OPSZ ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OPSZ ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: Budapest, Király u OPSZ ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A POLGÁRŐRSÉG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL az OPSZ évi beszámoló küldöttgyűlésére Budapest, április 8. Előterjesztő: Készítette: Dr. Túrós András OPSZ elnöke Dr. Barnucz Szilvia OPSZ főigazgató Kapják: küldöttgyűlési képviselők OPSZ elnökségének tagjai OPSZ területi polgárőr szövetségeinek elnökei OPSZ FB tagjai OPSZ EB tagjai OPSZ tagozatainak és munkabizottságainak vezetői

2 OPSZ ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A POLGÁRŐRSÉG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL az OPSZ évi beszámoló küldöttgyűlésére ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ A POLGÁRŐRSÉG TÁRSADALMI, RENDÉSZETI SZEREPÉ- RŐL ÉVBEN Az Országos Polgárőr Szövetség (a továbbiakban: OPSZ) évi munkatervében meghirdetett célokat a polgárőrök, a polgárőr egyesületek és a megyei/fővárosi polgárőr szövetségek az OPSZ koordinálásával és sokoldalú támogatásával magas színvonalon teljesítették. A közterületi polgárőri szolgálat erősítését célzó szakmai programjaink népszerűvé váltak. Ezek közül különösen nagy a jelentősége a 2016-ban kiterjesztett 300x100 BIZTONSÁG programjának. E program keretében a polgárőrök szolgálatellátásukkal a Magyar reformok működnek! című kormányprogramba is szervesen illeszkedve hozzájárultak a bűncselekmények számának csökkenéséhez. A polgárőrség a rendőrséggel együttműködve és önállóan is készen áll arra, hogy lehetőségeihez mérten megvédje a lakosság és a lakókörnyezet biztonságát, többek között az illegális bevándorlás veszélyeitől is. A migráció miatt az ország mélységi területeiről elvezényelt rendőröket a közterületeken a polgárőrök pótolták, így nem keletkezett a településeken közbiztonsági deficit. A 2016 nyarán történt jogszabályi változásoknak köszönhetően hazánk területére illegálisan belépett külföldi állampolgárokkal szemben következetes rendőri fellépésre került sor. Magyarország és Szerbia államhatára mellett, Csongrád és Bács-Kiskun megyékben tevékenykedő polgárőr szervezetek leterheltsége a migráció kapcsán emelkedő tendenciát tükrözött. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Polgárőr törvény) 3. (1) bekezdése alapján a polgárőr egyesület alapfeladata a helyi közrend és közbiztonság védelme érdekében közterületi járőrszolgálatok, figyelőszolgálatok ellátása. Magyarország Belügyminiszterének felkérése alapján a 8 km-es határsávban található települések polgárőr egyesületei közvetlenül és koordináltan részt vesznek az országhatár védelmében. Továbbá a mélységi területeken működő polgárőr egyesületek szolgálatuk során kiemelt figyelmet fordítanak azon személyekre, akik láthatóan nem törvényesen tartózkodnak az adott területen. 2

3 Az OPSZ és tagszervezetei hatékony és támogató segítséget nyújtottak az érintett határszakasz mellett tevékenykedő polgárőr egyesületek folyamatos jelleggel történő működéséhez, ezért megerősítő polgárőr erőket irányítottak a térségbe (első ütemben augusztus 1- jétől december 31-éig, ezt követően folyamatosan). Ennek eredményeként év elején létrehoztuk a Határvédelmi Polgárőr Tagozatot. A Tagozat átfogja Magyarország Schengeni külső határszakasza (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye, Békés megye, Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Baranya megye, Somogy megye, Zala megye) 8 km-es határsávjában, befogadó állomások térségében tevékenykedő, valamint Győr-Moson-Sopron megye befogadó állomás térségében működő Egyesületek Polgárőreit. Fő célkitűzése, küldetése: - a határ menti településeken az illegális migráció okozta jogsértések megelőzésében való hatékony közreműködés, továbbá a szakszerűbb, hatékonyabb, koordináltabb polgárőr szolgálatellátás feltételeinek a megteremtése, - polgárőrök határvédelmi felkészítése, az államhatárral kapcsolatos bűncselekmények és szabálysértések ismeretére, valamint az ebből következő polgárőr feladatokra, - az illegális migrációval kapcsolatos információk továbbítása, - a Rendőrség Polgárőrség határ menti együttműködésének támogatása, a polgárőr szolgálatok összehangolásának és a közös szolgálatok megszervezésének segítése (támogatása), szolgálatok összehangolása, közös szolgálatok megszervezése, - a Honvédség Polgárőrség határ menti együttműködésének kialakítása, és az együttműködésben résztvevő egyesületek támogatása, - a mélységi területről vendég polgárőr szolgálat összehangolása, szervezése. A Kormány, a Belügyminisztérium és a Rendőrség kiemelt módon támogatta a polgárőrséget mind költségvetésében, mind pedig technikailag, a járműpark fejlesztésével. A bűnmegelőzésben és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára a polgárőrség nyújt cselekvési lehetőséget, amely a polgárőrség létszámának mintegy 6 ezer fős növekedésében volt 2016-ban tetten érhető. A polgárőrség szakmai tevékenysége a rendőrséggel közös képzés, a közös szakmai programok és a folyamatos polgárőri járőrszolgálat jelentős mértékben hozzájárult Magyarország kiegyensúlyozott közbiztonságához. A JOGI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA ÉVBEN a) Az OPSZ alapszabályának módosítása Az OPSZ küldöttgyűlése a 2015 novemberében módosított egységes alapszabályt a Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60263/2012/15. sorszámú végzésben foglaltaknak megfelelően módo- 3

4 sította, és a módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Kgy/7/2016. (VI. 4.) számú határozatával június 4-én elfogadta. A Fővárosi Törvényszék a 9.Pk /2012/19. sorszámú, szeptember 7-én kelt végzésében elrendelte a sorszám alatt nyilvántartott Országos Polgárőr Szövetség elnevezésű szervezetre vonatkozó változások bejegyzését és a nyilvántartás kiegészítését, amely szerint az alapszabály módosításának kelte június 4. napja. A Fővárosi Törvényszék 19. sorszámú végzése szeptember 23. napján jogerőre emelkedett. Az Országos Polgárőr Szövetség a végzés jogerőre emelkedésének napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően működik tovább. b) Az OPSZ Etikai Szabályának módosítása Az OPSZ Elnöksége május 6. napján megtartott ülésén az ELN/45/2016. számú határozatával elfogadta az OPSZ Etikai Szabályzatának módosítását, amely június 1-jén lépett hatályba. A módosított etikai szabályzat különös figyelemmel a Polgárőr törvény legutóbbi módosításakor bevezetett ifjú polgárőri státusszal összefüggő eljárási követelményekre körültekintően, a lehető legnagyobb igényességgel biztosítja az etikai eljárásokban a feleket megillető jogokat, valamint a Polgárőr törvényben meghatározott követelmények érvényesülését; emellett igyekszik az egyszerűség és a célszerűség elveinek alkalmazásával gyakorlatiasabbá tenni az ügyek intézését. c) Az OPSZ gazdálkodással kapcsolatos szabályzatai módosításának összegzése január 1. napján lépett hatályba a módosított számviteli törvény, melynek hatására aktualizálni, módosítani volt szükséges a számviteli politikát, az eszközök és források értékelésének szabályzatát, továbbá a pénzkezelési szabályzatot. A szabályzatok aktualizálását nemcsak a törvény módosítása indokolta, hanem a körülmények megváltozása, illetve az esetleges hiányosságok pótlása is: 1. Számviteli politika A számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok köre kibővült a számlarenddel. A követelések között kimutatásra került az OPSZ által nyújtott, elszámolási kötelezettséggel terhelt azon támogatások összege, mellyel a kedvezményezett a mérlegkészítés időpontjáig határidőben nem számolt el. 4

5 Megszűnnek a rendkívüli tétel kategóriák a beszámolóban. Azokat az eseményeket, amelyeket eddig a rendkívüli bevétel és rendkívüli kiadás kategóriákban kellett elszámolni, mostantól az egyéb bevétel-egyéb ráfordítások között kell majd. 2. Értékelési szabályzat A tartaléktőke helyett a tőkeváltozás fogalom szerepel. Az eredménytartalék, lekötött tartalék, értékelési tartalék és mérleg szerinti eredmény kikerült a szabályzatból, helyettük a működés adózott eredménye szerepel. 3. Pénzkezelési szabályzat A pénzügyi rendelkezési jogkörök pontosításra kerültek. Az utalványozási jogosultság kiegészítésre került a főigazgatói hatáskörrel, forint összeg erejéig. Az elektronikus utalás ellenőrzése kiegészült a belső ellenőrrel, aki havi egy alkalommal köteles az ellenőrzést megtenni. 4. Számlarend Új szabályzatként jelent meg. A kettős könyvvitellel dolgozó szervezeteknek számlarenddel kell rendelkeznie, amely alapján a könyvelés és a beszámoló készítés történik. A számlarend a könyvelt bizonylatok számlaosztályait tartalmazza. A POLGÁRŐRSÉG SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE A polgárőrség szakmai tevékenysége a kimunkált különböző programok végrehajtása mellett elsődlegesen az ún. végeken, azaz a polgárőr egyesületekben a polgárőrök szolgálatellátásán keresztül és annak bűnmegelőzési eredményein mérhető. A polgárőrök szakmai tevékenységének elsődleges meghatározói az összegzett polgárőri szolgálati órák, amelyek az önállóan végrehajtott polgárőr szolgálat óraszámai, valamint a rendőrséggel, illetve más rendvédelmi szervvel közösen teljesített szolgálat óraszámainak összesített kifejezői. Ezek a tevékenységek döntően közterületi szolgálati formában valósultak meg. A POLGÁRŐRÖK SZOLGÁLATBAN 2016-ban összesen 9 millió 119 ezer 587 órát teljesítettek (2015-ben 8 millió 199 ezer 530 óra). Ez ÓRÁS NÖVEKEDÉST MUTAT! 5

6 Előterjesztés az Országos Polgárőr Szövetség évi, beszámoló küldöttgyűlésére A polgárőrök összes szolgálati óráinak száma a tagszövetségekben 0 Ugyanakkor továbbra is túl nagy a különbség a területi polgárőr szövetségek között, amelyet az egy fő által teljesített szolgálati órák száma fejez ki a legjobban a területi szövetségek összehasonlításában Az átlagosan teljesített szolgálati órák számában növekedés mutatható ki: Borsod-, Békés-, Fejér-, Hajdú-, Nógrád-, Pest- és Veszprém megyei területi polgárőr szövetségeknél, a többi megyei területi polgárőr szövetségeknél csökkenés vagy stagnálás tapasztalható. Az országos átlag: 151 óra (előző évi 147 óra). AZ ÖNÁLLÓAN TELJESÍTETT POLGÁRŐR SZOLGÁLAT 2016-ban 6 millió 375 ezer 084 óra volt, amely órával KEVESEBB, mint az előző év önálló óraszáma Egy polgárőr által teljesített szolgálati órák száma a tagszövetségekben

7 Előterjesztés az Országos Polgárőr Szövetség évi, beszámoló küldöttgyűlésére A polgárőrök önállóan teljesített szolgálati óráinak száma a tagszövetségekben Az önállóan teljesített szolgálati órák között: a lovas polgárőr szolgálatban teljesített szolgálat 58 ezerről 75 ezer szolgálati órára nőtt, a külterületi szolgálat egyéb formában való teljesítésére a polgárőrök 2 millió 396 ezer 566 órát fordítottak 2016-ban, amely 32 ezer órával kevesebb 2015-höz képest. A RENDŐRSÉGGEL KÖZÖSEN TELJESÍTETT SZOLGÁLATI ÓRÁK számának alakulását mutatja 2016-ban az alábbi ábra, mely összesen 1 millió 641 ezer 021 órát összesít (2015-ben óra), mely évhez képest órával nagyobb szám A polgárőrök rendőrséggel közösen teljesített szolgálati óráinak száma a tagszövetségekben

8 POLGÁRŐRÖK INTÉZKEDÉSEINEK ALAKULÁSA az elmúlt öt év összehasonlításában visszatartás (FŐ) eltűnt szem. felkutatása jelzésadás (ESET) segítségnyújtás (FŐ) egyéb (ESET) Szembetűnő, hogy a visszatartott személyek számában a év óriási növekedése után 2016-ban csökkenés volt tapasztalható: a visszatartási esetek visszaálltak a korábbi évek számainak duplázott szintjére. A visszatartás növekedése mögött az önmagában 12 ezres Csongrád megyei adat állt a déli határszakaszt megterhelő illegális migráció polgárőri közreműködéssel történő feltartóztatásával. A műszaki és jogi határzár kialakítása és hatékony működése a polgárőrök által foganatosított visszatartások számának jelentős csökkenését is eredményezte. /A megyénkénti bontás megtekinthető a 4. sz. mellékletben./ A polgárőrök migráció miatti leterheltsége a Csongrád- és a Bács-Kiskun megyei, határ menti egyesületek mellett jelentős még Győr-Moson-Sopron megyében is (Győr, Mosonmagyaróvár, Levél és Hegyeshalom térségében a határrendészet mellett a polgárőrök együttműködtek még a megyei bevándorlási hivatallal is). Szakmai programok Az Országos Polgárőr Szövetség fenntartotta, és folytatta a korábban meghirdetett és bevált fő szakmai programjait, amelyek hozzájárultak a területi és helyi együttműködés hatékonyságának, a polgárőrszolgálat eredményességének, a polgárőrök aktivitásának és az állampolgárok biztonságérzetének, valamint az ország közbiztonságának a javításához: 300X100 BIZTONSÁG BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM Az egyik legnagyobb hangsúlyt és támogatást a 100X100 BIZTONSÁG programot kibővítő 250X100 BIZTONSÁG, majd a program sikerére alapozva második félévben került sor a 300x100 BIZTONSÁG kibővített program indítására, új feladatok meghatározására, valamint az addig elért eredmények értékelésére. 8

9 A programban részvevő település / kerület település: 288 kerület: 12 összesen 300 Népesség A programban résztvevő egyesületek száma a településeken 297 egyesület kerületekben 12 egyesület összesen 309 egyesület Egy polgárőrre jutó lakosok száma 271 lakos / polgárőr Polgárőrök száma Gk/mkp/ smkp/kp száma gépkocsi: 310 motor-kerékpár: 13 segédmotoroskp: 80 kerékpár: 462 A Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek című hosszú távú programunkat az idősek életkörülményeinek és biztonságérzetének javítása érdekében tovább szélesítve folytattuk. Folyamatos, meghatározó programként működik az Egy iskola egy polgárőr program, mint az iskolások biztonságát szolgáló polgárőri közreműködés és közterületi szolgálat. Új szakmai programokat dolgoztunk ki, illetve csatlakoztunk a rendőrségi programokhoz és a soron kívül jelentkezett feladatokhoz: NAGYVÁROSI BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM A városi bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében az OPSZ és az Országos Rendőr-főkapitányság a Belügyminisztérium, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. támogatásával a évre meghirdette a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programot. A programban működő megyei jogú városok lakossági és polgárőrségi adatai 23 megyei jogú városban és Budapesten fő a lakosság száma összesen 123 egyesület működik összesen 5780 polgárőrrel 647 lakos jut 1 polgárőrre egyesületeknél összesen: 143 gépkocsi/15 motorkp/21 robogó /150 kerékpár /1 ló A program előkészítésével kapcsolatban három régióban: Budapesten, Debrecenben és Hévízen a megyei elnökök részvételével konzultációkat tartottunk. A programindító fórumot február 26-án tartottuk, amelyen részt vett Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány, az érintett nagyvárosok rendőrkapitányai és számos városi polgármester, valamint az OPSZ elnöksége. Az ország polgárőr egyesületei csatlakoztak az OPSZ ELNÖKÉNEK FELHÍVÁSÁHOZ, mely szerint az ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ miatt kialakult helyzetben az érintett határ menti polgárőr egyesületeknek segítséget kell adni (az OPSZ külön anyagi támogatással segítette őket, módszertani segédanyagot dolgozott ki részükre, és külön fórum megtartására került sor Mórahalmon). 9

10 SZERVEZETI ÉLET Az Országos Polgárőr Szövetség a munkatervnek megfelelően megtartotta üléseit ban egy tervezett és egy rendkívüli küldöttgyűlést tartottunk. A évet értékelő beszámoló KÜLDÖTTGYŰLÉSEN a küldöttek egyhangúlag elfogadták az előterjesztett beszámolókat és a évre vonatkozó munka-, feladatés költségvetési terveket (lásd az 1. sz. mellékletet). A rendkívüli küldöttgyűlésen ( ) elfogadásra került az OPSZ költségvetésének módosítása, az OPSZ Alapszabályának módosítása, valamint személyi kérdésekről is döntések születtek (lásd az 1/A. sz. mellékletet) ban 12 tervezett elnökségi ülés megtartására került sor, melyből kettő ülés kihelyezett elnökségi ülés volt: Alsónémediben (CBA) és Sopronban. Az OPSZ testületi ülésein 28 küldöttgyűlési határozat, továbbá 130 elnökségi határozat született (lásd részletesen az 1. sz., az 1/A sz. és a 2. sz. mellékletekben). OPSZ elnöki delegáció utazott novemberben Kárpátaljára, ahol az Országos Polgárőr Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Polgárőrökért Társadalmi Szervezet elnökei aláírták a Kárpát-Medencei Polgárőr Szövetségek Fórumának alapító okiratát, melynek megválasztásra került 3 fős elnöksége is Kardos Pál elnök, Mester András és Horváth Róbert elnökségi tagok vonatkozásában. Novemberben Kisújszálláson a helyi polgárőr egyesülettel közös szervezésben immár második alkalommal megtartottuk a Polgárőr község, polgárőr város polgármestereinek és polgárőr vezetőinek konferenciáját. Elhatározás született a konferencia évenkénti megrendezéséről. Az OPSZ megszervezte és végrehajtotta országos rendezvényeit: o A polgárőrség megalakulásának 25. évfordulója megünneplésére jubileumi központi ünnepség került megszervezésre, ahol minden résztvevő erre az alkalomra készített 25. évről szóló emlékérem és jubileumi almanach ajándékában részesült. Elkészült egy összefoglaló dokumentum a polgárőrség elmúlt 25 évéről, amely vándorkiállításként a megyei szövetségeknél is folyamatosan bemutatásra került. o megtartottuk az Országos Polgárőr Napot az Országos Véradónappal együtt (Sopronban), o megszervezésre került az Ifjú Polgárőrök Tábora (Gyenesdiáson), o az Ifjú Lovas Polgárőrök Tábora (Sóskúton), 10

11 o a Polgárőr Kerékpáros Túra (a Velencei tó körül), o a Polgárőrök Közlekedésbiztonsági Versenyének országos döntője, o a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programban résztvevő polgárőr egyesületek Regionális Szakmai Vetélkedői, o az OPSZ Lovas tagozata szervezésében került megrendezésre az V. Országos Polgárőr Lovas Szemle a Kincsem Parkban, o a megyei (fővárosi) polgárőr szövetségek elnökeinek csapatépítő tréninget tartottunk novemberben Balatonkenesén, A holnap biztonsága a mai vezetők kezében című mottóval, o fogadalomtétellel egybekötött Polgárőr Ifjúsági Fórum került megszervezésre decemberben Százhalombattán, ahol részt vettek az ország területén rendészeti képzést, oktatást is végző szakiskolák vezetői, tanárai, o az Október 23-ai díszünnepséget a Stefánia palotában rendeztük meg, o a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából összehívott tudományos kerekasztal beszélgetés 2016 novemberében került megszervezésre a Belügyminisztériumban az OPSZ Tudományos Tanácsa gondozásában Az elmúlt 25 év társadalmi, gazdasági és jogszabályi változásainak hatása a Polgárőrség fejlődésére és a bűnmegelőzési tevékenységre témakörben. Szakmai oktatás Az Országos Rendőrfőkapitány által jóváhagyott évi oktatási tervben foglaltak végrehajtásra kerültek. o Szükséges kiemelni a Polgárőr Akadémia vezetőképzés sikereit; évben öt oktatási kurzuson került sor a polgárőr vezetők magas szintű továbbképzésére. Az ott szerzett ismeretekről a résztvevők felsőfokon nyilatkoztak. A Polgárőr Akadémiai képzést elvégzett polgárőrök száma meghaladja a 300 főt. o Az alapismereti képzés oktatásokat a helyi egyesületi vezetők kezdeményezésére általában a járási koordinátorok szervezik a Megyei/Fővárosi Polgárőr Szövetségek felügyelete és az illetékes rendőr-kapitányságok közreműködésével. A évben több mint 2000 polgárőr tett sikeres vizsgát. Az alapismereti oktatások a 2014-ben kiadott Alapismereti jegyzet alapján és a helyi sajátosságok figyelembe vételével történnek. o Polgárőr továbbképzés, és Speciális szakmai képzések: A továbbképzés célja a polgárőr ismereteinek felfrissítése, az új vagy módosított jogszabályok megismerése és a speciális feladatokra való felkészítés. Az OPSZ Lovas Tagozatnál a lovasok képzése az ORFK közreműködésével kiválóan működik. 11

12 A speciális feladatokra való felkészítések is megyénként eltérőek, sokarcúak. A migrációval kapcsolatban több megyében volt felkészítés; összesen 400 fő részvételével. Speciális, áldozatsegítési továbbképzést tartottak Jász-Nagykun-Szolnok megyében 170 fő részére. Speciális elsősegély nyújtási oktatást tartottak Heves-, Zala-, Fejér-, Borsod-, Békés-, Pest megyékben, közel 400 fő részére. o Az ifjú polgárőrök képzése A 2016-os év egyik fő feladatának terveztük az ifjú polgárőrök képzőinek felkészítését a területi képzésekre, valamint az ifjú polgárőrök képzését. Dr. Christián László tanszékvezető, egyetemi docens, az OPSZ elnökségének tagja elkészítette az ifjú polgárőrök alapismereti jegyzetét, majd még év végén nagy sikerű programindító bemutató oktatást tartott Kiskunhalason február hónapban a megyék által megjelölt leendő oktatóknak tartottunk felkészítést Budapesten, majd a Bűnmegelőzési Akadémián. A megyékben mintegy 600 ifjú polgárőr részére került megtartásra oktatás, felkészítés. Az OPSZ polgárőr tagegyesületei - Az OPSZ-nél regisztrált polgárőr egyesületek száma összesen: Az OPSZ-hez felvett új polgárőr egyesületek száma: 62 - Elnökségi határozattal (megszűnés miatt) törölt polgárőr egyesületek száma: OPSZ-nél regisztrált polgárőr egyesületek száma a tagszövetségekben

13 Polgárőr taglétszám Polgárőr igazolvánnyal rendelkező, regisztrált polgárőrök létszáma (a évi főről) összesen: főre nőtt december 31. napjáig. Az Ifjú Polgárőr intézménye törvény által történt bevezetésének hatására megkezdődött az ifjú polgárőrök toborzása, felvétele és felkészítése, képzése. Az OPSZ-nél regisztrált, ifjú polgárőrök száma elérte az főt (2015-ben 549 főt), amely folyamatosan növekszik a kiadott program végrehajtásával. A regisztrált polgárőrök számát az elmúlt két év összehasonlításában és a tagszövetségek szerinti eloszlásban a következő ábra szemlélteti: OPSZ-nél regisztrált polgárőrök száma a tagszövetségekben A polgárőr egyesület igazolványukat nem kiváltó, idősebb tagjai az egyesületekben és a SZEM programban tovább tevékenykedhetnek. A polgárőr egyesületek SZEM tagjainak száma 2015-ben volt, amely ban re nőtt. A polgárőr igazolványok kiadása A polgárőr egyesületek tagjai számára a polgárőr igazolvány megszerzése továbbra is elsődleges fontossággal bír. A polgárőr igazolvány az egyesület alap- és kiegészítő feladatainak végzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumként, illetve az annak birtoklását meghatározó feltételek alapvető jelentőségűek a minőségi polgárőrség működésében. 13

14 A polgárőr igazolvány birtoklása erősíti a polgárőri identitástudatot, az egyesülethez, a szövetséghez és az OPSZ-hez tartozás érzését; kifejezi és szolgálja a POL- GÁRŐRSÉG EGYSÉGÉT! A polgárőr személyére nézve pedig igazolja, hogy ő a helyi közösség és a magyar társadalom elismert, megbecsült olyan tagja, aki önként vállalt feladatait térítésmentesen végzi lakókörnyezetének biztonsága érdekében. Ezért elsődleges feladata minden polgárőr egyesületnek, hogy tagjai rendelkezzenek polgárőr igazolvánnyal. Miután fontos információkhoz juthatunk a polgárőrök létszámára és az egyesületek működőképességére vonatkoztatva, figyelemmel kísérjük a kiadott igazolványok számának alakulását. A polgárőr igazolványok igénylését, kiadását összehangolt feltételrendszer, felkészített ügyintézők és részletes tájékoztatók, segédletek biztosítják. Az eltelt 4 évben sikerült lecserélni az igazolványokat. 55 ezer új igazolvány kiadásával 2015 végéig befejeződött a tömeges igazolványcsere. Az OPSZ ban több mint hatezer polgárőr igazolványt adott ki. Minden igazolvánnyal kapcsolatos kérést, panaszt, jelzést stb. az OPSZ soron kívül vizsgál, az érintettekkel közvetlenül is kapcsolatba lép, és ha kell, segítséget nyújt az igénylőnek, az egyesületi elnöknek, a megyei ügyintézőnek, illetve soronkívüliséget kér a gyártást végző Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától. Gyakran okoztak fennakadást az igazolványgyártásban a Poszeidon rendszer különböző működésbeli zavarai, a célnak még mindig nem kifogástalan megfelelése, amely további fejlesztéseket kíván. Nem utolsó sorban szükség volna az ún. Nemzeti Egységes Kártyarendszerhez való csatlakozásunkat kimondó törvénymódosításra is. KOMMUNIKÁCIÓ Az Országos Polgárőr Szövetség belső- és külső kommunikációja megfelelő szintű. Polgárőr Magazin Az OPSZ belső kommunikációja 2016-ban a havonta megjelenő Polgárőr Magazinon, az OPSZ honlapján és a Polgárőr Rádión keresztül valósult meg. A belső kommunikációban mindhárom területen akadnak javítani valók, a külső kommunikáció jónak ítélhető. A Polgárőr Magazin 2016-ban is betöltötte az OPSZ szócsövének szerepét. Jelen pillanatban a magazinból példány kerül nyomtatásra, terjesztése ingyenes. Tartalmi átalakítás szükséges, melyről részletesebben az OPSZ évi Kommunikációs Terve rendelkezik. Fontos, hogy legyen lelke az újságnak! 14

15 Az OPSZ konferenciák, elnökségi ülések csak egy kis részét képezzék a magazinnak és azok tartalma, eredményessége a honlapon kerüljön feltüntetésre. Legyenek büszkék a polgárőrök, hogy a munkájuk, a sikereik bekerülnek a lapba, és azt bárki láthatja. Honlap A honlapot az elmúlt egy évben IP címről látogatták meg, mely 20 ezerrel több, mint 2015-ben volt, azonban még lehetne lendíteni rajta. Szükségünk van közösségi médiára (Facebook, Instagram). A Facebook látogatottsága alacsony, alig több mint 2500 követője van. Ezt a számot szükséges növelni! Az OPSZ honlapján jelentős változásokra van szükség. A több, mint 2000 polgárőr egyesület felé történő egyidejű tájékoztatást is a honlapon keresztül lehet megoldani. Fontos, hogy aki erre a felületre kattint, kapjon képet a Polgárőrség küldetéséről, mindennapi tevékenységéről. Lőwinger Zoltán ennek megfelelően szerkeszti a honlapot. Ajánlott, hogy minden megyei szövetségnek legyen saját honlapja a még jobb tájékoztatás és tájékozódás érdekében. Rádió Hladon Sándor főszerkesztő 2016-ban jobbnál jobb ötletekkel igyekezett növelni a hallgatóságot. A Rádió P. honlapja segített a polgárőrök rendszeres tájékoztatásában. A Polgárőr rádióra van igény, a honlapja izgalmas, de nincs elég bejelentkezés. Szükséges a Polgárőr Rádió működtetésével kapcsolatos valamennyi feladat konkretizálása. A belső kommunikáció javítása érdekében szükséges felhívni a megyei /fővárosi/ szövetségek elnökeinek figyelmét arra, hogy támogassák a megyei sajtófelelősök tevékenységét. Külső kommunikáció Az Országos Polgárőr Szövetség külső kommunikációja megfelelőnek ítélhető 2016-ban. Az országos sajtó elsősorban az MTI közleményei alapján rendszeresen beszámolt a Polgárőrség kiemelt programjairól, rendezvényeiről. Rendszeres volt a megjelenés az állami és kereskedelmi televíziós csatornákon is. Különösen jelentős volt e tekintetben az ATV közreműködése, amelynek a kéthetente jelentkező Együtt a biztonságért című műsorban kiemelt szerepet kapott a Polgárőrség aktuális tevékenységének bemutatása. OPSZ MUNKASZERVEZETE Az Országos Polgárőr Szövetség a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvényben (továbbiakban: Pőtv.) meghatározott egyes feladatai ellátására országos hatáskörű, kvázi rendészeti, közigazgatási Munkaszervezetet működtet. 15

16 A Munkaszervezetet kvalifikált munkatársai munkaszerződés, illetve megbízási szerződés keretében látják el munkakörüket, a versenyszférától jelentősen elmaradt díjazásért. Az OPSZ Munkaszervezete 2016-ban összesen 64 fős státuszra került kialakításra, ebből munkaviszony keretében, munkaszerződéssel legfeljebb 55 fő (20 fő megyei/fővárosi irodavezető, 20 fő megyei/fővárosi gazdasági ügyintéző munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel, valamint 15 fő központi irodai alkalmazott), megbízási szerződéssel legfeljebb 8 fő (3 fő központi irodai alkalmazott, könyvvizsgáló, ügyvéd, 3 fő belső ellenőr) láthatná el feladatait. Az OPSZ Gazdasági Szervezetének rendkívül fontos feladata a központi költségvetésből biztosított támogatás megyei (fővárosi) szövetségek és egyesületek közötti szétosztása, támogatási szerződések elkészítése, gondozása, a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése, az elszámolások összegyűjtése, koordinálása, továbbítása az illetékes kormányzati szervekhez. Az OPSZ Igazgatási Szervezete folyamatosan ellátja a Polgárőr törvényben meghatározott közigazgatási hatósági feladatokat, a polgárőr igazolványok (a továbbiakban ifjú polgárőr igazolványokkal együttértendő) készítésének, kiadásának, bevonásának, visszavonásának ügyintézését, nyilvántartását, az OPSZ Etikai Bizottsága adminisztratív működésének biztosítását, és végzi az OPSZ Etikai Szabályzatának előírásaira figyelemmel a panaszügyek feldolgozását, valamint az adatszolgáltatási igények kielégítését. Az igazgatási szervezet alapfeladatait képezi a közhiteles nyilvántartások vezetése és az azokkal összefüggő feladatok végzése Az OPSZ Elnöki hivatala szervezi, előkészíti a küldöttgyűléseket, elnökségi üléseket, kabinet üléseket. Feladatai közé tartozik az OPSZ rendezvényeinek, oktatásainak, szakmai fórumainak szervezése, programok, intézkedések tervezeteinek kidolgozása és a dokumentációk összeállítása, valamint az OPSZ általános adminisztrációs feladatainak elvégzése. Munkaszervezet létszáma, felépítése: Az Országos Polgárőr Szövetség a megnövekedett adminisztrációs feladatok hatékony végrehajtásának elősegítése érdekében a megyei (fővárosi) polgárőr szövetségek részére a korábbi évekhez hasonlóan a évben is biztosított főállású megyei (fővárosi) irodavezetőket, illetve főállású megyei (fővárosi) gazdasági ügyintézőket. Az OPSZ munkaszervezetében foglalkoztatott személyek száma 2016-ban 49 fő volt. Főállású munkaszerződés keretében 45 fő (18 fő megyei/fővárosi irodavezető, 2 fő irodavezető és gazdasági ügyintéző összevont munkakörben, 15 fő megyei/fővárosi gazdasági ügyintéző, 10 fő központi irodában foglalkoztatott, valamint 2 fő közfoglalkoztatott), megbízási szerződéses jogviszonyban 4 fő (3 fő központi irodában foglalkoztatott, 1 fő gazdasági ügyintéző) került alkalmazásra. 16

17 A tavalyi év június 1. napjától bevezetésre került a főigazgatói státusz, mely önálló funkcióként, de közvetlen OPSZ elnöki irányítással működik. Az OPSZ Főigazgatója ellátja az OPSZ gazdasági szervezetének, igazgatási szervezetének, elnöki hivatalának, kommunikációs csoportjának teljes körű vezetését, tevékenységük összehangolását; továbbá a megyei/fővárosi irodavezetők és a gazdasági ügyintézők tevékenységének, valamint a megyei/fővárosi polgárőr szövetségek elnökei ilyen irányú munkájának koordinálását és segítését; összehangolja az igazgatási vezető, az adminisztratív igazgató, a gazdasági igazgató, sajtófőnök és a munkaszervezet további tagjai munkáját. A főigazgató átruházott hatáskörben gyakorolja az OPSZ gazdasági szervezete, igazgatási szervezete, elnöki hivatala és kommunikációs csoportja tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat (szabadság, szabadnap engedélyezése, munkahely ideiglenes elhagyásának engedélyezése). A főigazgató mellett további 4 fő vezetői státusszal működik a munkaszervezet (gazdasági igazgató, igazgatási vezető, adminisztratív igazgató, sajtófőnök), melyet az Országos Polgárőr Szövetség elnöke közvetlenül irányít. Az Igazgatási Szervezet vezetője szakmai felügyeletet gyakorol a megyei/fővárosi irodavezetők felett az OPSZ igazgatási szervezetéhez kapcsolódó feladataik tekintetében. A Gazdasági Szervezet igazgatója szakmai felügyeletet gyakorol a megyei/fővárosi gazdasági ügyintézők felett az OPSZ gazdasági szervezetéhez kapcsolódó feladataik tekintetében. Központi könyvelés: A évben Heves, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetségeknél folytatódott illetve bővítésre került a központi könyvelés. Az érintett megyékkel utófinanszírozási formában került sor a támogatási szerződés megkötésére. Mindkét megyei szövetség esetében előnyösek a tapasztalatok, a programban résztvevő 58 egyesület könyvelése folyamatos, az OPSZ az első háromnegyed év könyvelésével kapcsolatos elszámolást megkapta. Jelenleg a könyvelési munkálatok év végi zárása és a beszámolók összeállítása folyik. A évben további egyesületek felvételét tervezik a központosított könyvelésbe. GAZDASÁGI PÉNZÜGYI KÖLTSÉGVETÉS: Költségvetés: Az Országos Polgárőr Szövetség a évben 1 milliárd 50 millió forint költségvetési támogatásban részesült a Belügyminisztérium részéről, melynek több mint 80%-át fordította a megyei szövetségek és polgárőr egyesületek támogatására. 17

18 A Magyar Posta Zrt.-től tartós adományozási szerződés alapján 30 millió forint került átutalásra, mely összegből a munkabérek, illetve a polgárőrök részére jutalmak kerültek kifizetésre. Az egyéb szakmai programok megvalósításához további 24 millió forint összegű támogatás került felhasználásra (Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 5,5 millió forint, ORFK-OBB 6 millió forint, Szerencsejáték Nonprofit Kft. 3,5 millió forint, Szabadidő Sport Szövetség 1 millió forint, Földművelésügyi Minisztérium 3 millió forint) Technikai fejlesztés: A évben is több technikai eszköz került beszerzésre, illetve átadásra a társszervektől: április hónapban ORFK-OBB 41 darab Honda robogó, az OPSZ a költségvetésének elkülönített keretéből 3 polgárőr egyesület részére szerzett be 6 db kerékpárt 500 ezer forint összegben. Közbeszerzés: Az OPSZ a évben nyílt, EU-s közbeszerzési eljárást írt ki jól láthatósági mellények beszerzésére 200 millió forint értékben, amelynek a lebonyolítására az ORFK-t kértük fel. A közbeszerzési eljárás a évben lezárásra került, melynek eredményeként több mint db láthatósági mellény került legyártatásra és átadásra a tagszervezetek részére ÉVI PROBLÉMÁK: A évben a költségvetési felhasználások és elszámolások terén újabb hiányosságok merültek fel, különösen a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetségnél jelentkezett ez erőteljesen. A kiadott szakmai útmutató ellenére is problémát okoz az egyesületek és a területi szövetségek részéről az elszámolások hiánytalan összeállítása és határidőre történő eljuttatása az OPSZ központi irodába. A megyei gazdasági ügyintézők OPSZ által kialakított és elvárt rendszerszemlélet még mindig nem hozta meg a várt eredményt. A megyei feldolgozások során az esetenkénti késésekre, figyelmetlenségekre, valamint az igénylők nem kellő tájékozottságára visszavezethetően többször okozott gondot a polgárőr és ifjú polgárőr igazolványok határidőre történő kiadása, amel-- lyel kapcsolatosan csökkenő számban, de még mindig érkeznek panaszok az Országos Polgárőr Szövetség elnökéhez. Az OPSZ integráló és koordináló törekvései ellenére a területi polgárőr szövetségek között nagy különbségek és aránytalanságok vannak létszámban, teljesített szolgálati óraszámokban, az egy polgárőrre eső szolgálati órákban. 18

19 Az OPSZ tagozatainak és munkabizottságainak eltérő színvonalú a működése. Az összeköttetés, a szolgálati nyilvántartások és adatszolgáltatások eltérő színvonalúak, az egységesítés megújítását igénylik. A várakozásokkal ellentétben még mindig nem az elvárt ütemű az ifjú polgárőrök bevonása a polgárőr egyesületekbe ÉV ÖSSZEGZÉSE Az OPSZ az elmúlt években az alábbi sikereket tudathatja maga mögött: Pénzügyi forrás és technikai eszközök tekintetében: - A Belügyminisztériumtól évente több. mint 1 milliárd forint összegű éves költségvetési támogatásban részesül az OPSZ. - Az OPSZ 2016-ban Ft összegű támogatásban részesült a Földművelésügyi Minisztériumtól a parlagfű elleni közérdekű védekezések érdekében. - Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Balesetmegelőzési Bizottság által 2016-ban rendelkezésre bocsátott Ft összegű forrásból a lovas polgárőrök részére formaruházat és védőfelszerelés került beszerzésre. Ezen kívül szintén az ORFK-OBB-nek köszönhetően 2016-ban 41 db Honda típusú robogó motorkerékpár került beszerzése. Szakmai sikerek: - A 2013-ban meghirdetett 100x100 Biztonság, majd a időszakban is továbbfolytatott 250x100 Biztonság a rendőrség és a polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogram bővítésre került, így 2016-ban a 300x100 Biztonság programhoz újabb 50 település csatlakozott ban jelentősen bővült az ifjú polgárőrök létszáma, akik immár az 1000 főt is meghaladták. - Magasabb szintre emelkedett a polgárőr egyesületek önkormányzatokkal történő együttműködése. - Az OPSZ 2016-ban is megszervezte és végrehajtotta országos rendezvényeit: megtartottuk az Országos Polgárőr Napot az Országos Véradónappal együtt (Sopronban), az Ifjú Polgárőrök Táborát (Gyenesdiáson), valamint az OPSZ Lovas Tagozata a külterületi bűnmegelőzésben a minőségi polgárőr tevékenységet folytatva 2016-ban Budapesten a Kincsem Parkban megrendezte évtől hagyománnyá vált az V. Országos Polgárőr Lovas Szemlét. - Az OPSZ Elnöksége év végén a határ menti településeken, az illegális migráció okozta jogsértések megelőzése, továbbá a szakszerűbb, hatékonyabb, koordináltabb polgárőr szolgálatellátás feltételeinek a megteremtése érdekében létrehozta a Határvédelmi Polgárőr Tagozatát. 19

20 - Az OPSZ és a Kárpátaljai Magyar Polgárőrökért Társadalmi Szervezet november 19. napján megalakították a Kárpát-Medencei Polgárőr Szövetségek Fórum át a kárpátaljai Mezőgecsén. A polgárőrség társadalmi, rendészeti szerepe és jelentősége 2016-ban tovább erősödött azon keresztül, hogy a polgárőrök a meghirdetetett szakmai programok keretében a rendelkezésükre álló eszközökkel és működési forrásokkal magasabb szervezettségi szinten látták el bűnmegelőzési feladataikat. Az OPSZ megyei/fővárosi szövetségeinek a módosított Polgárőr törvény hatására is tovább nőtt a közvetítő, koordináló és szervező szerepe a tagegyesületeik szervezeti feladatainak és a polgárőrök szolgálatellátásának segítése tekintetében. Fontos szerepet töltenek be az információáramlás mellett abban, hogy közvetítsék hozzájuk az egységes polgárőrségi arculat elvárásait és a központi, szakmai programokat, feladatokat. Az OPSZ, a megyei/fővárosi polgárőr szövetségek és a polgárőr egyesületek összefogásából származó, közös sikerként könyvelhető el, hogy nem csökkent, hanem nőtt a polgárőr egyesületek és a polgárőrök száma, javult a technikai eszközrendszerük és a járműparkjuk, biztosított volt számukra a működési forrás a központi költségvetésből. A nemzetközi kapcsolatok bővülése keretében folyamatossá vált az együttműködésünk a kárpátaljai polgárőrökkel. A év értékelése alapján megállapítható, hogy a polgárőrség a társadalmi bűnmegelőzés legszervezettebb és legnagyobb létszámú civil szervezete, amely a rendőrség stratégiai partnereként továbbra is meghatározó szerepet tölt be az ország közbiztonságának erősítésében. A ÉV FONTOSABB FELADATAI Általános helyzetértékelés alapján arra számítunk, hogy a köztestületi működés, a tagozatok (közlekedési és baleset-megelőzési tagozat, gépjármű-felderítési tagozat, vízi tagozat, lovas tagozat, nőtagozat, az új határvédelmi polgárőr tagozat), a járási koordinátorok szervezeti tevékenysége, a rendőrségi együttműködés minőségi és mennyiségi jellemzőinek pozitív változásai, az alap-, szak- és vezetőképzések eredményei, a költségvetési támogatás kedvezően befolyásolják a évi polgárőr szakmai feladatok végrehajtását. A helyi feladatok meghatározásánál, a polgárőr szolgálatok tervezésekor és a végrehajtás során továbbra is prioritást kap az együttműködési megállapodásokban vállalt rendőrségi és önkormányzati, valamint egyéb szervezeti (Katasztrófavédelem, Vízügy, Magyar Közút, MLSZ) igények teljesítése. 20

21 Kiemelt programjaink 2017-ben: - A migrációval érintett területeken fokozott közterületi szolgálat ellátása, - az Ifjú Polgárőrök felvétele, aktív bevonása a polgárőr tevékenységbe, - a Nagyvárosi bűnmegelőzési program és a 300x100 Biztonság program folytatása, - a látható és hatékony közterületi polgárőr szolgálat ellátása. A évet Kopácsi Sándor Emlékévvé kívánjuk nyilvánítani Kopácsi Sándor a magyar POLGÁRŐRSÉG alapítója születésének 95. és az 1956-os forradalom évi 60. évfordulója alkalmából. Nem feledkezhetünk meg a hagyományosan jelentkező, kiemelt, országos polgárőr akciók időszakainak feladatairól sem: - Húsvéti Polgárőr Napok keretében bűnmegelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi akciósorozat - Őszi Baleset- és Bűnmegelőzési Hónap keretében az iskolakezdés bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladataiban való részvétel - Mindenszentek és Halottak Napja időszakában a temetők rendjét veszélyeztető bűncselekmények megelőzése és a baleseti veszélyek mérséklése - Karácsonyi Polgárőr Bűnmegelőzési Napok alkalmával a bevásárló központok, piacok, vásárok, vásárcsarnokok körzetének fokozott ellenőrzése - a nemzeti ünnepekkel összefüggő közösségi rendezvények közterületi rendjének ellenőrzése. - A kiemelt üdülőkörzetekben a rendőrség koordinációja alapján, az idegenforgalmi idény jelent fokozott, regionálisan összehangolt bűnmegelőzési feladatokat (Balaton, Velencei tó, Dunakanyar, Budapest, Tisza tó). A feladatok részletes listáját a évi munkaterv és szakmai programajánlat tartalmazza, amelyeknek anyagi fedezetét a megemelt költségvetési támogatás sem biztosítja teljes körűen, ezért minden szinten prioritásokat kell meghatározni. 21