Europass a magyar szakképzésben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Europass a magyar szakképzésben"

Átírás

1 Europass a magyar szakképzésben Cím: Nemzeti Europass Központ 1134 Budapest,Váci út 37. Telefon: Fax: Honlap: Igazgató: Kerekes Gábor 1

2 1. Az Europass intézményi háttere Az Európai Unió tagállamainak és az újonnan csatlakozó államoknak az oktatási és képzési rendszerei számos szempontból különböznek egymástól: a végzettségek és a hozzájuk kapcsolódó elméleti és gyakorlati tudás sok esetben mást és mást takar. Az Európai Bizottság annak érdekében, hogy elősegítse a tagállamok közötti munkavállalási és tanulmányi célú mobilitást, továbbá a képesítési rendszerek, bizonyítványok és kompetenciák átláthatóságát, decemberében kidolgozta az Europass keretrendszerre vonatkozó javaslatát, amelyről május án az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Miniszterek Tanácsán politikai megállapodás született. Ezt követően december 15-én megszületett a keretrendszert ténylegesen definiáló európa parlamenti döntés, amely január 1-jén lépett hatályba. 2. Az Europass személyes és önkéntes Az Europass a végzettségek és kompetenciák összehasonlíthatóságát támogató egységes keretrendszer, amelynek alapja az ún. Europass portfolió. Az Europass portfolió egy személyi dokumentumcsomag, amelyet az állampolgárok önkéntes alapon használhatnak végzettségeik és formális, továbbá informális oktatásban és képzésben szerzett kompetenciáik elismertetésére, munkavállalás esetén a munkaadók tájékoztatására Európában. Az keretrendszer létrehozásának a célja, hogy összefogja ezen dokumentumok kezelésére, népszerűsítésére és kiadására vonatkozó erőforrásokat, így nagyobb hatékonyságot és célszerűséget biztosítva a dokumentumok széleskörű elterjesztésének. 3. Egyenlő esélyekkel Az öt dokumentumból álló portfolió (Europass Önéletrajz, Nyelvi útlevél, Mobilitási Igazolvány, Bizonyítvány-kiegészítő és Oklevélmelléklet) segítségével átláthatóvá válik, hogy tulajdonosa mit tanult, milyen készségeket sajátított el, milyen eredménnyel, milyen tapasztalatai vannak és ezáltal mire képes. A képző intézmények és a munkaadók így könnyen értelmezhetik a különböző országokból származó diplomákat, bizonyítványokat és képesítéseket. 2

3 4. Nemzeti Europass Központ A döntés értelmében minden uniós tagállamban, így Magyarországon is megkezdte munkáját a Nemzeti Europass Központ (NEK). Az Oktatási Minisztérium július 14-ei döntése alapján, a Központ feladatainak ellátására a háttérintézményeként működő Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot (ezen belül is az Országos Felsőoktatási Felvételi Irodát) jelölte ki. A 2000-ben alapított társaság fő feladata az oktatásügyhöz kapcsolódó információs rendszerek fejlesztése és üzemeltetése, valamint a kapcsolódó tájékoztatási és koordinációs teendők ellátása. Mindezen tevékenységek megvalósítása során az Educatio Kht. közvetlen és kiterjedt kapcsolatrendszert alakított ki a középfokú és felsőoktatási intézményekkel és minden olyan szervezettel, amelynek működése kapcsolódik az oktatási területhez. A NEK éves munkaterve az európa parlamenti döntés értelmében került meghatározásra. Ennek értelmében a feladatok az alábbiak: - az Europass portfolió központi információs rendszerének létrehozása, - magyar nyelvű internetes honlap létrehozása, - a dokumentumok promóciója, - tájékoztatás és tanácsadás, - a dokumentumok kiállítását végző szakmai szervezetek munkájának koordinálása, - kapcsolattartás, együttműködés az európai szintű hálózattal. A dokumentum-sablonok véglegesítése március végére fejeződött be, ezt követően májusban kezdte meg hivatalos működését a NEK által létrehozott honlap, ahol az érdeklődők naprakész információkat kaphatnak az Europass magyarországi működésével kapcsolatos hírekről és a portfolió dokumentumairól, s közvetlenül innen érhető el az az internetes felület is, ahonnan az önként kitölthető dokumentumok (Europass Önéletrajz, Nyelvi útlevél) megtalálhatók. A Nemzeti Europass Központ az Europass dokumentum-család valamennyi tagját nyilvánosan a 2005 szeptemberében tartandó Europass nyitókonferencia keretében mutatja majd be. A NEK munkájában - szintén az Oktatási Minisztérium kijelölésére - a Tempus Közalapítvány és a Nemzeti Szakképzési Intézet, valamint a felsőoktatási intézmények működnek közre, szoros kooperációban a magyarországi munka- és tanácsadó, valamint az Unióról tájékoztatást nyújtó szervezetekkel. 3

4 A NEK elérhetőségei: Nemzeti Europass Központ 1134 Budapest Váci út 37. Tel.: Az Europass dokumentumai: - Europass Önéletrajz, - Europass Nyelvi útlevél, - Europass Oklevélmelléklet, - Europass Bizonyítvány-kiegészítő, - Europass Mobilitási Igazolvány. Europass Önéletrajz Az Europass Önéletrajz az Európai Önéletrajzot felváltó dokumentum, amelynek célja a felhasználót érintő oktatásról, képzésről, munkahelyi tapasztalatokról, egyéni készségekről és képességekről, nyelvi kompetenciákról való, ezeket összefoglaló releváns tájékoztatás, információadás. Az Europass portfolió alapját képező dokumentum, az összes többi ehhez kapcsolható hozzá. A felhasználó önkéntes kitöltésével jön létre. A szabványos önéletrajzi formátumot követi, melynek elsődleges funkciója az, hogy könnyen átláthatóvá, tényszerűvé és értékelhetővé tegye a felhasználóról szóló információk befogadását mind a képzettségről, mind a személyiségről nyerhető első benyomás szempontjából. Ingyenesen letölthető a weboldalról, vagy kézzel kitölthető verzió igényelhető a Nemzeti Europass Központban. Bővebb információ a Nemzeti Europass Központtól kérhető. 4

5 Europass Nyelvi útlevél Az Europass Nyelvi útlevél az Európa Tanács kezdeményezése által kifejlesztett, három részből álló Európai Nyelvtanulási napló 1 központi eleme (a Nyelvi életrajz és Dosszié mellett), amelyet a felhasználó önállóan tölt ki. Arra szolgál, hogy minél részletesebben, sokoldalúbban dokumentálja az idők során megszerzett nyelvi kompetenciákat, azokat is, amelyek nem jutnak érvényre az egyéb hivatalos dokumentumokban. Képző, továbbképző intézmények vagy lehetséges munkaadók számára is megismerhetővé teszi a megszerzett ismereteket és tapasztalatokat, segíti továbbá az Európa Tanácsnak azon kulcsfontosságú politikai célkitűzését, hogy fennmaradjon a nyelvi és kulturális változatosság, hogy erősödjön a nyelvek és a kultúrák iránti megértés. Az útlevél részét képező közös európai léptékre épülő önértékelési táblázat biztosítja a nyelvi kompetenciák megértését és összehasonlíthatóságát. A táblázat hat egymásra épülő kategóriát foglal magába a nyelvtanulás Közös Európai Referenciakeretei szintjei alapján, melyek a következők: A1, A2 (alapszintű felhasználó), B1, B2 (önálló felhasználó), C1, C2 (mesterfokú felhasználó). E fokozatok arra késztetik a felhasználót, hogy értékelje saját nyelvi készségeit, mely által reális kép kapható az adott nyelvtudás aktuális állapotáról. Az Europass Nyelvi útlevél az Europass Önéletrajzot kiegészítő dokumentum, amely bátorítja és segíti a felhasználót abban, hogy tervezze, rendezze és értékelje saját tanulását, hogy ezzel egész élete során folyamatosan és sikeresen fejlessze meglévő nyelvtudását, illetve törekedjen újabb nyelvek elsajátítására. Ingyenesen letölthető a weboldalról, vagy kézzel kitölthető verzió igényelhető a Nemzeti Europass Központban, Bővebb információt a Nemzeti Europass Központtól kérhető. Europass Oklevélmelléklet Az Europass Oklevélmelléklet az Európa Tanács és az Unesco kezdeményezése által kifejlesztett dokumentum, amelynek célja, hogy tárgyszerű információt adva hozzájáruljon a 1 Európai Nyelvtanulási napló: kifejlesztésére több európai ország - köztük Magyarország - részvételével került sor. Három része van: Nyelvi útlevél, a Nyelvi életrajz és a Nyelvi dosszié. A Nyelvi életrajz a nyelvtanulás útjának összegzésére szolgál (nyelvtanulási tervek, tapasztalatok, kapcsolatok, stb.), a Dosszié által pedig lehetőség nyílik a különböző hivatalos és nem hivatalos, nyelvtanulással kapcsolatos dokumentumok összegyűjtésére. 5

6 képesítések átláthatóságához és megalapozott elismeréséhez mind a továbbtanulás, mint az adott hivatás gyakorlása szempontjából. Azért készül, hogy az eredeti képesítés, illetve oklevél mellékleteként leírja a képesítés megszerzője által folytatott és sikeresen lezárt tanulmányok jellegét, szintjét, tartalmát. Önmagában véve nincs jogi hatálya, nem helyettesítheti az eredeti oklevelet: információs értéke van. A dokumentumot a felsőoktatási intézmények állítják ki és bocsátják a hallgató rendelkezésére térítésmentesen az adott képesítés, oklevél megszerzésével egybekötötten. Külföldi felhasználásra, kérelem alapján és a hallgató költségére idegen nyelvű oklevélmelléklet is kiadható, amely szintén a tanulmányi kötelezettség legfontosabb adatairól és a tanulmányi eredményekről ad tájékoztatást. Az Europass Oklevélmellékletről bővebb tájékoztatás elsősorban a felsőoktatási intézményekben kérhető vagy az Oktatási Minisztérium interaktív weboldalán: Europass Bizonyítvány-kiegészítő A tagországok oktatási rendszereinek különbözősége, illetve ezek felismerése, valamint a különbségek csökkentésének lehetősége hívták életre 1998-ban az Európai Fórumot, amelynek fejlesztésében elkészült az Europass Bizonyítvány-kiegészítő. A Bizonyítvány-kiegészítő célja, hogy összegző információkat szolgáltasson a megszerzett szakképesítésről, az elsajátított szakmáról, s így valósítsa meg az Európai Fórum célkitűzéseit: a képesítések átláthatóságát a tanulás és a szakma gyakorlatban történő elsajátítása során. Mindehhez úgy járul hozzá, hogy a megszerzett szakképesítéshez, illetve bizonyítványhoz kapcsoltan leírja a képesítés megszerzője által folytatott és sikeresen lezárt tanulmányok jellegét, szintjét, tartalmát. Formáját tekintve az uniós szabványokat követő dokumentum, terjedelme nem haladhatja meg a két A/4-es lap nagyságrendjét. Tartalmát tekintve nincs jogi hatálya, a szakképzést igazoló dokumentummal együtt érvényes. A dokumentumot az országban hivatalosan bejegyzett vizsgaszervezők bocsátják a hallgató rendelkezésére, ingyenesen, az adott képesítés, bizonyítvány megszerzésének időpontjában. Fontos különbség, hogy a többi Europass dokumentummal ellentétben nem egyénre, hanem szakképesítésre vonatkozik, így nem névre szól. 6

7 A Bizonyítvány-kiegészítő szerkezete az alábbi 6 szakaszból áll: - A szakképesítés megnevezése (eredeti nyelven), - A szakképesítés megnevezésének fordítása (a fordítás tájékoztató jellegű), - A bizonyítvány tulajdonosa által megszerzett készségek és kompetenciák leírása, - A bizonyítvány tulajdonosa által betölthető foglalkozások köre, - A bizonyítvány hivatalos alapja (a bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza; a bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve és státusza; a bizonyítvány szintje, továbblépés az oktatás/képzés következő szintjére; nemzetközi megállapodások; osztályzási skála; egyéb információ; jogi alap), - A bizonyítvány megszerzésének hivatalosan elismert módjai (szakmai elmélet és gyakorlat aránya, időtartama). Európai szinten a Bizonyítvány-kiegészítő gondozásáért a Nemzeti Referencia Központok (NRK) felelősek. A magyar Központ a Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZI) keretein belül működik. Hazánkban már március 3-án megalakult az a tárcaközi bizottság, amely a magyar Bizonyítvány-kiegészítő kifejlesztését, szakmai tartalommal való feltöltését tűzte ki célul. Az NRK bizottság tagjai az adott szakképesítésekért felelős minisztériumok delegáltjaiból áll, s ez a 30 tagú testület biztosítja Magyarországon a megfelelő szakmai hátteret a Referencia Központ működéséhez. Az NRK elsődleges célja a különböző oktatási rendszerek közötti átláthatóság megteremtése. A központ valójában egy internet alapú portál, amelyen megtalálható a magyar oktatási rendszer leírása (OM honlap), az OKJ, a bizonyítványok elismertetése (OM honlap), az Europass Önéletrajz és Bizonyítvány-kiegészítő, magyar és angol nyelven. A Nemzeti Szakképzési Intézet az NRK-n keresztül biztosítja a dokumentumok on-line kitöltését a felhasználók, a hozzáférhetőséget pedig, minden érdeklődő számára, illetve az angol nyelvű fordítás ingyenes letöltését. A többi, jogszabályban meghatározott idegen nyelv fordításáért, az intézet meghatározott összegű díjat számol majd fel. A Bizonyítvány-kiegészítőről Magyarországon a módosított 26/2001. VII. 27. OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről (20/2004. VII. 27.) rendelkezik. A módosítás tartalmazza az európai szabványtól eltérő, tipikusan a magyar Bizonyítvány-kiegészítőben megjelenő részeket. A hazai dokumentumban beírásra kerül az eredeti bizonyítvány sorozatjele, sorszáma, a bizonyítvány kiállításának dátuma, valamint a 7

8 szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak megnevezése és osztályzata az ötfokú osztályzási skálának megfelelően. A jogszabály értelmében, a vizsgázó kérésére magyar, angol, német vagy francia nyelven szakmai Bizonyítvány-kiegészítő lapot kell a vizsga szervezőjének kiadni. A vizsgaszervező, térítési díj ellenében - a minimálbér havi összegének 5%-a - adja ki a dokumentumot. A Nemzeti Europass Központ az Europass Bizonyítvány-kiegészítő az európai állampolgárok, intézmények és vállalatok körében történő népszerűsítése érdekében együttműködik a Nemzeti Referencia Központtal. Az Europass Bizonyítvány-kiegészítőről bővebb tájékoztatás a vizsgáztató intézménytől vagy a Nemzeti Szakképzési Intézettől kérhető. Internet: Tel.: +36 (1) Fax: +36 (1) Europass Mobilitási Igazolvány A képesítések és képességek átláthatóvá tételének további fontos segédeszköze a Mobilitási Igazolvány, melynek elődje, az Europass Szakképzés dokumentum már között dokumentálta a külföldi szakmai gyakorlatok során elsajátított készségeket. Magyarország október 1-jétől kapcsolódhatott be ebbe a programba és az első nyolc hónap alatt mintegy ezer kiutazó jutott hozzá Europass Szakképzés igazolványhoz. Az új, kibővített Europass keretrendszer értelmében a mobilitási tevékenységek szélesebb köre vált lefedetté a külföld szakmai gyakorlatok mellett a tisztán tanulmányi célú mobilitást is magában foglalja. A 2005-től bevezetésre került új dokumentum, az Europass Mobilitási Igazolvány egy egységes európai dokumentum, amely életkortól, végzettségtől és foglalkozástól függetlenül részletesen rögzíti tulajdonosának valamely európai (EU/EFTA/EGT vagy tagjelölt) országban töltött tanulmányi útjának vagy szakmai gyakorlatának részleteit, különös tekintettel annak tartalmára, az elsajátított készségekre és kompetenciákra, illetve a tanulmányi eredményekre. 8

9 Az Europass Mobilitási Igazolvány célja: - hogy az eredmények láthatóbbá tételével előmozdítsa az Európában tett tanulmányi célú utazásokat és szakmai gyakorlatokat; - növelje az európai mobilitási tapasztalatok átláthatóságát és ismertségét azáltal, hogy elősegíti az elsajátított tudás, készségek és kompetenciák jobb bemutatását; - ösztönözze a külföldön szerzett tapasztalatok elismerését. A dokumentum egyénileg nem igényelhető. Az igénylést minden esetben egy intézménynek kell benyújtania az egyén nevében. Bármely intézmény, amely a fent említett országok valamelyikében mobilitási projekteket szervez, igényelhet az egyén nevében Europass Mobilitási Igazolványt. Mi tekinthető Europass mobilitási tevékenységnek? A tevékenységnek: - vagy az Európai Unió oktatási és képzési programjainak (Leonardo, Socrates) vagy a Szakiskolai Mobilitási Program keretén belül kell megtörténnie, - vagy pedig a következő minőségi kritériumoknak meg kell felelnie: (a) a másik országban eltöltött időszaknak az anyaországbeli tanulmányok részét kell képeznie; (b) az anyaországbeli képzésért felelős intézmény (küldő intézmény) írásbeli megállapodást köt a fogadó intézménnyel az európai képzés/gyakorlat tartalmáról, céljairól és időtartamáról, és azt benyújtja a Tempus Közalapítványnak. Ez a megállapodás biztosítja, hogy a tanulmányi úton részt vevő személy megfelelő nyelvi felkészítést kapjon, továbbá megnevezi a mentort, aki a fogadó országban segíti, tájékoztatja az illetőt, tanácsot ad számára és figyelemmel kíséri kinti munkáját; (c) a projektben résztvevő összes országnak az Európai Unió tagállamai vagy az EFTA/EGT országok közül kell kikerülnie; (d) szükség esetén a küldő és a fogadó partner együttműködik az érintett személy tájékoztatásában a fogadó ország munkahelyi egészségügyi és biztonsági, munkajogi, esélyegyenlőségi és egyéb munkavégzéssel kapcsolatos előírásai tekintetében. Az Europass Mobilitás intézményrendszere 9

10 Az Oktatási Minisztérium döntése alapján az Europass Mobilitási Igazolvánnyal kapcsolatos hazai feladatokat a Tempus Közalapítvány koordinálja a Nemzeti Europass Központ feladatát ellátó Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht-val való együttműködésben. A Tempus Közalapítvány felelőssége (az egyéb érintett intézményekkel együttműködésben) biztosítani, hogy: - Europass Mobilitási Igazolványokat csak olyan európai tanulmányok igazolására bocsássanak ki, amelyek megfelelnek a fent említett feltételeknek. - Az Europass Mobilitási Igazolványokat a hivatalos útmutatónak megfelelően töltsék ki, és nyomtatott, valamint elektronikus formában is bocsássák a tulajdonos rendelkezésére, az Europass dossziéban. A Tempus Közalapítvány biztosítja a küldő partnereknek a dokumentum elektronikus űrlapjához való hozzáférést. Azon személyek kérésére, akik nem rendelkeznek személyi számítógéppel és/vagy internet-kapcsolattal, az űrlap elküldhető nyomtatott formában is. - Az Europass Mobilitási Igazolványokkal kapcsolatos országos szintű teendők ellátásakor a legteljesebb mértékig tiszteletben kell tartani a személyi adatok kezelésére és védelmére vonatkozó idevágó európai uniós és hazai előírásokat. A partnerintézmények (küldő és fogadó intézmények) felelőssége Az Europass program magában foglalja az Europass Mobilitási Igazolvány tulajdonosát küldő, és az őt külföldön fogadó intézmény közötti partnerkapcsolatot. A két intézmény írásos megállapodást köt az Europass mobilitási tevékenység tartalmáról, céljairól, időtartamáról, módszertanáról és a nyomon követésről, valamint az Europass Mobilitási Igazolvány kitöltésekor használatos nyelvről. Az Europass Mobilitási Igazolványt a programban részt vevő küldő és fogadó intézmény tölti ki. Egy vagy több mobilitási tevékenység igazolására alkalmas. Az EUROPASS MOBILITÁSI IGAZOLVÁNY KIBOCSÁTÁSÁNAK FOLYAMATA (1) A küldő intézmény: (a) a Tempus Közalapítványtól kérvényezi az űrlap elektronikus változatát. Az Europass Mobilitási Igazolvány kitöltése alapvetően elektronikus úton történik. Azok számára, akik nem rendelkeznek személyi számítógéppel és/vagy internetkapcsolattal, a dokumentum külön kérésre elküldhető nyomtatott változatban; 10

11 (b) kitölti az igazolvány egyes részeit (Tulajdonos, kibocsátó, partnerintézmények, az Europass Mobilitási tevékenység bemutatása); (c) elküldi az Europass Mobilitási Igazolványt a fogadó partnernek. (2) A fogadó intézmény: (a) kitölti az igazolvány egyes részeit: Az Europass mobilitási tevékenység során elsajátított készségek és kompetenciák bemutatása (pl. munkavállalás vagy informális elhelyezés esetén) vagy A teljesített kurzusok és a megszerzett minősítések/osztályzatok/kreditek felsorolása, ha az Europass mobilitási tevékenység a formális oktatás, ill. képzés (pl. Erasmus vagy diákcsere-program) keretében kreditátviteli rendszer, pl. Európai Kreditátviteli Rendszer használatával történik; (b) bélyegzővel és/vagy aláírással ellátja az Europass Mobilitási Igazolványt; (c) visszaküldi a kitöltött Europass Mobilitási Igazolványt a küldő intézménynek. (3) A küldő intézmény (a) bélyegzővel és/vagy aláírással ellátja az Europass Mobilitási Igazolványt; (b) a tulajdonos rendelkezésére bocsátja az Europass Mobilitási Igazolványt mind nyomtatott, mind elektronikus változatban; (c) az adott országban érvényes szabályokkal összhangban és a Tempus Közalapítvánnyal együttműködve gondoskodik az Europass Mobilitási Igazolvány megfelelő nyilvántartásáról. A nyelvek megválasztása Az Europass Mobilitási Igazolvány nyelvéről (amely egy vagy több nyelv is lehet) a küldő és a fogadó intézmény, valamint az érintett személy közösen állapodik meg. Az Europass Mobilitási Igazolvány tulajdonosa jogosult kérni a teljes dokumentum lefordítását a küldő vagy a fogadó intézmény valamelyik nyelvére, vagy egy harmadik, széles körben elterjedt nyelvre. Amennyiben egy harmadik nyelvre történő fordításról van szó, a fordításért a felelősség a küldő intézményt terheli. Értékelés 11

12 Az új Europass Mobilitási Igazolvány az elektronikus formának köszönhetően elődjénél könnyebben kezelhető, több információ átadására alkalmas, vagyis minden bizonnyal még nagyobb segítséget nyújt az egyének számára a kompetenciáik és képességeik bemutatására akár egy állásinterjú, akár egy továbbképzésre történő jelentkezés során. A Nemzeti Europass Központ által kifejlesztendő on-line adatbázis révén a felhasználási lehetőségek tovább bővülnek, hiszen az Internet révén földrajzi korlátoktól függetlenül elérhetővé válik az Igazolvány, egyszersmind egyszerűbbé válik annak kitöltése is. Várakozásaink szerint már a bevezetést követő első évben elérheti akár a hatezret is a kibocsátott Europass Mobilitási Igazolványok száma. Az Europass Mobilitási Igazolvánnyal kapcsolatos további információkért keresse fel a honlapot, vagy lépjen kapcsolatba a Tempus Közalapítvány Europass Mobilitásért felelős munkatársával: Tempus Közalapítvány, 1134 Budapest, Váci út Budapest, Pf Tel.: (06) Fax: (06)

A NEMZETI EUROPASS KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA

A NEMZETI EUROPASS KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA A NEMZETI EUROPASS KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA Cím: Nemzeti Europass Központ 1134 Budapest,Váci út 37. Telefon: 06 1-477-3137 Fax: 06 1-477-3111 E-mail: info@europass.hu Honlap: www.europass.hu Igazgató: Kerekes

Részletesebben

Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban

Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban Mindig van választás Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban Hallgatói jegyzet SZERZŐ: CSUJA ZSUZSA LEKTOR: KALMÁR ANDRÁS NYELVI LEKTOR: HORVÁTH SÁNDOR SZERKESZTŐ:

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 2. Modulrendszerű, kompetencia alapú képzés Szemere

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 KÖZOKTATÁSI MOBILITÁSI PROJEKTEK 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY 1. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1.1 Fogalommagyarázat... 4

Részletesebben

Az igazolvány kitöltését a résztvevő kezdeményezheti ebben az adatbázisban:

Az igazolvány kitöltését a résztvevő kezdeményezheti ebben az adatbázisban: Europass mobilitási igazolvány igénylése külföldi szakmai gyakorlatok, tanulmányutak, továbbképzések, nyári egyetemek, önkéntes munka esetén Kitöltési útmutató Miért érdemes igényelni? Az Europass mobilitási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjához,

TÁJÉKOZTATÓ. a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjához, TÁJÉKOZTATÓ Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Részletesebben

Világ Nyelv Program. Pályázati felhívás és útmutató

Világ Nyelv Program. Pályázati felhívás és útmutató Világ Nyelv Program Pályázati felhívás és útmutató 2005 Bevezető... 3 Általános tudnivalók... 4 1. Forrás támogatás a tanulóközpontok fenntartására... 11 2. Előre fuss: A nyelvoktatás terén hátrányt szenvedő

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola 6725 Szeged, Kenyérgyári út 8. Pf. 2117. Tel/fax: 62/547-240, 547-241 Honlap: www.hansagiisk.hu E-mail:

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Cím: 1087 Budapest, Berzsenyi D. u. 6. Tel.: 06-1/210-1065 Fax: 06-1/210-1063 E-mail: info@nszi.hu Honlap: www.nive.hu Főigazgató: Nagy László N E M Z E T I S Z A K K É P Z

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS Oktatási és Kulturális Minisztérium ELŐTERJESZTÉS A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Victor Vasarely Nemzetközi Mûvészeti Pályázat a Köztéri Mûvészetért

Victor Vasarely Nemzetközi Mûvészeti Pályázat a Köztéri Mûvészetért 5. PÁLYÁZATI ADATLAP A VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI MÛVÉSZETI PÁLYÁZAT A KÖZTÉRI MÛVÉSZETÉRT PROGRAMHOZ Alulírott ezennel jelentkezem a pályázaton való részvételre. I. Adatok Személyes adatok Családnév:

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

JELENTÉS. a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0811 2008. június

JELENTÉS. a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0811 2008. június JELENTÉS a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0811 2008. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Közoktatási munkatársak mobilitása. 2014. évi pályázati forduló

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Közoktatási munkatársak mobilitása. 2014. évi pályázati forduló Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Közoktatási munkatársak mobilitása 2014. évi pályázati forduló TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ GYAKORLATI

Részletesebben

EU INF. Magyarország 10 éve az Unióban. A tartalomból. Europe Direct Komárom-Esztergom Megyei Információs Pont Tájékoztató Kiadványa.

EU INF. Magyarország 10 éve az Unióban. A tartalomból. Europe Direct Komárom-Esztergom Megyei Információs Pont Tájékoztató Kiadványa. EU INF Hasznos tippek, gyakorlati tanácsok az EU-ról Europe Direct Komárom-Esztergom Megyei Információs Pont Tájékoztató Kiadványa Magyarország 10 éve az Unióban Rólunk A Europe Direct Tájékoztató Központ

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó. vizsgaszervezési és lebonyolítási. szabályzat

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó. vizsgaszervezési és lebonyolítási. szabályzat SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat 2015. A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat megalkotásának célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Világ - Nyelv Program

Világ - Nyelv Program Világ - Nyelv Program P ÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ TANÁR-TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE 2003 Bevezetõ A Világ - Nyelv program célja Az Oktatási Minisztérium Világ-Nyelv programjával egy új, az idegennyelv-tudás

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ MKIK NSZFI Budapest, 2007 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi

Részletesebben

Ügykezelési és titoktartási

Ügykezelési és titoktartási A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó Ügykezelési és titoktartási szabályzata 2015. 1. A szabályzat célja Cél hogy a Szegedi Egyetemen belül egységes felnőttképzési, ügykezelési

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 405. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2011-09-15 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

III. évfolyam 27. szám 2012. december 17-2012. december 30.

III. évfolyam 27. szám 2012. december 17-2012. december 30. III. évfolyam 27. szám 2012. december 17-2012. december 30. I. Pályázatok oktatási, nevelési intézmények számára Új kiírások I.1. Tízmillió millió forintos pályázat fiataloknak szóló drogmegelőző programokra...4.oldal

Részletesebben

Nagy elvárások szerény lehetőségek egy Gyógyszertári asszisztens képzés tapasztalatai az Észak-alföldi régióban

Nagy elvárások szerény lehetőségek egy Gyógyszertári asszisztens képzés tapasztalatai az Észak-alföldi régióban Nyilas Orsolya Nagy elvárások szerény lehetőségek egy Gyógyszertári asszisztens képzés tapasztalatai az Észak-alföldi régióban A tanulás iránti érdeklődés felkeltése és fenntartása, a megfelelő tanulási

Részletesebben

Akkreditált felnőttképzési intézmény az a felnőttképzést folytató intézmény lehet, amely

Akkreditált felnőttképzési intézmény az a felnőttképzést folytató intézmény lehet, amely GY.I.K. Intézményakkreditáció 1. Melyek a felnőttképzési intézményakkreditáció feltételei? Akkreditált felnőttképzési intézmény az a felnőttképzést folytató intézmény lehet, amely a felnőttképzést folytató

Részletesebben

Socrates PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG SOCRATES PROGRAMJÁRA 2005 ALOM

Socrates PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG SOCRATES PROGRAMJÁRA 2005 ALOM Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Fõigazgatóság, Oktatásügy TAR ARTALOM ALOM I BEVEZETÉS 1.1. A Socrates program 1.2. Az éves pályázati felhívások szerepe a Socrates programban II III KIZÁRÓ OKOK OK

Részletesebben

56/2015. (XII. 17.) EMMI

56/2015. (XII. 17.) EMMI 56/2015. (XII. 17.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő, jogharmonizációs célú módosításáról 1 hatályos: 2015.12.31-2016.01.01

Részletesebben

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ KREATÍV EURÓPA Kultúra alprogram TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ TÁJÉKOZTATÓ (2016. áprilisi beadás) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Célkitűzések és prioritások 2.1 Célkitűzések és prioritások 2.2 Specifikus

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ *** NEMZETI BÍRÁK UNIÓS VERSENYJOGI KÉPZÉSE ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI BÍRÁK KÖZÖTT *** 2014-es pályázati felhívás ***

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ *** NEMZETI BÍRÁK UNIÓS VERSENYJOGI KÉPZÉSE ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI BÍRÁK KÖZÖTT *** 2014-es pályázati felhívás *** EURÓPAI BIZOTTSÁG Versenyügyi Főigazgatóság Politika és stratégia A. Igazgatóság PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ *** NEMZETI BÍRÁK UNIÓS VERSENYJOGI KÉPZÉSE ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI BÍRÁK KÖZÖTT *** 2014-es

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. március 4.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. március 4. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. március 4. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

2013/32. SZÁM TARTALOM. 41/2013. (XI. 08. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. toborzás-kiválasztás szabályairól...

2013/32. SZÁM TARTALOM. 41/2013. (XI. 08. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. toborzás-kiválasztás szabályairól... 2013/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 41/2013. (XI. 08. MÁVSTART Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁVSTART Zrt. toborzáskiválasztás szabályairól... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁVTRAKCIÓ

Részletesebben

Ki miben mindentudós? - hivatalos versenyszabályzat -

Ki miben mindentudós? - hivatalos versenyszabályzat - Ki miben mindentudós? - hivatalos versenyszabályzat - A vetélkedő szervezője: A Ki miben mindentudós? országos középiskolai vetélkedősorozat (továbbiakban Vetélkedő) szervezője Mindentudás Egyeteme Kht.

Részletesebben

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zalaegerszeg, 2013. március 28. Tartalom 1. Helyzetelemzés 4 1.1. Jogszabályi környezet vizsgálata, meghatározó rendelkezések értelmezése, 4 felvázolása, az

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER 1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER TERVEZET! Javaslat a szakképző intézmények részére a nívódíj elnyerésének feltételrendszerére kiírandó pályázathoz, valamint a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Fejezet...2

Részletesebben

Erasmus+ szabályzat 201 0 5.

Erasmus+ szabályzat 201 0 5. Erasmus+ szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/19. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta intézményi Szenátus nevében: Beosztás mb. jogi igazgató Erasmus koordinátor rektor Helgertné Név Busa Zsuzsanna

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat. Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM 035062 KLIK 199024

Gyakornoki szabályzat. Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM 035062 KLIK 199024 Gyakornoki szabályzat Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM 035062 KLIK 199024 Irányadó jogszabályi helyek 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 22. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2.,

Részletesebben

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika Csoport Átláthatósági politika 2015. március 2015. március 6. 1 / 17 Tartalomjegyzék 1. Háttérinformációk és a politika célja... 3 2. Vezérelvek... 3 Nyilvánosság... 3 A bizalom biztosítása és az érzékeny

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. ( ) SZMM rendelete. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. ( ) SZMM rendelete. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 1 A szociális és munkaügyi miniszter /2007. ( ) SZMM rendelete a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.)

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Felnőttképzési - és lebonyolítási szabályzat Hatályos: 2016. március 2-től SOPRON 2016 1 Tartalom NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 1 FELNŐTTKÉPZÉSI VIZSGA- ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

A szöveg jelenlegi formájában mindössze lehetséges nyelvi fenntartásokkal valamennyi delegáció számára elfogadható.

A szöveg jelenlegi formájában mindössze lehetséges nyelvi fenntartásokkal valamennyi delegáció számára elfogadható. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 22. (29.10) (OR. en) 14948/10 EDUC 175 SOC 658 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács Előző

Részletesebben

Hazai Leonardo mobilitási projektek ECVET elemeinek vizsgálata és jó példák gyűjtése

Hazai Leonardo mobilitási projektek ECVET elemeinek vizsgálata és jó példák gyűjtése Palencsárné Kasza Mariann Hazai Leonardo mobilitási projektek ECVET elemeinek vizsgálata és jó példák gyűjtése A tanulmány a Nemzeti ECVET szakértői hálózat projekt keretében, az Európai Unió támogatásával

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ÉPÍTÉSVEZETŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÉPÍTÉSVEZETŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÉPÍTÉSVEZETŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÉPÍTÉSVEZETŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

134900 Ft helyett csak 121 410 Ft 14 990 Ft/hó helyett csak 13 491 Ft/hó

134900 Ft helyett csak 121 410 Ft 14 990 Ft/hó helyett csak 13 491 Ft/hó Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-09-10 Ütemezés: Időtartam: Hetente 10 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19. Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson Város Önkormányzata (11) fejlesztési elem: A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN NEMZETKÖZILEG ELFOGADOTT MINŐSÉG- MENEDZSMENT

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Kommunikáció az egyetemen Előadói pályázat

Kommunikáció az egyetemen Előadói pályázat Kommunikáció az egyetemen Előadói pályázat Előadók: Farkas Fanni (FAFPADB.PTE), Horváth Dorisz (HODPABB.PTE) Magyar szak, I. évfolyam Az előadás témája: Europass - Lehetőség az önéletrajzok kavalkádjában

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT A l p o l g á r m e s t e r e 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-035 Pf: 5. Fax: 85/501-055 E-mail: bereczk.balazs@marcali.hu Ügyiratszám: 3867/2015. Ügyintéző: Bödőné dr.

Részletesebben

A MIOK SZEGEDI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A MIOK SZEGEDI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA OM: 201183 A MIOK SZEGEDI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes a 2015/2016. tanévtől Szeged, 2016. április 21. MIOK Szegedi Szakközépiskola Adatvédelmi szabályzata 2 Tartalom ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT...

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.3. C(2011) 1290 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008 2013-as időszakra

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

Á ú Ö Ú Á Á ú ú ú ú ü ü ú É ő ú ű ú ü Á É Á Í Á ú ú ú ű ú Ö ú ü ú ú ü ú ú ü ú ü ü ú ü ü ú ú ú ü ű ü ü ü ü ú ü ú ő ő ú ü ű ü ő ú ő ú ü ú ü ő ű ő ő ő ő ő ü ú ú ü ő ü ü ú ő ü ü ü ü ő ü Á ú ő ú ú ú ő Á ú ü

Részletesebben

ű Ö ű ú ű ü ú Á ű Á ű Á ú ű ü ú ú Í ü Á ú Ö ú ú ú ű ú ü ú Ö ú ű ű É ü ű ü ű ű É ü ű Ö ú É ú ú ú Á Á Á Á Á Á ú Ö Á Á Á Á ú ú Á Í Ü Á Á ú ú ú ú Á Á Á ű ü ü ü Ö ű ú Á Á Á É ú Á Á ű ú Ö ű ú ű Ö ű ű Ö ű ű Ö

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

A felvétellel kapcsolatos információk

A felvétellel kapcsolatos információk A felvétellel kapcsolatos információk A jelentkezés módja, és ideje: A 47/2013. sz. EMMI rendelet 3. sz melléklete szerint: a tanulók által kitöltött, az iskola által továbbított jelentkezési lapon 2016.

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2016 TAVASZÁN

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2016 TAVASZÁN ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2016 TAVASZÁN AZ ÉRETTSÉGI ELJÁRÁS MENETRENDJE Jelentkezés az érettségire: 2016. február 15-ig. Az emelt szintű érettségikre a behívók 2016. áprilisának második felében vehetők

Részletesebben