1. Ioncserélt víz előállítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Ioncserélt víz előállítása"

Átírás

1 1. Ioncserélt víz előállítása Az elektrolitos disszociáció során keletkező ionok elválasztására lehetőséget biztosít többek közt az ioncsere egyensúly is. Ez a megoszlási egyensúly egy ioncserélő gyanta, mint állófázis, és egy elektrolit oldat, mint mozgófázis között alakul ki. Az analitikai célokra is használható ioncserélők megfelelő funkciós csoportok térhálósított műgyanta (általában polisztiroldivinilbenzol kopolimer) vázon való kémiai megkötésével készülnek. Attól függően, hogy a műgyanta vázra jól, vagy kevésbé jól disszociáló csoportokat visznek fel, beszélünk erős vagy gyenge ioncserélőkről. Erős kationcserélők például az SO 3 H, gyengék a COOH csoportokat tartalmazó gyanták. Az anioncserélőknél a kvaterner aminocsoportokat tartalmazók erős, a primer aminocsoportokat tartalmazók gyenge ioncserélők. Kation-, ill. anioncserélők mellett léteznek amfoter (kevert) fázisok is, amelyek szerkezete pozitív és negatív töltésű ionizálható csoportokat is tartalmaz. Az elválasztás alapja a nrso 3 H + M n+ (RSO 3 ) n M + nh + illetve a nrn(ch 3 ) 3 OH + A n [(RN(CH 3 ) 3 ] n A + noh típusú egyensúly. Az ionok gyantához való kötődésének erőssége elsősorban az ion töltésétől, ill. az ion méretétől függ, és az ion polarizálhatósága is szerepet játszik. A feladat: A gyakorlat elején a használat előtt egy főzőpohárban legalább negyed órára áztasson be desztillált vízbe egy-egy nagyobb vegyszerkanálnyi ioncserélő gyantát. Erre a kondícionálásra azért van szükség, mert némely gyanta megduzzad és csak ezután érdemes az oszlopba tölteni. Közben készítsen elő kémcsöveket és a csapvíz ionjait mutassa ki a megfelelő reagens oldatokkal. A kloridiont ezüst-nitrát oldattal, a szulfátiont bárium-kloriddal, a kalciumionokat ammóniumoxaláttal. Tegye el a keletkezett oldatokat, hogy össze lehessen hasonlítani az ioncserélő oszlopról távozó oldattal. Szerelje fel Bunsen-állványra az ioncserélő oszlopot, helyezzen az aljára vattacsomót és töltse bele a gyantát legfeljebb a hattyúnyak magasságának 80%-áig. Mindkét gyantából egy-egy oszlopot készítsen. Ügyeljen arra, hogy az oszlop buborékmentes legyen és a gyantát mindig ellepje a folyadék. Az oszlop tetejére szereljen tölcsért, a lecsöpögő folyadék gyűjtésére használjon bürettafogóval rögzített kémcsöveket. 1. Vigyen fel az oszlopra csapvizet! A lecsöpögő oldatból gyűjtsön egy kémcsőnyit és öntse el. A következő félkémcsőnyi lecsöpögő oldatot ossza három részre. Ezekkel az oldatokkal is végezze el a kémcsőreakciókat, állapítsa meg az oldat kémhatását és a tapasztalatok alapján azonosítsa, hogy kation-, vagy anioncserélő volt-e a gyanta, esetleg vegyes. 2. A csapvíz lecsöpögtetését követően vigyen fel a kationcserélő oszlopra 25 ml 0,05 M CuCl 2 oldatot, az anioncserélőre 25 ml 0,4 mm K 2 Cr 2 O 7 oldatot. Mossa az oszlopokat ml desztilláltvízzel. Végül mossa le a színes ionokat a kationcserélő oszlopról 10 ml reagens sósavval, az anioncserélő oszlopról 10 ml reagens NaOH oldattal. A jegyzőkönyvben szerepeljen: 1. Az ionok kimutatására használt reakciók egyenletei. 2. A berendezés rajza. 3. A kémcsőreakciók eredményei, a vizsgált lecsöpögő oldat kémhatása. 4. A 2. lépésben gyűjtött oldatok színe. Ennek magyarázata.

2 2. Ionok mozgása elektromos erőtérben Egy oldat töltéssel rendelkező alkotórészei elektromos térben különböző sebességgel mozoghatnak. Azokat a módszereket, amelyek ezt a jelenséget használják ki a komponensek elválasztására, elektromigrációs módszereknek nevezzük. Elektromos erőtér hatására az ionok elmozdulása akár oldatban, akár gélben megvalósulhat és sokféle technika fejlődött ki, ami ezen alapul. A töltést sok esetben a ph is befolyásolja, hiszen gyenge elektrolitok esetében a protonált és deprotonált forma aránya a disszociációs állandó mellett a közeg ph-jától is függ, ezért az elektroforézisnél a ph állandóságának biztosítására puffert alkalmaznak. A töltés nagysága mellett az ion mérete, a közeg viszkozitása és a hőmérséklet is befolyásolja a mozgás sebességét. A közeg vezetőképességét is biztosítani kell elmozdulásra képes töltésekkel (alapelektrolit). A feladat: Egy 5x11 cm-es szűrőpapírcsíkon az 1. ábrának megfelelően egymástól 2 cm-re (a középvonaltól 1-1 cm-re) jelöljön ki ceruzával két-két pontot. Az egymás alatt lévő pontok távolsága legyen legalább 2 cm. Helyezze 10 percre a papírt az 0,5 mólos ammónium-nitrát oldatba, majd fektesse rá a petricsészére helyezett üveglapra. Krokodilcsipesszel rögzítse a grafitrudakat a papír két végéhez és az üveglaphoz. Fecskendővel tegyen 1-1 csepp kémszeroldatot a kijelölt pontokra. Ügyeljen rá, hogy a különböző pontokra felvitt oldatok ne folyhassanak össze. Az oldatok kiválasztásánál (1. táblázat) kövesse a gyakorlatvezető utasítását! A az anionokat (I, CrO 4 2, [Fe(CN) 6 ] 4, [Fe(CN) 6 ] 3 ), C a kationokat (Pb 2+, Hg 2+, Ag +, Cu 2+, Fe 3+, Zn 2+ ) jelenti. Csatlakoztassa a krokodilcsipeszeket röpzsinórokkal a 20-30V-os egyenfeszültségű feszültségforráshoz. Helyezzen óraüveget az elektródokkal összekötött papír fölé perc múlva megjelenik a csapadék. Az eredmény tartósan megmarad, ha a papírra merőlegesen folyatva a vizet eltávolítjuk az oldott formában jelenlévő ionokat, majd megszárítjuk a papírt. Jó, ha előbb odakészít mindent és gyorsan dolgozik, mert a kísérlet során a papírnak nem szabad kiszáradnia. 1. ábra. A kísérleti berendezés

3 1 táblázat. A kísérlethez felhasználható oldatpárok Kísérlet Oldat A C 1. KI Pb(NO 3 ) 2 2. KI Hg(NO 3 ) 2 3. KI HgCl 2 4. KI AgNO 3 5. K 2 CrO 4 Pb(NO 3 ) 2 6. K 4 [Fe(CN) 6 ] CuSO 4 7. K 4 [Fe(CN) 6 ] Fe(NO 3 ) 3 8. K 3 [Fe(CN) 6 ] Fe(NH 4 ) 2 (SO 4 ) 2 9. K 3 [Fe(CN) 6 ] ZnCl 2 A jegyzőkönyvben szerepeljen: 1. A kísérleti berendezés rajza, fontosabb paraméterei. 2. A papírra csöpögtetett oldatok összetétele, színe. 3. A keletkezett csapadékok színe, képlete. 4. Mi a magyarázata annak, hogy csak egy foltot lehet megfigyelni?

4 3. Ionok elválasztása papírkromatográfiával A papírkromatográfia a megoszlásos kromatográfiához tartozik. Az elválasztás alapja, hogy a minta komponensei különbözőképpen oszlanak meg a papír, mint állófázis, ill. az oldat, mint mozgó fázis között. Ily módon akár ionos vegyületek, akár disszociálatlan molekulák is szeparálhatók. 1. ábra Papírkromatográfia szemléltetése színekkel: a papírra tiszta anyagokat, ill. egy keveréket cseppentünk pontszerűen majd az oldószerbe tesszük. Az 1, 2, 4 alapszín, míg a 3 folt egy keverékszín. Az oldószer (mozgó fázis) felfelé halad. A megoszlási egyensúlyt befolyásolja a mozgó fázis és a vegyület polaritása valamint az álló fázis anyagi minősége is. A papírhoz erősebben kötődő anyagok lassabban mozognak, míg az oldószerben jól oldódó anyagok gyorsabban haladnak. Akkor lehet sikeresen elválasztásra felhasználni a jelenséget, ha a komponensek különböző sebességgel haladnak és egyik sem marad a startvonalon, ill. nem fut az oldószerfronttal együtt. Mielőtt az oldószerfront a papír végét elérné, ki kell venni azt az oldószerből. A komponensek által megtett utat a referenciákkal összehasonlítva valószínűsíthető, hogy a két vegyület azonos. Azonosításra többféle oldószerben való futtatás vagy egyéb bizonyíték kell. Az előrehaladás mértékét adott kromatográfiás körülmények között a retenciós faktorral (Rf) jellemezzük. A R f = B ahol A a vegyület által megtett út, B az oldószerfront távolsága a startvonaltól (ld. 1. ábra). Amennyiben az elválasztandó komponensek nem színesek, különböző előhívási technikákat kell alkalmazni. Az oldószer nemcsak egy irányba haladhat, hanem például egy kör középpontjából sugárirányban is áramolhat akár a kapilláris erők, akár forgatás során fellépő centrifugális erő hatására. A feladat: A 4,5 x 8,5 cm-es kromatográfiás papírra a szélétől 1 cm-re húzza meg a startvonalat. Jelöljön ki rajta 4 starthelyet egymástól egyenletes távolságra. Ezekre kapilláris segítségével cseppentsen 3-3 pöttyintéssel reagens CuCl 2, MnCl 2, CoCl 2 oldatokat, valamint az ismeretlen összetételű elegyet. Minden oldathoz külön kapillárist használjon! A foltok ne kerüljenek fedésbe! A futtató kád aljába öntsön egy kevés futtatószert (6 mólos sósav és aceton 7:25 arányú elegye). A futtatószer szintje ne érje el a beleállítandó kromatográfiás papíron a startvonalat. Helyezze bele a papírt, majd fedje le a kádat a tetejével. Mielőtt végigfutna az oldószer, vegye ki a papírt, jelölje be ceruzával az oldószerfront helyzetét, és szárítsa meg elszívófülkében a papírt. Határozza meg a

5 retenciós faktorokat, jegyezze fel a színeket, majd tegye a papírt 6 mólos ammónia-oldat fölé a fülkében és fedje le egy negyedórára. Jegyezze fel a változásokat. A jegyzőkönyvben szerepeljen: 1. A vizsgált oldatokból készült ismeretlen oldott anyagainak megnevezése. 2. A tapasztalt színek és retenciós faktorok. 3. A keletkezett vegyületek képlete.

6 4. Vékonyrétegkromatográfia - retenciós faktort befolyásoló tényezők vizsgálata A vékonyrétegkromatográfiában a megoszlás a réteget alkotó állófázis és a kapilláriserők hatására mozgó folyadékfázis között alakul ki. A technikát széles körben alkalmazzák a mindennapi analitikai gyakorlatban elsősorban a gyors tájékozódást igénylő feladatokban. Ilyen lehet például a szerves reakciók követése, oszlopkromatográfiában a frakciók határainak meghatározása. Ritkábban preparatív vékonyrétegen választják el a nagyobb mennyiségű anyagot. Ilyen esetben a megosztófázis vastagabb rétegben van egy nagyobb lemezen és az anyagot a startvonal mentén viszik fel. Az elválasztás után a kívánt réteget lekaparják a lemezről, leoldják az anyagot a megosztófázisról és bepárlással vagy átkristályosítással nyerik ki az oldatból... A normál fázisú VRK esetében az álló fázis poláros, legtöbbször üveg, alumínium vagy poliészter felületre felvitt szilikagél. Nagyon poláros anyagok, mint például az alkoholok, aminok, ill. karbonsavak hidrogén-kötésekkel erősen kötődnek az állófázis felületén lévő a Si-OH csoportokhoz. Ezek az anyagok csak poláros oldószerekkel távolíthatók el a felületről. Ugyanakkor az apoláros anyagok gyengén kötődnek az állófázishoz, s így gyorsan haladnak felfelé az apoláros oldószerrel. 1. ábra. A retenciós faktor szemleltetése A mintát viszonylag tömény oldatban pontszerűen visszük fel a VRK lap szélétől kb. 1 cm-re (1. ábra) egy kapilláris segítségével, majd a lapot eluenst tartalmazó futtatóedénybe helyezzük. A mozgó fázis felfelé haladása közben a minta komponenesei megoszlanak a szilikagél és a mozgófázis között. A szilikagélhez erősebben kötődő vegyületek lassabban, míg az eluensben jobban oldódó anyagok gyorsabban haladnak. A másodrendű kölcsönhatások erősségében meglévő különbségek alapján a komponensek szétválnak. Az anyagokat az adott kromatográfiás rendszerben a retenciós faktorral jellemezzük, amit az alábbi egyenlet definiál: a R f = b ahol a a mérendő anyag által megtett út, b pedig az oldószefront távolsága a startponttól (ld. 1. ábra). A megoszlást alapvetően befolyásolja a futtatóelegy (eluens) polárossága. Az jó elválasztás feltétele, hogy a komponens elmozduljon az oldószer hatására, ugyanakkor ne fusson együtt az oldószerfronttal. Ha ezt egy oldószer nem tudja biztosítani, akkor oldószerelegyet célszerű

7 alkalmazni. Néhány oldószer növekvő polaritás szerinti sorrendjét az 1. táblázat tartalmazza. Főleg az illékony eluensek esetében fontos a futtatóedény oldószergőzzel való telítettsége. Zavaró lehet a víz jelenléte, mert ez az állófázishoz kötődve megváltoztatja a felület minőségét. 1. táblázat. Oldószerek polaritása Apoláros Erősen poláros ciklohexán petroléter pentán szén-tetraklorid benzol toluol kloroform etiléter Etil-acetát etanol aceton ecetsav metanol víz A szilikagélt amikor csak lehet csipesszel fogjuk meg, így elkerülhető a felületének elszennyezése. A vonalakat ceruzával húzzuk. A mintát próbáljuk meg tömény oldatban pontszerűen felvinni. A minta oldószerét akár hőlégfúvót is használva párologtassuk el, mert ez befolyásolhatja a kromatográfiás sajátságokat. Az eluens szintje feltétlenül a startvonal alatt legyen. Az oldószert ne futtassuk egészen a vékonyréteglap felső széléig, amikor kb. 1 cm-re van a szélétől, akkor vegyük ki a lapot az eluensből és jelöljük be ezt a szintet ceruzával. A futtatás alatt fedjük le a futtatóedényt pl. óraüveggel. Szines anyagok helye rögtön látható, színtelen anyagok UV lámpa alatt, vagy előhívó oldattal kezelve válnak láthatóvá. A foltok helyét rajzoljuk ceruzával körbe, mert később elhalványodhatnak, eltűnhetnek. A feladat: 1. Az eluens összetételének hatása Első lépésben határozza meg a ciklohexanon, a dietil-malonát, az 1-oktanol és az acetil-aceton elválasztásához legalkalmasabb futtatóelegy-összetételt. Ez azt az összetételt jelenti, amelyben a komponenesek elválása a legnagyobb mértékű, viszont egyik sem marad az alapvonalon, ill. nem fut az oldószerfronttal együtt. Ehhez négy egyforma befőttes üvegbe tegyen ml futtatóelegyet a 2. táblázatban található összetételeknek megfelelően. Tegyen mindegyikbe szűrőpapírcsíkot, és nedvesítse meg az a futtatószerrel. A 5 x 8,5 cm es VRK lapok aljára 1 cm magasan húzza be ceruzával a startvonalat és jelöljön be rajta egymástól egyenletes távolságban 4 pontot. A kijelölt pontokra kapilláris segítségével vigyen fel 3-3 pöttyintésnyit ciklohexanon, dietil-malonát, 1-oktanol és acetil-aceton 1%-os diklórmetános oldataiból. Minden befőttes üvegbe tegyen egy ilyen VRK lapot, majd zárja le a befőttes üveget. Mielőtt az oldószerfront végigfutna, vegye ki a lapokat az elegyből. Azonnal jelölje be ceruzával az oldószerfrontot, majd szárítsa meg az elszívófülkében. Ezután merítse bele a lapokat csipesszel ánizsaldehidet tartalmazó előhívóoldatba. Csepegtesse le a fölösleges oldatot, a lapot fektesse rövid időre itatóspapírra. Majd szárítsa a lapokat hőlégfúvó segítségével. A melegítést addig végezze, míg az oktanol halvány, kékes foltja is elő nem jön. (Óvatosan, de füstölésig) A láthatóvá vált foltokat karikázza be. A befőttesüvegekben a futtatóelegyeket cserélje le a táblázatban található még nem vizsgált összetételű elegyekre és végezze el a futtatást ezekkel az elegyekkel is. Az eredmények alapján válassza ki a legjobb futtatóelegyet.

8 2. táblázat. A jellemző retenciós faktorok (R f ) az eluens összetételének függvényében Eluens ciklohexanon dietil-malonát acetil-aceton 1-oktanol (%éter:%pentán) 100:0 90:10 70:30 50:50 30:70 10:90 0: A futtatóedény vizsgálata A retenciós tényező érzékeny a futtatóedények oldószergőzzel való telítettségére is, amit a futtatóedény paraméterei, valamint a szűrőpapírcsík jelenléte határoznak meg. Ennek tanulmányozásához állítsa össze a 3. táblázatban található kísérleti összeállításokat, töltsön az edényekbe az előző feladatban meghatározott legjobb futtatóelegyből, majd az előzőekhez hasonlóan határozza meg a retenciós faktorokat. A választott összetételű futtatóelegyből egyszerre készítsen egy nagyobb adagot és as azt ossza szét az egyes futtatóedényekben! 3. táblázat Kísérlet futtatóedény szűrőpapírcsík fedő 1 befőttes üveg nincs nincs 2 befőttes üveg nincs műanyag lap 3 befőttes üveg van műanyag lap 4 befőttes üveg van csavaros tető cm 3 -es magas főzőpohár nincs nincs cm 3 -es magas főzőpohár van nincs cm 3 -es magas főzőpohár van műanyag lap cm 3 -es magas főzőpohár van óraüveg Az előhívó oldat készítése: 1 dm 3 etanolt tegyünk jeges fürdőbe, majd lassan, kevergetés közben adjunk hozzá 37,0 cm 3 tömény kénsavat, 11,1 cm 3 jégecetet és 27,4 cm 3 p-ánizsaldehidet. A jegyzőkönyvben szerepeljen: 1. A 2. táblázat kitöltve. 2. Az optimális futtatószerösszetétel 3. A második kísérletsorozatban tapasztaltakat, magyarázattal. (Melyikelrendezés előnyösebb és miért?)

9 5. Klorofill a és b elválasztása vékonyrétegen A növényekben a fotoszintézis a kloroplasztokban lévő kromofórok segítségével történik. Ezek a színelnyelő anyagok a klorofillek, a karotinoidok és a xantofillek. A klorofill a az elsődleges színanyag, a többiek csak másodlagos szerepet játszanak. A kísérletben spenótból és egy szobanövény leveléből izolált színanyagokat fogjuk elválasztani vékonyrétegen. A kromatográfia XX. század eleji felfedezése is a növényi színezékekhez köthető. M. Cvet, orosz botanikus levelekből készített kivonatát kalcium-karbonát rétegen engedte át, amikor sárga és zöld sávokat figyelt meg. A jelenség részletesebb vizsgálata indította el a mai hatékony eljárások kifejlesztéséhez szükséges kutatásokat. Név Szerkezet Szín O klorofill a zöld R=CH 3 klorofill b N N - N CO 2 H O O R=CHO xantofill R Mg 2+ - világoszöld N OH sárga ß-karotin HO sárga feofitin szürkészöld A feladat: 1. A mintaelőkészítés Fél gramm fagyasztott spenótot (illetve fél gramm friss zöld levelet), fél gramm vízmentes magnézium-szulfátot, és egy gramm tengeri homokot alaposan összedörzsölünk egy mozsárban (5-10 perc). Az így kapott világoszöld szilárd, porszerű anyagot spatulával egy rövid kémcsőbe tesszük, 2 cm 3 acetonnal alaposan elkeverjük (üvegbot), majd 10 percig parafilmmel lefedve állni hagyjuk. Az acetonos oldat tisztáját Pasteur pipettával leszedjük, másik rövid kémcsőbe tesszük, majd újabb adag acetonnal átmossuk a szilárd anyagot és a tisztáját ismét leszedjük, egyesítjük az előbb leszedett extraktummal. 2. Elválasztás vékonyrétegen Az acetonos extraktumot kapilláris segítségével 3,5x10 cm-es vékonyréteglapokra felvisszük, majd óraüveggel lefedett futtatóhengerben 60% petrolétert (fp ºC), 16% ciklohexánt, 10% etil-acetátot, 10% acetont, 4 % metanolt tartalmazó oldószerelegyben kromatografáljuk. Az elúció sorrendje a következő: ß-karotin (Rf=0,95), klorofill a (Rf=0,44), klorofill b (Rf=0,32), xantofill (Rf=0,16). Az Rf értékek tájékoztató jellegűek. 3. Fémionok eltávolítása A maradék extraktumokba mg Amberlyst kationcserélő gyantát teszünk. Összekeverjük, majd 3 percig lezárva állni hagyjuk. Ezután az előzőek szerint kromatografáljuk. Az oldatból eltűnt a klorofill a és helyette megjelent a feofitin a (Rf=0,60) és a feofitin b

10 (Rf=0,49). Ez az átalakulás az állás során is bekövetkezik, a magnéziumionok elvesztésével a klorofillból feofitin keletkezik. A jegyzőkönyvben szerepeljen: 1. A főbb komponensek retenciós faktorai 2. A kationcserélő hatásának megfigyelései

11 6. Sav-bázis indikátorok elválasztása vékonyrétegen A gyakorlathoz a 4. Vékonyrétegkromatográfia - retenciós faktort befolyásoló tényezők vizsgálata című gyakorlat elméleti bevezetőjének ismerete szükséges. A sav-bázis indikátorok olyan festékanyagok, amelyeknek a színe a kémhatástól függően változik. Ezek általában gyenge savak, vagy bázisok, amelyeknek protonált és deprotonált formája különböző színű (II.8. ábra). A színváltozás ph értékét a megfelelő pk a határozza meg. A feladat: Először nézze meg reagens sósavval, ill. nátrium-hidroxiddal átitatott szűrőpapírra cseppentve az indikátor oldatok színét. Az indikátorokat és az ismeretlent kapilláris segítségével egymástól egyenlő távolságban vigye fel az 5,5 x 8,5 cm-es VRK lapok startvonalára, majd határozza meg az indikátorok retenciós faktorát 2-propanolból és 25%-os ammónia vizes oldatából frissen készített 6:1 arányú eluensben. Minden indikátorhoz új kapillárist használjon! Futtató edényként 250 ml-es alacsony típusú főzőpoharat használjon óraüveggel lefedve. A kapott foltokat szárítás után karikázza be, mert van olyan, amelyik savas közegben elszíntelenedik. Jegyzőkönyvében rögzítse a színeket is! Ezután 1 mól/dm 3 koncentrációjú sósavba merítse bele gyorsan a VRK lapokat és figyelje meg a bekövetkező színváltozást! 1. táblázat. A gyakorlaton az alábbi indikátorok 1%-os metanolos oldatai vizsgálandók Indikátor R f Szín savas oldatban Szín lúgos oldatban Szín metanolban Alizarin vörös Kongó vörös Bróm-krezolzöld Metil-krezolvörös p-nitrofenol A jegyzőkönyvben szerepeljen: 4. Az 1. táblázat kitöltve. 5. A vizsgált oldatokból készült ismeretlen oldott anyagainak megnevezése.

12 7. Sav-bázis indikátorok elválasztása oszlopkromatográfiásan A hagyományos oszlopkromatográfia körülbelül 10 mg és 10 g közötti tömegű anyag tisztítására szolgál. Az anyag mennyiségétől függ az oszlop mérete és a felhasznált oldószer mennyisége. A viszonylag nagy oldószerigény miatt ez egy drága tisztítási mód. Bár ritkán vékonyréteget is használnak preparatív célú elválasztásokra, de az esetek többségében mégis inkább oszlopon végzik a tisztítást. (A VRK esetében természetesen vastag rétegű lemez szükséges és a mintát nem pontszerűen, hanem egy vékony vonalban visszük fel a lemezre. Az elúció után a kívánt komponenshez tartozó sávot (réteget) lekaparjuk, majd ebből való kioldással és az így kapott oldat bepárlásával nyerjük ki az anyagunkat.) Kisebb oszlopokat szárazon is megtölthetünk, de a nagyobb oszlopok esetében a megosztófázist apoláros oldószerben duzzasztjuk, majd ezt a szuszpenziót visszük rá lehetőleg buborékmentesen az oszlopra. Az oszlop aljára vattát és homokréteget, vagy üvegfrittet teszünk. A tetejét is védheti homokréteg vagy szűrőpapírlapka. Így biztosítható, hogy az oszlop alja ill. teteje vízszintes legyen, ami az éles elválasztás egyik feltétele. Ne hagyjuk kiszáradni az oszlopot! A töltet legtöbbször szilika (SiO 2 ), ritkábban alumina (Al 2 O 3 ), esetleg Florisil (Mg 2 SiO 4 ) vagy egyéb kromatográfiás megosztófázis. A töltet tömege az elválasztandó elegy tömegének legalább 25-szöröse legyen, de akár százszorosa is lehet. A mintát minél keskenyebb sávban visszük rá az oszlop tetejére, és az eluenssel hajtjuk végig az oszlopon. A leoldást a vékonyrétegkromatográfiával ellentétben nemcsak egyfajta oldószereleggyel hajthatjuk végre (izokratikus), hanem lehetőség van az oldószer összetételének folyamatos változtatására, polaritásának fokozatos növelésére is (gradiens elúció). A minta komponensei különböző sebességgel haladnak és sávokra válnak szét. Különböző frakciókat szedünk, amelyek tisztaságát akár VRK-val is ellenőrizhetjük. A műveleteket az 1. ábra foglalja össze. Az oszloptöltés, a mintafelvitel és a leoldás során ügyeljen arra, hogy ne legyen soha száraz a fázis. 1. ábra. Az oszlopkromatografálás lépései

13 Az eluens a gravitáció hatására csöpög le az oszlopról, de ha elég jó az elválás (nagy a retenciós faktorok különbsége) akkor nyomáskülönbség létrehozásával meggyorsíthatjuk a műveletet (flash kromatográfia). Illékony oldószereknél nem célszerű vákuumot alkalmazni, mert az oldószer elpárolog és az anyag nem kívánt helyekre kristályosodik ki. Ilyen esetben jobb, ha az oszlop tetejére gyakorolt túlnyomással hozzuk létre a nyomáskülönbséget. Erre többféle berendezést használhatunk, amelyekből két példa a 2. ábrán látható. 2. ábra. Flash kromatográfiás berendezések A feladat: A kísérlet két részből áll, a vékonyréteg- és az oszlopkromatográfiás elválasztásból. Ezért a gyakorlathoz a 4. Vékonyrétegkromatográfia - retenciós faktort befolyásoló tényezők vizsgálata című gyakorlat elméleti bevezetőjének ismerete szükséges. 1. Vékonyrétegkromatográfiás rész 5,5 x 8,5 cm-es VRK lap aljára 1 cm magasságban húzza meg ceruzával a startvonalat. Ezen egymástól egyenletes távolságra jelöljön ki 7 pontot. A kijelölt pontokra kapilláris segítségével vigyen fel 1-1 pöttynyit a következő anyagok 3 mg/ml-es metanolos oldataiból:fluoreszcein, brómkrezolzöld, metilvörös, fuxin, rodamin B, metilénkék és ezek közös oldatából. Minden oldathoz új kapillárist használjon! 250 ml-es alacsony főzőpohár aljára öntsön annyi futtatószert (2-propanol és ecetsav 15:2 elegye), hogy a folyadékszint ne érje el a beleállított VRK lapokra felvitt anyagok foltjait. Mielőtt az oldószerfront végigfutna, vegye ki a lapokat az elegyből és azonnal jelölje be ceruzával az oldószerfrontot. Határozza meg az egyes komponensek retenciós faktorait. A vékonyréteget ezután mártsa bele reagens nátrium-hidroxid oldatba és jegyezze fel a színváltozásokat. 2. Oszlopkromatográfiás rész Kis főzőpohárba tegyen 1,5 nagyobb vegyszerkanál szilikagélt. Öntse rá víz, 1-propanol és aceton 1:1:1 arányú elegyét. Hagyja állni legalább negyedórán át. Tulipántölcsér szárának aljába tegyen vattacsomót, majd töltse rá buborékmentesen a duzzasztott szilikagélt. Annyit tegyen az oszlopba, hogy elférjen a szárban, de azt közel teljesen töltse fel. A szilikagél leülepedése után a fölösleges oldószer nagyját Pasteur pipettával távolítsa el. Az utolsó cseppek lecsepegése pedig nyomással segíthető.

14 Az oszlop tetejére Pasteur pipettával vigyen fel 1 cseppet az indikátorkeverékből. Nyomás alkalmazásával segítheti az oldat oszlopra kerülését. Miután a teljes mintamennyiség bekerült az oszlopba, töltsön rá a duzzasztáshoz is használt 1:1:1 arányú 1-propanol víz - aceton elegyből. A kromatográfiás folyamat ezt követően is nyomással gyorsítható. Ügyeljen arra, hogy eközben az oszlop ne kerüljön szárazra! A jegyzőkönyvben szerepeljen: 3. A főbb komponensek retenciós faktorai 4. Az oszlopkromatográfiás összeállítás rajza. 5. Az oszlopon kialakuló sávok színei sorrendben.

15 8. Karvonok izolálása fodormenta és édeskömény olajokból A hagyományos oszlopkromatográfia körülbelül 10 mg és 10 g közötti tömegű anyag tisztítására szolgál. Az anyag mennyiségétől függ az oszlop mérete és a felhasznált oldószer mennyisége. A viszonylag nagy oldószerigény miatt ez egy drága tisztítási mód. Bár ritkán vékonyréteget is használnak preparatív célú elválasztásokra, de az esetek többségében mégis inkább oszlopon végzik a tisztítást. (A VRK esetében természetesen vastag rétegű lemez szükséges és a mintát nem pontszerűen, hanem egy vékony vonalban visszük fel a lemezre. Az elúció után a kívánt komponenshez tartozó sávot (réteget) lekaparjuk, majd ebből való kioldással és az így kapott oldat bepárlásával nyerjük ki az anyagunkat.) Kisebb oszlopokat szárazon is megtölthetünk, de a nagyobb oszlopok esetében a megosztófázist apoláros oldószerben duzzasztjuk, majd ezt a szuszpenziót visszük rá lehetőleg buborékmentesen az oszlopra. Az oszlop aljára vattát és homokréteget, vagy üvegfrittet teszünk. A tetejét is védheti homokréteg vagy szűrőpapírlapka. Így biztosítható, hogy az oszlop alja ill. teteje vízszintes legyen, ami az éles elválasztás egyik feltétele. Ne hagyjuk kiszáradni az oszlopot! A töltet legtöbbször szilika (SiO 2 ), ritkábban alumina (Al 2 O 3 ), esetleg Florisil (Mg 2 SiO 4 ) vagy egyéb kromatográfiás megosztófázis. A töltet tömege az elválasztandó elegy tömegének legalább 25-szöröse legyen, de akár százszorosa is lehet. A mintát minél keskenyebb sávban visszük rá az oszlop tetejére, és az eluenssel hajtjuk végig az oszlopon. A leoldást a vékonyrétegkromatográfiával ellentétben nemcsak egyfajta oldószereleggyel hajthatjuk végre (izokratikus), hanem lehetőség van az oldószer összetételének folyamatos változtatására, polaritásának fokozatos növelésére is (gradiens elúció). A minta komponensei különböző sebességgel haladnak és sávokra válnak szét. Különböző frakciókat szedünk, amelyek tisztaságát akár VRK-val is ellenőrizhetjük. A műveleteket az 1. ábra foglalja össze. Az oszloptöltés, a mintafelvitel és a leoldás során ügyeljen arra, hogy ne legyen soha száraz a fázis. 1. ábra. Az oszlopkromatografálás lépései Az eluens a gravitáció hatására csöpög le az oszlopról, de ha elég jó az elválás (nagy a retenciós faktorok különbsége) akkor nyomáskülönbség létrehozásával meggyorsíthatjuk a

16 műveletet (flash kromatográfia). Illékony oldószereknél nem célszerű vákuumot alkalmazni, mert az oldószer elpárolog és az anyag nem kívánt helyekre kristályosodik ki. Ilyen esetben jobb, ha az oszlop tetejére gyakorolt túlnyomással hozzuk létre a nyomáskülönbséget. Erre többféle berendezést használhatunk, amelyekből két példa a 2. ábrán látható. 2. ábra. Flash kromatográfiás berendezések A feladat: A kísérlet két részből áll, a vékonyréteg- és az oszlopkromatográfiás elválasztásból. Ezért a gyakorlathoz a 4. Vékonyrétegkromatográfia - retenciós faktort befolyásoló tényezők vizsgálata című gyakorlat elméleti bevezetőjének ismerete szükséges. 1. Vékonyrétegkromatográfiás rész A mentaolajat a menta (menta spicata) virágából vízgőzdesztillációjával nyerik. Bár a mentaolajban legalább 28 komponens van, ebből csak hármat lehet könnyen izolálni: a (+)- limonént, a L-(-)-karvont és a (1R,2R,4R)-dihidro-karvolt. 3. ábra. Az izolálandó vegyületek szerkezete és R f értékei (etil-acetát:hexán=1:9 eluens szilikagél felületen) O OH (+)-L-limonén L-(-)-karvon (1R,2R,4R)-dihidro-karvol 0,79 0,39 0,16 3 x 8,5 cm-es VRK lap aljára 1 cm magasságban húzza meg ceruzával a startvonalat. Ezen jelöljön ki 2 pontot. A kijelölt pontokra kapilláris segítségével vigyen fel 3-3 pöttynyit fodormenta- és édesköményolaj 50-szeres hígítású, hexános oldatából. Minden oldathoz új

17 kapillárist használjon! 250 ml-es alacsony főzőpohár aljára öntsön annyi futtatószert (etil-acetáthexán 1:9 elegye), hogy a folyadékszint ne érje el a beleállított VRK lapokra felvitt anyagok foltjait. Helyezzen a főzőpohárba szűrőpapírt és itassa át a futattószerrel! Mielőtt az oldószerfront végigfutna, vegye ki a lapokat az elegyből és azonnal jelölje be ceruzával az oldószerfrontot. A lapot szárítsa meg, majd merítse permanganátos előhívó oldatba. Az olefinekkel a permanganát mangán-dioxiddá redukálódik, ami barna foltot eredményez a lapon. A retenciós faktorok alapján határozza meg a komponenseket. Ebben segíthet a 4. ábra is. 4. ábra. A vékonyrétegek az UV lámpa alatt, ill. a permanganátos előhívás után. A minta (s) mellett a kereskedelemből beszerzett standard anyagok (l=limonén, c=karvon d=dihidro-carvol) láthatók. Gyakran látható R f =0,24 értéknél egy folt, valamint tömény mintánál még két másik komponens is megjelenhet (R f =0,53 és 0,47). Az előhívó oldat készítése: Oldjon fel 3 g kálium-permanganátot, 20 g kálium-karbonátot és 5 cm 3 5%-os nátrium-hidroxid vizes oldatát 300 cm 3 desztillált vízben. 2. Oszlopkromatográfiás rész Kis főzőpohárba tegyen 1,5 nagyobb vegyszerkanál szilikagélt. Öntsön rá hexánt. Hagyja állni legalább negyedórán át. Tulipántölcsér szárának aljába tegyen vattacsomót, majd töltse rá buborékmentesen a duzzasztott szilikagélt. Annyit tegyen az oszlopba, hogy elférjen a szárban, de azt közel teljesen töltse fel. A szilikagél leülepedése után a fölösleges oldószer nagyját Pasteur pipettával távolítsa el. Az utolsó cseppek lecsepegése pedig nyomással segíthető. Az oszlop tetejére Pasteur pipettával vigyen fel 0,5 cm 3 hexánban oldott negyed gramm édeskömény- vagy fodormentaolajat. Nyomás alkalmazásával segítheti az oldat oszlopba kerülését. Az elúciót 25 cm 3 hexánnal kezdje, majd 15 cm 3 etil-acetáttal folytassa. A kromatográfiás folyamat ezt követően is nyomással gyorsítható. Ügyeljen arra, hogy eközben az oszlop ne kerüljön szárazra!a lecsöpögő oldatot 5-5 cm 3 -enként külön kémcsőbe gyűjtse. A frakciók összetételét vizsgálja meg az előző pontban leírt vékonyréteg kromatográfiás módszerrel ezúttal 5,5 x 8,5 cm-es vékonyréteg lapon. A jegyzőkönyvben szerepeljen: 6. A főbb komponensek mért retenciós faktorai 7. Az egyes frakciók összetétele 8. Az oszlopkromatográfiás összeállítás rajza.

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal : Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Kémia II. kategória 3. forduló Budapest, 2015. március 21. A verseny döntője három feladatból áll. Mindhárom feladat szövege, valamint

Részletesebben

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL ELTE Szerves Kémiai Tanszék A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG -TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL Bevezetés A természetes vizeket (felszíni

Részletesebben

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-6.0-1 4.2.2. MÉRŐOLDATOK 01/2008:40202 A mérőoldatokat a szokásos kémiai analitikai eljárások szabályai szerint készítjük. A mérőoldatok előállításához használt eszközök megfelelő

Részletesebben

Síkkromatográfia. Kapacitásaránynak (kapacitási tényezőnek): a mérendő komponens állófázisában (n S ) és mozgófázisában (n M ) lévő anyagmennyiségei.

Síkkromatográfia. Kapacitásaránynak (kapacitási tényezőnek): a mérendő komponens állófázisában (n S ) és mozgófázisában (n M ) lévő anyagmennyiségei. Síkkromatográfia A kromatográfia a többfokozatú, nagyhatékonyságú, dinamikus elválasztási módszerek gyűjtőneve: közös alapjuk az, hogy az elválasztandó komponensek egy állófázis és egy azon, meghatározott

Részletesebben

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben? 1. Az atommag. a./ Az atommag és az atom méretének, tömegének és töltésének összehasonlítása, a nukleonok jellemzése, rendszám, tömegszám, izotópok, nuklidok, jelölések. b./ Jelöld a Ca atom 20 neutront

Részletesebben

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése Név: Neptun-kód: mérőhely: Labor előzetes feladatok A vezetőképesség változása kémiai reakció közben 10,00 cm 3 ismeretlen koncentrációjú sósav oldatához

Részletesebben

1. Telítetlen szénhidrogének (szerkezet, fizikai és kémiai tulajdonságok, előállítása, jelentőség).

1. Telítetlen szénhidrogének (szerkezet, fizikai és kémiai tulajdonságok, előállítása, jelentőség). I. tétel 1. A periódusos rendszer 2. Vízkőmentesítés Oldjon fel kevés citromsavat vízben. Cseppentsen külön-külön ebből, illetve 2 mol/dm 3 -es sósavból mészkőporra. (Mindkét esetben gázfejlődést tapasztalunk.)

Részletesebben

Középszintű érettségi témakörök

Középszintű érettségi témakörök Általános kémia Középszintű érettségi témakörök 1. Atomszerkezet 2. A periódusos rendszer 3. Kémiai kötések 4. Molekulák, összetett ionok 5. Anyagi halmazok 6. Egykomponensű anyagi rendszerek 7. Többkomponensű

Részletesebben

XII. Reakciók mikrohullámú térben

XII. Reakciók mikrohullámú térben XII. Reakciók mikrohullámú térben Szervetlen, fémorganikus és katalízis gyakorlatok 1. BEVEZETÉS A mikrohullámú (továbbiakban mw) technikát manapság a kémia számos területen használják, pl. analízishez

Részletesebben

Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA

Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA Idei gyorsjelentés http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2 015/7/16/Az_elmult_7_ev_legrosszab b_eredmenye_szulet_azozlb

Részletesebben

Aminosavak, peptidek, fehérjék

Aminosavak, peptidek, fehérjék Aminosavak, peptidek, fehérjék Az aminosavak a fehérjék építőkövei. A fehérjék felépítésében mindössze 20- féle aminosav vesz részt. Ezek általános képlete: Az aminosavakban, mint arra nevük is utal van

Részletesebben

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A környezetvédelem analitikája KON KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A GYAKORLAT CÉLJA: A konduktometria alapjainak megismerése. Elektrolitoldatok vezetőképességének vizsgálata. Oxálsav titrálása N-metil-glükamin

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. A katalizátorok a kémiai reakciót gyorsítják azáltal, hogy az aktiválási energiát csökkentik, a reakció végén változatlanul megmaradnak. 2. Biológiai

Részletesebben

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM. Fenoximetilpenicillin-kálium

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM. Fenoximetilpenicillin-kálium Phenoxymethylpenicillinum kalicum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.1-1 01/2008:0149 javított 6.1 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM Fenoximetilpenicillin-kálium C 16 H 17 KN 2 O 5 S M r 388,5 [132-98-9] DEFINÍCIÓ A

Részletesebben

XANTHANI GUMMI. Xantán gumi

XANTHANI GUMMI. Xantán gumi Xanthani gummi Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.4-1 [11138-66-2] DEFINÍCIÓ XANTHANI GUMMI Xantán gumi 04/2009:1277 A xantán gumi nagy molekulatömegű anionos poliszacharid, melyet szénhidrátok Xanthomonas campestris-szel

Részletesebben

Kémia OKTV döntő forduló II. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9.

Kémia OKTV döntő forduló II. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9. Oktatási Hivatal Kémia OKTV döntő forduló II. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9. A feladat elolvasására 15 perc áll rendelkezésre. A feladathoz csak a 15 perc letelte után szabad hozzákezdeni.

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal KÓDSZÁM: Kémia OKTV döntő I. kategória, 1. feladat Budapest, 2013. április 6. Réz(II)-ionok vizsgálata komplexometriával A komplexometria reagenseként használt EDTA (az etilén-diamin-tetraecetsav

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai É 049-06/1/3 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Klasszikus analitikai módszerek:

Klasszikus analitikai módszerek: Klasszikus analitikai módszerek: Azok a módszerek, melyek kémiai reakciókon alapszanak, de az elemzéshez csupán a tömeg és térfogat pontos mérésére van szükség. A legfontosabb klasszikus analitikai módszerek

Részletesebben

Kémia 9. osztály. 1. Lángfestés.. 2. 2. Gázok áramlási sebessége... 4. 3. Túltelített oldatok... 6

Kémia 9. osztály. 1. Lángfestés.. 2. 2. Gázok áramlási sebessége... 4. 3. Túltelített oldatok... 6 Kémia 9. osztály 1 Kémia 9. osztály Tartalom 1. Lángfestés.. 2 2. Gázok áramlási sebessége..................................................... 4 3. Túltelített oldatok............................................................

Részletesebben

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát Amoxicillinum trihydricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.6-1 01/2013:0260 AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM Amoxicillin-trihidrát C 16 H 19 N 3 O 5 S.3H 2 O M r 419,4 [61336-70-7] DEFINÍCIÓ (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciklo[3.2.0]heptán-2-

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Környezetvédelemben felhasznált elektroanalitikai módszerek csoportosítása Potenciometria (ph, Li +, F - ) Voltametria (oldott oxigén) Coulometria

Részletesebben

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 28. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati KTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

B TÉTEL Az étolaj vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása

B TÉTEL Az étolaj vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása 2013/2014. B TÉTEL Az étolaj vizsgálata Két kémcsőbe töltsön kb. 6 cm 3 -t a következő oldószerekből: víz, benzin. Mindegyikbe tegyen étolajat, rázza össze. Mit tapasztal? Indokolja a látottakat! víz benzin

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából

Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszék 2015 1 I. Elméleti bevezető 1.1. Gyógyszerkönyv A Magyar gyógyszerkönyv (Pharmacopoea Hungarica) első

Részletesebben

KÉMIA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

KÉMIA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete KÉMIA munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 8. osztálya számára 8. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET 2 TARTALOM 1. Elemi

Részletesebben

1. Kolorimetriás mérések A sav-bázis indikátorok olyan "festékek", melyek színüket a ph függvényében

1. Kolorimetriás mérések A sav-bázis indikátorok olyan festékek, melyek színüket a ph függvényében ph-mérés Egy savat vagy lúgot tartalmazó vizes oldat savasságának vagy lúgosságának erősségét a H + vagy a OH - ion aktivitással lehet jellemezni. A víz ionszorzatának következtében a két ion aktivitása

Részletesebben

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja KÉMIA (II. kategória) I. FELADATSOR 1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? A) Na

Részletesebben

800-5000 Hz U. oldat. R κ=l/ra. 1.ábra Az oldatok vezetőképességének mérése

800-5000 Hz U. oldat. R κ=l/ra. 1.ábra Az oldatok vezetőképességének mérése 8 gyak. Konduktometria A gyakorlat célja: Az oldat ionos alkotóinak összegző, nem specifikus mérése (a víz tisztasága), a konduktometria felhasználása titrálás végpontjelzésére. A módszer elve Elektrolitok

Részletesebben

Példa tételek a középszintű kémia szóbeli vizsgához

Példa tételek a középszintű kémia szóbeli vizsgához Példa tételek a középszintű kémia szóbeli vizsgához I. tétel 1. A periódusos rendszer felépítése és kapcsolata az atomok elektronszerkezetével. 2. A tálcán szőlőcukor, illetve répacukor van a sorszámozott

Részletesebben

Műanyagok galvanizálása

Műanyagok galvanizálása BAJOR ANDRÁS Dr. FARKAS SÁNDOR ORION Műanyagok galvanizálása ETO 678.029.665 A műanyagok az ipari termelés legkülönbözőbb területein speciális tulajdonságaik révén kiszorították az egyéb anyagokat. A hőre

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket. A vizsgafeladat ismertetése: Elmagyarázza, és konkrét példákon bemutatja a legfontosabb vegyipari laboratóriumi műveleteket, bemutatja azok végrehajtásának körülményeit, az eredmények kiértékelését Elmagyarázza,

Részletesebben

Kémia 11. osztály. Fényelhajlás, fényszórás; A dialízis szemléltetése... 2. 2. A hőmérséklet és a nyomás hatása a kémiai egyensúlyra...

Kémia 11. osztály. Fényelhajlás, fényszórás; A dialízis szemléltetése... 2. 2. A hőmérséklet és a nyomás hatása a kémiai egyensúlyra... Kémia 11. osztály 1 Kémia 11. osztály Tartalom 1. Kolloid rendszerek vizsgálata: Fényelhajlás, fényszórás; A dialízis szemléltetése................................. 2 2. A hőmérséklet és a nyomás hatása

Részletesebben

A kenyerek savfokának meghatározási problémái Dr. Szalai Lajos

A kenyerek savfokának meghatározási problémái Dr. Szalai Lajos SÜTİIPAROSOK, PÉKEK 50. évf. 2003. 6. sz. 55-56.o A kenyerek savfokának meghatározási problémái Dr. Szalai Lajos A gyakorló élelmiszerkémikusok az élelmiszerek savtartalmának, savasságának kifejezésére

Részletesebben

Elektrokémiai preparátum

Elektrokémiai preparátum Elektrokémiai preparátum A laboratóriumi gyakorlat során elvégzendő feladat: Nátrium-hipoklorit oldat előállítása elektrokémiai úton; az oldat hipoklorit tartalmának meghatározása jodometriával. Daniell-elem

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlat kémia OKTV Budapest, 2009. április 18. I. kategória 1. feladat

Laboratóriumi gyakorlat kémia OKTV Budapest, 2009. április 18. I. kategória 1. feladat Oktatási Hivatal Laboratóriumi gyakorlat kémia OKTV Budapest, 2009. április 18. I. kategória 1. feladat A feladathoz kérdések társulnak, amelyek külön lapon vannak, a válaszokat erre a lapra kérjük megadni.

Részletesebben

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más,

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más, 3. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg az egyszerű anyagok számát

Részletesebben

Kémia OKTV döntő forduló I. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9.

Kémia OKTV döntő forduló I. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9. Oktatási Hivatal Kémia OKTV döntő forduló I. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9. A feladathoz egy külön lapon kérdések társulnak, a válaszokat arra a lapra kérjük megadni. A feladat megkezdése

Részletesebben

B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai. 1. Cink reakciói

B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai. 1. Cink reakciói B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai 1. Cink reakciói Három kémcsőbe öntsön rendre 2cm 3-2cm 3 vizet, 2 mol/dm 3 koncentrációjú sósavat, rézszulfát-oldatot, és mindegyik

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996 1996 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996 I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1,5 oldalas dolgozatot! Címe: ALKÉNEK Alkének fogalma. Elnevezésük elve példával.

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 22. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK 9. osztály A változat Beregszász 2005 A munkafüzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta A kiadásért felel: Orosz Ildikó Felelıs szerkesztı:

Részletesebben

1. Tömegszámváltozás nélkül milyen részecskéket bocsáthatnak ki magukból a bomlékony atommagok?

1. Tömegszámváltozás nélkül milyen részecskéket bocsáthatnak ki magukból a bomlékony atommagok? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja KÉMIÁBÓL I-II. kategória I. FELADATSOR Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után

Részletesebben

B TÉTEL Fémek oldása sósavban Végezze el a következő kísérleteket: Híg sósavba tegyen cinket, Híg sósavba tegyen rezet! Magyarázza a tapasztaltakat!

B TÉTEL Fémek oldása sósavban Végezze el a következő kísérleteket: Híg sósavba tegyen cinket, Híg sósavba tegyen rezet! Magyarázza a tapasztaltakat! 2015/2016. B TÉTEL Fémek oldása sósavban Végezze el a következő kísérleteket: Híg sósavba tegyen cinket, Híg sósavba tegyen rezet! Magyarázza a tapasztaltakat! cink réz híg sósav Jód melegítése Egy száraz

Részletesebben

GINSENG RADIX. Ginzenggyökér

GINSENG RADIX. Ginzenggyökér Ginseng radix Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.1-1 DEFINÍCIÓ GINSENG RADIX Ginzenggyökér 04/005:153 Az ún. fehér ginzeng az ázsiai ginzeng, Panax ginseng C. A. Meyer szárított, egész vagy aprított gyökere; az ún.

Részletesebben

7. előadás 12-09-16 1

7. előadás 12-09-16 1 7. előadás 12-09-16 1 12-10-05 Általános kémia 2011/2012. I. fé ph = - lg[h3o+] 2 12-10-13 Általános kémia 2011/2012. I. fé 3 1./ Só: gyenge sav/erős bázis 12-10-13 Általános kémia 2011/2012. I. fé 4 2./

Részletesebben

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK KÉMIA. emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozás. Magyar Csabáné

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK KÉMIA. emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozás. Magyar Csabáné FELADATLAPOK KÉMIA emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozás Magyar Csabáné 00 1/2 Kedves Diákok! BEVEZETÉS A tanfolyam az emelt szintű kémia érettségi kísérleti feladataira készít fel, de az írásbelire

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Kémia I. kategória 3. forduló Budapest, 2015. március 21. A verseny döntője három mérési feladatból áll. Mindhárom feladat szövege, valamint

Részletesebben

A kémiai egyensúlyi rendszerek

A kémiai egyensúlyi rendszerek A kémiai egyensúlyi rendszerek HenryLouis Le Chatelier (1850196) Karl Ferdinand Braun (18501918) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 011 A kémiai egyensúly A kémiai egyensúlyok

Részletesebben

ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol

ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol Ethanolum (96 per centum) Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.1-1 04/2014:1317 ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol DEFINÍCIÓ Tartalom: etanol (C 2 H 6 O; M r 46,07): 95,1 96,9 %V/V (92,6 95,2 %m/m), 20 C-on,

Részletesebben

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B D A * C A B C C 1 B B B A B D A B C A 2 C B E C E C A D D A C B D B C A B A A A 4 D B C C C C * javítandó

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin Témakör 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

Kémia OKTV döntő I. kategória, 1. feladat Budapest, 2012. március 31. Titrálások hipoklorittal

Kémia OKTV döntő I. kategória, 1. feladat Budapest, 2012. március 31. Titrálások hipoklorittal Oktatási Hivatal KÓDSZÁM: Kémia OKTV döntő I. kategória, 1. feladat Budapest, 2012. március 31. Titrálások hipoklorittal A hipoklorition erélyes oxidálószer. Reakciói általában gyorsan és egyértelmű sztöchiometria

Részletesebben

A. feladat témakörei

A. feladat témakörei KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖREI, KÍSÉRLETEI ÉS KÍSÉRLETLEÍRÁSAI Általános kémia 1. Atomszerkezet 2. A periódusos rendszer 3. Kémiai kötések 4. Molekulák, összetett ionok 5. Anyagi halmazok

Részletesebben

OPIUM CRUDUM. Nyers ópium

OPIUM CRUDUM. Nyers ópium Opium crudum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.4. - 1 01/2015:0777 OPIUM CRUDUM Nyers ópium A nyers ópium csak mint galenusi készítmények kiindulási anyaga használható. Önmagában nem adható ki. DEFINÍCIÓ A nyers ópium

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI Redoxiegyenletek rendezésének általános lépései Példák fémoldódási egyenletek rendezésére Halogénvegyületek reakciói A gyakorlaton vizsgált redoxireakciók

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal A versenyző kódszáma: 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. kategória FELADATLAP Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Minden feladatnál a betűjel bekarikázásával jelölje meg az egyetlen helyes, vagy az egyetlen helytelen választ! I. Melyik sorban szerepelnek olyan vegyületek, amelyek mindegyike

Részletesebben

ZINCI ACEXAMAS. Cink-acexamát

ZINCI ACEXAMAS. Cink-acexamát Zinci acexamas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1279 ZINCI ACEXAMAS Cink-acexamát C 16 H 28 N 2 O 6 Zn M r 409,8 [70020-71-2] DEFINÍCIÓ Cink-bisz[6-(acetilamino)hexanoát]. Tartalom: 97,5 101,0% (szárított

Részletesebben

3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK

3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK 3.1.14. Vizes infúziós oldatok tartályainak előállításához Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 01/2008:30114 javított 7.5 3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ Oktatási ivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont KÉMIÁBÓL I. kategóriában

Részletesebben

NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC

NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC Az alkalmazott nagy nyomás (100-1000 bar) lehetővé teszi nagyon finom szemcsézetű töltetek (2-10 μm) használatát, ami jelentősen megnöveli

Részletesebben

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel A víz keménysége VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel A természetes vizek alkotóelemei között számos kation ( pl.: Na +, Ca ++, Mg ++, H +, K +, NH 4 +, Fe ++, stb) és anion (Cl

Részletesebben

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK 9. osztály C változat Beregszász 2005 A munkafüzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta A kiadásért felel: Orosz Ildikó Felelıs szerkesztı:

Részletesebben

29. Sztöchiometriai feladatok

29. Sztöchiometriai feladatok 29. Sztöchiometriai feladatok 1 mól gáz térfogata normál állapotban (0 0 C, légköri nyomáson) 22,41 dm 3 1 mól gáz térfogata szobahőmérsékleten (20 0 C, légköri nyomáson) 24,0 dm 3 1 mól gáz térfogata

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 1998 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1,5 oldalas dolgozatot! A hibátlan dolgozattal 15 pont szerezhető. Címe: KARBONÁTOK,

Részletesebben

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Redoxi reakciók Például: 2Mg + O 2 = 2MgO Részfolyamatok:

Részletesebben

CARBOMERA. Karbomerek

CARBOMERA. Karbomerek 04/2009:1299 CARBOMERA Karbomerek DEFINÍCIÓ A karbomerek cukrok vagy polialkoholok alkenil-étereivel térhálósított, nagy molekulatömegű akrilsav-polimerek. Tartalom: 56,0 68,0% karboxil-csoport (-COOH)

Részletesebben

2.9.10. ETANOLTARTALOM

2.9.10. ETANOLTARTALOM 07/2012:20910 2.9.10. ETANOLTARTALOM Az itt előírt módszerek etanoltartalmú folyékony gyógyszerkészítmények vizsgálatára vonatkoznak. Valamely folyadék etanoltartalmát a folyadék 100 térfogategységében

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.7-1 04/2013:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás elem: azonos rendszámú atomokból épül fel vegyület: olyan anyag, amelyet két vagy több különbözı kémiai elem meghatározott arányban alkot, az alkotóelemek

Részletesebben

9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr.

9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr. Bioanalitika előadás 9. Hét Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia Dr. Andrási Melinda Kromatográfia Nagy hatékonyságú, dinamikus

Részletesebben

Többkomponensű rendszerek I.

Többkomponensű rendszerek I. Többkomponensű rendszerek I. Műszaki kémia, Anyagtan I. 9. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Többkomponensű rendszerek Folytonos közegben (diszpergáló, ágyazó

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 10 pont A következő feladatokban jelölje meg az egyetlen helyes választ! I. Az aromás szénhidrogénekben A) a gyűrűt alkotó szénatomok között delokalizált kötés is van. B) a hidrogének

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Vásárló!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Vásárló! HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! Sok éve már, hogy először használtam munkámhoz műgyantát, mely sokoldalúságával azonnal lenyűgözött. A felhasználási felsorolás csak az én fantáziám korlátait, és

Részletesebben

Témavezető neve Földiné dr. Polyák lára.. A téma címe Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal A kutatás időtartama: 2003-2006

Témavezető neve Földiné dr. Polyák lára.. A téma címe Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal A kutatás időtartama: 2003-2006 Témavezető neve Földiné dr. Polyák lára.. A téma címe Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal A kutatás időtartama: 2003-2006 A kutatás során laboratóriumi kísérletekben komplex ioncserés és adszorpciós

Részletesebben

Elektrokémiai gyakorlatok

Elektrokémiai gyakorlatok Elektrokémiai gyakorlatok Az elektromos áram hatására bekövetkezı kémiai változásokkal, valamint a kémiai energia elektromos energiává alakításának folyamataival, törvényszerőségeivel foglalkozik. A változást

Részletesebben

Feladatok haladóknak

Feladatok haladóknak Feladatok haladóknak Szerkesztő: Magyarfalvi Gábor és Varga Szilárd (gmagyarf@chem.elte.hu, szilard.varga@bolyai.elte.hu) A formai követelményeknek megfelelő dolgozatokat a következő címen várjuk 2009.

Részletesebben

Az oldott oxigén mérés módszereinek, eszközeinek tanulmányozása

Az oldott oxigén mérés módszereinek, eszközeinek tanulmányozása Környezet minősítése gyakorlat 1 Az oldott oxigén mérés módszereinek, eszközeinek tanulmányozása Amint azt tudjuk az oldott oxigéntartalom (DO) nagy jelentőségű a felszíni vizek és néhány esetben a szennyvizek

Részletesebben

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL Ph.D. értekezés Készítette: Témavezetõ: Csordásné Rónyai Erika Dr. Simándi Béla egyetemi docens Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

Titrálás Elmélet és gyakorlat

Titrálás Elmélet és gyakorlat Titrálás Elmélet és gyakorlat A titrálás elmélete Bevezetés Jelen füzet történeti, elméleti és gyakorlati szempontból mutatja be a titrálást; először a végponttitrálással, majd pedig az átcsapási pontos

Részletesebben

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők: A Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériuma Szerbiai Kémikusok Egyesülete Köztársasági verseny kémiából Kragujevac, 2008. 05. 24.. Teszt a középiskolák I. osztálya számára Név és utónév Helység és iskola

Részletesebben

Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok. A ciklohexén előállítása

Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok. A ciklohexén előállítása Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok A ciklohexén előállítása Budapesti Zöld Kémia Laboratórium Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai Intézet Budapest 2009 (Utolsó mentés: 2009.02.09.) A gyakorlat célja

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

1998/A/1 maximális pontszám: 10. 1998/A/2 maximális pontszám. 25

1998/A/1 maximális pontszám: 10. 1998/A/2 maximális pontszám. 25 1 1998/A/1 maximális pontszám: 10 Az alumíniumbronz rezet és alumíniumot tartalmaz. Az ötvözetbıl 2,424 grammot sósavban feloldanak és 362 cm 3 standardállapotú hidrogéngáz fejlıdik. A r (Cu) = 63,5 A

Részletesebben

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA SPF UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA A GYAKORLAT CÉLJA: AZ UV-látható abszorpciós spektrofotométer működésének megismerése és a Lambert-Beer törvény alkalmazása. Szalicilsav meghatározása egy vizes

Részletesebben

ELEKTROLITOK VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FOGALMAK

ELEKTROLITOK VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FOGALMAK ELEKTROLITOK VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FOGALMAK Egy tetszőleges vezetőn átfolyó áramerősség (I) és a vezetőn eső feszültség (U) között az ellenállás teremt kapcsolatot (ld. középiskolai fizika): U I R R

Részletesebben

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak Néhány gondolat a mellékletekhez: A tanterv nem tankönyvhöz készült, hanem témakörökre bontva mutatja be a minimumot és az optimumot. A felsőbb osztályba lépés alapja

Részletesebben

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel A gyakorlat az előző évi kötelező műszeres analitika laborgyakorlat gázkromatográfiás laborjára épít. Az ott szerzett ismeretek a gyakorlat

Részletesebben

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni!

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! Megoldások A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! **********************************************

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben

APROTININUM. Aprotinin

APROTININUM. Aprotinin Aprotinin Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 APROTININUM Aprotinin 01/2009:0580 javított 6.3 C 284 H 432 N 84 O 79 S 7 M R 6511 DEFINÍCIÓ Az aprotinin 58 aminosavból álló polipeptid, mely sztöchiometrikus arányban

Részletesebben

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! Az atom az anyagok legkisebb, kémiai módszerekkel tovább már nem bontható része. Az atomok atommagból és

Részletesebben