Összefogás Építési Alap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefogás Építési Alap"

Átírás

1 Összefogás Építési Alap koncepció Bevezető Régi hagyomány Biatorbágyon, de talán az egész országban is, hogy egyes közösségek, utcák lakói összefognak és társadalmi munkában elvégeznek olyan feladatokat, amelyek az önkormányzat vagy más szervezetek feladatai lennének, de nem jut rájuk erőforrás vagy figyelem, esetleg megvalósulásuk egy későbbi időpontra esne. Az egyik legjellemzőbb példa a járdaépítés, amelyre a 70-es években több példa is akad: a tanács hozzájárult az építéshez anyaggal, a lakók pedig adták a munkaerejüket. Ennek a közösségformáló eszköznek az újjáéledéséhez ad lehetőséget az Összefogás Építési Alap. Az alap működése nagy vonalakban: Az önkormányzat megfelelő feltételek mellett erőforrást biztosít minden közösségi kezdeményezés számára, amelyben a mikroközösség önkéntes alapon vállal a város területén felújító, építő munkákat. Jó hajtóerő, hogy 2011 az Önkéntesség Európai Éve, így Biatorbágy csatlakozhat a kontinens szellemi irányvonalához. Az önkéntességről így fogalmaz a mozgalom honlapja (onkentesseg2011.hu): Az önkéntesség az EU egyik alapelve, hozzájárul a demokrácia fejlődéséhez, mindemellett az önkéntes tevékenységek fejlesztik a szociális készségeket és kompetenciákat, segítik a társadalmi szolidaritást, valamint sokoldalú tapasztalatot nyújtanak. Az önkéntes tevékenységek - kifejezés a bármilyen formában végzett, formális, nem formális vagy informális önkéntes tevékenységekre vonatkozik, amelyeket a személy szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez. Az önkéntes tevékenységek mind az önkéntesnek, mind a közösségeknek és a társadalom egészének a javára szolgálnak. Emellett az emberi, társadalmi, generációs vagy környezetvédelmi szükségletek és problémák kezelésének eszközei is az egyének és a szervezetek számára, és gyakran egy nonprofit szervezetet vagy közösségi alapú kezdeményezést támogatnak. Az önkéntes tevékenységek nem helyettesítik a hivatásszerű, fizetett munkalehetőségeket, de hozzáadott értéket nyújtanak a társadalom számára. Célok Az építési alappal az önkormányzat a következő célok megvalósulásához járul hozzá (a felsorolás tükrözi a fontossági sorrendet): 1. civil társadalom megerősítése, közösségek kialakulása, 2. meglévő infrastuktúrális hiányosságok kiküszöbölése, 3. önkormányzat feladatainak költséghatékony kivitelezése.

2 Az alap a fenti célokat az alábbi módon éri el: Civil társadalom megerősítése, közösségek kialakulása Ha felmerül egy új ötlet, akkor a lakók megszervezik magukat: beszélgetnek a szomszédokkal, megvitatják az elképzeléseket, írásos tervet készítenek, az önkormányzathoz fordulnak, közösen dolgoznak, figyelnek egymásra, a végén pedig együtt ünnepelnek. Az elvégzett munkát közös ügyüknek érzik. Nyilvánvaló, hogy a közösségek építésének, megerősítésének irányába hat ez a tevékenység. Meglévő infrastuktúrális hiányosságok kiküszöbölése A lakóközösségek olyan célokat próbálnak meg elérni, amely őket legjobban foglalkoztatja: a környezetük állapota. Ezek általában az önkormányzat feladatai is, így előbb-utóbb a városnak kell megoldani ezeket a kérdéseket. Amennyiben a lakók ezt saját szervezésükben elérik, a helyhatóság válláról veszik le a terveket. Az önkéntesség definíciójában olvashattuk, hogy az önkéntes tevékenységek nem helyettesítik a hivatásszerű, fizetett munkalehetőségeket. Ezért ez a cél csak másodlagos a civil társadalom megerősítésének szándékához képest. Önkormányzat feladatainak költséghatékony kivitelezése Az alap létrehozásának céljai között elenyésző jelentőséggel bír, mivel nem a kiadások megtakarítása a fő ok, de az előnyök között megemlítendő. Javasolt megvalósítási mód Az alap működésének egy javasolt megoldási módja: o az önkormányzat létrehoz egy pénzügyi alapot, amelyet ilyen célra különít el. Minden évben meghatározza, hogy menyit tud fordítani erre a célra, o hirdetések és személyes megkeresés útján értesíti a lakosságot a lehetőségről., o a lakosok az év bármely részében írásban megkeresik az önkormányzatot felvetéseikkel, o nem kell formális szervezetnek (egyesület, alapítvány) lenni a támogatáshoz, o a TMK Bizottság átruházott hatáskörben dönt a támogatásról, A támogatható célok ismérvei: o a közösség érdekeit szolgálja, ne egyes személyekét, o megvalósításában legalább öt család részt vegyen, o a környezet javításával kapcsolatos, lehetőleg építési feladat legyen,

3 o rövid átfutási idejű legyen (legfeljebb pár hónap), o viszonylag kis költségvetéssel bírjon (legfeljebb egy millió Ft) o a megvalósítók munkájukon kívül egy alacsony (kb. 10%) önrészt vállaljanak. Az önkormányzat támogatást a következőkre nyújt: o anyag, o anyag szállítása, o műszaki tanácsadás, felügyelet Kiemelt jelentőségű a szakmai felügyelet, hiszen egy építési munkánál a rossz kivitelezéssel a teljes ráfordítás kárba vész. Kérem az illetékes bizottságokat, hogy vitassák meg a koncepciót., és ajánlják elfogadásra a képviselőtestületnek. (Javaslom, hogy amennyiben elfogadja a testület a koncepciót, a onkentesseg2011.hu honlapnak jelezzük, hogy Biatorbágy mit tesz az önkéntesség támogatására, hogy a pozitív példák közé kerüljünk be.) Sólyomvári Béla Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság elnöke

4 Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(...) önkormányzati rendelete Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdése alapján az önkormányzat által létrehozott Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja: Az Összefogás Építési Alapból nyújtható támogatás 1. (1) Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a civil társadalom megerősítése, közösségek kialakulása, a meglévő infrastuktúrális hiányosságok kiküszöbölése, valamint az önkormányzat feladatainak költséghatékony kivitelezése céljából a lakosság önszerveződő közösségei által önkéntes alapon vállalt, a város területén felújító, építő munkákat a település éves költségvetésében meghatározott forrás (Összefogás Építési Alap) erejéig pályázati úton elnyerhető támogatással segíti. (2) A felosztható támogatás mértékéről a képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg dönt. A támogatás vissza nem térítendő támogatás (3) A pályázatokat minden év március 31. napjáig, legkésőbb az éves költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg kell kiírni. Pályázati szabályok 2. (1) Pályázatot nyújthat be minden olyan magánszemély, gazdasági társaság, civil szervezet, mely Biatorbágy közigazgatási területén e Rendeletben megfogalmazott célok érdekében felújító, építő munkát végez. (2) A támogatható célok ismérvei: a.) a közösség érdekeit szolgálja, ne egyes személyekét, b.) megvalósításában legalább öt család részt vegyen, c.) a környezet javításával kapcsolatos, lehetőleg építési feladat legyen, d.) rövid átfutási idejű legyen (legfeljebb pár hónap), e.) viszonylag kis költségvetéssel bírjon (legfeljebb egy millió Ft) f.) a megvalósítók munkájukon kívül egy alacsony (kb. 10%) önrészt vállaljanak. (3) Az önkormányzat támogatást a következő formában nyújt: a.) anyag, b.) anyag szállítása, c.) műszaki tanácsadás, felügyelet c) A pályázatokhoz minden esetben be kell nyújtani: a.) a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést; b.) anyag- és munkaszükségletét, c.) a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét

5 (4) A pályázat keretében építési engedélyhez és bejelentési kötelezettséghez kötődő munkálatok nem támogathatóak. Pályázatok elbírálása 3. (1) A beérkezett pályázatokat szakmai szempontból a Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban: polgármesteri hivatal) illetékes osztályai véleményezik. (2) A pályázatok elbírálásáról, támogatottságáról a képviselő-testület településfejlesztési feladatokkal foglalkozó bizottsága a képviselő-testület által átruházott hatáskörében dönt. (3) A konkrét támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendjét a támogatásban részesítettekkel kötött szerződésben kell rögzíteni. (4) Az elvégzett felújítás megvalósulását és megfelelőségét a befejezési határidő lejártakor helyszínen a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrzik, akit a munkálatok alatt is ellenőrzést végezhetnek és amennyiben a megállapodástól eltérő tevékenység végzését vagy a támogatás nem okszerű felhasználását tapasztalják, kezdeményezik a szükséges intézkedések megtételét. (5) A támogatásban részesülők a támogatással a megvalósulást követően kötelesek elszámolni. (6) Amennyiben a támogatásban részesülő a megállapodásban meghatározott határidőn belül nem végzi el a támogatott munkálatokat, köteles a kapott támogatás ellenértékét az önkormányzat részére megtéríteni. Záró rendelkezések 4. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Tarjáni István polgármester dr. Kovács András jegyző

6 PÁLYÁZATI ADATLAP Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról szóló /2011.(...) önkormányzati rendelete alapján igényelhető támogatásról A pályázók neve: A pályázók elérhetőségei: A kérelemmel érintett ingatlan közterület megnevezése: A tervezett munka rövid leírása:... Az igényelt támogatás:... A kivitelezés várható befejezése:...

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2009. (XII.17.)

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-ai ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-ai ülésére Tárgy: Civil szervezetek támogatásának rendje Sorszám: IV/4 Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens alapján Véleményező bizottság: Tisztelet Képviselő-testület! Oktatási,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

12/2008. (VIII.27.) rendelete a községben működő egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

12/2008. (VIII.27.) rendelete a községben működő egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2008. (VIII.27.) rendelete a községben működő egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Papkeszi Községi Önkormányzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2013. (X.01.) Önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2013. (X.01.) Önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2013. (X.01.) Önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek támogatásának rendjéről ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét.

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét. Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának, illetve államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól.

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

Légy Pécs Jövője! Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

Légy Pécs Jövője! Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Légy Pécs Jövője! Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a civil szervezetekkel való együttműködést

Részletesebben

SZABÁLYZAT. a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT. a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a városban működő civil szervezetek

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2009.(II. 12.) RENDELETÉNEK A 15/2011.(X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására CIV-15/1 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 2/2014.(II.7.)

Részletesebben