B E S Z Á M O L Ó KEREKEGYHÁZA VÁROS KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó KEREKEGYHÁZA VÁROS KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL"

Átírás

1 Szám: 2061/2009. ált. Jóváhagyom: Dr. Kassai László r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető B E S Z Á M O L Ó KEREKEGYHÁZA VÁROS KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL Készült: Kerekegyháza Városi Önkormányzat március hónapban tartandó ülésére Készítette: Tarnóczy László r. alezredes és Cseh Lajos r. főtörzsőrmester

2 2 Tisztelt Önkormányzati Képviselő Testület! A rendőrségről szóló évi XXXIV. tv. 8. /4/ bekezdése alapján Kerekegyháza közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót az alábbiakban terjesztem elő: A város és év bűnügyi és közrendvédelmi eredményeiről fogom Önöket tájékoztatni. Az őrs illetékességi területe a városén kívül még további öt településre terjed ki, melynek nagysága megközelítőleg hektár, a lakosság száma pedig kb fő. A terület kiterjedt tanyavilággal rendelkezik, ahol 3000 tanyaépület található, melynek 40 %-a csak a lakott. Feladatainkat és munkánkat tekintve ez meghatározó jelentőségű. Állományunk rendszeresített létszáma 28 fő, mely a vizsgált időszakban nem módosult. A január hónaptól bevezetett központi státuszgazdálkodás eredményeként 1 fő őrsparancsnok közrendvédelmi helyettesi és 1 fő tiszti nyomozói státusz került elvonásra, melyeket október hónapban visszakaptuk. Ezen lehetőséget kihasználva májustól a beosztásokat sikerül betöltetnünk két tapasztal szakemberrel, akik a Dabasi Rendőrkapitányságról érkeznek. A vizsgált időszakban jelentős személyi változások történtek. Az őrs bűnügyi vezetésében bekövetkezett személyi változás Szitár Ferenc r. őrnagy január 1-jei hatállyal áthelyezésre került a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság állományába negatívan nem mutatkozott meg a felderítési eredményességen, illetve a szakmai munka színvonalán. Az őrsön korábban nyomozói beosztást betöltő Laczkó Balázs r. hadnagy a parancsnoki feladathoz felnőve, azt kiválóan elvégezte, ezért január 1-el kinevezése megtörtént. Az év folyamán 1 KMB csoportvezető és 1 járőrvezető más alegységhez került áthelyezésre, 1 körzeti megbízott leszerelt a rendőrség hivatásos állományából, valamint 1 őrsügyeletes és 1 járőr nyugállományba vonult. Sikerült azonban a megüresedett csoportvezetői beosztást betöltenünk és további 1 körzeti megbízottat és 1 járőrt szolgálatba állítanunk. A csoport létszámhelyzete az alábbiak szerint alakult: szeptember 1-én a kerekegyházi kmb csoportvezető, Tóth Roland r. fhdgy. saját kérésére a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság állományába került áthelyezésre. Ezen beosztást Cseh Lajos r. ftőrm. vette át, aki az eddig eltelt időszak alatt a rábízott feladatokat kiválóan teljesítette. A csoport létszáma két fővel csökkent az előző időszakhoz képest, mivel a ladánybenei körzeti megbízott leszerelt a rendőrségtől, míg a kunbaracsi körzeti megbízott tartós betegállományát tölti nyugdíjba vonulása miatt. Az aktív személyzeti munkánknak köszönhetően május hónapig sikerül a fenti két beosztást betöltenünk. A KMB csoport jelenlegi létszámával - mely jelenleg 4 főből áll - a város és a hozzá kapcsolódó községek rendőri ellenőrzése csak nagyon nehezen oldható meg. A rendőri létszám hiányát elsősorban Ladánybene és Kunbaracs község érzi meg, mivel ott nem tudunk elegendő esetben megjelenni. Természetesen e két település rendőri felügyeletét a Lajosmizse Rendőrőrs székhelyén szolgálatot teljesítő kollégák is ellátják.

3 3 A csoport tagjai a munkájukat elsősorban óra és óra közötti időszakban látják el, de hetente öt alkalommal az éjszakai órákban is dolgoznak. Minden pénteken és szombaton fokozott éjszakai szolgálat teljesítésére kerül sor, mivel ezen időszakokban nagyobb a területen történő jármű- és személyforgalom. A járőrszolgálatokat rendszerint a helyi polgárőrség tagjaival közösen látjuk el, mely tevékenységükkel nagyban segítik a munkánkat. Továbbra is célunk a csoport létszámának növelése, mellyel még hatékonyabb és nagyobb rendőri jelenlétet tudnánk biztosítani. A KMB csoport vezetőjét, Cseh Lajos r. ftőrm-t a 06/ , míg a Lajosmizse Rendőrőrsöt a 06/ es telefonon lehet elérni. A beszámoló idején az őrs gépjármű parkja már csak 2 db Skoda Oktáviából, 1 db alapítványi tulajdonú Daewoo Kalosból, 1 db Yamaha 250 motorkerékpárból, 2 db Derbi alapítványi tulajdonú segédmotor-kerékpárból és 1 db elektromos kerékpárból áll január elején egy Skoda gépkocsit le kellett állítani, majd végleg leadni, mivel az az engedélyezett km-es futásteljesítést elérte. A kivont jármű helyett másik gépkocsit nem kaptunk. A szolgálati feladataink zökkenőmentes és szakszerű ellátásához minimálisan 4 db szolgálati gépkocsira lenne szükségünk. A járművek tankolása részben megoldott, de azért továbbra is jelentős mértékben támaszkodunk az önkormányzatok által felajánlott támogatásokra. Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a Tisztelt Képviselő Testületnek, hogy támogatta a KMB csoport üzemanyaggal történő ellátását. Tisztelt Képviselő Testület! A továbbiakban ismertetném Kerekegyháza közrend- és közbiztonsági helyzetét. A város köz- és közlekedésbiztonságának alakulására továbbra is jelentős módon hat a település földrajzi fekvése, úthálózata a környező városok bűnügyi fertőzöttsége. Kerekegyháza és annak külterületi részeinek közbiztonságát nagyban befolyásolja a hobby jellegű, nem állandóan lakott tanyák, hétvégi házak védtelensége, a fejlett, viszonylagosan jó minőségű és nagy forgalmú úthálózat ( 52-es főút, 5211, 5212 és az 5214-es utak ), valamint a környező, bűnügyileg fertőzöttebb városok ( Kecskemét, Kunszentmiklós, Szabadszállás ) közelsége, az utazó bűnözők tevékenysége. Nem győzzük hangsúlyozni az állampolgári odafigyelés, gondoskodás fontosságát, mellyel az áldozattá válás esélyét lehetne csökkenteni. A megfelelő biztonsági rendszerek ( zárak, riasztók, nyílászárók ) használatával, az idegenekkel szembeni óvatossággal, valamint a lakosok egymás iránti felelősség vállalásával a bűncselekmények megelőzhetőek lennének. Az oda nem figyelés, hanyagság és közönyösség megfelelő táptalajt nyújt a bűnözői elemek tevékenységének. Természetesen a bűncselekményeket elősegítő okok kiküszöbölésében a rendőrségnek is jelentős szerepe van, elsősorban propaganda tevékenység útján, de ide kell sorolni a rendszeres szűrőkutató ellenőrzéseket, demonstratív jellegű akciókat is.

4 4 Kerekegyháza illetékességi területén évben 105, évben 55, míg évben 54 esetben vált ismerté bűncselekmény elkövetése ( 1-2. számú melléklet ). Ez a számok nagyságát, illetve a bűncselekmény fajták milyenségét tekintve stagnáló bűnügyi fertőzöttséget mutat. A környező, hasonló lélekszámú települések ezer főre eső bűncselekmény számai már teljesen más képet mutatnak ( 3. számú melléklet ). A város területén elkövetett bűncselekményeket bemutató táblázat értékelésénél most is meg kell említeni, hogy a felsorolt jogsértések nyomozását nem minden esetben az őrs munkatársai folytatták, hanem az ügyekben eljártak a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Kecskeméti Rendőrkapitányság, a Vám- és Pénzügyőrség, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség és más nyomozóhatóságok munkatársai is. Tehát a táblázat továbbra is egy komplex, átfogó értékelésre nyújt lehetőséget. A Lajosmizse Rendőrőrs beosztottjai a vagyon, a testi épség, a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs és a közrend elleni bűncselekmények nyomozását, vizsgálatát végezték. A személy elleni bűncselekmények száma nem változott, az a testi sértésekből tevődött össze. Szinte minden esetben a családi, baráti veszekedésekre vezethetők vissza, ahol többek közt a szeszes italtól befolyásolt állapotban lévők nem tudják megfelelően kontrollálni cselekedeteiket. A közlekedési bűncselekmények számában kis mértékű ( 11-ről 9-re ) csökkenés mutatkozik. Ezen csoporton belül azonban továbbra is az ittas járművezetés elkövetése a meghatározó ( 7 eset ). Az ittasság a korábbi évekhez hasonlóan mint baleseti tényező - továbbra is jelentős. Felderítése az állomány szűrő, kutató tevékenységének az eredménye, melyet csak a folyamatos és fokozott ellenőrzések kapcsán lehet feltárni. Meg kell jegyezni, hogy a médiákban propagált zéró tolerancia eredményeként az ittas járművezetés vétségi alakzatát elkövetők száma a város vonatkozásában stagnált, azonban az ilyen jellegű szabálysértések száma továbbra is magas. A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma 4-ről 2-re csökkent. Ezek közül az egyik tartás elmulasztásának vétségében, míg a másik megrontás bűntettének elkövetésében realizálódott. Az utóbbiban az elkövetővel szemben az eljárást előzetes fogva tartás mellett dolgoztuk fel. A helyi Családsegítő Szolgálattal az együttműködésünk kiváló és naprakész. A közélet tisztasága elleni bűncselekmények terén némi emelkedés ( 1-ről 2-re ) tapasztalható, mely egy a város és az ország területén jogellenesen tartózkodó külföldi állampolgár által megvalósított jogsértésből, valamint az őrs beosztott rendőrei elleni hivatalos személy elleni erőszakból állt. Megjegyzem, hogy a rendőrök elleni támadás ebben az évben nem az első eset volt, mivel az év végén is bekövetkezett egy hivatalos személy elleni erőszak. Ezen ügy még nem került lezárásra. Az első esetben az intézkedő rendőröket egy kocsmai verekedéshez hívták ki, ahol három kecskeméti lakóhellyel rendelkező személy előbb csoportos rablást, testi sértést, majd rendőr elleni támadást követett el. Mind három személy ellen az eljárást előzetes fogva tartás mellett folytattuk le. Az utóbbi esetben egy helyi lakos támadta meg az egyik helyi körzeti megbízottat úgy, hogy előtte segítséget kért tőle, majd minden előzmény nélkül nekirontott. A közrend elleni bűncselekmények száma 4-ről 6-ra növekedett. Örvendetes, hogy a lakosság biztonságérzetét befolyásoló járműfeltörések száma ebben az évben is csökkenést mutat, így az ehhez kapcsolódó okirattal visszaélések már nem történtek. Három esetben jártunk el garázdaság elkövetése miatt, melyek a szórakozóhelyeken kialakult nézeteltérésekből adódtak. A gazdasági bűncselekmények száma nem változott ( 4-4 ). Ezek továbbra is a pénzügyi bűncselekményekhez kapcsolódó csalásokból és csempészetből tevődtek össze.

5 5 A vizsgált időszakban az ismerté vált vagyon elleni bűncselekmények száma szintén stagnálást mutat ( ). Örvendetes, hogy az általános lopások ( 13-ról 12-re ) és a betöréses lopások ( 10- ről 7-re ) csökkenést, míg a rablások ( 0-ról 2-re ) és az egyéb bűncselekményi kategóriák ( 2-ről 5-re ) emelkedést mutatnak. A lopásokat, betöréseket jellemzően továbbra is az átutazó bűnözői csoportok, illetve a külterületi részre letelepedett ózdi illetőségű személyek, valamint rokonaik követik el. A gyógyszertár és ebben az évben a plébánia sérelmére elkövetett betöréses lopások kapcsán pedig egyértelműen megállapítható, hogy azt nem helyi lakosok követték el. Ezek a megye és a szomszédos megyék területén azonos elkövetési módszerrel elkövetett cselekmények voltak. A gépkocsiból lopások és gépkocsi feltörések számát továbbra is sikerült visszaszorítani, amely az erre szakosodott csoportok állandó figyelemmel tartásának az eredménye. Ezen tevékenységünkben most is nagy segítséget nyújtott a helyi polgárőrség a szűrő, kutató tevékenységével évben két rablás történt a város területén. Mindkét esetben az elkövetők személye felderítésre került, ezt követően az eljárást előzetes letartóztatás mellett folytattuk le. Továbbra is gondot okoz a külföldi állampolgárok által elkövetett kisebb-nagyobb jogsértések megelőzése, felderítése. Az ún. fekete munkásokkal és szállásadóikkal kapcsolatosan a Munkaügyi Felügyelőség és a helyi önkormányzat jegyzője bír intézkedési jogosultsággal, illetve kötelezettséggel. Erre figyelemmel az év során több alkalommal végeztünk közös ellenőrzéseket a fenti hatósággal, valamint az önkormányzat dolgozóival. Több esetben vettünk részt az önkormányzat által szervezett megbeszéléseken, melyek témája a külföldi állampolgárokkal kapcsolatos intézkedési lehetőségek áttekintése volt. Az állampolgári visszajelzések alapján ezen közös tevékenységünk hatására valamelyest növekedett a személyek jogkövető magatartása, mely a szüreti felvonuláson érzékelhető volt. A fenti adatok és körülmények figyelembevételével megállapítható, hogy a város közepes bűnügyi fertőzöttséget mutat. Célunk, hogy erről a szintről pozitív irányba elmozduljunk, csökkentsük a bekövetkezett bűncselekmények számát. Ezen törekvéseinkhez a kapitányság vezetése a szükséges anyagi, technikai és személyi feltételeket megpróbálja biztosítani, de nem érhetünk el tartós eredményeket a helyi társszervek hathatós segítsége nélkül. Tovább kívánjuk fokozni a helyi polgárőrséggel a közös szolgálat ellátásokat, valamint még szorosabb és naprakészebb kapcsolatot kívánunk kialakítani a helyi társadalmi szervezetekkel és az önkormányzattal. Az alábbiakban ismertetném a főbb közrendvédelmi eredményeket, valamint ez irányú tevékenységünk alakulását a város és az őrs illetékességi területén. A közbiztonsági adatok vonatkozásában ( 4. számú melléklet ) a korábbi évhez hasonlóan most is tapasztalható növekedés és visszaesés is. Továbbra sem a statisztika mesterkélt évenkénti növelése a célunk, hanem megpróbálunk nagyobb hangsúlyt fektetni a tudatos és célirányos, problémamegoldó és segítőkész hozzáállásra. A rendőri intézkedések ebben az évben is alaposak és körültekintőek, mely esetenként az állampolgárokban szigorúbb rendőri fellépés érzetét keltheti. A tett intézkedéseink során a hatályos jogszabályi normákat minden esetben maradéktalanul betartjuk.

6 6 Az ittas vezetőkkel szemben - legyen az gépkocsi, motorkerékpár vagy kerékpár vezetője - a zéró toleranciát alkalmazzuk. Ezen a téren nem lehetünk elnézőek, mert még mindig sokan ülnek felelőtlenül ittasan a volán mögé és ezzel a saját és mások életét veszélynek teszik ki. Ezek figyelembevételével a szolgálatos rendőrök szűrő-kutató tevékenységük során kiemelten kezelik az ittasságot. Az ittas szabálysértők ellen kezdeményezett feljelentéseink száma 160-ről 183-ra, míg az ittas vétségi alakzatot megvalósító jogsértések 44-ről 30-ra változtak. Ezentúl is minden pénteken és szombaton megerősített éjszakai járőrszolgálat ellátására kerül sor, mely során fokozott ellenőrzést tartunk a város szórakozóhelyein, kocsmáiban. Ennek eredményeként csökkentek a hétvégi éjszakai randalírozások, továbbá területünkön nem történt úgynevezett diszkóbaleset. Ezen tevékenységünkben is nagy segítséget nyújtott a helyi polgárőrség. Az előző évhez hasonlóan a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Vám- és Pénzügyőrség, valamint az OMMF Délalföldi Régió Igazgatóságának Munkaügyi Felügyelőség munkatársaival közös akciókat hajtottunk végre a város, valamint az őrs illetékességi területén található vendéglátó helyeken, munkahelyeken. Az akciók eredményeként több szabálysértést sikerült feltárni. Ezen összehangolt tevékenységünket a továbbiakban is folytatni kívánjuk. A közrendvédelmi munka terén is szoros munkakapcsolatot alakítottunk ki a KEFAG Zrt. erdészeivel, akikkel ebben az évben 120 esetben 480 órányi közös szolgálatot láttunk el. A járőrszolgálatok során 10 esetben tettünk feljelentést falopás elkövetése miatt. Rendkívül jó a munkakapcsolatunk a helyi polgárőrökkel, akik a mindennapos feladatok mellett jelentős részt vállaltak a rendezvények biztosításában. Több alkalommal láttunk el közösen szolgálatot; a júliálist, a búcsút és a fogathajtó versenyt sikeresen biztosítottuk. A tanyás területek fokozott ellenőrzésében is sokat segítettek a helyi polgárőrök, akik a város területén teljesítve szolgálatot lehetővé tették, hogy rendőreink a külterületen is jelen legyenek. Kerekegyházán a közlekedési balesetek száma ( 5. számú melléklet ) a korábbi évhez képest kis mértékben csökkent ( 12-ről 10-re ). Az elsődleges baleseti okok a sebesség helytelen megválasztása és a kanyarodás szabályainak megszegése volt. Negatívumként megállapítható, hogy az ittasság, mint okozati tényező négy esetben merült fel. A balesetek bekövetkezésének ideje szinte egyenletesen eloszlik a napszakokra. A balesetek elsősorban továbbra is a város nagyobb forgalmú belterületi ( Széchenyi utca, Fő út, Dózsa Gy. út ) útjain, valamint az 52-es, 5211-es és az 5214-es számú utakon történtek. Célunk továbbra is a balesetek számának csökkentése. Ennek érdekében Kerekegyháza körzeti megbízotti csoportnak mindennapos feladatként határoztam meg a szigorú és következetes közlekedési ellenőrzéseket. A gyermekbalesetek megelőzésére lehetőségeinkhez mérten igyekszünk a tanítási év minden napján a reggeli és déli órákban forgalomellenőrzést végezni az általános iskola környezetében.

7 7 A Megyei Balesetmegelőzési Bizottságtól kapott gyermek-rajz pályázat anyagát az iskolák igazgatóinak továbbítottuk, a helyi polgárőrséggel közösen a kerékpárosoknak fényvisszaverő matricákat és láthatósági mellényeket osztottunk. Tisztelt Képviselő Testület! Megköszönöm az eddigi támogatásukat és kérem, a fentieket vitassák meg, ezzel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg és a beszámolómat szíveskedjenek elfogadni. L a j o s m i z s e, március 4. Tisztelettel: Tarnóczy László r. alezredes őrsparancsnok

8 8 1. számú melléklet Kerekegyháza város területén ismerté vált bűncselekmények alakulása ISMERTÉ VÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK KEREKEGYHÁZA VÁROS TERÜLETÉN év év év év év év SZEMÉLY ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK Könnyű testi sértés vétsége, aljas indokból, vagy célból elk. bűntette, védekezésre képtelen személlyel szemben Könnyű testi sértés vétsége Magánlaksértés vétsége Rágalmazás vétsége Súlyos testi sértés bűntette (alapeset) Súlyos testi sértés maradandó fogy Emberölés nyereségvágyból KÖZLEKEDÉSI BŰNCSELEKMÉNYEK Közúti baleset okozása gondatlan vétség sts.-t okozó Közúti jármű ittas vezetése vétsége Közúti jármű ittas vezetése halált okozó Közúti jármű ittas vezetése súlyos testi sértést okozó Közúti baleset okozása gondatlan vétség halált okozó Cserbenhagyás vétsége Közúti közl. veszélyeztetés bűntette Közúti közl. biztonsága elleni bűntett Közúti járművezetés tiltott átengedés vétsége A HÁZASSÁG, CSALÁD, IFJÚSÁG, NEMI ERKÖLCS ELLENI BCS-K Kiskorú veszélyeztetése bűntette Tartás elmulasztása vétsége gyermekkorú sérelmére Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége Megrontás bűntette ÁLLAMIG., IGSZOLG., KÖZÉLET TISZTASÁGA ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

9 9 Hamis tanúzás büntető ügyben Hamis vád vétsége Bűnpártolás emberöléssel kapcsolatban Jogellenes belföldön tartózkodás Hivatalos személy elleni erőszak KÖZREND ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK Visszaélés lőfegyverrel, vagy lőszerrel bűntette Garázdaság vétsége Garázdaság csoportosan elkövetve Közokirat hamisítás előkészülete Közokirat hamisítás bűntette Magánokirat hamisítás vétsége Visszaélés okirattal vétsége Egyedi azonosítójel meghamisítás bűntette Környezetre veszélyes hulladék gond. Vts Önbíráskodás bűntette Kábítószerrel való visszaélés bűntette Hulladékgazdálkodás rendjének megsértése GAZDASÁGI BŰNCSELEKMÉNYEK Pénzhamisítás kisebb értékre bűntette Számvitel rendjének megsértése Jöv. adóbev. kisebb mért. csökk. vts Jövedéki orgazdaság jelentős értékre Jövedéki orgazdaság vétsége Jövedéki visszaélés elősegítés vétsége Adó ill. társadalombiztosítási csalás Csempészet vétsége VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK Lopás vétsége kisebb ért. elköv Lopás véts. szab. sért. ért. Elköv Lopás bűntette nagyobb ért. elk Lopás bűntette kisebb ért. elköv Lopás b.tett nagyobb ért.-re bűnsz.-ben elköv Lopás bűntette jelentős értékre elkövetve Lopás bűntette jelentős értékre bűnsz-ben elkövetve Betöréses lopás bűntette kisebb értékre elkövetett Betöréses lopás bűntette nagyobb ért.-re bsz.-ben elk. Betöréses lopás vétsége szabs. értékre elkövetett Betöréses lopás bűntette jelentős értékre Betöréses lopás bűntette jelentős értékre bsz-ben Sikkasztás bűntette nagyobb értékre elkövetve Csalás vétsége kisebb kárt okozó Csalás vétsége szabs. értékre Csalás bűntette kisebb kárt okozó Csalás bűntette nagyobb kárt okozó

10 10 Rongálás vétsége kisebb kárt okozó Rongálás nagyobb kárt okozó Rablás bűntette, fegyveresen, jelentős értékre, bűnszövetségben Zsarolás bűntette Zsarolás bűnszövetségben elköv Orgazdaság vétsége kisebb értékre Jármű önkényes elvétele bűntette Szerzői és szomszédos jog. megsért. bűntette ÖSSZESEN:

11 11 2. számú melléklet Bűncselekmények alakulás és évben Kerekegyháza területén Személy elleni Közlekedés Házasság, család Államig, közélet tisztasága Közrend elleni Gazdasági Vagyon elleni évi bűncselekmények megoszlása 7% 17% Személy elleni Közlekedés Házasság, család 50% 4% 4% Államig, közélet tisztasága Közrend elleni 11% Gazdasági 7% Vagyon elleni

12 12 3. számú melléklet Kerekegyháza város és a környező, hasonló lélekszámú városok ezer főre eső bűncselekmény számai Helység év Összes bűncselekmény szám Ezer lakosra jutó bűncselekmények száma Kerekegyháza Lajosmizse ,9 Szabadszállás ,4 Kunszentmiklós ,7 Izsák ,9 Helység év Összes bűncselekmény szám Ezer lakosra jutó bűncselekmények száma Kerekegyháza Lajosmizse ,1 Szabadszállás ,5 Kunszentmiklós Izsák ,6 Helység év Összes bűncselekmény szám Ezer lakosra jutó bűncselekmények száma Kerekegyháza 55 8,9 Lajosmizse ,4 Szabadszállás ,3 Kunszentmiklós ,3 Izsák ,1 Helység év Összes bűncselekmény szám Ezer lakosra jutó bűncselekmények száma Kerekegyháza 54 8,7 Lajosmizse ,4 Szabadszállás ,5 Kunszentmiklós ,5 Izsák ,7

13 13 4. számú melléklet A Lajosmizse Rendőrőrs évi közrendvédelmi mutatói Lajosmizse Rendőrőrs év év Igazoltatott személyek száma Elfogások száma Előállítások száma Elrendelt elővezetések száma végrehajtott Feldolgozott megkeresések sz bűnügyben nem bűnügyben Saját kezd. bűnügyek száma Ittas vezetés vagyon elleni - - Állomány által tett szabs.felj.sz kiemelt közlekedési ittas vezetés tulajdon elleni környezet tisztasági - 3 Helyszíni bírságolás fő / Ft. 892 fő / fő / Lajosmizse Rendőrőrs év év Felhasznált alkoholszonda (db) Pozitív Negatív Rendszeresített létszám Meglévő Vezényeltek száma fő/nap 1/3 - más szolg.ághoz - - iskolára, tanfolyamra 1/3 - Szolg. vez. eseteinek száma nappal éjjel gyalog gépkocsival kutyával - - Parancsnoki ellenőrz.száma nappal éjjel munkasz. napon

14 14 5. számú melléklet Kerekegyháza város illetékességi területén bekövetkezett közlekedési balesetek alakulása Statisztikai időszak: Bázisidőszak: Tárgyidőszak: Megnevezés Bázisidőszak Tárgyidőszak Eltérés (db) Eltérés (%) Balesetek száma Halálos Súlyos Könnyű Ittas volt az okozó Halálos Súlyos Könnyű Okok -gyorshajtás előzés elsőbbségi jog irányvált. kanyarodás haladás és kanyarodás megállási köt.be nem tartása világitás járművezető egyéb hibája jármű hibája pálya hibája gyalogosok hibája utasok hibája egyéb Okozók

15 15 -személygépkocsi tehergépkocsi motorkerékpár kerékpár segédmotorkerékpár autóbusz egyéb jármű gyalogos egyéb Külföldi okozó Reggel ( 4:00-6:59 ) Délelőtt ( 7:00-11:59 ) Délután ( 12:00-17:59 ) Este ( 18:00-21:59 ) Éjszaka ( 22:00-3:59 ) Összes sérült halálos súlyos könnyű Kerekegyháza év év év év év év balesetek száma halálos súlyos könnyű Az ittasan okozott közlekedési balesetek alakulása Kerekegyháza év év év év Balesetek száma: ebből ittas volt az okozó: - halálos súlyos könnyű

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE Bevezető BEVEZETŐ A Mátészalkai Rendőrkapitányság a rendőrség számára az Alkotmányban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatai 890,91 km2, 92,3/fő/km2 népsűrűségű

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax.

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. RENDŐRKAPITÁNYSÁG FEHÉRGYARMAT 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. BM: (03/32)67-39 Száma: 0/146-2009.ált. BESZÁMOLÓ a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság 2008.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Rendõrkapitányság 2005. évi beszámolója, az

Rendõrkapitányság 2005. évi beszámolója, az GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG * 9024 Győr, Zrínyi út 54. ((96) 520-000 ( BM: (21) 10-55 ( Fax: (96) 520-000/10-57 e-mail: hollos@orfk.b-m.hu idegenforgalmi Szám:321-21-2/2006. ált. Rendõrkapitányság Tárgy: A

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 940-4/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 23-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart,

Részletesebben

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75 Szám: 268-74/ 26-2007. ált. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó TOKAJ VÁROS bőnügyi- közbiztonsági

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K ÖSSZEFOGÁSSAL A BIZTONSÁGOS VESZPRÉMÉRT A Veszprémi Rendőrkapitányság, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és az együttműködő szervezetek P Á L Y Á Z A T A a közterületen elkövetett jogsértések

Részletesebben

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság kt. SZ.: XV. 1266-312012. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent stván tér 7. Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Csizmár Mónika, Dr. Csereiné

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület!

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület! ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon Tisztelt Képviselő - testület! Szentgotthárd

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója

Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Hévízi Kistérség Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója 2008. december 2 I. Bevezető. A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Győrött, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 2009. június 12-én tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Győrött, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 2009. június 12-én tartott üléséről. 203 Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése 01/60-11/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Győrött, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 2009. június 12-én tartott üléséről. Az ülés kezdődött: 9 órakor, véget

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 08már31a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2008.márc.31 üléséről.

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált.

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált. RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS Szám: 09080-848/-1/2011. ált. BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL Balmazújváros, 2011. március 05. Kántor Péter r. alezredes rendırségi fıtanácsos

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés! Ikt. SZ.: XI. 5472-5/2014. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú Antal, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz. : Postacím:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T 560 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 28-án (csütörtökön) 15 00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testület NYÍLT ülésének jegyzőkönyve (Az ülés egyben közmeghallgatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere ÓBUDA BÉKÁSMEGYER KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ TARTALOM Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere 2. HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1.

Részletesebben

ELEMZÉSE, A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE BUDAPEST 2003.

ELEMZÉSE, A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE BUDAPEST 2003. KOORDINÁTORI JELENTÉS A GYERMEKKORÚ, ÉS FIATALKORÚ BŰNELKÖVETÉS HELYZETÉNEK ELEMZÉSE, A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE BUDAPEST 23. Budapest jellemzőinek, adottságainak áttekintése Közismert, mégis

Részletesebben