Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete"

Átírás

1 Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára február

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Építésügyi Hatóság folyamatai... 7 II.1. Eljárás célja... 7 II.2. Eljárás leírása... 7 II.2.1. Építésügyi hatósági feladatok... 7 II Építésügyi engedélyezési folyamat... 7 II Egyéb építéshatósági eljárások... 8 II Telekalakítási feladatok... 8 II Ügyfélfogadás... 9 II.2.2. Műemlékvédelem és a helyi építészeti örökség védelme... 9 II.3. Alkalmazott jogszabályok... 9 III. Városfejlesztési és Pénzügyi Osztály, Költségvetési Csoport folyamatai III.1. Eljárás célja III.2. Eljárás leírása III.2.1. Költségvetési tervezés III Koncepció III Tervkészítés III.2.2. Költségvetés végrehajtása III Előirányzat gazdálkodás III Főkönyvi könyvelés-kötelezettségvállalás - utalványozás III Finanszírozás III Információs adatszolgáltatás III Zárszámadás és pénzmaradvány elszámolás III.2.3. Közreműködés értékpapírok értékesítésében, kezelésében III.2.4. Közreműködői, előkészítői feladatok III.3. Alkalmazott jogszabályok IV. Városfejlesztési és Pénzügyi Osztály, Adócsoport folyamatai IV.1. Eljárás célja IV.2. Eljárás leírása IV Az adókivetés folyamata IV Az adóbehajtás folyamata IV Az adóellenőrzés folyamata IV Az adóhatóság egyéb rendszeres és egyedi feladatai IV.3. Alkalmazott jogszabályok V. Városi Gyámhivatal folyamatai V.1. Eljárás célja V.2. Eljárás leírása V.2.1. Gyámhivatali tevékenységek V Teljes hatályú apai elismerés V Hozzájárulás a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához V Képzelt apa adatainak megállapítása V Örökbe fogadhatónak nyilvánítás V Örökbefogadás előtti eljárás V Örökbefogadás engedélyezésével kapcsolatos eljárás V Örökbefogadás felbontása V Tájékoztatás a vér szerinti szülő adatairól V Szülői felügyeleti jog gyakorlása megállapodás alapján V Szülői felügyeleti jog feléledése V Szülői ház elhagyása V Házasságkötés engedélyezése V Gyermek családi és utónevének megállapítása

3 3 V Gyermek végleges külföldre távozása V Kapcsolattartás szabályozása és a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági határozat végrehajtása30 V Gyámság V Kiskorú, illetve gondnokolt tulajdonában álló ingatlan elidegenítésének, megterhelésének engedélyezése 35 V Eseti gondnokság V Otthonteremtési támogatás megállapítása V Gyermektartásdíj megelőlegezése V Védelembe vételre irányuló kezdeményezés és a védelembe vétel V Családba fogadás V Ideiglenes hatályú elhelyezés V Átmeneti nevelésbe vétel V Tartós nevelésbe vétel V Gondozási díj V Utógondozás és utógondozói ellátás V Kiskorúak és gondnokoltak örökösödéséből származó vagyoni érdekvédelme V Gondnokság V.3. Alkalmazott jogszabályok VI. Körzetközpont Okmányiroda folyamatai VI.1. Eljárás célja VI.2. Eljárás leírása VI Személyazonosító igazolvány kiadása VI Lakcímigazolvány kiállítása VI Vállalkozói igazolvány VI Új jármű forgalomba helyezése VI Használt jármű forgalomba helyezése VI Járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele VI Járművek adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele (forgalmi engedély, törzskönyv adataiban változás, üzembentartó bejelentése, műszaki adatok változása) VI Forgalmi engedély cseréje, pótlása VI Banki, pénzügyi, műszaki korlátozások hivatalos bejegyzése VI Járművek forgalomból történő ideiglenes vagy végleges kivonása VI Forgalomból ideiglenesen kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése VI Vezetői engedély első alkalommal történő igénylése VI Vezetői engedély cseréje, újabb vezetési jogosultság bejegyzése, vezetői engedély pótlása VI Vezetői engedély honosítása VI Nemzetközi vezetői engedély kiváltása VI Korlátozások bevezetése a nyilvántartásba VI Útlevél VI Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa VI Regisztrációs eljárás (ügyfélkapu nyitás) VI Adatszolgáltatás VII. Igazgatási Osztály folyamatai VII.1. Eljárás célja VII.2. Eljárás leírása VII.2.1. Munkáltatói jogkörök gyakorlásával összefüggő szervezési, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok 60 VII Szervezési feladatok VII Nyilvántartási adatszolgáltatási feladatok VII.2.2. Az iktatással és irattározással kapcsolatos feladatok VII.2.3. Ipar és kereskedelmi igazgatási feladatok VII Telepengedélyezési folyamat VII Működési engedély kiadása VII Magánszálláshely nyilvántartásba vétele VII Játékterem működésének engedélyezése VII.2.4. Népesség-nyilvántartás VII.2.5. Anyakönyvi ügyintézés

4 4 VII Születés anyakönyvezése VII Házasságkötés VII Külföldiek házasságkötése Magyarországon VII Tanúsítvány VII Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése VII Haláleset anyakönyvezése VII Külföldi állampolgár halálesete VII Névváltozások VII IRM névváltoztatás VII Kiskorú gyermekek családi jogállásának rendezése VII Örökbefogadás VII Értesítések VII Megkeresések VII Állampolgársági és honosítási eljárások VII.2.6. Birtokvédelem VII.2.7. Szabálysértés VII.2.8. Közterület-használati hozzájárulás VII.2.9. Közterület-felügyeleti feladatok VII Hagyatéki ügyek VII Beruházói feladatok VII A költségvetési rendelet előkészítése VII Felújítások és beruházások VII Környezetvédelmi hatósági feladatok VII Zaj és rezgés határérték megállapítása VII Környezetvédelemmel kapcsolatos, hatósági intézkedést igénylő lakossági bejelentések VII Növényvédelmi feladatok VII Állattartással kapcsolatos tevékenységek VII Állattartási ügyek VII Veszélyes ebek tartása VII Állatvédelmi ügyek VII Az önkormányzati ingatlanvagyon számbavétele, nyilvántartása, adatszolgáltatás VII Lakás és helyiséggazdálkodás, ingatlankezelés és üzemeltetés VII Önkormányzati lakások és helyiségek értékesítése VII Bérbeadás VII Helyiség bérbeadások, értékesítések VII Egyéb bérbeadói feladatok VII Lakás- és helyiséggazdálkodás során ellátandó egyéb feladatok VII Ingatlanértékesítések VII Termőföldek hasznosítása VII Közcélú ingatlanvásárlások VII.3. Alkalmazott jogszabályok VIII. Igazgatási Osztály, Szociális Csoport folyamatai VIII.1. Eljárás célja VIII.2. Eljárás leírása VIII.2.1. Szociális tevékenység VIII Időskorúak járadéka VIII Aktív korúak ellátása VIII Lakásfenntartási támogatás VIII Ápolási díj VIII Átmeneti segély VIII Kamatmentes kölcsön VIII Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény VIII Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás VIII Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás VIII Gyermekétkeztetés térítési díja

5 5 VIII Közgyógyellátás VIII Közlekedési támogatás VIII Hadigondozás VIII Személyes gondoskodást nyújtó, tartós bentlakásos intézményekbe beutalás VIII Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díj VIII Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság VIII Temetési segély VIII Köztemetés VIII Szociális alapellátás működési engedélyezése VIII Gyermekjóléti alapellátás működésének engedélyezése VIII.3. Alkalmazott jogszabályok IX. Titkárság folyamatai IX.1. Eljárás célja IX.2. Eljárás leírása IX.2.1. Szervezési feladatok IX Képviselő-testület működésével kapcsolatos szervezési és technikai feladatok IX Nyilvántartások IX.2.2. Egyéb feladatok IX.3. Alkalmazott jogszabályok

6 6 I. BEVEZETŐ Jelen dokumentum a GKIeNET Kft. terméke, és a Csenger Város Önkormányzatánál végrehajtásra kerülő Csenger Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése és Folyamatvizsgálata c. projekt keretében készült. A dokumentum célja, hogy a Polgármesteri Hivatal egyes munkafolyamatainak modellezésével, átalakításával elérjük az ügyintézési idő csökkenését, ezáltal magasabb szintű szolgáltatások nyújtásával segítsük elő az önkormányzati ügyfelek elégedettségét. A dokumentum egyfajta adatbázisként kezelendő, amelyben a csengeri önkormányzati munkafolyamatok felelősei kerülnek meghatározásra az egyes feladatok bemutatásával. A folyamatleírások hathatós támogatást nyújtanak a redundancia megszüntetésére, mivel egyértelműen meghatározzák a folyamatok felelősét, a beérkező és kimenő információk minőségét. Amennyiben ezek elhatárolása megtörténik az önkormányzatnál, nem fordulhatnak elő párhuzamosan elvégzett vagy elfelejtett feladatok. Az adatbázisban bemutatjuk az egyes szervezeti egységeket érintő folyamatokat. A Szervezetfejlesztési folyamatleírások adatbázisát a Szervezeti, döntési eljárások tanulmány kiegészítéseképpen nyújtjuk át a Csengeri Polgármesteri Hivatal vezetésének. Megfeleltetés a pályázati adatlap 2. sz. mellékletének I./b, a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében; Adatbázisok, tanulmányok készítése Elvárt eredménytermékek: - A felülvizsgált eljárások során elkészített adatbázisban tárolt, folyamatleírások, folyamat dokumentációk, szervezetfejlesztési tervek Hivatkozás: - Szervezeti, döntési eljárások tanulmány - Szervezetfejlesztés - M2 Szervezetfejlesztési folyamatleírások 6

7 7 II. ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG FOLYAMATAI II.1. Eljárás célja Az eljárás célja az Építésügyi Hatóság folyamatainak szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a tevékenységek elvégzésének módját, a felelősségeket és a dokumentálási kötelezettségeket. II.2. Eljárás leírása II.2.1. Építésügyi hatósági feladatok II Építésügyi engedélyezési folyamat Az ügyfél által beadott építéshatósági döntés iránti kérelem, panasz és bejelentés szignálása (felelős: építéshatósági ügyintéző) iktatása (felelős: iktató) után kerül sor az építésügyi hatóság hatáskörének és illetékességének megállapítására. Amennyiben az ügyintéző hatáskör vagy illetékesség hiányát állapítja meg, az iratokat a szükséges döntés (végzés) meghozatalát követően haladéktalanul átteszi a hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező hatósághoz. (felelős: építéshatósági ügyintéző) Hatáskör és illetékesség megléte esetén megtörténik az engedélyezési tervdokumentáció tartalmi átvizsgálása (felelős: építéshatósági ügyintéző). Amennyiben az engedélyezési tervdokumentáció hiányos, ügyintéző hiánypótlási felhívást küld az ügyfélnek. Ügyintéző szakhatósági állásfoglalás beszerzése érdekében írásban megkeresi az illetékes szakhatóságokat. A kérelemmel érintett ingatlannal szomszédos ingatlanok tulajdoni lapjainak beszerzése az osztályon történik a Takarnet rendszer segítségével. Az ügyintéző megvizsgálja, hogy a kérelem illetve a tervdokumentáció tartalma az építésügyi jogszabályoknak megfelelő-e. Nem megfelelőség esetén egyeztet a tervezővel. Ügyintéző helyszíni szemlét tart az építéshatósági engedély kiadása előtt. Amennyiben elkezdték az építkezést, leállítja az építkezést, és bontásra, engedélyezett terveknek megfelelő kialakításra, avagy fennmaradási engedély vagy fennmaradás tudomásulvétele iránti kérelem benyújtására kötelezi építtetőt. A helyszíni szemlén tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti. Ügyintéző 60, 30 vagy 15 napon belül határozat formájában érdemi döntést hoz, figyelembe véve a jogszabályi és a szakhatósági előírásokat. Az ügyintéző a határozat egy példányának megküldésével értesíti az ügyfeleket, érintetteket a döntésről. Fellebbezés esetén amennyiben annak tartalmával nem ért egyet 8 napon belül felterjesztésre előkészíti (felelős: ügyintéző) a II. fokú eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációt és az ügyintéző szignálja a kiadmányozási rend szerint. A fellebbezés felterjesztéséről a felterjesztéssel egyidejűleg ügyintéző értesíti a kérelmezőt. Amennyiben nem történt fellebbezés, a jogerőre emelkedés után, megküldi a záradékolt tervdokumentációt és a határozat jogerősített példányát az építtetőnek, egy példány záradékolt tervdokumentációt és jogerősített határozatot a tervtárba ad le megőrzés céljából. 7

8 8 Az előzetes bejelentési kötelezettséggel terhelt építkezés kezdési időpontjának tudomásulvételét követően ügyintéző ismételt helyszíni szemlén megvizsgálja a kitűzés helyességét. A helyszíni szemlén tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti. Az utólagos bejelentési kötelezettséggel érintett építkezések esetében a hatóság a bejelentés beérkezését követően helyszíni szemle keretében ellenőrzi, hogy az építményt építtető a tervdokumentáció alapján kiadott engedélynek megfelelően helyezte el. Ügyfél kérelmére vagy kötelezés alapján az ügyintéző feladata a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása. Engedélytől eltérő építkezés tényének megállapítása esetén ügyintéző a dokumentáció megfelelősége esetén fennmaradási, vagy bontási kötelezésre irányuló döntés tervezetét készíti el. Fennmaradás engedélyezése esetén a határozat az engedély megadásával egyidejűleg rendelkezik építésügyi bírság kiszabásáról is. Az Építésügyi Hatóság kérelemre elvi építéshatósági, reklámberendezés elhelyezési, felvonó telepítési, építmény (helyiség) rendeltetés megváltoztatásra irányuló engedélyt ad ki. Az építmény használatbavételének, bontásának, rendeltetés megváltoztatásának illetve a telekalakításnak és más speciális engedélyezési eljárások folyamata lényegileg azonos az építési tevékenység engedélyezési eljárásával. II Egyéb építéshatósági eljárások Az építéshatóság kérelemre, vagy a hivatalos tudomásulvétel esetén a városkép védelme érdekében elrendeli a szükséges építési munkák elvégzését, telkek karbantartását, bekerítését. Határozatban intézkedik a szabálytalan építkezések megszűntetése, és az építmények jó karbantartására vonatkozó kötelezettség betartatása érdekében. Határozatban elrendeli az életveszélyes épületek bontását, nem megfelelő anyagok, szerkezetek kicserélését. (Felelős: ügyintéző) Az építéshatóság építésrendészeti ügyben szabálysértési eljárást kezdeményez az Igazgatási Osztállyal, indokolt esetben eljárási bírságot szab ki. Az építéshatóság a társ osztályokkal közreműködik a helyi építési szabályzat és ahhoz tartozó szabályozási terv készítésében, építési tilalmak elrendelésének és feloldásának előkészítésében. Az építéshatóság tájékoztatja az ügyfeleket építési ügyekben, terület beépítésével kapcsolatos kérdésekben, a lakossági bejelentéseket kivizsgálja, egyeztet a tervezőkkel, adatszolgáltatást ad különböző szerveknek, vezeti a kötelező nyilvántartásokat. Hatáskörében szakhatósági állásfoglalást ad ki. II Telekalakítási feladatok Az ügyintéző a telekalakítási ügyek döntésre való előkészítését végzi állampolgárok, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok kérelmére. Az ügyfél által beadott telek alakítási kérelem szignálása (felelős: ügyintéző) iktatása (felelős: iktató) után kerül sor a hatáskör és illetékesség megállapítására. Amennyiben az ügyintéző hatáskör vagy illetékesség hiányát állapítja meg, az iratokat haladéktalanul továbbítja. (felelős: ügyintéző) 8

9 9 Hatáskör és illetékesség megléte esetén megtörténik a telekalakítási tervdokumentáció megvizsgálása. (felelős: ügyintéző) Amennyiben a dokumentáció hiányos, ügyintéző hiánypótlási felhívást küld az ügyfélnek. Ügyintéző szakhatósági vélemények beszerzése érdekében írásban megkeresi a szakhatóságokat. Ügyintéző helyszíni szemlét tart az engedély kiadása előtt. Ügyintéző 30 napon belül határozatot hoz, figyelembe véve a szakhatósági előírásokat. A határozat tervezetet az ügyintéző vagy aláírja, vagy szignálja a kiadmányozási rend szerint. Az ügyintéző értesíti az érintetteket a határozatról, fellebbezés esetén 8 napon belül megküldi a dokumentációt II. fokú eljárásra. Amennyiben nem történt fellebbezés, a jogerőre emelkedés után, megküldi a záradékolt tervdokumentációt és jogerős határozatot az ügyfélnek. II Ügyfélfogadás Építészeti, tervezési, telekalakítási ill. városrendezési kérdésekben az Építésügyi Hatóság konzultációs lehetőséget biztosít a tervezők ill. az állampolgárok számára minden hétfőn, kedden és szerdán 8-12 h-ig, valamint csütörtökön 8-16 h-ig. II.2.2. Műemlékvédelem és a helyi építészeti örökség védelme Az évi LXXVIII. tv. alapján az Építésügyi Hatóság közreműködik a műemlékvédelemmel, illetve a helyi építészeti örökség védelmével kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében. Az építéshatósági ügyintéző nyilvántartást vezet a település műemlékeiről, ill. helyi védettségű épületeiről, figyelemmel kíséri azok állapotát. Javaslatot készít az önkormányzati tulajdonú védett épületek felújítására, ellenőrzi karbantartásukat. Műemlék vagy helyi védettségű épület felújításának, átalakításának tervezésekor az Építésügyi Hatóság - az engedélyezési eljárás keretében - írásban szakvéleményt készít a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal részére. A védett épületek felújítását fokozottan figyelemmel kísérik szakmailag, ill. eseti döntés alapján anyagilag is támogatják. Az építéshatósági ügyintézők figyelemmel kísérik az építészeti örökség védelme érdekében kiírt országos vagy regionális szintű pályázatokat és az arra alkalmasokra pályázati anyagot állít annak össze és a megfelelő jóváhagyásokkal nyújtják be. II.3. Alkalmazott jogszabályok Törvények évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről évi I. tv. a közúti közlekedésről 9

10 évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról évi LXXXVII. tv. az árak megállapításáról évi LVIII. tv. a tervező- és szakértő mérnök, valamint építészek szakmai kamaráiról évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről évi CXLV. tv. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági eljárásról évi LXIX. tv. a szabálysértésekről évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Kormányrendeletek 253/1997. (XII. 20.) az országos településrendezési és építési követelményekről 113/1998. (VI. 10.) a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről 80/1999. (VI. 11.) a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 181/1999. (XII. 13.) építésügyi-műszaki dokumentációk megőrzéséről és hasznosításáról 191/2001. (X. 18.) az örökségvédelmi bírságról 104/2006. (IV. 28.) a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 244/2006. (XII. 5.) az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 245/2006. (XII. 5.) az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 252/2006. (XII. 7.) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 297/2006. (XII. 23.) a közigazgatási hivatalokról 343/2006. (XII. 23.) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és a működés feltételeiről 255/2007. (X. 4.) az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról 290/2007. (X. 31.) az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 291/2007. (X. 31.) építésfelügyeleti tevékenységről 176/2008 (VI. 30) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 318/2008. (XII. 23.) a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről 10

11 11 358/2008. (XII. 31.) a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól Egyéb rendeletek 47/1997. (XII. 29.) KTM. r. az építésügyi és a műemlékvédelmi hatósági ellenőrzés részletes szakmai szabályairól 3/1998. (II. 11.) KTM. r. a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről 29/1999. (X. 6.) KHVM. r. a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 66/1999. (VIII. 13.) FVM. r. építészeti örökségek helyi védelmének szakmai szabályairól 15/2000.(XI. 16.) KöVim. r. az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 85/2000 (XI. 8.) FVM r. a telekalakításról 32/2005. (X. 21.) PM r. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 7/2006. (V. 24.) TNM r. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 37/2007. (XII. 13.) ÖTM. r. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 11

12 12 III. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY, KÖLTSÉGVETÉSI CSOPORT FOLYAMATAI III.1. Eljárás célja Az eljárás célja a Városfejlesztési és Pénzügyi Osztály Költségvetési Csoportja folyamatainak szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok elvégzésének folyamatait, rögzítve a végrehajtás jogszabályi hátterét, módját, a felelősségeket és a dokumentálási kötelezettségeket. III.2. Eljárás leírása Az önkormányzati gazdálkodás magában foglalja az önkormányzat valamennyi intézményének gazdálkodását, az intézményi gazdálkodás pedig - a költségvetési szervekre vonatkozó előírások alapján - a Hivatal és a benne dolgozó köztisztviselők, illetve választott önkormányzati képviselők és tisztségviselők munkavégzésének megszervezését jelenti. A gazdálkodás keretét a költségvetés tervezése és végrehajtása jelenti. III.2.1. Költségvetési tervezés III Koncepció Az államháztartási törvény szerint a következő évi költségvetési koncepció megfogalmazásával egy időben az önkormányzat átfogó képet kell kapjon a tárgyévi III. negyedéves költségvetési előirányzatok teljesítéséről. A pénzügyi osztályvezető a III. negyedéves információ alapján megállapítja a következő évre áthúzódó feladatokat. A jegyző bekéri az önkormányzati intézményektől, a szervezeti egységektől és a társaságoktól a jövő évi forrás- és feladat sort. Ebből a pénzügyi osztályvezető igénylistát állít össze, és ezt egyeztetésre a jegyzőnek megküldi. A kormányzati irányelvek és az intézményi források alapján az ügyintézők összeállítják a következő évre várható városi forrásokat. A polgármester és a jegyző egyezteti a szakmailag indokolt feladatokat. Erről a jegyző informálja a pénzügyi osztályvezetőt, aki véglegesíti a koncepció testületi anyagát, és azt jóváhagyásra megküldi a jegyzőnek és a polgármesternek. A jegyző összehívja az érdekegyeztető fórumot, és a kisebbségi önkormányzatokat, a polgármester pedig az önkormányzat állandó bizottságait a koncepció megtárgyalására. Az előterjesztéstől eltérő bizottsági véleményeket (ha vannak), melyekkel az előterjesztő egyetért a jegyző, a testületi döntéshez kiegészítésre benyújtja. A bizottságok véleményével együtt a koncepciót a képviselő-testület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés készítés további feladatairól. 12

13 13 III Tervkészítés A jegyző részletes adatokat kér az osztályvezetőktől a végleges tervszámok kialakításához. Az intézményfelelősök összeállítják az elemi költségvetés számítási anyagát az intézmények részére. A megengedett eltérésekkel javított elemi költségvetés összesítésre kerül. A beérkezett adatokból az államháztartási adatszolgáltatás rendje szerint a Pénzügyi Osztály ügyintézője kitölti az állami forrásigénylési dokumentumot, melyet a jegyző és a polgármester aláírása után a MÁK Regionális Igazgatóságára továbbít. A költségvetési törvény alapján az ügyintézők megállapítják az önkormányzat központi forrásait. Ezek felhasználásával és az intézményi, szervezeti adatok alapján a pénzügyi osztályvezető elkészíti a város egységes pénzalapját. A koncepcióban megfogalmazott elvek alapján az intézményfelelősök kidolgozzák az önkormányzati költségvetés első változatát. A polgármester a költségvetési javaslat első változatát a jegyzővel és az szervezeti egységekkel egyezteti. Ezen információk alapján a pénzügyi osztályvezető elkészíti a költségvetési terv indokolását és a költségvetési rendelet-tervezetet, melyet jóváhagyásra megküld a jegyzőnek és a polgármesternek, majd aláírás után a könyvvizsgálónak. A pénzügyi osztályvezető összeállítja a következő évi forrásokhoz igazodó táblát, bemutatva a pénzügyi mozgásteret. A polgármester az intézményvezetőket tájékoztatja a költségvetési tervjavaslatról. A tervjavaslatot az önkormányzat állandó bizottságai megtárgyalják. A képviselő-testület döntése után a jegyző megküldi az intézményeknek a költségvetési rendeletet. A pénzügyi osztályvezető összeállítja és megküldi az intézmények részére az elemi költségvetés összeállításához szükséges anyagot. A Pénzügyi Osztály ügyintézői elkészítik a Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését, melyet a jegyző és a pénzügyi osztályvezető aláírása után a központi szervek (MÁK Regionális Igazgatósága) részére az osztály továbbít. III.2.2. Költségvetés végrehajtása III Előirányzat gazdálkodás Az ügyintéző nyilvántartást vezet a városi előirányzatokról a költségvetési rendeletben foglaltak szerint. Az intézményvezetők által kezdeményezett előirányzat módosítást az intézményfelelősök ellenőrzik a költségvetési rendeletben foglaltak figyelembevételével, a jóváhagyott módosítást az ügyintéző átvezeti. A pénzügyi osztályvezető a változásról értesíti az intézményeket Az önkormányzat központi szervek döntése alapján köteles az előirányzatok módosítására. Ilyen döntés meghozatalát támogatási igénylés és pályázat formájában kezdeményezheti maga az önkormányzat is. 13

14 14 Az igénylés alapjául szolgáló adatokat a szervezeti egységek adják át a Pénzügyi Osztály részére, ahol az ügyintéző összeállítja az igénylőlapokat, és aláírásra továbbítja a jegyzőnek, illetve a polgármesternek. Az aláírt dokumentumok továbbításáról az ügyintéző gondoskodik. III Főkönyvi könyvelés-kötelezettségvállalás - utalványozás A számviteli törvény és a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló jogszabályok alapján az ügyintézők végzik a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény költségvetési feladataihoz kapcsolódó pénzügyi folyamatainak regisztrálását. A pénzügyi kötelezettségvállalást az osztályok kezdeményezik. Ennek során a megkötésre javasolt szerződésekkel a kötelezettségvállalásról szóló szabályzatban előírtak alapján járnak el. A pénzügyi teljesítést megelőzően a főkönyvi könyvelő a kötelezettségvállaló szervezeti egység ügyintézőjével igazoltatja a számlát, ezt követően kerülhet sor az utalványozásra és a pénzügyi teljesítésre, a pénzügyi teljesítés után kerül sor a bevételezésre az analitikus nyilvántartásba a pénzügyi programon keresztül. III Finanszírozás Az ügyintéző az államháztartási törvényben meghatározott határidők figyelembevételével és elkészíti az önkormányzat finanszírozási tervét, melyet a pénzügyi osztályvezető a városi finanszírozáshoz felhasznál. Hitelfelvétel esetén a főkönyvi ügyintézők naponta elemzik az aktuális pénzügyi helyzetet, és szükség szerint gondoskodnak a hitellehívás megindításáról, melyet a pénzügyi osztályvezető rendel el. III Információs adatszolgáltatás A költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló kormányrendelet alapján a pénzügyi osztályvezető megszervezi az önállóan gazdálkodó intézmények adatszolgáltatását. A főkönyvi könyvelők az információs adatszolgáltatást elvégzik a Polgármesteri Hivatal részére, melyet a pénzügyi osztályvezető ellenőriz. III Zárszámadás és pénzmaradvány elszámolás A jegyző elrendeli a leltározási szabályzat alapján az éves leltározást. A leltárt az arra kijelölt dolgozók elvégzik. A leltározásról jegyzőkönyv készül, melyet a leltározásban részt vevő dolgozók aláírnak. Ezt követően a leltár felelőse a leltárt kiértékeli, és erről záró jegyzőkönyvet készít. A záró jegyzőkönyvet a leltározás operatív vezetője hagyja jóvá. A pénzügyi osztályvezető megszervezi a zárási egyeztetéseket az intézményekkel. Az egyeztetésekhez az ügyintéző, a főkönyvi könyvelők szolgáltatnak adatokat. 14

15 15 Az ügyintézők elkészítik a számviteli törvény és a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló jogszabályok alapján a Polgármesteri Hivatal mérlegét, melyet a jegyző jóváhagyása után a pénzügyi osztályvezető a könyvvizsgálónak szükség szerint megküld. A pénzügyi osztályvezető javaslata alapján a jegyző meghatározza a képviselő-testület elé kerülő zárszámadáshoz szükséges adatszolgáltatást és a szöveges értékelés szempontjait, és erről adatszolgáltatást kér be az intézményvezetőktől. Az intézményi adatszolgáltatások alapján az ügyintézők elkészítik a zárszámadás tábláit. A pénzügyi osztályvezető és az ügyintézők elvégzik a pénzmaradvány elszámolást az intézményekkel. Az intézményfelelősök elkészítik az intézményüket érintő testületi előterjesztés anyagát. A pénzügyi osztályvezető összeállítja a zárszámadás indokolását és a zárszámadási rendelettervezetet, és azt a jegyzővel és a polgármesterrel jóváhagyatja. Az aláírt anyagot megküldi a könyvvizsgálónak. A képviselő-testületi döntés után az intézményvezetők részére a jegyző megküldi a zárszámadási rendeletet, a pénzügyi osztályvezető pedig a pénzmaradvány elszámolás dokumentumát és rendezi annak pénzügyi elszámolását. III.2.3. Közreműködés értékpapírok értékesítésében, kezelésében Ebben a feladatkörben a pénzügyi osztályvezető végzi az értékesítési lehetőségek feltárását, vételi ajánlatok bekérését. Eladási javaslatot egyeztetni kell a vagyongazdálkodás felügyeletét ellátó alpolgármesterrel, valamint a jegyzővel. Értékesítést elrendelő képviselő-testületi döntés után a szerződéstervezetet a pénzügyi osztályvezető bekéri és véleményezi, ezt követően a jegyző ellenőrzi és szignálja, majd a polgármester jogosult aláírni. III.2.4. Közreműködői, előkészítői feladatok A Városfejlesztési és Pénzügyi Osztály: közreműködik a költségvetés éves tervezésében, feladatokra bontva a vagyongazdálkodási tevékenység kiadásait, prognózist készít a várható bevételekről, közreműködik a költségvetési beszámolók elkészítésében, összeállítja önkormányzati rendeletben meghatározott időszakonként a polgármester átruházott tulajdonosi jogkörének gyakorlásáról a beszámolót, közreműködik egyéb önkormányzati rendeletek megalkotásában. III.3. Alkalmazott jogszabályok Általánosan alkalmazandó törvények 15