mailingleitner hungary

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mailingleitner hungary"

Átírás

1 adó OLDAL 1/14 JÚLIUS 2015 SEITE 1/14 JULI 2015 Tisztelt Ügyfeleink! Verehrte Kunden! érintő adót érintő Hírlevelünkben a első félévében kihirdetett fontosabb adóról tájékoztatjuk Önöket. Csökkenő szja-kulcs, késleltetett taofizetés, jelentősen módosuló bankadó szabályok ez csak néhány kiemelt pont a 2016-os ból, melyek 2015 júniusában (javarészt június 24-én) kerültek kihirdetésre a Magyar Közlönyben. De több változás akár már a ös adóév kapcsán is alkalmazható (például a reklámadó módosított kulcsa); míg akad olyan korábban kihirdetett változás is (a környezetvédelmi termékdíj tekintetében), mely már idén áprilistól hatályos. A jogszabály ismertetése előtt szeretnénk továbbá felhívni a figyelmet, hogy az Európai Bizottság július 15-i közleményével felfüggesztette az élelmiszerlánc-felügyeleti díj és a dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása alkalmazását. Bár jelenleg még csak a sajtóközlemény szövege ismert, a bizottsági döntésé nem, a Bizottság a tiltott állami támogatássá minősítés lehetőségét veszi számba és a végleges döntésig mindkét adó beszedését felfüggeszti. Ennek jogszabályi alapja a Tanács 659/1999/EK rendelete, amely a 11. cikkben felhatalmazza a Bizottságot a felfüggesztő rendelkezés meghozatalára. Mivel közvetlenül alkalmazható uniós jogi aktusról van szó, a leírtak kötelezőek a tagállamokra nézve. A Bizottság alapvetően nem a kérdéses adókat, hanem azok sávos progresszivitását, Mit unserem Newsletter möchten wir Sie über die im ersten Halbjahr 2015 veröffentlichten, wichtigsten Änderungen des Steuergesetzes informieren. Herabgesetzter Mehrwertsteuersatz, verzögerte Köperschaftssteuerzahlung, stark geänderte Banksteuerregelungen das sind nur einige aus den für das Jahr 2016 verabschiedeten Änderungen, welche im Juni 2015 (größtenteils am 24. Juni 2015) im Ungarischen Amtsblatt veröffentlicht wurden. Viele Änderungen können aber bereits im Zusammenhang mit dem Steuerjahr 2015 angewandt werden (z.b. der geänderte Steuersatz der Werbesteuer); Es gibt aber auch früher veröffentlichte Änderungen (in Bezug auf Umweltschutz-Produktgebühr), welche bereits ab April dieses Jahres in Kraft sind. Vor der Bekanntgabe der Gesetzesänderungen ist es darauf hinzuweisen, dass die Europäische Kommission die Anwendung der Aufsichtsgebühr von Lebensmittelketten und der Sondersteuer für Tabakindustrie mit ihrer Pressemittelung vom 15. Juli 2015 ausgesetzt hat. Obwohl derzeit nur der Wortlaut der Pressemitteilung anstatt der Entscheidung der Kommission bekannt ist, wird die Kommission die Möglichkeit zur Qualifikation von rechtswidrige Staatsbeihilfe berücksichtigt. Demzufolge wird die Einhebung von beiden Steuern bis der endgültigen Entscheidung suspendiert. Die Rechtsgrundlage dieser Maßnahme ist die Verordnung Nr. 659/1999 /EG des Rates, welche die Kommission im Artikel 11 ermächtigt, um die suspensive Anordnung zu erbringen. Da es hier um eine direkt anwendbare Rechtsakte der Europäischen Gemein-

2 adó OLDAL 2/14 JÚLIUS 2015 SEITE 2/14 JULI 2015 érintő adót érintő illetve az ezáltal elért piactorzító hatást kifogásolja, ezért a jövőben ezen adónemek változása várható. Az Európai Bizottság vizsgálatának hatására év közben módosításra került a reklámadó törvény (Magyar Közlöny június 4-i száma). A módosítások a törvény kihirdetését követő 31. napon, azaz július 5-én léptek hatályba. Közzétevői (elsődleges) reklámadókötelezettség A módosítás után az elsődleges kötelezetteket, azaz a reklámok közzétevőit érintő reklámadó-mentesség határa, a 0%-os kulcs alkalmazása, 500 millió forintról 100 millió forintra csökken. Így több adózó válhat reklámadó kötelessé. A 100 millió forintot meghaladó összeg után a korábbi adósávok megszűnnek és egységesen 5,3 % reklámadót kell fizetni. A fenti változás a médiaszolgáltatóra, sajtótermékek kiadójára, szabadtéri reklámhordozót hasznosító személyre, szervezetre, illetve az internetes reklám közzétevőjére vonatkozik. Így mind a reklámbevétellel rendelkező, mind a saját célú reklámot közzétevő cégekre kihatással van. Tehát továbbra sem csupán a médiavállalkozások érintettek, hanem szektortól függetlenül minden vállalkozás. A talán legnagyobb károsultjai az üzletláncok lesznek. schaften geht, sind die Schreibe für die Mitgliedstaaten obligatorisch. Prinzipiell kritisiert die Kommission die fraglichen "Steuern" nicht, doch deren stufigen Progression, bzw. die damit erreichten marktverzerrenden Auswirkungen. Auf diesem Basis sind Änderungen zu diesen zu erwarten. Als Ergebnis der Prüfung der Europäischen Kommission wurde das Gesetz über Werbesteuer während des Jahres geändert (Ungarisches Amtsblatt vom 4. Juni 2015). Die Änderungen sind am 31. Tag nach Veröffentlichung des Gesetzes, d.h. am 5. Juli 2015 in Kraft getreten. Veröffentlicher betreffende (primäre) Werbesteuerpflicht Nach erfolgter Gesetzänderung reduziert sich die Wertgrenze der die primären Verpflichteten, d.h. die Veröffentlicher von Werbung betreffenden Werbesteuerbefreiung, (d.h. die Anwendung des Null- Steuersatzes), von 500 Millionen Forint auf 100 Millionen Forint. Somit können mehr Steuerzahler zu Werbesteuerpflichtigen werden. Über dem Betrag von 100 Millionen Forint werden die früheren Steuerklassen aufgehoben und es wird eine einheitliche Werbesteuer von 5,3 % zu bezahlen sein. Die obige Änderung betrifft Mediendienstleister, Herausgeber von Presseprodukten, Personen, Organisationen als Nutzer von Freilicht- Werbeträgern, bzw. Veröffentlicher von Internet-Werbung. Somit hat die Änderung Auswirkung sowohl auf Firmen mit Werbeeinnahmen, als auch auf jene, die eigenbezweckte Werbung veröffentlichen. Es sind also auch weiterhin nicht nur Medienbetriebe, sondern sektorunabhängig auch alle Unternehmen betroffen. Die vielleicht größten Geschädigten der Änderungen werden Geschäftsketten sein.

3 adó OLDAL 3/14 JÚLIUS 2015 SEITE 3/14 JULI 2015 érintő adót érintő Az új szabályok visszamenőleg is alkalmazhatóak a július 5-e előtt kezdődő adóévek (2014 és 2015) teljes egészére. Érdemes ezért cégre szabottan átgondolni és kiszámítani, melyik szabályrendszer a kedvezőbb, valamint a reklámtörvény változásait is figyelembe véve áttekinteni a különféle marketing- és reklámtevékenységeket érintő szerződéseket. Mindebben a LeitnerLeitner szakértő csapattal áll rendelkezésükre. Az elsődleges reklámadó-kötelezettséget érintő kedvező módosulás továbbá, hogy a kapcsolt vállalkozások adóalap összeszámítását csak a augusztus 15-ét követő szétválás (kiválás, különválás) miatt létrejött kapcsolt vállalkozások esetén kell alkalmazni. Ráadásul ez a szabály is érvényesíthető visszamenőleg, amellyel a vállalatcsoportoknak szintén érdemes számolniuk. Megrendelői (másodlagos) reklámadókötelezettség A reklám közzétételének megrendelőjére vonatkozó adókötelezettség is változott. Míg az adóalap változatlanul a reklámközzététel nyilatkozattal vagy egyéb mentesítéssel nem fedezett havi összesített ellenértékének forintot meghaladó része maradt, az adókulcs a korábbi 20 % helyett 5 %-ra csökkent. Die neuen Regelungen können auch rückwirkend auf die Steuerjahre, beginnend vor dem 5. Juli 2015 (also 2014 und 2015) umfassend angewand werden. Es ist deshalb sinnvoll, auf die konkrete Firma bezogen zu überlegen und zu berechnen, welches Regelungssystem vorteilhafter ist, bzw. auch unter Berücksichtigung der Änderungen des Werbegesetzes die Verträge über verschiedene Marketing- und Werbetätigkeiten zu prüfen. In all diesen Angelegenheiten steht Ihnen LeitnerLeitner mit ihrem professionellen Team zur Verfügung. Eine vorteilhafte Änderung zur primären Werbesteuerpflicht ist außerdem, dass das Zusammenrechnen der Steuerbemessungsgrundlagen von verbundenen Unternehmen nur bei jenen verbundenen Unternehmen anzuwenden ist, welche nach dem 15. August 2014 auf dem Wege der Spaltung (Ausscheidung, Trennung) zustande gekommen sind. Auch diese Regel kann außerdem rückwirkend geltend gemacht werden, womit Firmengruppen sinnvollerweise ebenfalls rechnen sollten. Auftraggeber betreffende (sekundäre) Werbesteuerpflicht Auch die Steuerpflicht für Auftraggeber der Werbungsveröffentlichung hat sich geändert. Während die Steuerbemessungsgrundlage unverändert dem über den Betrag von Forint hinausgehenden Teil des durch Erklärungsabgabe über die Werbungsveröffentlichung oder durch sonstige Befreiung nicht abgedeckten summierten monatlichen Gegenwertes entspricht, hat sich der Steuersatz von den früheren 20 % auf 5 % reduziert.

4 adó OLDAL 4/14 JÚLIUS 2015 SEITE 4/14 JULI 2015 érintő adót érintő érintő Mérséklődő adóterhek Az szja-t érintő, 2016-ban hatályba lépő java az adóterhek csökkentését eredményezi. A legfontosabb szja-t érintő változás, hogy a január 1-jétől megszerzett jövedelmek kapcsán az szja adókulcsa 16 %-ról 15 %-ra mérséklődik. Kamatjövedelmek esetében ez a módosítás a fenti időponttól megszolgált jövedelem esetében alkalmazandó (függetlenül attól, hogy a kamatszámítás időszaka már 2015-ben kezdődött). Aktualizálásra (valorizálásra) került a családi kedvezmény mértéke az adókulcs változásával összhangban, így 2016-tól ugyanakkora kedvezmény illeti majd meg az érintetteket, mint a 2015-ös szabályok alapján. A valorizálás kiterjed a kétgyermekes családokat érintő 2014 végén elfogadott, de csak közt hatályba lépő módosításokra is. Hasonlóképpen aktualizálták még az adókulcs-csökkentés kapcsán az első házasok kedvezményének szabályait (a kedvezmény összege így továbbra is havonta Ft). Geminderte Steuerlasten Die in 2016 in Kraft tretenden Änderungen im Zusammenhang mit der persönlichen bringen größtenteils eine Reduzierung in den Steuerlasten. Die wichtigste Änderung in der persönlichen Einkommensbesteuerung besteht in der Reduzierung des Steuersatzes von 16 % auf 15 % ab 1. Jänner Bei Zinseinkommen ist diese Änderung ab dem obigen Zeitpunkt für verdientes Einkommen anzuwenden (unabhängig davon, dass der Zeitraum der Zinsberechnung bereits in 2015 begonnen hat). Die Höhe der Familienvergünstigung wurde im Einklang mit der Änderung des Steuersatzes aktualisiert (valorisiert), somit erhalten Betroffene ab 2016 Vergünstigungen in derselben Höhe wie auf Grund der Regelungen des Jahres Die Valorisierung erstreckt sich bei Familien mit zwei Kindern auch auf die Ende 2014 verabschiedeten, jedoch erst zwischen 2016 und 2019 in Kraft tretenden Änderungen. Ähnlich wurden im Zusammenhang mit der Reduzierung des Steuersatzes auch die Regeln der Vergünstigung von Erstvermählten aktualisiert (die Vergünstigung beträgt somit auch weiterhin Forint/Monat). Csökkenő adóterhek kerülnek bevezetésre több olyan jövedelem esetében is, ahol a jövedelem növelt összegére (pl. 119 %-ára) kell kiszámolni a fizetendő szja-t, itt a törvényalkotó csökkenti az adóalapnövelő szorzó mértékét. Így a személyi jövedelemadót például Reduzierte Steuerlasten werden bei mehreren Einkommensarten eingeführt, bei denen die zahlbare für den erhöhten Betrag (z.b. für 119 %) des Einkommens zu berechnen ist. Hier reduziert der Gesetzgeber die Höhe des Multiplikators für die Erhöhung der Steuerbemessungsgrundlage. So zum

5 adó OLDAL 5/14 JÚLIUS 2015 SEITE 5/14 JULI 2015 érintő adót érintő Bizonyos tartási szerződés alapján nem pénzben juttatott vagyoni érték, kamatkedvezmény szerzése, valamint tárgynyeremény esetén a jövedelem 118 %-a (2015: 119 %), Bizonyos kamatjövedelmek esetén 118 % és 127 % (119 % és 128 % helyett) után majd kell megfizetni. Ez a változás is 2016-tól lép majd életbe. Új ösztönző szabályok a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépésre A jogalkotók év elejéig visszamenőleg érvényesíthető kedvezményekkel próbálják ösztönözni a magánnyugdíjpénztárakat elhagyókat a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépésre. A magánnyugdíjpénztár elhagyásakor történő kifizetés az állami nyugdíjrendszerbe történő visszatéréskor az új szabályozás értelmében már nem számít jövedelemnek, tehát lényegében adómentes. Szintén a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő magánnyugdíj-pénztári tagokat érinti kedvezően (2015. január 1-jére visszamenőlegesen) az a lehetőség, amelynek értelmében a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépéskor a magánnyugdíjpénztári kifizetés önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba utalásával az átutalt összeg 20 %-nak megfelelő, de legfeljebb forint adóvisszatérítés kapható. Beispiel hat man die Steuer bei der persönlichen wie folgt zu bezahlen: Bei auf Grund bestimmter Unterhaltsverträge zugewiesenen, nicht geldwerten Vermögenswerten, beim Erlangen von Zinsvergünstigungen, sowie bei Sachgewinnen 118 % des Einkommens (2015: 119 %) Bei bestimmten Zinseinnahmen 118 % und 127 % (anstatt 119 % und 128 %). Diese Änderung tritt ab 2016 in Kraft. Neue Regelungen, die zum Rücktritt in das Sozialversicherungs-Rentensystem motivieren Die Gesetzgeber versuchen, die Verlasser der privaten Rentenversicherungskassen mit bis Anfang 2015 rückwirkenden Vergünstigungen zu motivieren, in das Rentenversicherungssystem der Sozialversicherung zurückzutreten. Auszahlungen beim Verlassen der privaten Rentenversicherungskassen gelten im Sinne der neuen Regelung beim Rücktritt in das staatliche Versicherungssystem nicht als Einkommen, und sind also im wesentlichen von der Steuer befreit. Ebenfalls in das System der Sozialversicherung zurücktretende Mitglieder der privaten Rentenkassen betrifft vorteilhaft (rückwirkend bis 1. Jänner 2015), dass ihnen bei Überweisung der Auszahlung aus der privaten Rentenkassa an die freiwillige wechselseitige Rentenkassa die Möglichkeit einer Steuerrückerstattung von 20 % des überwiesenen Betrages, jedoch höchstens von Forint zusteht.

6 adó OLDAL 6/14 JÚLIUS 2015 SEITE 6/14 JULI 2015 érintő adót érintő A Stabilitás Megtakarítási Számlát (SMSZ) érintő Kedvezőbbé váltak a stabilitási megtakarítási számlával kapcsolatos szabályok, amelyek kvázi amnesztiát nyújtanak a külföldön felhalmozott pénzek kedvező hazai adózásra vonatkozóan. A stabilitási megtakarítási számlán tartott pénz a számlára való befizetés időpontjában megszerzett belföldi jövedelemnek minősül. Főszabály szerint minél tovább tartja a számlán a magánszemély befizetését, annál inkább csökken az alkalmazandó adóalap (200 %-ról 50 %-ra), majd az ötödik év eltelte után adómentessé válik a kifizetés. A július 1-jével hatályba lépett új rendelkezések a régi szabályok fenntartása mellett meghatározott időre további kedvezményeket biztosítanak. A július 1. és július 1. között befizetett összegek mindenképp adókötelesek, azonban a kedvezményes szabályokhoz szükséges minimális tartási idő lerövidül. Azoknak a magánszemélyeknek, akik a hazahozott pénzüket a stabilitási megtakarítási számlán tartják legalább egy évig, kivételkor mindössze 10 % adót kell fizetniük. Az egy év letelte előtt azonban a kivételt 20 %-os adó sújtja. Figyelemmel arra, hogy stabilitási megtakarítási számlával adott kvázi amnesztia nem teljes körű, illetve az egyre erősödő nemzetközi információ cserére való tekintettel, javasolt az ügyletek alapos vizsgálata és a stabilitási megtakarítási számla alkalmazásának átgondolása. Änderungen zum Stabilitäts-Sparkonto (SMSZ) Die Regeln im Zusammenhang mit dem Stabilitäts-Sparkonto zeigen eine vorteilhafte Entwicklung. Diese Konten bieten eine quasi Amnestie für die einheimische Besteuerung von im Ausland akkumulierten Geldern. Die auf dem Stabilität Sparkonto gehaltenen Gelder gelten zum Zeitpunkt der Einzahlung als im Inland erzielte Einnahmen. Nach der Hauptregel reduziert sich die zu berücksichtigende Steuerbemessungsgrundlage (von 200 % auf 50 %), je länger die Privatperson ihr Guthaben auf dem Konto behält. Nach Ablauf des fünften Jahres finden dann Auszahlungen steuerfrei statt. Die mit dem 1. Juli 2015 in Kraft getretenen neuen Regelungen bieten für einen bestimmten Zeitraum neben Beibehaltung der alten Regeln weitere Vergünstigungen. Die in der Zeit zwischen 1. Juli 2015 und 1. Juli 2016 eingezahlten Beträge sind auf jeden Fall steuerpflichtig, die zur Anwendung der vergünstigten Vorschriften notwendige Beibehaltungszeit wird jedoch verkürzt. Privatpersonen, die ihr nach Hause transferiertes Geld auf dem Stabilitäts- Sparkonto mindestens ein Jahr lang behalten, haben bei der Abhebung vom Konto eine Steuer von nur 10 % zu bezahlen. Vor Ablauf des einen Jahres werden aber Abhebungen mit einer Steuer von 20 % belegt. Unter Berücksichtigung dessen, dass die durch das Stabilitäts-Sparkonto gewährte quasi Amnestie nicht umfassend ist, bzw. mit Hinblick auf den immer stärkeren internationalen Informationsaustausch ist es empfehlenswert, die Transaktionen einer gründlichen Prüfung zu unterziehen, bzw. die Anwendung des Stabilitäts-Sparkontos in Erwägung zu ziehen.

7 Expansions-Steuerkredit Durch Änderung des Körperschaftssteuergesetzes wird bereits rückwirkend auf 2015 der Expansions-Steuerkredit eingeführt, auf deren Grundlage sich dynamisch entwickelnde Unternehmen berechtigt sind, einen Steueraufschub geltend zu machen. Gesellschaften, die ihr (rechnungslegerisches) Ergebnis vor Steuern innerhalb von einem Jahr auf das fünffache erhöhen, können ihre Steuerlasten (Steueraufstockungspflicht, sowie Jahressteuer) nach dem Betrag des Zuwachses mit Aufschub leisten. Das b ingleitner adó OLDAL 7/14 JÚLIUS 2015 SEITE 7/14 JULI 2015 érintő adót érintő Egyéb A Magyar Közlöny 92. számában megjelent további, július 7-én hatályba lépő módosítások egy pénzügyi intézmény (pl. bank) felszámolásának esetén garantálják, hogy az érintett magánszemély nem kerül adójogilag hátrányos helyzetbe: nem keletkezik például adókötelezettsége azon jövedelem kapcsán, amelyet az intézménnyel szemben fennálló követelése (pl. befektetések) vagy kárrendezés kapcsán szerez meg. Amennyiben pedig a nyugdíj-előtakarékossági számláját vezető intézményt számolják fel, és így az adóhatóság nem tudja az adóbevallásban rendelkezett adót az érintett számlára kiutalni, az összeget a magánszemély lakcímére kézbesítik, vagy bankszámlájára utalják át. Az érintett összeg maximuma változatlan: a nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetett összeg 20 %-a, de max Ft (2020. előtt nyugdíjba vonulók esetén Ft). Növekedési adóhitel A Tao törvény módosításával már 2015-re visszamenőlegesen bevezetésre kerül a növekedési adóhitel, amely alapján adóhalasztás érvényesíthetnek a dinamikusan fejlődő vállalkozások. Az adózás előtti (számviteli) eredményüket egy éven belül ötszörösére növelő cégek a növekmény után járó adóterheket (a feltöltési kötelezettséget valamint az éves adót) halasztva teljesíthetik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy adójukat ugyan a normál szabályok szerint kell megállapítaniuk, azonban ezt halasztva, Sonstige Änderungen Die in Ausgabe 92 des Amtsblattes veröffentlichten weiteren, am 7. Juli 2015 in Kraft getretenen Änderungen garantieren bei der Liquidation eines Finanzinstitutes (z.b. einer Bank), dass die betroffene Privatperson lich in keine nachteilige Lage versetzt wird: es entsteht für sie zum Beispiel keine Steuerpflicht nach jenen Einkommen, die sie durch ihre gegenüber dem Geldinstitut bestehende Forderung (z.b. Investitionen) oder im Zusammenhang mit Schadensregelung erzielt. Sollte dabei ein Institut liquidiert werden, bei der die Person ihr Renten-Vorsorgekonto führt, und sollte das Steueramt deshalb die in der Steuererklärung verfügte Steuer auf dieses Konto zu überweisen nicht imstande sein, wird der Betrag an die Wohnanschrift der Privatperson zugestellt, oder auf ihr Bankkonto überwiesen. Die maximale Höhe des betroffenen Betrages ist unverändert: 20 % des auf das Renten-Vorsorgekonto eingezahlten Betrages, jedoch höchstens Forint (bei Personen, die ihre Rente vor 2020 antreten, ist dieser Betrag Forint).

8 adó OLDAL 8/14 JÚLIUS 2015 SEITE 8/14 JULI 2015 érintő adót érintő a tárgyévet követő két adóév során kell megfizetniük. Ráadásul az adóhitel számítása során nem kell figyelembe venniük az osztalékés kamatjövedelmeket, valamint bizonyos kapcsolt vállalkozástól kapott visszafizetési kötelezettség nélküli juttatásból származó bevételeket. A növekedési adóhitelt csak a legalább három adóéve működő, eben az időszakban átalakulással nem érintett vállalkozások vehetik igénybe, ha erről határidőben az adóhatóság részére nyilatkoznak. Ráadásul a növekedési adóhitellel halasztott adó tovább is csökkenthető tárgyi eszköz beruházás és létszámnövelés megvalósítása esetén. A fentiek szerint támogatott adóalanyok tao-alanyiságának megszűnésekor azonban a még meg nem fizetett adóhitel azonnal esedékessé válik. Bírság visszatérítése A vállalkozások által fizetendő bírságok és egyéb jogkövetkezmények növelik a társasági adó alapját. Az ennek ellentételezésére bevezetett új szabályok szerint azonban ezek visszatérítése az adóalap csökkentéseként vehető figyelembe már a évi adókalkulációk során is (a korábbi szabályok csak ezek elengedéséhez rendeltek adóalap-csökkentést). deutet in der Praxis, dass sie ihre Steuer zwar nach den gewöhnlichen Vorschriften festzustellen haben, die Steuerabführung erfolgt aber aufgeschoben, in zwei Steuerjahren nach dem aktuellen Jahr. Außerdem haben sie die Dividendenund Zinseinkommen, sowie aus von verbundenen Unternehmen ohne Rückzahlungspflicht erhaltenen Zuwendungen resultierende bestimmte Einnahmen bei der Berechnung des Steuerkredites nicht zu berücksichtigen. Den Expansions- Steuerkredit können seit mehr als drei Jahren tätige und in diesem Zeitraum durch Umwandlung nicht betroffene Unternehmen in Anspruch nehmen, falls sie darüber beim Steueramt fristgerecht eine Erklärung abgeben. Außerdem kann die durch den Expansions-Steuerkredit aufgeschobene Steuer im Falle von Sachanlageninvestitionen und bei Angestelltenzahlerhöhungen auch weiter reduziert werden. Sobald nach den Obigen unterstützte Steuerzahler aufhören, Subjekte der Körperschaftssteuer zu sein, wird allerdings der noch nicht entrichtete Steuerkredit sofort zur Zahlung fällig. Rückerstattung von Bußen Die von Unternehmen gezahlten Bußen und sonstigen Rechtsfolgen erhöhen die Bemessungsgrundlage der Körperschaftssteuer. Nach den zum Ausgleich eingeführten neuen Vorschriften kann bereits bei der Steuerkalkulation des Jahres 2015 die Rückerstattung derselben als Reduzierungsposten der Steuerbemessungsgrundlage berücksichtigt werden (die früheren Rechtsvorschriften haben eine solche Reduzierung nur für den Erlass derselben vorgesehen.

9 adó OLDAL 9/14 JÚLIUS 2015 SEITE 9/14 JULI 2015 érintő adót érintő Progresszív mentesség A külföldön adóztatható jövedelmek mentesítése szigorúbbá válik. A progresszív mentesítés bevezetésével ugyanis az adót már nem csupán a hazai jövedelem kapcsán kell megállapítani, hanem a külföldi fióktelep, telephely jövedelmével együtt, majd az így megemelt progresszív adóalapra számított adóból kell a külföldön adóztatható jövedelemre jutó társasági adót levonni. A törvényváltozás július 25-én lép hatályba. adót érintő A tavalyi év végén elfogadott adócsomag hatására július 1-jétől változtak a határozott idejű elszámolás szabályai a könyvviteli, könyvvizsgálati és adótanácsadási szolgáltatások esetében. Főszabály szerint az adókötelezettség megállapítása az elszámolással/fizetéssel érintett időszak utolsó napján lesz esedékes (korábban a fizetési határidő volt), de a széles kört érintő kivételszabályok talán még ennél is gyakrabban kerülnek majd alkalmazásra. Az új szabályok a korábbi terveknek megfelelően 2016 januárjától válnak általánossá és ettől az időponttól minden határozott idejű elszámolásra érvényesülnek majd. Már év közben hatályba lép az a változás, ami módosítja a (termékértékesítésnek nem minősülő, így adófizetést sem Progressive Befreiung Die Befreiungsvorschriften für im Ausland besteuerbare Einkommen werden strenger gestaltet. Durch die Einführung der progressiven Befreiung ist die Steuer nämlich nicht lediglich auf einheimische Einkommen bezogen festzustellen, sondern zusammen mit dem Einkommen der ausländischen Zweigniederlassungen und Betriebsstätten, wonach aus der auf Grund der solcherart erhöhten progressiven Steuerbemessungsgrundlage berechneten Steuer die auf das im Ausland besteuerbare Einkommen anfallende Körperschaftssteuer abgezogen werden soll. Diese Gesetzänderung tritt am 25. Juli 2015 in Kraft. In Folge des Ende letzten Jahres verabschiedeten Steuerpaketes haben sich bei Buchführungs-, Wirtschaftsprüfungsund Steuerberatungsleistungen ab 1. Juli 2015 die Regeln der befristeten Verrechnung geändert. Nach der Hauptregel wird die Feststellung der Steuerverpflichtung am letzten Tag des durch die Verrechnung/Zahlung betroffenen Zeitraumes fällig (früher war hier die Zahlungsfrist zu berücksichtigen), die einen breiten Kreis betreffenden Ausnahmeregelungen werden vielleicht noch häufiger angewandt. Die neuen Regelungen werden dem früheren Vorhaben entsprechend ab Jänner 2016 allgemein anzuwenden sein, und ab diesem Zeitpunkt werden sie für alle befristeten Verrechnungen anwendbar sein. Bereits während des Jahres tritt jene Änderung in Kraft, welche den Begriff der (als Produktverkauf nicht eingestuften,

10 adó OLDAL 10/14 JÚLIUS 2015 SEITE 10/14 JULI 2015 érintő adót érintő eredményező) közcélú adomány fogalmát. Eszerint közcélú adomány most már oktatási intézmény részére is nyújtható annak alapító okiratában meghatározott tevékenysége támogatására (eddig ez csak közhasznú szervezet és egyházi jogi személy esetében volt lehetséges) január 1-jétől az élő valamint a fagyasztott/hűtött egész és félsertés áfakulcsa 5 %-ra mérséklődött. A most elfogadott jogszabály eredményeként, ez január 1-jétől ki fog terjedni a friss, valamint a hűtött és fagyasztott sertéshúsra is. A Magyar Közlöny július 3-ai számában két kisebb változást hirdettek ki, melyek már a következő naptól hatályosak: EKAER-kötelezettséget érintő pontosítás, hogy a kockázatos termékek megállapítása tekintetében a mindenkor hatályos vámtarifaszámok irányadók. Módosul a hatósági ár definíciója, mely alapján ez (egy külön miniszteri rendeletben) rögzített árnak minősül (míg korábbi fogalom szerint azt csupán a legmagasabb árnak kellett tekinteni). und somit mit Steuerzahlung auch nicht verbundenen) gemeinnützigen Gabe ändert. Dieser Änderung nach können gemeinnützige Gaben jetzt bereits auch an Bildungsinstitute, zur Unterstützung von deren in der Gründungsurkunde festgelegten Tätigkeit geleistet werden (bis jetzt war dies nur im Falle von gemeinnützigen Organisationen und von kirchlichen juristischen Personen möglich). Mit Wirkung vom 1. Jänner 2014 hat sich der Mehrwertsteuersatz von lebenden Schweinen, sowie von ganzen oder halben Tierkörpern von Hausschweinen, gekühlt oder gefroren auf 5 % reduziert. Als Ergebnis der jetzt angenommenen Gesetzänderung wird sich diese Reduzierung ab 1. Januar 2016 auch auf frisches, sowie auf gekühltes und gefrorenes Schweinefleisch erstrecken. In der Amtsblattausgabe vom 3. Juli 2015 wurden zwei geringfügige Änderungen veröffentlicht, die bereits vom darauffolgenden Tag an Gültigkeit haben: Eine Präzisierung betreffend der EKAER-Verpflichtung: hinsichtlich der Feststellung von riskanten Produkten gelten die jeweiligen Zolltarifnummern als maßgebend. Es ändert sich die Definition von behördlichem Preis, der nach dieser als (in einer separaten Ministerialverordnung) festgelegter Preis gilt (während er nach dem früheren Begriff lediglich als Höchstpreis zu berücksichtigen war).

11 adó OLDAL 11/14 JÚLIUS 2015 SEITE 11/14 JULI 2015 érintő adót érintő április 15-ével léptek hatályba a környezetvédelmi termékdíj legfrissebb évközi változásai (kihirdetve a április 7-ei Magyar Közlönyben), melyek az adókötelezettséggel érintett termékek körét módosítják és az adókötelezettség felülvizsgálatát teszik szükségessé. Egyrészt kibővül az irodai papírok köre: a papírból készült iratrendezőket, dossziékat, iratborító, levélrendező és irattartó mappákat is termékdíj-kötelezettség terheli. Másrészt csökken a termékdíj köteles elektromos és elektronikai berendezések köre, mert a termékdíj-kötelezettség keletkezéséhez nagyobb körben válik szükségessé az ahhoz tartozó megnevezésnek, illetve fogalomnak történő megfelelés is (vagyis nem elég, ha a vámtarifaszám szerepel a törvény mellékletében, a termék pontos besorolása is jelenthet korlátot). Már július 1-jétől hatályos az a változás, ami a 25 év feletti és 55 év alatti, bizonyos mezőgazdasági munkakörben dolgozó munkavállalók foglalkoztatása kapcsán szociális hozzájárulási adókedvezményt vezet be. Ennek összege a bruttó bér (max Ft) 14,5 %-a (vagyis a szocho effektív mértéke 27 % helyett 12,5 %). A kedvezmény arányosan igénybe vehető részmunkaidős foglalkoztatás esetén is. Mit Wirkung vom 15. April 2015 sind die neuesten, im Jahresverlauf eingeführten Änderungen der Umweltschutz-Produktgebühr in Kraft getreten (veröffentlicht im Ungarischen Amtsblatt vom 7. April 2015). Diese ändern den Kreis der durch Steuerzahlungspflicht betroffenen Produkte und erfordern eine Revision der Steuerzahlungspflicht. Einerseits wird der Kreis von Papierwaren im Büro erweitert: die aus Papier gefertigten Ordner, Dossiers, Mappen, Briefordner und Aktenbehältermappen gehören ebenfalls zu den produktgebührpflichtigen Produkten. Andererseits verengt sich der Kreis der produktgebührpflichtigen elektrischen und elektronischen Anlagen, denn zum Entstehen der Produktgebührpflicht wird die Anpassung an die dazu gehörige Bezeichnung, bzw. an den dazu gehörenden Begriff in einem breiterem Kreise notwendig (es ist also nicht genug, wenn im Anhang des Gesetzes die Zolltarifnummer angegeben ist, auch die genaue Einstufung des Produktes kann eine Beschränkung darstellen). Jene Änderung, welche für die Beschäftigung von Arbeitnehmern über 25 und unter 55 Jahren in bestimmten Bereichen der Landwirtschaft eine Steuervergünstigung für den Sozialbeitrag einführt, ist bereits ab 1. Juli 2015 wirksam. Dieser Betrag beläuft sich auf 14,5 % des Bruttolohnes (jedoch höchstens Forint, d.h. die effektive Höhe des Sozialbeitrages beträgt anstatt 27 % desweiteren 12,5 %. Diese Vergünstigung kann anteilig auch für die Beschäftigung von Teilzeitarbeitkräften in Anspruch genommen werden.

12 adó OLDAL 12/14 JÚLIUS 2015 SEITE 12/14 JULI 2015 érintő adót érintő A pénzügyi szervezetek különadója ( bankadó ) 2016 januárjától állandó közteherré válik, és jelentős átalakításokon esik keresztül. A hitelintézetek már nem a 2009-es hanem a 2014-es éves beszámolójuk alapján számítják ki bankadó-kötelezettségüket (egyéb pénzügyi vállalkozások, pl. tőzsdék, befektetési vállalkozások számára azonban továbbra is a 2009-es adatok a mérvadóak). Ezen felül folyamatosan csökken majd a hitelintézetek által alkalmazandó adókulcs az 50 milliárd Ft feletti adóalaprészre: 0,31 % 2016-ban, ban pedig 0,21 % lesz (2015: 0,53 %). A törvénymódosítás adócsökkentési lehetőséget, valamint új adóalap számítást is kilátásba helyez azon hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások számára, akik a törvényben meghatározott ún. vállalkozói kölcsönök folyósításával támogatták a gazdasági növekedést és növelték hitelezési aktivitásukat. Ehhez azonban részletesen szabályozott feltételeknek kell megfelelniük és egy bevallást is be kell nyújtaniuk az adóév február 25-éig a vállalkozói kölcsönök állományának változásáról. Az energiaellátók jövedelemadója kapcsán nem számít már növelő tételnek az állam részére történő, törvényben meghatározott kötelezettségen alapuló juttatás (korábban csak az önkormányzatok esetében élt ez a kivételszabály). Visszafizetési kötelezettség nélkül adott egyéb támogatások, juttatások értékével azonban továbbra is meg kell növelni a fent említett jövedelemadó alapját. Ez a Die Sondersteuer von Finanzinstituten ( Banksteuer ) wird seit Januar 2016 zur ständigen öffentlichen Last und eine bedeutende Umgestaltung erfahren. Finanzinstituten werden ihre Banksteuerpflicht bereits nicht mehr auf Grund ihres Jahresabschlusses von 2009, sondern auf Grund desselben über das Jahr 2014 berechnen (für sonstige Finanzunternehmen, z.b. für Börsen und Anlageunternehmen gelten jedoch weiterhin die Angaben des Jahres 2009 als maßgebend). Daneben reduziert sich der von Kreditinstituten für die über 50 Milliarden Forint hinausgehenden Teil ihrer Steuerbemessungsgrundlage anwendbare Steuersatz: 0,31 % in 2016, 0,21 % für die Jahre (2015: 0,53 %). Die Gesetzänderung sieht die Möglichkeit zur Steuerreduzierung, sowie eine neue Berechnungsart der Steuerbemessungsgrundlage für jene Kreditinstitute und Finanzunternehmen vor, welche das Wirtschaftswachstum mit der Zuweisung von sogenannten Unternehmerdarlehen unterstützt und ihre Kreditgewährungsaktivität erhöht haben. Hierfür müssen sie jedoch bestimmten ausführlich geregelten Voraussetzungen entsprechen und eine Steuererklärung über die Änderung des Unternehmerkreditbestandes bis 25. Februar des Steuerjahres einreichen. Im Zusammenhang mit der Ertragssteuer von Energieversorgern gelten auf gegenüber dem Staat bestehenden, im Gesetz festgelegten Verpflichtungen basierende Zuwendungen nicht mehr als Zurechnungsposten (früher hat diese Ausnahmeregel nur für Selbstverwaltungen gegolten). Um den Wert von ohne Rückzahlungspflicht gewährten sonstigen Förderungen, Zuwendungen ist die Bemessungsgrundlage der oben

13 adó OLDAL 13/14 JÚLIUS 2015 SEITE 13/14 JULI 2015 érintő adót érintő változás a 2015-ös adókötelezettségre választás szerint alkalmazható. A szélessávú internet terjedését kívánja elősegíteni a közművezetékek adójáról szóló törvény módosítása. Eszerint a használatbavételt követő öt évben csökkenthető az adóalap azzal a szakasszal, amelyen olyan hálózatfejlesztést hajtottak végre, ami lehetővé teszi a legalább 100 Mbps sebességű internet hozzáférést. Így a már meglévő hálózatok fejlesztése, ha azt a törvény hatálybalépése után hajtják végre, gyakorlatilag 5 évig adómentessé válik. Továbbá a törvény hatálybalépését követően létesített közművezetékek esetén csak a használatbavételtől számított hatodik év első napján keletkezik adófizetési kötelezettség. Állandó közteherré válik a dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása is, mely február 1-jével lépett hatályba akkor még csupán a év vonatkozásában. A hozzájárulás további szabályai változatlanok. A változás hatályba lépésére speciális szabályok vonatkoznak. erwähnten Ertragssteuer jedoch auch weiterhin zu erhöhen. Diese Änderung kann für die Steuerpflicht von 2015 nach eigenem Ermessen angewandt werden. Die Änderung des Gesetzes über die Besteuerung von öffentlichen Versorgungsleitungen soll die Erweiterung von Breitbandinternet fördern. Demnach kann die Bemessungsgrundlage in den ersten fünf Jahren nach erfolgter Ingebrauchnahme auf jenen Abschnitt bezogen reduziert werden, auf dem eine Netzentwicklung durchgeführt wurde, welche den Internetzugang der Stärke 100 Mbps erlaubt. Somit wird die Entwicklung von bereits vorhandenen Netzwerken praktisch 5 Jahre lang steuerfrei, sofern die Entwicklung nach erfolgtem Inkrafttreten des Gesetzes durchgeführt wird. Bei öffentlichen Versorgungsleitungen, die nach Inkrafttreten des Gesetzes errichtet werden, entsteht außerdem eine Steuerzahlungspflicht erst am ersten Tag des von der Ingebrauchnahme gerechneten sechsten Jahres. Zur dauerhaften öffentlichen Last wird der Gesundheitsbeitrag von Unternehmen der Tabakindustrie, welche Regelung mit dem 1. Februar 2015 in Kraft getreten ist damals nur auf das Jahr 2014 bezogen. Die sonstigen Regeln der Beitragszahlung sind unverändert. Für das Inkrafttreten der Änderung gelten spezielle Vorschriften. Könnyebbséget jelenthet a háziorvos vállalkozóknak (ideértve a házi gyermekorvosokat, alapellátást végző fogorvosokat, védőnőket), hogy az önkormányzatok rendeletben 2016-tól iparűzési adókedvezményt vagy akár adómentességet írhatnak elő számukra. A kedvezmény vagy mentesség Eine Erleichterung kann für Unternehmer in der Hausarztpraxis (einschließlich Kinderhausärzte, Zahnärzte in der Grundversorgung, sowie spezielles Kinderbetreuungspersonal) bedeuten, dass für diese von den Selbstverwaltungen ab 2016 eine Gewerbesteuervergünstigung oder sogar Steuerbefreiung gewährt

14 adó OLDAL 14/14 JÚLIUS 2015 SEITE 14/14 JULI 2015 érintő adót érintő kiszabásának feltétele, hogy a vállalkozási szinti iparűzési adóalap nem haladhatja meg a 20 millió forintot, illetve az adókedvezménynek minden háziorvos vállalkozó számára azonosnak kell lennie. A fentiek szerint megállapított mentesség vagy kedvezmény de minimis támogatásnak minősül tól a korábbi évek gyakorlatának megfelelően ismét emelkedik majd az egészségügyi szolgáltatási járulék összege. A 2015-ben hatályos Ft 2016-tól Ft-ra változik. Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) tekintetében változás, hogy azon Kkt-k és Bt-k, melynek minden tagja Kft vagy Rt, nyilvántartási kötelezettségüket 2016-tól csak a számviteli törvény előírása szerint teljesíthetik (2015-ben még az eva szerint teljesítik). werden kann. Voraussetzung für die Gewährung der Vergünstigung oder Befreiung ist es, dass die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer auf den Unternehmer bezogen den Betrag von 20 Millionen nicht übersteigen darf, bzw. dass die Steuervergünstigung für alle Hausarztunternehmer gleich sein muss. Die nach den Obigen festgestellte Befreiung oder Vergünstigung gilt als de minimis -Unterstützung. Der Betrag des Gesundheitsleistungsbeitrages wird den Vorjahren entsprechend ab 2016 erneut erhöht. Der Betrag von Forint im Jahre 2015 wird sich in 2016 auf Forint erhöhen. Hinsichtlich der vereinfachten Unternehmersteuer (EVA) gilt es als Änderung, dass jene offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften, deren Gesellschafter alle GmbHs oder AGs sind, ihrer Registerpflicht ab 2016 nur nach den Vorschriften des Rechnungslegungsgesetzes nachkommen können (in 2015 wird diese Verpflichtung nach den Vorschriften von EVA erfüllt). beograd bratislava brno bucureşti budapest linz ljubljana praha salzburg sarajevo sofia warszawa wien zagreb zürich további információért kérjük, forduljon: Für weitere Fragen wenden sie sich bitte an: BUdaPest Judit Jancsa-Pék Márta siklós T T E E Márta Juhász Nóra Rácz T T E E KIADÓ/HERAUSGEBER Leitner + Leitner Tax Adótanácsadó Kft Kapás utca 6-12, Víziváros Office Center Irodaház B/IV, 1027 Budapest T F E E hírlevélnek kizárólagos célja az információnyújtás, ezért semmilyen körülmények között nem keletkeztet, illetve helyettesít adó- vagy jogi tanácsadás keretein belül nyújtott állásfoglalást. A hírlevélben foglaltak alkalmazásával kapcsolatban felelősséget nem vállalunk. linz Clemens Nowotny T E Alle Angaben in diesem Newsletter dienen nur der Erst - information, enthalten keinerlei Rechts- oder Steuerberatung und können diese auch nicht ersetzen; jede Gewährleistung und Haftung ist ausgeschlossen.

adóhíd steuerbrücke 2014 1 2014 JANUÁR JANUAR WTS Klient. A híd.

adóhíd steuerbrücke 2014 1 2014 JANUÁR JANUAR WTS Klient. A híd. adóhíd steuerbrücke 2014 1 2014 JANUÁR JANUAR WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/6 JÚLIUS 2014 SEITE 1/6 JULI 2014 eljárni az időszaki elszámolású Transaktionen mit periodischer Abrechnung sind die alten Regelungen anzuwenden der EU- Tisztelt Ügyfeleink! Idén nyáron az adótörvények

Részletesebben

adóhíd steuerbrücke 2014 3 2014 OKTÓBER OKTOBER WTS Klient. A híd.

adóhíd steuerbrücke 2014 3 2014 OKTÓBER OKTOBER WTS Klient. A híd. adóhíd steuerbrücke 2014 3 2014 OKTÓBER OKTOBER WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Közel 100 munkavállaló, több száz ügyfél, előadások tartása szakmai

Részletesebben

INFORMATIONSBRIEF HÍRLEVÉL. Über die angenommenen Gesetzänderungen 2015. a már elfogadott 2015-ös törvény változásokról.

INFORMATIONSBRIEF HÍRLEVÉL. Über die angenommenen Gesetzänderungen 2015. a már elfogadott 2015-ös törvény változásokról. HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF a már elfogadott 2015-ös törvény változásokról Über die angenommenen Gesetzänderungen 2015 Általános forgalmi adó Az időszakos elszámolású ügyleteknél változik a teljesítés időpontját

Részletesebben

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. A gazdálkodókat érintő év végi törvényváltozásokról

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. A gazdálkodókat érintő év végi törvényváltozásokról HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF A gazdálkodókat érintő év végi törvényváltozásokról über die Änderungen der Gesetze, die die Unternehmungen beeinflussen können Személyi jövedelemadózást érintő változások A

Részletesebben

INFORMATIONSBRIEF HÍRLEVÉL. az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-jén hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról

INFORMATIONSBRIEF HÍRLEVÉL. az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-jén hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról HÍRLEVÉL az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-jén hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról 2 rész INFORMATIONSBRIEF über die vom Parlament angenommenen, am 01.01.2012 in

Részletesebben

eine broschüre für ungarische investoren

eine broschüre für ungarische investoren Invest in Austria Zukunftstiftung Tirol VÁllalkozzunk AusztriÁban! eine broschüre für ungarische investoren von für AUSTRIAN BUSINESS AGENCY Juni 2009 / 2009. június www.investinaustria.at Impressum /

Részletesebben

ITAG-ÖKOLEX HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF 2001. AUGUSZTUS

ITAG-ÖKOLEX HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF 2001. AUGUSZTUS ITAG-ÖKOLEX 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 21. Tel.: 96/529-110 Fax:96/318-436 e-mail: titkarsag.gyor@itag-okolex.hu 1126 Budapest, Endrődi Sándor u. 48. Tel.: 200-3508 Fax: 200-3509 e-mail: titkarsag.budapest@itag-okolex.hu

Részletesebben

Der Wirtschaftsreport der Deutsch- Ungarischen Industrie- und Handelskammer. Meinung. Nebenwirkungen.

Der Wirtschaftsreport der Deutsch- Ungarischen Industrie- und Handelskammer. Meinung. Nebenwirkungen. 07 2012 Der Wirtschaftsreport der Deutsch- Ungarischen Industrie- und Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara gazdasági jelentése Meinung Schwerwiegende Nebenwirkungen Von Zsolt Kondrát

Részletesebben

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló EDUTAX Kft. SZÁMos helyen ott vagyunk Ügyfél Hírlevél adózás, számvitel, munkaügy A szerkesztőbizottság tagjai: Molnár Imre Szilai László Takács Tibor Torma Beáta Vidáné Papp Csilla adószakértő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 24., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXI. törvény Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról 9348 2015. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident

Részletesebben

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat?

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat? magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche?

Részletesebben

ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t

ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t 2 0 1 1 U n i Q A b i z t o s í t ó z r t. ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t e l ő s z ó v o r w o r t e l ő s z ó v o r w o r t othmar Michl vezérigazgató generaldirektor Az

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27.

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27. PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2014. november 27. A november 26-i Magyar Közlönyben közzétett adótörvény módosítások számos területen hoznak jelentős változást a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest. Aktuális hírlevelünkben

Részletesebben

Hogyan adózunk 2015-ben?

Hogyan adózunk 2015-ben? Hogyan adózunk 2015-ben? Hasonlóan a tavalyi évhez, idén is megkímélte a jogalkotó az adózókat a nagyobb horderejű változásoktól, és nem kell elejétől a végéig újratanulni az adótörvényeket. Ez ugyanakkor

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen

Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen A brosúrát az EURES-T Pannonia megbízásából az EURES-T Pannonia Munkacsoportja készítette. Ez a brosúra

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. 2005.5.4. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZETE

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. 2005.5.4. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság IDEIGLENES 2003/0256(COD) 2005.5.4. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZETE a Környezetvédelmi, Közegészségügyi

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Üzleti jelentés Geschäftsbericht

Üzleti jelentés Geschäftsbericht Üzleti jelentés Geschäftsbericht 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. Die Versicherung einer neuen Generation. 20 éve Önökért! Seit 20 Jahren für Sie da! 3 Előszó Vorwort 4 UNIQA Európában

Részletesebben