CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra"

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41459/2008. CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést megkapta: Jogi és Ügyrendi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: november 6. Meghívottak: Vig József Attila, a Soproni Polgárőr Egyesület elnöke

2 Előadó: Dr. Brummer Krisztián irodavezető Tisztelt Közgyűlés! A Soproni Polgárőr Egyesület 1996 áprilisában történt megalakulása óta, tagjain keresztül, töretlenül és folyamatosan végzi tevékenységét a városlakók jó közérzetének megóvása, illetve javítása érdekében. A kezdetek óta folyamatos és összehangolt a kapcsolat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a soproni polgárőrség között. Ezen túlmenően napi kapcsolatot tartanak fent a hivatásos rendvédelmi szervezetekkel, valamint a különböző intézményekkel és természetesen a lakossággal is. Városunkban a napi közterületi járőrszolgálataikon kívül, gondoskodnak az Önkormányzat által igényelt valamennyi állami, kulturális, idegenforgalmi és sportrendezvény közterületi biztosításáról is. Tevékenységüket szorosan összehangolják a Rendőrség, Vám- és Pénzügyőrség, Tűzoltóság, és a katasztrófavédelem helyi képviseleteivel, melyek a közös járőrszolgálatokon, akciókon kívül rendkívüli események (mint például a gyertyagyári tűz, és fertő-tavi tűz, eltűnt - és körözött személyek felkutatása, körözött gépkocsi rendszámok kiszűrése, talált lőszerek helyszínének biztosítása a tűzszerészek megérkezéséig, stb.) biztosításában is megnyilvánul. Egyedülálló ifjúságvédelmi programjukat (színielőadásokkal egybekötött fórum a cigaretta, alkohol, drog, korai szex, családon belüli erőszak témakörökben!) országosan is példaértékűnek tekintik. Eddigi tevékenységük elismeréseként március 9-én a Soproni Polgárőr Egyesület az országban elsőként Korpácsi Sándor Díj -ban részesült. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Polgárőr Egyesület példamutató együttműködésének eredményeként az Országos Polgárőr Szövetség az országban másodikként Sopront jutalmazta a Polgárőr Város kitüntető címmel. Az Önkormányzat december 14-én a Hűség Napján a Soproni Polgárőr Egyesületet Sopron Szolgálatáért Díj -ban részesítette. A Polgárőrség fentiekben összefoglalt és a város számára fontos közérdekű tevékenységét az önkormányzat minden évben költségvetési támogatással segítette. Fentiekre tekintettel és a Soproni Polgárőr Egyesület kezdeményezésére javaslom a jövőbeni tartós, kiszámítható és még hatékonyabb együttműködésünk érdekében, a mellékelt megállapodás megkötését. A határozat az SZMSZ 53. (1) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséggel meghozható.

3 Határozati javaslat Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Soproni Polgárőr Egyesülettel való szorosabb együttműködést támogatja, s egyben felhatalmazza Dr. Fodor Tamás polgármester urat az erről szóló a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. Melléklet: Együttműködési megállapodás Felelős: Határidő: Dr. Fodor Tamás polgármester azonnal Sopron, november 6. Abdai Géza alpolgármester

4 Határozat melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött egyrészről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester, székhelye: 9400 Sopron, Fő tér 1., adószáma: , KSH száma: , törzsszáma: ), (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Soproni Polgárőr Egyesület (képviseli: Vig József Attila elnök, Székhelye: 9400 Sopron, Kossuth L. u. 1. Bírósági nyilvántartási szám: Pk.T.KKH , adószám: számlaszám: ), (továbbiakban: Egyesület) együttesen Szerződő Felek között a mai napon, az alábbi feltételek szerint. Sopron Város településen folyó polgárőr tevékenység támogatására Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Polgárőr Egyesület mint Felek (továbbiakban: Felek) megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel, a következő jogok elismerésével, kötelezettségek vállalásával. Az együttműködés célja: Az Egyesület fokozottabb bevonása a kerület közterületi rendjének fenntartására irányuló közterületi munkába. Ennek során érvényesíteni kell a bűnmegelőzési, baleset-megelőzési, vagyonvédelmi, kábítószermegelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófaelhárítási feladatokat. További cél a település közbiztonsága, közrendje és közlekedése biztonságának emelése, a lakosság biztonságérzetének növelése. I. Az együttműködés alapelvei:

