OPSZ ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OPSZ ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: Budapest, Király u OPSZ ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A POLGÁRŐRSÉG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL az OPSZ évi beszámoló küldöttgyűlésére Budapest, április 8. Előterjesztő: Készítette: Dr. Túrós András OPSZ elnöke Dr. Barnucz Szilvia OPSZ főigazgató Kapják: küldöttgyűlési képviselők OPSZ elnökségének tagjai OPSZ területi polgárőr szövetségeinek elnökei OPSZ FB tagjai OPSZ EB tagjai OPSZ tagozatainak és munkabizottságainak vezetői

2 OPSZ ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A POLGÁRŐRSÉG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL az OPSZ évi beszámoló küldöttgyűlésére ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ A POLGÁRŐRSÉG TÁRSADALMI, RENDÉSZETI SZEREPÉ- RŐL ÉVBEN Az Országos Polgárőr Szövetség (a továbbiakban: OPSZ) évi munkatervében meghirdetett célokat a polgárőrök, a polgárőr egyesületek és a megyei/fővárosi polgárőr szövetségek az OPSZ koordinálásával és sokoldalú támogatásával magas színvonalon teljesítették. A közterületi polgárőri szolgálat erősítését célzó szakmai programjaink népszerűvé váltak. Ezek közül különösen nagy a jelentősége a 2016-ban kiterjesztett 300x100 BIZTONSÁG programjának. E program keretében a polgárőrök szolgálatellátásukkal a Magyar reformok működnek! című kormányprogramba is szervesen illeszkedve hozzájárultak a bűncselekmények számának csökkenéséhez. A polgárőrség a rendőrséggel együttműködve és önállóan is készen áll arra, hogy lehetőségeihez mérten megvédje a lakosság és a lakókörnyezet biztonságát, többek között az illegális bevándorlás veszélyeitől is. A migráció miatt az ország mélységi területeiről elvezényelt rendőröket a közterületeken a polgárőrök pótolták, így nem keletkezett a településeken közbiztonsági deficit. A 2016 nyarán történt jogszabályi változásoknak köszönhetően hazánk területére illegálisan belépett külföldi állampolgárokkal szemben következetes rendőri fellépésre került sor. Magyarország és Szerbia államhatára mellett, Csongrád és Bács-Kiskun megyékben tevékenykedő polgárőr szervezetek leterheltsége a migráció kapcsán emelkedő tendenciát tükrözött. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Polgárőr törvény) 3. (1) bekezdése alapján a polgárőr egyesület alapfeladata a helyi közrend és közbiztonság védelme érdekében közterületi járőrszolgálatok, figyelőszolgálatok ellátása. Magyarország Belügyminiszterének felkérése alapján a 8 km-es határsávban található települések polgárőr egyesületei közvetlenül és koordináltan részt vesznek az országhatár védelmében. Továbbá a mélységi területeken működő polgárőr egyesületek szolgálatuk során kiemelt figyelmet fordítanak azon személyekre, akik láthatóan nem törvényesen tartózkodnak az adott területen. 2

3 Az OPSZ és tagszervezetei hatékony és támogató segítséget nyújtottak az érintett határszakasz mellett tevékenykedő polgárőr egyesületek folyamatos jelleggel történő működéséhez, ezért megerősítő polgárőr erőket irányítottak a térségbe (első ütemben augusztus 1- jétől december 31-éig, ezt követően folyamatosan). Ennek eredményeként év elején létrehoztuk a Határvédelmi Polgárőr Tagozatot. A Tagozat átfogja Magyarország Schengeni külső határszakasza (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye, Békés megye, Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Baranya megye, Somogy megye, Zala megye) 8 km-es határsávjában, befogadó állomások térségében tevékenykedő, valamint Győr-Moson-Sopron megye befogadó állomás térségében működő Egyesületek Polgárőreit. Fő célkitűzése, küldetése: - a határ menti településeken az illegális migráció okozta jogsértések megelőzésében való hatékony közreműködés, továbbá a szakszerűbb, hatékonyabb, koordináltabb polgárőr szolgálatellátás feltételeinek a megteremtése, - polgárőrök határvédelmi felkészítése, az államhatárral kapcsolatos bűncselekmények és szabálysértések ismeretére, valamint az ebből következő polgárőr feladatokra, - az illegális migrációval kapcsolatos információk továbbítása, - a Rendőrség Polgárőrség határ menti együttműködésének támogatása, a polgárőr szolgálatok összehangolásának és a közös szolgálatok megszervezésének segítése (támogatása), szolgálatok összehangolása, közös szolgálatok megszervezése, - a Honvédség Polgárőrség határ menti együttműködésének kialakítása, és az együttműködésben résztvevő egyesületek támogatása, - a mélységi területről vendég polgárőr szolgálat összehangolása, szervezése. A Kormány, a Belügyminisztérium és a Rendőrség kiemelt módon támogatta a polgárőrséget mind költségvetésében, mind pedig technikailag, a járműpark fejlesztésével. A bűnmegelőzésben és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára a polgárőrség nyújt cselekvési lehetőséget, amely a polgárőrség létszámának mintegy 6 ezer fős növekedésében volt 2016-ban tetten érhető. A polgárőrség szakmai tevékenysége a rendőrséggel közös képzés, a közös szakmai programok és a folyamatos polgárőri járőrszolgálat jelentős mértékben hozzájárult Magyarország kiegyensúlyozott közbiztonságához. A JOGI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA ÉVBEN a) Az OPSZ alapszabályának módosítása Az OPSZ küldöttgyűlése a 2015 novemberében módosított egységes alapszabályt a Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60263/2012/15. sorszámú végzésben foglaltaknak megfelelően módo- 3

4 sította, és a módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Kgy/7/2016. (VI. 4.) számú határozatával június 4-én elfogadta. A Fővárosi Törvényszék a 9.Pk /2012/19. sorszámú, szeptember 7-én kelt végzésében elrendelte a sorszám alatt nyilvántartott Országos Polgárőr Szövetség elnevezésű szervezetre vonatkozó változások bejegyzését és a nyilvántartás kiegészítését, amely szerint az alapszabály módosításának kelte június 4. napja. A Fővárosi Törvényszék 19. sorszámú végzése szeptember 23. napján jogerőre emelkedett. Az Országos Polgárőr Szövetség a végzés jogerőre emelkedésének napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően működik tovább. b) Az OPSZ Etikai Szabályának módosítása Az OPSZ Elnöksége május 6. napján megtartott ülésén az ELN/45/2016. számú határozatával elfogadta az OPSZ Etikai Szabályzatának módosítását, amely június 1-jén lépett hatályba. A módosított etikai szabályzat különös figyelemmel a Polgárőr törvény legutóbbi módosításakor bevezetett ifjú polgárőri státusszal összefüggő eljárási követelményekre körültekintően, a lehető legnagyobb igényességgel biztosítja az etikai eljárásokban a feleket megillető jogokat, valamint a Polgárőr törvényben meghatározott követelmények érvényesülését; emellett igyekszik az egyszerűség és a célszerűség elveinek alkalmazásával gyakorlatiasabbá tenni az ügyek intézését. c) Az OPSZ gazdálkodással kapcsolatos szabályzatai módosításának összegzése január 1. napján lépett hatályba a módosított számviteli törvény, melynek hatására aktualizálni, módosítani volt szükséges a számviteli politikát, az eszközök és források értékelésének szabályzatát, továbbá a pénzkezelési szabályzatot. A szabályzatok aktualizálását nemcsak a törvény módosítása indokolta, hanem a körülmények megváltozása, illetve az esetleges hiányosságok pótlása is: 1. Számviteli politika A számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok köre kibővült a számlarenddel. A követelések között kimutatásra került az OPSZ által nyújtott, elszámolási kötelezettséggel terhelt azon támogatások összege, mellyel a kedvezményezett a mérlegkészítés időpontjáig határidőben nem számolt el. 4

5 Megszűnnek a rendkívüli tétel kategóriák a beszámolóban. Azokat az eseményeket, amelyeket eddig a rendkívüli bevétel és rendkívüli kiadás kategóriákban kellett elszámolni, mostantól az egyéb bevétel-egyéb ráfordítások között kell majd. 2. Értékelési szabályzat A tartaléktőke helyett a tőkeváltozás fogalom szerepel. Az eredménytartalék, lekötött tartalék, értékelési tartalék és mérleg szerinti eredmény kikerült a szabályzatból, helyettük a működés adózott eredménye szerepel. 3. Pénzkezelési szabályzat A pénzügyi rendelkezési jogkörök pontosításra kerültek. Az utalványozási jogosultság kiegészítésre került a főigazgatói hatáskörrel, forint összeg erejéig. Az elektronikus utalás ellenőrzése kiegészült a belső ellenőrrel, aki havi egy alkalommal köteles az ellenőrzést megtenni. 4. Számlarend Új szabályzatként jelent meg. A kettős könyvvitellel dolgozó szervezeteknek számlarenddel kell rendelkeznie, amely alapján a könyvelés és a beszámoló készítés történik. A számlarend a könyvelt bizonylatok számlaosztályait tartalmazza. A POLGÁRŐRSÉG SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE A polgárőrség szakmai tevékenysége a kimunkált különböző programok végrehajtása mellett elsődlegesen az ún. végeken, azaz a polgárőr egyesületekben a polgárőrök szolgálatellátásán keresztül és annak bűnmegelőzési eredményein mérhető. A polgárőrök szakmai tevékenységének elsődleges meghatározói az összegzett polgárőri szolgálati órák, amelyek az önállóan végrehajtott polgárőr szolgálat óraszámai, valamint a rendőrséggel, illetve más rendvédelmi szervvel közösen teljesített szolgálat óraszámainak összesített kifejezői. Ezek a tevékenységek döntően közterületi szolgálati formában valósultak meg. A POLGÁRŐRÖK SZOLGÁLATBAN 2016-ban összesen 9 millió 119 ezer 587 órát teljesítettek (2015-ben 8 millió 199 ezer 530 óra). Ez ÓRÁS NÖVEKEDÉST MUTAT! 5

6 Előterjesztés az Országos Polgárőr Szövetség évi, beszámoló küldöttgyűlésére A polgárőrök összes szolgálati óráinak száma a tagszövetségekben 0 Ugyanakkor továbbra is túl nagy a különbség a területi polgárőr szövetségek között, amelyet az egy fő által teljesített szolgálati órák száma fejez ki a legjobban a területi szövetségek összehasonlításában Az átlagosan teljesített szolgálati órák számában növekedés mutatható ki: Borsod-, Békés-, Fejér-, Hajdú-, Nógrád-, Pest- és Veszprém megyei területi polgárőr szövetségeknél, a többi megyei területi polgárőr szövetségeknél csökkenés vagy stagnálás tapasztalható. Az országos átlag: 151 óra (előző évi 147 óra). AZ ÖNÁLLÓAN TELJESÍTETT POLGÁRŐR SZOLGÁLAT 2016-ban 6 millió 375 ezer 084 óra volt, amely órával KEVESEBB, mint az előző év önálló óraszáma Egy polgárőr által teljesített szolgálati órák száma a tagszövetségekben

7 Előterjesztés az Országos Polgárőr Szövetség évi, beszámoló küldöttgyűlésére A polgárőrök önállóan teljesített szolgálati óráinak száma a tagszövetségekben Az önállóan teljesített szolgálati órák között: a lovas polgárőr szolgálatban teljesített szolgálat 58 ezerről 75 ezer szolgálati órára nőtt, a külterületi szolgálat egyéb formában való teljesítésére a polgárőrök 2 millió 396 ezer 566 órát fordítottak 2016-ban, amely 32 ezer órával kevesebb 2015-höz képest. A RENDŐRSÉGGEL KÖZÖSEN TELJESÍTETT SZOLGÁLATI ÓRÁK számának alakulását mutatja 2016-ban az alábbi ábra, mely összesen 1 millió 641 ezer 021 órát összesít (2015-ben óra), mely évhez képest órával nagyobb szám A polgárőrök rendőrséggel közösen teljesített szolgálati óráinak száma a tagszövetségekben

8 POLGÁRŐRÖK INTÉZKEDÉSEINEK ALAKULÁSA az elmúlt öt év összehasonlításában visszatartás (FŐ) eltűnt szem. felkutatása jelzésadás (ESET) segítségnyújtás (FŐ) egyéb (ESET) Szembetűnő, hogy a visszatartott személyek számában a év óriási növekedése után 2016-ban csökkenés volt tapasztalható: a visszatartási esetek visszaálltak a korábbi évek számainak duplázott szintjére. A visszatartás növekedése mögött az önmagában 12 ezres Csongrád megyei adat állt a déli határszakaszt megterhelő illegális migráció polgárőri közreműködéssel történő feltartóztatásával. A műszaki és jogi határzár kialakítása és hatékony működése a polgárőrök által foganatosított visszatartások számának jelentős csökkenését is eredményezte. /A megyénkénti bontás megtekinthető a 4. sz. mellékletben./ A polgárőrök migráció miatti leterheltsége a Csongrád- és a Bács-Kiskun megyei, határ menti egyesületek mellett jelentős még Győr-Moson-Sopron megyében is (Győr, Mosonmagyaróvár, Levél és Hegyeshalom térségében a határrendészet mellett a polgárőrök együttműködtek még a megyei bevándorlási hivatallal is). Szakmai programok Az Országos Polgárőr Szövetség fenntartotta, és folytatta a korábban meghirdetett és bevált fő szakmai programjait, amelyek hozzájárultak a területi és helyi együttműködés hatékonyságának, a polgárőrszolgálat eredményességének, a polgárőrök aktivitásának és az állampolgárok biztonságérzetének, valamint az ország közbiztonságának a javításához: 300X100 BIZTONSÁG BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM Az egyik legnagyobb hangsúlyt és támogatást a 100X100 BIZTONSÁG programot kibővítő 250X100 BIZTONSÁG, majd a program sikerére alapozva második félévben került sor a 300x100 BIZTONSÁG kibővített program indítására, új feladatok meghatározására, valamint az addig elért eredmények értékelésére. 8

9 A programban részvevő település / kerület település: 288 kerület: 12 összesen 300 Népesség A programban résztvevő egyesületek száma a településeken 297 egyesület kerületekben 12 egyesület összesen 309 egyesület Egy polgárőrre jutó lakosok száma 271 lakos / polgárőr Polgárőrök száma Gk/mkp/ smkp/kp száma gépkocsi: 310 motor-kerékpár: 13 segédmotoroskp: 80 kerékpár: 462 A Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek című hosszú távú programunkat az idősek életkörülményeinek és biztonságérzetének javítása érdekében tovább szélesítve folytattuk. Folyamatos, meghatározó programként működik az Egy iskola egy polgárőr program, mint az iskolások biztonságát szolgáló polgárőri közreműködés és közterületi szolgálat. Új szakmai programokat dolgoztunk ki, illetve csatlakoztunk a rendőrségi programokhoz és a soron kívül jelentkezett feladatokhoz: NAGYVÁROSI BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM A városi bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében az OPSZ és az Országos Rendőr-főkapitányság a Belügyminisztérium, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. támogatásával a évre meghirdette a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programot. A programban működő megyei jogú városok lakossági és polgárőrségi adatai 23 megyei jogú városban és Budapesten fő a lakosság száma összesen 123 egyesület működik összesen 5780 polgárőrrel 647 lakos jut 1 polgárőrre egyesületeknél összesen: 143 gépkocsi/15 motorkp/21 robogó /150 kerékpár /1 ló A program előkészítésével kapcsolatban három régióban: Budapesten, Debrecenben és Hévízen a megyei elnökök részvételével konzultációkat tartottunk. A programindító fórumot február 26-án tartottuk, amelyen részt vett Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány, az érintett nagyvárosok rendőrkapitányai és számos városi polgármester, valamint az OPSZ elnöksége. Az ország polgárőr egyesületei csatlakoztak az OPSZ ELNÖKÉNEK FELHÍVÁSÁHOZ, mely szerint az ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ miatt kialakult helyzetben az érintett határ menti polgárőr egyesületeknek segítséget kell adni (az OPSZ külön anyagi támogatással segítette őket, módszertani segédanyagot dolgozott ki részükre, és külön fórum megtartására került sor Mórahalmon). 9

10 SZERVEZETI ÉLET Az Országos Polgárőr Szövetség a munkatervnek megfelelően megtartotta üléseit ban egy tervezett és egy rendkívüli küldöttgyűlést tartottunk. A évet értékelő beszámoló KÜLDÖTTGYŰLÉSEN a küldöttek egyhangúlag elfogadták az előterjesztett beszámolókat és a évre vonatkozó munka-, feladatés költségvetési terveket (lásd az 1. sz. mellékletet). A rendkívüli küldöttgyűlésen ( ) elfogadásra került az OPSZ költségvetésének módosítása, az OPSZ Alapszabályának módosítása, valamint személyi kérdésekről is döntések születtek (lásd az 1/A. sz. mellékletet) ban 12 tervezett elnökségi ülés megtartására került sor, melyből kettő ülés kihelyezett elnökségi ülés volt: Alsónémediben (CBA) és Sopronban. Az OPSZ testületi ülésein 28 küldöttgyűlési határozat, továbbá 130 elnökségi határozat született (lásd részletesen az 1. sz., az 1/A sz. és a 2. sz. mellékletekben). OPSZ elnöki delegáció utazott novemberben Kárpátaljára, ahol az Országos Polgárőr Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Polgárőrökért Társadalmi Szervezet elnökei aláírták a Kárpát-Medencei Polgárőr Szövetségek Fórumának alapító okiratát, melynek megválasztásra került 3 fős elnöksége is Kardos Pál elnök, Mester András és Horváth Róbert elnökségi tagok vonatkozásában. Novemberben Kisújszálláson a helyi polgárőr egyesülettel közös szervezésben immár második alkalommal megtartottuk a Polgárőr község, polgárőr város polgármestereinek és polgárőr vezetőinek konferenciáját. Elhatározás született a konferencia évenkénti megrendezéséről. Az OPSZ megszervezte és végrehajtotta országos rendezvényeit: o A polgárőrség megalakulásának 25. évfordulója megünneplésére jubileumi központi ünnepség került megszervezésre, ahol minden résztvevő erre az alkalomra készített 25. évről szóló emlékérem és jubileumi almanach ajándékában részesült. Elkészült egy összefoglaló dokumentum a polgárőrség elmúlt 25 évéről, amely vándorkiállításként a megyei szövetségeknél is folyamatosan bemutatásra került. o megtartottuk az Országos Polgárőr Napot az Országos Véradónappal együtt (Sopronban), o megszervezésre került az Ifjú Polgárőrök Tábora (Gyenesdiáson), o az Ifjú Lovas Polgárőrök Tábora (Sóskúton), 10

11 o a Polgárőr Kerékpáros Túra (a Velencei tó körül), o a Polgárőrök Közlekedésbiztonsági Versenyének országos döntője, o a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programban résztvevő polgárőr egyesületek Regionális Szakmai Vetélkedői, o az OPSZ Lovas tagozata szervezésében került megrendezésre az V. Országos Polgárőr Lovas Szemle a Kincsem Parkban, o a megyei (fővárosi) polgárőr szövetségek elnökeinek csapatépítő tréninget tartottunk novemberben Balatonkenesén, A holnap biztonsága a mai vezetők kezében című mottóval, o fogadalomtétellel egybekötött Polgárőr Ifjúsági Fórum került megszervezésre decemberben Százhalombattán, ahol részt vettek az ország területén rendészeti képzést, oktatást is végző szakiskolák vezetői, tanárai, o az Október 23-ai díszünnepséget a Stefánia palotában rendeztük meg, o a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából összehívott tudományos kerekasztal beszélgetés 2016 novemberében került megszervezésre a Belügyminisztériumban az OPSZ Tudományos Tanácsa gondozásában Az elmúlt 25 év társadalmi, gazdasági és jogszabályi változásainak hatása a Polgárőrség fejlődésére és a bűnmegelőzési tevékenységre témakörben. Szakmai oktatás Az Országos Rendőrfőkapitány által jóváhagyott évi oktatási tervben foglaltak végrehajtásra kerültek. o Szükséges kiemelni a Polgárőr Akadémia vezetőképzés sikereit; évben öt oktatási kurzuson került sor a polgárőr vezetők magas szintű továbbképzésére. Az ott szerzett ismeretekről a résztvevők felsőfokon nyilatkoztak. A Polgárőr Akadémiai képzést elvégzett polgárőrök száma meghaladja a 300 főt. o Az alapismereti képzés oktatásokat a helyi egyesületi vezetők kezdeményezésére általában a járási koordinátorok szervezik a Megyei/Fővárosi Polgárőr Szövetségek felügyelete és az illetékes rendőr-kapitányságok közreműködésével. A évben több mint 2000 polgárőr tett sikeres vizsgát. Az alapismereti oktatások a 2014-ben kiadott Alapismereti jegyzet alapján és a helyi sajátosságok figyelembe vételével történnek. o Polgárőr továbbképzés, és Speciális szakmai képzések: A továbbképzés célja a polgárőr ismereteinek felfrissítése, az új vagy módosított jogszabályok megismerése és a speciális feladatokra való felkészítés. Az OPSZ Lovas Tagozatnál a lovasok képzése az ORFK közreműködésével kiválóan működik. 11

12 A speciális feladatokra való felkészítések is megyénként eltérőek, sokarcúak. A migrációval kapcsolatban több megyében volt felkészítés; összesen 400 fő részvételével. Speciális, áldozatsegítési továbbképzést tartottak Jász-Nagykun-Szolnok megyében 170 fő részére. Speciális elsősegély nyújtási oktatást tartottak Heves-, Zala-, Fejér-, Borsod-, Békés-, Pest megyékben, közel 400 fő részére. o Az ifjú polgárőrök képzése A 2016-os év egyik fő feladatának terveztük az ifjú polgárőrök képzőinek felkészítését a területi képzésekre, valamint az ifjú polgárőrök képzését. Dr. Christián László tanszékvezető, egyetemi docens, az OPSZ elnökségének tagja elkészítette az ifjú polgárőrök alapismereti jegyzetét, majd még év végén nagy sikerű programindító bemutató oktatást tartott Kiskunhalason február hónapban a megyék által megjelölt leendő oktatóknak tartottunk felkészítést Budapesten, majd a Bűnmegelőzési Akadémián. A megyékben mintegy 600 ifjú polgárőr részére került megtartásra oktatás, felkészítés. Az OPSZ polgárőr tagegyesületei - Az OPSZ-nél regisztrált polgárőr egyesületek száma összesen: Az OPSZ-hez felvett új polgárőr egyesületek száma: 62 - Elnökségi határozattal (megszűnés miatt) törölt polgárőr egyesületek száma: OPSZ-nél regisztrált polgárőr egyesületek száma a tagszövetségekben

13 Polgárőr taglétszám Polgárőr igazolvánnyal rendelkező, regisztrált polgárőrök létszáma (a évi főről) összesen: főre nőtt december 31. napjáig. Az Ifjú Polgárőr intézménye törvény által történt bevezetésének hatására megkezdődött az ifjú polgárőrök toborzása, felvétele és felkészítése, képzése. Az OPSZ-nél regisztrált, ifjú polgárőrök száma elérte az főt (2015-ben 549 főt), amely folyamatosan növekszik a kiadott program végrehajtásával. A regisztrált polgárőrök számát az elmúlt két év összehasonlításában és a tagszövetségek szerinti eloszlásban a következő ábra szemlélteti: OPSZ-nél regisztrált polgárőrök száma a tagszövetségekben A polgárőr egyesület igazolványukat nem kiváltó, idősebb tagjai az egyesületekben és a SZEM programban tovább tevékenykedhetnek. A polgárőr egyesületek SZEM tagjainak száma 2015-ben volt, amely ban re nőtt. A polgárőr igazolványok kiadása A polgárőr egyesületek tagjai számára a polgárőr igazolvány megszerzése továbbra is elsődleges fontossággal bír. A polgárőr igazolvány az egyesület alap- és kiegészítő feladatainak végzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumként, illetve az annak birtoklását meghatározó feltételek alapvető jelentőségűek a minőségi polgárőrség működésében. 13

14 A polgárőr igazolvány birtoklása erősíti a polgárőri identitástudatot, az egyesülethez, a szövetséghez és az OPSZ-hez tartozás érzését; kifejezi és szolgálja a POL- GÁRŐRSÉG EGYSÉGÉT! A polgárőr személyére nézve pedig igazolja, hogy ő a helyi közösség és a magyar társadalom elismert, megbecsült olyan tagja, aki önként vállalt feladatait térítésmentesen végzi lakókörnyezetének biztonsága érdekében. Ezért elsődleges feladata minden polgárőr egyesületnek, hogy tagjai rendelkezzenek polgárőr igazolvánnyal. Miután fontos információkhoz juthatunk a polgárőrök létszámára és az egyesületek működőképességére vonatkoztatva, figyelemmel kísérjük a kiadott igazolványok számának alakulását. A polgárőr igazolványok igénylését, kiadását összehangolt feltételrendszer, felkészített ügyintézők és részletes tájékoztatók, segédletek biztosítják. Az eltelt 4 évben sikerült lecserélni az igazolványokat. 55 ezer új igazolvány kiadásával 2015 végéig befejeződött a tömeges igazolványcsere. Az OPSZ ban több mint hatezer polgárőr igazolványt adott ki. Minden igazolvánnyal kapcsolatos kérést, panaszt, jelzést stb. az OPSZ soron kívül vizsgál, az érintettekkel közvetlenül is kapcsolatba lép, és ha kell, segítséget nyújt az igénylőnek, az egyesületi elnöknek, a megyei ügyintézőnek, illetve soronkívüliséget kér a gyártást végző Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától. Gyakran okoztak fennakadást az igazolványgyártásban a Poszeidon rendszer különböző működésbeli zavarai, a célnak még mindig nem kifogástalan megfelelése, amely további fejlesztéseket kíván. Nem utolsó sorban szükség volna az ún. Nemzeti Egységes Kártyarendszerhez való csatlakozásunkat kimondó törvénymódosításra is. KOMMUNIKÁCIÓ Az Országos Polgárőr Szövetség belső- és külső kommunikációja megfelelő szintű. Polgárőr Magazin Az OPSZ belső kommunikációja 2016-ban a havonta megjelenő Polgárőr Magazinon, az OPSZ honlapján és a Polgárőr Rádión keresztül valósult meg. A belső kommunikációban mindhárom területen akadnak javítani valók, a külső kommunikáció jónak ítélhető. A Polgárőr Magazin 2016-ban is betöltötte az OPSZ szócsövének szerepét. Jelen pillanatban a magazinból példány kerül nyomtatásra, terjesztése ingyenes. Tartalmi átalakítás szükséges, melyről részletesebben az OPSZ évi Kommunikációs Terve rendelkezik. Fontos, hogy legyen lelke az újságnak! 14

15 Az OPSZ konferenciák, elnökségi ülések csak egy kis részét képezzék a magazinnak és azok tartalma, eredményessége a honlapon kerüljön feltüntetésre. Legyenek büszkék a polgárőrök, hogy a munkájuk, a sikereik bekerülnek a lapba, és azt bárki láthatja. Honlap A honlapot az elmúlt egy évben IP címről látogatták meg, mely 20 ezerrel több, mint 2015-ben volt, azonban még lehetne lendíteni rajta. Szükségünk van közösségi médiára (Facebook, Instagram). A Facebook látogatottsága alacsony, alig több mint 2500 követője van. Ezt a számot szükséges növelni! Az OPSZ honlapján jelentős változásokra van szükség. A több, mint 2000 polgárőr egyesület felé történő egyidejű tájékoztatást is a honlapon keresztül lehet megoldani. Fontos, hogy aki erre a felületre kattint, kapjon képet a Polgárőrség küldetéséről, mindennapi tevékenységéről. Lőwinger Zoltán ennek megfelelően szerkeszti a honlapot. Ajánlott, hogy minden megyei szövetségnek legyen saját honlapja a még jobb tájékoztatás és tájékozódás érdekében. Rádió Hladon Sándor főszerkesztő 2016-ban jobbnál jobb ötletekkel igyekezett növelni a hallgatóságot. A Rádió P. honlapja segített a polgárőrök rendszeres tájékoztatásában. A Polgárőr rádióra van igény, a honlapja izgalmas, de nincs elég bejelentkezés. Szükséges a Polgárőr Rádió működtetésével kapcsolatos valamennyi feladat konkretizálása. A belső kommunikáció javítása érdekében szükséges felhívni a megyei /fővárosi/ szövetségek elnökeinek figyelmét arra, hogy támogassák a megyei sajtófelelősök tevékenységét. Külső kommunikáció Az Országos Polgárőr Szövetség külső kommunikációja megfelelőnek ítélhető 2016-ban. Az országos sajtó elsősorban az MTI közleményei alapján rendszeresen beszámolt a Polgárőrség kiemelt programjairól, rendezvényeiről. Rendszeres volt a megjelenés az állami és kereskedelmi televíziós csatornákon is. Különösen jelentős volt e tekintetben az ATV közreműködése, amelynek a kéthetente jelentkező Együtt a biztonságért című műsorban kiemelt szerepet kapott a Polgárőrség aktuális tevékenységének bemutatása. OPSZ MUNKASZERVEZETE Az Országos Polgárőr Szövetség a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvényben (továbbiakban: Pőtv.) meghatározott egyes feladatai ellátására országos hatáskörű, kvázi rendészeti, közigazgatási Munkaszervezetet működtet. 15

16 A Munkaszervezetet kvalifikált munkatársai munkaszerződés, illetve megbízási szerződés keretében látják el munkakörüket, a versenyszférától jelentősen elmaradt díjazásért. Az OPSZ Munkaszervezete 2016-ban összesen 64 fős státuszra került kialakításra, ebből munkaviszony keretében, munkaszerződéssel legfeljebb 55 fő (20 fő megyei/fővárosi irodavezető, 20 fő megyei/fővárosi gazdasági ügyintéző munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel, valamint 15 fő központi irodai alkalmazott), megbízási szerződéssel legfeljebb 8 fő (3 fő központi irodai alkalmazott, könyvvizsgáló, ügyvéd, 3 fő belső ellenőr) láthatná el feladatait. Az OPSZ Gazdasági Szervezetének rendkívül fontos feladata a központi költségvetésből biztosított támogatás megyei (fővárosi) szövetségek és egyesületek közötti szétosztása, támogatási szerződések elkészítése, gondozása, a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése, az elszámolások összegyűjtése, koordinálása, továbbítása az illetékes kormányzati szervekhez. Az OPSZ Igazgatási Szervezete folyamatosan ellátja a Polgárőr törvényben meghatározott közigazgatási hatósági feladatokat, a polgárőr igazolványok (a továbbiakban ifjú polgárőr igazolványokkal együttértendő) készítésének, kiadásának, bevonásának, visszavonásának ügyintézését, nyilvántartását, az OPSZ Etikai Bizottsága adminisztratív működésének biztosítását, és végzi az OPSZ Etikai Szabályzatának előírásaira figyelemmel a panaszügyek feldolgozását, valamint az adatszolgáltatási igények kielégítését. Az igazgatási szervezet alapfeladatait képezi a közhiteles nyilvántartások vezetése és az azokkal összefüggő feladatok végzése Az OPSZ Elnöki hivatala szervezi, előkészíti a küldöttgyűléseket, elnökségi üléseket, kabinet üléseket. Feladatai közé tartozik az OPSZ rendezvényeinek, oktatásainak, szakmai fórumainak szervezése, programok, intézkedések tervezeteinek kidolgozása és a dokumentációk összeállítása, valamint az OPSZ általános adminisztrációs feladatainak elvégzése. Munkaszervezet létszáma, felépítése: Az Országos Polgárőr Szövetség a megnövekedett adminisztrációs feladatok hatékony végrehajtásának elősegítése érdekében a megyei (fővárosi) polgárőr szövetségek részére a korábbi évekhez hasonlóan a évben is biztosított főállású megyei (fővárosi) irodavezetőket, illetve főállású megyei (fővárosi) gazdasági ügyintézőket. Az OPSZ munkaszervezetében foglalkoztatott személyek száma 2016-ban 49 fő volt. Főállású munkaszerződés keretében 45 fő (18 fő megyei/fővárosi irodavezető, 2 fő irodavezető és gazdasági ügyintéző összevont munkakörben, 15 fő megyei/fővárosi gazdasági ügyintéző, 10 fő központi irodában foglalkoztatott, valamint 2 fő közfoglalkoztatott), megbízási szerződéses jogviszonyban 4 fő (3 fő központi irodában foglalkoztatott, 1 fő gazdasági ügyintéző) került alkalmazásra. 16

17 A tavalyi év június 1. napjától bevezetésre került a főigazgatói státusz, mely önálló funkcióként, de közvetlen OPSZ elnöki irányítással működik. Az OPSZ Főigazgatója ellátja az OPSZ gazdasági szervezetének, igazgatási szervezetének, elnöki hivatalának, kommunikációs csoportjának teljes körű vezetését, tevékenységük összehangolását; továbbá a megyei/fővárosi irodavezetők és a gazdasági ügyintézők tevékenységének, valamint a megyei/fővárosi polgárőr szövetségek elnökei ilyen irányú munkájának koordinálását és segítését; összehangolja az igazgatási vezető, az adminisztratív igazgató, a gazdasági igazgató, sajtófőnök és a munkaszervezet további tagjai munkáját. A főigazgató átruházott hatáskörben gyakorolja az OPSZ gazdasági szervezete, igazgatási szervezete, elnöki hivatala és kommunikációs csoportja tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat (szabadság, szabadnap engedélyezése, munkahely ideiglenes elhagyásának engedélyezése). A főigazgató mellett további 4 fő vezetői státusszal működik a munkaszervezet (gazdasági igazgató, igazgatási vezető, adminisztratív igazgató, sajtófőnök), melyet az Országos Polgárőr Szövetség elnöke közvetlenül irányít. Az Igazgatási Szervezet vezetője szakmai felügyeletet gyakorol a megyei/fővárosi irodavezetők felett az OPSZ igazgatási szervezetéhez kapcsolódó feladataik tekintetében. A Gazdasági Szervezet igazgatója szakmai felügyeletet gyakorol a megyei/fővárosi gazdasági ügyintézők felett az OPSZ gazdasági szervezetéhez kapcsolódó feladataik tekintetében. Központi könyvelés: A évben Heves, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetségeknél folytatódott illetve bővítésre került a központi könyvelés. Az érintett megyékkel utófinanszírozási formában került sor a támogatási szerződés megkötésére. Mindkét megyei szövetség esetében előnyösek a tapasztalatok, a programban résztvevő 58 egyesület könyvelése folyamatos, az OPSZ az első háromnegyed év könyvelésével kapcsolatos elszámolást megkapta. Jelenleg a könyvelési munkálatok év végi zárása és a beszámolók összeállítása folyik. A évben további egyesületek felvételét tervezik a központosított könyvelésbe. GAZDASÁGI PÉNZÜGYI KÖLTSÉGVETÉS: Költségvetés: Az Országos Polgárőr Szövetség a évben 1 milliárd 50 millió forint költségvetési támogatásban részesült a Belügyminisztérium részéről, melynek több mint 80%-át fordította a megyei szövetségek és polgárőr egyesületek támogatására. 17

18 A Magyar Posta Zrt.-től tartós adományozási szerződés alapján 30 millió forint került átutalásra, mely összegből a munkabérek, illetve a polgárőrök részére jutalmak kerültek kifizetésre. Az egyéb szakmai programok megvalósításához további 24 millió forint összegű támogatás került felhasználásra (Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 5,5 millió forint, ORFK-OBB 6 millió forint, Szerencsejáték Nonprofit Kft. 3,5 millió forint, Szabadidő Sport Szövetség 1 millió forint, Földművelésügyi Minisztérium 3 millió forint) Technikai fejlesztés: A évben is több technikai eszköz került beszerzésre, illetve átadásra a társszervektől: április hónapban ORFK-OBB 41 darab Honda robogó, az OPSZ a költségvetésének elkülönített keretéből 3 polgárőr egyesület részére szerzett be 6 db kerékpárt 500 ezer forint összegben. Közbeszerzés: Az OPSZ a évben nyílt, EU-s közbeszerzési eljárást írt ki jól láthatósági mellények beszerzésére 200 millió forint értékben, amelynek a lebonyolítására az ORFK-t kértük fel. A közbeszerzési eljárás a évben lezárásra került, melynek eredményeként több mint db láthatósági mellény került legyártatásra és átadásra a tagszervezetek részére ÉVI PROBLÉMÁK: A évben a költségvetési felhasználások és elszámolások terén újabb hiányosságok merültek fel, különösen a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetségnél jelentkezett ez erőteljesen. A kiadott szakmai útmutató ellenére is problémát okoz az egyesületek és a területi szövetségek részéről az elszámolások hiánytalan összeállítása és határidőre történő eljuttatása az OPSZ központi irodába. A megyei gazdasági ügyintézők OPSZ által kialakított és elvárt rendszerszemlélet még mindig nem hozta meg a várt eredményt. A megyei feldolgozások során az esetenkénti késésekre, figyelmetlenségekre, valamint az igénylők nem kellő tájékozottságára visszavezethetően többször okozott gondot a polgárőr és ifjú polgárőr igazolványok határidőre történő kiadása, amel-- lyel kapcsolatosan csökkenő számban, de még mindig érkeznek panaszok az Országos Polgárőr Szövetség elnökéhez. Az OPSZ integráló és koordináló törekvései ellenére a területi polgárőr szövetségek között nagy különbségek és aránytalanságok vannak létszámban, teljesített szolgálati óraszámokban, az egy polgárőrre eső szolgálati órákban. 18

19 Az OPSZ tagozatainak és munkabizottságainak eltérő színvonalú a működése. Az összeköttetés, a szolgálati nyilvántartások és adatszolgáltatások eltérő színvonalúak, az egységesítés megújítását igénylik. A várakozásokkal ellentétben még mindig nem az elvárt ütemű az ifjú polgárőrök bevonása a polgárőr egyesületekbe ÉV ÖSSZEGZÉSE Az OPSZ az elmúlt években az alábbi sikereket tudathatja maga mögött: Pénzügyi forrás és technikai eszközök tekintetében: - A Belügyminisztériumtól évente több. mint 1 milliárd forint összegű éves költségvetési támogatásban részesül az OPSZ. - Az OPSZ 2016-ban Ft összegű támogatásban részesült a Földművelésügyi Minisztériumtól a parlagfű elleni közérdekű védekezések érdekében. - Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Balesetmegelőzési Bizottság által 2016-ban rendelkezésre bocsátott Ft összegű forrásból a lovas polgárőrök részére formaruházat és védőfelszerelés került beszerzésre. Ezen kívül szintén az ORFK-OBB-nek köszönhetően 2016-ban 41 db Honda típusú robogó motorkerékpár került beszerzése. Szakmai sikerek: - A 2013-ban meghirdetett 100x100 Biztonság, majd a időszakban is továbbfolytatott 250x100 Biztonság a rendőrség és a polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogram bővítésre került, így 2016-ban a 300x100 Biztonság programhoz újabb 50 település csatlakozott ban jelentősen bővült az ifjú polgárőrök létszáma, akik immár az 1000 főt is meghaladták. - Magasabb szintre emelkedett a polgárőr egyesületek önkormányzatokkal történő együttműködése. - Az OPSZ 2016-ban is megszervezte és végrehajtotta országos rendezvényeit: megtartottuk az Országos Polgárőr Napot az Országos Véradónappal együtt (Sopronban), az Ifjú Polgárőrök Táborát (Gyenesdiáson), valamint az OPSZ Lovas Tagozata a külterületi bűnmegelőzésben a minőségi polgárőr tevékenységet folytatva 2016-ban Budapesten a Kincsem Parkban megrendezte évtől hagyománnyá vált az V. Országos Polgárőr Lovas Szemlét. - Az OPSZ Elnöksége év végén a határ menti településeken, az illegális migráció okozta jogsértések megelőzése, továbbá a szakszerűbb, hatékonyabb, koordináltabb polgárőr szolgálatellátás feltételeinek a megteremtése érdekében létrehozta a Határvédelmi Polgárőr Tagozatát. 19

20 - Az OPSZ és a Kárpátaljai Magyar Polgárőrökért Társadalmi Szervezet november 19. napján megalakították a Kárpát-Medencei Polgárőr Szövetségek Fórum át a kárpátaljai Mezőgecsén. A polgárőrség társadalmi, rendészeti szerepe és jelentősége 2016-ban tovább erősödött azon keresztül, hogy a polgárőrök a meghirdetetett szakmai programok keretében a rendelkezésükre álló eszközökkel és működési forrásokkal magasabb szervezettségi szinten látták el bűnmegelőzési feladataikat. Az OPSZ megyei/fővárosi szövetségeinek a módosított Polgárőr törvény hatására is tovább nőtt a közvetítő, koordináló és szervező szerepe a tagegyesületeik szervezeti feladatainak és a polgárőrök szolgálatellátásának segítése tekintetében. Fontos szerepet töltenek be az információáramlás mellett abban, hogy közvetítsék hozzájuk az egységes polgárőrségi arculat elvárásait és a központi, szakmai programokat, feladatokat. Az OPSZ, a megyei/fővárosi polgárőr szövetségek és a polgárőr egyesületek összefogásából származó, közös sikerként könyvelhető el, hogy nem csökkent, hanem nőtt a polgárőr egyesületek és a polgárőrök száma, javult a technikai eszközrendszerük és a járműparkjuk, biztosított volt számukra a működési forrás a központi költségvetésből. A nemzetközi kapcsolatok bővülése keretében folyamatossá vált az együttműködésünk a kárpátaljai polgárőrökkel. A év értékelése alapján megállapítható, hogy a polgárőrség a társadalmi bűnmegelőzés legszervezettebb és legnagyobb létszámú civil szervezete, amely a rendőrség stratégiai partnereként továbbra is meghatározó szerepet tölt be az ország közbiztonságának erősítésében. A ÉV FONTOSABB FELADATAI Általános helyzetértékelés alapján arra számítunk, hogy a köztestületi működés, a tagozatok (közlekedési és baleset-megelőzési tagozat, gépjármű-felderítési tagozat, vízi tagozat, lovas tagozat, nőtagozat, az új határvédelmi polgárőr tagozat), a járási koordinátorok szervezeti tevékenysége, a rendőrségi együttműködés minőségi és mennyiségi jellemzőinek pozitív változásai, az alap-, szak- és vezetőképzések eredményei, a költségvetési támogatás kedvezően befolyásolják a évi polgárőr szakmai feladatok végrehajtását. A helyi feladatok meghatározásánál, a polgárőr szolgálatok tervezésekor és a végrehajtás során továbbra is prioritást kap az együttműködési megállapodásokban vállalt rendőrségi és önkormányzati, valamint egyéb szervezeti (Katasztrófavédelem, Vízügy, Magyar Közút, MLSZ) igények teljesítése. 20

21 Kiemelt programjaink 2017-ben: - A migrációval érintett területeken fokozott közterületi szolgálat ellátása, - az Ifjú Polgárőrök felvétele, aktív bevonása a polgárőr tevékenységbe, - a Nagyvárosi bűnmegelőzési program és a 300x100 Biztonság program folytatása, - a látható és hatékony közterületi polgárőr szolgálat ellátása. A évet Kopácsi Sándor Emlékévvé kívánjuk nyilvánítani Kopácsi Sándor a magyar POLGÁRŐRSÉG alapítója születésének 95. és az 1956-os forradalom évi 60. évfordulója alkalmából. Nem feledkezhetünk meg a hagyományosan jelentkező, kiemelt, országos polgárőr akciók időszakainak feladatairól sem: - Húsvéti Polgárőr Napok keretében bűnmegelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi akciósorozat - Őszi Baleset- és Bűnmegelőzési Hónap keretében az iskolakezdés bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladataiban való részvétel - Mindenszentek és Halottak Napja időszakában a temetők rendjét veszélyeztető bűncselekmények megelőzése és a baleseti veszélyek mérséklése - Karácsonyi Polgárőr Bűnmegelőzési Napok alkalmával a bevásárló központok, piacok, vásárok, vásárcsarnokok körzetének fokozott ellenőrzése - a nemzeti ünnepekkel összefüggő közösségi rendezvények közterületi rendjének ellenőrzése. - A kiemelt üdülőkörzetekben a rendőrség koordinációja alapján, az idegenforgalmi idény jelent fokozott, regionálisan összehangolt bűnmegelőzési feladatokat (Balaton, Velencei tó, Dunakanyar, Budapest, Tisza tó). A feladatok részletes listáját a évi munkaterv és szakmai programajánlat tartalmazza, amelyeknek anyagi fedezetét a megemelt költségvetési támogatás sem biztosítja teljes körűen, ezért minden szinten prioritásokat kell meghatározni. 21

OPSZ ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA

OPSZ ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA Iktatószám: OPSZ/287/2018. ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 titkarsag@opsz.hu Elfogadva

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2016. évi

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET Beszámoló a 2018. évi gazdálkodásról /Az Országos Elnökségi Ülés és a Küldöttközgyűlés által elfogadott/ Az egyesület gazdálkodására a stabilitás volt a jellemző. Igaz ugyan,

Részletesebben

2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete

2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete 2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete Személyi szabadságot korlátozó intézkedések I./1. Elfogások Az elfogások száma 38,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakában regisztráltakhoz viszonyítva

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete

2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete 2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete Személyi szabadságot korlátozó intézkedések I./1. Elfogások Az elfogások száma 1,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakában regisztráltakhoz viszonyítva

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ május

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ május VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu Elfogadva az OPSZ Közgyűlésének 11/2014.

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Változások és eredmények a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására és a GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki program-támogató szolgáltatások című kiemelt projektekben KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK VENDÉGEINKET!

ÜDVÖZÖLJÜK VENDÉGEINKET! ÜDVÖZÖLJÜK VENDÉGEINKET! Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2. sz. Tel. BM: (03/32) 30-00, 30-01 Városi: (06/42) 524-601 Fax. BM: (03/32) 30-02 Városi: (06/42)

Részletesebben

SZÖVEGES INDOKLÁS Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi költségvetéséről

SZÖVEGES INDOKLÁS Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi költségvetéséről A 2/2011. sz. elnökségi határozattal elfogadva. SZÖVEGES INDOKLÁS Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi költségvetéséről A Magyar Köztársaság Kormánya részéről döntés született, hogy a 2011. költségvetési

Részletesebben

Küldöttgyűlési határozatok

Küldöttgyűlési határozatok Küldöttgyűlési határozatok AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG 2015. NOVEMBER 28-I KÜLDÖTTGYŰLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATOK KGY/1/2015. SZ. HATÁROZAT (2015. 11. 28): A küldöttgyűlés megállapította, hogy az alapszabály

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

Emlékeztető. a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökségi üléséről

Emlékeztető. a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökségi üléséről Emlékeztető a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökségi üléséről Helyszín: a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság épület I. emeleti Tímár terem (cím: 1108 Budapest, Dologház u. 1.), Időpont: 2013. március

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Változások és eredmények a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására és a GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki program-támogató szolgáltatások című kiemelt projektekben KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. befizetés igazolás benyújtásához

Ügyféltájékoztató. befizetés igazolás benyújtásához Ügyféltájékoztató befizetés igazolás benyújtásához Tájékoztatóban szereplő kérelemmel kapcsolatos ÁNYK űrlap Azonosító BNYO-001 Űrlap megnevezése Befizetés igazolás A tájékoztató hatályos 2018.01.01-től.

Részletesebben

Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2018/2019. tanévben

Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2018/2019. tanévben Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2018/2019. tanévben 2018. december 1. Jogszabályi háttér A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet írja elő

Részletesebben

Heringes Anita és Gúr Nándor országgyűlési képvisel ő Budapest

Heringes Anita és Gúr Nándor országgyűlési képvisel ő Budapest NEMZETGAZDASÁG I MINISZTEIZfUM CSLRE;SNYf S Pf Cl R Országgy űlés Hivatala Irományszám li So 1 Érkezett Z01 MÁJ o 5e IIUNKA1 ;RC)PL\CÉRT fa KI!PY.ISSI',.R r F1 ;l,f* ;I,ns AL].ANIT1TKr1 R Iktatószám :

Részletesebben

POLGÁRŐR PROGRAMOK TAPASZTALATAI, AKTUÁLIS FELADATOK JÁRÁSI KOORDINÁTOROK FÓRUMA 2015.02.14.

POLGÁRŐR PROGRAMOK TAPASZTALATAI, AKTUÁLIS FELADATOK JÁRÁSI KOORDINÁTOROK FÓRUMA 2015.02.14. POLGÁRŐR PROGRAMOK TAPASZTALATAI, AKTUÁLIS FELADATOK JÁRÁSI KOORDINÁTOROK FÓRUMA 2015.02.14. A POLGÁRŐRSÉG MINŐSÉGE JÁRÁSI KOORDINÁTOROK JÁRÁSI KOORDINÁTOROK 2015. 2. 16. zambop@orfk.police.hu 2 GYEREKBESZÉD

Részletesebben

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről Foglalkoztatási Hivatal Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2005. évi tevékenységéről Budapest 2 A magán-munkaközvetítők működését a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló

Részletesebben

A Koordinációs és Szervezési Főosztály alapfeladatai

A Koordinációs és Szervezési Főosztály alapfeladatai A Koordinációs és Szervezési Főosztály alapfeladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben 2012. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2016 2020 HELYZETÉRTÉKELÉS HÁTTÉRTÁBLÁK I/2. melléklet 2016. március 1. Háttértábla száma Táblázat címe Forrás TABL_01 Az egy főre jutó GDP, 2008 2013 KSH

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. júliusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

T/236. számú törvényjavaslat. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi LXIV. törvény módosításáról

T/236. számú törvényjavaslat. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi LXIV. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/236. számú törvényjavaslat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról előadó: dr. Petrétei József igazságügyi

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben 2011. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA 2012. I. hónap A táblázatok a Rendőrség előzetes adatait

Részletesebben

Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei. Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14

Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei. Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14 Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14 OPSZ fő céljai a 2015.év gazdálkodásában Adminisztrációs terhek csökkentése a polgárőr egyesületek

Részletesebben

- B E S Z Á M O L Ó -

- B E S Z Á M O L Ó - - B E S Z Á M O L Ó - Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület A Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2015. évben nyújtott támogatás felhasználásról Tisztelt Képviselő-testület! A Hajdúhadházi Polgárőr

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozat 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48 Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje I. fejezet 1. Az Országos Polgárőr Szövetség önálló jogi személyiséggel

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér. 8. Tel.: 06-30-273-0486 Hiv. szám: 15/2012. Ö. ü. Tömör István Balatonkenese Város polgármestere Balatonkenese 8174.

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése A pénztár záró egyenleg: 77 A valutapénztár záró egyenlege: 77 A bankszámla záró egyenlege: 6 624 A lekötött bankszámla egyenlege: 55 000

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet - a földvédelmi hatósági eljárás ig 2. oldal d) 26 vagy annál több földrészlet esetén az első 25 föl

Magyar joganyagok - 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet - a földvédelmi hatósági eljárás ig 2. oldal d) 26 vagy annál több földrészlet esetén az első 25 föl Magyar joganyagok - 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet - a földvédelmi hatósági eljárás ig 1. oldal 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. B E S Z Á M O L Ó a polgárőrség 2009. évi tevékenységéről az OPSZ 2010. évi Közgyűlésére

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. B E S Z Á M O L Ó a polgárőrség 2009. évi tevékenységéről az OPSZ 2010. évi Közgyűlésére ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: Internet: E-mail: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 www.opsz.hu kozpontiiroda@opsz.hu Elfogadva a Közgyűlés KGY/5/2010. sz. határozatával.

Részletesebben

Beszámoló az Oktatási Munka Bizottság 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Oktatási Munka Bizottság 2014. évi munkájáról Heves Megyei Polgárör Szervezetek Szövetsége Oktatási Munka Bizottsága Beszámoló az Oktatási Munka Bizottság 2014. évi munkájáról A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2013.február 23-án keltezett

Részletesebben

POLGÁRŐR TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

POLGÁRŐR TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY POLGÁRŐR TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY 2017.kormany.hu 1 2 3 TISZTELT POLGÁRŐRÖK! Köszöntöm az elmúlt évben alapításának negyedszázados évfordulóját ünneplő polgárőr mozgalom valamennyi tagját. A Polgárőrség megalakításának

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2016.

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2016. A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 216. Rendőri eljárásban regisztrált 1 ezer lakosra jutó bűncselekmények megoszlása országtérkép A regisztrált összes bűncselekmény számának alakulása

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest, 2013.

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 4. évfolyam eszközök tanítók részére 1. félév 1. modul 7. melléklet 4. évfolyam tanítói karton 145 307 451 495 505 541 370 450 500 504 550 703 2. modul 2. melléklet

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET Beszámoló a 2015. évi gazdálkodásról Az egyesület gazdálkodására az elmúlt évek fejlődési ütemét tartva további növekedés volt jellemző. A bevételek 34%-ot növekedtek (93,7

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 1. KÁDÁRHUSZÁR EZRED

ALAPSZABÁLY 1. KÁDÁRHUSZÁR EZRED ALAPSZABÁLY 1. KÁDÁRHUSZÁR EZRED (Szolgálati Járandóságosok és hozzájuk csatlakozók Baráti Társasága) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. Neve, jellege, székhelye Az Ezred a volt fegyveres, és rendvédelmi

Részletesebben

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján Hajdúszoboszló, 2010. 06. 03. Rózsavölgyi Anna Székhely: 1051 Budapest Akadémia u.3. Levelezési cím: 1122 Budapest Városmajor u. 48/b. Telefon:

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: 177 Budapest, Király u. 71. Telefon: 441-1827 441-1794 Fax: 441-1821 BM-tel: 21-248 BM-fax: 21-232 E-mail: kozpontiiroda@opsz.hu Elfogadva a Közgyűlés 7/214. sz. határozatával.

Részletesebben

Összefoglaló az ügyészségi fogalmazói pályázatról év

Összefoglaló az ügyészségi fogalmazói pályázatról év Összefoglaló az ügyészségi fogalmazói pályázatról 2016. év I. A pályázati felhívás és az előszűrés Legfőbb Ügyész úr hozzájárulásával 2016. évben 33 ügyészségi fogalmazói álláshelyet hirdettünk meg. A

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

1. Regionális (a létesítő okirata szerinti tevékenységét legalább egy megyére kiterjedő hatókörrel végzi) Vagy

1. Regionális (a létesítő okirata szerinti tevékenységét legalább egy megyére kiterjedő hatókörrel végzi) Vagy NYILATKOZAT 1 a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (a továbbiakban: NCA) szerinti civil jelöltállítási rendszerben történő részvételhez I. A civil szervezet bírósági nyilvántartás

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ (KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKTERÜLET) A 2015. évi tevékenység ÜGYÉSZSÉG M AG YA R O R S Z Á G Legfőbb Ügyészség Budapest, 2016 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó

Részletesebben

Várandós gondozás a védőnői statisztika tükrében

Várandós gondozás a védőnői statisztika tükrében Várandós gondozás a védőnői statisztika tükrében Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Védőnői Szakfelügyeleti Osztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. Tel:

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ (KÖZÉRDEKVÉDELMI SZAKTERÜLET) A 2016. évi tevékenység ÜGYÉSZSÉG MAGYARORSZÁG Legfőbb Ügyészség Budapest, 2017 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca 16.)

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezető az ORFK-OBB ügyvezető elnöke Budapest, 2016. március 24.

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter / ( ) BM rendelete az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004

Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004 Feladatellátási hely típusa Gyermekek, tanulók létszáma Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004 Főmunkaviszony keretében pedagógus-munkakörben alkalmazottak

Részletesebben

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41459/2008. CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Tóth Ákos. Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata

Tóth Ákos. Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata Tóth Ákos Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata Az elemzésben arra vállalkozunk, hogy a rendszerváltás első éveitől kezdődően bemutassuk, hogyan alakult át Bács-Kiskun megye gazdasága.

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Beszámoló a Pesterzsébeti Polgárőrség 2015 évi tevékenységről

Beszámoló a Pesterzsébeti Polgárőrség 2015 évi tevékenységről PESTERZSÉBETI POLGÁRŐRSÉG 1202 Budapest, Bessenyei utca 69/B. Tel.: +36 (30) 932-9344 www.polgarorseg.eu Beszámoló a Pesterzsébeti Polgárőrség 2015 évi tevékenységről a Pesterzsébeti Polgárőrség közgyűlése

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

Magyar joganyagok - 3/2013. (II. 28.) MeG államtitkári utasítás - a Széchenyi Progra 2. oldal c) ellátja a Korm. rendeletben, a Társaság alapító okira

Magyar joganyagok - 3/2013. (II. 28.) MeG államtitkári utasítás - a Széchenyi Progra 2. oldal c) ellátja a Korm. rendeletben, a Társaság alapító okira Magyar joganyagok - 3/2013. (II. 28.) MeG államtitkári utasítás - a Széchenyi Progra 1. oldal 3/2013. (II. 28.) MeG államtitkári utasítás a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség évi. munkaterve

Magyar Tűzoltó Szövetség évi. munkaterve MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG H-1101. Budapest, Kerepesi út 47-49. Telefon: 00 36 1 433-4001; BM-telefon: 26217 Fax: 00 36 1 433-4002; BM-fax: 26246 Web: www.mtsz-firefa.hu ; E-mail: office@mtsz-firefa.hu Szám:60/2008

Részletesebben

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése A Miniszterelnöki Kabinetiroda (továbbiakban: MK) látja el a miniszterelnök által meghatározott

Részletesebben

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében TOP 1+2 kiadvány bemutatója Veszprém 217. november 7. Freid Mónika elnökhelyettes A bruttó hazai termék (GDP) alakulása

Részletesebben

Magyar joganyagok - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - alapító okirata, mó 2. oldal - módszertani feladat- és hatáskörében ellátja a Korm. re

Magyar joganyagok - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - alapító okirata, mó 2. oldal - módszertani feladat- és hatáskörében ellátja a Korm. re Magyar joganyagok - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - alapító okirata, mó 1. oldal Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET Beszámoló a 2014. évi gazdálkodásról A Közlekedéstudományi Egyesület 2014. évi működését és gazdálkodását a külső körülmények szerény javulása és a tagi aktivitás növekedése

Részletesebben

Beszámoló a évi Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai választások lebonyolításával kapcsolatos Országos Kamarai Választási Bizottság tevékenységéről

Beszámoló a évi Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai választások lebonyolításával kapcsolatos Országos Kamarai Választási Bizottság tevékenységéről Beszámoló a 2017. évi Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai választások lebonyolításával kapcsolatos Országos Kamarai Választási Bizottság tevékenységéről A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Javaslat. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására

Javaslat. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség

Magyar Tűzoltó Szövetség A beavatkozások fejlesztése Dobson Tibor tű. ddtbk., elnök A cél FŐ CÉL: A LAKOSSÁG ÉLETÉNEK ÉS ANYAGI JAVAI VÉDELMÉNEK JAVÍTÁSA Ennek érdekében: Az önkéntes tűzoltók bevonásának jogi, szervezeti és technikai

Részletesebben