Az MSZ EN szabvány. DEMIN Szy Ildikó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az MSZ EN 15224 szabvány. DEMIN 2014. Szy Ildikó"

Átírás

1 Az MSZ EN szabvány DEMIN Szy Ildikó

2 Magyarországi jogszabályok a minőség területén évi CLIV. tv. az egészségügyről Minőségügyi rendszer (személyi, tárgyi felt., irányelvek stb. ) A belső minőségügyi rendszer (folyamatos fejlődés, biztonság) A külső minőségügyi rendszer : a szolgáltató működési engedélyezésén, szolgáltatások szakmai tartalmának, értékelési szempontjainak, dokumentációjának meghatározásán valamint szakmai minőségértékelésén, az akkreditációs rendszeren, valamint a megfelelőség tanúsítás rendszerén keresztül valósul meg Az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja : az adott ellátási formára spepcifikus standardok szerinti működés elismerése, a standardok biztonságot támogatva, az eredményességet elősegítő tevékenységek szabályozására vonatkoznak, az akkreditációs felülvizsgálatot az egészségügyi miniszter által kijelölt szerv végzi, A tanúsítás : nemzetközi vagy magyar egészségügyi ellátási standardok szerinti, a minőségirányítási rendszernek nemzetközi szabvány alapján történő, irányítási rendszerek tanúsítására jogosult szervezet általi felülvizsgálata

3 Magyarországi jogszabályok a minőség területén 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendelet a szakmai minimumfeltételekről 33/2013. (V.10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről 18/2013.(III.5.) EMMI rendelet a vizsgálati és terápiás eljárás rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának szabályairól évi LXXVIII.tv. A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat és hatásköréről, valamint eljárásrendjéről,,

4 A NAT feladata Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy egy szervezet, természetes személy alkalmas bizonyos tevékenységek (vizsgálat, kalibrálás, mintavétel, tanúsítás, ellenőrzés stb.) elvégzésére. Az akkreditálás célja az egységes európai elvekre épülő akkreditálási rendszerekben elismerést nyert szervezetek iránti bizalom növelése, a vizsgálati, tanúsítási és ellenőrzési tevékenység megbízhatóságának emelése, a vizsgálati eredmények és tanúsítványok kölcsönös elfogadásának elősegítése, megteremtve ezáltal az ismételt vizsgálatok kiküszöbölését és a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítását.

5 A NAT Szakmai Bizottságai I. Szakmai Bizottság a vizsgálólaboratóriumok, mintavevő szervezetek, terméktanúsító szervezetek és ellenőrző szervezetek területén; II. Szakmai Bizottság a kalibráló szervezetek, jártassági vizsgálatot végző szervezetek, referenciaanyag-gyártók területén; III. Szakmai Bizottság az irányítási rendszerés személytanúsító szervezetek területen.

6 Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF) világ különböző részein a rendszertanúsító szervezetek akkreditálásával foglalkozó szervezetek hozták létre. Európai Akkreditálási Együttműködés (EA) a laboratóriumakkreditáló szerveket tömörítő Európai Laboratóriumakkreditálási Együttműködésből (EAL) és a tanúsító szervezeteket akkreditáló Európai Tanúsítás-akkreditálási Együttműködésből (EAC) alakult Nemzetközi Akkreditálási Együttműködés (ILAC) Az ILAC tagjai a nemzeti szinten elismert, laboratóriumok és/vagy ellenőrző szervezetek akkreditálását végző akkreditáló testületek, valamint az akkreditáláshoz kapcsolódó európai és nemzetközi szervezetek.

7 Magyarországi új jogszabálymódosítás a minőség területén 5000 szakmakód Orvosi laboratóriumi diagnosztika Minőségügyi feltételek A laboratórium által végzett és hazai vagy nemzetközi Külső Minőségellenőrzési Rendszerben elérhető valamennyi beavatkozás esetében, min. évente 4x, ahol ez a minőségügyi szolgáltató szolgáltatási sajátosságai miatt nem elérhető, min. évente 2x, részvétel és megfelelés legalább 80%-ban. Minőségirányítási kézikönyv NAT akkreditáció* Képzett minőségügyi felelős* IV. HLA labor * feltételnek január 1-től kell megfelelni III. pr. szint * a feltételnek január 1-jétől kell megfelelni II. pr. szint * a feltételnek január 1-jétől kell megfelelni I. pr. szint nincs akkreditációra vonatkozó követelmény

8 A szabványok hierarchiája Eu törvények,irányelvek: a követelmények meghatározása A követelmények megvalósítását segítik a szabványok ISO: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (1947) (International Organisation for Standardisation) Több mint 100 ország Nemzetközi Szabványokat ad ki CEN: Európai Szabványügyi Bizottság (1961) Comité Europeen de Normalisation Tagok: Eu,EFTA Svájc, Norvégia, Izland, Albánia, Mamcedónia, Török ország Európai szabványok ad ki, adaptálja az ISO-t I MSZT: Magyar Szabványügyi Testület Nemzeti szabványokat ad ki, illetve átülteti magyar szabvánnyá az európait, Európai szabvány esetén nem lehet nemzeti is hatályban NAT Útmutatókat ad ki

9 Nemzetközi elvárások Az Európai Parlament és Tanács 2011/24 EU irányelve a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről Cél: a határon átnyúló, biztonságos és magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés megkönnyítése

10 2011/24/EU irányelv által érintett területek Az ellátás minőségével és biztonságával kapcsolatos előírások, Betegek tájékoztatása, Felelősségbiztosítás, betegjogok, adatvédelem, Előzetes engedélyezéshez kötött eljárások, E-egészségügy, technológia értékelés, Vények kölcsönös elismerése, Európai referencia hálózatok, ritka betegségek, Várólisták kérdése

11 Nemzetközi elvárások MSZ EN 15224:2013 szabvány Egészségügyi szolgáltatások, Minőségirányítási rendszerek. Az EN ISO 9001:2008. szabványon alapuló követelmények CEN VII. 13-án hagyta jóvá

12 MSZ EN 15224:2013 szabvány A CEN- és a CEN ELEC-tagszervezetek kötelesek betartani a CEN/CENELEC belső szabályzatában előírt feltételeket, amelyek szerint kell ezt az európai szabványt minden változtatás nélkül nemzeti szabványként bevezetni. Ezt a dokumentumot (EN 15224:2012) a CEN/TC362 Egészségügyi szolgáltatások. Minőségügyi rendszerek műszaki bizottság dolgozta ki, amelynek titkárságát a SIS látja el. Ezt az európai szabványt szöveghűen vagy jóváhagyó közleménnyel legkésőbb áprilisig kell nemzeti szabványként bevezetni, és az ellentmondó nemzeti szabványokat legkésőbb áprilisig vissza kell vonni

13 MSZ EN 15224:2013 szabvány A minőségirányítási rendszer céljai egészségügyi szolgáltatások javítása figyelemmel a minőségügyi követelményekre, gondoskodás a valós vezetésről a követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében, a személyzet kompetenciájának és munkakörülmények fejlesztése, irányítási rendszerek összehangolása, költségcsökkentés a gyenge minőség miatti kiadások lefaragásával, a káros események kockázatának csökkentése.

14 ELŐZM ZMÉNYEK Minőségbiztosítási szabványok: ISO ISO Minőségirányítási szabványok: ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 Normatív dokumentumok (szakmaspecifikus) KES Kézikönyv KES Kézikönyv Járóbetegellátási standardok kézikönyv Háziorvosi ellátási standardok kézikönyv Védőnői ellátási standardok kézikönyv Magyar egészségügyi ellátási standardok Egészségügyi szolgáltató szervezetek valamennyi szintjére fogalmaz meg kritériumokat.

15 MSZ EN 15224:2013 szabvány Az egészségügyi szolgáltatások minőségének jellemzői helyes szakszerű ellátás; rendelkezésre állás; az ellátás folytonossága; eredményesség; hatékonyság; méltányosság; bizonyítékon/ismereteken alapuló ellátás; betegközpontú ellátás, beleértve a fizikai, pszichológiai és társadalmi sérthetetlenséget; a beteg bevonása/részvétele; a beteg biztonsága; időszerűség/hozzáférhetőség.

16 MSZ EN 15224:2013 szabvány Alkalmazási terület A szervezetnek bizonyítania kell, hogy képes folyamatosan olyan egészségügyi szolgáltatást nyújtani, amely megfelel a vevői, valamint az alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeknek, továbbá a szakmai standardoknak.

17 MSZ EN 15224:2013 szabvány Definicíók MSZ EN ISO 9000:2005 szakszótárra épít, kiegészítve speciális fogalom meghatározással: Egészség: WHO definíció Eü-i szolgáltatás: elsődleges ellátás, kórház előtti és alatti ellátás,ápolás, hospice,megelőzés, mentális egészség,fogorvos, fizioterápia, rehab., gyógyszertár klinikai szóhasználat; egészségügyi ellátásban résztvevő valamennyi szakszemélyzeti kölcsönhatásra vonatkozik (nem korlátozódik kórházra), kockázat: egy esemény előfordulási valószínűségének és következményének kombinációja (mindazon elemek és események bekövetkeztének valószínűsége, melyek hátrányosan érintik a betegellátást, vagy következménye negatív hatással van a minőségcélokra) kockázatfelmérés: kockázatelemzés és a kockázatértékelés átfogó folyamata, klinikai kockázat: olyan kockázat, mely negatív hatással lehet bármely minőségi követelmény eredményére/kimenetelére, ahol a kockázati tényező nem minden esetben klinikai eredetű, de klinikai kockázatot okoz, kockázatkezelés: koordinált tevékenység egy szervezet irányítására és ellenőrzésére a kockázat tekintetében, mely magába foglalja: kockázatfelmérést, kockázatkezelést, kockázat elfogadását, kommunikációját.

18 Folyamatszemléletű megközelítés: az egészségügyi szolgáltatás folyamatai Klinikai folyamatok a fő folyamatok, konkrét eü.-i problémára kell tervezni (pl.stroke teljes ellátása) Kutatási folyamatok: ismeretek bővítése, fejlesztés Oktatási folyamatok:alapvető szakmai oktatás

19 MINŐSÉGIR GIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI: Az alkalmazott modellszabvány, a hatályos jogszabályok, az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők elvárásainak, az egészségügyi szolgáltató szervezetek minőségi jellemzőivel összhangban kell: kiépíteni, dokumentálni, bevezetni, működtetni a működés eredményességének és hatékonyságának folyamatos fejlesztése mellett a minőségirányítási rendszert. - Klinikai kockázatkezelés megtervezése, bevezetése és működtetése. - Az egészségügyi szolgáltatás megvalósításához kapcsolódó klinikai és egyéb folyamatot azonosítani az egészségügy minőségi követelményeinek megfelelően. - Indikátorok alkalmazása (mérés, folyamatfelügyelet). - Külső erőforrás igénybevétele esetén a folyamat, tevékenység/ felügyeletének meghatározásánál a kockázatértékelést alkalmazni.

20 MSZ EN 15224:2013 szabvány Erőssége: kockázatkezelés Minden fejezetben kiemelt hangsúlyt kap a kockázatkezeléssel kapcsolatos követelmény: Kiemelten kell foglalkozni a kockázatkezeléssel, a minőségpolitika része legyen, A rendszerdokumentumoknak tartalmaznia kell, A vezetőségi átvizsgálás részét kell képezze, Az erőforrás gazdálkodás során figyelembe kell venni, A szolgáltatási folyamatokban tervezni kell,, Kockázatkezelési folyamatok mérni, értékelni kell, Azonosítani a betegbiztonság fejlesztésére szolgáló intézkedéseket Adatelemzés: Meghatározott klinikai kockázatokról, az épphogy elkerült hibákról, váratlan eseményekről és káros eseményekről is Helyesbítő tevékenység Dokumentált eljárás: meghatározza azokat a megközelítéseket, hogy a helyi intézkedéseket hogyan integrálják a klinikai kockázatértékelésbe. Megelőző tevékenység Intézkedni kell, hogy a klinikai kockázatkezelést vagy a betegbiztonságot érintő lehetséges nemmegfelelőségeket megelőzzék.

21 VEZETŐSÉG G FELELŐSS SSÉGE A MINŐSÉGIR GIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSÉBEN, ERŐFORR FORRÁSBIZTOSÍTÁS: A felsővezetés elkötelezettsége, stratégiai gondolkodásmódja a minőségirányítási rendszer fejlesztésének feltétele., melynek része a betegek minőségjellemzőkkel kapcsolatos szükségleteinek és elvárásainak teljesítése Ennek érdekében: - Gondoskodik a minden klinikai folyamat minőségirányítási rendszerbe való bevonásáról, - Gondoskodik a klinikai kockázatkezelés integrálásáról a mir rendszerbe - Gondoskodik az erőforrásokról a minőségcélok eléréséhez - Meghatározza és közzéteszi a minőségpolitikát, - Vezetőségi átvizsgálás a klinikai folyamatokról, önértékelés eredményeiről, káros eseményekről, kockázatokról információt tartalmaz. - Külső audit: szakértők által végzett klinikai audit, hatósági ellenőrzés, harmadik fél általi audit

22 Infrastruktúra - munkakörnyezet Az egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatás s minőségének nek biztosításához, a követelmények, szüks kségletek, igényeknek való megfeleléshez szüks kséges infrastrukturális hátth ttér és s munkakörnyezeti feltétel tel megléte a betegellátás s feltétele, tele, melynek célja: c - betegek biztonsága - balesetek, nemkívánatos natos események megelőzése, - veszélyek és s kockázatok csökkent kkentése, - biztonságos körülmk lmények fenntartása, - infrastruktúrával kapcsolatos klinikai kockázatok elemzése, - rendelkezésre állás elvesztése se esetére tervek, - eredményes és s biztonságos munkavégz gzéshez szüks kséges környezet k biztosítása sa.

23 SZOLGÁLTAT LTATÁS S TERVEZÉSE MEGVALÓSUL SULÁSASA Az egészségügyi szolgáltatás tervezésénél a folyamatszemléletű megközelítés elve érvényesül, a folyamatban meg kell határozni: - szolgáltatásra vonatkozó minőségcélok figyelembevételével a minőségi jellemzőket, - folyamatok definiálása, azonosítása, kiemelt figyelemmel a magas kockázatú tevékenységre speciális ellátást igénylő betegségcsoportokra, - erőforrás hozzárendelés, - betegellátás fázisát, lépéseit, - kockázatfelmérés, kockázatkezelés folyamatát (tervét), - dokumentációs rendszer, adatvédelem, jogszabályi előírásokat, - irányítási, mérési, ellenőrzési kritériumok meghatározását, a folyamatok összhangjának biztosítása mellett.

24 RENDSZERFELÜGYELET, MÉRÉS, M FEJLESZTÉS Az érdekelt felek elégedettségének, a minőségirányítási rendszer megfelelőségének és a folyamatos fejlesztés érdekében végzett mérési, elemzési vizsgálati módszereknek ki kell terjedni a klinikai kockázatkezelési folyamatok eredményének mérésére és a betegbiztonság fejlesztésére szolgáló intézkedéseket is tartalmazni kell. Mérési módszerek, elfogadási kritériumok meghatározandók, szakmai szervezetek határozzák meg A vevői elégedettségi vizsgálatok tervezésénél figyelembe veendő; egészségügyi szolgáltatók hogyan teljesíti a beteg igényét (elvárt igények teljesülése), hogyan értékeli a betegségeinek kimenetelét, klinikai folyamat minőségi jellemzőinek érvényesülése.

25 MSZ EN 15224:2013 szabvány A szabvány erőssége, hogy szakma specifikusan írja le az egészségügyi szolgáltatások minőségi követelményeit, ennek következtében jobb minőségű, a betegek biztonságát határozottabban szolgáló, a kockázatok elkerülését segítő rendszert építhetünk ki. A szabvány által meghatározott keretrendszerbe jól illeszkednek a MEES követelményei, melyek részletesebb, betegség szerinti (klinikai folyamatok szerinti) standardjainak kidolgozása szükséges.

26 MSZ EN 15224:2013 szabvány 4-8. fejezet/ MEES Minőségirányítási rendszer/ Minőségmenedzsment, Vezetőség felelősségi köre/ Vezetés Gazdálkodás az erőforrásokkal/ Gazdálkodás erőforrásokkal Egészségügyi szolgáltatás megvalósítása/ Háziorvosi, védőnői, járó és fekvő folyamatok Mérés, elemzés és fejlesztés/ Értékelés

27 Egyéb lehetőségek: Nem EU tagországok, illetve a keleti egészségturizmus fejlesztésének érdekében: Akkreditációs standardok bevezetése, akkreditáció JCI standardok áttekintése, használatának lehetséges megoldásai, EFQM alkalmazása, szabvány, a standardok együttes használata

28 Köszönöm a figyelmet! Jó minőségű az egészségügyi a szolgáltatás, ha azt nyújtja az embereknek, amire szükségük van, egyúttal azt is, amit akarnak, és mindezt lehetőleg a legalacsonyabb költségek mellett John Ovretveit

Mi lesz veled MEES? Az MSZ EN 15224:2013 Egészségügyi szolgáltatások. Minőségirányítási rendszerek című szabvány bemutatása

Mi lesz veled MEES? Az MSZ EN 15224:2013 Egészségügyi szolgáltatások. Minőségirányítási rendszerek című szabvány bemutatása Mi lesz veled MEES? Az MSZ EN 15224:2013 Egészségügyi szolgáltatások. Minőségirányítási rendszerek című szabvány bemutatása Seres Judit, Guba Tamás, Kenézy Gyula Kórház- és Rendelőintézet, Debrecen Első

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN MINŐSÉGFEJLESZTÉS STANDARDJAI A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 25/1. oldal 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr.

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. Ködmön István Többszörös rendszerintegráció a tanúsítási gyakorlatban

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1 1. kiadás 2000. január 1/20 EA European co-operation for Accreditation Publikáció

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú irányelv A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója Bevezetés 1. Az irányelv a FAO/WHO

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer

ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer Cím ESTA szabvány Változat 1.2 ESA _12.0271 Dátum 2012. május 4. Szerző R Scheffer ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

Az akkreditáci. Székesfehérvár 2008. Szeptember 18.

Az akkreditáci. Székesfehérvár 2008. Szeptember 18. Az akkreditáci ció,, mint minőségügyi gyi folyamat Előadó: Dr. Koczor Zoltán 1. dia Ösztönös s tevékenys kenység 2. dia 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 95600 102300 98500 105800 89900

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

című nemzeti minőségpolitikai szakfolyóiratát MEGRENDELÉS

című nemzeti minőségpolitikai szakfolyóiratát MEGRENDELÉS 2012/5 ISO 9004 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelés és a Szervezeti Érettségi Szint Informatikai biztonsági módszerek kiterjesztése Elektronikai hibakeresési folyamatok megbízhatósága A minőségszemlélet

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

Hírlevél. 2014. tavasz

Hírlevél. 2014. tavasz Hírlevél 2014. tavasz Köszöntő...2 Új módszertani útmutató a gyermekek szűrővizsgálatához...2 őrzők a strázsán...3 Indikátorokkal mérhető egészségügyi ellátás...4 Egységes dokumentációs rendszer lép életbe...5

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben