TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja"

Átírás

1 Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési mechanizmusaival foglalkozik. Átláthatóvá teszi a jelenlegi makrogazdasági környezetet, amely segítségével értelmezhetőek a specifikus reálgazdasági és vállalkozás gazdaságtani folyamatok (profit, ár vagyon stb.). Átláthatóvá teszi a vállalkozások pénzügyi kötelezettségeit (adózás, mérleg), piac vizsgálati feladatait (marketing, stratégiai tervezés). Foglalkozik a non-profit szervezetek működésével és szerepével. Képessé válik a hallgató arra, hogy ismereteit alkalmazza a képzési, oktatási vállalkozás üzemeltetése során. A vállalkozások általános jellemzői. A vállalkozás célrendszere. A non-profit szervezetek. A vállalkozások gazdasági környezete. A vállalkozás működése. Tulajdonosi és üzemeltetési konstrukciók a kisvállalkozásoknál. A non-profit szervezetek. A vállalkozások erőforrásai: Vállalkozás gazdálkodási folyamatai (árképzés, bevétel típusai, költségvetés, költségtípusok. vállalkozási vagyon, profit). A non-profit szervezetek gazdálkodása, finanszírozási kérdései, bevételi szerkezetének jellemzői. Pályázati rendszerek a non-profit szektorban. A kisvállalkozások marketing lehetőségei (reklám a non-profit szektorban, direkt marketing). Stratégiai tervezés alapjai, gyakorlata. A piaci együttműködés és verseny. Az emberi erőforrás menedzsment. A szolgáltatásszervezés alapelvei, a nonprofit szolgáltatások. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli - Bartal A. M. (1999): Nonprofit alapismeretek kézikönyve. Ligatura Kiadó, Budapest Egri I. Hegedűs L. Katona M. (2003): Gazdasági ismeretek. Nyíregyházi Főiskola Általános Közgazdaságtudományi Tanszék Nyíregyháza Fülöp Gyula (2004): Kisvállalati gazdálkodás. Aula Kiadó, Budapest Huzrik A. (2004): Vállalkozz okosan! (feladatok). Comenius Kiadó, Budapest Kállay László - Imreh Szabolcs (2004): A kis- és középvállalkozás fejlesztés gazdaságtana. Aula Kiadó Laczik Z. (szerk., 2003): Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról kis és középvállalkozóknak. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Budapest Mózes Z. (szerk., 2004): Társas vállalkozások kézikönyve. MediaTeam Bt. Budapest Radó A. - Réthy I. (2002): Vezetési ismeretek. Szent István Egyetem, Budapest Vecsenyi J. (2002): Vállalkozás (ötlettől az újrakezdésig). Aula Kiadó, Budapest 1

2 Pénzügy, adóügy KA1002 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Gyuricsku Kálmán főiskolai tanár GI A hallgatók alapvető közgazdasági, vállalkozás-gazdaságtani ismereteket szereznek, melyhez szorosan hozzátartoznak pénzügyi és adózási ismeretek. Megismerkednek járulékfizetési kötelezettségekkel és finanszírozási, tőkeszükségleti kérdésekkel. A pénzügyi gazdálkodás, pénzügyi tervezés. Pénzügyi kimutatások: mérleg, eredmény kimutatás, üzleti jelentés. Cash-flow kimutatás. A pénzügyi kimutatások tartalma, elemzés területei, módszerei. Adózási alapismeretek, adótípusok, a társasági adó. Az adózás és járulékfizetés rendjének törvényi szabályozása. Adóbevallás készítése (egyéni vállalkozók, társasági adó), adókedvezmények, adómentességek. A vállalkozások (kisvállalkozások) finanszírozási kérdései. Makro pénzügyi folyamatok. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozatok és egy beadandó feladat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli aktuális szakirodalmak, döntően jogtári források 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény; Az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény; Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény; A társasági és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény; A társadalombiztosítási járulékról szóló évi LXXX. törvény; Egyéb adózási jogszabályok Fülöp Gyula. (2004): Kisvállalati gazdálkodás. Budapest: Aula Kiadó Kállay László. - Imreh Szabolcs (2004): A kis- és középvállalkozás fejlesztés gazdaságtana. Budapest: Aula Kiadó 2

3 Projektvezetés KA1003 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Becskeházi Attila főiskolai tanár ÜT A hallgató az ismeretanyag elsajátítása által képessé válik bizonyos szervezési-vezetési feladatok elvégzésére, a munkakörében felmerülő problémák kezelésére, valamint saját munkatevékenysége optimalizálására. A tantárgy tárgyalja a szervezetek vezetésének a gyakorlatban bevált módszereit, a szervezés szükségességét a szervezetek zavartalan és hatékony működése érdekében, részletesen tárgyalja: a vezetés társadalmi és gazdasági meghatározottságát, a vezetői szerepeket, adottságokat, készségeket, a szervezeti struktúrát, a vezetés környezetét, a szervezés folyamatát, szervezési-vezetési módszereket és technikákat, a különböző vezetői adottságokat és készségeket. Megismerik a hallgatók a képző szervezetek típusait, szervezet és vezetés, vezetési funkciók, változásvezetés, stb. kérdéskörökkel kapcsolatos alapismeretekre tesznek szert. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat és egy darab esettanulmány összeállítása 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Szoftverek, projektor Nonprofit menedzsment(2000) RÉV alapítvány, American Business School jegyzete, Nyíregyháza, Oakley-Krug (1997): Korszerű változásmenedzselés. Budapest Vállalkozás-gazdaságtan Budapest Forróné-Dr. Szvitacs (1994): Szervezési és vezetési ismeretek Műszaki KK. Gáti-Dr. Papp-Dr. Pethő (1992): Vezetési és szervezési ismeretek. Műszaki KK. 3

4 : Digitális kommunikáció, irodatechnika : KA1004 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.): 0+2 : G Előfeltétel (tantárgyi kód): - : Sitkuné Görömbei Cecília főiskolai docens : TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő feladatokat: Számítógépet használ (általános célra). Vírusellenőrzést, vírusirtást végez. Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ. Hálózati rendszert és internetet használ. - Hardver-szoftver alapfogalmak. Hálózat típusok, Adat továbbítás, adatvédelem, Kommunikáció, Virtuális közösségek, Egészségügyi szempontok, Környezetvédelem, A számítógépes vírus fogalma, védelem, mentesítés, A szerzői jog, Adatvédelmi jogszabályok. - Az operációs rendszer használata. Ablakok használata, Fájlkezelési fogalmak és műveletek, Segédprogramok, Fájlok tömörítése. - Szövegszerkesztés. és effektusok alkalmazása, Bekezdés, Sablonok, Elrendezés, Tartalomjegyzék, Szakaszok, Hasábok, Hivatkozások, Mezőkódok, Lábjegyzetek és végjegyzetek, Dokumentum-védelem, Táblázatok, Űrlapok, Szövegdobozok Táblázatkezelés, Képek és rajzok, Képaláírások, Körlevél, Makrók, Nyomtatás. - A táblázatkezelő használata. Munkalapok kezelése, Képletek és függvények, Formázás, Számok és dátumok, Tartalom, Igazítás, Kerethatások, Diagramok, Nyomtatás előkészítése. A munkalap beállításai. Ellenőrzés és nyomtatás. - Az internet. Fogalmak és szakkifejezések, Biztonsági megfontolások, A web-böngésző használata, Űrlapok, Keresés, Webes tartalom mentése, nyomtatás, Fájlok mentése, Előkészítés és nyomtatás Elektronikus levelezés, Fogalmak és szakkifejezések, elektronikus levelezés, Üzenetek küldése, fogadása, Hatékonyság növelése, Címjegyzék. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat az előadások és a kötelező irodalmak anyagából; Komplex gyakorlati feladatsor megoldása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi részteljesítmény és vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: gyakorlati/írásbeli Elméleti és gyakorlati feladatsor, prezentáció 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 irodalom): Nógrádi László (2005): PC suli XP alapokon. I-II. kötet Nógrádi PC Suli Kft. Bodnár István-Magyary Gyula: (2003) Vektorgrafika és prezentáció. Kiskapu Kft. Szelezsán János (2004): Adatbázisok. LSI Oktatóközpont Máray Tamás: Hálózatok hálózata: az Internet. Havass Miklós (2009): A számítógéptől az információs társadalomig

5 Projektdokumentáció és értékelés KA1005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G Dr. Becskeházi Attila főiskolai tanár ÜT A hallgatók megismerik a projektek készítésének és levezetésének gyakorlatát. Képessé válnak: pályázati kiírások figyelésére, kiválasztására; a pályázatok háttéranyagához információ keresésére, a pályázati anyag összeállításában hatékonyan részt venni, a pályázat végrehajtásában aktívan közreműködni, értékelését elvégezni, a pályázat adminisztrációját teljes körűen ellátni. Az időgazdálkodás elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása. A projekt definíciója és alkalmazásának feltételei. A projekt-munka alapvető módszertani kérdései és technikái. A projekt helye a szervezetben, az intézményben; megtérülésének meghatározása. A projektteam szervezése és vezetése. Projekt tervezése, végrehajtása, lezárása, monitoringózása. A projektkészítés adminisztrációja. Projektelemzés. A projekt feladatok megvalósításának dokumentumai. Projekt marketing, kontrolling dokumentumai. Partnerkapcsolatok értékelése, szervezeti önértékelések. Projekt zárójelentés. Az időmenedzsment elméleti és gyakorlati háttere. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Folyamatosan közreműködik a megismert projekt dokumentumok elemzésében, készítésében, értékelésében. A hallgatók team munkában készítenek forgatókönyvet különböző projektmonitoring tevékenységhez, projektzárási rendezvényhez. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli Projektor, szoftverek Dr. Becskeházi Attila (2009): projektgenerálás (megvalósítás a gyakorlatban). Céljegyzet Görög Mihály (2003): A projektvezetés mestersége. Aula Kiadó, Budapest Husi Géza (2000): Projektmenedzsment, DE MFK, Debrecen Peter Hobbs (2001): Projektmenedzsment. Scolar Kiadó, Budapest Ray Joseps: Időgazdálkodás vezetőknek. Bagolyvár Kiadó, Budapest 5

6 Képzési szervezet, rendezvények KA1011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Veres Gabriella főiskolai docens GG A hallgató olyan elméleti és gyakorlati ismeretekre tegyen szert ezen a területen, amelyek birtokában képes bármilyen rendezvény előkészítésére, lebonyolítására, lezárására asszisztensi feladatkörben. 2. Tantárgyi program A tantárgy tartalmazza a rendezvényszervezés elsajátításához szükséges elméleti ismereteket: a szervezés alapfogalmait, a rendezvények különböző szempontok szerinti csoportosítását, a rendezvények megszervezésével együtt járó feladatokat, a stratégiai döntések előkészítésével, meghozatalával és dokumentálásával együtt járó feladatokat, valamint a témához kapcsolódó jogszabályokat. A hallgató megismerheti az információs források használatával, a korrekt üzleti kapcsolatok kialakításával, különböző műsorok, programtervek, rendezvények stb. összeállításával kapcsolatos tudnivalókat. Rendezvényszervezés technikai követelményeit, a rendezvényhez kapcsolódó dokumentumok kezelését megismeri, különös tekintettel a képzési szervezetek és partnerszervezetei, továbbá az önkormányzatok közötti együttműködés rendezvényeire. 3. Évközi tanulmányi követelmények: rendezvényterv készítése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli projektor, szoftverek Gyarmati Ildikó (2001): Rendezvényszervező kézikönyv. Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest Molnár Gabriella (1998): Utazásszervezés, rendezvényszervezés KITK Arany [et al.](2002): Üzleti rendezvényszervezés, SUNB B+V. Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest 6

7 Ügyvitel, iratkezelés KA1012 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens GG A hallgatók az ügyvitel elméleti ismeretei alapján képesek legyenek az ügyviteli munka önálló megszervezésére, ellátására. Ismerjék annak területeit, az egyes tevékenységek fázisait, formai és tartalmi követelményeit. Közreműködik az elektronikus ügyfélkiszolgáló rendszer, környezet működtetésében. Alapvető elvárás, hogy a hallgató a levéltári és adatvédelmi törvényeket ismerje, ezek alapján sajátítsa el az iratkezelés folyamatát (iktatás, irattovábbítás, -csatolás, irattározás), valamint annak hagyományos és elektronikus módját, az adatok archiválásának, irattározásának, selejtezésének teendőit. Ismerje és alkalmazza az adatvédelmi törvényekben foglaltakat, a minősített iratok kezelésével kapcsolatos szabályokat, a bélyegzők készítésének, kezelésének és selejtezésének szabályait. Legyen tisztában az irodaszerek rendelésének, készletezésének és nyilvántartásának teendőivel, a szükséges nyomtatványok, bizonylatok kiállításának kezelésének előírásaival. Írásbeli kommunikáció, szerződés, jegyzőkönyv elkészítése, elektronikus levelezés. Projektszoftvereket használ dokumentáláshoz, munkatervek elkészítéséhez. Alkalmazza a munkavégzéssel összefüggő tűz-, munkavédelmi és biztonsági szabályokat. 3. Évközi tanulmányi követelmények: részvétel az előadásokon, ügyviteli tapasztalatait ossza meg csoporttársaival 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Szakirodalom, Internet, feladatlapok, irodatechnikai és telekommunikációs cégek szakmai anyagai Freisinger Edéné (2004): Irodai ügyvitel. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Dr. Sille István Gargya Mária (1995): Menedzser-asszisztensek, titkárnők, titkárok kézikönyve. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. Veres Gabriella (2003): Az ügyviteli munkafolyamatok. Nyíregyháza 7

8 Oktatási, képzési rendezvényszervezés egyéni projekt KA1013 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+*10 (nem kontaktóra) G Előfeltétel (tantárgyi kód) KA1011 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd TK A hallgató szakmai ismereteit alkalmazva oktatási, képzési szolgáltatással kapcsolatos rendezvény szervezésében asszisztensi feladatokat lát el team munka keretében, munkamegosztással. 2. Tantárgyi program A projektfeladat során a hallgató teamben dolgozik. A rendezvényszervezés asszisztensi kompetenciát igénylő részfeladatait egymás között megosztják a team tagjai, így irányító szerepkörben teljesítik az egyéni projektet, ugyanakkor közreműködők is egyben. A rendezvény típusát, a megszervezéssel kapcsolatos feladatokat, a stratégiai döntéseket a csoport közösen jelöli ki, a rendezvényterv fő vázát alakítják ki csak közösen. A csoportprojektnek az egyéni projektként vállalt tevékenységek sikeres megvalósulását kell szolgálnia. 3. Évközi tanulmányi követelmények: rendezvényterv készítése, egyéni projekttevékenység dokumentálása portfólióban 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy Egyéni portfólió értékelése ötfokozatú minősítéssel 5. Az értékelés módszere: írásbeli Szakkönyvek, szoftverek Gyarmati Ildikó (2001): Rendezvényszervező kézikönyv. Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest Molnár Gabriella (1998): Utazásszervezés, rendezvényszervezés. KITK Arany [et al.](2002): Üzleti rendezvényszervezés. SUNB B+V. Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest 8

9 : Oktatás, képzés minőségbiztosítása : KA1014 Meghirdetés féléve: 3. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+1 G Előfeltétel: - Tantárgyfelelős: Dr. Márton Sára Katalin főiskolai tanár A tantárgyfelelős szervezeti kódja: TK A hallgatók ismerjék meg az oktatási, képzési szférában meghonosodott minőségügyi irányzatokat és minőségirányítási rendszereket. Legyenek tájékozottak a minőségfejlesztés jogi és szabványi követelményeiben. A minőségirányítási technikákkal összefüggő dokumentumok kezelését ismerjék, működjenek közre asszisztensi feladatok ellátásában. Minőségügyi alapfogalmak. A minőségügy szereplői és elvárásaik a minőséggel kapcsolatban az oktatási, képzési szférában. A minőség értelmezése, mérése. Minőségügyi irányzatok a képző intézményeknél, vállalkozásoknál, a legelterjedtebb, szabványosított minőségirányítási rendszerek (ISO 9000, TQM, EFQM) Minőségmenedzsment a képzési vállalkozásoknál, a képző szervezet minőségügyi fő folyamatai. A minőségellenőrzés módszerei. Az EFQM modell felépítése. A teljes körű minőségirányítás (TQM) értelmezése, alapelveinek elemzése, feladatai. Az ISO 9000-es szabványsorozat értelmezése, a minőségirányítási rendszer bevezetésének lépései. A minőségirányítási rendszer dokumentációi, felelősségek és hatáskörök, auditálás. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Feladatok, problémaszituációk elemzése írásban, melyek minőségbiztosítási előírások alkalmazásával kapcsolatosak. Partneri elégedettségmérés módszereinek tanulmányozása, a tapasztalatokból gyűjtemény összeállítása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli és portfólió értékelés szakirodalom, szakmai folyóirat, Internet, minőségügyi dokumentumok Bardócz-Tódor András (2001): Szabványos minőségirányítási rendszer az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Bálint Julianna (1998): Minőség tanuljuk és tanítsuk. Műszaki Könyvkiadó, Budapest Demis Lock: Minőségmenedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest Dr. Koczor Zoltán (1999): Bevezetés a minőségügybe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest Tenner-Detoro (1996): TQM Műszaki Könyvkiadó, Budapest 9

10 Oktatás, munkaerő-piaci képzés működése Egyéni hospitálás I. KA1015 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+*10 (nem kontaktóra) Mai Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd TK A hallgató önálló megfigyelést végez iskolarendszeren kívüli, munkaerőpiachoz kötődő képzéssel, humán szolgáltatással foglalkozó intézményekben, tapasztalatot szerez a szervezet felépítéséről, tevékenység-profiljáról, munkaszervezésről, a munkahelyi kommunikációról, légkörről, ügyfélszolgálati tevékenységről. A hallgatónak legalább 10 munkaórában (legkevesebb négyórás egységben) megfigyelést kell végeznie. Az adott szervezetben folyó munkát komplex módon, ugyanakkor tárgyszerűen írja le, azaz megfigyelési naplót vezessen. Ugyanebben a dokumentumban rögzítse benyomásait, értékelő véleményét. 3. Évközi tanulmányi követelmények: a hospitáláson szerzett tapasztalatait szakmai ismeretei felhasználásával elemzi, összegző bemutatást készít a gyűjtött információk alapján 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): minősített aláírás 5. Az értékelés módszere: háromfokozatú minősítés szakirodalom, a hallgató célzott megfigyelései, dokumentumok Görög (2001): Bevezetés a projektmenedzsmentbe. Aula Kiadó, Budapest Nonprofit menedzsment (2000) RÉV alapítvány, American Business School jegyzete, Nyíregyháza, Dr. Szeles Péter (2003): Public relations alapismeretek. Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza 10

11 : Idegen nyelvi kommunikáció (Angol nyelv I.) : KA1020 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 G Előfeltétel: - Tantárgyfelelős: Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna főiskolai adjunktus A tantárgyfelelős szervezeti egység kódja: MF A tantárgy célja az angol nyelv kiejtésének, alapvető nyelvtani struktúráinak és alapszókincsének az elsajátíttatása. Fontos szempont a négy nyelvi készség (beszédkészség, olvasási készség, íráskészség, hallott és olvasott szöveg értése) integrált fejlesztése. A hallgató legyen képes idegen nyelven kommunikálni a szakmai szókincs használatával szóban és írásban. 2. A tantárgyi program: Nyelvtani struktúrák: egyszerű és folyamatos múlt, jelen és jövő idő elsajátíttatása, főneves egyes és többes száma, melléknévfokozás. Társalgási témakörök: bemutatkozás, család, közvetlen környezet: lakóhely, munkahely, iskola leírása, tájékozódás, városi közlekedés.. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, házi feladatok folyamatos elkészítése és félévenként két zárthelyi dolgozat. Zárthelyi dolgozat, gyakorlati foglalkozásokon való teljesítmény 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli tankönyvek, nyelvtani gyakorlókönyvek, feladatgyűjtemények, CD-re videóra rögzített hang és filmanyagok Brett, P.A. (1995) Multimedia for listening comprehension:- The design of a multimedia-based resource for developing listening skills. System, 23:1 pp Brett, P.A. (1997) Multimedia applications for language learning what are they and how effective are they. In Dangerfield, M. et al East to West pages Carter, R. and Long, M. N. (1987). The Web of Words. CUP Carter, R. and McCarthy, M. (1988). Vocabulary and Language Teaching. Longman Forsyth, W. (1996). Reading and Speaking. Heinemann: Oxford Rudzka, B., Channel, Putsey, Y. and Oshyn, P. (1981). The Words You Need. London: McMillan 11

12 : Idegen nyelvi kommunikáció (Angol nyelv II.) : KA1021 Meghirdetés féléve: 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G Előfeltétel: KA1020 Tantárgyfelelős: Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna főiskolai adjunktus A tantárgyfelelős szervezeti egység kódja: MF A tantárgy célja az angol nyelv bonyolultabb nyelvtani struktúráinak elsajátíttatása, az idegen nyelvi beszédkészség fejlesztése általánosabb témák alapján, az írásbeli kifejezőkészség fejlesztése tanult témák alapján, az alapfokú nehézségű írott és beszélt szövegek értése. A hallgató legyen képes megérteni az idegen nyelvű szakanyag (publikáció, szakszöveg) tartalmát, fontosabb jellemzőit, adatait. 2. A tantárgyi program: Nyelvtani struktúrák: a befejezett jelen, befejezett múlt és bejezett jövő, valamint ezek folyamatos alakjainak elsajátíttatása és használata, a feltételes jelen és feltételes múlt elsajátíttatása. Társalgási témakörök: öltözködés és divat, napirend és szokások, étkezés, vásárlás, és vásárlási szokások, szabadidő, szórakozás, színház, kirándulás, udvariassági társalgás. Üzleti érintkezés, viselkedés, telefonálás, üzenethagyás. Üzleti levelezés szókincse, üzleti levelezés formái 3. Évközi tanulmányi követelmények: gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, házi feladatok folyamatos elkészítése és félévenként két zárthelyi dolgozat. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli zárthelyi dolgozat, gyakorlati foglalkozásokon való teljesítmény tankönyvek, nyelvtani gyakorlókönyvek, feladatgyűjtemények, CD-re videóra rögzített hang és filmanyagok Brett, P.A. (1995) Multimedia for listening comprehension:- The design of a multimedia-based resource for developing listening skills. System, 23:1 pp Carter, R. and McCarthy, M. (1988). Vocabulary and Language Teaching. Longman Forsyth, W. (1996). Reading and Speaking. Heinemann: Oxford Haavisto, K. Bajnóczi B. Kérdések és válaszok angol nyelvből szóbeli nyelvvizsgára készülőknek, Maxim Kiadó, Szeged Flower, John, Berman, M. Build Your Vocabulary 2. Commercial Colour Press 12

13 : Idegen nyelvi kommunikáció (Angol nyelv III.) : KA1022 Meghirdetés féléve: 3. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G Előfeltétel: KA1021 Tantárgyfelelős: Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna főiskolai adjunktus A tantárgyfelelős szervezeti egység kódja: MF A tantárgy célja a hallgatók alapfokú angol nyelvvizsgára való felkészítése: alapfokú társalgási szituációk gyakoroltatása, képleírás módszereinek elsajátíttatása, alapszintű önálló fogalmazások íratása, beszédkészség fejlesztése, írott és hallott alapszintű nehézségű szövegek értése. A hallgató legyen képes idegen nyelven kommunikálni a szakmai szókincs használatával szóban és írásban. A hallgató legyen képes megérteni az idegen nyelvű szakanyag (publikáció, szakszöveg) tartalmát, fontosabb jellemzőit, adatait. 2. A tantárgyi program: Nyelvtani struktúrák: passzív szerkezetek elsajátíttatása, vonzatos igék gyakoroltatása tágabb szövegkörnyezetben, modális segédigék használata, igeidő egyeztetés, prepozíciók használata. Társalgási témakörök: szolgáltatások, testrészek, egészség és egészségmegőrzés, kommunikáció és média, szabadidős tevékenységek és hobbyk, sport és turizmus. Üzleti tárgyalás, telefonálás. Képzéssel, oktatással kapcsolatos szakkifejezések. Idegen nyelvű levelezésben gyakran használt fordulatok. Protokoll idegen nyelven. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, házi feladatok folyamatos elkészítése és félévenként két zárthelyi dolgozat. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: zárthelyi dolgozat, gyakorlati foglalkozásokon való teljesítmény tankönyvek, nyelvtani gyakorlókönyvek, feladatgyűjtemények, CD-re videóra rögzített hang és filmanyagok Brett, P.A. (1995) Multimedia for listening comprehension:- The design of a multimedia-based resource for developing listening skills. System, 23:1 pp Carter, R. and McCarthy, M. (1988). Vocabulary and Language Teaching. Longman Forsyth, W. (1996). Reading and Speaking. Heinemann: Oxford Haavisto, K. Bajnóczi B. Kérdések és válaszok angol nyelvből szóbeli nyelvvizsgára készülőknek, Maxim Kiadó, Szeged, Flower, John, Berman, M. Build Your Vocabulary 2. Commercial Colour Press McCarthy, M, O Dell, F. English Vocabulary in Use, Cambridge University Press 13

14 Jogi alapismeretek KA1030 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Nagy Andrea NP A hallgató legyen tisztában jogi alapfogalmakkal az állam- és alkotmányjog területével. A hallgatók ismerjék meg a Magyar Köztársaság államhatalmi és államigazgatási rendszerét, valamint a társadalmi és gazdasági élet alapvető jogi környezetét, a közigazgatási jog területét, valamint a polgári jog hátterét. A hallgató legyen tisztában a munkajog fogalmával, a munkakör betöltéséhez szükséges munkajogi ismeretekkel, a munkajog egész területével. Értelmezni és alkalmazni tudja a képzési asszisztensi munkakörébe tartozó jogszabályokat. A tantárgy tartalmazza az ügyviteli munkaterülethez, felnőttképzéshez, képzési vállalkozáshoz kapcsolódó alapvető jogi fogalmakat (állam, jog, politika; jogalkotó szervek, jogalany, jogszabály, jogszabály hatálya, jogszabályok fajtái és közzététele, a jogrendszer, jogforrás, jogi normák, jogalkalmazás), a Magyar Köztársaság állami, gazdasági és társadalmi berendezkedését, az Alkotmány jelentőségét, az államhatalmi ágakat és az államszervezet felépítését. A Polgári Törvénykönyv ismerete. Polgári jog, polgári peres eljárás. Kötelmi jog. Szerzői jog, adatvédelmi jog. Gazdasági jog, gazdasági társaságokra vonatkozó jogi szabályozás (szerződés). Munkajogi ismeretek, jogszabályok. Munkajogi eljárás. Munkajogi szerződések. Munkajoghoz kapcsolódó törvények, rendeletek. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli CDjogtár, projektor Bednay Dezső (2002): Gazdasági és üzleti jog. LSI Bencze Izabella (1999): Jogi ismeretek. ITMI, Budapest Bencze Izabella (1999): Jogi szerződésminták. ITMI, Budapest Dr. Katona István (1995): Általános jogi ismeretek. Műszaki Könyvkiadó Budapest Soós (2003): Jogi alapfogalmak. DISCIMUS, Debrecen 14

15 Képzés jogi szabályozása és dokumentumai KA1031 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd TK A hallgató ismereteket szerez az iskolarendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli képzés (szakképzés, felnőttképzés) hatályos jogi szabályozásáról, egyrészt az oktatásra, másodsorban a képzésre, mint vállalkozásra vonatkozó törvényekről, rendeletekről. Alapvető jogszabályi tájékozottságát használni kell egy képzés előkészítése, a képzésakkreditálási, a képzettség tanúsításával összefüggő asszisztensi feladatainak végzése során. Az iskolarendszerű, az iskolarendszeren kívüli képzés, döntően szakképzés, felnőttképzés hatályos jogi szabályozása és dokumentumai, a szabályozás hierarchiája. Négy alaptörvény: közoktatási, szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási törvény. A felnőttek oktatását/képzését meghatározó törvények átfedései, az iskolarendszeren kívüli képzést, szolgáltatást szabályozó Felnőttképzési Törvény. A törvények megvalósulását biztosító rendeletek: intézmény nyilvántartásba vételét, akkreditációját, felnőttképzés normatív támogatását, felnőttképzési eljárás díja. Tanulói jogviszony, tanulmányi szerződés. Intézmény akkreditáció. Nyilvántartásba vett intézmény kötelezettségei, képzési terv, képzéssel összefüggő, jogszabály által előírt dokumentumok, előzetesen megszerzett tudás mérése, beszámítási eljárás, képzés egyére szabott alakításának kötelezettsége. Programakkreditáció: képzési program, minőségbiztosítási előírás. OKJ, szakmai vizsga szabályozása, azonosító számok rendszere. Központi Program. Képzési intézmények ellenőrzése. A felnőttképzés támogatásának szabályai (állami támogatás, normatív támogatás), szabad munkavállalás az EU-ban, Europass dokumentumcsomag. Képzési vállalkozás mint munkahely működésének szabályai, SZMSZ 3. Évközi tanulmányi követelmény: a tanult jogforrások, rendeletek, szabályzatok megismerése 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli online jogtárak, dokumentumok, minták, nyomtatványok Közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. tv) Szakképzési törvény (1993. évi LXXVI. tv) Felnőttképzési törvény (2001. évi CI. tv) Szakképzési hozzájárulásról (2003. évi LXXXVI. tv) Felnőttképzést végző intézmény nyilvántartásba vétele 294/2006 (XII. 23.) FMM rendelet OKJ 1/2006. (II. 17.) OM rendelet Szakmai vizsga új szabályzata 20/2007. (V. 21.) SzMM rendelet 15

16 Programértékelés módszerei, szabványismeret KA1032 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Dr. Márton Sára Katalin főiskolai tanár TK A hallgató a kurzus keretében azokkal az asszisztensi feladatokkal ismerkedik meg, melyek a szakmai (felnőtt)képzést folytató intézmények képzési, szolgáltatási kötelezettségeit előíró jogszabályokból következnek. Megismerik az előképzettség mérésének módszereit, az elégedettség-mérés technikáit. A minősítéssel, minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok elvégzésére felkészülnek. Alapvető jogszabályi tájékozottságukat használva képesek képzés előkészítési, akkreditálási, a képzettség tanúsításával összefüggő asszisztensi feladatokat elvégezni. Nyilvántartásba vett intézmény kötelezettségei, képzési terv, képzéssel összefüggő, jogszabály által előírt dokumentumok, előzetesen megszerzett tudás mérése, beszámítási eljárás, képzés egyénre szabott alakításának kötelezettsége problémakörrel összefüggő asszisztensi feladatok, a kapcsolódó dokumentumok kezelésének szabályai (személyes adatok, hivatalos iratok). Előképzettség elismerése, előzetesen megszerzett tudás (képesség) mérése PLA, képzés során szerzett PLAR, képzési modulok teljesítése, szakmai vizsgák szervezésével kapcsolatos feladatok, vizsgadokumentumok. Egyéni tanulási utak lehetősége, megtervezése. Programakkreditáció: képzési program, minőségbiztosítási előírás a képzési asszisztens ezzel összefüggő feladatai. Szabványok szerepe, szabványosítás, intézmények minőségirányítási rendszerei, s működtetésük. Intézményi minőségirányítási rendszer(program), önértékelési rendszer (ISO TQM, EFQM, Comenius 2000). Elégedettségi vizsgálat (résztvevők, munkaadó). Minőségbiztosítási előírások, dokumentumok. 3. Évközi tanulmányi követelmény: a tanult jogforrások, rendeletek, szabályzatok megismerése 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli online jogtárak, dokumentumok, minták, nyomtatványok Akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet Comenius 2000 program minőségfejlesztési kézikönyve (2002) Csapó Benő (2005): Az előzetesen megszerzett tudás elismerése és mérése NFI Kutatási zárótanulmány Budapest Ravnmark, Lise-Lotte (szerk., 2003): Európai útmutató a szakoktatási és szakképzési (VET) szolgáltatók önértékeléséhez, CEDEFOP Szakmai vizsgáztatás általános szabályairól 20/2007. (V. 21.) SzMM rendelet Az NFI Előzetes tudásfelmérés MOVELEX programrend-szerének leírása NFI Budapest

17 Közgazdaságtan KA1040 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 K Dr. Filep Gyula főiskolai tanár ÜT A piacgazdaság mikroszervezeteinek elméleti és általános szintű bemutatása, viselkedésük jellemzőinek vizsgálata. Megismertetni a hallgatókat a mikrogazdasági egységek cselekvésének, döntési motívumainak mozgatóival, a piaci szereplők közötti kapcsolatok szemléltetése. A makrogazdaság különböző területeinek bemutatása, az újratermelés, a gazdasági növekedés feltételeinek elemzése, összefüggések feltárása. Megismertetni a hallgatókat a gazdasági élet alapfogalmaival, a gazdaság és társadalom kapcsolatrendszerével. Ismerjék meg az árutermelés és piacgazdaság, a pénzügyi rendszer működését. Szerezzenek ismeretet a gazdasági élet szervezetrendszeréről, kapcsolódásáról az állam gazdálkodási rendszeréhez, a szervezeti rendszer, a vállalkozások irányítási és menedzselési mechanizmusaihoz. Kapjanak betekintést hazánk és az Európai Unió, a világgazdaság gazdasági kapcsolódási rendszeréről. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 2 db zárthelyi dolgozat és 1 db házi dolgozat írása aktuális közgazdasági témából. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Kollokviumi jegy 5. Az értékelés módszere A kollokválás előfeltétele az évközi követelmények legalább 60%-os teljesítése. Folyóiratok, a tanszék honlapján előadási anyagok és esettanulmányok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Hale, Robert E. Taylor John B. (1997): Makroökonómia. KJK Budapest Hale, R. Varian (2001): Mikroökonómia középfokon. KJK Budapest Mayer, Dietmar-Solt Katalin (1999): Makroökonómia. Aula Kiadó, Budapest Samuelson-Nordhaus (1998): Közgazdaságtan I-II-III. KJK 17

18 Pénzügyi, gazdaságossági tervezés KA1041 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Gyuricsku Kálmán főiskolai tanár GI A hallgatók alapvető pénzügyi tervezési ismeretekre tesznek szert, melyek elősegítik a képzési vállalkozások/szolgáltatások életében bekövetkező gazdasági események nyomon követését, rögzítését. Képesek lesznek alapvető pénzforgalmi feladatokat megoldani. Képesek lesznek gazdaságossági tervezések végrehajtásához, kalkulációk összeállításához A pénz kialakulása és fejlődése. A bankrendszer. Az MNB monetáris politikája. Az önjáradék, a növekvő önjáradék, az annuitás. A váltó. A beruházási döntéseket megalapozó pénzügyi számítások. A lízing és a faktoring. Az értékpapírok. A hitelintézet fogalma, alapvető fajtái. Banki műveletek. Intézményvédelmi alapok. Banki működés kockázatai. Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. A pénz időértékének meghatározása, dinamikus számítási módok, módszerek gyakorlati alkalmazása. A beruházások megtérülésének dinamikus elemzése. Kalkulációk, önköltségszámítások, gazdaságossági elemzések. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat a gyakorlati anyagból, komplex feladaton keresztül az egyszeres könyvvezetés alkalmazása, eredmény-megállapítás az egyszeres könyvvezetést folytató vállalkozónál. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium A hallgatói feladatok értékelése és a vizsga eredménye 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli adatforrások, formanyomtatványok. Normatívákat tartalmazó útmutatók. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) A számvitelről szóló évi C. törvény Fellegi Miklós [et al.](2004): Pénzügytan. Pénzügyi és biztosításmatematikai ismeretek; Pénzügyi tervezés. Babikszi Kft., Budapest Pálesné Retezi Katalin (1996): Számvitel I-II. Budapest, KVIF Sulyok-Papp Márta (szerk., 2002): Pénzügytan I.-II. Pénzügyi Intézet, Tanszék Kft. 18

19 Üzleti terv, marketing KA1042 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 K Dr. Szénás Ignác főiskolai docens GI A hallgatók alapvető ismeretekre tesznek szert az üzleti tervezés folyamatáról. A kurzus további célja, hogy átfogó képet adjon a marketing funkcióról, bemutatva azt a környezetet, amelyben megfelelő stratégiákkal a vállalatok hatékonyan működhetnek. A hallgató társakkal együttműködve, valamint önállóan képessé válik részfeladatok elvégzésére a képzési vállalkozások helyzetelemzési, piackutatási, marketing tevékenységében. A vállalkozás folyamatának nyomon követése. Az üzleti terv fogalma, jelentősége, üzleti terv készítés szemléletmódjai. Az üzleti terv készítés főbb szakaszai. A rövidített üzleti terv főbb elemei, dokumentálása. SWOT analízis. Piackutatás, marketing terv. Termelési terv. Pénzügyi tervezés, mutatószám-elemzés. Az üzleti terv megvalósítása, kockázatelemzés az üzleti terv siker feltételei. Vállalati struktúra, szervezeti és vezetési koncepció. Humánerőforrás-menedzsment szerepe. A stratégiai tervezés. A menedzsment szerepe a stratégia megvalósításában. A marketing szerepe a stratégia megvalósításában. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat, csoportban valamint önálló munkaként - üzleti tervdokumentumhoz kapcsolódó -, gyakorlati feladatok teljesítése (folyamatosan a félév során). 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Kollokvium A hallgatói feladatok (tervdokumentumok, zárthelyi) értékelése és a vizsga eredménye 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Adatforrások, önálló megfigyelések, folyóiratok, statisztikai programcsomagok, formanyomtatványok. Normatívákat tartalmazó útmutatók. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Bauer A. - Berács J. (l998): Marketing. Budapest: Aula Kiadó. Fülöp Gyula (2001): A globális vállalati stratégiák. Budapest: Aula Kiadó Hoffmann I. (2004): Stratégiai marketing. Budapest: Aula Kiadó Kiss M. (2004): Marketing példatár. Budapest: Aula Kiadó Siegel [et al.](2001): Üzletiterv-kalauz. CO-NEX Könyvkiadó és Terjesztő Kft. 19

20 Kutatásmódszertan, matematikai statisztika KA1043 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+1 G Dr. Schmercz István főiskolai tanár TI A hallgató alapvető kutatásmódszertani ismeretekre tesz szert. Képes lesz kvalitatív és kvantitatív alapmódszereket alkalmazva információkat gyűjteni, adatforrásokból matematikai alapstatisztikai számításokat elvégezni, elemzéseket, beszámolókat készíteni. A tantárgy módszertani ismereteket nyújt továbbá a gazdasági jelenségek és folyamatok megfigyeléséhez, számszaki összehasonlításához, összefüggések felismeréséhez és feltárásához, következtetések levonásához. Fejleszti a hallgatók elemzési készségét, az elemzési eredmények döntés előkészítéshez történő felhasználását. Képes használni a statisztikai szoftvert. 2. Tantárgyi program Társadalomtudományi kutatások jellemzői. Alapvető kvalitatív módszerek alkalmazása a képzési asszisztensi feladatok során (interjú, kérdőív, esetelemzés, motivációs teszt, attitűd, értékrend stb. vizsgálatok). Minta, adat, mérési skálák, eloszlás. Gyakoriság, átlag, szórás, módusz, medián, szignifikancia, hipotézis vizsgálatok, egymintás t-próba, kétmintás t-próba. Korreláció, lineáris regresszió. Kutatási beszámoló, jelentés, dokumentáció jellegzetes típusai, műfaji sajátosságai (prezentáció, poszter, táblázatok, diagramok). Gazdasági jelenségek és folyamatok megismerése, különböző statisztikai mutatószámok, elemzési módszerek, alkalmazási lehetőségek és korlátok. - Viszonyszámok, értékelésük (megoszlási, dinamikus intenzitási tervfeladat és tervteljesítési viszonyszámok, grafikus ábrázolás típusai), - Indexszámítás, standardizálás, főátlagok térbeni összehasonlítása standardizálás módszerével, standardizáláson alapuló indexek, alkalmazásuk lehetőségei, - Idősorok elemzése, komponenseik, trend kimutatásának módjai, idényszerű hullámzás kimutatásának módjai, a trend és a szezonális eltérés mutatószámainak felhasználása előrejelzésnél, - Kapcsolatvizsgálati módszerek, korreláció, regresszió. 3. Évközi tanulmányi követelmény: előadások látogatása, gyakorlaton aktív részvétel Team munkában kutatási tervet készítenek, a kutatás teljes folyamatát végigvezetik a tanult eljárásokat megismételve a csoport által felvett/gyűjtött/átvett adatokkal. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli /írásbeli szakirodalom, jegyzetek, matematikai statisztikai szoftver, számítógépekkel ellátott tanterem Falus Iván (szerk., 2000): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki könyvkiadó, Budapest Korpás Attiláné dr. (szerk., 2008): Általános statisztika I- II. Nemzeti Tankönyvkiadó ZRT. Budapest Korpás Attiláné dr. (szerk., 2007): Általános statisztikai példatár I- II. Nemzeti Tankönyvkiadó ZRT. Budapest 20

TANTÁRGYLEÍRÁS. Pénzügy, adóügy Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Pénzügy, adóügy Tantárgy kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár KO A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Ügyviteli titkár szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Gyakorlati oktató felsőfokú szakképzés 2o1o. szeptember

Gyakorlati oktató felsőfokú szakképzés 2o1o. szeptember Gyakorlati oktató felsőfokú szakképzés 2o1o. szeptember I. Modul azonosítója 1920-06: Számítástechnikai eszközök alkalmazása az oktató tevékenységben -felelős oktató Digitális kommunikáció (I) Digitális

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek

Munkaerő-piaci ismeretek 2 Munkaerő-piaci ismeretek 1. Mutassa be a munkaerőpiacot (tartalma, kategóriái)! Hogyan alakul a munkaerőpiac működése? 2. Hogyan alakul a népesség megoszlása? Milyen tényezők határozzák meg a népesség

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 IV. évfolyam

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 02 VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt Végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Vendéglátó Szakmenedzser képzése négy alapozó

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Filozófiatörténet ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Országos Képzési Jegyzék

Országos Képzési Jegyzék Országos Képzési Jegyzék Modul OKJ jellemzői Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu 2012 / 2013 2012/2013. tanévre

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Irodai asszisztens szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ SZAKNYELVI KURZUSOK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKON ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz I. évfolyam Pénzügy-Számvitel Szak, Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalati gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Menedzsment rendszerek

Menedzsment rendszerek Menedzsment rendszerek Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak KÖZOKTATÁSI VEZETŐ és PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2013 Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya vezetőjének tájékoztatása szerint: A szakközépiskolai tanulók 2013. szeptember 1-jétől

Részletesebben

Szakképzett edző, sportszervező, irányító Konferencia és rendezvényszervező

Szakképzett edző, sportszervező, irányító Konferencia és rendezvényszervező 3.1.5. Horgászegyesületi vezető 3.1.6. Kondicionálóterem vezetője 3.1.7. Mozgásstúdió vezető 3.1.8. Sportegyesület vezetője 3.1.9. Sportklub vezetője 3.1.10. Sportlétesítmény vezetője 3.1.11. Sportosztály

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben