TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja"

Átírás

1 Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési mechanizmusaival foglalkozik. Átláthatóvá teszi a jelenlegi makrogazdasági környezetet, amely segítségével értelmezhetőek a specifikus reálgazdasági és vállalkozás gazdaságtani folyamatok (profit, ár vagyon stb.). Átláthatóvá teszi a vállalkozások pénzügyi kötelezettségeit (adózás, mérleg), piac vizsgálati feladatait (marketing, stratégiai tervezés). Foglalkozik a non-profit szervezetek működésével és szerepével. Képessé válik a hallgató arra, hogy ismereteit alkalmazza a képzési, oktatási vállalkozás üzemeltetése során. A vállalkozások általános jellemzői. A vállalkozás célrendszere. A non-profit szervezetek. A vállalkozások gazdasági környezete. A vállalkozás működése. Tulajdonosi és üzemeltetési konstrukciók a kisvállalkozásoknál. A non-profit szervezetek. A vállalkozások erőforrásai: Vállalkozás gazdálkodási folyamatai (árképzés, bevétel típusai, költségvetés, költségtípusok. vállalkozási vagyon, profit). A non-profit szervezetek gazdálkodása, finanszírozási kérdései, bevételi szerkezetének jellemzői. Pályázati rendszerek a non-profit szektorban. A kisvállalkozások marketing lehetőségei (reklám a non-profit szektorban, direkt marketing). Stratégiai tervezés alapjai, gyakorlata. A piaci együttműködés és verseny. Az emberi erőforrás menedzsment. A szolgáltatásszervezés alapelvei, a nonprofit szolgáltatások. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli - Bartal A. M. (1999): Nonprofit alapismeretek kézikönyve. Ligatura Kiadó, Budapest Egri I. Hegedűs L. Katona M. (2003): Gazdasági ismeretek. Nyíregyházi Főiskola Általános Közgazdaságtudományi Tanszék Nyíregyháza Fülöp Gyula (2004): Kisvállalati gazdálkodás. Aula Kiadó, Budapest Huzrik A. (2004): Vállalkozz okosan! (feladatok). Comenius Kiadó, Budapest Kállay László - Imreh Szabolcs (2004): A kis- és középvállalkozás fejlesztés gazdaságtana. Aula Kiadó Laczik Z. (szerk., 2003): Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról kis és középvállalkozóknak. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Budapest Mózes Z. (szerk., 2004): Társas vállalkozások kézikönyve. MediaTeam Bt. Budapest Radó A. - Réthy I. (2002): Vezetési ismeretek. Szent István Egyetem, Budapest Vecsenyi J. (2002): Vállalkozás (ötlettől az újrakezdésig). Aula Kiadó, Budapest 1

2 Pénzügy, adóügy KA1002 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Gyuricsku Kálmán főiskolai tanár GI A hallgatók alapvető közgazdasági, vállalkozás-gazdaságtani ismereteket szereznek, melyhez szorosan hozzátartoznak pénzügyi és adózási ismeretek. Megismerkednek járulékfizetési kötelezettségekkel és finanszírozási, tőkeszükségleti kérdésekkel. A pénzügyi gazdálkodás, pénzügyi tervezés. Pénzügyi kimutatások: mérleg, eredmény kimutatás, üzleti jelentés. Cash-flow kimutatás. A pénzügyi kimutatások tartalma, elemzés területei, módszerei. Adózási alapismeretek, adótípusok, a társasági adó. Az adózás és járulékfizetés rendjének törvényi szabályozása. Adóbevallás készítése (egyéni vállalkozók, társasági adó), adókedvezmények, adómentességek. A vállalkozások (kisvállalkozások) finanszírozási kérdései. Makro pénzügyi folyamatok. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozatok és egy beadandó feladat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli aktuális szakirodalmak, döntően jogtári források 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény; Az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény; Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény; A társasági és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény; A társadalombiztosítási járulékról szóló évi LXXX. törvény; Egyéb adózási jogszabályok Fülöp Gyula. (2004): Kisvállalati gazdálkodás. Budapest: Aula Kiadó Kállay László. - Imreh Szabolcs (2004): A kis- és középvállalkozás fejlesztés gazdaságtana. Budapest: Aula Kiadó 2

3 Projektvezetés KA1003 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Becskeházi Attila főiskolai tanár ÜT A hallgató az ismeretanyag elsajátítása által képessé válik bizonyos szervezési-vezetési feladatok elvégzésére, a munkakörében felmerülő problémák kezelésére, valamint saját munkatevékenysége optimalizálására. A tantárgy tárgyalja a szervezetek vezetésének a gyakorlatban bevált módszereit, a szervezés szükségességét a szervezetek zavartalan és hatékony működése érdekében, részletesen tárgyalja: a vezetés társadalmi és gazdasági meghatározottságát, a vezetői szerepeket, adottságokat, készségeket, a szervezeti struktúrát, a vezetés környezetét, a szervezés folyamatát, szervezési-vezetési módszereket és technikákat, a különböző vezetői adottságokat és készségeket. Megismerik a hallgatók a képző szervezetek típusait, szervezet és vezetés, vezetési funkciók, változásvezetés, stb. kérdéskörökkel kapcsolatos alapismeretekre tesznek szert. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat és egy darab esettanulmány összeállítása 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Szoftverek, projektor Nonprofit menedzsment(2000) RÉV alapítvány, American Business School jegyzete, Nyíregyháza, Oakley-Krug (1997): Korszerű változásmenedzselés. Budapest Vállalkozás-gazdaságtan Budapest Forróné-Dr. Szvitacs (1994): Szervezési és vezetési ismeretek Műszaki KK. Gáti-Dr. Papp-Dr. Pethő (1992): Vezetési és szervezési ismeretek. Műszaki KK. 3

4 : Digitális kommunikáció, irodatechnika : KA1004 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.): 0+2 : G Előfeltétel (tantárgyi kód): - : Sitkuné Görömbei Cecília főiskolai docens : TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő feladatokat: Számítógépet használ (általános célra). Vírusellenőrzést, vírusirtást végez. Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ. Hálózati rendszert és internetet használ. - Hardver-szoftver alapfogalmak. Hálózat típusok, Adat továbbítás, adatvédelem, Kommunikáció, Virtuális közösségek, Egészségügyi szempontok, Környezetvédelem, A számítógépes vírus fogalma, védelem, mentesítés, A szerzői jog, Adatvédelmi jogszabályok. - Az operációs rendszer használata. Ablakok használata, Fájlkezelési fogalmak és műveletek, Segédprogramok, Fájlok tömörítése. - Szövegszerkesztés. és effektusok alkalmazása, Bekezdés, Sablonok, Elrendezés, Tartalomjegyzék, Szakaszok, Hasábok, Hivatkozások, Mezőkódok, Lábjegyzetek és végjegyzetek, Dokumentum-védelem, Táblázatok, Űrlapok, Szövegdobozok Táblázatkezelés, Képek és rajzok, Képaláírások, Körlevél, Makrók, Nyomtatás. - A táblázatkezelő használata. Munkalapok kezelése, Képletek és függvények, Formázás, Számok és dátumok, Tartalom, Igazítás, Kerethatások, Diagramok, Nyomtatás előkészítése. A munkalap beállításai. Ellenőrzés és nyomtatás. - Az internet. Fogalmak és szakkifejezések, Biztonsági megfontolások, A web-böngésző használata, Űrlapok, Keresés, Webes tartalom mentése, nyomtatás, Fájlok mentése, Előkészítés és nyomtatás Elektronikus levelezés, Fogalmak és szakkifejezések, elektronikus levelezés, Üzenetek küldése, fogadása, Hatékonyság növelése, Címjegyzék. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat az előadások és a kötelező irodalmak anyagából; Komplex gyakorlati feladatsor megoldása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi részteljesítmény és vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: gyakorlati/írásbeli Elméleti és gyakorlati feladatsor, prezentáció 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 irodalom): Nógrádi László (2005): PC suli XP alapokon. I-II. kötet Nógrádi PC Suli Kft. Bodnár István-Magyary Gyula: (2003) Vektorgrafika és prezentáció. Kiskapu Kft. Szelezsán János (2004): Adatbázisok. LSI Oktatóközpont Máray Tamás: Hálózatok hálózata: az Internet. Havass Miklós (2009): A számítógéptől az információs társadalomig

5 Projektdokumentáció és értékelés KA1005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G Dr. Becskeházi Attila főiskolai tanár ÜT A hallgatók megismerik a projektek készítésének és levezetésének gyakorlatát. Képessé válnak: pályázati kiírások figyelésére, kiválasztására; a pályázatok háttéranyagához információ keresésére, a pályázati anyag összeállításában hatékonyan részt venni, a pályázat végrehajtásában aktívan közreműködni, értékelését elvégezni, a pályázat adminisztrációját teljes körűen ellátni. Az időgazdálkodás elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása. A projekt definíciója és alkalmazásának feltételei. A projekt-munka alapvető módszertani kérdései és technikái. A projekt helye a szervezetben, az intézményben; megtérülésének meghatározása. A projektteam szervezése és vezetése. Projekt tervezése, végrehajtása, lezárása, monitoringózása. A projektkészítés adminisztrációja. Projektelemzés. A projekt feladatok megvalósításának dokumentumai. Projekt marketing, kontrolling dokumentumai. Partnerkapcsolatok értékelése, szervezeti önértékelések. Projekt zárójelentés. Az időmenedzsment elméleti és gyakorlati háttere. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Folyamatosan közreműködik a megismert projekt dokumentumok elemzésében, készítésében, értékelésében. A hallgatók team munkában készítenek forgatókönyvet különböző projektmonitoring tevékenységhez, projektzárási rendezvényhez. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli Projektor, szoftverek Dr. Becskeházi Attila (2009): projektgenerálás (megvalósítás a gyakorlatban). Céljegyzet Görög Mihály (2003): A projektvezetés mestersége. Aula Kiadó, Budapest Husi Géza (2000): Projektmenedzsment, DE MFK, Debrecen Peter Hobbs (2001): Projektmenedzsment. Scolar Kiadó, Budapest Ray Joseps: Időgazdálkodás vezetőknek. Bagolyvár Kiadó, Budapest 5

6 Képzési szervezet, rendezvények KA1011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Veres Gabriella főiskolai docens GG A hallgató olyan elméleti és gyakorlati ismeretekre tegyen szert ezen a területen, amelyek birtokában képes bármilyen rendezvény előkészítésére, lebonyolítására, lezárására asszisztensi feladatkörben. 2. Tantárgyi program A tantárgy tartalmazza a rendezvényszervezés elsajátításához szükséges elméleti ismereteket: a szervezés alapfogalmait, a rendezvények különböző szempontok szerinti csoportosítását, a rendezvények megszervezésével együtt járó feladatokat, a stratégiai döntések előkészítésével, meghozatalával és dokumentálásával együtt járó feladatokat, valamint a témához kapcsolódó jogszabályokat. A hallgató megismerheti az információs források használatával, a korrekt üzleti kapcsolatok kialakításával, különböző műsorok, programtervek, rendezvények stb. összeállításával kapcsolatos tudnivalókat. Rendezvényszervezés technikai követelményeit, a rendezvényhez kapcsolódó dokumentumok kezelését megismeri, különös tekintettel a képzési szervezetek és partnerszervezetei, továbbá az önkormányzatok közötti együttműködés rendezvényeire. 3. Évközi tanulmányi követelmények: rendezvényterv készítése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli projektor, szoftverek Gyarmati Ildikó (2001): Rendezvényszervező kézikönyv. Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest Molnár Gabriella (1998): Utazásszervezés, rendezvényszervezés KITK Arany [et al.](2002): Üzleti rendezvényszervezés, SUNB B+V. Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest 6

7 Ügyvitel, iratkezelés KA1012 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens GG A hallgatók az ügyvitel elméleti ismeretei alapján képesek legyenek az ügyviteli munka önálló megszervezésére, ellátására. Ismerjék annak területeit, az egyes tevékenységek fázisait, formai és tartalmi követelményeit. Közreműködik az elektronikus ügyfélkiszolgáló rendszer, környezet működtetésében. Alapvető elvárás, hogy a hallgató a levéltári és adatvédelmi törvényeket ismerje, ezek alapján sajátítsa el az iratkezelés folyamatát (iktatás, irattovábbítás, -csatolás, irattározás), valamint annak hagyományos és elektronikus módját, az adatok archiválásának, irattározásának, selejtezésének teendőit. Ismerje és alkalmazza az adatvédelmi törvényekben foglaltakat, a minősített iratok kezelésével kapcsolatos szabályokat, a bélyegzők készítésének, kezelésének és selejtezésének szabályait. Legyen tisztában az irodaszerek rendelésének, készletezésének és nyilvántartásának teendőivel, a szükséges nyomtatványok, bizonylatok kiállításának kezelésének előírásaival. Írásbeli kommunikáció, szerződés, jegyzőkönyv elkészítése, elektronikus levelezés. Projektszoftvereket használ dokumentáláshoz, munkatervek elkészítéséhez. Alkalmazza a munkavégzéssel összefüggő tűz-, munkavédelmi és biztonsági szabályokat. 3. Évközi tanulmányi követelmények: részvétel az előadásokon, ügyviteli tapasztalatait ossza meg csoporttársaival 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Szakirodalom, Internet, feladatlapok, irodatechnikai és telekommunikációs cégek szakmai anyagai Freisinger Edéné (2004): Irodai ügyvitel. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Dr. Sille István Gargya Mária (1995): Menedzser-asszisztensek, titkárnők, titkárok kézikönyve. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. Veres Gabriella (2003): Az ügyviteli munkafolyamatok. Nyíregyháza 7

8 Oktatási, képzési rendezvényszervezés egyéni projekt KA1013 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+*10 (nem kontaktóra) G Előfeltétel (tantárgyi kód) KA1011 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd TK A hallgató szakmai ismereteit alkalmazva oktatási, képzési szolgáltatással kapcsolatos rendezvény szervezésében asszisztensi feladatokat lát el team munka keretében, munkamegosztással. 2. Tantárgyi program A projektfeladat során a hallgató teamben dolgozik. A rendezvényszervezés asszisztensi kompetenciát igénylő részfeladatait egymás között megosztják a team tagjai, így irányító szerepkörben teljesítik az egyéni projektet, ugyanakkor közreműködők is egyben. A rendezvény típusát, a megszervezéssel kapcsolatos feladatokat, a stratégiai döntéseket a csoport közösen jelöli ki, a rendezvényterv fő vázát alakítják ki csak közösen. A csoportprojektnek az egyéni projektként vállalt tevékenységek sikeres megvalósulását kell szolgálnia. 3. Évközi tanulmányi követelmények: rendezvényterv készítése, egyéni projekttevékenység dokumentálása portfólióban 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy Egyéni portfólió értékelése ötfokozatú minősítéssel 5. Az értékelés módszere: írásbeli Szakkönyvek, szoftverek Gyarmati Ildikó (2001): Rendezvényszervező kézikönyv. Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest Molnár Gabriella (1998): Utazásszervezés, rendezvényszervezés. KITK Arany [et al.](2002): Üzleti rendezvényszervezés. SUNB B+V. Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest 8

9 : Oktatás, képzés minőségbiztosítása : KA1014 Meghirdetés féléve: 3. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+1 G Előfeltétel: - Tantárgyfelelős: Dr. Márton Sára Katalin főiskolai tanár A tantárgyfelelős szervezeti kódja: TK A hallgatók ismerjék meg az oktatási, képzési szférában meghonosodott minőségügyi irányzatokat és minőségirányítási rendszereket. Legyenek tájékozottak a minőségfejlesztés jogi és szabványi követelményeiben. A minőségirányítási technikákkal összefüggő dokumentumok kezelését ismerjék, működjenek közre asszisztensi feladatok ellátásában. Minőségügyi alapfogalmak. A minőségügy szereplői és elvárásaik a minőséggel kapcsolatban az oktatási, képzési szférában. A minőség értelmezése, mérése. Minőségügyi irányzatok a képző intézményeknél, vállalkozásoknál, a legelterjedtebb, szabványosított minőségirányítási rendszerek (ISO 9000, TQM, EFQM) Minőségmenedzsment a képzési vállalkozásoknál, a képző szervezet minőségügyi fő folyamatai. A minőségellenőrzés módszerei. Az EFQM modell felépítése. A teljes körű minőségirányítás (TQM) értelmezése, alapelveinek elemzése, feladatai. Az ISO 9000-es szabványsorozat értelmezése, a minőségirányítási rendszer bevezetésének lépései. A minőségirányítási rendszer dokumentációi, felelősségek és hatáskörök, auditálás. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Feladatok, problémaszituációk elemzése írásban, melyek minőségbiztosítási előírások alkalmazásával kapcsolatosak. Partneri elégedettségmérés módszereinek tanulmányozása, a tapasztalatokból gyűjtemény összeállítása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli és portfólió értékelés szakirodalom, szakmai folyóirat, Internet, minőségügyi dokumentumok Bardócz-Tódor András (2001): Szabványos minőségirányítási rendszer az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Bálint Julianna (1998): Minőség tanuljuk és tanítsuk. Műszaki Könyvkiadó, Budapest Demis Lock: Minőségmenedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest Dr. Koczor Zoltán (1999): Bevezetés a minőségügybe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest Tenner-Detoro (1996): TQM Műszaki Könyvkiadó, Budapest 9

10 Oktatás, munkaerő-piaci képzés működése Egyéni hospitálás I. KA1015 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+*10 (nem kontaktóra) Mai Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd TK A hallgató önálló megfigyelést végez iskolarendszeren kívüli, munkaerőpiachoz kötődő képzéssel, humán szolgáltatással foglalkozó intézményekben, tapasztalatot szerez a szervezet felépítéséről, tevékenység-profiljáról, munkaszervezésről, a munkahelyi kommunikációról, légkörről, ügyfélszolgálati tevékenységről. A hallgatónak legalább 10 munkaórában (legkevesebb négyórás egységben) megfigyelést kell végeznie. Az adott szervezetben folyó munkát komplex módon, ugyanakkor tárgyszerűen írja le, azaz megfigyelési naplót vezessen. Ugyanebben a dokumentumban rögzítse benyomásait, értékelő véleményét. 3. Évközi tanulmányi követelmények: a hospitáláson szerzett tapasztalatait szakmai ismeretei felhasználásával elemzi, összegző bemutatást készít a gyűjtött információk alapján 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): minősített aláírás 5. Az értékelés módszere: háromfokozatú minősítés szakirodalom, a hallgató célzott megfigyelései, dokumentumok Görög (2001): Bevezetés a projektmenedzsmentbe. Aula Kiadó, Budapest Nonprofit menedzsment (2000) RÉV alapítvány, American Business School jegyzete, Nyíregyháza, Dr. Szeles Péter (2003): Public relations alapismeretek. Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza 10

11 : Idegen nyelvi kommunikáció (Angol nyelv I.) : KA1020 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 G Előfeltétel: - Tantárgyfelelős: Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna főiskolai adjunktus A tantárgyfelelős szervezeti egység kódja: MF A tantárgy célja az angol nyelv kiejtésének, alapvető nyelvtani struktúráinak és alapszókincsének az elsajátíttatása. Fontos szempont a négy nyelvi készség (beszédkészség, olvasási készség, íráskészség, hallott és olvasott szöveg értése) integrált fejlesztése. A hallgató legyen képes idegen nyelven kommunikálni a szakmai szókincs használatával szóban és írásban. 2. A tantárgyi program: Nyelvtani struktúrák: egyszerű és folyamatos múlt, jelen és jövő idő elsajátíttatása, főneves egyes és többes száma, melléknévfokozás. Társalgási témakörök: bemutatkozás, család, közvetlen környezet: lakóhely, munkahely, iskola leírása, tájékozódás, városi közlekedés.. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, házi feladatok folyamatos elkészítése és félévenként két zárthelyi dolgozat. Zárthelyi dolgozat, gyakorlati foglalkozásokon való teljesítmény 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli tankönyvek, nyelvtani gyakorlókönyvek, feladatgyűjtemények, CD-re videóra rögzített hang és filmanyagok Brett, P.A. (1995) Multimedia for listening comprehension:- The design of a multimedia-based resource for developing listening skills. System, 23:1 pp Brett, P.A. (1997) Multimedia applications for language learning what are they and how effective are they. In Dangerfield, M. et al East to West pages Carter, R. and Long, M. N. (1987). The Web of Words. CUP Carter, R. and McCarthy, M. (1988). Vocabulary and Language Teaching. Longman Forsyth, W. (1996). Reading and Speaking. Heinemann: Oxford Rudzka, B., Channel, Putsey, Y. and Oshyn, P. (1981). The Words You Need. London: McMillan 11

12 : Idegen nyelvi kommunikáció (Angol nyelv II.) : KA1021 Meghirdetés féléve: 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G Előfeltétel: KA1020 Tantárgyfelelős: Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna főiskolai adjunktus A tantárgyfelelős szervezeti egység kódja: MF A tantárgy célja az angol nyelv bonyolultabb nyelvtani struktúráinak elsajátíttatása, az idegen nyelvi beszédkészség fejlesztése általánosabb témák alapján, az írásbeli kifejezőkészség fejlesztése tanult témák alapján, az alapfokú nehézségű írott és beszélt szövegek értése. A hallgató legyen képes megérteni az idegen nyelvű szakanyag (publikáció, szakszöveg) tartalmát, fontosabb jellemzőit, adatait. 2. A tantárgyi program: Nyelvtani struktúrák: a befejezett jelen, befejezett múlt és bejezett jövő, valamint ezek folyamatos alakjainak elsajátíttatása és használata, a feltételes jelen és feltételes múlt elsajátíttatása. Társalgási témakörök: öltözködés és divat, napirend és szokások, étkezés, vásárlás, és vásárlási szokások, szabadidő, szórakozás, színház, kirándulás, udvariassági társalgás. Üzleti érintkezés, viselkedés, telefonálás, üzenethagyás. Üzleti levelezés szókincse, üzleti levelezés formái 3. Évközi tanulmányi követelmények: gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, házi feladatok folyamatos elkészítése és félévenként két zárthelyi dolgozat. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli zárthelyi dolgozat, gyakorlati foglalkozásokon való teljesítmény tankönyvek, nyelvtani gyakorlókönyvek, feladatgyűjtemények, CD-re videóra rögzített hang és filmanyagok Brett, P.A. (1995) Multimedia for listening comprehension:- The design of a multimedia-based resource for developing listening skills. System, 23:1 pp Carter, R. and McCarthy, M. (1988). Vocabulary and Language Teaching. Longman Forsyth, W. (1996). Reading and Speaking. Heinemann: Oxford Haavisto, K. Bajnóczi B. Kérdések és válaszok angol nyelvből szóbeli nyelvvizsgára készülőknek, Maxim Kiadó, Szeged Flower, John, Berman, M. Build Your Vocabulary 2. Commercial Colour Press 12

13 : Idegen nyelvi kommunikáció (Angol nyelv III.) : KA1022 Meghirdetés féléve: 3. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G Előfeltétel: KA1021 Tantárgyfelelős: Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna főiskolai adjunktus A tantárgyfelelős szervezeti egység kódja: MF A tantárgy célja a hallgatók alapfokú angol nyelvvizsgára való felkészítése: alapfokú társalgási szituációk gyakoroltatása, képleírás módszereinek elsajátíttatása, alapszintű önálló fogalmazások íratása, beszédkészség fejlesztése, írott és hallott alapszintű nehézségű szövegek értése. A hallgató legyen képes idegen nyelven kommunikálni a szakmai szókincs használatával szóban és írásban. A hallgató legyen képes megérteni az idegen nyelvű szakanyag (publikáció, szakszöveg) tartalmát, fontosabb jellemzőit, adatait. 2. A tantárgyi program: Nyelvtani struktúrák: passzív szerkezetek elsajátíttatása, vonzatos igék gyakoroltatása tágabb szövegkörnyezetben, modális segédigék használata, igeidő egyeztetés, prepozíciók használata. Társalgási témakörök: szolgáltatások, testrészek, egészség és egészségmegőrzés, kommunikáció és média, szabadidős tevékenységek és hobbyk, sport és turizmus. Üzleti tárgyalás, telefonálás. Képzéssel, oktatással kapcsolatos szakkifejezések. Idegen nyelvű levelezésben gyakran használt fordulatok. Protokoll idegen nyelven. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, házi feladatok folyamatos elkészítése és félévenként két zárthelyi dolgozat. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: zárthelyi dolgozat, gyakorlati foglalkozásokon való teljesítmény tankönyvek, nyelvtani gyakorlókönyvek, feladatgyűjtemények, CD-re videóra rögzített hang és filmanyagok Brett, P.A. (1995) Multimedia for listening comprehension:- The design of a multimedia-based resource for developing listening skills. System, 23:1 pp Carter, R. and McCarthy, M. (1988). Vocabulary and Language Teaching. Longman Forsyth, W. (1996). Reading and Speaking. Heinemann: Oxford Haavisto, K. Bajnóczi B. Kérdések és válaszok angol nyelvből szóbeli nyelvvizsgára készülőknek, Maxim Kiadó, Szeged, Flower, John, Berman, M. Build Your Vocabulary 2. Commercial Colour Press McCarthy, M, O Dell, F. English Vocabulary in Use, Cambridge University Press 13

14 Jogi alapismeretek KA1030 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Nagy Andrea NP A hallgató legyen tisztában jogi alapfogalmakkal az állam- és alkotmányjog területével. A hallgatók ismerjék meg a Magyar Köztársaság államhatalmi és államigazgatási rendszerét, valamint a társadalmi és gazdasági élet alapvető jogi környezetét, a közigazgatási jog területét, valamint a polgári jog hátterét. A hallgató legyen tisztában a munkajog fogalmával, a munkakör betöltéséhez szükséges munkajogi ismeretekkel, a munkajog egész területével. Értelmezni és alkalmazni tudja a képzési asszisztensi munkakörébe tartozó jogszabályokat. A tantárgy tartalmazza az ügyviteli munkaterülethez, felnőttképzéshez, képzési vállalkozáshoz kapcsolódó alapvető jogi fogalmakat (állam, jog, politika; jogalkotó szervek, jogalany, jogszabály, jogszabály hatálya, jogszabályok fajtái és közzététele, a jogrendszer, jogforrás, jogi normák, jogalkalmazás), a Magyar Köztársaság állami, gazdasági és társadalmi berendezkedését, az Alkotmány jelentőségét, az államhatalmi ágakat és az államszervezet felépítését. A Polgári Törvénykönyv ismerete. Polgári jog, polgári peres eljárás. Kötelmi jog. Szerzői jog, adatvédelmi jog. Gazdasági jog, gazdasági társaságokra vonatkozó jogi szabályozás (szerződés). Munkajogi ismeretek, jogszabályok. Munkajogi eljárás. Munkajogi szerződések. Munkajoghoz kapcsolódó törvények, rendeletek. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli CDjogtár, projektor Bednay Dezső (2002): Gazdasági és üzleti jog. LSI Bencze Izabella (1999): Jogi ismeretek. ITMI, Budapest Bencze Izabella (1999): Jogi szerződésminták. ITMI, Budapest Dr. Katona István (1995): Általános jogi ismeretek. Műszaki Könyvkiadó Budapest Soós (2003): Jogi alapfogalmak. DISCIMUS, Debrecen 14

15 Képzés jogi szabályozása és dokumentumai KA1031 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai tanársegéd TK A hallgató ismereteket szerez az iskolarendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli képzés (szakképzés, felnőttképzés) hatályos jogi szabályozásáról, egyrészt az oktatásra, másodsorban a képzésre, mint vállalkozásra vonatkozó törvényekről, rendeletekről. Alapvető jogszabályi tájékozottságát használni kell egy képzés előkészítése, a képzésakkreditálási, a képzettség tanúsításával összefüggő asszisztensi feladatainak végzése során. Az iskolarendszerű, az iskolarendszeren kívüli képzés, döntően szakképzés, felnőttképzés hatályos jogi szabályozása és dokumentumai, a szabályozás hierarchiája. Négy alaptörvény: közoktatási, szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási törvény. A felnőttek oktatását/képzését meghatározó törvények átfedései, az iskolarendszeren kívüli képzést, szolgáltatást szabályozó Felnőttképzési Törvény. A törvények megvalósulását biztosító rendeletek: intézmény nyilvántartásba vételét, akkreditációját, felnőttképzés normatív támogatását, felnőttképzési eljárás díja. Tanulói jogviszony, tanulmányi szerződés. Intézmény akkreditáció. Nyilvántartásba vett intézmény kötelezettségei, képzési terv, képzéssel összefüggő, jogszabály által előírt dokumentumok, előzetesen megszerzett tudás mérése, beszámítási eljárás, képzés egyére szabott alakításának kötelezettsége. Programakkreditáció: képzési program, minőségbiztosítási előírás. OKJ, szakmai vizsga szabályozása, azonosító számok rendszere. Központi Program. Képzési intézmények ellenőrzése. A felnőttképzés támogatásának szabályai (állami támogatás, normatív támogatás), szabad munkavállalás az EU-ban, Europass dokumentumcsomag. Képzési vállalkozás mint munkahely működésének szabályai, SZMSZ 3. Évközi tanulmányi követelmény: a tanult jogforrások, rendeletek, szabályzatok megismerése 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli online jogtárak, dokumentumok, minták, nyomtatványok Közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. tv) Szakképzési törvény (1993. évi LXXVI. tv) Felnőttképzési törvény (2001. évi CI. tv) Szakképzési hozzájárulásról (2003. évi LXXXVI. tv) Felnőttképzést végző intézmény nyilvántartásba vétele 294/2006 (XII. 23.) FMM rendelet OKJ 1/2006. (II. 17.) OM rendelet Szakmai vizsga új szabályzata 20/2007. (V. 21.) SzMM rendelet 15

16 Programértékelés módszerei, szabványismeret KA1032 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Dr. Márton Sára Katalin főiskolai tanár TK A hallgató a kurzus keretében azokkal az asszisztensi feladatokkal ismerkedik meg, melyek a szakmai (felnőtt)képzést folytató intézmények képzési, szolgáltatási kötelezettségeit előíró jogszabályokból következnek. Megismerik az előképzettség mérésének módszereit, az elégedettség-mérés technikáit. A minősítéssel, minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok elvégzésére felkészülnek. Alapvető jogszabályi tájékozottságukat használva képesek képzés előkészítési, akkreditálási, a képzettség tanúsításával összefüggő asszisztensi feladatokat elvégezni. Nyilvántartásba vett intézmény kötelezettségei, képzési terv, képzéssel összefüggő, jogszabály által előírt dokumentumok, előzetesen megszerzett tudás mérése, beszámítási eljárás, képzés egyénre szabott alakításának kötelezettsége problémakörrel összefüggő asszisztensi feladatok, a kapcsolódó dokumentumok kezelésének szabályai (személyes adatok, hivatalos iratok). Előképzettség elismerése, előzetesen megszerzett tudás (képesség) mérése PLA, képzés során szerzett PLAR, képzési modulok teljesítése, szakmai vizsgák szervezésével kapcsolatos feladatok, vizsgadokumentumok. Egyéni tanulási utak lehetősége, megtervezése. Programakkreditáció: képzési program, minőségbiztosítási előírás a képzési asszisztens ezzel összefüggő feladatai. Szabványok szerepe, szabványosítás, intézmények minőségirányítási rendszerei, s működtetésük. Intézményi minőségirányítási rendszer(program), önértékelési rendszer (ISO TQM, EFQM, Comenius 2000). Elégedettségi vizsgálat (résztvevők, munkaadó). Minőségbiztosítási előírások, dokumentumok. 3. Évközi tanulmányi követelmény: a tanult jogforrások, rendeletek, szabályzatok megismerése 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli online jogtárak, dokumentumok, minták, nyomtatványok Akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet Comenius 2000 program minőségfejlesztési kézikönyve (2002) Csapó Benő (2005): Az előzetesen megszerzett tudás elismerése és mérése NFI Kutatási zárótanulmány Budapest Ravnmark, Lise-Lotte (szerk., 2003): Európai útmutató a szakoktatási és szakképzési (VET) szolgáltatók önértékeléséhez, CEDEFOP Szakmai vizsgáztatás általános szabályairól 20/2007. (V. 21.) SzMM rendelet Az NFI Előzetes tudásfelmérés MOVELEX programrend-szerének leírása NFI Budapest

17 Közgazdaságtan KA1040 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 K Dr. Filep Gyula főiskolai tanár ÜT A piacgazdaság mikroszervezeteinek elméleti és általános szintű bemutatása, viselkedésük jellemzőinek vizsgálata. Megismertetni a hallgatókat a mikrogazdasági egységek cselekvésének, döntési motívumainak mozgatóival, a piaci szereplők közötti kapcsolatok szemléltetése. A makrogazdaság különböző területeinek bemutatása, az újratermelés, a gazdasági növekedés feltételeinek elemzése, összefüggések feltárása. Megismertetni a hallgatókat a gazdasági élet alapfogalmaival, a gazdaság és társadalom kapcsolatrendszerével. Ismerjék meg az árutermelés és piacgazdaság, a pénzügyi rendszer működését. Szerezzenek ismeretet a gazdasági élet szervezetrendszeréről, kapcsolódásáról az állam gazdálkodási rendszeréhez, a szervezeti rendszer, a vállalkozások irányítási és menedzselési mechanizmusaihoz. Kapjanak betekintést hazánk és az Európai Unió, a világgazdaság gazdasági kapcsolódási rendszeréről. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 2 db zárthelyi dolgozat és 1 db házi dolgozat írása aktuális közgazdasági témából. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Kollokviumi jegy 5. Az értékelés módszere A kollokválás előfeltétele az évközi követelmények legalább 60%-os teljesítése. Folyóiratok, a tanszék honlapján előadási anyagok és esettanulmányok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Hale, Robert E. Taylor John B. (1997): Makroökonómia. KJK Budapest Hale, R. Varian (2001): Mikroökonómia középfokon. KJK Budapest Mayer, Dietmar-Solt Katalin (1999): Makroökonómia. Aula Kiadó, Budapest Samuelson-Nordhaus (1998): Közgazdaságtan I-II-III. KJK 17

18 Pénzügyi, gazdaságossági tervezés KA1041 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Gyuricsku Kálmán főiskolai tanár GI A hallgatók alapvető pénzügyi tervezési ismeretekre tesznek szert, melyek elősegítik a képzési vállalkozások/szolgáltatások életében bekövetkező gazdasági események nyomon követését, rögzítését. Képesek lesznek alapvető pénzforgalmi feladatokat megoldani. Képesek lesznek gazdaságossági tervezések végrehajtásához, kalkulációk összeállításához A pénz kialakulása és fejlődése. A bankrendszer. Az MNB monetáris politikája. Az önjáradék, a növekvő önjáradék, az annuitás. A váltó. A beruházási döntéseket megalapozó pénzügyi számítások. A lízing és a faktoring. Az értékpapírok. A hitelintézet fogalma, alapvető fajtái. Banki műveletek. Intézményvédelmi alapok. Banki működés kockázatai. Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. A pénz időértékének meghatározása, dinamikus számítási módok, módszerek gyakorlati alkalmazása. A beruházások megtérülésének dinamikus elemzése. Kalkulációk, önköltségszámítások, gazdaságossági elemzések. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat a gyakorlati anyagból, komplex feladaton keresztül az egyszeres könyvvezetés alkalmazása, eredmény-megállapítás az egyszeres könyvvezetést folytató vállalkozónál. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium A hallgatói feladatok értékelése és a vizsga eredménye 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli adatforrások, formanyomtatványok. Normatívákat tartalmazó útmutatók. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) A számvitelről szóló évi C. törvény Fellegi Miklós [et al.](2004): Pénzügytan. Pénzügyi és biztosításmatematikai ismeretek; Pénzügyi tervezés. Babikszi Kft., Budapest Pálesné Retezi Katalin (1996): Számvitel I-II. Budapest, KVIF Sulyok-Papp Márta (szerk., 2002): Pénzügytan I.-II. Pénzügyi Intézet, Tanszék Kft. 18

19 Üzleti terv, marketing KA1042 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 K Dr. Szénás Ignác főiskolai docens GI A hallgatók alapvető ismeretekre tesznek szert az üzleti tervezés folyamatáról. A kurzus további célja, hogy átfogó képet adjon a marketing funkcióról, bemutatva azt a környezetet, amelyben megfelelő stratégiákkal a vállalatok hatékonyan működhetnek. A hallgató társakkal együttműködve, valamint önállóan képessé válik részfeladatok elvégzésére a képzési vállalkozások helyzetelemzési, piackutatási, marketing tevékenységében. A vállalkozás folyamatának nyomon követése. Az üzleti terv fogalma, jelentősége, üzleti terv készítés szemléletmódjai. Az üzleti terv készítés főbb szakaszai. A rövidített üzleti terv főbb elemei, dokumentálása. SWOT analízis. Piackutatás, marketing terv. Termelési terv. Pénzügyi tervezés, mutatószám-elemzés. Az üzleti terv megvalósítása, kockázatelemzés az üzleti terv siker feltételei. Vállalati struktúra, szervezeti és vezetési koncepció. Humánerőforrás-menedzsment szerepe. A stratégiai tervezés. A menedzsment szerepe a stratégia megvalósításában. A marketing szerepe a stratégia megvalósításában. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat, csoportban valamint önálló munkaként - üzleti tervdokumentumhoz kapcsolódó -, gyakorlati feladatok teljesítése (folyamatosan a félév során). 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Kollokvium A hallgatói feladatok (tervdokumentumok, zárthelyi) értékelése és a vizsga eredménye 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli Adatforrások, önálló megfigyelések, folyóiratok, statisztikai programcsomagok, formanyomtatványok. Normatívákat tartalmazó útmutatók. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Bauer A. - Berács J. (l998): Marketing. Budapest: Aula Kiadó. Fülöp Gyula (2001): A globális vállalati stratégiák. Budapest: Aula Kiadó Hoffmann I. (2004): Stratégiai marketing. Budapest: Aula Kiadó Kiss M. (2004): Marketing példatár. Budapest: Aula Kiadó Siegel [et al.](2001): Üzletiterv-kalauz. CO-NEX Könyvkiadó és Terjesztő Kft. 19

20 Kutatásmódszertan, matematikai statisztika KA1043 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+1 G Dr. Schmercz István főiskolai tanár TI A hallgató alapvető kutatásmódszertani ismeretekre tesz szert. Képes lesz kvalitatív és kvantitatív alapmódszereket alkalmazva információkat gyűjteni, adatforrásokból matematikai alapstatisztikai számításokat elvégezni, elemzéseket, beszámolókat készíteni. A tantárgy módszertani ismereteket nyújt továbbá a gazdasági jelenségek és folyamatok megfigyeléséhez, számszaki összehasonlításához, összefüggések felismeréséhez és feltárásához, következtetések levonásához. Fejleszti a hallgatók elemzési készségét, az elemzési eredmények döntés előkészítéshez történő felhasználását. Képes használni a statisztikai szoftvert. 2. Tantárgyi program Társadalomtudományi kutatások jellemzői. Alapvető kvalitatív módszerek alkalmazása a képzési asszisztensi feladatok során (interjú, kérdőív, esetelemzés, motivációs teszt, attitűd, értékrend stb. vizsgálatok). Minta, adat, mérési skálák, eloszlás. Gyakoriság, átlag, szórás, módusz, medián, szignifikancia, hipotézis vizsgálatok, egymintás t-próba, kétmintás t-próba. Korreláció, lineáris regresszió. Kutatási beszámoló, jelentés, dokumentáció jellegzetes típusai, műfaji sajátosságai (prezentáció, poszter, táblázatok, diagramok). Gazdasági jelenségek és folyamatok megismerése, különböző statisztikai mutatószámok, elemzési módszerek, alkalmazási lehetőségek és korlátok. - Viszonyszámok, értékelésük (megoszlási, dinamikus intenzitási tervfeladat és tervteljesítési viszonyszámok, grafikus ábrázolás típusai), - Indexszámítás, standardizálás, főátlagok térbeni összehasonlítása standardizálás módszerével, standardizáláson alapuló indexek, alkalmazásuk lehetőségei, - Idősorok elemzése, komponenseik, trend kimutatásának módjai, idényszerű hullámzás kimutatásának módjai, a trend és a szezonális eltérés mutatószámainak felhasználása előrejelzésnél, - Kapcsolatvizsgálati módszerek, korreláció, regresszió. 3. Évközi tanulmányi követelmény: előadások látogatása, gyakorlaton aktív részvétel Team munkában kutatási tervet készítenek, a kutatás teljes folyamatát végigvezetik a tanult eljárásokat megismételve a csoport által felvett/gyűjtött/átvett adatokkal. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli /írásbeli szakirodalom, jegyzetek, matematikai statisztikai szoftver, számítógépekkel ellátott tanterem Falus Iván (szerk., 2000): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki könyvkiadó, Budapest Korpás Attiláné dr. (szerk., 2008): Általános statisztika I- II. Nemzeti Tankönyvkiadó ZRT. Budapest Korpás Attiláné dr. (szerk., 2007): Általános statisztikai példatár I- II. Nemzeti Tankönyvkiadó ZRT. Budapest 20