5 1. Jelen együttműködési megállapodás megkötésének fő célja az Önkormányzat és az Egyesület tevékenységének összehangolása, a kerület közbiztonságának javítása és a bűnüldözés elősegítése érdekében. 2. A Felek a törvényesség és az önállóság alapján, egymás kölcsönös elismerésével és tiszteletben tartásával működnek együtt. 3. A Felek tudomásul veszik, hogy a polgárőr mozgalmat az önkéntesség, az emberi jogok messzemenő tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, és a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi. 4. A Felek a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a közterületek rendje, a család, a gyermek és ifjúságvédelem, a közúti közlekedési baleset-megelőzés, a vagyonvédelem terén, valamint a kábítószer fogyasztása elleni küzdelemben közös érdeküket kifejezve kötelezettségeket vállalnak. 5. Az Önkormányzat vállalja: II. A felek által vállalt kötelezettségek: a) Folyamatosan figyelemmel kíséri az Egyesület munkáját. Felkéri az Egyesület vezetését, hogy tevékenységükről évente egy alkalommal tájékoztassa az Önkormányzat közgyűlését, illetve szükség és igény szerint az illetékes önkormányzati bizottságot. b) Az Önkormányzat által biztosítani kívánt rendezvények előtt legalább 72 órával korábban értesíti az Egyesület vezetőségét. c) A közbiztonsággal kapcsolatos, különösen jelen együttműködési megállapodás I/4. pontjában felsorolt közbiztonsági részterületekre vonatkozó tapasztalatairól, észrevételeiről, az Egyesülettől igényelt segítségnyújtásról, az Önkormányzat az illetékes bizottság közreműködésével tájékoztatja az Egyesületet. d) Népszerűsíti az Egyesület tevékenységét, eredményeit a helyi közbiztonsági városmarketing tevékenység keretében (pl. helyi médiában). e) Elősegíti az Egyesület pályázati munkáinak elkészítését, valamint ha a pályázati kiírás ezt megköveteli, az Önkormányzati ajánlást biztosítja. f) Az éves költségvetés külön során az Önkormányzat teherbíróképességét szem előtt tartva, figyelemmel az Egyesület adott évi beszámolójának az elfogadására, egy erre a célra elkülönített összeggel támogatja. A végzett munka alapján az Önkormányzat bizottságaitól további támogatás kérhető.

6 6. Az Egyesület vállalja: a) Az önállóan végzett tevékenysége során az alábbi területekre fordít kiemelt figyelmet - a rendőri tevékenység segítésére a közterületi járőrszolgálat folyamán, a lakókörnyezetekben a közterületen és a közterületről elkövetett bűncselekmények megelőzésére, figyelő-jelző szolgálat ellátására, - a gyermekintézmények (óvoda, iskola), játszóterek körzetében a gyermekek sérelmére irányuló bűncselekmények és balesetek megelőzésére, - különösen hétvégén, éjszaka a közintézmények, üzletek zártságának ellenőrzésére, az éjjeliőrökkel és a portásokkal való folyamatos kapcsolattartásra. b) Gondoskodik arról, hogy az Egyesület tagjaitól illetéktelen személyek információkat, adatokat ne szerezhessenek. c) Felkérésre részt vesz az Önkormányzat által biztosítani kívánt kerületi rendezvényeken, melyekről legalább 72 órával korábban hivatalosan tudomást szerez. d) Kiemelt figyelmet fordít egyes bűncselekmények, különösen a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények, a betöréses lopások, a színesfémlopások, a kerékpár lopások megelőzésére, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre és közbiztonságot veszélyeztető csoportosulásokra. III. A megállapodás egyéb elemei: 7. Az Önkormányzat és az Egyesület részéről az alábbi kapcsolattartók kerülnek kijelölésre: a) Önkormányzat részéről: Név: Stöckert Tamás civilreferens Telefon: b) Egyesület részéről: Név: Vig József Attila Cim: 9400 Sopron Ferenczy J.u.35. Telefon: 30/ A Felek évente egy alkalommal együttesen áttekintik az együttműködési megállapodás megvalósulásának tapasztalatait. A tapasztalatok alapján megteszik a szükséges intézkedéseket.

7 9. Az Egyesület hozzájárul, hogy az Önkormányzat jogosult az Egyesület munkájáról szóló nyilvántartásból tájékozódni. 10.Jelen együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba és határozatlan időre szól. 11.Az együttműködési megállapodást bármelyik fél három hónapos határidővel bármikor, a másik Félhez intézett - és indokolást is tartalmazó egyoldalú nyilatkozattal felmondhatja. Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, írják alá. Kelt, Egyesület részéről részéről Önkormányzat Vig József Attila Dr. Fodor Tamás elnök polgármester

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testülete részére az ALFA Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról, és a Budapest X. kerület,

Részletesebben

NÉGYOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

NÉGYOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről: NÉGYOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fő utca 179.), a továbbiakban: Önkormányzat - képviseli dr. Csutoráné dr. Győri Ottília

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertő-tavi vízimentő-szolgálat támogatásáról

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertő-tavi vízimentő-szolgálat támogatásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40803-2/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertő-tavi vízimentő-szolgálat támogatásáról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester

Részletesebben

}J)otf. számú előterjesztés

}J)otf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés,1 r. }J)otf. számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Előkészítette: dr. Uhrin Anna, jogi munkatárs Véleményező bizottság:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: 2013. évi Bűnmegelőzési Program Sorszám: IV/4 Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2015. március 07.

A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2015. március 07. 1 A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2015. március 07. 2 A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2015. Egységes szerkezetbe foglalva elfogadott módosításokkal

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készfiit a 2012. szeptember 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga szociális intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség. 2012. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség. 2012. évi munkájáról BESZÁMOLÓ A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Elnök Urak! 2012. évi munkájáról A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség a 2012-ben a maga elé tűzött feladatait

Részletesebben

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

KEREKEGYHÁZI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KEREKEGYHÁZI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KEREKEGYHÁZI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2012./3. sz. módosítás A 2011. évi CLXV. törvény, amely a Polgárőrségről és a polgárőri tevékenységről rendelkezik lehetővé tette, hogy a közbiztonság és a

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/296-19/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 4. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójának megállapítása.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 4. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójának megállapítása. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 24-én /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter.

Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter. Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter.hu Szám: 7861/2007. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Ózd, 2015. február 4. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: ÓTSZEGYII igazgatója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete

Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete Alapszabály Bevezetés Az egyesületet a Pest Megyei Bíróság (mint társadalmi szervezetet 60.395/1995 sz. ügyben) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

KÖZSÉGI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖZSÉGI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KÖZSÉGI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben a 2014. december 29. napján megtartott közgyűlésen meghozott határozatok tartalma és a 2013. évi V. tv. rendelkezései szerint 2 A KÖZSÉGI POLGÁRŐR

Részletesebben

megkötéséről A Gktv. módosításai és az elmúlt ll év tapasztalata alapján a Kamara kezdeményezte az

megkötéséről A Gktv. módosításai és az elmúlt ll év tapasztalata alapján a Kamara kezdeményezte az Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere 1 2l.. _,_..;:..v_ ~1.. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testülete részére a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködési

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2014. március 20-i taggyűlésének határozatai

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2014. március 20-i taggyűlésének határozatai Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2014. március 20-i taggyűlésének határozatai 1/2014(III.20.) CSPE határozat 14 igen 0 nem 0 tartózkodás A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2014. március 20-i taggyűlése

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

A ZUGLÓI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A ZUGLÓI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A ZUGLÓI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2012. I. FEJEZET: A SZERVEZET NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 1. (1) A szervezet hivatalos teljes neve: Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 221/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása Előterjesztő:

Részletesebben