TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT SZ:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT SZ:15"

Átírás

1 Ikt.sz.: /2011 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT SZ:15 Készítette: Jóváhagyta: gazdasági igazgató ügyvezetı igazgató Hatályba lépés idıpontja: április 28. Módosítva: április 7.

2 Tartalomjegyzék 1. SZABÁLYZAT HATÁLYA 4 2. TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE KÖTELEZETTEK: ÉRVÉNYES BIZTOSÍTÁSSAL RENDELKEZİ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK (ÉS NORVÉGIA, IZLAND, LIECHTENSTEIN) ÁLLAMPOLGÁRAI, AKIK EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁVAL V. KÁRTYAHELYETTESÍTİ NYOMTATVÁNNYAL NEM RENDELKEZNEK, TAJ KÁRTYA ELLENİRZÉS ALAPJÁN DÍJFIZETÉSRE KÖTELEZETTEKET 3. SZ. MELLÉKLET TARTALMAZZA NEM SÜRGİSSÉGI ELLÁTÁS ESETÉN A VII.. SZ. MELLÉKLET SZERINTI ÁLLAMOK ÁLLAMPOLGÁRAI, EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLI, ÁLLAMKÖZI EGYEZMÉNNYEL NEM RENDELKEZİ ORSZÁGOK ÁLLAMPOLGÁRAI MIND A A MENEDÉKESEK (AKIK MAGYAR BIZTOSÍTÁSSAL NEM RENDELKEZNEK) ELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYAIT A 25/1998 (II. 18.) KORM. RENDELET SZERINT KELL ELJÁRNI. AZ ELJÁRÁS SZABÁLYAI A 8. SZ. MELLÉKLET TARTALMAZZA BEUTALÓ KÖTELES SZAKRENDELÉSEK BEUTALÓ NÉLKÜLI IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG ELLÁTÁSA MEGTAGADHATÓ HA 5 3. TÉRÍTÉSI DÍJAK ÖSSZEGE: JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT DÍJAK: AZ INTÉZET ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT DÍJAK: Ha az ellátást OEP finanszírozásra nem jogosult vette igénybe: Az ellátásáért fix díjat kell fizetni. A díjak összegét - az egynapos sebészeti ellátás vonatkozásában a X. sz. melléklet tartalmazza. - a járóbeteg ellátás vonatkozásában a XII. sz. melléklet Ezt a díjat kell alkalmazni ha az igénybevevı - magánszemély - jogi személy - egészségügyi intézmény és a - magánbiztosító által finanszírozott ellátás, továbbá - elsı vizsgálat - kontroll vizsgálat esetén, továbbá, ha a Ettıl eltérıen : Tüdıszőrés: 6 4. A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK RENDJE ELJÁRÓ EGYSÉGEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK: NEM ZÖLD TAJ SZÁM ESETÉN ELJÁRÓ EGYSÉGEK: HA A BETEG NEM RENDELKEZIK TAJ SZÁMMAL, AKKOR JELEN SZABÁLYZAT III. SZ. MELLÉKLETE SZERINT KELL ELJÁRNI KÜLFÖLDIEK ELLÁTÁSA SORÁN A JELEN SZABÁLYZAT IX. SZ. MELLÉKLETE SZERINT KELL ELJÁRNI A KÉSZPÉNZBEN TÖRTÉNİ FIZETÉSES SZABÁLYAI: FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS KIADÁSÁNAK ESETEI (R.4. (11.) ELJÁRÓ OSZTÁLY ADATRÖGZÍTÉSI FELADATAI: EGYÉB RENDELKEZÉSEK A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK KAPCSÁN: A TÉRÍTÉSI DÍJ ELENGEDÉSE - MÉRSÉKLÉSE 9 5. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK 9 MELLÉKLETEK 10 I. SZ. MELLÉKLET 10 RÉSZLEGES TÉRÍTÉSI DÍJ MELLETT IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK. 10 II. SZÁMÚ MELLÉKLET A 284/1997. (XII. 23.) KORM. RENDELETHEZ 11 III. SZ. MELLÉKLET 14 TEENDŐK NEM ZÖLD TAJ ESETÉN 14 IV. SZ. MELLÉKLET 17 TAJ ÉRVÉNYES JOGVISZONYA RENDEZETLEN 17 V. SZ. MELLÉKLET 18 NYILATKOZAT, AMIT TAJ SZÁMÁT BEMUTATNI NEM TUDÓ BETEGGEL ALÁ KELL ÍRATNI 18 VI. SZ. MELLÉKLET 19 EURÓPAI UNIÓS TAGÁLLAMOK ÁLLAMPOLGÁRAI ÁLTAL BEMUTATANDÓ OKMÁNYOK 19 VII. SZ. MELLÉKLET: 20 ÁLLAMKÖZI EGYEZMÉNYEK 20 VIII.SZ. MELLÉKLET 21 2/35

3 A MENEDÉKESEK ELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 21 IX. SZ. MELLÉKLET 22 EU KÁRTYA VAGY A KÁRTYAHELYETTESÍTŐ NYOMTATVÁNY ALAPJÁN ELLÁTÁSRA JOGOSULT ÁLLAMOK 22 Országkód 22 X. SZ. MELLÉKLET 23 EGYNAPOS MŰTÉTI BEAVATKOZÁSOK DÍJAI 23 XI. SZ. MELLÉKLET 27 KÜLFÖLDIEK ELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ OEP TÁJÉKOZTATÓ 27 XII. SZ. MELLÉKLET 30 JÁRÓBETEG ELLÁTÁS DÍJAI 30 EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ KIADÁSÁNAK DÍJA : 35 3/35

4 A Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft a 284/1997.(XII. 23.) Korm. sz. rendelet 1 (6.) bek. felhatalmazás alapján az egészségügyi szolgáltatásokért fizetendı díjakról az alábbi szabályzatot alkotja: Jelen szabályzat és annak valamennyi módosításának hatályba lépéséhez az Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének jóváhagyása szükséges. 1. SZABÁLYZAT HATÁLYA A Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft (továbbiakban: Intézet) finanszírozási szerzıdéssel rendelkezik az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. A szerzıdés keretében járóbeteg ellátási és gondozói tevékenységet, valamint egynapos mőtéti tevékenységet végez. Ennek elszámolása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen történi. Ez nem képezi jelen Szabályzat tárgyát. A szabályzat hatálya kiterjed az --OEP által finanszírozott ellátásnak jogszabály által meghatározott részbeni térítési díj fizetése mellett történı igénybevételére, -- jogszabályban meghatározott csak térítés mellett igénybe vehetı ellátások igénybevételére, -- OEP által finanszírozott ellátás, biztosítással nem rendelkezı beteg általi igénybevételének eseteire és -- OEP által finanszírozott ellátás, eltérı tartalommal történı igénybevétele esetének eseteire az intézet által megállapított térítési díjakra. - Intézet által vállalkozási formában szolgáltatott egészségügyi tevékenységekre. A Szabályzatot alkalmazni kell: az Intézet valamennyi telephelyén mőködı szakrendelésen és a gondozó intézeti ellátás során. Az Intézet valamennyi munkavállalója (munkaviszonyban, megbízási jogviszonyba, bármely munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak) a Térítési Díjszabályzat teljes körő alkalmazására köteles. NEM KELL TÉRÍTÉSI DÍJAT FIZETNIE: Érvényes biztosítással rendelkezı magyar állampolgároknak, akik TAJ számukat bemutatják OEP által finanszírozott ellátásra, Európai Unió tagállamai állampolgárainak amennyiben 6. sz. melléklet szerint Európai egészségbiztosítási kártyájukat bemutatják OEP által finanszírozott ellátásra, Velük egy tekintet alá esnek Norvégia Izland Liechtenstein állampolgárai. 4/35

5 Európai egészségbiztosítási kártyahelyettesítı nyomtatvánnyal rendelkezı államok polgárai, amennyiben a nyomtatványt bemutatják, OEP által finanszírozott ellátásra (az államokat 9. sz. Melléklet sorolja fel) Államközi egyezmény alapján sürgısségi ellátásra ingyenesen jogosult államok polgárainak sürgısségi ellátás után. (az államokat a 7. sz. melléklet sorolja fel) Magyar biztosítással rendelkezı menedékesnek 2. TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE KÖTELEZETTEK: 2.1. ÉRVÉNYES BIZTOSÍTÁSSAL RENDELKEZİ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK Részleges térítési díj fizetése mellett vehetik igénybe az OEP által finanszírozott a 284/1997XII.23. Korm. sz. r. 1. sz. mellékletében felsorolt szolgáltatásokat Jelen Szabályzat I. sz. Melléklet OEP által nem finanszírozott jogszabály által meghatározott összegő térítési díj fizetése mellett igénybe vehetı szolgáltatások Ezeket az ellátásokat 284/1997XII.23.) Korm.. sz. r. 2. sz. melléklete) Jelen Szabályzat II. sz. Melléklet (pl. lıfegyvertartás alkalmasság, gépjármővezetıi alkalmasság, véralkohol vizsgálat, látlelet, orvos szakértıi vélemény stb.) 2.2. Európai unió tagállamainak (és Norvégia, Izland, Liechtenstein) állampolgárai, akik Európai egészségbiztosítási kártyával v. kártyahelyettesítı nyomtatvánnyal nem rendelkeznek, 2.3. TAJ kártya ellenırzés alapján díjfizetésre kötelezetteket 3. sz. melléklet tartalmazza Nem sürgısségi ellátás esetén a VII.. sz. melléklet szerinti államok állampolgárai, 2.5. Európai Unión kívüli, államközi egyezménnyel nem rendelkezı országok állampolgárai mind a sürgısségi, mind a nem sürgısségi ellátásokért díjat fizetnek A menedékesek (akik magyar biztosítással nem rendelkeznek) ellátásának szabályait a 25/1998 (II. 18.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. Az eljárás szabályai a 8. sz. melléklet tartalmazza Beutaló köteles szakrendelések beutaló nélküli igénybevétele esetén Területen kívüli beteg ellátása megtagadható ha - ez az Intézet területi ellátási kötelezettségének folyamatos teljesítését veszélyezteti és - az Intézet az ellátásra egészségbiztosító által lekötött szabad kapacitással nem rendelkezik. (1997.évi LXXXIII. tv. 18. (3.) 5/35

6 Jelen szabályozás szempontjából külföldi állampolgár állandó magyarországi tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal vagy a letelepedés elıkészítés céljából kapott magyarországi tartózkodási engedéllyel nem rendelkezı külföldi állampolgár, állandó jelleggel külföldön lakó, belföldön munkaviszonyban nem álló magyar állampolgár. 3. TÉRÍTÉSI DÍJAK ÖSSZEGE: 3.1 JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT DÍJAK: I. sz. melléklet szerint (részleges) térítési díjak (pl. fogászati ellátások) II. sz. melléklet szerint jogszabály által megállapított díjak (pl. lıfegyvertartás alkalmasság, gépjármővezetıi alkalmasság, véralkohol vizsgálat,látlelet, orvos szakértıi vélemény..stb.) 3.2. AZ INTÉZET ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT DÍJAK: Ha az ellátást OEP finanszírozásra nem jogosult vette igénybe: Az ellátásáért fix díjat kell fizetni. A díjak összegét - az egynapos sebészeti ellátás vonatkozásában a X. sz. melléklet tartalmazza. - a járóbeteg ellátás vonatkozásában a XII. sz. melléklet Ezt a díjat kell alkalmazni ha az igénybevevı - magánszemély - jogi személy - egészségügyi intézmény és a - magánbiztosító által finanszírozott ellátás, továbbá - elsı vizsgálat - kontroll vizsgálat esetén, továbbá, ha a - beteg beutaló köteles rendelésen beutaló nélkül jelenik meg - az Intézet által ellátott vállalkozási tevékenysége során is Ettıl eltérıen : Tüdıszőrés: A kerület 30 év feletti lakosai számára évente 1 alkalommal a kötelezı tüdıszőrés ingyenes Érvényes TAJ kártyával rendelkező nem kötelező tüdőszűrésre jelentkező kerületi és minden esetben a nem kerületi lakosok számára a térítési díj 860 Ft. Biztosítással nem rendelkezők részére a tüdőszűrés és a lelet kiadásának térítési díja Ft. 6/35

7 4. A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK RENDJE 4.1. Eljáró egységek és kötelezettségeik: Az ellátó osztály a fizetési kötelezettségrıl a szolgáltatás megkezdése elıtt a szolgáltatást igénybe venni szándékozót, illetve kísérıjét tájékoztatja. A szolgáltatások térítési díjának szabályzatát az ellátó osztályokon, illetve a betegirányítóban hozzáférhetıen kell tárolni, az igénybevevık kérésére be kell mutatni. A mindenkor aktuális szabályzat hozzáférhetıségéért az osztályvezetı fıorvos tartozik felelısséggel Nem ZÖLD TAJ szám esetén eljáró egységek: Betegfelvétel, Ellátó osztály, Pénzügyi Osztály Informatika feladatait jelen Szabályzat III. sz. melléklete tartalmazza. A TAJ szám ellenırzés eredménye az ellátás biztosításának kötelezettségét nem érinti. (Vhr. 12/B. (8.) Az ellenırzésnek a következı eredménye lehet: ÉRVÉNYES TAJ SZÁMMAL RENDEZETLEN JOGVISZONNYAL (PIROS) rendelkezı, EGYÉB OKBÓL ÉRVÉNYTELEN TAJ SZÁMMAL RENDELKEZİ (BARNA), KÜLFÖLDÖN BIZTOSÍTOTT A TAJ ÁTMENETILEG ÉRVÉNYTELEN (KÉK) beteg esetén az eljárás szabályait jelen Szabályzat III. sz. melléklete tartalmazza Ha a beteg NEM RENDELKEZIK TAJ SZÁMMAL, akkor jelen Szabályzat III. sz. melléklete szerint kell eljárni KÜLFÖLDIEK ELLÁTÁSA során a jelen Szabályzat IX. sz. melléklete szerint kell eljárni. A sürgıs szükség gyanújával ellátásra jelentkezı beteget biztosítási jogviszonyától függetlenül el kell látni. A ellátást követıen kell tisztázni a jogosultság feltételeit A készpénzben történı fizetéses szabályai: A térítési díj mértékének meghatározása az ellátást végzı orvos kötelessége. A készpénzfizetési számlát átírással 3 példányban kell kiállítani, amelybıl: az elsı példány az igénybe vevıé (vagy hozzátartozóé). a második példány a bevételi pénztárbizonylat alapbizonylata, így annak melléklete, könyvelési bizonylat a harmadik példány a tömbben marad. A készpénzfizetési számla 2. példányát, mely tartalmazza az orvos nevét, pecsétszámát és az ellátó helyet havonta összesítve a csoportvezetı asszisztens leadja a Pénzügyi csoportnak, a tárgyhónapot követı hónap 2. munkanapjáig bezárólag. 7/35

8 Valamennyi osztályon tételesen, kronologikus sorrendben nyilván kell tartani a térítési díj ellenében végzett vizsgálatokat és díjakat. A készpénz-fizetési számla mögé kell tőzni az Ambuláns lap egy példányát is, melyet az orvos aláírásával hitelesít. A pénzügyi osztály a beérkezett listákat ellenırizteti a befizetési adatokkal, majd a havi bevételekrıl jelenést készít a gazdasági igazgatónak, a tárgyhónapot követı hónap 10. munkanapjáig bezárólag Fizetési felszólítás kiadásának esetei (R.4. (11.) Az intézetnek a következı esetekben kell fizetési felszólítást kiadnia 1.EGYÉB OKBÓL ÉRVÉNYTELEN TAJ SZÁM (BARNA jelzés) 2.KÜLLFÖLDÖN BIZTOSÍTOTT A TAJ SZÁM ÁTMENETILEG ÉRVÉNYTELEN(KÉK) esetén 3.TAJ SZÁMÁT IGAZOLNI NEM TUDÓ BETEG esetén. Részletes szabályokat a III. sz. melléklet tartalmazza Eljáró osztály adatrögzítési feladatai: 03-as térítési kódot kell alkalmazni sürgısségi ellátás esetében a VII. számú mellékletben felsorolt országok állampolgárai esetében, német és osztrák állampolgárok esetében az elıírt nyomtatvány használata kötelezı. A kitöltött nyomtatványt és az adatlapot, az informatikai csoporthoz kell eljuttatni, melyet faxon továbbítani kell az OEP felé. 04-es térítési kódot kell alkalmazni a fizetıs eseteknél 0E-es térítési kódot kell alkalmazni az Európai Uniós kártyával, vagy kártyahelyettesítı nyomtatvánnyal rendelkezı a IX. mellékletben megadott országokból érkezı személyeknél. Ilyenkor a kártya ill. a nyomtatvány adatait az elbocsájtáskor felbukkanó E-adatlapon rögzíteni kell. A kártyáról vagy a nyomtatványról fénymásolat készül. Az eseteket jelenteni kell írásban az Informatikának és a Pénzügyi Osztálynak Egyéb rendelkezések a térítési díj megfizetésének kapcsán: Abban az esetben, ha térítésköteles szolgáltatás elvégzéséért az Intézmény személyi mulasztás miatt nem jut bevételhez, úgy a mulasztókkal szemben megtérítés céljából eljárást kezdeményez. Azon fizetıköteles igénybevevık esetében, akik az egészségügyi szolgáltatást az intézménnyel kötött szerzıdés alapján veszik igénybe (Medicover), a térítési díj és a fizetési feltételek a szerzıdésben írottak szerint alakulnak. A szerzıdés egy példányát minden esetben az informatikai csoport számára biztosítani kell. Abban az esetben, ha a szolgáltatást hatóság (Rendırség, bíróság, stb.) rendeli meg (pl. látlelet), az ellátás után a biztosítási jogviszonnyal rendelkezı betegként kell rögzíteni a programban, számla kiállítása nem történik. A meg nem fizetett térítési díj nyilvántartása, beszedése, behajtása a Pénzügyi Csoport feladata. 8/35

9 4.9. A térítési díj elengedése - mérséklése Indokolt esetben lehetıség van az egészségügyi szolgáltatás térítési díjának elengedésére, mérséklésére, részletfizetésre vagy a térítési díj elıleg elengedésére. Ezeket a kedvezményeket az intézmény ügyvezetı igazgatója engedélyezheti. Az engedélyezést, a szolgáltatást igénylı az ügyvezetı igazgatóhoz intézett írásbeli kérelemmel kezdeményezheti, melyben fel kell tüntetni a kérelem részletes indokát és az azt igazoló okmányok másolatát. A jelen szabályzatban írottakat, az érvénybelépést követıen megkezdett ellátások tekintetében kell alkalmazni és a korábban e témában kiadott intézményi rendelkezések érvényüket vesztik. Az pontban jelzett, Pénzügyi Csoportot érintı feladatok a korábbi idıszakról fennálló intézményi követelések vonatkozásában is fennállnak. 5. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK A kötelezı egészségbiztosítás ellátásáról szóló évi LXXXIII. Törvény Az 1997 évi CLIV törvény az egészségügyrıl A Térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997/XII. 23 / Kormányrendelet 43/1999.(III.3.) Korm. sz. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról A Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól szóló 87/2004. /X. 4/ E Sz Cs M rendelet A 1408/71 EGK sz. rendelet, valamint annak végrehajtásáról szóló 574/72. EGK sz. rendeletekkel kapcsolatban kiadott OEP tájékoztató a május l. után az Európai Unióból, valamint Norvégiából, Izlandról Liechtensteinbıl érkezı biztosítottak ellátásának változásairól. Jelen szabályzat hatálybalépésével egy idıben hatályát veszti a április 28. napján kiadott Térítési díj Szabályzat. Jelen Szabályzatot Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselı-testülete a 170/ÖK/2011.(IV.7.) számú határozatával április 7-én jóváhagyta. A Szabályzat e napon lép hatályba. 9/35

10 MELLÉKLETEK I. sz. melléklet Részleges térítési díj mellett igénybe vehető szolgáltatások. ( 284/1997(XII.23.) Korm. sz. r. 1. sz. melléklete) Az Ebtv ának a) pontjában foglaltak alapján a 18 éven aluliak a fogszabályozó készülékre való jogosultságuk keretében a fogorvosi munkára térítésmentesen, a fogszabályozó készülékre pedig a gyógyászati segédeszközök árához nyújtott támogatásról rendelkezı 30/1995. (IX. 12.) NM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltak szerint jogosultak Az Ebtv ának c) pontjában foglaltak alapján az Ebtv a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt személyek az R.-ben meghatározott típusú kivehetı és rögzített fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen, azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint, az Ebtv a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt személyek az R.-ben meghatározott típusú kivehetı fogpótlások fogorvosi munkáira teljes térítéssel, azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint, az Ebtv a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt személyek, a III. csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjasok és a közgyógyellátásban részesülık az R.-ben meghatározott típusú kivehetı fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen, azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint, az Ebtv ának (3) bekezdésében foglalt személyek az R.-ben meghatározott típusú kivehetı és rögzített fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen, azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint. 10/35

11 II. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez A B 1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata a) első fokon Ft b) másodfokon Ft 2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való a) orvosi alkalmassági vizsgálata aa) első fokon ab) másodfokon Ft Ft b) pszichológiai alkalmassági vizsgálata ba) első fokon bb) másodfokon Ft Ft 3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata a) ha a 40. életévét még nem töltötte be: aa) első fokon ab) másodfokon Ft Ft b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: ba) első fokon bb) másodfokon Ft Ft c) ha a 60. életévét betöltötte: ca) első fokon cb) másodfokon Ft Ft 4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel Ft 11/35

12 5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett a) vérvétel Ft b) vizeletvétel Ft 6. Látlelet kiadása Ft 7. Részeg személy detoxikálása Ft 8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása Ft 9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata ab) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata ac) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata Ft Ft Ft b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata bb) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata bc) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők első alkalmassági vizsgálata 10. Jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor Ft Ft Ft Ft Ft 11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata Ft 12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata Az adott ellátásnak a közfinanszírozásban érvényesíthető díja 13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat a) 1. egészségügyi osztály aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat Ft 12/35

13 ab) időszakos vizsgálat Ft b) 2. egészségügyi osztály ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat bb) időszakos vizsgálat Ft Ft c) 3. egészségügyi osztály ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat cb) időszakos vizsgálat Ft Ft 14. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése Ft/fő/eset 15. Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 2. (1) bekezdés a)- c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. A mellkasszűrővizsgálat közfinanszírozásban érvényesíthető díja 13/35

14 III. sz. melléklet Teendők nem zöld TAJ esetén TAJ kártyájukat bemutatni nem tudó magyar állampolgárokkal, valamint a Rendezetlen jogviszonyú személyekkel kapcsolatosan alkalmazandó eljárás szabályai a 43/1999.(III.3.) Korm.. sz. rendelet (továbbiakban R.) és a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.) szabályai szerint Az Intézet OEP finanszírozásra abban az esetben jogosult, ha a biztosított TAJ- számát, és a részére nyújtott ellátást a beteg dokumentációjában rögzítette. Rendelet 26 (1.) bek. Egészségügyi szolgáltatás TAJ szám igazolása alapján vehetı igénybe. R. 4. (6.) A Betegirányító Ellenırzi a TAJ számot illetve Rögzíti a személy adatait, amennyiben az o TAJ kártyáját nem tudja bemutatni, illetve természetes azonosító adatai alapján az o Intézet számítógépes medikai rendszerben nem szerepel, o valamint átadja a betegnek az V. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot, hogy TAJ számát 15 napon belül mutassa be. Vhr. 12/B. (1) Azt a tájékoztatót, ami a jogviszony igazoláshoz szükséges adatokról szól Betegirányítóban kell kifüggeszteni. Nyilvántartást vezet azokról a betegekrıl, akiknek a TAJ számát 15 napon belül be kell mutatniuk. A TAK kártya bemutatása esetén a TAJ számot rögzíti az Informatikai rendszerben. Amennyiben 15 napon belül a beteg a TAJ számot nem igazolja az Informatikát írásban - értesíti. Az ellátást végzı osztály: A TAJ szám ellenırzés eredménye az ellátás biztosításának kötelezettségét nem érinti. (Vhr. 12/B. (8.) Az ellenırzés eredménye alapján a következı esetek lehetségesek: TAJ ÉRVÉNYES JOGVISZONYA RENDEZETLEN (PIROS jelzés) az ellátásra 4. sz. melléklet szerinti értesítést kell átadni (Vhr. 12/B. (4.) Jelenteni írásban - az Informatikának. EGYÉB OKBÓL ÉRVÉNYTELEN TAJ SZÁM (BARNA jelzés) esetén: a beteget el kell látni és jelen szabályzat 3.2. pontja szerinti díjról kell részére számlát kiállítani. (számla másolatát továbbítja a pénzügyi osztálynak) Ha a beteg a helyszínen nem fizet a beteg adatait fel kell venni és az ambuláns lap megküldésével értesíteni írásban - a Pénzügyi Osztályt. A Pénzügyi Osztályfizetési felszólítást ad ki, ennek eredménytelensége esetén haladéktalanul értesíti az Informatikát, aki a R. 4 (10) (11) bek. szerint jelenti a teljesítményt. 14/35

15 KÜLFÖLDÖN BIZTOSÍTOTT A TAJ SZÁM ÁTMENETILEG ÉRVÉNYTELEN (KÉK) az ellátást végzı osztály ellenırzi, hogy a Beteg rendelkezik-e Európai Biztosítási kártyával vagy Kártyahelyettesítı E112 nyomtatvánnyal. - Amennyiben a beteg rendelkezik, e dokumentumokkal a beteget ingyenesen el kell látni (az adat rögzítés ebben az esetben 0E-s térítési kategóriával kell megtenni, a beteg E - Kártyájának, E112-es nyomtatványának adatait berögzítve a medikai rendszerbe és lefénymásolva azokat) - Amennyiben nem rendelkezik e dokumentumokkal személyi adatainak felvételét követıen jelen szabályzat 3.2. pontja szerinti díjról kell részére számlát kiállítani. (számla másolatát továbbítja a pénzügyi osztálynak) Ha a beteg a helyszínen nem fizet a beteg adatait fel kell venni és az ambuláns lap megküldésével írásban - értesíteni a értesíteni kell a Pénzügyi Osztályt. A Pénzügyi Osztály fizetési felszólítást ad ki, ennek eredménytelensége esetén haladéktalanul értesíti az Informatikát, aki a R.4 (10) (11) bek. szerint jelenti a teljesítményt. TAJ SZÁMÁT IGAZOLNI NEM TUDJA, és NEM SZEREPEL A RENDELİINTÉZET MEDIKAI RENDSZERÉBEN természetes azonosítói alapján, akkor az ellátást végzı osztály a beteget ellátja, a beteg által aláírt 5. sz. melléklet szerinti nyilatkozat alapján, amelyben vállalja, hogy TAJ számát 15 napon belül bemutatja. (Ezen nyilatkozatot a beteg a betegirányítóban már megkapta, és az osztály kéri el tıle, illetve tanúsítja). A beteget el kell látni, adatait rögzíteni. Informatika: TAJ ÉRVÉNYES JOGVISZONYA RENDEZETLEN személy esetén az OEP felé azonnal jelentésre kerül a többi tárgyhavi teljesítménnyel az ellátási eset. Külön jelentési kötelem nincs. TAJ SZÁMÁT IGAZOLNI NEM TUDJA, és NEM SZEREPEL A RENDELİINTÉZET MEDIKAI RENDSZERÉBEN : Ha a biztosított vagy hozzátartozója a TAJ - számot az ellátást követı 15 napon belül nem mutatja be, az Informatika a Betegirányító értesítése alapján kezdeményezi a TAJ- szám beszerzését az OEP-tıl. (R. 4. (5.) majd ezt követıen a tétel lejelentésre kerül informatika által. Amennyiben az OEP TAJ számot nem ad meg a Pénzügyi Csoport nak adja át fizetési felszólítás kiadása végett. EGYÉB OKBÓL ÉRVÉNYTELEN TAJ SZÁM (BARNA jelzés) vagy KÜLFÖLDÖN BIZTOSÍTOTT A TAJ SZÁM ÁTMENETILEG ÉRVÉNYTELEN(KÉK) esetén: A jogosultságát TAJ- számmal igazolni nem tudó belföldi személy részére nyújtott szolgáltatást a Pénzügyi csoport értesítése alapján - - a beteg adatlapjával és a - fizetési felszólítás és a tértivevény megküldésével kell jelenteni az OEP felé. R. 4. (11.) 15/35

16 A teljesítmény jelentésére a teljesítést követı 6. hónap 5. napjáig van lehetıség. A szolgáltatások kifizetésére a finanszírozó által elvégzett ellenırzést követıen kerülhet sor. Amennyiben a finanszírozó az ellenırzést az adatlap megküldésétıl számított 60 napon belül nem végzi el, a szolgáltató részére ki kell fizetnie a nyújtott szolgáltatásért járó díjazást. R. 4. (10.) ISMERETLEN, TAJ- számmal és a személy azonosítására szolgáló adatokkal (eszméletlen nem tér magához, vagy várótermi halott beteg esetén) nem rendelkezı beteg esetén - az újszülött kivételével a beteg adatlapját kell megküldeni az OEP-nek. A szolgáltatások kifizetésére a finanszírozó által elvégzett ellenırzést követıen kerülhet sor. Amennyiben a finanszírozó az ellenırzést az adatlap megküldésétıl számított 60 napon belül nem végzi el, a szolgáltató részére ki kell fizetnie a nyújtott szolgáltatásért járó díjazást. R. 4. (6.) Pénzügyi Csoport: 1. EGYÉB OKBÓL ÉRVÉNYTELEN TAJ SZÁM (BARNA jelzés) vagy 2. KÜLFÖLDÖN BIZTOSÍTOTT A TAJ SZÁM ÁTMENETILEG ÉRVÉNYTELEN(Kék) esetén: Az Intézet fizetési felszólítással érvényesíti követelését, ha a jogosultságát TAJ - számmal igazolni nem tudó belföldi személy az igénybe vett ellátás térítési díját nem fizeti meg. (Vhr. 12/B. (11.) Amennyiben a beteg a fizetési felszólításra tartozását 15 napon belül nem fizeti meg az Informatikának meg kell küldeni. - Az ellátást igazoló iratokat (az ellátást végzı osztály fıorvos ellenjegyzésével, amely igazolja, hogy az ellátás dokumentálása szabályszerően megtörtént). - A fizetési felszólítást és a tértivevényt 3. TAJ SZÁMÁT IGAZOLNI NEM TUDJA Amennyiben a beteg 15 napon belül nem igazolta TAJ számát és azt az Informatika sem tudta az OEP-tıl beszerezni az Informatika értesítése alapján fizetési felszólítást ad ki. Amennyiben a beteg 15 napon belül nem fizet az iratokat - a beteg adatlapját és a - fizetési felszólítás és a tértivevény Visszaküldi az Informatikának, hogy az ellátást követı 6. hónap 5. napjáig jelenteni tudja az OEP felé. 16/35

17 IV. sz. melléklet Értesítés, amit TAJ ÉRVÉNYES JOGVISZONYA RENDEZETLEN betegnek át kell adni. Tisztelt Ügyfelünk! ÉRTESÍTÉS Ezúton értesítem, hogy Ön nem szerepel az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultként az OEP nyilvántartásában. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben Ön mégis rendelkezik jogviszonnyal, úgy haladéktalanul keresse fel a lakóhelye szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárat, ahol okirati bizonyítási eljárást kezdeményezhet. A bemutatandó okiratok körét, amelyek a jogviszony fennállásának bizonyítására alkalmasak, a betegfelvételi pultnál kifüggesztett tájékoztatóban olvashatja. További információkat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapjáról (www.oep.hu) szerezhet be. Tájékoztatom, hogy amennyiben nem kezdi meg jogviszonya rendezését, január 1.-tıl az OEP átadja az Ön adatait az Adó és Pénzügyi Ellenırzési Hivatalnak, amely szerv vizsgálatot kezdeményezhet, ellenırzi a bejelentés és a járulékfizetés teljesítését, az elévülési idıre visszamenıleg behajthatja az elmaradt járulékokat. 17/35

18 V. sz. melléklet Nyilatkozat, amit TAJ számát bemutatni nem tudó beteggel alá kell íratni Nyilatkozat Alulírott Név: Szül. hely, idı: Anyja neve: Lakcíme: nyilatkozom, hogy a Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft-ben (Intézet) év hó napján ellátást kívántam igénybe venni. Jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy jelen nyilatkozat aláírásától számított 15 napon belül TAJ számomat az Intézet Betegirányítójában bemutatom. Tudomásom van arról, hogy amennyiben fenti határidın belül TAJ számomat nem mutatom be az Intézetben, akkor az Intézet a vonatkozó jogszabályok szerint a TAJ számomat megkérheti a területileg illetékes REP-tıl, és amennyiben a REP a nyújtott adatok alapján nem tud TAJ számot rendelni a kéréshez, akkor a számomra nyújtott ellátás díját Fizetési felszólítással köteles érvényesíti irányomban. Budapest,.. Elıttünk, mint tanúk elıtt: /35

19 VI. sz. melléklet Európai Uniós tagállamok állampolgárai által bemutatandó okmányok Európai Egészségbiztosítási kártya I. E 111 vagy E112 nyomtatvány Az érintett államokat a IX. sz. Melléklet tartalmazza. 19/35

20 VII. sz. melléklet: Államközi egyezmények ingyenes sürgısségi ellátására 1. Angola (17/1984. III. 27. MT. rend.) 2. Bulgária (1962. évi 2. tvr.) 3. Észak-Korea 4. Irak (47/1978. X. 4. MT. rend.) 5. Jordánia (15/1981. V. 23.MT. rend.) 6. Jugoszlávia (1959. évi 20. tvr.) (Valamennyi utódállam, és Szlovénia) 7. Kuba (1969. évi 16. tvr. ) 8. Kuvait (33/1979. X. 14. MT rend.) 9. Mongólia (29/1974. VII. 10. MT rend.) 10. Románia (1962. évi 5. tvr. ) 11. Szovjetunió (1963. évi 16. tvr.) utódállamai (Kivéve Észtország, Lettország, Litvánia) Ezen államok polgárai nem sürgésségi ellátásukért jelen szabályzat szerinti díjat kötelesek fizetni. 20/35

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot:

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot: A jogosultság igazolása során első lépésként a beteg állampolgárságát kell megállapítani. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 26. par. (2) bekezdése alapján "a beteg - amennyiben ezt egészségi

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Magyar állampolgár hallgatók egészségbiztosítása Amennyiben az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály Az EGT tagállamokban biztosítottak TAJ kártya érvénytelenítéséről Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2009. szeptember 12. Balatonfüred Jogszabályi háttér

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként :(a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z 3 5 2 9 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Tel.: (46) 555-666, Fax: (46) 555-601 E-mail: igazgato@misek.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT SZ:15

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT SZ:15 SZENT MARGIT RENDELŐINTÉZET NONPROFIT KFT. TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT SZ:15 Hatályba lépés időpontja: 2014. április 24. Készítette: Jóváhagyta: gazdasági igazgató ügyvezető igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. SZABÁLYZAT

Részletesebben

OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai

OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem

Részletesebben

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Térítési díj táblázata Érvényes: október 01 től

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Térítési díj táblázata Érvényes: október 01 től OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el.

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el. TÁJÉKOZTATÓ A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Dr. Hódi Sándor Főosztályvezető-helyettes Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tematika 1. Egészségügyi ellátások

Részletesebben

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007.

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007. Szabályzat a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról Érvényes: 2007. december 22-től Jóváhagyta: dr. Radics Sándor megbízott főigazgató Készítette: Kertész

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. Szakellátás igénybevételének jogosultságáról, külföldi betegek ellátásának rendjéről

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. Szakellátás igénybevételének jogosultságáról, külföldi betegek ellátásának rendjéről GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET S Z A B Á L Y Z A T Készítette: Jóváhagyta:.. Dohnál Erika szervezési és minőségirányítási igazgató. Dr. Ofner Péter főigazgató főorvos Dokumentáció kódja:

Részletesebben

- 70 éves kortól 1 700,-

- 70 éves kortól 1 700,- TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Az utasítás hatálya. Eljárás külföldi állampolgárok sürgősségi ellátása esetén

Az utasítás hatálya. Eljárás külföldi állampolgárok sürgősségi ellátása esetén 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazolni nem tudó belföldi személyek sürgősségi ellátásával kapcsolatos ügyintézés

Részletesebben

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1. A szabályzat célja, hogy az egyéni

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 22-i ülésére

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 22-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET, VESZPRÉM VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ Szám: 02/21/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat Térítési Szabályzatának jóváhagyására Előterjesztő:

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 1.számú melléklete TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 1.számú melléklete TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 1.számú melléklete TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT Készítette: Jónás Rudolfné vezető kontroller... Ellenőrizte: Zelnik Krisztina minőségirányítási vezető... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva

Részletesebben

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ... napirendi pont DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

hatályos: 2011.11.01-2011.11.02

hatályos: 2011.11.01-2011.11.02 60/2011. (X. 25.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2011.11.01-2011.11.02

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETİ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETİ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETİ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Készítette: Merk Józsefné gazdasági igazgató Érvényes: 2012. május 11-tıl Jóváhagyta: Dr. Kovács Attila ügyvezetı igazgató

Részletesebben

TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT. 2012.03.01 dátum. 2012.03.01 dátum 2012.03.01

TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT. 2012.03.01 dátum. 2012.03.01 dátum 2012.03.01 XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ottinger Vilmos Gazdasági igazgató 2012.03.01 dátum A dokumentáció kódja: Változat száma: SZAB- TÉRÍTÉSI 09

Részletesebben

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre Tartalom 1. A szabályzat célja... 4 2. A szabályzat alkalmazási területe... 4 3. Hivatkozások... 4 4. A szabályzat tartalma... 5 5. Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi ellátások... 5 5.1 Egészségügyi

Részletesebben

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Egységes Egészségügyi Szolgáltatások Térítési Díjai Érvényes: 2016. április 01-től Készítette: Fejes Éva Gazdasági

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A biztosítottak körében már ismert E-111 jelű nyomtatványt 2005. november 1-jétől Magyarországon

Részletesebben

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ALKALMAZÁSI TERÜLET...

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ALKALMAZÁSI TERÜLET... TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET... 4 3. AZ ILLETÉKESSÉG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 4 4. FOGALMAK, DEFINÍCIÓK... 4 5. A SZABÁLYZAT LEÍRÁSA... 4 5.1. TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Iktatószám: 288-1/2016. TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette: Kozmáné Farkas Katalin gazdasági igazgató Ellenőrizte: Rédai Marianna minőségirányítási

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22 SZ04 Térítési díj szabályzat Készítette: SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 8. Kiadás: 2015. október 01. ----------------------------------------------------- Dr. Magyar

Részletesebben

Tájékoztató a gondozóintézeti gondozás finanszírozásának változásáról

Tájékoztató a gondozóintézeti gondozás finanszírozásának változásáról Tájékoztató a gondozóintézeti gondozás finanszírozásának változásáról A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 185/2011. (IX. 9.) Korm. rendelet 13. - a szerint: 13. Az egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3.

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3. A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA Siófok, 2014. április 3. A MAGYARORSZÁGI JOGI HÁTTÉR 1997. Évi LXXXIII törvény 83. (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás. Alaptörvény 15. cikk (1)

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-től Az Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Térítési díj Szabályzat

Térítési díj Szabályzat Gálfi Béla Nonprofit Kft 2013 Pomáz, Mártírok útja 22. Tel.: 06-26-525-650 Fax: 06-26-325-370 E-mail: therapie@mail.datanet.hu Honlap: www.galfi.hu Térítési díj Szabályzat Dr. Bujdosó Zoltán orvos igazgató

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének Egészségügyi

Részletesebben

Árak. Szakterület / Szolgáltatás megnevezése. Allergológia. 15 000 Ft 12 000 Ft

Árak. Szakterület / Szolgáltatás megnevezése. Allergológia. 15 000 Ft 12 000 Ft Szakterület / Szolgáltatás megnevezése Árak Allergológia Allergológiai szakorvosi vizsgálat Allergológiai kontroll vizsgálat Légúti allergének vizsgálata (Prick teszt) Étel allergének vizsgálata (Prick

Részletesebben

Szakrendelések Időtartam Előjegyzés minden szakrendelésnél szükséges! Ár

Szakrendelések Időtartam Előjegyzés minden szakrendelésnél szükséges! Ár Andrológia Új szakrendelés hamarosan indul! Asszisztensi beavatkozások (orvos nélküli vagy vizsgálatra valő előkészítés) Tympanometer (hallásszűrés) Spirometer (légzésfunkció vizsgálat) Holter 24 órás

Részletesebben

Árak. Szakterület / Szolgáltatás megnevezése. Allergológia. 16 000 Ft 12 000 Ft

Árak. Szakterület / Szolgáltatás megnevezése. Allergológia. 16 000 Ft 12 000 Ft Érvényes: 2016. május 20. napjától (Az árak tájékoztató jellegűek, bővebb információ a recepción.) Szakterület / Szolgáltatás megnevezése Árak Allergológia Allergológiai szakorvosi vizsgálat Allergológiai

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR IGÉNYLŐLAP BIZTOSÍTÁS IGAZOLÁSHOZ Magyarországon és egy másik államban párhuzamos an folytatott kereső tevékenység esetén A magyarországi kereső tevékenység mellett

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Igénylőlap kiküldetési igazoláshoz munkavállaló, társas vállalkozó kiküldése ideiglenes munkavégzés céljából egyéni vállalkozó/őstermelő ideiglenes külföldi tevékenysége

Részletesebben

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.01.01-2013.01.02 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT 3. tavaszi nagykatalógus (kiegyenlítő csomag LCD ajándékkal) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V.

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos XXII. Magyarországi Egészségügyi Napok, Debrecen 2015. október 7-9. Irányadó jogszabályok - Az

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2018-as TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2018-as TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2017 /2018-as TANÉV TANULMÁNYOK A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére tanulmányi ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére európai

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker hagymakatalógus (Rendkívüli formátumú csomag) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében,

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

../2010. (..) Korm. rendelet

../2010. (..) Korm. rendelet ../2010. (..) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és a térítési díj ellenében igénybe vehető

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelete, a 8/2013.(III. 29.), a 25/2013.(XI.04.) és a 12/2014.(V.15.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Ady E. u.1-3. TÉRITÉSI SZABÁLYZAT

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Ady E. u.1-3. TÉRITÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÍTETTE: SIN JÓZSEF GAZDASÁGI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA: VERZIÓSZÁM: 02 TÉRITÉS JÓVÁHAGYTA: ÉRVÉNYBELÉPÉS IDŐPONTJA: FILE NÉV: TÉRITÉS OLDALAK SZÁMA: 33 MELLÉKLETEK SZÁMA: 4 2011.JANUÁR 1. ÉRVÉNYBELÉPÉSI

Részletesebben

Érvénybe lép: 2014. június 1.

Érvénybe lép: 2014. június 1. TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Érvénybe lép: 2014. június 1. Ügyvezető igazgató Gazdasági igazgató 2 A XVIII. kerületi Önkormányzat alap és járó beteg szakellátásában a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2016 /2017-es TANÉV SZAKMAI GYAKORLAT A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére európai

Részletesebben

Egészségügyi ellátás külföldön, a külföldön dolgozók biztosítási jogviszonya, ellátása Magyarországon Gyakran ismételt kérdések

Egészségügyi ellátás külföldön, a külföldön dolgozók biztosítási jogviszonya, ellátása Magyarországon Gyakran ismételt kérdések Egészségügyi ellátás külföldön, a külföldön dolgozók biztosítási jogviszonya, ellátása Magyarországon Gyakran ismételt kérdések 1. EGT tagállamban dolgozónak kell-e Magyarországon jeleznie, hogy külföldön

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szakterület / Szolgáltatás megnevezése Allergológia

Szakterület / Szolgáltatás megnevezése Allergológia Szakterület / Szolgáltatás megnevezése Allergológia Allergológiai szakorvosi vizsgálat Allergológiai kontroll vizsgálat (1 hónapon belül) Légúti allergének vizsgálata (Prick teszt) Étel allergének vizsgálata

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu Ikt.

Részletesebben

Árak. Szakterület / Szolgáltatás megnevezése. Allergológia. 16 000 Ft 12 000 Ft

Árak. Szakterület / Szolgáltatás megnevezése. Allergológia. 16 000 Ft 12 000 Ft Érvényes: 2014. november 01. napjától Szakterület / Szolgáltatás megnevezése Árak Allergológia Allergológiai szakorvosi vizsgálat Allergológiai kontroll vizsgálat (1 hónapon belül) Légúti allergének vizsgálata

Részletesebben

4. - A szakorvosi és egyéb ellátások térítési díjai

4. - A szakorvosi és egyéb ellátások térítési díjai 4. - A szakorvosi és egyéb ellátások térítési díjai 4. számú melléklet Az üzleti alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások esetében külön szerződés alapján kedvezőbb díjazás is kiköthető. Kontroll vizsgálat

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Hatályosság:

Hatályosság: 166/2010. (V. 11.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról Hatályosság:

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben