mailingleitner hungary

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mailingleitner hungary"

Átírás

1 OLDAL 1/6 JÚLIUS 2014 SEITE 1/6 JULI 2014 Tisztelt Ügyfeleink! Idén nyáron az adótörvények kapcsán több módosító csomagot is tárgyalt a magyar Parlament, illetve voltak olyan korábbi jogszabályváltozások melyek most lépnek hatályba. Tekintettel a változások nagy számára, adótípusonként külön mailingleitnerrel szeretnénk Önöket tájékoztatni. Jelen hírlevelünkben a frissen bevezetett, majd még hatályba lépés előtt módosított új reklámadó törvény szabályaira szeretnénk felhívni a figyelmüket. 1 A magyar Parlament június 11-én kivételes eljárásban megszavazta a médiában széles körben vitatott reklámadó bevezetését, amely a Köztársasági Elnök aláírása után június 17-én kedden 2014/XXII. szám alatt jelent meg a Magyar Közlönyben. A tervek szerint a törvény július 18-án lépett volna hatályba, azonban július 4-én a Parlament elfogadta a reklámadó törvény módosítását és hatályba lépésének halasztását, melyet július 15-én hirdettek ki. Sehr geehrte Klienten, das ungarische Parlament hat in diesem Sommer bereist mehrere Gesetzesentwürfe im Zusammenhang mit Steuergesetzen behandelt. Des Weiteren gibt es auch frühere Gesetzesänderungen, die jetzt in Kraft treten. In Bezug auf die große Anzahl der Änderungen informieren wir Sie über jede Steuerart im Rahmen eines separaten mailingleitners. In unserem aktuellen Newsletter dürfen wir Sie auf die Regelungen des neulich eingeführten, jedoch bereits vor seinem Inkrafttreten modifizierten, aufmerksam machen. 1 Das ungarische Parlament hat am 11. Juni 2014 die Einführung der im Rahmen eines Sonderverfahrens verabschiedet, das in den Medien heftig diskutiert wird. Nachdem das Gesetz vom Staatspräsidenten unterzeichnet wurde, wurde es im Amtsblatt vom 17. Juni 2014 (Dienstag) als Gesetz Nr. XXII vom 2014 veröffentlicht. Planmäßig hätte das Gesetzes am 18. Juli 2014 erfolgt, das Parlament hat jedoch am 4. Juli 2014 die Modifizierung des und gleichzeitig die Verschiebung seines Inkrafttretens verabschiedet und es am 15. Juli 2014 veröffentlicht. A fentiek eredményeként a reklámadó törvény, módosított szöveggel augusztus 15-én fog hatályba lépni. Als Ergebnis wird das modifizierte gesetz am 15. August 2014 in Kraft treten. Mindez azonban nem érinti a tényt, hogy az első adóbevallási és adóelőleg fizetési et augusztus 21-ig kell teljesíteni. Unabhängig davon ist die erste erklärung bis zum 21. August 2014 einzureichen und die erste Steuervorauszahlungspflicht ist auch bis zu diesem Datum zu erfüllen.

2 OLDAL 2/6 JÚLIUS 2014 SEITE 2/6 JULI Az új adónem a reklámok közzétételéből származó bevételeket és a reklámköltéseket adóztatja. Nem csupán a médiaszolgáltatókra, hanem szektortól függetlenül valamennyi jelentős reklámtevékenységet folytató vállalkozásra is hatással lesz. Elsődleges adókötelezettként a médiaszolgáltatók és a saját célú reklámot folytatók merülnek fel, ám a reklám tartalmat megrendelő adóalanyok is kötelezetté válhatnak. 3 Az elsődleges adókötelezettek köre kiterjed a médiatartalom- ill. média szolgáltatókra; a sajtótermékek kiadójára; a szabadtéri reklámhordozót, járművet, nyomtatott anyagot, ingatlant reklám céljára hasznosító személyekre és szervezetekre, valamint a reklám közzétevőjére. 2 Durch diese neue Steuerart werden die Einnahmen izm der Veröffentlichung von Werbungen bzw den Werbungskosten besteuert. Von der werden nicht nur Mediendienstleister sondern sektorenunabhängig sämtliche Unternehmen, die eine bedeutende Werbetätigkeit ausüben, betroffen sein. Als primäre Steuerpflichtige gelten ua die Mediendienstleister bzw Unternehmen, die Eigenwerbung ausüben, wobei auch die Auftraggeber betreffend Werbungsinhalte zu Steuerpflichtigen werden können. 3 Der Kreis der Steuerpflichtigen erstreckt sich auf Medien- bzw Medieninhaltsdienstleister, Verleger von Presseerzeugnisen von auf Personen bzw Organisationen die Freilichtwerbeträger, Fahrzeuge, gedruckte Materialien oder Immobilien für Werbungszwecke nutzen sowie auf diejenigen, die Werbungen veröffentlichen. Az ún. saját célú reklám, azaz az önreklám is adóet von maga után, amely minden a jogszabályi en túlmenő tájékoztatási, marketing vagy értékesítési tevékenységet magában foglal. A saját célú reklám tárgya lehet minden a cég terméke, áruja, szolgáltatása, tevékenysége, neve vagy egyéb megjelenése. Im Fall von Werbungen für eigene Nutzen, sog Eigenwerbungen, entsteht ebenso die pflicht. Unter diesem Begriff sind sämtliche Kommunikations-, Marketings- bzw Vertriebstätigkeiten zu verstehen, die nicht gesetzlich vorgeschrieben wurden. Eigenwerbungen können eigene Produkte, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten, Namen oder sonstige Erscheinungen des Unternehmens betreffen. Az adó alapja az adóköteles tevékenységből származó nettó árbevétel amelybe továbbá (amennyiben érintettek) a reklámértékesítő ügynökségek hasznát is be kell számítani, ha azok egyébként a számviteli törvény szerinti kapcsolt viszonyban vannak a reklámadó törvény szerinti adóalannyal. Als Steuerbemessungsgrundlage ( BMGL ) gelten die Nettoumsatzerlöse aus steuerpflichtiger Tätigkeit in die (falls relevant) auch die Gewinne der Werbungsagenturen einzuberechnen sind, wenn diese als verbundene Unternehmen des pflichtigen gemäß dem ungarischen Rechnungslegungsgesetzes anzusehen sind.

3 OLDAL 3/6 JÚLIUS 2014 SEITE 3/6 JULI 2014 A saját célú reklám közzététele esetén a reklám közzétételével kapcsolatban közvetlenül felmerült költség az adó alapja. A társasági adó szerinti kapcsolt felek adóalapját összevontan kell meghatározni: azaz az egyedi adóalapokat először össze kell adni, az adót a magasabb összeg után megállapítani, majd az egyedi adóalapok arányában kell megosztani. Kivételes szabályként 2014-ben a Tao/Szja törvény szerinti veszteség 50 %- ával lehet csökkenteni a reklámadó alapját, ha az adóalany 2013-ban számvitelileg is veszteséges volt (azaz ha az adózás előtti eredmény is nulla vagy negatív volt). Az így felhasznált veszteséget a Tao/Szja szerint még egyszer már nem lehet felhasználni. Im Fall von Eigenwerbungen sind die direkten Kosten izm der Veröffentlichung von Werbungen als Steuerbemessungsgrundlage zu betrachten. Die -BMGL ist im Fall von verbundenen Unternehmen is des ungarischen Körperschaftsteuergesetzes gemeinsam zu bestimmen: die einzeln kalkulierten Steuerbemessungsgrundlagen sind zunächst zu addieren und der betrag ist danach gemäß dem kumulierten BMGL zu bestimmen und im Anteil der einzelnen Steuerbemessungsgrundlagen aufzuteilen. Wenn der Steuerpflichtige 2013 defizitär war (das Ergebnis vor Steuern Null oder negativ war), kann die - BMGL für 2014 (als Sonderregelung) mit 50 % der Verluste gemäß dem Körperschaftsteuer- oder Einkommensteuergesetz reduziert werden. Eine weitere Anwendung der gemäß den obigen bereits angewandten Verluste für körperschaft- oder einkommensteuerliche Zwecke ist jedoch nicht erlaubt. Az adó mértéke sávosan progresszív: az adóalap első 500 millió forintjáig 0 %, míg a legfelső kulcs az adóalap 20 milliárd forintot meghaladó része után 40 %. Der satz ist stufig progressiv: der Eingangssteuersatz ist bis zum HUF 500 Mio 0 % (rd EUR 1,6 Mio), wobei der Spitzensteuersatz für den Teil der BMGL über HUF 20 Milliarden (rd EUR 67 Mio) 40 % beträgt. 4 4 Bármilyen reklám adóe havi 2,5 millió Ft-os költés felett átszáll a megrendelőre, ha az adófizetésre elsődlegesen kötelezett nem nyilatkozik arról, hogy bevallja és befizeti az adót, vagy arra egyébként nem kötelezett. Von der wird jedoch der Auftraggeber über monatliche Kosten ihv HUF 2,5 Mio (rd EUR 8.333) belastet sein, falls der primäre Steuerpflichtige nicht deklariert, dass er den Steuerbetrag melden und entrichten wird oder dazu nicht verpflichtet ist.

4 OLDAL 4/6 JÚLIUS 2014 SEITE 4/6 JULI 2014 Erklärung und Entrichtung von Itt az adó mértéke 20 %, melyet havonta kell megállapítani. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy bármilyen reklám közzétételével kapcsolatban felmerült költség nem a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, azaz a társasági adóban el nem ismert költségnek minősül (azzal a társasági adó alapját meg kell növelni), ha az adófizetésre kötelezett nem nyilatkozik arról, hogy a reklámadót bevallja és befizeti, vagy arra egyébként nem kötelezett. Ezt a szabályt a 2,5 milliós havi korláttól függetlenül, az alatt is alkalmazni kell. 5 A reklámadót az általános szabályok szerint május 31-ig kell bevallani. Adóelőleg fizetési két részletben jelentkezik július 20-ig és október 20-ig; továbbá év végén december 20-ig feltöltési gel is kell számolni. In diesem Fall beträgt der satz 20 %, und die Steuer ist monatlich zu bestimmen. Diesbezüglich dürfen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass sämtliche Werbungskosten als nicht mit der unternehmerischen Tätigkeit verbundene, betreffend Körperschaftsteuer nicht anerkannte Kosten gelten (und die KöSt-BMGL erhöhen), wenn der primäre Steuerpflichtige nicht deklariert, dass er den Steuerbetrag melden und entrichten wird oder dazu nicht verpflichtet ist. Diese Regelung ist unabhängig von der oa monatlichen Untergrenze ihv HUF 2,5 Mio und demzufolge im Fall von geringeren monatlichen Kosten anzuwenden. 5 Die erklärung ist nach dem Hauptregel bis zum 31. Mai einzureichen. Die vorauszahlungspflicht ist jährlich zweimal, bis zum 20. Juli und 20. Oktober, sowie eine Aufstockungspflicht bis zum 20. Dezember, zu erfüllen. A fentiektől eltérően a adóévre vonatkozó adóelőleget a 2013-as tényadatok alapján augusztus 20. (a nemzeti ünnep miatt augusztus 21)-ig kell bevallani, az első részletet eddig az időpontig, a második részletet pedig november 20-ig kell megfizetni. Év végén december 20-i határidővel az előleget fel kell tölteni az ez évre várható adó összegéig. Betreffend das Steuerjahr 2014 sind Sonderregelungen zu beachten: die vorauszahlungen sind bis zum 20. August (infolge des Nationalfeiertags bis zum 21. August) aufgrund den Angaben betreffend 2013 zu melden, und die erste Vorauszahlung ist bis zu diesem Datum, die zweite bis zum 20. November 2014 zu entrichten. Die vorauszahlungen sind bis zum 20. Dezember 2014 bis zur Höhe des vorkalkulierten Jahressteuerbetrags zu ergänzen (Aufstockungspflicht). Az első előleg bevallási és fizetési időpontja tehát augusztus 21. Gemäß dem Obigen ist die Frist zur Meldung und Entrichtung der ersten vorauszahlung der 21. August 2014.

5 OLDAL 5/6 JÚLIUS 2014 SEITE 5/6 JULI A törvény szövege ugyanakkor olyan sok kérdést vet föl, és hagy nyitva, amely bizonytalanságot eredményez és megkívánja, hogy pl. a saját célú reklám kapcsán felmerülő adóet minden egyes helyzetre egyedileg vizsgáljuk meg. Az egyes cégeknél ráadásul a különböző adói jogcímek együttesen is felmerülhetnek: pl. áruház láncok (reklám bevételek és saját célú reklám kapcsán is), vagy bármely iparágban (saját célú reklám és másodlagos ). Szükséges ezért a reklám tevékenységek tételes átvilágítása annak megállapítására, hogy mely kommunikációs, tájékoztatási, értékesítési célú tevékenységek esnek a törvény hatálya alá, hiszen csak ezt követően határozható meg, hogy a költségeknek mely része után kell adót fizetni. Érdemes továbbá megvizsgálni az érvényben lévő beszállítói szerződéseket és a tervezett marketing-költségvetést is. 5 Mehrere Fragen werden jedoch vom Gesetz gestellt und unbeantwortet gelassen, die zur Folge haben und es ist notwendig ua, dass die Steuerpflicht im Fall von Eigenwerbungen einzeln zu prüfen ist. Die verschiedenen Rechtstitel für die Entstehung der pflicht können im Fall von bestimmten Unternehmen gemeinsam auftreten: zb im Fall von Discounterketten (Werbungseinnahmen und Eigenwerbungen) oder in jeder Branche (Eigenwerbung und sekundäre Steuerpflicht). Aus diesem Grund sind die Werbetätigkeiten ausführlich zu prüfen, damit bestimmt werden kann, welche Tätigkeiten betreffend Kommunikation, Marketing und Vertrieb unter der Geltung der fallen. Erst danach kann nämlich identifiziert werden, nach welchen Kostenteilen die zu entrichten. ist. Des Weiteren ist es empfehlenswert, die gültigen Zuliefererverträge und das geplante Marketingsbudget zu überprüfen. A számításokat azoknak is el kell végezni, akik nem érik el az 500 milliós értékhatárt, és esetleg nullás bevallást nyújtanak majd be. Hiszen egy ellenőrzés során az adóhatóság vizsgálhatja majd a mentesség jogosságát. Vagyis minden vállalkozásnak érdemes pontos nyilvántartást vezetnie arról, hogy mit vett figyelembe reklámadó-e megállapításakor. Die Berechnungen sind auch von den Steuerpflichtigen durchzuführen, die die Untergrenze ihv HUF 500 Mio nicht erreichen und dadurch eine Nullerklärung zu erstellen haben. Im Rahmen einer Betriebsprüfung kann nämlich das Finanzamt die Rechtsmäßigkeit der Steuerfreiheit überprüfen. Aus diesem Grund ist es für jedes Unternehmen empfehlenswert, eine genaue Administration hinsichtlich der Bestimmung der pflicht zu führen.

6 OLDAL 6/6 JÚLIUS 2014 SEITE 6/6 JULI 2014 Kérdés esetén, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal, a reklámadó problémáira speciális adózási, jogi és számviteli szakemberekből álló csapattal állunk rendelkezésükre. Végezetül felhívjuk figyelmüket az utóbbi időben megjelent további blogbejegyzéseinkre, melyek számos gyakorlati kérdésben nyújthatnak segítséget. A LeitnerLeitner Budapest hivatalos blogját adózásról érthetően címmel az alábbi linken olvashatják: Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban, illetve egyéb, az adózást érintő területtel összefüggésben kérdésük merülne fel, kérjük, forduljanak hozzánk az ismert elérhetőségeinken. Zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir stehen Ihnen im Zusammenhang mit Ihren Fragen betreffend mit Spezialisten in den Bereichen Steuer-, Recht- und Rechnungswesen zur Verfügung. Zuletzt möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf die letzten Einträge in unserem steuerfachlichen Blog lenken, die Ihnen auch in einigen praktischen Fällen behilflich sein können. Sie können an unserem fachlichen Blog, welcher zurzeit nur in ungarischer Sprache verfügbar ist, unter folgendem Link recherchieren: Wir hoffen, dass Sie unseren aktuellen Newsletter nützlich finden. Sollten Sie irgendwelche Fragen bezüglich der obigen Themen oder anderer steuerfachlichen Fragen haben, wenden Sie sich an uns. Unsere Kontaktdaten finden Sie unten angeführt. további információért kérjük, forduljon: Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an: BUdaPeSt Judit Jancsa-Pék Márta Siklós T T E E linz Clemens Nowotny T E Márta Juhász Nóra Rácz T T E E beograd bratislava bucures ti budapest linz ljubljana praha salzburg sarajevo sofia warszawa wien zagreb zürich PUBLISHER/HERAUSGEBER Leitner + Leitner Tax Adótanácsadó Kft Kapás utca 6-12, Víziváros Office Center Irodaház B/IV, 1027 Budapest T F E E hírlevélnek kizárólagos célja az információnyújtás, ezért semmilyen körülmények között nem keletkeztet, illetve helyettesít adó- vagy jogi tanácsadás keretein belül nyújtott állásfoglalást. A hírlevélben foglaltak alkalmazásával kapcsolatban felelősséget nem vállalunk. Alle Angaben in diesem Newsletter dienen nur der Erst - information, enthalten keinerlei Rechts- oder Steuerberatung und können diese auch nicht ersetzen; jede Gewährleistung und Haftung ist ausgeschlossen.

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/6 JÚLIUS 2014 SEITE 1/6 JULI 2014 eljárni az időszaki elszámolású Transaktionen mit periodischer Abrechnung sind die alten Regelungen anzuwenden der EU- Tisztelt Ügyfeleink! Idén nyáron az adótörvények

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/6 JÚLIUS 2014 PAGE 1/6 JULY 2014 oldal/pagee 2 Tisztelt Ügyfeleink! Idén nyáron az adótörvények kapcsán több módosító csomagot is tárgyalt a magyar Parlament, illetve voltak olyan korábbi jogszabályváltozások

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary adó OLDAL 1/14 JÚLIUS 2015 SEITE 1/14 JULI 2015 Tisztelt Ügyfeleink! Verehrte Kunden! érintő adót érintő Hírlevelünkben a 2015. első félévében kihirdetett fontosabb adóról tájékoztatjuk Önöket. Csökkenő

Részletesebben

adóhíd steuerbrücke 2015 2 2015 JÚNIUS JUNI WTS Klient. A híd.

adóhíd steuerbrücke 2015 2 2015 JÚNIUS JUNI WTS Klient. A híd. adóhíd steuerbrücke 2015 2 2015 JÚNIUS JUNI WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2015 2 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! A 2016. évi adótörvény módosítások egy része már ismert. Körbejártuk

Részletesebben

adóhíd steuerbrücke 2014 1 2014 JANUÁR JANUAR WTS Klient. A híd.

adóhíd steuerbrücke 2014 1 2014 JANUÁR JANUAR WTS Klient. A híd. adóhíd steuerbrücke 2014 1 2014 JANUÁR JANUAR WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden

Részletesebben

adóhíd steuerbrücke 2014 3 2014 OKTÓBER OKTOBER WTS Klient. A híd.

adóhíd steuerbrücke 2014 3 2014 OKTÓBER OKTOBER WTS Klient. A híd. adóhíd steuerbrücke 2014 3 2014 OKTÓBER OKTOBER WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Közel 100 munkavállaló, több száz ügyfél, előadások tartása szakmai

Részletesebben

INFORMATIONSBRIEF HÍRLEVÉL. Über die angenommenen Gesetzänderungen 2015. a már elfogadott 2015-ös törvény változásokról.

INFORMATIONSBRIEF HÍRLEVÉL. Über die angenommenen Gesetzänderungen 2015. a már elfogadott 2015-ös törvény változásokról. HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF a már elfogadott 2015-ös törvény változásokról Über die angenommenen Gesetzänderungen 2015 Általános forgalmi adó Az időszakos elszámolású ügyleteknél változik a teljesítés időpontját

Részletesebben

INFORMATIONSBRIEF HÍRLEVÉL. az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-jén hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról

INFORMATIONSBRIEF HÍRLEVÉL. az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-jén hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról HÍRLEVÉL az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-jén hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról 2 rész INFORMATIONSBRIEF über die vom Parlament angenommenen, am 01.01.2012 in

Részletesebben

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. A gazdálkodókat érintő év végi törvényváltozásokról

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. A gazdálkodókat érintő év végi törvényváltozásokról HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF A gazdálkodókat érintő év végi törvényváltozásokról über die Änderungen der Gesetze, die die Unternehmungen beeinflussen können Személyi jövedelemadózást érintő változások A

Részletesebben

INFORMATIONSBRIEF über die wesentlicheren Veränderungen der Gesetze über Mehrwertsteuer, Körperschaftssteuer und Einkommensteuer

INFORMATIONSBRIEF über die wesentlicheren Veränderungen der Gesetze über Mehrwertsteuer, Körperschaftssteuer und Einkommensteuer HÍRLEVÉL az általános forgalmi adóra, a társasági és osztalékadóra, valamint a személyi jövedelemadóra vonatkozó lényegesebb változásokról Az Országgyűlés 2007. novemberben fogadta el az új áfa törvényt

Részletesebben

wts hírlevél # 7.2014

wts hírlevél # 7.2014 2014. augusztus wts hírlevél # 7.2014 WTS Klient. A híd. fókuszban Reklámadó kérdezz, felelek! Az adóhatóság közzétette a reklámadó bevallás és a kitöltési útmutató tervezetét, teendők 2014. augusztus

Részletesebben

ITAG-ÖKOLEX HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF 2001. AUGUSZTUS

ITAG-ÖKOLEX HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF 2001. AUGUSZTUS ITAG-ÖKOLEX 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 21. Tel.: 96/529-110 Fax:96/318-436 e-mail: titkarsag.gyor@itag-okolex.hu 1126 Budapest, Endrődi Sándor u. 48. Tel.: 200-3508 Fax: 200-3509 e-mail: titkarsag.budapest@itag-okolex.hu

Részletesebben

eine broschüre für ungarische investoren

eine broschüre für ungarische investoren Invest in Austria Zukunftstiftung Tirol VÁllalkozzunk AusztriÁban! eine broschüre für ungarische investoren von für AUSTRIAN BUSINESS AGENCY Juni 2009 / 2009. június www.investinaustria.at Impressum /

Részletesebben

für Lead Partner und Partner des Programms zur Grenzüberschreitenden Kooperation Österreich Ungarn 2007-2013

für Lead Partner und Partner des Programms zur Grenzüberschreitenden Kooperation Österreich Ungarn 2007-2013 CBC Austria Hungary 2007-2013 FINANZHANDBUCH für Lead Partner und Partner des Programms zur Grenzüberschreitenden Kooperation Österreich Ungarn 2007-2013 PÉNZÜGYI ÚTMUTATÓ az Ausztria-Magyarország Határon

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.], amelynek rendelkezései a 2014. évi XXXIV. törvény

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (a módosításokkal - piros színnel jelölve - egységes szerkezetben)

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (a módosításokkal - piros színnel jelölve - egységes szerkezetben) 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (a módosításokkal - piros színnel jelölve - egységes szerkezetben) Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1.

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1. Értelmező rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában: 1. médiaszolgáltatás:

Részletesebben

Der Wirtschaftsreport der Deutsch- Ungarischen Industrie- und Handelskammer. Meinung. Nebenwirkungen.

Der Wirtschaftsreport der Deutsch- Ungarischen Industrie- und Handelskammer. Meinung. Nebenwirkungen. 07 2012 Der Wirtschaftsreport der Deutsch- Ungarischen Industrie- und Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara gazdasági jelentése Meinung Schwerwiegende Nebenwirkungen Von Zsolt Kondrát

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1. Értelmező rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában: 1. médiaszolgáltatás:

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2015-ben is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám,

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. 2005.5.4. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZETE

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. 2005.5.4. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság IDEIGLENES 2003/0256(COD) 2005.5.4. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZETE a Környezetvédelmi, Közegészségügyi

Részletesebben

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat?

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat? magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche?

Részletesebben

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység magazin Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie-und Han dels kam mer Német-Magyar Gazdaság A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja 6 2015 02 11 Interview: Péter Kásler Interjú:

Részletesebben

A REKLÁMADÓ-TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA. Piac & Profit Konferencia 2015. június 25. dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd

A REKLÁMADÓ-TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA. Piac & Profit Konferencia 2015. június 25. dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd A REKLÁMADÓ-TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA Piac & Profit Konferencia 2015. június 25. dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd MI INDOKOLTA A TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁST? Az Európai Bizottság vizsgálatának irányai : a reklámadó törvény

Részletesebben

Üzleti jelentés Geschäftsbericht

Üzleti jelentés Geschäftsbericht Üzleti jelentés Geschäftsbericht 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. Die Versicherung einer neuen Generation. 20 éve Önökért! Seit 20 Jahren für Sie da! 3 Előszó Vorwort 4 UNIQA Európában

Részletesebben

Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen

Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen A brosúrát az EURES-T Pannonia megbízásából az EURES-T Pannonia Munkacsoportja készítette. Ez a brosúra

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács Szakirányú Továbbképzés WOMIT MAN HEUT NOCH GELD VERDIENT A MAGYARORSZÁGI MICE-PIAC JELLEMZŐI

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27.

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27. PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2014. november 27. A november 26-i Magyar Közlönyben közzétett adótörvény módosítások számos területen hoznak jelentős változást a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest. Aktuális hírlevelünkben

Részletesebben