Fókuszban a politikusok Facebook oldala

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fókuszban a politikusok Facebook oldala"

Átírás

1 MONITORING ÉS TRENDELEMZÉS Mi zajlik az interneten? Ki uralja a virtuális médiateret? Kiről beszélnek a legtöbbet a Facebook-on? Fókuszban a politikusok Facebook oldala Milyen események borzolják a kedélyeket a neten? Hogy áll a pártok népszerűsége cyber-térben? Kivel foglalkoznak a legtöbbet a hírportálok? Milyen a politikusok online megítélése? Hogyan alakul a pártok véleményárfolyama?

2 A Méltányosság Politikaelemző Központ és a Neticle Technologies egy, a hazai piacon teljesen egyedülálló kutatást indít útjára, amely innovatív módszerekkel eddig ismeretlen szemszögből láttatja a hazai politikai folyamatokat. A Neticle Technologies saját fejlesztésű webes szöveganalízisére építve az MPK havi rendszerességgel publikál a fő politikai manőverek, taktikai lépések és a véleményalkotás összefüggéseire fókuszáló elemzéseket. Nem csupán az internetes szféra véleményreflexióira világítunk rá, hanem feltárjuk a háttérben meghúzódó ok-okozati kapcsolatokat is. Így amit kínálunk, az több mint hagyományos közvélemény-kutatás és egyben meghaladja a klasszikus politikai elemzés kereteit is. Fókuszban a politikusok Facebook oldala A Politikai véleményárfolyam alapvetően két részre tagolódik. Az első részben hónapról hónapra a pártok és pártvezetők webes megítélésének és említés gyakoriságának alakulását vizsgáljuk, míg a második részben specifikus és aktuális politikai kérdéseket, illetve kommunikációs felületeket járunk körül empirikus módszerek alkalmazásával. Ebben a hónapban a fókusz-téma a politikusok Facebook lábnyoma. Megvizsgáljuk, hogy a vezető politikusok milyen erősek, és milyen megítéléssel rendelkeznek a legnagyobb hazai közösségi média felhasználóinak a körében.

3 I. PÁRTOK ÉS VEZETŐIK INTERNETES MEGÍTÉLÉSE A webes szféra politikai szereplőkkel kapcsolatos véleményreflexióit először annak a két pártnak a viszonylatában elemezzük, amelyek rendszeresen szignifikánsan több internetes említést gyűjtenek be, mint vetélytársaik, vélhetően azért, mert jóval hosszabb ideje jelentős szereplői a politikai porondnak. A Fidesz és az MSZP véleményárfolyam-görbéje szeptemberben mindössze a hónap elején keresztezte egymást. Mind két szervezet esetében véleményárfolyam romlásról beszélhetünk, ugyanakkor, míg az MSZP a hónap elején, addig a Fidesz a hónap végén szenvedett el egy-egy meredekebb árfolyam zuhanást. Az okok között szerepel többek között a bajai választások körül kialakult politikai botrányt, illetve a DK-val való tárgyalások befulladása. Véleményárfolyam

4 Az említések száma azonban nem mutat olyan egyenletes képet, mint a véleményárfolyam. A hónapot szinte teljes egészében a Fidesz uralta az online térben, és csak egyszer, szeptember 10-én volt képes a szocialista párt felülmúlni a nagyobbik kormányerő említésszámát. Ez egyértelműen köszönhető annak, hogy az ellenzéki összefogás megrekedése ez esetben a Demokratikus Koalíció és a Magyar Szocialista Párt tárgyalásainak zátonyra futása egyre nagyobb érdeklődést váltott az online térben is. Ugyanakkor ez a hirtelen megugró érdeklődés az MSZP irányába csak rontott vélemény-árfolyamán. A Fidesz hónap végi kiugró értékei pedig a bajai választás körül kialakult belpolitikai botránynak köszönhetőek. Említés-gyakoriság

5 A két legtöbb említéssel rendelkező párt említésmegoszlásáról elmondható, hogy augusztus után ismét visszaállt a régi trend, miszerint egy adott hónapban a pártok a Facebook-n hagyják a legnagyobb digitális lábnyomot. A közösségi oldal túlsúlya egyértelmű és a statisztika is alátámasztja, hogy ma a hazai interneten a Facebook politikailag a legaktívabb internetes felület. Összességében elmondható, hogy a kormányzó párt hónapról hónapra képes egy stabil és magas említésszámot generálni az interneten, ami közel kétszerese a legnagyobb ellenzéki erő, az MSZP említés-gyakoriságának. Említések megoszlása médiatípus szerint

6 A,,fiatal pártok véleményárfolyamában egyedül a Jobbik teljesített kiemelkedően rosszul. A Demokratikus Koalíció megítélésének a hónap első felében egyértelműen jót tett az ellenzéki összefogás körül zajló médiafelhajtás. Sikerült rácáfolniuk arra, hogy a magas említésszám mellé negatív véleményárfolyam társul. Ugyanakkor a párt lendületét megtörte az MSZP-vel való tárgyalások megszakadása. Azonban hónap további részében szépen lassan újra elkezdett az árfolyamuk felfelé kúszni, de nem tudták már elérni hónap eleén produkált szintet. Az Együtt 2014 egy enyhén lefelé ívelő véleményárfolyammal teljesítette a szeptemberi hónapot, míg Jobbik a már megszokott ívben vesztette el az árfolyamának értékét. Bár az LMP nem vesz részt az ellenzéki tárgyalássorozatban, a korábbi hónaphoz hasonlóan szeptemberben is befolyásolta a párt véleményárfolyamát az ellenzéki összefogás aktuális helyzete és megítélése. Véleményárfolyam

7 A harmadik leggyakrabban említett párt ebben a hónapban nem a Jobbik, hanem a Demokratikus Koalíció lett. Azonban a hónap végére, ahogy egyre inkább csökkent a médiaérdeklődés az ellenzéki összefogás iránt, a DK is folyamatosan csökkenő említésszámot ért el. A párt ugyanakkor részben képes volt kitörni Gyurcsány Ferenc árnyékából, és most már önálló brand-nek tekinthető az internetes szférában. Ez egyelőre az Együtt 2014-nek nem sikerült, továbbra is Bajnai személye uralja a politikai közösségüket, és nem sikerült önálló, tőle elkülönülő arculatot létrehozni. Bár a Jobbik a hónap utolsó negyedében ismét felerősödött, végül nem volt képes szeptemberben megközelíteni a volt Miniszterelnök által vezetett párt említésszámát. Említések megoszlása médiatípus szerint

8 Az említésmegoszlásából is egyértelmű a Facebook túlsúlya. A szeptemberi statisztika érdekessége, hogy a Demokratikus Koalíció annyira megerősödött ebben a hónapban, hogy a hozzájuk kapcsolható bejegyzések száma csak a Facebook-n, a fiatal pártok összemlítésszámának harmadát teszi ki. Az LMP, a Jobbik és az Együtt 2014 azonban képtelen megtörni a magas említésszám -> alacsony véleményárfolyam trendet, ugyanakkor láthatjuk, hogy ez a nem lenne lehetetlen. Említések megoszlása médiatípus szerint

9 A pártvezetők internetes megítélését is hasonlóan a pártokéhoz két részletben elemezzük: külön a két legtöbb említéssel rendelkező politikus véleményárfolyamát, és külön a többi pártvezetőjét. Ahogy már említést tettünk róla, Bajnai Gordon véleményárfolyama és említésgyakorisága is elszakadt pártjáétól. A volt miniszterelnök bár nem képes szinten tartani azt, a hónap végére kinyílik az olló közte és a jelenlegi kormányfő között. A korábbi trendek megmutatták, hogy a magas említésgyakorisághoz alacsony véleményárfolyam is társul, tehát nem biztos, hogy hasonló eredményt érne el az Együtt 2014 vezetője, ha ugyanakkora említésgyakorisággal bírna, mint Orbán Viktor. Véleményárfolyam

10 Említés-gyakoriság Bajnai Gordonnak ebben a hónapban már nem sikerült megelőznie napi szinten Orbán Viktort az említésgyakoriság grafikonon. A volt kormányfő említés grafikonjának emelkedése egyértelműen betudható a Szolidaritás által szervezett tüntetés következményeinek a hónap végén. Orbán Viktor ismét sikeresen uralta az internetet és több, mint kétszer akkora említésgyakoriságot produkált, mint Bajnai Gordon. A kormányfő eredményében közrejátszott a magyar-román futballmeccs és a Fidesz kongresszusa körül kialakult internetes diskurzus.

11 Az eddigi tapasztalatok alapján szokatlan fejlemény, hogy a párt és képviselője a hasonlóan magas említésgyakoriság mellett ennyire eltérő véleményárfolyamot generáljon. Ez is alátámasztja azt az állítást, ami szerint a Demokratikus Koalíció sikerrel tud esetenként kilépni a volt miniszterelnök árnyékából. Schiffer András, Vona Gábor és Mesterházy Attila viszonylag kiegyensúlyozott eredményt hozott szeptemberben, ugyanakkor ez valószínűsíthetően annak is köszönhető, hogy az internetes teret valójában a miniszterelnöki hármas uralta. Véleményárfolyam

12 Gyurcsány Ferenc szeptember hónapban nem csak a statisztikában szereplő három politikust, hanem a volt Miniszterelnök Bajnai Gordon említés-gyakoriságát is felülmúlta. Az MSZP vezetőjének, Mesterházy Attilának eredményén ugyanakkor meglátszik az összefogás körül kialakult diskurzus, azonban az MSZP és a DK párharcából sokkal inkább utóbbi tudott profitálni, hiszen ahogy már jeleztük, ha Gyurcsány Ferenc személyes megítélése nem is, a párté nagyot nőtt az internetes szférában. Eközben Schiffer András és Vona Gábor szinte eltűnt az internetes térből. Említés-gyakoriság

13 FÓKUSZBAN A POLITIKUSOK FACEBOOK OLDALA A politikusok Magyarországon sem hagyhatják figyelmen kívül a kampányok során az internetet és az abban rejlő lehetőségeket. Ezen belül a Facebook az egyik legjelentősebb platform, ahol több mint négymillió magyar állampolgár érhető el. A hazai közéleti szereplők most már több százezres rajongótáborokkal bírnak. Azonban következtethetünk-e bármire is a lájkok számából és az aktivitás mértékéből? 1. a nagy rajongószám mellé társul-e magas említésszám? 2. a Facebook-on a politikusok jobb Véleményárfolyamot érnek-e el az internetes átlagukhoz képest? 3. mely politikusok képesek legnagyobb említésszámot generálni, illetve kinek a legmagasabb a Véleményárfolyama?

14 FACEBOOK-SZIMPATIZÁNSOK SZÁMA ÉS AKTIVITÁSA A Facebook-szimpatizánsok számát vizsgálva részben cáfolhatjuk azt a közhiedelmet, hogy az interneten csak a radikális politikusok és pártok képesek nagy ismertségre szert tenni. A legnagyobb lájkoló-bázissal Orbán Viktor rendelkezik és Vona Gábor csak második ebben a versenyben. Ha viszont már a szimpatizánsok aktivitásának abszolút értéket vesszük, amit a Facebook úgy jelöl, hogy x ember beszél erről, akkor az erőviszonyok teljesen felborulnak a politikusok között. Gyurcsány Ferenc egyértelmű győztese ennek a versenynek, az ő közössé generálja a legtöbb megosztást, lájkot és kommentet jelenleg A második legnagyobb aktivitással bíró szervezet viszont már Vona Gábor, de szorosan mögötte Mesterházy Attila is ott van. Bajnai Gordon ugyanakkor nem képes az Együtt 2014 lájk-táborához hasonló méretű és aktivitású Facebook oldalt létrehozni. Politikus Like-ok száma Aktivitás Relatív aktivitás 173,257 25,683 6,75 41,988 9,822 4,27 121,245 30, ,885 6, , ,666 26,095 2,1

15 FACEBOOK-EMLÍTÉSFOLYAM A Facebook vizsgálata is igazolja azt a tézist, miszerint a hazai politikában jelenleg a magas említésszámhoz alacsony véleményárfolyam társul az interneten. A szeptemberi hónap egyértelmű főszereplői a Facebook-n a Miniszterelnöki hármas Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon volt. Ugyanakkor kiolvasható a statisztikából, hogy a közösségi oldalon való sikerhez nem elég egy aktív lájkoló tábor. Vona Gábor hiába rendelkezik tevékeny közösséggel, ez az aktivitás valószínűleg szeptemberben csak a saját oldalára korlátozódott.

16 Az említések gyakoriságát vizsgálva láthattuk, hogy a Facebook-on születik a legtöbb, a pártokkal és politikusokkal összefüggésbe hozható bejegyzés, komment. Egyértelmű tehát, hogy a politikai szereplők nem hagyhatják figyelmen kívül a legnagyobb hazai közösségi oldalt, hiszen a legtöbb tartalom ezen a felületen generálódik velük kapcsolatban az interneten. Azonban ezek a tartzalmak a statisztika alapján túlnyomórészt semlegesek, vagy pedig negatívak. Gyurcsány Ferenc szeptemberi teljesítménye a Facebook-n is nyomott hagyott, hiszen a közösségi oldalon Orbán Viktor után nem Bajnai Gordon, hanem a DK elnöke volt a leginkább téma a felhasználók között. EMLÍTÉSEK MEGOSZLÁSA

17 ÖSSZEGZÉS A vizsgált politikusok mindegyike elfogadhatóan használja a Facebook által nyújtott lehetőséget, azonban közel se használják ki teljesen, hiszen például nem jelölik be a fényképek szereplőit. Ugyanakkor szinte mindegyik oldal közvetlenebb kommunikációt alkalmaz, mint maga a párt, ami annak is köszönhető, hogy ezekre az oldalakra üzemeltetőik nem csak egy hírközlő és gyűjtő oldalként tekintenek. Sokkal gyakrabban élnek a közvetlen, a hétköznapokat is bemutató fényképek, bejegyzések közzétételével, illetve külső tartalmak megosztásával. Érdekes megfigyelni, hogy bár Bajnai személye az ami szeptember kivételével képes felvenni a versenyt Orbán Viktoréval az internet legtöbb szegmensében, Facebook-n a pártja közel kétszer akkora rajongótáborral bír, ráadásul ez a közösség aktívabb is övéénél. Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a Facebook-on zajló folyamatok (véleményárfolyam értékek és említés-gyakoriságok) összhangban vannak az internet egészében zajló folyamatokkal. A statisztikai adatokból kiderül, hogy nem lehet általános érvényű következtetést levonni az oldalak rajongói számból, illetve az aktivitás mértékéből. A Facebook-on mért véleményárfolyam szintet nem befolyásolja egy adott politikus lájkolóinak száma, vagy a beszélnek róla szám magas értéke. Egy politikus, hasonlóan egy párthoz szervezet tehát hiába rendelkezik nagy rajongói-bázissal, nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy akkor ezek alapján az interneten általában véve is szimpatizálnak a közösséggel.

18 Módszertan Kutatás tárgya: magyar politikai pártok és politikusok kulcsszó magyar nyelvű weben keletkezett említései lettek vizsgálva a Neticle rendszerrel. A vizsgált időszak: Vizsgált források: Magyar nyelvű fő hírportálok Magyar nyelvű blogok Magyar nyelvű fórumok Nyilvános Facebook posztok Twitter posztok Google+ posztok A Neticle rendszer a vizsgált időszak webes tartalmaiban kereste meg a szinonimákat tartalmazó említéseket (cikkeket, blogokat, hozzászólásokat, közösségi média tartalmakat), a megtalált tartalmakat automatikusan véleményelemezte: minden említés kapott egy pontszámot, ún. polaritásindexet, mely jelzi, hogy az adott szöveg mennyire pozitív vagy negatív a kulcsszóra vonatkozóan. A számszerűsítés alapja az egyik legpontosabb magyar nyelvre készített saját véleményelemző algoritmus, mely 75-80%-os pontossággal képes megállapítani egy említés véleményét. A pontszámozott említések folyamatos kumulálásával ún. véleményárfolyamot (WOI - Web Opinion Index) alkotott a rendszer. A véleményárfolyam a Neticle saját mutatója, mely a web véleményét egyetlen dinamikusan változó mutatószámmal fejezi ki. A Neticle másik saját mutatója, az említésfolyam grafikon egyszerre mutatja a kulcsszó említések polaritását és mennyiségét. Neticle Technologies Kapcsolattartó: Szekeres Péter Méltányosság Politikaelemző Központ Kapcsolattartó: Szakács András

NAGY WEBÁRUHÁZ FELMÉRÉS

NAGY WEBÁRUHÁZ FELMÉRÉS NAGY WEBÁRUHÁZ FELMÉRÉS 2013 Copyright @ 2013 WebShop-Experts Kft. Minden jog fenntartva. A tanulmány megállapításai csak a forrás megjelölésével, és a szerző előzetes jóváhagyásával idézhetőek. Címünk:

Részletesebben

A baloldal és a fiatalok Magyarországon

A baloldal és a fiatalok Magyarországon Bíró Nagy András Kadlót Tibor A baloldal és a fiatalok Magyarországon A Policy Solutions elemzése és javaslatai a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. október Bevezetés E tanulmány célja, hogy bemutassa,

Részletesebben

YouTube esettanulmány JátékNet.hu - 2013. Január

YouTube esettanulmány JátékNet.hu - 2013. Január JátékNet.hu Kft. Dátum: 2013. január 0. Köszönetnyilvánítás Esettanulmányunk elkészítésében nagy segítséget kaptunk a JátékNet.hu munkatársaitól, akik Magyarország legnagyobb játék webáruházának üzemeltetőiként

Részletesebben

Mérjünk-e demokráciát?

Mérjünk-e demokráciát? Rajnai Gergely Mérjünk-e demokráciát? Magyarországon hivatalosan megszűnt a demokrácia. (Tamás Gáspár Miklós) mélyen nyugtalanít a demokratikus normák leépítése Magyarországon. (John McCain) Magyarország

Részletesebben

Politikai folyamatok

Politikai folyamatok Politikai folyamatok 510 Az új pártrendszer Tóth Csaba Török Gábor 1. Bevezetés A magyar pártrendszerrel kapcsolatos irodalom egészen a kétezres évek második feléig a stabilitás kialakulására, a pártrendszer

Részletesebben

Szakszervezetek a Web 2.0-án Szakszervezeti és munkahelyi szervezés, közösségépítés a virtuális térben

Szakszervezetek a Web 2.0-án Szakszervezeti és munkahelyi szervezés, közösségépítés a virtuális térben Szakszervezetek a Web 2.0-án Szakszervezeti és munkahelyi szervezés, közösségépítés a virtuális térben Fiedler Péter József 2011. március 31. Tartalomjegyzék 1. Fejezet...3 Bevezetés...3 1.1 Hipotézisek...4

Részletesebben

A MAGAZINMŰSOROK TARTALOMELEMZÉSE (2009. JANUÁR-MÁRCIUS) TARTALOMJEGYZÉK

A MAGAZINMŰSOROK TARTALOMELEMZÉSE (2009. JANUÁR-MÁRCIUS) TARTALOMJEGYZÉK A MAGAZINMŰSOROK TARTALOMELEMZÉSE (2009. JANUÁR-MÁRCIUS) TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés... Hiba! A könyvjelző nem létezik. I. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA... 2 I.1 A VIZSGÁLAT MINTÁJA... 3 II. AZ ELMÚLT HÁROM

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 6. szám, 6-37. oldal ISSN 2062-0861

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 6. szám, 6-37. oldal ISSN 2062-0861 Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 6. szám, 6-37. oldal ISSN 2062-0861 Megjelenik a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával Ruff Tamás-Domokos Tamás: Az egri fiatalok közösségi élményei 1.

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

RP1-1. RÉSZPROJEKT. Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához. Lakossági szegmens

RP1-1. RÉSZPROJEKT. Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához. Lakossági szegmens RP1-1. RÉSZPROJEKT Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához Lakossági szegmens Kutatási jelentés a kérdőíves vizsgálat eredményeiről A szélessávú elektronikus

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Szerkesztõbizottság Bíró Endre, Belia Anna, Harsányi László, Kirschner Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferenc Szerkesztõség Fõszerkesztõ

Részletesebben

Trendek a politikai kommunikációban Magyarország az ezredfordulón

Trendek a politikai kommunikációban Magyarország az ezredfordulón Szabó Gabriella Kiss Balázs Trendek a politikai kommunikációban Magyarország az ezredfordulón Izgalmas folyamatok és tendenciák tanúi lehettünk az elmúlt 10-20 évben a magyar politikai kommunikációt figyelve.

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben

Szélsőjobboldaliság Európában és Magyarországon

Szélsőjobboldaliság Európában és Magyarországon Szélsőjobboldaliság Európában és Magyarországon Juhász Attila Krekó Péter Molnár Csaba 1. Elméleti keret Érdekes ellentmondás, hogy miközben a politikai közbeszédben szokás a szélsőjobboldal időről időre

Részletesebben

Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában

Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában A 2014-es országgyűlési választások eredményeinek mélyelemzése a baloldali ellenzék szemszögéből 2014. július Vezetői összefoglaló A 2014-es

Részletesebben

Kérdésem első részére a 2014 elején,

Kérdésem első részére a 2014 elején, Growth from Knowledge 2014/2 KEDVES PARTNERÜNK! Idei második számunkban visszakanyarodunk az alapokhoz és újra a fogyasztót vesszük górcső alá. Vajon biztosan ismerjük? A marketingtervek alapjai napjainkban

Részletesebben

Ami összeköt, és ami elválaszt. Generációs hidak és szakadékok az internet használatában

Ami összeköt, és ami elválaszt. Generációs hidak és szakadékok az internet használatában Ami összeköt, és ami elválaszt Generációs hidak és szakadékok az internet használatában 0 AZ internethasználattal, az új médiaeszközökkel, a közösségi oldalak előretörésével kapcsolatban a legtöbb tudományos

Részletesebben

A digitális jövo térképe

A digitális jövo térképe Informatikai és Hírközlési Minisztérium A kutatás kiemelt támogatói: Antenna Hungária Miniszterelnöki Hivatal A kutatás támogatói: Axelero Sun Microsystems Hungary 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 - 9-1 A kutatás

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY SZÖVEGES KERESŐHIRDETÉSEK HATÉKONY HASZNÁLATA A GOOGLE ADWORDS RENDSZERÉBEN

Részletesebben

A Politikum Pécsett Kunszt, Márta (szerk.)

A Politikum Pécsett Kunszt, Márta (szerk.) A Politikum Pécsett Kunszt, Márta (szerk.) A Politikum Pécsett Kunszt, Márta (szerk.) Publication date 2001 Tartalom 1. Lakossági vélemények a városról, politikáról, önkormányzatról... 1 1. A tanulmány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: közvélemény-kutatás a magyar lakosság hírfogyasztási szokásairól és a média megítéléséről

Részletesebben

Milyenek a magyar politikusok honlapjai? Négy honlap vizsgálata a webhasználhatóság, a kommunikáció és a mûfaj-meghatározás szempontjából

Milyenek a magyar politikusok honlapjai? Négy honlap vizsgálata a webhasználhatóság, a kommunikáció és a mûfaj-meghatározás szempontjából 51 Virágh Árpád Milyenek a magyar politikusok honlapjai? Négy honlap vizsgálata a webhasználhatóság, a kommunikáció és a mûfaj-meghatározás szempontjából A politikusok számára fontos a permanens megjelenés

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 3. szám 1-36. oldal ISSN 2062-0861 Balogi Csilla: Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 3. szám 1-36. oldal ISSN 2062-0861 Balogi Csilla: Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 3. szám 1-36. oldal ISSN 2062-0861 Balogi Csilla: Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Háttér Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet az Echo

Részletesebben

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN *

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * 1. Bevezetés

Részletesebben

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET GYORSJELENTÉS A WORLD INTERNET PROJECT 6. ÉVI MAGYARORSZÁGI KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEIRÔL 2

Részletesebben

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat public relations szakirány A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Nagy Andrea Budapest,

Részletesebben

KORSZAKVÁLTÁSOK A POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓBAN OTKA Zárójelentés Kiss Balázs, Mihályffy Zsuzsanna, Szabó Gabriella ÁTTEKINTÉS

KORSZAKVÁLTÁSOK A POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓBAN OTKA Zárójelentés Kiss Balázs, Mihályffy Zsuzsanna, Szabó Gabriella ÁTTEKINTÉS KORSZAKVÁLTÁSOK A POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓBAN OTKA Zárójelentés Kiss Balázs, Mihályffy Zsuzsanna, Szabó Gabriella Az alábbiakban előbb átfogó és számszerű és tényszerű alapokon nyugvó értékelését adjuk a

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Szerkesztőbizottság/Editorial Board Bíró Endre, Belia Anna, Harsányi László, Kirschner Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferenc, Németh Ferenc

Részletesebben

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2003 STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET (Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György) Budapest, 2004. március A kutatást a MEH-MTA együttműködési megállapodás Napjaink magyar

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat ONLINE MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA EGY SZABADIDŐKÖZPONT SZÁMÁRA Készítette: Tamás Ildikó Budapest,

Részletesebben