B E S Z Á M O L Ó KEREKEGYHÁZA VÁROS KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó KEREKEGYHÁZA VÁROS KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL"

Átírás

1 Szám: 2061/2009. ált. Jóváhagyom: Dr. Kassai László r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető B E S Z Á M O L Ó KEREKEGYHÁZA VÁROS KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL Készült: Kerekegyháza Városi Önkormányzat március hónapban tartandó ülésére Készítette: Tarnóczy László r. alezredes és Cseh Lajos r. főtörzsőrmester

2 2 Tisztelt Önkormányzati Képviselő Testület! A rendőrségről szóló évi XXXIV. tv. 8. /4/ bekezdése alapján Kerekegyháza közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót az alábbiakban terjesztem elő: A város és év bűnügyi és közrendvédelmi eredményeiről fogom Önöket tájékoztatni. Az őrs illetékességi területe a városén kívül még további öt településre terjed ki, melynek nagysága megközelítőleg hektár, a lakosság száma pedig kb fő. A terület kiterjedt tanyavilággal rendelkezik, ahol 3000 tanyaépület található, melynek 40 %-a csak a lakott. Feladatainkat és munkánkat tekintve ez meghatározó jelentőségű. Állományunk rendszeresített létszáma 28 fő, mely a vizsgált időszakban nem módosult. A január hónaptól bevezetett központi státuszgazdálkodás eredményeként 1 fő őrsparancsnok közrendvédelmi helyettesi és 1 fő tiszti nyomozói státusz került elvonásra, melyeket október hónapban visszakaptuk. Ezen lehetőséget kihasználva májustól a beosztásokat sikerül betöltetnünk két tapasztal szakemberrel, akik a Dabasi Rendőrkapitányságról érkeznek. A vizsgált időszakban jelentős személyi változások történtek. Az őrs bűnügyi vezetésében bekövetkezett személyi változás Szitár Ferenc r. őrnagy január 1-jei hatállyal áthelyezésre került a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság állományába negatívan nem mutatkozott meg a felderítési eredményességen, illetve a szakmai munka színvonalán. Az őrsön korábban nyomozói beosztást betöltő Laczkó Balázs r. hadnagy a parancsnoki feladathoz felnőve, azt kiválóan elvégezte, ezért január 1-el kinevezése megtörtént. Az év folyamán 1 KMB csoportvezető és 1 járőrvezető más alegységhez került áthelyezésre, 1 körzeti megbízott leszerelt a rendőrség hivatásos állományából, valamint 1 őrsügyeletes és 1 járőr nyugállományba vonult. Sikerült azonban a megüresedett csoportvezetői beosztást betöltenünk és további 1 körzeti megbízottat és 1 járőrt szolgálatba állítanunk. A csoport létszámhelyzete az alábbiak szerint alakult: szeptember 1-én a kerekegyházi kmb csoportvezető, Tóth Roland r. fhdgy. saját kérésére a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság állományába került áthelyezésre. Ezen beosztást Cseh Lajos r. ftőrm. vette át, aki az eddig eltelt időszak alatt a rábízott feladatokat kiválóan teljesítette. A csoport létszáma két fővel csökkent az előző időszakhoz képest, mivel a ladánybenei körzeti megbízott leszerelt a rendőrségtől, míg a kunbaracsi körzeti megbízott tartós betegállományát tölti nyugdíjba vonulása miatt. Az aktív személyzeti munkánknak köszönhetően május hónapig sikerül a fenti két beosztást betöltenünk. A KMB csoport jelenlegi létszámával - mely jelenleg 4 főből áll - a város és a hozzá kapcsolódó községek rendőri ellenőrzése csak nagyon nehezen oldható meg. A rendőri létszám hiányát elsősorban Ladánybene és Kunbaracs község érzi meg, mivel ott nem tudunk elegendő esetben megjelenni. Természetesen e két település rendőri felügyeletét a Lajosmizse Rendőrőrs székhelyén szolgálatot teljesítő kollégák is ellátják.

3 3 A csoport tagjai a munkájukat elsősorban óra és óra közötti időszakban látják el, de hetente öt alkalommal az éjszakai órákban is dolgoznak. Minden pénteken és szombaton fokozott éjszakai szolgálat teljesítésére kerül sor, mivel ezen időszakokban nagyobb a területen történő jármű- és személyforgalom. A járőrszolgálatokat rendszerint a helyi polgárőrség tagjaival közösen látjuk el, mely tevékenységükkel nagyban segítik a munkánkat. Továbbra is célunk a csoport létszámának növelése, mellyel még hatékonyabb és nagyobb rendőri jelenlétet tudnánk biztosítani. A KMB csoport vezetőjét, Cseh Lajos r. ftőrm-t a 06/ , míg a Lajosmizse Rendőrőrsöt a 06/ es telefonon lehet elérni. A beszámoló idején az őrs gépjármű parkja már csak 2 db Skoda Oktáviából, 1 db alapítványi tulajdonú Daewoo Kalosból, 1 db Yamaha 250 motorkerékpárból, 2 db Derbi alapítványi tulajdonú segédmotor-kerékpárból és 1 db elektromos kerékpárból áll január elején egy Skoda gépkocsit le kellett állítani, majd végleg leadni, mivel az az engedélyezett km-es futásteljesítést elérte. A kivont jármű helyett másik gépkocsit nem kaptunk. A szolgálati feladataink zökkenőmentes és szakszerű ellátásához minimálisan 4 db szolgálati gépkocsira lenne szükségünk. A járművek tankolása részben megoldott, de azért továbbra is jelentős mértékben támaszkodunk az önkormányzatok által felajánlott támogatásokra. Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a Tisztelt Képviselő Testületnek, hogy támogatta a KMB csoport üzemanyaggal történő ellátását. Tisztelt Képviselő Testület! A továbbiakban ismertetném Kerekegyháza közrend- és közbiztonsági helyzetét. A város köz- és közlekedésbiztonságának alakulására továbbra is jelentős módon hat a település földrajzi fekvése, úthálózata a környező városok bűnügyi fertőzöttsége. Kerekegyháza és annak külterületi részeinek közbiztonságát nagyban befolyásolja a hobby jellegű, nem állandóan lakott tanyák, hétvégi házak védtelensége, a fejlett, viszonylagosan jó minőségű és nagy forgalmú úthálózat ( 52-es főút, 5211, 5212 és az 5214-es utak ), valamint a környező, bűnügyileg fertőzöttebb városok ( Kecskemét, Kunszentmiklós, Szabadszállás ) közelsége, az utazó bűnözők tevékenysége. Nem győzzük hangsúlyozni az állampolgári odafigyelés, gondoskodás fontosságát, mellyel az áldozattá válás esélyét lehetne csökkenteni. A megfelelő biztonsági rendszerek ( zárak, riasztók, nyílászárók ) használatával, az idegenekkel szembeni óvatossággal, valamint a lakosok egymás iránti felelősség vállalásával a bűncselekmények megelőzhetőek lennének. Az oda nem figyelés, hanyagság és közönyösség megfelelő táptalajt nyújt a bűnözői elemek tevékenységének. Természetesen a bűncselekményeket elősegítő okok kiküszöbölésében a rendőrségnek is jelentős szerepe van, elsősorban propaganda tevékenység útján, de ide kell sorolni a rendszeres szűrőkutató ellenőrzéseket, demonstratív jellegű akciókat is.

4 4 Kerekegyháza illetékességi területén évben 105, évben 55, míg évben 54 esetben vált ismerté bűncselekmény elkövetése ( 1-2. számú melléklet ). Ez a számok nagyságát, illetve a bűncselekmény fajták milyenségét tekintve stagnáló bűnügyi fertőzöttséget mutat. A környező, hasonló lélekszámú települések ezer főre eső bűncselekmény számai már teljesen más képet mutatnak ( 3. számú melléklet ). A város területén elkövetett bűncselekményeket bemutató táblázat értékelésénél most is meg kell említeni, hogy a felsorolt jogsértések nyomozását nem minden esetben az őrs munkatársai folytatták, hanem az ügyekben eljártak a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Kecskeméti Rendőrkapitányság, a Vám- és Pénzügyőrség, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség és más nyomozóhatóságok munkatársai is. Tehát a táblázat továbbra is egy komplex, átfogó értékelésre nyújt lehetőséget. A Lajosmizse Rendőrőrs beosztottjai a vagyon, a testi épség, a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs és a közrend elleni bűncselekmények nyomozását, vizsgálatát végezték. A személy elleni bűncselekmények száma nem változott, az a testi sértésekből tevődött össze. Szinte minden esetben a családi, baráti veszekedésekre vezethetők vissza, ahol többek közt a szeszes italtól befolyásolt állapotban lévők nem tudják megfelelően kontrollálni cselekedeteiket. A közlekedési bűncselekmények számában kis mértékű ( 11-ről 9-re ) csökkenés mutatkozik. Ezen csoporton belül azonban továbbra is az ittas járművezetés elkövetése a meghatározó ( 7 eset ). Az ittasság a korábbi évekhez hasonlóan mint baleseti tényező - továbbra is jelentős. Felderítése az állomány szűrő, kutató tevékenységének az eredménye, melyet csak a folyamatos és fokozott ellenőrzések kapcsán lehet feltárni. Meg kell jegyezni, hogy a médiákban propagált zéró tolerancia eredményeként az ittas járművezetés vétségi alakzatát elkövetők száma a város vonatkozásában stagnált, azonban az ilyen jellegű szabálysértések száma továbbra is magas. A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma 4-ről 2-re csökkent. Ezek közül az egyik tartás elmulasztásának vétségében, míg a másik megrontás bűntettének elkövetésében realizálódott. Az utóbbiban az elkövetővel szemben az eljárást előzetes fogva tartás mellett dolgoztuk fel. A helyi Családsegítő Szolgálattal az együttműködésünk kiváló és naprakész. A közélet tisztasága elleni bűncselekmények terén némi emelkedés ( 1-ről 2-re ) tapasztalható, mely egy a város és az ország területén jogellenesen tartózkodó külföldi állampolgár által megvalósított jogsértésből, valamint az őrs beosztott rendőrei elleni hivatalos személy elleni erőszakból állt. Megjegyzem, hogy a rendőrök elleni támadás ebben az évben nem az első eset volt, mivel az év végén is bekövetkezett egy hivatalos személy elleni erőszak. Ezen ügy még nem került lezárásra. Az első esetben az intézkedő rendőröket egy kocsmai verekedéshez hívták ki, ahol három kecskeméti lakóhellyel rendelkező személy előbb csoportos rablást, testi sértést, majd rendőr elleni támadást követett el. Mind három személy ellen az eljárást előzetes fogva tartás mellett folytattuk le. Az utóbbi esetben egy helyi lakos támadta meg az egyik helyi körzeti megbízottat úgy, hogy előtte segítséget kért tőle, majd minden előzmény nélkül nekirontott. A közrend elleni bűncselekmények száma 4-ről 6-ra növekedett. Örvendetes, hogy a lakosság biztonságérzetét befolyásoló járműfeltörések száma ebben az évben is csökkenést mutat, így az ehhez kapcsolódó okirattal visszaélések már nem történtek. Három esetben jártunk el garázdaság elkövetése miatt, melyek a szórakozóhelyeken kialakult nézeteltérésekből adódtak. A gazdasági bűncselekmények száma nem változott ( 4-4 ). Ezek továbbra is a pénzügyi bűncselekményekhez kapcsolódó csalásokból és csempészetből tevődtek össze.

5 5 A vizsgált időszakban az ismerté vált vagyon elleni bűncselekmények száma szintén stagnálást mutat ( ). Örvendetes, hogy az általános lopások ( 13-ról 12-re ) és a betöréses lopások ( 10- ről 7-re ) csökkenést, míg a rablások ( 0-ról 2-re ) és az egyéb bűncselekményi kategóriák ( 2-ről 5-re ) emelkedést mutatnak. A lopásokat, betöréseket jellemzően továbbra is az átutazó bűnözői csoportok, illetve a külterületi részre letelepedett ózdi illetőségű személyek, valamint rokonaik követik el. A gyógyszertár és ebben az évben a plébánia sérelmére elkövetett betöréses lopások kapcsán pedig egyértelműen megállapítható, hogy azt nem helyi lakosok követték el. Ezek a megye és a szomszédos megyék területén azonos elkövetési módszerrel elkövetett cselekmények voltak. A gépkocsiból lopások és gépkocsi feltörések számát továbbra is sikerült visszaszorítani, amely az erre szakosodott csoportok állandó figyelemmel tartásának az eredménye. Ezen tevékenységünkben most is nagy segítséget nyújtott a helyi polgárőrség a szűrő, kutató tevékenységével évben két rablás történt a város területén. Mindkét esetben az elkövetők személye felderítésre került, ezt követően az eljárást előzetes letartóztatás mellett folytattuk le. Továbbra is gondot okoz a külföldi állampolgárok által elkövetett kisebb-nagyobb jogsértések megelőzése, felderítése. Az ún. fekete munkásokkal és szállásadóikkal kapcsolatosan a Munkaügyi Felügyelőség és a helyi önkormányzat jegyzője bír intézkedési jogosultsággal, illetve kötelezettséggel. Erre figyelemmel az év során több alkalommal végeztünk közös ellenőrzéseket a fenti hatósággal, valamint az önkormányzat dolgozóival. Több esetben vettünk részt az önkormányzat által szervezett megbeszéléseken, melyek témája a külföldi állampolgárokkal kapcsolatos intézkedési lehetőségek áttekintése volt. Az állampolgári visszajelzések alapján ezen közös tevékenységünk hatására valamelyest növekedett a személyek jogkövető magatartása, mely a szüreti felvonuláson érzékelhető volt. A fenti adatok és körülmények figyelembevételével megállapítható, hogy a város közepes bűnügyi fertőzöttséget mutat. Célunk, hogy erről a szintről pozitív irányba elmozduljunk, csökkentsük a bekövetkezett bűncselekmények számát. Ezen törekvéseinkhez a kapitányság vezetése a szükséges anyagi, technikai és személyi feltételeket megpróbálja biztosítani, de nem érhetünk el tartós eredményeket a helyi társszervek hathatós segítsége nélkül. Tovább kívánjuk fokozni a helyi polgárőrséggel a közös szolgálat ellátásokat, valamint még szorosabb és naprakészebb kapcsolatot kívánunk kialakítani a helyi társadalmi szervezetekkel és az önkormányzattal. Az alábbiakban ismertetném a főbb közrendvédelmi eredményeket, valamint ez irányú tevékenységünk alakulását a város és az őrs illetékességi területén. A közbiztonsági adatok vonatkozásában ( 4. számú melléklet ) a korábbi évhez hasonlóan most is tapasztalható növekedés és visszaesés is. Továbbra sem a statisztika mesterkélt évenkénti növelése a célunk, hanem megpróbálunk nagyobb hangsúlyt fektetni a tudatos és célirányos, problémamegoldó és segítőkész hozzáállásra. A rendőri intézkedések ebben az évben is alaposak és körültekintőek, mely esetenként az állampolgárokban szigorúbb rendőri fellépés érzetét keltheti. A tett intézkedéseink során a hatályos jogszabályi normákat minden esetben maradéktalanul betartjuk.

6 6 Az ittas vezetőkkel szemben - legyen az gépkocsi, motorkerékpár vagy kerékpár vezetője - a zéró toleranciát alkalmazzuk. Ezen a téren nem lehetünk elnézőek, mert még mindig sokan ülnek felelőtlenül ittasan a volán mögé és ezzel a saját és mások életét veszélynek teszik ki. Ezek figyelembevételével a szolgálatos rendőrök szűrő-kutató tevékenységük során kiemelten kezelik az ittasságot. Az ittas szabálysértők ellen kezdeményezett feljelentéseink száma 160-ről 183-ra, míg az ittas vétségi alakzatot megvalósító jogsértések 44-ről 30-ra változtak. Ezentúl is minden pénteken és szombaton megerősített éjszakai járőrszolgálat ellátására kerül sor, mely során fokozott ellenőrzést tartunk a város szórakozóhelyein, kocsmáiban. Ennek eredményeként csökkentek a hétvégi éjszakai randalírozások, továbbá területünkön nem történt úgynevezett diszkóbaleset. Ezen tevékenységünkben is nagy segítséget nyújtott a helyi polgárőrség. Az előző évhez hasonlóan a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Vám- és Pénzügyőrség, valamint az OMMF Délalföldi Régió Igazgatóságának Munkaügyi Felügyelőség munkatársaival közös akciókat hajtottunk végre a város, valamint az őrs illetékességi területén található vendéglátó helyeken, munkahelyeken. Az akciók eredményeként több szabálysértést sikerült feltárni. Ezen összehangolt tevékenységünket a továbbiakban is folytatni kívánjuk. A közrendvédelmi munka terén is szoros munkakapcsolatot alakítottunk ki a KEFAG Zrt. erdészeivel, akikkel ebben az évben 120 esetben 480 órányi közös szolgálatot láttunk el. A járőrszolgálatok során 10 esetben tettünk feljelentést falopás elkövetése miatt. Rendkívül jó a munkakapcsolatunk a helyi polgárőrökkel, akik a mindennapos feladatok mellett jelentős részt vállaltak a rendezvények biztosításában. Több alkalommal láttunk el közösen szolgálatot; a júliálist, a búcsút és a fogathajtó versenyt sikeresen biztosítottuk. A tanyás területek fokozott ellenőrzésében is sokat segítettek a helyi polgárőrök, akik a város területén teljesítve szolgálatot lehetővé tették, hogy rendőreink a külterületen is jelen legyenek. Kerekegyházán a közlekedési balesetek száma ( 5. számú melléklet ) a korábbi évhez képest kis mértékben csökkent ( 12-ről 10-re ). Az elsődleges baleseti okok a sebesség helytelen megválasztása és a kanyarodás szabályainak megszegése volt. Negatívumként megállapítható, hogy az ittasság, mint okozati tényező négy esetben merült fel. A balesetek bekövetkezésének ideje szinte egyenletesen eloszlik a napszakokra. A balesetek elsősorban továbbra is a város nagyobb forgalmú belterületi ( Széchenyi utca, Fő út, Dózsa Gy. út ) útjain, valamint az 52-es, 5211-es és az 5214-es számú utakon történtek. Célunk továbbra is a balesetek számának csökkentése. Ennek érdekében Kerekegyháza körzeti megbízotti csoportnak mindennapos feladatként határoztam meg a szigorú és következetes közlekedési ellenőrzéseket. A gyermekbalesetek megelőzésére lehetőségeinkhez mérten igyekszünk a tanítási év minden napján a reggeli és déli órákban forgalomellenőrzést végezni az általános iskola környezetében.

7 7 A Megyei Balesetmegelőzési Bizottságtól kapott gyermek-rajz pályázat anyagát az iskolák igazgatóinak továbbítottuk, a helyi polgárőrséggel közösen a kerékpárosoknak fényvisszaverő matricákat és láthatósági mellényeket osztottunk. Tisztelt Képviselő Testület! Megköszönöm az eddigi támogatásukat és kérem, a fentieket vitassák meg, ezzel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg és a beszámolómat szíveskedjenek elfogadni. L a j o s m i z s e, március 4. Tisztelettel: Tarnóczy László r. alezredes őrsparancsnok

8 8 1. számú melléklet Kerekegyháza város területén ismerté vált bűncselekmények alakulása ISMERTÉ VÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK KEREKEGYHÁZA VÁROS TERÜLETÉN év év év év év év SZEMÉLY ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK Könnyű testi sértés vétsége, aljas indokból, vagy célból elk. bűntette, védekezésre képtelen személlyel szemben Könnyű testi sértés vétsége Magánlaksértés vétsége Rágalmazás vétsége Súlyos testi sértés bűntette (alapeset) Súlyos testi sértés maradandó fogy Emberölés nyereségvágyból KÖZLEKEDÉSI BŰNCSELEKMÉNYEK Közúti baleset okozása gondatlan vétség sts.-t okozó Közúti jármű ittas vezetése vétsége Közúti jármű ittas vezetése halált okozó Közúti jármű ittas vezetése súlyos testi sértést okozó Közúti baleset okozása gondatlan vétség halált okozó Cserbenhagyás vétsége Közúti közl. veszélyeztetés bűntette Közúti közl. biztonsága elleni bűntett Közúti járművezetés tiltott átengedés vétsége A HÁZASSÁG, CSALÁD, IFJÚSÁG, NEMI ERKÖLCS ELLENI BCS-K Kiskorú veszélyeztetése bűntette Tartás elmulasztása vétsége gyermekkorú sérelmére Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége Megrontás bűntette ÁLLAMIG., IGSZOLG., KÖZÉLET TISZTASÁGA ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

9 9 Hamis tanúzás büntető ügyben Hamis vád vétsége Bűnpártolás emberöléssel kapcsolatban Jogellenes belföldön tartózkodás Hivatalos személy elleni erőszak KÖZREND ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK Visszaélés lőfegyverrel, vagy lőszerrel bűntette Garázdaság vétsége Garázdaság csoportosan elkövetve Közokirat hamisítás előkészülete Közokirat hamisítás bűntette Magánokirat hamisítás vétsége Visszaélés okirattal vétsége Egyedi azonosítójel meghamisítás bűntette Környezetre veszélyes hulladék gond. Vts Önbíráskodás bűntette Kábítószerrel való visszaélés bűntette Hulladékgazdálkodás rendjének megsértése GAZDASÁGI BŰNCSELEKMÉNYEK Pénzhamisítás kisebb értékre bűntette Számvitel rendjének megsértése Jöv. adóbev. kisebb mért. csökk. vts Jövedéki orgazdaság jelentős értékre Jövedéki orgazdaság vétsége Jövedéki visszaélés elősegítés vétsége Adó ill. társadalombiztosítási csalás Csempészet vétsége VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK Lopás vétsége kisebb ért. elköv Lopás véts. szab. sért. ért. Elköv Lopás bűntette nagyobb ért. elk Lopás bűntette kisebb ért. elköv Lopás b.tett nagyobb ért.-re bűnsz.-ben elköv Lopás bűntette jelentős értékre elkövetve Lopás bűntette jelentős értékre bűnsz-ben elkövetve Betöréses lopás bűntette kisebb értékre elkövetett Betöréses lopás bűntette nagyobb ért.-re bsz.-ben elk. Betöréses lopás vétsége szabs. értékre elkövetett Betöréses lopás bűntette jelentős értékre Betöréses lopás bűntette jelentős értékre bsz-ben Sikkasztás bűntette nagyobb értékre elkövetve Csalás vétsége kisebb kárt okozó Csalás vétsége szabs. értékre Csalás bűntette kisebb kárt okozó Csalás bűntette nagyobb kárt okozó

10 10 Rongálás vétsége kisebb kárt okozó Rongálás nagyobb kárt okozó Rablás bűntette, fegyveresen, jelentős értékre, bűnszövetségben Zsarolás bűntette Zsarolás bűnszövetségben elköv Orgazdaság vétsége kisebb értékre Jármű önkényes elvétele bűntette Szerzői és szomszédos jog. megsért. bűntette ÖSSZESEN:

11 11 2. számú melléklet Bűncselekmények alakulás és évben Kerekegyháza területén Személy elleni Közlekedés Házasság, család Államig, közélet tisztasága Közrend elleni Gazdasági Vagyon elleni évi bűncselekmények megoszlása 7% 17% Személy elleni Közlekedés Házasság, család 50% 4% 4% Államig, közélet tisztasága Közrend elleni 11% Gazdasági 7% Vagyon elleni

12 12 3. számú melléklet Kerekegyháza város és a környező, hasonló lélekszámú városok ezer főre eső bűncselekmény számai Helység év Összes bűncselekmény szám Ezer lakosra jutó bűncselekmények száma Kerekegyháza Lajosmizse ,9 Szabadszállás ,4 Kunszentmiklós ,7 Izsák ,9 Helység év Összes bűncselekmény szám Ezer lakosra jutó bűncselekmények száma Kerekegyháza Lajosmizse ,1 Szabadszállás ,5 Kunszentmiklós Izsák ,6 Helység év Összes bűncselekmény szám Ezer lakosra jutó bűncselekmények száma Kerekegyháza 55 8,9 Lajosmizse ,4 Szabadszállás ,3 Kunszentmiklós ,3 Izsák ,1 Helység év Összes bűncselekmény szám Ezer lakosra jutó bűncselekmények száma Kerekegyháza 54 8,7 Lajosmizse ,4 Szabadszállás ,5 Kunszentmiklós ,5 Izsák ,7

13 13 4. számú melléklet A Lajosmizse Rendőrőrs évi közrendvédelmi mutatói Lajosmizse Rendőrőrs év év Igazoltatott személyek száma Elfogások száma Előállítások száma Elrendelt elővezetések száma végrehajtott Feldolgozott megkeresések sz bűnügyben nem bűnügyben Saját kezd. bűnügyek száma Ittas vezetés vagyon elleni - - Állomány által tett szabs.felj.sz kiemelt közlekedési ittas vezetés tulajdon elleni környezet tisztasági - 3 Helyszíni bírságolás fő / Ft. 892 fő / fő / Lajosmizse Rendőrőrs év év Felhasznált alkoholszonda (db) Pozitív Negatív Rendszeresített létszám Meglévő Vezényeltek száma fő/nap 1/3 - más szolg.ághoz - - iskolára, tanfolyamra 1/3 - Szolg. vez. eseteinek száma nappal éjjel gyalog gépkocsival kutyával - - Parancsnoki ellenőrz.száma nappal éjjel munkasz. napon

14 14 5. számú melléklet Kerekegyháza város illetékességi területén bekövetkezett közlekedési balesetek alakulása Statisztikai időszak: Bázisidőszak: Tárgyidőszak: Megnevezés Bázisidőszak Tárgyidőszak Eltérés (db) Eltérés (%) Balesetek száma Halálos Súlyos Könnyű Ittas volt az okozó Halálos Súlyos Könnyű Okok -gyorshajtás előzés elsőbbségi jog irányvált. kanyarodás haladás és kanyarodás megállási köt.be nem tartása világitás járművezető egyéb hibája jármű hibája pálya hibája gyalogosok hibája utasok hibája egyéb Okozók

15 15 -személygépkocsi tehergépkocsi motorkerékpár kerékpár segédmotorkerékpár autóbusz egyéb jármű gyalogos egyéb Külföldi okozó Reggel ( 4:00-6:59 ) Délelőtt ( 7:00-11:59 ) Délután ( 12:00-17:59 ) Este ( 18:00-21:59 ) Éjszaka ( 22:00-3:59 ) Összes sérült halálos súlyos könnyű Kerekegyháza év év év év év év balesetek száma halálos súlyos könnyű Az ittasan okozott közlekedési balesetek alakulása Kerekegyháza év év év év Balesetek száma: ebből ittas volt az okozó: - halálos súlyos könnyű

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása Az

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014 Szám: 03010 / 4745 /2015. ált. Jóváhagyom: Kerti István r. alezredes rendőrségi tanácsos kapitányságvezető B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 5. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Felsılajos község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód : 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 /Fax: 06/85/560-990 : fonyodrk@somogy.police.hu Szám: 14030/4443/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;"1"0 ;

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;10 ; Dunaújváros Rendőrkapitányság 2400, Dunaújváros, Szent György u. 1. Tel.: 25/510-510,Fax:25/510-510 IRM lel: 22150-10Fax:22/50-37!tHeONISED FCI: UCHUMU: EFQM 1-------.--. '---1 V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2011. év május hónapban tartandó

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. szeptember -i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 7. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-ei ülésére Tárgy: Beszámoló Zirci Városi Rendőrőrs 2003. évi tevékenységéről Előadó: Üveges Attila r. alezredes

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2010. év május 20. napján tartandó

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2.

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2. 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről TISZAVASVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY TISZALÖK RENDŐRŐRS ALOSZTÁLY 4450 TISZALÖK, KOSSUTH ÚT 71. SZ. TEL: 42/278-166 BM: 32/6243 Száma: B E S Z Á M O L Ó Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági,

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09. 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09. Szám: 6024/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 1/2012. (II. 02.) ORFK utasítás a turisztikai

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 15. : 87/482-287, BM: 22/44-41, fax: 482-287/44-21 NovakP@veszprem.police.hu Szám:19070/338-1/2012.ált.

Részletesebben

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között? Berzai Zsolt r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Tel.: +36-1443-5690 E-mail.: berzaizs@orfk.police.hu Van-e összefüggés

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Városi Rendőrőrs 2010. évi tevékenységéről Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2005. május 30- i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2004 évi tevékenységéről Előadó: Üveges Attila őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos BÉKÉSCSABAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. (66) 444-329 BM: (33) 20-55 fax: városi:66/523-700, BM:(33) 24-46 e-mail: hajdu.antal@bekes.police.hu

Részletesebben

a rendőrség további lehetőségei első sorban

a rendőrség további lehetőségei első sorban Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Magyarország közlekedésbiztonsági helyzetének értékelése, a rendőrség további lehetőségei első sorban a halálos

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police. Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/ /2015.ált. B E S Z Á M O L Ó Makó város közrendjének

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Rendőrkapitányság Püspökladány Iktatószám: 09070/5107/ 2010. ált. B E S Z Á M O L Ó A közrend-, közbiztonság-, közlekedésbiztonság helyzetéről, a foganatosított rendőri intézkedésekről, és a jövőben tervezett

Részletesebben

BESZAMOLO SASD VAROS 2008. EVI KOZBIZTONSAGI HELYZETEROL, A KOZBIZTONSAG ERDEKEBEN TETT INTEZKEDESEKROL ES A 2009.

BESZAMOLO SASD VAROS 2008. EVI KOZBIZTONSAGI HELYZETEROL, A KOZBIZTONSAG ERDEKEBEN TETT INTEZKEDESEKROL ES A 2009. Kumliii Rendorkapitanysag Szam: 5768/009.alt. BESZAMOLO SASD VAROS 008. EVI KOZBIZTONSAGI HELYZETEROL, A KOZBIZTONSAG ERDEKEBEN TETT INTEZKEDESEKROL ES A 009. EVI FELADATOKROL 009. Tisztelt Kepviselo-testiilet!

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80 SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1289-2/2013

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció Monostorpályi Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció 2012 2015 I. Bevezetés I.1. A koncepció célja: a Monostorpályi Község közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása,

Részletesebben

Rendőrkapitányság Kiskunhalas

Rendőrkapitányság Kiskunhalas Rendőrkapitányság Kiskunhalas 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25. Tel.: 77/423-255 Szám: 947 / 2010. ált. B E S Z Á M O L Ó Kelebia község közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről Tompa, 2010. március 23.

Részletesebben

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba.

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba. Sajtóközlemény a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2011. július 1. napján hatályba lépő rendelkezéseiről és az ezzel kapcsolatos jogszabály-módosításokról Az Országgyűlés 2010. december 20-án

Részletesebben

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 58B2007. évi XXVII. törvény 59Ba Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 0B9. (1) A Btk. 261. -ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás Bevezetés A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerint a rendőrkapitány vagy képviselője évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2014. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014.

Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL Békési Rendőrkapitányság Mezőberé;i Rendőrőrs [565O Mezöbeiény, Petőfi u. 12. O6/66/352-522; Fax: 66/352-522, 33/57-00 E-mail: bekes.rkekes.p e.hu V( Jovahagyom: * Ladányi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Telefon: 06/88/428-022/10-86 * Telefax: 06/88/428-022/15-84 mellék Szám:19010-5058/2011. J Ó V Á H A G Y O M : Dr.

Részletesebben

a 2010. év április 28. -i Enying Város Önkormányzat Testületi ülésére

a 2010. év április 28. -i Enying Város Önkormányzat Testületi ülésére SZÉKESFEHÉRVÁR RENDŐRKAPITÁNYSÁG ENYINGI RENDŐRŐRS 8130. Enying, Kossuth u. 26. Tel. 22/372-646, IRM. tel. 22/2433, Fax: 22/2433 Szám: 07010-305-5829/19/3/2010. Jóváhagyom: (:Dr. Csizek Tibor r. ezredes

Részletesebben

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor.

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor. VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Telefon: 06/88/428-022/10-86 * Telefax: 06/88/428-022/15-84 mellék Szám: /2010. 1. napirendi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1751-2/2011. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2008. június 23- i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2007. évi tevékenységéről Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat.

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. Budaörs Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető Iktatási szám: Tárgy: Közös szolgálatok Tisztelt Osztályvezető Úr! Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. 2010. december

Részletesebben

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat.

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. Budaörs Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető Iktatási szám: Tárgy: Közös szolgálatok Tisztelt Osztályvezető Úr! Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. 2010. november

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A kisebbségi önkormányzati testület egyhangú szavazással Kila Béla testületi tagot választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.

JEGYZŐKÖNYV. A kisebbségi önkormányzati testület egyhangú szavazással Kila Béla testületi tagot választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzata 2011. június 7-én (csütörtökön) 10.00 órai kezdettel a Sárvári

Részletesebben

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében Kiss Csaba r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, az ORFK-OBB főtitkára Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES Szám: 06050-854/2010 Ált. BESZÁMOLÓ Szentes város közrendjének és közbiztonságának alakulásáról Egység a legfontosabb dologban, sokféleség a fontos dolgokban G.W.Bush 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság 29. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési Rendőrkapitányság

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2247/2012. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Rend rkapitányság Tapolca : 8300 Tapolca Ady E. u. 2. sz. : +36/87/412-322 fax: 06/87/412-322 E-mail: RauszI@veszprem.police.hu.

Rend rkapitányság Tapolca : 8300 Tapolca Ady E. u. 2. sz. : +36/87/412-322 fax: 06/87/412-322 E-mail: RauszI@veszprem.police.hu. Szám: 19040-938/2012 Ált. Rend rkapitányság Tapolca : 8300 Tapolca Ady E. u. 2. sz. : +36/87/412-322 fax: 06/87/412-322 E-mail: RauszI@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István r. alezredes Mb. Kapitányságvezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Külterületi nevezetes tájékozódási pontok meghatározása Az előterjesztést készítette: Bartha Erika

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben