Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete"

Átírás

1 Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára február

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Építésügyi Hatóság folyamatai... 7 II.1. Eljárás célja... 7 II.2. Eljárás leírása... 7 II.2.1. Építésügyi hatósági feladatok... 7 II Építésügyi engedélyezési folyamat... 7 II Egyéb építéshatósági eljárások... 8 II Telekalakítási feladatok... 8 II Ügyfélfogadás... 9 II.2.2. Műemlékvédelem és a helyi építészeti örökség védelme... 9 II.3. Alkalmazott jogszabályok... 9 III. Városfejlesztési és Pénzügyi Osztály, Költségvetési Csoport folyamatai III.1. Eljárás célja III.2. Eljárás leírása III.2.1. Költségvetési tervezés III Koncepció III Tervkészítés III.2.2. Költségvetés végrehajtása III Előirányzat gazdálkodás III Főkönyvi könyvelés-kötelezettségvállalás - utalványozás III Finanszírozás III Információs adatszolgáltatás III Zárszámadás és pénzmaradvány elszámolás III.2.3. Közreműködés értékpapírok értékesítésében, kezelésében III.2.4. Közreműködői, előkészítői feladatok III.3. Alkalmazott jogszabályok IV. Városfejlesztési és Pénzügyi Osztály, Adócsoport folyamatai IV.1. Eljárás célja IV.2. Eljárás leírása IV Az adókivetés folyamata IV Az adóbehajtás folyamata IV Az adóellenőrzés folyamata IV Az adóhatóság egyéb rendszeres és egyedi feladatai IV.3. Alkalmazott jogszabályok V. Városi Gyámhivatal folyamatai V.1. Eljárás célja V.2. Eljárás leírása V.2.1. Gyámhivatali tevékenységek V Teljes hatályú apai elismerés V Hozzájárulás a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához V Képzelt apa adatainak megállapítása V Örökbe fogadhatónak nyilvánítás V Örökbefogadás előtti eljárás V Örökbefogadás engedélyezésével kapcsolatos eljárás V Örökbefogadás felbontása V Tájékoztatás a vér szerinti szülő adatairól V Szülői felügyeleti jog gyakorlása megállapodás alapján V Szülői felügyeleti jog feléledése V Szülői ház elhagyása V Házasságkötés engedélyezése V Gyermek családi és utónevének megállapítása

3 3 V Gyermek végleges külföldre távozása V Kapcsolattartás szabályozása és a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági határozat végrehajtása30 V Gyámság V Kiskorú, illetve gondnokolt tulajdonában álló ingatlan elidegenítésének, megterhelésének engedélyezése 35 V Eseti gondnokság V Otthonteremtési támogatás megállapítása V Gyermektartásdíj megelőlegezése V Védelembe vételre irányuló kezdeményezés és a védelembe vétel V Családba fogadás V Ideiglenes hatályú elhelyezés V Átmeneti nevelésbe vétel V Tartós nevelésbe vétel V Gondozási díj V Utógondozás és utógondozói ellátás V Kiskorúak és gondnokoltak örökösödéséből származó vagyoni érdekvédelme V Gondnokság V.3. Alkalmazott jogszabályok VI. Körzetközpont Okmányiroda folyamatai VI.1. Eljárás célja VI.2. Eljárás leírása VI Személyazonosító igazolvány kiadása VI Lakcímigazolvány kiállítása VI Vállalkozói igazolvány VI Új jármű forgalomba helyezése VI Használt jármű forgalomba helyezése VI Járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele VI Járművek adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele (forgalmi engedély, törzskönyv adataiban változás, üzembentartó bejelentése, műszaki adatok változása) VI Forgalmi engedély cseréje, pótlása VI Banki, pénzügyi, műszaki korlátozások hivatalos bejegyzése VI Járművek forgalomból történő ideiglenes vagy végleges kivonása VI Forgalomból ideiglenesen kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése VI Vezetői engedély első alkalommal történő igénylése VI Vezetői engedély cseréje, újabb vezetési jogosultság bejegyzése, vezetői engedély pótlása VI Vezetői engedély honosítása VI Nemzetközi vezetői engedély kiváltása VI Korlátozások bevezetése a nyilvántartásba VI Útlevél VI Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa VI Regisztrációs eljárás (ügyfélkapu nyitás) VI Adatszolgáltatás VII. Igazgatási Osztály folyamatai VII.1. Eljárás célja VII.2. Eljárás leírása VII.2.1. Munkáltatói jogkörök gyakorlásával összefüggő szervezési, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok 60 VII Szervezési feladatok VII Nyilvántartási adatszolgáltatási feladatok VII.2.2. Az iktatással és irattározással kapcsolatos feladatok VII.2.3. Ipar és kereskedelmi igazgatási feladatok VII Telepengedélyezési folyamat VII Működési engedély kiadása VII Magánszálláshely nyilvántartásba vétele VII Játékterem működésének engedélyezése VII.2.4. Népesség-nyilvántartás VII.2.5. Anyakönyvi ügyintézés

4 4 VII Születés anyakönyvezése VII Házasságkötés VII Külföldiek házasságkötése Magyarországon VII Tanúsítvány VII Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése VII Haláleset anyakönyvezése VII Külföldi állampolgár halálesete VII Névváltozások VII IRM névváltoztatás VII Kiskorú gyermekek családi jogállásának rendezése VII Örökbefogadás VII Értesítések VII Megkeresések VII Állampolgársági és honosítási eljárások VII.2.6. Birtokvédelem VII.2.7. Szabálysértés VII.2.8. Közterület-használati hozzájárulás VII.2.9. Közterület-felügyeleti feladatok VII Hagyatéki ügyek VII Beruházói feladatok VII A költségvetési rendelet előkészítése VII Felújítások és beruházások VII Környezetvédelmi hatósági feladatok VII Zaj és rezgés határérték megállapítása VII Környezetvédelemmel kapcsolatos, hatósági intézkedést igénylő lakossági bejelentések VII Növényvédelmi feladatok VII Állattartással kapcsolatos tevékenységek VII Állattartási ügyek VII Veszélyes ebek tartása VII Állatvédelmi ügyek VII Az önkormányzati ingatlanvagyon számbavétele, nyilvántartása, adatszolgáltatás VII Lakás és helyiséggazdálkodás, ingatlankezelés és üzemeltetés VII Önkormányzati lakások és helyiségek értékesítése VII Bérbeadás VII Helyiség bérbeadások, értékesítések VII Egyéb bérbeadói feladatok VII Lakás- és helyiséggazdálkodás során ellátandó egyéb feladatok VII Ingatlanértékesítések VII Termőföldek hasznosítása VII Közcélú ingatlanvásárlások VII.3. Alkalmazott jogszabályok VIII. Igazgatási Osztály, Szociális Csoport folyamatai VIII.1. Eljárás célja VIII.2. Eljárás leírása VIII.2.1. Szociális tevékenység VIII Időskorúak járadéka VIII Aktív korúak ellátása VIII Lakásfenntartási támogatás VIII Ápolási díj VIII Átmeneti segély VIII Kamatmentes kölcsön VIII Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény VIII Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás VIII Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás VIII Gyermekétkeztetés térítési díja

5 5 VIII Közgyógyellátás VIII Közlekedési támogatás VIII Hadigondozás VIII Személyes gondoskodást nyújtó, tartós bentlakásos intézményekbe beutalás VIII Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díj VIII Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság VIII Temetési segély VIII Köztemetés VIII Szociális alapellátás működési engedélyezése VIII Gyermekjóléti alapellátás működésének engedélyezése VIII.3. Alkalmazott jogszabályok IX. Titkárság folyamatai IX.1. Eljárás célja IX.2. Eljárás leírása IX.2.1. Szervezési feladatok IX Képviselő-testület működésével kapcsolatos szervezési és technikai feladatok IX Nyilvántartások IX.2.2. Egyéb feladatok IX.3. Alkalmazott jogszabályok

6 6 I. BEVEZETŐ Jelen dokumentum a GKIeNET Kft. terméke, és a Csenger Város Önkormányzatánál végrehajtásra kerülő Csenger Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése és Folyamatvizsgálata c. projekt keretében készült. A dokumentum célja, hogy a Polgármesteri Hivatal egyes munkafolyamatainak modellezésével, átalakításával elérjük az ügyintézési idő csökkenését, ezáltal magasabb szintű szolgáltatások nyújtásával segítsük elő az önkormányzati ügyfelek elégedettségét. A dokumentum egyfajta adatbázisként kezelendő, amelyben a csengeri önkormányzati munkafolyamatok felelősei kerülnek meghatározásra az egyes feladatok bemutatásával. A folyamatleírások hathatós támogatást nyújtanak a redundancia megszüntetésére, mivel egyértelműen meghatározzák a folyamatok felelősét, a beérkező és kimenő információk minőségét. Amennyiben ezek elhatárolása megtörténik az önkormányzatnál, nem fordulhatnak elő párhuzamosan elvégzett vagy elfelejtett feladatok. Az adatbázisban bemutatjuk az egyes szervezeti egységeket érintő folyamatokat. A Szervezetfejlesztési folyamatleírások adatbázisát a Szervezeti, döntési eljárások tanulmány kiegészítéseképpen nyújtjuk át a Csengeri Polgármesteri Hivatal vezetésének. Megfeleltetés a pályázati adatlap 2. sz. mellékletének I./b, a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében; Adatbázisok, tanulmányok készítése Elvárt eredménytermékek: - A felülvizsgált eljárások során elkészített adatbázisban tárolt, folyamatleírások, folyamat dokumentációk, szervezetfejlesztési tervek Hivatkozás: - Szervezeti, döntési eljárások tanulmány - Szervezetfejlesztés - M2 Szervezetfejlesztési folyamatleírások 6

7 7 II. ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG FOLYAMATAI II.1. Eljárás célja Az eljárás célja az Építésügyi Hatóság folyamatainak szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a tevékenységek elvégzésének módját, a felelősségeket és a dokumentálási kötelezettségeket. II.2. Eljárás leírása II.2.1. Építésügyi hatósági feladatok II Építésügyi engedélyezési folyamat Az ügyfél által beadott építéshatósági döntés iránti kérelem, panasz és bejelentés szignálása (felelős: építéshatósági ügyintéző) iktatása (felelős: iktató) után kerül sor az építésügyi hatóság hatáskörének és illetékességének megállapítására. Amennyiben az ügyintéző hatáskör vagy illetékesség hiányát állapítja meg, az iratokat a szükséges döntés (végzés) meghozatalát követően haladéktalanul átteszi a hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező hatósághoz. (felelős: építéshatósági ügyintéző) Hatáskör és illetékesség megléte esetén megtörténik az engedélyezési tervdokumentáció tartalmi átvizsgálása (felelős: építéshatósági ügyintéző). Amennyiben az engedélyezési tervdokumentáció hiányos, ügyintéző hiánypótlási felhívást küld az ügyfélnek. Ügyintéző szakhatósági állásfoglalás beszerzése érdekében írásban megkeresi az illetékes szakhatóságokat. A kérelemmel érintett ingatlannal szomszédos ingatlanok tulajdoni lapjainak beszerzése az osztályon történik a Takarnet rendszer segítségével. Az ügyintéző megvizsgálja, hogy a kérelem illetve a tervdokumentáció tartalma az építésügyi jogszabályoknak megfelelő-e. Nem megfelelőség esetén egyeztet a tervezővel. Ügyintéző helyszíni szemlét tart az építéshatósági engedély kiadása előtt. Amennyiben elkezdték az építkezést, leállítja az építkezést, és bontásra, engedélyezett terveknek megfelelő kialakításra, avagy fennmaradási engedély vagy fennmaradás tudomásulvétele iránti kérelem benyújtására kötelezi építtetőt. A helyszíni szemlén tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti. Ügyintéző 60, 30 vagy 15 napon belül határozat formájában érdemi döntést hoz, figyelembe véve a jogszabályi és a szakhatósági előírásokat. Az ügyintéző a határozat egy példányának megküldésével értesíti az ügyfeleket, érintetteket a döntésről. Fellebbezés esetén amennyiben annak tartalmával nem ért egyet 8 napon belül felterjesztésre előkészíti (felelős: ügyintéző) a II. fokú eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációt és az ügyintéző szignálja a kiadmányozási rend szerint. A fellebbezés felterjesztéséről a felterjesztéssel egyidejűleg ügyintéző értesíti a kérelmezőt. Amennyiben nem történt fellebbezés, a jogerőre emelkedés után, megküldi a záradékolt tervdokumentációt és a határozat jogerősített példányát az építtetőnek, egy példány záradékolt tervdokumentációt és jogerősített határozatot a tervtárba ad le megőrzés céljából. 7

8 8 Az előzetes bejelentési kötelezettséggel terhelt építkezés kezdési időpontjának tudomásulvételét követően ügyintéző ismételt helyszíni szemlén megvizsgálja a kitűzés helyességét. A helyszíni szemlén tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti. Az utólagos bejelentési kötelezettséggel érintett építkezések esetében a hatóság a bejelentés beérkezését követően helyszíni szemle keretében ellenőrzi, hogy az építményt építtető a tervdokumentáció alapján kiadott engedélynek megfelelően helyezte el. Ügyfél kérelmére vagy kötelezés alapján az ügyintéző feladata a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása. Engedélytől eltérő építkezés tényének megállapítása esetén ügyintéző a dokumentáció megfelelősége esetén fennmaradási, vagy bontási kötelezésre irányuló döntés tervezetét készíti el. Fennmaradás engedélyezése esetén a határozat az engedély megadásával egyidejűleg rendelkezik építésügyi bírság kiszabásáról is. Az Építésügyi Hatóság kérelemre elvi építéshatósági, reklámberendezés elhelyezési, felvonó telepítési, építmény (helyiség) rendeltetés megváltoztatásra irányuló engedélyt ad ki. Az építmény használatbavételének, bontásának, rendeltetés megváltoztatásának illetve a telekalakításnak és más speciális engedélyezési eljárások folyamata lényegileg azonos az építési tevékenység engedélyezési eljárásával. II Egyéb építéshatósági eljárások Az építéshatóság kérelemre, vagy a hivatalos tudomásulvétel esetén a városkép védelme érdekében elrendeli a szükséges építési munkák elvégzését, telkek karbantartását, bekerítését. Határozatban intézkedik a szabálytalan építkezések megszűntetése, és az építmények jó karbantartására vonatkozó kötelezettség betartatása érdekében. Határozatban elrendeli az életveszélyes épületek bontását, nem megfelelő anyagok, szerkezetek kicserélését. (Felelős: ügyintéző) Az építéshatóság építésrendészeti ügyben szabálysértési eljárást kezdeményez az Igazgatási Osztállyal, indokolt esetben eljárási bírságot szab ki. Az építéshatóság a társ osztályokkal közreműködik a helyi építési szabályzat és ahhoz tartozó szabályozási terv készítésében, építési tilalmak elrendelésének és feloldásának előkészítésében. Az építéshatóság tájékoztatja az ügyfeleket építési ügyekben, terület beépítésével kapcsolatos kérdésekben, a lakossági bejelentéseket kivizsgálja, egyeztet a tervezőkkel, adatszolgáltatást ad különböző szerveknek, vezeti a kötelező nyilvántartásokat. Hatáskörében szakhatósági állásfoglalást ad ki. II Telekalakítási feladatok Az ügyintéző a telekalakítási ügyek döntésre való előkészítését végzi állampolgárok, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok kérelmére. Az ügyfél által beadott telek alakítási kérelem szignálása (felelős: ügyintéző) iktatása (felelős: iktató) után kerül sor a hatáskör és illetékesség megállapítására. Amennyiben az ügyintéző hatáskör vagy illetékesség hiányát állapítja meg, az iratokat haladéktalanul továbbítja. (felelős: ügyintéző) 8

9 9 Hatáskör és illetékesség megléte esetén megtörténik a telekalakítási tervdokumentáció megvizsgálása. (felelős: ügyintéző) Amennyiben a dokumentáció hiányos, ügyintéző hiánypótlási felhívást küld az ügyfélnek. Ügyintéző szakhatósági vélemények beszerzése érdekében írásban megkeresi a szakhatóságokat. Ügyintéző helyszíni szemlét tart az engedély kiadása előtt. Ügyintéző 30 napon belül határozatot hoz, figyelembe véve a szakhatósági előírásokat. A határozat tervezetet az ügyintéző vagy aláírja, vagy szignálja a kiadmányozási rend szerint. Az ügyintéző értesíti az érintetteket a határozatról, fellebbezés esetén 8 napon belül megküldi a dokumentációt II. fokú eljárásra. Amennyiben nem történt fellebbezés, a jogerőre emelkedés után, megküldi a záradékolt tervdokumentációt és jogerős határozatot az ügyfélnek. II Ügyfélfogadás Építészeti, tervezési, telekalakítási ill. városrendezési kérdésekben az Építésügyi Hatóság konzultációs lehetőséget biztosít a tervezők ill. az állampolgárok számára minden hétfőn, kedden és szerdán 8-12 h-ig, valamint csütörtökön 8-16 h-ig. II.2.2. Műemlékvédelem és a helyi építészeti örökség védelme Az évi LXXVIII. tv. alapján az Építésügyi Hatóság közreműködik a műemlékvédelemmel, illetve a helyi építészeti örökség védelmével kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében. Az építéshatósági ügyintéző nyilvántartást vezet a település műemlékeiről, ill. helyi védettségű épületeiről, figyelemmel kíséri azok állapotát. Javaslatot készít az önkormányzati tulajdonú védett épületek felújítására, ellenőrzi karbantartásukat. Műemlék vagy helyi védettségű épület felújításának, átalakításának tervezésekor az Építésügyi Hatóság - az engedélyezési eljárás keretében - írásban szakvéleményt készít a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal részére. A védett épületek felújítását fokozottan figyelemmel kísérik szakmailag, ill. eseti döntés alapján anyagilag is támogatják. Az építéshatósági ügyintézők figyelemmel kísérik az építészeti örökség védelme érdekében kiírt országos vagy regionális szintű pályázatokat és az arra alkalmasokra pályázati anyagot állít annak össze és a megfelelő jóváhagyásokkal nyújtják be. II.3. Alkalmazott jogszabályok Törvények évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről évi I. tv. a közúti közlekedésről 9

10 évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról évi LXXXVII. tv. az árak megállapításáról évi LVIII. tv. a tervező- és szakértő mérnök, valamint építészek szakmai kamaráiról évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről évi CXLV. tv. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági eljárásról évi LXIX. tv. a szabálysértésekről évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Kormányrendeletek 253/1997. (XII. 20.) az országos településrendezési és építési követelményekről 113/1998. (VI. 10.) a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről 80/1999. (VI. 11.) a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 181/1999. (XII. 13.) építésügyi-műszaki dokumentációk megőrzéséről és hasznosításáról 191/2001. (X. 18.) az örökségvédelmi bírságról 104/2006. (IV. 28.) a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 244/2006. (XII. 5.) az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 245/2006. (XII. 5.) az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 252/2006. (XII. 7.) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 297/2006. (XII. 23.) a közigazgatási hivatalokról 343/2006. (XII. 23.) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és a működés feltételeiről 255/2007. (X. 4.) az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról 290/2007. (X. 31.) az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 291/2007. (X. 31.) építésfelügyeleti tevékenységről 176/2008 (VI. 30) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 318/2008. (XII. 23.) a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről 10

11 11 358/2008. (XII. 31.) a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól Egyéb rendeletek 47/1997. (XII. 29.) KTM. r. az építésügyi és a műemlékvédelmi hatósági ellenőrzés részletes szakmai szabályairól 3/1998. (II. 11.) KTM. r. a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről 29/1999. (X. 6.) KHVM. r. a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 66/1999. (VIII. 13.) FVM. r. építészeti örökségek helyi védelmének szakmai szabályairól 15/2000.(XI. 16.) KöVim. r. az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 85/2000 (XI. 8.) FVM r. a telekalakításról 32/2005. (X. 21.) PM r. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 7/2006. (V. 24.) TNM r. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 37/2007. (XII. 13.) ÖTM. r. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 11

12 12 III. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY, KÖLTSÉGVETÉSI CSOPORT FOLYAMATAI III.1. Eljárás célja Az eljárás célja a Városfejlesztési és Pénzügyi Osztály Költségvetési Csoportja folyamatainak szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok elvégzésének folyamatait, rögzítve a végrehajtás jogszabályi hátterét, módját, a felelősségeket és a dokumentálási kötelezettségeket. III.2. Eljárás leírása Az önkormányzati gazdálkodás magában foglalja az önkormányzat valamennyi intézményének gazdálkodását, az intézményi gazdálkodás pedig - a költségvetési szervekre vonatkozó előírások alapján - a Hivatal és a benne dolgozó köztisztviselők, illetve választott önkormányzati képviselők és tisztségviselők munkavégzésének megszervezését jelenti. A gazdálkodás keretét a költségvetés tervezése és végrehajtása jelenti. III.2.1. Költségvetési tervezés III Koncepció Az államháztartási törvény szerint a következő évi költségvetési koncepció megfogalmazásával egy időben az önkormányzat átfogó képet kell kapjon a tárgyévi III. negyedéves költségvetési előirányzatok teljesítéséről. A pénzügyi osztályvezető a III. negyedéves információ alapján megállapítja a következő évre áthúzódó feladatokat. A jegyző bekéri az önkormányzati intézményektől, a szervezeti egységektől és a társaságoktól a jövő évi forrás- és feladat sort. Ebből a pénzügyi osztályvezető igénylistát állít össze, és ezt egyeztetésre a jegyzőnek megküldi. A kormányzati irányelvek és az intézményi források alapján az ügyintézők összeállítják a következő évre várható városi forrásokat. A polgármester és a jegyző egyezteti a szakmailag indokolt feladatokat. Erről a jegyző informálja a pénzügyi osztályvezetőt, aki véglegesíti a koncepció testületi anyagát, és azt jóváhagyásra megküldi a jegyzőnek és a polgármesternek. A jegyző összehívja az érdekegyeztető fórumot, és a kisebbségi önkormányzatokat, a polgármester pedig az önkormányzat állandó bizottságait a koncepció megtárgyalására. Az előterjesztéstől eltérő bizottsági véleményeket (ha vannak), melyekkel az előterjesztő egyetért a jegyző, a testületi döntéshez kiegészítésre benyújtja. A bizottságok véleményével együtt a koncepciót a képviselő-testület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés készítés további feladatairól. 12

13 13 III Tervkészítés A jegyző részletes adatokat kér az osztályvezetőktől a végleges tervszámok kialakításához. Az intézményfelelősök összeállítják az elemi költségvetés számítási anyagát az intézmények részére. A megengedett eltérésekkel javított elemi költségvetés összesítésre kerül. A beérkezett adatokból az államháztartási adatszolgáltatás rendje szerint a Pénzügyi Osztály ügyintézője kitölti az állami forrásigénylési dokumentumot, melyet a jegyző és a polgármester aláírása után a MÁK Regionális Igazgatóságára továbbít. A költségvetési törvény alapján az ügyintézők megállapítják az önkormányzat központi forrásait. Ezek felhasználásával és az intézményi, szervezeti adatok alapján a pénzügyi osztályvezető elkészíti a város egységes pénzalapját. A koncepcióban megfogalmazott elvek alapján az intézményfelelősök kidolgozzák az önkormányzati költségvetés első változatát. A polgármester a költségvetési javaslat első változatát a jegyzővel és az szervezeti egységekkel egyezteti. Ezen információk alapján a pénzügyi osztályvezető elkészíti a költségvetési terv indokolását és a költségvetési rendelet-tervezetet, melyet jóváhagyásra megküld a jegyzőnek és a polgármesternek, majd aláírás után a könyvvizsgálónak. A pénzügyi osztályvezető összeállítja a következő évi forrásokhoz igazodó táblát, bemutatva a pénzügyi mozgásteret. A polgármester az intézményvezetőket tájékoztatja a költségvetési tervjavaslatról. A tervjavaslatot az önkormányzat állandó bizottságai megtárgyalják. A képviselő-testület döntése után a jegyző megküldi az intézményeknek a költségvetési rendeletet. A pénzügyi osztályvezető összeállítja és megküldi az intézmények részére az elemi költségvetés összeállításához szükséges anyagot. A Pénzügyi Osztály ügyintézői elkészítik a Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését, melyet a jegyző és a pénzügyi osztályvezető aláírása után a központi szervek (MÁK Regionális Igazgatósága) részére az osztály továbbít. III.2.2. Költségvetés végrehajtása III Előirányzat gazdálkodás Az ügyintéző nyilvántartást vezet a városi előirányzatokról a költségvetési rendeletben foglaltak szerint. Az intézményvezetők által kezdeményezett előirányzat módosítást az intézményfelelősök ellenőrzik a költségvetési rendeletben foglaltak figyelembevételével, a jóváhagyott módosítást az ügyintéző átvezeti. A pénzügyi osztályvezető a változásról értesíti az intézményeket Az önkormányzat központi szervek döntése alapján köteles az előirányzatok módosítására. Ilyen döntés meghozatalát támogatási igénylés és pályázat formájában kezdeményezheti maga az önkormányzat is. 13

14 14 Az igénylés alapjául szolgáló adatokat a szervezeti egységek adják át a Pénzügyi Osztály részére, ahol az ügyintéző összeállítja az igénylőlapokat, és aláírásra továbbítja a jegyzőnek, illetve a polgármesternek. Az aláírt dokumentumok továbbításáról az ügyintéző gondoskodik. III Főkönyvi könyvelés-kötelezettségvállalás - utalványozás A számviteli törvény és a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló jogszabályok alapján az ügyintézők végzik a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény költségvetési feladataihoz kapcsolódó pénzügyi folyamatainak regisztrálását. A pénzügyi kötelezettségvállalást az osztályok kezdeményezik. Ennek során a megkötésre javasolt szerződésekkel a kötelezettségvállalásról szóló szabályzatban előírtak alapján járnak el. A pénzügyi teljesítést megelőzően a főkönyvi könyvelő a kötelezettségvállaló szervezeti egység ügyintézőjével igazoltatja a számlát, ezt követően kerülhet sor az utalványozásra és a pénzügyi teljesítésre, a pénzügyi teljesítés után kerül sor a bevételezésre az analitikus nyilvántartásba a pénzügyi programon keresztül. III Finanszírozás Az ügyintéző az államháztartási törvényben meghatározott határidők figyelembevételével és elkészíti az önkormányzat finanszírozási tervét, melyet a pénzügyi osztályvezető a városi finanszírozáshoz felhasznál. Hitelfelvétel esetén a főkönyvi ügyintézők naponta elemzik az aktuális pénzügyi helyzetet, és szükség szerint gondoskodnak a hitellehívás megindításáról, melyet a pénzügyi osztályvezető rendel el. III Információs adatszolgáltatás A költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló kormányrendelet alapján a pénzügyi osztályvezető megszervezi az önállóan gazdálkodó intézmények adatszolgáltatását. A főkönyvi könyvelők az információs adatszolgáltatást elvégzik a Polgármesteri Hivatal részére, melyet a pénzügyi osztályvezető ellenőriz. III Zárszámadás és pénzmaradvány elszámolás A jegyző elrendeli a leltározási szabályzat alapján az éves leltározást. A leltárt az arra kijelölt dolgozók elvégzik. A leltározásról jegyzőkönyv készül, melyet a leltározásban részt vevő dolgozók aláírnak. Ezt követően a leltár felelőse a leltárt kiértékeli, és erről záró jegyzőkönyvet készít. A záró jegyzőkönyvet a leltározás operatív vezetője hagyja jóvá. A pénzügyi osztályvezető megszervezi a zárási egyeztetéseket az intézményekkel. Az egyeztetésekhez az ügyintéző, a főkönyvi könyvelők szolgáltatnak adatokat. 14

15 15 Az ügyintézők elkészítik a számviteli törvény és a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló jogszabályok alapján a Polgármesteri Hivatal mérlegét, melyet a jegyző jóváhagyása után a pénzügyi osztályvezető a könyvvizsgálónak szükség szerint megküld. A pénzügyi osztályvezető javaslata alapján a jegyző meghatározza a képviselő-testület elé kerülő zárszámadáshoz szükséges adatszolgáltatást és a szöveges értékelés szempontjait, és erről adatszolgáltatást kér be az intézményvezetőktől. Az intézményi adatszolgáltatások alapján az ügyintézők elkészítik a zárszámadás tábláit. A pénzügyi osztályvezető és az ügyintézők elvégzik a pénzmaradvány elszámolást az intézményekkel. Az intézményfelelősök elkészítik az intézményüket érintő testületi előterjesztés anyagát. A pénzügyi osztályvezető összeállítja a zárszámadás indokolását és a zárszámadási rendelettervezetet, és azt a jegyzővel és a polgármesterrel jóváhagyatja. Az aláírt anyagot megküldi a könyvvizsgálónak. A képviselő-testületi döntés után az intézményvezetők részére a jegyző megküldi a zárszámadási rendeletet, a pénzügyi osztályvezető pedig a pénzmaradvány elszámolás dokumentumát és rendezi annak pénzügyi elszámolását. III.2.3. Közreműködés értékpapírok értékesítésében, kezelésében Ebben a feladatkörben a pénzügyi osztályvezető végzi az értékesítési lehetőségek feltárását, vételi ajánlatok bekérését. Eladási javaslatot egyeztetni kell a vagyongazdálkodás felügyeletét ellátó alpolgármesterrel, valamint a jegyzővel. Értékesítést elrendelő képviselő-testületi döntés után a szerződéstervezetet a pénzügyi osztályvezető bekéri és véleményezi, ezt követően a jegyző ellenőrzi és szignálja, majd a polgármester jogosult aláírni. III.2.4. Közreműködői, előkészítői feladatok A Városfejlesztési és Pénzügyi Osztály: közreműködik a költségvetés éves tervezésében, feladatokra bontva a vagyongazdálkodási tevékenység kiadásait, prognózist készít a várható bevételekről, közreműködik a költségvetési beszámolók elkészítésében, összeállítja önkormányzati rendeletben meghatározott időszakonként a polgármester átruházott tulajdonosi jogkörének gyakorlásáról a beszámolót, közreműködik egyéb önkormányzati rendeletek megalkotásában. III.3. Alkalmazott jogszabályok Általánosan alkalmazandó törvények 15

16 évi IV. tv. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről évi LXXXVII. tv. az árak megállapításáról évi XCIII. tv. az illetékről 1992.évi XXXVIII. tv. az államháztartásról évi CXLI. tv. az ingatlan-nyilvántartásról évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról 16

17 17 IV. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY, ADÓCSOPORT FOLYAMATAI IV.1. Eljárás célja Az eljárás célja az Adócsoport folyamatainak szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a helyi építmény-, telek-, iparűzési adó, gépjárműadó, talajterhelési díj, államigazgatási eljárási illetékkel kapcsolatban az adókivetés, az adóbehajtás, az adóellenőrzés, valamint az adóhatóság feladatkörébe utalt egyéb feladatok ellátásának folyamatait, rögzítve a végrehajtás jogszabályi hátterét, módját, a felelősségeket és a dokumentálási kötelezettségeket. IV.2. Eljárás leírása A beérkezett beadványok, hivatalból tett feljegyzések, társhatósági megkeresések szignálása, (felelős: ügyintéző) iktatása (felelős: iktató) után kerül sor az adóhatóság hatáskörének és illetékességének megállapítására. Amennyiben a hatáskör és/vagy illetékesség hiányát állapítja meg, az iratokat haladéktalanul továbbítja. (felelős: ügyintéző) Hatáskör és illetékesség fennállása esetén az adóhatóság az eljárást lefolytatja és határozattal, vagy fizetési meghagyás kiadásával dönt, illetve a kért igazolást, hatósági bizonyítványt kiadja. (felelős: ügyintéző) IV Az adókivetés folyamata Az adóalanyok által készített adóbevallások beérkezése, iktatása után az ügyintéző megvizsgálja, hogy a bevallás a tartalmi, formai követelményeknek megfelel-e. Hibás, vagy hiányos bevallás esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a bevallás a követelményeknek megfelel, az adóalany számítógépes nyilvántartásba vétele megtörténik (a törzsadattári nyilvántartás tartalmazza az adózó mutató számát, adóazonosító, vagy adószámát, nevét, címét). (felelős: ügyintéző) Ezután az ügyintéző megvizsgálja a mentesség feltételeit. Ha az adóalany mentességét állapítja meg, mentesítő határozatot hoz. Ha az adóalany adófizetésre kötelezett, a fizetendő adó összegéről az ügyintéző határozatot, vagy fizetési meghagyást hoz, melyet az ügyintéző aláírása után az ügyfél részére megküld (felelős: ügyintéző) Az adókivetés során számítógépen történik a kivetési irat kitöltése az adóbevallás alapján. Kitöltés után az adó összege az adózó személyi adatgyűjtő lapján könyvelésre kerül. A rögzítés után azonnal megtörténik a határozat kinyomtatása az iratkezelőben előzőleg rögzített szöveggel. (felelős: ügyintéző) 17

18 18 A határozatba előírt fizetési határidőtől függően az adókönyvelő vizsgálja az adófizetés beérkezését, mely a mutatószám vagy más azonosításra alkalmas adat beírásával történik. A befizetések feldolgozását az adókönyvelő elektronikus banki kapcsolat alapján végzi. A befizetések könyveléséről könyvelési napló készül. Ha a kivetett adó befizetésre kerül, az adó lekönyvelésével a folyamat lezárul. IV Az adóbehajtás folyamata A befizetési határidő elmulasztása esetén az adóbehajtó megindítja a behajtási eljárást. Ennek keretében lehetőség van akár egy adóalany már esedékes adótartozásának lekérdezésére, de általában különböző szűrőfeltételek alapján hátralékos lista készül, mely alapján fizetési felszólítás és befizetési csekk nyomtatható. A behajtási eljárás megindítását követően az adóalany méltányossági kérelmet nyújthat be. Az előadott indokok felülvizsgálata után a kért méltányosságot a hivatal megadja és sor kerül a hátralék törlésére, mérséklésére, részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére. Kellő indokoltság hiánya esetén a kérelmet elutasítja. (felelős: ügyintéző). Ebben az esetben a behajtási eljárást a behajtó folytatja. Az eljárás során a hátralék befizetésre kerül, az adókönyvelő a befizetést könyveli, és a folyamat lezárul. Amennyiben a fizetési felszólítást követően az adózó kötelezettségét nem teljesíti, munkabér vagy egyéb járandóság letiltására, bankszámlával rendelkező ügyfelek esetében a számlavezető pénzintézethez azonnali beszedési megbízás benyújtására kerül sor. Ha az adózónak nincs letiltható jövedelme, a tartozás nagyságától függően ingó - vagy ingatlan végrehajtásra kerülhet sor. (felelős: adóbehajtó) Amennyiben az adóalany lefoglalható vagyonnal nem rendelkezik, a tartozást az adóhatóság behajthatatlanság címén törli, melyről külön nyilvántartást vezet, és évente felülvizsgálja. IV Az adóellenőrzés folyamata Az adóellenőrzés kezdő lépése az adatgyűjtés, mely során az adóellenőr a saját adatállományt vizsgálja, illetve információt gyűjt a társhatóságoktól. Adóegyezőség esetén a folyamat lezárul, ellenkező esetben az ügyintéző utasítására megindul az adóellenőrzés. Az ellenőrzés lefolytatása során az adóellenőr megállapítja az adókötelezettség teljesítésének elmulasztását, illetve az adóhiányt. A határozat meghozatalával az adóellenőrzés lezárul (felelős: adóellenőr). A határozatban kitűzött határidő leteltével a beérkezett befizetés könyvelésre kerül. Amennyiben befizetést az adóalany nem eszközöl, a behajtási eljárás megindul. 18

19 19 IV Az adóhatóság egyéb rendszeres és egyedi feladatai az ügyfél kérésére adóigazolás kiállítása (felelős: ügyintéző) költségmentesség engedélyezéséhez a vagyoni körülményekről igazolás kiállítása (felelős: ügyintéző) hagyatéki eljárás lefolytatásához, bírósági végrehajtó általi megkeresésre, társhatóságok megkeresésére, ügyfél kérelmére adó- és értékbizonyítvány kiállítása (felelős: ügyintéző) társhatóság megkeresésére környezettanulmány készítése (felelős: ügyintéző) helyi adórendeletek előkészítése (felelős: ügyintéző) tárgyév I. félévben adófelhívások, csekkek készítése, kiküldése (felelős: ügyintéző) tárgyév augusztusban számlaegyenleg közlő készítése, kiküldése azon adózók részére, akiknek tárgyévben adókötelezettségük keletkezett, vagy adószámláján hátralék, illetve túlfizetés mutatkozik (felelős: ügyintéző) IV.3. Alkalmazott jogszabályok Anyagi jogszabályok évi C. tv. a helyi adókról évi LXXXII. tv. a gépjárműadóról évi LXXXIX. tv. a környezetterhelési díjról évi XCII. tv. az adózás rendjéről évi 23. sz. önk. r. az építményadóról évi 24. sz. önk. r. a telekadóról évi 25. sz. önk. r. az iparűzési adóról 36/2004. (XII.20.) önk. r. a talajterhelési díjról 41/2008 (XII.15) önk. r. az idegenforgalmi adóról Eljárási jogszabályok évi XCIII. tv. az illetékekről évi IL tv. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról évi XXXVIII. tv. az államháztartásról évi LXXVI. tv. a szakképzésről évi LXXVIII. tv. a lakások és helyiségek bérletéről évi LXXIX. tv. a közoktatásról évi LIII. tv. a bírósági végrehajtásról évi CXII. tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról évi LIV. tv. a műemlékvédelemről évi LXIX. tv. a szabálysértésekről évi LXXXIV. tv. a közúti közlekedési nyilvántartásról 19

20 évi C. tv. a számvitelről évi XLLIII. tv. az egyszerűsített vállalkozói adóról évi LXXXIX. tv. a környezetterhelési díjról évi XCII.tv. az adózás rendjéről évi CXL. tv. KET évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról évi IV. tv. a gazdasági társaságokról 6/1958.(VII.4.) IM r. a hagyatéki eljárásról 13/1991.(V.21.) PM r. a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók nyilvántartásának kezeléséről 7/2002 (VI. 29.) KöViM-BM-KöM e. r. a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről 217/1998.(XII.30.) Korm. r. az államháztartás működési rendjéről 35/2000.(XI.30.) BM r. Közúti Közlekedés igazgatási feladatairól, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 39/2002. (XII.28. GKM r. közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 40/2002. (XII.28.) GKM r. a közúti járművek forgalomba helyezéséről 180/2005. (IX.9.) Korm. r. a KET-ben személyes költségmentesség megállapításáról évi V. tv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 20

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS 1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető telefonszám: 34/371-524, e-mail: anyakonyv@szakszend.hu

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről 1. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK a. Építményadó mentesség b. Gépjármű adómentesség c. Iparűzési adó elengedése, illetve mérséklése d. Talajterhelési díj megfizetése

Részletesebben

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások Örökbefogadhatónak nyilvánítás Örökbefogadás előtti eljárás Örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás 2013.

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

Gyámhivatal Átmeneti, tartós

Gyámhivatal Átmeneti, tartós Gyámhivatal Átmeneti, tartós 47 45 nevelésbe vétel Családbafogadás 9 3 Családi jogállás 26 1 rendezése Gondnokság 41 34 Gyámság 3 3 Gyermektartásdíj 7 5 megelılegezése Házasságkötés engedélyezése Ideiglenes

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség)

Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség) Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség) Iktatószám: Ügyintéző: 1. A személyesen megjelent apa: Jegyzőkönyv 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai:

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: a.) Pénzügyi controlling feladatok: Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: Elkészíti a likviditási tervet. Figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését. Ellenőrzi az előirányzatok módosításait a Forrás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc-Eplény Körjegyzői

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 19-i ülésére BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám:./2013 Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt. rendelet (továbbiakban: R.) 6 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt. rendelet (továbbiakban: R.) 6 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006. (VI. 29.) BVKt rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Biharkeresztes

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008. (IX. 11.)önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008. (IX. 11.)önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008. (IX. 11.)önkormányzati rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. (3) bekezdés j) pontjában foglalt

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgárság:...

Részletesebben

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Igénylı, kötelezett Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Ha a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk a szülõi felügyelet körébe tartozó kérdésekben nem tudnak megegyezni, a gyámhivatal döntését bármelyik

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 9. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18 Építési engedély Folyamat neve Építési engedély ügy Folyamat felelőse (szerepkör, vezetője (Varga Imre) Érintett rendszerek, modulok LoGo rendszer Folyamat célja Építési engedély beérkezése esetén a kezelése,

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY 2.2. A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás típusonként

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I.1. Általános saját hatáskörök Kezdeményezheti a polgármester intézkedését,

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet Igazgatási iroda feladatai: - szabálysértési ügyek jogszerű elintézésének biztosítása a jegyző irányításával - telephely-engedélyezési eljárások lefolytatása, - üzletek működési engedélyének kiadása, felülvizsgálata,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2015. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az új iskola

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Elérhetőségek: Hoffmann Andrea gyámhivatal vezető 82/504-053 126. mellék Nagyatád, Baross G. u. 5. fsz. 2. sz. iroda Molnár Orsolya gyámügyi ügyintéző 82/504-053

Részletesebben

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai:

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN Számadás fajtái: - rendszeres számadás - eseti számadás - végszámadás Számadásra kötelesek: - hivatásos gyám - hivatásos gondnok - gondnok

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. Név Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével) másik

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra A deregulációról egymás közt Hatásköri rendezés A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás:

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás: Anyakönyvi ügyek 1. Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Az örökbefogadás előtti eljárás

Az örökbefogadás előtti eljárás Az örökbefogadás előtti eljárás Az örökbefogadás előtti eljárás az örökbe fogadni szándékozó személynek a lakóhelye szerint (amennyiben az örökbefogadni szándékozó házaspár különböző gyermekvédelmi szakszolgálatok

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles

Részletesebben

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére,

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról.

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

1 / :41

1 / :41 1 / 5 2012.02.03. 10:41 Kereskedelmi tevékenységek végzése 2011. április 26. kedd, 06:39 Kereskedelmi tevékenységek végzése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A vonatkozó jogszabályok Kereskedelmi tevékenységek végzése,

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi.

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi. Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeirõl Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rendezése,

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól 5/006. (VI..) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a születési támogatásr ól (a 0/007. (III.6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a /007. (V.5.) Budapest XXI. Kerület

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

300/1993 T Ö R V É N Y

300/1993 T Ö R V É N Y 300/1993 T Ö R V É N Y a család- és utónévről *) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta: Az utónév 1. (1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülők közösen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGYBEN TERVEZETT JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGYBEN TERVEZETT JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A KATONAI ÉPÍTÉSÜGYBEN TERVEZETT JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK Gulyás András mérnök alezredes HM KEHH Építéshatósági Osztály osztályvezető V. Katonai Építéshatósági Konferencia Szentendre - Annavölgy 2006. május

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben