Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Egészségbiztosítási Pénztár"

Átírás

1 Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó BESZÁMOLÓ a fővárosi /megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakterületét érintő évi hatósági ellenőrzéseinek végrehajtásáról és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztály évi társadalombiztosítási kifizetőhelyi ellenőrzési tevékenységének végrehajtásáról

2 2

3 3 I. Rész A fővárosi /megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakterületét érintő évi hatósági ellenőrzéseinek végrehajtásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, mint szakmai irányító szervnek az ellenőrzések elrendelésekor az egységes jogalkalmazás érdekében elsődleges szempontja volt a prevenció, másodlagos a hibák feltárása, a jogkövetésre való figyelmeztetés és végső esetben szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése. A fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei ellenőrzési szakegységeinek ellenőrzés keretében, évben kiemelten vizsgálnia kellett. (Kitűzés) Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók esetében A veszélyeztetett terhesség miatt keresőképtelenné vált biztosítottak táppénzre való jogosultságának elbírálását, folyósítását, a táppénz hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítését. A kifizetőhelyek által folytatott eljárások vizsgálatát, különös tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben foglaltak alkalmazására. A jövedelempótlékhoz kapcsolódó kérelmek elbírálását, folyósítását. A jogalap nélkül felvett jövedelempótlék megtérítésével kapcsolatos eljárást. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet július 01 től hatályba lépett, a kifizetőhelyeket is érintő rendelkezéseinek végrehajtását.

4 4 (Kitűzés) Társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók esetében A pénzbeli ellátások megállapításához közölt adatok helyességét, az elektronikus úton benyújtott ellátás iránti kérelmek esetében az elektronizált dokumentumon és a papíralapú eredeti igazoláson lévő adatok egyezőségét, a kérelemhez kapcsolódó jövedelemigazoláson szereplő adatok helyességét.

5 Eredmények: 5 I. Bács Kiskun Szolnok Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve A kiemelten vizsgált témák között nagy hangsúly helyeződött a évi jogszabályváltozások betartásának ellenőrzésére, ezen kívül elkülönítetten kerültek feltüntetésre a társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető,illetve nem működtető foglalkoztatóknál kiemelten figyelembe vett szempontok. 1. Kiemelt vizsgálati szempontok a társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók esetében 1.1. A veszélyeztetett terhesség miatt keresőképtelen kismamák táppénzre való jogosultságának elbírálása és az ezzel kapcsolatos táppénz hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítése. A 9 es kóddal keresőképtelen állományban lévő kismamák esetében a táppénzre való jogosultság első napjának megállapítása. Kódváltás esetén történő intézkedések (pl.: a folyamatos keresőképtelensége 9 es kóddal kezdődik, majd 8 as kóddal folytatódik, 8 as kóddal kezdődik és 9 es kóddal folytatódik, stb.) helyessége, valamint a táppénz egyharmad fizetési kötelezettség teljesítése a 9 es kóddal keresőképtelen állományban lévő kismamák részére folyósított táppénz után A jogorvoslati eljárással kapcsolatos szabályok betartása a kifizetőhelyeken, különös figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi. CXL. törvényben foglaltak alkalmazása vonatkozásában. Az első fokon eljáró kifizetőhelyek által kiadott határozatok, végzések megalapozottsága, formai és tartalmi megfelelése, a jogalap nélkül kifizetett ellátások megtérítése A jövedelempótlékkal kapcsolatos kifizetőhelyi feladatok ellátása, különös tekintettel a jövedelempótlék iránti igények elbírálására, a folyósítással kapcsolatos eljárásra, a kérelmek elutasításának jogszerűségére és formájára, valamint a jogalap nélkül felvett jövedelempótlék megtérítésével kapcsolatos eljárásra.

6 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet július 1 től hatályba lépett, a kifizetőhelyeket is érintő rendelkezéseinek végrehajtása. Kiemelten a kifizetőhelyhez érkezett kérelmek nyilvántartása, a határidők különösen a 18, illetve a 30 napos ügyintézési határidő betartása, az előleg megállapításának indokoltságával, jogszerűségével, összegével, folyósításával, elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos kifizetőhelyi feladatok teljesítése. 2. Kiemelt vizsgálati szempontok a társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók esetében 2.1. A Szakigazgatási Szervhez benyújtott pénzbeli ellátások iránti igényekhez, kérelmekhez közölt adatok szabályszerűsége A helyszíni ellenőrzés során a foglalkoztatói igazoláson közölt adatok helyessége, az elektronikus úton benyújtott ellátás iránti igények esetében a papíralapú digitalizált dokumentumon, az elektronizált űrlapon és a papíralapú eredeti igazoláson lévő adatok egyezősége A pénzbeli ellátás összegének megállapítása során figyelembe vett jövedelemigazoláson szereplő adatok helyessége. 3. A évben lezajlott ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságok, eltérések 3.1. A Szakigazgatási Szerv ellenőrei a vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a jogszabályok betartására, az aktuális jogszabályváltozások helyes alkalmazására, az ellenőri tevékenység során folyamatosan figyelemmel kísérték, szükség esetén korrigálták a hibákat. Az ellenőrzések elrendelésekor elsődleges szempont a megelőzés, másodlagos a hibák feltárása, a jogkövetésre való figyelmeztetés és végső esetben szankció kiszabásával a jogkövetés kikényszerítése az egységes jogalkalmazás érdekében. Az ellenőrzések célja, hogy elősegítse az egészségbiztosításhoz kapcsolódó (foglalkoztatói, kifizetőhelyi) feladatellátást, amelynek elvárható eredménye az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások jogszerű megállapítása.

7 Mindezek ismeretében évben a leggyakrabban előforduló szabálytalanságok a következők voltak: veszélyeztetett terhesség esetén, 9 es keresőképtelenség kódról 8 as kódra történő módosítást követően elmulasztották a betegszabadság kiadását, a Vhr. 31. (5) bekezdésében foglaltakat nem megfelelően alkalmazták, a nem rendszeres jövedelmeket nem a kifizetés időpontja szerint vették figyelembe, a terhességi gyermekágyi segély napi összegének megállapítása során az Ebtv. 42. és a Vhr. 26. rendelkezéseit nem megfelelően alkalmazták, emiatt a szerződés szerinti bér 30 ad része helyett a korábban folyósított ellátás napi összegét folyósították, a terhességi gyermekágyi segély napi összegének megállapításakor az Ebtv. 42. (3) bekezdésében foglaltakat helytelenül alkalmazták, 180 napi kereset hiányában a ténylegesen elért kereset helyett a jogosultság kezdő napján érvényes szerződés szerinti bér 30 ad része alapján állapították meg az ellátás alapját, az ellátás alapjának megállapításakor az Ebtv. 48. (5) bekezdését helytelenül a terhességi gyermekágyi segély, illetve a május 1. előtt született gyermek esetén gyermekgondozási díj napi összegének megállapításakor is alkalmazták, az Ebtv. 48. (4) bekezdését helytelenül alkalmazták, az ellátás napi összegének megállapításakor a tényleges keresett helyett a szerződés szerinti jövedelmet tekintették ellátás alapnak, az Ebtv. 39. (2) bekezdését helytelenül alkalmazták, gyermekgondozási díj és gyermekgondozási segély egy időben történő kettős folyósítására került sor, a biztosítotti bejelentések vizsgálata során, a kifizetőhelyeken és foglalkoztatóknál előfordultak lezáratlan rendezetlen jogviszonyok. a nem kifizetőhelyi ellenőrzések alkalmával tapasztalt leggyakrabban előforduló hiányosság, hogy a foglalkoztatók nem, vagy késedelmesen teljesítik adatszolgáltatási kötelezettségüket. 4. A évben lezajlott ellenőrzések eredményei Az Ellenőrzési Szakterület feladatai sokrétűek, ezért az állandó jogszabályváltozások betartása érdekében rendszeres önképzésre van

8 8 szükség, ezt segítik elő az évente akár többször is megrendezésre kerülő szakmai fórumok, melyek nagy népszerűségnek örvendenek a társadalombiztosítási kifizetőhelyi ügyintézők körében is. A rendszeres jogszabályváltozások ellenére, a szakterület a munkáját zökkenőmentesen és a határidők betartásával látta el, szorosan együttműködve a társ osztályokkal, a társ szervekkel, valamint a társadalombiztosítási kifizetőhelyekkel. A feltárt hibák megszüntetése céljából munkatársaink a hatósági ellenőrzések alkalmával folyamatosan konzultálnak a társadalombiztosítási kifizetőhelyek szakügyintézőivel, lehetőség szerint együtt korrigálják a hibás gyakorlatot, a jövőbeni eredményes munkavégzés és a helyes jogszabály alkalmazás érdekében. A szakigazgatási szerv ellenőrzési statisztikai adatszolgáltatása alapján az ellenőrzések száma a beszámolóval érintett évben az alábbiak szerint alakult. Kifizetőhelyi ellenőrzések Ügyiratok Nem kifizetőhelyi ellenőrzések Átfog ó Zár ó Tém a Cél Utó Instruál ó Beérkezet t Elintézett

