TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT SZ:15

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT SZ:15"

Átírás

1 Ikt.sz.: /2011 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT SZ:15 Készítette: Jóváhagyta: gazdasági igazgató ügyvezetı igazgató Hatályba lépés idıpontja: április 28. Módosítva: április 7.

2 Tartalomjegyzék 1. SZABÁLYZAT HATÁLYA 4 2. TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE KÖTELEZETTEK: ÉRVÉNYES BIZTOSÍTÁSSAL RENDELKEZİ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK (ÉS NORVÉGIA, IZLAND, LIECHTENSTEIN) ÁLLAMPOLGÁRAI, AKIK EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁVAL V. KÁRTYAHELYETTESÍTİ NYOMTATVÁNNYAL NEM RENDELKEZNEK, TAJ KÁRTYA ELLENİRZÉS ALAPJÁN DÍJFIZETÉSRE KÖTELEZETTEKET 3. SZ. MELLÉKLET TARTALMAZZA NEM SÜRGİSSÉGI ELLÁTÁS ESETÉN A VII.. SZ. MELLÉKLET SZERINTI ÁLLAMOK ÁLLAMPOLGÁRAI, EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLI, ÁLLAMKÖZI EGYEZMÉNNYEL NEM RENDELKEZİ ORSZÁGOK ÁLLAMPOLGÁRAI MIND A A MENEDÉKESEK (AKIK MAGYAR BIZTOSÍTÁSSAL NEM RENDELKEZNEK) ELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYAIT A 25/1998 (II. 18.) KORM. RENDELET SZERINT KELL ELJÁRNI. AZ ELJÁRÁS SZABÁLYAI A 8. SZ. MELLÉKLET TARTALMAZZA BEUTALÓ KÖTELES SZAKRENDELÉSEK BEUTALÓ NÉLKÜLI IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG ELLÁTÁSA MEGTAGADHATÓ HA 5 3. TÉRÍTÉSI DÍJAK ÖSSZEGE: JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT DÍJAK: AZ INTÉZET ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT DÍJAK: Ha az ellátást OEP finanszírozásra nem jogosult vette igénybe: Az ellátásáért fix díjat kell fizetni. A díjak összegét - az egynapos sebészeti ellátás vonatkozásában a X. sz. melléklet tartalmazza. - a járóbeteg ellátás vonatkozásában a XII. sz. melléklet Ezt a díjat kell alkalmazni ha az igénybevevı - magánszemély - jogi személy - egészségügyi intézmény és a - magánbiztosító által finanszírozott ellátás, továbbá - elsı vizsgálat - kontroll vizsgálat esetén, továbbá, ha a Ettıl eltérıen : Tüdıszőrés: 6 4. A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK RENDJE ELJÁRÓ EGYSÉGEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK: NEM ZÖLD TAJ SZÁM ESETÉN ELJÁRÓ EGYSÉGEK: HA A BETEG NEM RENDELKEZIK TAJ SZÁMMAL, AKKOR JELEN SZABÁLYZAT III. SZ. MELLÉKLETE SZERINT KELL ELJÁRNI KÜLFÖLDIEK ELLÁTÁSA SORÁN A JELEN SZABÁLYZAT IX. SZ. MELLÉKLETE SZERINT KELL ELJÁRNI A KÉSZPÉNZBEN TÖRTÉNİ FIZETÉSES SZABÁLYAI: FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS KIADÁSÁNAK ESETEI (R.4. (11.) ELJÁRÓ OSZTÁLY ADATRÖGZÍTÉSI FELADATAI: EGYÉB RENDELKEZÉSEK A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK KAPCSÁN: A TÉRÍTÉSI DÍJ ELENGEDÉSE - MÉRSÉKLÉSE 9 5. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK 9 MELLÉKLETEK 10 I. SZ. MELLÉKLET 10 RÉSZLEGES TÉRÍTÉSI DÍJ MELLETT IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK. 10 II. SZÁMÚ MELLÉKLET A 284/1997. (XII. 23.) KORM. RENDELETHEZ 11 III. SZ. MELLÉKLET 14 TEENDŐK NEM ZÖLD TAJ ESETÉN 14 IV. SZ. MELLÉKLET 17 TAJ ÉRVÉNYES JOGVISZONYA RENDEZETLEN 17 V. SZ. MELLÉKLET 18 NYILATKOZAT, AMIT TAJ SZÁMÁT BEMUTATNI NEM TUDÓ BETEGGEL ALÁ KELL ÍRATNI 18 VI. SZ. MELLÉKLET 19 EURÓPAI UNIÓS TAGÁLLAMOK ÁLLAMPOLGÁRAI ÁLTAL BEMUTATANDÓ OKMÁNYOK 19 VII. SZ. MELLÉKLET: 20 ÁLLAMKÖZI EGYEZMÉNYEK 20 VIII.SZ. MELLÉKLET 21 2/35

3 A MENEDÉKESEK ELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 21 IX. SZ. MELLÉKLET 22 EU KÁRTYA VAGY A KÁRTYAHELYETTESÍTŐ NYOMTATVÁNY ALAPJÁN ELLÁTÁSRA JOGOSULT ÁLLAMOK 22 Országkód 22 X. SZ. MELLÉKLET 23 EGYNAPOS MŰTÉTI BEAVATKOZÁSOK DÍJAI 23 XI. SZ. MELLÉKLET 27 KÜLFÖLDIEK ELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ OEP TÁJÉKOZTATÓ 27 XII. SZ. MELLÉKLET 30 JÁRÓBETEG ELLÁTÁS DÍJAI 30 EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ KIADÁSÁNAK DÍJA : 35 3/35

4 A Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft a 284/1997.(XII. 23.) Korm. sz. rendelet 1 (6.) bek. felhatalmazás alapján az egészségügyi szolgáltatásokért fizetendı díjakról az alábbi szabályzatot alkotja: Jelen szabályzat és annak valamennyi módosításának hatályba lépéséhez az Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének jóváhagyása szükséges. 1. SZABÁLYZAT HATÁLYA A Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft (továbbiakban: Intézet) finanszírozási szerzıdéssel rendelkezik az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. A szerzıdés keretében járóbeteg ellátási és gondozói tevékenységet, valamint egynapos mőtéti tevékenységet végez. Ennek elszámolása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen történi. Ez nem képezi jelen Szabályzat tárgyát. A szabályzat hatálya kiterjed az --OEP által finanszírozott ellátásnak jogszabály által meghatározott részbeni térítési díj fizetése mellett történı igénybevételére, -- jogszabályban meghatározott csak térítés mellett igénybe vehetı ellátások igénybevételére, -- OEP által finanszírozott ellátás, biztosítással nem rendelkezı beteg általi igénybevételének eseteire és -- OEP által finanszírozott ellátás, eltérı tartalommal történı igénybevétele esetének eseteire az intézet által megállapított térítési díjakra. - Intézet által vállalkozási formában szolgáltatott egészségügyi tevékenységekre. A Szabályzatot alkalmazni kell: az Intézet valamennyi telephelyén mőködı szakrendelésen és a gondozó intézeti ellátás során. Az Intézet valamennyi munkavállalója (munkaviszonyban, megbízási jogviszonyba, bármely munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak) a Térítési Díjszabályzat teljes körő alkalmazására köteles. NEM KELL TÉRÍTÉSI DÍJAT FIZETNIE: Érvényes biztosítással rendelkezı magyar állampolgároknak, akik TAJ számukat bemutatják OEP által finanszírozott ellátásra, Európai Unió tagállamai állampolgárainak amennyiben 6. sz. melléklet szerint Európai egészségbiztosítási kártyájukat bemutatják OEP által finanszírozott ellátásra, Velük egy tekintet alá esnek Norvégia Izland Liechtenstein állampolgárai. 4/35

5 Európai egészségbiztosítási kártyahelyettesítı nyomtatvánnyal rendelkezı államok polgárai, amennyiben a nyomtatványt bemutatják, OEP által finanszírozott ellátásra (az államokat 9. sz. Melléklet sorolja fel) Államközi egyezmény alapján sürgısségi ellátásra ingyenesen jogosult államok polgárainak sürgısségi ellátás után. (az államokat a 7. sz. melléklet sorolja fel) Magyar biztosítással rendelkezı menedékesnek 2. TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE KÖTELEZETTEK: 2.1. ÉRVÉNYES BIZTOSÍTÁSSAL RENDELKEZİ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK Részleges térítési díj fizetése mellett vehetik igénybe az OEP által finanszírozott a 284/1997XII.23. Korm. sz. r. 1. sz. mellékletében felsorolt szolgáltatásokat Jelen Szabályzat I. sz. Melléklet OEP által nem finanszírozott jogszabály által meghatározott összegő térítési díj fizetése mellett igénybe vehetı szolgáltatások Ezeket az ellátásokat 284/1997XII.23.) Korm.. sz. r. 2. sz. melléklete) Jelen Szabályzat II. sz. Melléklet (pl. lıfegyvertartás alkalmasság, gépjármővezetıi alkalmasság, véralkohol vizsgálat, látlelet, orvos szakértıi vélemény stb.) 2.2. Európai unió tagállamainak (és Norvégia, Izland, Liechtenstein) állampolgárai, akik Európai egészségbiztosítási kártyával v. kártyahelyettesítı nyomtatvánnyal nem rendelkeznek, 2.3. TAJ kártya ellenırzés alapján díjfizetésre kötelezetteket 3. sz. melléklet tartalmazza Nem sürgısségi ellátás esetén a VII.. sz. melléklet szerinti államok állampolgárai, 2.5. Európai Unión kívüli, államközi egyezménnyel nem rendelkezı országok állampolgárai mind a sürgısségi, mind a nem sürgısségi ellátásokért díjat fizetnek A menedékesek (akik magyar biztosítással nem rendelkeznek) ellátásának szabályait a 25/1998 (II. 18.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. Az eljárás szabályai a 8. sz. melléklet tartalmazza Beutaló köteles szakrendelések beutaló nélküli igénybevétele esetén Területen kívüli beteg ellátása megtagadható ha - ez az Intézet területi ellátási kötelezettségének folyamatos teljesítését veszélyezteti és - az Intézet az ellátásra egészségbiztosító által lekötött szabad kapacitással nem rendelkezik. (1997.évi LXXXIII. tv. 18. (3.) 5/35

6 Jelen szabályozás szempontjából külföldi állampolgár állandó magyarországi tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal vagy a letelepedés elıkészítés céljából kapott magyarországi tartózkodási engedéllyel nem rendelkezı külföldi állampolgár, állandó jelleggel külföldön lakó, belföldön munkaviszonyban nem álló magyar állampolgár. 3. TÉRÍTÉSI DÍJAK ÖSSZEGE: 3.1 JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT DÍJAK: I. sz. melléklet szerint (részleges) térítési díjak (pl. fogászati ellátások) II. sz. melléklet szerint jogszabály által megállapított díjak (pl. lıfegyvertartás alkalmasság, gépjármővezetıi alkalmasság, véralkohol vizsgálat,látlelet, orvos szakértıi vélemény..stb.) 3.2. AZ INTÉZET ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT DÍJAK: Ha az ellátást OEP finanszírozásra nem jogosult vette igénybe: Az ellátásáért fix díjat kell fizetni. A díjak összegét - az egynapos sebészeti ellátás vonatkozásában a X. sz. melléklet tartalmazza. - a járóbeteg ellátás vonatkozásában a XII. sz. melléklet Ezt a díjat kell alkalmazni ha az igénybevevı - magánszemély - jogi személy - egészségügyi intézmény és a - magánbiztosító által finanszírozott ellátás, továbbá - elsı vizsgálat - kontroll vizsgálat esetén, továbbá, ha a - beteg beutaló köteles rendelésen beutaló nélkül jelenik meg - az Intézet által ellátott vállalkozási tevékenysége során is Ettıl eltérıen : Tüdıszőrés: A kerület 30 év feletti lakosai számára évente 1 alkalommal a kötelezı tüdıszőrés ingyenes Érvényes TAJ kártyával rendelkező nem kötelező tüdőszűrésre jelentkező kerületi és minden esetben a nem kerületi lakosok számára a térítési díj 860 Ft. Biztosítással nem rendelkezők részére a tüdőszűrés és a lelet kiadásának térítési díja Ft. 6/35

7 4. A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK RENDJE 4.1. Eljáró egységek és kötelezettségeik: Az ellátó osztály a fizetési kötelezettségrıl a szolgáltatás megkezdése elıtt a szolgáltatást igénybe venni szándékozót, illetve kísérıjét tájékoztatja. A szolgáltatások térítési díjának szabályzatát az ellátó osztályokon, illetve a betegirányítóban hozzáférhetıen kell tárolni, az igénybevevık kérésére be kell mutatni. A mindenkor aktuális szabályzat hozzáférhetıségéért az osztályvezetı fıorvos tartozik felelısséggel Nem ZÖLD TAJ szám esetén eljáró egységek: Betegfelvétel, Ellátó osztály, Pénzügyi Osztály Informatika feladatait jelen Szabályzat III. sz. melléklete tartalmazza. A TAJ szám ellenırzés eredménye az ellátás biztosításának kötelezettségét nem érinti. (Vhr. 12/B. (8.) Az ellenırzésnek a következı eredménye lehet: ÉRVÉNYES TAJ SZÁMMAL RENDEZETLEN JOGVISZONNYAL (PIROS) rendelkezı, EGYÉB OKBÓL ÉRVÉNYTELEN TAJ SZÁMMAL RENDELKEZİ (BARNA), KÜLFÖLDÖN BIZTOSÍTOTT A TAJ ÁTMENETILEG ÉRVÉNYTELEN (KÉK) beteg esetén az eljárás szabályait jelen Szabályzat III. sz. melléklete tartalmazza Ha a beteg NEM RENDELKEZIK TAJ SZÁMMAL, akkor jelen Szabályzat III. sz. melléklete szerint kell eljárni KÜLFÖLDIEK ELLÁTÁSA során a jelen Szabályzat IX. sz. melléklete szerint kell eljárni. A sürgıs szükség gyanújával ellátásra jelentkezı beteget biztosítási jogviszonyától függetlenül el kell látni. A ellátást követıen kell tisztázni a jogosultság feltételeit A készpénzben történı fizetéses szabályai: A térítési díj mértékének meghatározása az ellátást végzı orvos kötelessége. A készpénzfizetési számlát átírással 3 példányban kell kiállítani, amelybıl: az elsı példány az igénybe vevıé (vagy hozzátartozóé). a második példány a bevételi pénztárbizonylat alapbizonylata, így annak melléklete, könyvelési bizonylat a harmadik példány a tömbben marad. A készpénzfizetési számla 2. példányát, mely tartalmazza az orvos nevét, pecsétszámát és az ellátó helyet havonta összesítve a csoportvezetı asszisztens leadja a Pénzügyi csoportnak, a tárgyhónapot követı hónap 2. munkanapjáig bezárólag. 7/35

8 Valamennyi osztályon tételesen, kronologikus sorrendben nyilván kell tartani a térítési díj ellenében végzett vizsgálatokat és díjakat. A készpénz-fizetési számla mögé kell tőzni az Ambuláns lap egy példányát is, melyet az orvos aláírásával hitelesít. A pénzügyi osztály a beérkezett listákat ellenırizteti a befizetési adatokkal, majd a havi bevételekrıl jelenést készít a gazdasági igazgatónak, a tárgyhónapot követı hónap 10. munkanapjáig bezárólag Fizetési felszólítás kiadásának esetei (R.4. (11.) Az intézetnek a következı esetekben kell fizetési felszólítást kiadnia 1.EGYÉB OKBÓL ÉRVÉNYTELEN TAJ SZÁM (BARNA jelzés) 2.KÜLLFÖLDÖN BIZTOSÍTOTT A TAJ SZÁM ÁTMENETILEG ÉRVÉNYTELEN(KÉK) esetén 3.TAJ SZÁMÁT IGAZOLNI NEM TUDÓ BETEG esetén. Részletes szabályokat a III. sz. melléklet tartalmazza Eljáró osztály adatrögzítési feladatai: 03-as térítési kódot kell alkalmazni sürgısségi ellátás esetében a VII. számú mellékletben felsorolt országok állampolgárai esetében, német és osztrák állampolgárok esetében az elıírt nyomtatvány használata kötelezı. A kitöltött nyomtatványt és az adatlapot, az informatikai csoporthoz kell eljuttatni, melyet faxon továbbítani kell az OEP felé. 04-es térítési kódot kell alkalmazni a fizetıs eseteknél 0E-es térítési kódot kell alkalmazni az Európai Uniós kártyával, vagy kártyahelyettesítı nyomtatvánnyal rendelkezı a IX. mellékletben megadott országokból érkezı személyeknél. Ilyenkor a kártya ill. a nyomtatvány adatait az elbocsájtáskor felbukkanó E-adatlapon rögzíteni kell. A kártyáról vagy a nyomtatványról fénymásolat készül. Az eseteket jelenteni kell írásban az Informatikának és a Pénzügyi Osztálynak Egyéb rendelkezések a térítési díj megfizetésének kapcsán: Abban az esetben, ha térítésköteles szolgáltatás elvégzéséért az Intézmény személyi mulasztás miatt nem jut bevételhez, úgy a mulasztókkal szemben megtérítés céljából eljárást kezdeményez. Azon fizetıköteles igénybevevık esetében, akik az egészségügyi szolgáltatást az intézménnyel kötött szerzıdés alapján veszik igénybe (Medicover), a térítési díj és a fizetési feltételek a szerzıdésben írottak szerint alakulnak. A szerzıdés egy példányát minden esetben az informatikai csoport számára biztosítani kell. Abban az esetben, ha a szolgáltatást hatóság (Rendırség, bíróság, stb.) rendeli meg (pl. látlelet), az ellátás után a biztosítási jogviszonnyal rendelkezı betegként kell rögzíteni a programban, számla kiállítása nem történik. A meg nem fizetett térítési díj nyilvántartása, beszedése, behajtása a Pénzügyi Csoport feladata. 8/35

9 4.9. A térítési díj elengedése - mérséklése Indokolt esetben lehetıség van az egészségügyi szolgáltatás térítési díjának elengedésére, mérséklésére, részletfizetésre vagy a térítési díj elıleg elengedésére. Ezeket a kedvezményeket az intézmény ügyvezetı igazgatója engedélyezheti. Az engedélyezést, a szolgáltatást igénylı az ügyvezetı igazgatóhoz intézett írásbeli kérelemmel kezdeményezheti, melyben fel kell tüntetni a kérelem részletes indokát és az azt igazoló okmányok másolatát. A jelen szabályzatban írottakat, az érvénybelépést követıen megkezdett ellátások tekintetében kell alkalmazni és a korábban e témában kiadott intézményi rendelkezések érvényüket vesztik. Az pontban jelzett, Pénzügyi Csoportot érintı feladatok a korábbi idıszakról fennálló intézményi követelések vonatkozásában is fennállnak. 5. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK A kötelezı egészségbiztosítás ellátásáról szóló évi LXXXIII. Törvény Az 1997 évi CLIV törvény az egészségügyrıl A Térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997/XII. 23 / Kormányrendelet 43/1999.(III.3.) Korm. sz. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról A Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól szóló 87/2004. /X. 4/ E Sz Cs M rendelet A 1408/71 EGK sz. rendelet, valamint annak végrehajtásáról szóló 574/72. EGK sz. rendeletekkel kapcsolatban kiadott OEP tájékoztató a május l. után az Európai Unióból, valamint Norvégiából, Izlandról Liechtensteinbıl érkezı biztosítottak ellátásának változásairól. Jelen szabályzat hatálybalépésével egy idıben hatályát veszti a április 28. napján kiadott Térítési díj Szabályzat. Jelen Szabályzatot Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselı-testülete a 170/ÖK/2011.(IV.7.) számú határozatával április 7-én jóváhagyta. A Szabályzat e napon lép hatályba. 9/35

10 MELLÉKLETEK I. sz. melléklet Részleges térítési díj mellett igénybe vehető szolgáltatások. ( 284/1997(XII.23.) Korm. sz. r. 1. sz. melléklete) Az Ebtv ának a) pontjában foglaltak alapján a 18 éven aluliak a fogszabályozó készülékre való jogosultságuk keretében a fogorvosi munkára térítésmentesen, a fogszabályozó készülékre pedig a gyógyászati segédeszközök árához nyújtott támogatásról rendelkezı 30/1995. (IX. 12.) NM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltak szerint jogosultak Az Ebtv ának c) pontjában foglaltak alapján az Ebtv a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt személyek az R.-ben meghatározott típusú kivehetı és rögzített fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen, azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint, az Ebtv a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt személyek az R.-ben meghatározott típusú kivehetı fogpótlások fogorvosi munkáira teljes térítéssel, azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint, az Ebtv a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt személyek, a III. csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjasok és a közgyógyellátásban részesülık az R.-ben meghatározott típusú kivehetı fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen, azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint, az Ebtv ának (3) bekezdésében foglalt személyek az R.-ben meghatározott típusú kivehetı és rögzített fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen, azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint. 10/35

11 II. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez A B 1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata a) első fokon Ft b) másodfokon Ft 2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való a) orvosi alkalmassági vizsgálata aa) első fokon ab) másodfokon Ft Ft b) pszichológiai alkalmassági vizsgálata ba) első fokon bb) másodfokon Ft Ft 3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata a) ha a 40. életévét még nem töltötte be: aa) első fokon ab) másodfokon Ft Ft b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: ba) első fokon bb) másodfokon Ft Ft c) ha a 60. életévét betöltötte: ca) első fokon cb) másodfokon Ft Ft 4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel Ft 11/35

12 5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett a) vérvétel Ft b) vizeletvétel Ft 6. Látlelet kiadása Ft 7. Részeg személy detoxikálása Ft 8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása Ft 9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata ab) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata ac) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata Ft Ft Ft b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata bb) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata bc) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők első alkalmassági vizsgálata 10. Jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor Ft Ft Ft Ft Ft 11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata Ft 12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata Az adott ellátásnak a közfinanszírozásban érvényesíthető díja 13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat a) 1. egészségügyi osztály aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat Ft 12/35

13 ab) időszakos vizsgálat Ft b) 2. egészségügyi osztály ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat bb) időszakos vizsgálat Ft Ft c) 3. egészségügyi osztály ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat cb) időszakos vizsgálat Ft Ft 14. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése Ft/fő/eset 15. Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 2. (1) bekezdés a)- c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. A mellkasszűrővizsgálat közfinanszírozásban érvényesíthető díja 13/35

14 III. sz. melléklet Teendők nem zöld TAJ esetén TAJ kártyájukat bemutatni nem tudó magyar állampolgárokkal, valamint a Rendezetlen jogviszonyú személyekkel kapcsolatosan alkalmazandó eljárás szabályai a 43/1999.(III.3.) Korm.. sz. rendelet (továbbiakban R.) és a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.) szabályai szerint Az Intézet OEP finanszírozásra abban az esetben jogosult, ha a biztosított TAJ- számát, és a részére nyújtott ellátást a beteg dokumentációjában rögzítette. Rendelet 26 (1.) bek. Egészségügyi szolgáltatás TAJ szám igazolása alapján vehetı igénybe. R. 4. (6.) A Betegirányító Ellenırzi a TAJ számot illetve Rögzíti a személy adatait, amennyiben az o TAJ kártyáját nem tudja bemutatni, illetve természetes azonosító adatai alapján az o Intézet számítógépes medikai rendszerben nem szerepel, o valamint átadja a betegnek az V. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot, hogy TAJ számát 15 napon belül mutassa be. Vhr. 12/B. (1) Azt a tájékoztatót, ami a jogviszony igazoláshoz szükséges adatokról szól Betegirányítóban kell kifüggeszteni. Nyilvántartást vezet azokról a betegekrıl, akiknek a TAJ számát 15 napon belül be kell mutatniuk. A TAK kártya bemutatása esetén a TAJ számot rögzíti az Informatikai rendszerben. Amennyiben 15 napon belül a beteg a TAJ számot nem igazolja az Informatikát írásban - értesíti. Az ellátást végzı osztály: A TAJ szám ellenırzés eredménye az ellátás biztosításának kötelezettségét nem érinti. (Vhr. 12/B. (8.) Az ellenırzés eredménye alapján a következı esetek lehetségesek: TAJ ÉRVÉNYES JOGVISZONYA RENDEZETLEN (PIROS jelzés) az ellátásra 4. sz. melléklet szerinti értesítést kell átadni (Vhr. 12/B. (4.) Jelenteni írásban - az Informatikának. EGYÉB OKBÓL ÉRVÉNYTELEN TAJ SZÁM (BARNA jelzés) esetén: a beteget el kell látni és jelen szabályzat 3.2. pontja szerinti díjról kell részére számlát kiállítani. (számla másolatát továbbítja a pénzügyi osztálynak) Ha a beteg a helyszínen nem fizet a beteg adatait fel kell venni és az ambuláns lap megküldésével értesíteni írásban - a Pénzügyi Osztályt. A Pénzügyi Osztályfizetési felszólítást ad ki, ennek eredménytelensége esetén haladéktalanul értesíti az Informatikát, aki a R. 4 (10) (11) bek. szerint jelenti a teljesítményt. 14/35

15 KÜLFÖLDÖN BIZTOSÍTOTT A TAJ SZÁM ÁTMENETILEG ÉRVÉNYTELEN (KÉK) az ellátást végzı osztály ellenırzi, hogy a Beteg rendelkezik-e Európai Biztosítási kártyával vagy Kártyahelyettesítı E112 nyomtatvánnyal. - Amennyiben a beteg rendelkezik, e dokumentumokkal a beteget ingyenesen el kell látni (az adat rögzítés ebben az esetben 0E-s térítési kategóriával kell megtenni, a beteg E - Kártyájának, E112-es nyomtatványának adatait berögzítve a medikai rendszerbe és lefénymásolva azokat) - Amennyiben nem rendelkezik e dokumentumokkal személyi adatainak felvételét követıen jelen szabályzat 3.2. pontja szerinti díjról kell részére számlát kiállítani. (számla másolatát továbbítja a pénzügyi osztálynak) Ha a beteg a helyszínen nem fizet a beteg adatait fel kell venni és az ambuláns lap megküldésével írásban - értesíteni a értesíteni kell a Pénzügyi Osztályt. A Pénzügyi Osztály fizetési felszólítást ad ki, ennek eredménytelensége esetén haladéktalanul értesíti az Informatikát, aki a R.4 (10) (11) bek. szerint jelenti a teljesítményt. TAJ SZÁMÁT IGAZOLNI NEM TUDJA, és NEM SZEREPEL A RENDELİINTÉZET MEDIKAI RENDSZERÉBEN természetes azonosítói alapján, akkor az ellátást végzı osztály a beteget ellátja, a beteg által aláírt 5. sz. melléklet szerinti nyilatkozat alapján, amelyben vállalja, hogy TAJ számát 15 napon belül bemutatja. (Ezen nyilatkozatot a beteg a betegirányítóban már megkapta, és az osztály kéri el tıle, illetve tanúsítja). A beteget el kell látni, adatait rögzíteni. Informatika: TAJ ÉRVÉNYES JOGVISZONYA RENDEZETLEN személy esetén az OEP felé azonnal jelentésre kerül a többi tárgyhavi teljesítménnyel az ellátási eset. Külön jelentési kötelem nincs. TAJ SZÁMÁT IGAZOLNI NEM TUDJA, és NEM SZEREPEL A RENDELİINTÉZET MEDIKAI RENDSZERÉBEN : Ha a biztosított vagy hozzátartozója a TAJ - számot az ellátást követı 15 napon belül nem mutatja be, az Informatika a Betegirányító értesítése alapján kezdeményezi a TAJ- szám beszerzését az OEP-tıl. (R. 4. (5.) majd ezt követıen a tétel lejelentésre kerül informatika által. Amennyiben az OEP TAJ számot nem ad meg a Pénzügyi Csoport nak adja át fizetési felszólítás kiadása végett. EGYÉB OKBÓL ÉRVÉNYTELEN TAJ SZÁM (BARNA jelzés) vagy KÜLFÖLDÖN BIZTOSÍTOTT A TAJ SZÁM ÁTMENETILEG ÉRVÉNYTELEN(KÉK) esetén: A jogosultságát TAJ- számmal igazolni nem tudó belföldi személy részére nyújtott szolgáltatást a Pénzügyi csoport értesítése alapján - - a beteg adatlapjával és a - fizetési felszólítás és a tértivevény megküldésével kell jelenteni az OEP felé. R. 4. (11.) 15/35

16 A teljesítmény jelentésére a teljesítést követı 6. hónap 5. napjáig van lehetıség. A szolgáltatások kifizetésére a finanszírozó által elvégzett ellenırzést követıen kerülhet sor. Amennyiben a finanszírozó az ellenırzést az adatlap megküldésétıl számított 60 napon belül nem végzi el, a szolgáltató részére ki kell fizetnie a nyújtott szolgáltatásért járó díjazást. R. 4. (10.) ISMERETLEN, TAJ- számmal és a személy azonosítására szolgáló adatokkal (eszméletlen nem tér magához, vagy várótermi halott beteg esetén) nem rendelkezı beteg esetén - az újszülött kivételével a beteg adatlapját kell megküldeni az OEP-nek. A szolgáltatások kifizetésére a finanszírozó által elvégzett ellenırzést követıen kerülhet sor. Amennyiben a finanszírozó az ellenırzést az adatlap megküldésétıl számított 60 napon belül nem végzi el, a szolgáltató részére ki kell fizetnie a nyújtott szolgáltatásért járó díjazást. R. 4. (6.) Pénzügyi Csoport: 1. EGYÉB OKBÓL ÉRVÉNYTELEN TAJ SZÁM (BARNA jelzés) vagy 2. KÜLFÖLDÖN BIZTOSÍTOTT A TAJ SZÁM ÁTMENETILEG ÉRVÉNYTELEN(Kék) esetén: Az Intézet fizetési felszólítással érvényesíti követelését, ha a jogosultságát TAJ - számmal igazolni nem tudó belföldi személy az igénybe vett ellátás térítési díját nem fizeti meg. (Vhr. 12/B. (11.) Amennyiben a beteg a fizetési felszólításra tartozását 15 napon belül nem fizeti meg az Informatikának meg kell küldeni. - Az ellátást igazoló iratokat (az ellátást végzı osztály fıorvos ellenjegyzésével, amely igazolja, hogy az ellátás dokumentálása szabályszerően megtörtént). - A fizetési felszólítást és a tértivevényt 3. TAJ SZÁMÁT IGAZOLNI NEM TUDJA Amennyiben a beteg 15 napon belül nem igazolta TAJ számát és azt az Informatika sem tudta az OEP-tıl beszerezni az Informatika értesítése alapján fizetési felszólítást ad ki. Amennyiben a beteg 15 napon belül nem fizet az iratokat - a beteg adatlapját és a - fizetési felszólítás és a tértivevény Visszaküldi az Informatikának, hogy az ellátást követı 6. hónap 5. napjáig jelenteni tudja az OEP felé. 16/35

17 IV. sz. melléklet Értesítés, amit TAJ ÉRVÉNYES JOGVISZONYA RENDEZETLEN betegnek át kell adni. Tisztelt Ügyfelünk! ÉRTESÍTÉS Ezúton értesítem, hogy Ön nem szerepel az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultként az OEP nyilvántartásában. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben Ön mégis rendelkezik jogviszonnyal, úgy haladéktalanul keresse fel a lakóhelye szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárat, ahol okirati bizonyítási eljárást kezdeményezhet. A bemutatandó okiratok körét, amelyek a jogviszony fennállásának bizonyítására alkalmasak, a betegfelvételi pultnál kifüggesztett tájékoztatóban olvashatja. További információkat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapjáról (www.oep.hu) szerezhet be. Tájékoztatom, hogy amennyiben nem kezdi meg jogviszonya rendezését, január 1.-tıl az OEP átadja az Ön adatait az Adó és Pénzügyi Ellenırzési Hivatalnak, amely szerv vizsgálatot kezdeményezhet, ellenırzi a bejelentés és a járulékfizetés teljesítését, az elévülési idıre visszamenıleg behajthatja az elmaradt járulékokat. 17/35

18 V. sz. melléklet Nyilatkozat, amit TAJ számát bemutatni nem tudó beteggel alá kell íratni Nyilatkozat Alulírott Név: Szül. hely, idı: Anyja neve: Lakcíme: nyilatkozom, hogy a Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft-ben (Intézet) év hó napján ellátást kívántam igénybe venni. Jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy jelen nyilatkozat aláírásától számított 15 napon belül TAJ számomat az Intézet Betegirányítójában bemutatom. Tudomásom van arról, hogy amennyiben fenti határidın belül TAJ számomat nem mutatom be az Intézetben, akkor az Intézet a vonatkozó jogszabályok szerint a TAJ számomat megkérheti a területileg illetékes REP-tıl, és amennyiben a REP a nyújtott adatok alapján nem tud TAJ számot rendelni a kéréshez, akkor a számomra nyújtott ellátás díját Fizetési felszólítással köteles érvényesíti irányomban. Budapest,.. Elıttünk, mint tanúk elıtt: /35

19 VI. sz. melléklet Európai Uniós tagállamok állampolgárai által bemutatandó okmányok Európai Egészségbiztosítási kártya I. E 111 vagy E112 nyomtatvány Az érintett államokat a IX. sz. Melléklet tartalmazza. 19/35

20 VII. sz. melléklet: Államközi egyezmények ingyenes sürgısségi ellátására 1. Angola (17/1984. III. 27. MT. rend.) 2. Bulgária (1962. évi 2. tvr.) 3. Észak-Korea 4. Irak (47/1978. X. 4. MT. rend.) 5. Jordánia (15/1981. V. 23.MT. rend.) 6. Jugoszlávia (1959. évi 20. tvr.) (Valamennyi utódállam, és Szlovénia) 7. Kuba (1969. évi 16. tvr. ) 8. Kuvait (33/1979. X. 14. MT rend.) 9. Mongólia (29/1974. VII. 10. MT rend.) 10. Románia (1962. évi 5. tvr. ) 11. Szovjetunió (1963. évi 16. tvr.) utódállamai (Kivéve Észtország, Lettország, Litvánia) Ezen államok polgárai nem sürgésségi ellátásukért jelen szabályzat szerinti díjat kötelesek fizetni. 20/35

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu Ikt.

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,~' _. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

Szabályzat a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokról és azok térítési díjairól

Szabályzat a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokról és azok térítési díjairól Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. Szabályzat a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ által nyújtott egészségügyi

Részletesebben

Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata

Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata Jóváhagyta: Dr Winiczai Zoltán Igazgató-főorvos Hatályos: 2012. január 1-jétől I. A szabályzat célja Az egészségbiztosító

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Szent Rókus Kórház és Intézményei 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 2. Tel: +36 1 235-6557; Fax: +36 1 266-4621 TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette:...

Részletesebben

OLDALAK SZÁMA: 1/40 VERZIÓ: 03 MINDEN SZERVEZETI EGYSÉG. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9002 Győr, Vasvári Pál. u. 2-4. Tel.

OLDALAK SZÁMA: 1/40 VERZIÓ: 03 MINDEN SZERVEZETI EGYSÉG. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9002 Győr, Vasvári Pál. u. 2-4. Tel. OLDALAK SZÁMA: 1/40 OLDALAK SZÁMA: 2/40 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 5 2. A SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLETE... 5 3. ILLETÉKESSÉG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 5 4. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

Főigazgatói Utasítás

Főigazgatói Utasítás Főigazgatói Utasítás SZABÁLYZAT, AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS TÉRÍTÉSI DÍJAINAK ÜGYVITELI RENDJÉRŐL (A FIGU érvénybelépésének időpontja: 2011 07. 01.) FIGU-032-6 Oldal:2/15 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Sorszám Módosította

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETİ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETİ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETİ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Készítette: Merk Józsefné gazdasági igazgató Érvényes: 2012. május 11-tıl Jóváhagyta: Dr. Kovács Attila ügyvezetı igazgató

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ E példány sorszáma: SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL Készítő: Jóváhagyó:..... Dr. Pusztai Dezső Dr. Török Krisztina főigazgató főigazgató Toldy

Részletesebben

Szabályzat a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról Érvényes: 2007. május 1-től Jóváhagyta: dr. Radics Sándor megbízott főigazgató Készítette: Kertész

Részletesebben

Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata

Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata Hatályos: 2013. március 1-jétıl A fejezet Hatályos: 2012. szeptember 1-jétıl B, C fejezet Érvényesség ideje: A

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT

TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT Készítette: Jónás Rudolfné irodavezető... Ellenőrizte: Zelnik Krisztina minőségirányítási vezető... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva főigazgató... Hatálybalépés dátuma: 2014.05.01. Verzió:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJ SZABÁLYZATA

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJ SZABÁLYZATA M I S K O L C I S E M M E L W E I S I G N Á C E G É S Z S É G Ü G Y I K Ö Z P O N T É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z N O N P R O F I T K F T 3 5 2 9 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Tel.: (46) 555-602,

Részletesebben

Mildoo[6ilte,W ,"A( T6rftftldffcffi. $dg{ffi t6tftgl dflfnrk sabdlprftr. K6szitette: Ellen6rizte: Enged6lyezte: !'r'l(\ icll!

Mildoo[6ilte,W ,A( T6rftftldffcffi. $dg{ffi t6tftgl dflfnrk sabdlprftr. K6szitette: Ellen6rizte: Enged6lyezte: !'r'l(\ icll! -F Mildoo[6ilte,W T6rftftldffcffi $dg{ffi t6tftgl dflfnrk sabdlprftr K6szitette: Ellen6rizte: Enged6lyezte:!'r'l(\ icll!-i- \l-^- Kolozsv6rind Buga Szilvia Betegfelvdteli osztdlyvezet6,"a( Mb.F6igazgat6

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata. I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata. I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1. A szabályzat célja, hogy az egyéni

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 9. oldal KEDVEZMÉNYE VI. A TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK RENDJE 9. oldal VII. HATÁLYBALÉPÉS, TÁJÉKOZTATÁS 12. oldal MELLÉKLETEK 2 / 10

TARTALOMJEGYZÉK. 9. oldal KEDVEZMÉNYE VI. A TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK RENDJE 9. oldal VII. HATÁLYBALÉPÉS, TÁJÉKOZTATÁS 12. oldal MELLÉKLETEK 2 / 10 TARTALOMJEGYZÉK I. A SZABÁLYZAT CÉLJA 4. oldal II. HIVATKOZÁSOK 4. oldal III. ALKALMAZÁSI TERÜLET 4. oldal IV. TARTALMA 5. oldal 4.1. Magyar biztosítással nem rendelkező betegek ellátásának térítési 6.

Részletesebben

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z 3 5 2 9 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Tel.: (46) 555-666, Fax: (46) 555-601 E-mail: igazgato@misek.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA A kiadott példányszám: Ezen példány sorszáma: Módosítás átvezetésére kötelezett példány: igen / nem Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 1. 2008.augusztus.10 Megváltozott

Részletesebben

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT E példány sorszáma: SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Zábó Edina gazdasági igazgató Dr. Molnár Csaba mb. főigazgató Minőségügyi szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Szent Pantaleon Kórház-rendelőintézet Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Korányi S. u.4-6. honlap: www.pantaleon.hu Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros a térítési díj ellenében igényben vehető

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Jóváhagyom:. Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter S Z A B Á L Y Z A T A jogosultsággal rendelkező külföldi betegek részére nyújtott és az egészségügyi

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK NagyatádMed Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Bajcsy-Zsilinszky u. 1 Tel: 82/504-400 Fax: 82/351-035 E-mail: titkarsag@nagyatadmed.hu Dokumentum száma: SZ. 04. Változat: 03 Hatályba helyezve: 2012.

Részletesebben

UTASÍTÁS OLDAL: 1/14. Külföldi állampolgárok betegellátása EGER KIADÁS: 001. Tárgyszó: Orvos-szakmai ellátás Azonosító: 183-113-12/11

UTASÍTÁS OLDAL: 1/14. Külföldi állampolgárok betegellátása EGER KIADÁS: 001. Tárgyszó: Orvos-szakmai ellátás Azonosító: 183-113-12/11 UTASÍTÁS OLDAL: 1/14 DÁTUM: 12.06.18. Külföldi állampolgárok betegellátása EGER KIADÁS: 001 Iktatószám: A/2324-1/11 Hatályba lépés: 2011.10.21. Tárgyszó: Orvos-szakmai ellátás Azonosító: 183-113-12/11

Részletesebben

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el.

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el. TÁJÉKOZTATÓ A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. Főigazgató: Dr. Ficzere Andrea SZABÁLYZAT E példány sorszáma:... EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA Készítette: Karátsonyi Annamária

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Tájékoztató A jogviszony-ellenőrzés változásairól és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról 2

Részletesebben

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. (1) bekezdés a)-i) pontjaiban, valamint (2) bekezdésében,

Részletesebben

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Tartalom: hatályos: 2011.12.29 1997. évi LXXXIII. törvény kiterjed a a gyógyászati segédeszközt

Részletesebben

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya.

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. 1 / 56 A jogszabály mai napon (2014.VII.3.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2015.I.1. ) 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben