SA (2012/N) Magyarország A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SA.33861 (2012/N) Magyarország A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, C(2013) 104 final E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendeletnek a szolgálati titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó adatokra vonatkozó 24. és 25. cikke értelmében bizonyos információk nem szerepelnek. A hiányzó információk jelölése: [ ]. NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA (2012/N) Magyarország A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás Tisztelt Uram! 1. AZ ELJÁRÁS 1. A prenotifikációs kapcsolatfelvételt követően, a Bizottság által november 20-án regisztrált elektronikus bejelentéssel Magyarország az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 108. cikke (3) bekezdésének megfelelően értesítette a Bizottságot az említett állami támogatási intézkedésről, melyet a márkushegyi bánya bezárásának finanszírozására dolgoztak ki. 2. A Bizottság december 5-én további információkat kért. A magyar hatóságok december 6-án szolgáltattak további információkat a Bizottság részére. Őexcellenciája János MARTONYI Külügyminiszter Bem rakpart 47 H BUDAPEST Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: 32 (0)

2 2. A BEZÁRÁSI TERV ISMERTETÉSE 3. A Vértesi Erőmű Zrt. (a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett márkushegyi bánya (a továbbiakban: Bánya) szenet termel, melyet kizárólag a Társaság használ fel villamos energia és hő termelésére az Oroszlányi Erőműben (a továbbiakban: Erőmű). A Bányát és az Erőművet a Társaság egy gazdasági egységként üzemelteti 1. A Bánya és az Erőmű szénbázisú blokkjai egy olyan bánya-erőmű vertikumot alkotnak, melynek termelési egységei egymástól kölcsönösen függenek és társaságjogi szempontból egy gazdasági egységet képeznek. 4. A fentiekből következően a Bánya és az Erőmű között nincs kereskedelmi tranzakció a Bányában termelt szén értékesítésére és beszerzésére. 5. A Társaságot a magyar kormány irányítja. Az MVM Zrt. a Társaságban 98 %-os részesedéssel rendelkezik, a magyar állam részesedése az MVM Zrt.-ben 99 %-os. 6. A Bányában kitermelt szén gyenge minőségű, alacsony fűtőérték és magas kén- (kb. 3,5 %), víz- és salaktartalom jellemzi. A magyar hatóságok előadják hogy a szén a magas fokozatú és alacsony szénültségű A (High-Grade and Low Rank Coal A Subbituminous Coal) kategóriába sorolható az UN-ECE Osztályozási rendszerek alapján Ennek eredményeként az erőmű kazánjait kimondottan a gyenge minőségű szén elégetéséhez igazították. A magyar hatóságok szerint az Erőműben felhasználható szénnel megegyező minőségű szén harmadik országból nem szerezhető be, mivel ilyen minőségi paraméterekkel rendelkező szén nincs kereskedelmi forgalomban ben az 1407/2002/EK tanácsi rendelet 3 5. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Társaság támogatási kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy tevékenységét 2014-ig folytathassa. Tekintettel arra, hogy az 1407/2002/EK rendelet december 31-én hatályát veszítette, a Bizottság a létező támogatási programot csak december 31-ig hagyta jóvá A Bánya és a Társaság nem rendelkezik független jogi személyiséggel. A Társaság emellett rendelkezik a Bánya üzemeltetéséhez szükséges bányászati engedéllyel, valamint a Bánya és az Erőmű eszközeivel és kötelezettségeivel. Mind a Bánya, mind az Erőmű alkalmazottai a Társasággal állnak munkaviszonyban. A magyar hatóságok szerint a tanácsi határozat az UN-ECE Osztályozási rendszerekre és nómenklatúrára hivatkozik. A Grade fogalmat az ECE osztályozás a hamutartalom szerinti besoroláshoz használja, mely felosztható High, Medium, Low kategóriákra, viszont A, B, C kategóriákra nem. A szénültség ( Rank ) az ENERGY/1998/1 osztályozási rendszerben alkalmazott minősítő kategória. A tanácsi határozatban szereplő (támogatható) minősítések a fentiek alapján Magas, Közepes, Alacsony szénültségű A-B kategóriaként értelmezendőek. HL L 205., , 1 8. o. N92/2005, NN53/2005 és NN3/2008 sz. bizottsági határozatok. 2

3 9. A pénzügyi válság következményeként a Bánya és az Erőmű bezárása mellett döntöttek. Első lépésként közepén a Bányát háromfrontos fejtésről kétfrontos fejtésre állították át, ennek eredményeként az éves termelése 15 PJ-ról 9 PJ-ra csökkent ben egy frontfejtésre tértek át, ami a termelés további csökkentését eredményezte és jelentős létszámleépítéssel járt. 10. Jelenleg Oroszlány és Bokod távfűtését a Bányában termelt szenet felhasználó Erőmű látja el. A Társaság fő részvényese úgy döntött, hogy 2014 őszéig, vagyis a fűtési szezon kezdetéig, de legkésőbb december végéig fenntartja a hőellátást, amikor is az erőművet a tervek szerint bezárják. Az alternatív, biomassza tüzelőanyagra épülő hőtermelési rendszer 2014 őszén 5, vagyis a fűtési szezon elején kezdi meg működését, a helyi önkormányzatok együttműködésével és az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. felügyelete mellett. 11. Ezért az alternatív hőellátó rendszer üzembe helyezéséig a Társaság az Erőművet a továbbiakban két egységgel szándékozza működtetni, ami szükségessé teszi, hogy a bányát 2014 végéig működtessék. 3. A BEJELENTÉS CÉLJA ÉS HATÁLYA 12. Az intézkedés célja támogatást nyújtani a Bánya 2014 végére történő bezárásához, valamint a Bánya közötti működéséből fakadó folyó termelési veszteségek fedezéséhez, összhangban a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozatban 6 meghatározott szabályokkal (a továbbiakban: a tanácsi határozat). Az intézkedés célja továbbá támogatást nyújtani a Bánya részére a végleges bezárás kapcsán a közötti időszakban felmerülő rendkívüli költségek, különösen pedig a létszámleépítéssel, a szükséges bezárással és a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően a rekultivációs kötelezettségekkel járó költségek fedezésére. 13. Az érintett időszakra ( ) vonatkozó becsült termelés adatai: 1. táblázat: A termelés alakulása A bánya széntermelése 7,5 GJ 8 GJ 7 GJ 6,3 GJ 5 6 Az új, biomassza tüzelőanyagra épülő fűtőmű hatósági engedélyezéséhez szükséges tervek (engedély iránti kérelmek), talajmechanikai vizsgálatok és emissziós tanulmányok elkészültek. HL L 336., , o. 3

4 14. A Bányában foglalkoztatottak létszámát fokozatosan csökkentik első negyedévében kerül sor a kizárólag bányászati tevékenységekkel foglalkozó 376 dolgozó csoportos leépítésére utolsó negyedévében kerül sor a felhagyással is foglalkozó 249 dolgozó csoportos leépítésére. A következő létszámleépítést tervezik: 4