9 II. 9 Baranya Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Fő feladatunk volt a kifizetőhelyeknél és az egyéb foglalkoztatóknál a 2013.július hónapban történt jogszabály változások és ezzel összefüggésben ezek gyakorlati alkalmazásának vizsgálata. Ezen ellenőrzések során azt tapasztaltuk, hogy általánosságban a vizsgált kifizetőhelyeken jól hajtották végre. Vizsgáltuk a kifizetőhelyeken kiadott határozatok formáját és tartalmát, jogszerűségét. Általánosságban helyes döntést és jogszabályi hivatkozásokat tartalmaztak. Alakilag is megfelelő volt mert a letölthető nyomtatványokat alkalmazták. Tapasztalataink alapján a kifizetőhelyek az üzemi balesettel összefüggésben hozott határozatokon kívül és az esetlegesen kiadott visszafizetésre kötelező határozatokon kívül, valamint a terhességigyermekágyi segély és gyermekgondozási díj megállapításáról szóló határozatokon kívül, más típusú határozatot, illetve végzést (pl. hiánypótló) nem igen bocsátanak ki. Általában ezt azzal váltják ki az ügyintézők, hogy szóban kérik be a biztosítottól. Előfordult olyan eset is, amikor az egészségbiztosítási pénzellátás alapját nem a hatályos jogszabályok, hanem a jétől hatályba lépő jogszabály alapján állapították meg. A évben bevezetésre került 6/2012. számú kormányrendelet, amely a terhességi gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők jövedelempótlékáról rendelkezett. Több kifizetőhelyen téves összegben állapították meg a jövedelempótlékot, mert helytelen táblázatot vettek alapul, ami a jogszabály mellékletében szerepelt. Ezért nem a tényleges gyermekszám figyelembevételével határozták meg a jövedelempótlékot. Előfordult olyan eset is, amikor a háromgyermekes szülőnek jövedelempótlékot folyósítottak. Az ellenőrzéskor problémaként merült fel, hogy a felszámolás alatt álló cégeknél, ha a felszámolónak nincs iratanyaga, akkor adatok hiányában nem tudja kijelenteni azokat a személyeket akik, már nem biztosítottak az adott foglalkoztatónál. Ezzel tovább növeli a nyilvántartási rendszer pontatlanságát

10 10 azzal, hogy nem kerülnek kijelentésre azok, akiket már korábban ki kellett volna jelenteni. Ügyviteli egység kapcsolatrendszere Az osztály a többi szervezeti egységgel a napi munkavégzés során jó kapcsolatot alakított ki. Külső szervekkel (NAV, Nyugdíjbiztosítási Ig. MÁK) az adatszolgáltatásokkal kapcsolatban folyamatos és jó az együttműködés. A 2013 as évben 22 közös ellenőrzést végeztünk a Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ellenőrzési szakterületével. Az ellenőrzést az ellenőrzési tervben meghatározott kifizetőhelyeken végeztük. A szakigazgatási szerv ellenőrzési statisztikai adatszolgáltatása alapján az ellenőrzések száma a beszámolóval érintett évben az alábbiak szerint alakult. Kifizetőhelyi ellenőrzések Ügyiratok Nem kifizetőhelyi ellenőrzések Átfog ó Zár ó Tém a Cél Utó Instruál ó Beérkezet t Elintézett

11 III. 11 Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve ban a szakigazgatási szerv ellenőrzése során kiemelten vizsgálatra kerültek: 1.1. Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók esetében a veszélyeztetett terhesség miatt keresőképtelenné vált biztosítottak táppénzre való jogosultságának elbírálása, a táppénz hozzájárulás fizetési kötelezettségének teljesítése, a 9 es kóddal keresőképtelen állományban lévő kismamák esetén a táppénzre való jogosultság első napjának megállapítása, a kódváltásos esetek (pl. a folyamatos keresőképtelenség 9 es kóddal kezdődik, majd 8 as kóddal folytatódik, 8 as kóddal kezdődik és 9 es kóddal folytatódik, stb.) a táppénz egyharmad fizetési kötelezettség teljesítése a 9 es kóddal keresőképtelen állományban lévő kismamák részére folyósított táppénz, a kifizetőhelyek által folytatott eljárások, különös tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló évi CXL. törvényben foglaltak alkalmazása, az első fokon eljáró kifizetőhely által kiadott határozatok, végzések megalapozottsága, a határozatok, végzések formai és tartalmi megfelelése, a jogalap nélkül kifizetett ellátások megtérítése, A jövedelempótlékhoz kapcsolódó kérelmek elbírálása, folyósítása. A jogalap nélkül felvett jövedelempótlék megtérítésével kapcsolatos eljárás. a jövedelempótlékok iránti igények elbírálása, jövedelempótlék folyósításával kapcsolatos eljárás, a jövedelempótlék iránti kérelmek elutasításának jogszerűsége és formája, a jogalap nélkül felvett jövedelempótlék megtérítésével kapcsolatos eljárás. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet július 01 től hatályba lépett, a kifizetőhelyeket is érintő rendelkezéseinek végrehajtása.

12 12 A kifizetőhelyhez érkezett kérelmek nyilvántartása, az ügyintézés határidejének, különösen a 18, illetve a 30 napos ügyintézési határidő betartása, az előleg megállapításának indokoltságával, jogszerűségével, összegével, folyósításával, elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos kifizetőhelyi feladatok teljesítése társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók esetében a kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók esetében a pénzbeli ellátásokhoz igazolt adatok szabályszerűsége az egészségbiztosítási szervekhez január 1 től december 31 ig érkezett kérelmek esetében. a pénzbeli ellátásokhoz közölt adatok helyessége, az elektronikus úton benyújtott ellátás iránti kérelmek esetében az elektronizált dokumentumok és a papíralapú eredeti igazolásokon lévő adatok egyezősége, a kérelemhez kapcsolódó jövedelemigazolásokon szereplő adatok helyessége. 2. A megállapított jogsértések típusa (az ellenőrzések során feltárt, jellemző hibák) kifizetőhely esetén: A beérkezett igények dokumentálása több kifizetőhelyen nem történt meg, így a határidők betartása nem ellenőrizhető (a határidő túllépése nem állapítható meg). Üzemi baleseti határozat nem felelt meg a Ket. előírásainak. A kifizetőhely egyéb baleset esetén nem küldi meg a Nyilatkozat ot az OEP Területi Hivatalához. Helytelen baleseti táppénz megállapítás abból adódóan, hogy a szabadságot követő heti pihenőnappal nem csökkentették az osztószámot. A Jövedelemigazolás on nem rendszeres jövedelem rendszeres jövedelemként való feltüntetése. Nem történik meg az alapbizonylatok érvénytelenítése, illetve nem használták a kifizetőhelyek részére kiadott Tájékoztató pontja szerint előírt kifizetőhelyi utalvány nyomtatványt.

13 13 Több a Magyar Államkincstár számfejtési körébe tartozó, megszűnt oktatási intézményből nem jelentették ki a biztosítottakat, illetve nem jelentették be az érintetteket a KLIK hez. A háziorvos számára nem kerül megküldésre az Igazolás elnevezésű nyomtatvány az üzemiséget elismerő határozattal együtt (így az OEP Területi Hivatala nem értesül az ügyfél részére megtéríthető ellátás összegegéről). 3. A megállapított jogsértések típusa (az ellenőrzések során feltárt, jellemző hibák) kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók esetén: A Foglalkoztatói Igazolás on és az Igénybejelentés en a biztosítási jogviszony kezdete gyakran tévesen kerül feltüntetésre (a kérelmező bejelentése a nyilvántartásunkban megtalálható, de a nyomtatványon eltérő dátum szerepel) évben ellenőrzésre elektronikus úton benyújtott kérelmek nem kerültek kiadásra Az önfoglalkoztatóknál a Pótlap 2. pontjában a táppénz összegének megállapításhoz közölt és évekre vonatkozóan az egyéni egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmek havonként nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek közlésre (minimálbér, garantált bérminimum másfélszerese egyéni és társas vállalkozók esetében). A Pótlapon nem az egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék alapja került feltüntetésre (a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem, illetve a szociális hozzájárulási adó alapja szerepel). Az egyéni vállalkozók kérelme, igénybejelentése az ügyfél által nem kerül aláírásra. Rendszeres, nem rendszeres jövedelmek meghatározása nem a jogszabálynak megfelelően történt. Jövedelemigazolásoknál a jogszabályban előírt tartalmi és formai követelmények egyes esetekben nem kerültek betartásra. Önfoglalkoztatók esetében a vállalkozási tevékenység szüneteltetése nem kerül közlésre a NAV felé. Egyéni vállalkozó által benyújtott kérelmeknél az ellenőrzés állapítja meg, hogy az önfoglalkoztató KATA hatálya alá tartozik.

14 14 A megszűnt jogviszonyok nem kerülnek kijelentésre, ezért többes jogviszonyt feltételezünk az ellenőrzés megkezdésekor. Pótlap on a táppénz összegének megállapításához szükséges adatoknál az egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék alapja tört hónap esetén tévesen a hónap naptári napjaival vagy a hónap munkanapjaival kerül osztásra, harmincad rész helyett. Az orvosi igazolás átadásakor a kérelmező nem kap semmilyen igazolást az átvételről, valamint a foglalkoztató vagy a könyvelője nem a jogszabályban előírt határidőben továbbítja a szakigazgatási szerv felé a kérelmet. Osztószám csökkentési hiba: A munkáltató nem veszi figyelembe azt a speciális szabályt, amikor a dolgozó szabadságon töltött utolsó napját heti pihenőnap, illetve heti munkaszüneti nap követi, így ezek a naptári napok nem számítanak bele a havi jövedelem osztószámába, vagyis osztószám csökkentő napok lesznek. A biztosítotti bejelentés alapján a gazdasági társaság társas vállalkozóként (mint ügyvezetőt) jelentette be a tagot nem, mint személyesen közreműködő tagot, a járulékot is ennek megfelelően fizette meg utána (nem garantált, hanem minimálbér). Ennek ellenére a baleset kivizsgálásakor azt nyilatkozza, hogy a tevékenységi körök egyikének végzése közben szenvedte el a tag a balesetet. A szakigazgatási szerv ellenőrzési statisztikai adatszolgáltatása alapján az ellenőrzések száma a beszámolóval érintett évben az alábbiak szerint alakult. Kifizetőhelyi ellenőrzések Ügyiratok Nem kifizetőhelyi ellenőrzések Átfog ó Zár ó Tém a Cél Utó Instruál ó Beérkezet t Elintézett

15 IV. 15 Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 1. Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók ellenőrzésének megállapításai: esetben vizsgáltuk a veszélyeztetett terhesség miatt keresőképtelen kismamák táppénzre való jogosultságának elbírálását és az ezzel kapcsolatos táppénz hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítését a január 1. és december 31. közötti keresőképtelenségek esetében. A táppénzre való jogosultság első napjának helyes megállapítására és a táppénz hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére valamennyi esetben sor került, ún. kódváltás 28 esetben történt. A jogszabályi rendelkezésektől való eltérést egyetlen esetben sem állapítottunk meg, így elmondható, hogy az ellenőrzött kifizetőhelyek helyesen értelmezték és alkalmazták a rendelkezéseket esetben ellenőriztük a kifizetőhelyeken a jogorvoslati eljárással kapcsolatos szabályok betartását, különös tekintettel a Ket. ben foglaltak alkalmazására. Az első fokon eljáró kifizetőhelyek által kiadott határozatok, végzések tekintetében igen vegyes a kép. A kifizetőhelyek alkalmazzák ugyan az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által közzétett, illetőleg a szakigazgatási szerv által rendelkezésükre bocsátott mintákat, de sajnos gyakran sematikusan. A leggyakoribb hiba a vizsgált esetek 74 % ában a jogerősítés elmaradása volt annak ellenére, hogy ennek jelentőségére és szükségességére már a korábbi évek ellenőrzései során is felhívtuk a figyelmet. A vizsgált esetek 71 % ában a másodfokú hatóság tévesen (az évekkel korábbinak elnevezés szerint) került megjelölése, hiányzott az iktatószám, illetőleg a kifizetőhelyi bélyegző helyett foglakoztatói bélyegzőt használtak. Ezen túlmenően, a vizsgált esetek % ában a döntések nem a hatályos jogszabályi hivatkozásokat tartalmazták, vagy a döntés indokolása nem felelt meg az anyagi és eljárási jogszabályoknak. 2 esetben az is előfordult, hogy nem is közölték a biztosítottal a döntést. Általánosságban elmondható, hogy a Ket. betartása során tapasztaltuk a legtöbb hibát, melynek oka részben a kifizetőhelyi ügyintézők ezirányú képzettségének hiánya, részben a jogi szabályozás bonyolultsága.

16 A jövedelempótlékhoz kapcsolódó kérelmek elbírálását, folyósítását, a jogalap nélkül felvett jövedelempótlék megtérítésével kapcsolatos eljárást 54 esetben vizsgáltuk. 8 esetben találtunk hibát: 2 esetben a biztosított jövedelempótlék iránti kérelmének elutasításáról a kifizetőhely nem hozott határozatot, 2 esetben a jövedelempótlékra való jogosult biztosított azért nem részesült jövedelempótlékban, mert a kifizetőhely nem küldte ki részére az ehhez szükséges nyilatkozatot, 3 esetben a gyed napi átlagának téves megállapításával összefüggő eltérést, 1 esetben jogalap nélküli kifizetést tárt fel az ellenőrzés. A jövedelempótlékra való jogosultsággal kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket a kifizetőhelyek általában helyesen értelmezték és alkalmazták esetben ellenőriztük a 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet július 1 től hatályba lépett változásainak végrehajtását, és a következőket állapítottuk meg: A 18 napos ügyintézési határidőre vonatkozó szabályokat valamennyi ellenőrzött esetben betartották a kifizetőhelyek. Előleg folyósítására a vizsgált tételek közül 31 esetben került sor ún. hóközi kifizetéssel, ám az előleg megállapításáról végzés, majd a teljes ellátásról határozat kiadására nem minden esetben került sor. A kérelmek érkeztetése 11 esetben hiányzott, így ezekben az ügyekben nem lehetett megállapítani, hogy az ügyintézési határidő betartásával történt e az eljárás. Megállapítható, hogy a kifizetőhelyek végrehajtották a jogszabályváltozást. A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve kockázatelemzése alapján valamennyi kifizetőhelyi átfogó és cél ellenőrzés alkalmával vizsgáltuk 1.5. A munka és üzemi balesetekkel kapcsolatos anyagi és eljárási jogszabályok betartását, az elbírálás helyességét, a baleseti táppénz ellátásra való jogosultság elbírálását, folyósítását. Évek óta kiemelt feladatként kezeljük a baleset üzemisége elbírálásának, és a baleseti táppénz megállapítása helyességének. Az ellenőrzés célja, hogy a kifizetőhelyek és a foglalkoztatók helyesen alkalmazzák az üzemi balesetek kivizsgálására és elbírálására vonatkozó anyagi és eljárási szabályokat évben a keresőképtelenséget nem eredményező üzemi balesetek nyilvántartására vonatkozó előírások

17 17 betartásának ellenőrzése is szempont volt. Az ellenőrzés jelentősebb eltéréseket nem tárt fel, az egyedi ügyekben a szükséges intézkedéseket megtettük A biztosítási jogviszony végén kiállított jövedelemigazolással kapcsolatos jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzését a július 15 én hatályba lépett jogszabályváltozást megelőzően kiemelt feladatnak tekintettük, mivel tapasztalataink szerint ezen a területen az évek óta változatlan szabályozás ellenére mindig sok volt a hiba. 2. A társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók ellenőrzésének tapasztalatai 2.1. A kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók pénzbeli ellátásokhoz közölt adatai szabályszerűségének vizsgálata során a foglalkoztatói igazolás adatait 199 foglalkoztatónál, 357 esetben ellenőriztük, és a vizsgált tételek kb. 15 % ában találtunk eltérést. A leggyakoribb hibák: a rendszeres és nem rendszeres jövedelem egy összegben történő közlése, a nem rendszeres jövedelem vonatkozási idejének hibás megadása, a betegszabadság napjainak téves megadása, a baleseti táppénz megállapításánál a kieső napok számának helytelen megadása, valamint a kieső időszakra vonatkozó téves adat közlés volt. Minden esetben intézkedtünk a foglakoztatói igazolás helyes adattartalommal történő kiállítása és a pénzbeli ellátási szakterület részére történő megküldése iránt, ahol megtörténtek a további szükséges intézkedések (utalás, visszafizetésre, ill. megtérítésre kötelezés, stb) A jövedelemigazoláson szerepelő adatok helyességét 177 foglalkoztatónál 597 esetben ellenőriztük, eltérést a vizsgált tételek kb. 25 % ában találtunk. A leggyakoribb hiba jövedelemigazolás esetében is a rendszeres és nem rendszeres jövedelem egy összegben történt feltűntetése, a nem rendszeres jövedelem vonatkozási idejének helytelen meghatározása volt. A szabadság megváltás címén járó jövedelem közlése kapcsán is találtunk még kb. 20 esetben eltérést. Ezeken túlmenően ellenőriztük a szigorú számadású nyomtatvány használatára vonatkozó előírás betartását is.

18 18 A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve kockázatelemzése alapján vizsgáltuk még 2.3. A biztosítási jogviszony létrejöttével, szünetelésével, megszűnésével összefüggő adatszolgáltatási és nyilvántartási előírások betartását, az adatok helyességét, az igazolások átadásának megtörténtét. Ezen szempont szerinti ellenőrzés valamennyi foglalkoztatónál megtörtént. A rendelkezésre álló BSZJ nyilvántartás adatait a foglalkoztató aktuális nyilvántartásaival összevetve intézkedtünk a feltárt hiányosságok megszűntetése iránt. Tapasztalataink szerint a biztosítási jogviszony ki és bejelentésére vonatkozó szabályok általában ismertek a foglalkoztatók előtt. Legtöbb esetben az okoz eltérést, hogy a foglalkoztatónak nincs visszajelzése arról, hogy a jelentése hibátlan e gyakran csak az ellenőrzés során szembesülnek a hibával. Az igazolások kiadása kapcsán több esetben találtunk hiányosságot, és köteleztük a foglalkoztatót a jogszerű eljárásra Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai iránti igények benyújtásával kapcsolatos határidők betartását évek óta vizsgáljuk. A foglalkoztatók ellenőrzésre kiválasztásánál is szempont, hogy biztosítottaik pénzbeli ellátásban részesültek e, így célzottan tudjuk vizsgálni a benyújtott kérelmek alapján az adatközlés helyességét, illetőleg a határidők betartását. Gyakori hiba a kérelmek (igazolások) érkeztetésének hiánya, amely miatt nem állapítható meg, hogy az előírt határidőben eleget tett e a foglalkoztató a kérelem továbbítására vonatkozó kötelezettségének. Minden esetben megtettük a jogszerű eljárás érdekében szükséges intézkedéseket évben sem kifizetőhelyen, sem kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatónál nem maradt el a hatósági ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzés. A kifizetőhelyek átfogó ellenőrzésére 4 évente kerül sor, és a köztes időszakban cél ellenőrzés lefolytatásával kívánjuk megelőzni egy esetleges téves jogszabály értelmezés miatti helytelen gyakorlat kialakulását. Nagyon fontosnak tartjuk a kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók tervezett ellenőrzését is, tekintve hogy a biztosítási jogviszony bejelentésére, illetőleg a pénzbeli ellátások iránti igényekhez történő adatközlésre vonatkozó kötelezettségeik teljesítésével jelentősen befolyásolják a biztosítottak jogainak érvényesülését.

19 19 A szakigazgatási szerv ellenőrzési statisztikai adatszolgáltatása alapján az ellenőrzések száma a beszámolóval érintett évben az alábbiak szerint alakult. Átfog ó Kifizetőhelyi ellenőrzések Zár ó Tém a Cél Utó Instruál ó Ügyiratok Beérkezet Elintézett t Nem kifizetőhelyi ellenőrzések

20 20 V. Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Az Ellenőrzési Szakterület a foglalkoztatók, kifizetőhelyek ellenőrzését végzi, valamint a biztosítottak, foglalkoztatók, kifizetőhelyek részére igény szerint, illetőleg szervezetten és folyamatosan tájékoztatást ad. Lefolytatja a társadalombiztosítási kifizetőhelyek létesítésével, engedélyezésével, megszüntetésével összefüggő eljárásokat, felelős a kifizetőhelyek szakmai irányításáért, ellenőrzéséért. Feladata továbbá: a kifizetőhely intézkedése, illetve határozata ellen érkező jogorvoslati beadványok (fellebbezések) intézése, a vitás ügyek elbírálása, döntésre történő elkészítése. A másodfokú határozatok elkészítése, a kifizetőhelyi kérelmező által benyújtott pénzbeli ellátás (a baleseti táppénz) visszafizetésével kapcsolatos méltányossági ügyben (mérséklés, elengedés) előterjesztés készítése, több felelős, (foglalkoztatók, magánszemélyek) esetén a jogalap nélkül folyósított pénzbeli ellátás vonatkozásában közrehatás arányában a visszafizetésre, megtérítésre kötelező határozatok, illetőleg a fizetési meghagyások kibocsátása, a pénzbeli ellátásokkal, jogszabály értelmezéssel kapcsolatos tájékoztatások kiadása a társadalombiztosítási kifizetőhelyek, foglalkoztatók, magánszemélyek részére. Ellenőrzési feladataink elvégzését nehezíti, hogy a foglalkoztatók az adataikban bekövetkező változásokkal kapcsolatos (pld: székhely) bejelentési kötelezettségüknek nem minden esetben tesznek eleget a Cégbíróság felé, vagy a megadott címen székhely szolgáltató működik, esetenként a vezető tisztségviselő is ismeretlen helyen, vagy külföldön tartózkodik. A felszámolás, végelszámolás alatt álló foglalkoztatók esetén is szinte lehetetlen az ellenőrzés megtartása, mivel a felszámoló sok esetben nyilatkozik arról, hogy a részére iratanyag nem került átadásra, adatszolgáltatási kötelezettségének nem tud eleget tenni.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ 514-1 /2013. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2014. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/3. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait, a baleseti táppénzt, illetve a pénzbeli ellátások

Részletesebben

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni.

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni. 2012/3 TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról A terhességi-gyermekágyi segélyben

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Főigazgató B E S Z Á M O L Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Főigazgató B E S Z Á M O L Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgató B E S Z Á M O L Ó A fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakterületét érintő 2014. évi hatósági ellenőrzéseinek végrehajtásáról és az

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma)

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) 2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek az 1997. évi LXXXIII. törvényben (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) A következő változások érintik a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Jogforrás: Ami nem változik

Jogforrás: Ami nem változik Változások a pénzbeli ellátások területén 2015. január 27. Előadó: 9 00-12 00 Dr. Bogdán Zsuzsanna tb. szakértő Jogforrás: A vállalkozói adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egységeinek

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK CSED,GYED 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK CSED,GYED 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOK CSED,GYED 2015. 2015. január 1-től megváltozott a pénzbeli ellátások rendszere. A rendszerbeli változások mellett az ellátások elnevezésében is történt módosulás. 2015-től a terhességi

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Közös szabályok a pénzbeli ellátásokra

Közös szabályok a pénzbeli ellátásokra 2014/02/R Közös szabályok a pénzbeli ellátásokra Tartalom: Mit tehetek, ha az adataimban változás következik be? Mit tehetek, ha nem értek egyet a döntéssel? Fellebbezés Bírósági felülvizsgálat Választás

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS A. Igényelt ellátás: 1. A kérelmező (biztosított, foglalkoztatott) adatai: ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Csecsemőgondozási díj (CSED) B. A kérelmező jogviszonya: Határozatlan

Részletesebben

Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye

Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye Hatóságiügyneve: Ahatáskörrelrendelkezd szervneve, postacím,ügyfélfogadásicím, elérhetségésnyitvatartásiid Eljárószervilletékességi területe Ügyintézéshezszükséges dokumentumok Ügymenet Eljárástmegindítóirat

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/1. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben és a törvény

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

Gyermekápolási táppénz (GYÁP)

Gyermekápolási táppénz (GYÁP) 2014/02/R Gyermekápolási táppénz (GYÁP) A gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a szülőt megillető pénzbeli ellátás. Ebben az esetben a szülő nem a saját betegsége okán válik

Részletesebben

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRI SZAKIGAZGATÁSI SZERVÉNEK 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRI SZAKIGAZGATÁSI SZERVÉNEK 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRI SZAKIGAZGATÁSI SZERVÉNEK 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE Jóváhagyom: Horváth László kormánymegbízott Eger, 2013.12.15. 2 ELLENŐRZÉSI TERV 2014. Az

Részletesebben

A társadalombiztosítási kifizetőhely által folyósított ellátások részletezése EB14-E1

A társadalombiztosítási kifizetőhely által folyósított ellátások részletezése EB14-E1 A társadalombiztosítási kifizetőhely által folyósított ellátások részletezése EB14-E1 A foglalkoztató adóazonosító száma: - - Elszámolási időszak: év hó Ellátások foglalkoztatottak esetében Ellátások megnevezése

Részletesebben

Betegszabadság, táppénz. Adó- és járulékcsökkentő megoldások www.kisado.hu

Betegszabadság, táppénz. Adó- és járulékcsökkentő megoldások www.kisado.hu Betegszabadság, táppénz Betegszabadság A betegség miatti keresőképtelenség első 15 munkanapjára az általánosan használt kifejezéssel ellentétben nem táppénzt, hanem ún. betegszabadságot vehet igénybe az

Részletesebben

TB modul. Beállítások. Szerviz / Beállításokban TB Kifizetőhely? Igen-re kell állítani. A személyi adatokban

TB modul. Beállítások. Szerviz / Beállításokban TB Kifizetőhely? Igen-re kell állítani. A személyi adatokban TB modul Beállítások Szerviz / Beállításokban TB Kifizetőhely? Igen-re kell állítani. A személyi adatokban 1. Előző munkahelyi adatok / Jövedelem igazolás egb. ellátáshoz menüpontban van lehetőség rögzíteni

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

TB kifizetőhelyi modul

TB kifizetőhelyi modul A Novitax bérszámfejtő programhoz kapcsolódó TB kifizetőhelyi modul teljes körűen ellátja TB kifizetőhelyi feladatokat. Az ellátást számolja, nyilvántartja, elkészíti a kötelező elszámolási bizonylatokat,

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Terhességi-gyermekágyi segély (thgys)

Terhességi-gyermekágyi segély (thgys) 2014/02/R Terhességi-gyermekágyi segély (thgys) A terhességi-gyermekágyi segély a gyermek születéséhez kapcsolódóan kieső jövedelem pótlását szolgáló, egészségbiztosítási biztosítotti jogviszonyhoz kötött

Részletesebben

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló 2015. szeptember 21. Előadó: Sümegi Nóra Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai a táppénz Jogszabályi háttér: - a társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:.

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:. (Átvétel:... Szignó... ) Makó Város Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Tel.:511-800 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének Név Születéskori

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 207. -ának (2)

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2.8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenırzési Osztály 1. A Pénzbeli Ellátási és Ellenırzési Osztály koordinációs feladatai tekintetében a Kormányhivatalhoz

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY Érdi Járási Hivatal tölti ki: Érkezett:.... No.:. Átvevő aláírása:... Ügyfélfogadás helye és rendje: Hétfő: 13.00-18.30 Szerda: 8.00-12.00

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió Általános tudnivalók A biztosított az egészségbiztosítás

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 1. Az ügy rövid leírása Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB11 számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB11 számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB11 számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB14.számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB14.számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB14.számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI. Általános rendelkezések

V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI. Általános rendelkezések V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Általános rendelkezések 39. (1) Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre és terhességi-gyermekágyi

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Kimutatás a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.-nél évben lefolytatott adóhatósági (NAV) ellenőrzésekről és azok eredményéről

Kimutatás a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.-nél évben lefolytatott adóhatósági (NAV) ellenőrzésekről és azok eredményéről Kimutatás a -nél 2016. évben lefolytatott adóhatósági (NAV) ellenőrzésekről és azok eredményéről Ssz. Adóellenőrzés tárgya Ellenőrzött időszak Adóellenőrzés megkezdésének időpontja Adóellenőrzés lezárásnak

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Forrás: Önadózó 2016/7-8 Példákon keresztül mutatjuk be a változásokat. Az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV.

Részletesebben

2016 évi változások. Előadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértő OEP szakmai tanácsadó

2016 évi változások. Előadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértő OEP szakmai tanácsadó 2016 évi változások A biztosítási kötelezettséggel és az egészségbiztosítási pénzbeli ellátással kapcsolatos 2016 évi jogszabályok és azok gyakorlati alkalmazása Előadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

Az ellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes (Cst. 40. ).

Az ellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes (Cst. 40. ). Az ellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes (Cst. 40. ). II. BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYTÓL FÜGGŐ CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK ((A hatályos 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 3.1 verzió

ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 3.1 verzió ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 3.1 verzió Általános tudnivalók A biztosított az egészségbiztosítás

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI STATISZTIKAI JELENTÉS 2013

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI STATISZTIKAI JELENTÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az adatszolgáltatás a 340/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1514 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI STATISZTIKAI JELENTÉS 2013 Adatszolgáltató: társadalombiztosítási

Részletesebben

Gyermekgondozási díj (gyed)

Gyermekgondozási díj (gyed) 2014/02/R Gyermekgondozási díj (gyed) A gyermekgondozási díj az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai keretében, a gyermekvállalás támogatására nyújtott pénzbeli ellátás. A gyermekgondozási díj nem szociális

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

JELENTÉS A GYERMEKGONDOZÁSI DÍJAT IGÉNYBEVEVŐKRŐL negyedév

JELENTÉS A GYERMEKGONDOZÁSI DÍJAT IGÉNYBEVEVŐKRŐL negyedév EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az adatszolgáltatás a 340/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet és az 1997. évi LXXXIII. tv. 79 80. -ai alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1914 JELENTÉS A GYERMEKGONDOZÁSI

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

102/1995. (VIII.25.) Korm. rend

102/1995. (VIII.25.) Korm. rend 102/1995. (VIII.25.) Korm. rend Statisztikai adatok 2013 évi 51 milliárd forinttal szemben idén 54 milliárd forint körüli a táppénz budget, a táppénzjogosultak száma a 2010. évi 3 millió 474 ezerről 2013-ra

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására KÉRELEM települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására A támogatást kérő személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról Nyíregyháza

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben