Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrumból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrumból"

Átírás

1 Önkéntes Kurír Hírek, információk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrumból Tartalomjegyzék Önkéntesség Éve Önkéntes törvény Önkéntes Centrum Önkéntes Centrum Önkéntesség Éve - Az Önkéntesség Európai Éve (2011) magyar akcióterv tervezet I. évfolyam 8. szám - Az Önkéntesség Európai Éve (2011) magyar akcióterv tervezet A fogadó szervezet kötelezettségei Önkéntes menedzsment felkészítések Felhívások...5 A civil szervezetek továbbra is kezdeményezik az Önkéntesség Európai Éve Nemzeti Bizottság létrehozását, mely a három szektor képviselõibõl állna össze és az elõkészítéstõl a lezárásig segíthetné, monitorozná az Év eseményeinek a megfelelõ megvalósítását. Kampány, népszerûsítés Médiakampány Önálló kampány indítása az önkéntesség népszerûsítésére. A kreatív anyagok kidolgozásra (akár pro bono alapon) reklámügynökséget kell felkérni. Lehetséges opció még az ARC kampányhoz való csatlakozás, illetve a Médiaunióval való szorosabb együttmûködés kiépítése és egy közös kampány megvalósítása. A kampányba 'nagykövetek', ismert emberek, ifjú 'önkéntes diplomaták' bevonása szükséges. Az Önkéntesség Európai Évének (ÖEÉ) hazai eseményeinek megfelelõ elõkészítése érdekében a március 18-án az Önkéntes Központ Alapítvány által megrendezett fórumon a résztvevõ 70 szervezet képviselõje egybehangzó egyetértése mellett öt munkacsoport alakult meg. A munkacsoportok az alábbi tematikák mentén dolgoztak és gyûjtötték össze az Év során megvalósítandó teendõket: támogató és szabályozási környezet népszerûsítés oktatás és képzés vállalati felelõsségvállalás esélyegyenlõség A munkacsoportok nyitottak voltak a folyamat során, azok munkájába bárki bekapcsolódhatott. A legtöbb munkacsoport elektronikus levelezõlistát hozott létre a megfelelõ belsõ kommunikáció biztosítása érdekében. A szabályozási munkacsoport vállalata fel az elképzelések összesítését. Az alábbi feladatterv a munkacsoportok által elküldött anyagok tanulmányozása és súlyozása után állt össze. A munkacsoportok munkája során jól látszott, hogy bizonyos tevékenységek csak elindulni tudnak az Év során, az önkéntesség fejlesztésének magyarországi teendõi messze túlnyúlnak az Év keretein. Mindazonáltal fontos, hogy egy egységes koncepció mentén folytatódhasson az önkéntesség hazai fejlesztése. Ehhez kínál nagyszerû lehetõséget az Önkéntesség Európai Éve által kínált keret, annak megfelelõ kihasználása közös érdekünk. ÖEÉ honlap Önálló honlap létrehozása az események, akciók, információk közzétételére és a szervezetek és magánszemélyek mobilizálására. ÖEÉ rendezvény(sorozat) Az Év keretében a különbözõ - évek óta - megrendezésre kerülo aktivitásra ösztönzõ eseménysorozatok egységes megjelenítése és eseménynaptárba való felfûzésük. (72 óra, Állampolgári Részvétel Hete, Emlékezés Kertje, Köz Jó Tett, KÖZÖD, Önkéntesek Napja, Szeretethíd, stb.) Önkéntesség Díj Szükséges az önkéntesek munkájának legmagasabb szinten való elismerése. Az állami díjak sorába kell felvenni egy új kategóriát, hogy a többi legmagasabb szintu elismeréssel együtt kerüljön kiosztásra. Szakmai konferenciák Az év során két szakmai (nyitó és záró) konferencia keretében át kell tekinteni az önkéntesség hazai fejlodésének lépéseit. Fontos a hazai és külföldi jó gyakorlatok ilyen formában való ismertetése. Az elso konferencia lehet az ÖEÉ hivatalos nyitóeseményével közösen, de mindenképpen a magyar elnökség ideje alatt. Érme, emlékbélyeg Az ÖKA által már elindításra került kezdeményezés, annak érdekében, hogy a MNB érmesorozatot, a Posta pedig bélyeget jelentessen meg az Év során.

2 Stratégiai változtatások Kormányzati önkéntes stratégia Az Év során az Önkéntesség fejlesztésére vonatkozó kormányzati stratégia elõkészítése szükséges, mely a 2011-es év végén társadalmi párbeszédet követõen kerülhetne kihirdetésre. Önkéntes koordinátor A minõségi önkéntes programok elõfeltétele a fél vagy fõállású önkéntes koordinátor megléte. E feladatkör hiánya nagyban akadályozza az (intézményi) önkéntes programok elindulását és megerõsödését. Törvényben kell szabályozni, hogy milyen méret felett köteles az intézmény foglalkoztatni (fõ vagy félállású) önkéntes koordinátort. Fontos, hogy forrás biztosítása a képzésre és a munkakör betöltésére, ehhez az intézmények finanszírozási struktúráját felül kell vizsgálni. Szakértoi önkéntesség Szakmai szervezetekkel, kamarákkal és hatóságokkal együttmûködve meg kell vizsgálni annak eseteit, lehetséges akadályait jogi és pénzügyi szempontból, ha valaki a saját szakmája területén belül kíván önkéntes tevékenységet végezni. ÚMFT, NCA prioritások meghatározása, új források biztosítása Az ÚMFT források esetén meg kell vizsgálni, hogy mely támogatási konstrukciók esetében van lehetõség önkéntes programok integrálására. Ahol erre lehetõség van, ott támogatni kell az ilyen kezdeményezések elindítását. Fontos, hogy a TÁMOP keretében elindult számú önkéntes infrastruktúrafejlesztés tovább tudjon haladni. Az ÚMFT mellett az NCA források 'önkéntes baráttá' alakítása is folyamatos kihívást jelent. Az általános önkéntes bevonás lehetõség mellett érdemes lenne kifejezetten az ÖEÉ-hez kapcsolódó kezdeményezéseket támogatni egy külön keretbõl. További (állami, üzleti) források biztosítása az önkéntes programok megfelelõ színvonalú megvalósítása érdekében. Támogató jogi környezet Önkéntes törvény felülvizsgálata A 2005 év LXXXVIII. közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló törvény felülvizsgálata idõszerû. Annak társadalmi vitája és felülvizsgálata 2011 végéig le kellene zárulnia. Ágazati szabályozási területek tisztázása A Köt. mellett rendkívül sok nem megfelelõen megfogalmazott ágazati szabályozás hátráltatja az önkéntesség elterjedését, fõképp a közintézmények szintjén. E szabályozások áttekintése és felülvizsgálása szükségszerû, gondolva elsõsorban a szociális, egészségügyi és kulturális területre. Önkéntes, gyakornok, közösségi szolgálat fogalmi tisztázása Sok félreértés adódik az önkéntes, közösségi szolgálat és gyakornok fogalmak kavarodásából. Idõszerû lenne egy ezzel kapcsolatos magyarázó anyag megjelentetése, külön szervezetek és magánszemélyek számára. Kutatás és jó gyakorlatok Országos kutatás Fontos lenne felmérni, a hazai önkéntesség helyzetét. Lakossági reprezentatív önkéntes kutatás indokolt az Év keretében. Oktatás területén Az országban már mûködõ közép- és felsõoktatási önkéntes és közösségi szolgálat programok tapasztalatainak összesítése, azok további népszerûsítése. Jó gyakorlatok összesítése és módszertani kelléktárak megosztása. Vállalati önkéntes programok Felmérés szükséges a hazai vállalatok körében az általuk végzett önkéntes programokra vonatkozóan, ezzel párhuzamosan a fogadó kapacitás feltérképezése is szükséges. Módszertani / esetleíró füzet megjelentetése (jó gyakorlatok gyûjteménye). Fogadó szervezetek Az egyik legnagyobb kihívás jelenleg a megfelelõ számú és minõségû önkéntes program biztosítása az érdeklõdõ önkéntesek számára. Az egyik legfontosabb feladat a szervezetek, intézmények fogadó kapacitásának fejlesztése, önkéntes menedzsment képzések és konzultációk révén. Ezen a téren nagy aktivitást fejt ki az Önindító program, de az Év keretében is hasznos a jó gyakorlatok gyûjtése. Elismertetés Önkéntes kártya (igazolvány) Az önkéntesek számára plasztik kártya kibocsájtása, mely révén számos szolgáltatáshoz juthatnának és kedvezményeket vehetnek igénybe. Egyfajta elismerés is lenne a rendszeresen önkénteskedõk számára. Fontos, hogy országosan egységes rendszerben jelenjen meg. A különbözõ kedvezményeket egyrészt az állam (pl. utazási), másrészt cégek biztosíthatnának kedvezményeket akár CSR programjuk keretében (pl. kedvezményes vásárlás). A kártya kiváló alkalmat teremthetne egységes önkéntes baleset és felelõsség biztosítási rendszer kialakítására is. Nem elhanyagolható tényezõ a magyarországi önkéntes közösség érzésének erõsítése is e kezdeményezés által. Kreditrendszer oktatási rendszerben Fontos lenne, hogy az egyes felsõoktatási intézmények beépítsék a kreditrendszerükbe a hallgatók egyetemi keretek között végzett önkéntes tevékenységének az elismerését. E mellett a felvételi rendszerben is megjelenhetne az önkéntesség plusz pontokkal való elismertetésének rendszere. Önkéntes tevékenység az önéletrajz sablonban Akár hazai akár európai szinten fontos volna elérni, hogy a sztenderd önéletrajz sablonban jelenjen meg kitöltendõ elemként az illetõ által végzett önkéntes tevékenység. Az Europass önéletrajz kötelezõ eleme lehetne az önkéntes tevékenység mezõ. Fontos lenne a hazai HR rendszerekben ennek az elemnek a tudatos elterjesztése. 2 Szolgálati idõ Annak a lehetõségnek a megvizsgálása, hogy a (Magyarországon vagy külföldön) hosszú távon végzett önkéntes tevékenység miképp számítható be a szolgálati idõbe. Ehhez szükséges törvényi változások megvalósítása. Szerkesztõk: Szécsi Szilvia - Szocio East Egyesület 4400 Madách u. 5. tel./fax: 42/ Kompetenciák elismertetése Fontos, hogy országos egységes keretek között valósuljon meg az önkéntesen szerezhetõ kompetenciák mérésének és rögzítésének a rendszere. Erre az önkéntes kártya is jó megoldást jelenthetne. További lehetoség az ÖTLET program újra meghirdetése, illetve más lehetõségek keresése a munkakeresõk önkéntes programokba való integrálására. Groska Éva, Oroszné Pompár Ágnes - Kalamáris Egyesület 4400 Deák Ferenc u / , 0630/

3 3 Önkéntes törvény - A fogadó szervezet kötelezettségei Az önkéntes törvény jogokat és kötelezettségeket egyaránt meghatároz a fogadó szervezetek számára. A fogadó szervezetnek biztosítania kell az egészséget nem veszélyezteto és biztonságos munkavégzés feltételeit, vagyis meg kell ismertetni az önkéntessel a munkavédelmi szabályokat, azokat be kell tartani. Gondoskodni kell a munkavégzéshez szükséges pihenési, egészségügyi, öltözködési stb. lehetoségekrol. Fontos, hogy az önkéntes csak olyan munkát végezzen, amivel nem veszélyezteti sem a saját, sem mások testi épségét. A fogadó szervezetnek a szükséges mértékben pihenõidõt kell biztosítania az önkéntes számára. A pihenõidõ mennyiségét a feleknek közösen kell meghatározniuk a tevékenység jellegét figyelembe venni. A pihenõidõ mértékét az önkéntes szerzõdésben is le kell fektetni: az önkéntes a tevékenysége során mikor és mennyi ideig pihenhet, illetve a másnapi munkakezdésig mennyi idõnek kell eltelnie. Külön szabályok vonatkoznak a 18 éven aluliakra, számukra minimum 14 órának kell eltelnie két tevékenység végzése között. A fogadó szervezett kötelezettsége az önkéntes tájékoztatása a tevékenységéhez kapcsolódó szakmai ismeretekrõl, elõírásokról, a munkavédelmi szabályokról. A tájékoztatást kiegészítheti az önkéntes irányítása is a tevékenység jellegébõl adódóan. Kiskorú és gondokság alatt álló nagykorú önkéntes esetében a törvény eloírja az önkéntesek tevékenységének szakszerû és folyamatos felügyeletét is. Abban az esetben, ha az önkéntes tevékenységét külföldön végzi a fogadó szervezet kötelezettsége ha errol másként nem állapodnak meg gondoskodni az önkéntes utazásáról, szállásáról és étkezésérõl. (Ez alapesetben nem kötelezõ a fogadó szervezetre nézve!) Ugyanez az elõírás érvényes akkor is, ha olyan külföldi állampolgár végez Magyarországon önkéntes tevékenységet, aki nem rendelkezik lakóhellyel hazánkban. Még szigorúbbak a szabályok, ha az önkéntes nem az Európai Gazdasági Térséghez (AZ EU tagországai és Izland, Norvégia, Lichtenstein) tartozó államból érkezik, ebben az esetben a fogadó szervezetnek - ha errõl másként nem állapodik meg az önkéntessel kell gondoskodnia az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét fedezõ biztosítás megkötésérõl és a biztosítási díj megfizetésérõl. Önkéntes Centrum - Önkéntes menedzsment felkészítések Az Önkéntes Centrum 2010 májusában Vasmegyeren szociális intézmények vezetõinek, munkatársainak tartott önkéntes menedzsment felkészítést. A tréning módszerekkel megvalósított nap legfontosabb célja az volt, hogy a résztvevõk választ kapjanak az önkéntességgel kapcsolatos kérdéseikre. Ennek megfelelõen részletesen bemutatásra került a közérdekû önkéntességet szabályozó törvény, külön kitérve az intézményeket leginkább érintõ elõírásokra. Külön blokk szólt az önkéntesek fogadására való felkészülésrõl, az intézményi önkéntes program sajátosságait figyelembe véve, az önkéntes program jogi szempontjairól illetve az önkéntesek motivációiról. Az önkéntes törvény részletes áttekintése ezen a felkészítésen is a résztvevõ szervezetek igényei között szerepelt. A szervezetek értékelése szerint elvárásaiknak mindkét felkészítés teljes mértékben eleget tett. A felkészítéseket Vágvölgyi Gusztáv, az Önkéntes Központ Alapítvány Képzõi Körének tagja vezette. Az önkéntes programok terén már tapasztalattal rendelkezõ civil szervezeteknek július elején szerveztünk kétnapos felkészítést Nyíregyházán. Az önkéntes menedzsment elemei közül itt is részletekbe menõen beszéltek az önkéntes programok megtervezésérõl, illetve az önkéntesek toborzásáról. Külön blokkban foglalkoztak a szervezeti kultúrának az önkéntesek beilleszkedésében játszott szerepével.

4 4 Szerkesztõk: Szécsi Szilvia - Szocio East Egyesület 4400 Madách u. 5. tel./fax: 42/ Groska Éva, Oroszné Pompár Ágnes - Kalamáris Egyesület 4400 Deák Ferenc u / , 0630/

5 5 Önkéntes Centrum - Felhívások Felhívás az informális önkéntesség jó gyakorlatainak bemutatására Az informális önkéntesség helye és szerepe leginkább a helyi közösségek életében tettenérhetõ. A kistelepülések lakóival, vezetõivel történõ beszélgetéseink során érezhetõ, hogy mennyire szükség van a település lakóinak öntevékenységére, közösségük életében történõ aktív részvételre. Amikor segítünk szomszédainknak, amikor önkéntesen részt veszünk a település programjainak lebonyolításában (falunap), amikor rendbe tesszük természeti környezetünket akkor informális önkéntes tevékenységet végzünk, még ha ennek nem is vagyunk tudatában. Az informális önkéntesség tehát egy jelentõs erõforrás közösségeink életében, csak tudjunk élni vele! Várunk olyan jó gyakorlatokat, jó példákat, amelyek bemutatásán keresztül az informális önkéntesség fogalma, tartalma még érthetõbbé, még egyértelmûbbé válhat. Szomszédsági, kistelepülési önkéntes akciók, közösségi kezdeményezések bemutatkozására számítunk! Az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum munkatársai Szécsi Szilvia Groska Éva Szocio East Egyesület Kalamáris Egyesület 42/ , / Felhívás vállalati önkéntességre A vállalati önkéntesség lényege, hogy egyes cégek munkatársai nagyobb számban (esetenként a 100 fõt is meghaladva) egy, esetleg több napot közérdekû önkéntes tevékenységre fordítanak. A vállalatok, bankok, és multinacionális cégek munkatársai általában nem végzettségükhöz kötõdõen tevékenykednek, hanem valamilyen fizikai munkát vállalnak, végeznek (pl. vízpart takarítás, festés). Ennek megvalósítására azonban az önkéntességet vállaló cég számára információkra van szükség az önkéntes tevékenységet ajánlók részérõl. Az Önkéntes Centrum természetesen felvállalja a közvetítõ szerepét, és gyûjti mind a fogadószervezeti, mind a vállalati önkéntesek igényeit és törekszik a kétfelõl érkezõ igények összeillesztésére. Ezért kérjük, hogy aki környezetében tud olyan hiányról, szükségrõl, amelyben a vállalati önkéntesség segítséget jelenthet, jelezzen nekünk az alábbi ûrlap kitöltésével és elküldésével. Az ûrlap letölthetõ a www. szocioeast.hu címû honlapról. Az adatlapokat az alábbi elérhetõségekre várjuk: fax: 42/ , Postacím: Szocio East Egyesület, Sz-Sz-B Megyei Önkéntes Centrum 4400 Nyíregyháza, Madách u. 5.