A szubtotális nyelôcsô-exstirpatio szövôdményeinek radiológiai vonatkozásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szubtotális nyelôcsô-exstirpatio szövôdményeinek radiológiai vonatkozásai"

Átírás

1 MELLKASI DIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai tanulmány A szubtotális nyelôcsô-exstirpatio szövôdményeinek radiológiai vonatkozásai Vágó Andrea, Lukovich Péter, Farkas Szabolcs, Kiss Katalin, Kupcsulik Péter BEVEZETÉS A különbözô indikációkkal végzett, szubtotális nyelôcsô-exstirpatio szövôdményeinek (anastomosisinsufficientia, strictura stb.), illetve ezek minimálisan invazív terápiával történô ellátásának speciális radiológiai vonatkozásai vannak. A korai szövôdményekkel az ilyen beavatkozásokat végzô sebészeti intézetek radiológiai osztályai találkoznak. A késôi szövôdményekkel azonban bármely radiológiai intézményben vizsgálatra kerülhet a beteg, így ezek ismerete minden radiológus számára fontos. BETEGEK ÉS MÓDSZER 1995 és 2005 között 58 betegnél történt szubtotális nyelôcsôkiirtás a Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikáján, a posztoperatív radiológiai vizsgálatok a Radiológiai és Onkoterápiás Klinikán történtek. Hagyományos mellkasröntgent és a nem kívánt, motilitást fokozó hatás elkerülésére felszívódó, alacsony ozmolalitású kontrasztanyaggal nyelés-röntgenvizsgálatokat végeztünk. Ha más nem indokolta, az elsô nyelés-röntgenvizsgálatra a hetedik posztoperatív napon került sor, majd ezt követôen akkor, amikor a klinikai kép igényelte. EREDMÉNYEK A szövôdményeket korai, illetve késôi csoportba soroltuk. A korai szövôdmények közül aspirációt, anastomosisinsufficientiát (az esetek 31%-ában), késôi szövôdményként pylorusspasmus okozta gyomorectasiát (egy esetben), anastomosisstricturát (14 esetben), illetve túl hosszúra hagyott nyelôcsôcsonkot (három esetben) igazoltunk. A leggyakoribb korai szövôdményként észlelt varratinsufficientia, illetve az anastomosisszûkületek miatt kilenc betegnél öntáguló stent behelyezése történt. A stent behelyezését követôen is tapasztaltunk újabb szövôdményeket: stentocclusiót, stentelmozdulást és sarjszövet okozta stentelzáródást. Complications after subtotal extirpation of the esophagus and the radiological aspects of their treatment INTRODUCTION Complications after subtotal esophageal extirpation (for eg.: insufficiency of anastomosis, stricture, etc.) and their treatment have special radiological considerations. Surgical departments and their radiologists meet early complications. But, all other radiological departments can face late complications, so the knowledge of these is important for all radiologists. PATIENT AND METHODS 58 subtotal esophageal extirpations were performed in the last 5 years in the 1st Department of Surgery, Semmelweis University, Budapest. All postoperative radiological examinations were undertaken by the Department of Diagnostic Radiology and Oncotherapy. Most plain chest X-rays and swallowing examinations were made per-os with non ionic water soluble, low osmolarity contrast media on the 7th postoperative day. Further examinations were performed only if needed clinically. RESULTS The complications were categorized as early and late. Early complications were aspiration, anastomosis insufficiency (31% of cases). Nine cases had self-dilating stents placed because of suture insufficiency. Further complications were noted following stenting (eg.: occlusion, dislocation of stent, closure of stent because of granulation tissues). Amongst late complications, stomach dilatation caused by pylorus-spasm (1 case), stricture of anastomosis (14 cases) and too-long esophageal stump (3 cases) were seen. 78 Érkezett: február 28. Elfogadva: május 28.

2 KÖVETKEZTETÉS A nyelôcsô-exstirpatio után fellépô szövôdmények diagnosztikájában és ezek terápiájában vezetô szerepe van a hagyományos radiológiának. A diagnosztikában elengedhetetlen a dinamikus röntgenvizsgálat, valamint a sebész és a radiológus együttmûködése. Ugyanígy szükséges a kooperáció a szövôdmény elhárításakor alkalmazott, öntáguló stentek behelyezésekor, illetve az ezt követôen fellépô szövôdmények észlelése és ellátása kapcsán is. A nemzetközi irodalomban teret nyert endoszkópos stentbehelyezésekkel szemben a röntgenátvilágítás alatt végzett beavatkozásokat tartjuk indokoltnak. CONCLUSION Conventional radiology has a major role in diagnostics and treatment of complications of esophageal extirpation. Dynamic radiological examination and team work are required between the radiologist and surgeon. Also, it is crucial to cultivate good cooperation in cases of stent implantation, as contrary to the published literature, we find it better to have stents placed under flouroscopy rather than endoscopically. nyelôcsô-exstirpatio, radiológia, stent, szövôdmény esophagus extirpation, radiology, stent, complication DR. VÁGÓ ANDREA, DR. FARKAS SZABOLCS, DR. KISS KATALIN: Semmelweis Egyetem, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Budapest/Semmelweis University, Department of Diagnostic Radiology and Oncotherapy; Budapest DR. LUKOVICH PÉTER (levelezô szerzô/correspondent), DR. KUPCSULIK PÉTER: Semmelweis Egyetem, I. Sz. Sebészeti Klinika, Budapest/Semmelweis University, 1st Department of Surgery; H-1082 Budapest, Üllôi út fre .hu A nyelôcsôsebészet kezdete 1913-ra tehetô, amikor Franz Torek, New York-i sebész elsô alkalommal végzett sikeres transpleuralis nyelôcsôkiirtást. Ebben az idôben a perioperatív terápia és a mûtéti technika fejletlensége miatt még nem volt lehetôség az egy ülésben végzett nyelôcsôpótlásra. Bár az elmúlt majdnem száz év alatt az intenzív terápia és a sebészeti technika is sokat fejlôdött, a gyakori és változatos szövôdmények miatt a nyelôcsômûtét ma sem számít a sebészet hálás területének. A mûtét utáni komplikációknak számtalan oka van: a nyelôcsô viszonylag rossz vérellátása, a serosaborítás hiánya, a pótlásra használt gyomor sceletisatiója következtében kialakuló szöveti ischaemia. A szövôdmény kialakulásában szerepet játszik a gyakori pulmonalis kísérô betegségek következtében fellépô rossz szöveti oxigenizáció, és a preoperatív táplálkozásképtelenség okozta rossz gyógyhajlam is. A posztoperatív szövôdmények megállapítása és ellátása során a radiológiai vizsgálatoknak kiemelt jelentôségük van. B ETEGEK ÉS MÓDSZER A Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikáján 1995 és 2005 között 58 betegnél történt szubtotális nyelôcsôkiirtás. A férfi-nô arány 45:13, az átlagéletkor 58,2 év volt. A mûtéteket követô radiológiai vizsgálatokra a Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinikáján került sor. Nyelôcsô-exstirpatióra az esetek döntô többségében tumoros elváltozás miatt volt szükség, ezenkívül Boerhave-szindróma, illetve lúg- vagy savivás képezte a mûtéti indikációt. A pótlás leggyakrabban gyomorral, ennek alkalmatlansága esetén vastag- vagy vékonybéllel történt, egy ülésben. Három esetben Torek-mûtétet követôen (a nyelôcsô szubtotális kiirtása, nyaki oesophagostoma és tápláló jejunostoma képzése), második mûtét során pótoltuk a nyelôcsövet. A csövesített gyomrot a mellkasban, a sternum mögött húztuk fel, az anastomosist pedig minden esetben a nyakon készítettük. Mivel a nyelôcsô kiirtásakor a kétoldali nervus vagust is eltávolítjuk, a következményes pylorusspasmus okozta gyomorürülési zavar elkerülésére rutinszerûen pyloromyotomiát végeztünk. A mûtét után hét napig a beteg szájon át nem táplálkozhatott, a varratelégtelenség megelôzésére a lenyelt nyálat és gyomornedvet nasalisan levezetett Salem-szondával szívtuk ki. A hetedik posztoperatív napon a varratelégtelenség kizárására nyelés-röntgenvizsgálatot végeztünk felszívódó kontrasztanyaggal. A vizsgálatot a mell- M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(3 4):

3 1. ábra. Nyelôcsô szubtotális exstirpatiója után kialakult nyaki insufficientia röntgenképe kas átvilágításával kezdtük, mivel a mellkasi mûtét, illetve az alapbetegség gyakran okoz radiológiailag is kimutatható elváltozásokat (például hydrothorax, aspiráció okozta pneumonia stb.). A szövôdményeket a mûtétet követô 30 napon belül korai, illetve ezen túl kialakuló késôi szövôdményekre osztottuk. E REDMÉNYEK Korai szövôdmények Aspiráció 2. ábra. Behelyezett öntáguló stent. (A Petzgyomorvarrógép kapcsai láthatók) A vizsgálat során viszonylag gyakori volt, hogy a betegek az egyhetes éhezés és a levezetett Salemszonda miatt az elsô korty kontrasztanyagot aspirálták. Elôfordulhat aspiráció a nervus laryngeus recurrens mûtéti sérülése, az anastomosis szûkülete miatt is. Az aspiráció és a tracheooesophagealis fistula differenciáldiagnosztikai problémát jelent, ezért fistula gyanúja esetén a vizsgálóasztal megdöntésével lassítható a kontrasztanyag lefolyása, ami segíti a pontos diagnózis felállítását. Az anastomosis elégtelensége A leggyakoribb korai szövôdmény a varratelégtelenség, amely operált betegeink 31%-ánál fordult elô. Gyakran maga a beteg számolt be a vizsgálat elôtt arról, hogy nyálának lenyelésekor az megjelenik a nyaki sebvonalban (1. ábra). Anastomosisinsufficientia esetében nyelés-röntgenvizsgálattal két irányban látható kilépés: ritkán az eltávolított nyelôcsô helyén a mediastinumba és a nyak felszínére (collaris fistula). Az elôbbi esetében fennáll a mediastinitis veszélye, ilyenkor további konzervatív kezelés javasolt (Salem-szonda, carentia), azonban ennek eredménytelensége esetén indokolt a reoperáció. 80 Vágó Andrea: A szubtotális nyelôcsô-exstirpatio szövôdményeinek radiológiai vonatkozásai

4 3. ábra. Az elégtelen pyloromyotomia után a kitágult gyomor differenciáldiagnosztikai problémát okozhat 4. ábra. Anastomosisstrictura nyelôcsô-exstirpatio után. A szûkület felett a jelentôsen kitágult nyelôcsô látható A jóval gyakoribb collaris insufficientiák általában a korábban említett konzervatív kezelésre spontán gyógyulnak. Ha a nyaki fistula nem záródik, lehetôség van a nyílás zárására hagyományos tubus, illetve öntáguló stent (2. ábra) behelyezésével. (Ennek technikáját lejjebb részletesen tárgyaljuk.) Késôi szövôdmények Pylorusspasmus okozta gyomortágulat Betegeink közül mindössze egynél az elégtelen pyloromyotomia miatt a gyomorürülési zavar a felhúzott gyomor kitágulásához vezetett. Ez a ritka szövôdmény egyes esetekben olyan fokú lehet, hogy a tüdô kompressziója miatt a beteg vezetô tünete a dyspnoe lesz. A felhúzott gyomorban elhelyezkedô gyomortartalom röntgenképe mellkasi folyadék, tályog képét utánozza (3. ábra). Kétség esetén kontrasztanyag itatása igazolja, hogy a folyadék a gyomorban helyezkedik el. Az anastomosis szûkülete A leggyakoribb késôi szövôdmény az anastomosisstrictura volt (4. ábra), amely mûtéteink 24%-ában (14/58 beteg) fordult elô. A nyaki anastomosis szûkületének jele lehet a korábban fennálló, de idôvel gyógyult nyaki fistula kiújulása. A szûkület oka azonban nem csak a hoszszan fennálló nyaki insufficientia okozta hegesedés lehet, kialakulhat varratelégtelenség nélkül is. Megoldására három terápiás lehetôség kínálkozik: az anastomosis tágítása, stent behelyezése vagy az anastomosis plasztikája. Az elsô kettô minimálisan invazív terápiát, utóbbi értelemszerûen mûtétet jelent. Az elsôként választandó megoldás az anastomosis tágítása. A beavatkozást röntgenátvilágítás alatt, Savary Gillard-szondasorozattal végezzük. Szájon át, a beszûkült anastomosison keresztül vékony vezetôdrótot juttatunk a gyomorba, majd fokozatosan növekvô átmérôjû tágítószondákat tolunk le, lépésrôl lépésre kitágítva az anastomosis lumenét. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(3 4):

5 Öntáguló stent behelyezése és szövôdményei 5. ábra. Túl hosszúra hagyott és kitágult nyelôcsôcsonk A tágítást nyelés-röntgenvizsgálat elôzi meg, amelynek során láthatóvá válik az anatómiai helyzet. A vezetôdrót lejuttatása sok esetben nem könnyû, a praestenoticus tágulat gyakran jelentôs méretet ér el, innen nehéz feladat bejutni a rendkívül szûk, néha csak 1 mm tágasságú anastomosisba. Nehezíti a vezetôdrót gyomorba juttatását, hogy a trachea mögül induló nyelôcsôcsonk és a retrosternalisan felhúzott gyomor 180 fokban megkerüli a tracheát. A beavatkozás után szövôdmények elsôsorban a perforáció kizárására, illetve a tágítás effektusának megítélésére újabb nyelés-röntgenvizsgálat végzése szükséges. Túl hosszúra hagyott nyelôcsôcsonk A mûtétet követôen kialakuló nyelési zavart a túl hosszúra hagyott nyelôcsôcsonk is okozhatja. Ilyenkor a sternum mögött felhúzott gyomorhoz vezetô nyelôcsôben olyan fokú megtöretés alakul ki, amely a beteg teljes táplálkozásképtelenségéhez vezet (5. ábra). Ötvennyolc betegünk közül három betegnél alakult ki ez az állapot. Kilenc esetben kényszerültünk öntáguló fémstent behelyezésére: hat betegnél anastomosisszûkület, háromnál konzervatív kezeléssel nem gyógyuló sipoly volt az indikáció. A tubusok, illetve öntáguló stentek használatát a nyelôcsôsipolyok és az anastomosisok heges szûkületei indokolják. Behelyezésükkel megakadályozható a lenyelt táplálék kilépése a fistulán keresztül, biztosítható a táplálás és a recidíváló szûkületek nyitva tartása. A korábban alkalmazott hagyományos tubusokkal (például Rüsch-tubus) szemben az öntáguló stenteknek számtalan elônyük van. Behelyezésük könnyebb, mivel nem kell kitágítani a szûkületet a végleges átmérôre. Emiatt a beavatkozás a betegek számára kisebb fájdalommal és kisebb diszkomfortérzéssel jár. A hagyományos tubusokkal szemben, amelyekben rendkívül erôs fémspirál biztosítja az általában szilikonból készült csô alaktartóságát, az öntáguló stentek jóval flexibilisebbek. Ez az elôny különösen alkalmassá teszi használatukat olyan anatómiai helyzetekben, amikor a tápcsatornában megtöretés van. Szemben a hagyományos Rüsch-tubusokkal, amelyeknek a proximalis végénél van egy 4 cm-es, drótspirál nélküli szakasz, az öntáguló stenteket végig dróttal erôsítették meg, így magasabbra, a clavicula szintje fölé is helyezhetôk a gégekompresszió veszélye nélkül. Ma már egyértelmû, hogy ilyen esetekben a borított fémstentek használata javasolt. Megjelenésüket a gasztroenterológiában nagy várakozás elôzte meg, alkalmazásukkor azonban hátrányaikra is fény derült. A problémák elhárítását és az ennek kapcsán kialakuló szövôdményeket a következôkben tárgyaljuk. Falatelakadás A falat elakadása a hagyományos tubusok és a stentek esetében is az egyik leggyakoribb oka a dysphagiának. Az öntáguló stentek a heges szûkület fokának függvényében körülbelül 4-14 nap alatt érik el maximális tágasságukat. Tubusok és stentek esetében nincs perisztaltikus mozgás. Az ételt alaposan meg kell rágnia a betegnek, ha ennek akadálya van, akkor pépes étrendet kell fogyasztania. Ha az utasításokat nem tartja be a beteg, egy nagyobb falat a stent felett elakadva elzárhatja annak lumenét. Nyelés-röntgenvizsgálat során árnyékkiesés akár teljes stop látható. 82 Vágó Andrea: A szubtotális nyelôcsô-exstirpatio szövôdményeinek radiológiai vonatkozásai

6 Sarjszövet okozta elzáródás Ugyancsak nyelési panaszok formájában jelentkezik az öntáguló stentekre speciálisan jellemzô sarjszövetburjánzás. Ezt az idézi elô, hogy az öntáguló stentek nem borított végeinél a stent réseibe préselôdik, majd burjánzásnak indul a nyálkahártyaszövet. A falatelakadás és a sarjszövet okozta elzáródás differenciáldiagnosztikai problémát jelent. A stentek típusainak ismerete segítség ennek felismerésében (6 8. ábra). A stent elmozdulása Bár az öntáguló fémstentek esetében a stent kimozdulásának esélye kisebb, mint a hagyományos tubusoknál, újra jelentkezô nyelési panaszok esetén gondolni kell rá. Ha a nyelés-röntgenvizsgálatot megelôzôen végzett natív átvilágítás során a stent nem látható, a has natív átvilágítása is indokolt. A kimozdult stent leggyakrabban a gyomorban helyezkedik el (9. ábra). 6. ábra. Nyelôcsôbe helyezett öntáguló stent elzáródása a sarjszövet burjánzása miatt. Endoszkópos kép Heges szûkület miatt beszakadt levezetôfej Az öntáguló stentek maximális tágasságukat 4-14 nap alatt érik el. Jelentôs heges szûkület esetén a kitágítás ellenére elôfordulhat, hogy a levezetô nyárs feji része a hegesedés legszûkebb részén nem húzható át. Ez a stent elmozdulásával vagy a vezetôfej beszakadásával járhat (10. ábra). A stent eltávolításakor kialakuló vérzés az arteria carotisból A stent eltávolítása az anastomosisszûkület és a sarjszövetképzôdés miatt is indokolt. Ez gyakran igen nehéz a szöveti burjánzás, illetve a stent megtöretése miatt. Két alkalommal a stent eltávolítása során az arteria carotisból masszív vérzés jelentkezett. Az endoszkóppal el nem távolítható stenteknél mûtéti beavatkozás jön szóba. M EGBESZÉLÉS A nyelôcsô-eltávolítást követô szövôdmények között az anastomosisszûkület szerepel vezetô helyen, gyakoriságát a különbözô szerzôk 10 56% közé teszik 1. A mûtéteink kapcsán észlelt egyéb szövôdmények gyakorisága is megfelel a szakirodalomban közölt adatoknak. 7. ábra. Sarjszövet okozta stentelzáródás röntgenképe A nyelôcsô-exstirpatio után jelentkezô szövôdmények diagnosztikájában és ellátásában a radiológiai vizsgálatoknak elsôdleges szerepük van, mivel a korai posztoperatív szakban az endoszkópos vizs- M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(3 4):

7 8. ábra. Mûtéti úton eltávolított öntáguló stent, proximalis végén a benôtt sarjszövet látható 10. ábra. A beszakadt vezetôfej a stent középsô szakaszának vetületében látható, mellette a kontrasztanyag 9. ábra. A kicsúszott öntáguló fémstent árnyéka a felhúzott gyomorban gálat kontraindikált a frissen készült anastomosis miatt. A szövôdményes esetekben különösen fontos a sebész és a radiológus közötti információcsere. A radiológus oldaláról követelmény, hogy tisztában legyen a sebész által végzett mûtéttel, míg a sebésztôl elvárás, hogy jelen legyen a vizsgálatnál. Különösen azért fontos ez, mert ezekben az esetekben a dinamikus vizsgálat jóval több információt ad, mint egy röntgenfelvétel. Mivel nyaki anastomosis esetén végzett nyelésröntgennél a mûtéti terület közel helyezkedik el a szájüreghez, a kontrasztanyag gyors ürülése nehezíti a pontos diagnózis felállítását. Ajánlott a döntött asztalon történô vizsgálat, mivel így lassúbb a kontrasztanyag kiürülése. Nem megfelelô kooperáció esetén a vezetôdrót a felhúzott gyomor helyett a tracheába, de a mediastinumba is juthat, ezért ilyenkor ajánlatos a beteg testhelyzetének változtatása, például oldalra fordítása. A korai és késôi szövôdmények (anastomosisinsufficientia, strictura) ellátásában új lehetôséget hozott az öntáguló stentek megjelenése. Az ilyen benignus elváltozások esetén a szövôdmények lehetôsége nagyobb, mint malignus megbetegedésekben 2. Bár egyes külföldi közlemények beszámolnak röntgenátvilágítás nélkül, endoszkópos technikával végzett stentbehelyezésrôl is, ezeket elsôsorban sürgôsségi ellátás során, illetve intenzív osztályon 3, betegágy mellett végezték (például tracheooesophagealis fistula esetében, lélegeztetett betegnél), illetve ajánlották. Kétségtelen elônye, hogy nincs sugárterhelés, viszont számos fontos infor- 84 Vágó Andrea: A szubtotális nyelôcsô-exstirpatio szövôdményeinek radiológiai vonatkozásai

8 mációt nem ad meg, amely az átvilágítás során a biztonságos lehelyezést szolgálná. Ezek közé tartozik a szûkület pontos magasságának (gégétôl való távolságának) és hosszának megítélése. Különösen fontos ez a nyaki anastomosis szövôdményei esetén, ahol a stent proximalis végének pontos pozícionálása elengedhetetlen 4. Szubtotális nyelôcsôkiirtás és retrosternalis pótlás után a korábban leírt térbeli helyzet miatt öntáguló stentek alkalmazása indokolt. A stentek típusainak és a behelyezés technikájának tárgyalása meghaladja e cikk kereteit, nagy összefoglaló közlemények ezzel részletesen foglalkoznak 5. Bár öntáguló stentek behelyezése fôleg a mellüregben elhelyezkedô varratinsufficientia esetén lehet életmentô 6, 7, a nyaki anastomosisinsufficientia esetében is jelentôsen felgyorsíthatja a gyógyulást, illetve használatukkal mûtétek kerülhetôk el 8. A korábban említett és remélt elônyök mellett újfajta szövôdmények is jelentkeztek (például sarjszövet okozta elzáródás), és sok esetben differenciáldiagnosztikai problémákat vethetnek fel (például sarjszövet vagy falatelakadás). Ezek ismerete az érintett radiológiai osztályokon rendkívül fontos. Külön kérdést jelent benignus betegség esetén a stent benthagyásának idôtartama, illetve eltávolíthatósága 9, 10. Új lehetôség a sarjszövetképzôdés elkerülésére a mûanyag 11, illetve az úgynevezett biológiai úton lebomló stentek használata 12. Irodalom 1. Szentkereszty Z, Szegedi L, Boros M, Kiss S, Gál I, Kiss G, et al. Szubtotalis nyelôcsô-resectio után kialakult nyaki anastomosisszûkület endoszkópos tágítása és annak eredményei. Orv Hetil 2006;147(17): Song HY, Park SI, Do YS, Yoon HK, Sung KB, Sohn KH, et al. Expandable metallic stent placement in patients with benign esophageal strictures: results of long-term follow-up. Radiology 1997;203: Austin AS, Khan Z, Cole AT, Freeman JG. Placement of esophageal self-expanding metallic stents without fluoroscopy. Gastrointest Endosc 2001;54: Eleftheriadis E, Kotzampassi K. Endoprothesis implantation at the pharyngo-esophageal level. Problems, limitations and challenges. World J Gastroenterol 2006;12: Radecke K, Lang H, Frilling A, Gerken G, Treichel U. Successful sealing of benign esophageal leaks after temporary placement of a self-expanding plastic stent without fluoroscopic guidance. Z Gastoenterol 2006;44: Therasse E, Oliva VL, Lafontaine E, Perreault P, Giroux MF, Soulez G. Balloon dilation and stent placement for esophageal lesions. Indications, methods and results. Radiographics 2003;23: Peters JH, Craanen ME, van der Peet DL, Cuesta MA, Mulder CJ. Self-expanding metal stents for the treatment of intrathoracic esophageal anastomotic leaks following esophagectomy. Am J Gastroenterol 2006;101: Lindenmann J, Matzi V, Porubsky C, Anegg U, Sankin O, Gabor S, et al. Self-expandable covered metal tracheal type stent for sealing cervical anastomotic leak after esophagectomy and gastric pull-up: pitfalls and possibilities. Ann Thorac Surg 2008;85: Roy-Choudhury SH, Nicholson AA, Wedgwood KR, Mannion RA, Sedman PC, Royston CM, et al. Symptomatic malignant gastroesophageal anastomotic leak: management with covered metallic esophageal stents. AJR Am J Roentgenol 2001;176: Yoon CJ, Shin JH, Song HY, Lim JO, Yoon HK, Sung KB. Removal of retrievable esophageal and gastrointestinal stents: experience in 113 patients. AJR Am J Roentgenol 2004;183: Freeman RK, Ascioti AJ, Wozniak TC. Postoperative esophageal leak management with the Polyflex esophageal stent. J Thorac Cardiovasc Surg 2007;133: Saito Y, Tanaka T, Andoh A, Minematsu H, Hata K, Tsujikawa T, et al. Usefulness of biodegradable stents constructed of poly-l-lactic acid monofilaments in patients with benign esophageal stenosis. World J Gastroenterol 2007;13: M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(3 4):

A posztintubációs oesophagotrachealis fistulák sebészi kezeléséről két operált eset kapcsán

A posztintubációs oesophagotrachealis fistulák sebészi kezeléséről két operált eset kapcsán KAZUISZTIKA A posztintubációs oesophagotrachealis fistulák sebészi kezeléséről két operált eset kapcsán Balázs Ákos dr. Kupcsulik Péter dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. Sebészeti

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet A carotisarteria szűkületének javasolt ellátási módját alapvetően befolyásolja, ha a szűkület mindkét oldalon szignifikáns mértékű, ha a szűkület oka előzetes nyaki besugárzás, illetve ha a betegnek intracranialis

Részletesebben

Palliatív endoszkópia az onkológiában

Palliatív endoszkópia az onkológiában Palliatív endoszkópia az onkológiában Dr Topa Lajos Szent Imre Egyetemi OktatókórházKórház, Budapest Gasztroenterológia Nyelőcsőtumorok palliatív kezelése A vékony és vastagbél tumoros szűkületeinek palliatív

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

FEJEZETCÍM: A nasogastricus diagnosztikus, terápiás és tápláló szonda valamint a Sengstaken-Blakemore szonda behelyezése. A fejezet célja...

FEJEZETCÍM: A nasogastricus diagnosztikus, terápiás és tápláló szonda valamint a Sengstaken-Blakemore szonda behelyezése. A fejezet célja... FEJEZETCÍM: A nasogastricus diagnosztikus, terápiás és tápláló szonda valamint a Sengstaken-Blakemore szonda behelyezése A fejezet célja... 2 Alapfogalmak/fogalomtár... 2 A nasogastricus szonda levezetése...

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Timea Farkas Click here if your download doesn"t start

Részletesebben

Achalasia és Zenker diver1culum. Endoszkópos terápia. Gyökeres Tibor MHEK, Gasztroenterológia

Achalasia és Zenker diver1culum. Endoszkópos terápia. Gyökeres Tibor MHEK, Gasztroenterológia Achalasia és Zenker diver1culum Endoszkópos terápia Gyökeres Tibor MHEK, Gasztroenterológia Achalasia cardiae Mo8litási zavar myentericus neuronok X nyelészavar (>90%), emésztetlen étel regurgitáció (76-91%),

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

NANOS. Patient Brochure. Endokrin orbitopathia (Graves-Basedow-kór)

NANOS. Patient Brochure. Endokrin orbitopathia (Graves-Basedow-kór) NANOS Patient Brochure Endokrin orbitopathia (Graves-Basedow-kór) Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

I, A nyelőcső nyálkahártya sérülés (lézió) és vérbő, gyulladásos elváltozás (erythema) nem összefüggő, csak foltokban látható.

I, A nyelőcső nyálkahártya sérülés (lézió) és vérbő, gyulladásos elváltozás (erythema) nem összefüggő, csak foltokban látható. Fiziológiás Reflux Fiziológiás körülmények között, azaz normál élettani körülmények között a savanyú vagy ritkábban a lúgos gyomornedv tartalom időnként a nyelőcsőbe jut (ezt hívjuk Reflux -nak), és annak

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. KASZA GÁBOR, DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. MENYHEI GÁBOR, DR. SZABÓ MÁRIA,

Részletesebben

kórtani jellemzői Balázs Ákos, Kupcsulik Péter K., Galambos Zoltán Semmelweis Egyetem, I. sz. Sebészeti Klinika, Budapest

kórtani jellemzői Balázs Ákos, Kupcsulik Péter K., Galambos Zoltán Semmelweis Egyetem, I. sz. Sebészeti Klinika, Budapest Nyelőcsőtumor-eredetű oesophago-respiratoricus fistulák kórtani jellemzői Balázs Ákos, Kupcsulik Péter K., Galambos Zoltán Semmelweis Egyetem, I. sz. Sebészeti Klinika, Budapest A nyelőcsőtumor következtében

Részletesebben

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12.

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12. SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12.00, 2x45 perc) II. 10. Általános radiológia. Dr. Arany-Tóth II.17. A csontok és ízületek

Részletesebben

A mellkasi szervek intervenciós radiológiája. Rostás Tamás PTE KK Radiológiai Klinika

A mellkasi szervek intervenciós radiológiája. Rostás Tamás PTE KK Radiológiai Klinika A mellkasi szervek intervenciós radiológiája Rostás Tamás PTE KK Radiológiai Klinika Csoportosítás Invazív beavatkozások röntgen UH CT EUS jelölés vezérelt mintavétel PTA Vascularis stent, stentgraft thrombolysis

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

Gyógytea-fogyasztási szokások napjainkban egy felmérés tapasztalatai

Gyógytea-fogyasztási szokások napjainkban egy felmérés tapasztalatai 2015. április GYÓGYSZERÉSZET 207 Gyógyszerészet 59. 207-212. 2015. Gyógytea-fogyasztási szokások napjainkban egy felmérés tapasztalatai Peták Zsolt 1 és Csupor Dezső 2 A gyógyteák csoportja jogi és szakmai

Részletesebben

KRÓNIKUS INTESTINALIS ISCHAEMIA

KRÓNIKUS INTESTINALIS ISCHAEMIA KRÓNIKUS INTESTINALIS ISCHAEMIA Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Alapvetõ megfontolások DEFINÍCIÓ A krónikus intestinalis ischaemia (CII) egy multiplex

Részletesebben

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit December 1. az AIDS világnapja 1th December is the World AIDS Day forrai.judit@med.semmelweis-univ.hu Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Initially submitted November 15, 2013; accepted for publication

Részletesebben

SEM MEL WEI S EGY ETE M

SEM MEL WEI S EGY ETE M SEM MEL WEI S EGY ETE M Általános Orvostudományi Kar II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Igazgató: Dr. Pajor Attila egyetemi tanár 1082 Budapest, VIII. Üllői út 78/A. A SZÜLÉS VEZETÉSE A SZÓBELI

Részletesebben

Virtuális bronchoszkópia: új noninvazív vizsgálati lehetõség a pulmonológiában

Virtuális bronchoszkópia: új noninvazív vizsgálati lehetõség a pulmonológiában ÚJABB VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK Virtuális bronchoszkópia: új noninvazív vizsgálati lehetõség a pulmonológiában Márk Zsuzsa dr. 1, Bajzik Gábor dr. 2, Repa Imre dr. 2 és Strausz János dr. 1 Pest Megyei Tüdőgyógyintézet,

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (011) 1. szám, pp. 75-8. PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Makó Ágnes PhD hallgató, I. évfolyam

Részletesebben

A vemhes kancák és a csikók fontosabb féregélősködők okozta fertőzöttségei

A vemhes kancák és a csikók fontosabb féregélősködők okozta fertőzöttségei A vemhes kancák és a csikók fontosabb féregélősködők okozta fertőzöttségei Farkas Róbert SZIE ÁOTK Parazitológiai és Állattani Tanszék, 1078 Budapest, István u. 2. Farkas.Robert@aotk.szie.hu Az utóbbi

Részletesebben

AKUT VERÕÉRKÓRKÉPEK, SEBÉSZETI SZEMPONTOK

AKUT VERÕÉRKÓRKÉPEK, SEBÉSZETI SZEMPONTOK ANGIOLÓGIA AKUT VERÕÉRKÓRKÉPEK, SEBÉSZETI SZEMPONTOK Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság Definíció Etiológia Hirtelen (órákon belül) kialakult artériaelzáródás, amely az ellátási területen heveny

Részletesebben

Műtéti beleegyező nyilatkozat és tájékoztatás

Műtéti beleegyező nyilatkozat és tájékoztatás Műtéti beleegyező nyilatkozat és tájékoztatás Alulírott..(szül. hely és idő:.) jelen nyilatkozat aláírásával tanúsítom, hogy engem dr. Kovács Viktória fül-orr-gégész és audiológus szakorvos mint a műtétet

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika A perioperatív-, posztoperatív időszak problémái, műtéti szövődmények

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika A perioperatív-, posztoperatív időszak problémái, műtéti szövődmények A perioperatív-, posztoperatív időszak problémái, műtéti szövődmények Dr. Szűcs Ákos Mi a sebészet? A sebész olyan belgyógyász, aki operál is! Sebészeti alapfogalmak Műtéti indikáció és kontraindikáció:

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

III./15.5. Malignus phaeochromocytoma

III./15.5. Malignus phaeochromocytoma III./15.5. Malignus phaeochromocytoma Igaz Péter, Tóth Miklós, Rácz Károly Ebben a tanulási egységben a malignus phaeochromocytoma tüneteinek, diagnosztikájának valamint a kezelés lehetőségeinek az áttekintése

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Intervenciós radiológia és sugárterápia

Intervenciós radiológia és sugárterápia Intervenciós radiológia és sugárterápia Hadjiev Janaki dr. Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum, Kaposvár A keresztmetszeti képalkotás forradalmi szerepe, a céltérfogat pontosabb meghatározása a CT-

Részletesebben

Az anamnézis felvétel sajátosságai tüdıbetegségek esetén

Az anamnézis felvétel sajátosságai tüdıbetegségek esetén Az anamnézis felvétel sajátosságai tüdıbetegségek esetén Dr. Szőcs Gabriella, Dr. Szabó Zoltán DE OEC Belgyógyászati Intézet Anamnézis Jelen panaszok Családi anamnézis Elızı betegségek Foglalkozás Szociális

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján

ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján Analysis of Higher Education as a Competitive Market on the Basis of Porter-Model Nowadays it is essential to carry out marketing

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

TRACOE HANGPROTÉZIS BETEGTÁJÉKOZTATÓ

TRACOE HANGPROTÉZIS BETEGTÁJÉKOZTATÓ TRACOE HANGPROTÉZIS BETEGTÁJÉKOZTATÓ 1.1 Működési módok FIGYELEM: Ezt a termékinformációt a TRACOE hangprotézis használatba vétele előtt a beteggel ismertetni kell, és alaposan el kell olvastatni vele.

Részletesebben

Mennyit termelhetünk a felszín alatti vízkészletekbıl? DR. VÖLGYESI ISTVÁN

Mennyit termelhetünk a felszín alatti vízkészletekbıl? DR. VÖLGYESI ISTVÁN 1 Mennyit termelhetünk a felszín alatti vízkészletekbıl? DR. VÖLGYESI ISTVÁN Kulcsszavak: hidrogeológia, kitermelhetı vízkészletek, víztermelés környezeti korlátai, utánpótlódás, parti szőrés, kolmatáció

Részletesebben

Végtagfájdalom szindrómák

Végtagfájdalom szindrómák www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Végtagfájdalom szindrómák Verzió 2016 1. Bevezetés Számos gyermekkori betegség okozhat végtagfájdalmat. A végtagfájdalom szindróma" egy általános kifejezés

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika Az epeutak sebészete

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika Az epeutak sebészete Az epeutak sebészete Dr. Szíjártó Attila Története: 1882 Carl Langenbuch: első cholecystectomia 1890 Kehr: extrahepatikus epesebészet kidolg 1931 Mirizzi: periop. Cholangiographia 1942 Caroli: radiomanometria

Részletesebben

A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN

A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN Balogh Éva Jósa András Megyei Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Nyíregyháza Angeli István Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizika Tanszék A civilizációs ártalmaknak,

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

medicus universalis 2006. szeptember október 151

medicus universalis 2006. szeptember október 151 szerk rovat IX. 9/26/06 21:07 Page 1 A 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG KEZELÉSE. MIT SEGÍT A VÉRCUKOR ÖNELLENÔRZÉS? Martin S. - Diabetes 2005: 54 (Suppl. 1) Napjainkig a vércukorszint önellenôrzése általában

Részletesebben

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, IV.évfolyam 2012/2013. 1. félév, 7. szemeszter (Kedd: 8.15-11.00)

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, IV.évfolyam 2012/2013. 1. félév, 7. szemeszter (Kedd: 8.15-11.00) SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, IV.évfolyam 2012/2013. 1. félév, 7. szemeszter (Kedd: 8.15-11.00) IX. 4. A nyílt sérülések és azok osztályozása Dr. Tóth 3 óra A nyílt sérülések megjelenési formái

Részletesebben

A FENYŐHELYETTESÍTÉS MŰSZAKI PROBLÉMÁI A KÜLÖNFÉLE FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKEN

A FENYŐHELYETTESÍTÉS MŰSZAKI PROBLÉMÁI A KÜLÖNFÉLE FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKEN Zágonl István: A FENYŐHELYETTESÍTÉS MŰSZAKI PROBLÉMÁI A KÜLÖNFÉLE FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKEN Í34.0.88:174.7:S3 Ismeretes, hogy a második világháborút követő időszakban a fafelhasználásnak általános, azon

Részletesebben

C M Y K Verzió: 2 REF 5010 AMED-TECH

C M Y K Verzió: 2 REF 5010 AMED-TECH Verzió: 2 REF 5010 Tartalom A TENS indikációs területei, kontraindikációk 3 Mire használható a készülék? 4 A biztonságra vonatkozó fontos megjegyzések 5 A készülék elemei 6 Ábrák 7 Mûszaki adatok 7 A készülék

Részletesebben

A szájelváltozások jelentôsége

A szájelváltozások jelentôsége A szájelváltozások jelentôsége diabéteszes betegeknél EISENHAUERNÉ FÖRDÔS ANDREA Az oktatóanyag A MAgyAr diabetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr diabetes

Részletesebben

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA Infektológiai Szakmai Kollégium Az invazív (akut hematogén) candidiasis bizonyos kockázati csoportba sorolható betegek körében elõforduló súlyos

Részletesebben

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS A politikai és gazdasági rendszerváltás gyors és sok vonatkozásban nem várt változásokat eredményezett

Részletesebben

II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk

II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk Bánsághi Zoltán A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a percután ablációs módszerek közül az alkoholos roncsolás technikáját. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

A keringési szervrendszer megbetegedései

A keringési szervrendszer megbetegedései A keringési szervrendszer megbetegedései A szívbetegségek fajtái: A szív betegségeit három fő csoportba sorolhatjuk be: léteznek veleszületett szívhibák, gyulladásos szívbetegségek és a koszorúerek betegségéből

Részletesebben

Kérdések és válaszok az influenzáról

Kérdések és válaszok az influenzáról Kérdések és válaszok az influenzáról Forrás: Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) honlapja http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/basic_facts/pages/qa_seasonal_influenza.aspx

Részletesebben

Leukémia (fehérvérûség)

Leukémia (fehérvérûség) Leukémia (fehérvérûség) Leukémia - fehérvérûség A leukémia a rosszindulatú rákos megbetegedések azon formája, amely a vérképzõ sejtekbõl indul ki. A leukémia a csontvelõben lévõ éretlen és érettebb vérképzõ

Részletesebben

A fájdalom mindig egyedi, két ember fájdalma soha nem hasonlítható össze. A fájdalomtűrő képesség azonban nem értékmérője az embernek.

A fájdalom mindig egyedi, két ember fájdalma soha nem hasonlítható össze. A fájdalomtűrő képesség azonban nem értékmérője az embernek. A fájdalom mindig egyedi, két ember fájdalma soha nem hasonlítható össze. A fájdalomtűrő képesség azonban nem értékmérője az embernek. A fájdalomról mindnyájuknak van valamilyen szintű tapasztalati tudása,

Részletesebben

A laparoszkópos sebészet invazivitásának csökkentése természetes szájadékok és hasfali defektusok felhasználásával a műtéti specimen eltávolítására

A laparoszkópos sebészet invazivitásának csökkentése természetes szájadékok és hasfali defektusok felhasználásával a műtéti specimen eltávolítására EREDETI KÖZLEMÉNY A laparoszkópos sebészet invazivitásának csökkentése természetes szájadékok és hasfali defektusok felhasználásával a műtéti specimen eltávolítására Lukovich Péter dr. 1 Bokor Attila dr.

Részletesebben

SZÍVINFARKTUS. Készítette: Molnár Dávid 11/i

SZÍVINFARKTUS. Készítette: Molnár Dávid 11/i SZÍVINFARKTUS Készítette: Molnár Dávid 11/i Szív feladata A szív fő funkciója a kamrákból a vér folyamatos kipumpálása a nagyerekbe, ezzel a szervezet egészének vérellátásában központi szerepet tölt be.

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

1. Az emésztôrendszerrôl általában

1. Az emésztôrendszerrôl általában 1. Az emésztôrendszerrôl általában Az emésztôrendszer a szájüregtôl a végbélnyílásig tart. A nyelôcsövet a gyomor, azt pedig a vékonybél követi. A nyelôcsô tulajdonképpen a mellkasban helyezkedik el, a

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Glucobay 50 mg tabletta Glucobay 100 mg tabletta akarbóz

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Glucobay 50 mg tabletta Glucobay 100 mg tabletta akarbóz Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Glucobay 50 mg tabletta Glucobay 100 mg tabletta akarbóz Mielott

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei

Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei Eredeti közlemény Bánóczy Jolán 1, Bakó Attila 2, Dombi Csaba 3, Ember István 4, Kósa Zsigmond 2, Sándor János 4, Szabó György 5 1 Semmelweis

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED A mellkas vizsgálata I. rész Nagy Endre SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED Indikáció panasz vagy tünet esetén: a mellkasi szervek elváltozásainak, betegségének vagy sérülésének gyanújakor,

Részletesebben

A pleura betegségei. Dr. Póder György. Pulmonológiai továbbképzı 2010.

A pleura betegségei. Dr. Póder György. Pulmonológiai továbbképzı 2010. A pleura betegségei Dr. Póder György Pulmonológiai továbbképzı 2010. A pleura anatómiájáról A két tüdıt borító mellhártya parietalis felszínét a szubatmoszférális nyomás rögzíti a mellkasfalhoz. A mediastinum

Részletesebben

Mellkasi szindrómák fizikális eltérései

Mellkasi szindrómák fizikális eltérései Mellkasi szindrómák fizikális eltérései Infiltratio Pneumonia Embolia pulmonum Atelectasia Pleuralis folyadékgy kgyülem Pneumothorax Mediastinalis tumor Infiltrátum tum okok Exsudatum,, tumor, vér v r

Részletesebben

NANOS. Patient Brochure. Pseudotumor Celebri

NANOS. Patient Brochure. Pseudotumor Celebri NANOS Patient Brochure Pseudotumor Celebri Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is without warranty and for

Részletesebben

Gépalapok, szerkezetek vizsgálata mozgás megjelenítéssel

Gépalapok, szerkezetek vizsgálata mozgás megjelenítéssel www.aastadium.hu Gépalapok, szerkezetek vizsgálata mozgás megjelenítéssel A piaci verseny a gépek megbízhatóságának növelésére kényszeríti az ipart, ezáltal elősegíti a diagnosztikai módszerek körének

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika Computer Tomographia 1967.Első CT felvétel.mérés:9nap. Megjelenítés:2,5 óra számítógépes munka után. 1974.Első

Részletesebben

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon Dózsa Csaba, Budapesti Corvinus Egyetem Kiss Zsolt, Nagy Júlia, Kerekesné Ketzer Éva,

Részletesebben

RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA

RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA Németh Ágnes 1, Kovács Balázs 2 1 doktorandusz, 2 egyetemi docens 1,2 Miskolci

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van:

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van: Szívvel a stroke ellen! - Háttéranyag Az agyi érkatasztrófa (szélütés) okai Tünetei bár hasonlóak, mégis két jól elkülöníthető oka van: az agyi infarktus, melynek hátterében az agyat ellátó ér elzáródása

Részletesebben

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával A Fõvárosi Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával DR. BABAY MIKLÓS, DR. VÁRADI ÉVA ÖSSZEFOGLALÁS A szerzõk beszámolnak

Részletesebben

Carcinoma basocellulare plasztikai sebészeti kezelése lokális lebenyekkel az arcon

Carcinoma basocellulare plasztikai sebészeti kezelése lokális lebenyekkel az arcon A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Bőrgyógyászati Osztály Bőrsebészeti Részleg, Kecskemét 1, a Semmelweis Egyetem ÁOK I.sz. Sebészeti Klinika, Budapest 2 és az Országos Onkológiai Intézet Fej Nyak,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES Zádori Gyöngyi irodavezető-helyettes Hunyadi László tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES A kis nyílású hídszerkezetek anyaga

Részletesebben

Dr. habil. Pajor László

Dr. habil. Pajor László Dr. habil. Pajor László Dr. habil. Pajor László CIKKEK: - Pajor L., Kisbenedek L.: Urotraumatológia. - módszertani levél Magyar Urológia 17; 1, 35-46: 2005. - Németh I., Sükösd F., Béli L., Kiss A., Pajor

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 1 Issue 3 Gödöllı 2005 208 ÁLLATJÓLLÉT A MŐSZAKI GYAKORLATBAN Pazsiczki Imre FVM Mezıgazdasági Gépesítési

Részletesebben

Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon

Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon Dr. Köll Gábor, Dr. Petru oga, "tefan Gu$iu, C&t&lin oga Kolozsvári szaki Egyetem Abstract This

Részletesebben

KEDVES BETEGÜNK, KEDVES SZÜLŐK!

KEDVES BETEGÜNK, KEDVES SZÜLŐK! KEDVES BETEGÜNK, KEDVES SZÜLŐK! Az elvégzett műtéti beavatkozást követően közvetlenül, Ön (Önök gyermeke) az intenzív terápiás osztályon kerül elhelyezésre. Szükséges, hogy a műtét előtt ismeretet szerezzen

Részletesebben

KEDVES BETEGÜNK, KEDVES SZÜLŐK!

KEDVES BETEGÜNK, KEDVES SZÜLŐK! KEDVES BETEGÜNK, KEDVES SZÜLŐK! Az elvégzett műtéti beavatkozást követően közvetlenül, Ön (Önök gyermeke) az intenzív terápiás osztályon kerül elhelyezésre. Szükséges, hogy a műtét előtt ismeretet szerezzen

Részletesebben