5 2. táblázat: A létszámleépítés alakulása Összesen Létszámleépítés JOGALAP ÉS TÁMOGATÁST NYÚJTÓ HATÓSÁG 15. A jogalapok a következők: A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdésének 22. pontja. A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2011. (X. 12.) Korm. Rendelet, és a prenotifikációs eljárás szakaszában szükségessé vált módosításokról szóló /2012. (...) kormányrendelet-tervezet. 16. A bejelentett intézkedést illetően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a támogatást nyújtó hatóság. 5. KEDVEZMÉNYEZETT ÉS IDŐTARTAM 17. A támogatás kedvezményezettje a szénbányát tulajdonló és működtető Társaság, vagyis a Vértesi Erőmű Zrt. 18. A Bizottság jóváhagyásától függően a támogatás a között felmerülő költségeket fogja fedezni. 6. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK, A TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS A TÁMOGATÁS IDŐTARTAMA 19. A bejelentés a következőket fedező támogatásra vonatkozik: a bezárandó Bánya folyó termelési költségei és bevételei közötti pozitív különbség (termelési költségek), valamint a szóban forgó bánya bezárásából fakadó, a folyó termeléshez nem kapcsolódó költségek (rendkívüli költségek) A támogatás teljes összege és a költségvetés 20. A támogatás teljes összege millió HUF (kb. 140,054 millió EUR 7 ), melyet között nyújtanak. A tanácsi határozat 3. és 4. cikkével összhangban nyújtandó állami támogatás teljes összege éves bontásban a következő: 7 Az alábbi árfolyamon: 1 euro = 300 forint 5

6 3. táblázat. A tanácsi határozat 3. és 4. cikke szerinti támogatás teljes összege (ezer HUF) Teljes időszak Állami támogatás (4. cikk) Állami támogatás (3. cikk) ÁLLAMI TÁMOGATÁ S ÖSSZESEN A termelési költségek fedezésére nyújtott támogatás 21. A figyelembe vett költségek kizárólag a Bánya termelési költségei, ideértve az anyagköltségeket, a bérköltségeket és a közvetlen értékcsökkenést, melyeket részletesen az 1. melléklet tartalmaz, a 2014 végére bezárandó Bányára vonatkozó pénzügyi-gazdasági (költség) előrejelzésekkel együtt. 22. Tekintettel arra, hogy a Társaság a Bányát és az Erőművet egy gazdasági egységként működteti, és arra, hogy a Bányában termelt szén Erőműnek történő átadásakor nem kerül sor kereskedelmi tranzakcióra, a bánya bevételeit az erőmű friss szénből termelt hő- és villamosenergia-értékesítés árbevételének százalékában számították, a bánya kimutatott költségeinek és az erőmű friss szénből származó hő- és villamosenergia-termelése kimutatott költségeinek arányában A támogatást közvetlen, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtják. A folyó termelési költségeket fedező, bejelentett állami támogatás teljes összege hozzávetőlegesen ezer HUF. A magyar állam által a bezárási terv végrehajtásával járó termelési költségek fedezésére nyújtott pénzügyi támogatás a évi ezer HUF-ról 8 Az alábbi képlet alapján: Rm = R * (Cm/Cp + Cm) Rm: a bánya árbevétele. R: az erőmű árbevétele a friss szénalapon megtermelt villamos energia és hő értékesítéséből. Cm: a bánya termelési költségei. Cp: az erőmű friss szénalapú villamosenergia- és hőtermelésének költségei. 6

7 fokozatosan ezer HUF-ra csökken 2014-re, a következő táblázatban ismertetett módon: 4. táblázat: A termeléshez nyújtott támogatás, illetve a bánya aggregált termelési költségeinek és bevételeinek alakulása (ezer HUF) Teljes időszak Kitermelési költség Árbevétel A kitermelési költségek és az árbevétel különbözete A tanácsi határozat 3. cikke szerinti támogatás A rendkívüli költségek fedezésére nyújtott támogatás 24. Miután végéig megszűnik a termelés a Bányában, olyan biztonsági munkákra kerül sor, mint a bányaakna lezárása, vagy a bányászathoz korábban használt gépek elszállítása. A felhagyást illetően a következő, részletes biztonsági követelmények bírnak döntő fontossággal: gépek, eszközök és biztosítószerkezetek visszanyerése értékesítési céllal, a környezetvédelmi és helyreállítási munkálatok elvégzése. A felhagyás során el kell végezni a bánya szellőztetését a káros gázok eltávolítása érdekében. Ugyancsak folytatni kell a bányavíz-kiemelést. 25. A létszámleépítés 2012-ben kezdődött, és a (14) preambulumbekezdésben ismertetetteknek megfelelően zajlik le. 26. A Bánya folyó termeléséhez nem kapcsolódó, a Bánya bezárásából eredő rendkívüli költségek következő kategóriái részesülnek közvetlen, vissza nem térítendő támogatásban Az állásukat elveszített vagy elveszítő munkavállalókkal kapcsolatos költségek: 27. Ebbe a kategóriába tartoznak a Bányában dolgozók teljes állományának elbocsátásához, valamint a Társaság pénzügyi osztályán dolgozók arányos létszámleépítéséhez kapcsolódó költségek 9. A magyar hatóságok szerint ez utóbbi létszámleépítést a Bánya teljes állományához viszonyítottan számolták ki. A támogatás kifizetését megelőzően a magyar hatóságok figyelemmel kísérik a létszámleépítéssel kapcsolatos költségeket, ami biztosítja, 9 Jelenleg a Társaság pénzügyi osztályain dolgozó személyzet számviteli, pénzügyi, humán-erőforrási, adminisztratív, továbbá az erőmű és a Bánya tevékenységeivel kapcsolatos egyéb feladatokat is végez. E feladatok a bányászati tevékenység lezárását követően csökkennek, ami miatt a pénzügyi osztályokon dolgozó munkavállalók egy részét szintén el kell bocsátani. 7

8 hogy csak az indokolt költségelemeket lehessen kifizetni. Az ebben a kategóriában támogatásban részesülő költségek teljes összege ezer HUF, ami a következő költségelemeket foglalja magában: Felmondás, végkielégítés: a személyi állományt a jelenlegi Kollektív Szerződés szerint megillető, a leépítési időszakokban várható átlagos felmondási és végkielégítési hónapok száma, az ezen időszakra eső átlagbér és az időszakonként érintett létszámok alapján számították ki. Egészségpénztári munkáltatói befizetések (a felmondás idejére) Önsegélyező pénztári munkáltatói befizetések (a felmondás idejére) Cafeteria és a Cafeteria elemek után fizetendő adó (a felmondás idejére). A Cafeteria kedvező adózású béren kívüli juttatások összessége, melyeket a Társaság a Villamosenergia-iparági Kollektív Szerződés előírásai alapján köteles nyújtani a munkavállalók részére 10. Az ágazati kollektív szerződés rendelkezései alapján a munkáltató fizeti meg a béren kívüli juttatások után a hatályos magyar adójogszabályok szerint fizetendő adót. A C tarifa (a felmondás idejére) a hatályos magyar jogszabály alapján a villamosenergia-ipari dolgozóknak, illetve azok özvegyeinek járó kedvezményes villamosenergia-vásárlás munkáltatót terhelő költsége (a normál díj és a kedvezményes díj különbözete), mely az ágazati kollektív szerződés alapján fizetendő az érintett egyetemes szolgáltatónak. A bérjárulékok a következőket tartalmazzák: i. nyugdíj-biztosítási járulék, ii. egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, iii. korkedvezmény-biztosítási járulék és iv. szakképzési hozzájárulás. Újrakezdési támogatás, melynek célja, hogy segítse az állásukat vesztő, nyugdíj jellegű ellátásra még nem jogosult munkavállalók számára vállalkozás indítását, a munkavállalás céljából történő mobilitást, illetve a vélhetően hosszabb időtartamú álláskeresés időszakában jelentkező nagymértékű életszínvonal-csökkenés elkerülését. Az érintett létszám évekre bontva 2015-ben 376 fő, 2016-ban 249 fő, 2017-ben pedig 18 fő. Az egy főre kalkulált újrakezdési költség 1,4 millió HUF/fő. Az újrakezdési támogatást a munkavállalóknak csak azt követően nyújtják, hogy elvesztették munkahelyüket A munkavállalók visszailleszkedésének, vagyis a széniparon kívüli új álláshoz jutásának elősegítéséhez kapcsolódó költségek: 10 A Társaság munkavállalói részére a Villamosenergia-iparági Kollektív Szerződés a következő választható béren kívüli juttatások (cafetéria) rendszerét alkalmazza betartva a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított és kiegészített évi CXVII. törvény ide vonatkozó előírásait. A cafetéria rendszerben a Vértesi Erőmű ZRt. a következő szolgáltatások körét és mértékét biztosítja: lakhatási célú vissza nem térítendő támogatás, Üdülési Kártya, étkezési utalvány, önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás és önsegélyező pénztári többlet munkáltatói hozzájárulás. 8

9 28. A munkahelyüket elvesztett foglalkoztatottak képzésbe való beiratkozáshoz vagy képzési költségeihez nyújtott támogatás. A becslések szerint ez 2014-ben 376, 2015-ben 249, ban 18 munkavállalót érint. A visszailleszkedés költsége személyenként 0,6 millió HUF Az állásukat elveszített vagy elveszítő munkavállalók és a bezárást megelőzően erre az ellátásra jogosult munkavállalók szénnel való ingyenes ellátása: 29. Ez a támogatás vagy természetben, vagy annak pénzben kifejezett egyenértékében nyújtható között, legfeljebb 5,148 millió HUF összegben A széniparra vonatkozó sajátos közigazgatási, jogi és adózási rendelkezésekből származó fennmaradó költségek: 30. Ez a költségkategória a következőket tartalmazza: i. a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj, ii. a környezetterhelési díj és iii. a bánya eszközeinek biztosítási díja. E költségcsoport között összesen ezer HUF-ot tesz ki A széntermelési egységek bezárása miatt szükségessé váló kiegészítő földalatti biztonsági munka: 31. Ez a költségkategória a között elvégzendő következő tevékenységeket tartalmazza: i. aknák tömedékelési költsége, ii. aknák lezárási költsége, iii. felhagyás költsége, I. ütem (anyagmentés), iv. felhagyás költsége, II. ütem (környezetvédelmi kötelezettségek), v. lezáró vízgátak építése, vi. kőzetminta-vizsgálat, vii. szennyezett kőzet kármentesítése és viii. közvetlen értékcsökkenés. Az e tevékenységek költségeinek fedezésére nyújtott támogatás összege [ ] * Bányászati károk, amennyiben azokat a bezárt vagy bezárandó széntermelési egységek okozták: 32. E kategóriában között [ ] összegben a következő költségek részesülnek támogatásban: i. a 2000 előtti műveletek okozta bányakár, ii. a közötti műveletek okozta bányakár, iii. a közötti műveletek okozta bányakár, iv. a közötti műveletek okozta bányakár, v. mozgásmonitoring, vi. gyűjtőhelyeken felhalmozott hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása, vii. környezeti állapot feltárása, viii. környezeti kármentesítés, ix. monitoring-rendszer tervezése, kitűzése, vízjogi engedélyezése, x. monitoring rendszer kiépítése és xi. a monitoring rendszer működtetése A korábbi bányatelepek rehabilitációjával kapcsolatos valamennyi indokolt költség: 33. Ezek a 2017-ben megvalósítandó két projekt költségei, a támogatás felső határa [ ]: i. a pusztavámi szennyvíztelepre történő csatlakozás és ii. hidroglóbusz kiváltása nyomásfokozó szivattyúval. * - Bizalmas információk 9

10 A volt bányászok egészségügyi biztosítása fedezésének fennmaradó költségei: 34. A között felmerülő ezen költségek a következők: i. dolgozóknak fizetett baleseti kártérítés, ii. a társadalombiztosításnak fizetett baleseti járadék és iii. a dolgozóknak fizetett rendszeres járadék. Az ezen fennmaradó költségekhez nyújtandó támogatás maximális összege ezer HUF Kivételes valódi értékcsökkenés, amennyiben az a termelési egységek bezárásából származik: 35. Ezek a költségek tartalmazzák a széntermelés megszűnésével üzemen kívül kerülő, de még le nem íródott termelő- és egyéb berendezések, bányabeli építmények (vágatok) és egyéb létesítmények, eszközök rendkívüli leírását, legfeljebb ezer HUF értékben A külszíni rekultiváció költségei: 36. Ez a költségkategória különböző tevékenységekre terjed ki, melyek a korábbi bányatelep közötti helyreállításához és visszanyeréshez kapcsolódnak: i. beszállóaknai telephely épületbontási költségei, ii. lejtős aknai telephely épületbontási költségei, iii. déli aknai telephely épületbontási költségei, iv. Bokod aknai telephely épületbontási költségei, v. felhagyás költsége III. ütem saját rekultivációs munka, vi. aknák gépészeti és kiszolgáló berendezéseinek bontási költségei, vii. depói maradvány elszállítási költsége, viii. szerviz út tájrendezési költsége, ix. szalagpálya bontási költsége, x. a T-3 szalagpálya bontási költsége, xi. az M depó tájrendezése, xii. térségi fúrólyukak felszámolása, xiii. környezetvédelmi engedély felülvizsgálata, xiv. bányabezárást megelőző környezetvédelmi elővizsgálat, xv. bezárási környezetvédelmi hatásvizsgálat, xvi. rekultivációs terv készítése, xvii. Bányabezárási Műszaki Üzemi Terv, xviii. az Oroszlányi Külüzem épületeinek bontása és xix. másodlagos anyagok lerakóhelyének rekultivációja. A felszín rekultivációjával kapcsolatos költségek fedezéséhez nyújtandó támogatási összeg [ ]. 37. A fent említett valamennyi rendkívüli költség fedezéséhez nyújtandó támogatás csökken a kimentett eszközök értékesítéséből származó bevétellel, melynek becsült összege ezer HUF. 38. A rendkívüli költségekre nyújtandó támogatás teljes összege között ezer HUF 11, melynek megoszlását a lenti táblázat tartalmazza. A 2. melléklet tartalmazza az egyes támogatandó költségekkel kapcsolatos információt. 11 Az összes rendkívüli költség ( ezer HUF) és a helyreállított eszközök értékesítéséből származó bevétel ( ezer HUF) különbsége. 10

11 5. táblázat: A rendkívüli költségekhez nyújtott támogatás alakulása (ezer HUF) Teljes időszak A rendkívüli költségek összege A kimentett eszközök értékesítésé ből származó bevételek A tanácsi határozat 4. cikke szerinti állami támogatás A rendkívüli költségek fedezése a vonatkozó magyar jogszabály szerint történik, mely azzal a feltétellel rendelkezik a támogatás kifizetéséről, hogy a felmerült rendkívüli költségek számláit vagy bizonylatait tartalmazó részletes kimutatást megküldik a Magyar Energia Hivatalnak A széntermelés környezeti hatásainak enyhítését szolgáló tervezett intézkedések 40. A magyar hatóságok A Márkushegyi Aknaüzem környezetvédelmi kötelezettségei címmel a széntermelés környezeti hatásainak enyhítését szolgáló környezetvédelmi tervet nyújtottak be, mely tartalmazza az egységes környezethasználati engedély (IPPC) és a környezetvédelmi hatásvizsgálat követelményeit 12. Utóbbi határozza meg a felhagyáshoz kapcsolódó feladatokat. 41. A környezetvédelmi terv a következőket tartalmazza: i. környezetvédelmi kötelezettségek a működés időszakában és ii. környezetvédelmi kötelezettségek a felhagyás időszakában Környezetvédelmi kötelezettségek a működés időszakában 42. Miután elvégezték a bánya működéséhez kapcsolódó teljes környezetvédelmi ellenőrzést, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség egységes környezethasználati engedélyt (IPPC) adott ki, mely a következők tekintetében határoz meg kötelezettségeket: 12 A bányafelhagyáshoz kapcsolódó környezeti hatásvizsgálat 2013-ban készül el. 11

12 Levegőtisztaság-védelem. Felszíni vízvédelem. Felszín alatti vízvédelem. Hulladékgazdálkodás. Zaj- és rezgésvédelem. Táj- és természetvédelem. Egyéb szakhatósági előírások. Monitoringrendszer üzemeltetése Környezetvédelmi kötelezettségek a felhagyás időszakában 43. A telephelyi tevékenységek felhagyására, a bányaüzem bezárására és a terület újrahasznosítására vonatkozóan a bányára költségbecslést is tartalmazó, ütemezett felhagyási és rekultivációs tervet dolgoznak ki úgy, hogy a rekultivációt a Vértesi Erőmű Zrt. üzletpolitikájával összhangban december 31-e után már a hatósági előírásoknak megfelelően és a rendelkezésére álló engedélyek birtokában kezdhesse meg. 44. Biztosítani kell a gyűjtőhelyeken felhalmozott hulladékok és veszélyes hulladékok teljes mennyiségének ártalmatlanítását. A tevékenység befejezésekor a felszíni telephelyeket és a földalatti bányatérségeket szennyezésmentes állapotba kell hozni. Ezután kezdhető meg a szennyezésmentes területeken a kármentesítés. Szennyezett területek esetében a szennyezés kiterjedését további mintavételek (fúrások) segítségével kell megállapítani, és a szennyezett részt kármentesíteni kell. A kármentesítés során veszélyes hulladékok keletkeznek, amelyek elszállításáról és kezeléséről intézkedni kell. 45. A bányabezárást követően folyamatos mérésekkel kell ellenőrizni a felszínmozgást. Bányászati tevékenységből eredő károsodás esetén a helyreállítás igazolt költségét a Társaság megtéríti. A felhagyáskor az összes tömböt felül kell vizsgálni és a bennük maradt ásványvagyont minősíteni kell. 46. A felhagyási tevékenységek közé tartozik az épületek bontása, ami zaj- és porterheléssel jár. 47. A felhagyást követően monitoring tevékenységet kell végezni a felszín alatti vizek állapotának ellenőrzése érdekében. A meglévő monitoringkutak működtetése mellett, újabb monitoringkutakat kell létesíteni a felszámolt veszélyeshulladék-tárolók, fáradtolaj-tárolók, illetve üzemanyagtöltőhelyek környezetében. 48. A bánya bezárásához kapcsolódó fenti intézkedések megfelelnek a magyar szabályoknak, melyek megfelelnek az EU környezetvédelmi szabályainak. 49. Továbbá, az Országgyűlés jóváhagyta a 2030-ig tartó időszakra szóló Nemzeti Energiastratégiát 13, a Magyar Kormány pedig december 22-én megvitatta és 13 A 77/2011. (X. 14.) OGY határozat 12

13 jóváhagyta a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervet 14 annak érdekében, hogy az EU által meghatározott és 2020-ig elérendő célokkal összhangban növeljék a megújuló energiaforrások arányát. 50. Továbbá, a bányában termelt szenet felhasználó erőművet, mely a távfűtést szolgáltatja, biomassza alapú fűtőmű váltja fel, melyet az érintett települések helyi önkormányzatainak együttműködésével hoznak létre. Az érintett települések önkormányzatának bevonásával megkezdődött Bokod és Oroszlány települések alternatív hőtermelési rendszerének megvalósítása. Az új biomassza alapú fűtőmű a évi őszi fűtési szezon kezdetéig kezdi meg kereskedelmi üzemét. A biomassza alapú fűtőmű teljes hőteljesítménye 34,5 MW th, az átlagos éves hőtermelése GJ lesz. 51. A magyar hatóságok szerint a biomassza alapú fűtőművel kapcsolatos beruházások költsége 2,5-szerese egy hasonló kapacitású, gáztüzelésű erőmű beruházási költségeinek 15. Emellett a biomassza alapú fűtőmű kedvezőbb elhelyezkedése következtében kicserélnek egy 6 km hosszú felszíni csővezetéket, ami 15%-os hőveszteség-csökkenést eredményez. Ezek alapján a magyar hatóságok szerint a biomassza alapú fűtőmű amellett, hogy megújuló energiaforrásokat használ fel gazdaságilag hatékonyabb megoldásnak bizonyul. 52. A biomassza alapú fűtőművet úgy tervezték, hogy az erőmű eszközállománya, technológiája és teljes környezetvédelmi hatása minden tekintetben teljesíti a nemzeti környezetvédelmi normákat, melyek uniós környezetvédelmi normákra épülnek. 53. Az erőmű szénalapú energiatermelésének leállítását követően, a terület energiatermelési célú hasznosítása keretében fotovoltaikus és/vagy hulladékból energiát előállító üzemeket fognak telepíteni Támogatáshalmozódás 54. A bejelentett intézkedés alapján nyújtandó támogatás nem halmozható más támogatással ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában. 7. AZ INTÉZKEDÉS ÉRTÉKELÉSE 7.1. Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás 55. Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése az állami támogatást úgy határozza meg, mint a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatást, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. 56. A bejelentett támogatási intézkedés kedvezményezettje egy meghatározott vállalkozás (Vértesi Erőmű). Az intézkedés ezen egyetlen kedvezményezett vonatkozásában az állami Energy Strategy 2030.pdf 14 version_renewable ENERGY_REPUBLIC OF HUNGARY NATIONAL RENEWABLE ENERGY ACTION PLAN 2010_2020.pdf 13

14 költségvetésből közvetlenül átutalt állami forrásokból fedezi azon termelési, szociális és biztonsági költségek egy részét, melyeket egyébként saját magának kellene fedeznie. Az uniós szénpiac teljes mértékben nyitott a verseny számára. Továbbá, a támogatott termelésből származó szenet tüzelőanyagként az ugyanazon vállalkozás részét képező Erőmű használja fel, ezáltal csökkentve az erőmű villamosenergia- és hőtermelésének költségeit, mely tevékenység szintén a verseny számára nyitott piacot képez az EU-ban. Következésképpen az államtól származó pénzügyi támogatás erősíti a kedvezményezett helyzetét az uniós versenytársaihoz képest, és ezáltal potenciálisan torzító hatással van a versenyre és érinti az EU-n belüli kereskedelmet. 57. A Bizottság ennek megfelelően arra a következtetésre jut, hogy a Társaság javára bejelentett intézkedés az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének értelmében vett állami támogatásnak minősül A támogatás jogszerűsége 58. Azáltal, hogy a magyar hatóságok a támogatási intézkedést annak végrehajtása előtt jelentették be, eleget tettek az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése szerinti kötelezettségüknek A támogatás összeegyeztethetőségének vizsgálata 59. A Bizottság a tanácsi határozat szerint értékelte a bejelentett programot a január december 31. közötti időszakra vonatkozóan. 60. A bányában termelt szén a "magas fokozatú és alacsony szénültségű A (High-Grade and Low Rank Coal A Subbituminous Coal) kategóriába sorolható, és a tanácsi határozat 1. cikkének a) pontjában meghatározott szén fogalmába esik. 61. A tanácsi határozat 2. cikkének (2) bekezdése szerint támogatás kizárólag a villamosenergia-termeléshez szükséges szénnel, a hő- és villamos energia kapcsolt termelésével, a koksz termelésével, és az acéliparban működő nagyolvasztók tüzelőanyagellátásával kapcsolatos költségeket fedezheti, amennyiben ennek használatára az Unión belül kerül sor. A Magyarország által nyújtani kívánt termelési támogatás erőműben történő villamosenergia- és hőtermeléshez használt szén kitermelésére irányul. Ezért ez a feltétel teljesül. 62. Magyarország a bánya bezárási tervéhez kapcsolódóan bezárási támogatást szándékozik nyújtani. A tanácsi határozat 1. cikkének c) pontjában foglaltak szerint a tagállam által elkészített bezárási tervnek olyan intézkedéseket kell tartalmaznia, amelyek a széntermelési egységek végleges bezárását eredményezik. A Magyarország által benyújtott bezárási terv a 2.2 szakaszban ismertetett, Magyarország által elfogadott jogi és egyéb intézkedéseket, valamint pénzügyi intézkedéseket is tartalmaz, melyek végigkísérik az érintett egységek végleges és visszavonhatatlan bezárását, és az ilyen egységek tevékenységeinek szabályszerű felszámolását eredményezik a tervezett dátumokon. 15 A biomassza alapú fűtőműben használt tüzelőanyag ugyanakkor olcsóbb a gáztüzelésű erőműben használt tüzelőanyagnál. 14

15 63. A tanácsi határozat 7. cikkének (2) bekezdése emellett meghatározza azokat az elemeket, melyeket egy bezárási tervnek minimálisan tartalmaznia kell ahhoz, hogy a tervet engedélyezzék, nevezetesen: a. a széntermelési egységek megnevezése; b. minden egyes széntermelési egység valós vagy becsült termelési költsége üzleti évenként; c. a bezárási terv tárgyát képező széntermelési egységek becsült széntermelése üzleti évenként; d. az üzembezárási támogatás becsült összege üzleti évenként. A Bizottság úgy véli, hogy Magyarország benyújtotta a bezárási terv értékeléséhez és engedélyezéséhez szükséges valamennyi adatot A termelési költségek fedezésére nyújtott állami támogatás 64. A tanácsi határozat 3. cikkének (1) bekezdése szerint a kifejezetten a széntermelő egységek folyó termelési veszteségeinek fedezésére szánt, vállalkozásoknak nyújtott támogatás csak abban az esetben tekinthető a belső piaccal összeegyeztethetőnek, ha teljesíti a következő feltételeket: a) az érintett széntermelési egységek egy december 31-nél nem későbbi határidejű bezárási terv keretében működnek; 65. A magyar hatóságok ismertették, hogy a Bánya, mely az állam irányítása alatt álló Társasághoz tartozik, 2014 végéig bezár. A magyar hatóságok kifejtették továbbá, hogy az MVM Zrt. döntése alapján a Társaság a hőszolgáltatást jelenlegi formájában a évi őszi fűtési szezon indulásáig, de legkésőbb december végéig fogja fenntartani. E dátumot követően, és így még december 31-e előtt, a bánya már nem fog üzemelni. b) az érintett széntermelési egységeket a bezárási tervnek megfelelően véglegesen be kell zárni; 66. A bezárási terv a bánya termelésének 2014 végéig történő megszüntetésére irányul. Továbbá, a bánya végleges bezárását részletes felhagyási tevékenységek, ökológiai rehabilitáció és a korábbi bányászati műveletek felszíni hatásterülete természetes környezetének helyreállítása révén kívánják megvalósítani. Külön intézkedések biztosítják a létszámleépítést, az átképzést és az elbocsátott dolgozók végkielégítését. A Bizottság ezekből azt a következtetést vonhatja le, hogy a termelési egységeket véglegesen bezárják. c) a bejelentett támogatás nem haladja meg az üzleti év előrelátható termelési költségei és előrelátható bevétele közötti különbözetet. A ténylegesen kifizetett támogatást a tényleges költségek és a bevétel alapján legkésőbb a támogatás évét követő széntermelési év végén évente kiigazítják; 67. A 4. táblázatban foglaltak alapján a bezárásra kerülő termelési egységek széntermelésére bejelentett éves támogatás nem haladja meg az előrelátható költségek és az előrelátható 15

16 árbevétel különbözetét. Az 1. melléklet részletesen tartalmazza az előrelátható költségeket és az előrelátható árbevételt. 68. A 278/2007. (X. 20.) Kormányrendelet 7. -a alapján be kell szolgáltatni a széntermeléssel és a kitermelt szén felhasználásával előállított villamos energia és hőenergia előállításával összefüggésben felmerült költségekre, valamint a villamos energia és hőenergia értékesítéséből származó bevételekre vonatkozó adatokat. A magyar hatóságok megvizsgálják a támogatás iránti kérelmet és a támogatás összegét határozatban állapítják meg az azt az évet követő év május 25-éig, amely évre a támogatást nyújtják. 69. A magyar hatóságok megerősítik, hogy a támogatás korrekciójához figyelembe vett költségek és bevételek az Erőmű költségei és bevételei nélkül a Bánya széntermeléssel összefüggésben ténylegesen felmerült költségeit és árbevételét jelentik, amelyeket a (22) preambulumbekezdésben és a 8. lábjegyzetben ismertetett módon számítottak ki. d) a tonnánkénti kőszénegyenérték szerinti támogatás mértéke nem okozza azt, hogy az uniós szénért a felhasználási helyen fizetett ár alacsonyabb a harmadik országokból származó, azonos minőségű szén áránál. 70. A Társaság a Bányát és az Erőművet egy gazdasági egységként működteti és nem kerül sor kereskedelmi ügyletre a Bánya és az Erőmű között amikor az előbbi szenet ad át az utóbbinak. Ezért, mivel nem fizetnek a Bányából származó szén beszerzéséért, az Erőmű nem vásárolna más potenciális eladótól, mivel az mindig magasabb árakon értékesítene. 71. Továbbá, a Bányában kitermelt szén gyenge minőségű, alacsony fűtőérték és magas kén- (kb. 3,5 %), víz- és salaktartalom jellemzi. A fentiek következményeként az Erőmű berendezéseit úgy kellett beállítani, hogy fel tudja használni a Bánya gyenge minőségű szenét. A magyar hatóságok szerint a Bányában termelt szén nem szerezhető be harmadik országokból, és ilyen minőségi paraméterekkel rendelkező szén nincs kereskedelmi forgalomban a világpiacon. Továbbá, az Erőműben nem használható fel más minőségi paraméterekkel rendelkező szén anélkül, hogy beruháznának az Erőmű tüzelési technológiájának átalakításába, ami viszont nem lenne reális, tekintve az Erőmű közeli tervezett bezárását. 72. Ezért, mivel a világpiacon általában nem kereskednek a Bányában termelt és az Erőműben használt gyenge minőségű szénnel, a szóban forgó szénnek nincs kereskedelmi ára, és az Erőmű nem vásárolna alternatív szenet más potenciális eladótól. Ez a feltétel ezért teljesül. Ez a megközelítés összhangban van a Bányának nyújtott támogatásról szóló korábbi bizottsági határozatokkal Lásd a 4. lábjegyzetet. A Bizottság az N 92/2005 sz. ügyben hozott határozatában úgy vélte, hogy a szénipar részére nyújtott állami támogatásról szóló, július 23-i 1407/2002 rendelet 4. cikkének c) pontjában meghatározott feltétel (mely hasonlít a tanácsi határozat 3. cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feltételhez) nem releváns, mivel a Bányában termelt szenet nem értékesítették a világpiacon. A Bizottság azt is ellenőrizte, hogy a Magyarország által előrejelzett, tonnánkénti kőszénegyenérték szerinti árbevételek nem voltak jelentősen alacsonyabbak a világpiacon kereskedett jó minőségű szén áránál. 16

17 e) az érintett széntermelési egységek december 31-én üzemben voltak; 73. A Bánya december 31-én üzemben volt. f) és g) i) a tagállamok által nyújtott üzembezárási támogatás teljes összegének csökkenő tendenciát kell mutatnia: 2013 végéig legalább 25 %-os, 2015 végéig legalább 40 %- os, 2016 végéig legalább 60 %-os és 2017 végéig legalább 75 %-os csökkenést kell elérni a 2011-ben nyújtott támogatáshoz képest. ii) a tagállamok által a szénipar számára nyújtott üzembezárási támogatás teljes összege a 2010-et követő évek egyikében sem haladja meg az 1407/2002/EK rendelet 4. és 5. cikkének megfelelően a tagállamok által nyújtott és a Bizottság által engedélyezett évi támogatás összegét. 6. táblázat: A teljes támogatási összegek alakulása 2011 és 2018 között (ezer HUF): Specifikáció /év A tanácsi határozat 3. cikke szerinti állami támogatás összege 6,960, A tanácsi határozat 3. cikke szerint bejelentett állami támogatás tényleges csökkentése a referenciaérték felé - Referenciaérték 0 25% 25% 100 % 100 % 100 % 100% A tanácsi határozatban előírt minimális csökkentés - Nincs ilyen érték 25% Nincs ilyen érték 40% 60% 75% Nincs ilyen érték 74. Ami az i) feltételt illeti, a Bizottság a fenti 6. táblázatból azt a következtetést vonja le, hogy a nyújtandó állami támogatás csökkenő trendet mutat, és a csökkentés tanácsi határozatban előírt minimális szintjébe esik. Így különösen 2013-ban és 2014-ben, amikor a 2011-ben kiutalható támogatás 25%-kal történő csökkenése következik be, úgy ahogyan a tanácsi határozat megköveteli. A tanácsi határozatban előírt degresszivitás feltétele ezért teljesül. A Bizottság úgy véli továbbá, hogy az Erőmű nem volt potenciális szénvásárló, mivel a kazánokat a Bányában termelt gyenge minőségű szénhez igazították. 17

18 75. Ami a ii) feltételt illeti, 2010-ben Magyarország a szénbányászat számára ezer HUF összegű támogatást nyújtott, összhangban az 1407/2002/EK rendelettel. Amint az a fenti 6. táblázatból látható, a 2014-ig nyújtandó termelési támogatás összege minden egyes évben tartósan a 2010-ben nyújtott összeg alatt van. Ezért ez a feltétel teljesül. g) a tagállamoknak tervet kell készíteniük az e cikk alapján támogatott termelési egységek széntermeléséből adódó környezeti hatások enyhítése érdekében, például az energiahatékonyság, a megújuló energia vagy a szén-dioxid-leválasztás és tárolás vonatkozásában megteendő intézkedésekről. 76. A magyar hatóságok a széntermelés környezeti hatásainak mérséklésére kidolgozott környezetvédelmi tervet nyújtottak be, mely környezetvédelmi kötelezettségeket tartalmaz a működés időszakára és a felhagyás időszakára vonatkozóan. A felhagyás időszakára vonatkozó környezetvédelmi kötelezettségek melyek megfelelnek az uniós környezetvédelmi szabályokra épülő magyar szabályoknak rendkívüli költségként kerülnek támogatásra. 77. Továbbá, a magyar kormány Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervet fogadott el annak érdekében, hogy az uniós szinten meghatározott és 2020-ig elérendő célokkal összhangban növeljék a megújuló energiaforrások arányát. 78. Ennek érdekében a Bánya bezárását követően az Erőművet biomassza-tüzelésű fűtőmű váltja fel, mely megújuló energiaforrásokból szolgáltat villamos energiát és hőt, és 15%-os hőveszteség-csökkenés révén javítja az energiahatékonyságot. 79. A fentiek fényében a Bizottság úgy véli, hogy legalább a következő intézkedések, nevezetesen a Bányában termelt szenet felhasználó Erőmű biomassza-tüzelésű fűtőművel való felváltása, valamint a fotovoltaikus és/vagy hulladék megsemmisítésen alapuló energiatermelés teljesítik a tanácsi határozat 3. cikke (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott feltételeket. 80. Említést érdemel, hogy a Magyarország által említett intézkedések közül néhány állami támogatás nyújtásával járhat. Az, hogy ezen intézkedéseket a Bizottság a szénbányászatnak a tanácsi határozat alkalmazásában nyújtandó támogatás engedélyezése céljából készített környezetvédelmi terv részeként elfogadja, nem tekintendő az ilyen intézkedések EUMSZ 107. és 108. cikke szerinti engedélyezésének. Továbbra is Magyarország felelőssége azt biztosítani, hogy az állami támogatást képező intézkedéseket az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése szerint bejelenti a Bizottságnak. 81. A fenti értékelés igazolja, hogy a tanácsi határozat 3. cikkében foglalt lényegi feltételek a bezárási terv keretében nyújtandó termelési támogatás tekintetében teljesülnek A rendkívüli költségek fedezésére nyújtott állami támogatás 82. A tanácsi határozat 4. cikkének (1) bekezdése szerint a bányáknak a széntermelő egységek bezárásából származó, a folyó termeléshez nem kapcsolódó költségek fedezésére nyújtott állami támogatás a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető, amennyiben a kifizetett összeg nem haladja meg az ilyen jellegű költségeket. 18

19 83. A magyar hatóságok által bejelentett rendkívüli költségek a következők: - A tanácsi határozat melléklete (1) bekezdésének f), g), h), i), l) és m) pontjában meghatározott, a Bánya bezárásából és a rekultivációs munkákból származó költségek, - A határozat melléklete (1) bekezdésének b), d), e) és j) pontjában meghatározott, a Bánya bezárását követően a szerkezetátalakítás és a személyzetre irányuló szakképzési programok költségei és szociális költségek. 84. A Bizottság megjegyzi, hogy Magyarország nem tervez a tervezett rendkívüli költségeket meghaladó finanszírozást, a fedezni kívánt költségkategóriák megfelelnek a tanácsi határozat mellékletében meghatározott, a 4. cikkre vonatkozó elszámolható kategóriáknak. A figyelembe vett rendkívüli költségek a tanácsi határozat melléklete (1) bekezdésének b), d), e), f), g), h), i), j), l) és m) pontjaiban kikötött költségek. E költségekre a támogatás nyújtása a visszatérítési formanyomtatvány alapján történik. 85. A rendkívüli költségek különösen a következőket foglalják magukban: A (27) preambulumbekezdésben említett, az állásukat elveszített vagy elveszítő munkavállalókkal kapcsolatos azon költségek, amelyek megfelelnek a melléklet (1) bekezdése b) pontjának (az állásukat elveszített vagy elveszítő munkavállalókkal kapcsolatos egyéb rendkívüli kiadások). A (28) preambulumbekezdésben említett, a munkavállalók visszailleszkedésének, vagyis a széniparon kívüli új álláshoz jutásának elősegítéséhez kapcsolódó azon költségek, amelyek megfelelnek a melléklet (1) bekezdése d) pontjának (a munkavállalók széniparon kívüli új álláshoz jutása érdekében végzett átképzési programoknak a vállalkozások által fedezett költségei, különösen a képzési költségek). A (29) preambulumbekezdésben említett, az állásukat elveszített vagy elveszítő munkavállalók és a bezárást megelőzően erre az ellátásra jogosult munkavállalók szénnel való ingyenes ellátásának azon költségei, amelyek megfelelnek a melléklet (1) bekezdése e) pontjának (az állásukat elveszített vagy elveszítő munkavállalók és a bezárást megelőzően erre az ellátásra jogosult munkavállalók szénnel való ingyenes ellátása, vagy ennek pénzben kifejezett egyenértéke). A (30) preambulumbekezdésben említett, a széniparra vonatkozó sajátos közigazgatási, jogi és adózási rendelkezésekből származó fennmaradó költségek, melyek a melléklet (1) bekezdése f) pontjába tartoznak. A (31) preambulumbekezdésben említett, a széntermelési egységek bezárása miatt szükségessé váló kiegészítő földalatti biztonsági munka azon költségei, amelyek megfelelnek a melléklet (1) bekezdése g) pontjának. A (32) preambulumbekezdésben említett, a Bánya által okozott bányászati károk azon költségei, amelyek megfelelnek a melléklet (1) bekezdése h) pontjának (bányászati károk, amennyiben azokat a bezárt vagy bezárandó széntermelési egységek okozták). 19

20 A (33) preambulumbekezdésben említett, a korábbi szénbányatelep rehabilitációjához kapcsolódó azon költségek, amelyek megfelelnek a melléklet (1) bekezdése i) pontjának (korábbi bányatelepek rehabilitációjával kapcsolatos valamennyi indokolt költség). A (34) preambulumbekezdésben említett, a volt bányászok egészségügyi biztosítása fedezésének azon fennmaradó költségei, amelyek megfelelnek a melléklet (1) bekezdése j) pontjának (a volt bányászok egészségügyi biztosítása fedezésének fennmaradó költségei). A (35) preambulumbekezdésben említett, a bánya bezárásából eredő kivételes valódi értékcsökkenéshez kapcsolódó azon költségek, amelyek megfelelnek a melléklet (1) bekezdése l) pontjának (kivételes valódi értékcsökkenés, amennyiben az a termelési egységek bezárásából származik). A (36) preambulumbekezdésben említett külszíni rekultiváció azon költségei, amelyek megfelelnek a melléklet (1) bekezdése m) pontjának (a külszíni rekultiváció költségei). 86. A kimentett eszközök értékesítésre kerülnek. Az értékesítésből származó becsült, alábbi bevételt le kell vonni a rendkívüli költségek fedezésére nyújtott támogatásból. 7. táblázat: A bánya eszközei értékesítéséből származó becsült bevételek, melyek levonandók a rendkívüli költségek fedezésére nyújtott támogatásból (ezer HUF) Összesen Végezetül, a magyar hatóságok szerint az elvégzendő munkálatok a bányászati célú létesítmények bontására korlátozódnak (függőleges és lejtős aknák, aknagépházak, ideiglenes bányászati létesítmények). Ezen munkálatokat követően az érintett terület továbbra is ipari besorolású marad, és nem válik értékesebbé. A bányatevékenység által érintett területek jelenlegi értéke megfelel egy átlagos ipari terület értékének. Ha a területek nem kerülnének rekultiválásra a bányászati tevékenység befejezésével, alkalmatlanok lennének egyéb ipari tevékenység folytatására, vagyis azok a fennálló rekultivációs kötelezettség költsége miatt költségteherrel bíró területekké válnának. Értékük ezért kisebb lenne. A tanácsi határozat mellékletének g), h), i) és m) költségkategóriái által lefedett tevékenységek elvégzésével a területek elérhetik azt az állapotot, hogy ipari tevékenység végzésére alkalmassá váljanak és iparterületi értékük lehessen. A földterületek értéke a rekultivációs tevékenységek következtében tehát nem nő. 88. Magyarország szerint a rendkívüli költségekre nyújtott támogatás által fedezett költségek nem az olyan környezetvédelmi szabályok megsértéséből [a tanácsi határozat 4. cikkének (2) bekezdése] adódnak, mint 20

A TANÁCS HATÁROZATA (2010. december 10.) a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról

A TANÁCS HATÁROZATA (2010. december 10.) a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról L 336/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.21. HATÁROZATOK A TANÁCS HATÁROZATA (2010. december 10.) a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról (2010/787/EU) AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010)

NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IX.29 C(2008)5255 Tárgy: NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010) Tisztelt Miniszter Asszony,

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 11.09.2013 C (2013) 5831 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA. 37043

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat)

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brussels, 2006-XII-19 B(2006) 7070 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) Tisztelt Külügyminiszter Asszony!

Részletesebben

SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása

SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.06.29 C(2011)4455 végleges Tárgy: SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása Tisztelt Miniszter Úr, 1. ELJÁRÁS 1)

Részletesebben

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2006-XII-22 B(2006) 7226 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 795/2006 Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása Tisztelt Külügyminiszter Asszony! A Bizottság

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról {SEC(2010) 850} {SEC(2010) 851}

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról {SEC(2010) 850} {SEC(2010) 851} HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 20.7.2010 COM(2010) 372 végleges 2010/0220 (NLE) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról {SEC(2010) 850} {SEC(2010)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges Tárgy: N 735/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény szabályozott piacra belépő vállalkozásoknak a fejlesztési adókedvezményről

Részletesebben

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez

N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.11.26 C(2008) 7519 Tárgy: N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez Tisztelt Miniszter

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.39669. (2014/N) sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.39669. (2014/N) sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.01.16 C(2015) 61 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.39669. (2014/N)

Részletesebben

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 0 0

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 0 0 I táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Távoli területek lakosainak közlekedésére irányuló szociális támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I.

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Kelemen István Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Kelemen István Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Kelemen István Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A környezetvédelmi biztosíték bevezetésének szükségessége Szombathely, 2008. április 22. ÁTTEKINTÉS alapprobléma és háttér elméleti kérdések a rendelettervezet

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.25. COM(2014) 390 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről A közbeszerzési

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2015.(XI.27.) rendelet módosításáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.22. COM(2014) 241 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról

Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete A helyi adókról Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.9.8. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. augusztus 13.) a klasszikus sertéspestis Szlovák Köztársaságban 2004-ben történő felszámolásához való közösségi pénzügyi

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges Tárgy: N 646/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásokhoz

Részletesebben

NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához

NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.7.13. C(2009) 5495 végleges Tárgy: NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához Tisztelt Miniszter Úr! I. AZ ELJÁRÁS

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A helyi adókról szóló 16/2015.(IX.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.)

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.) Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Bakonyszücs Község Önkormányzata

Részletesebben

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország Tisztelt Miniszter Úr! 1. ELJÁRÁS (1) A 2006. október 2-i elektronikus

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát:

A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.01.10 C(2013) 52 final Tárgy: Állami támogatás Magyarország SA.33968 (2011/N) számú támogatás Erdő-környezetvédelmi intézkedések EMVA (az 1698/2005/EK rendelet 47. cikke)

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645 Tárgy: N 35/2009. számú állami támogatás Magyarország Módszertan a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a mezőgazdasági és a halászati ágazatban nyújtott

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A.

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A. Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

2/2016. (I.26.) 13/2015. (XI.24.)

2/2016. (I.26.) 13/2015. (XI.24.) Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk HU III. MELLÉKLET Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ A 12. cikknek megfelelően a bizottsági számítógépes alkalmazásban megjelenítendő adatok

Részletesebben

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról (Módosította a 24/2012. (VI.28.), a 16/2015. (V.7.), a 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A8-0358/16. A Bizottság által javasolt szöveg. Indokolás

A8-0358/16. A Bizottság által javasolt szöveg. Indokolás 7.12.2016 A8-0358/16 16 1 cikk -1 pont (új) 3 cikk 1 pont g pont A Bizottság által javasolt szöveg -1. A 3. cikk 1. pontjának g) alpontja törlésre kerül; Indokolás Az olajpala a közelmúltban nem hagyományos

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 24/2015. (12.17.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Kihirdetve: 2013. december 19. Kifüggesztve: 2013. december 19-2014. január

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. 72 számú melléklet a helyi adókról szóló 27/2002. önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár Országos Bányászati Konferencia, 2013. november 7-8., Egerszalók Tartalom 1. Globális folyamatok

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

30/2015. (XII.17.) 51/2011. (XII.

30/2015. (XII.17.) 51/2011. (XII. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 51/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SA.35448 (2013/N) - számú állami támogatás Magyarország MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program

SA.35448 (2013/N) - számú állami támogatás Magyarország MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.06.05 C(2013) 3200 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.35448 (2013/N)

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról Egységes szerkezetben az 19/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelettel. Szatymaz Község Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 5/2014. (VII.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szerepl árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium MBFH/412-1/2012. MBFH/412-2/2012. Kapja: Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium Tisztelt Miniszter Úr/Asszony! A bányászatról

Részletesebben

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo-

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo- Állami támogatások joga 7 (2010/3) 3 8. A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK ESETÉBEN BUDAPESTRE ALKALMAZANDÓ MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 2011-TŐL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ EGYES KÉRDÉSEK Hargita

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Adatközzététel

Adatközzététel Adatközzététel 2013-2014 1. Táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,9 5,3 5,4 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,9 5,3 5,4 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 4. számú melléklet 157/2005. (VIII.15.) Korm. Rendelet alapján Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk 2013 év I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért,

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA Staviczky Péter 1 Bevezetés A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/B. -ában

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. sz. melléklet az 1/2016.(II.02.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására nyújtott támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról. 1. Értelmező rendelkezések

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról. 1. Értelmező rendelkezések Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)

Részletesebben

Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete

Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete - a helyi iparűzési adóról - A képviselő-testület a helyi önkormányzatról

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 16/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonederics Község

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 1/A.

Értelmező rendelkezések 1/A. Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Révfülöp Község Önkormányzata

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Bak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I. 15.) önkormányzatai rendelete A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 9/2015. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben