora piacot kínálunk a szolgáltatónak, ami Püspökladányhoz képest háromszoros nagyságú, valószínűleg nagyobb kedvezményt tudunk kihasználni. ÖKRÖS ISTVÁN képviselő Támogatom a határozati javaslat elfogadását. Remélem, hogy az E-ON-on kívül más szolgáltatók is megkeresnek bennünket kedvező ajánlataikkal. Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 13 igen szavazat. 131/2009. (XI. 12.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. részt kíván venni a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által a szabadpiaci energia beszerzésekre vonatkozó közös közbeszerzési eljárásban. Kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzésben résztvevő nyertes ajánlattevővel szerződést köt. 2. a közbeszerzési eljárás Püspökladány városára eső díját bruttó Ft-ot, azaz Egymillió-háromszázharmincegyezer-kilencszázhuszonnyolc forintot november 30-ig átutal a Társulás számlájára. Határidő: 1. azonnal november 30. Felelős: 1-2. Arnóth Sándor polgármester

5 4 2. Napirend Körülbelül egy éve a tűzoltóság egy középnehéz súlyú gépjármű fecskendő beszerzésére nyújtott be pályázatot, mely sikeres volt, az elnyert támogatás összege 95 millió Ft. A jelenleg használatban lévő gépjármű fecskendők évesek, az új fecskendő viszont olyan modern, hogy mindent, ami a tűzoltók munkájához szükséges, világszínvonalon tudja biztosítani. A pályázati saját forrás 19 millió Ft, melyből a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak 6,2 millió Ft-ot, ezen belül Püspökladánynak Ft-ot kell megfizetnie. Amennyiben a pályázati saját forrást nem tudjuk vállalni, más önkormányzat kapja meg a támogatást. LÖVEI CSABA tűzoltóparancsnokság Püspökladánynak ugyan jó a tüzivíz-ellátottsága, viszont a többi településen, illetve nem lakott területen gondot jelent a víz beszerzése az oltásokhoz. Nem mellékes tehát, hogy míg a mostani rohamszerek együttesen tudnak 4000 liter vizet szállítani, az új jármű ezt egymaga tudja. Emellett jóval korszerűbb is. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás településeire fejkvóta alapján osztottuk vissza a pályázati saját forrás összegét, melyet a legutóbbi tanácsülésen elvben támogattak a polgármesterek. SÁRVÁRI JÁNOS képviselő Püspökladány tudja biztosítani a saját forrás ráeső összegét, de vajon a többi település tudja-e? Mindegyik önkormányzatnak érdeke, hogy idekerüljön a gépjármű. Az önkormányzatok egy része egyébként már megtárgyalta és támogatja a hozzájárulás megfizetését, remélem mindegyik önkormányzat így tesz. Javaslom, hogy mi is fogadjuk el a határozati javaslatot.

6 5 MÁRKUS GÁBOR képviselő A kimutatásból látszik, hogy csak 2009-ben eddig milyen értékmentések történtek. Az önrész mértéke akár 1-2 mentésből is visszatérül, nem beszélve arról, hogy egy nagyértékű tűzoltó gépjármű kerül a tűzoltóság tulajdonába. Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 13 igen szavazat. 132/2009. (XI. 12.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ft, azaz Egymillió-nyolcszázhetvenegyezer-negyvenkét forint támogatást biztosít a tűzoltóságok technikai fejlesztésére vonatkozó program keretében benyújtott nyertes pályázathoz a Püspökladányi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság számára. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa felé járjon el. Határidő: azonnal, illetve november 30. Felelős: Arnóth Sándor polgármester 3. Napirend Az eltérő tagozat áthelyezésére szolgáló épület átalakítása elkészült. Az erre szánt 4 millió Ft-os forrásból megmaradt 793 eft. Javaslom, hogy ezt a megtakarítást a futballpályán lévő szolgálati lakás karbantartására fordítsuk. A futballpálya és környéke évek óta nincs rendszeresen gondozva, éjjel nappal nyitva van, az jár be, aki akar. Keresnénk egy megbízható családot, aki beköltözik a szolgálati lakásba, és nyitja-zárja a kaput, rendben tartja a sportpályát és környékét. TERDIK FERENC képviselő Magával a céllal egyetértek, de úgy tudom, hogy a Sportpályát a Holding Kft üzemelteti, amennyiben ez a szolgálati lakás valóban rossz állapotban van, azt rajtuk kellene számonkérni. Az elvemmel nem egyezik az, hogy pénzt adjunk a saját cégünknek, hiszen már év elején megszavaztuk a költségvetésüket.

7 6 Történt-e felmérés egyáltalán, hogy a szolgálati lakást mennyiből lehet felújítani? Lehet, hogy a 793 eft nem is lesz elég, és egy hónap múlva megint elénk kerül egy igény, hogy pótoljuk ki ezt az összeget. Szeretném, ha ezt egy kicsit jobban körbejárnánk. Így nem tudom támogatni. SÁRVÁRI JÁNOS képviselő A Holding Kft még nem is létezett, amikor az a szolgálati lakás már nem volt lakható állapotban. Amennyiben többe kerül a felújítás, megkérjük a Holding Kft, egészítse ki, de ennyit megtehetünk Püspökladány sportjáért. PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok A város vagyona az intézményhálózatában is benne van. Támogatom az előterjesztést, mert ha ezzel egy családnak tudunk lakást és munkát biztosítani, miért ne tennénk. ÖKRÖS ISTVÁN képviselő Egyetértek Terdik képviselő úr véleményével, mégis támogatom az előterjesztést, mert a Holding Kft üzleti tervében ez a szolgálati lakás nem szerepel, tehát erre a konkrét célra mi pénzt nem adtunk. TERDIK FERENC képviselő Féltem a város költségvetését. Javaslom, hogy vegye vissza a város a pénzmaradványt. A Holding Kft-nek nyilván vannak tervei, de a költségvetéséből rendkívüli feladatokat is meg kell tudni oldania. Nem gondolom, hogy vissza kellene venni a feladatot az önkormányzat egyik cégétől. DR. FELSZEGHY SZABOLCS képviselő Úgy értelmezem, hogy a lakás felújítása csak egy mellérendelt feladat. Az alapvető célkitűzés, hogy ott egy olyan családot helyezzünk el, amely az őrzőgondozó feladatokat ellátja. MÁRKUS GÁBOR képviselő A végcél az, hogy megóvjuk a város vagyonát, és biztonságossá tegyük a Sportpályát.

8 7 Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 12 igen, 1 tartózkodás. 133/2009. (XI. 12.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlan átalakítási munkáihoz biztosított eft-ból megmaradt 793 eft-ot a Többcélú Oktatási Intézménytől visszavonja, és a Városi Sportpályán található szolgálati lakás karbantartására fordítja. Határidő: december 31. Felelős: Arnóth Sándor polgármester Köszönetet szeretnék mondani főigazgató asszonynak a gazdálkodás színvonaláért, illetve a munkásoknak, akik a felújítást végezték. Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom. K.m.f. A r n ó t h Sándor polgármester K e s e r ű László jegyző K i s s Zsigmond képviselő Ö k r ö s István képviselő

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. március 29-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 8/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Víziközmű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. március 30-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 21-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 56/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az egyházi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 14-én 08:30 órai kezdettel tartott üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 14-én 08:30 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 14-én 08:30 órai kezdettel tartott üléséről Zalaegerszeg,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 80/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Gyógyfürdő termálvíz hulladékhőjének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2011. október 26-i ülésének jegyzőkönyve 17/2011. (X.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 7/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2013. január 30-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2013. január 30-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2013. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. április 15-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában Jelen vannak: Macsári

Részletesebben

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató, dr. Ódor Éva FEV IX. Zrt. munkatársa, Intzoglu István, Gyurákovics Andrea képviselők.

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató, dr. Ódor Éva FEV IX. Zrt. munkatársa, Intzoglu István, Gyurákovics Andrea képviselők. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. november 26-án 17:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus hó 4. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 76. Tel.: (88) 592-660 Fax: (88) 592-676 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 10/2011. (II.

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2010. november 23-án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2010. november 23-án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 30/30/2010. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 23-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. ( XI.23.) rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. szeptember 27-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 5./

Részletesebben

Szám: V/100-2/2015. Készült: 2 példányban

Szám: V/100-2/2015. Készült: 2 példányban Szám: V/100-2/2015. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-én 17,30

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagycenk Nagyközség

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. július 16-án 15,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben